www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-linux-faq.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/gnu/po gnu-linux-faq.pl.po
Date: Sun, 07 Aug 2011 00:53:43 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/07 00:53:43

Modified files:
    gnu/po     : gnu-linux-faq.pl.po 

Log message:
    updated to en by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14

Patches:
Index: gnu-linux-faq.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- gnu-linux-faq.pl.po 4 Aug 2011 08:41:48 -0000    1.13
+++ gnu-linux-faq.pl.po 7 Aug 2011 00:53:38 -0000    1.14
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-04 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:54-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-06 18:51-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -430,7 +430,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems "
 #| "without GNU?</a>"
@@ -438,12 +437,11 @@
 "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without GNU?</"
 "a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Czy&nbsp;nie mogą istnieć 
systemy "
-"Linuksa bez&nbsp;GNU?</a>"
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Czy&nbsp;Linux nie może być "
+"używany bez&nbsp;GNU?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems "
 #| "without GNU?</a>"
@@ -451,8 +449,8 @@
 "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there "
 "complete Linux systems without GNU?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Czy&nbsp;nie mogą istnieć 
systemy "
-"Linuksa bez&nbsp;GNU?</a>"
+"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Czy&nbsp;"
+"istnieją kompletne systemy Linuksowe bez&nbsp;GNU?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -2565,7 +2563,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Can't there be Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-"
 #| "id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
@@ -2573,7 +2570,7 @@
 "Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Czy&nbsp;nie mogą istnieć systemy Linuksa bez&nbsp;GNU? <span 
class=\"anchor-"
+"Czy&nbsp;Linux nie może być używany bez&nbsp;GNU? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -2584,10 +2581,15 @@
 "disappointing. It is useful to say that these appliances run just Linux, to "
 "show how different those small platforms are from GNU/Linux."
 msgstr ""
+"Linux jest sam w&nbsp;sobie, lub&nbsp;z&nbsp;małymi innymi programami, "
+"używany w&nbsp;niektórych urządzeniach. Te małe systemowe oprogramowania 
nie "
+"mają praktycznie nic wspólnego z&nbsp;systemami GNU/Linux. Użytkownicy nie 
"
+"instalują ich na&nbsp;przykład na&nbsp;pecetach; byliby nimi rozczarowani. "
+"Można powiedzieć, że&nbsp;te małe urządzenia uruchamiają tylko Linuksa 
by "
+"pokazać, jak różne są od&nbsp;GNU/Linuksa."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Can't there be Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-"
 #| "id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
@@ -2595,24 +2597,24 @@
 "Are there complete Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Czy&nbsp;nie mogą istnieć systemy Linuksa bez&nbsp;GNU? <span 
class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+"Czy&nbsp;istnieją kompletne systemy Linuksowe bez&nbsp;GNU? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu"
+"\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "There are systems that contain Linux and not GNU; Android is an example."
 msgid ""
 "There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is an "
 "example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems."
 msgstr ""
-"Istnieją systemy, w&nbsp;skład których wchodzi Linux bez&nbsp;GNU. Android 
"
-"jest tego przykładem."
+"Istnieją kompletne systemy, w&nbsp;skład których wchodzi Linux 
bez&nbsp;GNU. "
+"Android jest tego przykładem. Ale&nbsp;nazywanie tego systemem &bdquo;"
+"Linux&rdquo; jest nieporozumieniem."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
 #| "doesn't contain GNU, only Linux. In effect, it's a totally different "
@@ -2638,7 +2640,8 @@
 "&bdquo;Android zawiera Linuksa, ale&nbsp;to nie jest Linux, ponieważ&nbsp;"
 "nie posiada zwykłych linuksowych [sic] bibliotek oraz&nbsp;narzędzi [chodzi 
"
 "o system GNU].&rdquo; Android zawiera tak dużo Linuksa, jak GNU/Linux. To, "
-"czego nie zawiera, to GNU."
+"czego nie zawiera, to GNU. W&nbsp;zamian posiada bardzo dużo oprogramowania "
+"dostarczanego przez Google."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]