www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po basic-freedoms.pl.po free-sw....


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po basic-freedoms.pl.po free-sw....
Date: Mon, 15 Nov 2010 10:14:09 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/15 10:14:09

Modified files:
    philosophy/po : basic-freedoms.pl.po free-sw.pl.po 
             no-word-attachments.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/basic-freedoms.pl.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/no-word-attachments.pl.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14

Patches:
Index: basic-freedoms.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/basic-freedoms.pl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- basic-freedoms.pl.po    15 Nov 2010 09:28:19 -0000   1.2
+++ basic-freedoms.pl.po    15 Nov 2010 10:13:59 -0000   1.3
@@ -3,37 +3,40 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2004.
 # Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
-#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: basic-freedoms.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-15 04:28-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-30 09:29+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-15 11:01+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Freedom of Speech, Press and Association on the Internet - GNU Project - "
 "Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Wolność słowa, prasy i stowarzyszania się w Internecie - Projekt GNU - "
-"Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+"Wolność słowa, prasy i&nbsp;stowarzyszania się w&nbsp;Internecie - 
Projekt "
+"GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet"
-msgstr "Wolność słowa, prasy i stowarzyszania się w Internecie"
+msgstr "Wolność słowa, prasy i&nbsp;stowarzyszania się w&nbsp;Internecie"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The Free Software Foundation supports the freedoms of speech, press, and "
 "association on the Internet. Please check out:"
 msgstr ""
-"Fundacja Wolnego Oprogramowania popiera wolność słowa, prasy i "
-"stowarzyszania się w Internecie. Prosimy o zapoznanie się:"
+"Fundacja Wolnego Oprogramowania popiera wolność słowa, prasy i&nbsp;"
+"stowarzyszania się w&nbsp;Internecie. Prosimy o zapoznanie się:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -45,11 +48,12 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.ciec.org/\";>Citizens Internet Empowerment Coalition</a> "
 "powstała, żeby przeciwstawić się pierwszej podjętej przez Kongres 
Stanów "
-"Zjednoczonych próbie regulacji prawnej treści umieszczanych w Internecie 
– "
-"„Ustawy o normach przyzwoitości w telekomunikacji” (Communications 
Decency "
-"Act, CDA), którą Sąd Najwyższy USA uznał 26 czerwca 1997 roku za "
-"niekonstytucyjną. Witrynę Koalicji Obywatelskiej zachowano jako źródło "
-"materiałów na temat przełomu, jaki stanowił przypadek CDA."
+"Zjednoczonych próbie regulacji prawnej treści umieszczanych w&nbsp;"
+"Internecie &ndash; &bdquo;Ustawy o normach przyzwoitości w&nbsp;"
+"telekomunikacji&rdquo; (Communications Decency Act, CDA), którą Sąd "
+"Najwyższy USA uznał 26 czerwca 1997 roku za&nbsp;niekonstytucyjną. 
Witrynę "
+"Koalicji Obywatelskiej zachowano jako źródło materiałów na&nbsp;temat "
+"przełomu, jaki stanowił przypadek CDA."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -59,9 +63,9 @@
 "effect that the censors wanted."
 msgstr ""
 "Artykuł <a href=\"/philosophy/censoring-emacs.html\">Cenzurowanie GNU "
-"Emacsa</a> opisuje, jak przepisy CDA zmusiły projekt GNU do ocenzurowania "
-"GNU Emacsa, i jak, paradoksalnie, wywarło to przeciwny do zamierzonego przez 
"
-"cenzorów skutek."
+"Emacsa</a> opisuje, jak przepisy CDA zmusiły projekt GNU do&nbsp;"
+"ocenzurowania GNU Emacsa, i&nbsp;jak, paradoksalnie, wywarło to przeciwny "
+"do&nbsp;zamierzonego przez cenzorów skutek."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -71,9 +75,9 @@
 "speech, and privacy rights."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.factnet.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> to niedochodowy "
-"przegląd internetowy, wiadomości, biblioteka, centrum dialogowe i archiwum, 
"
-"dedykowane promowaniu i obronie międzynarodowych praw do wolności myśli, "
-"słowa i prywatności."
+"przegląd internetowy, wiadomości, biblioteka, centrum dialogowe i&nbsp;"
+"archiwum, dedykowane promowaniu i&nbsp;obronie międzynarodowych praw 
do&nbsp;"
+"wolności myśli, słowa i&nbsp;prywatności."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -81,14 +85,16 @@
 "for Online Freedom of Speech, Press and Association."
 msgstr ""
 "Kampania „Niebieska wstążka” (<a 
href=\"http://www.eff.org/blueribbon.html";
-"\">Blue Ribbon Campaign</a>) na rzecz wolności słowa, druku i zrzeszania 
się "
-"w Sieci."
+"\">Blue Ribbon Campaign</a>) na&nbsp;rzecz wolności słowa, druku i&nbsp;"
+"zrzeszania się w&nbsp;Sieci."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">Saving Europe from Software "
 "Patents</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">O ochronie Europy przed patentami "
+"na&nbsp;oprogramowanie</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -96,8 +102,8 @@
 "work for freedom in computer development and electronic communications."
 msgstr ""
 "<a href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations\">Organizacje</a> "
-"działające na rzecz wolności w zakresie rozwoju technik komputerowych i "
-"komunikacji elektronicznej."
+"działające na&nbsp;rzecz wolności w&nbsp;zakresie rozwoju technik "
+"komputerowych i&nbsp;komunikacji elektronicznej."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -112,12 +118,12 @@
 "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> "
-"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub 
propozycje) "
-"prosimy wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";><em>&lt;"
-"address@hidden&gt;</em></a>."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>. Istnieją 
także <a "
+"href=\"/contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;"
+"FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne 
poprawki "
+"(lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden"><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -126,8 +132,8 @@
 "translations of this article."
 msgstr ""
 "Proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">tłumaczeń</a> po informacje dotyczące koordynowania i wysyłania 
tłumaczeń "
-"tego artykułu."
+"\">tłumaczeń</a> po&nbsp;informacje dotyczące koordynowania 
i&nbsp;wysyłania "
+"tłumaczeń tego artykułu."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -149,14 +155,14 @@
 msgstr ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-"copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie i "
-"dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod "
-"warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia. "
+"copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie "
+"i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie 
od&nbsp;nośnika, "
+"pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia. "
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002 <br /> Jan Owoc 2010"
+msgstr "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, Jan Owoc 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
@@ -177,7 +183,7 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"http://www.savetheweb.org\";>Save the Web</a> (Ratujcie Sieć) to 
"
 #~ "ruch, którego celem jest zagwarantowanie, by najwyższym priorytetem 
prawa "
-#~ "internetowego w Europie była ochrona praw indywidualnych użytkowników "
-#~ "Internetu. Prosimy też o przeczytanie artykułu <a href=\"/philosophy/"
-#~ "savingeurope.html\">O ochronie Europy przed patentami na oprogramowanie</"
-#~ "a>."
+#~ "internetowego w&nbsp;Europie była ochrona praw indywidualnych "
+#~ "użytkowników Internetu. Prosimy też o przeczytanie artykułu <a 
href=\"/"
+#~ "philosophy/savingeurope.html\">O ochronie Europy przed patentami na&nbsp;"
+#~ "oprogramowanie</a>."

