www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po who-does-that-server-really-s...


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po who-does-that-server-really-s...
Date: Mon, 15 Nov 2010 09:45:45 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/15 09:45:45

Modified files:
    philosophy/po : who-does-that-server-really-serve.pl.po 

Log message:
    updated to en by Michał Walenciak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.pl.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: who-does-that-server-really-serve.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.pl.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- who-does-that-server-really-serve.pl.po   13 Nov 2010 01:28:56 -0000   
1.8
+++ who-does-that-server-really-serve.pl.po   15 Nov 2010 09:45:35 -0000   
1.9
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.0\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-12 20:27-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-23 08:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-13 08:09+0100\n"
 "Last-Translator: Michał Walenciak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden >\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -24,12 +24,12 @@
 "Who does that server really serve? - GNU Project - Free Software Foundation "
 "(FSF)"
 msgstr ""
-"Komu tak na prawdę służy ten serwer? - Projekt GNU - Fundacja wolnego "
+"Komu tak na&nbsp;prawdę służy ten serwer? - Projekt GNU - Fundacja wolnego 
"
 "oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Who does that server really serve?"
-msgstr "Komu tak na prawdę służy ten serwer?"
+msgstr "Komu tak na&nbsp;prawdę służy ten serwer?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "by <strong>Richard Stallman</strong>"
@@ -72,13 +72,13 @@
 "Technologia cyfrowa może dać nam wolność; może także naszą wolność 
odebrać. "
 "Pierwszym zagrożeniem dla&nbsp;kontroli naszego przetwarzania jest "
 "<em>oprogramowanie własnościowe</em>: program którego użytkownik 
nie&nbsp;"
-"może kontrolować ponieważ to właściciel (firma taka jak Apple czy 
Microsoft) "
-"ma nad&nbsp;nim kontrolę. Właściciel często wykorzystuje tę 
niesprawiedliwą "
-"władzę umieszczając w&nbsp;kodzie różnego rodzaju złośliwe funkcje 
takie jak "
-"spyware, backdoory, czy <a href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>Digital "
-"Restrictions Management (DRM)</a> [cyfrowe zarządzanie ograniczeniami, "
-"przyp. tłum.] (zwane w&nbsp;ich propagandzie jako &bdquo;Digital Rights "
-"Management&rdquo;)."
+"może kontrolować ponieważ&nbsp;to właściciel (firma taka jak Apple 
czy&nbsp;"
+"Microsoft) ma nad&nbsp;nim kontrolę. Właściciel często wykorzystuje tę "
+"niesprawiedliwą władzę umieszczając w&nbsp;kodzie różnego rodzaju 
złośliwe "
+"funkcje takie jak spyware, backdoory, czy&nbsp;<a href=\"http://";
+"DefectiveByDesign.org\">Digital Restrictions Management (DRM)</a> [cyfrowe "
+"zarządzanie ograniczeniami, przyp. tłum.] (zwane w&nbsp;ich propagandzie "
+"jako &bdquo;Digital Rights Management&rdquo;)."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -92,12 +92,12 @@
 msgstr ""
 "Naszym rozwiązaniem tego problemu jest rozwijanie <em>wolnego "
 "oprogramowania</em> i&nbsp;odrzucanie oprogramowania własnościowego. Wolne "
-"oprogramowanie oznacza, że my, jako użytkownicy, mamy cztery podstawowe "
+"oprogramowanie oznacza, że&nbsp;my, jako użytkownicy, mamy cztery 
podstawowe "
 "prawa: (0)&nbsp;uruchamiać program w&nbsp;sposób, jaki sobie życzymy, (1)"
-"&nbsp;analizować i&nbsp;zmieniać kod źródłowy, tak, że program będzie 
robił "
-"to, czego oczekujemy, (2)&nbsp;rozpowszechniać wierne kopie, oraz (3)&nbsp;"
-"rozpowszechniać kopie naszych zmodyfikowanych wersji. (Zobacz <a href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\">definicję wolnego oprogramowania</a>.)"
+"&nbsp;analizować i&nbsp;zmieniać kod źródłowy, tak, że&nbsp;program 
będzie "
+"robił to, czego oczekujemy, (2)&nbsp;rozpowszechniać wierne kopie, 
oraz&nbsp;"
+"(3)&nbsp;rozpowszechniać kopie naszych zmodyfikowanych wersji. (Zobacz <a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">definicję wolnego oprogramowania</a>.)"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -109,10 +109,10 @@
 msgstr ""
 "Dzięki wolnemu oprogramowaniu, my&nbsp;- użytkownicy, odzyskujemy kontrolę 
"
 "nad&nbsp;przetwarzaniem naszych danych. Oprogramowanie własnościowe nadal "
-"istnieje, ale możemy je usunąć z&nbsp;naszego życia i&nbsp;wielu 
z&nbsp;nas "
-"tak zrobiło. Jednakże, w&nbsp;dzisiejszych czasach mamy do&nbsp;czynienia "
-"z&nbsp;nowym zagrożeniem naszego przetwarzania: oprogramowanie jako usługa. 
