www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www po/home.pl.po server/po/takeaction.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www po/home.pl.po server/po/takeaction.pl.po
Date: Wed, 15 Dec 2010 08:50:19 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/12/15 08:50:19

Modified files:
    po       : home.pl.po 
    server/po   : takeaction.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.51&r2=1.52
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl.po?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42

Patches:
Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.51
retrieving revision 1.52
diff -u -b -r1.51 -r1.52
--- po/home.pl.po    14 Dec 2010 17:29:17 -0000   1.51
+++ po/home.pl.po    15 Dec 2010 08:50:11 -0000   1.52
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-14 12:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-03 10:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-15 09:45+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <www-pl-trans AT gnu.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -346,7 +346,6 @@
 "biblioteki OpenDWG, RARv3, Oracle Forms oraz&nbsp;automatyczna transkrypcja.."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
 #| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
@@ -389,11 +388,11 @@
 "\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
 "software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
 "<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/\">sather</a>, "
-"<a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/"
-"sxml/\">sxml</a> i&nbsp;<a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</"
-"a>wszystkie czekają na&nbsp;opiekuna. <a href=\"http://www.gnu.org/server/";
-"takeaction.pl.html#unmaint\">Więcej informacji</a>."
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a> i&nbsp;<a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a>wszystkie czekają na&nbsp;opiekuna. <a "
+"href=\"http://www.gnu.org/server/takeaction.pl.html#unmaint\";>Więcej "
+"informacji</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.

Index: server/po/takeaction.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl.po,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- server/po/takeaction.pl.po 14 Dec 2010 17:29:24 -0000   1.41
+++ server/po/takeaction.pl.po 15 Dec 2010 08:50:16 -0000   1.42
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-14 12:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-03 10:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-15 09:46+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <www-pl-trans AT gnu.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -184,7 +184,6 @@
 msgstr "<b>Przejmijcie opiekę nad&nbsp;nieutrzymywanym pakietem GNU</b>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/"
 #| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
@@ -238,18 +237,18 @@
 "\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
 "software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
 "<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/\">sather</a>, "
-"<a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/"
-"sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>. "
-"Poszukujemy także współopiekuna narzędzia CASE <a 
href=\"/software/ferret/"
-"\">ferret</a> oraz&nbsp;narzędzia do&nbsp;śledzenia bugów <a href=\"/"
-"software/gnats/\">gnats</a>. Sprawdź strony konkretnego pakietu oraz&nbsp;<a 
"
-"href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">ogólnej informacji o&nbsp;pakietach 
"
-"GNU i&nbsp;ich utrzymywaniu</a>, a&nbsp;potem wyślij maila na&nbsp;adres <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> jeśli masz czas "
-"i&nbsp;zainteresowanie przejęcia któregoś z&nbsp;tych projektów. 
Oczywiście, "
-"wiele <a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>projektów GNU szuka 
pomocy</"
-"a> różnego rodzaju."
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a>. Poszukujemy także współopiekuna "
+"narzędzia CASE <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> oraz&nbsp;narzędzia 
"
+"do&nbsp;śledzenia bugów <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. Sprawdź "
+"strony konkretnego pakietu oraz&nbsp;<a href=\"/help/evaluation."
+"html#whatmeans\">ogólnej informacji o&nbsp;pakietach GNU i&nbsp;ich "
+"utrzymywaniu</a>, a&nbsp;potem wyślij maila na&nbsp;adres <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">address@hidden</a> jeśli masz czas i&nbsp;"
+"zainteresowanie przejęcia któregoś z&nbsp;tych projektów. Oczywiście, 
wiele "
+"<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>projektów GNU szuka pomocy</a> "
+"różnego rodzaju."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "<strong>Contribute to the development of a GNU package</strong>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]