www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/events/po rms-nyu-2001-transcript.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/events/po rms-nyu-2001-transcript.pl.po
Date: Mon, 15 Aug 2011 21:00:43 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/15 21:00:43

Added files:
    events/po   : rms-nyu-2001-transcript.pl.po 

Log message:
    new Polish translation in gettext format by Jan Owoc,
    based on existing html translation by Radosław Moszczyński

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/events/po/rms-nyu-2001-transcript.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: rms-nyu-2001-transcript.pl.po
===================================================================
RCS file: rms-nyu-2001-transcript.pl.po
diff -N rms-nyu-2001-transcript.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ rms-nyu-2001-transcript.pl.po    15 Aug 2011 21:00:10 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,4586 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/events/rms-nyu-2001-transcript.html
+# Copyright (C) 2005, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Radosław Moszczyński, 2005.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: rms-nyu-2001-transcript.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-15 14:56-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Free Software: Freedom and Cooperation - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Wolne oprogramowanie: wolność i&nbsp;współpraca - Projekt GNU - Fundacja "
+"wolnego oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Free Software: Freedom and Cooperation"
+msgstr "Wolne oprogramowanie: wolność i&nbsp;współpraca"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Transcript of"
+msgstr "Zapis"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Richard M. Stallman's speech,"
+msgstr "wykładu Richarda M. Stallmana,"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<em>&ldquo;Free Software: Freedom and Cooperation&rdquo;</em>"
+msgstr "<em>&bdquo;Wolne oprogramowanie: wolność 
i&nbsp;współpraca&rdquo;</em>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "New York University in New York, New York"
+msgstr "New York University, New York"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "on 29 May 2001"
+msgstr "29.05.2001 r."
+
+#. type: Content of: <div><blockquote><p>
+msgid ""
+"A <a href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.txt\">plain text</a> version of "
+"this transcript and a <a href=\"/events/rms-nyu-2001-summary.txt\">summary</"
+"a> of the speech are also available."
+msgstr ""
+"Także dostępne jako <a href=\"/events/rms-nyu-2001-transcript.txt\">czysty "
+"tekst</a> [<em>po&nbsp;angielski</em>] oraz&nbsp;<a href=\"/events/rms-nyu-"
+"2001-summary.txt\">streszczenie</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>URETSKY</strong>: I'm Mike Uretsky. I'm over at the Stern School of "
+"Business. I'm also one of the Co-Directors of the Center for Advanced "
+"Technology. And, on behalf of all of us in the Computer Science Department, "
+"I want to welcome you here. I want to say a few comments, before I turn it "
+"over to Ed, who is going to introduce the speaker."
+msgstr ""
+"<strong>URETSKY</strong>: Nazywam się Mike Uretsky. Jestem pracownikiem "
+"Wydziału Działalności Handlowej [Stern School of Business]. Jestem także "
+"jednym z&nbsp;dyrektorów Centrum Zaawansowanych Technologii [Center for "
+"Advanced Technology]. Chciałbym wszystkich przywitać w&nbsp;imieniu "
+"pracowników Wydziału Informatyki [Computer Science Department]. Pozwólcie, 
"
+"że&nbsp;powiem jeszcze kilka słów zanim przekażę głos Edowi, który "
+"przedstawi naszego gościa."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The role of a university is a place to foster debate and to have interesting "
+"discussions. And the role of a major university is to have particularly "
+"interesting discussions. And this particular presentation, this seminar "
+"falls right into that mold. I find the discussion of open source "
+"particularly interesting. In a sense &hellip; <i>[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"Uniwersytet powinien być miejscem sprzyjającym debatom, w&nbsp;którym "
+"odbywają się ciekawe dyskusje. Natomiast&nbsp;na wiodącym uniwersytecie "
+"powinny odbywać się dyskusje szczególnie ciekawe. Do&nbsp;tej kategorii "
+"idealnie pasuje dzisiejsze seminarium. Dla mnie dyskusja poruszająca temat "
+"oprogramowania open source [ang. o otwartych źródłach] jest szczególnie "
+"interesująca. W&nbsp;pewnym sensie&hellip; <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: I do free software. Open source is a different "
+"movement. <i>[Laughter] [Applause]</i>"
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Ja się zajmuję wolnym oprogramowaniem. "
+"Oprogramowanie open source to osobny ruch. <i>[śmiech] [aplauz]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>URETSKY</strong>: When I first started in the field in the '60's, "
+"basically software was free. And we went in cycles. It became free, and "
+"then software manufacturers, in the need to expand their markets, pushed it "
+"in other directions. A lot of the developments that took place with the "
+"entry of the PC moved in exactly the same kind of a cycle."
+msgstr ""
+"<strong>URETSKY</strong>: Kiedy w&nbsp;latach 60. zaczynałem pracę w&nbsp;"
+"tej dziedzinie, oprogramowanie było w&nbsp;zasadzie wolne. Ale&nbsp;wszystko 
"
+"się odwróciło. Stało się wolne, a&nbsp;potem producenci oprogramowania, "
+"którzy chcieli rozszerzyć swoje rynki zbytu, popchnęli je w&nbsp;innych "
+"kierunkach. Wiele rzeczy, które pojawiły się wraz z&nbsp;architekturą PC, 
"
+"przeszło przez podobny cykl."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There's a very interesting French philosopher, Pierre Levy, who talks about "
+"movement to this direction and who talks about the move into cyberspace as "
+"not only relating to technology but also relating to social restructuring, "
+"to political restructuring, through a change in the kinds of relationships "
+"that will improve the well-being of mankind. And we're hoping that this "
+"debate is a movement in that direction, that this debate is something that "
+"cuts across a lot of the disciplines that normally act as solace within the "
+"University. We're looking forward to some very interesting discussions. Ed?"
+msgstr ""
+"Jest pewien bardzo interesujący francuski filozof, Pierre Levy, który pisze 
"
+"o ruchu w&nbsp;tym kierunku. Pisze także o wkraczaniu do&nbsp;"
+"cyberprzestrzeni jako czymś związanym nie tylko z&nbsp;technologią, 
ale&nbsp;"
+"również reorganizacją struktury społecznej i&nbsp;politycznej, będącej "
+"wynikiem zmiany typów relacji, które doprowadzą do&nbsp;poprawy stanu "
+"ludzkości. Mamy nadzieję, że&nbsp;ta debata to ruch w&nbsp;tymże 
kierunku, "
+"że&nbsp;rozmywa ona granice pomiędzy wieloma dziedzinami, które zwykle "
+"funkcjonują na&nbsp;Uniwersytecie osobno. Mamy nadzieję, że&nbsp;dyskusje "
+"będą bardzo interesujące. Ed?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>SCHONBERG</strong>: I'm Ed Schonberg from the Computer Science "
+"Department at the Courant Institute. Let me welcome you all to this event. "
+"Introducers are usually, and particularly, a useless aspect of public "
+"presentations, but in this case, actually, they serve a useful purpose, as "
+"Mike easily demonstrated, because an introducer for instance, told him, by "
+"making inaccurate comments, can allow him to straighten out and correct and "
+"<i>[Laughter]</i> sharpen considerably the parameters of the debate."
+msgstr ""
+"<strong>SCHONBERG</strong>: Nazywam się Ed Schonberg i&nbsp;pracuję 
na&nbsp;"
+"Wydziale Informatyki Instytutu Courant [Courant Institute]. Witam wszystkich "
+"przybyłych. Zapowiadacze to zazwyczaj, i&nbsp;w szczególności, 
niepotrzebny "
+"aspekt publicznych wystąpień, jednak&nbsp;w tym przypadku mają użyteczne "
+"zastosowanie, co pokazał Mike czyniąc nieścisłe uwagi. Pozwolił on 
mówcy "
+"dodać sprostowanie <i>[śmiech]</i> i&nbsp;znacznie wyostrzyć wstępne "
+"założenia debaty."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, let me make the briefest possible introduction to somebody who doesn't "
+"need one. Richard is the perfect example of somebody who, by acting "
+"locally, started thinking globally from problems concerning the "
+"unavailability of source code for printer drivers at the AI Lab many years "
+"ago. He has developed a coherent philosophy that has forced all of us to re-"
+"examine our ideas of how software is produced, of what intellectual property "
+"means, and what the software community actually represents. Let me welcome "
+"Richard Stallman. <i>[Applause]</i>"
+msgstr ""
+"Pozwólcie więc, że&nbsp;w jak najkrótszy sposób przedstawię osobę, 
która "
+"przedstawiania nie wymaga. Richard to doskonały przykład kogoś, kto "
+"działając lokalnie zaczął myśleć globalnie, poczynając 
od&nbsp;problemów "
+"związanych z&nbsp;niedostępnością kodu źródłowego sterowników 
drukarki "
+"w&nbsp;Laboratorium Sztucznej Inteligencji na&nbsp;MIT [AI Lab] wiele lat "
+"temu. Stworzył on spójną filozofię, która zmusiła nas wszystkich 
do&nbsp;"
+"ponownego przemyślenia kwestii produkcji oprogramowania, znaczenia 
własności "
+"intelektualnej i&nbsp;tego, co reprezentuje sobą środowisko programistów. "
+"Przywitajmy Richarda Stallmana. <i>[aplauz]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Can someone lend me a watch? <i>[Laughter]</i> "
+"Thank you. So, I'd like to thank Microsoft for providing me the opportunity "
+"to <i>[Laughter]</i> be on this platform. For the past few weeks, I have "
+"felt like an author whose book was fortuitously banned somewhere. <i>"
+"[Laughter]</i> Except that all the articles about it are giving the wrong "
+"author's name, because Microsoft describes the GNU GPL as an open source "
+"license, and most of the press coverage followed suit. Most people, of "
+"course just innocently don't realize that our work has nothing to do with "
+"open source, that in fact we did most of it before people even coined the "
+"term open source."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Czy&nbsp;ktoś mógłby pożyczyć mi zegarek? <i>"
+"[śmiech]</i> Dziękuję. No więc, chciałbym podziękować firmie Microsoft 
"
+"za&nbsp;stworzenie mi okazji do&nbsp;<i>[śmiech]</i> przemawiania z&nbsp;"
+"tego miejsca. Od&nbsp;kilku tygodni czuję się jak autor książki, która "
+"szczęśliwie została gdzieś zakazana. <i>[śmiech]</i> Tylko 
że&nbsp;wszystkie "
+"artykuły na&nbsp;jej temat zawierają nazwisko niewłaściwego autora, 
bo&nbsp;"
+"Microsoft określa GPL jako licencję typu open source, a&nbsp;większość 
prasy "
+"podąża ich śladem. Większość ludzi, oczywiście bez&nbsp;złych 
intencji, nie "
+"zdaje sobie sprawy, że&nbsp;nasze działania nie mają nic wspólnego 
z&nbsp;"
+"ruchem open source, oraz&nbsp;że zajmowaliśmy się tymi sprawami na&nbsp;"
+"długo zanim nawet utarł się termin open source."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We are in the free software movement, and I'm going to speak about what the "
+"free software movement is about, what it means, what we have done, and, "
+"because this is partly sponsored by a school of business, I'll say some "
+"things more than I usually do about how free software relates to business, "
+"and some other areas of social life."
+msgstr ""
+"Jesteśmy częścią ruchu wolnego oprogramowania, a&nbsp;ja zamierzam "
+"opowiedzieć, co ten ruch ma na&nbsp;celu, jakie ma znaczenie, co dotychczas "
+"zrobiliśmy oraz, ponieważ&nbsp;to wszystko jest po&nbsp;części 
sponsorowane "
+"przez wydział handlowy, opowiem trochę więcej niż zwykle o stosunku 
wolnego "
+"oprogramowania do&nbsp;biznesu i&nbsp;kilku innych obszarów życia "
+"społecznego."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, some of you may not ever write computer programs, but perhaps you "
+"cook. And if you cook, unless you're really great, you probably use "
+"recipes. And, if you use recipes, you've probably had the experience of "
+"getting a copy of a recipe from a friend who's sharing it. And you've "
+"probably also had the experience &mdash; unless you're a total neophyte "
+"&mdash; of changing a recipe. You know, it says certain things, but you "
+"don't have to do exactly that. You can leave out some ingredients. Add "
+"some mushrooms, 'cause you like mushrooms. Put in less salt because your "
+"doctor said you should cut down on salt &mdash; whatever. You can even make "
+"bigger changes according to your skill. And if you've made changes in a "
+"recipe, and you cook it for your friends, and they like it, one of your "
+"friends might say, &ldquo;Hey, could I have the recipe?&rdquo; And then, "
+"what do you do? You could write down your modified version of the recipe and "
+"make a copy for your friend. These are the natural things to do with "
+"functionally useful recipes of any kind."
+msgstr ""
+"Dobrze, niektórzy z&nbsp;was mogą nigdy nie napisać żadnego programu, "
+"ale&nbsp;być może gotujecie. Jako kucharze zapewne korzystacie z&nbsp;"
+"przepisów, chyba że&nbsp;jesteście naprawdę świetni. A&nbsp;jeśli "
+"korzystacie z&nbsp;przepisów, to pewnie kiedyś dostaliście kopię jednego "
+"z&nbsp;nich od&nbsp;znajomego. Zdarzyło się też zapewne, jeśli tylko nie "
+"jesteście zupełnymi nowicjuszami, że&nbsp;zmieniliście jakiś przepis. No 
"
+"wiecie, przepis zawiera pewne wskazówki, ale&nbsp;nie musicie się ich "
+"dokładnie trzymać. Możecie opuścić kilka składników. Dodać trochę 
grzybów, "
+"bo&nbsp;lubicie grzyby. Zmniejszyć ilość soli, bo&nbsp;lekarz kazał wam "
+"mniej solić&&nbsp;ndash; cokolwiek. Jeśli macie odpowiednie umiejętności, 
"
+"możecie nawet wprowadzać większe zmiany. A&nbsp;kiedy już zmieniliście "
+"przepis i&nbsp;przygotowaliście danie dla swoich znajomych, a&nbsp;im to "
+"smakowało, jeden z&nbsp;nich może powiedzieć: &bdquo;Hej, mogę dostać "
+"przepis?&rdquo;. I&nbsp;co wtedy zrobicie? Możecie zapisać swoją "
+"zmodyfikowaną wersję na&nbsp;kartce i&nbsp;skopiować ją dla znajomego. To 
"
+"naturalne postępowanie w&nbsp;przypadku jakiegokolwiek użytecznego 
przepisu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now a recipe is a lot like a computer program. A computer program's a lot "
+"like a recipe: a series of steps to be carried out to get some result that "
+"you want. So it's just as natural to do those same things with computer "
+"programs &mdash; hand a copy to your friend. Make changes in it because the "
+"job it was written to do isn't exactly what you want. It did a great job "
+"for somebody else, but your job is a different job. And after you've "
+"changed it, that's likely to be useful for other people. Maybe they have a "
+"job to do that's like the job you do. So they ask, &ldquo;Hey, can I have a "
+"copy?&rdquo; Of course, if you're a nice person, you're going to give a "
+"copy. That's the way to be a decent person."
+msgstr ""
+"Przepisy są bardzo podobne do&nbsp;programów komputerowych. Programy "
+"komputerowe są bardzo podobne do&nbsp;przepisów: sekwencja kroków, 
których "
+"podjęcie prowadzi do&nbsp;jakiegoś pożądanego rezultatu. Więc&nbsp;tak 
samo "
+"naturalne jest takie postępowanie w&nbsp;przypadku programu "
+"komputerowego&nbsp;&ndash; rozdawanie kopii przyjaciołom. Wprowadzanie "
+"do&nbsp;niego zmian, bo&nbsp;cel, dla jakiego został stworzony, nie jest "
+"dokładnie tym, co wam jest potrzebne. Mógł być bardzo pomocny przy "
+"wykonywaniu czyjegoś zadania, ale&nbsp;wasze jest inne. A&nbsp;jak już go "
+"zmienicie, to prawdopodobnie będzie on użyteczny dla innych. Może mają 
pracę "
+"do&nbsp;wykonania podobną do&nbsp;waszej. Więc&nbsp;spytają się: 
&bdquo;Hej, "
+"czy&nbsp;mogę dostać kopię?&rdquo; Jeśli jesteście mili, to oczywiście 
im ją "
+"dacie. Tak robią przyzwoite osoby."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So imagine what it would be like if recipes were packaged inside black "
+"boxes. You couldn't see what ingredients they're using, let alone change "
+"them, and imagine if you made a copy for a friend, they would call you a "
+"pirate and try to put you in prison for years. That world would create "
+"tremendous outrage from all the people who are used to sharing recipes. But "
+"that is exactly what the world of proprietary software is like. A world in "
+"which common decency towards other people is prohibited or prevented."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;wyobraźcie sobie, co by było, gdyby przepisy były pakowane 
do&nbsp;"
+"czarnych skrzynek. Nie wiedzielibyście, jakie są w&nbsp;nich zawarte "
+"składniki, nie mówiąc już nawet o wprowadzaniu zmian i&nbsp;wyobraźcie "
+"sobie, że&nbsp;jeśli wykonalibyście kopię dla przyjaciela, nazwaliby was "
+"piratami i&nbsp;próbowali wsadzić na&nbsp;parę lat do&nbsp;więzienia. 
Taki "
+"świat wywołałby wielkie oburzenie u&nbsp;ludzi przyzwyczajonych do&nbsp;"
+"dzielenia się przepisami. Ale&nbsp;tak właśnie wygląda świat objętego "
+"restrykcyjnymi licencjami oprogramowania. W&nbsp;tym świecie zwyczajna "
+"przyzwoitość wobec innych ludzi jest zabroniona lub&nbsp;zwalczana."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, why did I notice this? I noticed this because I had the good fortune in "
+"the 1970's to be part of a community of programmers who shared software. "
+"Now, this community could trace its ancestry essentially back to the "
+"beginning of computing. In the 1970's, though, it was a bit rare for there "
+"to be a community where people shared software. And, in fact, this was sort "
+"of an extreme case, because in the lab where I worked, the entire operating "
+"system was software developed by the people in our community, and we'd share "
+"any of it with anybody. Anybody was welcome to come and take a look, and "
+"take away a copy, and do whatever he wanted to do. There were no copyright "
+"notices on these programs. Cooperation was our way of life. And we were "
+"secure in that way of life. We didn't fight for it. We didn't have to "
+"fight for it. We just lived that way. And, as far as we knew, we would "
+"just keep on living that way. So there was free software, but there was no "
+"free software movement."
+msgstr ""
+"Dlaczego to zauważyłem? Zauważyłem to, ponieważ&nbsp;w latach 70. 
miałem "
+"szczęście należeć do&nbsp;społeczności programistów, którzy dzielili 
się "
+"oprogramowaniem. Społeczność ta miała korzenie w&nbsp;samych początkach "
+"informatyki. Jednak&nbsp;w latach 70. było czymś odrobinę niezwykłym, "
+"że&nbsp;istniała społeczność, w&nbsp;obrębie której ludzie dzielili 
się "
+"programami. I&nbsp;był to tak naprawdę rodzaj skrajnego przypadku, "
+"ponieważ&nbsp;w laboratorium, w&nbsp;którym pracowałem, cały system "
+"operacyjny składał się z&nbsp;oprogramowania napisanego przez naszą "
+"społeczność i&nbsp;dzieliliśmy się ze wszystkimi każdą jego częścią
. Każdy "
+"mógł wpaść i&nbsp;popatrzeć, wziąć sobie kopię i&nbsp;zrobić 
z&nbsp;nią "
+"cokolwiek chciał. Na&nbsp;tych programach nie było informacji o prawach "
+"autorskich. Współpraca była naszym sposobem na&nbsp;życie. Żyjąc tak "
+"czuliśmy się bezpieczni. Nie walczyliśmy o to. Nie musieliśmy o to 
walczyć. "
+"Po&nbsp;prostu żyliśmy w&nbsp;ten sposób. I&nbsp;chcieliśmy żyć tak 
dalej. "
+"Istniało więc&nbsp;wolne oprogramowanie, ale&nbsp;nie istniał ruch wolnego 
"
+"oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But then our community was destroyed by a series of calamities that happened "
+"to it. Ultimately it was wiped out. Ultimately, the PDP-10 computer which "
+"we used for all our work was discontinued. And you know, our system &mdash; "
+"the Incompatible Timesharing System &mdash; was written starting in the "
+"'60's, so it was written in assembler language. That's what you used to "
+"write an operating system in the '60's. So, of course, assembler language "
+"is for one particular computer architecture; if that gets discontinued, all "
+"your work turns into dust &mdash; it's useless. And that's what happened to "
+"us. The 20 years or so of work of our community turned into dust."
+msgstr ""
+"Jednak&nbsp;potem nasza społeczność została zniszczona przez serię "
+"nieszczęść, które ją dotknęły. W&nbsp;końcu przestała istnieć. 
W&nbsp;końcu "
+"produkcja PDP-10, czyli&nbsp;komputera, którego używaliśmy do&nbsp;całej "
+"pracy, została zawieszona. Wiecie, nasz system&nbsp;&ndash; ITS "
+"[Incompatible Timesharing System, Niezgodny System z&nbsp;Podziałem Czasu]"
+"&nbsp;&ndash; zaczął być tworzony w&nbsp;latach 60., więc&nbsp;był 
napisany "
+"w&nbsp;asemblerze. Tak pisało się systemy operacyjne w&nbsp;latach 60. Jak "
+"wiadomo asembler jest przypisany do&nbsp;konkretnej architektury; gdy "
+"wychodzi ona z&nbsp;produkcji, cała praca idzie na&nbsp;marne&nbsp;&ndash; "
+"staje się bezużyteczna. Właśnie to nam się przydarzyło. Około 20 lat 
pracy "
+"naszej społeczności poszło na&nbsp;marne."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But before this happened, I had an experience that prepared me, helped me "
+"see what to do, helped prepare me to see what to do when this happened, "
+"because at certain point, Xerox gave the Artificial Intelligence Lab, where "
+"I worked, a laser printer, and this was a really handsome gift, because it "
+"was the first time anybody outside Xerox had a laser printer. It was very "
+"fast, printed a page a second, very fine in many respects, but it was "
+"unreliable, because it was really a high-speed office copier that had been "
+"modified into a printer. And, you know, copiers jam, but there's somebody "
+"there to fix them. The printer jammed and nobody saw. So it stayed jammed "
+"for a long time."
+msgstr ""
+"Jednak&nbsp;zanim się to stało, przydarzyło mi się coś, co mnie "
+"przygotowało, pomogło mi zrozumieć, co trzeba zrobić, pomogło mi 
przygotować "
+"się do&nbsp;zrozumienia co zrobić, gdy to się stało, 
ponieważ&nbsp;pewnego "
+"razu Xerox podarował Laboratorium Sztucznej Inteligencji, gdzie pracowałem, 
"
+"laserową drukarkę i&nbsp;był to naprawdę niezły prezent, bo&nbsp;po raz "
+"pierwszy ktokolwiek poza Xeroksem miał dostęp do&nbsp;laserowej drukarki. "
+"Była bardzo szybka, wydruk strony zajmował jej sekundę, pod&nbsp;wieloma "
+"względami była bardzo dobra, ale&nbsp;zawodna, bo&nbsp;tak naprawdę była 
to "
+"szybka kopiarka biurowa, którą zamieniono w&nbsp;drukarkę. Jak wiecie, "
+"kopiarki się zacinają, ale&nbsp;zawsze znajdzie się przy nich ktoś, kto 
je "
+"naprawi. Drukarka zacinała się i&nbsp;nikt tego nie widział. 
Więc&nbsp;stała "
+"zacięta przez długi czas."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Well, we had an idea for how to deal with this problem. Change it so that "
+"whenever the printer gets a jam, the machine that runs the printer can tell "
+"our timesharing machine, and tell the users who are waiting for printouts, "
+"or something like that, you know, tell them, go fix the printer. Because if "
+"they only knew it was jammed, of course, if you're waiting for a printout "
+"and you know that the printer is jammed, you don't want to sit and wait "
+"forever, you're going to go fix it."
+msgstr ""
+"Mieliśmy pomysł jak rozwiązać ten problem. Wprowadzić zmiany, żeby 
za&nbsp;"
+"każdym razem, kiedy drukarka się zacięła, komputer, który ją 
obsługiwał "
+"informował naszą maszynę z&nbsp;podziałem czasu i&nbsp;informował "
+"użytkowników czekających na&nbsp;wydruk, albo&nbsp;coś w&nbsp;tym stylu, 
no "
+"wiecie&nbsp;&ndash; &bdquo;Idź napraw drukarkę&rdquo;. Bo&nbsp;gdyby tylko "
+"wiedzieli, że&nbsp;drukarka się zacięła, oczywiste jest, że&nbsp;jeśli "
+"czekasz na&nbsp;wydruk i&nbsp;wiesz, że&nbsp;drukarka się zacięła, to nie 
"
+"siedzisz i&nbsp;nie czekasz do&nbsp;końca świata, tylko idziesz i&nbsp;ją "
+"naprawiasz."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But at that point, we were completely stymied, because the software that ran "
+"that printer was not free software. It had come with the printer, and it "
+"was just a binary. We couldn't have the source code; Xerox wouldn't let us "
+"have the source code. So, despite our skill as programmers &mdash; after "
+"all, we had written our own timesharing system &mdash; we were completely "
+"helpless to add this feature to the printer software."
+msgstr ""
+"Jednak&nbsp;wtedy nie mogliśmy zupełnie nic zrobić, ponieważ&nbsp;"
+"oprogramowanie obsługujące drukarkę nie było wolne. Dostaliśmy je razem "
+"z&nbsp;drukarką i&nbsp;był to po&nbsp;prostu plik binarny. Nie dano nam 
kodu "
+"źródłowego&nbsp;&ndash; Xerox nie chciał się na&nbsp;to zgodzić. Tak 
więc, "
+"mimo naszych umiejętności programistycznych&nbsp;&ndash; jakby nie patrzeć 
"
+"napisaliśmy własny system z&nbsp;podziałem czasu&nbsp;&ndash; nie 
mogliśmy "
+"w&nbsp;żaden sposób dodać tej funkcji do&nbsp;oprogramowania drukarki."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And we just had to suffer with waiting. It would take an hour or two to get "
+"your printout because the machine would be jammed most of the time. And "
+"only once in a while &mdash; you'd wait an hour figuring &ldquo;I know it's "
+"going to be jammed. I'll wait an hour and go collect my printout,&rdquo; and "
+"then you'd see that it had been jammed the whole time, and in fact, nobody "
+"else had fixed it. So you'd fix it and you'd go wait another half hour. "
+"Then, you'd come back, and you'd see it jammed again &mdash; before it got "
+"to your output. It would print three minutes and be jammed thirty minutes. "
+"Frustration up the whazzoo. But the thing that made it worse was knowing "
+"that we could have fixed it, but somebody else, for his own selfishness, was "
+"blocking us, obstructing us from improving the software. So, of course, we "
+"felt some resentment."
+msgstr ""
+"Jedyne, co nam pozostawało, to ścierpieć czekanie. Wydruk zajmował 
od&nbsp;"
+"jednej do&nbsp;dwóch godzin, ponieważ&nbsp;przez większość czasu 
drukarka "
+"była zacięta. I&nbsp;tylko czasami&nbsp;&ndash; czekało się godzinę 
myśląc: "
+"&bdquo;Na pewno będzie zacięta. Poczekam godzinę i&nbsp;wtedy odbiorę "
+"wydruk&rdquo;, a&nbsp;potem okazywało się, że&nbsp;była zacięta przez 
cały "
+"ten czas i&nbsp;że nikt inny jej nie naprawił. Więc&nbsp;naprawiało się 
ją "
+"i&nbsp;czekało kolejne pół godziny. Potem się wracało, a&nbsp;ona znów 
się "
+"zacięła&nbsp;&ndash; zanim zaczęła drukować twój dokument. Drukowała 
przez "
+"trzy minuty, a&nbsp;stała zacięta przez trzydzieści. Frustracja sięgała "
+"sufitu. Ale&nbsp;gorsze było to, że&nbsp;wiedzieliśmy, że&nbsp;możemy ją
 "
+"naprawić, jednak&nbsp;ktoś inny, z&nbsp;powodu swojego egoizmu, nie 
pozwalał "
+"nam, blokował możliwość ulepszenia oprogramowania. Więc&nbsp;oczywiście 
"
+"trochę żywiliśmy do&nbsp;nich urazę."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And then I heard that somebody at Carnegie Mellon University had a copy of "
+"that software. So I was visiting there later, so I went to his office and I "
+"said, &ldquo;Hi, I'm from MIT. Could I have a copy of the printer source "
+"code?&rdquo; And he said &ldquo;No, I promised not to give you a copy."
+"&rdquo; <i>[Laughter]</i> I was stunned. I was so &mdash; I was angry, and "
+"I had no idea how I could do justice to it. All I could think of was to "
+"turn around on my heel and walk out of his room. Maybe I slammed the door. "
+"<i>[Laughter]</i> And I thought about it later on, because I realized that I "
+"was seeing not just an isolated jerk, but a social phenomenon that was "
+"important and affected a lot of people."
+msgstr ""
+"I&nbsp;wtedy dowiedziałem się, że&nbsp;ktoś na&nbsp;uniwersytecie 
Carnegie "
+"Mellon [Carnegie Mellon University] ma kopię tego oprogramowania. Byłem tam 
"
+"jakiś czas później, więc&nbsp;poszedłem do&nbsp;jego biura 
i&nbsp;spytałem: "
+"&bdquo;Cześć, jestem z&nbsp;MIT. Czy&nbsp;mógłbym dostać kopię kodu "
+"źródłowego oprogramowania drukarki?&rdquo; a&nbsp;on na&nbsp;to: 
&bdquo;Nie, "
+"obiecałem nie dawać ci kopii&rdquo;. <i>[śmiech]</i> Stałem osłupiały. 
Byłem "
+"taki&nbsp;&ndash; byłem wściekły i&nbsp;nie wiedziałem jak mogę 
zaradzić "
+"sytuacji. Jedyne co przyszło mi do&nbsp;głowy, to obrócić się 
na&nbsp;pięcie "
+"i&nbsp;wyjść z&nbsp;jego biura. Być może trzasnąłem drzwiami. 
<i>[śmiech]</"
+"i> A&nbsp;potem o tym myślałem, ponieważ&nbsp;zdałem sobie sprawę, 
że&nbsp;"
+"nie miałem do&nbsp;czynienia z&nbsp;jednym draniem, ale&nbsp;ze społecznym "
+"zjawiskiem, które miało duże znaczenie i&nbsp;dotykało bardzo wielu 
ludzi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This was &mdash; for me &mdash; I was lucky, I only got a taste of it, but "
+"other people had to live in this all the time. So I thought about it at "
+"length. See, he had promised to refuse to cooperate with us &mdash; his "
+"colleagues at MIT. He had betrayed us. But he didn't just do it to us. "
+"Chances are he did it to you too. <i>[Pointing at member of audience.]</i> "
+"And I think, mostly likely, he did it to you too. <i>[Pointing at another "
+"member of audience.] [Laughter]</i> And he probably did it to you as well. "
+"<i>[Pointing to third member of audience.]</i> He probably did it to most of "
+"the people here in this room &mdash; except a few, maybe, who weren't born "
+"yet in 1980. Because he had promised to refuse to cooperate with just about "
+"the entire population of the Planet Earth. He had signed a non-disclosure "
+"agreement."
+msgstr ""
+"Było to&nbsp;&ndash; dla mnie&nbsp;&ndash; miałem szczęście, dostałem 
tylko "
+"przedsmak, a&nbsp;inni musieli z&nbsp;tym żyć przez cały czas. Więc&nbsp;"
+"długo na&nbsp;ten temat myślałem. a&nbsp;więc on obiecał odmówić 
współpracy "
+"z&nbsp;nami&nbsp;&ndash; swoimi kolegami z&nbsp;MIT. Zdradził nas. Ale&nbsp;"
+"nie tylko nas. Prawdopodobnie zdradził też ciebie. <i>[wskazuje palcem "
+"któregoś ze słuchaczy]</i> Wydaje mi się, że&nbsp;zapewne zdradził też 
"
+"ciebie. <i>[wskazuje palcem innego słuchacza] [śmiech]</i> I&nbsp;ciebie "
+"pewno też zdradził. <i>[wskazuje trzeciego słuchacza]</i> Prawdopodobnie "
+"zdradził większość ludzi w&nbsp;tym pomieszczeniu&nbsp;&ndash; za&nbsp;"
+"wyjątkiem może kilku, którzy w&nbsp;1980 jeszcze się nie urodzili. 
Bo&nbsp;"
+"on obiecał odmówić współpracy w&nbsp;zasadzie z&nbsp;całą populacją 
planety "
+"Ziemia. Podpisał umowę o poufności."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, this was my first, direct encounter with a non-disclosure agreement, "
+"and it taught me an important lesson &mdash; a lesson that's important "
+"because most programmers never learn it. You see, this was my first "
+"encounter with a non-disclosure agreement, and I was the victim. I, and my "
+"whole lab, were the victims. And the lesson it taught me was that non-"
+"disclosure agreements have victims. They're not innocent. They're not "
+"harmless. Most programmers first encounter a non-disclosure agreement when "
+"they're invited to sign one. And there's always some temptation &mdash; "
+"some goody they're going to get if they sign. So, they make up excuses. "
+"They say, &ldquo;Well, he's never going to get a copy no matter what, so why "
+"shouldn't I join the conspiracy to deprive him?&rdquo; They say, &ldquo;This "
+"is the way it's always done. Who am I to go against it?&rdquo; They say, "
+"&ldquo;If I don't sign this, someone else will.&rdquo; Various excuses to "
+"gag their consciences."
+msgstr ""
+"To był mój pierwszy, bezpośredni kontakt z&nbsp;umową o poufności 
i&nbsp;"
+"nauczył mnie on pewnej ważnej rzeczy&nbsp;&ndash; ważnej, 
bo&nbsp;większość "
+"programistów nigdy się jej nie uczy. Był to mój pierwszy kontakt z&nbsp;"
+"umową o poufności i&nbsp;ja byłem ofiarą. Ja i&nbsp;całe moje 
laboratorium "
+"byliśmy ofiarami. a&nbsp;rzecz, której się nauczyłem, to że&nbsp;umowy o 
"
+"poufności mają swoje ofiary. Nie są niewinne. Nie są nieszkodliwe. 
Większość "
+"programistów po&nbsp;raz pierwszy się z&nbsp;nimi styka, gdy mają taką 
umowę "
+"podpisać. I&nbsp;zawsze istnieje jakaś pokusa&nbsp;&ndash; jakaś nagroda, "
+"którą dostaną, jeśli podpiszą. Więc&nbsp;wymyślają wymówki. Mówią: 
&bdquo;No "
+"cóż, on i&nbsp;tak nigdy nie dostanie kopii, choćby nie wiem co, 
więc&nbsp;"
+"czemu nie miałbym przyłączyć się do&nbsp;spisku chcącego odmówić mu 
do&nbsp;"
+"niej dostępu?&rdquo;. Mówią: &bdquo;Zawsze się to tak robi. Kim ja 
jestem, "
+"żeby się temu sprzeciwiać?&rdquo;. Mówią: &bdquo;Jeśli ja tego nie 
podpiszę, "
+"ktoś inny to zrobi&rdquo;. Przeróżne wymówki, aby&nbsp;uciszyć swoje "
+"sumienie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But when somebody invited me to sign a non-disclosure agreement, my "
+"conscience was already sensitized. It remembered how angry I had been, when "
+"somebody promised not to help me and my whole lab solve our problem. And I "
+"couldn't turn around and do the exact same thing to somebody else who had "
+"never done me any harm. You know, if somebody asked me to promise not to "
+"share some useful information with a hated enemy, I would have said yes. "
+"You know? If somebody's done something bad, he deserves it. But, strangers "
+"&mdash; they haven't done me any harm. How could they deserve that kind of "
+"mistreatment? You can't let yourself start treating just anybody and "
+"everybody badly. Then you become a predator on society. So I said, &ldquo;"
+"Thank you very much for offering me this nice software package. But I can't "
+"accept it in good conscience, on the conditions you are demanding, so I will "
+"do without it. Thank you so much.&rdquo; And so, I have never knowingly "
+"signed a non-disclosure agreement for generally useful technical information "
+"such as software."
