www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po the-danger-of-ebooks.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po the-danger-of-ebooks.pl.po
Date: Mon, 15 Aug 2011 15:21:07 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/15 15:21:07

Added files:
    philosophy/po : the-danger-of-ebooks.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Jan Owoc; corrections by Marcin Wolak and 
Tomasz W. Kozłowski

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: the-danger-of-ebooks.pl.po
===================================================================
RCS file: the-danger-of-ebooks.pl.po
diff -N the-danger-of-ebooks.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ the-danger-of-ebooks.pl.po 15 Aug 2011 15:21:02 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,267 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/the-danger-of-ebooks.html
+# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
+# Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: the-danger-of-ebooks.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-08 12:28-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-15 09:18-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The Danger of E-Books - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Niebezpieczeństwo e-booków - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "The Danger of E-Books"
+msgstr "Niebezpieczeństwo e-booków"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In an age where business dominates our governments and writes our laws, "
+"every technological advance offers business an opportunity to impose new "
+"restrictions on the public. Technologies that could have empowered us are "
+"used to chain us instead."
+msgstr ""
+"W&nbsp;czasach, kiedy firmy mają władzę nad&nbsp;rządami i&nbsp;tworzą "
+"własne prawa, każde posunięcie technologiczne umożliwia im wprowadzanie "
+"nowych ograniczeń dla społeczeństwa. Technologie, które mogłyby nas "
+"wyzwolić, są zamiast tego używane do&nbsp;zniewalania nas."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "With printed books,"
+msgstr "Zwykłe, drukowane książki:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "You can buy one with cash, anonymously."
+msgstr "możecie kupić za&nbsp;gotówkę, anonimowo."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Then you own it."
+msgstr "dzięki czemu stajecie się ich właścicielami."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "You are not required to sign a license that restricts your use of it."
+msgstr ""
+"nie wymagają od&nbsp;Was podpisania umowy licencyjnej, która ogranicza ich "
+"użycie."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"The format is known, and no proprietary technology is needed to read the "
+"book."
+msgstr ""
+"posiadają znany format i&nbsp;nie wymagają żadnego własnościowego "
+"oprogramowania do&nbsp;ich odczytania."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "You can give, lend or sell the book to another."
+msgstr "możecie dać, wypożyczyć lub&nbsp;sprzedać komuś innemu."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"You can, physically, scan and copy the book, and it's sometimes lawful under "
+"copyright."
+msgstr ""
+"możecie zeskanować lub&nbsp;skserować&nbsp;&ndash; i&nbsp;czasami jest to "
+"nawet zgodne z&nbsp;prawem."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Nobody has the power to destroy your book."
+msgstr "nie mogą być zniszczone bez&nbsp;Waszej zgody."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Contrast that with Amazon e-books (fairly typical):"
+msgstr ""
+"Porównując to z&nbsp;e-bookami firmy Amazon (dość typowymi przykładami):"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Amazon requires users to identify themselves to get an e-book."
+msgstr ""
+"Amazon wymaga, aby&nbsp;użytkownik zidentyfikował się, podając swoje dane 
"
+"osobowe, w&nbsp;celu zakupu e-booka."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "In some countries, Amazon says the user does not own the e-book."
+msgstr ""
+"W&nbsp;niektórych krajach Amazon twierdzi, że&nbsp;użytkownik nie jest "
+"właścicielem e-booka."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Amazon requires the user to accept a restrictive license on use of the e-"
+"book."
+msgstr ""
+"Amazon wymaga, aby&nbsp;użytkownik zaakceptował restrykcyjną umowę "
+"licencyjną, by móc korzystać z&nbsp;e-booka."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"The format is secret, and only proprietary user-restricting software can "
+"read it at all."
+msgstr ""
+"Format jest niejawny i&nbsp;tylko własnościowe oprogramowanie ograniczają
ce "
+"użytkownika może w&nbsp;ogóle ten format odczytać."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"An ersatz \"lending\" is allowed for some books, for a limited time, but "
+"only by specifying by name another user of the same system. No giving or "
+"selling."
