www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po thegnuproject.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/gnu/po thegnuproject.pl.po
Date: Mon, 04 Jul 2011 21:47:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/07/04 21:47:25

Added files:
    gnu/po     : thegnuproject.pl.po 

Log message:
    Polish translation in gettext format, based on existing html translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: thegnuproject.pl.po
===================================================================
RCS file: thegnuproject.pl.po
diff -N thegnuproject.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ thegnuproject.pl.po 4 Jul 2011 21:46:57 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,2318 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html
+# Copyright (C) 2005, 2006, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Jaroslaw Lipszyc, 2005.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2005, 2006.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: thegnuproject.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-04 15:37-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "About the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "O projekcie GNU - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, History"
+msgstr ""
+"GNU, Projekt GNU, FSF, wolne oprogramowanie, Fundacja wolnego "
+"oprogramowania, historia"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "The GNU Project"
+msgstr "Projekt GNU"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"the original version was published in the book &ldquo;Open Sources&rdquo;"
+msgstr ""
+"tekst pierwotnie opublikowany w&nbsp;książce &bdquo;Open Sources&rdquo;"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The first software-sharing community"
+msgstr "Pierwsza społeczność dzieląca się oprogramowaniem"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When I started working at the <acronym title=\"Massachusetts Institute of "
+"Technology\">MIT</acronym> Artificial Intelligence Lab in 1971, I became "
+"part of a software-sharing community that had existed for many years. "
+"Sharing of software was not limited to our particular community; it is as "
+"old as computers, just as sharing of recipes is as old as cooking. But we "
+"did it more than most."
+msgstr ""
+"Kiedy w&nbsp;1971 roku rozpocząłem pracę w&nbsp;Laboratorium Sztucznej "
+"Inteligencji <acronym title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</"
+"acronym> stałem się częścią społeczności wymieniającej się 
oprogramowaniem, "
+"która działała już od&nbsp;wielu lat. Dzielenie się programami nie "
+"ograniczało się wyłącznie do&nbsp;naszej społeczności. Jest tak stare, 
jak "
+"komputery, podobnie jak wymienianie się przepisami jest tak stare, jak samo "
+"gotowanie. Ale&nbsp;nasza społeczność robiła to w&nbsp;większym stopniu, 
niż "
+"inne."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The AI Lab used a timesharing operating system called <acronym title="
+"\"Incompatible Timesharing System\">ITS</acronym> (the Incompatible "
+"Timesharing System) that the lab's staff hackers (1) had designed and "
+"written in assembler language for the Digital <acronym title=\"Programmed "
+"Data Processor\">PDP</acronym>-10, one of the large computers of the era. "
+"As a member of this community, an AI Lab staff system hacker, my job was to "
+"improve this system."
+msgstr ""
+"Laboratorium Sztucznej Inteligencji korzystało z&nbsp;systemu operacyjnego "
+"<acronym title=\"Incompatible Timesharing System\">ITS</acronym>, który "
+"dzielił czas pracy procesora pomiędzy użytkowników. Został on 
zaprojektowany "
+"i&nbsp;napisany w&nbsp;języku assembler przez hackerów (1) z&nbsp;"
+"Laboratorium na&nbsp;komputer Digital <acronym title=\"Programmed Data "
+"Processor\">PDP</acronym>-10, jeden z&nbsp;wielkich komputerów tamtego "
+"czasu. Moja praca, jako członka społeczności i&nbsp;pracownika 
Laboratorium, "
+"polegała na&nbsp;rozwijaniu tego systemu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We did not call our software &ldquo;free software&rdquo;, because that term "
+"did not yet exist; but that is what it was. Whenever people from another "
+"university or a company wanted to port and use a program, we gladly let "
+"them. If you saw someone using an unfamiliar and interesting program, you "
+"could always ask to see the source code, so that you could read it, change "
+"it, or cannibalize parts of it to make a new program."
+msgstr ""
+"Nie nazywaliśmy naszego oprogramowania &bdquo;wolnym oprogramowaniem&rdquo;, 
"
+"bo&nbsp;taki termin wówczas nie istniał. Ale&nbsp;właśnie takie ono 
było. "
+"Kiedy pracownicy innego uniwersytetu albo&nbsp;firmy chcieli przenieść 
jakiś "
+"program na&nbsp;swój system i&nbsp;korzystać z&nbsp;niego, to 
z&nbsp;chęcią "
+"się zgadzaliśmy. Kiedy widziało się kogoś korzystającego 
z&nbsp;nieznanego, "
+"interesującego programu, to zawsze można było poprosić o jego kod 
źródłowy "
+"&ndash; żeby go przeczytać, zmienić lub&nbsp;użyć jego fragmentów 
do&nbsp;"
+"stworzenia nowego programu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"(1) The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security breaker&rdquo; "
+"is a confusion on the part of the mass media. We hackers refuse to "
+"recognize that meaning, and continue using the word to mean someone who "
+"loves to program, someone who enjoys playful cleverness, or the combination "
+"of the two. See my article, <a href=\"http://stallman.org/articles/on-";
+"hacking.html\">On Hacking</a>."
+msgstr ""
+"(1) Użycie słowa &bdquo;hacker&rdquo; w&nbsp;znaczeniu &bdquo;komputerowy "
+"włamywacz&rdquo; jest mylne, wina leży tu po&nbsp;stronie mass mediów. My, 
"
+"hackerzy, nie zgadzamy się z&nbsp;takim jego rozumieniem, i&nbsp;dalej "
+"używamy terminu hacker rozumianego jako &bdquo;ktoś, kto kocha programować 
"
+"i&nbsp;czerpie przyjemność z&nbsp;tego, że&nbsp;jest w&nbsp;tym "
+"dobry&rdquo;. Przeczytajcie mój artykuł <a href=\"http://stallman.org/";
+"articles/on-hacking.html\">On Hacking</a> [po angielsku]."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The collapse of the community"
+msgstr "Upadek społeczności"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The situation changed drastically in the early 1980s when Digital "
+"discontinued the PDP-10 series. Its architecture, elegant and powerful in "
+"the 60s, could not extend naturally to the larger address spaces that were "
+"becoming feasible in the 80s. This meant that nearly all of the programs "
+"composing ITS were obsolete."
+msgstr ""
+"Sytuacja zmieniła się drastycznie we wczesnych latach 80., kiedy Digital "
+"zakończył produkcję PDP-10. Ich architektura, elegancka i&nbsp;potężna "
+"w&nbsp;latach 60., nie dała się w&nbsp;sposób naturalny rozbudować tak, 
żeby "
+"wykorzystać większe przestrzenie adresowe, jakie stały się osiągalne 
w&nbsp;"
+"latach 80. To oznaczało, że&nbsp;niemal wszystkie programy składające 
się "
+"na&nbsp;ITS stały się przestarzałe."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The AI Lab hacker community had already collapsed, not long before. In "
+"1981, the spin-off company Symbolics had hired away nearly all of the "
+"hackers from the AI Lab, and the depopulated community was unable to "
+"maintain itself. (The book Hackers, by Steve Levy, describes these events, "
+"as well as giving a clear picture of this community in its prime.) When the "
+"AI Lab bought a new PDP-10 in 1982, its administrators decided to use "
+"Digital's nonfree timesharing system instead of ITS."
+msgstr ""
+"Społeczność hackerów z&nbsp;Laboratorium Sztucznej Inteligencji rozpadła 
się "
+"niewiele wcześniej. W&nbsp;roku 1981 rozwijająca się firma Symbolics "
+"zatrudniła niemal wszystkich hackerów z&nbsp;Laboratorium, 
a&nbsp;wyludniona "
+"społeczność nie mogła już samodzielnie dać sobie rady. (Wydarzenia te "
+"opisuje książka Steve'a Levy'ego &bdquo;Hackers&rdquo;, nakreślono w&nbsp;"
+"niej także klarowny opis samej społeczności w&nbsp;czasach rozkwitu). 
Kiedy "
+"w&nbsp;1982 Laboratorium kupiło nowy komputer PDP-10, jego administratorzy "
+"w&nbsp;miejsce ITS zdecydowali się korzystać z&nbsp;wyprodukowanego przez "
+"firmę Digital zastrzeżonego systemu operacyjnego z&nbsp;podziałem czasu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The modern computers of the era, such as the VAX or the 68020, had their own "
+"operating systems, but none of them were free software: you had to sign a "
+"nondisclosure agreement even to get an executable copy."
+msgstr ""
+"Nowoczesne w&nbsp;tamtych czasach komputery, takie jak VAX czy&nbsp;68020, "
+"miały swoje własne systemy operacyjne, ale&nbsp;żaden z&nbsp;nich nie był 
"
+"wolnym oprogramowaniem. Trzeba było podpisać umowę o nieujawnianiu nawet "
+"po&nbsp;to tylko, by dostać program w&nbsp;postaci pliku wykonywalnego."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This meant that the first step in using a computer was to promise not to "
+"help your neighbor. A cooperating community was forbidden. The rule made "
+"by the owners of proprietary software was, &ldquo;If you share with your "
+"neighbor, you are a pirate. If you want any changes, beg us to make them."
+"&rdquo;"
+msgstr ""
+"To oznaczało, że&nbsp;pierwszym działaniem przy korzystaniu z&nbsp;"
+"komputerów była obietnica odmowy pomocy innym. Społeczność oparta 
na&nbsp;"
+"współpracy była zakazana. Zasadą wprowadzoną przez właścicieli 
zastrzeżonego "
+"prawnie oprogramowania było &bdquo;jeśli dzielisz się z&nbsp;bliźnim, to "
+"jesteś piratem, a&nbsp;jeśli potrzebujesz zmian, to błagaj, żebyśmy je "
+"wprowadzili&rdquo;."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The idea that the proprietary software social system&mdash;the system that "
+"says you are not allowed to share or change software&mdash;is antisocial, "
+"that it is unethical, that it is simply wrong, may come as a surprise to "
+"some readers. But what else could we say about a system based on dividing "
+"the public and keeping users helpless? Readers who find the idea surprising "
+"may have taken the proprietary software social system as a given, or judged "
+"it on the terms suggested by proprietary software businesses. Software "
+"publishers have worked long and hard to convince people that there is only "
+"one way to look at the issue."
+msgstr ""
+"Dla niektórych czytelników może być zaskoczeniem koncepcja, 
że&nbsp;system "
+"społeczny ukryty za&nbsp;oprogramowaniem prawnie zastrzeżonym &ndash; "
+"system, który mówi, że&nbsp;nie wolno ci dzielić się programami 
ani&nbsp;ich "
+"zmieniać &ndash; jest antyspołeczny, nieetyczny, że&nbsp;jest 
po&nbsp;prostu "
+"zły. Ale&nbsp;co innego moglibyśmy powiedzieć o systemie opartym na&nbsp;"
+"wprowadzaniu podziałów między ludzi i&nbsp;pozostawianiu użytkowników "
+"bez&nbsp;pomocy? Czytelnicy, którym ta myśl wydaje się zaskakująca, "
+"prawdopodobnie uważają system społeczny oprogramowania prawnie 
zastrzeżonego "
+"za&nbsp;naturalny, albo&nbsp;osądzają go według kryteriów podsuwanych 
przez "
+"przemysł oprogramowania prawnie zastrzeżonego. Producenci oprogramowania "
+"ciężko i&nbsp;długo pracowali nad&nbsp;przekonaniem ludzi, że&nbsp;to 
jedyny "
+"sposób, w&nbsp;jaki można patrzeć na&nbsp;sprawę."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When software publishers talk about &ldquo;enforcing&rdquo; their &ldquo;"
+"rights&rdquo; or &ldquo;stopping <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
+"html#Piracy\">piracy</a>&rdquo;, what they actually <em>say</em> is "
+"secondary. The real message of these statements is in the unstated "
+"assumptions they take for granted, which the public is asked to accept "
+"without examination. Let's therefore examine them."
+msgstr ""
+"Kiedy producenci oprogramowania mówią o &bdquo;egzekwowaniu&rdquo; swoich "
+"&bdquo;praw&rdquo; albo&nbsp;&bdquo;powstrzymaniu <a href=\"/philosophy/"
+"words-to-avoid.html#Piracy\">piractwa</a>&rdquo;, to, co w&nbsp;danej chwili "
+"<em>mówią</em>, jest w&nbsp;istocie drugorzędne. Faktyczną treścią ich "
+"wypowiedzi są niewypowiadane wprost, ukryte założenia traktowane przez 
nich "
+"jak rzecz bezdyskusyjna. Słuchacze mają rzecz przyjmować bezkrytycznie. "
+"Przetestujmy zatem&nbsp;te założenia."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One assumption is that software companies have an unquestionable natural "
+"right to own software and thus have power over all its users. (If this were "
+"a natural right, then no matter how much harm it does to the public, we "
+"could not object.) Interestingly, the US Constitution and legal tradition "
+"reject this view; copyright is not a natural right, but an artificial "
+"government-imposed monopoly that limits the users' natural right to copy."
+msgstr ""
+"Pierwszym jest, że&nbsp;producenci oprogramowania mają niekwestionowane, "
+"naturalne prawo do&nbsp;posiadania programów, a&nbsp;przez to do&nbsp;"
+"wywierania wpływu na&nbsp;wszystkich ich użytkowników. (Gdyby było to 
prawo "
+"naturalne, to wtedy bez&nbsp;względu na&nbsp;to, jak wiele szkody przynosi "
+"społeczności, nie moglibyśmy się mu sprzeciwić). Interesujące, 
że&nbsp;"
+"konstytucja Stanów Zjednoczonych i&nbsp;tradycja prawna odrzucają ten "
+"pogląd. Prawo autorskie nie jest prawem naturalnym, tylko sztucznym, "
+"utrzymywanym przez rząd monopolem, który ogranicza naturalne prawo "
+"użytkowników do&nbsp;kopiowania."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another unstated assumption is that the only important thing about software "
+"is what jobs it allows you to do&mdash;that we computer users should not "
+"care what kind of society we are allowed to have."
+msgstr ""
+"Kolejnym niejawnym założeniem jest, że&nbsp;jedyną istotną rzeczą 
w&nbsp;"
+"programach komputerowych jest praca, którą pozwalają wykonać &ndash; 
że&nbsp;"
+"my, użytkownicy komputerów, nie powinniśmy dbać o to, jaki rodzaj "
+"społeczności mamy prawo tworzyć."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A third assumption is that we would have no usable software (or would never "
+"have a program to do this or that particular job) if we did not offer a "
+"company power over the users of the program. This assumption may have "
+"seemed plausible, before the free software movement demonstrated that we can "
+"make plenty of useful software without putting chains on it."
+msgstr ""
+"Trzecim założeniem jest, że&nbsp;nie mielibyśmy żadnego zdatnego 
do&nbsp;"
+"użytku oprogramowania (albo nie mielibyśmy programu do&nbsp;wykonania 
takiej "
+"czy&nbsp;innej konkretnej pracy), gdybyśmy nie dali firmie komputerowej "
+"władzy nad&nbsp;jego użytkownikami. To założenie mogło wydawać się 
całkiem "
+"sensowne zanim ruch wolnego oprogramowania nie pokazał, że&nbsp;możemy "
+"stworzyć mnóstwo użytecznego oprogramowania bez&nbsp;zakładania na&nbsp;"
+"niego kajdan."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If we decline to accept these assumptions, and judge these issues based on "
+"ordinary commonsense morality while placing the users first, we arrive at "
+"very different conclusions. Computer users should be free to modify "
+"programs to fit their needs, and free to share software, because helping "
+"other people is the basis of society."
+msgstr ""
+"Jeśli odrzucimy te założenia, a&nbsp;rzecz osądzimy bazując 
na&nbsp;zwykłej, "
+"zdroworozsądkowej moralności kierując się przy ocenie przede wszystkim "
+"dobrem użytkownika, dojdziemy do&nbsp;krańcowo odmiennych wniosków. "
+"Użytkownicy komputerów powinni mieć wolność w&nbsp;zakresie 
modyfikowania "
+"programów do&nbsp;swoich potrzeb, i&nbsp;wolność do&nbsp;dzielenia się "
+"oprogramowaniem, ponieważ&nbsp;pomaganie innym jest podstawą funkcjonowania 
"
+"społeczeństwa."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There is no room here for an extensive statement of the reasoning behind "
+"this conclusion, so I refer the reader to the web page, <a href=\"/"
+"philosophy/why-free.html\"> http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html</a>."
