www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po shouldbefree.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po shouldbefree.ca.po
Date: Tue, 13 Oct 2009 15:52:40 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    09/10/13 15:52:40

Modified files:
    philosophy/po : shouldbefree.ca.po 

Log message:
    Some corrections

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/shouldbefree.ca.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: shouldbefree.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/shouldbefree.ca.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- shouldbefree.ca.po 12 Oct 2009 20:26:10 -0000   1.2
+++ shouldbefree.ca.po 13 Oct 2009 15:52:37 -0000   1.3
@@ -6,24 +6,25 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: shouldbefree.ca\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-01-07 04:28-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-10-08 13:45+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-13 17:45+0200\n"
 "Last-Translator: Felix Llopart Miquel <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8 bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8 bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Why Software Should Be Free - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Perquè el programari hauria de ser lliure - Projecte GNU - Free Software "
+"Per què el programari hauria de ser lliure - Projecte GNU - Free Software "
 "Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Why Software Should Be Free"
-msgstr "Perquè el programari hauria de ser lliure"
+msgstr "Per què el programari hauria de ser lliure"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -50,7 +51,7 @@
 msgstr ""
 "L'existència del programari inevitablement fa sorgir la pregunta de com "
 "s'han de prendre les decisions sobre aquest. Per exemple, suposa que un "
-"individu que te una còpia d'un programa s'en troba un altre que en voldria "
+"individu que te una còpia d'un programa se'n troba un altre que en voldria "
 "una còpia. És possible per a ells copiar el programa; què hauria de 
decidir "
 "si això es fa? Els individus involucrats? O una altra part, anomenada el "
 "&rdquo;propietari&rdquo;?"
@@ -1034,7 +1035,7 @@
 "sobre un programa. No he especificat com es du a terme aquesta obstrucció, "
 "perquè això no afecta la conclusió. Tant si es fa amb protecció de 
còpia, o "
 "copyright, o llicències, o encriptació, o targetes <acronym title=\"Read-"
-"only Memory\">ROM<acronym>, o números de sèria de maquinari, si "
+"only Memory\">ROM</acronym>, o números de sèrie de maquinari, si "
 "<em>aconsegueix</em> evitar-ne l'ús, causa dany."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -1166,7 +1167,7 @@
 "have forgotten what they knew fifteen years ago."
 msgstr ""
 "Aquest canvi s'ha donat en el camp de la programació d'ordinadors en "
-"l'última dècada. Quinze anys enrera, hi havia articles sobre 
&ldquo;addicció "
+"l'última dècada. Quinze anys enrere, hi havia articles sobre 
&ldquo;addicció "
 "als ordinadors&rdquo;: els usuaris s'anaven connectant a la xarxa i tenien "
 "hàbits de cent dòlars a la setmana. En general es comprenia que la gent "
 "acostumés a estimar prou la programació per a trencar matrimonis. Avui, "
@@ -1341,8 +1342,8 @@
 msgstr ""
 "Com que la Fundació és una entitat benèfica, sovint els programadors "
 "treballen per la Fundació per la meitat del que podrien guanyar en un altre "
-"lloc. Ho fan perquè estem lliures de burocracia, i perquè se senten "
-"satisfets de saber que la seva feina no serà d'ús obstruit. Sobretot, ho 
fan "
+"lloc. Ho fan perquè estem lliures de burocràcia, i perquè se senten "
+"satisfets de saber que la seva feina no serà d'ús obstruït. Sobretot, ho 
fan "
 "perquè programar és divertit. A més a més, molts voluntaris han escrit 
molts "
 "programes útils per a nosaltres. (Fins i tot escriptors tècnics han 
començat "
 "a presentar-se voluntaris.)"
@@ -1616,7 +1617,7 @@
 "copying equipment was closely guarded to prevent illegal copying."
 msgstr ""
 "El comunisme tal com es practicava a la Unió Soviètica era un sistema de "
-"control central el el que tota activitat estava regimentada, suposadament "
+"control central el el que tota activitat estava reglamentada, suposadament "
 "pel bé comú, però en realitat pel benefici dels membres del partit "
 "comunista. I on els equipaments de còpia estaven estretament vigilats per "
 "prevenir les còpies il·legals."
@@ -1708,7 +1709,7 @@
 msgstr ""
 "Però perquè un gran número d'americans haurien d'acceptar una premisa que "
 "eleva en importància certes persones sobre la resta? En part per la creença 
"
-"en que aquesta premisa és part de la tradició legal de la societat 
american. "
+"en que aquesta premisa és part de la tradició legal de la societat 
americana. "
 "Algunes persones senten que dubtar de la premisa significa desafiar la base "
 "de la societat."
 
@@ -1888,7 +1889,7 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Guia de "
+"Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.ca.html\">Guia de "
 "tradducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les "
 "traduccions d'aquest article. "
 
@@ -1914,7 +1915,7 @@
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Darrera revisió: Fèlix Llopart, 8 d'octubre de 2009"
+msgstr "Traducció: Fèlix Llopart, 8 d'octubre de 2009"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
@@ -1924,3 +1925,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]