+msgstr ""
+"Lecz&nbsp;kiedy ktoś poprosił mnie o podpisanie umowy o poufności, moje "
+"sumienie było już wyczulone. Pamiętało jaki byłem wściekły, kiedy 
ktoś "
+"obiecał, że&nbsp;nie pomoże mi i&nbsp;mojemu laboratorium rozwiązać 
naszego "
+"problemu. I&nbsp;nie mogłem obrócić się i&nbsp;zrobić dokładnie tego 
samego "
+"komuś innemu, kto nigdy nie zrobił mi niczego złego. Wiecie, gdyby ktoś "
+"poprosił mnie, żebym obiecał, że&nbsp;nie podzielę się pewnymi 
użytecznymi "
+"informacjami ze znienawidzonym wrogiem, to zgodziłbym się. Rozumiecie? 
Jeśli "
+"ktoś zrobił coś złego, to na&nbsp;to zasługuje. Ale&nbsp;nieznajomi — 
nie "
+"zrobili mi niczego złego. W&nbsp;jaki sposób mieliby sobie zasłużyć 
na&nbsp;"
+"takie podłe traktowanie? Nie można sobie pozwolić na&nbsp;traktowanie "
+"po&nbsp;prostu wszystkich bez&nbsp;wyjątku źle. Zaczyna się wtedy 
żerować "
+"na&nbsp;społeczeństwie. Powiedziałem więc: &bdquo;Dziękuję bardzo 
za&nbsp;"
+"zaoferowanie mi tego wspaniałego pakietu oprogramowania. Jednak&nbsp;nie "
+"mogę go przyjąć w&nbsp;dobrej wierze na&nbsp;warunkach, których się "
+"domagacie, więc&nbsp;poradzę sobie bez&nbsp;niego. Dziękuję 
bardzo&rdquo;. "
+"I&nbsp;w taki sposób nigdy świadomie nie podpisałem umowy o poufności "
+"dotyczącej powszechnie użytecznych informacji technicznych, takich jak "
+"oprogramowanie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now there are other kinds of information which raise different ethical "
+"issues. For instance, there's personal information. You know, if you "
+"wanted to talk with me about what was happening between you and your "
+"boyfriend, and you asked me not to tell anybody &mdash; you know, I could "
+"keep &mdash; I could agree to keep that a secret for you, because that's not "
+"generally useful technical information. At least, it's probably not "
+"generally useful. <i>[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"Istnieją inne rodzaje informacji, które budzą inne etyczne pytania. Są "
+"na&nbsp;przykład informacje osobiste. No wiecie, gdyby jakaś dziewczyna "
+"chciała porozmawiać ze mną o tym, co działo się między nią a&nbsp;jej "
+"chłopakiem i&nbsp;poprosiła mnie o utrzymanie tego w&nbsp;tajemnicy&nbsp;"
+"&ndash; to wiecie, mógłbym to utrzymać&nbsp;&ndash; mógłbym zgodzić 
się tego "
+"nie ujawniać, ponieważ&nbsp;nie jest to powszechnie użyteczna informacja "
+"techniczna. W&nbsp;każdym bądź&nbsp;razie prawdopodobnie nie powszechnie "
+"użyteczna. <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There is a small chance &mdash; and it's a possibility though &mdash; that "
+"you might reveal to me some marvelous new sex technique, <i>[Laughter]</i> "
+"and I would then feel a moral duty <i>[Laughter]</i> to pass it onto the "
+"rest of humanity, so that everyone could get the benefit of it. So, I'd "
+"have to put a proviso in that promise, you know? If it's just details about "
+"who wants this, and who's angry at whom, and things like that &mdash; soap "
+"opera &mdash; that I can keep private for you, but something that humanity "
+"could tremendously benefit from knowing, I mustn't withhold. You see, the "
+"purpose of science and technology is to develop useful information for "
+"humanity to help people live their lives better. If we promise to withhold "
+"that information &mdash; if we keep it secret &mdash; then we are betraying "
+"the mission of our field. And this, I decided I shouldn't do."
+msgstr ""
+"Istnieje mała szansa&nbsp;&ndash; ale&nbsp;to tylko 
możliwość&nbsp;&ndash; "
+"że&nbsp;mogłaby wyjawić mi jakąś nową, wspaniałą technikę seksualną 
<i>"
+"[śmiech]</i>, a&nbsp;wtedy czułbym moralne zobowiązanie <i>[śmiech]</i> "
+"podzielić się nią z&nbsp;resztą ludzkości, tak aby&nbsp;wszyscy mogli 
z&nbsp;"
+"niej skorzystać. Więc&nbsp;musiałbym w&nbsp;tej obietnicy zawrzeć "
+"zastrzeżenie, prawda? Jeśli byłyby to tylko szczegółowe wiadomości, kto 
tego "
+"chce, a&nbsp;kto jest zły na&nbsp;kogo, i&nbsp;tak dalej&nbsp;&ndash; "
+"brazylijski serial&nbsp;&ndash; to mogę to utrzymać w&nbsp;tajemnicy, "
+"ale&nbsp;wiedzy, na&nbsp;której mogłaby bardzo skorzystać ludzkość nie 
mogę "
+"zatrzymać dla siebie. Zadaniem nauki i&nbsp;technologii jest dawanie "
+"ludzkości użytecznych informacji, dzięki którym polepsza się życie 
ludzi. "
+"Jeśli obiecujemy zatrzymać takie informacje dla siebie&nbsp;&ndash; jeśli "
+"trzymamy je w&nbsp;tajemnicy&nbsp;&ndash; to zdradzamy ideały naszej "
+"dziedziny. A&nbsp;czegoś takiego postanowiłem nie robić."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But, meanwhile my community had collapsed, and that was collapsing, and that "
+"left me in a bad situation. You see, the whole Incompatible Timesharing "
+"System was obsolete, because the PDP-10 was obsolete, and so there was no "
+"way that I could continue working as an operating system developer the way "
+"that I had been doing it. That depended on being part of the community "
+"using the community software and improving it. That no longer was a "
+"possibility, and that gave me a moral dilemma. What was I going to do? "
+"Because the most obvious possibility meant to go against that decision I had "
+"made. The most obvious possibility was to adapt myself to the change in the "
+"world. To accept that things were different, and that I'd just have to give "
+"up those principles and start signing non-disclosure agreements for "
+"proprietary operating systems, and most likely writing proprietary software "
+"as well. But I realized that that way I could have fun coding, and I could "
+"make money &mdash; especially if I did it other than at MIT &mdash; but at "
+"the end, I'd have to look back at my career and say, &ldquo;I've spent my "
+"life building walls to divide people,&rdquo; and I would have been ashamed "
+"of my life."
+msgstr ""
+"Tymczasem rozpadła się moja społeczność, a&nbsp;to było załamujące 
i&nbsp;"
+"postawiło mnie w&nbsp;złej sytuacji. Cały ITS był przestarzały, "
+"ponieważ&nbsp;PDP-10 było przestarzałe, więc&nbsp;nie było żadnego 
sposobu, "
+"abym mógł kontynuować pracę programisty systemowego tak jak dotychczas. "
+"Polegała ona na&nbsp;byciu częścią społeczności, korzystaniu ze 
stworzonego "
+"przez nią oprogramowania i&nbsp;ulepszaniu go. Nie było więcej takiej "
+"możliwości i&nbsp;stanąłem przed moralnym dylematem. Co miałem robić? "
+"Bo&nbsp;najbardziej oczywista możliwość oznaczała zaprzeczenie podjętej "
+"przeze mnie decyzji. Najbardziej oczywistą możliwością było dostosowanie 
się "
+"do&nbsp;zmian, jakie zaszły w&nbsp;świecie. Zaakceptowanie, że&nbsp;sprawy 
"
+"przedstawiały się inaczej i&nbsp;że muszę po&nbsp;prostu porzucić swoje "
+"zasady, i&nbsp;zacząć podpisywać umowy o poufności dotyczące systemów "
+"operacyjnych objętych restrykcyjnymi licencjami, oraz&nbsp;"
+"najprawdopodobniej pisać oprogramowanie o zamkniętych źródłach. Zdałem 
sobie "
+"sprawę, że&nbsp;w ten sposób mógłbym miło spędzać czas programując 
i&nbsp;"
+"zarabiać pieniądze&nbsp;&ndash; szczególnie, gdybym pracował poza 
MIT&nbsp;"
+"&ndash; ale&nbsp;potem musiałbym spojrzeć wstecz na&nbsp;swoją drogę "
+"zawodową i&nbsp;powiedzieć: &bdquo;Spędziłem życie budując mury dzielą
ce "
+"ludzi&rdquo; i&nbsp;wstydziłbym się swojego życia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So I looked for another alternative, and there was an obvious one. I could "
+"leave the software field and do something else. Now I had no other special "
+"noteworthy skills, but I'm sure I could have become a waiter. <i>[Laughter]"
+"</i> Not at a fancy restaurant; they wouldn't hire me, <i>[Laughter]</i> but "
+"I could be a waiter somewhere. And many programmers, they say to me, &ldquo;"
+"The people who hire programmers demand this, this and this. If I don't do "
+"those things, I'll starve.&rdquo; It's literally the word they use. Well, "
+"you know, as a waiter, you're not going to starve. <i>[Laughter]</i> So, "
+"really, they're in no danger. But &mdash; and this is important, you see "
+"&mdash; because sometimes you can justify doing something that hurts other "
+"people by saying otherwise something worse is going to happen to me. You "
+"know, if you were <em>really</em> going to starve, you'd be justified in "
+"writing proprietary software. <i>[Laughter]</i> If somebody's pointing a "
+"gun at you, then I would say, it's forgivable. <i>[Laughter]</i> But, I had "
+"found a way that I could survive without doing something unethical, so that "
+"excuse was not available. So I realized, though, that being a waiter would "
+"be no fun for me, and it would be wasting my skills as an operating system "
+"developer. It would avoid misusing my skills. Developing proprietary "
+"software would be misusing my skills. Encouraging other people to live in "
+"the world of proprietary software would be misusing my skills. So it's "
+"better to waste them than misuse them, but it's still not really good."
+msgstr ""
+"Szukałem więc&nbsp;innej możliwości&nbsp;&ndash; istniała jedna 
oczywista. "
+"Mogłem odejść z&nbsp;branży programistycznej i&nbsp;zająć się czymś 
innym. "
+"Nie miałem żadnych innych wartych uwagi umiejętności, ale&nbsp;na pewno "
+"mogłem zostać kelnerem. <i>[śmiech]</i> Nie w&nbsp;drogiej restauracji, "
+"w&nbsp;takiej by mnie nie zatrudnili <i>[śmiech]</i>, ale&nbsp;gdzieś tam "
+"mogłem być kelnerem. Wielu programistów mówi mi: &bdquo;Ludzie 
zatrudniający "
+"programistów wymagają tego, tego i&nbsp;tego. Jeśli nie będę tego 
robił, to "
+"będę głodował.&rdquo; Dokładnie tego słowa używają. No cóż, pracują
c jako "
+"kelner nie będziesz głodował. <i>[śmiech]</i> Naprawdę nie ma się czego 
"
+"obawiać. Jednak&nbsp;&ndash; i&nbsp;to jest ważne&nbsp;&ndash; bo&nbsp;"
+"czasami można usprawiedliwiać robienie czegoś, co szkodzi innym, twierdzą
c, "
+"że&nbsp;coś gorszego spotka nas. Gdybyście <em>naprawdę</em> mieli 
głodować, "
+"to bylibyście usprawiedliwieni pisząc oprogramowanie objęte restrykcyjnymi 
"
+"licencjami. <i>[śmiech]</i> Jeśli ktoś celowałby do&nbsp;was z&nbsp;"
+"pistoletu, to można by wam to wybaczyć. <i>[śmiech]</i> Jednak&nbsp;"
+"znalazłem sposób, aby&nbsp;przeżyć nie robiąc czegoś nieetycznego, 
więc&nbsp;"
+"ta wymówka była na&nbsp;nic. Zdałem sobie sprawę, że&nbsp;bycie kelnerem 
nie "
+"sprawiałoby mi przyjemności i&nbsp;marnowałbym swoje umiejętności "
+"programisty systemowego. Nie powodowałoby to niewłaściwego wykorzystania "
+"moich umiejętności. Pisanie oprogramowania objętego restrykcyjnymi "
+"licencjami byłoby niewłaściwym ich wykorzystaniem. Zachęcanie innych 
do&nbsp;"
+"życia w&nbsp;świecie takiego oprogramowania byłoby niewłaściwym ich "
+"wykorzystaniem. Lepiej jest je marnować niż wykorzystywać niewłaściwie, "
+"ale&nbsp;i ta droga nie jest naprawdę dobra."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So for those reasons, I decided to look for some other alternative. What "
+"can an operating system developer do that would actually improve the "
+"situation, make the world a better place? And I realized that an operating "
+"system developer was exactly what was needed. The problem, the dilemma, "
+"existed for me and for everyone else because all of the available operating "
+"systems for modern computers were proprietary. The free operating systems "
+"were for old, obsolete computers, right? So for the modern computers &mdash; "
+"if you wanted to get a modern computer and use it, you were forced into a "
+"proprietary operating system. So if an operating system developer wrote "
+"another operating system, and then said, &ldquo;Everybody come and share "
+"this; you're welcome to this&rdquo; &mdash; that would give everybody a way "
+"out of the dilemma, another alternative. So I realized that there was "
+"something I could do that would solve the problem. I had just the right "
+"skills to be able to do it. And it was the most useful thing I could "
+"possibly imagine that I'd be able to do with my life. And it was a problem "
+"that no one else was trying to solve. It was just sort of sitting there, "
+"getting worse, and nobody was there but me. So I felt, &ldquo;I'm elected. "
+"I have to work on this. If not me, who?&rdquo; So I decided I would develop "
+"a free operating system, or die trying &hellip; of old age, of course. <i>"
+"[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"Z&nbsp;tych powodów postanowiłem poszukać innej możliwości. Co może 
zrobić "
+"programista systemowy, aby&nbsp;rzeczywiście poprawić sytuację, uczynić "
+"świat lepszym? i&nbsp;zdałem sobie sprawę, że&nbsp;programista systemowy 
był "
+"właśnie kimś, kto był potrzebny. Ten problem, dylemat miałem ja i&nbsp;"
+"wszyscy pozostali, ponieważ&nbsp;wszystkie dostępne systemy operacyjne dla "
+"nowych komputerów były objęte restrykcyjnymi licencjami. Wolne systemy "
+"operacyjne były przeznaczone dla starych, przestarzałych komputerów, 
prawda? "
+"Więc&nbsp;w przypadku nowych komputerów&nbsp;&ndash; jeśli chcieliście 
kupić "
+"i&nbsp;korzystać z&nbsp;nowego komputera, to byliście zmuszeni używać "
+"niewolnego systemu operacyjnego. Więc&nbsp;jeśli jakiś programista 
systemowy "
+"napisałby inny system operacyjny, a&nbsp;potem powiedział: &bdquo;Niech 
się "
+"wszyscy tym dzielą&nbsp;&ndash; zachęcam was do&nbsp;tego&rdquo;, to "
+"pozwoliłoby wszystkim uniknąć tego dylematu, dałoby jeszcze jedną 
możliwość. "
+"Zdałem sobie więc&nbsp;sprawę, że&nbsp;było coś, co mogłem zrobić, 
żeby "
+"rozwiązać mój problem. Miałem dokładnie te umiejętności, które były 
do&nbsp;"
+"tego potrzebne. I&nbsp;była to najbardziej użyteczna rzecz, którą mogłem 
"
+"zrobić ze swoim życiem, jaka przyszła mi do&nbsp;głowy. I&nbsp;był to "
+"problem, którego nikt inny nie próbował rozwiązać. On sobie 
po&nbsp;prostu "
+"był, stawał się coraz większy i&nbsp;nikt oprócz mnie nie zwracał 
na&nbsp;"
+"niego uwagi. Pomyślałem więc&nbsp;sobie: &bdquo;Zostałem wybrany. Muszę "
+"nad&nbsp;tym pracować. Jeśli nie ja, to kto?&rdquo; Tak więc&nbsp;"
+"postanowiłem, że&nbsp;stworzę wolny system operacyjny, albo&nbsp;umrę "
+"próbując&hellip; ze starości, oczywiście. <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, of course I had to decide what kind of operating system it should be. "
+"There are some technical design decisions to be made. I decided to make the "
+"system compatible with Unix for a number of reasons. First of all, I had "
+"just seen one operating system that I really loved become obsolete because "
+"it was written for one particular kind of computer. I didn't want that to "
+"happen again. We needed to have a portable system. Well, Unix was a "
+"portable system. So if I followed the design of Unix, I had a pretty good "
+"chance that I could make a system that would also be portable and workable. "
+"And furthermore, why <i>[Tape unclear]</i> be compatible with it in the "
+"details. The reason is, users hate incompatible changes. If I had just "
+"designed the system in my favorite way &mdash; which I would have loved "
+"doing, I'm sure &mdash; I would have produced something that was "
+"incompatible. You know, the details would be different. So, if I wrote the "
+"system, then the users would have said to me, &ldquo;Well, this is very "
+"nice, but it's incompatible. It will be too much work to switch. We can't "
+"afford that much trouble just to use your system instead of Unix, so we'll "
+"stay with Unix,&rdquo; they would have said."
+msgstr ""
+"Musiałem oczywiście zdecydować, jakiego rodzaju miał to być system. 
Trzeba "
+"podjąć pewne decyzje projektowe. Z&nbsp;kilku powodów postanowiłem, 
że&nbsp;"
+"mój system będzie zgodny z&nbsp;Uniksem. Po&nbsp;pierwsze, dopiero co "
+"patrzyłem jak system operacyjny, który kochałem, stawał się 
przestarzały, "
+"bo&nbsp;został stworzony dla jednego rodzaju komputera. Nie chciałem, "
+"aby&nbsp;to się powtórzyło. Potrzebny był przenośny system. Cóż, Unix 
był "
+"przenośnym systemem. Więc&nbsp;jeśli naśladowałbym budowę Uniksa, to 
miałem "
+"spore szanse, że&nbsp;stworzę system, który również będzie przenośny 
i&nbsp;"
+"możliwy do&nbsp;napisania. Ponadto, dlaczego <i>[zakłócenia 
na&nbsp;taśmie]</"
+"i> być z&nbsp;nim zgodny w&nbsp;szczegółach. Powód jest taki, że&nbsp;"
+"użytkownicy nie znoszą niezgodnych zmian. Jeśli po&nbsp;prostu "
+"zaprojektowałbym system w&nbsp;mój ulubiony sposób&nbsp;&ndash; co "
+"sprawiałoby mi mnóstwo przyjemności, jestem tego pewien&nbsp;&ndash; to "
+"stworzyłbym coś niezgodnego. No wiecie, szczegóły byłyby inne. 
Więc&nbsp;"
+"jeśli napisałbym ten system, użytkownicy powiedzieliby mi: &bdquo;No tak, "
+"jest bardzo fajny, ale&nbsp;niezgodny. Przestawienie się na&nbsp;niego "
+"będzie wymagało zbyt wiele pracy. Nie możemy sobie pozwolić na&nbsp;tyle "
+"pracy tylko po&nbsp;to, aby&nbsp;korzystać z&nbsp;twojego systemu zamiast "
+"z&nbsp;Uniksa, więc&nbsp;pozostaniemy przy Uniksie&rdquo;&nbsp;&ndash; tak "
+"by powiedzieli."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, if I wanted to actually create a community where there would be people "
+"in it, people using this free system, and enjoying the benefits of liberty "
+"and cooperation, I had to make a system people would use, a system that they "
+"would find easy to switch to, that would not have an obstacle making it fail "
+"at the very beginning. Now, making the system upward compatible with Unix "
+"actually made all the immediate design decisions, because Unix consists of "
+"many pieces, and they communicate through interfaces that are more or less "
+"documented. So if you want to be compatible with Unix, you have to replace "
+"each piece, one by one, with a compatible piece. So the remaining design "
+"decisions are inside one piece, and they could be made later by whoever "
+"decides to write that piece. They didn't have to be made at the outset."
+msgstr ""
+"Jeśli chciałem stworzyć społeczność, do&nbsp;której należeliby 
ludzie, "
+"ludzie korzystający z&nbsp;tego wolnego systemu i&nbsp;czerpiący korzyści "
+"z&nbsp;wolności oraz&nbsp;współpracy, to musiałem stworzyć system, 
którego "
+"ludzie by używali, system, na&nbsp;który łatwo byłoby się przestawić, 
który "
+"nie zawierałby przeszkody, z&nbsp;powodu której stałby się porażką 
na&nbsp;"
+"samym początku. Fakt, że&nbsp;system miał być zgodny w&nbsp;górę 
z&nbsp;"
+"Uniksem automatycznie podjął najpilniejsze decyzje projektowe, 
ponieważ&nbsp;"
+"Unix składa się z&nbsp;wielu kawałków, które komunikują się 
za&nbsp;pomocą "
+"w&nbsp;jakimś stopniu udokumentowanych interfejsów. Jeśli 
więc&nbsp;chcesz "
+"być zgodny z&nbsp;Uniksem, to musisz zastąpić każdy kawałek, jeden 
po&nbsp;"
+"drugim, innym zgodnym kawałkiem. Pozostałe decyzje projektowe dotyczą "
+"więc&nbsp;tylko poszczególnych kawałków i&nbsp;mogą zostać podjęte 
przez "
+"dowolną osobę, która zdecyduje się je napisać. Nie trzeba ich 
podejmować "
+"na&nbsp;samym początku."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So all we had to do to start work was find a name for the system. Now, we "
+"hackers always look for a funny or naughty name for a program, because "
+"thinking of people being amused by the name is half the fun of writing the "
+"program. <i>[Laughter]</i> And we had a tradition of recursive acronyms, to "
+"say that the program that you're writing is similar to some existing "
+"program. You can give it a recursive acronym name which says: this one's not "
+"the other. So, for instance, there were many Tico text editors in the '60's "
+"and '70's, and they were generally called something-or-other Tico. Then one "
+"clever hacker called his Tint, for Tint Is Not Tico &mdash; the first "
+"recursive acronym. In 1975, I developed the first Emacs text editor, and "
+"there were many imitations of Emacs, and a lot of them were called something-"
+"or-other Emacs, but one was called Fine, for Fine Is Not Emacs, and there "
+"was Sine, for Sine Is Not Emacs, and Eine for Ina Is Not Emacs, and MINCE "
+"for Mince Is Not Complete Emacs. <i>[Laughter]</i> That was a stripped down "
+"imitation. And then, Eine was almost completely rewritten, and the new "
+"version was called Zwei, for Zwei Was Eine Initially. <i>[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"Tak więc&nbsp;wszystko co pozostało wtedy do&nbsp;zrobienia przed "
+"rozpoczęciem pracy to wymyślenie nazwy. My hakerzy zawsze staramy się "
+"wymyślić dla programu jakąś śmieszną lub&nbsp;dwuznaczną nazwę, 
bo&nbsp;"
+"myśl, że&nbsp;ludziom będzie się podobać nazwa stanowi połowę radości 
z&nbsp;"
+"napisania programu. <i>[śmiech]</i> Mieliśmy tradycję rekursywnych "
+"akronimów, które wskazywały, że&nbsp;program, który właśnie piszesz 
jest "
+"podobny do&nbsp;jakiegoś już istniejącego. Możesz nadać mu nazwę 
w&nbsp;"
+"postaci rekursywnego akronimu, który mówi: ten program nie jest tym innym. "
+"Na&nbsp;przykład w&nbsp;latach 60. i&nbsp;70. istniało wiele edytorów Tico 
"
+"i&nbsp;w zasadzie wszystkie nazywały się jakieś-tam Tico. Aż jakiś 
bystry "
+"haker nazwał swoją wersję Tint, bo&nbsp;&bdquo;TInt to Nie Tico&rdquo; "
+"[<em>Tint Is Not Tico</em>]&nbsp;&ndash; był to pierwszy rekursywny akronim. 
"
+"W&nbsp;roku 1975 stworzyłem pierwszy edytor tekstu Emacs, powstało wiele "
+"jego imitacji i&nbsp;większość z&nbsp;nich nazywała się jakiś-tam 
Emacs, "
+"jednak&nbsp;jedna miała nazwę Fine, ponieważ&nbsp;&bdquo;FIne to Nie "
+"Emacs&rdquo; [<em>Fine Is Not Emacs</em>], był też Sine, 
bo&nbsp;&bdquo;SIne "
+"to Nie Emacs&rdquo; [<em>Sine Is Not Emacs</em>] oraz&nbsp;Eine, bo&nbsp;"
+"&bdquo;Ina to Nie Emacs&rdquo; [<em>Ina Is Not Emacs</em>], aż wreszcie "
+"MINCE, bo&nbsp;&bdquo;MINCe to niekompletny Emacs&rdquo; [<em>Mince Is Not "
+"Complete Emacs</em>]. <i>[śmiech]</i> Była to okrojona imitacja. Potem Eine 
"
+"został napisany prawie zupełnie od&nbsp;nowa, a&nbsp;nowa wersja została "
+"nazwana Zwei, bo&nbsp;„ZWei na&nbsp;początku nazywało się EIne” 
[<em>Zwei "
+"Was Eine Initially</em>]. <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So I looked for a recursive acronym for Something is not Unix. And I tried "
+"all 26 letters, and discovered that none of them was a word. <i>[Laughter]</"
+"i> Hmm, try another way. I made a contraction. That way I could have a "
+"three-letter acronym, for Something's not Unix. And I tried letters, and I "
+"came across the word &ldquo;GNU&rdquo; &mdash; the word &ldquo;GNU&rdquo; is "
+"the funniest word in the English language. <i>[Laughter]</i> That was it. "
+"Of course, the reason it's funny is that according to the dictionary, it's "
+"pronounced &ldquo;new&rdquo;. You see? And so that's why people use it for "
+"a lot of wordplay. Let me tell you, this is the name of an animal that "
+"lives in Africa. And the African pronunciation had a click sound in it. <i>"
+"[Laughter]</i> Maybe still does. And so, the European colonists, when they "
+"got there, they didn't bother learning to say this click sound. So they "
+"just left it out, and they wrote a &ldquo;G&rdquo; which meant &ldquo;"
+"there's another sound that's supposed to be here which we are not "
+"pronouncing.&rdquo; <i>[Laughter]</i> So, tonight I'm leaving for South "
+"Africa, and I have begged them, I hope they're going to find somebody who "
+"can teach me to pronounce click sounds, <i>[Laughter]</i> so that I'll know "
+"how to pronounce GNU the correct way, when it's the animal."
+msgstr ""
+"Szukałem więc&nbsp;rekursywnego akronimu na&nbsp;&bdquo;Coś to nie "
+"Unix&rdquo;. Wypróbowałem wszystkie 26 liter i&nbsp;odkryłem, 
że&nbsp;żadna "
+"z&nbsp;nich nie jest słowem. <i>[śmiech]</i> Hmm, spróbujmy inaczej. "
+"Stworzyłem formę skróconą. W&nbsp;ten sposób mogłem wymyślić 
trzyliterowy "
+"akronim na&nbsp;&bdquo;Coś to nie Unix&rdquo;. Próbowałem z&nbsp;literami "
+"i&nbsp;natrafiłem na&nbsp;słowo &bdquo;GNU&rdquo;&nbsp;&ndash; &bdquo;"
+"GNU&rdquo; to najzabawniejsze słowo w&nbsp;języku angielskim. 
<i>[śmiech]</"
+"i> To było to. Oczywiście, powód dla którego jest to zabawne jest taki, "
+"że&nbsp;według słownika czyta się je tak samo jak &bdquo;new&rdquo; "
+"[<em>ang. nowe</em>]. Rozumiecie? Dlatego&nbsp;właśnie ludzie korzystają "
+"z&nbsp;niego w&nbsp;różnych żartach językowych. Wyjaśnię, że&nbsp;jest 
to "
+"nazwa zwierzęcia żyjącego w&nbsp;Afryce. Afrykańska wymowa zawierała 
w&nbsp;"
+"sobie mlask [<em>fon. rodzaj głoski</em>]. <i>[śmiech]</i> Może nadal tak "
+"jest. Gdy dotarli tam europejscy kolonizatorzy, to nie trudzili się uczeniem 
"
+"tego dźwięku. Po&nbsp;prostu go omijali i&nbsp;pisali &bdquo;G&rdquo;, 
które "
+"oznaczało &bdquo;istnieje pewien dźwięk, który powinien tu być i&nbsp;"
+"którego nie wymawiamy&rdquo;. <i>[śmiech]</i> Dziś wieczorem lecę 
do&nbsp;"
+"RPA i&nbsp;błagałem ich, mam nadzieję, że&nbsp;znajdą kogoś, kto nauczy 
mnie "
+"wymawiać mlaski, <i>[śmiech]</i> żebym wiedział jak prawidłowo wymawiać 
GNU, "
+"gdy odnosi się do&nbsp;zwierzęcia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But, when it's the name of our system, the correct pronunciation is &ldquo;"
+"guh-NEW&rdquo; &mdash; pronounce the hard &ldquo;G&rdquo;. If you talk "
+"about the &ldquo;new&rdquo; operating system, you'll get people very "
+"confused, because we've been working on it for 17 years now, so it is not "
+"new any more. <i>[Laughter]</i> But it still is, and always will be, GNU "
+"&mdash; no matter how many people call it Linux by mistake. <i>[Laughter]</"
+"i>"
+msgstr ""
+"Jednak&nbsp;gdy chodzi o nazwę naszego systemu, prawidłowa wymowa to 
&bdquo;"
+"g-NU&rdquo;&nbsp;&ndash; wymawiamy &bdquo;G&rdquo;. Jeśli mówicie o &bdquo;"
+"nowym&rdquo; [<em>am. ang. /NU/</em>] systemie operacyjnym, to ludzie nie "
+"będą wiedzieli o co chodzi, bo&nbsp;pracujemy nad&nbsp;nim od&nbsp;17 lat, "
+"więc&nbsp;nie jest już nowy. <i>[śmiech]</i> Ale&nbsp;cały czas jest to, "
+"i&nbsp;zawsze będzie, GNU&nbsp;&ndash; nieważne ilu ludzi nazwie go przez "
+"pomyłkę Linuksem. <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, in January 1984, I quit my job at MIT to start writing pieces of GNU. "
+"They were nice enough to let me keep using their facilities though. And, at "
+"the time, I thought we would write all these pieces, and make an entire GNU "
+"system, and then we'd say, &ldquo;Come and get it&rdquo;, and people would "
+"start to use it. That's not what happened. The first pieces I wrote were "
+"just equally good replacements, with fewer bugs for some pieces of Unix, but "
+"they weren't tremendously exciting. Nobody particularly wanted to get them "
+"and install them. But then, in September 1984, I started writing GNU Emacs, "
+"which was my second implementation of Emacs, and by early 1985, it was "
+"working. I could use it for all my editing, which was a big relief, because "
+"I had no intention of learning to use VI, the Unix editor. <i>[Laughter]</i> "
+"So, until that time, I did my editing on some other machine, and saved the "
+"files through the network, so that I could test them. But when GNU Emacs "
+"was running well enough for me to use it, it was also &mdash; other people "
+"wanted to use it too."
+msgstr ""
+"Tak więc&nbsp;w styczniu 1984 odszedłem z&nbsp;MIT, żeby zacząć pisać "
+"kawałki GNU. MIT było jednak&nbsp;na tyle miłe, że&nbsp;mogłem 
korzystać "
+"z&nbsp;ich sprzętu. Myślałem wtedy, że&nbsp;napiszemy wszystkie te 
kawałki "
+"i&nbsp;stworzymy cały system GNU, a&nbsp;potem powiemy: &bdquo;Chodźcie "
+"i&nbsp;go sobie weźcie&rdquo;, a&nbsp;ludzie zaczną go używać. Tak się 
nie "
+"stało. Pierwsze kawałki, które napisałem, były tak samo dobre jak 
uniksowe "
+"oryginały, które miały zastąpić, w&nbsp;niektórych przypadkach z&nbsp;"
+"mniejszą ilością błędów, ale&nbsp;nie były zbyt ekscytujące. Nikt 
specjalnie "
+"nie chciał ich zdobyć i&nbsp;zainstalować. Ale&nbsp;potem, we wrześniu 
1984, "
+"zacząłem pisać GNU Emacs, który był moją drugą implementacją Emacsa, 
a&nbsp;"
+"na początku roku 1985 zaczął on działać. Mogłem go używać 
do&nbsp;wszystkich "
+"zadań wymagających edycji tekstu, co było dużą ulgą, bo&nbsp;nie 
miałem "
+"zamiaru uczyć się VI, Uniksowego edytora. <em>[śmiech]</em> Do&nbsp;tego "
+"czasu edycję tekstu wykonywałem na&nbsp;jakimś innym komputerze i&nbsp;"
+"zapisywałem pliki przez sieć, aby&nbsp;móc je przetestować. 
Lecz&nbsp;potem "
+"GNU Emacs działał wystarczająco dobrze, bym mógł go używać, 
ponadto&nbsp;"
+"&ndash; inni ludzie też chcieli go używać."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So I had to work out the details of distribution. Of course, I put a copy "
+"in the anonymous FTP directory, and that was fine for people who were on the "
+"net They could then just pull over a tar file, but a lot of programmers then "
+"even were not on the net in 1985. They were sending me emails saying &ldquo;"
+"How can I get a copy?&rdquo; I had to decide what I would answer them. "
+"Well, I could have said, I want to spend my time writing more GNU software, "
+"not writing tapes, so please find a friend who's on the internet and who is "
+"willing to download it and put it on a tape for you. And I'm sure people "
+"would have found some friends, sooner or later, you know. They would have "
+"got copies. But I had no job. In fact, I've never had a job since quitting "
+"MIT in January 1984. So, I was looking for some way I could make money "
+"through my work on free software, and therefore I started a free software "
+"business. I announced, &ldquo;Send me $150 dollars, and I'll mail you a "
+"tape of Emacs.&rdquo; And the orders began dribbling in. By the middle of "
+"the year they were trickling in."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;musiałem wymyślić sposób dystrybucji. Umieściłem oczywiście 
kopię "
+"w&nbsp;katalogu na&nbsp;anonimowym serwerze FTP i&nbsp;było to wystarczają
ce "
+"dla ludzi korzystających z&nbsp;sieci. Mogli po&nbsp;prostu ściągnąć 
plik "
+"tar, ale&nbsp;wtedy, w&nbsp;1985, wielu programistów nie miało nawet 
dostępu "
+"do&nbsp;sieci. Pisali do&nbsp;mnie emaile z&nbsp;pytaniem: &bdquo;W jaki "
+"sposób mogę zdobyć kopię?&rdquo;. Musiałem zdecydować, co im odpowiem. 
Cóż, "
+"mogłem powiedzieć, że&nbsp;chcę spędzać czas na&nbsp;pisaniu większej 
ilości "
+"oprogramowania GNU, a&nbsp;nie zapisywaniu taśm, więc&nbsp;znajdźcie "
+"znajomych, którzy mają dostęp do&nbsp;sieci i&nbsp;będą chcieli ścią
gnąć "
+"kopię, oraz&nbsp;nagrać ją dla was na&nbsp;taśmie. Jestem pewien, 
że&nbsp;"
+"prędzej czy&nbsp;później ludzie znaleźliby sobie takich znajomych. 
Zdobyliby "
+"kopie. Ale&nbsp;ja nie miałem pracy. Tak naprawdę to nigdy nie miałem 
pracy "
+"od&nbsp;kiedy opuściłem MIT w&nbsp;styczniu 1984. Szukałem więc&nbsp;"
+"jakiegoś sposobu na&nbsp;zarabianie poprzez&nbsp;pisanie wolnego "
+"oprogramowania i&nbsp;dlatego założyłem firmę zajmującą się wolnym "
+"oprogramowaniem. Ogłaszałem: &bdquo;Prześlijcie mi 150$, a&nbsp;ja wam 
wyślę "
+"taśmę z&nbsp;Emacsem&rdquo;. No i&nbsp;zaczęły skapywać pierwsze 
zamówienia. "
+"W&nbsp;połowie roku skapywało ich już coraz więcej."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I was getting 8 to 10 orders a month. And, if necessary, I could have lived "
+"on just that, because I've always lived cheaply. I live like a student, "
+"basically. And I like that, because it means that money is not telling me "
+"what to do. I can do what I think is important for me to do. It freed me "
+"to do what seemed worth doing. So make a real effort to avoid getting "
+"sucked into all the expensive lifestyle habits of typical Americans. "
+"Because if you do that, then people with the money will dictate what you do "
+"with your life. You won't be able to do what's really important to you."