"
-"Dla dobra naszej wolności, musimy to także odrzucić."
+"istnieje, ale&nbsp;możemy je usunąć z&nbsp;naszego życia i&nbsp;wielu 
z&nbsp;"
+"nas tak zrobiło. Jednakże, w&nbsp;dzisiejszych czasach mamy do&nbsp;"
+"czynienia z&nbsp;nowym zagrożeniem naszego przetwarzania: oprogramowanie "
+"jako usługa. Dla dobra naszej wolności, musimy to także odrzucić."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "How Software as a Service Takes Away Your Freedom"
@@ -127,13 +127,14 @@
 "server, which does their computing on the data thus provided, then sends the "
 "results back or acts on them directly."
 msgstr ""
-"Oprogramowanie jako usługa [<em>Software as a Service (SaaS)</em>] oznacza, "
-"że ktoś uruchamia serwer sieciowy, który wykonuje wybrane zadania zwią
zane "
-"z&nbsp;przetwarzaniem danych. Przykładowo uruchamia arkusz kalkulacyjny, "
-"procesor tekstu, tłumaczy tekst na&nbsp;inny język itp. a&nbsp;następnie "
-"zaprasza użytkowników do przeniesienia swego przetwarzania danych na&nbsp;"
-"ten serwer. Użytkownicy wysyłają swoje dane na&nbsp;serwer, który 
przetwarza "
-"je, a&nbsp;następnie zwraca wynik użytkownikowi lub prezentuje wyniki."
+"Oprogramowanie jako usługa [<em>Software as a&nbsp;Service (SaaS)</em>] "
+"oznacza, że&nbsp;ktoś uruchamia serwer sieciowy, który wykonuje wybrane "
+"zadania związane z&nbsp;przetwarzaniem danych. Przykładowo uruchamia arkusz 
"
+"kalkulacyjny, procesor tekstu, tłumaczy tekst na&nbsp;inny język itp. 
a&nbsp;"
+"następnie zaprasza użytkowników do&nbsp;przeniesienia swego przetwarzania "
+"danych na&nbsp;ten serwer. Użytkownicy wysyłają swoje dane na&nbsp;serwer, 
"
+"który przetwarza je, a&nbsp;następnie zwraca wynik użytkownikowi lub&nbsp;"
+"prezentuje wyniki."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -145,10 +146,10 @@
 msgstr ""
 "Takie serwery wyrywają użytkownikom kontrolę nawet bardziej nieubłaganie 
niż "
 "oprogramowanie własnościowe. Oprogramowanie własnościowe dostarcza 
na&nbsp;"
-"ogół użytkownikowi plik wykonywalny ale nie&nbsp;dostarcza jego źródeł. 
To "
-"powoduje, że&nbsp;użytkownikowi ciężko przestudiować kod uruchamianego "
-"programu, więc ciężko dociec co ten program tak naprawdę robi 
i&nbsp;równie "
-"ciężko to zmienić."
+"ogół użytkownikowi plik wykonywalny ale&nbsp;nie&nbsp;dostarcza jego 
źródeł. "
+"To powoduje, że&nbsp;użytkownikowi ciężko przestudiować kod 
uruchamianego "
+"programu, więc&nbsp;ciężko dociec co ten program tak naprawdę robi 
i&nbsp;"
+"równie ciężko to zmienić."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -156,11 +157,12 @@
 "server, where the users can't see or touch it. Thus it is impossible for "
 "them to ascertain what it really does, and impossible to change it."
 msgstr ""
-"Przy SaaS użytkownik nie&nbsp;dość, że nie&nbsp;dostaje kodu 
źródłowego, to "
-"jeszcze nie&nbsp;dostaje pliku wykonywalnego programu: znajduje się on "
-"bowiem na&nbsp;serwerze, gdzie żaden z&nbsp;użytkowników nie&nbsp;ma 
do&nbsp;"
-"niego dostępu. Dlatego nie&nbsp;jest możliwym sprawdzić co tak naprawdę 
ów "
-"program robi, ani tym bardziej nie&nbsp;można go zmienić."
+"Przy SaaS użytkownik nie&nbsp;dość, że&nbsp;nie&nbsp;dostaje kodu "
+"źródłowego, to jeszcze nie&nbsp;dostaje pliku wykonywalnego programu: "
+"znajduje się on bowiem na&nbsp;serwerze, gdzie żaden z&nbsp;użytkowników "
+"nie&nbsp;ma do&nbsp;niego dostępu. Dlatego&nbsp;nie&nbsp;jest możliwym "
+"sprawdzić co tak naprawdę ów program robi, ani&nbsp;tym bardziej nie&nbsp;"
+"można go zmienić."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -177,7 +179,7 @@
 "wysyła dane na&nbsp;temat czynności wykonywanych przez użytkownika. "
 "Microsoft Windows wysyła informacje o&nbsp;działaniach użytkownika 
do&nbsp;"
 "Microsoftu. Windows Media Player i&nbsp;RealPlayer raportują czego "
-"użytkownik słucha bądź co&nbsp;ogląda."
