www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/translations.pl.html licenses/po/t...


From: Yavor Doganov
Subject: www licenses/translations.pl.html licenses/po/t...
Date: Mon, 15 Aug 2011 16:35:30 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/08/15 16:35:30

Modified files:
    licenses    : translations.pl.html 
    licenses/po  : translations.pl.po 
    philosophy   : fire.ru.html schools.es.html schools.ru.html 
    philosophy/po : schools.es.po the-danger-of-ebooks.pl.po 
Added files:
    philosophy   : the-danger-of-ebooks.pl.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/translations.pl.html?cvsroot=www&r1=1.87&r2=1.88
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.pl.po?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fire.ru.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/schools.es.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/schools.ru.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/schools.es.po?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: licenses/translations.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/translations.pl.html,v
retrieving revision 1.87
retrieving revision 1.88
diff -u -b -r1.87 -r1.88
--- licenses/translations.pl.html    8 Aug 2011 16:36:54 -0000    1.87
+++ licenses/translations.pl.html    15 Aug 2011 16:34:38 -0000   1.88
@@ -2,51 +2,50 @@
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Nieoficjalne tłumaczenia - Projekt GNU - Fundacja wolnego 
oprogramowania
-(FSF)</title>
-<meta http-equiv="keywords" content="GNU, FSF, Fundacja wolnego 
oprogramowania, Linux, Copyleft, Licencje" />
+<title>Nieoficjalne przekłady - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania 
(FSF)</title>
+<meta http-equiv="keywords" content="GNU, FSF, Fundacja wolnego 
oprogramowania, Linux, copyleft, licencje" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<h2>Nieoficjalne tłumaczenia</h2>
+<h2>Nieoficjalne przekłady</h2>
 
-<h3 id="UnofficialTranslations">Informacja o nieoficjalnych tłumaczeniach</h3>
+<h3 id="UnofficialTranslations">Informacja o nieoficjalnych przekładach</h3>
 
 <p>
 FSF nie akceptuje tych przekładów jako oficjalnych, mających moc prawną,
 gdyż ich sprawdzenie byłoby trudne i&nbsp;kosztowne (wymagałoby pomocy
 prawników z&nbsp;odpowiednich krajów znających oba języki). Co gorsze, 
gdyby
-jednak&nbsp;prześlizgnął się błąd, skutki byłyby katastrofalne dla 
całej
-społeczności wolnego oprogramowania. Tak długo jak tłumaczenia są
+jednak&nbsp;prześlizgnął się jakiś błąd, skutki mogłyby być 
katastrofalne
+dla całej społeczności wolnego oprogramowania. Tak długo, jak przekłady 
są
 nieoficjalne, nie zaszkodzą.</p>
 
-<p>Celem linków do&nbsp;tłumaczeń jest to, aby&nbsp;więcej ludzi 
zrozumiało
-nasze licencje. Żeby&nbsp;to zrobić, tłumaczenia muszą być dokładne
-a&nbsp;nawet idealne. Aby&nbsp;stworzyć dobre tłumaczenie, trzeba właściwie
-rozumieć takie podstawowe pojęcia jak <a
+<p>Tworzenie odsyłaczy do&nbsp;przekładów ma pomóc w&nbsp;zrozumieniu 
naszych
+licencji większej liczbie osób. Żeby&nbsp;to osiągnąć, przekłady muszą 
być
+dokładne, a&nbsp;nawet idealne. Aby&nbsp;stworzyć dobry przekład, trzeba
+właściwie rozumieć takie podstawowe pojęcia jak <a
 href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> czy&nbsp;<a
 href="/philosophy/free-sw.html">definicja wolnego
-oprogramowania</a>. Z&nbsp;tego powodu tłumacze, którzy chcą dostarczyć
-tłumaczeń powinni się upewnić, że&nbsp;dobrze rozumieją te pojęcia jak
-i&nbsp;inne zasady filozofii wolnego oprogramowania zawarte
-w&nbsp;dokumencie.</p>
+oprogramowania</a>. Z&nbsp;tego powodu tłumacze, którzy chcą dostarczać
+przekładu, powinni się upewnić, że&nbsp;dobrze rozumieją te pojęcia jak
+i&nbsp;inne zasady filozofii wolnego oprogramowania, które mogą pojawić się
+w&nbsp;przekładanym dokumencie.</p>
 