+msgstr ""
+"Otrzymywałem od&nbsp;8 do&nbsp;10 zamówień na&nbsp;miesiąc. Jeśli było 
to "
+"konieczne, to mogłem wyżyć wyłącznie z&nbsp;tego, bo&nbsp;zawsze żyłem 
"
+"oszczędnie. Ogólnie rzecz biorąc żyję jak student. I&nbsp;lubię to, 
bo&nbsp;"
+"pieniądze nie mówią mi, co mam robić. Mogę robić to, co uważam 
za&nbsp;ważne "
+"dla mnie. Dało mi to wolność do&nbsp;robienia tego, co wydawało się 
warte "
+"zrobienia. Więc&nbsp;naprawdę postarajcie się uniknąć wciągnięcia we "
+"wszystkie drogie nawyki życiowe typowych Amerykanów. Bo&nbsp;jeśli się to 
"
+"stanie, ludzie z&nbsp;pieniędzmi będą wam mówić, co macie zrobić ze 
swoim "
+"życiem. Nie będziecie mogli robić tego, co dla was naprawdę ważne."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, that was fine, but people used to ask me, &ldquo;What do you mean it's "
+"free software if it costs $150 dollars?&rdquo; <i>[Laughter]</i> Well, the "
+"reason they asked this was that they were confused by the multiple meanings "
+"of the English word &ldquo;free&rdquo;. One meaning refers to price, and "
+"another meaning refers to freedom. When I speak of free software, I'm "
+"referring to freedom, not price. So think of free speech, not free beer. "
+"<i>[Laughter]</i> Now, I wouldn't have dedicated so many years of my life to "
+"making sure programmers got less money. That's not my goal. I'm a "
+"programmer and I don't mind getting money myself. I won't dedicate my whole "
+"life to getting it, but I don't mind getting it. And I'm not &mdash; and "
+"therefore, ethics is the same for everyone. I'm not against some other "
+"programmer getting money either. I don't want prices to be low. That's not "
+"the issue at all. The issue is freedom. Freedom for everyone who's using "
+"software, whether that person be a programmer or not."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;było OK, ale&nbsp;ludzie pytali mnie: &bdquo;Co to 
za&nbsp;darmowe "
+"[<em>ang. free oznacza darmowe lub&nbsp;wolne</em>] oprogramowanie, które "
+"kosztuje 150$?&rdquo; <i>[śmiech]</i> Cóż, pytali dlatego, że&nbsp;"
+"angielskie słowo &bdquo;free&rdquo; ma wiele znaczeń. Jedno z&nbsp;nich "
+"odnosi się do&nbsp;ceny, a&nbsp;drugie do&nbsp;wolności. Gdy mówię o 
&bdquo;"
+"free software&rdquo;, mam na&nbsp;myśli wolność, a&nbsp;nie cenę. 
Myślcie o "
+"wolności słowa, a&nbsp;nie darmowym piwie. <i>[śmiech]</i> Nie 
poświęciłbym "
+"tylu lat mojego życia na&nbsp;staranie się, by programiści zarabiali mniej 
"
+"pieniędzy. To nie jest mój cel. Jestem programistą i&nbsp;nie mam nic "
+"przeciwko zarabianiu pieniędzy. Nie poświęcę na&nbsp;to całego życia, "
+"ale&nbsp;nie mam nic przeciwko zarabianiu. I&nbsp;nie jestem&nbsp;&ndash; "
+"i&nbsp;dlatego, etyka jest dla wszystkich taka sama. Nie mam również nic "
+"przeciwko, żeby jakiś inny programista zarabiał pieniądze. Nie chcę, by 
ceny "
+"były niskie. To wcale nie o to chodzi. Chodzi o wolność. Wolność dla "
+"wszystkich użytkowników oprogramowania, czy&nbsp;są programistami, 
czy&nbsp;"
+"też nie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So at this point I should give you the definition of free software. I "
+"better get to some real details, you see, because just saying &ldquo;I "
+"believe in freedom&rdquo; is vacuous. There's so many different freedoms "
+"you could believe in, and they conflict with each other, so the real "
+"political question is: Which are the important freedoms, the freedoms that "
+"we must make sure everybody has?"
+msgstr ""
+"Teraz powinienem podać wam definicję wolnego oprogramowania. Lepiej 
przejdę "
+"do&nbsp;konkretów, bo&nbsp;samo mówienie &bdquo;wierzę 
w&nbsp;wolność&rdquo; "
+"jest puste. Jest tyle wolności, w&nbsp;które można wierzyć i&nbsp;są one 
ze "
+"sobą sprzeczne, więc&nbsp;prawdziwe polityczne pytanie brzmi: &bdquo;Jakie "
+"są ważne wolności&nbsp;&ndash; wolności, które powinniśmy wszystkim 
zapewnić?"
+"&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And now, I will give my answer to that question for the particular area of "
+"using software. A program is free software for you, a particular user, if "
+"you have the following freedoms:"
+msgstr ""
+"Podam wam teraz moją odpowiedź na&nbsp;to pytanie z&nbsp;punktu widzenia "
+"korzystania z&nbsp;programów komputerowych. Programy są dla was, 
konkretnych "
+"użytkowników, wolnym oprogramowaniem, jeśli macie następujące wolności:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"First, Freedom Zero is the freedom to run the program for any purpose, any "
+"way you like."
+msgstr ""
+"Po&nbsp;pierwsze, Wolność 0, czyli&nbsp;wolność do&nbsp;wykorzystywania "
+"programu do&nbsp;dowolnego celu i&nbsp;w dowolny sposób."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Freedom One is the freedom to help yourself by changing the program to suit "
+"your needs."
+msgstr ""
+"Wolność 1 to wolność pozwalająca na&nbsp;ułatwianie sobie życia przez "
+"wprowadzanie zmian do&nbsp;programu, aby&nbsp;dostosować go do&nbsp;swoich "
+"potrzeb."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Freedom Two is the freedom to help your neighbor by distributing copies of "
+"the program."
+msgstr ""
+"Wolność 2 to wolność do&nbsp;pomagania swoim bliźnim przez dystrybucję 
kopii "
+"programu."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"And Freedom Three is the freedom to help build your community by publishing "
+"an improved version so others can get the benefit of your work."
+msgstr ""
+"Natomiast&nbsp;Wolność 3 pozwala na&nbsp;wspieranie rozwoju własnej "
+"społeczności poprzez&nbsp;publikowanie ulepszonych wersji, tak 
aby&nbsp;inni "
+"mogli skorzystać z&nbsp;waszej pracy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you have all of these freedoms, the program is free software, for you "
+"&mdash; and that's crucial. That's why I phrase it that way. I'll explain "
+"why later, when I talk about the GNU General Public License, but right now "
+"I'm explaining what free software means, which is a more basic question."
+msgstr ""
+"Jeśli macie wszystkie te wolności, to program jest wolnym oprogramowaniem, "
+"dla was&nbsp;&ndash; i&nbsp;to jest ważne. Dlatego&nbsp;w taki sposób "
+"ułożyłem zdanie. Wyjaśnię później dlaczego, gdy będę mówił o GPL, 
teraz "
+"wyjaśniam co to jest wolne oprogramowanie, a&nbsp;to jest bardziej "
+"podstawową kwestią."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, Freedom Zero's pretty obvious. If you're not even allowed to run the "
+"program anyway you like, it is a pretty damn restrictive program. But as it "
+"happens, most programs will at least give you Freedom Zero. And Freedom "
+"Zero follows, legally, as a consequence of Freedoms One, Two, and Three "
+"&mdash; that's the way that copyright law works. So the freedoms that "
+"distinguish free software from typical software are Freedoms One, Two, and "
+"Three, so I'll say more about them and why they are important."
+msgstr ""
+"Wolność 0 jest dość oczywista. Jeśli nie możecie nawet korzystać 
z&nbsp;"
+"programu w&nbsp;dowolny sposób, to jest on cholernie restrykcyjny. "
+"Jednak&nbsp;w praktyce większość programów daje wam przynajmniej 
Wolność 0. "
+"A&nbsp;Wolność 0 wynika, w&nbsp;prawniczym sensie, z&nbsp;Wolności 1, 2 "
+"oraz&nbsp;3&nbsp;&ndash; w&nbsp;taki sposób działa prawo autorskie. Tak "
+"więc&nbsp;wolności odróżniające wolne programy od&nbsp;typowych to 
Wolności "
+"1, 2 i&nbsp;3, dlatego&nbsp;powiem o nich więcej i&nbsp;wyjaśnię, dlaczego 
"
+"są ważne."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Freedom One is the freedom to help yourself by changing the software to suit "
+"your needs. This could mean fixing bugs. It could mean adding new "
+"features. It could mean porting it to a different computer system. It "
+"could mean translating all the error messages into Navajo. Any change you "
+"want to make, you should be free to make."
+msgstr ""
+"Wolność 1 to wolność pozwalająca na&nbsp;ułatwienie sobie życia przez "
+"wprowadzanie zmian do&nbsp;programu, aby&nbsp;dostosować go do&nbsp;swoich "
+"potrzeb. Może to oznaczać naprawianie błędów. Może to oznaczać 
dodawanie "
+"nowych funkcjonalności. Może to oznaczać przeniesienie go na&nbsp;inną "
+"platformę. Może oznaczać przetłumaczenie wszystkich komunikatów 
błędów "
+"na&nbsp;język Indian Navajo. Powinniście móc wprowadzić każdą zmianę, "
+"na&nbsp;którą macie ochotę."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, it's obvious that professional programmers can make use of this freedom "
+"very effectively, but not just them. Anybody of reasonable intelligence can "
+"learn a little programming. You know, there are hard jobs, and there are "
+"easy jobs, and most people are not going to learn enough to do hard jobs. "
+"But lots of people can learn enough to do easy jobs, just the way, you know, "
+"50 years ago, lots and lots of American men learned to repair cars, which is "
+"what enabled the U.S. to have a motorized army in World War II and win. So, "
+"very important, having lots of people tinkering."
+msgstr ""
+"Oczywiste jest, że&nbsp;zawodowi programiści mogą bardzo efektywnie "
+"wykorzystywać tę wolność, ale&nbsp;nie tylko oni. Każda przeciętnie "
+"inteligentna osoba może nauczyć się trochę programować. No wiecie, są 
trudne "
+"zadania i&nbsp;łatwe zadania, większość ludzi nie nauczy się wystarczają
co "
+"dużo, żeby sprostać tym trudnym. Ale&nbsp;mnóstwo ludzi może się 
nauczyć "
+"wystarczająco dużo, aby&nbsp;wykonywać proste zadania, tak samo jak 50 lat 
"
+"temu tysiące Amerykanów nauczyło się naprawiać samochody, co pozwoliło 
USA "
+"mieć w&nbsp;czasie II wojny światowej zmotoryzowaną armię i&nbsp;wygrać. 
"
+"Więc&nbsp;bardzo ważne jest, aby&nbsp;wiele osób przy tym dłubało."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And if you are a people person, and you really don't want to learn "
+"technology at all, that probably means that you have a lot of friends, and "
+"you're good at getting them to owe you favors. <i>[Laughter]</i> Some of "
+"them are probably programmers. So you can ask one of your programmer "
+"friends. &ldquo;Would you please change this for me? Add this feature?"
+"&rdquo; So, lots of people can benefit from it."
+msgstr ""
+"A&nbsp;jeśli wolicie towarzystwo ludzi i&nbsp;naprawdę nie chcecie niczego "
+"się nauczyć o technologii, to pewno znaczy, że&nbsp;macie mnóstwo 
przyjaciół "
+"i&nbsp;jesteście nieźli w&nbsp;doprowadzaniu do&nbsp;sytuacji, w&nbsp;"
+"których są oni wam winni przysługę. <i>[śmiech]</i> Niektórzy 
z&nbsp;nich to "
+"być może programiści. Możecie więc&nbsp;poprosić jednego z&nbsp;waszych 
"
+"przyjaciół programistów: &bdquo;Czy mógłbyś to dla mnie zmienić? 
Dodać tę "
+"funkcję?&rdquo; Tak więc&nbsp;może na&nbsp;tym skorzystać mnóstwo ludzi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, if you don't have this freedom, it causes practical, material harm to "
+"society. It makes you a prisoner of your software. I explained what that "
+"was like with regard to the laser printer. You know, it worked badly for "
+"us, and we couldn't fix it, because we were prisoners of our software."
+msgstr ""
+"Gdy nie macie tej wolności, skutkiem jest namacalna, materialna szkoda dla "
+"społeczeństwa. Czyni was to więźniami własnego oprogramowania. 
Wyjaśniałem "
+"już jakie to uczucie na&nbsp;przykładzie drukarki laserowej. Pracowała 
źle "
+"i&nbsp;nie mogliśmy jej naprawić, bo&nbsp;byliśmy więźniami naszego "
+"oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But it also affects people's morale. You know if the computer is constantly "
+"frustrating to use, and people are using it, their lives are going to be "
+"frustrating, and if they're using it in their jobs, their jobs are going to "
+"be frustrating; they're going to hate their jobs. And you know, people "
+"protect themselves from frustration by deciding not to care. So you end up "
+"with people whose attitude is, &ldquo;Well, I showed up for work today. "
+"That's all I have to do. If I can't make progress, that's not my problem; "
+"that's the boss's problem.&rdquo; And when this happens, it's bad for those "
+"people, and it's bad for society as a whole. That's Freedom One, the "
+"freedom to help yourself."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;dotyczy to także ludzkiego morale. Jeśli korzystanie z&nbsp;"
+"komputera budzi frustrację, a&nbsp;ludzie z&nbsp;niego korzystają, to ich "
+"życie stanie się frustrujące, a&nbsp;jeśli korzystają z&nbsp;niego 
w&nbsp;"
+"pracy, to ich praca stanie się frustrująca — zaczną nienawidzić swojej "
+"pracy. Ludzie chronią się przed frustracją mając wszystko w&nbsp;nosie. 
Ich "
+"podejście zaczyna się sprowadzać do: &bdquo;No tak, przyszedłem dziś 
do&nbsp;"
+"pracy. To wszystko, co muszę zrobić. Jeśli nie robię żadnych postępów, 
to "
+"nie mój problem; to problem szefa&rdquo;. Taka sytuacja jest zła dla tych "
+"ludzi i&nbsp;dla całości społeczeństwa. To była Wolność 1, wolność "
+"pozwalająca na&nbsp;ułatwianie sobie życia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Freedom Two is the freedom to help your neighbor by distributing copies of "
+"the program. Now, for beings that can think and learn, sharing useful "
+"knowledge is a fundamental act of friendship. When these beings use "
+"computers, this act of friendship takes the form of sharing software. "
+"Friends share with each other. Friends help each other. This is the nature "
+"of friendship. And, in fact, this spirit of goodwill &mdash; the spirit of "
+"helping your neighbor, voluntarily &mdash; is society's most important "
+"resource. It makes the difference between a livable society and a dog-eat-"
+"dog jungle. Its importance has been recognized by the world's major "
+"religions for thousands of years, and they explicitly try to encourage this "
+"attitude."
+msgstr ""
+"Wolność 2 to wolność do&nbsp;pomagania swoim bliźnim przez dystrybucję 
kopii "
+"programu. Dla istot zdolnych do&nbsp;myślenia i&nbsp;nauki dzielenie się "
+"użyteczną wiedzą jest fundamentalnym przejawem przyjaźni. Gdy te istoty "
+"korzystają z&nbsp;komputerów, ten przejaw przyjaźni przyjmuje formę "
+"dzielenia się oprogramowaniem. Przyjaciele się dzielą. Przyjaciele sobie "
+"pomagają. Taka jest natura przyjaźni. Tak naprawdę ten duch dobrej 
woli&nbsp;"
+"&ndash; duch pomagania bliźnim bez&nbsp;przymusu&nbsp;&ndash; stanowi "
+"najważniejsze dobro społeczeństwa. Stanowi on o różnicy pomiędzy "
+"społeczeństwem, w&nbsp;którym da się żyć, a&nbsp;dżunglą, 
w&nbsp;której "
+"wszyscy pożerają się nawzajem. Jego wagę dostrzegają od&nbsp;tysięcy 
lat "
+"największe religie świata i&nbsp;wprost starają się popierać taką 
postawę."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When I was going to kindergarten, the teachers were trying to teach us this "
+"attitude &mdash; the spirit of sharing &mdash; by having us do it. They "
+"figured if we did it, we'd learn. So they said, &ldquo;If you bring candy "
+"to school, you can't keep it all for yourself; you have to share some with "
+"the other kids.&rdquo; Teaching us, the society was set up to teach, this "
+"spirit of cooperation. And why do you have to do that? Because people are "
+"not totally cooperative. That's one part of human nature, and there are "
+"other parts of human nature. There are lots of parts of human nature. So, "
+"if you want a better society, you've got to work to encourage the spirit of "
+"sharing. You know, it'll never get to be 100%. That's understandable. "
+"People have to take care of themselves too. But if we make it somewhat "
+"bigger, we're all better off."
+msgstr ""
+"Gdy chodziłem do&nbsp;przedszkola, nasi opiekunowie starali się nas 
nauczyć "
+"takiej postawy&nbsp;&ndash; ducha dzielenia się&nbsp;&ndash; każąc nam 
się "
+"dzielić. Doszli do&nbsp;wniosku, że&nbsp;jak będziemy tak robić, to się 
tego "
+"nauczymy. Więc&nbsp;mówili nam: &bdquo;Jeśli przyniesiecie do&nbsp;szkoły 
"
+"cukierki, nie możecie po&nbsp;prostu zatrzymać wszystkich dla siebie, "
+"musicie częścią podzielić się z&nbsp;innymi dziećmi&rdquo;. Uczyli nas, 
"
+"społeczeństwo zostało powołane do&nbsp;uczenia, takiego ducha 
współpracy. "
+"Dlaczego trzeba robić takie rzeczy? Bo&nbsp;ludzie nie są w&nbsp;pełni "
+"współpracujący. To jedna część ludzkiej natury i&nbsp;są inne jej 
części. "
+"Jest wiele części ludzkiej natury. Więc&nbsp;jeśli chcecie mieć lepsze "
+"społeczeństwo, musicie pracować na&nbsp;rzecz ducha dzielenia się. To 
nigdy "
+"nie będzie 100%. To zrozumiałe. Ludzie muszą zadbać też o samych siebie. 
"
+"Ale&nbsp;jeśli choć&nbsp;trochę go wzmocnimy, to wszyscy na&nbsp;tym "
+"skorzystamy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Nowadays, according to the U.S. Government, teachers are supposed to do the "
+"exact opposite. &ldquo;Oh, Johnny, you brought software to school. Well, "
+"don't share it. Oh no. Sharing is wrong. Sharing means you're a pirate."
+"&rdquo;"
+msgstr ""
+"Obecnie, według rządu USA, nauczyciele mają robić coś zupełnie 
odwrotnego. "
+"&bdquo;O, Johnny, przyniosłeś do&nbsp;szkoły program. No cóż, nie dziel 
się "
+"nim z&nbsp;nikim. O, nie. Dzielenie się jest złe. Dzielenie się czyni cię 
"
+"piratem&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What do they mean when they say &ldquo;pirate&rdquo;? They're saying that "
+"helping your neighbor is the moral equivalent of attacking a ship. <i>"
+"[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"Co mają na&nbsp;myśli, gdy mówią „pirat”? Mają na&nbsp;myśli, 
że&nbsp;"
+"pomaganie bliźnim jest moralnie równoważne z&nbsp;atakowaniem statku. <i>"
+"[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What would Buddha or Jesus say about that? Now, take your favorite religious "
+"leader. I don't know, maybe Manson would have said something different. <i>"
+"[Laughter]</i> Who knows what L. Ron Hubbard would say? But &hellip;"
+msgstr ""
+"Co by na&nbsp;to powiedzieli Budda lub&nbsp;Jezus? Wybierzcie sobie "
+"ulubionego przywódcę religijnego. Nie wiem, może Manson powiedziałby coś 
"
+"innego. <i>[śmiech]</i> Kto wie co powiedziałby L. Ron Hubbard? Ale&hellip;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>QUESTION</strong>: <i>[Inaudible]</i>"
+msgstr "<strong>PYTANIE</strong>: <i>[niewyraźne]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Of course, he's dead. But they don't admit "
+"that. What?"
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Oczywiście, on nie żyje. Ale&nbsp;oni tego nie "
+"uznają. Słucham?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: So are the others, also dead. <i>[Laughter] "
+"[Inaudible]</i> Charles Manson's also dead. <i>[Laughter]</i> They're dead, "
+"Jesus's dead, Buddha's dead&hellip;"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Inni tak samo, również nie żyją. <i>[śmiech] "
+"[niewyraźne]</i> Charles Manson też nie żyje. <i>[śmiech]</i> Nie żyją, 
"
+"Jezus nie żyje, Budda nie żyje&hellip;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Yes, that's true. <i>[Laughter]</i> So I guess, "
+"in that regard, L. Ron Hubbard is no worse than the others. <i>[Laughter]</"
+"i> Anyway &mdash; <i>[Inaudible]</i>"
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Tak, to prawda. <i>[śmiech]</i> No to chyba, "
+"patrząc na&nbsp;to z&nbsp;tej strony, L. Ron Hubbard nie jest gorszy niż "
+"pozostali. <i>[śmiech]</i> Tak czy&nbsp;inaczej&nbsp;&ndash; 
<i>[niewyraźne]"
+"</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: L. Ron always used free software &mdash; it freed "
+"him from Zanu. <i>[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: L. Ron zawsze używał wolnego oprogramowania — "
+"wyzwoliło go od&nbsp;Zanu. <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Anyway, so, I think this is actually the most "
+"important reason why software should be free: We can't afford to pollute "
+"society's most important resource. It's true that it's not a physical "
+"resource like clean air and clean water. It's a psycho-social resource, but "
+"it's just as real for all that, and it makes a tremendous difference to our "
+"lives. You see, the actions we take influence the thoughts of other "
+"people. When we go around telling people, &ldquo;Don't share with each "
+"other&rdquo;, if they listen to us, we've had an effect on society, and it's "
+"not a good one. That's Freedom Two, the freedom to help your neighbor."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Tak czy&nbsp;inaczej, uważam, że&nbsp;tak "
+"naprawdę to jest najważniejszy powód, dla którego oprogramowanie powinno 
być "
+"wolne: nie możemy sobie pozwolić na&nbsp;zatruwanie najważniejszego dobra "
+"posiadanego przez społeczeństwo. Oczywiście nie jest to dobro materialne, "
+"takie jak czyste powietrze i&nbsp;czysta woda. Jest to dobro "
+"psychospołeczne, ale&nbsp;równie rzeczywiste i&nbsp;ma wielkie znaczenie 
dla "
+"życia nas wszystkich. Działania, jakie podejmujemy, mają wpływ 
na&nbsp;myśli "
+"innych ludzi. Jeśli chodzimy i&nbsp;mówimy wszystkim dookoła: &bdquo;Nie "
+"dzielcie się niczym ze sobą&rdquo;, to jeśli nas posłuchają, będziemy 
mieli "
+"wpływ na&nbsp;społeczeństwo, i&nbsp;to niedobry. To była Wolność 2, 
wolność "
+"do&nbsp;pomagania swoim bliźnim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Oh, and by the way, if you don't have that freedom, it doesn't just cause "
+"this harm to society's psycho-social resource, it also causes waste &mdash; "
+"practical, material harm. If the program has an owner, and the owner "
+"arranges a state of affairs where each user has to pay in order to be able "
+"to use it, some people are going to say, &ldquo;Never mind, I'll do without "
+"it.&rdquo; And that's waste, deliberately inflicted waste. And the "
+"interesting thing about software, of course, is that fewer users doesn't "
+"mean you have to make less stuff. You know, if fewer people buy cars, you "
+"can make fewer cars. There's a saving there. There are resources to be "
+"allocated, or not allocated, into making cars. So that you can say that "
+"having a price on a car is a good thing. It prevents people from diverting "
+"lots of wasted resources into making cars that aren't really needed. But if "
+"each additional car used no resources, it wouldn't be doing any good saving "
+"the making of these cars. Well, for physical objects, of course, like cars, "
+"it is always going to take resources to make an additional one of them, each "
+"additional exemplar."
+msgstr ""
+"A&nbsp;tak przy okazji, brak tej wolności nie wywołuje tylko wspomnianej "
+"szkody dla psychospołecznych dóbr społeczeństwa, ale&nbsp;również "
+"marnotrawstwo, czyli&nbsp;szkodę praktyczną, materialną. Jeśli program ma 
"
+"właściciela, a&nbsp;ten ustawi wszystko w&nbsp;taki sposób, żeby każdy "
+"musiał płacić za&nbsp;używanie programu, to niektórzy powiedzą: &bdquo;"
+"Nieważne, poradzę sobie bez&nbsp;tego&rdquo;. A&nbsp;to jest marnotrawstwo, 
"
+"spowodowane z&nbsp;premedytacją marnotrawstwo. Interesujące 
w&nbsp;przypadku "
+"oprogramowania jest oczywiście to, że&nbsp;mniejsza ilość użytkowników 
nie "
+"oznacza konieczności zmniejszenia produkcji. No wiecie, jeśli mniejsza 
ilość "
+"ludzi kupuje samochody, to można produkować ich mniej. Oznacza to "
+"oszczędności. Istnieją dobra, które można przeznaczyć 
na&nbsp;produkcję "
+"samochodów lub&nbsp;nie. Można więc&nbsp;powiedzieć, że&nbsp;to dobrze 
by "
+"samochody miały ceny. Uniemożliwia to ludziom wykorzystywanie wielkich "
+"ilości marnowanych dóbr na&nbsp;produkcję samochodów, których nikt tak "
+"naprawdę nie potrzebuje. Ale&nbsp;jeśli każdy kolejny samochód nie 
wymagałby "
+"żadnych dóbr, to powstrzymywanie się przed ich produkcją nie dawałoby "
+"niczego pożytecznego. Oczywiście, w&nbsp;przypadku rzeczy materialnych, "
+"takich jak samochody, wykonanie kolejnego egzemplarza zawsze będzie "
+"pochłaniać dodatkowe dobra."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But for software that's not true. Anybody can make another copy. And it's "
+"almost trivial to do it. It takes no resources, except a tiny bit of "
+"electricity. So there's nothing we can save, no resource we're going to "
+"allocate better by putting this financial disincentive on the use of the "
+"software. You often find people taking economic, the consequences of "
+"economic reasoning, based on premises that don't apply to software, and "
+"trying to transplant them from other areas of life where the premises may "
+"apply, and the conclusions may be valid. They just take the conclusions and "
+"assume that they're valid for software too, when the argument is based on "
+"nothing, in the case of software. The premises don't work in that case. It "
+"is very important to examine how you reach the conclusion, and what premises "
+"it depends on, to see where it might be valid. So, that's Freedom Two, the "
+"freedom to help your neighbor."
+msgstr ""
+"Jednak&nbsp;w przypadku oprogramowania nie jest to prawdą. Każdy może "
+"wykonać nową kopię. A&nbsp;zrobienie tego jest zadaniem niemal trywialnym. 
"
+"Nie wymaga to żadnych dóbr prócz odrobiny elektryczności. Więc&nbsp;nie 
ma "
+"tu czego oszczędzać, nie ma żadnego dobra, które można by wykorzystać 
lepiej "
+"poprzez&nbsp;ustanowienie tego finansowego czynnika zniechęcającego 
do&nbsp;"
+"korzystania z&nbsp;programów. Ludzie często biorą ekonomiczne, wyniki "
+"ekonomicznego rozumowania oparte na&nbsp;przesłankach nijak mających się "
+"do&nbsp;oprogramowania i&nbsp;próbują przenieść je z&nbsp;innych dziedzin 
"
+"życia, dla których te przesłanki mogą być prawdziwe, a&nbsp;wnioski "
+"prawidłowe. Po&nbsp;prostu biorą te wnioski i&nbsp;zakładają, że&nbsp;są
 "
+"prawdziwe także dla oprogramowania, tymczasem całe rozumowanie w&nbsp;"
+"przypadku oprogramowania jest oparte na&nbsp;niczym. Przesłanki nie "
+"działają. To bardzo ważne, by zwracać uwagę, w&nbsp;jaki sposób 
dochodzi się "
+"do&nbsp;wniosków, w&nbsp;oparciu o jakie przesłanki, aby&nbsp;zrozumieć "
+"kiedy mogą być one prawidłowe. Była to więc&nbsp;Wolność 2, wolność 
do&nbsp;"
+"pomagania swoim bliźnim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Freedom Three is the freedom to help build your community by publishing an "
+"improved version of the software. People used to say to me, &ldquo;If the "
+"software's free, then nobody will get paid to work on it, so why should "
+"anybody work on it?&rdquo; Well, of course, they were confusing the two "
+"meanings of free, so their reasoning was based on a misunderstanding. But, "
+"in any case, that was their theory. Today, we can compare that theory with "
+"empirical fact, and we find that hundreds of people are being paid to write "
+"free software, and over 100,000 are doing it as volunteers. We get lots of "
+"people working on free software, for various different motives."
+msgstr ""
+"Wolność 3 pozwala na&nbsp;wspieranie rozwoju własnej społeczności "
+"poprzez&nbsp;publikowanie ulepszonych wersji programów. Ludzie mówili mi: "
+"&bdquo;Jeśli oprogramowanie będzie darmowe [<em>free</em>], to nikt 
za&nbsp;"
+"pracę nad&nbsp;nim nie będzie dostawać pieniędzy, więc&nbsp;dlaczego "
+"ktokolwiek miałby to robić?&rdquo;. Oczywiście nie rozróżniali oni 
dwóch "
+"znaczeń słowa &bdquo;free&rdquo; [<em>ang. darmowy, wolny</em>], 
więc&nbsp;"
+"ich rozumowanie było oparte na&nbsp;nieporozumieniu. Ale&nbsp;tak czy&nbsp;"
+"inaczej, taka była ich teoria. Dzisiaj możemy porównać tę teorię 
z&nbsp;"
+"empirią i&nbsp;okazuje się, że&nbsp;setkom ludzi płaci się 
za&nbsp;pracę "
+"nad&nbsp;wolnym oprogramowaniem, a&nbsp;ponad 100.000 robi to jako "
+"wolontariusze. Mnóstwo ludzi pracuje nad&nbsp;wolnym oprogramowaniem, 
z&nbsp;"
+"różnych powodów."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When I first released GNU Emacs &mdash; the first piece of the GNU system "
+"that people actually wanted to use &mdash; and when it started having users, "
+"after a while, I got a message saying, &ldquo;I think I saw a bug in the "
+"source code, and here's a fix.&rdquo; And I got another message, &ldquo;"
+"Here's code to add a new feature.&rdquo; And another bug fix. And another "
+"new feature. And another, and another, and another, until they were pouring "
+"in on me so fast that just making use of all this help I was getting was a "
+"big job. Microsoft doesn't have this problem. <i>[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"Gdy po&nbsp;raz pierwszy wydałem edytor GNU Emacs&nbsp;&ndash; pierwszy "
+"kawałek systemu GNU, którego ludzie rzeczywiście chcieli 
używać&nbsp;&ndash; "
+"i&nbsp;gdy pojawili się użytkownicy, to po&nbsp;niedługim czasie 
otrzymałem "
+"wiadomość: &bdquo;Wydaje mi się, że&nbsp;znalazłem błąd w&nbsp;kodzie "
+"źródłowym, a&nbsp;oto poprawka&rdquo;. Dostałem także kolejną 
wiadomość: "
+"&bdquo;Oto kod dodający nową funkcję&rdquo;. I&nbsp;kolejna poprawka 
do&nbsp;"
+"błędu. I&nbsp;kolejna nowa funkcja. I&nbsp;kolejna, i&nbsp;kolejna, i&nbsp;"
+"kolejna, aż zaczęły napływać do&nbsp;mnie tak szybko, że&nbsp;samo ich "
+"wykorzystywanie stało się ciężką pracą. Microsoft nie ma tego problemu. 
<i>"
+"[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Eventually, people noted this phenomenon. You see, in the 1980's a lot of "
+"us thought that maybe free software wouldn't be as good as the non-free "
+"software, because we wouldn't have as much money to pay people. And, of "
+"course, people like me, who value freedom and community said, &ldquo;Well, "
+"we'll use the free software anyway.&rdquo; It's worth making a little "
+"sacrifice in some mere technical convenience to have freedom. But what "
+"people began to note, around 1990 was that our software was actually "
+"better. It was more powerful, and more reliable, than the proprietary "
+"alternatives."
+msgstr ""
+"W&nbsp;końcu ludzie dostrzegli ten fenomen. Wiecie, w&nbsp;latach 80. wielu "
+"z&nbsp;nas myślało, że&nbsp;być może wolne oprogramowanie nie będzie 
tak "
+"dobre jak niewolne, bo&nbsp;nie będziemy mieli tak samo dużo pieniędzy "
+"na&nbsp;płacenie ludziom. Oczywiście, osoby takie jak ja, które cenią "
+"wolność i&nbsp;wartości społeczne, mówiły: &bdquo;Cóż, i&nbsp;tak 
będziemy "
+"korzystać z&nbsp;wolnego oprogramowania&rdquo;. Warto jest poświęcić 
trochę "
+"niezbyt istotnej technicznej wygody dla wolności. Ale&nbsp;to, co ludzie "
+"zaczęli dostrzegać około roku 1990, to był fakt, że&nbsp;nasze "
+"oprogramowanie jest tak naprawdę lepsze. Było potężniejsze 
i&nbsp;bardziej "
+"niezawodne od&nbsp;alternatywnych programów objętych restrykcyjnymi "
+"licencjami."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the early '90's, somebody found a way to do a scientific measurement of "
+"reliability of software. Here's what he did. He took several sets of "
+"comparable programs that did the same jobs &mdash; the exact same jobs "
+"&mdash; in different systems. Because there were certain basic Unix-like "
+"utilities. And the jobs that they did, we know, was all, more or less, "
+"imitating the same thing, or they were following the POSIX spec, so they "
+"were all the same in terms of what jobs they did, but they were maintained "
+"by different people, written separately. The code was different. So they "
+"said, OK, we'll take these programs and run them with random data, and "
+"measure how often they crash, or hang. So they measured it, and the most "
+"reliable set of programs was the GNU programs. All the commercial "
+"alternatives which were proprietary software were less reliable. So he "
+"published this and he told all the developers, and a few years later, he did "
+"the same experiment with the newest versions, and he got the same result. "
+"The GNU versions were the most reliable. People &mdash; you know there are "
+"cancer clinics and 911 operations that use the GNU system, because it's so "
+"reliable, and reliability is very important to them."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;początku lat 90. ktoś wymyślił jak przeprowadzać naukowe pomiary 
"
+"niezawodności oprogramowania. Oto co zrobił. Wziął parę zbiorów "
+"porównywalnych programów, które wykonywały te same zadania&nbsp;&ndash; "
+"dokładnie te same zadania&nbsp;&ndash; w&nbsp;różnych systemach. "
+"Ponieważ&nbsp;istniały pewne podstawowe uniksowe narzędzia. 
A&nbsp;zadania, "
+"które wykonywały, no wiecie, to było wszystko, mniej więcej, imitowanie 
tej "
+"samej rzeczy, albo&nbsp;były zgodne ze standardami POSIX, więc&nbsp;były "
+"takie same w&nbsp;zakresie wykonywanych zadań, ale&nbsp;były utrzymywane "
+"przez innych ludzi i&nbsp;osobno napisane. Kod był inny. Więc&nbsp;oni "
+"powiedzieli, OK, weźmiemy te programy i&nbsp;załadujemy do&nbsp;nich losowe 
"
+"dane, i&nbsp;zmierzymy jak często będą się wywalać albo&nbsp;zawieszać. 
No "
+"więc&nbsp;to zmierzyli i&nbsp;najbardziej niezawodnym zbiorem programów "
+"okazały się programy GNU. Wszystkie komercyjne odpowiedniki objęte "
+"restrykcyjnymi licencjami były bardziej zawodne. Więc&nbsp;on to 
opublikował "
+"i&nbsp;przedstawił wszystkim programistom, i&nbsp;parę lat później 
wykonał "
+"ten sam eksperyment z&nbsp;najnowszymi wersjami, i&nbsp;wyniki były takie "
+"same. Wersje GNU były najbardziej niezawodne. Ludzie&nbsp;&ndash; wiecie, "
+"istnieją kliniki onkologiczne oraz&nbsp;stacje pogotowia ratunkowego, które 
"
+"korzystają z&nbsp;systemu GNU, bo&nbsp;jest taki niezawodny, a&nbsp;"
+"niezawodność jest dla nich bardzo ważna."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Anyway, there's even a group of people who focus on this particular benefit "
+"as the reason they give, the main reason they give, why users should be "
+"permitted to do these various things, and to have these freedoms. If you've "
+"been listening to me, you've noticed, you've seen that I, speaking for the "
+"free software movement, I talk about issues of ethics, and what kind of a "
+"society we want to live in, what makes for a good society, as well as "
+"practical, material benefits. They're both important. That's the free "
+"software movement."