+"użytkownik słucha bądź&nbsp;co&nbsp;ogląda."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -188,9 +190,9 @@
 msgstr ""
 "W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;oprogramowania własnościowego, SaaS 
nie&nbsp;"
 "musi ukrywać kodu, który pozyskuje dane użytkownika. To użytkownik musi "
-"wysłać swoje dane na&nbsp;serwer aby mogły zostać przetworzone. Efekt 
tego "
-"jest taki sam jak spyware: operator serwera pozyskuje dane. Dzięki naturze "
-"SaaS otrzymuje je bez specjalnego wysiłku."
+"wysłać swoje dane na&nbsp;serwer aby&nbsp;mogły zostać przetworzone. 
Efekt "
+"tego jest taki sam jak spyware: operator serwera pozyskuje dane. Dzięki "
+"naturze SaaS otrzymuje je bez&nbsp;specjalnego wysiłku."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -209,10 +211,10 @@
 "komputerze. Kindle, czytnik książek w&nbsp;formacie elektronicznym firmy "
 "Amazon, (którego nazwa sugeruje, że&nbsp;zamierza spalać książki (kindle 
- "
 "rozpalać (ogien), przyp. tłumacza)) posiada orwellowski backdoor, którego "
-"Amazon użył w 2009 do <a 
href=\"http://www.nytimes.com/2009/07/18/technology/";
-"companies/18amazon.html\" >zdalnego skasowania</a> z&nbsp;Kindle kopii "
-"książek Orwella: <cite>1984</cite> oraz <cite>Folwark zwierzęcy</cite>, "
-"które użytkownicy zakupili w&nbsp;Amazon."
+"Amazon użył w&nbsp;2009 do&nbsp;<a 
href=\"http://www.nytimes.com/2009/07/18/";
+"technology/companies/18amazon.html\" >zdalnego skasowania</a> z&nbsp;Kindle "
+"kopii książek Orwella: <cite>1984</cite> oraz&nbsp;<cite>Folwark 
zwierzęcy</"
+"cite>, które użytkownicy zakupili w&nbsp;Amazon."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -221,8 +223,9 @@
 "is needed to do this."
 msgstr ""
 "SaaS daje operatorowi serwera władzę do&nbsp;zmiany używanego 
oprogramowania "
-"lub danych użytkownika na&nbsp;których operuje. Ponownie, żaden specjalny "
-"kod (backdoor&nbsp;- przyp. tłumacza) nie&nbsp;jest do tego potrzebny."
+"lub&nbsp;danych użytkownika na&nbsp;których operuje. Ponownie, żaden "
+"specjalny kod (backdoor&nbsp;- przyp. tłumacza) nie&nbsp;jest do&nbsp;tego "
+"potrzebny."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -246,12 +249,12 @@
 "that you have and use a copy which is difficult or illegal to change. With "
 "SaaS, the cause is that you use a copy you don't have."
 msgstr ""
-"SaaS oraz oprogramowanie własnościowe prowadzą do tych samych&nbsp;- "
-"bolesnych&nbsp;- skutków, chociaż ich nieformalne mechanizmy są inne. 
W&nbsp;"
-"przypadku oprogramowania własnościowego otrzymujesz i&nbsp;używasz kopii "
-"którą ciężko zmodyfikować lub jest to nielegalne. W&nbsp;przypadku SaaS, 
"
-"problem polega na&nbsp;tym, że używasz kopii do&nbsp;której nie masz w 
ogóle "
-"dostępu."
+"SaaS oraz&nbsp;oprogramowanie własnościowe prowadzą do&nbsp;tych "
+"samych&nbsp;- bolesnych&nbsp;- skutków, chociaż ich nieformalne mechanizmy "
+"są inne. W&nbsp;przypadku oprogramowania własnościowego otrzymujesz 
i&nbsp;"
+"używasz kopii którą ciężko zmodyfikować lub&nbsp;jest to nielegalne. 
W&nbsp;"
+"przypadku SaaS, problem polega na&nbsp;tym, że&nbsp;używasz kopii do&nbsp;"
+"której nie masz w&nbsp;ogóle dostępu."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -270,7 +273,7 @@
 "na&nbsp;równi z&nbsp;programami, które uruchamiamy na&nbsp;swoich "
 "komputerach. Niektóre strony internetowe instalują tymczasowo nietrywialne, 
"
 "a&nbsp;czasem nawet bardzo duże programy w&nbsp;JavaScripcie w&nbsp;naszych "
-"przeglądarkach bez informowania nas o&nbsp;tym. <a href=\"/philosophy/"
+"przeglądarkach bez&nbsp;informowania nas o&nbsp;tym. <a href=\"/philosophy/"
 "javascript-trap.html\">Jeśli te programy w&nbsp;JavaScripcie nie są wolnym "
 "oprogramowaniem</a>, są tak samo złe jak każde inne niewolne 
oprogramowanie. "
 "Tu, jednakże, jesteśmy zaniepokojeni kwestią oprogramowania serwerowego 
samą "
@@ -291,9 +294,9 @@
 "Dla dobra operatorów serwerów, programy na&nbsp;serwerach powinny być 
wolne; "
 "jeśli byłyby własnościowe, ich właściciele mieliby władzę 
nad&nbsp;serwerem. "
 "Jest to niesprawiedliwe względem operatora, a&nbsp;także nie&nbsp;jest 
dobre "
-"dla&nbsp;nas. Ale jeśli oprogramowanie na&nbsp;serwerze jest wolne, 
nie&nbsp;"
-"chroni cię <em>jako użytkownika serwera</em> przed efektami SaaS. Takie "
-"oprogramowanie daje wolność operatorowi serwera, a&nbsp;nie&nbsp;nam."
