www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po translations.ca.po


From: Yavor Doganov
Subject: www/licenses/po translations.ca.po
Date: Fri, 24 Oct 2008 18:49:25 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/24 18:49:25

Modified files:
    licenses/po  : translations.ca.po 

Log message:
    Validation fix.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.ca.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: translations.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/translations.ca.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- translations.ca.po 23 Oct 2008 14:30:29 -0000   1.1
+++ translations.ca.po 24 Oct 2008 18:48:51 -0000   1.2
@@ -7,16 +7,17 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: translations.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-10-02 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-23 16:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-24 21:48+0300\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "Unofficial Translations - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Traduccions no oficials - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr ""
+"Traduccions no oficials - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Copyleft, Licenses"
@@ -38,7 +39,14 @@
 "through, the results could be disastrous for the whole free software "
 "community. As long as the translations are unofficial, they can't do any "
 "harm, and we hope they help more people understand the GPL."
-msgstr "La raó per la qual la FSF no aprova aquestes traduccions com a 
oficialment vàlides és que comprovar-les seria difícil i costós (es 
necessitaria l'ajut d'advocats bilingües d'altres països). Pitjor encara: si 
hi hagués una errada, les conseqüències podrien ser desastroses per a tota 
la comunitat del programari lliure. Mentre aquestes traduccions no siguin 
oficials, no poden fer cap mal, i podem esperar que ajudin a comprendre la 
Llicència Pública General a més gent."
+msgstr ""
+"La raó per la qual la FSF no aprova aquestes traduccions com a oficialment "
+"vàlides és que comprovar-les seria difícil i costós (es necessitaria 
l'ajut "
+"d'advocats bilingües d'altres països). Pitjor encara: si hi hagués una "
+"errada, les conseqüències podrien ser desastroses per a tota la comunitat "
+"del programari lliure. Mentre aquestes traduccions no siguin oficials, no "
+"poden fer cap mal, i podem esperar que ajudin a comprendre la Llicència "
+"Pública General a més gent."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -48,16 +56,24 @@
 "count legally as substitutes for the authentic version, and (2) you agree to "
 "install changes at our request, if we learn from other friends of GNU that "
 "changes are necessary to make the translation clearer."
-msgstr "Donem permís per a publicar traduccions a altres llengües de les 
llicències GNU GPL, LGPL, AGPL i FDL, sempre que (1) indiqueu que la 
traducció no és oficial (veieu més avall com fer-ho), informant a la gent 
que no té validesa legal ni substitueix la versió original, i (2) que 
estigueu d'acord en fer les modificacions que us sol·licitem, si arribem a 
saber per altres companys de GNU que convé introduir certes modificacions per 
a què la traducció sigui més clara."
+msgstr ""
+"Donem permís per a publicar traduccions a altres llengües de les 
llicències "
+"GNU GPL, LGPL, AGPL i FDL, sempre que (1) indiqueu que la traducció no és "
+"oficial (veieu més avall com fer-ho), informant a la gent que no té 
validesa "
+"legal ni substitueix la versió original, i (2) que estigueu d'acord en fer "
+"les modificacions que us sol·licitem, si arribem a saber per altres companys 
"
+"de GNU que convé introduir certes modificacions per a què la traducció 
sigui "
+"més clara."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To label your translations as unofficial, please add the following text at "
-"the beginning, both in English and in the language of the "
-"translation&mdash;replacing <em>language</em> with the name of that "
-"language:"
+"the beginning, both in English and in the language of the translation&mdash;"
+"replacing <em>language</em> with the name of that language:"
 msgstr ""
-"Per indicar que la vostra traducció no és oficial, voldríem que afegíssiu 
al principi el següent text, en anglès i en l'idioma de la traducció 
(substituïu <em>language</em> pel nom de l'idioma):"
+"Per indicar que la vostra traducció no és oficial, voldríem que afegíssiu 
al "
+"principi el següent text, en anglès i en l'idioma de la traducció "
+"(substituïu <em>language</em> pel nom de l'idioma):"
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
@@ -73,14 +89,24 @@
 "and does not legally state the distribution terms for software that uses the "
 "GNU GPL&mdash;only the original English text of the GNU GPL does that. "
 "However, we hope that this translation will help <tt>language</tt> speakers "
-"understand the GNU GPL better.<br /><br />[Aquesta és una traducció no 
oficial al català de la Llicència Pública General de GNU (GNU General Public 
License). No ha estat publicada per la Fundació per al Programari Lliure (Free 
Software Foundation), i no estableix legalment les condicions de distribució 
per al programari que utilitza la Llicència Pública General de GNU. Només el 
text original en anglès de la Llicència Pública General de GNU les estableix 
legalment. Tanmateix, esperem que aquesta traducció ajudarà els 
catalanoparlants a comprendre millor la Llicència Pública General de GNU.]"
+"understand the GNU GPL better.<br /><br />[Aquesta és una traducció no "
+"oficial al català de la Llicència Pública General de GNU (GNU General 
Public "
+"License). No ha estat publicada per la Fundació per al Programari Lliure "
+"(Free Software Foundation), i no estableix legalment les condicions de "
+"distribució per al programari que utilitza la Llicència Pública General de 
"
+"GNU. Només el text original en anglès de la Llicència Pública General de 
GNU "
+"les estableix legalment. Tanmateix, esperem que aquesta traducció ajudarà "
+"els catalanoparlants a comprendre millor la Llicència Pública General de "
+"GNU.]"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Replace &ldquo;GNU General Public License&rdquo; and &ldquo;GPL&rdquo; with "
 "the name and abbreviation of the license you're translating, if it's not the "
 "GPL."
