www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy basic-freedoms.pl.html free-sw.p...


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy basic-freedoms.pl.html free-sw.p...
Date: Mon, 15 Nov 2010 17:28:16 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/11/15 17:28:16

Modified files:
    philosophy   : basic-freedoms.pl.html free-sw.pl.html 
             no-word-attachments.pl.html 
             who-does-that-server-really-serve.pl.html 
    philosophy/po : basic-freedoms.pl.po free-sw.pl.po 
             no-word-attachments.pl.po 
             who-does-that-server-really-serve.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/basic-freedoms.pl.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.pl.html?cvsroot=www&r1=1.66&r2=1.67
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/no-word-attachments.pl.html?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/who-does-that-server-really-serve.pl.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/basic-freedoms.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/no-word-attachments.pl.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.pl.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: basic-freedoms.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/basic-freedoms.pl.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- basic-freedoms.pl.html   15 Nov 2010 09:28:15 -0000   1.14
+++ basic-freedoms.pl.html   15 Nov 2010 17:28:02 -0000   1.15
@@ -2,11 +2,11 @@
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Wolność słowa, prasy i stowarzyszania się w Internecie - Projekt 
GNU -
-Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)</title>
+<title>Wolność słowa, prasy i&nbsp;stowarzyszania się w&nbsp;Internecie - 
Projekt
+GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<h2>Wolność słowa, prasy i stowarzyszania się w Internecie</h2>
+<h2>Wolność słowa, prasy i&nbsp;stowarzyszania się w&nbsp;Internecie</h2>
 
 <!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
 <!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
@@ -15,19 +15,20 @@
 <!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
 <!-- language, where necessary. -->
 <p>
- Fundacja Wolnego Oprogramowania popiera wolność słowa, prasy i
-stowarzyszania się w Internecie. Prosimy o zapoznanie się:
+ Fundacja Wolnego Oprogramowania popiera wolność słowa, prasy
+i&nbsp;stowarzyszania się w&nbsp;Internecie. Prosimy o zapoznanie się:
 </p>
 
 <ul>
  <li>
   <a href="http://www.ciec.org/";>Citizens Internet Empowerment Coalition</a>
 powstała, żeby przeciwstawić się pierwszej podjętej przez Kongres Stanów
-Zjednoczonych próbie regulacji prawnej treści umieszczanych w Internecie –
-„Ustawy o normach przyzwoitości w telekomunikacji” (Communications Decency
-Act, CDA), którą Sąd Najwyższy USA uznał 26 czerwca 1997 roku za
-niekonstytucyjną. Witrynę Koalicji Obywatelskiej zachowano jako źródło
-materiałów na temat przełomu, jaki stanowił przypadek CDA.
+Zjednoczonych próbie regulacji prawnej treści umieszczanych
+w&nbsp;Internecie &ndash; &bdquo;Ustawy o normach przyzwoitości
+w&nbsp;telekomunikacji&rdquo; (Communications Decency Act, CDA), którą Sąd
+Najwyższy USA uznał 26 czerwca 1997 roku za&nbsp;niekonstytucyjną. Witrynę
+Koalicji Obywatelskiej zachowano jako źródło materiałów na&nbsp;temat
+przełomu, jaki stanowił przypadek CDA.
  </li>
 
 <!-- removing this link.. site is dead as of June 07 2004
@@ -36,22 +37,22 @@
   -->
 <li>
   Artykuł <a href="/philosophy/censoring-emacs.html">Cenzurowanie GNU
-Emacsa</a> opisuje, jak przepisy CDA zmusiły projekt GNU do ocenzurowania
-GNU Emacsa, i jak, paradoksalnie, wywarło to przeciwny do zamierzonego przez
-cenzorów skutek.
+Emacsa</a> opisuje, jak przepisy CDA zmusiły projekt GNU
+do&nbsp;ocenzurowania GNU Emacsa, i&nbsp;jak, paradoksalnie, wywarło to
+przeciwny do&nbsp;zamierzonego przez cenzorów skutek.
  </li>
 
  <li>
   <a href="http://www.factnet.org/";>F.A.C.T.Net Inc.</a> to niedochodowy
-przegląd internetowy, wiadomości, biblioteka, centrum dialogowe i archiwum,
-dedykowane promowaniu i obronie międzynarodowych praw do wolności myśli,
-słowa i prywatności.
+przegląd internetowy, wiadomości, biblioteka, centrum dialogowe
+i&nbsp;archiwum, dedykowane promowaniu i&nbsp;obronie międzynarodowych praw
+do&nbsp;wolności myśli, słowa i&nbsp;prywatności.
  </li>
 
  <li>
   Kampania „Niebieska wstążka” (<a
-href="http://www.eff.org/blueribbon.html";>Blue Ribbon Campaign</a>) na rzecz
-wolności słowa, druku i zrzeszania się w Sieci.
+href="http://www.eff.org/blueribbon.html";>Blue Ribbon Campaign</a>)
+na&nbsp;rzecz wolności słowa, druku i&nbsp;zrzeszania się w&nbsp;Sieci.
  </li>
 
 <!-- removing this link.. site is dead as of June 07 2004
@@ -61,13 +62,13 @@
    is <em>not</em> final! First, the Supreme Court will agree or disagree;
    then Congress gets a chance to look for another method of 
censorship.</li>
   -->
-<li><a href="/philosophy/savingeurope.html">Saving Europe from Software
-Patents</a></li>
+<li><a href="/philosophy/savingeurope.html">O ochronie Europy przed patentami
+na&nbsp;oprogramowanie</a>.</li>
 
  <li>
   <a href="/links/links.html#FreedomOrganizations">Organizacje</a> działają
ce
-na rzecz wolności w zakresie rozwoju technik komputerowych i komunikacji
-elektronicznej.
+na&nbsp;rzecz wolności w&nbsp;zakresie rozwoju technik komputerowych
+i&nbsp;komunikacji elektronicznej.
  </li>
 </ul>
 
@@ -88,18 +89,19 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>. Istnieją 
także
-<a href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z
-FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub
-propozycje) prosimy wysyłać na adres <a
+<a href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne
+poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>.
 </p>
 