+"dla&nbsp;nas. Ale&nbsp;jeśli oprogramowanie na&nbsp;serwerze jest wolne, "
+"nie&nbsp;chroni cię <em>jako użytkownika serwera</em> przed efektami SaaS. "
+"Takie oprogramowanie daje wolność operatorowi serwera, a&nbsp;nie&nbsp;nam."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -324,10 +327,10 @@
 "servers do not raise this issue, because the job you do with them isn't your "
 "own computing except in a trivial sense."
 msgstr ""
-"Czy potępianie SaaS ma oznaczać odrzucenie wszystkich sieciowych serwerów? 
"
-"Niezupełnie. Większość serwerów nie&nbsp;porusza tej kwestii, ponieważ 
praca "
-"jaką na&nbsp;nich wykonujemy nie&nbsp;jest naszym prywatnym przetwarzaniem, "
-"za wyjątkiem rozumienia trywialnego."
+"Czy&nbsp;potępianie SaaS ma oznaczać odrzucenie wszystkich sieciowych "
+"serwerów? Niezupełnie. Większość serwerów nie&nbsp;porusza tej kwestii, 
"
+"ponieważ&nbsp;praca jaką na&nbsp;nich wykonujemy nie&nbsp;jest naszym "
+"prywatnym przetwarzaniem, za&nbsp;wyjątkiem rozumienia trywialnego."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -343,16 +346,17 @@
 "communicate, that is not a significant issue."
 msgstr ""
 "Pierwotnym celem serwerów sieciowych nie&nbsp;było przetwarzanie danych, "
-"lecz publikowanie informacji. Do dzisiaj większość witryn internetowych "
-"właśnie to robi i&nbsp;nie&nbsp;dotyczy to problemu SaaS, ponieważ dostęp 
"
-"do&nbsp;opublikowanych przez kogoś informacji nie&nbsp;jest ma związku z "
-"przetwarzaniem naszych danych. Tak samo jest wtedy, gdy publikujemy nasze "
-"własne materiały, np prowadząc bloga lub korzystamy serwisu 
micro-blogowego "
-"jak Twitter czy identi.ca. Dotyczy to również komunikacji publicznej, jak "
-"grupy czatowe. Sieci społeczne mogą rozwinąć się w&nbsp;SaaS; jednak ich 
"
-"podstawową cechą jest komunikacja i&nbsp;publikacja, nie&nbsp;SaaS. Jeśli "
-"korzystamy z&nbsp;usługi tylko do&nbsp;niewielkiej edycji tego, co chcemy "
-"zakomunikować, nie&nbsp;jest to istotna kwestia."
+"lecz&nbsp;publikowanie informacji. Do&nbsp;dzisiaj większość witryn "
+"internetowych właśnie to robi i&nbsp;nie&nbsp;dotyczy to problemu SaaS, "
+"ponieważ&nbsp;dostęp do&nbsp;opublikowanych przez kogoś informacji 
nie&nbsp;"
+"jest ma związku z&nbsp;przetwarzaniem naszych danych. Tak samo jest wtedy, "
+"gdy publikujemy nasze własne materiały, np prowadząc bloga lub&nbsp;"
+"korzystamy serwisu micro-blogowego jak Twitter czy&nbsp;identi.ca. Dotyczy "
+"to również komunikacji publicznej, jak grupy czatowe. Sieci społeczne mogą
 "
+"rozwinąć się w&nbsp;SaaS; jednak&nbsp;ich podstawową cechą jest 
komunikacja "
+"i&nbsp;publikacja, nie&nbsp;SaaS. Jeśli korzystamy z&nbsp;usługi tylko "
+"do&nbsp;niewielkiej edycji tego, co chcemy zakomunikować, nie&nbsp;jest to "
+"istotna kwestia."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -366,12 +370,11 @@
 "Usługi takie jak wyszukiwarki internetowe zbierają dane z&nbsp;sieci 
i&nbsp;"
 "pozwalają nam je zbadać. Oglądanie tych zbiorów danych nie&nbsp;jest 
zwykłym "
 "przetwarzaniem naszych danych&mdash;nie dostarczamy tych zbiorów&mdash;więc 
"
-"korzystanie z&nbsp;takiej usługi, aby przeszukać sieć nie&nbsp;jest SaaS. "
-"(Jednakże używanie czyjejś wyszukiwarki w&nbsp;celu umożliwienia "
+"korzystanie z&nbsp;takiej usługi, aby&nbsp;przeszukać sieć nie&nbsp;jest "
+"SaaS. (Jednakże używanie czyjejś wyszukiwarki w&nbsp;celu umożliwienia "
 "wyszukiwania na&nbsp;swojej stronie <em>jest</em> SaaS.)"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "E-commerce is not SaaS, because the computing isn't solely yours; rather, "
 #| "it is done jointly for you and another party. So there's no particular "
@@ -386,11 +389,11 @@
 "information."
