www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/doc/po other-free-books.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/doc/po other-free-books.pl.po
Date: Mon, 15 Aug 2011 18:07:24 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/15 18:06:38

Added files:
    doc/po     : other-free-books.pl.po 

Log message:
    new translation in gettext format by Jan Owoc, based on existing html 
translation by Lukasz Anwajler

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/doc/po/other-free-books.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: other-free-books.pl.po
===================================================================
RCS file: other-free-books.pl.po
diff -N other-free-books.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ other-free-books.pl.po   15 Aug 2011 18:05:28 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,933 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/doc/other-free-books.html
+# Copyright (C) 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Lukasz Anwajler, 2006.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: other-free-books.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-09 12:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-15 12:00-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Free Books from Other Publishers - GNU Project - Free Software Foundation "
+"(FSF)"
+msgstr ""
+"Wolne książki innych wydawców - Projekt GNU - Fundacja wolnego "
+"oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"This page describes various free (as in freedom) books that are available "
+"from source other than the GNU project."
+msgstr ""
+"Ta strona wymienia wolne (jak wolność) książki dostępne od&nbsp;innych "
+"wydawców."
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"book, books, documentation, copyleft, freedom, free, software, open, source, "
+"legal, copyright, intellectual, property, movement"
+msgstr ""
+"książka, książki, dokumentacja, copyleft, wolność, wolne, 
oprogramowanie, "
+"otwarte, źródło, prawa, autorskie, własność, intelektualna, ruch"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Free Books from Other Publishers"
+msgstr "Wolne książki innych wydawców"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Introduction"
+msgstr "Wprowadzenie"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We have long supported publication of <a href=\"/philosophy/free-doc.html"
+"\">free documentation</a> (free in the sense of freedom&mdash;we don't mean "
+"gratis). <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> needs free "
+"documentation because you must be free to copy, change and redistribute the "
+"documentation along with the software. To qualify as free, the "
+"documentation must be released under a <a href=\"/philosophy/license-list."
+"html#FreeDocumentationLicenses\">free documentation license</a>."
+msgstr ""
+"Od&nbsp;dawna wspieramy publikację <a href=\"/philosophy/free-doc.html"
+"\">wolnej dokumentacji</a> (nie mamy na&nbsp;myśli gratis). <a href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">Wolne oprogramowanie</a> potrzebuje wolnej "
+"dokumentacji, ponieważ&nbsp;musicie mieć możliwość kopiowania, zmiany 
i&nbsp;"
+"redystrybucji dokumentacji razem z&nbsp;oprogramowaniem. Żeby mogła zostać 
"
+"uznana za&nbsp;wolną, dokumentacja musi być wydana na&nbsp;<a href=\"/"
+"philosophy/license-list.html#FreeDocumentationLicenses\">licencji wolnej "
+"dokumentacji</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We publish a number of free books of documentation ourselves. You can <a "
+"href=\"http://shop.fsf.org/\";>order printed copies</a> of our books, "
+"download them from the <code>/gnu/Manuals</code> directory on our <a href=\"/"
+"order/ftp.html\">ftp site</a> and <a href=\"/manual/manual.html\">browse "
+"them online</a>. We have been doing this since around 1986."
+msgstr ""
+"Sami publikujemy dużą ilość wolnych książek. Możecie <a 
href=\"http://shop.";
+"fsf.org/\">zamówić drukowane kopie</a> naszych książek, pobrać je 
z&nbsp;"
+"katalogu <code>/gnu/Manuals</code> naszego <a href=\"/order/ftp.html"
+"\">serwera ftp</a> a&nbsp;także <a href=\"/manual/manual.html\">przeglądać 
"
+"je online</a>. Działamy w&nbsp;ten sposób od&nbsp;około 1986 roku."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"More recently, some commercial publishers have begun publishing free books. "
+"(Like our books, these are free in the sense of freedom; the commercially "
+"printed copies are sold.) On this page, we keep a list of these books that "
+"we have come across. If you find out about a free book that we don't have "
+"listed here, please let us know by <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">emailing us at &lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ostatnio niektórzy komercyjni wydawcy zaczęli publikować wolne książki 
(tak "
+"samo jak nasze&nbsp;&ndash; są one wolne w&nbsp;sensie swobody korzystania, "
+"ale&nbsp;komercyjnie drukowane egzemplarze są sprzedawane). Na&nbsp;tej "
+"stronie prowadzimy listę tego rodzaju książek, na&nbsp;które się "
+"natknęliśmy. Jeśli dowiecie się o&nbsp;jakiejś wolnej książce, której 
tutaj "
+"nie wymieniono, dajcie nam znać o&nbsp;tym, wysyłając <a 
href=\"mailto:free-";
+"address@hidden">wiadomość na&nbsp;adres &lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Free books"
+msgstr "Wolne książki"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Newer listings are placed at the top of this list."