-msgstr "Substituïu \"GNU General Public License\" i \"GPL\" pel nom i 
l'abreviatura de la llicència que esteu traduint, quan no sigui la GPL."
+msgstr ""
+"Substituïu \"GNU General Public License\" i \"GPL\" pel nom i l'abreviatura "
+"de la llicència que esteu traduint, quan no sigui la GPL."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU General Public License, version 3"
@@ -89,136 +115,145 @@
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If you make a translation (of any license), please inform the GNU "
-"Translation Managers <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. "
-"They will check to make sure that your translation follows the above "
-"guidelines and make a link to it from this page."
+"Translation Managers <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>. They will check to make sure that your "
+"translation follows the above guidelines and make a link to it from this "
+"page."
 msgstr ""
-"Si feu una traducció de qualsevol de les llicències, informeu-ne si us plau 
als caps de traducció de GNU <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. S'asseguraran que la 
vostra traducció respecti les directives precedents i hi posaran una enllaç 
en aquesta pàgina."
+"Si feu una traducció de qualsevol de les llicències, informeu-ne si us plau 
"
+"als caps de traducció de GNU <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. S'asseguraran que la vostra traducció "
+"respecti les directives precedents i hi posaran una enllaç en aquesta pà
gina."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[es-ar]</code> <a "
-"href=\"http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/gnu/gpl-ar.html\";>Argentinian
 "
-"Spanish</a> translation of the GPL"
+"<code>[es-ar]</code> <a href=\"http://www.spanish-translator-services.com/";
+"espanol/t/gnu/gpl-ar.html\">Argentinian Spanish</a> translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[es-ar]</code> <a 
href=\"http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/gnu/gpl-ar.html\";>Traducció
 al castellà d'Argentina</a> de la GPL"
+"<code>[es-ar]</code> <a href=\"http://www.spanish-translator-services.com/";
+"espanol/t/gnu/gpl-ar.html\">Traducció al castellà d'Argentina</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[en-gb]</code> <a "
-"href=\"http://people.csse.uwa.edu.au/jmd/gpl_en.txt\";> British English</a> "
-"translation of the GPL"
+"<code>[en-gb]</code> <a href=\"http://people.csse.uwa.edu.au/jmd/gpl_en.txt";
+"\"> British English</a> translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[en-gb]</code> <a 
href=\"http://people.csse.uwa.edu.au/jmd/gpl_en.txt\";>Traducció a l'anglès 
d'Anglaterra</a> de la GPL"
+"<code>[en-gb]</code> <a href=\"http://people.csse.uwa.edu.au/jmd/gpl_en.txt";
+"\">Traducció a l'anglès d'Anglaterra</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://bergwolf.googlepages.com/gplv3_zh\";> "
 "Chinese (Simplified)</a> translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[zh-cn]</code> <a 
href=\"http://bergwolf.googlepages.com/gplv3_zh\";>Traducció al xinès 
(simplificat)</a> de la GPL"
+"<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://bergwolf.googlepages.com/gplv3_zh";
+"\">Traducció al xinès (simplificat)</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[nl]</code> <a "
-"href=\"http://bartbeuving.files.wordpress.com/2008/07/gpl-v3-nl-101.pdf\";> "
-"Dutch</a> translation of the GPL (PDF)"
+"<code>[nl]</code> <a href=\"http://bartbeuving.files.wordpress.com/2008/07/";
+"gpl-v3-nl-101.pdf\"> Dutch</a> translation of the GPL (PDF)"
 msgstr ""
-"<code>[nl]</code> <a 
href=\"http://bartbeuving.files.wordpress.com/2008/07/gpl-v3-nl-101.pdf\";>Traducció
 a l'holandès</a> de la GPL (PDF)"
+"<code>[nl]</code> <a href=\"http://bartbeuving.files.wordpress.com/2008/07/";
+"gpl-v3-nl-101.pdf\">Traducció a l'holandès</a> de la GPL (PDF)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[fi]</code> <a href=\"http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.html\";> "
 "Finnish</a> translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[fi]</code> <a 
href=\"http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.html\";>Traducció al finès</a> de 
la GPL"
+"<code>[fi]</code> <a href=\"http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.html";
+"\">Traducció al finès</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[fr]</code> <a "
-"href=\"http://www.april.org/groupes/trad-gpl/doc/GPLv3/www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html\";>
 "
-"French</a> translation of the GPL"
+"<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.april.org/groupes/trad-gpl/doc/GPLv3/";
+"www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html\"> French</a> translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[fr]</code> <a 
href=\"http://www.april.org/groupes/trad-gpl/doc/GPLv3/www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html\";>Traducció
 al francès</a> de la GPL"
+"<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.april.org/groupes/trad-gpl/doc/GPLv3/";