+msgstr ""
+"W&nbsp;każdym bądź&nbsp;razie, jest nawet grupa ludzi, którzy skupiają 
się "
+"na&nbsp;tej konkretnej korzyści podając powód, główny powód, dla 
którego "
+"użytkownicy powinni móc robić wszystkie te rzeczy i&nbsp;mieć te 
wolności. "
+"Jeśli mnie słuchaliście, to zauważyliście, widzieliście, że&nbsp;ja, 
mówiąc "
+"w&nbsp;imieniu ruchu wolnego oprogramowania, opowiadam o kwestiach etycznych "
+"i&nbsp;o społeczeństwie, w&nbsp;którym chcemy mieszkać, o tym, co tworzy "
+"dobre społeczeństwo, a&nbsp;także o praktycznych, materialnych 
korzyściach. "
+"Obie te rzeczy są ważne. Oto ruch wolnego oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"That other group of people &mdash; which is called the open source movement "
+"&mdash; they only cite the practical benefits. They deny that this is an "
+"issue of principle. They deny that people are entitled to the freedom to "
+"share with their neighbor and to see what the program's doing and change it "
+"if they don't like it. They say, however, that it's a useful thing to let "
+"people do that. So they go to companies and say to them, &ldquo;You know, "
+"you might make more money if you let people do this.&rdquo; So, what you can "
+"see is that to some extent, they lead people in a similar direction, but for "
+"totally different, for fundamentally different, philosophical reasons."
+msgstr ""
+"Ta druga grupa ludzi&nbsp;&ndash; nazywająca się ruchem open source "
+"[<em>open source movement, ruch na&nbsp;rzecz oprogramowania o otwartych "
+"źródłach</em>]&nbsp;&ndash; oni mówią tylko o praktycznych korzyściach. 
"
+"Zaprzeczają, jakoby była to kwestia zasad. Zaprzeczają, że&nbsp;ludziom "
+"należy się wolność dzielenia się z&nbsp;bliźnimi i&nbsp;sprawdzania, co 
"
+"robią programy, oraz&nbsp;zmieniania tego, jeśli im się nie podoba. Mówią
 "
+"oni jednak, że&nbsp;zezwalanie na&nbsp;to jest użyteczne. Więc&nbsp;chodzą
 "
+"po&nbsp;firmach i&nbsp;mówią: &bdquo;Wiecie, prawdopodobnie możecie 
zarabiać "
+"więcej pieniędzy, jeśli pozwolicie ludziom to robić&rdquo;. Więc, jak "
+"widzicie, do&nbsp;pewnego stopnia prowadzą oni ludzi w&nbsp;tym samym "
+"kierunku, ale&nbsp;z zupełnie innych, w&nbsp;podstawowym stopniu innych, "
+"przesłanek filozoficznych."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Because on the deepest issue of all, you know, on the ethical question, the "
+"two movements disagree. You know, in the free software movement we say, "
+"&ldquo;You're entitled to these freedoms. People shouldn't stop you from "
+"doing these things.&rdquo; In the open source movement, they say, &ldquo;"
+"Yes, they can stop you if you want, but we'll try to convince them to deign "
+"to let you to do these things.&rdquo; Well, they have contributed &mdash; "
+"they have convinced a certain number of businesses to release substantial "
+"pieces of software as free software in our community. So they, the open "
+"source movement, has contributed substantially to our community. And so we "
+"work together on practical projects. But, philosophically, there's a "
+"tremendous disagreement."
+msgstr ""
+"Ponieważ&nbsp;w najgłębszej spośród wszystkich kwestii, kwestii 
etycznej, "
+"oba ruchy nie zgadzają się ze sobą. My z&nbsp;ruchu wolnego oprogramowania 
"
+"mówimy: &bdquo;Należą wam się te wolności. Nikt nie powinien was "
+"powstrzymywać przed robieniem tych rzeczy&rdquo;. Ruch open source mówi: "
+"&bdquo;Tak, mogą was powstrzymać, jeśli chcecie, ale&nbsp;postaramy się 
ich "
+"przekonać, aby&nbsp;raczyli pozwolić wam robić te rzeczy&rdquo;. Cóż, 
oni "
+"wnieśli wkład&nbsp;&ndash; przekonali pewną ilość firm 
do&nbsp;wypuszczenia "
+"znaczących kawałków oprogramowania w&nbsp;postaci wolnych programów, 
na&nbsp;"
+"rzecz naszej społeczności. Więc&nbsp;oni, czyli&nbsp;ruch open source, "
+"wnieśli znaczny wkład do&nbsp;naszej społeczności. Tak 
więc&nbsp;pracujemy "
+"razem nad&nbsp;projektami praktycznymi. Jednak&nbsp;pod względem "
+"filozoficznym bardzo się nie zgadzamy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unfortunately, the open source movement is the one that gets the support of "
+"business the most, and so most articles about our work describe it as open "
+"source, and a lot of people just innocently think that we're all part of the "
+"open source movement. So that's why I'm mentioning this distinction. I "
+"want you to be aware that the free software movement, which brought our "
+"community into existence and developed the free operating system, is still "
+"here &mdash; and that we still stand for this ethical philosophy. I want "
+"you to know about this, so that you won't mislead someone else unknowingly."
+msgstr ""
+"Niestety, to ruch open source dostaje największe wsparcie od&nbsp;firm, "
+"więc&nbsp;większość artykułów dotyczących naszej pracy opisuje ją 
jako open "
+"source i&nbsp;mnóstwo ludzi, bez&nbsp;złych intencji, myśli, 
że&nbsp;wszyscy "
+"jesteśmy częścią ruchu open source. Dlatego&nbsp;właśnie mówię o tej "
+"różnicy. Chcę, abyście zdawali sobie sprawę, że&nbsp;ruch wolnego "
+"oprogramowania, który powołał naszą społeczność do&nbsp;życia i&nbsp;"
+"stworzył wolny system operacyjny, nadal istnieje&nbsp;&ndash; i&nbsp;cały "
+"czas głosimy tę etyczną filozofię. Chcę, żebyście to wiedzieli, 
aby&nbsp;"
+"bezwiednie nie wprowadzać innych w&nbsp;błąd."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "But also, so that you can think about where you stand."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;także dlatego, żebyście mogli pomyśleć o tym, gdzie sami 
należycie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You know, which movement you support is up to you. You might agree with the "
+"free software movements and my views. You might agree with the open source "
+"movement. You might disagree with them both. You decide where you stand on "
+"these political issues."
+msgstr ""
+"No wiecie, to, który ruch popieracie, to wasza sprawa. Możecie się 
zgadzać "
+"z&nbsp;ruchami wolnego oprogramowania i&nbsp;moimi poglądami. Możecie się "
+"zgadzać z&nbsp;ruchem open source. Możecie się z&nbsp;oboma nie zgadzać. 
To "
+"wy decydujecie o waszej postawie wobec tych politycznych kwestii."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But if you agree with the free software movement &mdash; if you see that "
+"there's an issue here that the people whose lives are controlled and "
+"directed by this decision deserve a say in it &mdash; then I hope you'll say "
+"that you agree with the free software movement, and one way you can do that "
+"is by using the term free software and just helping people know we exist."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;jeśli zgadzacie się z&nbsp;ruchem wolnego oprogramowania&nbsp;"
+"&ndash; jeśli rozumiecie, że&nbsp;chodzi tu o to, aby&nbsp;ludzie, których 
"
+"życie jest kontrolowane i&nbsp;kierowane przez tę decyzję, mieli coś 
w&nbsp;"
+"jej sprawie do&nbsp;powiedzenia&nbsp;&ndash; to mam nadzieję, że&nbsp;"
+"powiecie, iż zgadzacie się z&nbsp;ruchem wolnego oprogramowania, a&nbsp;"
+"jedną z&nbsp;rzeczy, które możecie zrobić, aby&nbsp;to pokazać, jest "
+"używanie terminu wolne oprogramowanie i&nbsp;po prostu zwracanie uwagi ludzi 
"
+"na&nbsp;to, że&nbsp;istniejemy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, Freedom Three is very important both practically and psycho-socially. "
+"If you don't have this freedom, it causes practical material harm, because "
+"this community development doesn't happen, and we don't make powerful, "
+"reliable software. But it also causes psycho-social harm, which affects the "
+"spirit of scientific cooperation &mdash; the idea that we're working "
+"together to advance human knowledge. You see, progress in science crucially "
+"depends on people being able to work together. And nowadays though, you "
+"often find each little group of scientists acting like it's a war with each "
+"other gang of scientists and engineers. And if they don't share with each "
+"other, they're all held back."
+msgstr ""
+"Tak więc&nbsp;Wolność 3 jest bardzo ważna zarówno pod&nbsp;względem "
+"praktycznym, jak i&nbsp;psychospołecznym. Jeśli nie macie tej wolności, "
+"powoduje to praktyczne, materialne szkody, bo&nbsp;nie następuje wspomniany "
+"rozwój społeczności i&nbsp;nie tworzymy potężnego, niezawodnego "
+"oprogramowania. Ale&nbsp;powoduje również szkody psychospołeczne, które 
mają "
+"wpływ na&nbsp;ducha naukowej współpracy&nbsp;&ndash; ideę, która mówi, "
+"że&nbsp;pracujemy razem na&nbsp;rzecz rozwoju ludzkiej wiedzy. Zrozumcie, "
+"postęp naukowy zależy głównie od&nbsp;tego, że&nbsp;ludzie mogą razem "
+"pracować. Tymczasem w&nbsp;dzisiejszych czasach widzi się poszczególne 
małe "
+"grupy naukowców, które zachowują się jakby to była wojna ze wszystkimi "
+"innymi bandami naukowców i&nbsp;inżynierów. A&nbsp;jeśli oni nie będą 
się ze "
+"sobą dzielić, to nie będą czynić postępów."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, those are the three freedoms that distinguish free software from typical "
+"software. Freedom One is the freedom to help yourself, making changes to "
+"suit your own needs. Freedom Two is the freedom to help your neighbor by "
+"distributing copies. And Freedom Three is the freedom to help build your "
+"community by making changes and publishing them for other people to use. If "
+"you have all of these freedoms, the program is free software for you. Now, "
+"why do I define it that way in terms of a particular user? Is it free "
+"software for you? <i>[Pointing at member of audience.]</i> Is it free "
+"software for you? <i>[Pointing at another member of audience.]</i> Is it "
+"free software for you? <i>[Pointing at another member of audience.]</i> Yes?"
+msgstr ""
+"To są trzy wolności, które odróżniają wolne oprogramowanie 
od&nbsp;typowych "
+"programów. Wolność 1 to wolność pozwalająca na&nbsp;ułatwianie sobie 
życia "
+"przez wprowadzanie zmian do&nbsp;programu, aby&nbsp;dostosować go do&nbsp;"
+"swoich potrzeb. Wolność 2 to wolność do&nbsp;pomagania swoim bliźnim 
przez "
+"dystrybucję kopii. Natomiast&nbsp;Wolność 3 pozwala na&nbsp;wspieranie "
+"rozwoju własnej społeczności poprzez&nbsp;wprowadzanie zmian i&nbsp;"
+"publikowanie ich, tak aby&nbsp;inni mogli z&nbsp;nich skorzystać. Jeśli "
+"macie wszystkie te wolności, to ten program jest dla was wolnym "
+"oprogramowaniem. Dlaczego definiuję to w&nbsp;ten sposób, z&nbsp;punktu "
+"widzenia konkretnego użytkownika? Czy&nbsp;to jest wolne oprogramowanie dla "
+"ciebie? <i>[wskazuje któregoś ze słuchaczy]</i> Czy&nbsp;to jest wolne "
+"oprogramowanie dla ciebie? <i>[wskazuje innego słuchacza]</i> Tak?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Can you explain a bit about the difference "
+"between Freedom Two and Three? <i>[inaudible]</i>"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Czy&nbsp;możesz krótko wyjaśnić różnicę 
pomiędzy "
+"Wolnościami 2 i&nbsp;3? <i>[niewyraźne]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Well, they certainly relate, because if you don't "
+"have freedom to redistribute at all, you certainly don't have freedom to "
+"distribute a modified version, but they're different activities."
+msgstr ""
+"<strong><strong><strong>: Cóż, z&nbsp;pewnością są ze sobą powiązane, "
+"bo&nbsp;jeśli w&nbsp;ogóle nie masz wolności do&nbsp;redystrybucji, to "
+"z&nbsp;pewnością nie masz wolności do&nbsp;dystrybucji zmodyfikowanych "
+"wersji, ale&nbsp;to osobne rzeczy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>QUESTION</strong>: Oh."
+msgstr "<strong>PYTANIE</strong>: Aha."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Freedom Two is, you know, read it, you make an "
+"exact copy, and hand it to your friends, so now your friend can use it. Or "
+"maybe you make exact copies and you sell them to a bunch of people, and then "
+"they can use it."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Wolność 2 to, no wiecie, skupcie się, robicie "
+"identyczną kopię i&nbsp;rozdajecie ją znajomym, a&nbsp;oni mogą 
z&nbsp;niej "
+"korzystać. Albo&nbsp;robicie identyczne kopie i&nbsp;sprzedajecie je paru "
+"osobom, a&nbsp;wtedy oni mogą z&nbsp;nich korzystać."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Freedom Three is where you make improvements &mdash; or at least you think "
+"they're improvements, and some other people may agree with you. So that's "
+"the difference. Oh, and by the way, one crucial point. Freedoms One and "
+"Three depend on your having access to the source code. Because changing a "
+"binary-only program is extremely hard. <i>[Laughter]</i> Even trivial "
+"changes like using four digits for the date, <i>[Laughter]</i> if you don't "
+"have source. So, for compelling, practical reasons, access to the source "
+"code is a precondition, a requirement, for free software."
+msgstr ""
+"W&nbsp;Wolności 3 chodzi o wprowadzanie ulepszeń&nbsp;&ndash; a&nbsp;"
+"przynajmniej wy sądzicie, że&nbsp;są to ulepszenia, a&nbsp;inni mogą się 
"
+"z&nbsp;wami zgodzić. Więc&nbsp;tu leży różnica. A&nbsp;tak przy okazji, "
+"jedna ważna uwaga. Wolności 1 i&nbsp;3 zależą od&nbsp;dostępności kodu "
+"źródłowego. Bo&nbsp;modyfikacja programu dostępnego tylko w&nbsp;formie "
+"binarnej jest niezwykle trudna. <i>[śmiech]</i> Nawet małe modyfikacje, "
+"takie jak korzystanie z&nbsp;czterocyfrowej daty, <i>[śmiech]</i> jeśli nie 
"
+"macie źródeł. Tak więc&nbsp;z istotnych, praktycznych powodów, 
dostępność "
+"kodu źródłowego jest koniecznym warunkiem, wymaganiem wolnego 
oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, why do I define it in terms of whether it's free software for <em>you</"
+"em>? The reason is that sometimes the same program can be free software for "
+"some people, and non-free for others. Now, that might seem like a "
+"paradoxical situation, so let me give you an example to show you how it "
+"happens. A very big example &mdash; maybe the biggest ever &mdash; of this "
+"problem was the X Window System which was developed at MIT and released "
+"under a license that made it free software. If you got the MIT version with "
+"the MIT license, you had Freedoms One, Two, and Three. It was free software "
+"for you. But among those who got copies were various computer manufacturers "
+"that distributed Unix systems, and they made the necessary changes in X to "
+"run on their systems. You know, probably just a few thousand lines out of "
+"the hundreds of thousands of lines of X. And, then they compiled it, and "
+"they put the binaries into their Unix system and distributed it under the "
+"same non-disclosure agreement as the rest of the Unix system. And then, "
+"millions of people got these copies. They had the X Window System, but they "
+"had none of these freedoms. It was not free software for <em>them</em>."
+msgstr ""
+"Dlaczego więc&nbsp;definiuje to pod&nbsp;kątem tego, czy&nbsp;jest wolnym "
+"oprogramowaniem <em>dla was</em>? Dlatego, że&nbsp;czasami ten sam program "
+"może być wolnym oprogramowaniem dla niektórych ludzi, a&nbsp;niewolnym dla 
"
+"innych. Może to wyglądać na&nbsp;paradoks, więc&nbsp;pozwólcie mi podać 
"
+"przykład, który pokaże wam, na&nbsp;czym to polega. Bardzo dużym "
+"przykładem&nbsp;&ndash; może największym w&nbsp;historii&nbsp;&ndash; tego 
"
+"problemu był system okien X opracowany na&nbsp;MIT i&nbsp;wydany na&nbsp;"
+"licencji, która czyniła go wolnym oprogramowaniem. Jeśli mieliście 
wersję "
+"MIT wydaną na&nbsp;licencji MIT, to mieliście Wolności 1, 2 i&nbsp;3. 
Było "
+"to dla was wolne oprogramowanie. Ale&nbsp;pośród tych, którzy otrzymali "
+"kopie, znajdowali się różni producenci komputerów, którzy dostarczali "
+"systemy uniksowe i&nbsp;dokonywali oni zmian koniecznych do&nbsp;tego, "
+"aby&nbsp;X działał na&nbsp;ich systemach. Jakieś parę tysięcy linii 
spośród "
+"setek tysięcy składających się na&nbsp;X. Potem to kompilowali, 
dokładali "
+"binaria do&nbsp;swojego systemu Unix i&nbsp;rozprowadzali pod&nbsp;taką samą
 "
+"restrykcyjną licencją jak resztę systemu. Potem takie kopie dostało 
miliony "
+"ludzi. Mieli system okien X, ale&nbsp;nie mieli żadnej z&nbsp;tych 
wolności. "
+"<em>Dla nich</em> to nie było wolne oprogramowanie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, the paradox was that whether X was free software depended on where you "
+"made the measurement. If you made the measurement coming out of the "
+"developers' group, you'd say, &ldquo;I observe all these freedoms. It's "
+"free software.&rdquo; If you made the measurements among the users you'd "
+"say, &ldquo;Hmm, most users don't have these freedoms. It's not free "
+"software.&rdquo; Well, the people who developed X didn't consider this a "
+"problem, because their goal was just popularity, ego, essentially. They "
+"wanted a big professional success. They wanted to feel, &ldquo;Ah, lots of "
+"people are using our software.&rdquo; And that was true. Lots of people "
+"were using their software but didn't have freedom."
+msgstr ""
+"Tak więc&nbsp;paradoks polegał na&nbsp;tym, że&nbsp;to czy&nbsp;X było "
+"wolnym oprogramowaniem zależało od&nbsp;punktu widzenia. Jeśli ktoś 
patrzył "
+"z&nbsp;punktu widzenia grupy programistów, to powiedziałby: &bdquo;"
+"Respektuję wszystkie te wolności. To wolne oprogramowanie&bdquo;. Jeśli "
+"patrzył z&nbsp;punktu widzenia użytkowników, powiedziałby: &bdquo;Hmm, "
+"większość użytkowników nie ma tych wolności. To nie jest wolne "
+"oprogramowanie&rdquo;. Cóż, programiści X nie uważali tego 
za&nbsp;problem, "
+"bo&nbsp;ich celem w&nbsp;gruncie rzeczy była popularność, zaspokojenie "
+"swojego ego. Chcieli osiągnąć duży sukces w&nbsp;branży. Chcieli mieć "
+"poczucie, że: &bdquo;Taaak, mnóstwo ludzi korzysta z&nbsp;naszego "
+"oprogramowania&rdquo;. I&nbsp;była to prawda. Mnóstwo ludzi korzystało "
+"z&nbsp;ich oprogramowania, ale&nbsp;nie miało wolności."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Well, in the GNU project, if that same thing had happened to GNU software, "
+"it would have been a failure, because our goal wasn't just to be popular; "
+"our goal was to give people liberty, and to encourage cooperation, to permit "
+"people to cooperate. Remember, never force anyone to cooperate with any "
+"other person, but make sure that everybody's allowed to cooperate, everyone "
+"has the freedom to do so, if he or she wishes. If millions of people were "
+"running non-free versions of GNU, that wouldn't be success at all. The whole "
+"thing would have been perverted into nothing like the goal."
+msgstr ""
+"W&nbsp;przypadku projektu GNU, jeśli to samo przydarzyłoby się "
+"oprogramowaniu GNU, to byłaby to porażka, bo&nbsp;naszym celem nie było "
+"wyłącznie zdobycie popularności; naszym celem było przekazanie ludziom "
+"wolności i&nbsp;zachęcanie ich do&nbsp;współdziałania, pozwolenie im 
na&nbsp;"
+"współdziałanie. Pamiętajcie, nigdy nie zmuszajcie nikogo 
do&nbsp;współpracy "
+"z&nbsp;kimś innym, ale&nbsp;zadbajcie o to, aby&nbsp;wszyscy mogli ze sobą "
+"wspólnie działać, żeby każdy miał do&nbsp;tego wolność, jeśli tylko 
tego "
+"chce. Jeśli miliony ludzi korzystałoby z&nbsp;niewolnych wersji GNU, to "
+"wcale nie byłby sukces. Cały projekt zostałby przewrotnie przekształcony "
+"w&nbsp;coś zupełnie odmiennego od&nbsp;pierwotnego celu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, I looked for a way to stop that from happening. The method I came up "
+"with is called &ldquo;copyleft&rdquo;. It's called copyleft because it's "
+"sort of like taking copyright and flipping it over. <i>[Laughter]</i> "
+"Legally, copyleft works based on copyright. We use the existing copyright "
+"law, but we use it to achieve a very different goal. Here's what we do. We "
+"say, &ldquo;This program is copyrighted.&rdquo; And, of course, by default, "
+"that means it's prohibited to copy it, or distribute it, or modify it. But "
+"then we say, &ldquo;You're authorized to distribute copies of this. You're "
+"authorized to modify it. You're authorized to distribute modified versions "
+"and extended versions. Change it any way you like.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;szukałem sposobu, aby&nbsp;temu zapobiec. Metoda, którą "
+"wymyśliłem, nazywa się &bdquo;copyleft&rdquo;. Nazywa się &bdquo;"
+"copyleft&rdquo;, bo&nbsp;to tak jakby wziąć prawo autorskie [<em>ang. "
+"copyright</em>] i&nbsp;wywrócić je na&nbsp;drugą stronę. <i>[śmiech]</i> 
"
+"Z&nbsp;prawnego punktu widzenia copyleft działa w&nbsp;oparciu o prawo "
+"autorskie. Wykorzystujemy istniejące prawo autorskie, ale&nbsp;do "
+"osiągnięcia zupełnie odmiennego celu. Oto co robimy. Mówimy: &bdquo;Ten "
+"program jest objęty prawem autorskim&rdquo;. Oczywiście domyślnie oznacza "
+"to, że&nbsp;nie wolno go kopiować, rozpowszechniać, ani&nbsp;modyfikować. 
"
+"Ale&nbsp;potem mówimy: &bdquo;Wolno wam rozpowszechniać jego kopie. Wolno "
+"wam go modyfikować. Wolno wam rozpowszechniać wersje zmodyfikowane i&nbsp;"
+"poszerzone. Zmieniać go jak tylko się wam podoba&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But there is a condition. And the condition, of course, is the reason why "
+"we go to all this trouble, so that we could put the condition in. The "
+"condition says: Whenever you distribute anything that contains any piece of "
+"this program, that whole program must be distributed under these same terms, "
+"no more and no less. So you can change the program and distribute a "
+"modified version, but when you do, the people who get that from you must get "
+"the same freedom that you got from us. And not just for the parts of it "
+"&mdash; the excerpts that you copied from our program &mdash; but also for "
+"the other parts of that program that they got from you. The whole of that "
+"program has to be free software for them."
+msgstr ""
+"Jest jednak&nbsp;pewien warunek. I&nbsp;jest on, oczywiście, powodem, dla "
+"którego to wszystko robimy, aby&nbsp;móc go tam wstawić. Warunek mówi: "
+"rozpowszechniając kiedykolwiek coś zawierającego jakikolwiek kawałek tego 
"
+"programu, musicie rozpowszechniać całość na&nbsp;tych samych zasadach, "
+"ni&nbsp;mniej, ni&nbsp;więcej. Możecie więc&nbsp;zmienić program i&nbsp;"
+"rozpowszechniać jego zmodyfikowaną wersję, ale&nbsp;gdy to robicie, ludzie 
"
+"otrzymujący od&nbsp;was program muszą dostać taką samą wolność, jaką 
wy "
+"dostaliście od&nbsp;nas. I&nbsp;nie tylko wobec części 
programu&nbsp;&ndash; "
+"tych, które skopiowaliście od&nbsp;nas&nbsp;&ndash; ale&nbsp;także wobec "
+"reszty, którą od&nbsp;was dostali. Całość programu musi być dla nich 
wolnym "
+"oprogramowaniem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The freedoms to change and redistribute this program become inalienable "
+"rights &mdash; a concept from the Declaration of Independence. Rights that "
+"we make sure can't be taken away from you. And, of course, the specific "
+"license that embodies the idea of copyleft is the GNU General Public "
+"License, a controversial license because it actually has the strength to say "
+"no to people who would be parasites on our community."
+msgstr ""
+"Wolności do&nbsp;modyfikowania i&nbsp;rozpowszechniania tego programu stają 
"
+"się niezbywalnymi prawami&nbsp;&ndash; co jest koncepcją z&nbsp;Deklaracji "
+"Niepodległości. Prawami, wobec których dbamy o to, aby&nbsp;nikt ich wam 
nie "
+"odebrał. Oczywiście, konkretna licencja, która realizuje ideę copyleft to 
"
+"GNU GPL, kontrowersyjna licencja, ponieważ&nbsp;rzeczywiście posiada 
siłę, "
+"aby&nbsp;powiedzieć &bdquo;nie&rdquo; ludziom, którzy byliby pasożytami "
+"żerującymi na&nbsp;naszej społeczności."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are lots of people who don't appreciate the ideals of freedom. And "
+"they'd be very glad to take the work that we have done, and use it to get a "
+"head start in distributing a non-free program and tempting people to give up "
+"their freedom. And the result would be &mdash; you know, if we let people "
+"do that &mdash; that we would be developing these free programs, and we'd "
+"constantly have to compete with improved versions of our own programs. "
+"That's no fun."
+msgstr ""
+"Jest mnóstwo ludzi, którzy nie doceniają ideałów wolności. Chętnie 
wzięliby "
+"rezultaty naszej pracy i&nbsp;wykorzystali je do&nbsp;uzyskania przewagi "
+"w&nbsp;rozpowszechnianiu niewolnego oprogramowania oraz&nbsp;zachęcaniu "
+"ludzi do&nbsp;wyzbycia się własnej wolności. A&nbsp;rezultatem 
byłoby&nbsp;"
+"&ndash; no wiecie, jeśli na&nbsp;to ludziom pozwolimy&nbsp;&ndash; że&nbsp;"
+"rozwijalibyśmy te wolne programy i&nbsp;cały czas musielibyśmy konkurować 
"
+"z&nbsp;ulepszonymi wersjami naszego własnego oprogramowania. A&nbsp;to nie "
+"jest fajne."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And, a lot of people also feel &mdash; you know, I'm willing to volunteer my "
+"time to contribute to the community, but why should I volunteer my time to "
+"contribute to that company's, to improving that company's, proprietary "
+"program? You know, some people might not even think that that's evil, but "
+"they want to get paid if they're going to do that. I, personally, would "
+"rather not do it at all."
+msgstr ""
+"I&nbsp;mnóstwo ludzi również ma poczucie&nbsp;&ndash; no wiecie, chcę "
+"bez&nbsp;przymusu poświęcić mój czas, aby&nbsp;wnieść wkład do&nbsp;"
+"społeczności, ale&nbsp;dlaczego miałbym go poświęcać, aby&nbsp;wnieść 
wkład "
+"na&nbsp;rzecz tamtej firmy, na&nbsp;rzecz ulepszania jej objętego "
+"restrykcyjną licencją programu? Wiecie, niektórzy mogą nawet sądzić, 
że&nbsp;"
+"to nic złego, ale&nbsp;chcą, żeby im za&nbsp;to zapłacono. Osobiście "
+"wolałbym wcale tego nie robić."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But both of these groups of people &mdash; both the ones like me who say, "
+"&ldquo;I don't want to help that non-free program to get a foothold in our "
+"community&rdquo; and the ones that say, &ldquo;Sure, I'd work for them, but "
+"then they better pay me&rdquo; &mdash; both of us have a good reason to use "
+"the GNU General Public License. Because that says to that company, &ldquo;"
+"You can't just take my work, and distribute it without the freedom.&rdquo; "
+"Whereas, the non-copyleft licenses, like the X Windows license, do permit "
+"that."
+msgstr ""
+"Jednak&nbsp;obie te grupy&nbsp;&ndash; zarówno tacy jak ja, którzy mówią: 
"
+"&bdquo;Nie chcę pomagać temu objętemu restrykcyjną licencją programowi "
+"rozpowszechnić się w&nbsp;społeczeństwie&rdquo; oraz&nbsp;ci, którzy 
mówią: "
+"&bdquo;Pewnie, mogę dla nich pracować, ale&nbsp;lepiej żeby mi "
+"zapłacili&rdquo;&nbsp;&ndash; obie grupy mają dobry powód, aby&nbsp;"
+"korzystać z&nbsp;GNU GPL. Bo&nbsp;mówi ona firmie: &bdquo;Nie możecie "
+"po&nbsp;prostu wziąć sobie wyników mojej pracy i&nbsp;rozpowszechniać ich 
"
+"bez&nbsp;wolności&rdquo;. Tymczasem licencje niezawierające copyleft, takie 
"
+"jak licencja systemu X, umożliwiają to."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So that is the big division between the two categories of free software "
+"&mdash; license-wise. There are the programs that are copylefted so that "
+"the license defends the freedom of the software for every user. And there "
+"are the non-copylefted programs for which non-free versions are allowed. "
+"Somebody <em>can</em> take those programs and strip off the freedom. You "
+"may get that program in a non-free version."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;to jest wielka różnica pomiędzy dwoma kategoriami wolnego "
+"oprogramowania — pod&nbsp;względem licencji. Są programy objęte przez "
+"copyleft, w&nbsp;przypadku których licencja chroni wolności oprogramowania "
+"dla każdego użytkownika. I&nbsp;są programy nie objęte przez copyleft, "
+"w&nbsp;przypadku których dozwolone są wersje niewolne. Ktoś <em>może</em> 
"
+"wziąć te programy i&nbsp;odrzeć je z&nbsp;wolności. Możecie dostać taki 
"
+"program w&nbsp;wersji niewolnej."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And that problem exists today. There are still non-free versions of X "
+"Windows being used on our free operating systems. There is even hardware "
+"&mdash; which is not really supported &mdash; except by a non-free version "
+"of X Windows. And that's a major problem in our community. Nonetheless, I "
+"wouldn't say that X Windows is a bad thing, you know. I'd say that the "
+"developers did not do the best possible thing that they could have done. "
+"But they <em>did</em> release a lot of software that we could all use."
+msgstr ""
+"A&nbsp;ten problem obecnie istnieje. Nadal istnieją niewolne wersje systemu "
+"X wykorzystywane w&nbsp;naszych wolnych systemach operacyjnych. Jest nawet "
+"sprzęt, który nie jest tak naprawdę obsługiwany za&nbsp;wyjątkiem 
niewolnych "
+"wersji X. To dla naszej społeczności ogromny problem. Tak czy&nbsp;inaczej "
+"nie powiedziałbym, że&nbsp;system X to coś złego. Powiedziałbym, 
że&nbsp;"
+"jego autorzy nie zrobili najlepszej z&nbsp;możliwych rzeczy. Ale&nbsp;"
+"<em>wydali</em> wiele programów, które wszyscy mogliśmy wykorzystać."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You know, there's a big difference between less than perfect, and evil. "
+"There are many gradations of good and bad. We have to resist the temptation "
+"to say, if you didn't do the absolute best possible thing, then you're no "
+"good. You know, the people that developed X Windows made a big contribution "
+"to our community. But there's something better that they could have done. "
+"They could have copylefted parts of the program and prevented those freedom-"
+"denying versions from being distributed by others."
+msgstr ""
+"Wiecie, jest duża różnica pomiędzy niedoskonałością i&nbsp;złem. Jest 
wiele "
+"odcieni dobrego i&nbsp;złego. Musimy oprzeć się pokusie mówienia, 
że&nbsp;"
+"jeśli nie zrobiłeś absolutnie najlepszej z&nbsp;możliwych rzeczy, to nie "
+"zrobiłeś niczego dobrego. No wiecie, autorzy systemu X wnieśli duży 
wkład "
+"do&nbsp;naszej społeczności. Ale&nbsp;mogli zrobić coś lepszego. Mogli 
objąć "
+"części programu licencją typu copyleft i&nbsp;zapobiec rozpowszechnianiu "
+"przez innych wersji odrzucających wolność."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, the fact that the GNU General Public License defends your freedom, uses "
+"copyright law to defend your freedom, is, of course, why Microsoft is "
+"attacking it today. See, Microsoft would really like to be able to take all "
+"the code that we wrote and put it into proprietary programs, have somebody "
+"make some improvements, or even just incompatible changes is all they need. "
+"<i>[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"Fakt, że&nbsp;GNU GPL broni waszej wolności, używa prawa autorskiego, 
żeby "
+"jej bronić, to oczywiście powód, dla którego Microsoft ją obecnie 
atakuje. "
+"Bo&nbsp;Microsoft naprawdę chciałby móc wziąć cały kod, który 
napisaliśmy "
+"i&nbsp;wsadzić go do&nbsp;objętych restrykcyjnymi licencjami programów, "
+"zlecić komuś wykonanie paru ulepszeń, albo&nbsp;nawet niezgodnych 
zmian&nbsp;"
+"&ndash; to wszystko, czego potrzebują. <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You know, with Microsoft's marketing clout, they don't need to make it "
+"better to have their version supplant ours. They just have to make it "
+"different and incompatible. And then, put it on everybody's desktop. So "
+"they really don't like the GNU GPL. Because the GNU GPL won't let them do "
+"that. It doesn't allow &ldquo;embrace and extend&rdquo;. It says, if you "
+"want to share our code in your programs, you can. But, you've got to share "
+"and share alike. The changes that you make we have to be allowed to share. "
+"So, it's a two-way cooperation, which is real cooperation."
+msgstr ""
+"Dzięki przewadze marketingowej Microsoft nie musi tych programów ulepszać, 
"
+"żeby ich wersje wyparły nasze. Muszą tylko sprawić, aby&nbsp;były inne "
+"i&nbsp;niezgodne. A&nbsp;potem wrzucić to wszystkim na&nbsp;komputery. Tak "
+"więc&nbsp;oni naprawdę nie lubią GNU GPL. Bo&nbsp;GNU GPL nie pozwala im "
+"tego zrobić. Nie pozwala na&nbsp;&bdquo;przyjęcie 
i&nbsp;rozszerzenie&rdquo; "
+"[<em>ang. &bdquo;embrace, extend (and extinguish)&rdquo;&nbsp;&ndash; "
+"taktyka Microsoftu</em>]. Mówi ona, że&nbsp;jeśli chcecie wykorzystać 
w&nbsp;"
+"swoich programach nasz kod, to możecie to zrobić. Ale&nbsp;musicie się "
+"również dzielić, dzielić w&nbsp;taki sam sposób. Musicie pozwolić nam "
+"na&nbsp;dzielenie się zmianami, które wprowadzicie. Jest to więc&nbsp;"
+"dwukierunkowa współpraca, czyli&nbsp;prawdziwa współpraca."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many companies &mdash; even big companies like IBM and HP are willing to use "
+"our software on this basis. IBM and HP contribute substantial improvements "
+"to GNU software. And they develop other free software. But, Microsoft "
+"doesn't want to do that, so they give it out that businesses just can't deal "
+"with the GPL. Well, if businesses don't include IBM, and HP and SUN, then "
+"maybe they're right. <i>[Laughter]</i> More about that later."