-<p>Zezwalamy na&nbsp;publikowanie tłumaczeń GNU GPL, LGPL, AGPL oraz&nbsp;FDL
-na&nbsp;inne języki pod&nbsp;następującymi warunkami:</p>
+<p>Zezwalamy na&nbsp;publikowanie przekładów licencji GNU GPL, LGPL, AGPL
+oraz&nbsp;FDL na&nbsp;inne języki pod&nbsp;następującymi warunkami:</p>
 
 <ol>
 
-<li>Zaznaczycie, że&nbsp;tłumaczenie jest nieoficjalne aby&nbsp;poinformować
+<li>Zaznaczycie, że&nbsp;przekład jest nieoficjalny, aby&nbsp;poinformować
 czytelników, że&nbsp;to nie jest prawny odpowiednik wersji oryginalnej
-(patrz niżej jak to zrobić).</li>
+(zobacz niżej, jak to zrobić).</li>
 
-<li>Zgodzicie się dokonać zmiany na&nbsp;naszą prośbę, jeśli dowiemy się
-od&nbsp;innych przyjaciół GNU, że&nbsp;zmiany są konieczne dla lepszego
+<li>Zgodzicie się dokonać zmiany przekładu na&nbsp;naszą prośbę, jeśli 
dowiemy
+się od&nbsp;innych przyjaciół GNU, że&nbsp;zmiany są konieczne dla 
lepszego
 zrozumienia tekstu.</li>
 
-<li>Tłumaczenie nie jest umieszczone na&nbsp;komercyjnej stronie ani&nbsp;nie 
ma
-odnośników do&nbsp;żadnej firmy.</li>
+<li>Przekład nie jest umieszczony na&nbsp;komercyjnej stronie ani&nbsp;nie
+odnosi się do&nbsp;żadnej firmy.</li>
 
-<li>Strona zawierająca tłumaczenie nie powinna zawierać żadnych 
odnośników,
+<li>Strona zawierająca przekład nie powinna zawierać żadnych odnośników
 za&nbsp;wyjątkiem fsf.org i&nbsp;gnu.org. Możemy zaakceptować odnośniki
 do&nbsp;innych pakietów wolnego oprogramowania, ale&nbsp;wolelibyśmy tego
 unikać.</li>
@@ -55,25 +54,27 @@
 jednej z&nbsp;licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów
 zależnych.</li>
 
-<li>Może przyjmiemy drobne wyjątki do&nbsp;tych reguł w&nbsp;istniejących
-tłumaczeniach, które będzie trudno naprawić.</li>
+<li>Możemy przyjąć drobne odstępstwa od&nbsp;tych reguł w&nbsp;istnieją
cych
+przekładach, które będzie trudno naprawić.</li>
 
 </ol>
 
-<p>Niekoniecznie umieszczamy odnośniki do&nbsp;wszystkich nieoficjalnych
-tłumaczeniach, o których wiemy w&nbsp;danym języku. Przykładowo, jeśli 
jedno
-z&nbsp;nieoficjalnych tłumaczeń zostało ukończone przez organizację 
wolnego
-oprogramowania, której ufamy, to umieścimy odnośnik to tego tłumaczenia
-nad&nbsp;wszystkie inne. Nadal nie może to być uważane za&nbsp;oficjalne
-tłumaczenie, ale&nbsp;przypuszczamy, że&nbsp;będzie najwierniejsze.</p>
+<p>Nie zawsze umieszczamy odnośniki do&nbsp;wszystkich nieoficjalnych
+przekładów, o których istnieniu w&nbsp;danym języku zdajemy sobie
+sprawę. Przykładowo, jeśli jeden z&nbsp;nieoficjalnych przekładów został
+stworzony przez organizację wolnego oprogramowania, którą znamy
+i&nbsp;której ufamy, umieścimy odnośnik do&nbsp;tego przekładu zamiast
+jakiegokolwiek innego. W&nbsp;dalszym ciągu nie będzie to przekład
+oficjalny, ale&nbsp;przypuszczamy, że&nbsp;może być on najbardziej wierny
+rzeczywistości.</p>
 