+msgstr "Najnowsze pozycje są umieszczone na&nbsp;górze listy."
+
+#. type: Content of: <table><tr><th>
+msgid "Title"
+msgstr "Tytuł"
+
+#. type: Content of: <table><tr><th>
+msgid "Author"
+msgstr "Autor"
+
+#. type: Content of: <table><tr><th>
+msgid "Publisher"
+msgstr "Wydawca"
+
+#. type: Content of: <table><tr><th>
+msgid "ISBN"
+msgstr "ISBN"
+
+#. type: Content of: <table><tr><th>
+msgid "License"
+msgstr "Licencja"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/org/manual/\";>The Org Mode&nbsp;7 "
+"Reference Manual (for Org version&nbsp;7.3)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/org/manual/\";>The Org Mode&nbsp;7 "
+"Reference Manual (for Org version&nbsp;7.3)</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Carsten Dominik and others"
+msgstr "Carsten Dominik and others"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Network Theory Ltd"
+msgstr "Network Theory Ltd"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "978-1-906966-08-9"
+msgstr "978-1-906966-08-9"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "<a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation License</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation License</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/postgresql9/\";>The "
+"PostgreSQL&nbsp;9.0 Reference Manual (in four volumes)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/postgresql9/\";>The "
+"PostgreSQL&nbsp;9.0 Reference Manual (in four volumes)</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "The PostgreSQL Global Development Group"
+msgstr "The PostgreSQL Global Development Group"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "978-1-906966-"
+msgstr "978-1-906966-"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "{04-1,05-8,06-5,07-2}"
+msgstr "{04-1,05-8,06-5,07-2}"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#5\";>Modified BSD "
+"license</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#5\";>Modified BSD "
+"license</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/perl/language/\";>The Perl Language "
+"Reference Manual (for Perl version&nbsp;5.12.1)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/perl/language/\";>The Perl Language "
+"Reference Manual (for Perl version&nbsp;5.12.1)</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Larry Wall and others"
+msgstr "Larry Wall and others"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "9781906966027"
+msgstr "9781906966027"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/octave/manual/\";>GNU Octave Manual "
+"Version&nbsp;3</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/octave/manual/\";>GNU Octave Manual "
+"Version&nbsp;3</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "J.W. Eaton et al."
+msgstr "J.W. Eaton et al."
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Network Theory Ltd."
+msgstr "Network Theory Ltd."