+msgstr ""
+"Wiele firm&nbsp;&ndash; nawet dużych, takich jak IBM i&nbsp;HP, jest "
+"skłonnych korzystać z&nbsp;naszych programów na&nbsp;tych zasadach. IBM "
+"i&nbsp;HP wnoszą do&nbsp;oprogramowania GNU ważne ulepszenia. I&nbsp;tworzą
 "
+"inne wolne oprogramowanie. Jednak&nbsp;Microsoft nie chce tego robić, "
+"więc&nbsp;ogłasza, że&nbsp;dla firm GPL jest po&nbsp;prostu nie do&nbsp;"
+"przyjęcia. No tak, jeśli do&nbsp;firm nie zaliczałyby się IBM, HP i&nbsp;"
+"Sun, to może mieliby rację. <i>[śmiech]</i> Więcej na&nbsp;ten temat 
później."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I should finish the historical story. You see, we set out in 1984 not just "
+"to write some free software but to do something much more coherent: to "
+"develop an operating system that was entirely free software. So that meant "
+"we had to write piece after piece after piece. Of course, we were always "
+"looking for shortcuts. The job was so big that people said we'd never be "
+"able to finish. And, I thought that there was at least a chance that we'd "
+"finish it but, obviously, it's worth looking for shortcuts. So we kept "
+"looking around. Is there any program that somebody else has written that we "
+"could manage to adapt, to plug into here, and that way we won't have to "
+"write it from scratch? For instance, the X Window system. It's true it "
+"wasn't copylefted, but it was free software, so we could use it."
+msgstr ""
+"Powinienem dokończyć opowieść historyczną. W&nbsp;1984 zaczynaliśmy "
+"działalność nie tylko po&nbsp;to, aby&nbsp;napisać trochę wolnego "
+"oprogramowania, ale&nbsp;żeby zrobić coś dużo bardziej spójnego: 
stworzyć "
+"składający się wyłącznie z&nbsp;wolnego oprogramowania system 
operacyjny. "
+"Oznaczało to, że&nbsp;musieliśmy pisać kawałek za&nbsp;kawałkiem. 
Oczywiście "
+"zawsze szukaliśmy dróg na&nbsp;skróty. Praca do&nbsp;wykonania była tak "
+"wielka, że&nbsp;ludzie twierdzili, iż nigdy nam się nie uda jej 
skończyć. Ja "
+"uważałem, że&nbsp;istnieje co najmniej mała szansa, że&nbsp;uda nam się 
"
+"doprowadzić to do&nbsp;końca, ale&nbsp;oczywiście warto jest szukać dróg 
"
+"na&nbsp;skróty. Więc&nbsp;ciągle rozglądaliśmy się dookoła. 
Czy&nbsp;jest "
+"jakiś program, który napisał ktoś inny i&nbsp;który dalibyśmy radę "
+"dostosować, wetknąć tutaj, aby&nbsp;nie trzeba było pisać go 
od&nbsp;nowa? "
+"Na&nbsp;przykład system okien X. To prawda, że&nbsp;nie był objęty przez "
+"copyleft, ale&nbsp;był wolnym oprogramowaniem, więc&nbsp;mogliśmy go "
+"wykorzystać."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, I had wanted to put a window system into GNU from day one. I wrote a "
+"couple of window systems at MIT before I started GNU. And so, even though "
+"Unix had no window system in 1984, I decided that GNU would have one. But, "
+"we never ended up writing a GNU window system, because X came along. And I "
+"said, Goody! One big job we don't have to do. We'll use X. So I basically "
+"said, let's take X, and put it into the GNU system. And we'll make the "
+"other parts of GNU, you know, work with X, when appropriate. And we found "
+"other pieces of software that had been written by other people, like the "
+"text formatter TeX, some library code from Berkeley. At that time there was "
+"Berkeley Unix, but it was not free software. This library code, initially, "
+"was from a different group at Berkeley, that did research on floating "
+"point. And, so, we kept, we fit in these pieces."
+msgstr ""
+"Od&nbsp;samego początku chciałem włączyć do&nbsp;GNU system okien. 
Napisałem "
+"kilka takich systemów na&nbsp;MIT zanim zacząłem pracować nad&nbsp;GNU. "
+"Więc&nbsp;pomimo tego, że&nbsp;w 1984 Unix nie miał systemu okien, "
+"zdecydowałem, że&nbsp;GNU będzie go miało. Ale&nbsp;nigdy nie 
napisaliśmy "
+"systemu okien GNU, bo&nbsp;pojawił się X. A&nbsp;ja powiedziałem: &bdquo;"
+"Super! Jedno wielkie zadanie, którego nie musimy wykonywać. Skorzystamy "
+"z&nbsp;X&rdquo;. Więc&nbsp;w zasadzie powiedziałem: &bdquo;Weźmy X i&nbsp;"
+"dołączmy go do&nbsp;systemu GNU. A&nbsp;potem dopasujemy inne części GNU, 
"
+"żeby z&nbsp;nim współpracowały, gdy będzie potrzeba&rdquo;. 
Znaleźliśmy "
+"również inne oprogramowanie napisane przez innych ludzi, takie jak program "
+"do&nbsp;składu tekstu TeX i&nbsp;trochę bibliotek z&nbsp;Berkeley. Istniał 
"
+"wtedy Berkeley Unix, ale&nbsp;nie był wolnym oprogramowaniem. Kod bibliotek "
+"pochodził na&nbsp;początku od&nbsp;innej grupy z&nbsp;Berkeley, zajmującej 
"
+"się badaniami nad&nbsp;obliczeniami zmiennoprzecinkowymi. Więc&nbsp;"
+"wzięliśmy te kawałki i&nbsp;dopasowaliśmy do&nbsp;naszego systemu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In October 1985, we founded the Free Software Foundation. So please note, "
+"the GNU project came first. The Free Software Foundation came after, about "
+"almost two years after the announcement of the Project. And the Free "
+"Software Foundation is a tax-exempt charity that raises funds to promote the "
+"freedom to share and change software. And in the 1980's, one of the main "
+"things we did with our funds was to hire people to write parts of GNU. And "
+"essential programs, such as the shell and the C library were written this "
+"way, as well as parts of other programs. The <code>tar</code> program, "
+"which is absolutely essential, although not exciting at all <i>[Laughter]</"
+"i> was written this way. I believe GNU grep was written this way. And so, "
+"we're approaching our goal."
+msgstr ""
+"W&nbsp;październiku 1985 założyliśmy Free Software Foundation. Zwróćcie 
"
+"proszę uwagę, że&nbsp;projekt GNU był pierwszy. FSF powstała potem, 
niemal "
+"dwa lata po&nbsp;ogłoszeniu Projektu. A&nbsp;FSF to wyłączona z&nbsp;"
+"obowiązku płacenia podatków organizacja charytatywna, która zbiera 
fundusze "
+"na&nbsp;promowanie wolności dzielenia się oprogramowaniem i&nbsp;jego "
+"modyfikowania. Natomiast&nbsp;w latach 80. jedną z&nbsp;głównych rzeczy, "
+"na&nbsp;które przeznaczaliśmy pieniądze, było zatrudnianie ludzi, 
aby&nbsp;"
+"pisali kawałki GNU. W&nbsp;ten sposób zostały napisane najważniejsze "
+"programy, takie jak powłoka i&nbsp;biblioteka C, podobnie jak części 
innych "
+"programów. W&nbsp;ten sposób został napisany program tar, który jest 
bardzo "
+"ważny, chociaż niezbyt fascynujący <i>[śmiech]</i>. Wydaje mi się, 
że&nbsp;w "
+"ten sposób został napisany GNU grep. I&nbsp;tak zbliżaliśmy się do&nbsp;"
+"naszego celu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"By 1991, there was just one major piece missing, and that was the kernel. "
+"Now, why did I put off the kernel? Probably because it doesn't really matter "
+"what order you do the things in, at least technically it doesn't. You've "
+"got to do them all anyway. And partly because I'd hoped we'd be able to "
+"find a start at a kernel somewhere else. And we did. We found Mach, which "
+"had been developed at Carnegie Mellon. And it wasn't the whole kernel; it "
+"was the bottom half of the kernel. So we had to write the top half, but I "
+"figured, you know, things like the file system, the network code, and so "
+"on. But running on top of Mach they're running essentially as user "
+"programs, which ought to make them easier to debug. You can debug with a "
+"real source-level debugger running at the same time. And so, I thought that "
+"way we'd be able to get these, the higher level parts of the kernel, done in "
+"a short time. It didn't work out that way. These asynchronous, multi-"
+"threaded processes, sending messages to each other turned out to be very "
+"hard to debug. And the Mach-based system that we were using to bootstrap "
+"with had a terrible debugging environment, and it was unreliable, and "
+"various problems. It took us years and years to get the GNU kernel to work."
+msgstr ""
+"Do&nbsp;roku 1991 brakowało tylko jednej ważnej części, a&nbsp;było to "
+"jądro. Dlaczego odkładałem w&nbsp;czasie pisanie jądra? Częściowo 
dlatego, "
+"że&nbsp;kolejność pisania poszczególnych rzeczy nie gra roli, 
przynajmniej "
+"pod&nbsp;względem technicznym. I&nbsp;tak trzeba napisać je wszystkie. "
+"Częściowo również dlatego, że&nbsp;miałem nadzieję, iż znajdziemy 
rozpoczęte "
+"jądro gdzieś indziej. I&nbsp;tak się stało. Znaleźliśmy Mach, które 
było "
+"rozwijane na&nbsp;uniwersytecie Carnegie Mellon. I&nbsp;nie było to całe "
+"jądro; była to dolna połowa jądra. Musieliśmy więc&nbsp;napisać górną
 "
+"połowę, ale&nbsp;myślałem, no wiecie, rzeczy takie jak system plików, 
kod "
+"sieciowy, i&nbsp;tak dalej. Jednak&nbsp;działając na&nbsp;Machu działają 
one "
+"w&nbsp;zasadzie jako programy poziomu użytkownika, co powinno uczynić je "
+"łatwiejszymi do&nbsp;debugowania. Można je debugować działającym 
w&nbsp;tym "
+"samym czasie prawdziwym debuggerem poziomu źródłowego. Myślałem więc, "
+"że&nbsp;w ten sposób uda nam się napisać te wyższe partie jądra w&nbsp;"
+"krótkim czasie. Nie udało się. Te asynchroniczne, wielowątkowe procesy, "
+"wysyłające do&nbsp;siebie komunikaty, okazały się być bardzo trudne 
do&nbsp;"
+"debugowania. A&nbsp;system oparty na&nbsp;Machu, którego używaliśmy 
do&nbsp;"
+"ich ładowania, miał koszmarne narzędzia do&nbsp;debugowania i&nbsp;był "
+"zawodny, do&nbsp;tego było z&nbsp;nim wiele innych problemów. Doprowadzenie 
"
+"jądra GNU do&nbsp;działania zajęło nam długie lata."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But, fortunately, our community did not have to wait for the GNU kernel. "
+"Because in 1991, Linus Torvalds developed another free kernel called Linux. "
+"And he used the old-fashioned monolithic design and it turns out that he got "
+"his working much faster than we got ours working. So maybe that's one of "
+"the mistakes that I made: that design decision. Anyway, at first, we didn't "
+"know about Linux, because he never contacted us to talk about it. Although "
+"he did know about the GNU Project. But he announced it to other people and "
+"other places on the net. And so other people then did the work of combining "
+"Linux with the rest of the GNU system to make a complete free operating "
+"system. Essentially, to make the GNU plus Linux combination."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;szczęście jednak&nbsp;nasza społeczność nie musiała czekać 
na&nbsp;"
+"jądro GNU. Ponieważ&nbsp;w 1991 Linus Torvalds stworzył inne wolne jądro "
+"nazwane Linux. Wykorzystał on starodawny, monolityczny projekt i&nbsp;"
+"okazało się, że&nbsp;jego jądro zaczęło działać znacznie szybciej 
niż nasze. "
+"Więc&nbsp;może to jest jeden z&nbsp;błędów, które popełniłem: decyzja 
"
+"projektowa. Tak czy&nbsp;inaczej na&nbsp;początku nie wiedzieliśmy nic o "
+"Linuksie, bo&nbsp;nigdy się z&nbsp;nami nie skontaktował, aby&nbsp;o nim "
+"porozmawiać. Chociaż wiedział o Projekcie GNU. Jednak&nbsp;ogłosił "
+"informację o nim innym ludziom w&nbsp;innych miejscach sieci. I&nbsp;wtedy "
+"inni ludzie wykonali robotę łączenia Linuksa z&nbsp;resztą systemu GNU "
+"w&nbsp;celu stworzenia kompletnego wolnego systemu operacyjnego. W&nbsp;swej "
+"istocie kombinacji GNU i&nbsp;Linuksa."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But, they didn't realize that's what they were doing. You see, they said, "
+"We have a kernel &mdash; let's look around and see what other pieces we can "
+"find to put together with the kernel. So, they looked around &mdash; and lo "
+"and behold, everything they needed was already available. What good "
+"fortune, they said. <i>[Laughter]</i> It's all here. We can find "
+"everything we need. Let's just take all these different things and put it "
+"together, and have a system."
+msgstr ""
+"Jednak&nbsp;nie zdawali sobie sprawy, że&nbsp;właśnie to robili. Wiecie, 
oni "
+"mówili: &bdquo;Mamy jądro&nbsp;&ndash; popatrzmy dookoła i&nbsp;zobaczmy. "
+"jakie inne kawałki da się znaleźć i&nbsp;do niego dołączyć&rdquo;. 
Więc&nbsp;"
+"patrzyli dookoła&nbsp;&ndash; i&nbsp;oto okazało się, że&nbsp;wszystko, "
+"czego potrzebowali, jest już dostępne. &bdquo;Co 
za&nbsp;szczęście&rdquo;, "
+"powiedzieli. <i>[śmiech]</i> &bdquo;Wszystko już gotowe. Da się znaleźć "
+"wszystko, czego potrzebujemy. Weźmy po&nbsp;prostu wszystkie te 
poszczególne "
+"części, złóżmy do&nbsp;kupy i&nbsp;będziemy mieli system&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"They didn't know that most of what they found was pieces of the GNU system. "
+"So they didn't realize that they were fitting Linux into the gap in the GNU "
+"system. They thought they were taking Linux and making a system out of "
+"Linux. So they called it a Linux system."
+msgstr ""
+"Nie wiedzieli, że&nbsp;większość rzeczy, które znaleźli było 
kawałkami "
+"systemu GNU. Nie zdawali sobie więc&nbsp;sprawy, że&nbsp;dopasowywali "
+"Linuksa do&nbsp;luki w&nbsp;systemie GNU. Myśleli, że&nbsp;biorą Linuksa "
+"i&nbsp;robią z&nbsp;niego system. Więc&nbsp;nazwali go systemem Linux."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>STALLMAN</strong>: Can't hear you &mdash; what?"
+msgstr "<strong>STALLMAN</strong>: Nie słyszę&nbsp;&ndash; co?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Well, it's just not &mdash; you know, it's "
+"provincial."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Cóż, to po&nbsp;prostu nie&nbsp;&ndash; no 
wiesz, "
+"to margines."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: But it's more good fortune then finding X and "
+"Mach?"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Ale&nbsp;to więcej szczęścia niż znalezienie X "
+"i&nbsp;Macha?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Right. The difference is that the people who "
+"developed X and Mach didn't have the goal of making a complete free "
+"operating system. We're the only ones who had that. And, it was our "
+"tremendous work that made the system exist. We actually did a larger part "
+"of the system than any other project. No coincidence, because those people "
+"&mdash; they wrote useful parts of the system. But they didn't do it "
+"because they wanted the system to be finished. They had other reasons."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Racja. Różnica polega na&nbsp;tym, że&nbsp;"
+"autorzy X i&nbsp;Macha nie mieli na&nbsp;celu stworzenia kompletnego wolnego "
+"systemu operacyjnego. Tylko my mieliśmy taki cel. I&nbsp;to nasza ogromna "
+"praca sprawiła, że&nbsp;system istnieje. W&nbsp;rzeczywistości 
stworzyliśmy "
+"większą część systemu niż jakikolwiek inny projekt. Nieprzypadkowo, 
bo&nbsp;"
+"ci ludzie&nbsp;&ndash; napisali użyteczne części systemu. Ale&nbsp;nie "
+"zrobili tego, bo&nbsp;chcieli, żeby system został ukończony. Mieli inne "
+"powody."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now the people who developed X &mdash; they thought that designing across "
+"the network window system would be a good project, and it was. And it "
+"turned out to help us make a good free operating system. But that's not "
+"what they hoped for. They didn't even think about that. It was an "
+"accident. An accidental benefit. Now, I'm not saying that what they did "
+"was bad. They did a large free software project. That's a good thing to "
+"do. But they didn't have that ultimate vision. The GNU Project is where "
+"that vision was."
+msgstr ""
+"Autorzy systemu X&nbsp;&ndash; wydawało im się, że&nbsp;stworzenie "
+"sieciowego systemu okien byłoby niezłym projektem, i&nbsp;było nim. 
I&nbsp;"
+"okazało się, że&nbsp;pomogło to nam zrobić dobry wolny system 
operacyjny. "
+"Ale&nbsp;oni nie tego chcieli. Nawet o tym nie myśleli. To był przypadek. "
+"Przypadkowa korzyść. Oczywiście nie twierdzę, że&nbsp;to, co zrobili, 
było "
+"złe. Przeprowadzili duży projekt związany z&nbsp;wolnym oprogramowaniem. 
To "
+"dobra rzecz. Ale&nbsp;nie posiadali tej ostatecznej wizji. Wizja była 
w&nbsp;"
+"projekcie GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And, so, we were the ones whose &mdash; every little piece that didn't get "
+"done by somebody else, we did it. Because we knew that we wouldn't have a "
+"complete system without it. And even if it was totally boring and "
+"unromantic, like <code>tar</code> or <code>mv</code>. <i>[Laughter]</i> We "
+"did it. Or ld, you know there's nothing very exciting in <code>ld</code> "
+"&mdash; but I wrote one. <i>[Laughter]</i> And I did make efforts to have "
+"it do a minimal amount of disk I/O so that it would be faster and handle "
+"bigger programs. But, you know, I like to do a good job. I like to improve "
+"various things about the program while I'm doing it. But the reason that I "
+"did it wasn't that I had brilliant ideas for a better <code>ld</code>. The "
+"reason I did it is that we needed one that was free. And we couldn't expect "
+"anyone else to do it. So, we had to do it, or find someone to do it."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;to my jesteśmy tymi, którzy&nbsp;&ndash; każdy najmniejszy "
+"kawałek, którego nie zrobił nikt inny, zrobiliśmy my. 
Bo&nbsp;wiedzieliśmy, "
+"że&nbsp;bez tego nie będziemy mieli kompletnego systemu. Nawet jeśli było 
to "
+"zupełnie nudne i&nbsp;nieromantyczne, jak <code>tar</code> lub&nbsp;"
+"<code>mv</code>. <i>[śmiech]</i> Zrobiliśmy to. Lub&nbsp;ld, wiecie, nie ma 
"
+"nic ekscytującego w&nbsp;<code>ld</code>&nbsp;&ndash; ale&nbsp;ja taki "
+"napisałem. <i>[śmiech]</i> I&nbsp;włożyłem dużo wysiłku w&nbsp;to, 
żeby "
+"w&nbsp;minimalnym stopniu korzystał z&nbsp;operacji we/wy na&nbsp;dysku, tak 
"
+"aby&nbsp;był szybszy i&nbsp;radził sobie z&nbsp;większymi programami. "
+"Ale&nbsp;wiecie, lubię dobrze wykonać swoją pracę. Lubię w&nbsp;jej 
trakcie "
+"ulepszać w&nbsp;programie różne rzeczy. Ale&nbsp;nie napisałem go 
dlatego, "
+"że&nbsp;miałem doskonałe pomysły na&nbsp;lepszy <code>ld</code>. 
Napisałem "
+"go, bo&nbsp;potrzebowaliśmy jego wolnej wersji. I&nbsp;nie mogliśmy "
+"oczekiwać, że&nbsp;ktoś inny to zrobi. Więc&nbsp;my musieliśmy to 
zrobić, "
+"albo&nbsp;znaleźć kogoś, żeby to zrobił dla nas."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, although at this point thousands of people in projects have contributed "
+"to this system, there is one project which is the reason that this system "
+"exists, and that's the GNU Project. It <em>is</em> basically the GNU "
+"System, with other things added since then."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;pomimo tego, że&nbsp;do dzisiaj tysiące ludzi z&nbsp;różnych "
+"projektów wniosło wkład w&nbsp;ten system, to istnieje jeden projekt, 
dzięki "
+"któremu system istnieje, a&nbsp;jest to Projekt GNU. On w&nbsp;zasadzie "
+"<em>jest</em> Systemem GNU, z&nbsp;innymi rzeczami dodanymi od&nbsp;tamtej "
+"pory."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, however, the practice of calling the system Linux has been a great blow "
+"to the GNU Project, because we don't normally get credit for what we've "
+"done. I think Linux, the kernel, is a very useful piece of free software, "
+"and I have only good things to say about it. But, well, actually, I can "
+"find a few bad things to say about it. <i>[Laughter]</i> But, basically, I "
+"have good things to say about it. However, the practice of calling the GNU "
+"system, Linux, is just a mistake. I'd like to ask you please to make the "
+"small effort necessary to call the system GNU/Linux, and that way to help us "
+"get a share of the credit."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;zwyczaj nazywania tego systemu Linuksem to dla Projektu GNU duży "
+"cios, bo&nbsp;zazwyczaj nie docenia się tego, co zrobiliśmy. Uważam, 
że&nbsp;"
+"Linux, czyli&nbsp;jądro, jest bardzo użytecznym kawałkiem wolnego "
+"oprogramowania i&nbsp;mam do&nbsp;powiedzenia na&nbsp;jego temat same dobre "
+"rzeczy. Chociaż, tak naprawdę mogę znaleźć parę złych rzeczy 
na&nbsp;jego "
+"temat. <i>[śmiech]</i> Ale&nbsp;w zasadzie mam do&nbsp;powiedzenia na&nbsp;"
+"jego temat dobre rzeczy. Jednak&nbsp;zwyczaj nazywania systemu GNU &bdquo;"
+"Linuksem&rdquo; jest po&nbsp;prostu błędny. Chciałbym was prosić o 
odrobinę "
+"wysiłku i&nbsp;nazywanie tego systemu GNU/Linuksem, aby&nbsp;pomóc nam "
+"w&nbsp;ten sposób uzyskać należne uznanie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: You need a mascot! Get yourself a stuffed animal! "
+"<i>[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Potrzebujecie maskotki! Załatwcie sobie wypchane "
+"zwierzątko! <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>STALLMAN</strong>: We have one."
+msgstr "<strong>STALLMAN</strong>: Już mamy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>QUESTION</strong>: You do?"
+msgstr "<strong>PYTANIE</strong>: Macie?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: We have an animal &mdash; a gnu. <i>[Laughter]</"
+"i> Anyway. So, yes, when you draw a penguin, draw a gnu next to it. <i>"
+"[Laughter]</i> But, let's save the questions for the end. I have more to go "
+"through."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Mamy zwierzątko&nbsp;&ndash; gnu. 
<i>[śmiech]</i> "
+"Nieważne. Więc&nbsp;tak, jeśli rysujecie pingwina, narysujcie obok gnu. 
<i>"
+"[śmiech]</i> Ale&nbsp;zostawmy pytania na&nbsp;koniec. Mam jeszcze trochę "
+"do&nbsp;powiedzenia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, why am I so concerned about this? You know, why do I think it is worth "
+"bothering you and perhaps giving you a, perhaps lowering your opinion of me, "
+"<i>[Laughter]</i> to raise this issue of credit? Because, you know, some "
+"people when I do this, some people think that it's because I want my ego to "
+"be fed, right? Of course, I'm not saying &mdash; I'm not asking you to call "
+"it &ldquo;Stallmanix,&rdquo; right? <i>[Laughter] [Applause]</i>"
+msgstr ""
+"Dlaczego tak mi na&nbsp;tym zależy? No wiecie, dlaczego uważam, że&nbsp;"
+"warto jest zawracać wam głowę i&nbsp;być może dawać wam, prawdopodobnie 
"
+"obniżać waszą opinię o mnie, <i>[śmiech]</i> podnosząc kwestię uznania 
"
+"zasług? Ponieważ&nbsp;niektórzy ludzie, gdy to robię, niektórzy ludzie "
+"myślą, że&nbsp;to dlatego, że&nbsp;chcę nakarmić swoje ego, tak? 
Oczywiście "
+"nie mówię&nbsp;&ndash; nie proszę, żebyście nazywali go &bdquo;"
+"Stallmanix&rdquo;, prawda? <i>[śmiech] [aplauz]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I'm asking you to call it GNU, because I want the GNU Project to get "
+"credit. And there's a very specific reason for that, which is a lot more "
+"important than anybody getting credit, in and of itself. You see, these "
+"days, if you look around in our community most of the people talking about "
+"it and writing about it don't ever mention GNU, and they don't ever mention "
+"these goals of freedom &mdash; these political and social ideals, either. "
+"Because the place they come from is GNU."
+msgstr ""
+"Proszę, żebyście nazywali go GNU, bo&nbsp;chcę, żeby uznane zostały 
zasługi "
+"Projektu GNU. Mam konkretny powód, który sam w&nbsp;sobie jest dużo "
+"ważniejszy niż uznanie czyichkolwiek zasług. Bo&nbsp;jeśli obecnie "
+"przyjrzycie się naszej społeczności, to większość ludzi, którzy o niej 
mówią "
+"albo&nbsp;piszą, nigdy nie wspominają GNU, nigdy nawet nie wspominają 
celów "
+"związanych z&nbsp;wolnością&nbsp;&ndash; tych politycznych i&nbsp;"
+"społecznych ideałów. Bo&nbsp;miejsce, z&nbsp;którego się wywodzą to 
GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The ideas associated with Linux &mdash; the philosophy is very different. "
+"It is basically the apolitical philosophy of Linus Torvalds. So, when "
+"people think that the whole system is Linux, they tend to think: &ldquo;Oh, "
+"it must have been all started by Linux Torvalds. His philosophy must be the "
+"one that we should look at carefully&rdquo;. And when they hear about the "
+"GNU philosophy, they say: &ldquo;Boy, this is so idealistic, this must be "
+"awfully impractical. I'm a Linux-user, not a GNU-user.&rdquo; <i>[Laughter]"
+"</i>"
+msgstr ""
+"Ideały związane z&nbsp;Linuksem&nbsp;&ndash; filozofia jest bardzo 
odmienna. "
+"To jest w&nbsp;zasadzie apolityczna filozofia Linusa Torvaldsa. Więc&nbsp;"
+"gdy ludzie są przekonani, że&nbsp;cały system to Linux, zazwyczaj myślą: 
"
+"&bdquo;Aha, więc&nbsp;to wszystko musiało zostać zapoczątkowane przez 
Linusa "
+"Torvaldsa. To jego filozofii powinniśmy się dokładniej przyjrzeć&rdquo;. "
+"A&nbsp;gdy słyszą o filozofii GNU, to myślą: &bdquo;Matko, to takie "
+"idealistyczne, musi być strasznie niepraktyczne. Jestem użytkownikiem "
+"Linuksa, a&nbsp;nie GNU&rdquo;. <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What irony! If they only knew! If they knew that the system they liked "
+"&mdash; or, in some cases, love and go wild over &mdash; is our idealistic, "
+"political philosophy made real."
+msgstr ""
+"Co za&nbsp;ironia! Gdyby tylko wiedzieli! Gdyby wiedzieli, że&nbsp;system, "
+"który lubią&nbsp;&ndash; a&nbsp;czasami nawet kochają i&nbsp;szaleją 
na&nbsp;"
+"jego punkcie&nbsp;&ndash; to nasza idealistyczna, polityczna filozofia "
+"w&nbsp;zmaterializowanej postaci."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"They still wouldn't have to agree with us. But at least they'd see a reason "
+"to take it seriously, to think about it carefully, to give it a chance. "
+"They would see how it relates to their lives. You know, if they realized, "
+"&ldquo;I'm using the GNU system. Here's the GNU philosophy. This philosophy "
+"is <em>why</em> this system that I like very much exists,&rdquo; they'd at "
+"least consider it with a much more open mind. It doesn't mean that "
+"everybody will agree. People think different things. That's OK. You know, "
+"people should make up their own minds. But I want this philosophy to get "
+"the benefit of the credit for the results it has achieved."
+msgstr ""
+"Nadal nie musieliby się z&nbsp;nami zgadzać. Ale&nbsp;przynajmniej mieliby "
+"powód, aby&nbsp;traktować to poważnie, aby&nbsp;dokładnie się 
nad&nbsp;tym "
+"zastanowić, aby&nbsp;dać temu szansę. Zobaczyliby jak to się ma 
do&nbsp;ich "
+"życia. Wiecie, gdyby zdali sobie sprawę, że: &bdquo;Korzystam 
z&nbsp;systemu "
+"GNU. Oto filozofia GNU. Dzięki <em>tej</em> filozofii system, który tak "
+"lubię, istnieje&rdquo;, to przynajmniej traktowaliby ją z&nbsp;dużo 
większą "
+"otwartością umysłu. Nie znaczy to, że&nbsp;wszyscy się będą zgadzać. 
Ludzie "
+"myślą różne rzeczy. To jest w&nbsp;porządku. No wiecie, ludzie powinni 
sami "
+"wyrobić sobie poglądy. Ale&nbsp;chcę, aby&nbsp;ta filozofia skorzystała "
+"na&nbsp;uznaniu jej zasług wobec rezultatów, jakie osiągnęła."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you look around in our community, you'll find that almost everywhere, the "
+"institutions are calling the system Linux. You know, reporters mostly call "
+"it Linux. It's not right, but they do. The companies mostly say it that "
+"package the system. Oh, and most of these reporters, when they write "
+"articles, they usually don't look at it as a political issue, or social "
+"issue. They're usually looking at it purely as a business question or what "
+"companies are going to succeed more or less, which is really a fairly minor "
+"question for society. And, if you look at the companies that package the "
+"GNU/Linux system for people to use, well, most of them call it Linux. And "
+"they <em>all</em> add non-free software to it."
+msgstr ""
+"Jeśli przyjrzycie się naszej społeczności, to zobaczycie, że&nbsp;prawie 
"
+"wszędzie instytucje nazywają ten system Linuksem. No wiecie, dziennikarze "
+"nazywają go głównie Linuksem. To niewłaściwe, ale&nbsp;tak robią. 
Mówią tak "
+"przeważnie firmy, które go rozpowszechniają. Aha, i&nbsp;większość tych 
"
+"dziennikarzy, gdy piszą artykuły, zazwyczaj nie patrzy na&nbsp;to z&nbsp;"
+"punktu widzenia polityki lub&nbsp;społeczeństwa. Zazwyczaj rozważają to 
jako "
+"kwestię czysto biznesową, chodzi im mniej więcej o to, które firmy 
odniosą "
+"sukces, co jest dosyć mało ważne dla społeczeństwa. A&nbsp;gdy 
popatrzycie "
+"na&nbsp;firmy, które rozpowszechniają system GNU/Linux wśród ludzi, to "
+"większość nazywa go Linuksem. I&nbsp;<em>wszyscy</em> dodają 
do&nbsp;niego "
+"niewolne oprogramowanie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"See, the GNU GPL says that if you take code, and some code out of a GPL-"
+"covered program, and add some more code to make a bigger program, that whole "
+"program has to be released under the GPL. But you could put other separate "
+"programs on the same disk (of either kind, hard disk, or CD), and they can "
+"have other licenses. That's considered mere aggregation, and, essentially, "
+"just distributing two programs to somebody at the same time is not something "
+"we have any say over. So, in fact, it is not true &mdash; sometimes, I wish "
+"it were true &mdash; that if a company uses a GPL-covered program in a "
+"product that the whole product has to be free software. It's not &mdash; it "
+"doesn't go to that range &mdash; that scope. It's the whole program. If "
+"there are two separate programs that communicate with each other at arm's "
+"length &mdash; like by sending messages to each other &mdash; then, they're "
+"legally separate, in general. So, these companies, by adding non-free "
+"software to the system, are giving the users, philosophically and "
+"politically, a very bad idea. They're telling the users, &ldquo;It is OK to "
+"use non-free software. We're even putting it on this as a bonus.&rdquo;"
+msgstr ""
+"GNU GPL mówi, że&nbsp;jeśli weźmiecie kod i&nbsp;trochę kodu 
z&nbsp;programu "
+"objętego przez GPL, i&nbsp;dodacie jeszcze trochę kodu, aby&nbsp;zrobić "
+"większy program, to cały ten program musi zostać wydany na&nbsp;GPL. "
+"Ale&nbsp;moglibyście dołożyć osobno inne programy na&nbsp;tym samym dysku 
"
+"(jakimkolwiek, dysku twardym lub&nbsp;CD) i&nbsp;mogą one mieć inne "
+"licencje. Uważa się to za&nbsp;zwykłą agregację i&nbsp;w gruncie rzeczy "
+"rozpowszechnianie dwóch programów jednocześnie nie jest czymś, wobec 
czego "
+"mamy cokolwiek do&nbsp;powiedzenia. Więc, w&nbsp;rzeczywistości, to nie 
jest "
+"prawda&nbsp;&ndash; czasami żałuję, że&nbsp;tak nie jest&nbsp;&ndash; "
+"że&nbsp;jeśli jakaś firma wykorzysta program objęty przez GPL 
w&nbsp;swoim "
+"produkcie, to cały produkt musi być wolnym oprogramowaniem. To nie ma&nbsp;"
+"&ndash; nie idzie aż tak daleko&nbsp;&ndash; takiego zasięgu. To cały "
+"program. Jeśli są dwa programy, które komunikują się ze sobą 
na&nbsp;pewną "
+"odległość&nbsp;&ndash; na&nbsp;przykład przez wysyłanie do&nbsp;siebie "
+"komunikatów&nbsp;&ndash; to ogólnie rzecz biorąc są pod&nbsp;względem "
+"prawnym rozdzielne. Więc&nbsp;te firmy, dodając do&nbsp;systemu niewolne "
+"oprogramowanie, dają użytkownikom, filozoficznie i&nbsp;politycznie, bardzo 
"
+"zły sygnał. Mówią oni użytkownikom: &bdquo;Używanie niewolnego "
+"oprogramowania jest w&nbsp;porządku. Nawet je tutaj dodajemy jako "
+"bonus&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you look at the magazines about the use of the GNU/Linux system, most of "
+"them have a title like &ldquo;Linux-something or other&rdquo;. So they're "
+"calling the system Linux most of the time. And they're filled with ads for "
+"non-free software that you could run on top of the GNU/Linux system. Now "
+"those ads have a common message. They say: Non-free Software Is Good For "
+"You. It's So Good That You Might Even <em>Pay</em> To Get It. <i>[Laughter]"
+"</i>"
+msgstr ""
+"Jeśli popatrzycie na&nbsp;magazyny o korzystaniu z&nbsp;GNU/Linuksa, to "
+"większość z&nbsp;nich ma tytuł typu &bdquo;Linux coś-tam 
coś-tam&rdquo;. "
+"Więc&nbsp;zazwyczaj nazywają system Linuksem. I&nbsp;są wypełnione 
reklamami "
+"niewolnego oprogramowania, które można uruchamiać w&nbsp;GNU/Linuksie. Te "
+"reklamy mają wspólne przesłanie. Mówią: &bdquo;Niewolne oprogramowanie 
jest "
+"dla was dobre. Jest tak dobre, że&nbsp;może nawet za&nbsp;nie "
+"<em>zapłacicie</em>&rdquo;. <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And they call these things &ldquo;value-added packages&rdquo;, which makes a "
+"statement about their values. They're saying: Value practical convenience, "
+"not freedom. And, I don't agree with those values, so I call them &ldquo;"
+"freedom-subtracted packages&rdquo;. <i>[Laughter]</i> Because if you have "
+"installed a free operating system, then you now are living in the free "
+"world. You enjoy the benefits of liberty that we worked for so many years "
+"to give you. Those packages give you an opportunity to buckle on a chain."
