www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po the-danger-of-ebooks.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po the-danger-of-ebooks.pl.po
Date: Mon, 15 Aug 2011 16:39:17 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/15 16:39:17

Modified files:
    philosophy/po : the-danger-of-ebooks.pl.po 

Log message:
    validation fix and update to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: the-danger-of-ebooks.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- the-danger-of-ebooks.pl.po 15 Aug 2011 16:34:58 -0000   1.2
+++ the-danger-of-ebooks.pl.po 15 Aug 2011 16:38:37 -0000   1.3
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: the-danger-of-ebooks.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-26 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-15 09:18-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-15 10:37-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -142,7 +142,7 @@
 "Amazon can remotely delete the e-book using a back door. It used this back "
 "door in 2009 to delete thousands of copies of George Orwell's 1984."
 msgstr ""
-"Amazon może zdalnie skasować e-booka używając tzw. <em>backdoora</a> "
+"Amazon może zdalnie skasować e-booka używając tzw. <em>backdoora</em> "
 "(umyślnej luki w&nbsp;oprogramowaniu). Zrobił to w&nbsp;2009 roku, gdy "
 "skasował tysiące egzemplarzy powieści &bdquo; 1984&rdquo; George'a 
Orwella."
 
@@ -191,7 +191,6 @@
 "autorom dobrowolne, anonimowe datki."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "E-books need not attack our freedom, but they will if companies get to "
 #| "decide. It's up to us to stop them. The fight has already started."
@@ -200,9 +199,10 @@
 "they will if companies get to decide. It's up to us to stop them. The fight "
 "has already started."
 msgstr ""
-"E-booki nie muszą atakować naszej wolności, ale&nbsp;będą robić to tak "
-"długo, jak firmy będą miały prawo decydować. To od&nbsp;nas zależy, 
czy&nbsp;"
-"ich powstrzymamy. Walka już się rozpoczęła."
+"E-booki nie muszą atakować naszej wolności (książki Projektu Gutenberg 
tego "
+"nie robią), ale&nbsp;będą robić to tak długo, jak firmy będą miały 
prawo "
+"decydować. To od&nbsp;nas zależy, czy&nbsp;ich powstrzymamy. Walka już 
się "
+"rozpoczęła."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]