+msgstr ""
+"Nie ma tu miejsca na&nbsp;przedstawienie wyczerpującego uzasadnienia tego "
+"twierdzenia, dlatego&nbsp;pozwolę sobie skierować czytelnika do&nbsp;tekstu 
"
+"<a href=\"/philosophy/why-free.html\">Dlaczego oprogramowanie nie powinno "
+"mieć właścicieli</a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "A stark moral choice."
+msgstr "Wybór czysto moralny"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With my community gone, to continue as before was impossible. Instead, I "
+"faced a stark moral choice."
+msgstr ""
+"Moja społeczność przestała istnieć, nie można już było działać 
jakby nic się "
+"nie zmieniło. Stanąłem w&nbsp;obliczu czysto moralnego wyboru."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The easy choice was to join the proprietary software world, signing "
+"nondisclosure agreements and promising not to help my fellow hacker. Most "
+"likely I would also be developing software that was released under "
+"nondisclosure agreements, thus adding to the pressure on other people to "
+"betray their fellows too."
+msgstr ""
+"Najłatwiejszym rozwiązaniem było wejście w&nbsp;świat oprogramowania 
prawnie "
+"zastrzeżonego &ndash; podpisywanie umów o nieujawnianiu i&nbsp;zgoda 
na&nbsp;"
+"nieudzielanie pomocy moim kolegom hackerom. Zapewne ja także pracowałbym "
+"nad&nbsp;rozwojem oprogramowania wydawanego na&nbsp;warunkach umów o "
+"nieujawnianiu, tym samym wzmagając presję na&nbsp;innych, aby&nbsp;także 
oni "
+"zdradzili swoich przyjaciół."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I could have made money this way, and perhaps amused myself writing code. "
+"But I knew that at the end of my career, I would look back on years of "
+"building walls to divide people, and feel I had spent my life making the "
+"world a worse place."
+msgstr ""
+"Mógłbym w&nbsp;ten sposób zarabiać pieniądze, być może mógłbym 
znaleźć "
+"radość w&nbsp;pisaniu kodu. Ale&nbsp;wiedziałem, że&nbsp;na końcu swojej 
"
+"kariery obejrzałbym się na&nbsp;lata, które spędziłem budując mury 
między "
+"ludźmi, i&nbsp;poczułbym, że&nbsp;życie minęło mi na&nbsp;czynieniu 
świata "
+"gorszym miejscem."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I had already experienced being on the receiving end of a nondisclosure "
+"agreement, when someone refused to give me and the MIT AI Lab the source "
+"code for the control program for our printer. (The lack of certain features "
+"in this program made use of the printer extremely frustrating.) So I could "
+"not tell myself that nondisclosure agreements were innocent. I was very "
+"angry when he refused to share with us; I could not turn around and do the "
+"same thing to everyone else."
+msgstr ""
+"Już wtedy doświadczyłem, co znaczy być odbiorcą umowy o nieujawnianiu, 
kiedy "
+"ktoś odmówił mi oraz&nbsp;Laboratorium MIT kodu źródłowego 
do&nbsp;programu "
+"kontrolującego drukarkę (brak pewnych możliwości tego programu czynił "
+"korzystanie z&nbsp;drukarki zajęciem ogromnie frustrującym.) Tak 
więc&nbsp;"
+"nie mogłem sobie powiedzieć, że&nbsp;umowy o nieujawnianiu są 
nieszkodliwe. "
+"Byłem rozzłoszczony, kiedy odmówiono nam udostępnienia kodu; nie mogłem "
+"obrócić się na&nbsp;pięcie i&nbsp;zacząć robić to samo innym."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another choice, straightforward but unpleasant, was to leave the computer "
+"field. That way my skills would not be misused, but they would still be "
+"wasted. I would not be culpable for dividing and restricting computer "
+"users, but it would happen nonetheless."
+msgstr ""
+"Kolejnym możliwym wyborem, oczywistym, choć&nbsp;nieprzyjemnym, byłby 
wybór "
+"innego zawodu. W&nbsp;ten sposób moje umiejętności nie byłyby szkodliwie "
+"wykorzystywane, ciągle jednak&nbsp;byłyby marnotrawione. Nie byłbym winny "
+"dzielenia i&nbsp;ograniczania użytkowników komputerów, ale&nbsp;to i&nbsp;"
+"tak miałoby miejsce."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So I looked for a way that a programmer could do something for the good. I "
+"asked myself, was there a program or programs that I could write, so as to "
+"make a community possible once again?"
+msgstr ""
+"Dlatego&nbsp;szukałem drogi, dzięki której programista mógłby zrobić 
coś dla "
+"wspólnego dobra. Zapytałem siebie, czy&nbsp;jest program, 
lub&nbsp;programy, "
+"które mógłbym napisać, i&nbsp;w ten sposób ponownie umożliwić 
powstanie "
+"społeczności."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The answer was clear: what was needed first was an operating system. That "
+"is the crucial software for starting to use a computer. With an operating "
+"system, you can do many things; without one, you cannot run the computer at "
+"all. With a free operating system, we could again have a community of "
+"cooperating hackers&mdash;and invite anyone to join. And anyone would be "
+"able to use a computer without starting out by conspiring to deprive his or "
+"her friends."
+msgstr ""
+"Odpowiedź była jasna: pierwszą potrzebną rzeczą jest system operacyjny. 
To "
+"jest podstawowe oprogramowanie, które umożliwia korzystanie z&nbsp;"
+"komputera. Mając system operacyjny można robić wiele rzeczy. 
Bez&nbsp;niego "
+"w&nbsp;ogóle nie można uruchomić komputera. Mając wolny system operacyjny 
"
+"ponownie moglibyśmy stworzyć wspólnotę współpracujących ze sobą 
hackerów, "
+"i&nbsp;zaprosić każdego, by do&nbsp;nas dołączył. I&nbsp;każdy mógłby 
używać "
+"komputera bez&nbsp;uczestniczenia w&nbsp;spisku mającym na&nbsp;celu "
+"ogołocenie z&nbsp;praw własnych przyjaciół."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As an operating system developer, I had the right skills for this job. So "
+"even though I could not take success for granted, I realized that I was "
+"elected to do the job. I chose to make the system compatible with Unix so "
+"that it would be portable, and so that Unix users could easily switch to "
+"it. The name GNU was chosen, following a hacker tradition, as a recursive "
+"acronym for &ldquo;GNU's Not Unix.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Jako specjalista od&nbsp;systemów operacyjnych miałem właściwe 
umiejętności. "
+"I&nbsp;choć nie mogłem być pewny sukcesu całego przedsięwzięcia, to "
+"zrozumiałem, że&nbsp;jestem wybrany do&nbsp;tej pracy. Zdecydowałem się "
+"zrobić system kompatybilny z&nbsp;Uniksem, tak żeby był łatwy w&nbsp;"
+"przenoszeniu na&nbsp;różne komputery, i&nbsp;żeby użytkownicy Uniksa 
mogli "
+"łatwo się na&nbsp;niego przerzucić. Nazwa GNU została wybrana, zgodnie ze 
"
+"starą hackerską tradycją, jako rekursywny akronim &bdquo;GNU's Not "
+"Unix&rdquo; [&bdquo;GNU to Nie Unix&rdquo;]."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"An operating system does not mean just a kernel, barely enough to run other "
+"programs. In the 1970s, every operating system worthy of the name included "
+"command processors, assemblers, compilers, interpreters, debuggers, text "
+"editors, mailers, and much more. ITS had them, Multics had them, VMS had "
+"them, and Unix had them. The GNU operating system would include them too."
+msgstr ""
+"System operacyjny nie oznacza wyłącznie jądra, ledwo wystarczającego 
do&nbsp;"
+"uruchamiania innych programów. W&nbsp;latach 70. każdy system operacyjny "
+"zasługujący na&nbsp;tę nazwę zawierał procesory poleceń, asemblery, "
+"kompilatory, interpretery, debuggery, edytory tekstu, programy pocztowe "
+"i&nbsp;wiele, wiele więcej innych aplikacji. ITS miał to wszystko, Multics "
+"miał, VMS miał i&nbsp;Unix miał. System operacyjny GNU także miał to 
mieć."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Later I heard these words, attributed to Hillel (1):"
+msgstr "Później usłyszałem słowa, przypisywane Hillelowi (1):"
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"If I am not for myself, who will be for me?<br /> If I am only for myself, "
+"what am I?<br /> If not now, when?"
+msgstr ""
+"Jeśli nie jestem dla siebie, kto będzie dla mnie?<br /> Jeśli jestem tylko 
"
+"dla siebie, to czym jestem?<br /> Jeśli nie teraz, to kiedy?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "The decision to start the GNU Project was based on a similar spirit."
+msgstr ""
+"Decyzja o powołaniu do&nbsp;życia Projektu GNU podjęta została w&nbsp;"
+"podobnym duchu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"(1) As an Atheist, I don't follow any religious leaders, but I sometimes "
+"find I admire something one of them has said."
+msgstr ""
+"(1) Jako ateista nie kieruję się wskazaniami żadnego z&nbsp;przywódców "
+"religijnych, ale&nbsp;czasem znajduję godnymi podziwu słowa, jakie któryś 
"
+"z&nbsp;nich wypowiedział."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Free as in freedom"
+msgstr "Free as in freedom"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;free software&rdquo; is sometimes misunderstood&mdash;it has "
+"nothing to do with price. It is about freedom. Here, therefore, is the "
+"definition of free software."
+msgstr ""
+"Termin &bdquo;free software&rdquo; [&bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo;] "
+"czasem jest mylnie rozumiany — to nie ma nic wspólnego z&nbsp;ceną [free "
+"w&nbsp;języku angielskim znaczy zarówno wolny, jak i&nbsp;darmowy, patrz 
też "
+"http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html &ndash; przyp. tłum.]. Tu chodzi "
+"o wolność. Dlatego&nbsp;definicja wolnego oprogramowania jest następują
ca."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "A program is free software, for you, a particular user, if:"
+msgstr ""
+"Program jest wolnym oprogramowaniem dla ciebie, jego użytkownika, jeśli:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "You have the freedom to run the program as you wish, for any purpose."
+msgstr "Masz prawo do&nbsp;jego uruchamiania w&nbsp;dowolnym celu."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"You have the freedom to modify the program to suit your needs. (To make "
+"this freedom effective in practice, you must have access to the source code, "
+"since making changes in a program without having the source code is "
+"exceedingly difficult.)"
+msgstr ""
+"Masz prawo do&nbsp;modyfikowania programu, tak by zaspokajał twoje potrzeby. 
"
+"(Żeby to prawo mogło być realizowane w&nbsp;praktyce, musisz mieć dostęp 
"
+"do&nbsp;kodu źródłowego, bo&nbsp;wprowadzanie zmian do&nbsp;programu "
+"bez&nbsp;posiadania kodu źródłowego jest niewyobrażalnie trudne.)"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"You have the freedom to redistribute copies, either gratis or for a fee."
+msgstr ""
+"Masz prawo do&nbsp;rozprowadzania kopii programu, zarówno za&nbsp;darmo, jak 
"
+"i&nbsp;za opłatą."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"You have the freedom to distribute modified versions of the program, so that "
+"the community can benefit from your improvements."
+msgstr ""
+"Masz prawo do&nbsp;rozprowadzania zmodyfikowanych wersji programu, tak żeby "
+"społeczność mogła skorzystać z&nbsp;twoich ulepszeń."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since &ldquo;free&rdquo; refers to freedom, not to price, there is no "
+"contradiction between selling copies and free software. In fact, the "
+"freedom to sell copies is crucial: collections of free software sold on CD-"
+"ROMs are important for the community, and selling them is an important way "
+"to raise funds for free software development. Therefore, a program which "
+"people are not free to include on these collections is not free software."
+msgstr ""
+"Słowo &bdquo;free&rdquo; odnosi się do&nbsp;wolności, a&nbsp;nie do&nbsp;"
+"ceny, więc&nbsp;nie ma sprzeczności między sprzedażą kopii programu, 
a&nbsp;"
+"wolnym oprogramowaniem. W&nbsp;rzeczywistości prawo do&nbsp;sprzedawania "
+"kopii jest fundamentalne: zestawy wolnego oprogramowania sprzedawane na&nbsp;"
+"CD-ROM-ach są ważne dla społeczności, a&nbsp;sprzedawanie ich jest 
istotnym "
+"sposobem pozyskiwania funduszy na&nbsp;rozwój wolnego oprogramowania. "
+"Dlatego&nbsp;program, którego ludzie nie mogą dołączać do&nbsp;takiego "
+"zestawu, nie jest wolnym oprogramowaniem."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Because of the ambiguity of &ldquo;free&rdquo;, people have long looked for "
+"alternatives, but no one has found a better term. The English language has "
+"more words and nuances than any other, but it lacks a simple, unambiguous, "
+"word that means &ldquo;free&rdquo;, as in freedom&mdash;&ldquo;"
+"unfettered&rdquo; being the word that comes closest in meaning. Such "
+"alternatives as &ldquo;liberated&rdquo;, &ldquo;freedom&rdquo;, and &ldquo;"
+"open&rdquo; have either the wrong meaning or some other disadvantage."
+msgstr ""
+"Z&nbsp;powodu wieloznaczności słowa &bdquo;free&rdquo; ludzie długo 
szukali "
+"dla niego alternatyw, ale&nbsp;żadna nie została uznana za&nbsp;lepszą. "
+"Język angielski posiada więcej słów i&nbsp;niuansów niż jakikolwiek 
inny, "
+"ale&nbsp;brakuje w&nbsp;nim prostego, niedwuznacznego słowa, które "
+"znaczyłoby &bdquo;wolny&rdquo; [&bdquo;free&rdquo; as in &bdquo;"
+"freedom&rdquo;]. &bdquo;Nieskrępowany&rdquo; [&bdquo;unfettered&rdquo;] jest 
"
+"słowem najbliższym mu znaczeniowo. Takie alternatywy jak &bdquo;"
+"oswobodzony&rdquo; [&bdquo;liberated&rdquo;], &bdquo;wolność&rdquo; 
[&bdquo;"
+"freedom&rdquo;] czy&nbsp;&bdquo;otwarty&rdquo; [&bdquo;open&rdquo;] mają "
+"albo&nbsp;niewłaściwe znaczenie, albo&nbsp;jakieś inne wady."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "GNU software and the GNU system"
+msgstr "Oprogramowanie GNU i&nbsp;system GNU"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Developing a whole system is a very large project. To bring it into reach, "
+"I decided to adapt and use existing pieces of free software wherever that "
+"was possible. For example, I decided at the very beginning to use TeX as "
+"the principal text formatter; a few years later, I decided to use the X "
+"Window System rather than writing another window system for GNU."
+msgstr ""
+"Budowanie całego systemu to bardzo duży projekt. Żeby go osiągnąć, "
+"zdecydowałem się wykorzystać i&nbsp;dostosować istniejące fragmenty 
wolnego "
+"oprogramowania gdzie tylko było to możliwe. Na&nbsp;przykład na&nbsp;samym 
"
+"początku zdecydowałem się używać TeX-a jako podstawowego programu 
do&nbsp;"
+"formatowania tekstów, a&nbsp;kilka lat później raczej zaakceptować X 
Window "
+"System, niż pisać inny system okien dla GNU."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Because of this decision, the GNU system is not the same as the collection "
+"of all GNU software. The GNU system includes programs that are not GNU "
+"software, programs that were developed by other people and projects for "
+"their own purposes, but which we can use because they are free software."
+msgstr ""
+"Z&nbsp;powodu tej decyzji system GNU nie jest tym samym, co zestaw całego "
+"oprogramowania GNU. System GNU zawiera programy, które nie są "
+"oprogramowaniem GNU, programy, które dla swoich własnych potrzeb napisali "
+"inni ludzie czy&nbsp;firmy. Możemy ich jednak&nbsp;używać, bo&nbsp;są 
wolnym "
+"oprogramowaniem."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Commencing the project"
+msgstr "Początki projektu"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In January 1984 I quit my job at MIT and began writing GNU software. "
+"Leaving MIT was necessary so that MIT would not be able to interfere with "
+"distributing GNU as free software. If I had remained on the staff, MIT "
+"could have claimed to own the work, and could have imposed their own "
+"distribution terms, or even turned the work into a proprietary software "
+"package. I had no intention of doing a large amount of work only to see it "
+"become useless for its intended purpose: creating a new software-sharing "
+"community."
