www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po translations.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/licenses/po translations.ca.po
Date: Thu, 23 Oct 2008 14:31:21 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/10/23 14:31:21

Added files:
    licenses/po  : translations.ca.po 

Log message:
    New po file

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.ca.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: translations.ca.po
===================================================================
RCS file: translations.ca.po
diff -N translations.ca.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ translations.ca.po 23 Oct 2008 14:30:29 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,636 @@
+# Catalan translation of http://www.gnu.org/licenses/translations.html
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2008.
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: translations.ca\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-02 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-23 16:27+0200\n"
+"Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "Unofficial Translations - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Traduccions no oficials - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Copyleft, Licenses"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Copyleft, Llicències"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Unofficial Translations"
+msgstr "Traduccions no oficials"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Information about unofficial translations"
+msgstr "Informació sobre les traduccions no oficials"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The reason the FSF does not approve these translations as officially valid "
+"is that checking them would be difficult and expensive (needing the help of "
+"bilingual lawyers in other countries). Even worse, if an error did slip "
+"through, the results could be disastrous for the whole free software "
+"community. As long as the translations are unofficial, they can't do any "
+"harm, and we hope they help more people understand the GPL."
+msgstr "La raó per la qual la FSF no aprova aquestes traduccions com a 
oficialment vàlides és que comprovar-les seria difícil i costós (es 
necessitaria l'ajut d'advocats bilingües d'altres països). Pitjor encara: si 
hi hagués una errada, les conseqüències podrien ser desastroses per a tota 
la comunitat del programari lliure. Mentre aquestes traduccions no siguin 
oficials, no poden fer cap mal, i podem esperar que ajudin a comprendre la 
Llicència Pública General a més gent."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We give permission to publish translations of the GNU GPL, LGPL, AGPL, and "
+"FDL into other languages, provided that you (1) label your translations as "
+"unofficial (see below for how to do this), to inform people that they do not "
+"count legally as substitutes for the authentic version, and (2) you agree to "
+"install changes at our request, if we learn from other friends of GNU that "
+"changes are necessary to make the translation clearer."
+msgstr "Donem permís per a publicar traduccions a altres llengües de les 
llicències GNU GPL, LGPL, AGPL i FDL, sempre que (1) indiqueu que la 
traducció no és oficial (veieu més avall com fer-ho), informant a la gent 
que no té validesa legal ni substitueix la versió original, i (2) que 
estigueu d'acord en fer les modificacions que us sol·licitem, si arribem a 
saber per altres companys de GNU que convé introduir certes modificacions per 
a què la traducció sigui més clara."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To label your translations as unofficial, please add the following text at "
+"the beginning, both in English and in the language of the "
+"translation&mdash;replacing <em>language</em> with the name of that "
+"language:"
+msgstr ""
+"Per indicar que la vostra traducció no és oficial, voldríem que afegíssiu 
al principi el següent text, en anglès i en l'idioma de la traducció 
(substituïu <em>language</em> pel nom de l'idioma):"
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"This is an unofficial translation of the GNU General Public License into "
+"<tt>language</tt>. It was not published by the Free Software Foundation, "
+"and does not legally state the distribution terms for software that uses the "
+"GNU GPL&mdash;only the original English text of the GNU GPL does that. "
+"However, we hope that this translation will help <tt>language</tt> speakers "
+"understand the GNU GPL better."
+msgstr ""
+"This is an unofficial translation of the GNU General Public License into "
+"<tt>language</tt>. It was not published by the Free Software Foundation, "
+"and does not legally state the distribution terms for software that uses the "
+"GNU GPL&mdash;only the original English text of the GNU GPL does that. "
+"However, we hope that this translation will help <tt>language</tt> speakers "
+"understand the GNU GPL better.<br /><br />[Aquesta és una traducció no 
oficial al català de la Llicència Pública General de GNU (GNU General Public 
License). No ha estat publicada per la Fundació per al Programari Lliure (Free 
Software Foundation), i no estableix legalment les condicions de distribució 
per al programari que utilitza la Llicència Pública General de GNU. Només el 
text original en anglès de la Llicència Pública General de GNU les estableix 
legalment. Tanmateix, esperem que aquesta traducció ajudarà els 
catalanoparlants a comprendre millor la Llicència Pública General de GNU.]"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Replace &ldquo;GNU General Public License&rdquo; and &ldquo;GPL&rdquo; with "