 msgstr ""
 "Handel sieciowy nie&nbsp;jest związany z&nbsp;SaaS, gdyż przetwarzanie "
-"nie&nbsp;jest wyłącznie nasze; jest wykonywane wspólnie dla nas jak 
i&nbsp;"
-"dla innych. Nie&nbsp;ma więc określonego powodu, dla którego powinniśmy "
-"oczekiwać całkowitej kontroli nad&nbsp;tym przetwarzaniem danych. Kwestią "
-"w&nbsp;handlu sieciowym jest raczej to, czy zaufamy innym i&nbsp;powierzymy "
-"im swoje pieniądze i&nbsp;dane osobowe."
+"nie&nbsp;dotyczy wyłącznie naszych danych. Jest wykonywane wspólnie dla 
nas "
+"jak i&nbsp;dla innych. Nie&nbsp;ma więc&nbsp;określonego powodu, dla 
którego "
+"powinniśmy oczekiwać całkowitej kontroli nad&nbsp;tym przetwarzaniem 
danych. "
+"Kwestią w&nbsp;handlu sieciowym jest raczej to, czy&nbsp;zaufamy innym "
+"i&nbsp;powierzymy im swoje pieniądze i&nbsp;dane osobowe."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -412,11 +415,12 @@
 "SaaS problem, because what groups do there is mainly publication and public "
 "communication, rather than their own private computing."
 msgstr ""
-"Wikipedia kontroluje swoje serwery, ale grupy mogą stanąć przed problemem "
-"SaaS jeśli działają na&nbsp;czyimś serwerze. Na&nbsp;szczęście strony "
-"wspierające rozwój oprogramowania, takie jak Savannah czy Sourceforge, nie "
-"dotykają problemu SaaS, bo działania grupy dotyczą głównie publikacji 
i&nbsp;"
-"publicznych dyskusji, a nie przetwarzania ich danych."
+"Wikipedia kontroluje swoje serwery, ale&nbsp;grupy mogą stanąć przed "
+"problemem SaaS jeśli działają na&nbsp;czyimś serwerze. 
Na&nbsp;szczęście "
+"strony wspierające rozwój oprogramowania, takie jak Savannah czy&nbsp;"
+"Sourceforge, nie dotykają problemu SaaS, bo&nbsp;działania grupy dotyczą "
+"głównie publikacji i&nbsp;publicznych dyskusji, a&nbsp;nie przetwarzania 
ich "
+"danych."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -428,12 +432,12 @@
 "just a game, the issue changes."
 msgstr ""
 "Gry wieloosobowe są aktywnością grupową obsługiwaną przez czyjś 
serwer, co "
-"czyni je SaaS. Jednak jeśli chodzi o&nbsp;dane, mamy do czynienia jedynie "
-"ze&nbsp;stanem gry i&nbsp;wynikiem, więc najgorszą rzeczą jakiej 
dopuścić "
-"się może operator to faworyzowanie graczy przez operatora. Możesz 
zignorować "
-"to ryzyko póki wydaje się mało prawdopodobne i&nbsp;niewiele leży 
na&nbsp;"
-"szali. Jednak z&nbsp;drugiej strony, kiedy gra staje się czymś więcej niż 
"
-"tylko grą, sytuacja się zmienia."
+"czyni je SaaS. Jednak&nbsp;jeśli chodzi o&nbsp;dane, mamy do&nbsp;czynienia "
+"jedynie ze&nbsp;stanem gry i&nbsp;wynikiem, więc&nbsp;najgorszą rzeczą "
+"jakiej dopuścić się może operator to faworyzowanie graczy przez 
operatora. "
+"Możesz zignorować to ryzyko póki wydaje się mało prawdopodobne i&nbsp;"
+"niewiele leży na&nbsp;szali. Jednak&nbsp;z&nbsp;drugiej strony, kiedy gra "
+"staje się czymś więcej niż tylko grą, sytuacja się zmienia."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -448,15 +452,16 @@
 "even if the communication is not."
 msgstr ""
 "Które usługi sieciowe są SaaS? Google Docs jest oczywistym przykładem. 