+msgstr ""
+"W&nbsp;styczniu 1984 porzuciłem pracę w&nbsp;MIT i&nbsp;rozpocząłem 
pisanie "
+"oprogramowania GNU. Opuszczenie MIT było konieczne, żeby MIT nie mógł "
+"ingerować w&nbsp;rozprowadzaniu GNU jako wolnego oprogramowania. Gdybym "
+"pozostał pracownikiem MIT, uczelnia mogłaby zgłosić roszczenia 
do&nbsp;mojej "
+"pracy, mogłaby narzucić własne reguły dystrybucji, a&nbsp;nawet zamienić 
"
+"projekt w&nbsp;oprogramowanie prawnie zastrzeżone. Nie miałem ochoty 
wykonać "
+"tak ogromnej pracy, a&nbsp;następnie zobaczyć jak staje się ona 
bezużyteczna "
+"dla zamierzonego celu: stworzenia nowej społeczności dzielącej się "
+"oprogramowaniem."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, Professor Winston, then the head of the MIT AI Lab, kindly invited "
+"me to keep using the lab's facilities."
+msgstr ""
+"Pomimo to profesor Winston, ówczesny szef Laboratorium Sztucznej "
+"Inteligencji MIT, życzliwie umożliwił mi dalsze korzystanie z&nbsp;"
+"wyposażenia laboratorium."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The first steps"
+msgstr "Pierwsze kroki"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Shortly before beginning the GNU Project, I heard about the Free University "
+"Compiler Kit, also known as VUCK. (The Dutch word for &ldquo;free&rdquo; is "
+"written with a <em>v</em>.) This was a compiler designed to handle multiple "
+"languages, including C and Pascal, and to support multiple target machines. "
+"I wrote to its author asking if GNU could use it."
+msgstr ""
+"Tuż przed rozpoczęciem prac nad&nbsp;GNU usłyszałem o Free University "
+"Compiler Kit, znanym także jako VUCK (holenderskie słowo oznaczające 
&bdquo;"
+"free&rdquo; &ndash; &bdquo;wolny&rdquo; &ndash; pisze się przez V). To był "
+"kompilator zaprojektowany tak, by obsługiwał różne języki programowania, 
"
+"w&nbsp;tym C i&nbsp;Pascala, a&nbsp;także potrafił wygenerować postaci "
+"wynikowe programów przeznaczone dla rozmaitych typów komputerów. 
Napisałem "
+"do&nbsp;autora z&nbsp;pytaniem, czy&nbsp;można go użyć do&nbsp;tworzenia 
GNU."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He responded derisively, stating that the university was free but the "
+"compiler was not. I therefore decided that my first program for the GNU "
+"Project would be a multilanguage, multiplatform compiler."
+msgstr ""
+"Odpowiedział kpiąco, oświadczając, że&nbsp;to uniwersytet jest wolny, 
a&nbsp;"
+"nie kompilator. Wtedy zdecydowałem, że&nbsp;moim pierwszym programem dla 
GNU "
+"będzie wielojęzykowy i&nbsp;wieloplatformowy kompilator."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Hoping to avoid the need to write the whole compiler myself, I obtained the "
+"source code for the Pastel compiler, which was a multiplatform compiler "
+"developed at Lawrence Livermore Lab. It supported, and was written in, an "
+"extended version of Pascal, designed to be a system-programming language. I "
+"added a C front end, and began porting it to the Motorola 68000 computer. "
+"But I had to give that up when I discovered that the compiler needed many "
+"megabytes of stack space, and the available 68000 Unix system would only "
+"allow 64k."
+msgstr ""
+"W&nbsp;nadziei, że&nbsp;uda mi się uniknąć pisania całego kompilatora "
+"samodzielnie, zdobyłem kod źródłowy Pastela, który był 
wieloplatformowym "
+"kompilatorem opracowanym w&nbsp;Lawrence Livermore Lab. Obsługiwał on "
+"rozszerzoną wersję Pascala, w&nbsp;której też był napisany, 
zaprojektowana "
+"jako język programowania systemów. Dodałem mu napisany w&nbsp;C interfejs "
+"użytkownika i&nbsp;rozpocząłem przenoszenie na&nbsp;komputer Motorola 
68000. "
+"Ale&nbsp;musiałem się poddać, kiedy odkryłem, że&nbsp;kompilator 
potrzebuje "
+"wielu megabajtów pamięci, a&nbsp;istniejący na&nbsp;68000 system uniksowy "
+"zezwalał tylko na&nbsp;64 kb."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I then realized that the Pastel compiler functioned by parsing the entire "
+"input file into a syntax tree, converting the whole syntax tree into a chain "
+"of &ldquo;instructions&rdquo;, and then generating the whole output file, "
+"without ever freeing any storage. At this point, I concluded I would have "
+"to write a new compiler from scratch. That new compiler is now known as "
+"<acronym title=\"GNU Compiler Collection\">GCC</acronym>; none of the Pastel "
+"compiler is used in it, but I managed to adapt and use the C front end that "
+"I had written. But that was some years later; first, I worked on GNU Emacs."
+msgstr ""
+"Później zrozumiałem, że&nbsp;kompilator Pastel działał tak, 
że&nbsp;parsował "
+"całość pliku wejściowego do&nbsp;postaci drzewa składniowego, 
konwertował "
+"całe drzewo w&nbsp;ciąg &bdquo;instrukcji&rdquo;, a&nbsp;następnie 
generował "
+"cały plik wyjściowy, przy czym na&nbsp;żadnym etapie nie uwalniał 
zasobów. "
+"Wtedy dotarło do&nbsp;mnie, że&nbsp;nowy kompilator muszę napisać 
od&nbsp;"
+"zera. Ten nowy kompilator jest znany obecnie jako <acronym title=\"GNU "
+"Compiler Collection\">GCC</acronym>. Nie użyłem w&nbsp;nim żadnego 
fragmentu "
+"Pastela, ale&nbsp;udało mi się udało mi się dostosować 
i&nbsp;wykorzystać "
+"napisany wcześniej w&nbsp;C interfejs użytkownika. To było 
jednak&nbsp;kilka "
+"lat później. Najpierw pracowałem nad&nbsp;Emacsem."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "GNU Emacs"
+msgstr "GNU Emacs"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I began work on GNU Emacs in September 1984, and in early 1985 it was "
+"beginning to be usable. This enabled me to begin using Unix systems to do "
+"editing; having no interest in learning to use vi or ed, I had done my "
+"editing on other kinds of machines until then."
+msgstr ""
+"Prace nad&nbsp;GNU Emacsem rozpocząłem we wrześniu 1984, a&nbsp;na począ
tku "
+"1985 zaczął nadawać się do&nbsp;użytku. To pozwoliło mi na&nbsp;"
+"wykorzystanie systemów uniksowych do&nbsp;edycji. Nie mając interesu 
w&nbsp;"
+"uczeniu się vi czy&nbsp;ed, do&nbsp;tej pory edycji dokonywałem na&nbsp;"
+"maszynach innego typu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"At this point, people began wanting to use GNU Emacs, which raised the "
+"question of how to distribute it. Of course, I put it on the anonymous ftp "
+"server on the MIT computer that I used. (This computer, prep.ai.mit.edu, "
+"thus became the principal GNU ftp distribution site; when it was "
+"decommissioned a few years later, we transferred the name to our new ftp "
+"server.) But at that time, many of the interested people were not on the "
+"Internet and could not get a copy by ftp. So the question was, what would I "
+"say to them?"
+msgstr ""
+"W&nbsp;tym momencie pojawili się ludzie, którzy chcieli korzystać 
z&nbsp;GNU "
+"Emacsa, co podniosło kwestię jego dystrybucji. Oczywiście umieściłem go "
+"na&nbsp;anonimowym serwerze ftp na&nbsp;komputerze MIT, z&nbsp;którego "
+"korzystałem. (Komputer ten, prep.ai.mit.edu, stał się w&nbsp;ten sposób "
+"podstawowym ośrodkiem dystrybucyjnym GNU; kiedy został zezłomowany kilka 
lat "
+"później, przenieśliśmy jego nazwę na&nbsp;nasz nowy serwer ftp.) 
Ale&nbsp;w "
+"owym czasie wielu zainteresowanych nie miało dostępu do&nbsp;Internetu, "
+"i&nbsp;nie mogło uzyskać kopii poprzez&nbsp;ftp. Więc&nbsp;pytanie 
brzmiało: "
+"co miałem im powiedzieć?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I could have said, &ldquo;Find a friend who is on the net and who will make "
+"a copy for you.&rdquo; Or I could have done what I did with the original PDP-"
+"10 Emacs: tell them, &ldquo;Mail me a tape and a <acronym title=\"Self-"
+"addressed Stamped Envelope\">SASE</acronym>, and I will mail it back with "
+"Emacs on it.&rdquo; But I had no job, and I was looking for ways to make "
+"money from free software. So I announced that I would mail a tape to "
+"whoever wanted one, for a fee of $150. In this way, I started a free "
+"software distribution business, the precursor of the companies that today "
+"distribute entire Linux-based GNU systems."
+msgstr ""
+"Mógłbym powiedzieć &bdquo;znajdź znajomego z&nbsp;dostępem do&nbsp;"
+"Internetu, który zrobi dla ciebie kopię&rdquo;. Albo&nbsp;mogłem zrobić 
to, "
+"co robiłem z&nbsp;oryginalnym Emacsem na&nbsp;PDP-10, mówiąc 
&bdquo;wyślij "
+"mi taśmę i&nbsp;zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem, a&nbsp;ja ci 
ją "
+"odeślę z&nbsp;nagranym Emacsem&rdquo;. Ale&nbsp;nie miałem pracy i&nbsp;"
+"szukałem sposobu na&nbsp;zarobienie pieniędzy na&nbsp;wolnym 
oprogramowaniu. "
+"Dlatego&nbsp;ogłosiłem, że&nbsp;wyślę taśmę każdemu, kto tego chce, 
za&nbsp;"
+"opłatą 150$. W&nbsp;ten sposób stworzyłem firmę handlującą wolnym "
+"oprogramowaniem, poprzednika dzisiejszych przedsiębiorstw "
+"rozpowszechniających całe systemy GNU oparte na&nbsp;Linuksie."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Is a program free for every user?"
+msgstr "Czy&nbsp;program jest wolny dla każdego użytkownika?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If a program is free software when it leaves the hands of its author, this "
+"does not necessarily mean it will be free software for everyone who has a "
+"copy of it. For example, <a href=\"/philosophy/categories."
+"html#PublicDomainSoftware\"> public domain software</a> (software that is "
+"not copyrighted) is free software; but anyone can make a proprietary "
+"modified version of it. Likewise, many free programs are copyrighted but "
+"distributed under simple permissive licenses which allow proprietary "
+"modified versions."
+msgstr ""
+"Jeśli program jest wolny kiedy opuszcza ręce autora, nie oznacza to "
+"automatycznie, że&nbsp;będzie wolnym oprogramowaniem dla każdego, kto ma "
+"jego kopię. Na&nbsp;przykład oprogramowanie <a 
href=\"/philosophy/categories."
+"html#PublicDomainSoftware\">public domain</a> (oprogramowanie, które nie "
+"podlega prawu autorskiemu) jest wolne, ale&nbsp;każdy może stworzyć jego "
+"zmodyfikowaną, objętą restrykcyjną licencją wersję. Podobnie wiele 
wolnych "
+"programów jest chronionych prawami autorskimi, ale&nbsp;rozpowszechnianych "
+"na&nbsp;prostych, mało restrykcyjnych licencjach, które dopuszczają "
+"tworzenie zmodyfikowanych, zastrzeżonych wersji."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The paradigmatic example of this problem is the X Window System. Developed "
+"at MIT, and released as free software with a permissive license, it was soon "
+"adopted by various computer companies. They added X to their proprietary "
+"Unix systems, in binary form only, and covered by the same nondisclosure "
+"agreement. These copies of X were no more free software than Unix was."
+msgstr ""
+"Wzorcowym przykładem tego problemu jest X Window System. Stworzony na&nbsp;"
+"MIT i&nbsp;opublikowany jako wolne oprogramowanie z&nbsp;liberalną licencją
, "
+"szybko został zaadaptowany przez różne firmy komputerowe. Dodały one X-y "
+"&ndash; ale&nbsp;tylko w&nbsp;postaci binarnej &ndash; do&nbsp;swoich "
+"zastrzeżonych systemów uniksowych i&nbsp;objęły je tą samą umową o "
+"nieujawnianiu. Te kopie X-ów nie były już bardziej wolne, niż sam Unix."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The developers of the X Window System did not consider this a problem&mdash;"
+"they expected and intended this to happen. Their goal was not freedom, just "
+"&ldquo;success&rdquo;, defined as &ldquo;having many users.&rdquo; They did "
+"not care whether these users had freedom, only that they should be numerous."
+msgstr ""
+"Twórcy X Window System nie uważali tego za&nbsp;problem &ndash; oczekiwali "
+"i&nbsp;chcieli, by tak się właśnie stało. Ich celem nie była wolność, "
+"ale&nbsp;&bdquo;sukces&rdquo; definiowany jako &bdquo;dotarcie do&nbsp;wielu "
+"użytkowników&rdquo;. Nie dbali o to, czy&nbsp;ci użytkownicy mają 
wolność, "
+"tylko o to, by ich było wielu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This led to a paradoxical situation where two different ways of counting the "
+"amount of freedom gave different answers to the question, &ldquo;Is this "
+"program free?&rdquo; If you judged based on the freedom provided by the "
+"distribution terms of the MIT release, you would say that X was free "
+"software. But if you measured the freedom of the average user of X, you "
+"would have to say it was proprietary software. Most X users were running "
+"the proprietary versions that came with Unix systems, not the free version."
+msgstr ""
+"To doprowadziło do&nbsp;paradoksalnej sytuacji, w&nbsp;której dwa różne "
+"sposoby mierzenia ilości wolności dawały różne odpowiedzi 
na&nbsp;pytanie "
+"&bdquo;Czy ten program jest wolny?&rdquo;. Gdyby sądzić według wolności, "
+"którą zapewniają warunki dystrybucji edycji z&nbsp;MIT, można by 
powiedzieć, "
+"że&nbsp;X-y są wolnym oprogramowaniem. Ale&nbsp;gdyby mierzyć wolność "
+"przeciętnego użytkownika X-ów okazałoby się, że&nbsp;jest to 
oprogramowanie "
+"zastrzeżone. Większość użytkowników X-ów używała bowiem jego 
zastrzeżonych "
+"wersji dostarczanych z&nbsp;Uniksami, a&nbsp;nie wolnej wersji."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Copyleft and the GNU GPL"
+msgstr "Copyleft i&nbsp;GNU GPL"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The goal of GNU was to give users freedom, not just to be popular. So we "
+"needed to use distribution terms that would prevent GNU software from being "
+"turned into proprietary software. The method we use is called &ldquo;"
+"copyleft&rdquo;.(1)"
+msgstr ""
+"Celem GNU jest dać użytkownikom wolność, a&nbsp;nie tylko być 
popularnym. "
+"Dlatego&nbsp;potrzebowaliśmy takich warunków dystrybucji, które 
zapobiegłyby "
+"przekształceniu oprogramowania GNU w&nbsp;prawnie zastrzeżone. Metoda, "
+"której użyliśmy, nazywa się &bdquo;copyleft&rdquo;.(1)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyleft uses copyright law, but flips it over to serve the opposite of its "
+"usual purpose: instead of a means for restricting a program, it becomes a "
+"means for keeping the program free."
+msgstr ""
+"Copyleft korzysta z&nbsp;prawa autorskiego, ale&nbsp;wywraca je do&nbsp;góry 
"
+"nogami, żeby służyło innemu niż zazwyczaj celowi: prawo, zamiast być "
+"narzędziem służącym do&nbsp;przekształcenia oprogramowania 
w&nbsp;prywatną "
+"własność, staje się narzędziem służącym do&nbsp;zachowania wolności 
programu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The central idea of copyleft is that we give everyone permission to run the "
+"program, copy the program, modify the program, and distribute modified "
+"versions&mdash;but not permission to add restrictions of their own. Thus, "
+"the crucial freedoms that define &ldquo;free software&rdquo; are guaranteed "
+"to everyone who has a copy; they become inalienable rights."