+"www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html\">Traducció al francès</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[de]</code> <a href=\"http://www.gnu.de/documents/gpl-3.0.de.html\";> "
 "German</a> translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[de]</code> <a 
href=\"http://www.gnu.de/documents/gpl-3.0.de.html\";>Traducció a l'alemany</a> 
de la GPL"
+"<code>[de]</code> <a href=\"http://www.gnu.de/documents/gpl-3.0.de.html";
+"\">Traducció a l'alemany</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[he]</code> <a href=\"http://law.co.il/gplv3\";>Hebrew</a> translation "
 "of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[he]</code> <a href=\"http://law.co.il/gplv3\";>Traducció a 
l'hebreu</a> de la GPL"
+"<code>[he]</code> <a href=\"http://law.co.il/gplv3\";>Traducció a l'hebreu</"
+"a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[it]</code> <a href=\"http://katolaz.homeunix.net/gplv3\";> Italian</a> "
 "translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[it]</code> <a href=\"http://katolaz.homeunix.net/gplv3\";>Traducció a 
l'italià</a> de la GPL"
+"<code>[it]</code> <a href=\"http://katolaz.homeunix.net/gplv3\";>Traducció a "
+"l'italià</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[fa]</code> <a href=\"http://www.kaveh.org/gnu/gplv3-fa.html\";>Persian "
 "(Farsi)</a> translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[fa]</code> <a 
href=\"http://www.kaveh.org/gnu/gplv3-fa.html\";>Traducció al persa</a> de la 
GPL"
+"<code>[fa]</code> <a href=\"http://www.kaveh.org/gnu/gplv3-fa.html";
+"\">Traducció al persa</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[sr]</code> <a "
-"href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/ojl-3.0.html\";> Serbian</a> "
-"translation of the GPL"
+"<code>[sr]</code> <a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/ojl-3.0.html";
+"\"> Serbian</a> translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[sr]</code> <a 
href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/ojl-3.0.html\";>Traducció al 
serbi</a> de la GPL"
+"<code>[sr]</code> <a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/ojl-3.0.html";
+"\">Traducció al serbi</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[es]</code> <a "
-"href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html\";>Spanish</a> translation of "
-"the GPL"
+"<code>[es]</code> <a href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html";
+"\">Spanish</a> translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[es]</code> <a 
href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html\";>Traducció al castellà</a> 
de la GPL"
+"<code>[es]</code> <a href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html";
+"\">Traducció al castellà</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[uk]</code> <a "
-"href=\"http://www.linux.kiev.ua/ua/devel/licenses/gnu-gpl/\";> Ukrainian</a> "
-"translation of the GPL"
+"<code>[uk]</code> <a href=\"http://www.linux.kiev.ua/ua/devel/licenses/gnu-";
+"gpl/\"> Ukrainian</a> translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[uk]</code> <a 
href=\"http://www.linux.kiev.ua/ua/devel/licenses/gnu-gpl/\";>Traducció a 
l'ucraïnès</a> de la GPL"
+"<code>[uk]</code> <a href=\"http://www.linux.kiev.ua/ua/devel/licenses/gnu-";
+"gpl/\">Traducció a l'ucraïnès</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <h4>
-#: 
 msgid "Translations Underway"
 msgstr "Traduccions en marxa"
 
 # type: Content of: <p>
-#: 
 msgid ""
-"The following translation efforts are underway, please contact the "
-"person/team if you are willing to help."
-msgstr "S'està treballant en les traduccions als següents idiomes; contacteu 
si us plau amb la persona o grup responsable si voleu col·laborar-hi."
+"The following translation efforts are underway, please contact the person/"
+"team if you are willing to help."
+msgstr ""
+"S'està treballant en les traduccions als següents idiomes; contacteu si us "
+"plau amb la persona o grup responsable si voleu col·laborar-hi."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[pt-br]</code> Brazilian Portuguese (<a "
-"href=\"http://gpl3brasil.pbwiki.com/GPLv3\";>1</a>), (<a "
-"href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3\";>2</a> &mdash; effort lead "
-"by FSFLA)"
+"<code>[pt-br]</code> Brazilian Portuguese (<a href=\"http://gpl3brasil.";
+"pbwiki.com/GPLv3\">1</a>), (<a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3";
+"\">2</a> &mdash; effort lead by FSFLA)"
 msgstr ""
-"<code>[pt-br]</code> Brazilian Portuguese (<a 
href=\"http://gpl3brasil.pbwiki.com/GPLv3\";>1</a>), (<a 
href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3\";>2</a> &mdash; coordinada per 
la FSFLA)"
+"<code>[pt-br]</code> Brazilian Portuguese (<a href=\"http://gpl3brasil.";
+"pbwiki.com/GPLv3\">1</a>), (<a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3";
+"\">2</a> &mdash; coordinada per la FSFLA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[ca]</code> <a "