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "095461206X"
+msgstr "095461206X"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Old GNU manual license"
+msgstr "Old GNU manual license"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "<a href=\"http://nostarch.com/wikipedia.htm\";>How Wikipedia Works</a>"
+msgstr "<a href=\"http://nostarch.com/wikipedia.htm\";>How Wikipedia Works</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Phoebe Ayers, Charles Matthews, and Ben Yates"
+msgstr "Phoebe Ayers, Charles Matthews, and Ben Yates"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "No Starch Press"
+msgstr "No Starch Press"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "9781593271763"
+msgstr "9781593271763"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/valgrind/manual/";
+"\">Valgrind&nbsp;3.3 &mdash; Advanced Debugging and Profiling for GNU/Linux "
+"applications</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/valgrind/manual/";
+"\">Valgrind&nbsp;3.3 &mdash; Advanced Debugging and Profiling for GNU/Linux "
+"applications</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "J. Seward, N. Nethercote, J. Weidendorfer et al"
+msgstr "J. Seward, N. Nethercote, J. Weidendorfer et al"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0954612051"
+msgstr "0954612051"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/postgresql/vol1/\";>The PostgreSQL "
+"Reference Manual Volume&nbsp;1: SQL Language Reference</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/postgresql/vol1/\";>The PostgreSQL "
+"Reference Manual Volume&nbsp;1: SQL Language Reference</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0954612027"
+msgstr "0954612027"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "PostgreSQL License"
+msgstr "PostgreSQL License"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/postgresql/vol2/\";>The PostgreSQL "
+"Reference Manual Volume&nbsp;2: Programming Guide</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/postgresql/vol2/\";>The PostgreSQL "
+"Reference Manual Volume&nbsp;2: Programming Guide</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0954612035"
+msgstr "0954612035"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/postgresql/vol3/\";>The PostgreSQL "
+"Reference Manual Volume&nbsp;3: Server Administration Guide</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/postgresql/vol3/\";>The PostgreSQL "
+"Reference Manual Volume&nbsp;3: Server Administration Guide</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0954612043"
+msgstr "0954612043"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/gcc/intro/\";>An Introduction to "
+"GCC</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/gcc/intro/\";>An Introduction to "
+"GCC</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Brian J. Gough"
+msgstr "Brian J. Gough"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-9541617-9-3"
+msgstr "0-9541617-9-3"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/python/language/\";>Python Language "
+"Reference Manual</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/python/language/\";>Python Language "
+"Reference Manual</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Guido van Rossum and Fred L. Drake, Jr."
+msgstr "Guido van Rossum and Fred L. Drake, Jr."
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-9541617-8-5"
+msgstr "0-9541617-8-5"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Python license"
+msgstr "Python license"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/python/manual/\";>An Introduction "
+"to Python</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/python/manual/\";>An Introduction "
+"to Python</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-9541617-6-9"
+msgstr "0-9541617-6-9"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/R/base/\";>The R Reference Manual - "
+"Base Package - Volume&nbsp;1</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/R/base/\";>The R Reference Manual - "
+"Base Package - Volume&nbsp;1</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "The R Development Core Team"
+msgstr "The R Development Core Team"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-9546120-0-0"
+msgstr "0-9546120-0-0"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/R/base2/\";>The R Reference Manual "
+"- Base Package - Volume&nbsp;2</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/R/base2/\";>The R Reference Manual "
+"- Base Package - Volume&nbsp;2</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-9546120-1-9"
+msgstr "0-9546120-1-9"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/bash/manual/\";>GNU Bash Reference "
+"Manual</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/bash/manual/\";>GNU Bash Reference "
+"Manual</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Chet Ramey, Brian Fox"
+msgstr "Chet Ramey, Brian Fox"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-9541617-7-7"
+msgstr "0-9541617-7-7"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/diff/manual/\";>Comparing and "
+"Merging Files with GNU diff and patch</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/diff/manual/\";>Comparing and "
+"Merging Files with GNU diff and patch</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "D. MacKenzie, P. Eggert, R. Stallman"
+msgstr "D. MacKenzie, P. Eggert, R. Stallman"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-9541617-5-0"
+msgstr "0-9541617-5-0"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/gsl/manual/\";>The GNU Scientific "
+"Library Reference Manual</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/gsl/manual/\";>The GNU Scientific "
+"Library Reference Manual</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "M. Galassi, et al."
+msgstr "M. Galassi, et al."
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-9541617-0-X"
+msgstr "0-9541617-0-X"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/R/manual/\";>An Introduction "
+"to&nbsp;R</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/R/manual/\";>An Introduction "
+"to&nbsp;R</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "W.N. Venables, et al."
+msgstr "W.N. Venables, et al."