Jego "
-"podstawową funkcją jest edycja, a Google zachęca ludzi do wykorzystania go 
"
-"do własnych edycji; to jest właśnie Saas. Google oferuje dodatkową opcję 
"
-"umożliwiającą edycję we&nbsp;współpracy z&nbsp;innymi użytkownikami, 
ale nie "
-"zmienia to faktu, iż edycja na&nbsp;serwerze to SaaS. (W&nbsp;dodatku Google 
"
-"Docs jest nie&nbsp;do&nbsp;zaakceptowania ponieważ instaluje w&nbsp;"
-"przeglądarce użytkownika duży niewolny program w&nbsp;JavaScript.) Jeśli "
-"korzystanie z&nbsp;usług komunikacji lub współpracy wymaga od&nbsp;nas "
-"przekazania znaczącego przetwarzania tym usługom, takie przetwarzanie 
danych "
-"jest Saas, nawet jeśli komunikacja nie."
+"podstawową funkcją jest edycja, a&nbsp;Google zachęca ludzi do&nbsp;"
+"wykorzystania go do&nbsp;własnych edycji; to jest właśnie Saas. Google "
+"oferuje dodatkową opcję umożliwiającą edycję we&nbsp;współpracy 
z&nbsp;"
+"innymi użytkownikami, ale&nbsp;nie zmienia to faktu, iż edycja na&nbsp;"
+"serwerze to SaaS. (W&nbsp;dodatku Google Docs jest nie&nbsp;do&nbsp;"
+"zaakceptowania ponieważ&nbsp;instaluje w&nbsp;przeglądarce użytkownika 
duży "
+"niewolny program w&nbsp;JavaScript.) Jeśli korzystanie z&nbsp;usług "
+"komunikacji lub&nbsp;współpracy wymaga od&nbsp;nas przekazania znaczącego "
+"przetwarzania tym usługom, takie przetwarzanie danych jest Saas, nawet 
jeśli "
+"komunikacja nie."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -470,8 +475,8 @@
 "druga może nim być. Dla przykładu głównym celem Facebooka jest 
stworzenie "
 "portalu społecznościowego i&nbsp;nie&nbsp;jest to SaaS; jednakże, wspiera "
 "aplikacje stron trzecich, wśród których mogą być programy typu SaaS. 
Główną "
-"usługą serwisu Flickr jest dystrybucja zdjęć, co nie jest SaaS, ale 
posiada "
-"opcję edycji zdjęć, co jest już SaaS."
+"usługą serwisu Flickr jest dystrybucja zdjęć, co nie jest SaaS, ale&nbsp;"
+"posiada opcję edycji zdjęć, co jest już SaaS."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -483,8 +488,8 @@
 "Niektóre strony, które głównie zajmują&nbsp;się publikacją i&nbsp;"
 "komunikacją, rozszerzają swoje usługi o&nbsp;&bdquo;zarządzanie "
 "kontaktami&rdquo;: odnotowując ludzi, z&nbsp;którymi utrzymujecie kontakt. "
-"Wysyłanie dla Was maili do&nbsp;tych ludzi nie&nbsp;jest SaaS, ale 
śledzenie "
-"Waszych kontaktów z&nbsp;nimi, jeśli są znaczne, jest SaaS."
+"Wysyłanie dla Was maili do&nbsp;tych ludzi nie&nbsp;jest SaaS, ale&nbsp;"
+"śledzenie Waszych kontaktów z&nbsp;nimi, jeśli są znaczne, jest SaaS."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -494,12 +499,12 @@
 "misleading impression of privacy. Those are important issues too, but this "
 "article's concern is the issue of SaaS."
 msgstr ""
-"Jeśli dana usługa nie ma związku z SaaS, nie znaczy to, że jest w&nbsp;"
-"porządku. Są jeszcze inne złe rzeczy, które usługi mogą robić. 
Przykładowo "
-"Facebook rozprowadza filmy video we&nbsp;Flashu, co zmusza użytkowników do "
-"uruchamiania niewolnego oprogramowania i&nbsp;daje im mylne wrażenie "
-"prywatności. Są to równie ważne kwestie, ale ten artykuł skupia się 
tylko "
-"na&nbsp;SaaS."
+"Jeśli dana usługa nie ma związku z&nbsp;SaaS, nie znaczy to, że&nbsp;jest 
"
+"w&nbsp;porządku. Są jeszcze inne złe rzeczy, które usługi mogą robić. "
+"Przykładowo Facebook rozprowadza filmy video we&nbsp;Flashu, co zmusza "
+"użytkowników do&nbsp;uruchamiania niewolnego oprogramowania i&nbsp;daje im "
+"mylne wrażenie prywatności. Są to równie ważne kwestie, ale&nbsp;ten 
artykuł "
+"skupia się tylko na&nbsp;SaaS."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -511,10 +516,10 @@
 msgstr ""
 "Przemysł IT zniechęca użytkowników do&nbsp;zwracania uwagi na&nbsp;te "
 "różnice. Właśnie po&nbsp;to stworzono hasło &bdquo;cloud 
computing&rdquo; "
-"(przetwarzanie w&nbsp;chmurze). Ten termin jest tak mglisty, że może "
-"odnosić się do prawie każdego zastosowania Internetu. Zalicza się do tego 
"
-"SaaS i&nbsp;prawie wszystko inne. Ten termin nadaje się tylko do "
-"bezużytecznie ogólnych stwierdzeń."