-"href=\"http://www.softcatala.cat/wiki/GPL3\";>Catalan</a>"
+"<code>[ca]</code> <a href=\"http://www.softcatala.cat/wiki/GPL3\";>Catalan</a>"
 msgstr ""
 "<code>[ca]</code> <a href=\"http://www.softcatala.cat/wiki/GPL3\";>Català</a>"
 
@@ -227,21 +262,24 @@
 "<code>[zh-tw]</code> <a href=\"http://wiki.debian.org.hk/w/GPLv3\";> Chinese "
 "(Traditional)</a>"
 msgstr ""
-"<code>[zh-tw]</code> <a href=\"http://wiki.debian.org.hk/w/GPLv3\";> Xinès 
(tradicional)</a>"
+"<code>[zh-tw]</code> <a href=\"http://wiki.debian.org.hk/w/GPLv3\";> Xinès "
+"(tradicional)</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[fr]</code> French, <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+"<code>[fr]</code> French, <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;trad-"
+"address@hidden&gt;</a>"
 msgstr ""
-"<code>[fr]</code> Francès, <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+"<code>[fr]</code> Francès, <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;trad-"
+"address@hidden&gt;</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[ko]</code> <a "
-"href=\"http://wiki.kldp.org/wiki.php/GNU/GPLV3Translation\";>Korean</a>"
+"<code>[ko]</code> <a href=\"http://wiki.kldp.org/wiki.php/GNU/";
+"GPLV3Translation\">Korean</a>"
 msgstr ""
-"<code>[ko]</code> <a 
href=\"http://wiki.kldp.org/wiki.php/GNU/GPLV3Translation\";>Coreà</a>"
+"<code>[ko]</code> <a href=\"http://wiki.kldp.org/wiki.php/GNU/";
+"GPLV3Translation\">Coreà</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "<code>[pt]</code> <a href=\"http://gpl3.neoscopio.org\";>Portuguese</a>"
@@ -249,99 +287,115 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[ro]</code> <a "
-"href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GPL_(licen%C8%9Ba,_versiunea_3)\">Romanian</a>"
+"<code>[ro]</code> <a href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GPL_(licen%C8%9Ba,"
+"_versiunea_3)\">Romanian</a>"
 msgstr ""
-"<code>[ro]</code> <a 
href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GPL_(licen%C8%9Ba,_versiunea_3)\">Romanès</a>"
+"<code>[ro]</code> <a href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GPL_(licen%C8%9Ba,"
+"_versiunea_3)\">Romanès</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[ru]</code> <a "
-"href=\"http://code.google.com/p/gpl3rus/wiki/LatestRelease\";>Russian</a>"
+"<code>[ru]</code> <a href=\"http://code.google.com/p/gpl3rus/wiki/";
+"LatestRelease\">Russian</a>"
 msgstr ""
-"<code>[ru]</code> <a 
href=\"http://code.google.com/p/gpl3rus/wiki/LatestRelease\";>Rus</a>"
+"<code>[ru]</code> <a href=\"http://code.google.com/p/gpl3rus/wiki/";
+"LatestRelease\">Rus</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3\";> "
 "Spanish</a> &mdash; effort lead by FSFLA"
 msgstr ""
-"<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3\";> 
Castellà</a> &mdash; coordinada per la FSFLA"
+"<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3\";> "
+"Castellà</a> &mdash; coordinada per la FSFLA"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>[sv]</code> <a 
href=\"http://www.ucme.se/gpl-3.0.sv.htm\";>Swedish</a>"
-msgstr "<code>[sv]</code> <a 
href=\"http://www.ucme.se/gpl-3.0.sv.htm\";>Suec</a>"
+msgid ""
+"<code>[sv]</code> <a href=\"http://www.ucme.se/gpl-3.0.sv.htm\";>Swedish</a>"
+msgstr ""
+"<code>[sv]</code> <a href=\"http://www.ucme.se/gpl-3.0.sv.htm\";>Suec</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[tr]</code> <a "
-"href=\"http://tr.pardus-wiki.org/index.php?title=%C3%87eviri:GNU_GPL_s%C3%BCr%C3%BCm_3_Gayr%C4%B1resm%C3%AE_%C3%87evirisi&amp;action=edit\";>Turkish</a>"
+"<code>[tr]</code> <a href=\"http://tr.pardus-wiki.org/index.php?title=%C3%";
+"87eviri:GNU_GPL_s%C3%BCr%C3%BCm_3_Gayr%C4%B1resm%C3%AE_%C3%87evirisi&amp;"
+"action=edit\">Turkish</a>"
 msgstr ""
-"<code>[tr]</code> <a 
href=\"http://tr.pardus-wiki.org/index.php?title=%C3%87eviri:GNU_GPL_s%C3%BCr%C3%BCm_3_Gayr%C4%B1resm%C3%AE_%C3%87evirisi&amp;action=edit\";>Turc</a>"
+"<code>[tr]</code> <a href=\"http://tr.pardus-wiki.org/index.php?title=%C3%";
+"87eviri:GNU_GPL_s%C3%BCr%C3%BCm_3_Gayr%C4%B1resm%C3%AE_%C3%87evirisi&amp;"
+"action=edit\">Turc</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Lesser General Public License, version 3"
 msgstr "La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU, versió "
 
 # type: Content of: <p>
-#: 
 msgid ""
 "If you make a translation, please inform the GNU Translation Managers <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. "
-"They will check to make sure that your translation follows the above "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>. They will check to make sure that your translation follows the above "
 "guidelines and make a link to it from this page."
-msgstr "Si feu una traducció de qualsevol de les llicències, informeu-ne si 
us plau als caps de traducció de GNU <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. S'asseguraran que la 
vostra traducció respecti les directives precedents i hi posaran una enllaç 
en aquesta pàgina."