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-9541617-4-2"
+msgstr "0-9541617-4-2"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/octave/manual/\";>GNU Octave "
+"Manual</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/octave/manual/\";>GNU Octave "
+"Manual</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "John W. Eaton"
+msgstr "John W. Eaton"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-9541617-2-6"
+msgstr "0-9541617-2-6"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/cvs/manual/\";>Version Management "
+"with CVS</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.network-theory.co.uk/cvs/manual/\";>Version Management "
+"with CVS</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Per Cederqvist, et al."
+msgstr "Per Cederqvist, et al."
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-9541617-1-8"
+msgstr "0-9541617-1-8"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "<a href=\"http://www.diveintopython.org/\";>Dive Into Python</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.diveintopython.org/\";>Dive Into Python</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Mark Pilgrim"
+msgstr "Mark Pilgrim"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "aPress"
+msgstr "aPress"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "1-59059-356-1"
+msgstr "1-59059-356-1"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.greenteapress.com/thinkpython.html\";>How to Think Like "
+"a Computer Scientist: Learning with Python, First Edition</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.greenteapress.com/thinkpython.html\";>How to Think Like "
+"a&nbsp;Computer Scientist: Learning with Python, First Edition</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Allen Downey, Jeff Elkner and Chris Meyers"
+msgstr "Allen Downey, Jeff Elkner and Chris Meyers"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Green Tea"
+msgstr "Green Tea"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0971677506"
+msgstr "0971677506"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Advanced Linux Programming, First Edition"
+msgstr "Advanced Linux Programming, First Edition"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Mark Mitchell, Jeffery Oldham, and Alex Samuel"
+msgstr "Mark Mitchell, Jeffery Oldham, and Alex Samuel"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "New Riders"
+msgstr "New Riders"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-757-1043-0"
+msgstr "0-757-1043-0"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"Open Publication License, Version&nbsp;1.0 (no options exercised) <a name="
+"\"ALP_ENTRY\" href=\"#ALP_NOTE\">(See note below)</a>"
+msgstr ""
+"Open Publication License, Version&nbsp;1.0 (no options exercised) <a name="
+"\"ALP_ENTRY\" href=\"#ALP_NOTE\">(See note below)</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.zope.org/Documentation/Books/ZopeBook/\";>The Zopek, "
+"First Edition</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.zope.org/Documentation/Books/ZopeBook/\";>The Zopek, "
+"First Edition</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Amos Latteier and Michel Pelletier"
+msgstr "Amos Latteier and Michel Pelletier"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-7357-1137-2"
+msgstr "0-7357-1137-2"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Open Publication License, Version&nbsp;1.0 (no options exercised)"
+msgstr "Open Publication License, Version&nbsp;1.0 (no options exercised)"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Linux Device Drivers, Second Edition"
+msgstr "Linux Device Drivers, Second Edition"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Alessandro Rubini and Jonathan Corbet"
+msgstr "Alessandro Rubini and Jonathan Corbet"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "O'Reilly and Associates"
+msgstr "O'Reilly and Associates"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-596-00008-1"
+msgstr "0-596-00008-1"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation License</a> <a name="
+"\"DRIVER_ENTRY\" href=\"#DRIVER_NOTE\">(See note below)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation License</a> <a name="
+"\"DRIVER_ENTRY\" href=\"#DRIVER_NOTE\">(See note below)</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Effective <code>awk</code> Programming, Third Edition"
+msgstr "Effective <code>awk</code> Programming, Third Edition"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Arnold Robbins"
+msgstr "Arnold Robbins"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-596-00070-7"
+msgstr "0-596-00070-7"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://sources.redhat.com/autobook/\";>GNU Autoconf, Automake, and "
+"Libtool</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://sources.redhat.com/autobook/\";>GNU Autoconf, Automake, and "
+"Libtool</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Gary V. Vaughan, Ben Elliston, Tom Tromey, Ian Lance Taylor"
+msgstr "Gary V. Vaughan, Ben Elliston, Tom Tromey, Ian Lance Taylor"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "1-57870-190-2"
+msgstr "1-57870-190-2"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gutenberg.org/etext/6527\";>Debian GNU/Linux: Guide to "
+"Installation and Usage</a> (Currently out-of-print)"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gutenberg.org/etext/6527\";>Debian GNU/Linux: Guide to "
+"Installation and Usage</a> (Currently out-of-print)"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "John Goerzen and Ossama Othman"
+msgstr "John Goerzen and Ossama Othman"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-7357-0914-9"
+msgstr "0-7357-0914-9"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "GTK+/GNOME Application Development"