+msgstr ""
+"Centralną koncepcją copyleftu jest to, że&nbsp;dajemy każdemu prawo 
do&nbsp;"
+"uruchamiania programu, kopiowania programu, modyfikowania programu, "
+"oraz&nbsp;rozprowadzana zmodyfikowanych wersji &ndash; ale&nbsp;nie prawo "
+"do&nbsp;dodawania własnych obostrzeń. W&nbsp;ten sposób te podstawowe "
+"wolności, które czynią oprogramowanie wolnym, są gwarantowane dla 
każdego, "
+"kto ma jego kopię; stają się prawami niezbywalnymi."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For an effective copyleft, modified versions must also be free. This "
+"ensures that work based on ours becomes available to our community if it is "
+"published. When programmers who have jobs as programmers volunteer to "
+"improve GNU software, it is copyleft that prevents their employers from "
+"saying, &ldquo;You can't share those changes, because we are going to use "
+"them to make our proprietary version of the program.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Żeby copyleft był efektywny także zmodyfikowane wersje muszą być wolne. 
To "
+"gwarantuje, że&nbsp;praca oparta na&nbsp;naszej pracy będzie po&nbsp;"
+"publikacji dostępna dla naszej społeczności. Kiedy programiści, zarabiają
cy "
+"na&nbsp;życie jako programiści, rozwijają oprogramowanie GNU, to właśnie 
"
+"copyleft powstrzymuje ich pracodawców od&nbsp;powiedzenia: &bdquo;Nie 
możesz "
+"dzielić się tymi poprawkami, bo&nbsp;chcemy ich użyć w&nbsp;naszej, 
prawnie "
+"zastrzeżonej wersji tego programu&rdquo;."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The requirement that changes must be free is essential if we want to ensure "
+"freedom for every user of the program. The companies that privatized the X "
+"Window System usually made some changes to port it to their systems and "
+"hardware. These changes were small compared with the great extent of X, but "
+"they were not trivial. If making changes were an excuse to deny the users "
+"freedom, it would be easy for anyone to take advantage of the excuse."
+msgstr ""
+"Wymóg, by także zmiany były wolne, jest niezbędny jeśli chcemy zapewnić 
"
+"wolność każdemu użytkownikowi programu. Firmy, które prywatyzują X 
Window "
+"System zazwyczaj wprowadzają jakieś poprawki, żeby dostosować go swojego "
+"sprzętu i&nbsp;systemów. Te poprawki są niewielkie w&nbsp;porównaniu 
z&nbsp;"
+"wielkim rozmiarem X-ów, ale&nbsp;nie są błahe. Gdyby wprowadzanie zmian 
było "
+"pretekstem do&nbsp;odmówienia użytkownikowi wolności, łatwo byłoby 
każdemu "
+"nadużywać tej wymówki."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A related issue concerns combining a free program with nonfree code. Such a "
+"combination would inevitably be nonfree; whichever freedoms are lacking for "
+"the nonfree part would be lacking for the whole as well. To permit such "
+"combinations would open a hole big enough to sink a ship. Therefore, a "
+"crucial requirement for copyleft is to plug this hole: anything added to or "
+"combined with a copylefted program must be such that the larger combined "
+"version is also free and copylefted."
+msgstr ""
+"Z&nbsp;tym związany jest problem łączenia wolnych programów z&nbsp;nie-"
+"wolnym kodem. Taka kombinacja byłaby nieuchronnie nie-wolna; wszystkich "
+"wolności, których brakuje w&nbsp;nie-wolnej części, brakowałoby także "
+"całości. Zgoda na&nbsp;takie połączenia wyrwałaby w&nbsp;kadłubie 
dziurę "
+"wystarczająco dużą, by zatonął cały statek. Dlatego&nbsp;kardynalnym "
+"zadaniem copyleftu jest zatkanie takiej dziury: dodawanie czy&nbsp;łączenie 
"
+"z&nbsp;programem copyleftowym musi być dokonane w&nbsp;taki sposób, by "
+"całość także była wolna i&nbsp;wydana na&nbsp;zasadach copyleftu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The specific implementation of copyleft that we use for most GNU software is "
+"the GNU General Public License, or GNU GPL for short. We have other kinds "
+"of copyleft that are used in specific circumstances. GNU manuals are "
+"copylefted also, but use a much simpler kind of copyleft, because the "
+"complexity of the GNU GPL is not necessary for manuals.(2)"
+msgstr ""
+"Charakterystycznym zastosowaniem copyleftu, którego używamy najczęściej 
dla "
+"oprogramowania GNU, jest Powszechna Licencja Publiczna GNU [GNU General "
+"Public License], w&nbsp;skrócie GNU GPL. Mamy także inne rodzaje copyleftu, 
"
+"których używamy w&nbsp;wyjątkowych warunkach. Instrukcje obsługi GNU 
także "
+"są copyleftowane, ale&nbsp;do tego celu używamy znacznie prostszego rodzaju 
"
+"copyleftu, ponieważ&nbsp;dla instrukcji obsługi nie jest konieczna cała "
+"złożoność GNU GPL.(2)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"(1) In 1984 or 1985, Don Hopkins (a very imaginative fellow) mailed me a "
+"letter. On the envelope he had written several amusing sayings, including "
+"this one: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; I used the word "
+"&ldquo;copyleft&rdquo; to name the distribution concept I was developing at "
+"the time."
+msgstr ""
+"(1) W&nbsp;1984 lub&nbsp;1985 roku Don Hopkins (znajomy obdarzony wielką "
+"wyobraźnią) wysłał mi list. Na&nbsp;jego kopercie wypisał szereg 
zabawnych "
+"sentencji, między innymi następującą: &bdquo;Copyleft &ndash; all rights "
+"reversed&rdquo; [&bdquo;Copyleft &ndash; wszystkie prawa odwrócone&rdquo;]. "
+"Użyłem słowa &bdquo;copyleft&rdquo;, żeby nazwać koncepcję 
dystrybucyjną, "
+"jaką rozwijałem w&nbsp;owym czasie."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"(2) We now use the <a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation "
+"License</a> for documentation."
+msgstr ""
+"(2) Obecnie dla dokumentacji stosujemy <a href=\"/licenses/fdl.html"
+"\">Licencję GNU Wolnej Dokumentacji</a> [GNU Free Documentation License]."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The Free Software Foundation"
+msgstr "Fundacja wolnego oprogramowania (Free Software Foundation)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As interest in using Emacs was growing, other people became involved in the "
+"GNU project, and we decided that it was time to seek funding once again. So "
+"in 1985 we created the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software "
+"Foundation</a> (FSF), a tax-exempt charity for free software development. "
+"The <acronym title=\"Free Software Foundation\">FSF</acronym> also took over "
+"the Emacs tape distribution business; later it extended this by adding other "
+"free software (both GNU and non-GNU) to the tape, and by selling free "
+"manuals as well."
+msgstr ""
+"W&nbsp;miarę jak rosło zainteresowanie Emacsem, w&nbsp;projekt GNU "
+"angażowali się coraz to nowi ludzie. W&nbsp;końcu zdecydowaliśmy, 
że&nbsp;"
+"czas ponownie poszukać źródeł finansowania. Dlatego&nbsp;w roku 1985 "
+"stworzyliśmy <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Fundację wolnego "
+"oprogramowania</a> (Free Software Foundation), zwolnioną z&nbsp;podatku "
+"instytucję na&nbsp;rzecz rozwoju wolnego oprogramowania. FSF przejęła 
także "
+"dystrybucję taśm z&nbsp;Emacsem; później rozszerzyła tę działalność 
o "
+"rozprowadzanie innego wolnego oprogramowania (zarówno GNU jak i&nbsp;nie-"
+"GNU), a&nbsp;także sprzedaż wolnych instrukcji obsługi."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Most of the FSF's income used to come from sales of copies of free software "
+"and of other related services (CD-ROMs of source code, CD-ROMs with "
+"binaries, nicely printed manuals, all with the freedom to redistribute and "
+"modify), and Deluxe Distributions (distributions for which we built the "
+"whole collection of software for the customer's choice of platform). Today "
+"the FSF still <a href=\"http://shop.fsf.org/\";> sells manuals and other "
+"gear</a>, but it gets the bulk of its funding from members' dues. You can "
+"join the FSF at <a href=\"http://fsf.org/join\";>fsf.org</a>."
+msgstr ""
+"Historycznie większość przychodów FSF pochodziła ze sprzedaży kopii "
+"programów i&nbsp;związanych z&nbsp;tym innych usług (CD-ROM-y z&nbsp;kodem 
"
+"źródłowym, CD-ROM-y z&nbsp;programami, ładnie wydrukowane instrukcje, "
+"wszystkie z&nbsp;prawem do&nbsp;rozpowszechniania i&nbsp;modyfikacji), "
+"a&nbsp;także Dystrybucje Delux (na które składa się cały zestaw 
programów "
+"skompilowanych przez nas na&nbsp;platformę wybraną przez nabywcę). Dziś 
FSF "
+"nadal <a href=\"http://shop.fsf.org/\";>sprzedaje podręczniki i&nbsp;inne "
+"zabawki</a>, ale&nbsp;większość przychodów pochodzi z&nbsp;opłat "
+"członkowskich. Możecie przyłączyć się do&nbsp;FSF na&nbsp;stronie <a 
href="
+"\"http://fsf.org/join\";>fsf.org</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free Software Foundation employees have written and maintained a number of "
+"GNU software packages. Two notable ones are the C library and the shell. "
+"The GNU C library is what every program running on a GNU/Linux system uses "
+"to communicate with Linux. It was developed by a member of the Free "
+"Software Foundation staff, Roland McGrath. The shell used on most GNU/Linux "
+"systems is <acronym title=\"Bourne Again Shell\">BASH</acronym>, the Bourne "
+"Again Shell(1), which was developed by FSF employee Brian Fox."
+msgstr ""
+"Pracownicy Fundacji wolnego oprogramowania napisali i&nbsp;utrzymywali wiele "
+"pakietów oprogramowania GNU. Dwa najbardziej znane to biblioteka C 
oraz&nbsp;"
+"powłoka (shell). Biblioteka C GNU jest czymś, czego używa każdy program "
+"uruchomiony pod&nbsp;systemem GNU/Linux do&nbsp;komunikacji z&nbsp;Linuksem. "
+"Została stworzona przez członka Fundacji wolnego oprogramowania, Rolanda "
+"McGratha. Powłoka używana na&nbsp;większości systemów GNU/Linux to 
<acronym "
+"titke=\"Bourne Again Shell\">BASH</acronym>, Bourne Again Shell(1), którą "
+"stworzył pracownik FSF Brian Fox."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We funded development of these programs because the GNU Project was not just "
+"about tools or a development environment. Our goal was a complete operating "
+"system, and these programs were needed for that goal."
+msgstr ""
+"Sfinansowaliśmy powstanie tych programów, ponieważ&nbsp;projekt GNU nie "
+"składa się wyłącznie z&nbsp;narzędzi czy&nbsp;środowiska pracy. Naszym 
celem "
+"był kompletny system operacyjny, a&nbsp;te programy były niezbędne 
do&nbsp;"
+"jego stworzenia."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"(1) &ldquo;Bourne Again Shell&rdquo; is a play on the name &ldquo;Bourne "
+"Shell&rdquo;, which was the usual shell on Unix."
+msgstr ""
+"(1) &bdquo;Bourne again Shell&rdquo; jest żartem z&nbsp;nazwy &bdquo;Bourne "
+"shell&rdquo;, który jest standardową powłoką uniksową. 
[Nieprzetłumaczalna "
+"gra słów &ndash; w&nbsp;wymowie &bdquo;Bourne again&rdquo; jest podobne "
+"do&nbsp;&bdquo;born again&rdquo;, &bdquo;nowo narodzony&rdquo;.]"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Free software support"
+msgstr "Wsparcie dla wolnego oprogramowania"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The free software philosophy rejects a specific widespread business "
+"practice, but it is not against business. When businesses respect the "
+"users' freedom, we wish them success."
+msgstr ""
+"Filozofia wolnego oprogramowania odrzuca szeroko stosowane praktyki "
+"biznesowe, ale&nbsp;nie jest przeciwko biznesowi. Jeśli biznes respektuje "
+"wolność użytkowników, życzymy mu sukcesu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Selling copies of Emacs demonstrates one kind of free software business. "
+"When the FSF took over that business, I needed another way to make a "
+"living. I found it in selling services relating to the free software I had "
+"developed. This included teaching, for subjects such as how to program GNU "
+"Emacs and how to customize GCC, and software development, mostly porting GCC "
+"to new platforms."
+msgstr ""
+"Sprzedaż kopii Emacsa to przykład jednego ze sposobów działania w&nbsp;"
+"biznesie wolnego oprogramowania. Kiedy FSF przejęła tę działalność, "
+"potrzebowałem innych sposobów na&nbsp;zarobienie pieniędzy na&nbsp;życie. 
"
+"Sposobem tym okazało się sprzedawanie usług związanych z&nbsp;rozwijanym "
+"przeze mnie oprogramowaniem GNU. W&nbsp;tym zawierały się szkolenia z&nbsp;"
+"tematów takich jak programowanie na&nbsp;GNU Emacs, czy&nbsp;dostosowanie "
+"GCC do&nbsp;konkretnych potrzeb użytkownika, a&nbsp;także rozwój 
programów, "
+"głównie implementacja GCC na&nbsp;nowe platformy."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Today each of these kinds of free software business is practiced by a number "
+"of corporations. Some distribute free software collections on CD-ROM; "
+"others sell support at levels ranging from answering user questions, to "
+"fixing bugs, to adding major new features. We are even beginning to see "
+"free software companies based on launching new free software products."
+msgstr ""
+"Dziś każda z&nbsp;tych gałęzi biznesu wolnego oprogramowania jest zajęta 
"
+"przez szereg korporacji. Niektórzy sprzedają zestawy wolnego oprogramowania 
"
+"na&nbsp;CD-ROM-ach, inni sprzedają wsparcie techniczne różnego poziomu, "
+"począwszy od&nbsp;odpowiadania na&nbsp;pytania użytkowników, poprzez&nbsp;"
+"poprawianie błędów, a&nbsp;skończywszy na&nbsp;dodawaniu nowych, 
istotnych "
+"funkcji. Obserwujemy nawet powstawanie firm informatycznych, które bazują "
+"na&nbsp;wypuszczaniu nowych produktów wolnego oprogramowania."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Watch out, though&mdash;a number of companies that associate themselves with "
+"the term &ldquo;open source&rdquo; actually base their business on nonfree "
+"software that works with free software. These are not free software "
+"companies, they are proprietary software companies whose products tempt "
+"users away from freedom. They call these programs &ldquo;value-added "
+"packages&rdquo;, which shows the values they would like us to adopt: "
+"convenience above freedom. If we value freedom more, we should call them "
+"&ldquo;freedom-subtracted&rdquo; packages."
+msgstr ""
+"Uważajcie jednak, bo&nbsp;szereg firm, które reklamują się w&nbsp;powią
zaniu "
+"z&nbsp;terminem &bdquo;open source&rdquo; w&nbsp;rzeczywistości opiera swoje 
"
+"interesy na&nbsp;niewolnym oprogramowaniu, które tylko współpracuje 
z&nbsp;"
+"wolnym oprogramowaniem. To nie są firmy wolnego oprogramowania. To są firmy 
"
+"oprogramowania prawnie zastrzeżonego, których produkty odciągają "
+"użytkowników od&nbsp;wolności. Oni nazywają je produktami z&nbsp;&bdquo;"
+"wartością dodaną&rdquo; [&bdquo;value-added packages&rdquo;], co "
+"odzwierciedla wartości, jakie chcieliby, byśmy przyjęli: udogodnienia 
ponad "
+"wolnością. Jeśli jednak&nbsp;wyżej cenimy sobie wolność, powinniśmy 
nazwać "
+"je raczej produktami z&nbsp;&bdquo;odebraną wolnością&rdquo;."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Technical goals"
+msgstr "Osiągnięcia techniczne"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The principal goal of GNU is to be free software. Even if GNU had no "
+"technical advantage over Unix, it would have a social advantage, allowing "
+"users to cooperate, and an ethical advantage, respecting the user's freedom."