 <p>
-Aby&nbsp;zaznaczyć, że&nbsp;tłumaczenie jest nieoficjalne, należy
+Aby&nbsp;zaznaczyć, że&nbsp;przekład jest nieoficjalny, należy
 na&nbsp;początku dodać poniższy tekst, zarówno po&nbsp;angielsku, jak
 i&nbsp;w&nbsp;języku przekładu&nbsp;&ndash; zastępując <em>nazwę 
języka</em>
 (<em>language</em>) odpowiednią nazwą oraz&nbsp;&bdquo;GNU General Public
 License&rdquo; i&nbsp;&bdquo;GPL&rdquo; odpowiednią nazwą i&nbsp;skrótem
-licencji, jeśli tłumaczenie nie dotyczy GPL: </p>
+licencji, jeśli tłumaczenie nie dotyczy GPL:</p>
 
 <blockquote dir="ltr"><p>
 
@@ -90,12 +91,12 @@
 that. However, we hope that this translation will help <tt>language</tt>
 speakers understand the GNU GPL better.</p><p> W&nbsp;tłumaczeniu (tekst
 adaptowany z&nbsp;polskiej wersji GNU GPL):</p>
-<p> To jest nieoficjalne tłumaczenie Powszechnej Licencji Publicznej GNU
-na&nbsp;<em>nazwa języka</em>. Nie zostało opublikowane przez Free Software
+<p> To jest nieoficjalny przekład Powszechnej Licencji Publicznej GNU
+na&nbsp;<em>nazwa języka</em>. Nie został opublikowany przez Free Software
 Foundation i&nbsp;pod względem prawnym nie stanowi warunków
-rozpowszechniania oprogramowania stosującego GNU GPL&nbsp;&ndash; ustanawia
-je wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji GNU GPL. Jednak&nbsp;mamy
-nadzieję, że&nbsp;pomoże ono lepiej zrozumieć Licencję osobom mówiącym
+rozpowszechniania oprogramowania stosującego GNU GPL&nbsp;&ndash; stanowi je
+wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji GNU GPL. Jednak&nbsp;mamy
+nadzieję, że&nbsp;pomoże on lepiej zrozumieć Licencję osobom mówiącym
 po&nbsp;<em>nazwa języka</em>.
 </p></blockquote>
 
@@ -110,10 +111,10 @@
 <!-- the new location but got no replies. Fortunately I found  -->
 <!-- another translation (fsl) LI A HREF=            -->
 <!-- http://lie-br.conectiva.com.br/licenca_gnu.html Brazilian -->
-<p>Jeśli przetłumaczyliście którąś z&nbsp;licencji GNU, prosimy
-o&nbsp;powiadomienie odpowiedzialnych za&nbsp;tłumaczenia <a
+<p>Jeśli dokonaliście przekładu którejś z&nbsp;licencji GNU, prosimy
+o&nbsp;powiadomienie osób odpowiedzialnych za&nbsp;tłumaczenia <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-Sprawdzą, czy&nbsp;przekład spełnia powyższe wskazówki i&nbsp;utworzą
+Sprawdzą one, czy&nbsp;przekład spełnia powyższe wskazówki i&nbsp;utworzą
 do&nbsp;niego odnośnik z&nbsp;niniejszej strony.</p>
 
 <!-- Please keep entries alphabetical by language name. -->
@@ -227,9 +228,9 @@
 -->
 </ul>
 
-<h4>W&nbsp;trakcie tłumaczenia</h4>
-<p>Poniższe tłumaczenia są w&nbsp;trakcie powstawania, skontaktuj się
-z&nbsp;odpowiednią osobą/grupą jeśli chcesz pomóc.</p>
+<h4>W&nbsp;trakcie przekładu</h4>
+<p>Poniższe przekłady są w&nbsp;trakcie tworzenia, skontaktuj się
+z&nbsp;odpowiednią osobą/grupą, jeśli chcesz pomóc.</p>
 
 <ul>
 
@@ -275,18 +276,18 @@
 -->
 </ul>
 
-<h3 id="LGPL">Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna GNU, wersja 3<br /> GNU 
Lesser
+<h3 id="LGPL">Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna GNU, wersja 3 <br /> GNU 
Lesser
 General Public License version 3</h3>
 