+msgstr "GTK+/GNOME Application Development"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Havoc Pennington"
+msgstr "Havoc Pennington"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-7357-0078-8"
+msgstr "0-7357-0078-8"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://cvsbook.red-bean.com/\";>Open Source Development with CVS</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://cvsbook.red-bean.com/\";>Open Source Development with CVS</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Karl Fogel and Moshe Bar"
+msgstr "Karl Fogel and Moshe Bar"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Paraglyph Press"
+msgstr "Paraglyph Press"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "1932111816"
+msgstr "1932111816"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl.html\";>GNU General Public License</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl.html\";>GNU General Public License</"
+"a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://producingoss.com/\";>Producing Open Source Software: How to "
+"Run a Successful Free Software Project</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://producingoss.com/\";>Producing Open Source Software: How to "
+"Run a&nbsp;Successful Free Software Project</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Karl Fogel"
+msgstr "Karl Fogel"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "978-0596007591"
+msgstr "978-0596007591"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/\";>Creative Commons "
+"Attribution-ShareAlike 3.0</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/\";>Creative Commons "
+"Attribution-ShareAlike 3.0</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.cafeshops.com/bartlettpublish.8640017\";>Programming "
+"from the Ground Up</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.cafeshops.com/bartlettpublish.8640017\";>Programming "
+"from the Ground Up</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Jonathan Bartlett"
+msgstr "Jonathan Bartlett"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Bartlett Publishing"
+msgstr "Bartlett Publishing"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0975283847"
+msgstr "0975283847"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html\";>GNU Free "
+"Documentation License</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html\";>GNU Free "
+"Documentation License</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.oreilly.com/catalog/make3/book/index.csp\";>Managing "
+"Projects with GNU Make, Third Edition</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.oreilly.com/catalog/make3/book/index.csp\";>Managing "
+"Projects with GNU Make, Third Edition</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Robert Mecklenburg"
+msgstr "Robert Mecklenburg"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-596-00610-1"
+msgstr "0-596-00610-1"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl.html\";>GNU Free Documentation "
+"License</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl.html\";>GNU Free Documentation "
+"License</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.oreilly.com/catalog/samba2/book/toc.html\";>Using Samba, "
+"2nd Edition</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.oreilly.com/catalog/samba2/book/toc.html\";>Using Samba, "
+"2nd Edition</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Jay Ts, Robert Eckstein, David Collier-Brown"
+msgstr "Jay Ts, Robert Eckstein, David Collier-Brown"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-596-00256-4"
+msgstr "0-596-00256-4"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://svnbook.red-bean.com/\";>Version Control with Subversion</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://svnbook.red-bean.com/\";>Version Control with Subversion</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Ben Collins-Sussman, Brian W. Fitzpatrick, C. Michael Pilato"
+msgstr "Ben Collins-Sussman, Brian W. Fitzpatrick, C. Michael Pilato"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "0-596-00448-6"
+msgstr "0-596-00448-6"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode\";>Creative "
+"Commons Attribution&nbsp;2.0 License</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode\";>Creative "
+"Commons Attribution&nbsp;2.0 License</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.oreilly.com/openbook/motif/\";>Motif Reference Manual, "
+"Vol.&nbsp;6B, Second Edition</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.oreilly.com/openbook/motif/\";>Motif Reference Manual, "
+"Vol.&nbsp;6B, Second Edition</a>"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Antony Fountain, Paula Ferguson"
+msgstr "Antony Fountain, Paula Ferguson"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "1-56592-654-4"
+msgstr "1-56592-654-4"
+
+#. type: Content of: <table><tr><td>
+msgid "Open Publication License, Version&nbsp;1.0 or later"
+msgstr "Open Publication License, Version&nbsp;1.0 or later"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<a href=\"#VIM_ENTRY\" name=\"VIM_NOTE\"><strong>Note on Vi IMproved &mdash; "
+"Vim:</strong></a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#VIM_ENTRY\" name=\"VIM_NOTE\"><strong>Uwaga dotycząca Vi "
+"IMproved\n"
+"&ndash; Vim:</strong></a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The 2001 printing of this book failed to list the license notification "
+"properly. This printed edition says it is a proprietary book. The "
+"publisher has assured us that this was purely a printing error and that the "
+"intended license is the Open Publication License, Version&nbsp;1.0, with no "
+"options exercised. Their <a href=\"http://www.newriders.com/content/";
+"images/0735710015/errata/0735710015.pdf\">errata (in PDF format)</a> "
+"confirms this."