Index: free-sw.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- free-sw.pl.po    13 Nov 2010 01:28:54 -0000   1.25
+++ free-sw.pl.po    15 Nov 2010 10:13:59 -0000   1.26
@@ -10,13 +10,13 @@
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-09 12:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-15 11:06+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
@@ -558,7 +558,6 @@
 "częścią oprogramowania."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The same arguments also make sense for other kinds of works of practical "
 #| "use &mdash; that is to say, works that embody useful knowledge, such as "

Index: no-word-attachments.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/no-word-attachments.pl.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- no-word-attachments.pl.po  13 Nov 2010 01:28:54 -0000   1.13
+++ no-word-attachments.pl.po  15 Nov 2010 10:13:59 -0000   1.14
@@ -8,13 +8,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: no-word-attachments.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-23 09:45+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-15 11:12+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
@@ -24,8 +24,8 @@
 "We Can Put an End to Word Attachments - GNU Project - Free Software "
 "Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Możemy położyć kres załącznikom Worda - Projekt GNU - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
+"Możemy położyć kres załącznikom Worda - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
@@ -33,7 +33,7 @@
 "general public license, freedom, software, power, rights, word, attachment, "
 "word attachment, microsoft"
 msgstr ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Fundacja wolnego oprogramowania, Linux, "
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Fundacja Wolnego Oprogramowania, Linux, "
 "Linuks, general, public, license, gpl, general public license, freedom, "
 "wolność, software, oprogramowanie, power, rights, word, attachment, "
 "załącznik, word attachment, załącznik worda, microsoft"
@@ -172,7 +172,6 @@
 "czytać wolnym programom."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "When you receive a Word file, if you think of that as an isolated event, "
 #| "it is natural to try to cope by finding a way to read it. But as an "
@@ -190,8 +189,8 @@
 msgstr ""
 "Jeżeli&nbsp;otrzymanie dokumentu Worda traktujemy jako odosobniony "
 "przypadek, naturalne jest, że&nbsp;usiłujemy borykać się z&nbsp;nim 
na&nbsp;"
-"własną rękę aby&nbsp;go odczytać. Ale&nbsp;gdy dostrzegamy w&nbsp;nim "
-"przykład systematycznej, wielce szkodliwej praktyki, rzecz wymaga odmiennego 
"
+"własną rękę aby&nbsp;go odczytać. Ponieważ&nbsp;jest to przykład "
+"systematycznej, wielce szkodliwej praktyki, rzecz wymaga odmiennego "
 "podejścia. Próby radzenia sobie z&nbsp;czytaniem takiego pliku są jedynie 
"
 "leczeniem objawu chronicznej choroby. Żeby wyleczyć samą chorobę musimy "
 "przekonać ludzi, aby&nbsp;nie przesyłali ani&nbsp;nie publikowali 
dokumentów "
@@ -352,7 +351,6 @@
 "otworzyć. </em>"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<em>Receiving Word documents is bad for you because they can carry "
 #| "viruses (http://en.wikipedia.org/wiki/Macro_virus_(computing) describes "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]