 <p>
-Jeśli przetłumaczyliście którąś z&nbsp;licencji GNU, prosimy
-o&nbsp;powiadomienie odpowiedzialnych za&nbsp;tłumaczenia <a
+Jeśli dokonaliście przekładu którejś z&nbsp;licencji GNU, prosimy
+o&nbsp;powiadomienie osób odpowiedzialnych za&nbsp;tłumaczenia <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-Sprawdzą, czy&nbsp;przekład spełnia powyższe wskazówki i&nbsp;utworzą
+Sprawdzą one, czy&nbsp;przekład spełnia powyższe wskazówki i&nbsp;utworzą
 do&nbsp;niego odnośnik z&nbsp;niniejszej strony.</p>
 
 <ul>
- <li><code>[zh-cn]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a
+ <li><code>[zh-cn]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a
 href="http://www.thebigfly.com/gnu/lgpl/lgpl-v3.php";>chiński
 (uproszczony)</a></li>
 
@@ -295,15 +296,15 @@
 <code>[zh-tw]</code> <a 
href="http://www.certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnulgpl-v3-tc.html";>
  Chinese (Traditional)</a> translation of the LGPL</li>
 -->
-<li><code>[cs]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a
+<li><code>[cs]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a
 
href="http://www.lgpl.cz/cesky--preklad-licence--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php";>czeski</a></li>
 
  <!-- TODO: the page should say it is CC-BY-ND -->
-<li><code>[de]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a
+<li><code>[de]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a
 href="http://www.gnu.de/documents/lgpl-3.0.de.html";>niemiecki</a></li>
 
  <!-- TODO: the page should say it is CC-BY-ND -->
-<li><code>[hu]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a
+<li><code>[hu]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a
 href="http://gnu.hu/lgplv3.html";>węgierski</a></li>
 
 <!-- commercial site
@@ -319,9 +320,9 @@
  <li><code>[mt]</code> <a href="http://www.dexxed.com/gnu/mt/v3/lgpl.html";>
  Maltese</a> translation of the LGPL</li>
 -->
-<li><code>[fa]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a
+<li><code>[fa]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a
 href="http://www.kaveh.org/gnu/lgplv3-fa.html";>perski (farsi)</a></li>
- <li><code>[sk]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a
+ <li><code>[sk]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a
 
href="http://www.lgpl.sk/slovensky--preklad-licencie--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php";>słowacki</a></li>
 
 <!-- links to hosting site
@@ -331,9 +332,9 @@
 -->
 </ul>
 
-<h4>W&nbsp;trakcie tłumaczenia</h4>
-<p>Poniższe tłumaczenia są w&nbsp;trakcie powstawania, skontaktuj się
-z&nbsp;odpowiednią osobą/grupą jeśli chcesz pomóc.</p>
+<h4>W&nbsp;trakcie przekładu</h4>
+<p>Poniższe przekłady są w&nbsp;trakcie tworzenia, skontaktuj się
+z&nbsp;odpowiednią osobą/grupą, jeśli chcesz pomóc.</p>
 
 <!-- too many links
 <ul>
@@ -344,31 +345,31 @@
  Spanish</a> (both are lead by FSFLA)</li>
 </ul>
 -->
-<h3 id="FDL">Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.3<br />
-GNU Free Documentation License, version 1.3</h3>
+<h3 id="FDL">Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.3 <br /> GNU Free 
Documentation
+License, version 1.3</h3>
 
 <!-- Please keep entries alphabetical by language name. -->
 <!-- PLEASE DO NOT HOST TRANSLATIONS OF ANY OF OUR LICENSES ON OUR WEBSERVER 
-->
 <!-- THIS MAY LEAD THEM TO BEING CONSTRUED AS 'OFFICIAL'  -->
 <!-- fdl.ja.html is NOT a translation of GFDL -->
 <p>
-Jeśli przetłumaczyliście którąś z&nbsp;licencji GNU, prosimy
-o&nbsp;powiadomienie odpowiedzialnych za&nbsp;tłumaczenia <a
+Jeśli dokonaliście przekładu którejś z&nbsp;licencji GNU, prosimy
+o&nbsp;powiadomienie osób odpowiedzialnych za&nbsp;tłumaczenia <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-Sprawdzą, czy&nbsp;przekład spełnia powyższe wskazówki i&nbsp;utworzą
+Sprawdzą one, czy&nbsp;przekład spełnia powyższe wskazówki i&nbsp;utworzą
 do&nbsp;niego odnośnik z&nbsp;niniejszej strony.</p>
 