+msgstr ""
+"Wydanie z&nbsp;2001 roku nie miało poprawnej informacji na&nbsp;temat "
+"licencji. Zawierało stwierdzenie, że&nbsp;jest to książka prawnie "
+"zastrzeżona. Wydawca zapewnił nas, że&nbsp;był to wyłącznie błąd 
drukarski "
+"i&nbsp;że zamierzoną licencją jest Open Publication License, Version 1.0, "
+"bez&nbsp;wykorzystania opcjonalnych warunków. Opublikowana przez wydawnictwo 
"
+"<a href=\"http://www.newriders.com/content/images/0735710015/";
+"errata/0735710015.pdf\">errata (w&nbsp;formacie PDF)</a> potwierdza te "
+"informacje."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<a href=\"#ALP_ENTRY\" name=\"ALP_NOTE\"><strong>Note on Advanced Linux "
+"Programming, First Edition:</strong></a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#ALP_ENTRY\" name=\"ALP_NOTE\"><strong>Uwaga dotycząca Advanced "
+"Linux Programming, First Edition</strong></a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The June 2001 printing of this book failed to list the license notification "
+"properly. This printed edition says it is a proprietary book. The "
+"publisher has assured us that this was purely a printing error and that the "
+"intended license is &ldquo;Open Publication License, Version&nbsp;1.0, No "
+"options exercised&rdquo;. Their <a href=\"http://www.";
+"advancedlinuxprogramming.com/errata.html\">errata page</a> confirms this. "
+"They have assured us that the next printing will have the corrected license."
+msgstr ""
+"Wydanie z&nbsp;czerwca 2001 nie miało poprawnej informacji na&nbsp;temat "
+"licencji. Zawierało stwierdzenie, że&nbsp;jest to książka prawnie "
+"zastrzeżona. Wydawca zapewnił nas, że&nbsp;był to wyłącznie błąd 
drukarski "
+"i&nbsp;że zamierzoną licencją jest &bdquo;Open Publication License, 
Version "
+"1.0, bez&nbsp;wykorzystania opcjonalnych warunków&rdquo;. Opublikowana przez 
"
+"wydawnictwo <a href=\"http://www.advancedlinuxprogramming.com/errata.html";
+"\">errata</a> potwierdza te informacje. Zostaliśmy zapewnieni, że&nbsp;"
+"następne wydanie będzie miało poprawioną informację o&nbsp;licencji."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<a href=\"#DRIVER_ENTRY\" name=\"DRIVER_NOTE\"><strong>Note on Linux Device "
+"Drivers, Second Edition:</strong></a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#DRIVER_ENTRY\" name=\"DRIVER_NOTE\"><strong>Uwaga dotycząca Linux 
"
+"Device Drivers, Second Edition:</strong></a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The printed edition failed to properly apply the GNU FDL; a copy of the GNU "
+"FDL is missing, and the license notice is not complete. O'Reilly will fix "
+"these problems in the next printing."
+msgstr ""
+"Drukowane wydanie nie stosuje się we właściwy sposób do&nbsp;licencji GNU 
"
+"FDL&nbsp;&ndash; brakuje kopii GNU FDL, a&nbsp;notka licencyjna jest "
+"niekompletna. O'Reilly naprawi te błędy w&nbsp;następnym wydaniu."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 "
+"Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 "
+"Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Lukasz Anwajler 2006, Jan Owoc 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]