+msgstr ""
+"Si feu una traducció de qualsevol de les llicències, informeu-ne si us plau 
"
+"als caps de traducció de GNU <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. S'asseguraran que la vostra traducció "
+"respecti les directives precedents i hi posaran una enllaç en aquesta pà
gina."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[de]</code> <a href=\"http://www.gnu.de/documents/lgpl-3.0.de.html\";> "
 "German</a> translation of the LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[de]</code> <a href=\"http://www.gnu.de/documents/lgpl-3.0.de.html\";> 
Traducció a l'alemany</a> de la LGPL"
+"<code>[de]</code> <a href=\"http://www.gnu.de/documents/lgpl-3.0.de.html\";> "
+"Traducció a l'alemany</a> de la LGPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[ja]</code> <a href=\"http://www.finecheats.com/lgpl.html\";> "
-"Japanese</a> translation of the LGPL"
+"<code>[ja]</code> <a href=\"http://www.finecheats.com/lgpl.html\";> Japanese</"
+"a> translation of the LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[ja]</code> <a href=\"http://www.finecheats.com/lgpl.html\";> Traducció 
al japonès</a> de la LGPL"
+"<code>[ja]</code> <a href=\"http://www.finecheats.com/lgpl.html\";> Traducció 
"
+"al japonès</a> de la LGPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[mt]</code> <a href=\"http://www.dexsun.com/gnu/mt/v3/lgpl.html\";> "
 "Maltese</a> translation of the LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[mt]</code> <a href=\"http://www.dexsun.com/gnu/mt/v3/lgpl.html\";> 
Traducció al maltès</a> de la LGPL"
+"<code>[mt]</code> <a href=\"http://www.dexsun.com/gnu/mt/v3/lgpl.html\";> "
+"Traducció al maltès</a> de la LGPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[fa]</code> <a "
-"href=\"http://www.kaveh.org/gnu/lgplv3-fa.html\";>Persian (Farsi)</a> "
-"translation of the LGPL"
+"<code>[fa]</code> <a href=\"http://www.kaveh.org/gnu/lgplv3-fa.html";
+"\">Persian (Farsi)</a> translation of the LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[fa]</code> <a 
href=\"http://www.kaveh.org/gnu/lgplv3-fa.html\";>Traducció al persa</a> de la 
LGPL"
+"<code>[fa]</code> <a href=\"http://www.kaveh.org/gnu/lgplv3-fa.html";
+"\">Traducció al persa</a> de la LGPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[es]</code> <a "
-"href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/lgpl.html\";>Spanish</a> translation "
-"of the LGPL"
+"<code>[es]</code> <a href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/lgpl.html";
+"\">Spanish</a> translation of the LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[es]</code> <a 
href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/lgpl.html\";>Traducció al castellà</a> 
de la LGPL"
+"<code>[es]</code> <a href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/lgpl.html";
+"\">Traducció al castellà</a> de la LGPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[pt-br]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3\";> "
 "Brazilian Portuguese</a>"
 msgstr ""
-"<code>[pt-br]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3\";> 
Portuguès brasiler</a>"
+"<code>[pt-br]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3\";> "
+"Portuguès brasiler</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3\";> "
 "Spanish</a> (both are lead by FSFLA)"
 msgstr ""
-"<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3\";> 
Castellà</a> (les dues coordinades per la FSFLA)"
+"<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3\";> "
+"Castellà</a> (les dues coordinades per la FSFLA)"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Free Documentation License"
@@ -353,254 +407,286 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[af]</code> <a "
-"href=\"http://www.poespas.co.za/wiki/index.php/GNU_Vrye_Dokumentasie_Lisensie\";>Afrikaans</a>
 "
-"translation of the GFDL"
+"<code>[af]</code> <a href=\"http://www.poespas.co.za/wiki/index.php/";
+"GNU_Vrye_Dokumentasie_Lisensie\">Afrikaans</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[af]</code> <a 
href=\"http://www.poespas.co.za/wiki/index.php/GNU_Vrye_Dokumentasie_Lisensie\";>Traducció
 a l'afrikaans</a> de la GFDL"
+"<code>[af]</code> <a href=\"http://www.poespas.co.za/wiki/index.php/";
+"GNU_Vrye_Dokumentasie_Lisensie\">Traducció a l'afrikaans</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[ar]</code> <a "
-"href=\"http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%86%D8%B5_%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9\";>Arabic</a>
 "
-"translation of the GFDL"
+"<code>[ar]</code> <a href=\"http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%";
+"D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%86%D8%B5_%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%"
+"D8%AC%D9%86%D9%88_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%"
+"AD%D8%B1%D8%A9\">Arabic</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[ar]</code> <a 
href=\"http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%86%D8%B5_%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9\";>Traducció
 a l'àrab</a> de la GFDL"
+"<code>[ar]</code> <a href=\"http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%";
+"D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%86%D8%B5_%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%"
+"D8%AC%D9%86%D9%88_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%"
+"AD%D8%B1%D8%A9\">Traducció a l'àrab</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[ca]</code> <a "
-"href=\"http://www.softcatala.org/llicencies/fdl-ca.html\";>Catalan</a> "
-"translation of the GFDL"
+"<code>[ca]</code> <a href=\"http://www.softcatala.org/llicencies/fdl-ca.html";
+"\">Catalan</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[ca]</code> <a 
href=\"http://www.softcatala.org/llicencies/fdl-ca.html\";>Traducció al català
</a> de la GFDL"