 <p>
 Proszę odwiedzić stronę <a
-href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a> po
-informacje dotyczące koordynowania i wysyłania tłumaczeń tego artykułu.
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>
+po&nbsp;informacje dotyczące koordynowania i&nbsp;wysyłania tłumaczeń tego
+artykułu.
 </p>
 
 <p>
@@ -109,21 +111,21 @@
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted
 worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the
-copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie i
-dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod
-warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia. 
+copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie
+i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika,
+pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia. 
 </p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002 <br /> Jan Owoc 2010</div>
+Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, Jan Owoc 2010.</div>
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/11/15 09:28:15 $
+$Date: 2010/11/15 17:28:02 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: free-sw.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.pl.html,v
retrieving revision 1.66
retrieving revision 1.67
diff -u -b -r1.66 -r1.67
--- free-sw.pl.html   9 Nov 2010 17:27:39 -0000    1.66
+++ free-sw.pl.html   15 Nov 2010 17:28:03 -0000   1.67
@@ -503,7 +503,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/11/09 17:27:39 $
+$Date: 2010/11/15 17:28:03 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: no-word-attachments.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/no-word-attachments.pl.html,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- no-word-attachments.pl.html 23 Sep 2010 08:26:45 -0000   1.46
+++ no-word-attachments.pl.html 15 Nov 2010 17:28:03 -0000   1.47
@@ -3,9 +3,9 @@
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Możemy położyć kres załącznikom Worda - Projekt GNU - Free 
Software
-Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Fundacja wolnego oprogramowania, Linux,
+<title>Możemy położyć kres załącznikom Worda - Projekt GNU - Fundacja 
Wolnego
+Oprogramowania (FSF)</title>
+<meta http-equiv="keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Fundacja Wolnego Oprogramowania, Linux,
 Linuks, general, public, license, gpl, general public license, freedom,
 wolność, software, oprogramowanie, power, rights, word, attachment,
 załącznik, word attachment, załącznik worda, microsoft" />
@@ -85,12 +85,12 @@
 <p>
 Jeżeli&nbsp;otrzymanie dokumentu Worda traktujemy jako odosobniony
 przypadek, naturalne jest, że&nbsp;usiłujemy borykać się z&nbsp;nim
-na&nbsp;własną rękę aby&nbsp;go odczytać. Ale&nbsp;gdy dostrzegamy
-w&nbsp;nim przykład systematycznej, wielce szkodliwej praktyki, rzecz wymaga
-odmiennego podejścia. Próby radzenia sobie z&nbsp;czytaniem takiego pliku
-są jedynie leczeniem objawu chronicznej choroby. Żeby wyleczyć samą 
chorobę
-musimy przekonać ludzi, aby&nbsp;nie przesyłali ani&nbsp;nie publikowali
-dokumentów Worda.</p>
+na&nbsp;własną rękę aby&nbsp;go odczytać. Ponieważ&nbsp;jest to przykład
+systematycznej, wielce szkodliwej praktyki, rzecz wymaga odmiennego
+podejścia. Próby radzenia sobie z&nbsp;czytaniem takiego pliku są jedynie
+leczeniem objawu chronicznej choroby. Żeby wyleczyć samą chorobę musimy
+przekonać ludzi, aby&nbsp;nie przesyłali ani&nbsp;nie publikowali dokumentów
+Worda.</p>
 
 <p>
 Dlatego&nbsp;stosuję praktykę odpowiadania na&nbsp;załączniki Worda 
uprzejmą
@@ -339,7 +339,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/09/23 08:26:45 $
+$Date: 2010/11/15 17:28:03 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: who-does-that-server-really-serve.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/who-does-that-server-really-serve.pl.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- who-does-that-server-really-serve.pl.html  23 Aug 2010 08:27:38 -0000   
1.3
+++ who-does-that-server-really-serve.pl.html  15 Nov 2010 17:28:03 -0000   
1.4
@@ -3,11 +3,11 @@
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Komu tak na prawdę służy ten serwer? - Projekt GNU - Fundacja wolnego
+<title>Komu tak na&nbsp;prawdę służy ten serwer? - Projekt GNU - Fundacja 
wolnego
 oprogramowania (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<h2>Komu tak na prawdę służy ten serwer?</h2>
+<h2>Komu tak na&nbsp;prawdę służy ten serwer?</h2>
 
 <p><a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
 
@@ -24,53 +24,56 @@
 <p>Technologia cyfrowa może dać nam wolność; może także naszą wolność
 odebrać. Pierwszym zagrożeniem dla&nbsp;kontroli naszego przetwarzania jest
 <em>oprogramowanie własnościowe</em>: program którego użytkownik
-nie&nbsp;może kontrolować ponieważ to właściciel (firma taka jak Apple czy
-Microsoft) ma nad&nbsp;nim kontrolę. Właściciel często wykorzystuje tę
-niesprawiedliwą władzę umieszczając w&nbsp;kodzie różnego rodzaju 
złośliwe
-funkcje takie jak spyware, backdoory, czy <a
+nie&nbsp;może kontrolować ponieważ&nbsp;to właściciel (firma taka jak 
Apple
+czy&nbsp;Microsoft) ma nad&nbsp;nim kontrolę. Właściciel często 
wykorzystuje
+tę niesprawiedliwą władzę umieszczając w&nbsp;kodzie różnego rodzaju
+złośliwe funkcje takie jak spyware, backdoory, czy&nbsp;<a
 href="http://DefectiveByDesign.org";>Digital Restrictions Management
 (DRM)</a> [cyfrowe zarządzanie ograniczeniami, przyp. tłum.] (zwane
 w&nbsp;ich propagandzie jako &bdquo;Digital Rights Management&rdquo;).</p>
 