+"(przetwarzanie w&nbsp;chmurze). Ten termin jest tak mglisty, że&nbsp;może "
+"odnosić się do&nbsp;prawie każdego zastosowania Internetu. Zalicza się "
+"do&nbsp;tego SaaS i&nbsp;prawie wszystko inne. Ten termin nadaje się tylko "
+"do&nbsp;bezużytecznie ogólnych stwierdzeń."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -526,12 +531,13 @@
 "&ldquo;Think like a sucker.&rdquo; I prefer to avoid the term."
 msgstr ""
 "Prawdziwym znaczeniem &bdquo;przetwarzania w&nbsp;chmurze&rdquo; jest "
-"zasugerowanie beztroskiego podejścia do naszego przetwarzania. Mówi się 
nam: "
-"&bdquo;Nie zadawajcie pytań, po prostu zaufajcie każdemu przedsięwzięciu 
bez "
-"wahania. Nie&nbsp;martwcie się o&nbsp;to, kto kontroluje przetwarzanie "
-"Waszych danych i&nbsp;kto przechowuje Wasze dane. Nie&nbsp;sprawdzajcie czy "
-"w&nbsp;naszej usłudze jest jakiś ukryty haczyk zanim go połkniecie.&rdquo; 
"
-"Innymi słowy &bdquo;Myśl jak&nbsp;frajer.&rdquo; Wolę omijać ten termin."
+"zasugerowanie beztroskiego podejścia do&nbsp;naszego przetwarzania. Mówi 
się "
+"nam: &bdquo;Nie zadawajcie pytań, po&nbsp;prostu zaufajcie każdemu "
+"przedsięwzięciu bez&nbsp;wahania. Nie&nbsp;martwcie się o&nbsp;to, kto "
+"kontroluje przetwarzanie Waszych danych i&nbsp;kto przechowuje Wasze dane. "
+"Nie&nbsp;sprawdzajcie czy&nbsp;w&nbsp;naszej usłudze jest jakiś ukryty "
+"haczyk zanim go połkniecie.&rdquo; Innymi słowy &bdquo;Myśl 
jak&nbsp;frajer."
+"&rdquo; Wolę omijać ten termin."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Dealing with the SaaS Problem"
@@ -557,7 +563,7 @@
 "Przykładowo: tam, gdzie własnoręcznie przetwarzasz swoje dane, rozwią
zanie "
 "jest proste: używaj własnej kopii aplikacji będącej wolnym 
oprogramowaniem. "
 "Edytuj swój tekst własną kopią wolnego edytora tekstu takiego jak GNU 
Emacs "
-"lub innym wolnym procesorem edytorem. Edytuj swoje zdjęcie własną kopią "
+"lub&nbsp;innym wolnym procesorem edytorem. Edytuj swoje zdjęcie własną 
kopią "
 "wolnego oprogramowania, takiego jak GIMP."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -573,17 +579,17 @@
 "If you must use a server, use a server whose operators give you a basis for "
 "trust beyond a mere commercial relationship."
 msgstr ""
-"Jednak co z&nbsp;kolaboracją z innymi? Na dzień dzisiejszy może być ona "
-"trudna bez używania serwera. Jeśli używacie jakiegoś, nie&nbsp;ufajcie "
-"serwerowi należącemu do firmy. Zwykła konsumencka umowa nie&nbsp;jest "
-"ochroną chyba, że moglibyście odkryć wykroczenie i&nbsp;procesować się, 
"
-"a&nbsp;firma prawdopodobnie pisze swoje kontrakty aby pozwalać na&nbsp;"
-"szeroką gamę nadużyć. Policja może pozyskać twoje dane od firmy przy "
-"mniejszych podstawach prawnych niż od Was samych, przyjmując, że firma "
-"nie&nbsp;działa dla nich tak ochotniczo jak amerykańskie firmy 
telefoniczne, "
-"które nielegalnie nagrywały swoich klientów dla Busha. Jeśli musicie 
używać "
-"serwera, używajcie takiego, którego operatorzy dają Wam podstawy zaufania "
-"większe niż zwykłe komercyjne relacje."
+"Jednak&nbsp;co z&nbsp;kolaboracją z&nbsp;innymi? Na&nbsp;dzień dzisiejszy "
+"może być ona trudna bez&nbsp;używania serwera. Jeśli używacie jakiegoś, 
"
+"nie&nbsp;ufajcie serwerowi należącemu do&nbsp;firmy. Zwykła konsumencka "
+"umowa nie&nbsp;jest ochroną chyba, że&nbsp;moglibyście odkryć wykroczenie 
"
+"i&nbsp;procesować się, a&nbsp;firma prawdopodobnie pisze swoje kontrakty "
+"aby&nbsp;pozwalać na&nbsp;szeroką gamę nadużyć. Policja może pozyskać 
twoje "
+"dane od&nbsp;firmy przy mniejszych podstawach prawnych niż od&nbsp;Was "
+"samych, przyjmując, że&nbsp;firma nie&nbsp;działa dla nich tak ochotniczo "
+"jak amerykańskie firmy telefoniczne, które nielegalnie nagrywały swoich "
+"klientów dla Busha. Jeśli musicie używać serwera, używajcie takiego, 
którego "
+"operatorzy dają Wam podstawy zaufania większe niż zwykłe komercyjne 
relacje."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -598,16 +604,17 @@
 "replacements. We also invite other free software projects to consider this "
 "issue in their design."