+msgstr ""
+"I&nbsp;nazywają te rzeczy &bdquo;pakietami o zwiększonej wartości&rdquo; "
+"[<em>ang. value-added packages</em>], co mówi coś o ich wartościach "
+"[<em>ang. values</em>]. Mówią: &bdquo;Ceńcie [<em>ang. value</em>] "
+"praktyczną wygodę, a&nbsp;nie wolność&rdquo;. A&nbsp;ja nie zgadzam się "
+"z&nbsp;tymi wartościami, więc&nbsp;je nazywam &bdquo;pakietami o "
+"zmniejszonej wolności&rdquo; [<em>ang. freedom-subtracted packages</em>]. 
<i>"
+"[śmiech]</i> Bo&nbsp;jeśli zainstalujecie sobie wolny system operacyjny, to 
"
+"od&nbsp;tego momentu żyjecie w&nbsp;wolnym świecie. Korzystacie z&nbsp;"
+"wolności, na&nbsp;którą pracowaliśmy dla was przez wiele lat. Takie 
pakiety "
+"dają wam okazję do&nbsp;zakucia się w&nbsp;łańcuchy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And then if you look at the trade shows &mdash; about the use of the, "
+"dedicated to the use of, the GNU/Linux system, they all call themselves "
+"&ldquo;Linux&rdquo; shows. And they're filled with booths exhibiting non-"
+"free software, essentially putting the seal of approval on the non-free "
+"software. So, almost everywhere you look in our community, the institutions "
+"are endorsing the non-free software, totalling negating the idea of freedom "
+"that GNU was developed for. And the only place that people are likely to "
+"come across the idea of freedom is in connection with GNU, and in connection "
+"with free software, the term, free software. So this is why I ask you: "
+"please call the system GNU/Linux. Please make people aware where the system "
+"came from and why."
+msgstr ""
+"A&nbsp;jeśli popatrzycie na&nbsp;targi branżowe&nbsp;&ndash; dotyczące "
+"korzystania, poświęcone korzystaniu z&nbsp;GNU/Linuksa, wszystkie one "
+"nazywają się targami &bdquo;linuksowymi&rdquo;. I&nbsp;są wypełnione "
+"stoiskami promującymi niewolne oprogramowanie, co w&nbsp;swej istocie "
+"przypieczętowuje akceptację niewolnych programów. Więc&nbsp;niemalże 
z&nbsp;"
+"którejkolwiek strony nie spojrzy się na&nbsp;naszą społeczność, 
instytucje "
+"podpisują się pod&nbsp;niewolnym oprogramowaniem, całkowicie negując 
ideę "
+"wolności, dla której zostało stworzone GNU. I&nbsp;jedyny moment, w&nbsp;"
+"którym ludzie mają szansę zetknąć się z&nbsp;ideą wolności, to 
w&nbsp;"
+"nawiązaniu do&nbsp;GNU i&nbsp;do wolnego oprogramowania, terminu &bdquo;"
+"wolne oprogramowanie&rdquo;. Dlatego&nbsp;proszę was: nazywajcie ten system "
+"GNU/Linux. Zwracajcie uwagę ludzi na&nbsp;to, skąd wziął się ten system "
+"i&nbsp;dlaczego."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Of course, just by using that name, you won't be making an explanation of "
+"the history. You can type four extra characters and write GNU/Linux; you "
+"can say two extra syllables. But, GNU/Linux is fewer syllables than Windows "
+"2000. <i>[Laughter]</i> But, you're not telling them a lot, but you're "
+"preparing them, so that when they hear about GNU, and what it's all about, "
+"they'll see how that connects to them and their lives. And that, "
+"indirectly, makes a tremendous difference. So please help us."
+msgstr ""
+"Oczywiście, korzystając jedynie z&nbsp;nazwy nie będziecie wyjaśniać "
+"historii. Możecie wstukiwać dodatkowe cztery znaki i&nbsp;pisać GNU/Linux; 
"
+"możecie wymawiać dwie dodatkowe sylaby. Ale&nbsp;GNU/Linux ma mniej sylab "
+"niż Windows 2000. <i>[śmiech]</i> Jednak&nbsp;nie mówicie im wiele, 
ale&nbsp;"
+"przygotowujecie ich, więc&nbsp;jak usłyszą o GNU i&nbsp;o co w&nbsp;tym "
+"wszystkim chodzi, to zobaczą, jakie to ma znaczenie dla nich i&nbsp;ich "
+"życia. A&nbsp;to ma pośrednio wielkie znaczenie. Więc&nbsp;proszę, 
pomóżcie "
+"nam."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You'll note that Microsoft called the GPL an &ldquo;open source "
+"license&rdquo;. They don't want people to be thinking in terms of freedom "
+"as the issue. You'll find that they invite people to think in a narrow way, "
+"as consumers, and, of course, not even think very rationally as consumers, "
+"if they're going to choose Microsoft products. But they don't want people "
+"to think as citizens or statesmen. That's inimical to them. At least it's "
+"inimical to their current business model."
+msgstr ""
+"Zauważcie, że&nbsp;Microsoft nazwał GPL &bdquo;licencją open 
source&rdquo;. "
+"Oni nie chcą, aby&nbsp;ludzie myśleli, że&nbsp;w tej sprawie chodzi o "
+"wolność. Zobaczcie, że&nbsp;zachęcają ludzi, aby&nbsp;myśleli w&nbsp;wą
ski "
+"sposób, jak konsumenci, oczywiście żeby nawet jako konsumenci myśleli "
+"niezbyt racjonalnie, jeśli mają wybrać produkty Microsoftu. Ale&nbsp;nie "
+"chcą, by ludzie myśleli jak obywatele lub&nbsp;mężowie stanu. To im nie "
+"sprzyja. A&nbsp;przynajmniej ich obecnemu modelowi biznesowemu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, how does free software&hellip;well, I can tell you about how free "
+"software relates to our society. A secondary topic that might be of "
+"interest to some of you is how free software relates to business. Now, in "
+"fact, free software is <em>tremendously</em> useful for business. After "
+"all, most businesses in the advanced countries use software. Only a tiny "
+"fraction of them develop software."
+msgstr ""
+"W&nbsp;jaki sposób wolne oprogramowanie&hellip; cóż, mogę wam 
opowiedzieć "
+"jak wolne oprogramowanie ma się do&nbsp;naszego społeczeństwa. 
Drugorzędny "
+"temat, który może niektórych z&nbsp;was zainteresować, to jak wolne "
+"oprogramowanie ma się do&nbsp;biznesu. Tak naprawdę to wolne oprogramowanie 
"
+"jest dla biznesu <em>niezwykle</em> użyteczne. W&nbsp;końcu większość 
firm "
+"w&nbsp;rozwiniętych krajach korzysta z&nbsp;oprogramowania. Tylko ułamek "
+"z&nbsp;nich tworzy oprogramowanie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And free software is tremendously advantageous for any company that uses "
+"software, because it means that you're in control. Basically, free software "
+"means the users are in control of what the program does. Either "
+"individually, if they care enough to be, or, collectively, when they care "
+"enough to be. Whoever cares enough can exert some influence. If you don't "
+"care, you don't buy. Then you use what other people prefer. But, if you do "
+"care, then you have some say. With proprietary software, you have "
+"essentially no say."
+msgstr ""
+"Wolne oprogramowanie ma ogromne zalety dla każdej firmy, która korzysta "
+"z&nbsp;programów, bo&nbsp;oznacza, że&nbsp;to wy kontrolujecie sytuację. "
+"Zasadniczo wolne oprogramowanie oznacza, że&nbsp;użytkownicy kontrolują "
+"działanie programu. Indywidualnie, jeśli im na&nbsp;tym wystarczająco "
+"zależy, lub&nbsp;kolektywnie, jeśli im na&nbsp;tym wystarczająco zależy. "
+"Każdy, komu dostatecznie zależy, może wywrzeć jakiś wpływ. Komu 
wszystko "
+"jedno, ten nie wybiera. Wtedy korzysta z&nbsp;tego, co preferują inni. "
+"Ale&nbsp;jeśli wam zależy, to macie coś do&nbsp;powiedzenia. W&nbsp;"
+"przypadku oprogramowania objętego restrykcyjnymi licencjami w&nbsp;gruncie "
+"rzeczy nie macie nic do&nbsp;gadania."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With free software, you can change what you want to change. And it doesn't "
+"matter that there are no programmers in your company; that's fine. You "
+"know, if you wanted to move the walls in your building, you don't have to be "
+"a carpentry company. You just have to be able to go find a carpenter and "
+"say, &ldquo;What will you charge to do this job?&rdquo; And if you want to "
+"change around the software you use, you don't have to be a programming "
+"company. You just have to go to a programming company and say, &ldquo;What "
+"will you charge to implement these features? And when will you have it done?"
+"&rdquo; And if they don't do the job, you can go find somebody else."
+msgstr ""
+"W&nbsp;przypadku wolnego oprogramowania możecie zmieniać cokolwiek chcecie. 
"
+"I&nbsp;nie ma znaczenia, że&nbsp;w waszej firmie nie ma żadnych "
+"programistów; to nic. Wiecie, gdybyście chcieli przesunąć parę ścian 
w&nbsp;"
+"swoim budynku, to nie musicie być do&nbsp;tego firmą stolarską 
[<em>w&nbsp;"
+"USA ściany są zazwyczaj drewniano-gipsowe</em>]. Wystarczy, że&nbsp;"
+"będziecie mogli znaleźć stolarza i&nbsp;powiedzieć: &bdquo;Ile za&nbsp;"
+"wykonanie tej roboty?&rdquo; A&nbsp;jeśli chcecie zmienić używane przez 
was "
+"oprogramowanie, nie musicie być firmą programistyczną. Musicie tylko iść 
"
+"do&nbsp;firmy programistycznej i&nbsp;powiedzieć: &bdquo;Ile za&nbsp;"
+"implementację tych funkcji? I&nbsp;kiedy będzie to gotowe?&rdquo;. A&nbsp;"
+"jeśli oni tego nie zrobią, możecie iść i&nbsp;znaleźć kogoś innego."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There's a free market for support. So, any business that cares about "
+"support will find a tremendous advantage in free software. With proprietary "
+"software, support is a monopoly, because one company has the source code, or "
+"maybe a small number of companies that paid a gigantic amount of money have "
+"the source code, if it's Microsoft's shared source program, but, it's very "
+"few. And so, there aren't very many possible sources of support for you. "
+"And that means, that unless you're a real giant, they don't care about you. "
+"Your company is not important enough for them to care if they lose your "
+"business, or what happens. Once you're using the program, they figure "
+"you're locked in to getting the support from them, because to switch to a "
+"different program is a gigantic job. So, you end up with things like paying "
+"for the privilege of reporting a bug. <i>[Laughter]</i> And once you've "
+"paid, they tell you, &ldquo;Well, OK, we've noted your bug report. And in a "
+"few months, you can buy an upgrade, and you can see if we've fixed it."
+"&rdquo; <i>[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"Oznacza to wolny rynek usług wsparcia. Tak więc&nbsp;każda firma, której "
+"zależy na&nbsp;wsparciu znajdzie w&nbsp;wolnym oprogramowaniu ogromne "
+"zalety. W&nbsp;przypadku programów objętych restrykcyjnymi licencjami "
+"wsparcie jest objęte monopolem, bo&nbsp;tylko jedna firma posiada kod "
+"źródłowy, a&nbsp;może ma go kilka firm, które zapłaciły za&nbsp;to "
+"gigantyczne sumy pieniędzy, jeśli brały udział w&nbsp;programie dzielenia 
"
+"kodu Microsoftu, ale&nbsp;jest ich tylko kilka. Tak więc&nbsp;nie ma dla was 
"
+"wielu możliwych źródeł wsparcia. A&nbsp;to oznacza, że&nbsp;jeśli nie "
+"jesteście prawdziwym gigantem, to oni się wami nie interesują. Wasza firma 
"
+"nie jest dla nich wystarczająco ważna, aby&nbsp;zależało im na&nbsp;"
+"zatrzymaniu was przy sobie lub&nbsp;na tym, co się zdarzy. Jak już 
będziecie "
+"używać ich programu, to będą przekonani, że&nbsp;jesteście zmuszeni 
kupować "
+"wsparcie u&nbsp;nich, bo&nbsp;przesiadka na&nbsp;inny program to masa pracy. "
+"I&nbsp;kończy się na&nbsp;tym, że&nbsp;płacicie za&nbsp;przywilej 
zgłaszania "
+"usterek. <i>[śmiech]</i> A&nbsp;jak już zapłacicie, powiedzą wam: 
&bdquo;No "
+"tak, odnotowaliśmy wasze zgłoszenie błędu. Za&nbsp;kilka miesięcy 
możecie "
+"sobie kupić upgrade i&nbsp;zobaczyć, czy&nbsp;go naprawiliśmy&rdquo;. <i>"
+"[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Support providers for free software can't get away with that. They have to "
+"please the customers. Of course, you can get a lot of good support gratis. "
+"You post your problem on the Internet. You may get an answer the next day. "
+"But that's not guaranteed, of course. If you want to be confident, you "
+"better make an arrangement with a company and pay them. And this is, of "
+"course, one of the ways that free software business works."
+msgstr ""
+"Firmom sprzedającym wsparcie dla wolnego oprogramowania coś takiego nie "
+"ujdzie na&nbsp;sucho. Muszą starać się, aby&nbsp;klienci byli zadowoleni. "
+"Oczywiście dużo dobrego wsparcia możecie dostać za&nbsp;darmo. 
Ogłaszacie "
+"swój problem w&nbsp;Internecie. Odpowiedź możecie dostać następnego 
dnia. "
+"Ale&nbsp;nie ma na&nbsp;to oczywiście gwarancji. Jeśli chcecie mieć 
pewność, "
+"to lepiej podpiszcie umowę z&nbsp;jakąś firmą i&nbsp;jej zapłaćcie. 
I&nbsp;"
+"to jest, oczywiście, jeden ze sposobów działania biznesu opartego na&nbsp;"
+"wolnym oprogramowaniu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another advantage of free software for businesses that use software is "
+"security and privacy. And this applies to individuals as well, but I "
+"brought it up in the context of businesses. You see, when a program is "
+"proprietary, you can't even tell what it really does."
+msgstr ""
+"Kolejna zaleta wolnego oprogramowania dla firm korzystających z&nbsp;"
+"programów komputerowych to bezpieczeństwo i&nbsp;prywatność. To odnosi 
się "
+"również do&nbsp;pojedynczych osób, ale&nbsp;mówię o tym 
w&nbsp;kontekście "
+"firm. Wiecie, gdy program jest objęty restrykcyjną licencją, to nawet nie "
+"wiadomo, co tak naprawdę robi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It could have features, deliberately put in that you wouldn't like if you "
+"knew about them, like it might have a backdoor to let the developer get into "
+"your machine. It might snoop on what you do and send information back. "
+"This is not unusual. Some Microsoft software did this. But it's not only "
+"Microsoft. There are other proprietary programs that snoop on the user. "
+"And you can't even tell if it does this. And, of course, even assuming that "
+"the developer's totally honest, every programmer makes mistakes. There "
+"could be bugs that affect your security which are nobody's fault. But the "
+"point is: If it's not free software, you can't find them. And you can't fix "
+"them."
+msgstr ""
+"Może mieć umyślnie dodane funkcje, które by się wam nie spodobały, "
+"jeślibyście o nich wiedzieli, np. może mieć tylne wejście [ang. 
backdoor] "
+"pozwalające autorowi wejść na&nbsp;waszą maszynę. Może szpiegować, co "
+"robicie i&nbsp;wysyłać informacje z&nbsp;powrotem. To nie jest nic "
+"niezwykłego. Niektóre programy Microsoftu to robiły. Ale&nbsp;to nie 
dotyczy "
+"tylko Microsoftu. Są inne objęte restrykcyjnymi licencjami programy, które 
"
+"szpiegują swoich użytkowników. I&nbsp;nawet nie można tego stwierdzić. "
+"A&nbsp;nawet zakładając, że&nbsp;autor jest całkowicie uczciwy, każdy "
+"programista popełnia błędy. Mogą pojawić się błędy mające wpływ 
na&nbsp;"
+"wasze bezpieczeństwo, które nie są niczyją winą. Ale&nbsp;chodzi o to, "
+"że&nbsp;jeśli nie jest to wolne oprogramowanie, to nie możecie ich 
znaleźć. "
+"I&nbsp;nie możecie ich naprawić."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Nobody has the time to check the source of every program he runs. You're "
+"not going to do that. But with free software there's a large community, and "
+"there are people in that community who are checking things. And you get the "
+"benefit of their checking, because if there's an accidental bug, there "
+"surely are, from time to time, in any program, they might find it and fix "
+"it. And people are much less likely to put in a deliberate Trojan horse, or "
+"a snooping feature, if they think they might get caught. The proprietary "
+"software developers figure they won't get caught. They'll get away with it "
+"undetected. But a free software developer has to figure that people will "
+"look at that and see it's there. So, in our community, we don't feel we can "
+"get away with ramming a feature down the users' throats that the users "
+"wouldn't like. So we know that if the users don't like it, they'll make a "
+"modified version which doesn't have it. And then, they'll all start using "
+"that version."
+msgstr ""
+"Nikt nie ma czasu na&nbsp;sprawdzanie źródeł każdego programu, którego "
+"używa. Nie będziecie tego robić. Ale&nbsp;w przypadku wolnego 
oprogramowania "
+"istnieje duża społeczność i&nbsp;są w&nbsp;niej ludzie, którzy wszystko 
"
+"sprawdzają. I&nbsp;korzystacie na&nbsp;ich sprawdzaniu, bo&nbsp;jeśli jest "
+"jakiś przypadkowy błąd — zawsze jakieś są od&nbsp;czasu do&nbsp;czasu 
w&nbsp;"
+"każdym programie&nbsp;&ndash; to mogą go znaleźć i&nbsp;naprawić. Poza 
tym "
+"ludzie znacznie mniej chętnie dokładają konia trojańskiego 
lub&nbsp;funkcję "
+"szpiegującą, jeśli obawiają się, że&nbsp;ktoś może ich złapać. 
Autorzy "
+"oprogramowania objętego restrykcyjnymi licencjami uważają, że&nbsp;nikt 
ich "
+"nie złapie. Ujdzie im to na&nbsp;sucho. Ale&nbsp;autor wolnego "
+"oprogramowania musi zdawać sobie sprawę, że&nbsp;ludzie będą na&nbsp;to "
+"patrzeć i&nbsp;to zauważą. Więc&nbsp;w naszej społeczności nie 
uważamy, "
+"że&nbsp;może nam ujść na&nbsp;sucho wciskanie ludziom funkcji, która by 
im "
+"się nie spodobała. Wiemy, że&nbsp;jeśli użytkownikom się nie będzie "
+"podobała, to zrobią zmodyfikowaną wersję, która nie będzie jej 
zawierać. "
+"A&nbsp;potem zaczną wszyscy jej używać."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In fact, we can all reason enough, we can all figure this out enough steps "
+"ahead, that we probably won't put in that feature. After all, you're "
+"writing a free program; you want people to like your version; you don't want "
+"to put in a thing that you know a lot of people are going to hate, and have "
+"another modified version catch on instead of yours. So you just realize "
+"that the user is king in the world of free software. In the world of "
+"proprietary software, the customer is <em>not</em> king. Because you are "
+"only a customer. You have no say in the software you use."
+msgstr ""
+"Tak naprawdę to wszyscy jesteśmy na&nbsp;tyle rozsądni, potrafimy sięgną
ć "
+"wyobraźnią na&nbsp;tyle daleko naprzód, że&nbsp;najpewniej nie dodamy tej 
"
+"funkcji. Przecież piszecie wolny program; chcecie, żeby ludziom podobała 
się "
+"wasza wersja; nie chcecie wstawić do&nbsp;niej czegoś, czego wiele ludzi "
+"będzie nienawidzić i&nbsp;przez co popularna stanie się inna zmodyfikowana 
"
+"wersja zamiast waszej. Więc&nbsp;dochodzicie do&nbsp;wniosku, że&nbsp;w "
+"świecie wolnego oprogramowania użytkownik jest królem świata. 
W&nbsp;świecie "
+"oprogramowania objętego restrykcyjnymi licencjami użytkownik <em>nie</em> "
+"jest królem. Bo&nbsp;jesteście tylko klientem. Nie macie nic do&nbsp;"
+"powiedzenia w&nbsp;kwestii programów, których używacie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In this respect, free software is a new mechanism for democracy to operate. "
+"Professor Lessig, now at Stanford, noted that code functions as a kind of "
+"law. Whoever gets to write the code that just about everybody uses for all "
+"intents and purposes is writing the laws that run people's lives. With free "
+"software, these laws get written in a democratic way. Not the classical "
+"form of democracy &mdash; we don't have a big election and say, &ldquo;"
+"Everybody vote which way should this feature be done.&rdquo; <i>[Laughter]</"
+"i> Instead we say, basically, those of you who want to work on implementing "
+"the feature this way, do it. And if you want to work on implementing the "
+"feature that way, do it. And, it gets done one way or the other, you know? "
+"And so, if a lot of people want it this way, it'll get done this way. So, "
+"in this way, everybody contributes to the social decision by simply taking "
+"steps in the direction that he wants to go."
+msgstr ""
+"Pod&nbsp;tym względem wolne oprogramowanie to nowy mechanizm demokratyczny. "
+"Profesor Lessig, pracujący obecnie w&nbsp;Stanford, zauważył, że&nbsp;kod 
"
+"funkcjonuje jak rodzaj prawa. Ktokolwiek napisał kod, którego prawie 
wszyscy "
+"używają do&nbsp;wszelkich celów, napisał prawa, które kierują ich 
życiem. "
+"W&nbsp;przypadku wolnego oprogramowania prawa te są pisane w&nbsp;sposób "
+"demokratyczny. Nie chodzi tu o klasyczną formę demokracji&nbsp;&ndash; nie "
+"mamy wielkich wyborów, na&nbsp;których mówimy: &bdquo;Zagłosujmy wszyscy 
jak "
+"ma być zaimplementowana ta funkcja&rdquo;. <i>[śmiech]</i> Zamiast tego "
+"w&nbsp;zasadzie mówimy, że&nbsp;ci z&nbsp;was, którzy chcą pracować 
nad&nbsp;"
+"zaimplementowaniem tej funkcji w&nbsp;ten sposób, mogą to robić. A&nbsp;"
+"jeśli chcecie pracować nad&nbsp;zaimplementowaniem w&nbsp;inny sposób, "
+"możecie to robić. I&nbsp;wiecie co, w&nbsp;taki czy&nbsp;inny sposób 
zostaje "
+"ona zaimplementowana. I&nbsp;jeśli wielu ludzi chce, żeby było to zrobione 
"
+"w&nbsp;jakiś sposób, to tak właśnie zostanie zrobione. I&nbsp;tak, każdy 
"
+"bierze udział w&nbsp;tej społecznej decyzji po&nbsp;prostu podejmując 
kroki "
+"w&nbsp;kierunku, który mu odpowiada."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And you're free to take as many steps, personally, as you want to take. A "
+"business is free to commission as many steps as they find useful to take. "
+"And, after you add all these things up, that says which direction the "
+"software goes."
+msgstr ""
+"Osobiście macie wolność do&nbsp;zrobienia tylu kroków, ile chcecie. Firmy 
"
+"mogą zrobić tyle kroków, ile wyda im się użyteczne. A&nbsp;po dodaniu 
tego "
+"wszystkiego wychodzi kierunek, w&nbsp;którym podążać będzie 
oprogramowanie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And it's often very useful to be able to take pieces out of some existing "
+"program, presumably usually large pieces, of course, and then write a "
+"certain amount of code of your own, and make a program that does exactly "
+"what you need, which would have cost you an arm and a leg to develop, if you "
+"had to write it all from scratch, if you couldn't cannibalize large pieces "
+"from some existing free software package."
+msgstr ""
+"Często bardzo użyteczna jest możliwość wyjęcia kawałków 
z&nbsp;istniejącego "
+"programu, prawdopodobnie zazwyczaj dużych kawałków, a&nbsp;później 
napisania "
+"jakiejś ilości kodu samemu i&nbsp;zrobienia programu, który robi 
dokładnie "
+"to, co wam jest potrzebne, i&nbsp;którego napisanie od&nbsp;zera wymagałoby 
"
+"od&nbsp;was harowania jak wół, gdybyście nie mogli skonsumować dużych "
+"kawałków jakiegoś istniejącego pakietu wolnego oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another thing that results from the fact that the user is king is that we "
+"tend to be very good about compatibility and standardization. Why? Because "
+"users like that. Users are likely to reject a program that has gratuitous "
+"incompatibilities in it. Now, sometimes there's a certain group of users "
+"which actually have a need for a certain kind of incompatibility, and then "
+"they'll have it. That's OK. But when users want is to follow a standard, we "
+"developers have to follow it, and we know that. And we do it. By contrast, "
+"if you look at proprietary software developers, they often find it "
+"advantageous to deliberately <em>not</em> follow a standard, and not because "
+"they think that they're giving the user an advantage that way, but rather "
+"because they're imposing on the user, locking the user in. And you'll even "
+"find them making changes in their file formats from time to time, just to "
+"force people to get the newest version."
+msgstr ""
+"Kolejna rzecz, która wynika z&nbsp;tego, że&nbsp;użytkownik jest królem, 
to "
+"że&nbsp;zazwyczaj jesteśmy bardzo dobrzy jeśli chodzi o zgodność i&nbsp;"
+"standaryzację. Dlaczego? Bo&nbsp;użytkownicy to lubią. Użytkownicy "
+"prawdopodobnie odrzucą program, który zawiera w&nbsp;sobie nieuzasadnione "
+"niezgodności. Czasami pojawia się jakaś grupa użytkowników, która 
potrzebuje "
+"właśnie jakiejś konkretnej niezgodności i&nbsp;wtedy ją dostaną. To 
jest OK. "
+"Ale&nbsp;gdy użytkownicy chcą zgodności ze standardem, to my, autorzy, "
+"musimy się temu podporządkować i&nbsp;zdajemy sobie z&nbsp;tego sprawę. "
+"I&nbsp;tak robimy. Dla kontrastu, gdy popatrzycie na&nbsp;autorów "
+"oprogramowania objętego restrykcyjnymi licencjami, to często widzą oni "
+"korzyści w&nbsp;umyślnym <em>ignorowaniu</em> standardów i&nbsp;to nie "
+"dlatego, że&nbsp;sądzą, że&nbsp;w ten sposób dają użytkownikowi coś "
+"lepszego, ale&nbsp;raczej dlatego, że&nbsp;w ten sposób coś mu narzucają, 
"
+"zamykają go. Zmieniają nawet formaty plików, tylko po&nbsp;to, aby&nbsp;"
+"zmusić ludzi do&nbsp;kupienia najnowszej wersji."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Archivists are finding a problem now, that files written on computers ten "
+"years ago often can't be accessed; they were written with proprietary "
+"software that's essentially lost now. If it were written with free "
+"software, then it could be brought up-to-date and run. And those things "
+"would not, those records would not be lost, would not be inaccessible. They "
+"were even complaining about this on NPR recently in citing free software as "
+"a solution. And so, in effect, by using a non-free program to store your "
+"own data, you are putting your head in a noose."
+msgstr ""
+"Archiwiści mają teraz problem, bo&nbsp;plików zapisanych 
na&nbsp;komputerach "
+"10 lat temu nie da się otworzyć; zostały zapisane przy użyciu objętego "
+"restrykcyjną licencją oprogramowania, które od&nbsp;tamtego czasu 
przepadło. "
+"Gdyby zostały zapisane przy użyciu wolnego oprogramowania, to można by je "
+"odnowić i&nbsp;uruchomić. A&nbsp;te rzeczy nie zostałyby, te archiwa nie "
+"zostałyby stracone, nie byłyby niedostępne. Narzekano nawet na&nbsp;to "
+"ostatnio w&nbsp;radiu publicznym i&nbsp;wymieniano wolne oprogramowanie jako "
+"rozwiązanie problemu. Tak więc&nbsp;w rezultacie, korzystając z&nbsp;"
+"niewolnego programu do&nbsp;przechowywania waszych danych, owijacie sobie "
+"wokół szyi pętlę."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, I've talked about how free software affects most business. But how does "
+"it affect that particular narrow area which is software business? Well, the "
+"answer is mostly not at all. And the reason is that 90% of the software "
+"industry, from what I'm told, is development of custom software, software "
+"that's not meant to be released at all. For custom software, this issue, or "
+"the ethical issue of free or proprietary, doesn't arise. You see, the issue "
+"is, are you users free to change, and redistribute, the software? If there's "
+"only one user, and that user owns the rights, there's no problem. That user "
+"<em>is</em> free to do all these things. So, in effect, any <em>custom</em> "
+"program that was developed by one company for use in-house is free software, "
+"as long as they have the sense to insist on getting the source code and all "
+"the rights."
+msgstr ""
+"Powiedziałem więc&nbsp;jakie znaczenie wolne oprogramowanie ma dla "
+"większości firm. Ale&nbsp;jakie ma znaczenie dla konkretnego wąskiego "
+"obszaru, jakim jest przemysł programistyczny? Odpowiedź brzmi: prawie 
żadne. "
+"A&nbsp;to dlatego, że&nbsp;90% tego przemysłu, z&nbsp;tego co mi mówiono, 
to "
+"rozwój oprogramowania na&nbsp;zamówienie, które nigdy nie będzie wydane. "
+"W&nbsp;przypadku takiego oprogramowania kwestia, lub&nbsp;etyczna kwestia, "
+"„objęte restrykcyjną licencją czy&nbsp;wolne” nie ma znaczenia. 
Pytanie "
+"brzmi: czy&nbsp;wy, użytkownicy, macie wolność do&nbsp;zmieniania i&nbsp;"
+"ponownego rozpowszechniania tego oprogramowania? Jeśli jest tylko jeden "
+"użytkownik i&nbsp;to on posiada prawa, to nie ma problemu. Ten użytkownik "
+"<em>ma</em> wolność do&nbsp;robienia wszystkich tych rzeczy. Więc&nbsp;w "
+"rezultacie każdy program napisany na&nbsp;<em>indywidualne zamówienie</em> "
+"przez jakąś firmę na&nbsp;wewnętrzny użytek to wolne oprogramowanie, 
jeśli "
+"tylko mają wystarczająco oleju w&nbsp;głowie, żeby domagać się kodu "
+"źródłowego i&nbsp;wszystkich praw."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And the issue doesn't really arise for software that goes in a watch or a "
+"microwave oven or an automobile ignition system. Because those are places "
+"where you don't download software to install. It's not a real computer, as "
+"far as the user is concerned. And so, it doesn't raise these issues enough "
+"for them to be ethically important. So, for the most part, the software "
+"industry will go along, just as it's been going. And the interesting thing "
+"is that since such a large fraction of the jobs are in that part of the "
+"industry, even if there were no possibilities for free software business, "
+"the developers of free software could all get day jobs writing custom "
+"software. <i>[Laughter]</i> There's so many; the ratio is so big."
+msgstr ""
+"Kwestia ta nie ma tak naprawdę znaczenia również w&nbsp;przypadku "
+"oprogramowania, które działa w&nbsp;zegarkach, mikrofalówkach lub&nbsp;"
+"samochodowych systemach zapłonu. Bo&nbsp;tutaj nie ściągacie 
oprogramowania, "
+"żeby je zainstalować. Z&nbsp;punktu widzenia użytkownika to nie jest "
+"prawdziwy komputer. Więc&nbsp;nie rozbudza to tych kwestii w&nbsp;"
+"wystarczająco dużym stopniu, żeby stały się etycznie ważne. Więc&nbsp;"
+"ogólnie rzecz biorąc przemysł programistyczny sobie poradzi, tak jak 
robił "
+"to dotychczas. Interesujące jest to, że&nbsp;skoro tak wielka część "
+"dostępnej pracy należy do&nbsp;tej kategorii, to nawet jeśli nie byłoby "
+"możliwości zakładania firm zajmujących się wolnym oprogramowaniem, to 
jego "
+"autorzy mogliby znaleźć sobie pracę przy pisaniu programów na&nbsp;"
+"indywidualne zamówienie. <i>[śmiech]</i> Jest tego tak wiele; stosunek jest 
"
+"tak duży."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But, as it happens, there is free software business. There are free "
+"software companies, and at the press conference that I'm going to have, "
+"people from a couple of them will join us. And, of course, there are also "
+"companies which are <em>not</em> free software businesses but do develop "
+"useful pieces of free software to release, and the free software that they "
+"produce is substantial."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;złożyło się tak, że&nbsp;istnieje biznes oparty na&nbsp;wolnym "
+"oprogramowaniu. Są firmy zajmujące się wolnym oprogramowaniem, a&nbsp;na "
+"mojej konferencji prasowej pojawią się ludzie z&nbsp;kilku z&nbsp;nich. "
+"Oczywiście, istnieją też firmy, które <em>nie</em> są firmami opierają
cymi "
+"działalność na&nbsp;wolnym oprogramowaniu, ale&nbsp;tworzą i&nbsp;wydają 
"
+"użyteczne programy tego typu, a&nbsp;produkowane przez nich wolne "
+"oprogramowanie ma duże znaczenie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, how do free software businesses work? Well, some of them sell copies. "
+"You know, you're free to copy it but they can still sell thousands of copies "
+"a month. And others sell support and various kinds of services. I, "
+"personally, for the second half of the '80's, I sold free software support "
+"services. Basically I said, for $200 an hour, I'll change whatever you want "
+"me to change in GNU software that I'd written. And, yes, it was a stiff "
+"rate, but if it was a program that I was the author of, people would figure "
+"that I might get the job done in a lot fewer hours. <i>[Laughter]</i> And I "
+"made a living that way. In fact, I'd made more than I'd ever made before. "
+"I also taught classes. And I kept doing that until 1990, when I got a big "
+"prize and I didn't have to do it any more."
+msgstr ""
+"Jak działają firmy zajmujące się wolnym oprogramowaniem? Cóż, niektóre 
"
+"z&nbsp;nich sprzedają kopie. Wiecie, każdy może kopiować to do&nbsp;woli, 
"
+"ale&nbsp;im i&nbsp;tak udaje się sprzedawać tysiące kopii na&nbsp;miesią
c. "
+"Inni sprzedają wsparcie i&nbsp;różne usługi. Osobiście w&nbsp;drugiej "
+"połowie lat 80. sprzedawałem usługi wsparcia. Mówiłem: &bdquo;Za 200$ "
+"za&nbsp;godzinę zmienię wszystko, co tylko chcecie, w&nbsp;oprogramowaniu "
+"GNU, które napisałem&rdquo;. Tak, to była słona stawka, ale&nbsp;jeśli 
był "
+"to program, którego byłem autorem, to ludzie oceniali, że&nbsp;uda mi się 
"
+"skończyć pracę w&nbsp;dużo krótszym czasie. <i>[śmiech]</i> I&nbsp;tak "
+"zarabiałem na&nbsp;życie. Tak naprawdę to zarabiałem więcej niż 
kiedykolwiek "
+"wcześniej. Prowadziłem także zajęcia. I&nbsp;robiłem to do&nbsp;roku 
1990, "
+"kiedy otrzymałem dużą nagrodę i&nbsp;nie musiałem tego więcej robić."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But, 1990 was when the first corporation free software business was formed, "
+"which was Cygnus Support. And their business was to do, essentially, the "
+"same kind of thing that I'd been doing. I certainly could have worked for "
+"them, if I had needed to do that. Since I didn't need to, I felt it was "
+"good for the movement if I remained independent of any one company. That "
+"way, I could say good and bad things about the various free software and non-"
+"free software companies, without a conflict of interest. I felt that I "
+"could serve the movement more. But, if I had needed that to make a living, "
+"sure, I would have worked for them. It's an ethical business to be in. No "
+"reason I would have felt ashamed to take a job with them. And that company "
+"was profitable in its first year. It was formed with very little capital, "
+"just the money its three founders had. And it kept growing every year and "
+"being profitable every year until they got greedy, and looked for outside "
+"investors, and then they messed things up. But it was several years of "
+"success, before they got greedy."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;w 1990 powstała pierwsza korporacja opierająca działalność 
na&nbsp;"
+"wolnym oprogramowaniu, Cygnus Support. A&nbsp;ich działalność to było 
w&nbsp;"
+"gruncie rzeczy to samo, co ja robiłem. Z&nbsp;całą pewnością mógłbym 
dla "
+"nich pracować, gdyby była taka potrzeba. Ponieważ&nbsp;takiej potrzeby nie 
"
+"było, to stwierdziłem, że&nbsp;dobrze będzie dla ruchu, gdy pozostanę "
+"niezależny od&nbsp;jakiejś konkretnej firmy. W&nbsp;ten sposób mogłem 
mówić "
+"dobre i&nbsp;złe rzeczy o różnych firmach programistycznych zajmujących 
się "
+"wolnym i&nbsp;niewolnym oprogramowaniem bez&nbsp;żadnego konfliktu "
+"interesów. Wydawało mi się, że&nbsp;lepiej się przysłużę ruchowi. 