 <p>Naszym rozwiązaniem tego problemu jest rozwijanie <em>wolnego
 oprogramowania</em> i&nbsp;odrzucanie oprogramowania własnościowego. Wolne
-oprogramowanie oznacza, że my, jako użytkownicy, mamy cztery podstawowe
+oprogramowanie oznacza, że&nbsp;my, jako użytkownicy, mamy cztery podstawowe
 prawa: (0)&nbsp;uruchamiać program w&nbsp;sposób, jaki sobie życzymy,
-(1)&nbsp;analizować i&nbsp;zmieniać kod źródłowy, tak, że program będzie
-robił to, czego oczekujemy, (2)&nbsp;rozpowszechniać wierne kopie, oraz
-(3)&nbsp;rozpowszechniać kopie naszych zmodyfikowanych wersji. (Zobacz <a
-href="/philosophy/free-sw.html">definicję wolnego oprogramowania</a>.)</p>
+(1)&nbsp;analizować i&nbsp;zmieniać kod źródłowy, tak, że&nbsp;program
+będzie robił to, czego oczekujemy, (2)&nbsp;rozpowszechniać wierne kopie,
+oraz&nbsp;(3)&nbsp;rozpowszechniać kopie naszych zmodyfikowanych wersji.
+(Zobacz <a href="/philosophy/free-sw.html">definicję wolnego
+oprogramowania</a>.)</p>
 
 <p>Dzięki wolnemu oprogramowaniu, my&nbsp;- użytkownicy, odzyskujemy 
kontrolę
 nad&nbsp;przetwarzaniem naszych danych. Oprogramowanie własnościowe nadal
-istnieje, ale możemy je usunąć z&nbsp;naszego życia i&nbsp;wielu z&nbsp;nas
-tak zrobiło. Jednakże, w&nbsp;dzisiejszych czasach mamy do&nbsp;czynienia
-z&nbsp;nowym zagrożeniem naszego przetwarzania: oprogramowanie jako
-usługa. Dla dobra naszej wolności, musimy to także odrzucić.</p>
+istnieje, ale&nbsp;możemy je usunąć z&nbsp;naszego życia i&nbsp;wielu
+z&nbsp;nas tak zrobiło. Jednakże, w&nbsp;dzisiejszych czasach mamy
+do&nbsp;czynienia z&nbsp;nowym zagrożeniem naszego przetwarzania:
+oprogramowanie jako usługa. Dla dobra naszej wolności, musimy to także
+odrzucić.</p>
 
 <h3>Jak oprogramowanie jako usługa odbiera nam wolność</h3>
 
-<p>Oprogramowanie jako usługa [<em>Software as a Service (SaaS)</em>] oznacza,
-że ktoś uruchamia serwer sieciowy, który wykonuje wybrane zadania związane
-z&nbsp;przetwarzaniem danych. Przykładowo uruchamia arkusz kalkulacyjny,
-procesor tekstu, tłumaczy tekst na&nbsp;inny język itp. a&nbsp;następnie
-zaprasza użytkowników do przeniesienia swego przetwarzania danych
-na&nbsp;ten serwer. Użytkownicy wysyłają swoje dane na&nbsp;serwer, który
-przetwarza je, a&nbsp;następnie zwraca wynik użytkownikowi lub prezentuje
-wyniki.</p>
+<p>Oprogramowanie jako usługa [<em>Software as a&nbsp;Service (SaaS)</em>]
+oznacza, że&nbsp;ktoś uruchamia serwer sieciowy, który wykonuje wybrane
+zadania związane z&nbsp;przetwarzaniem danych. Przykładowo uruchamia arkusz
+kalkulacyjny, procesor tekstu, tłumaczy tekst na&nbsp;inny język
+itp. a&nbsp;następnie zaprasza użytkowników do&nbsp;przeniesienia swego
+przetwarzania danych na&nbsp;ten serwer. Użytkownicy wysyłają swoje dane
+na&nbsp;serwer, który przetwarza je, a&nbsp;następnie zwraca wynik
+użytkownikowi lub&nbsp;prezentuje wyniki.</p>
 
 <p>Takie serwery wyrywają użytkownikom kontrolę nawet bardziej 
nieubłaganie niż
 oprogramowanie własnościowe. Oprogramowanie własnościowe dostarcza
-na&nbsp;ogół użytkownikowi plik wykonywalny ale nie&nbsp;dostarcza jego
+na&nbsp;ogół użytkownikowi plik wykonywalny ale&nbsp;nie&nbsp;dostarcza jego
 źródeł. To powoduje, że&nbsp;użytkownikowi ciężko przestudiować kod
-uruchamianego programu, więc ciężko dociec co ten program tak naprawdę robi
-i&nbsp;równie ciężko to zmienić.</p>
+uruchamianego programu, więc&nbsp;ciężko dociec co ten program tak naprawdę
+robi i&nbsp;równie ciężko to zmienić.</p>
 
-<p>Przy SaaS użytkownik nie&nbsp;dość, że nie&nbsp;dostaje kodu 
źródłowego, to
-jeszcze nie&nbsp;dostaje pliku wykonywalnego programu: znajduje się on
-bowiem na&nbsp;serwerze, gdzie żaden z&nbsp;użytkowników nie&nbsp;ma
-do&nbsp;niego dostępu. Dlatego nie&nbsp;jest możliwym sprawdzić co tak
-naprawdę ów program robi, ani tym bardziej nie&nbsp;można go zmienić.</p>
+<p>Przy SaaS użytkownik nie&nbsp;dość, że&nbsp;nie&nbsp;dostaje kodu
+źródłowego, to jeszcze nie&nbsp;dostaje pliku wykonywalnego programu:
+znajduje się on bowiem na&nbsp;serwerze, gdzie żaden z&nbsp;użytkowników
+nie&nbsp;ma do&nbsp;niego dostępu. Dlatego&nbsp;nie&nbsp;jest możliwym
+sprawdzić co tak naprawdę ów program robi, ani&nbsp;tym bardziej
+nie&nbsp;można go zmienić.</p>
 
 <p>Co więcej, SaaS automatycznie prowadzi do&nbsp;bolesnych konsekwencji
 równoważnych złośliwym funkcjom oprogramowania
@@ -78,13 +81,15 @@
 &bdquo;spyware&rdquo;: program wysyła dane na&nbsp;temat czynności
 wykonywanych przez użytkownika. Microsoft Windows wysyła informacje
 o&nbsp;działaniach użytkownika do&nbsp;Microsoftu. Windows Media Player
-i&nbsp;RealPlayer raportują czego użytkownik słucha bądź co&nbsp;oglą
da.</p>
+i&nbsp;RealPlayer raportują czego użytkownik słucha
+bądź&nbsp;co&nbsp;ogląda.</p>
 