 <p>FDL 1.3 została wydana 3 listopada 2008 i&nbsp;jest nieznacznie
 zmodyfikowaną FDL 1.2&nbsp;&ndash; jedyne większe zmiany to rewizja sekcji 9
 oraz&nbsp;dodanie sekcji 11. Z&nbsp;tego powodu <a
-href="/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html">tłumaczenie FDL
+href="/licenses/old-licenses/fdl-1.2-translations.html">przekłady FDL
 1.2</a> mogą też pomóc w&nbsp;zrozumieniu FDL 1.3. O różnicach między
 wersjami można dowiedzieć się więcej w&nbsp;<a
 href="/licenses/fdl-1.3-faq.html">naszym FAQ</a>.</p>
 
 <!-- Please keep entries alphabetical by language name. -->
 <ul>
- <li><code>[zh-cn]</code> Tłumaczenie GFDL na&nbsp;<a
+ <li><code>[zh-cn]</code> Przekład GFDL na&nbsp;<a
 href="http://www.thebigfly.com/gnu/FDLv1.3/";>chiński (uproszczony)</a></li>
 
 <!-- commercial site
@@ -383,7 +384,7 @@
  German</a> translation of the GFDL</li>
 -->
 <!-- TODO: the page should say it is CC-BY-ND -->
-<li><code>[it]</code> Tłumaczenie GFDL na&nbsp;<a
+<li><code>[it]</code> Przekład GFDL na&nbsp;<a
 href="http://home.gna.org/www-it/fdl/1.3/fdl.it.html";>włoski</a> (<a
 href="http://home.gna.org/www-it/fdl/1.3/fdl.it.txt";>czysty tekst</a>)</li>
 
@@ -393,17 +394,17 @@
  Malayalam</a> translation of the GFDL</li>
 -->
 <!-- TODO: the page should say it is CC-BY-ND -->
-<li><code>[es]</code> Tłumaczenie GFDL na&nbsp;<a
+<li><code>[es]</code> Przekład GFDL na&nbsp;<a
 href="http://docs.danexlandia.com.mx/gfdl_es.html";>hiszpański</a></li>
 </ul>
 
 <!-- Please keep entries alphabetical by language name. -->
-<h3 id="Exceptions">Nieoficjalne tłumaczenia wyjątków od&nbsp;licencji 
GNU</h3>
+<h3 id="Exceptions">Nieoficjalne przekłady wyjątków od&nbsp;licencji 
GNU</h3>
 
-<p>Jeśli przetłumaczyliście którąś z&nbsp;licencji GNU, prosimy
-o&nbsp;powiadomienie odpowiedzialnych za&nbsp;tłumaczenia <a
+<p>Jeśli dokonaliście przekładu którejś z&nbsp;licencji GNU, prosimy
+o&nbsp;powiadomienie osób odpowiedzialnych za&nbsp;tłumaczenia <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-Sprawdzą, czy&nbsp;przekład spełnia powyższe wskazówki i&nbsp;utworzą
+Sprawdzą one, czy&nbsp;przekład spełnia powyższe wskazówki i&nbsp;utworzą
 do&nbsp;niego odnośnik z&nbsp;niniejszej strony.</p>
 
 <h4>Wyjątek Biblioteki GNU Czasu Wykonania, wersja 3 <br/> GNU Runtime Library
@@ -464,11 +465,11 @@
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2001, Daniel Oźminkowski 2010, poprawki:
 Wojciech Kotwica 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2010, 2011,
-Daniel Oźminkowski 2011, Marcin Wolak 2010, 2011.</div>
+Daniel Oźminkowski 2011, Marcin Wolak 2010, 2011, Tomasz Kozłowski 
2011.</div>
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/08/08 16:36:54 $
+$Date: 2011/08/15 16:34:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/translations.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/translations.pl.po,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35