+msgstr ""
+"Najważniejszym zadaniem stojącym przed GNU było po&nbsp;prostu &bdquo;być 
"
+"wolnym oprogramowaniem&rdquo;. Nawet jeśli GNU nie miałoby technicznej "
+"przewagi nad&nbsp;Uniksem, miałoby przewagę społeczną, gdyż pozwala ono "
+"użytkownikom na&nbsp;współpracę, oraz&nbsp;przewagę moralną, 
poprzez&nbsp;"
+"przestrzeganie zasad wolności użytkownika."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But it was natural to apply the known standards of good practice to the "
+"work&mdash;for example, dynamically allocating data structures to avoid "
+"arbitrary fixed size limits, and handling all the possible 8-bit codes "
+"wherever that made sense."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;było rzeczą naturalną użycie podczas tworzenia GNU znanych 
i&nbsp;"
+"dobrze działających standardów &ndash; takich jak dynamiczna alokacja "
+"struktur danych, żeby uniknąć arbitralnych stałych rozmiarów danych, "
+"czy&nbsp;obsługa wszystkich możliwych 8-bitowych znaków, gdzie tylko 
miało "
+"to sens."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In addition, we rejected the Unix focus on small memory size, by deciding "
+"not to support 16-bit machines (it was clear that 32-bit machines would be "
+"the norm by the time the GNU system was finished), and to make no effort to "
+"reduce memory usage unless it exceeded a megabyte. In programs for which "
+"handling very large files was not crucial, we encouraged programmers to read "
+"an entire input file into core, then scan its contents without having to "
+"worry about I/O."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;dodatek odrzuciliśmy uniksowe podejście skupiające się na&nbsp;"
+"minimalnym zużyciu pamięci, decydując, że&nbsp;system nie będzie 
obsługiwać "
+"maszyn 16-bitowych (było jasne, że&nbsp;w momencie, gdy system GNU zostanie 
"
+"ukończony, standardem będą maszyny 32-bitowe), oraz&nbsp;że nie będziemy 
się "
+"starać redukować zużycia pamięci, dopóki nie przekroczy ono wielkości "
+"jednego megabajta. Przy programach, dla których obsługiwanie bardzo dużych 
"
+"plików nie było szczególnie istotne, zachęcaliśmy programistów do&nbsp;"
+"załadowania pliku do&nbsp;jądra w&nbsp;całości, żeby uzyskać dostęp 
do&nbsp;"
+"jego zawartości bez&nbsp;obaw o ograniczenia wejścia-wyjścia."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These decisions enabled many GNU programs to surpass their Unix counterparts "
+"in reliability and speed."
+msgstr ""
+"Dzięki tym decyzjom wiele programów GNU jest szybsza i&nbsp;stabilniejsza "
+"od&nbsp;swoich uniksowych odpowiedników."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Donated computers"
+msgstr "Podarowane komputery"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As the GNU Project's reputation grew, people began offering to donate "
+"machines running Unix to the project. These were very useful, because the "
+"easiest way to develop components of GNU was to do it on a Unix system, and "
+"replace the components of that system one by one. But they raised an "
+"ethical issue: whether it was right for us to have a copy of Unix at all."
+msgstr ""
+"Reputacja projektu GNU rosła i&nbsp;w związku z&nbsp;tym znaleźli się "
+"ludzie, którzy zaoferowali komputery pracujące pod&nbsp;Unix-em jako dar 
dla "
+"projektu. Były one bardzo użyteczne, bo&nbsp;najłatwiejszym sposobem "
+"rozwijania komponentów GNU było robienie tego na&nbsp;systemie Uniksowym, "
+"i&nbsp;zastępowanie jego komponentów jeden po&nbsp;drugim. Ale&nbsp;to "
+"podniosło problem etyczny: czy&nbsp;posiadanie przez nas kopii Unix-a 
w&nbsp;"
+"ogóle było w&nbsp;porządku?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unix was (and is) proprietary software, and the GNU Project's philosophy "
+"said that we should not use proprietary software. But, applying the same "
+"reasoning that leads to the conclusion that violence in self defense is "
+"justified, I concluded that it was legitimate to use a proprietary package "
+"when that was crucial for developing a free replacement that would help "
+"others stop using the proprietary package."
+msgstr ""
+"Unix był (i jest) oprogramowaniem prawnie zastrzeżonym, a&nbsp;filozofia "
+"projektu GNU mówi, że&nbsp;nie powinniśmy korzystać z&nbsp;oprogramowania 
"
+"prawnie zastrzeżonego. Tym niemniej, przyjmując to samo rozumowanie, które 
"
+"mówi, że&nbsp;przemoc jest usprawiedliwiona w&nbsp;obronie koniecznej, "
+"doszedłem do&nbsp;wniosku, że&nbsp;uzasadnione jest użycie prawnie "
+"zastrzeżonego pakietu, jeśli jest to konieczne do&nbsp;stworzenia jego "
+"wolnego odpowiednika, który pomógłby ludziom w&nbsp;zaprzestaniu 
korzystania "
+"z&nbsp;zastrzeżonych pakietów."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But, even if this was a justifiable evil, it was still an evil. Today we no "
+"longer have any copies of Unix, because we have replaced them with free "
+"operating systems. If we could not replace a machine's operating system "
+"with a free one, we replaced the machine instead."
+msgstr ""
+"Nawet jeśli było to zło usprawiedliwione, to ciągle było złem. Dziś 
nie mamy "
+"już żadnych kopii Uniksa, gdyż zastąpiliśmy je wolnymi systemami "
+"operacyjnymi. A&nbsp;jeśli nie mogliśmy wymienić systemu operacyjnego "
+"maszyny na&nbsp;wolnym system, to wymienialiśmy maszynę."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The GNU Task List"
+msgstr "Lista zadań GNU"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As the GNU Project proceeded, and increasing numbers of system components "
+"were found or developed, eventually it became useful to make a list of the "
+"remaining gaps. We used it to recruit developers to write the missing "
+"pieces. This list became known as the GNU Task List. In addition to "
+"missing Unix components, we listed various other useful software and "
+"documentation projects that, we thought, a truly complete system ought to "
+"have."
+msgstr ""
+"Projekt GNU rozwijał się, wzrastała liczba opracowanych lub&nbsp;"
+"znalezionych przez nas komponentów, i&nbsp;w końcu okazało się, że&nbsp;"
+"dobrze by było zrobić listę brakujących ogniw. Korzystaliśmy z&nbsp;niej 
"
+"przy namawianiu nowych programistów do&nbsp;napisania brakujących 
elementów. "
+"Ta lista stała się znana jako &bdquo;GNU Task List&rdquo; (Lista zadań 
GNU). "
+"Oprócz brakujących składników Uniksa na&nbsp;liście znalazły się 
także inne "
+"użyteczne programy oraz&nbsp;dokumentacja projektu, którą &ndash; jak "
+"sądziliśmy &ndash; każdy naprawdę kompletny system powinien posiadać."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Today (1), hardly any Unix components are left in the GNU Task List&mdash;"
+"those jobs had been done, aside from a few inessential ones. But the list "
+"is full of projects that some might call &ldquo;applications&rdquo;. Any "
+"program that appeals to more than a narrow class of users would be a useful "
+"thing to add to an operating system."
+msgstr ""
+"Dziś (1) niemal wszystkie komponenty Uniksa, poza kilkoma mniej istotnymi, "
+"zniknęły z&nbsp;Listy zadań. Ta praca już została wykonana. 
Ale&nbsp;lista "
+"jest pełna projektów, które można by nazwać &bdquo;aplikacjami&rdquo;. 
Każdy "
+"program, który jest atrakcyjny nie tylko dla wąskiej grupy użytkowników, "
+"jest rzeczą na&nbsp;tyle użyteczną, by włączyć go do&nbsp;systemu "
+"operacyjnego."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Even games are included in the task list&mdash;and have been since the "
+"beginning. Unix included games, so naturally GNU should too. But "
+"compatibility was not an issue for games, so we did not follow the list of "
+"games that Unix had. Instead, we listed a spectrum of different kinds of "
+"games that users might like."
+msgstr ""
+"Nawet gry znajdują się na&nbsp;liście zadań &ndash; i&nbsp;znajdowały 
się "
+"na&nbsp;niej od&nbsp;początku. Unix zawierał gry, więc&nbsp;także GNU "
+"powinien je zawierać. Kompatybilność nie jest problemem w&nbsp;przypadku "
+"gier, dlatego&nbsp;nie kopiowaliśmy tych dostępnych w&nbsp;Uniksie. W&nbsp;"
+"zamian zamieściliśmy szereg gier różnych rodzajów, które użytkownikom "
+"mogłyby się spodobać."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"(1) That was written in 1998. In 2009 we no longer maintain a long task "
+"list. The community develops free software so fast that we can't even keep "
+"track of it all. Instead, we have a list of High Priority Projects, a much "
+"shorter list of projects we really want to encourage people to write."
+msgstr ""
+"(1) To było napisane w&nbsp;1998 roku. Od&nbsp;2009 już nie utrzymujemy "
+"długiej listy zadań. Wolne oprogramowanie jest rozwijane przez 
społeczność "
+"tak szybko, że&nbsp;niemożliwe byłoby wszystko śledzić. W&nbsp;zamian "
+"trzymamy listę Projektów o wysokim priorytecie [High Priority Projects]. "
+"Jest to krótsza lista projektów, na&nbsp;których nam zależy."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The GNU Library GPL"
+msgstr "GNU GPL Bibliotek (The GNU Library GPL)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU C library uses a special kind of copyleft called the GNU Library "
+"General Public License(1), which gives permission to link proprietary "
+"software with the library. Why make this exception?"
+msgstr ""
+"Biblioteka GNU C jest opublikowana na&nbsp;specjalnych warunkach copyleft, "
+"nazwanego GNU Library General Public License (Powszechna Licencja Publiczna "
+"Bibliotek GNU)(1), która zezwala na&nbsp;łączenie oprogramowania prawnie "
+"zastrzeżonego z&nbsp;tą biblioteką. Czemu służy to odstępstwo 
od&nbsp;reguły?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is not a matter of principle; there is no principle that says proprietary "
+"software products are entitled to include our code. (Why contribute to a "
+"project predicated on refusing to share with us?) Using the LGPL for the C "
+"library, or for any library, is a matter of strategy."
+msgstr ""
+"To nie jest kwestia zasad, bo&nbsp;nie ma zasady mówiącej, że&nbsp;"
+"oprogramowanie prawnie zastrzeżone ma prawo zawierać nasz kod. (Po co "
+"pracować na&nbsp;rzecz projektu, który z&nbsp;pewnością odmówi 
podzielenia "
+"się z&nbsp;nami?). Korzystanie z&nbsp;LGPL dla biblioteki C, albo&nbsp;dla "
+"każdej innej biblioteki, jest kwestią strategii."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The C library does a generic job; every proprietary system or compiler comes "
+"with a C library. Therefore, to make our C library available only to free "
+"software would not have given free software any advantage&mdash;it would "
+"only have discouraged use of our library."
+msgstr ""
+"Biblioteka C wykonuje pracę ogólną; każdy prawnie zastrzeżony system "
+"operacyjny czy&nbsp;kompilator zawiera bibliotekę C. Dlatego&nbsp;"
+"udostępnienie je wyłącznie dla społeczności wolnego oprogramowania nie "
+"dałoby wolnemu oprogramowaniu żadnej przewagi &ndash; zniechęciłoby tylko 
"
+"innych do&nbsp;korzystania z&nbsp;naszej biblioteki."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One system is an exception to this: on the GNU system (and this includes GNU/"
+"Linux), the GNU C library is the only C library. So the distribution terms "
+"of the GNU C library determine whether it is possible to compile a "
+"proprietary program for the GNU system. There is no ethical reason to allow "
+"proprietary applications on the GNU system, but strategically it seems that "
+"disallowing them would do more to discourage use of the GNU system than to "
+"encourage development of free applications. That is why using the Library "
+"GPL is a good strategy for the C library."
+msgstr ""
+"Jest jeden wyjątek: na&nbsp;systemie GNU (a to oznacza także GNU/Linux) "
+"biblioteka GNU C jest jedyną biblioteką C. Dlatego&nbsp;warunki dystrybucji 
"
+"biblioteki GNU C określają, czy&nbsp;będzie możliwa kompilacja programu "
+"prawnie zastrzeżonego na&nbsp;system GNU. Nie ma etycznych powodów, dla "
+"których należałoby zezwolić na&nbsp;uruchamianie zastrzeżonego "
+"oprogramowania na&nbsp;systemach GNU, ale&nbsp;ze strategicznego punktu "
+"widzenia zabranianie tego bardziej zniechęcałoby do&nbsp;używania systemu "
+"GNU, niż zachęcałoby do&nbsp;rozwijania wolnych aplikacji. Dlatego&nbsp;"
+"stosowanie właśnie GNU LGPL dla biblioteki GNU C uważamy za&nbsp;dobrą "
+"strategię."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For other libraries, the strategic decision needs to be considered on a case-"
+"by-case basis. When a library does a special job that can help write "
+"certain kinds of programs, then releasing it under the GPL, limiting it to "
+"free programs only, is a way of helping other free software developers, "
+"giving them an advantage against proprietary software."
+msgstr ""
+"Każdorazowo dla innych bibliotek strategiczna decyzja musi być podjęta. "
+"Jeśli biblioteka wykonuje specjalną pracę, pomocną przy pisaniu 
konkretnego "
+"rodzaju programów, wówczas opublikowanie jej na&nbsp;warunkach GPL 
powoduje, "
+"że&nbsp;mogą z&nbsp;niej korzystać wyłącznie wolne programy. W&nbsp;ten "
+"sposób wspiera się innych twórców wolnego oprogramowania, zwiększając 
ich "
+"przewagę wobec oprogramowania prawnie zastrzeżonego."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Consider GNU Readline, a library that was developed to provide command-line "
+"editing for BASH. Readline is released under the ordinary GNU GPL, not the "
+"Library GPL. This probably does reduce the amount Readline is used, but "
+"that is no loss for us. Meanwhile, at least one useful application has been "
+"made free software specifically so it could use Readline, and that is a real "
+"gain for the community."
+msgstr ""
+"Rozważmy GNU Readline &ndash; bibliotekę, która została utworzona, żeby "
+"umożliwić edycję wiersza poleceń dla BASH. Readline jest opublikowana "
+"na&nbsp;zasadach zwykłej GPL, a&nbsp;nie GPL Bibliotek. To prawdopodobnie "
+"powoduje rzadsze używanie Readline, co nie jest dla nas żadną stratą. Jak 
"
+"dotąd co najmniej jedna użyteczna aplikacja została uczyniona wolnym "
+"oprogramowaniem tylko po&nbsp;to, by mogła korzystać z&nbsp;Readline, 
a&nbsp;"
+"to jest wymierny zysk dla społeczności."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Proprietary software developers have the advantages money provides; free "
+"software developers need to make advantages for each other. I hope some day "
+"we will have a large collection of GPL-covered libraries that have no "
+"parallel available to proprietary software, providing useful modules to "
+"serve as building blocks in new free software, and adding up to a major "
+"advantage for further free software development."
+msgstr ""
+"Twórcy oprogramowania prawnie zastrzeżonego mają przewagę, którą dają 
im "
+"pieniądze; przewagą twórców wolnego oprogramowania jest to, że&nbsp;"
+"wspierają się nawzajem. Mam nadzieję, że&nbsp;kiedyś będziemy mieli 
dużą "
+"liczbę bibliotek udostępnionych na&nbsp;warunkach GPL, które nie będą 
miały "
+"odpowiedników dostępnych w&nbsp;oprogramowaniu zastrzeżonym. Będą one "
+"użytecznymi modułami służącymi do&nbsp;budowy nowych wolnych programów, 
"
+"dającymi znaczne korzyści w&nbsp;dalszym rozwoju wolnego oprogramowania."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"(1) This license is now called the GNU Lesser General Public License, to "
+"avoid giving the idea that all libraries ought to use it. <a href=\"/"
+"philosophy/why-not-lgpl.html\"></a>."
+msgstr ""
+"(1) Licencja ta nazywa się obecnie GNU Lesser General Public License, "
+"Mniejsza Powszechna Licencja GNU, żeby nie podsuwała sugestii, że&nbsp;"
+"wszystkie biblioteki powinny z&nbsp;niej korzystać. Zobacz także tekst "
+"&bdquo;<a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Czemu nie powinniście "
+"stosować Library GPL dla kolejnej biblioteki</a>&rdquo;."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Scratching an itch?"