Ale&nbsp;"
+"gdybym potrzebował pracy u&nbsp;nich, żeby się utrzymać, to oczywiście 
bym "
+"dla nich pracował. To etyczny rodzaj pracy. Nie byłoby powodu, żebym 
musiał "
+"się wstydzić pracy u&nbsp;nich. Ta firma zaczęła przynosić zyski w&nbsp;"
+"pierwszym roku działalności. Została założona z&nbsp;bardzo małym 
kapitałem "
+"początkowym składającym się wyłącznie z&nbsp;pieniędzy jej trzech "
+"założycieli. I&nbsp;rozwijała się każdego roku i&nbsp;przynosiła zyski "
+"każdego roku, aż stali się pazerni i&nbsp;zaczęli szukać zewnętrznych "
+"inwestorów, a&nbsp;potem wszystko zepsuli. Ale&nbsp;sukces trwał kilka lat, 
"
+"zanim stali się pazerni."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, this illustrates one of the exciting things about free software. Free "
+"software demonstrates that you don't need to raise capital to develop free "
+"software. I mean, it's useful; it <em>can</em> help. You know, if you do "
+"raise some capital, you can hire people and have them write a bunch of "
+"software. But you can get a lot done with a small number of people. And, "
+"in fact, the tremendous efficiency of the process of developing free "
+"software is one of the reasons it's important for the world to switch to "
+"free software. And it also belies what Microsoft says when they say the GNU "
+"GPL is bad, because it makes it harder for them to raise capital to develop "
+"non-free software and take our free software and put our code into their "
+"programs that they won't share with us. Basically, we don't need to have "
+"them raising capital that way. We'll get the job done anyway. We are "
+"getting the job done."
+msgstr ""
+"To służy za&nbsp;przykład jednej z&nbsp;ekscytujących rzeczy dotyczących 
"
+"wolnego oprogramowania. Wolne oprogramowanie pokazuje, że&nbsp;nie musicie "
+"zbierać kapitału, żeby tworzyć wolne oprogramowanie. To znaczy, to się "
+"przydaje; to <em>może</em> pomóc. No wiecie, jak zbierzecie kapitał, to "
+"możecie zatrudnić paru ludzi i&nbsp;kazać im napisać trochę 
oprogramowania. "
+"Ale&nbsp;wiele można zdziałać z&nbsp;niewielką liczbą osób. Tak 
naprawdę to "
+"olbrzymia wydajność procesu tworzenia wolnego oprogramowania jest jednym "
+"z&nbsp;powodów, dla których ważne jest, aby&nbsp;świat przesiadł się 
na&nbsp;"
+"wolne oprogramowanie. I&nbsp;zadaje to także kłam temu, co Microsoft "
+"twierdzi mówiąc, że&nbsp;GPL jest zła, bo&nbsp;z jej powodu trudniej jest 
im "
+"zbierać kapitał na&nbsp;rozwój niewolnego oprogramowania i&nbsp;brać 
nasze "
+"programy, i&nbsp;wstawiać nasz kod do&nbsp;swoich programów, którymi się "
+"z&nbsp;nami nie podzielą. Ogólnie rzecz biorąc nie potrzeba nam, żeby 
w&nbsp;"
+"ten sposób zbierali kapitał. I&nbsp;tak wykonamy potrzebną pracę. 
Wykonujemy "
+"ją."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People used to say we could never do a complete free operating system. Now "
+"we've done that and a tremendous amount more. And I would say that we're "
+"about an order of magnitude away from developing all the general purpose "
+"published software needs of the world. And this is in a world where more "
+"than 90% of the users don't use our free software yet. This is in a world "
+"where, although in certain areas of business, you know, more than half of "
+"all the web servers in the world are running on GNU/Linux with Apache as the "
+"web server."
+msgstr ""
+"Kiedyś ludzie mówili, że&nbsp;nigdy nie uda nam się stworzyć kompletnego 
"
+"wolnego systemu operacyjnego. Nie dość, że&nbsp;stworzyliśmy system, to "
+"zrobiliśmy jeszcze dużo więcej. Powiedziałbym, że&nbsp;jesteśmy o rząd 
"
+"wielkości od&nbsp;stworzenia całego potrzebnego światu oprogramowania "
+"ogólnego przeznaczenia. I&nbsp;to w&nbsp;świecie, w&nbsp;którym 90% "
+"użytkowników nie korzysta jeszcze z&nbsp;naszego oprogramowania. W&nbsp;"
+"świecie, w&nbsp;którym, chociaż w&nbsp;niektórych branżach biznesu, no "
+"wiecie, więcej niż połowa wszystkich serwerów sieciowych na&nbsp;świecie 
"
+"działa pod&nbsp;GNU/Linuksem i&nbsp;używa Apache jako serwera sieciowego."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: <i>[Inaudible]</i> &hellip; What did you say "
+"before, Linux?"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: <i>[niewyraźne]</i> &hellip; Co powiedziałeś, "
+"Linux?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>STALLMAN</strong>: I said GNU/Linux."
+msgstr "<strong>STALLMAN</strong>: I&nbsp;said GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>QUESTION</strong>: You did?"
+msgstr "<strong>QUESTION</strong>: Tak?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Yes, if I'm talking about the kernel, I call it "
+"Linux. You know, that's it's name. The kernel was written by Linus "
+"Torvalds, and we should only call it by the name that he chose, out of "
+"respect for the author."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Tak, gdy mówię o jądrze, to nazywam je Linux. 
No "
+"wiesz, taka jest jego nazwa. Jądro zostało napisane przez Linusa Torvaldsa "
+"i&nbsp;powinniśmy je nazywać tylko tak, jak on chciał, z&nbsp;szacunku "
+"do&nbsp;autora."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Anyway, but in general, in business most users are not using it. Most home "
+"users are not using our system yet. So, when they are, we should "
+"automatically get 10 times as many volunteers and 10 times as many customers "
+"for the free software businesses that there will be. And so that will take "
+"us that order of magnitude. So at this point, I am pretty confident that we "
+"<em>can</em> do the job."
+msgstr ""
+"Tak czy&nbsp;inaczej, ogólnie w&nbsp;biznesie większość użytkowników go 
nie "
+"używa. Większość domowych użytkowników nie korzysta jeszcze 
z&nbsp;naszego "
+"systemu. Więc&nbsp;gdy zaczną to robić, to powinniśmy automatycznie 
zyskać "
+"10 razy więcej ochotników i&nbsp;10 razy więcej klientów dla firm "
+"zajmujących się wolnym oprogramowaniem, które powstaną. I&nbsp;to nam "
+"pozwoli na&nbsp;pokonanie tego rzędu wielkości. Więc&nbsp;obecnie jestem "
+"całkiem pewny, że&nbsp;<em>może</em> nam się udać."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And, this is important, because Microsoft asks us to feel desperate. They "
+"say, The only way you can have software to run, the only way you can have "
+"innovation, is if you give us power. Let us dominate you. Let us control "
+"what you can do with the software you're running, so that we can squeeze a "
+"lot of money out of you, and use a certain fraction of that to develop "
+"software, and take the rest as profit."
+msgstr ""
+"I&nbsp;to jest ważne, bo&nbsp;Microsoft chce, żebyśmy czuli się "
+"zdesperowani. Mówią: &bdquo;Jedyny sposób, żebyście mieli działające "
+"oprogramowanie, żebyście mieli innowacje, to przekazanie nam władzy. 
Dajcie "
+"nam się zdominować. Dajcie nam kontrolę nad&nbsp;tym, co robicie ze swoim "
+"oprogramowaniem, żebyśmy mogli wycisnąć z&nbsp;was górę pieniędzy 
i&nbsp;"
+"użyć jej niewielkiej części do&nbsp;rozwoju programów, a&nbsp;resztę "
+"zatrzymać jako zysk&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Well, you shouldn't ever feel that desperate. You shouldn't ever feel so "
+"desperate that you give up your freedom. That's very dangerous."
+msgstr ""
+"Cóż, nie powinniście się nigdy czuć tak zdesperowani. Nigdy nie 
powinniście "
+"się czuć na&nbsp;tyle zdesperowani, aby&nbsp;oddać swoją wolność. To 
bardzo "
+"niebezpieczne."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another thing that Microsoft, well, not just Microsoft, people who don't "
+"support free software generally adopt a value system in which the only thing "
+"that matters is short-term practical benefits: How much money am I going to "
+"make this year? What job can I get done today? Short-term thinking and "
+"narrow thinking. Their assumption is that it is ridiculous to imagine that "
+"anybody ever might make a sacrifice for the sake of freedom."
+msgstr ""
+"Kolejna rzecz, którą Microsoft, cóż, nie tylko Microsoft, ludzie, którzy 
nie "
+"popierają wolnego oprogramowania ogólnie przyjmują system wartości, 
w&nbsp;"
+"którym jedyna licząca się rzecz to krótkoterminowe praktyczne korzyści: 
Ile "
+"pieniędzy zarobię w&nbsp;tym roku? Co mogę zrobić dzisiaj? 
Krótkoterminowe "
+"i&nbsp;wąskie myślenie. Ich założenie jest takie, że&nbsp;niedorzecznie 
jest "
+"myśleć, iż ktokolwiek mógłby poświęcać się dla wolności."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Yesterday, a lot of people were making speeches about Americans who made "
+"sacrifices for the freedom of their compatriots. Some of them made great "
+"sacrifices. They even sacrificed their lives for the kinds of freedom that "
+"everyone in our country has heard about, at least. (At least, in some of "
+"the cases; I guess we have to ignore the war in Vietnam.)"
+msgstr ""
+"Wczoraj wielu ludzi przemawiało na&nbsp;temat Amerykanów, którzy 
poświęcali "
+"się dla wolności swoich rodaków. Niektórzy z&nbsp;nich poświęcali 
bardzo "
+"wiele. Poświęcali nawet swoje życie za&nbsp;takie wolności, o których "
+"wszyscy w&nbsp;naszym kraju przynajmniej słyszeli. (Przynajmniej w&nbsp;"
+"niektórych przypadkach; wydaje mi się, że&nbsp;powinniśmy zignorować 
wojnę "
+"w&nbsp;Wietnamie)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<i>[Editor's note: The day before was &ldquo;Memorial Day&rdquo; in the "
+"USA. Memorial Day is a day where war heros are commemorated.]</i>"
+msgstr ""
+"<i>[Dzień wcześniej w&nbsp;USA miał miejsce Memorial Day, dzień, w&nbsp;"
+"którym oddawana jest cześć bohaterom wojennym.&nbsp;&ndash; przyp. 
red.]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But, fortunately, to maintain our freedom in using software, doesn't call "
+"for big sacrifices. Just tiny, little sacrifices are enough, like learning a "
+"command-line interface, if we don't have a GUI interface program yet. Like "
+"doing the job in this way, because we don't have a free software package to "
+"do it that way, yet. Like, paying some money to a company that's going to "
+"develop a certain free software package, so that you can have it in a few "
+"years. Various little sacrifices that we can all make. And, in the long "
+"run, even we will have benefited from it. You know, it is really an "
+"investment more than a sacrifice. We just have to have enough long-term "
+"view to realize it's good for us to invest in improving our society, without "
+"counting the nickels and dimes of who gets how much of the benefit from that "
+"investment."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;na szczęście utrzymanie naszej wolności korzystania z&nbsp;"
+"oprogramowania nie wymaga wielkich poświęceń. Malutkie, niewielkie "
+"poświęcenia wystarczą, na&nbsp;przykład nauczenie się interfejsu linii "
+"poleceń, jeśli nie mamy jeszcze interfejsu graficznego. Na&nbsp;przykład "
+"robienie czegoś w&nbsp;ten sposób, bo&nbsp;nie mamy jeszcze wolnego pakietu 
"
+"umożliwiającego zrobienie tego inaczej. Na&nbsp;przykład przekazanie 
trochę "
+"pieniędzy firmie, która ma zamiar napisać jakiś pakiet wolnego "
+"oprogramowania, żebyście mogli go za&nbsp;kilka lat używać. Różne małe 
"
+"poświęcenia, które wszyscy możemy ponieść. A&nbsp;na dłuższą metę 
nawet "
+"na&nbsp;tym skorzystamy. No wiecie, to tak naprawdę bardziej inwestycja niż 
"
+"poświęcenie. Musimy mieć tylko wystarczająco dalekosiężną 
perspektywę, "
+"aby&nbsp;dostrzec, że&nbsp;dobre jest dla nas inwestowanie w&nbsp;ulepszanie 
"
+"społeczeństwa, bez&nbsp;rachowania miedziaków, kto i&nbsp;ile na&nbsp;tej "
+"inwestycji skorzysta."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "So, at this point, I'm essentially done."
+msgstr "W&nbsp;zasadzie tutaj skończyłem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I'd like to mention that there's a new approach to free software business "
+"being proposed by Tony Stanco, which he calls &ldquo;Free Developers&rdquo;, "
+"which involves a certain business structure which hopes eventually to pay "
+"out a certain share of the profits to every, to all the authors of the free "
+"software who've joined the organization. And they're looking at the "
+"prospects of getting me some rather large government software development "
+"contracts in India now, because they're going to be using free software as "
+"the basis, having tremendous cost savings that way."
+msgstr ""
+"Chciałbym wspomnieć, że&nbsp;istnieje nowe podejście do&nbsp;biznesu "
+"opartego na&nbsp;wolnym oprogramowaniu zaproponowane przez Tony'ego Stanco, "
+"które nazywa &bdquo;Free Developers&bdquo; [<em>Wolni Autorzy</em>] i&nbsp;"
+"które opiera się na&nbsp;pewnej strukturze biznesowej mającej 
w&nbsp;końcu "
+"wypłacić część zysków każdemu, wszystkim autorom wolnego programu, 
którzy "
+"dołączyli się do&nbsp;organizacji. W&nbsp;tej chwili rozważają 
możliwości "
+"załatwienia mi dosyć dużych kontraktów rządowych na&nbsp;rozwój 
programów "
+"w&nbsp;Indiach, bo&nbsp;będą używać wolnego oprogramowania jako podstawy, 
co "
+"zapewni im olbrzymie oszczędności."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "And so now I guess that I should ask for questions."
+msgstr "Więc&nbsp;zdaje się, że&nbsp;teraz powinienem poprosić o pytania."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Could you speak up a bit louder please? I can't "
+"really hear you."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Czy&nbsp;mógłbyś mówić odrobinę głośniej? "
+"Naprawdę nic nie słyszę."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: How could a company like Microsoft include a free "
+"software contract?"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Jak mogłaby firma taka jak Microsoft zawrzeć "
+"kontrakt na&nbsp;wolne oprogramowanie?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Well, actually, Microsoft is planning to shift a "
+"lot of its activity into services. And what they're planning to do is "
+"something dirty and dangerous, which is tie the services to the programs, "
+"one to the next, in a sort of zigzag, you know? So that to use this service, "
+"you've got to be using this Microsoft program, which is going to mean you "
+"need to use this service, to this Microsoft program, so it's all tied "
+"together. That's their plan."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Cóż, tak naprawdę to Microsoft planuje "
+"przeniesienie dużej części swojej działalności na&nbsp;usługi. I&nbsp;"
+"planują coś podłego i&nbsp;niebezpiecznego, tzn. przywiązanie usług 
do&nbsp;"
+"programów, jednego do&nbsp;drugiego, w&nbsp;rodzaj węzła, rozumiecie? "
+"Więc&nbsp;aby korzystać z&nbsp;tej usługi, będziecie musieli używać 
tego "
+"programu Microsoftu, co będzie oznaczało, że&nbsp;będziecie musieli "
+"korzystać z&nbsp;tej usługi w&nbsp;przypadku tego programu, więc&nbsp;to "
+"wszystko jest powiązane. Taki jest ich plan."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, the interesting thing is that selling those services doesn't raise the "
+"ethical issue of free software or non-free software. It might be perfectly "
+"fine for them to have the business for those businesses selling those "
+"services over the net to exist. However, what Microsoft is planning to do "
+"is to use them to achieve an even greater lock, an even greater monopoly, on "
+"the software and the services, and this was described in an article, I "
+"believe in Business Week, recently. And, other people said that it is "
+"turning the net into the Microsoft Company Town."
+msgstr ""
+"Interesujące jest to, że&nbsp;sprzedawanie tych usług nie rodzi etycznej "
+"kwestii &bdquo;wolne czy&nbsp;niewolne oprogramowanie&rdquo;. Mogłoby ich "
+"zupełnie zadowalać to, że&nbsp;ich interes polegałby na&nbsp;prowadzeniu "
+"działalności dla firm, które utrzymywałyby się ze sprzedaży tych usług 
przez "
+"sieć. Jednak&nbsp;plan Microsoftu to użycie ich do&nbsp;zdobycia jeszcze "
+"ściślejszej kontroli, jeszcze większego monopolu na&nbsp;oprogramowanie "
+"i&nbsp;usługi, zostało to ostatnio opisane w&nbsp;artykule w&nbsp;zdaje 
się, "
+"że&nbsp;&bdquo;Business Week&rdquo;. Inni ludzie stwierdzili, że&nbsp;to "
+"zmiana sieci w&nbsp;miasteczko firmowe Microsoftu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And this is relevant because, you know, the trial court in the Microsoft "
+"antitrust trial recommended breaking up the company, Microsoft. But in a "
+"way, that makes no sense &mdash; it wouldn't do any good at all &mdash; into "
+"the operating part and the applications part."
+msgstr ""
+"A&nbsp;to jest ważne, ponieważ&nbsp;wiecie, w&nbsp;sprawie antytrustowej są
d "
+"zalecił podział Microsoftu. Ale&nbsp;w pewnym sensie to nie ma rąk 
ani&nbsp;"
+"nóg&nbsp;&ndash; nie dałoby to niczego dobrego&nbsp;&ndash; dzielenie "
+"na&nbsp;część operacyjną i&nbsp;część zajmującą się aplikacjami."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But having seen that article, I now see a useful, effective way to split up "
+"Microsoft into the services part and the software part, to require them to "
+"deal with each other only at arm's length, that the services must publish "
+"their interfaces, so that anybody can write a client to talk to those "
+"services, and, I guess, that they have to pay to get the service. Well, "
+"that's OK. That's a totally different issue."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;po przeczytaniu tego artykułu widzę teraz użyteczną, skuteczną "
+"drogę podziału Microsoftu na&nbsp;część usługową 
i&nbsp;programistyczną, "
+"przy czym nie mogłyby być ze sobą powiązane, musiałyby się trzymać 
na&nbsp;"
+"dystans, a&nbsp;część usługowa musiałaby opublikować interfejsy, tak 
żeby "
+"każdy mógł napisać program kliencki mogący się dogadać z&nbsp;tymi 
usługami "
+"i, jak przypuszczam, żeby trzeba było płacić za&nbsp;otrzymanie usługi. 
Cóż, "
+"to jest OK. To zupełnie inna sprawa."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If Microsoft is split up in this way [&hellip;] services and software, they "
+"will not be able to use their software to crush competition with Microsoft "
+"services. And they won't be able to use the services to crush competition "
+"with Microsoft software. And we will be able to make the free software, and "
+"maybe you people will use it to talk to Microsoft services, and we won't "
+"mind."
+msgstr ""
+"Jeśli Microsoft zostanie podzielony w&nbsp;ten sposób [&hellip;] usługi "
+"i&nbsp;oprogramowanie, to nie będą mogli używać swojego oprogramowania "
+"do&nbsp;miażdżenia konkurencji usługami Microsoftu. I&nbsp;nie będą 
mogli "
+"używać swoich usług do&nbsp;miażdżenia konkurencji oprogramowaniem "
+"Microsoftu. I&nbsp;będziemy mogli tworzyć wolne oprogramowanie, a&nbsp;wy "
+"może będziecie go używać do&nbsp;komunikowania się z&nbsp;usługami "
+"Microsoftu, a&nbsp;nam to nie będzie przeszkadzać."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Because, after all, although Microsoft is the proprietary software company "
+"that has subjugated the most people &mdash; the others have subjugated fewer "
+"people, it's not for want of trying. <i>[Laughter]</i> They just haven't "
+"succeeded in subjugating as many people. So, the problem is not Microsoft "
+"and only Microsoft. Microsoft is just the biggest example of the problem "
+"we're trying to solve, which is proprietary software taking away users' "
+"freedom to cooperate and form an ethical society. So we shouldn't focus too "
+"much on Microsoft, you know, even though they did give me the opportunity "
+"for this platform. That doesn't make them all-important. They're not the be-"
+"all and end-all."
+msgstr ""
+"Bo&nbsp;w gruncie rzeczy, pomimo tego, że&nbsp;Microsoft jest firmą "
+"rozwijającą objęte restrykcyjnymi licencjami oprogramowanie, która "
+"zniewoliła większość ludzi&nbsp;&ndash; inni zniewolili mniejszą liczbę 
"
+"osób, ale&nbsp;nie dlatego, że&nbsp;nie próbowali. <i>[śmiech]</i> 
Po&nbsp;"
+"prostu nie udało im się zniewolić aż tylu ludzi. Więc&nbsp;problemem nie 
"
+"jest tylko i&nbsp;wyłącznie Microsoft. Microsoft jest tylko największym "
+"przejawem problemu, który chcemy rozwiązać, czyli&nbsp;faktu, 
że&nbsp;objęte "
+"restrykcyjnymi licencjami oprogramowanie odbiera użytkownikom wolność "
+"do&nbsp;współpracy i&nbsp;tworzenia etycznego społeczeństwa. 
Więc&nbsp;nie "
+"powinniśmy się zanadto skupiać na&nbsp;Microsofcie, no wiecie, nawet 
jeśli "
+"dali mi okazję do&nbsp;przemawiania z&nbsp;tego miejsca. Nie czyni to ich "
+"najważniejszymi. Oni nie są początkiem i&nbsp;końcem wszystkiego."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Earlier, you were discussing the philosophical "
+"differences between open source software and free software. How do you feel "
+"about the current trend of GNU/Linux distributions as they head towards "
+"supporting only Intel platforms? And the fact that it seems that less and "
+"less programmers are programming correctly, and making software that will "
+"compile anywhere? And making software that simply works on Intel systems?"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Wcześniej mówiłeś o filozoficznych różnicach "
+"między wolnym oprogramowaniem i&nbsp;oprogramowaniem open source. Co są
dzisz "
+"o obecnej tendencji, w&nbsp;której dystrybucje GNU/Linuksa skłaniają się 
ku "
+"wspieraniu wyłącznie platform Intela? Oraz&nbsp;o tym, że, jak się zdaje, 
"
+"coraz mniej programistów pisze kod prawidłowo i&nbsp;tworzy oprogramowanie, 
"
+"które będzie się wszędzie kompilować? I&nbsp;o robieniu programów, 
które "
+"działają po&nbsp;prostu na&nbsp;systemach Intela?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: I don't see an ethical issue there. Although, in "
+"fact, companies that make computers sometimes port the GNU/Linux system to "
+"it. HP apparently did this recently. And, they didn't bother paying for a "
+"port of Windows, because that would have cost too much. But getting GNU/"
+"Linux supported was, I think, five engineers for a few months. It was "
+"easily doable."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Nie widzę tutaj etycznego problemu. Chociaż "
+"w&nbsp;rzeczywistości firmy produkujące komputery czasami portują na&nbsp;"
+"nie GNU/Linuksa. Jak widać HP ostatnio to zrobiło. Nie chcieli płacić "
+"za&nbsp;port Windowsa, bo&nbsp;to kosztowałoby zbyt wiele. Ale&nbsp;"
+"doprowadzenie do&nbsp;działania GNU/Linuksa zajęło, o ile się nie mylę, "
+"pięciu inżynierom parę miesięcy. Było to łatwe do&nbsp;zrobienia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, of course, I encourage people to use <code>autoconf</code>, which is a "
+"GNU package that makes it easier to make your programs portable. I "
+"encourage them to do that. Or when somebody else fixes the bug that it "
+"didn't compile on that version of the system, and sends it to you, you "
+"should put it in. But I don't see that as an ethical issue."
+msgstr ""
+"Oczywiście zachęcam ludzi do&nbsp;korzystania 
z&nbsp;<code>autoconf</code>a, "
+"który jest pakietem GNU ułatwiającym tworzenie przenośnego 
oprogramowania. "
+"Zachęcam ich do&nbsp;tego. Albo&nbsp;gdy ktoś naprawi błąd, który 
powodował, "
+"że&nbsp;nie kompilowało się na&nbsp;innej wersji systemu i&nbsp;wam go "
+"prześle, powinniście to dołączyć. Ale&nbsp;nie widzę tutaj etycznego "
+"problemu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Two comments. One is: Recently, you spoke at "
+"MIT. I read the transcript. And someone asked about patents, and you said "
+"that &ldquo;patents are a totally different issue. I have no comments on "
+"that.&rdquo;"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Dwa komentarze. Pierwszy: Ostatnio przemawiałeś "
+"na&nbsp;MIT. Czytałem zapis. Ktoś zapytał o patenty 
i&nbsp;odpowiedziałeś, "
+"że&nbsp;&bdquo;patenty to zupełnie inna kwestia. Nie mam na&nbsp;ten temat "
+"nic do&nbsp;powiedzenia&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Right. I actually have a lot to say about "
+"patents, but it takes an hour. <i>[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Racja. Tak naprawdę to mam bardzo dużo do&nbsp;"
+"powiedzenia o patentach, ale&nbsp;to zajmuje godzinę. <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: I wanted to say this: It seems to me that there "
+"is an issue. I mean, there is a reason that companies call both patents and "
+"copyrights things like hard property in trying to get this concept which is, "
+"if they want to use the power of the State to create a course of monopoly "
+"for themselves. And so, what's common about these things is not that they "
+"revolve around the same issues, but that motivation is not really the public "
+"service issues but the motivation of companies to get a monopoly for their "
+"private interests."
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Chciałem powiedzieć, że&nbsp;według mnie jest "
+"w&nbsp;tym problem. To znaczy istnieje powód, dla którego firmy nazywają "
+"zarówno patenty jak i&nbsp;prawa autorskie własnością trwałą 
w&nbsp;celu "
+"przeforsowania tej koncepcji, próby użycia siły Państwa 
do&nbsp;stworzenia "
+"dla siebie monopolu. Więc&nbsp;to, co jest wspólne dla tych rzeczy, to nie "
+"to, że&nbsp;dotyczą podobnych spraw, ale&nbsp;to, że&nbsp;nie chodzi im 
tak "
+"naprawdę o służbę społeczeństwu, motywacją tych firm jest uzyskanie 
monopolu "
+"dla swoich prywatnych interesów."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: I understand. But, well, I want to respond "
+"because there's not too much time. So I'd like to respond to that."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Rozumiem. Ale, cóż, chcę odpowiedzieć, 
bo&nbsp;"
+"nie ma zbyt wiele czasu. Więc&nbsp;chciałbym na&nbsp;to odpowiedzieć."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You're right that that's what they want. But there's another reason why "
+"they want to use the term intellectual property. It's that they don't want "
+"to encourage people to think carefully about copyright issues or patent "
+"issues. Because copyright law and patent law are totally different, and the "
+"effects of software copyrighted and software patents are totally different."
+msgstr ""
+"Masz rację, to jest to, czego oni chcą. Ale&nbsp;jest jeszcze jeden powód, 
"
+"dla którego chcą używać terminu &bdquo;własność intelektualna&rdquo;. "
+"Bo&nbsp;nie chcą zachęcać ludzi do&nbsp;dokładnego przemyślenia kwestii "
+"prawa autorskiego i&nbsp;kwestii patentowych. Bo&nbsp;prawo autorskie i&nbsp;"
+"prawo patentowe to dwie osobne rzeczy, a&nbsp;skutki objęcia oprogramowania "
+"prawem autorskim i&nbsp;opatentowania programów są zupełnie inne."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Software patents are a restriction on programmers, prohibiting them from "
+"writing certain kinds of programs, whereas copyright doesn't do that. With "
+"copyright, at least if you wrote it yourself, you're allowed to distribute "
+"it. So, it's tremendously important to separate these issues."
+msgstr ""
+"Patenty na&nbsp;oprogramowanie to ograniczanie programistów, zabranianie im "
+"pisania pewnych rodzajów programów, podczas gdy prawo autorskie tego nie "
+"robi. Prawo autorskie pozwala, przynajmniej jeśli sami to napisaliście, "
+"na&nbsp;dystrybucję. Więc&nbsp;jest ogromnie ważne, żeby rozdzielać te "
+"kwestie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"They have a little bit in common, at a very low level, and everything else "
+"is different. So, please, to encourage clear thinking, discuss copyright or "
+"discuss patents. But don't discuss intellectual property. I don't have an "
+"opinion on intellectual property. I have opinions on copyrights and patents "
+"and software."
+msgstr ""
+"Mają trochę wspólnego na&nbsp;bardzo niskim poziomie, ale&nbsp;cała 
reszta "
+"jest inna. Więc, proszę, aby&nbsp;zachęcać do&nbsp;jasnego myślenia, "
+"rozważajcie prawo autorskie albo&nbsp;rozważajcie patenty. Ale&nbsp;nie "
+"rozważajcie własności intelektualnej. Nie mam opinii o własności "
+"intelektualnej. Mam opinie na&nbsp;temat prawa autorskiego, patentów i&nbsp;"
+"oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: You mentioned at the beginning that a functional "
+"language, like recipes, are computer programs. There's a cross a little bit "
+"different than other kinds of language created on. This is also causing a "
+"problem in the DVD case."
+msgstr ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Wspomniałeś na&nbsp;początku, że&nbsp;język "
+"funkcjonalny, jak przepisy kulinarne, to programy komputerowe. Tworzone jest "
+"coś pośredniego, krzyżówka odrobinę inna niż inne rodzaje języków. To 
także "
+"problem w&nbsp;przypadku DVD."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: The issues are partly similar but partly "
+"different, for things that are not functional in nature. Part of the issue "
+"transfers but not all of it. Unfortunately, that's another hour speech. I "
+"don't have time to go into it. But I would say that all functional works "
+"ought to be free in the same sense as software. You know, textbooks, "
+"manuals, dictionaries, and recipes, and so on."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Te kwestie są częściowo podobne, ale&nbsp;"
+"częściowo inne w&nbsp;przypadku rzeczy nie będących z&nbsp;natury "
+"funkcjonalnymi. Część kwestii zostaje, ale&nbsp;nie wszystkie. Niestety to 
"
+"kolejne godzinne przemówienie. Nie mam czasu, żeby się w&nbsp;to 
wgłębiać. "
+"Ale&nbsp;uważam, że&nbsp;wszystkie funkcjonalne dzieła powinny być wolne "
+"w&nbsp;takim samym sensie jak oprogramowanie. No wiecie, podręczniki, "
+"instrukcje, słowniki, przepisy i&nbsp;tak dalej."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: I was just wondering on online music. There are "
+"similarities and differences created all through."
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Właśnie się zastanawiałem nad&nbsp;muzyką 
dostępną "
+"w&nbsp;sieci. W&nbsp;całej tej sprawie są podobieństwa i&nbsp;różnice."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Right. I'd say that the minimum freedom that we "
+"should have for any kind of published information is the freedom to non-"
+"commercially redistribute it, verbatim. For functional works, we need the "
+"freedom to commercially publish a modified version, because that's "
+"tremendously useful to society. For non-functional works, you know, things "
+"that are to entertain, or to be aesthetic, or to state a certain person's "
+"views, you know, perhaps they shouldn't be modified. And, perhaps that "
+"means that it's OK, to have copyright covering all commercial distribution "
+"of them."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Racja. Myślę, że&nbsp;minimum wolności, jakie "
+"powinniśmy mieć wobec każdego rodzaju opublikowanych informacji, to 
wolność "
+"do&nbsp;ich niekomercyjnego rozpowszechniania w&nbsp;niezmienionej postaci. "
+"W&nbsp;przypadku dzieł funkcjonalnych potrzebna nam jest wolność do&nbsp;"
+"komercyjnej dystrybucji zmienionych wersji, bo&nbsp;jest to ogromnie "
+"użyteczne dla społeczeństwa. Dla dzieł niefunkcjonalnych, no wiecie, 
rzeczy "
+"rozrywkowych lub&nbsp;mających wartość estetyczną, lub&nbsp;wyrażają
cych "
+"czyjeś poglądy, no wiecie, być może nie powinny być modyfikowane. 
I&nbsp;być "
+"może znaczy to, że&nbsp;jest w&nbsp;porządku, aby&nbsp;całą ich 
komercyjną "
+"dystrybucję obejmowało prawo autorskie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please remember that according to the U.S. Constitution, the purpose of "
+"copyright is to benefit the public. It is to modify the behavior of certain "
+"private parties, so that they will publish more books. And the benefit of "
+"this is that society gets to discuss issues and learn. And, you know, we "
+"have literature. We have scientific works. The purpose is encourage that. "
+"Copyrights do not exist for the sake of authors, let alone for the sake of "
+"publishers. They exist for the sake of readers and all those who benefit "
+"from the communication of information that happens when people write and "
+"others read. And that goal I agree with."
+msgstr ""
+"Pamiętajcie proszę, że&nbsp;według konstytucji USA celem prawa 
autorskiego "
+"jest korzyść społeczeństwa. Jest nim modyfikowanie zachowania pewnych "
+"prywatnych podmiotów, aby&nbsp;publikowali więcej książek. Korzyścią 
z&nbsp;"
+"tego płynącą jest to, że&nbsp;społeczeństwo ma o czym dyskutować 
i&nbsp;się "
+"uczy. No i&nbsp;wiecie, mamy literaturę. Mamy prace naukowe. Celem jest "
+"zachęcanie do&nbsp;ich tworzenia. Prawa autorskie nie istnieją dla 
autorów, "
+"a&nbsp;już na&nbsp;pewno nie wydawców. Istnieją dla czytelników i&nbsp;"
+"wszystkich tych, którzy korzystają na&nbsp;wymianie informacji mającej "
+"miejsce, gdy jedni piszą, a&nbsp;drudzy czytają. A&nbsp;z tym celem się "
+"zgadzam."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But in the age of the computer networks, the method is no longer tenable, "
+"because it now requires draconian laws that invade everybody's privacy and "
+"terrorize everyone. You know, years in prison for sharing with your "
+"neighbor. It wasn't like that in the age of the printing press. Then "
+"copyright was an industrial regulation. It restricted publishers. Now, "
+"it's a restriction imposed by the publishers on the public. So, the power "
+"relationship is turned around 180 degrees, even if it's the same law."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;w dobie sieci komputerowych ta metoda nie jest już dłużej 
możliwa "
+"do&nbsp;utrzymania, bo&nbsp;wymaga obecnie drakońskich praw naruszających "
+"naszą prywatność i&nbsp;nas terroryzujących. No wiecie, lata w&nbsp;"
+"więzieniu za&nbsp;dzielenie się ze swoim bliźnim. W&nbsp;czasach prasy "
+"drukarskiej tak nie było. Wtedy prawo autorskie było regulacją branżową. 
"
+"Ograniczało wydawców. Teraz jest ograniczeniem nałożonym przez wydawców "
+"na&nbsp;społeczeństwo. Tak więc&nbsp;relacja władzy zmieniła swój 
biegun o "
+"180 stopni, chociaż to wciąż to samo prawo."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: So you can have the same thing &mdash; but like "
+"in making music from other music?"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Więc&nbsp;można mieć to samo — ale&nbsp;jak 
w&nbsp;"
+"robieniu muzyki z&nbsp;innej muzyki?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>STALLMAN</strong>: Right. That is an interesting &hellip;"
+msgstr "<strong>STALLMAN</strong>: Racja. To jest ciekawa&hellip;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: And unique, new works, you know, it's still a lot "
+"of cooperation."