 <p>W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;oprogramowania własnościowego, SaaS
 nie&nbsp;musi ukrywać kodu, który pozyskuje dane użytkownika. To użytkownik
-musi wysłać swoje dane na&nbsp;serwer aby mogły zostać przetworzone. Efekt
-tego jest taki sam jak spyware: operator serwera pozyskuje dane. Dzięki
-naturze SaaS otrzymuje je bez specjalnego wysiłku.</p>
+musi wysłać swoje dane na&nbsp;serwer aby&nbsp;mogły zostać
+przetworzone. Efekt tego jest taki sam jak spyware: operator serwera
+pozyskuje dane. Dzięki naturze SaaS otrzymuje je bez&nbsp;specjalnego
+wysiłku.</p>
 
 <p>Niektóre programy własnościowe, po&nbsp;otrzymaniu zdalnego rozkazu, 
mogą
 nękać swoich użytkowników. Na&nbsp;przykład, Windows posiada furtkę
@@ -92,15 +97,16 @@
 na&nbsp;komputerze. Kindle, czytnik książek w&nbsp;formacie elektronicznym
 firmy Amazon, (którego nazwa sugeruje, że&nbsp;zamierza spalać książki
 (kindle - rozpalać (ogien), przyp. tłumacza)) posiada orwellowski backdoor,
-którego Amazon użył w 2009 do <a
+którego Amazon użył w&nbsp;2009 do&nbsp;<a
 href="http://www.nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html";
 >zdalnego skasowania</a> z&nbsp;Kindle kopii książek Orwella:
-<cite>1984</cite> oraz <cite>Folwark zwierzęcy</cite>, które użytkownicy
-zakupili w&nbsp;Amazon.</p>
+<cite>1984</cite> oraz&nbsp;<cite>Folwark zwierzęcy</cite>, które
+użytkownicy zakupili w&nbsp;Amazon.</p>
 
 <p>SaaS daje operatorowi serwera władzę do&nbsp;zmiany używanego 
oprogramowania
-lub danych użytkownika na&nbsp;których operuje. Ponownie, żaden specjalny
-kod (backdoor&nbsp;- przyp. tłumacza) nie&nbsp;jest do tego potrzebny.</p>
+lub&nbsp;danych użytkownika na&nbsp;których operuje. Ponownie, żaden
+specjalny kod (backdoor&nbsp;- przyp. tłumacza) nie&nbsp;jest do&nbsp;tego
+potrzebny.</p>
 
 <p>Dlatego, SaaS jest równoważne ze&nbsp;spyware i&nbsp;szeroko otwartymi
 backdoorami, które dają operatorowi serwera niesłuszną władzę
@@ -109,12 +115,12 @@
 <h3>Rozgraniczenie pomiędzy kwestią SaaS, a&nbsp;kwestią oprogramowania
 własnościowego</h3>
 
-<p>SaaS oraz oprogramowanie własnościowe prowadzą do tych samych&nbsp;-
-bolesnych&nbsp;- skutków, chociaż ich nieformalne mechanizmy są
-inne. W&nbsp;przypadku oprogramowania własnościowego otrzymujesz
-i&nbsp;używasz kopii którą ciężko zmodyfikować lub jest to
-nielegalne. W&nbsp;przypadku SaaS, problem polega na&nbsp;tym, że używasz
-kopii do&nbsp;której nie masz w ogóle dostępu.</p>
+<p>SaaS oraz&nbsp;oprogramowanie własnościowe prowadzą do&nbsp;tych
+samych&nbsp;- bolesnych&nbsp;- skutków, chociaż ich nieformalne mechanizmy
+są inne. W&nbsp;przypadku oprogramowania własnościowego otrzymujesz
+i&nbsp;używasz kopii którą ciężko zmodyfikować lub&nbsp;jest to
+nielegalne. W&nbsp;przypadku SaaS, problem polega na&nbsp;tym,
+że&nbsp;używasz kopii do&nbsp;której nie masz w&nbsp;ogóle dostępu.</p>
 
 <p>Te dwie kwestie są mylone, nie&nbsp;tylko przez przypadek. Web deweloperzy
 używają niejasnego terminu &bdquo;aplikacja webowa(internetowa)&rdquo; by
@@ -122,7 +128,7 @@
 na&nbsp;równi z&nbsp;programami, które uruchamiamy na&nbsp;swoich
 komputerach. Niektóre strony internetowe instalują tymczasowo nietrywialne,
 a&nbsp;czasem nawet bardzo duże programy w&nbsp;JavaScripcie w&nbsp;naszych
-przeglądarkach bez informowania nas o&nbsp;tym. <a
+przeglądarkach bez&nbsp;informowania nas o&nbsp;tym. <a
 href="/philosophy/javascript-trap.html">Jeśli te programy
 w&nbsp;JavaScripcie nie są wolnym oprogramowaniem</a>, są tak samo złe jak
 każde inne niewolne oprogramowanie. Tu, jednakże, jesteśmy zaniepokojeni
@@ -133,10 +139,10 @@
 serwerów. Dla dobra operatorów serwerów, programy na&nbsp;serwerach powinny
 być wolne; jeśli byłyby własnościowe, ich właściciele mieliby władzę
 nad&nbsp;serwerem. Jest to niesprawiedliwe względem operatora, a&nbsp;także
-nie&nbsp;jest dobre dla&nbsp;nas. Ale jeśli oprogramowanie na&nbsp;serwerze
-jest wolne, nie&nbsp;chroni cię <em>jako użytkownika serwera</em> przed
-efektami SaaS. Takie oprogramowanie daje wolność operatorowi serwera,
-a&nbsp;nie&nbsp;nam.</p>
+nie&nbsp;jest dobre dla&nbsp;nas. Ale&nbsp;jeśli oprogramowanie
+na&nbsp;serwerze jest wolne, nie&nbsp;chroni cię <em>jako użytkownika
+serwera</em> przed efektami SaaS. Takie oprogramowanie daje wolność
+operatorowi serwera, a&nbsp;nie&nbsp;nam.</p>
 
 <p>Wydanie kodu źródłowego oprogramowania serwerowego przynosi korzyść
 społeczności: odpowiednio uzdolnieni użytkownicy mogą skonfigurować 
podobne
@@ -150,19 +156,20 @@
 