+msgstr "Czuły punkt?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Eric Raymond says that &ldquo;Every good work of software starts by "
+"scratching a developer's personal itch.&rdquo; Maybe that happens sometimes, "
+"but many essential pieces of GNU software were developed in order to have a "
+"complete free operating system. They come from a vision and a plan, not "
+"from impulse."
+msgstr ""
+"Eric Raymond powiedział, że&nbsp;&bdquo;tworzenie każdego dobrego programu 
"
+"zaczyna się od&nbsp;poruszenia czułego punktu programisty&rdquo;. Może "
+"i&nbsp;zdarza się to czasami, ale&nbsp;wiele istotnych części GNU zostało 
"
+"utworzonych tylko po&nbsp;to, żeby stworzyć kompletny wolny system "
+"operacyjny. Ich źródło leży w&nbsp;wizji i&nbsp;planie pracy, a&nbsp;nie "
+"twórczym impulsie."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For example, we developed the GNU C library because a Unix-like system needs "
+"a C library, BASH because a Unix-like system needs a shell, and GNU tar "
+"because a Unix-like system needs a tar program. The same is true for my own "
+"programs&mdash;the GNU C compiler, GNU Emacs, GDB and GNU Make."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;przykład Bibliotekę GNU C stworzyliśmy, bo&nbsp;każdy podobny "
+"do&nbsp;Uniksa system potrzebuje biblioteki C. BASH powstał, bo&nbsp;system "
+"potrzebuje powłoki, a&nbsp;GNU tar, bo&nbsp;system potrzebuje programu tar. "
+"To samo dotyczy moich własnych programów &ndash; kompilatora GNU C, GNU "
+"Emacsa, GDB i&nbsp;GNU Make."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some GNU programs were developed to cope with specific threats to our "
+"freedom. Thus, we developed gzip to replace the Compress program, which had "
+"been lost to the community because of the <acronym title=\"Lempel-Ziv-Welch"
+"\">LZW</acronym> patents. We found people to develop LessTif, and more "
+"recently started <acronym title=\"GNU Network Object Model Environment"
+"\">GNOME</acronym> and Harmony, to address the problems caused by certain "
+"proprietary libraries (see below). We are developing the GNU Privacy Guard "
+"to replace popular nonfree encryption software, because users should not "
+"have to choose between privacy and freedom."
+msgstr ""
+"Niektóre programy GNU powstały, by poradzić sobie ze specyficznymi "
+"ograniczeniami naszej wolności. Na&nbsp;przykład gzip powstał, żeby zastą
pić "
+"program Compress, który przepadł dla społeczności z&nbsp;powodu patentów 
"
+"na&nbsp;kompresję <acronym title=\"Lempel-Ziv-Welch\">LZW</acronym>. "
+"Znaleźli się ludzie, którzy stworzyli LessTif, a&nbsp;ostatnio także "
+"<acronym title=\"GNU Network Object Model Environment\">GNOME</acronym> "
+"i&nbsp;Harmony, żeby ominąć kłopoty z&nbsp;pewnymi zastrzeżonymi "
+"bibliotekami (zobacz poniżej). Rozwijamy GNU Privacy Guard, która ma "
+"zastąpić popularne, nie-wolne oprogramowanie szyfrujące, 
bo&nbsp;użytkownicy "
+"nie powinni być zmuszeni do&nbsp;wyboru pomiędzy wolnością a&nbsp;"
+"prywatnością."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Of course, the people writing these programs became interested in the work, "
+"and many features were added to them by various people for the sake of their "
+"own needs and interests. But that is not why the programs exist."
+msgstr ""
+"Oczywiście, ludzie piszący te programy zaangażowali się w&nbsp;swoją 
pracę, "
+"i&nbsp;wiele funkcji dodali, aby&nbsp;zaspokoić swoje własne potrzeby 
i&nbsp;"
+"interesy. Ale&nbsp;to nie jest powodem, dla którego programy te powstały."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Unexpected developments"
+msgstr "Nieoczekiwany rozwój"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"At the beginning of the GNU Project, I imagined that we would develop the "
+"whole GNU system, then release it as a whole. That is not how it happened."
+msgstr ""
+"Kiedy rozpoczynaliśmy projekt GNU wyobrażałem sobie, że&nbsp;stworzymy 
cały "
+"system GNU, a&nbsp;następnie opublikujemy go jako całość. Tak się "
+"jednak&nbsp;nie stało."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since each component of the GNU system was implemented on a Unix system, "
+"each component could run on Unix systems long before a complete GNU system "
+"existed. Some of these programs became popular, and users began extending "
+"them and porting them&mdash;to the various incompatible versions of Unix, "
+"and sometimes to other systems as well."
+msgstr ""
+"Ponieważ&nbsp;każdy komponent GNU był tworzony na&nbsp;systemie uniksowym, 
"
+"to także każdy komponent mógł być pod&nbsp;Uniksem uruchamiany, na&nbsp;"
+"długo przed powstaniem kompletnego systemu GNU. Niektóre z&nbsp;tych "
+"programów stały się popularne, a&nbsp;użytkownicy rozpoczęli ich "
+"przenoszenie na&nbsp;różne, niekompatybilne ze sobą wersje Uniksa, a&nbsp;"
+"czasem także na&nbsp;inne systemy."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The process made these programs much more powerful, and attracted both funds "
+"and contributors to the GNU Project. But it probably also delayed "
+"completion of a minimal working system by several years, as GNU developers' "
+"time was put into maintaining these ports and adding features to the "
+"existing components, rather than moving on to write one missing component "
+"after another."
+msgstr ""
+"Dzięki temu programy te stały się o wiele potężniejsze, i&nbsp;przycią
gały "
+"zarówno sponsorów, jak i&nbsp;kolejnych twórców systemu GNU. 
Prawdopodobnie "
+"jednak&nbsp;równocześnie o szereg lat opóźniło ukończenie minimalnej 
wersji "
+"działającego systemu, jako że&nbsp;swój czas twórcy GNU raczej 
poświęcali "
+"wspieraniu implementacji na&nbsp;różne platformy oraz&nbsp;dodawaniu "
+"dodatkowych opcji do&nbsp;istniejących komponentów, zamiast 
na&nbsp;pisaniu, "
+"jednego po&nbsp;drugim, kolejnych brakujących elementów."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The GNU Hurd"
+msgstr "GNU Hurd"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"By 1990, the GNU system was almost complete; the only major missing "
+"component was the kernel. We had decided to implement our kernel as a "
+"collection of server processes running on top of Mach. Mach is a "
+"microkernel developed at Carnegie Mellon University and then at the "
+"University of Utah; the GNU Hurd is a collection of servers (i.e., a herd of "
+"GNUs) that run on top of Mach, and do the various jobs of the Unix kernel. "
+"The start of development was delayed as we waited for Mach to be released as "
+"free software, as had been promised."
+msgstr ""
+"W&nbsp;roku 1990 system GNU był niemal kompletny. Jedynym większym "
+"brakującym składnikiem było jądro. Zdecydowaliśmy się zaimplementować 
nasze "
+"jądro jako zestaw procesów uruchamianych na&nbsp;Machu. Mach to mikrojądro 
"
+"opracowane w&nbsp;Carnegie Mellon University, a&nbsp;później na&nbsp;"
+"Uniwersytecie Utah; GNU Hurd jest zbiorem serwerów-demonów (czyli &bdquo;"
+"hordą gnu&rdquo;), które uruchamiają się na&nbsp;Machu i&nbsp;wykonują "
+"zadania jądra uniksowego. Prace nad&nbsp;Hurdem zostały opóźnione, 
bo&nbsp;"
+"czekaliśmy na&nbsp;obiecaną publikację Macha jako wolnego oprogramowania."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One reason for choosing this design was to avoid what seemed to be the "
+"hardest part of the job: debugging a kernel program without a source-level "
+"debugger to do it with. This part of the job had been done already, in "
+"Mach, and we expected to debug the Hurd servers as user programs, with GDB. "
+"But it took a long time to make that possible, and the multithreaded servers "
+"that send messages to each other have turned out to be very hard to debug. "
+"Making the Hurd work solidly has stretched on for many years."
+msgstr ""
+"Jedną z&nbsp;przyczyn wyboru takiej właśnie architektury była chęć "
+"uniknięcia tego, co wydawało się najtrudniejszą częścią pracy: 
debugowanie "
+"jądra przy braku debuggera poziomu źródła. Ta część pracy była już 
wykonana "
+"w&nbsp;Machu. Oczekiwaliśmy, że&nbsp;będziemy mogli debugować serwery 
Hurda "
+"jako programy przestrzeni użytkownika, za&nbsp;pomocą GDB. 
Ale&nbsp;minęło "
+"wiele czasu, zanim stało się to możliwe, a&nbsp;wielowątkowe serwery, 
które "
+"wysyłają wiadomości do&nbsp;siebie nawzajem okazały się bardzo trudne "
+"do&nbsp;debugowania. Uczynienie Hurda zdolnym do&nbsp;stabilnej pracy "
+"przeciągnęło się o wiele lat."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Alix"
+msgstr "Alix"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU kernel was not originally supposed to be called the Hurd. Its "
+"original name was Alix&mdash;named after the woman who was my sweetheart at "
+"the time. She, a Unix system administrator, had pointed out how her name "
+"would fit a common naming pattern for Unix system versions; as a joke, she "
+"told her friends, &ldquo;Someone should name a kernel after me.&rdquo; I "
+"said nothing, but decided to surprise her with a kernel named Alix."
+msgstr ""
+"Jądro systemu GNU oryginalnie nie miało nazywać się Hurd. Jego pierwszą "
+"nazwą było Alix &ndash; od&nbsp;imienia kobiety, która była wtedy moją "
+"miłością. Była administratorem systemu uniksowego. Kiedyś zwróciła 
uwagę, "
+"że&nbsp;jej imię pasuje do&nbsp;zwyczajowej konwencji nazewniczej systemów 
"
+"uniksowych; w&nbsp;żartach powiedziała przyjaciołom: &bdquo;Ktoś powinien 
"
+"nazwać moim imieniem jądro systemu&rdquo;. Nic nie powiedziałem, ale&nbsp;"
+"postanowiłem zrobić jej niespodziankę nazywając jądro Alix."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It did not stay that way. Michael (now Thomas) Bushnell, the main developer "
+"of the kernel, preferred the name Hurd, and redefined Alix to refer to a "
+"certain part of the kernel&mdash;the part that would trap system calls and "
+"handle them by sending messages to Hurd servers."
+msgstr ""
+"Tak się jednak&nbsp;nie stało. Michael (obecnie Thomas) Bushnell, główny "
+"twórca jądra, optował za&nbsp;nazwą Hurd, i&nbsp;przedefiniował nazwę 
Alix "
+"&ndash; miała odtąd oznaczać pewną część jądra, część, która 
miała "
+"przechwytywać wywołania systemowe i&nbsp;obsługiwać je, wysyłając 
komunikaty "
+"do&nbsp;serwerów HURD-a."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Later, Alix and I broke up, and she changed her name; independently, the "
+"Hurd design was changed so that the C library would send messages directly "
+"to servers, and this made the Alix component disappear from the design."
+msgstr ""
+"W&nbsp;końcu Alix i&nbsp;ja rozstaliśmy się, a&nbsp;ona zmieniła imię. "
+"Niezależnie od&nbsp;tego projekt Hurda zmienił się tak, 
że&nbsp;biblioteka C "
+"wysyłała komunikaty bezpośrednio do&nbsp;serwerów, a&nbsp;to uczyniło "
+"element Alix zbędnym."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But before these things happened, a friend of hers came across the name Alix "
+"in the Hurd source code, and mentioned it to her. So she did have the "
+"chance to find a kernel named after her."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;zanim się to wszystko wydarzyło, jej znajomy natknął się 
na&nbsp;"
+"imię Alix w&nbsp;kodzie źródłowym Hurda i&nbsp;wspomniał jej o tym. Tak "
+"że&nbsp;nazwa ta spełniła swoją rolę."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Linux and GNU/Linux"
+msgstr "Linux i&nbsp;GNU/Linux"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU Hurd is not suitable for production use, and we don't know if it "
+"ever will be. The capability-based design has problems that result directly "
+"from the flexibility of the design, and it is not clear solutions exist."
+msgstr ""
+"GNU Hurd nie jest jeszcze gotowy do&nbsp;użytku i&nbsp;nie wiemy czy&nbsp;"
+"kiedykolwiek będzie. Ponieważ&nbsp;jest zaprojektowane z&nbsp;celem 
łatwego "
+"dostosowania, są problemy bezpośrednio wynikające z&nbsp;tej 
elastyczności. "
+"Nie wiemy czy&nbsp;istnieją rozwiązania tych problemów."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Fortunately, another kernel is available. In 1991, Linus Torvalds developed "
+"a Unix-compatible kernel and called it Linux. In 1992, he made Linux free "
+"software; combining Linux with the not-quite-complete GNU system resulted in "
+"a complete free operating system. (Combining them was a substantial job in "
+"itself, of course.) It is due to Linux that we can actually run a version "
+"of the GNU system today."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;szczęście jest dostępne inne jądro. W&nbsp;roku 1991 Linus 
Torvalds "
+"stworzył jądro kompatybilne z&nbsp;Uniksem i&nbsp;nazwał je Linux. Około "
+"1992 roku połączenie Linuksa z&nbsp;nie-całkiem-gotowym systemem GNU "
+"zaowocowało stworzeniem kompletnego wolnego systemu operacyjnego (połą
czenie "
+"ich było, oczywiście, istotną pracą samą w&nbsp;sobie). To dzięki 
Linuksowi "
+"możemy już teraz korzystać z&nbsp;systemu GNU."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We call this system version GNU/Linux, to express its composition as a "
+"combination of the GNU system with Linux as the kernel."
+msgstr ""
+"Nazywamy ten system GNU/Linux, żeby wyrazić jego istotę: połączenie 
systemu "
+"GNU z&nbsp;Linuksem w&nbsp;roli jądra."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Challenges in our future"
+msgstr "Wyzwania w&nbsp;naszej przyszłości"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We have proved our ability to develop a broad spectrum of free software. "
+"This does not mean we are invincible and unstoppable. Several challenges "
+"make the future of free software uncertain; meeting them will require "
+"steadfast effort and endurance, sometimes lasting for years. It will "
+"require the kind of determination that people display when they value their "
+"freedom and will not let anyone take it away."
+msgstr ""
+"Dowiedliśmy naszej zdolności do&nbsp;stworzenia szerokiego spektrum wolnego 
"
+"oprogramowania. Ale&nbsp;to nie znaczy, że&nbsp;jesteśmy niepokonani 
i&nbsp;"
+"niepowstrzymani. Szereg zagrożeń czyni przyszłość wolnego oprogramowania 
"
+"niepewną; stawienie im czoła wymagać będzie wysiłków 
i&nbsp;wytrwałości, "
+"obliczonych na&nbsp;całe lata. Wymagać będzie tego rodzaju determinacji, "
+"którą ludzie okazują gdy cenią swoją wolność i&nbsp;nie pozwolą 
nikomu jej "
+"sobie odebrać."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "The following four sections discuss these challenges."
+msgstr "Następne cztery rozdziały omawiają te zagrożenia."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Secret hardware"
+msgstr "Tajemnice sprzętu"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Hardware manufacturers increasingly tend to keep hardware specifications "
+"secret. This makes it difficult to write free drivers so that Linux and "
+"XFree86 can support new hardware. We have complete free systems today, but "
+"we will not have them tomorrow if we cannot support tomorrow's computers."
+msgstr ""
+"Producenci sprzętu coraz częściej mają zwyczaj utrzymywania 
w&nbsp;tajemnicy "
+"jego specyfikacji. To utrudnia pisanie wolnych sterowników, dzięki którym "
+"Linux i&nbsp;XFree86 mogłyby z&nbsp;nim współpracować. Mamy kompletnie 
wolne "
+"systemy operacyjne dzisiaj, ale&nbsp;nie będziemy ich mieli w&nbsp;"
+"przyszłości, jeśli nie będą obsługiwać komputerów jutra."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are two ways to cope with this problem. Programmers can do reverse "
+"engineering to figure out how to support the hardware. The rest of us can "
+"choose the hardware that is supported by free software; as our numbers "
+"increase, secrecy of specifications will become a self-defeating policy."