Index: philosophy/fire.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/fire.ru.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/fire.ru.html   13 Aug 2011 08:38:39 -0000   1.6
+++ philosophy/fire.ru.html   15 Aug 2011 16:34:52 -0000   1.7
@@ -2,7 +2,8 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ru.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Copyrighting fire! - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<title>Права на огонь! - проект GNU - Фонд 
свободного программного обеспечения
+(ФСПО)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ru.html" -->
 <h2>Права на огонь!</h2>
@@ -55,7 +56,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2011/08/13 08:38:39 $
+$Date: 2011/08/15 16:34:52 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/schools.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/schools.es.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/schools.es.html 19 Jul 2011 08:42:37 -0000   1.10
+++ philosophy/schools.es.html 15 Aug 2011 16:34:53 -0000   1.11
@@ -11,15 +11,19 @@
 <p>por <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
 
 <p>Hay razones generales por las que todos los usuarios de computadoras
-deberían usar software libre: da a los usuarios la libertad de controlar sus
-propias computadoras ─con el software privativo la computadora hace lo que
-el programador del software quiere que haga, no lo que usted desea. El
-software libre también le da a los usuarios la libertad de cooperar unos con
-otros y llevar una vida honrada. Estas razones son tan aplicables para las
-escuelas como para cualquier persona.</p>
-
-<p>El propósito de este artículo es señalar razones adicionales que se 
aplican
-específicamente a la educación.</p>
+deberían empeñarse en usar software libre: da a los usuarios la libertad de
+controlar sus propias computadoras &mdash;con el software privativo la
+computadora hace lo que el programador del software quiere que haga, no lo
+que usted desea. El software libre también le da a los usuarios la libertad
+de cooperar unos con otros y llevar una vida honrada. Estas razones son tan
+aplicables para las escuelas como para cualquier persona. El propósito de
+este artículo es plantear motivos adicionales aplicables específicamente a
+la educación.</p>
+
+<p>Las actividades educativas (incluyendo las escuelas) tienen <a
+href="/education/education.es.html">el deber de enseñar únicamente software
+libre</a>. Aquí están los motivos:
+</p>
 
 <p>En primer lugar, el software libre supone un ahorro económico para las
 escuelas. El software libre le da a las escuelas, igual que a cualquier otro
@@ -140,7 +144,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización:
 
-$Date: 2011/07/19 08:42:37 $
+$Date: 2011/08/15 16:34:53 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/schools.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/schools.ru.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/schools.ru.html 16 Jul 2011 08:41:00 -0000   1.16
+++ philosophy/schools.ru.html 15 Aug 2011 16:34:53 -0000   1.17
@@ -19,10 +19,13 @@
 а не то, чего хочет пользователь. Кроме 
того, свободные программы
 дают пользователям свободу сотрудничать 
друг с
 другом, вести честную жизнь. Эти аргументы 
применимы к
-к учебным заведениям так же, как и ко 
всем.</p>
+к учебным заведениям так же, как и ко всем. 
Назначение статьи&nbsp;&mdash;
+осветить дополнительные доводы, которые 
возникают в сфере образования.</p>
 
-<p>Назначение статьи&nbsp;&mdash; осветить 
дополнительные доводы,
-которые возникают в сфере образования.</p>
+<p>Образовательные заведения (в том числе 
школы) <a
+href="/education/education.html">обязаны преподавать 
только свободные
+программы.</a> И вот почему.
+</p>
 