+"<code>[ca]</code> <a href=\"http://www.softcatala.org/llicencies/fdl-ca.html";
+"\">Traducció al català</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://www.thebigfly.com/gnu/FDLv1.2/\";> "
 "Chinese (Simplified)</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://www.thebigfly.com/gnu/FDLv1.2/\";> 
Traducció al xinès (simplificat)</a> de la GFDL"
+"<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://www.thebigfly.com/gnu/FDLv1.2/\";> "
+"Traducció al xinès (simplificat)</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[zh-tw]</code> <a "
-"href=\"http://edt1023.sayya.org/license/fdl.zh-tw.html\";>Chinese "
-"(Traditional)</a> translation of the GFDL"
+"<code>[zh-tw]</code> <a href=\"http://edt1023.sayya.org/license/fdl.zh-tw.";
+"html\">Chinese (Traditional)</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[zh-tw]</code> <a 
href=\"http://edt1023.sayya.org/license/fdl.zh-tw.html\";>Traducció al xinès 
(tradicional)</a> de la GFDL"
+"<code>[zh-tw]</code> <a href=\"http://edt1023.sayya.org/license/fdl.zh-tw.";
+"html\">Traducció al xinès (tradicional)</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[fa]</code> <a href=\"http://www.kaveh.org/gnu/fdl-fa.html\";>Farsi</a> "
 "translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[fa]</code> <a href=\"http://www.kaveh.org/gnu/fdl-fa.html\";>Traducció 
al persa</a> de la GFDL"
+"<code>[fa]</code> <a href=\"http://www.kaveh.org/gnu/fdl-fa.html\";>Traducció 
"
+"al persa</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[de]</code> German translation of the GFDL (<a "
-"href=\"http://www.giese-online.de/gnufdl-de.html\";>1</a>) (<a "
-"href=\"http://home.arcor.de/rybaczyk/licenses/fdl-1.2.de.html\";>2</a>)"
+"<code>[de]</code> German translation of the GFDL (<a href=\"http://www.giese-";
+"online.de/gnufdl-de.html\">1</a>) (<a href=\"http://home.arcor.de/rybaczyk/";
+"licenses/fdl-1.2.de.html\">2</a>)"
 msgstr ""
-"<code>[de]</code> Traducció a l'alemany de la GFDL (<a 
href=\"http://www.giese-online.de/gnufdl-de.html\";>1</a>) (<a 
href=\"http://home.arcor.de/rybaczyk/licenses/fdl-1.2.de.html\";>2</a>)"
+"<code>[de]</code> Traducció a l'alemany de la GFDL (<a href=\"http://www.";
+"giese-online.de/gnufdl-de.html\">1</a>) (<a href=\"http://home.arcor.de/";
+"rybaczyk/licenses/fdl-1.2.de.html\">2</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[el]</code> <a "
-"href=\"http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_GNU\";>Greek</a>
 "
-"translation of the GFDL"
+"<code>[el]</code> <a href=\"http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%";
+"CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%"
+"B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CE%BA%"
+"CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_GNU\">Greek</a> translation "
+"of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[el]</code> <a 
href=\"http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_GNU\";>Traducció
 al grec</a> de la GFDL"
+"<code>[el]</code> <a href=\"http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%";
+"CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%"
+"B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CE%BA%"
+"CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_GNU\">Traducció al grec</a> "
+"de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[he]</code> <a "
-"href=\"http://kinneret.berlios.de/doc/he/gfdl_license.html\";>Hebrew</a> "
-"translation of the GFDL"
+"<code>[he]</code> <a href=\"http://kinneret.berlios.de/doc/he/gfdl_license.";
+"html\">Hebrew</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[he]</code> <a 
href=\"http://kinneret.berlios.de/doc/he/gfdl_license.html\";>Traducció a 
l'hebreu</a> de la GFDL"
+"<code>[he]</code> <a href=\"http://kinneret.berlios.de/doc/he/gfdl_license.";
+"html\">Traducció a l'hebreu</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[it]</code> <a "
-"href=\"http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/*checkout*/www-it/fdl-1.2-it.html?revision=1.1&amp;root=www-it\";>Italian</a>
 "
+"<code>[it]</code> <a href=\"http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/*checkout*/";
+"www-it/fdl-1.2-it.html?revision=1.1&amp;root=www-it\">Italian</a> "
 "translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[it]</code> <a 
href=\"http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/*checkout*/www-it/fdl-1.2-it.html?revision=1.1&amp;root=www-it\";>Traducció
 a l'italià</a> de la GFDL"
+"<code>[it]</code> <a href=\"http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/*checkout*/";
+"www-it/fdl-1.2-it.html?revision=1.1&amp;root=www-it\">Traducció a l'italià
</"
+"a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[ja]</code> <a "
-"href=\"http://www.opensource.jp/fdl/fdl.ja.html.euc-jp\"; "
-"id=\"GFDLJapaneseTranslation\">Japanese</a> translation of the GFDL"
+"<code>[ja]</code> <a href=\"http://www.opensource.jp/fdl/fdl.ja.html.euc-jp";
+"\" id=\"GFDLJapaneseTranslation\">Japanese</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[ja]</code> <a href=\"http://www.opensource.jp/fdl/fdl.ja.html.euc-jp\"; 
id=\"GFDLJapaneseTranslation\">Traducció al japonès</a> de la GFDL"
+"<code>[ja]</code> <a href=\"http://www.opensource.jp/fdl/fdl.ja.html.euc-jp";
+"\" id=\"GFDLJapaneseTranslation\">Traducció al japonès</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[ko]</code> <a "
-"href=\"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/fdl-1.2.ko.html\";>Korean</a>
 "
-"translation of the GFDL"
+"<code>[ko]</code> <a href=\"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/fdl-";
+"1.2.ko.html\">Korean</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[ko]</code> <a 
href=\"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/fdl-1.2.ko.html\";>Traducció 
al coreà</a> de la GFDL"
+"<code>[ko]</code> <a href=\"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/fdl-";