+msgstr ""
+"<strong>QUESTION</strong>: I&nbsp;unikalne, nowe dzieła, no wiesz, to cią
gle "
+"mnóstwo współpracy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: It is. And I think that probably requires some "
+"kind of fair use concept. Certainly making a few seconds of sample and "
+"using that in making some musical work, obviously that should be fair use. "
+"Even the standard idea of fair use includes that, if you think about it. "
+"Whether courts agree, I'm not sure, but they should. That wouldn't be a "
+"real change in the system as it has existed."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Tak jest. I&nbsp;wydaje mi się, że&nbsp;wymaga 
to "
+"jakiejś koncepcji dozwolonego użytku. Zdecydowanie robienie krótkiego 
sampla "
+"i&nbsp;wykorzystywanie go w&nbsp;jakimś dziele muzycznym, to oczywiście "
+"powinien być dozwolony użytek. Nawet standardowa koncepcja dozwolonego "
+"użytku to zakłada, jeśli sobie przypomnicie. Nie jestem pewien, czy&nbsp;"
+"zgodzą się z&nbsp;tym sądy, ale&nbsp;powinny. To nie byłaby rzeczywista "
+"zmiana w&nbsp;dotychczasowym systemie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: What do you think about publishing public "
+"information in proprietary formats?"
+msgstr ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Co sądzisz o udostępnianiu publicznych 
informacji "
+"w&nbsp;zamkniętych formatach?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Oh, it shouldn't be. I mean, the government "
+"should never require citizens to use a non-free program to access, to "
+"communicate with the government in any way, in either direction."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Och, to nie powinno mieć miejsca. To znaczy rząd 
"
+"nigdy nie powinien wymagać od&nbsp;obywateli wykorzystywania niewolnego "
+"programu w&nbsp;celu dostępu, komunikacji z&nbsp;rządem w&nbsp;jakikolwiek "
+"sposób, w&nbsp;obu kierunkach."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: I have been, what I will now say, a GNU/Linux "
+"user&hellip;"
+msgstr ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Jestem użytkownikiem, nazwę go tak teraz, GNU/"
+"Linuksa&hellip;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>STALLMAN</strong>: Thank you. <i>[Laughter]</i>"
+msgstr "<strong>STALLMAN</strong>: Dziękuję. <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: &hellip;for the past four years. The one thing "
+"that has been problematical for me and is something that is essential, I "
+"think, to all of us, is browsing the web."
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: &hellip;od czterech lat. Jedna rzecz, z&nbsp;którą
 "
+"miałem problem i&nbsp;która jest bardzo ważna chyba dla nas wszystkich, to 
"
+"przeglądanie Internetu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>STALLMAN</strong>: Yes."
+msgstr "<strong>STALLMAN</strong>: Tak."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: One thing that has been decidedly a weakness in "
+"using a GNU/Linux system has been browsing the web, because the prevailing "
+"tool for that, Netscape&hellip;"
+msgstr ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Jedna rzecz, która zdecydowanie była "
+"niedogodnością przy używaniu GNU/Linuksa to było przeglądanie Internetu, 
"
+"bo&nbsp;główne narzędzie, które do&nbsp;tego służy, Netscape&hellip;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>STALLMAN</strong>: &hellip;is not free software."
+msgstr "<strong>STALLMAN</strong>: &hellip;nie jest wolnym oprogramowaniem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Let me respond to this. I want to get to the point, for the sake of getting "
+"in more. So, yes. There has been a terrible tendency for people to use "
+"Netscape Navigator on their GNU/Linux systems. And, in fact all the "
+"commercially packaged systems come with it. So this is an ironic situation: "
+"we worked so hard to make a free operating system, and now, if you go to the "
+"store, and you can find versions of GNU/Linux there, most of them are called "
+"Linux, and they're not free. Oh, well, part of them is. But then, there's "
+"Netscape Navigator, and maybe other non-free programs as well. So, it's "
+"very hard to actually find a free system, unless you know what you're "
+"doing. Or, of course, you can not install Netscape Navigator."
+msgstr ""
+"Pozwólcie, że&nbsp;odpowiem. Chcę przejść do&nbsp;rzeczy, aby&nbsp;był 
czas "
+"na&nbsp;więcej pytań. Więc, tak. Istnieje wśród ludzi bardzo niedobra "
+"tendencja używania Netscape Navigatora na&nbsp;systemach GNU/Linux. "
+"Właściwie jest on dodawany do&nbsp;wszystkich komercyjnie wydawanych "
+"systemów. Więc&nbsp;jest to ironiczna sytuacja: pracowaliśmy tak ciężko, 
"
+"aby&nbsp;stworzyć wolny system operacyjny, a&nbsp;teraz, jak pójdziecie "
+"do&nbsp;sklepu, to możecie tam znaleźć wersje GNU/Linuksa&nbsp;&ndash; "
+"większość nazywa się Linux&nbsp;&ndash; i&nbsp;nie są one wolne. No 
dobra, "
+"część z&nbsp;nich jest. Ale&nbsp;jest w&nbsp;nich Netscape Navigator 
i&nbsp;"
+"może inne niewolne programy też. Więc&nbsp;tak naprawdę ciężko jest 
znaleźć "
+"wolny system, chyba że&nbsp;wiecie, co robicie. Lub, oczywiście, możecie 
nie "
+"instalować Netscape Navigatora."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now, in fact, there have been free web browsers for many years. There is a "
+"free web browser that I used to use called Lynx. It's a free web browser "
+"that is non-graphical; it's text-only. This has a tremendous advantage, in "
+"you don't see the ads. <i>[Laughter] [Applause]</i>"
+msgstr ""
+"Tak naprawdę to od&nbsp;lat istnieją wolne przeglądarki internetowe. Jest "
+"wolna przeglądarka, której kiedyś używałem, nazywająca się Lynx. To 
jest "
+"wolna niegraficzna przeglądarka internetowa, jest tekstowa. To jest wielka "
+"zaleta, bo&nbsp;nie ogląda się reklam. <i>[śmiech] [aplauz]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But anyway, there is a free graphical project called Mozilla, which is now "
+"getting to the point where you can use it. And I occasionally use it."
+msgstr ""
+"Tak czy&nbsp;inaczej istnieje wolny graficzny projekt o nazwie Mozilla, "
+"który właśnie dochodzi do&nbsp;stanu używalności. I&nbsp;czasami go 
używam."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>QUESTION</strong>: Konqueror 2.01 has been very good."
+msgstr "<strong>PYTANIE</strong>: Konqueror 2.01 jest bardzo dobry."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Oh, OK. So that's another free graphical "
+"browser. So, we're finally solving that problem, I guess."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Aha, OK. Więc&nbsp;oto kolejna wolna graficzna "
+"przeglądarka. Więc&nbsp;wydaje się, że&nbsp;w końcu dochodzimy do&nbsp;"
+"rozwiązania tego problemu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Can you talk to me about that philosophical/"
+"ethical division between free software and open source? Do you feel that "
+"those are irreconcilable? &hellip;"
+msgstr ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Czy&nbsp;możesz mi opowiedzieć o tych "
+"filozoficznych/etycznych podziałach pomiędzy wolnym oprogramowaniem a&nbsp;"
+"open source? Czy&nbsp;sądzisz, że&nbsp;są nie do&nbsp;pogodzenia? &hellip;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<i>[Recording switches tapes; end of question and start of answer is missing]"
+"</i>"
+msgstr ""
+"<i>[Zmiana kasety w&nbsp;trakcie nagrywania. Brakuje końca pytania i&nbsp;"
+"początku odpowiedzi.]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: &hellip; to a freedom, and ethics. Or whether "
+"you just say, Well, I hope that you companies will decide it's more "
+"profitable to let us be allowed to do these things."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: &hellip; do&nbsp;wolności i&nbsp;etyki. 
Albo&nbsp;"
+"czy po&nbsp;prostu powiecie: &bdquo;Cóż, mamy nadzieję, że&nbsp;wasze 
firmy "
+"zdecydują, że&nbsp;bardziej zyskowne jest pozwolenie nam na&nbsp;robienie "
+"tych rzeczy&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But, as I said, in a lot of practical work, it doesn't really matter what a "
+"person's politics are. When a person offers to help the GNU project, we "
+"don't say: &ldquo;You have to agree with our politics.&rdquo; We say that in "
+"a GNU package, you've got to call the system GNU/Linux, and you've got to "
+"call it free software. What you say when you're not speaking to the GNU "
+"Project, that's up to you."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;jak mówiłem, w&nbsp;przypadku dużej ilości praktycznej pracy, "
+"polityka pojedynczych osób nie gra tak naprawdę roli. Gdy ktoś oferuje 
pomoc "
+"projektowi GNU, to nie mówimy: &bdquo;Musisz się zgadzać z&nbsp;naszą "
+"polityką&rdquo;. Mówimy, że&nbsp;w pakietach GNU musicie nazywać system 
GNU/"
+"Linuksem i&nbsp;nazywać je wolnym oprogramowaniem. To, co mówicie, gdy nie "
+"odnosicie się do&nbsp;projektu GNU, to wasza sprawa."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: The company, IBM, started a campaign for "
+"government agencies, to sell their big new machines, that they used Linux as "
+"selling point, and say Linux."
+msgstr ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Firma IBM rozpoczęła kampanię skierowaną 
do&nbsp;"
+"agencji rządowych, promującą ich wielkie maszyny, wymieniali to, że&nbsp;"
+"korzystają z&nbsp;Linuksa, jako główną zaletę i&nbsp;mówili &bdquo;"
+"Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Yes, of course, it's really the GNU/Linux "
+"systems. <i>[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Tak, oczywiście naprawdę chodzi o systemy GNU/"
+"Linux. <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: That's right! Well, tell the top sales person. "
+"He doesn't know anything for GNU."
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Tak jest! Więc&nbsp;powiedz to ich szefowi "
+"sprzedaży. On nic nie wie o GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>STALLMAN</strong>: I have to tell who?"
+msgstr "<strong>STALLMAN</strong>: Komu mam powiedzieć?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>QUESTION</strong>: The top sales person."
+msgstr "<strong>PYTANIE</strong>: Szefowi sprzedaży."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Oh yes. The problem is that they've already "
+"carefully decided what they want to say for reasons of their advantage. And "
+"the issue of what is a more accurate, or fair, or correct way to describe it "
+"is not the primary issue that matters to a company like that. Now, some "
+"small companies, yes, there'll be a boss. And if the boss is inclined to "
+"think about things like that, he might make a decision that way. Not a "
+"giant corporation though. It's a shame, you know."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: A, tak. Problem polega na&nbsp;tym, że&nbsp;oni "
+"już dawno starannie podjęli decyzję, co chcą powiedzieć, 
aby&nbsp;zyskać "
+"przewagę. A&nbsp;kwestia, co jest trafniejszym lub&nbsp;sprawiedliwszym, "
+"lub&nbsp;prawidłowym sposobem jego określania, nie jest jakąś zasadniczą 
"
+"sprawą, która obchodziłaby taką firmę. Jakieś małe firmy, tak, tam 
może być "
+"szef. I&nbsp;jeśli ten szef jest zdeterminowany mieć takie rzeczy na&nbsp;"
+"uwadze, to może podjąć taką decyzję. Ale&nbsp;nie gigantyczna 
korporacja. To "
+"wstyd, wiecie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There's another more important and more substantive issue about what IBM is "
+"doing. They're saying that they're putting a billion dollars into &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. But perhaps, I should also put quotes around &ldquo;"
+"into&rdquo;, as well, because some of that money is paying people to develop "
+"free software. That really is a contribution to our community. But other "
+"parts is paying to pay people to write proprietary software, or port "
+"proprietary software to run on top of GNU/Linux, and that is <em>not</em> a "
+"contribution to our community. But IBM is lumping that altogether into "
+"this. Some of it might be advertising, which is partly a contribution, even "
+"if it's partly wrong. So, it's a complicated situation. Some of what "
+"they're doing is contribution and some is not. And some is sort is "
+"somewhat, but not exactly. And you can't just lump it altogether and think, "
+"Wow! Whee! A billion dollars from IBM. <i>[Laughter]</i> That's "
+"oversimplification."
+msgstr ""
+"Jest inna ważniejsza i&nbsp;poważniejsza kwestia dotycząca postępowania 
IBM. "
+"Twierdzą oni, że&nbsp;wkładają miliard dolarów 
w&nbsp;&bdquo;Linuksa&rdquo;. "
+"Ale&nbsp;być może powinienem wziąć w&nbsp;cudzysłów także 
&bdquo;w&rdquo;, "
+"bo&nbsp;część tych pieniędzy idzie na&nbsp;płacenie ludziom 
za&nbsp;rozwój "
+"wolnego oprogramowania. To naprawdę jest wkład na&nbsp;rzecz naszej "
+"społeczności. Ale&nbsp;reszta idzie na&nbsp;płacenie ludziom 
za&nbsp;rozwój "
+"oprogramowania objętego restrykcyjnymi licencjami albo&nbsp;za portowanie "
+"takiego oprogramowania na&nbsp;GNU/Linuksa, a&nbsp;to <em>nie</em> jest "
+"wkład na&nbsp;rzecz naszej społeczności. Ale&nbsp;IBM wkłada to wszystko "
+"do&nbsp;jednego worka. Część z&nbsp;tego wszystkiego to może być 
reklama, co "
+"jest pewnym wkładem, nawet jeśli trochę nieprawidłowym. Więc&nbsp;jest 
to "
+"skomplikowana sytuacja. Część z&nbsp;tego, co robią, nam służy, a&nbsp;"
+"reszta nie. A&nbsp;część jest gdzieś po&nbsp;środku. I&nbsp;nie można 
tego "
+"po&nbsp;prostu wrzucić do&nbsp;jednego worka i&nbsp;krzyczeć: &bdquo;Wow! "
+"Hurra! Miliard dolarów od&nbsp;IBM&rdquo;. <i>[śmiech]</i> To zbytnie "
+"uproszczenie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Can you talk a little bit more about the thinking "
+"that went into the general public license?"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Czy&nbsp;możesz coś więcej powiedzieć na&nbsp;"
+"temat pobudek, które doprowadziły do&nbsp;powstania GPL?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Well, here's the &mdash; I'm sorry, I'm answering "
+"his question now. <i>[Laughter]</i>"
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Cóż, oto&nbsp;&ndash; przepraszam, odpowiadam "
+"teraz na&nbsp;jego pytanie. <i>[śmiech]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>SCHONBERG</strong>: Do you want to reserve some time for the press "
+"conference? Or do you want to continue here?"
+msgstr ""
+"<strong>SCHONBERG</strong>: Czy&nbsp;chcesz zarezerwować trochę czasu "
+"na&nbsp;konferencję prasową? Czy&nbsp;kontynuować z&nbsp;tym?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Who is here for the press conference? Not a lot "
+"of press. Oh, three &mdash; OK. Can you afford if we &mdash; if I go on "
+"answering everybody's questions for another ten minutes or so? OK. So, "
+"we'll go on answering everybody's questions."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Kto tu przyszedł na&nbsp;konferencję prasową? "
+"Niezbyt wielu dziennikarzy. Aha, trzech&nbsp;&ndash; OK. Czy&nbsp;nie będzie 
"
+"problemu jeśli będziemy&nbsp;&ndash; jeśli będę przez jeszcze jakieś 10 
"
+"minut odpowiadał na&nbsp;pytania z&nbsp;sali? OK. Więc&nbsp;będę dalej "
+"odpowiadał na&nbsp;pytania z&nbsp;sali."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, the thinking that went into the GNU GPL? Part of it was that I wanted to "
+"protect the freedom of the community against the phenomena that I just "
+"described with X Windows, which has happened with other free programs as "
+"well. In fact, when I was thinking about this issue, X Windows was not yet "
+"released. But I had seen this problem happen in other free programs. For "
+"instance, TeX. I wanted to make sure that the users would all have "
+"freedom. Otherwise, I realized that I might write a program, and maybe a "
+"lot of people would use the program, but they wouldn't have freedom. And "
+"what's the point of that?"
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;jakie były pobudki powstania GNU GPL? Po&nbsp;części chciałem "
+"ochronić wolność społeczności przed zjawiskami, które opisałem 
na&nbsp;"
+"przykładzie systemu X, i&nbsp;które przydarzyły się także innym wolnym "
+"programom. Tak naprawdę to gdy myślałem o tej kwestii, X jeszcze nie 
został "
+"wydany. Ale&nbsp;widziałem jak ten problem powstawał przy innych wolnych "
+"programach. Na&nbsp;przykład TeX. Chciałem zadbać o to, by wszyscy "
+"użytkownicy mieli wolność. Zdałem sobie sprawę, że&nbsp;w innym wypadku 
"
+"mógłbym napisać jakiś program i&nbsp;może używałoby go wielu ludzi, 
ale&nbsp;"
+"nie mieliby wolności. A&nbsp;jaki to ma sens?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But the other issue I was thinking about was, I wanted to give the community "
+"a feeling that it was not a doormat, a feeling that it was not prey to any "
+"parasite who would wander along. If you don't use copyleft, you are "
+"essentially saying: <i>[speaking meekly]</i> &ldquo;Take my code. Do what "
+"you want. I don't say no.&rdquo; So, anybody can come along and say: <i>"
+"[speaking very firmly]</i> &ldquo;Ah, I want to make a non-free version of "
+"this. I'll just take it.&rdquo; And, then, of course, they probably make "
+"some improvements, those non-free versions might appeal to users, and "
+"replace the free versions. And then, what have you accomplished? You've "
+"only made a donation to some proprietary software project."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;inna sprawa, o której myślałem, to dać społeczności poczucie, "
+"że&nbsp;nie jest wycieraczką, poczucie, że&nbsp;nie jest łupem dla "
+"pierwszego pasożyta, który akurat będzie przechodził obok. Jeśli nie "
+"korzystacie z&nbsp;copyleft, to w&nbsp;gruncie rzeczy mówicie <i>[mówi "
+"potulnym głosem]</i>: &bdquo;Weźcie mój kod. Zróbcie, co chcecie. Nie "
+"sprzeciwiam się&rdquo;. Więc&nbsp;każdy może przyjść i&nbsp;powiedzieć 
<i>"
+"[mówi pewnym siebie głosem]</i>: &bdquo;Tak, chcę zrobić z&nbsp;tego "
+"niewolną wersję. Po&nbsp;prostu to sobie wezmę&rdquo;. Oczywiście potem, "
+"zrobią prawdopodobnie jakieś ulepszenia, te niewolne wersje mogą spodobać 
"
+"się użytkownikom i&nbsp;wyprzeć wersje wolne. I&nbsp;co wtedy osią
gnęliście? "
+"Przekazaliście tylko darowiznę jakiemuś objętemu restrykcyjną licencją "
+"projektowi programistycznemu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And when people see that that's happening, when people see, other people "
+"take what I do, and they don't ever give back, it can be demoralizing. And, "
+"this is not just speculation. I had seen that happen. That was part of "
+"what happened to wipe out the old community that I belonged to the '70's. "
+"Some people started becoming uncooperative. And we assumed that they were "
+"profiting thereby. They certainly acted as if they thought they were "
+"profiting. And we realized that they can just take off cooperation and not "
+"give back. And there was nothing we could do about it. It was very "
+"discouraging. We, those of us who didn't like the trend, even had a "
+"discussion and we couldn't come up with any idea for how we could stop it."
+msgstr ""
+"A&nbsp;kiedy ludzie widzą, że&nbsp;to się dzieje, gdy ludzie widzą, jak 
inni "
+"biorą to co zrobiłem i&nbsp;nigdy tego nie oddają, to może być "
+"demoralizujące. I&nbsp;to nie są tylko przypuszczenia. Widziałem to 
na&nbsp;"
+"własne oczy. To jest część tego, co się stało, gdy zniszczona została 
stara "
+"społeczność, do&nbsp;której należałem w&nbsp;latach 70. Niektórzy 
przestali "
+"współpracować. I&nbsp;uznaliśmy, że&nbsp;na tym korzystają. 
Z&nbsp;pewnością "
+"zachowywali się tak, jakby uważali, że&nbsp;korzystają. I&nbsp;zdaliśmy "
+"sobie sprawę, że&nbsp;nie mogą tak po&nbsp;prostu czerpać z&nbsp;efektów 
"
+"współpracy i&nbsp;nic nie oddawać. A&nbsp;nic nie mogliśmy z&nbsp;tym "
+"zrobić. To było bardzo deprymujące. My, ci z&nbsp;nas, którym się ta "
+"tendencja nie podobała, nawet o tym dyskutowaliśmy i&nbsp;nie mogliśmy "
+"wymyślić nic, co mogłoby położyć temu kres."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, the GPL is designed to stop that. And it says, Yes, you are welcome to "
+"join the community and use this code. You can use it to do all sorts of "
+"jobs. But, if you release a modified version, you've got to release that to "
+"our community, as part of our community, as part of the free world."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;GPL została zaprojektowana, by to powstrzymać. Mówi ona, 
że&nbsp;"
+"tak, zapraszamy cię do&nbsp;przystąpienia do&nbsp;społeczności i&nbsp;"
+"korzystania z&nbsp;tego kodu. Możesz go wykorzystywać do&nbsp;wszelkich "
+"zadań. Jednak&nbsp;jeśli wypuścisz zmodyfikowaną wersję, to musisz ją "
+"udostępnić naszej społeczności, będąc częścią tej społeczności, 
będąc "
+"częścią wolnego świata."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, in fact, there are still many ways that people can get the benefit of "
+"our work and not contribute, like you don't have to write any software. "
+"Lots of people use GNU/Linux and don't write any software. There's no "
+"requirement that you've got to do anything for us. But if you do a certain "
+"kind of thing, you've got to contribute to it. So what that means is that "
+"our community is not a doormat. And I think that that helped give people "
+"the strength to feel, Yes, we won't just be trampled underfoot by "
+"everybody. We'll stand up to this."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;w rzeczywistości i&nbsp;tak jest wiele sposobów, na&nbsp;jakie "
+"ludzie mogą korzystać z&nbsp;naszej pracy, a&nbsp;sami nie wnosić żadnego 
"
+"wkładu, na&nbsp;przykład nie musicie pisać programów. Mnóstwo ludzi 
korzysta "
+"z&nbsp;GNU/Linuksa i&nbsp;nie pisze żadnego oprogramowania. Nie ma wymogu, "
+"że&nbsp;coś musicie dla nas zrobić. Ale&nbsp;jeśli robicie pewien 
konkretny "
+"rodzaj rzeczy, to musicie wnieść to jako wkład. Oznacza to, że&nbsp;nasza 
"
+"społeczność to nie wycieraczka. I&nbsp;myślę, że&nbsp;to dało ludziom 
siłę "
+"i&nbsp;poczucie, że&nbsp;wszyscy nie będą po&nbsp;nas tak po&nbsp;prostu "
+"deptać. Przeciwstawimy się temu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Yes, my question was, considering free but not "
+"copylefted software, since anybody can pick it up and make it proprietary, "
+"is it not possible also for someone to pick it up and make some changes and "
+"release the whole thing under the GPL?"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Tak, moje pytanie brzmi, biorąc pod&nbsp;uwagę "
+"wolne, ale&nbsp;nie objęte przez copyleft oprogramowanie, skoro każdy może 
"
+"je wziąć i&nbsp;objąć restrykcyjną licencją, to czy&nbsp;nie jest 
także "
+"możliwe, żeby ktoś je wziął, dodał kilka zmian i&nbsp;wydał całą 
rzecz "
+"na&nbsp;licencji GPL?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>STALLMAN</strong>: Yes, it is possible."
+msgstr "<strong>STALLMAN</strong>: Tak, to jest możliwe."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Then, that would make all future copies then be "
+"GPL'ed."
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Więc&nbsp;to by objęło wszystkie przyszłe kopie 
"
+"licencją GPL."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: From that branch. But here's why we don't do "
+"that."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Od&nbsp;tego odgałęzienia kodu. Ale&nbsp;oto "
+"dlaczego tak nie robimy."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>QUESTION</strong>: Hmm?"
+msgstr "<strong>PYTANIE</strong>: Hmm?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Here's why we don't generally do that. Let me "
+"explain."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Oto dlaczego ogólnie tak nie robimy. Pozwólcie, "
+"że&nbsp;wyjaśnię."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>QUESTION</strong>: OK, yes."
+msgstr "<strong>PYTANIE</strong>: OK, oczywiście."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: We could, if we wanted to, take X Windows, and "
+"make a GPL-covered copy and make changes in that. But there's a much larger "
+"group of people working on improving X Windows and <em>not</em> GPL-ing it. "
+"So, if we did that, we would be forking from them. And that's not very nice "
+"treatment of them. And, they <em>are</em> a part of our community, "
+"contributing to our community."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Moglibyśmy, gdybyśmy chcieli, wziąć system X, "
+"zrobić kopię objętą przez GPL i&nbsp;wprowadzić do&nbsp;niej zmiany. "
+"Ale&nbsp;istnieje dużo większa grupa osób pracująca nad&nbsp;rozwijaniem 
X, "
+"która <em>nie</em> wydaje go na&nbsp;GPL. Więc, jeśli byśmy to zrobili, 
to "
+"odgałęzialibyśmy ich kod. A&nbsp;to nie byłoby miłe traktowanie. 
A&nbsp;oni "
+"<em>są</em> częścią naszej społeczności, wnoszą do&nbsp;niej wkład."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Second, it would backfire against us, because they're doing a lot more work "
+"on X than we would be. So, our version would be inferior to theirs, and "
+"people wouldn't use it, which means, why go to the trouble at all?"
+msgstr ""
+"Po&nbsp;drugie obróciłoby się to przeciwko nam, bo&nbsp;oni wkładają 
w&nbsp;"
+"X dużo więcej pracy niż my byśmy wkładali. Więc&nbsp;nasza wersja 
byłaby "
+"gorsza od&nbsp;ich wersji, ludzie by jej nie używali, więc&nbsp;po co 
w&nbsp;"
+"ogóle się trudzić?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>QUESTION</strong>: Mmm hmm."
+msgstr "<strong>PYTANIE</strong>: Aha."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: So when a person has written some improvement to "
+"X Windows, what I say that person should do is cooperate with the X "
+"development team. Send it to them and let them use it their way. Because "
+"they are developing a very important piece of free software. It's good for "
+"us to cooperate with them."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Więc&nbsp;jeśli ktoś napisał jakieś 
ulepszenia "
+"dla X, to uważam, że&nbsp;powinien współpracować z&nbsp;zespołem "
+"rozwijającym X. Prześlijcie to im i&nbsp;pozwólcie wykorzystać tak, jak 
będą "
+"chcieli. Bo&nbsp;oni rozwijają bardzo istotny kawałek wolnego "
+"oprogramowania. Współpraca z&nbsp;nimi jest dla nas korzystna."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Except, considering X, in particular, about two "
+"years ago, the X Consortium that was far into the non-free open "
+"source&hellip;"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Oprócz&nbsp;&ndash; biorąc pod&nbsp;uwagę "
+"konkretnie X, około dwóch lat temu&nbsp;&ndash; X Consortium, które było "
+"bardzo zaangażowane w&nbsp;niewolne oprogramowanie open source&hellip;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Well, actually it <em>wasn't</em> open sourced. "
+"It wasn't open sourced, either. They may have said it was. I can't "
+"remember if they said that or not. But it wasn't open source. It was "
+"restricted. You couldn't commercially distribute, I think. Or you couldn't "
+"commercially distribute a modified version, or something like that. There "
+"was a restriction that's considered unacceptable by both the Free Software "
+"movement and the Open Source movement."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Cóż, tak naprawdę to <em>nie było</em> open "
+"source. To nie było także open source. Mogli mówić, że&nbsp;było. Nie "
+"pamiętam, czy&nbsp;tak mówili, czy&nbsp;nie. Ale&nbsp;to nie było open "
+"source. Było objęte ograniczeniami. Nie można było tego komercyjnie "
+"rozpowszechniać, z&nbsp;tego co pamiętam. Albo&nbsp;nie można było "
+"komercyjnie rozpowszechniać zmodyfikowanych wersji, albo&nbsp;coś takiego. "
+"Było jakieś ograniczenie nie do&nbsp;zaakceptowania zarówno przez ruch "
+"wolnego oprogramowania, jak i&nbsp;ruch open source."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And yes, that's what using a non-copyleft license leaves you open to. In "
+"fact, the X Consortium, they had a very rigid policy. They say: If your "
+"program if copylefted even a little bit, we won't distribute it at all. We "
+"won't put it in our distribution."
+msgstr ""
+"I&nbsp;tak, oto na&nbsp;co wystawia was wykorzystywanie licencji niezgodnej "
+"z&nbsp;copyleft. W&nbsp;rzeczywistości X Consortium miało bardzo sztywną "
+"politykę. Mówili: &bdquo;Jeśli wasz program ma cokolwiek wspólnego 
z&nbsp;"
+"copyleft, to nie będziemy go rozpowszechniać. Nie umieścimy go 
w&nbsp;naszej "
+"dystrybucji&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, a lot of people were pressured in this way into not copylefting. And "
+"the result was that all of their software was wide open, later on. When the "
+"same people who had pressured a developer to be too all-permissive, then the "
+"X people later said, All right, now we can put on restrictions, which wasn't "
+"very ethical of them."
+msgstr ""
+"Więc&nbsp;w ten sposób wielu ludzi zmuszono do&nbsp;zaniechania korzystania 
"
+"z&nbsp;copyleft. A&nbsp;efektem tego było to, że&nbsp;całe ich "
+"oprogramowanie było później całkowicie bezbronne. Kiedy ci sami ludzie, "
+"którzy wcześniej naciskali autorów, żeby na&nbsp;zbyt wiele pozwalali, 
potem "
+"ludzie z&nbsp;X mówili później: &bdquo;OK, teraz możemy nałożyć "
+"ograniczenia&rdquo;, co nie było z&nbsp;ich strony etycznym postępowaniem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But, given the situation, would we really want to scrape up the resources to "
+"maintain an alternate GPL-covered version of X? And it wouldn't make any "
+"sense to do that. There are so many other things we need to do. Let's do "
+"them instead. We can cooperate with the X developers."
+msgstr ""
+"Ale, biorąc pod&nbsp;uwagę sytuację, czy&nbsp;naprawdę chcielibyśmy "
+"organizować zasoby na&nbsp;utrzymywanie alternatywnej, objętej przez GPL "
+"wersji X? Robienie tego nie miałoby sensu. Jest tyle innych rzeczy, które "
+"musimy zrobić. Zróbmy je zamiast tego. Z&nbsp;autorami X możemy "
+"współpracować."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: Do you have a comment, is the GNU a trademark? "
+"And is it practical to include it as part of the GNU General Public License "
+"allowing trademarks?"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Czy&nbsp;mógłbyś powiedzieć, czy&nbsp;GNU to 
znak "
+"towarowy? Czy&nbsp;nie byłoby praktyczną rzeczą dodanie do&nbsp;GNU GPL "
+"pozwolenia na&nbsp;wykorzystywanie tego znaku?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: We are, actually, applying for trademark "
+"registration on GNU. But it wouldn't really have anything to do with that. "
+"It's a long story to explain why."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Właśnie wystąpiliśmy o rejestrację znaku "
+"towarowego GNU. Ale&nbsp;nie miałoby to z&nbsp;tym nic wspólnego. "
+"Wyjaśnienie tego to długa historia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: You could require the trademark be displayed with "
+"GPL-covered programs."
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Moglibyście żądać, aby&nbsp;ten znak towarowy 
był "
+"widoczny na&nbsp;programach objętych przez GPL."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: No, I don't think so. The licenses cover "
+"individual programs. And when a given program is part of the GNU Project, "
+"nobody lies about that. The name of the system as a whole is a different "
+"issue. And this is an aside. It's not worth discussing more."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Nie, nie sądzę. Licencje obejmują poszczególne 
"
+"programy. A&nbsp;kiedy dany program jest częścią projektu GNU, to nikt nie 
"
+"kłamie na&nbsp;ten temat. Nazwa całego systemu to inna sprawa. Ale&nbsp;to "
+"sprawa poboczna. Nie warto na&nbsp;ten temat więcej mówić."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>QUESTION</strong>: If there was a button that you could push and "
+"force all companies to free their software, would you press it?"
+msgstr ""
+"<strong>PYTANIE</strong>: Jeśli istniałby guzik, którego naciśnięcie "
+"zmusiłoby wszystkie firmy do&nbsp;uwolnienia swojego oprogramowania, "
+"nacisnąłbyś go?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Well, I would only use this for published "
+"software. You know, I think that people have the right to write a program "
+"privately and use it. And that includes companies. This is privacy issue. "
+"And it's true, there can be times when it is wrong to do that, like if it is "
+"tremendously helpful to humanity, and you are withholding it from humanity. "
+"That is a wrong but that's a different kind of wrong. It's a different "
+"issue, although it's in the same area."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Cóż, wykorzystałbym to tylko wobec 
opublikowanego "
+"oprogramowania. No wiecie, uważam, że&nbsp;ludzie mają prawo do&nbsp;"
+"napisania programu na&nbsp;prywatny użytek i&nbsp;korzystania z&nbsp;niego. "
+"Dotyczy to także firm. To kwestia prywatności. To prawda, mogą być "
+"przypadki, w&nbsp;których takie postępowanie jest złe, na&nbsp;przykład, 
gdy "
+"jest on niezwykle przydatny dla ludzkości, a&nbsp;wy go przed ludzkością "
+"ukrywacie. To jest złe, ale&nbsp;w inny sposób. To osobna kwestia, chociaż 
"
+"dotykająca tego samego obszaru."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But yes, I think all published software should be free software. And "
+"remember, when it's not free software, that's because of government "
+"intervention. The government is intervening to make it non-free. The "
+"government is creating special legal powers to hand out to the owners of the "
+"programs, so that they can have the police stop us from using the programs "
+"in certain ways. So I would certainly like to end that."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;tak, sądzę, że&nbsp;całe opublikowane oprogramowanie powinno 
być "
+"wolne. I&nbsp;pamiętajcie, jeśli nie jest wolne, to z&nbsp;powodu "
+"interwencji rządu. Rząd interweniuje, aby&nbsp;uczynić je niewolnym. Rząd 
"
+"tworzy specjalne narzędzia prawne dla właścicieli programów, 
aby&nbsp;mogli "
+"zmusić policję do&nbsp;powstrzymania nas od&nbsp;używania programów 
na&nbsp;"
+"pewne sposoby. Z&nbsp;całą pewnością chciałbym położyć temu kres."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>SCHONBERG</strong>: Richard's presentation has invariably generated "
+"an enormous amount of intellectual energy. I would suggest that some of it "
+"should be directed to using, and possibly writing, free software."
+msgstr ""
+"<strong>SCHONBERG</strong>: Prezentacja Richarda jak zwykle wyzwoliła "
+"olbrzymią ilość intelektualnej energii. Sugeruję, żeby jej część 
została "
+"wykorzystana na&nbsp;używanie, a&nbsp;może również pisanie, wolnego "
+"oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We should close the proceedings shortly. I want to say that Richard has "
+"injected into a profession which is known in the general public for its "
+"terminal apolitical nerditude a level of political and moral discussion "
+"which is, I think, unprecedented in our profession. And we owe him very big "
+"for this. I'd like to note to people that there is a break."
+msgstr ""
+"Powinniśmy wkrótce zamknąć tę sesję. Chcę powiedzieć, 
że&nbsp;Richard "
+"wstrzyknął w&nbsp;profesję, która jest znana ogółowi społeczeństwa ze 
swojej "
+"całkowicie apolitycznej postawy, dawkę politycznego i&nbsp;moralnego "
+"zamieszania, które w&nbsp;naszej profesji nie miało wcześniej miejsca. "
+"I&nbsp;bardzo wiele jesteśmy mu za&nbsp;to winni. Chciałbym ogłosić, 
że&nbsp;"
+"mamy przerwę."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<i>[Applause]</i>"
+msgstr "<i>[aplauz]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: You are free to leave at any time, you know. <i>"
+"[Laughter]</i> I'm not holding you prisoner here."
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Możecie w&nbsp;każdej chwili wyjść. 
<i>[śmiech]</"
+"i> Nie trzymam was tu pod&nbsp;kluczem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<i>[Audience adjourns&hellip;]</i>"
+msgstr "<i>[słuchacze się rozchodzą&hellip;]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<i>[overlapping conversations&hellip;]</i>"
+msgstr "<i>[nakładające się głosy&hellip;]</i>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>STALLMAN</strong>: One final thing. Our website: www.gnu.org"
+msgstr ""
+"<strong>STALLMAN</strong>: Ostatnia sprawa. Nasza witryna internetowa: www."
+"gnu.org"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2001, 2005, 2006 Richard M. Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2001, 2005, 2006 Richard M. Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Radosław Moszczyński 2005, Jan Owoc 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]