www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/free-sw.pl.html philosophy/po/fr...


From: Yavor Doganov
Subject: www philosophy/free-sw.pl.html philosophy/po/fr...
Date: Thu, 04 Nov 2010 16:27:25 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/11/04 16:27:25

Modified files:
    philosophy   : free-sw.pl.html 
    philosophy/po : free-sw.pl.po 
    server     : takeaction.pl.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.pl.html?cvsroot=www&r1=1.64&r2=1.65
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.pl.html?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47

Patches:
Index: philosophy/free-sw.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.pl.html,v
retrieving revision 1.64
retrieving revision 1.65
diff -u -b -r1.64 -r1.65
--- philosophy/free-sw.pl.html 6 Oct 2010 08:27:47 -0000    1.64
+++ philosophy/free-sw.pl.html 4 Nov 2010 16:27:12 -0000    1.65
@@ -114,7 +114,7 @@
 oryginału. Jeśli program jest dostarczany w&nbsp;produkcie zaprojektowany
 tak, by umożliwiał uruchamianie czyjejś zmodyfikowanej wersji lecz&nbsp;nie
 pozwala na&nbsp;uruchomienie waszej &ndash; praktyka znana jako
-&bdquo;tiwoizacja&rdquo; lub&nbsp;(poprzez wpisanie na&nbsp;czarną listę)
+&bdquo;tiwoizacja&rdquo; lub&nbsp;(poprzez <em>blackwhiting</em>)
 &bdquo;bezpieczne uruchamianie&rdquo; &ndash; wolność 1 staje się
 teoretyczną fikcją, a&nbsp;nie praktyczną swobodą. To nie wystarczy. 
Inaczej
 mówiąc, ta postać binarna nie jest wolnym oprogramowaniem nawet jeśli jej
@@ -503,7 +503,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/10/06 08:27:47 $
+$Date: 2010/11/04 16:27:12 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/free-sw.pl.po 4 Nov 2010 08:39:01 -0000    1.20
+++ philosophy/po/free-sw.pl.po 4 Nov 2010 16:27:20 -0000    1.21
@@ -213,15 +213,6 @@
 "jako taki."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of "
-#| "the original. If the program is delivered in a product designed to run "
-#| "someone else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a "
-#| "practice known as &ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as "
-#| "&ldquo;secure boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction "
-#| "rather than a practical freedom. This is not sufficient. In other "
-#| "words, these binaries are not free software even if the source code they "
-#| "are compiled from is free."
 msgid ""
 "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the "
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "

Index: server/takeaction.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.pl.html,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- server/takeaction.pl.html  16 Oct 2010 00:27:26 -0000   1.46
+++ server/takeaction.pl.html  4 Nov 2010 16:27:23 -0000    1.47
@@ -50,9 +50,10 @@
 Absurdity</cite></a> [Absurd patentowy].</dd>
 
 <!-- Check expiry periodically -->
-<dt id="wipochange"><b>Wzywajcie WIPO do&nbsp;zmiany nazwy i&nbsp;celu 
funkcjonowania:</b></dt>
+<dt id="wipochange"><b>Wzywajcie WIPO do&nbsp;zmiany nazwy i&nbsp;celu 
funkcjonowania</b></dt>
  <dd><a href="http://fsfeurope.org/documents/wiwo.pl.html";>Wesprzyjcie tę
-deklarację</a> wzywającą aby&nbsp;WIPO zmieniło swoją nazwę 
i&nbsp;cel.</dd>
+deklarację</a> wzywającą do&nbsp;tego, aby&nbsp;WIPO (<em>World Intellectual
+Property Organization</em>) zmieniło swoją nazwę i&nbsp;cel.</dd>
 
 <!-- Expire/update when drafting status changes -->
 <dt id="licenses"><strong>Przeczytaj i&nbsp;skomentuj proponowane zmiany
@@ -62,7 +63,7 @@
 Documentation License. </dd>
 
 <!-- Don't expire -->
-<dt id="directory"><b>Wzbogaćcie Katalog wolnego oprogramowania:</b></dt>
+<dt id="directory"><b>Wzbogaćcie Katalog wolnego oprogramowania</b></dt>
  <dd>Oczekujemy na&nbsp;Wasze propozycje pakietów wolnego oprogramowania, 
jakie
 należałoby dodać do&nbsp;<a href="/directory">Katalogu wolnego
 oprogramowania</a>. Prosimy, poszukajcie w&nbsp;nim swoich ulubionych
@@ -76,7 +77,7 @@
 <!-- Don't expire -->
 <dt id="create_gug"><strong>Załóżcie Grupę Użytkowników GNU/Linuksa 
w&nbsp;swoim mieście
 lub&nbsp;kraju i&nbsp;prześlijcie nam informację o&nbsp;Waszej
-grupie.</strong></dt>
+grupie</strong></dt>
  <dd>Więcej informacji na&nbsp;stronie <a 
href="/gnu/gnu-user-groups.html">Grupy
 użytkowników GNU</a>.</dd>
 </dl>
@@ -93,10 +94,10 @@
 się w&nbsp;kompletne środowisko użytkownika.</dd>
 
 <!-- Don't expire -->
-<dt id="priority"><b>Wesprzyjcie priorytetowy projekt wolnego 
oprogramowania</b></dt>
+<dt id="priority"><b>Wesprzyjcie priorytetowe projekty wolnego 
oprogramowania</b></dt>
  <dd>Jak wymienione na&nbsp;<a
 href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>liście projektów
-o&nbsp;dużym znaczniu</a> na&nbsp;stronie FSF.</dd>
+o&nbsp;dużym znaczeniu</a> na&nbsp;stronie FSF.</dd>
 
 <!-- Don't expire, but do keep in sync with the list -->
 <dt id="unmaint"><b>Przejmijcie opiekę nad&nbsp;nieutrzymywanym pakietem 
GNU</b></dt>
@@ -227,7 +228,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2010/10/16 00:27:26 $
+$Date: 2010/11/04 16:27:23 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]