 <p>Во-первых, свободные программы могут 
сберечь учебному заведению
 деньги. Свободные
@@ -146,7 +149,8 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman
+Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman</p> <p>Copyright &copy; 2010,
+2011 Free Software Foundation, Inc. (translation)
 <br />
 Это произведение доступно по <a rel="license"
 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ru";>лицензии
@@ -164,7 +168,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2011/07/16 08:41:00 $
+$Date: 2011/08/15 16:34:53 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/schools.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/schools.es.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- philosophy/po/schools.es.po 15 Aug 2011 11:33:43 -0000   1.15
+++ philosophy/po/schools.es.po 15 Aug 2011 16:34:58 -0000   1.16
@@ -52,21 +52,21 @@
 "Hay razones generales por las que todos los usuarios de computadoras "
 "deberían empeñarse en usar software libre: da a los usuarios la libertad de 
"
 "controlar sus propias computadoras &mdash;con el software privativo la "
-"computadora hace lo que el programador del software quiere que haga, "
-"no lo que usted desea. El software libre también le da a los usuarios la "
-"libertad de cooperar unos con otros y llevar una vida honrada. Estas "
-"razones son tan aplicables para las escuelas como para cualquier persona. "
-"El propósito de este artículo es plantear motivos adicionales aplicables "
-"específicamente a la educación."
+"computadora hace lo que el programador del software quiere que haga, no lo "
+"que usted desea. El software libre también le da a los usuarios la libertad "
+"de cooperar unos con otros y llevar una vida honrada. Estas razones son tan "
+"aplicables para las escuelas como para cualquier persona. El propósito de "
+"este artículo es plantear motivos adicionales aplicables específicamente a "
+"la educación."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Educational activities (including schools) have a <a href=\"/education/"
 "education.html\">duty to teach only free software.</a> Here are the reasons."
 msgstr ""
-"Las actividades educativas (incluyendo las escuelas) tienen <a href=\""
-"/education/education.es.html\">el deber de enseñar únicamente software "
-"libre</a>. Aquí están los motivos:"
+"Las actividades educativas (incluyendo las escuelas) tienen <a href=\"/"
+"education/education.es.html\">el deber de enseñar únicamente software 
libre</"
+"a>. Aquí están los motivos:"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>

Index: philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po  15 Aug 2011 15:21:02 -0000   
1.1
+++ philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po  15 Aug 2011 16:34:58 -0000   
1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: the-danger-of-ebooks.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-08 12:28-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-26 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-15 09:18-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
@@ -191,9 +191,14 @@
 "autorom dobrowolne, anonimowe datki."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"E-books need not attack our freedom, but they will if companies get to "
-"decide. It's up to us to stop them. The fight has already started."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "E-books need not attack our freedom, but they will if companies get to "
+#| "decide. It's up to us to stop them. The fight has already started."
+msgid ""
+"E-books need not attack our freedom (Project Gutenberg's e-books don't), but "
+"they will if companies get to decide. It's up to us to stop them. The fight "
+"has already started."
 msgstr ""
 "E-booki nie muszą atakować naszej wolności, ale&nbsp;będą robić to tak "
 "długo, jak firmy będą miały prawo decydować. To od&nbsp;nas zależy, 
czy&nbsp;"