 <h3>Odróżnianie SaaS od&nbsp;innych usług sieciowych</h3>
 
-<p>Czy potępianie SaaS ma oznaczać odrzucenie wszystkich sieciowych 
serwerów?
-Niezupełnie. Większość serwerów nie&nbsp;porusza tej kwestii, ponieważ 
praca
-jaką na&nbsp;nich wykonujemy nie&nbsp;jest naszym prywatnym przetwarzaniem,
-za wyjątkiem rozumienia trywialnego.</p>
+<p>Czy&nbsp;potępianie SaaS ma oznaczać odrzucenie wszystkich sieciowych
+serwerów? Niezupełnie. Większość serwerów nie&nbsp;porusza tej kwestii,
+ponieważ&nbsp;praca jaką na&nbsp;nich wykonujemy nie&nbsp;jest naszym
+prywatnym przetwarzaniem, za&nbsp;wyjątkiem rozumienia trywialnego.</p>
 
 <p>Pierwotnym celem serwerów sieciowych nie&nbsp;było przetwarzanie danych,
-lecz publikowanie informacji. Do dzisiaj większość witryn internetowych
-właśnie to robi i&nbsp;nie&nbsp;dotyczy to problemu SaaS, ponieważ dostęp
-do&nbsp;opublikowanych przez kogoś informacji nie&nbsp;jest ma związku z
-przetwarzaniem naszych danych. Tak samo jest wtedy, gdy publikujemy nasze
-własne materiały, np prowadząc bloga lub korzystamy serwisu micro-blogowego
-jak Twitter czy identi.ca. Dotyczy to również komunikacji publicznej, jak
-grupy czatowe. Sieci społeczne mogą rozwinąć się w&nbsp;SaaS; jednak ich
+lecz&nbsp;publikowanie informacji. Do&nbsp;dzisiaj większość witryn
+internetowych właśnie to robi i&nbsp;nie&nbsp;dotyczy to problemu SaaS,
+ponieważ&nbsp;dostęp do&nbsp;opublikowanych przez kogoś informacji
+nie&nbsp;jest ma związku z&nbsp;przetwarzaniem naszych danych. Tak samo jest
+wtedy, gdy publikujemy nasze własne materiały, np prowadząc bloga
+lub&nbsp;korzystamy serwisu micro-blogowego jak Twitter
+czy&nbsp;identi.ca. Dotyczy to również komunikacji publicznej, jak grupy
+czatowe. Sieci społeczne mogą rozwinąć się w&nbsp;SaaS; jednak&nbsp;ich
 podstawową cechą jest komunikacja i&nbsp;publikacja, nie&nbsp;SaaS. Jeśli
 korzystamy z&nbsp;usługi tylko do&nbsp;niewielkiej edycji tego, co chcemy
 zakomunikować, nie&nbsp;jest to istotna kwestia.</p>
@@ -170,81 +177,85 @@
 <p>Usługi takie jak wyszukiwarki internetowe zbierają dane z&nbsp;sieci
 i&nbsp;pozwalają nam je zbadać. Oglądanie tych zbiorów danych nie&nbsp;jest
 zwykłym przetwarzaniem naszych danych&mdash;nie dostarczamy tych
-zbiorów&mdash;więc korzystanie z&nbsp;takiej usługi, aby przeszukać sieć
-nie&nbsp;jest SaaS. (Jednakże używanie czyjejś wyszukiwarki w&nbsp;celu
+zbiorów&mdash;więc korzystanie z&nbsp;takiej usługi, aby&nbsp;przeszukać
+sieć nie&nbsp;jest SaaS. (Jednakże używanie czyjejś wyszukiwarki 
w&nbsp;celu
 umożliwienia wyszukiwania na&nbsp;swojej stronie <em>jest</em> SaaS.)</p>
 
 <p>Handel sieciowy nie&nbsp;jest związany z&nbsp;SaaS, gdyż przetwarzanie
-nie&nbsp;jest wyłącznie nasze; jest wykonywane wspólnie dla nas jak
-i&nbsp;dla innych. Nie&nbsp;ma więc określonego powodu, dla którego
+nie&nbsp;dotyczy wyłącznie naszych danych. Jest wykonywane wspólnie dla nas
+jak i&nbsp;dla innych. Nie&nbsp;ma więc&nbsp;określonego powodu, dla którego
 powinniśmy oczekiwać całkowitej kontroli nad&nbsp;tym przetwarzaniem
-danych. Kwestią w&nbsp;handlu sieciowym jest raczej to, czy zaufamy innym
-i&nbsp;powierzymy im swoje pieniądze i&nbsp;dane osobowe.</p>
+danych. Kwestią w&nbsp;handlu sieciowym jest raczej to, czy&nbsp;zaufamy
+innym i&nbsp;powierzymy im swoje pieniądze i&nbsp;dane osobowe.</p>
 
 <p>Używanie serwerów projektów łączonych nie jest SaaS, gdyż 
przetwarzanie
 przeprowadzane w&nbsp;ten sposób nie&nbsp;należy do&nbsp;nas. Przykładowo
 jeśli edytujemy strony na&nbsp;Wikipedii, nie&nbsp;przetwarzamy swoich
 danych, raczej kolaborujemy w&nbsp;przetwarzaniu danych Wikipedii.</p>
 
-<p>Wikipedia kontroluje swoje serwery, ale grupy mogą stanąć przed problemem
-SaaS jeśli działają na&nbsp;czyimś serwerze. Na&nbsp;szczęście strony
-wspierające rozwój oprogramowania, takie jak Savannah czy Sourceforge, nie
-dotykają problemu SaaS, bo działania grupy dotyczą głównie publikacji
-i&nbsp;publicznych dyskusji, a nie przetwarzania ich danych.</p>
+<p>Wikipedia kontroluje swoje serwery, ale&nbsp;grupy mogą stanąć przed
+problemem SaaS jeśli działają na&nbsp;czyimś serwerze. Na&nbsp;szczęście
+strony wspierające rozwój oprogramowania, takie jak Savannah
+czy&nbsp;Sourceforge, nie dotykają problemu SaaS, bo&nbsp;działania grupy
+dotyczą głównie publikacji i&nbsp;publicznych dyskusji, a&nbsp;nie
+przetwarzania ich danych.</p>
 
