www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po free-sw.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po free-sw.pl.po
Date: Thu, 04 Nov 2010 08:39:04 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    10/11/04 08:39:04

Modified files:
    philosophy/po : free-sw.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20

Patches:
Index: free-sw.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- free-sw.pl.po    3 Nov 2010 16:27:19 -0000    1.19
+++ free-sw.pl.po    4 Nov 2010 08:39:01 -0000    1.20
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-03 12:27-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-06 09:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-11-04 09:37+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -213,7 +213,6 @@
 "jako taki."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of "
 #| "the original. If the program is delivered in a product designed to run "
@@ -236,11 +235,10 @@
 "oryginału. Jeśli program jest dostarczany w&nbsp;produkcie zaprojektowany "
 "tak, by umożliwiał uruchamianie czyjejś zmodyfikowanej wersji 
lecz&nbsp;nie "
 "pozwala na&nbsp;uruchomienie waszej &ndash; praktyka znana jako &bdquo;"
-"tiwoizacja&rdquo; lub&nbsp;(poprzez wpisanie na&nbsp;czarną listę) &bdquo;"
-"bezpieczne uruchamianie&rdquo; &ndash; wolność 1 staje się teoretyczną "
-"fikcją, a&nbsp;nie praktyczną swobodą. To nie wystarczy. Inaczej mówiąc, 
ta "
-"postać binarna nie jest wolnym oprogramowaniem nawet jeśli jej kod 
źródłowy "
-"jest wolny."
+"tiwoizacja&rdquo; lub&nbsp;(poprzez <em>blackwhiting</em>) &bdquo;bezpieczne "
+"uruchamianie&rdquo; &ndash; wolność 1 staje się teoretyczną fikcją, 
a&nbsp;"
+"nie praktyczną swobodą. To nie wystarczy. Inaczej mówiąc, ta postać 
binarna "
+"nie jest wolnym oprogramowaniem nawet jeśli jej kod źródłowy jest wolny."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]