+"1.2.ko.html\">Traducció al coreà</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[pl]</code> <a "
-"href=\"http://gnu.org.pl/text/gfdl12-pl.html\";>Polish</a> translation of the "
-"GFDL"
+"<code>[pl]</code> <a href=\"http://gnu.org.pl/text/gfdl12-pl.html\";>Polish</"
+"a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[pl]</code> <a 
href=\"http://gnu.org.pl/text/gfdl12-pl.html\";>Traducció al polonès</a> de la 
GFDL"
+"<code>[pl]</code> <a href=\"http://gnu.org.pl/text/gfdl12-pl.html";
+"\">Traducció al polonès</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[pt-br]</code> <a "
-"href=\"http://www.ic.unicamp.br/~norton/fdl.html\";>Portuguese "
-"(Brazilian)</a> translation of the GFDL"
+"<code>[pt-br]</code> <a href=\"http://www.ic.unicamp.br/~norton/fdl.html";
+"\">Portuguese (Brazilian)</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[pt-br]</code> <a 
href=\"http://www.ic.unicamp.br/~norton/fdl.html\";>Traducció al portuguès 
(brasiler)</a> de la GFDL"
+"<code>[pt-br]</code> <a href=\"http://www.ic.unicamp.br/~norton/fdl.html";
+"\">Traducció al portuguès (brasiler)</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[ro]</code> <a "
-"href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL\";>Romanian</a> translation of "
-"the GFDL"
+"<code>[ro]</code> <a href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL\";>Romanian</"
+"a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[ro]</code> <a href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL\";>Traducció 
al romanès</a> de la GFDL"
+"<code>[ro]</code> <a href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL\";>Traducció 
"
+"al romanès</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[es]</code> <a "
-"href=\"http://curso-sobre.berlios.de/gfdles/\";>Spanish</a> translation of "
-"the GFDL (TXT, HTML, and XML format)"
+"<code>[es]</code> <a href=\"http://curso-sobre.berlios.de/gfdles/\";>Spanish</"
+"a> translation of the GFDL (TXT, HTML, and XML format)"
 msgstr ""
-"<code>[es]</code> <a 
href=\"http://curso-sobre.berlios.de/gfdles/\";>Traducció al castellà</a> de 
la GFDL (en els formats TXT, HTML i XML)"
+"<code>[es]</code> <a href=\"http://curso-sobre.berlios.de/gfdles/";
+"\">Traducció al castellà</a> de la GFDL (en els formats TXT, HTML i XML)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[tg]</code> <a "
-"href=\"http://ilazki.thinkgeek.co.uk/gnu/gfdl.tg.html\";>Tajik</a> "
-"translation of the GFDL"
+"<code>[tg]</code> <a href=\"http://ilazki.thinkgeek.co.uk/gnu/gfdl.tg.html";
+"\">Tajik</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[tg]</code> <a 
href=\"http://ilazki.thinkgeek.co.uk/gnu/gfdl.tg.html\";>Traducció al 
tadjik</a> "
-"de la GFDL"
+"<code>[tg]</code> <a href=\"http://ilazki.thinkgeek.co.uk/gnu/gfdl.tg.html";
+"\">Traducció al tadjik</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[vi]</code> <a href=\"http://vi.wikisource.org/wiki/GFDL\";> "
 "Vietnamese</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[vi]</code> <a href=\"http://vi.wikisource.org/wiki/GFDL\";> Traducció 
al vietnamita</a> de la GFDL"
+"<code>[vi]</code> <a href=\"http://vi.wikisource.org/wiki/GFDL\";> Traducció "
+"al vietnamita</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[cy]</code> <a "
-"href=\"http://cy.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL/cyfieithiad_FDL\";>Welsh</a> "
-"translation of the GFDL"
+"<code>[cy]</code> <a href=\"http://cy.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL/";
+"cyfieithiad_FDL\">Welsh</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[cy]</code> <a 
href=\"http://cy.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL/cyfieithiad_FDL\";>Traducció al 
gal·lès</a> de la GFDL"
+"<code>[cy]</code> <a href=\"http://cy.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL/";
+"cyfieithiad_FDL\">Traducció al gal·lès</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The translations below are based on version 1.1 of the GFDL; therefore they "
 "are not only unofficial, but also outdated. You can read about the changes "
-"between 1.1 and 1.2 in <a href=\"/licenses/fdl.html\">the main GFDL "
-"page</a>."
+"between 1.1 and 1.2 in <a href=\"/licenses/fdl.html\">the main GFDL page</a>."
 msgstr ""
-"Les següents traduccions es basen en la versió 1.1 de la Llicència de 
Documentació Lliure de GNU (GFDL); per tant, a més de no ser oficials, no 
estan actualitzades. Podeu trobar informació sobre els canvis entre les 
versions 1.1 i 1.2 a <a href=\"/licenses/fdl.html\"> pàgina principal de la 
Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)</a>."
+"Les següents traduccions es basen en la versió 1.1 de la Llicència de "
+"Documentació Lliure de GNU (GFDL); per tant, a més de no ser oficials, no "
+"estan actualitzades. Podeu trobar informació sobre els canvis entre les "
+"versions 1.1 i 1.2 a <a href=\"/licenses/fdl.html\"> pàgina principal de la "
+"Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[fr]</code> French translations of the GFDL (<a "
-"href=\"http://cesarx.free.fr/gfdlf.html\";>1</a>) (<a "
-"href=\"http://www.IDEALX.org/fr/doc/gfdl/gfdl.html\";>2</a>)"
+"<code>[fr]</code> French translations of the GFDL (<a href=\"http://cesarx.";
+"free.fr/gfdlf.html\">1</a>) (<a href=\"http://www.IDEALX.org/fr/doc/gfdl/";
+"gfdl.html\">2</a>)"
 msgstr ""
-"<code>[fr]</code> Traduccions al francès de la GFDL (<a 
href=\"http://cesarx.free.fr/gfdlf.html\";>1</a>) (<a 
href=\"http://www.IDEALX.org/fr/doc/gfdl/gfdl.html\";>2</a>)"
+"<code>[fr]</code> Traduccions al francès de la GFDL (<a 
href=\"http://cesarx.";
+"free.fr/gfdlf.html\">1</a>) (<a href=\"http://www.IDEALX.org/fr/doc/gfdl/";
+"gfdl.html\">2</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<code>[de]</code> <a href=\"http://nautix.sourceforge.net/docs/fdl.de.html\"; "
 "id=\"GFDLGermanTranslation\">German</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[de]</code> <a href=\"http://nautix.sourceforge.net/docs/fdl.de.html\"; 