 <p>Gry wieloosobowe są aktywnością grupową obsługiwaną przez czyjś 
serwer, co
-czyni je SaaS. Jednak jeśli chodzi o&nbsp;dane, mamy do czynienia jedynie
-ze&nbsp;stanem gry i&nbsp;wynikiem, więc najgorszą rzeczą jakiej dopuścić
-się może operator to faworyzowanie graczy przez operatora. Możesz 
zignorować
-to ryzyko póki wydaje się mało prawdopodobne i&nbsp;niewiele leży
-na&nbsp;szali. Jednak z&nbsp;drugiej strony, kiedy gra staje się czymś
-więcej niż tylko grą, sytuacja się zmienia.</p>
+czyni je SaaS. Jednak&nbsp;jeśli chodzi o&nbsp;dane, mamy do&nbsp;czynienia
+jedynie ze&nbsp;stanem gry i&nbsp;wynikiem, więc&nbsp;najgorszą rzeczą
+jakiej dopuścić się może operator to faworyzowanie graczy przez
+operatora. Możesz zignorować to ryzyko póki wydaje się mało prawdopodobne
+i&nbsp;niewiele leży na&nbsp;szali. Jednak&nbsp;z&nbsp;drugiej strony, kiedy
+gra staje się czymś więcej niż tylko grą, sytuacja się zmienia.</p>
 
 <p>Które usługi sieciowe są SaaS? Google Docs jest oczywistym przykładem. 
Jego
-podstawową funkcją jest edycja, a Google zachęca ludzi do wykorzystania go
-do własnych edycji; to jest właśnie Saas. Google oferuje dodatkową opcję
-umożliwiającą edycję we&nbsp;współpracy z&nbsp;innymi użytkownikami, 
ale nie
-zmienia to faktu, iż edycja na&nbsp;serwerze to SaaS. (W&nbsp;dodatku Google
-Docs jest nie&nbsp;do&nbsp;zaakceptowania ponieważ instaluje
-w&nbsp;przeglądarce użytkownika duży niewolny program w&nbsp;JavaScript.)
-Jeśli korzystanie z&nbsp;usług komunikacji lub współpracy wymaga 
od&nbsp;nas
-przekazania znaczącego przetwarzania tym usługom, takie przetwarzanie danych
-jest Saas, nawet jeśli komunikacja nie.</p>
+podstawową funkcją jest edycja, a&nbsp;Google zachęca ludzi
+do&nbsp;wykorzystania go do&nbsp;własnych edycji; to jest właśnie
+Saas. Google oferuje dodatkową opcję umożliwiającą edycję 
we&nbsp;współpracy
+z&nbsp;innymi użytkownikami, ale&nbsp;nie zmienia to faktu, iż edycja
+na&nbsp;serwerze to SaaS. (W&nbsp;dodatku Google Docs jest
+nie&nbsp;do&nbsp;zaakceptowania ponieważ&nbsp;instaluje w&nbsp;przeglądarce
+użytkownika duży niewolny program w&nbsp;JavaScript.) Jeśli korzystanie
+z&nbsp;usług komunikacji lub&nbsp;współpracy wymaga od&nbsp;nas przekazania
+znaczącego przetwarzania tym usługom, takie przetwarzanie danych jest Saas,
+nawet jeśli komunikacja nie.</p>
 
 <p>Niektóre strony oferują wielorakie usługi, jeśli jedna nie&nbsp;jest 
SaaS,
 druga może nim być. Dla przykładu głównym celem Facebooka jest stworzenie
 portalu społecznościowego i&nbsp;nie&nbsp;jest to SaaS; jednakże, wspiera
 aplikacje stron trzecich, wśród których mogą być programy typu SaaS. 
Główną
-usługą serwisu Flickr jest dystrybucja zdjęć, co nie jest SaaS, ale posiada
-opcję edycji zdjęć, co jest już SaaS.</p>
+usługą serwisu Flickr jest dystrybucja zdjęć, co nie jest SaaS,
+ale&nbsp;posiada opcję edycji zdjęć, co jest już SaaS.</p>
 
 <p>Niektóre strony, które głównie zajmują&nbsp;się publikacją
 i&nbsp;komunikacją, rozszerzają swoje usługi o&nbsp;&bdquo;zarządzanie
 kontaktami&rdquo;: odnotowując ludzi, z&nbsp;którymi utrzymujecie
-kontakt. Wysyłanie dla Was maili do&nbsp;tych ludzi nie&nbsp;jest SaaS, ale
-śledzenie Waszych kontaktów z&nbsp;nimi, jeśli są znaczne, jest SaaS.</p>
+kontakt. Wysyłanie dla Was maili do&nbsp;tych ludzi nie&nbsp;jest SaaS,
+ale&nbsp;śledzenie Waszych kontaktów z&nbsp;nimi, jeśli są znaczne, jest
+SaaS.</p>
 
-<p>Jeśli dana usługa nie ma związku z SaaS, nie znaczy to, że jest
+<p>Jeśli dana usługa nie ma związku z&nbsp;SaaS, nie znaczy to, 
że&nbsp;jest
 w&nbsp;porządku. Są jeszcze inne złe rzeczy, które usługi mogą
 robić. Przykładowo Facebook rozprowadza filmy video we&nbsp;Flashu, co
-zmusza użytkowników do uruchamiania niewolnego oprogramowania i&nbsp;daje im
-mylne wrażenie prywatności. Są to równie ważne kwestie, ale ten artykuł
-skupia się tylko na&nbsp;SaaS.</p>
+zmusza użytkowników do&nbsp;uruchamiania niewolnego oprogramowania
+i&nbsp;daje im mylne wrażenie prywatności. Są to równie ważne kwestie,
+ale&nbsp;ten artykuł skupia się tylko na&nbsp;SaaS.</p>
 
