www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po takeaction.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/server/po takeaction.pl.po
Date: Thu, 04 Nov 2010 08:51:42 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/04 08:51:42

Modified files:
    server/po   : takeaction.pl.po 

Log message:
    wording/spelling improvements, as suggested by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25

Patches:
Index: takeaction.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- takeaction.pl.po  16 Oct 2010 00:27:29 -0000   1.24
+++ takeaction.pl.po  4 Nov 2010 08:51:38 -0000    1.25
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-15 04:29-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-15 11:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-04 09:49+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -80,7 +80,7 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "<b>Call on WIPO to change its name and mission</b>"
-msgstr "<b>Wzywajcie WIPO do&nbsp;zmiany nazwy i&nbsp;celu funkcjonowania:</b>"
+msgstr "<b>Wzywajcie WIPO do&nbsp;zmiany nazwy i&nbsp;celu funkcjonowania</b>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -88,7 +88,8 @@
 "declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://fsfeurope.org/documents/wiwo.pl.html\";>Wesprzyjcie tę "
-"deklarację</a> wzywającą aby&nbsp;WIPO zmieniło swoją nazwę i&nbsp;cel."
+"deklarację</a> wzywającą do&nbsp;tego, aby&nbsp;WIPO (<em>World 
Intellectual "
+"Property Organization</em>) zmieniło swoją nazwę i&nbsp;cel."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "<strong>Read and comment on proposed license changes</strong>"
@@ -108,7 +109,7 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "<b>Enhance the Free Software Directory</b>"
-msgstr "<b>Wzbogaćcie Katalog wolnego oprogramowania:</b>"
+msgstr "<b>Wzbogaćcie Katalog wolnego oprogramowania</b>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -135,7 +136,7 @@
 "information</strong>"
 msgstr ""
 "<strong>Załóżcie Grupę Użytkowników GNU/Linuksa w&nbsp;swoim mieście "
-"lub&nbsp;kraju i&nbsp;prześlijcie nam informację o&nbsp;Waszej grupie.</"
+"lub&nbsp;kraju i&nbsp;prześlijcie nam informację o&nbsp;Waszej grupie</"
 "strong>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
@@ -168,7 +169,7 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "<b>Contribute to high priority free software projects</b>"
-msgstr "<b>Wesprzyjcie priorytetowy projekt wolnego oprogramowania</b>"
+msgstr "<b>Wesprzyjcie priorytetowe projekty wolnego oprogramowania</b>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -176,7 +177,7 @@
 "\">high-priority projects web page</a>."
 msgstr ""
 "Jak wymienione na&nbsp;<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
-"\">liście projektów o&nbsp;dużym znaczniu</a> na&nbsp;stronie FSF."
+"\">liście projektów o&nbsp;dużym znaczeniu</a> na&nbsp;stronie FSF."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "<b>Take over an unmaintained GNU package</b>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]