id=\"GFDLGermanTranslation\">Traducció a l'alemany</a> de la GFDL"
+"<code>[de]</code> <a href=\"http://nautix.sourceforge.net/docs/fdl.de.html\"; "
+"id=\"GFDLGermanTranslation\">Traducció a l'alemany</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[hi]</code> <a "
-"href=\"http://geocities.com/alkuma/linux/fdl.html\";>Hindi</a> translation of "
-"the GFDL"
+"<code>[hi]</code> <a href=\"http://geocities.com/alkuma/linux/fdl.html";
+"\">Hindi</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[hi]</code> <a 
href=\"http://geocities.com/alkuma/linux/fdl.html\";>Traducció a l'hindi</a> de 
la GFDL"
+"<code>[hi]</code> <a href=\"http://geocities.com/alkuma/linux/fdl.html";
+"\">Traducció a l'hindi</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[it]</code> <a "
-"href=\"http://www.softwarelibero.it/gnudoc/fdl.it.html\"; "
-"id=\"GFDLItalianTranslation\">Italian</a> translation of the GFDL"
+"<code>[it]</code> <a href=\"http://www.softwarelibero.it/gnudoc/fdl.it.html";
+"\" id=\"GFDLItalianTranslation\">Italian</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[it]</code> <a href=\"http://www.softwarelibero.it/gnudoc/fdl.it.html\"; 
id=\"GFDLItalianTranslation\">Traducció a l'italià</a> de la GFDL"
+"<code>[it]</code> <a href=\"http://www.softwarelibero.it/gnudoc/fdl.it.html";
+"\" id=\"GFDLItalianTranslation\">Traducció a l'italià</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[ko]</code> <a "
-"href=\"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/fdl.ko.html\";>Korean</a> "
-"translation of the GFDL"
+"<code>[ko]</code> <a href=\"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/fdl.";
+"ko.html\">Korean</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[ko]</code> <a 
href=\"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/fdl.ko.html\";>Traducció al 
coreà</a> de la GFDL"
+"<code>[ko]</code> <a href=\"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/fdl.";
+"ko.html\">Traducció al coreà</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[pl]</code> <a "
-"href=\"http://gnu.org.pl/text/gfdl11-pl.html\";>Polish</a> translation of the "
-"GFDL"
+"<code>[pl]</code> <a href=\"http://gnu.org.pl/text/gfdl11-pl.html\";>Polish</"
+"a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[pl]</code> <a 
href=\"http://gnu.org.pl/text/gfdl11-pl.html\";>Traducció al polonès</a> de la 
GFDL"
+"<code>[pl]</code> <a href=\"http://gnu.org.pl/text/gfdl11-pl.html";
+"\">Traducció al polonès</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[pt-br]</code> <a "
-"href=\"http://www.ead.unicamp.br/minicurso/bw/texto/fdl.pt.html\";>Portuguese</a>
 "
-"(Brazilian) translation of the GFDL"
+"<code>[pt-br]</code> <a href=\"http://www.ead.unicamp.br/minicurso/bw/texto/";
+"fdl.pt.html\">Portuguese</a> (Brazilian) translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[pt-br]</code> <a 
href=\"http://www.ead.unicamp.br/minicurso/bw/texto/fdl.pt.html\";>Traducció al 
portuguès (brasiler)</a> de la GFDL"
+"<code>[pt-br]</code> <a href=\"http://www.ead.unicamp.br/minicurso/bw/texto/";
+"fdl.pt.html\">Traducció al portuguès (brasiler)</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[ru]</code> <a "
-"href=\"http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gfdlrus.html\";>Russian</a> "
-"translation of the GFDL"
+"<code>[ru]</code> <a href=\"http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gfdlrus.html";
+"\">Russian</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[ru]</code> <a 
href=\"http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gfdlrus.html\";>Traducció al rus</a> 
de la GFDL"
+"<code>[ru]</code> <a href=\"http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gfdlrus.html";
+"\">Traducció al rus</a> de la GFDL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<code>[es]</code> Spanish translations of the GFDL (<a "
-"href=\"http://www.geocities.com/larteaga/gnu/gfdl.html\";>1</a>) (<a "
-"href=\"http://gugs.sindominio.net/licencias/fdl-es.html\";>2</a>)"
+"<code>[es]</code> Spanish translations of the GFDL (<a href=\"http://www.";
+"geocities.com/larteaga/gnu/gfdl.html\">1</a>) (<a href=\"http://gugs.";
+"sindominio.net/licencias/fdl-es.html\">2</a>)"
 msgstr ""
-"<code>[es]</code> Traduccions al castellà de la GFDL (<a 
href=\"http://www.geocities.com/larteaga/gnu/gfdl.html\";>1</a>) (<a 
href=\"http://gugs.sindominio.net/licencias/fdl-es.html\";>2</a>)"
+"<code>[es]</code> Traduccions al castellà de la GFDL (<a href=\"http://www.";
+"geocities.com/larteaga/gnu/gfdl.html\">1</a>) (<a href=\"http://gugs.";
+"sindominio.net/licencias/fdl-es.html\">2</a>)"
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
-"broken links and other corrections or suggestions to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres "
+"formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu els enllaços trencats i "
+"d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Vegeu el <a 
href=\\"/server/standards/README.translations.html\\">Translations README</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Vegeu el <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations "
+"README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les "
+"traduccions d'aquest article."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -618,19 +704,22 @@
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
 "medium without royalty provided this notice is preserved."
-msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+msgstr ""
+"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
+"qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Darrera actualització: <a 
href=\\"http://www.puigpe.org/\\";>puigpe</a>, 23 d'octubre de 2008."
+msgstr ""
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 23 "
+"d'octubre de 2008."
 
-#. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]