 <p>Przemysł IT zniechęca użytkowników do&nbsp;zwracania uwagi na&nbsp;te
 różnice. Właśnie po&nbsp;to stworzono hasło &bdquo;cloud computing&rdquo;
-(przetwarzanie w&nbsp;chmurze). Ten termin jest tak mglisty, że może
-odnosić się do prawie każdego zastosowania Internetu. Zalicza się do tego
-SaaS i&nbsp;prawie wszystko inne. Ten termin nadaje się tylko do
-bezużytecznie ogólnych stwierdzeń.</p>
+(przetwarzanie w&nbsp;chmurze). Ten termin jest tak mglisty, że&nbsp;może
+odnosić się do&nbsp;prawie każdego zastosowania Internetu. Zalicza się
+do&nbsp;tego SaaS i&nbsp;prawie wszystko inne. Ten termin nadaje się tylko
+do&nbsp;bezużytecznie ogólnych stwierdzeń.</p>
 
 <p>Prawdziwym znaczeniem &bdquo;przetwarzania w&nbsp;chmurze&rdquo; jest
-zasugerowanie beztroskiego podejścia do naszego przetwarzania. Mówi się nam:
-&bdquo;Nie zadawajcie pytań, po prostu zaufajcie każdemu przedsięwzięciu 
bez
-wahania. Nie&nbsp;martwcie się o&nbsp;to, kto kontroluje przetwarzanie
-Waszych danych i&nbsp;kto przechowuje Wasze dane. Nie&nbsp;sprawdzajcie czy
-w&nbsp;naszej usłudze jest jakiś ukryty haczyk zanim go połkniecie.&rdquo;
-Innymi słowy &bdquo;Myśl jak&nbsp;frajer.&rdquo; Wolę omijać ten 
termin.</p>
+zasugerowanie beztroskiego podejścia do&nbsp;naszego przetwarzania. Mówi się
+nam: &bdquo;Nie zadawajcie pytań, po&nbsp;prostu zaufajcie każdemu
+przedsięwzięciu bez&nbsp;wahania. Nie&nbsp;martwcie się o&nbsp;to, kto
+kontroluje przetwarzanie Waszych danych i&nbsp;kto przechowuje Wasze
+dane. Nie&nbsp;sprawdzajcie czy&nbsp;w&nbsp;naszej usłudze jest jakiś ukryty
+haczyk zanim go połkniecie.&rdquo; Innymi słowy &bdquo;Myśl
+jak&nbsp;frajer.&rdquo; Wolę omijać ten termin.</p>
 
 <h3>Radzenie sobie z&nbsp;problemem SaaS</h3>
 
@@ -255,42 +266,42 @@
 <p>Przykładowo: tam, gdzie własnoręcznie przetwarzasz swoje dane, rozwią
zanie
 jest proste: używaj własnej kopii aplikacji będącej wolnym
 oprogramowaniem. Edytuj swój tekst własną kopią wolnego edytora tekstu
-takiego jak GNU Emacs lub innym wolnym procesorem edytorem. Edytuj swoje
-zdjęcie własną kopią wolnego oprogramowania, takiego jak GIMP.</p>
+takiego jak GNU Emacs lub&nbsp;innym wolnym procesorem edytorem. Edytuj
+swoje zdjęcie własną kopią wolnego oprogramowania, takiego jak GIMP.</p>
 
-<p>Jednak co z&nbsp;kolaboracją z innymi? Na dzień dzisiejszy może być ona
-trudna bez używania serwera. Jeśli używacie jakiegoś, nie&nbsp;ufajcie
-serwerowi należącemu do firmy. Zwykła konsumencka umowa nie&nbsp;jest
-ochroną chyba, że moglibyście odkryć wykroczenie i&nbsp;procesować się,
-a&nbsp;firma prawdopodobnie pisze swoje kontrakty aby pozwalać
-na&nbsp;szeroką gamę nadużyć. Policja może pozyskać twoje dane od firmy 
przy
-mniejszych podstawach prawnych niż od Was samych, przyjmując, że firma
-nie&nbsp;działa dla nich tak ochotniczo jak amerykańskie firmy telefoniczne,
-które nielegalnie nagrywały swoich klientów dla Busha. Jeśli musicie 
używać
-serwera, używajcie takiego, którego operatorzy dają Wam podstawy zaufania
-większe niż zwykłe komercyjne relacje.</p>
-
-<p>Jednakże, na dłuższą metę możemy stworzyć alternatywy korzystania
-z&nbsp;serwerów. Na przykład, możemy stworzyć program peer-to-peer, przez
-który użytkownicy mogą dzielić się zaszyfrowanymi danymi. Społeczność
+<p>Jednak&nbsp;co z&nbsp;kolaboracją z&nbsp;innymi? Na&nbsp;dzień dzisiejszy
+może być ona trudna bez&nbsp;używania serwera. Jeśli używacie jakiegoś,
+nie&nbsp;ufajcie serwerowi należącemu do&nbsp;firmy. Zwykła konsumencka
+umowa nie&nbsp;jest ochroną chyba, że&nbsp;moglibyście odkryć wykroczenie
+i&nbsp;procesować się, a&nbsp;firma prawdopodobnie pisze swoje kontrakty
+aby&nbsp;pozwalać na&nbsp;szeroką gamę nadużyć. Policja może pozyskać 
twoje
+dane od&nbsp;firmy przy mniejszych podstawach prawnych niż od&nbsp;Was
+samych, przyjmując, że&nbsp;firma nie&nbsp;działa dla nich tak ochotniczo
+jak amerykańskie firmy telefoniczne, które nielegalnie nagrywały swoich
+klientów dla Busha. Jeśli musicie używać serwera, używajcie takiego, 
którego
+operatorzy dają Wam podstawy zaufania większe niż zwykłe komercyjne 
relacje.</p>
+
+<p>Jednakże, na&nbsp;dłuższą metę możemy stworzyć alternatywy 
korzystania
+z&nbsp;serwerów. Na&nbsp;przykład, możemy stworzyć program peer-to-peer,
+przez który użytkownicy mogą dzielić się zaszyfrowanymi danymi. 
Społeczność
 wolnego oprogramowania powinna rozwijać dystrybucję zamienników programów
 peer-to-peer dla ważnych &bdquo;aplikacji sieciowych&rdquo;. Mądrym
-posunięciem może być wydanie ich na <a
+posunięciem może być wydanie ich na&nbsp;<a
 href="/licenses/why-affero-gpl.html">GNU Affero GPL</a>, póki są kandydatami
-do konwersji przez kogoś innego w&nbsp;serwerowe programy. <a
-href="/">Projekt GNU</a> szuka wolontariuszy do pracy nad takimi
+do&nbsp;konwersji przez kogoś innego w&nbsp;serwerowe programy. <a
+href="/">Projekt GNU</a> szuka wolontariuszy do&nbsp;pracy nad&nbsp;takimi
 zamiennikami. Zachęcamy również inne projekty wolnego oprogramowania
 do&nbsp;rozważania tej kwestii w&nbsp;swoim zamyśle.</p>
 