+msgstr ""
+"Są dwa sposoby na&nbsp;rozwiązanie tego problemu. Programiści mogą 
uprawiać "
+"&bdquo;inżynierię wsteczną&rdquo;, żeby odkryć, jak działa sprzęt. 
Reszta "
+"z&nbsp;nas może wybierać tylko ten sprzęt, który jest obsługiwany przez "
+"wolne oprogramowanie; w&nbsp;miarę jak będzie nas przybywać, utrzymywanie "
+"specyfikacji w&nbsp;tajemnicy stanie się polityką samobójczą."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Reverse engineering is a big job; will we have programmers with sufficient "
+"determination to undertake it? Yes&mdash;if we have built up a strong "
+"feeling that free software is a matter of principle, and nonfree drivers are "
+"intolerable. And will large numbers of us spend extra money, or even a "
+"little extra time, so we can use free drivers? Yes, if the determination to "
+"have freedom is widespread."
+msgstr ""
+"Inżynieria wsteczna jest ciężką pracą; czy&nbsp;znajdą się 
programiści "
+"wystarczająco zdeterminowani, żeby ją udźwignąć? Tak, jeśli tylko 
zbudujemy "
+"silne przekonanie, że&nbsp;wolne oprogramowanie jest kwestią zasad, a&nbsp;"
+"nie-wolne sterowniki są nie do&nbsp;zaakceptowania. Czy&nbsp;większość "
+"z&nbsp;nas wyda dodatkowe pieniądze lub&nbsp;choćby poświęci więcej 
czasu, "
+"żebyśmy mogli korzystać z&nbsp;wolnych sterowników? Tak, jeśli 
determinacja, "
+"żeby być wolnym będzie powszechna."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"(2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a free BIOS, "
+"coreboot; the problem is getting specs for machines so that coreboot can "
+"support them.)"
+msgstr ""
+"(Notatka z&nbsp;2008 r.: to dotyczy także BIOSu. Jest wolny BIOS, coreboot; "
+"głównym wyzwaniem jest zdobyciem specyfikacji maszyn aby&nbsp;coreboot 
mógł "
+"je wspierać.)"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Nonfree libraries"
+msgstr "Nie-wolne biblioteki"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A nonfree library that runs on free operating systems acts as a trap for "
+"free software developers. The library's attractive features are the bait; "
+"if you use the library, you fall into the trap, because your program cannot "
+"usefully be part of a free operating system. (Strictly speaking, we could "
+"include your program, but it won't <em>run</em> with the library missing.) "
+"Even worse, if a program that uses the proprietary library becomes popular, "
+"it can lure other unsuspecting programmers into the trap."
+msgstr ""
+"Niewolna biblioteka stosowana w&nbsp;wolnym systemie operacyjnym działa jak "
+"pułapka na&nbsp;twórców wolnego oprogramowania. Atrakcyjne funkcje "
+"biblioteki są przynętą, ale&nbsp;jeśli użyjecie jej, wpadniecie w&nbsp;"
+"pułapkę, bo&nbsp;Wasz program nie będzie mógł być użyteczny jako 
część "
+"wolnego systemu operacyjnego. (Dokładnie rzecz biorąc, będziemy mogli "
+"dołączyć do&nbsp;systemu Wasz program, ale&nbsp;nie będzie 
<em>działał</em> "
+"bez&nbsp;biblioteki). Co gorsza program, który korzysta z&nbsp;prawnie "
+"zastrzeżonej biblioteki, może zwabić w&nbsp;pułapkę innych, niczego nie "
+"podejrzewających programistów, jeśli stanie się popularny."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The first instance of this problem was the Motif toolkit, back in the 80s. "
+"Although there were as yet no free operating systems, it was clear what "
+"problem Motif would cause for them later on. The GNU Project responded in "
+"two ways: by asking individual free software projects to support the free X "
+"Toolkit widgets as well as Motif, and by asking for someone to write a free "
+"replacement for Motif. The job took many years; LessTif, developed by the "
+"Hungry Programmers, became powerful enough to support most Motif "
+"applications only in 1997."
+msgstr ""
+"Pierwszym przypadkiem tego problemu był w&nbsp;latach 80. zestaw narzędzi "
+"Motif. Choć&nbsp;nie było wtedy jeszcze wolnych systemów operacyjnych, 
stało "
+"się jasne jakie problemy sprawi Motif w&nbsp;przyszłości. Projekt GNU "
+"odpowiedział na&nbsp;dwa sposoby: prosząc poszczególne projekty wolnego "
+"oprogramowania, żeby obsługiwały, prócz występujących w&nbsp;Motifie, 
także "
+"składniki interfejsu użytkownika pochodzące z&nbsp;wolnego zestawu "
+"narzędziowego X-ów oraz&nbsp;wzywając do&nbsp;napisania wolnego programu, "
+"który mógłby go zastąpić. Ta praca zajęła wiele lat; LessTif, 
stworzony "
+"przez grupę Hungry Programmers [Głodni Programiści], dopiero w&nbsp;roku "
+"1997 stał się wystarczająco rozbudowany dla większości programów 
dotychczas "
+"korzystających ze składników Motifa."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Between 1996 and 1998, another nonfree <acronym title=\"Graphical User "
+"Interface\">GUI</acronym> toolkit library, called Qt, was used in a "
+"substantial collection of free software, the desktop <acronym title=\"K "
+"Desktop Environment\">KDE</acronym>."
+msgstr ""
+"W&nbsp;latach 1996–98 w&nbsp;ważnym zestawie wolnego oprogramowania, "
+"desktopie <acronym title=\"K Desktop Environment\">KDE</acronym>, używano "
+"innego nie-wolnego zestawu narzędzi <acronym title=\"Graphical User 
Interface"
+"\">GUI</acronym> (Graficznego Interfejsu Użytkownika), biblioteki o nazwie "
+"Qt."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free GNU/Linux systems were unable to use KDE, because we could not use the "
+"library. However, some commercial distributors of GNU/Linux systems who "
+"were not strict about sticking with free software added KDE to their "
+"systems&mdash;producing a system with more capabilities, but less freedom. "
+"The KDE group was actively encouraging more programmers to use Qt, and "
+"millions of new &ldquo;Linux users&rdquo; had never been exposed to the idea "
+"that there was a problem in this. The situation appeared grim."
+msgstr ""
+"Wolne systemy GNU/Linux nie mogły korzystać z&nbsp;KDE, ponieważ&nbsp;nie "
+"mogliśmy korzystać z&nbsp;tej biblioteki. Tym niemniej niektóre komercyjne 
"
+"dystrybucje systemu GNU/Linux, które nie były tak zasadnicze w&nbsp;kwestii 
"
+"wolności oprogramowania, dodawały KDE do&nbsp;swoich systemów &ndash; dają
c "
+"użytkownikom system z&nbsp;większymi możliwościami, ale&nbsp;mniejszą "
+"wolnością. Grupa KDE aktywnie zachęcała innych programistów 
do&nbsp;używania "
+"Qt, a&nbsp;miliony nowych &bdquo;użytkowników Linuksa&rdquo; nigdy nie "
+"zostały uświadomione, że&nbsp;z tym problem. Sytuacja wydawała się 
ponura."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The free software community responded to the problem in two ways: GNOME and "
+"Harmony."
+msgstr ""
+"Społeczność wolnego oprogramowania odpowiedziała na&nbsp;ten problem 
na&nbsp;"
+"dwa sposoby: tworząc GNOME i&nbsp;Harmony."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GNOME, the GNU Network Object Model Environment, is GNU's desktop project. "
+"Started in 1997 by Miguel de Icaza, and developed with the support of Red "
+"Hat Software, GNOME set out to provide similar desktop facilities, but using "
+"free software exclusively. It has technical advantages as well, such as "
+"supporting a variety of languages, not just C++. But its main purpose was "
+"freedom: not to require the use of any nonfree software."
+msgstr ""
+"GNOME [GNU Network Object Model Environment] jest projektem desktopu GNU. "
+"Rozpoczął go w&nbsp;roku 1997 Miguel de Icaza, a&nbsp;rozwijany był 
z&nbsp;"
+"pomocą firmy Red Hat Software. GNOME został stworzony, żeby oferować 
podobne "
+"udogodnienia desktopu, ale&nbsp;przy wykorzystaniu wyłącznie wolnego "
+"oprogramowania. Miał także techniczną przewagę: wspierał wiele różnych 
"
+"języków programowania, a&nbsp;nie tylko C++. Ale&nbsp;jego głównym "
+"przeznaczeniem była zagwarantowanie wolności: nie zmuszał do&nbsp;"
+"korzystania z&nbsp;niewolnego oprogramowania."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Harmony is a compatible replacement library, designed to make it possible to "
+"run KDE software without using Qt."
+msgstr ""
+"Harmony jest kompatybilną biblioteką zastępczą, zaprojektowaną, żeby 
dało "
+"się uruchamiać oprogramowanie KDE bez&nbsp;korzystania z&nbsp;Qt."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In November 1998, the developers of Qt announced a change of license which, "
+"when carried out, should make Qt free software. There is no way to be sure, "
+"but I think that this was partly due to the community's firm response to the "
+"problem that Qt posed when it was nonfree. (The new license is inconvenient "
+"and inequitable, so it remains desirable to avoid using Qt.)"
+msgstr ""
+"W&nbsp;październiku 1998 twórcy Qt ogłosili zmianę licencji, która, 
kiedy "
+"zostanie dokonana, powinna uczynić Qt wolnym oprogramowaniem. Nie ma "
+"sposobu, żeby się upewnić, ale&nbsp;myślę, że&nbsp;w dużej mierze 
było to "
+"spowodowane zdecydowaną postawą społeczności wobec problemu, jaki "
+"przedstawiała sobą Qt, kiedy nie była wolna. (Nowa licencja jest 
niedogodna "
+"i&nbsp;niesprawiedliwa, dlatego&nbsp;rozsądne jest dalsze unikanie Qt.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"[Subsequent note: in September 2000, Qt was rereleased under the GNU GPL, "
+"which essentially solved this problem.]"
+msgstr ""
+"[Kolejny dopisek: we wrześniu 2000 Qt została opublikowana 
na&nbsp;warunkach "
+"GNU GPL, co zasadniczo rozwiązało ten problem.]"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"How will we respond to the next tempting nonfree library? Will the whole "
+"community understand the need to stay out of the trap? Or will many of us "
+"give up freedom for convenience, and produce a major problem? Our future "
+"depends on our philosophy."
+msgstr ""
+"W&nbsp;jaki sposób zareagujemy na&nbsp;następna ponętną, 
ale&nbsp;niewolną "
+"bibliotekę? Czy&nbsp;cała społeczność zrozumie potrzebę trzymania się 
z&nbsp;"
+"dala od&nbsp;pułapki? Czy&nbsp;może wielu z&nbsp;nas poświęci wolność 
dla "
+"wygody, tworząc przy okazji poważny problem? Nasza przyszłość zależy 
od&nbsp;"
+"naszej filozofii."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Software patents"
+msgstr "Patenty na&nbsp;oprogramowanie"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The worst threat we face comes from software patents, which can put "
+"algorithms and features off limits to free software for up to twenty years. "
+"The LZW compression algorithm patents were applied for in 1983, and we still "
+"cannot release free software to produce proper compressed <acronym title="
+"\"Graphics Interchange Format\">GIF</acronym>s. [As of 2009 they have "
+"expired.] In 1998, a free program to produce <acronym title=\"MPEG-1 Audio "
+"Layer 3\">MP3</acronym> compressed audio was removed from distribution under "
+"threat of a patent suit."
+msgstr ""
+"Największym zagrożeniem, z&nbsp;jakim mamy do&nbsp;czynienia, są patenty "
+"na&nbsp;oprogramowanie, które mogą odsunąć algorytm 
czy&nbsp;funkcjonalność "
+"poza zasięg wolnego oprogramowania nawet na&nbsp;20 lat. Algorytm kompresji "
+"LZW został opatentowany w&nbsp;roku 1983, a&nbsp;my ciągle nie możemy "
+"opublikować wolnego programu do&nbsp;tworzenia poprawnie skompresowanych "
+"<acronym title=\"Graphics Interchange Format\">GIF</acronym>-ów. [W 2009 "
+"roku straciły ważność.] W&nbsp;roku 1998 wolny program do&nbsp;tworzenia "
+"skompresowanych plików audio <acronym title=\"MPEG-1 Audio Layer 3\">MP3</"
+"acronym> został wycofany z&nbsp;dystrybucji pod&nbsp;groźbą procesu o "
+"naruszenie patentu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are ways to cope with patents: we can search for evidence that a "
+"patent is invalid, and we can look for alternative ways to do a job. But "
+"each of these methods works only sometimes; when both fail, a patent may "
+"force all free software to lack some feature that users want. What will we "
+"do when this happens?"
+msgstr ""
+"Są sposoby na&nbsp;radzenie sobie z&nbsp;patentami: możemy szukać dowodów 
"
+"na&nbsp;to, że&nbsp;patent jest nieważny, możemy też szukać 
alternatywnych "
+"sposobów na&nbsp;wykonanie pracy. Jeśli jedno i&nbsp;drugie zawiedzie, "
+"patent może spowodować, że&nbsp;pewnych funkcji, potrzebnych 
użytkownikom, "
+"będzie brakować we wszystkich wolnych programach. Co zrobimy, jeśli tak 
się "
+"zdarzy?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Those of us who value free software for freedom's sake will stay with free "
+"software anyway. We will manage to get work done without the patented "
+"features. But those who value free software because they expect it to be "
+"technically superior are likely to call it a failure when a patent holds it "
+"back. Thus, while it is useful to talk about the practical effectiveness of "
+"the &ldquo;bazaar&rdquo; model of development, and the reliability and power "
+"of some free software, we must not stop there. We must talk about freedom "
+"and principle."
+msgstr ""
+"Ci z&nbsp;nas, którzy cenią sobie wolne oprogramowanie ze względu na&nbsp;"
+"wolność, jaką ono daje, tak czy&nbsp;inaczej pozostaną przy wolnym "
+"oprogramowaniu. Zdołamy wykonać naszą pracę bez&nbsp;opatentowanych 
funkcji. "
+"Ale&nbsp;ci, którzy cenią wolne oprogramowanie, bo&nbsp;oczekują, 
że&nbsp;"
+"będzie ono technicznie doskonalsze, sytuację taką nazwą defektem. 
Dlatego, "
+"choć&nbsp;jest rzeczą pożyteczną rozmawianie o praktycznej efektywności "
+"&bdquo;modelu bazaru&rdquo; metody rozwoju oprogramowania oraz&nbsp;"
+"solidności i&nbsp;sile niektórych wolnych programów, ale&nbsp;nie możemy 
się "
+"na&nbsp;tym zatrzymać. Musimy rozmawiać o wolności i&nbsp;zasadach."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Free documentation"
+msgstr "Wolna dokumentacja"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The biggest deficiency in our free operating systems is not in the "
+"software&mdash;it is the lack of good free manuals that we can include in "
+"our systems. Documentation is an essential part of any software package; "
+"when an important free software package does not come with a good free "
+"manual, that is a major gap. We have many such gaps today."
+msgstr ""
+"Największa wada naszych wolnych systemów operacyjnych nie leży w&nbsp;"
+"oprogramowaniu &ndash; jest nią brak dobrych, wolnych podręczników, które 
"
+"moglibyśmy dołączyć do&nbsp;naszych systemów. Dokumentacja jest istotną 
"
+"częścią każdej paczki wolnego oprogramowania; jeśli ważny pakiet 
wolnego "
+"oprogramowania nie zawiera dobrej, wolnej instrukcji obsługi, to jest to "
+"poważna luka. Mamy dziś wiele takich luk."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not price. "
+"The criterion for a free manual is pretty much the same as for free "
+"software: it is a matter of giving all users certain freedoms. "
+"Redistribution (including commercial sale) must be permitted, online and on "
+"paper, so that the manual can accompany every copy of the program."