+msgstr ""
+"Sztuczne &bdquo;wypożyczanie&rdquo; jest dozwolone dla niektórych książek 
"
+"na&nbsp;określony czas, ale&nbsp;tylko przez wyszczególnienie konkretnego "
+"użytkownika tego samego systemu. Nie wolno ich oddawać 
ani&nbsp;sprzedawać."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"To copy the e-book is impossible due to <a href=\"/philosophy/right-to-read."
+"html\">Digital Restrictions Management</a> in the player and prohibited by "
+"the license, which is more restrictive than copyright law."
+msgstr ""
+"Jest technicznie niemożliwe powielenie książki dzięki <a 
href=\"/philosophy/"
+"right-to-read.html\">cyfrowemu zarządzaniu ograniczeniami</a> [<em>DRM - "
+"Digital Restrictions Management</em>], które jest zawarte w&nbsp;"
+"odtwarzaczu. Jest to także zakazane przez licencję, która jest bardziej "
+"restrykcyjna niż prawo autorskie."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Amazon can remotely delete the e-book using a back door. It used this back "
+"door in 2009 to delete thousands of copies of George Orwell's 1984."
+msgstr ""
+"Amazon może zdalnie skasować e-booka używając tzw. <em>backdoora</a> "
+"(umyślnej luki w&nbsp;oprogramowaniu). Zrobił to w&nbsp;2009 roku, gdy "
+"skasował tysiące egzemplarzy powieści &bdquo; 1984&rdquo; George'a 
Orwella."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Even one of these infringements makes e-books a step backward from printed "
+"books. We must reject e-books until they respect our freedom."
+msgstr ""
+"Każde z&nbsp;tych uchybień sprawia, że&nbsp;e-booki to krok wstecz w&nbsp;"
+"stosunku do&nbsp;książek drukowanych. Musimy odrzucać e-booki do&nbsp;"
+"momentu, gdy zaczną szanować naszą wolność."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The e-book companies say denying our traditional freedoms is necessary to "
+"continue to pay authors. The current copyright system does a lousy job of "
+"that; it is much better suited to supporting those companies. We can support "
+"authors better in other ways that don't require curtailing our freedom, and "
+"even legalize sharing. Two methods I've suggested are:"
+msgstr ""
+"Firmy tworzące e-booki twierdzą, że&nbsp;naruszanie tradycyjnych wolności 
"
+"jest wymagane, aby&nbsp;nadal płacić autorom. Istniejące 
[<em>amerykańskie "
+"&ndash; przyp. tłum.</em>] prawo autorskie spisuje się w&nbsp;tej sytuacji "
+"dość kiepsko, sprzyjając raczej firmom tworzącym e-booki. Możemy 
wspierać "
+"autorów na&nbsp;różne sposoby, które nie wymagają zrzekania się naszej "
+"wolności, a&nbsp;nawet zalegalizować dzielenie się treściami. Dwie 
metody, "
+"które proponowałem, to:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"To distribute tax funds to authors based on the cube root of each author's "
+"popularity. See <a href=\"http://stallman.org/articles/internet-sharing-";
+"license.en.html\"> http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.";
+"html</a>."
+msgstr ""
+"rozprowadzanie pieniędzy z&nbsp;podatków na&nbsp;podstawie pierwiastka "
+"trzeciego stopnia popularności danego autora. Zobacz <a href=\"http://";
+"stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html\">http://stallman.org/";
+"articles/internet-sharing-license.en.html</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"To design players so users can send authors anonymous voluntary payments."
+msgstr ""
+"zaprojektowanie odtwarzaczy muzyki tak, aby&nbsp;użytkownicy mogli wysyłać 
"
+"autorom dobrowolne, anonimowe datki."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"E-books need not attack our freedom, but they will if companies get to "
+"decide. It's up to us to stop them. The fight has already started."
+msgstr ""
+"E-booki nie muszą atakować naszej wolności, ale&nbsp;będą robić to tak "
+"długo, jak firmy będą miały prawo decydować. To od&nbsp;nas zależy, 
czy&nbsp;"
+"ich powstrzymamy. Walka już się rozpoczęła."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Jan Owoc 2011, poprawki: Marcin Wolak 2011, Tomasz Kozłowski "
+"2011."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]