Index: philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html
===================================================================
RCS file: philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html
diff -N philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html   15 Aug 2011 16:34:53 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,162 @@
+
+
+<!-- Parent-Version: 1.57 -->
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Niebezpieczeństwo e-booków - Projekt GNU - Fundacja wolnego 
oprogramowania</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<h2>Niebezpieczeństwo e-booków</h2>
+
+<p>W&nbsp;czasach, kiedy firmy mają władzę nad&nbsp;rządami i&nbsp;tworzą
+własne prawa, każde posunięcie technologiczne umożliwia im wprowadzanie
+nowych ograniczeń dla społeczeństwa. Technologie, które mogłyby nas
+wyzwolić, są zamiast tego używane do&nbsp;zniewalania nas.</p>
+
+<p>Zwykłe, drukowane książki:</p>
+<ul>
+<li>możecie kupić za&nbsp;gotówkę, anonimowo.</li>
+<li>dzięki czemu stajecie się ich właścicielami.</li>
+<li>nie wymagają od&nbsp;Was podpisania umowy licencyjnej, która ogranicza 
ich
+użycie.</li>
+<li>posiadają znany format i&nbsp;nie wymagają żadnego własnościowego
+oprogramowania do&nbsp;ich odczytania.</li>
+<li>możecie dać, wypożyczyć lub&nbsp;sprzedać komuś innemu.</li>
+<li>możecie zeskanować lub&nbsp;skserować&nbsp;&ndash; i&nbsp;czasami jest 
to
+nawet zgodne z&nbsp;prawem.</li>
+<li>nie mogą być zniszczone bez&nbsp;Waszej zgody.</li>
+</ul>
+
+<p>Porównując to z&nbsp;e-bookami firmy Amazon (dość typowymi 
przykładami):</p>
+<ul>
+<li>Amazon wymaga, aby&nbsp;użytkownik zidentyfikował się, podając swoje 
dane
+osobowe, w&nbsp;celu zakupu e-booka.</li>
+<li>W&nbsp;niektórych krajach Amazon twierdzi, że&nbsp;użytkownik nie jest
+właścicielem e-booka.</li>
+<li>Amazon wymaga, aby&nbsp;użytkownik zaakceptował restrykcyjną umowę
+licencyjną, by móc korzystać z&nbsp;e-booka.</li>
+<li>Format jest niejawny i&nbsp;tylko własnościowe oprogramowanie 
ograniczające
+użytkownika może w&nbsp;ogóle ten format odczytać.</li>
+<li>Sztuczne &bdquo;wypożyczanie&rdquo; jest dozwolone dla niektórych ksią
żek
+na&nbsp;określony czas, ale&nbsp;tylko przez wyszczególnienie konkretnego
+użytkownika tego samego systemu. Nie wolno ich oddawać 
ani&nbsp;sprzedawać.</li>
+<li>Jest technicznie niemożliwe powielenie książki dzięki <a
+href="/philosophy/right-to-read.html">cyfrowemu zarządzaniu
+ograniczeniami</a> [<em>DRM - Digital Restrictions Management</em>], które
+jest zawarte w&nbsp;odtwarzaczu. Jest to także zakazane przez licencję,
+która jest bardziej restrykcyjna niż prawo autorskie.</li>
+<li>Amazon może zdalnie skasować e-booka używając tzw. <em>backdoora</a>
+(umyślnej luki w&nbsp;oprogramowaniu). Zrobił to w&nbsp;2009 roku, gdy
+skasował tysiące egzemplarzy powieści &bdquo; 1984&rdquo; George'a 
Orwella.</li>
+</ul>
+
+<p>Każde z&nbsp;tych uchybień sprawia, że&nbsp;e-booki to krok wstecz
+w&nbsp;stosunku do&nbsp;książek drukowanych. Musimy odrzucać e-booki
+do&nbsp;momentu, gdy zaczną szanować naszą wolność.</p>
+
+<p>Firmy tworzące e-booki twierdzą, że&nbsp;naruszanie tradycyjnych 
wolności
+jest wymagane, aby&nbsp;nadal płacić autorom. Istniejące [<em>amerykańskie
+&ndash; przyp. tłum.</em>] prawo autorskie spisuje się w&nbsp;tej sytuacji
+dość kiepsko, sprzyjając raczej firmom tworzącym e-booki. Możemy wspierać
+autorów na&nbsp;różne sposoby, które nie wymagają zrzekania się naszej
+wolności, a&nbsp;nawet zalegalizować dzielenie się treściami. Dwie metody,
+które proponowałem, to:</p>
+
+<ul>
+<li>rozprowadzanie pieniędzy z&nbsp;podatków na&nbsp;podstawie pierwiastka
+trzeciego stopnia popularności danego autora. Zobacz <a
+href="http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html";>http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html</a>.</li>
+<li>zaprojektowanie odtwarzaczy muzyki tak, aby&nbsp;użytkownicy mogli 
wysyłać
+autorom dobrowolne, anonimowe datki.</li>
+</ul>
+
+<p>E-books need not attack our freedom (Project Gutenberg's e-books don't), but
+they will if companies get to decide. It's up to us to stop them. The fight
+has already started.</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
+   all pages on the GNU web server should have the section about
+   verbatim copying. Please do NOT remove this without talking
+   with the webmasters first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the document
+   and that it is like this: "2001, 2002", not this: "2001-2002". -->
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> 
z&nbsp;FSF.<br />
+Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
+propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011 Richard Stallman</p>
+
+<p>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
+Zjednoczone</a>.</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Jan Owoc 2011, poprawki: Marcin Wolak 2011, Tomasz Kozłowski
+2011.</div>
+ <p><!-- timestamp start -->
+Aktualizowane:
+
+$Date: 2011/08/15 16:34:53 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Tłumaczenia tej strony</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities.
+
+   See also '(web-trans)Capitalization':
+   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
+   -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- German -->
+<li><a 
href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html">Polish</a>&nbsp;[pl]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]