+msgstr ""
+"Wolna dokumentacja, podobnie jak wolne oprogramowanie, to kwestia wolności, "
+"a&nbsp;nie ceny. Kryteria dla wolnych podręczników są bardzo podobne 
do&nbsp;"
+"tych, jakie stosujemy przy wolnym oprogramowaniu: to kwestia nadania "
+"wszystkim użytkownikom pewnych wolności. Redystrybucja (włączając 
w&nbsp;to "
+"sprzedaż dla zysku) musi być dozwolona, zarówno on-line, jak i&nbsp;na "
+"papierze, tak żeby każdej kopii programu mógł towarzyszyć podręcznik."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Permission for modification is crucial too. As a general rule, I don't "
+"believe that it is essential for people to have permission to modify all "
+"sorts of articles and books. For example, I don't think you or I are "
+"obliged to give permission to modify articles like this one, which describe "
+"our actions and our views."
+msgstr ""
+"Zezwolenie na&nbsp;modyfikacje także jest bardzo ważne. Zasadniczo nie "
+"wierzę, żeby była istotna możliwość nanoszenia przez ludzi zmian 
do&nbsp;"
+"wszelkiego rodzaju tekstów czy&nbsp;książek. Nie sądzę, żebyście Wy 
czy&nbsp;"
+"ja byli zobowiązani do&nbsp;zezwalania na&nbsp;modyfikowanie artykułów "
+"takich jak ten, który opisuje nasze działania i&nbsp;nasze poglądy."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But there is a particular reason why the freedom to modify is crucial for "
+"documentation for free software. When people exercise their right to modify "
+"the software, and add or change its features, if they are conscientious they "
+"will change the manual, too&mdash;so they can provide accurate and usable "
+"documentation with the modified program. A nonfree manual, which does not "
+"allow programmers to be conscientious and finish the job, does not fill our "
+"community's needs."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;jest szczególna przyczyna, dla której wolność 
do&nbsp;modyfikacji "
+"jest krytyczna dla dokumentacji wolnego oprogramowania. Kiedy ludzie "
+"egzekwują prawo do&nbsp;modyfikacji programów, do&nbsp;dodawania albo&nbsp;"
+"zmiany ich funkcji, to jeśli są konsekwentni zmienią także instrukcje "
+"&ndash; aby&nbsp;wraz ze zmodyfikowanym programem dostarczyć właściwą 
i&nbsp;"
+"użyteczną dokumentację. Podręcznik, który nie zezwala programiście 
na&nbsp;"
+"bycie konsekwentnym i&nbsp;zakończenie pracy, nie zaspokaja potrzeb naszej "
+"społeczności."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some kinds of limits on how modifications are done pose no problem. For "
+"example, requirements to preserve the original author's copyright notice, "
+"the distribution terms, or the list of authors, are OK. It is also no "
+"problem to require modified versions to include notice that they were "
+"modified, even to have entire sections that may not be deleted or changed, "
+"as long as these sections deal with nontechnical topics. These kinds of "
+"restrictions are not a problem because they don't stop the conscientious "
+"programmer from adapting the manual to fit the modified program. In other "
+"words, they don't block the free software community from making full use of "
+"the manual."
+msgstr ""
+"Niektóre rodzaje ograniczeń określających sposób nanoszenia zmian nie "
+"przedstawiają sobą problemu. Na&nbsp;przykład wymogi zachowania 
oryginalnej "
+"noty praw autorskich autora, warunków rozpowszechniania, czy&nbsp;też listy 
"
+"autorów są w&nbsp;porządku. Nie jest także kłopotem wymóg, by 
modyfikowana "
+"wersja zawierała adnotacje o dokonanych modyfikacjach, ani&nbsp;to, 
że&nbsp;"
+"dokument zawiera całe rozdziały, których nie wolno ani&nbsp;usunąć, 
ani&nbsp;"
+"zmienić, o ile rozdziały te dotyczą tematów nietechnicznych. Tego rodzaju 
"
+"ograniczenia nie są problemem, bo&nbsp;nie powstrzymują one konsekwentnego "
+"programisty od&nbsp;adaptacji podręcznika tak, aby&nbsp;pasował do&nbsp;"
+"zmodyfikowanego programu. Innymi słowy, nie przeszkadzają one 
społeczności "
+"wolnego oprogramowania w&nbsp;pełnym wykorzystaniu podręcznika."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, it must be possible to modify all the <em>technical</em> content of "
+"the manual, and then distribute the result in all the usual media, through "
+"all the usual channels; otherwise, the restrictions do obstruct the "
+"community, the manual is not free, and we need another manual."
+msgstr ""
+"Konieczne jest jednak, żeby można było modyfikować całą &bdquo;"
+"techniczną&rdquo; zawartość podręcznika, a&nbsp;następnie 
rozpowszechniać ją "
+"na&nbsp;wszystkie zwykłe sposoby, poprzez&nbsp;wszystkie kanały 
dystrybucji; "
+"jeśli ograniczenia będą blokować społeczność, to podręcznik nie 
będzie "
+"wolny, a&nbsp;my będziemy potrzebować innego."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Will free software developers have the awareness and determination to "
+"produce a full spectrum of free manuals? Once again, our future depends on "
+"philosophy."
+msgstr ""
+"Czy&nbsp;twórcy wolnego oprogramowania mają świadomość 
i&nbsp;determinację "
+"wystarczającą, żeby stworzyć pełen zakres wolnych podręczników? Raz 
jeszcze: "
+"nasza przyszłość zależy od&nbsp;naszej filozofii."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "We must talk about freedom"
+msgstr "Musimy mówić o wolności"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Estimates today are that there are ten million users of GNU/Linux systems "
+"such as Debian GNU/Linux and Red Hat &ldquo;Linux&rdquo;. Free software has "
+"developed such practical advantages that users are flocking to it for purely "
+"practical reasons."
+msgstr ""
+"Szacuje się, że&nbsp;jest dzisiaj dziesięć milionów użytkowników 
systemów "
+"GNU/Linux takich jak Debian GNU/Linux czy&nbsp;Red Hat &bdquo;Linux&rdquo;. "
+"Wolne oprogramowanie ma tyle praktycznych zalet, że&nbsp;użytkownicy "
+"zwracają się ku niemu z&nbsp;powodów czysto praktycznych."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The good consequences of this are evident: more interest in developing free "
+"software, more customers for free software businesses, and more ability to "
+"encourage companies to develop commercial free software instead of "
+"proprietary software products."
+msgstr ""
+"Dobre konsekwencje tego faktu są ewidentne: więcej zainteresowanych "
+"rozwijaniem wolnego oprogramowania, więcej klientów na&nbsp;rynku wolnego "
+"oprogramowania i&nbsp;więcej możliwości do&nbsp;zachęcania firm, żeby "
+"rozwijały komercyjne wolne oprogramowanie zamiast prawnie zastrzeżonych "
+"produktów informatycznych."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But interest in the software is growing faster than awareness of the "
+"philosophy it is based on, and this leads to trouble. Our ability to meet "
+"the challenges and threats described above depends on the will to stand firm "
+"for freedom. To make sure our community has this will, we need to spread "
+"the idea to the new users as they come into the community."
+msgstr ""
+"Ale&nbsp;zainteresowanie oprogramowaniem wzrasta szybciej, niż świadomość 
"
+"filozofii, na&nbsp;której jest ono oparte, a&nbsp;to prowadzi do&nbsp;"
+"problemów. Nasza zdolność to radzenia sobie z&nbsp;wyzwaniami i&nbsp;"
+"zagrożeniami opisanymi powyżej zależy od&nbsp;woli walki o wolność. 
Żeby "
+"upewnić się, że&nbsp;nasza społeczność rzeczywiście ma tę wolę, 
musimy "
+"propagować idee wśród nowych użytkowników, którzy dołączają 
do&nbsp;naszej "
+"społeczności."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But we are failing to do so: the efforts to attract new users into our "
+"community are far outstripping the efforts to teach them the civics of our "
+"community. We need to do both, and we need to keep the two efforts in "
+"balance."
+msgstr ""
+"To nam się jednak&nbsp;nie udaje: przyciąganie nowych użytkowników 
do&nbsp;"
+"naszej społeczności daleko przewyższyło wysiłki uczenia ich 
obywatelskich "
+"praw, jakimi się rządzimy. Tymczasem musimy robić i&nbsp;jedno, i&nbsp;"
+"drugie. Musimy utrzymywać te wysiłki w&nbsp;równowadze."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "&ldquo;Open Source&rdquo;"
+msgstr "&bdquo;Open Source&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Teaching new users about freedom became more difficult in 1998, when a part "
+"of the community decided to stop using the term &ldquo;free software&rdquo; "
+"and say &ldquo;open source software&rdquo; instead."
+msgstr ""
+"Uczenie nowych użytkowników wolności stało się trudniejsze w&nbsp;roku 
1998, "
+"kiedy część społeczności zadecydowała o zaprzestaniu używania terminu 
&bdquo;"
+"wolne oprogramowanie&rdquo;, w&nbsp;zamian proponując termin &bdquo;otwarte "
+"źródło&rdquo; [Open source]."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some who favored this term aimed to avoid the confusion of &ldquo;"
+"free&rdquo; with &ldquo;gratis&rdquo;&mdash;a valid goal. Others, however, "
+"aimed to set aside the spirit of principle that had motivated the free "
+"software movement and the GNU Project, and to appeal instead to executives "
+"and business users, many of whom hold an ideology that places profit above "
+"freedom, above community, above principle. Thus, the rhetoric of &ldquo;"
+"open source&rdquo; focuses on the potential to make high-quality, powerful "
+"software, but shuns the ideas of freedom, community, and principle."
+msgstr ""
+"Części z&nbsp;tych, którzy faworyzowali ten termin, miała na&nbsp;celu "
+"uniknięcie mylenia &bdquo;wolnego&rdquo; z&nbsp;&bdquo;darmowym&rdquo; "
+"&ndash; to właściwy cel. Jednak&nbsp;inni chcieli odciąć się od&nbsp;"
+"duchowych zasad, jakie stały u&nbsp;podstaw ruchu wolnego oprogramowania "
+"i&nbsp;projektu GNU, i&nbsp;w zamian przyciągnąć menedżerów oraz&nbsp;"
+"użytkowników biznesowych, z&nbsp;których wielu wyznaje poglądy "
+"przedkładające zysk ponad wolność, ponad społeczność i&nbsp;ponad 
zasady. "
+"Dlatego&nbsp;retoryka &bdquo;open source&rdquo; skupia się na&nbsp;"
+"możliwościach tworzenia wysokiej jakości, potężnego oprogramowania, 
i&nbsp;"
+"omija idee wolności, społeczności i&nbsp;zasad."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The &ldquo;Linux&rdquo; magazines are a clear example of this&mdash;they are "
+"filled with advertisements for proprietary software that works with GNU/"
+"Linux. When the next Motif or Qt appears, will these magazines warn "
+"programmers to stay away from it, or will they run ads for it?"
+msgstr ""
+"Czasopisma &bdquo;Linuksowe&rdquo; są czystym tego przykładem &ndash; są "
+"wypełnione reklamami prawnie zastrzeżonego oprogramowania, które "
+"współpracuje z&nbsp;GNU/Linuksem. Kiedy pojawi się następny Motif 
czy&nbsp;"
+"Qt, to czy&nbsp;czasopisma te ostrzegą programistów, by trzymały się 
od&nbsp;"
+"nich z&nbsp;daleka, czy&nbsp;też raczej zamieszczą ich reklamy?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The support of business can contribute to the community in many ways; all "
+"else being equal, it is useful. But winning their support by speaking even "
+"less about freedom and principle can be disastrous; it makes the previous "
+"imbalance between outreach and civics education even worse."
+msgstr ""
+"Wsparcie biznesu może wzbogacać społeczność na&nbsp;wiele sposobów. 
Jeśli "
+"wszystko inne pozostanie takie samo, jest to przydatne. Ale&nbsp;uzyskiwanie "
+"ich wsparcia poprzez&nbsp;przemilczanie kwestii wolności i&nbsp;zasad może "
+"być zgubne w&nbsp;skutkach. Pogarsza wspomniany brak równowagi pomiędzy "
+"rozpowszechnieniem a&nbsp;obywatelską edukacją."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;Free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; describe the same "
+"category of software, more or less, but say different things about the "
+"software, and about values. The GNU Project continues to use the term "
+"&ldquo;free software&rdquo;, to express the idea that freedom, not just "
+"technology, is important."
+msgstr ""
+"Terminy &bdquo;Wolne oprogramowanie&rdquo; i&nbsp;&bdquo;open source&rdquo; "
+"opisują mniej więcej ten sam rodzaj oprogramowania, ale&nbsp;mówią 
różne "
+"rzeczy o tym oprogramowaniu, oraz&nbsp;o wartościach, jakie są z&nbsp;nim "
+"związane. Projekt GNU trzyma się terminu &bdquo;wolne 
oprogramowanie&rdquo;, "
+"żeby wyrazić ideę, że&nbsp;to wolność, a&nbsp;nie tylko technologia, 
jest "
+"istotna."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Try!"
+msgstr "Spróbuj!"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Yoda's aphorism (&ldquo;There is no &lsquo;try&rsquo;&rdquo;) sounds neat, "
+"but it doesn't work for me. I have done most of my work while anxious about "
+"whether I could do the job, and unsure that it would be enough to achieve "
+"the goal if I did. But I tried anyway, because there was no one but me "
+"between the enemy and my city. Surprising myself, I have sometimes "
+"succeeded."
+msgstr ""
+"Filozofia Yody (&bdquo;Nie ma próbowania&rdquo;) brzmi nieźle, ale&nbsp;jak 
"
+"dla mnie nie działa. Większość mojej pracy wykonałem niepokojąc się, "
+"czy&nbsp;dam radę to zrobić, niepewny, czy&nbsp;jeśli mi się uda, to "
+"czy&nbsp;to wystarczy. Ale&nbsp;tak czy&nbsp;siak próbowałem, 
ponieważ&nbsp;"
+"nie było nikogo poza mną pomiędzy wrogiem i&nbsp;bramami mojego miasta. Co 
"
+"zaskakujące dla mnie samego, czasem udawało mi się wygrać."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Sometimes I failed; some of my cities have fallen. Then I found another "
+"threatened city, and got ready for another battle. Over time, I've learned "
+"to look for threats and put myself between them and my city, calling on "
+"other hackers to come and join me."
+msgstr ""
+"Czasem ponosiłem porażki; niektóre z&nbsp;moich miast poddały się. Wtedy 
"
+"szukałem następnego zagrożonego posterunku i&nbsp;gotowałem się do&nbsp;"
+"następnej bitwy. Z&nbsp;czasem nauczyłem się wypatrywać zagrożeń, 
stawać "
+"u&nbsp;bram miasta pod&nbsp;bronią, wzywając pozostałych hackerów, żeby 
mnie "
+"wsparli."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Nowadays, often I'm not the only one. It is a relief and a joy when I see a "
+"regiment of hackers digging in to hold the line, and I realize, this city "
+"may survive&mdash;for now. But the dangers are greater each year, and now "
+"Microsoft has explicitly targeted our community. We can't take the future "
+"of freedom for granted. Don't take it for granted! If you want to keep your "
+"freedom, you must be prepared to defend it."
+msgstr ""
+"Teraz nie jestem jedynym. To ulga i&nbsp;radość widzieć zastępy hackerów 
"
+"okopujących się, by utrzymać pozycje, i&nbsp;zdaję sobie sprawę, 
że&nbsp;"
+"miasto może przetrwać &ndash; przez jakiś czas. Ale&nbsp;zagrożenia są "
+"z&nbsp;każdym rokiem większe, a&nbsp;ostatnio Microsoft otwarcie 
zaatakował "
+"naszą społeczność. Nie możemy uznać przyszłości naszej wolności 
za&nbsp;"
+"pewną. Nie uważajmy jej za&nbsp;pewną! Jeśli chcemy zachować naszą 
wolność, "
+"musimy być przygotowani do&nbsp;jej obrony."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>.<br />Komentarze 
odnośnie "
+"tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy 
w&nbsp;"
+"tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 Richard "
+"Stallman <br /> Verbatim copying and distribution of this entire article is "
+"permitted in any medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 Richard "
+"Stallman <br /> Verbatim copying and distribution of this entire article is "
+"permitted in any medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala "
+"się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, "
+"niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego "
+"zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Jaroslaw Lipszyc 2005, Jan Owoc 2011; poprawki: Wojciech "
+"Kotwica 2005, 2006."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]