 msgstr ""
-"Jednakże, na dłuższą metę możemy stworzyć alternatywy korzystania 
z&nbsp;"
-"serwerów. Na przykład, możemy stworzyć program peer-to-peer, przez który 
"
-"użytkownicy mogą dzielić się zaszyfrowanymi danymi. Społeczność 
wolnego "
-"oprogramowania powinna rozwijać dystrybucję zamienników programów 
peer-to-"
-"peer dla ważnych &bdquo;aplikacji sieciowych&rdquo;. Mądrym posunięciem 
może "
-"być wydanie ich na <a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">GNU Affero 
GPL</"
-"a>, póki są kandydatami do konwersji przez kogoś innego w&nbsp;serwerowe "
-"programy. <a href=\"/\">Projekt GNU</a> szuka wolontariuszy do pracy nad "
-"takimi zamiennikami. Zachęcamy również inne projekty wolnego 
oprogramowania "
-"do&nbsp;rozważania tej kwestii w&nbsp;swoim zamyśle."
+"Jednakże, na&nbsp;dłuższą metę możemy stworzyć alternatywy korzystania 
"
+"z&nbsp;serwerów. Na&nbsp;przykład, możemy stworzyć program peer-to-peer, "
+"przez który użytkownicy mogą dzielić się zaszyfrowanymi danymi. 
Społeczność "
+"wolnego oprogramowania powinna rozwijać dystrybucję zamienników programów 
"
+"peer-to-peer dla ważnych &bdquo;aplikacji sieciowych&rdquo;. Mądrym "
+"posunięciem może być wydanie ich na&nbsp;<a 
href=\"/licenses/why-affero-gpl."
+"html\">GNU Affero GPL</a>, póki są kandydatami do&nbsp;konwersji przez 
kogoś "
+"innego w&nbsp;serwerowe programy. <a href=\"/\">Projekt GNU</a> szuka "
+"wolontariuszy do&nbsp;pracy nad&nbsp;takimi zamiennikami. Zachęcamy 
również "
+"inne projekty wolnego oprogramowania do&nbsp;rozważania tej kwestii w&nbsp;"
+"swoim zamyśle."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -618,14 +625,15 @@
 "server. Use a real computer and keep your data there. Do your work with "
 "your own copy of a free program, for your freedom's sake."
 msgstr ""
-"Póki co, jeśli firma zaprosi Was do korzystania z&nbsp;jej serwera do&nbsp;"
-"przetwarzania naszych danych, nie&nbsp;ulegajmy, nie&nbsp;używajmy SaaS. "
-"Nie&nbsp;kupujmy ani nie&nbsp;instalujmy &bdquo;cienkich klientów&rdquo;, "
-"które są po prostu komputerami tak słabymi, że tak naprawdę zmuszają 
nas "
-"do&nbsp;wykonywania rzeczywistych prac na&nbsp;serwerze, chyba że zamierzamy 
"
-"używać ich we&nbsp;współpracy z&nbsp;<em>naszym</em> serwerem. Używajmy 
"
-"prawdziwego komputera i&nbsp;przechowujmy na nim swoje dane. Dla dobra "
-"naszej wolności pracujmy z&nbsp;własną kopią wolnego programu."
+"Póki co, jeśli firma zaprosi Was do&nbsp;korzystania z&nbsp;jej serwera "
+"do&nbsp;przetwarzania naszych danych, nie&nbsp;ulegajmy, nie&nbsp;używajmy "
+"SaaS. Nie&nbsp;kupujmy ani&nbsp;nie&nbsp;instalujmy &bdquo;cienkich "
+"klientów&rdquo;, które są po&nbsp;prostu komputerami tak słabymi, 
że&nbsp;"
+"tak naprawdę zmuszają nas do&nbsp;wykonywania rzeczywistych prac na&nbsp;"
+"serwerze, chyba że&nbsp;zamierzamy używać ich we&nbsp;współpracy z&nbsp;"
+"<em>naszym</em> serwerem. Używajmy prawdziwego komputera i&nbsp;"
+"przechowujmy na&nbsp;nim swoje dane. Dla dobra naszej wolności pracujmy "
+"z&nbsp;własną kopią wolnego programu."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -643,7 +651,7 @@
 "Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
 "contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
-"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub "
+"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
 "propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
@@ -653,12 +661,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
 "koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
 "standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
-"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci 
współpracy "
-"w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href=\"mailto:www-pl-";
-"address@hidden">address@hidden</a>."
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]