-<p>Póki co, jeśli firma zaprosi Was do korzystania z&nbsp;jej serwera
+<p>Póki co, jeśli firma zaprosi Was do&nbsp;korzystania z&nbsp;jej serwera
 do&nbsp;przetwarzania naszych danych, nie&nbsp;ulegajmy, nie&nbsp;używajmy
-SaaS. Nie&nbsp;kupujmy ani nie&nbsp;instalujmy &bdquo;cienkich
-klientów&rdquo;, które są po prostu komputerami tak słabymi, że tak 
naprawdę
-zmuszają nas do&nbsp;wykonywania rzeczywistych prac na&nbsp;serwerze, chyba
-że zamierzamy używać ich we&nbsp;współpracy z&nbsp;<em>naszym</em>
-serwerem. Używajmy prawdziwego komputera i&nbsp;przechowujmy na nim swoje
-dane. Dla dobra naszej wolności pracujmy z&nbsp;własną kopią wolnego
-programu.</p>
+SaaS. Nie&nbsp;kupujmy ani&nbsp;nie&nbsp;instalujmy &bdquo;cienkich
+klientów&rdquo;, które są po&nbsp;prostu komputerami tak słabymi,
+że&nbsp;tak naprawdę zmuszają nas do&nbsp;wykonywania rzeczywistych prac
+na&nbsp;serwerze, chyba że&nbsp;zamierzamy używać ich we&nbsp;współpracy
+z&nbsp;<em>naszym</em> serwerem. Używajmy prawdziwego komputera
+i&nbsp;przechowujmy na&nbsp;nim swoje dane. Dla dobra naszej wolności
+pracujmy z&nbsp;własną kopią wolnego programu.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -305,16 +316,16 @@
 Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
 href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
-z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz inne
-poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach
+oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
-<p>Aby zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+<p>Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
-Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci
-współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
 
 <p>Copyright &copy; 2010 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and
@@ -333,7 +344,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/08/23 08:27:38 $
+$Date: 2010/11/15 17:28:03 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/basic-freedoms.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/basic-freedoms.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- po/basic-freedoms.pl.po   15 Nov 2010 10:13:59 -0000   1.3
+++ po/basic-freedoms.pl.po   15 Nov 2010 17:28:12 -0000   1.4
@@ -10,10 +10,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2010-11-15 11:01+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
-"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"

Index: po/free-sw.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- po/free-sw.pl.po  15 Nov 2010 10:13:59 -0000   1.26
+++ po/free-sw.pl.po  15 Nov 2010 17:28:12 -0000   1.27
@@ -13,10 +13,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2010-11-15 11:06+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
-"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
@@ -558,11 +558,6 @@
 "częścią oprogramowania."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The same arguments also make sense for other kinds of works of practical "
-#| "use &mdash; that is to say, works that embody useful knowledge, such as "
-#| "educational works and reference works. <a href=\"http://wikipedia.org";
-#| "\">Wikipedia</a> is the best known example."
 msgid ""
 "The same arguments also make sense for other kinds of works of practical use "
 "&mdash; that is to say, works that embody useful knowledge, such as "

Index: po/no-word-attachments.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/no-word-attachments.pl.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- po/no-word-attachments.pl.po    15 Nov 2010 10:13:59 -0000   1.14
+++ po/no-word-attachments.pl.po    15 Nov 2010 17:28:13 -0000   1.15
@@ -11,10 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2010-11-15 11:12+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
-"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
@@ -172,13 +172,6 @@
 "czytać wolnym programom."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "When you receive a Word file, if you think of that as an isolated event, "
-#| "it is natural to try to cope by finding a way to read it. But as an "
-#| "instance of a pernicious systematic practice, it calls for a different "
-#| "approach. Managing to read the file is treating a symptom of an epidemic "
-#| "disease; what we really want to do is stop the disease from spreading. "
-#| "That means we must convince people not to send or post Word documents."
 msgid ""
 "When you receive a Word file, if you think of that as an isolated event, it "
 "is natural to try to cope by finding a way to read it. Considered as an "
@@ -351,14 +344,6 @@
 "otworzyć. </em>"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<em>Receiving Word documents is bad for you because they can carry "
-#| "viruses (http://en.wikipedia.org/wiki/Macro_virus_(computing) describes "
-#| "this). Sending Word documents is bad for you because a Word document "
-#| "normally includes hidden information about the author, enabling those in "
-#| "the know to pry into the author's activities (maybe yours). Text that "
-#| "you think you deleted may still be embarrassingly present. See http://";
-#| "news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3154479.stm for more info.</em>"
 msgid ""
 "<em>Receiving Word documents is bad for you because they can carry viruses "
 "(see http://en.wikipedia.org/wiki/Macro_virus_(computing)). Sending Word "

Index: po/who-does-that-server-really-serve.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/who-does-that-server-really-serve.pl.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- po/who-does-that-server-really-serve.pl.po 15 Nov 2010 09:45:35 -0000   
1.9
+++ po/who-does-that-server-really-serve.pl.po 15 Nov 2010 17:28:13 -0000   
1.10
@@ -375,12 +375,6 @@
 "wyszukiwania na&nbsp;swojej stronie <em>jest</em> SaaS.)"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "E-commerce is not SaaS, because the computing isn't solely yours; rather, "
-#| "it is done jointly for you and another party. So there's no particular "
-#| "reason why you alone should expect to control that computing. The real "
-#| "issue in E-commerce is whether you trust the other party with your money "
-#| "and personal information."
 msgid ""
 "E-commerce is not SaaS, because the computing isn't solely yours; rather, it "
 "is done jointly for you and another party. So there's no particular reason "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]