+"the name and abbreviation of the license you're translating, if it's not the "
+"GPL."
+msgstr "Substituïu \"GNU General Public License\" i \"GPL\" pel nom i 
l'abreviatura de la llicència que esteu traduint, quan no sigui la GPL."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The GNU General Public License, version 3"
+msgstr "La Llicència Pública General de GNU, versió 3"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you make a translation (of any license), please inform the GNU "
+"Translation Managers <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. "
+"They will check to make sure that your translation follows the above "
+"guidelines and make a link to it from this page."
+msgstr ""
+"Si feu una traducció de qualsevol de les llicències, informeu-ne si us plau 
als caps de traducció de GNU <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. S'asseguraran que la 
vostra traducció respecti les directives precedents i hi posaran una enllaç 
en aquesta pàgina."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[es-ar]</code> <a "
+"href=\"http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/gnu/gpl-ar.html\";>Argentinian
 "
+"Spanish</a> translation of the GPL"
+msgstr ""
+"<code>[es-ar]</code> <a 
href=\"http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/gnu/gpl-ar.html\";>Traducció
 al castellà d'Argentina</a> de la GPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[en-gb]</code> <a "
+"href=\"http://people.csse.uwa.edu.au/jmd/gpl_en.txt\";> British English</a> "
+"translation of the GPL"
+msgstr ""
+"<code>[en-gb]</code> <a 
href=\"http://people.csse.uwa.edu.au/jmd/gpl_en.txt\";>Traducció a l'anglès 
d'Anglaterra</a> de la GPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://bergwolf.googlepages.com/gplv3_zh\";> "
+"Chinese (Simplified)</a> translation of the GPL"
+msgstr ""
+"<code>[zh-cn]</code> <a 
href=\"http://bergwolf.googlepages.com/gplv3_zh\";>Traducció al xinès 
(simplificat)</a> de la GPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[nl]</code> <a "
+"href=\"http://bartbeuving.files.wordpress.com/2008/07/gpl-v3-nl-101.pdf\";> "
+"Dutch</a> translation of the GPL (PDF)"
+msgstr ""
+"<code>[nl]</code> <a 
href=\"http://bartbeuving.files.wordpress.com/2008/07/gpl-v3-nl-101.pdf\";>Traducció
 a l'holandès</a> de la GPL (PDF)"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[fi]</code> <a href=\"http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.html\";> "
+"Finnish</a> translation of the GPL"
+msgstr ""
+"<code>[fi]</code> <a 
href=\"http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.html\";>Traducció al finès</a> de 
la GPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[fr]</code> <a "
+"href=\"http://www.april.org/groupes/trad-gpl/doc/GPLv3/www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html\";>
 "
+"French</a> translation of the GPL"
+msgstr ""
+"<code>[fr]</code> <a 
href=\"http://www.april.org/groupes/trad-gpl/doc/GPLv3/www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html\";>Traducció
 al francès</a> de la GPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[de]</code> <a href=\"http://www.gnu.de/documents/gpl-3.0.de.html\";> "
+"German</a> translation of the GPL"
+msgstr ""
+"<code>[de]</code> <a 
href=\"http://www.gnu.de/documents/gpl-3.0.de.html\";>Traducció a l'alemany</a> 
de la GPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[he]</code> <a href=\"http://law.co.il/gplv3\";>Hebrew</a> translation "
+"of the GPL"
+msgstr ""
+"<code>[he]</code> <a href=\"http://law.co.il/gplv3\";>Traducció a 
l'hebreu</a> de la GPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[it]</code> <a href=\"http://katolaz.homeunix.net/gplv3\";> Italian</a> "
+"translation of the GPL"
+msgstr ""
+"<code>[it]</code> <a href=\"http://katolaz.homeunix.net/gplv3\";>Traducció a 
l'italià</a> de la GPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[fa]</code> <a href=\"http://www.kaveh.org/gnu/gplv3-fa.html\";>Persian "
+"(Farsi)</a> translation of the GPL"
+msgstr ""
+"<code>[fa]</code> <a 
href=\"http://www.kaveh.org/gnu/gplv3-fa.html\";>Traducció al persa</a> de la 
GPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[sr]</code> <a "
+"href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/ojl-3.0.html\";> Serbian</a> "
+"translation of the GPL"
+msgstr ""
+"<code>[sr]</code> <a 
href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/ojl-3.0.html\";>Traducció al 
serbi</a> de la GPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[es]</code> <a "
+"href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html\";>Spanish</a> translation of "
+"the GPL"
+msgstr ""
+"<code>[es]</code> <a 
href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html\";>Traducció al castellà</a> 
de la GPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[uk]</code> <a "
+"href=\"http://www.linux.kiev.ua/ua/devel/licenses/gnu-gpl/\";> Ukrainian</a> "
+"translation of the GPL"
+msgstr ""
+"<code>[uk]</code> <a 
href=\"http://www.linux.kiev.ua/ua/devel/licenses/gnu-gpl/\";>Traducció a 
l'ucraïnès</a> de la GPL"
+
+# type: Content of: <h4>
+#: 
+msgid "Translations Underway"
+msgstr "Traduccions en marxa"
+
+# type: Content of: <p>
+#: 
+msgid ""
+"The following translation efforts are underway, please contact the "
+"person/team if you are willing to help."
+msgstr "S'està treballant en les traduccions als següents idiomes; contacteu 
si us plau amb la persona o grup responsable si voleu col·laborar-hi."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[pt-br]</code> Brazilian Portuguese (<a "
+"href=\"http://gpl3brasil.pbwiki.com/GPLv3\";>1</a>), (<a "
+"href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3\";>2</a> &mdash; effort lead "
+"by FSFLA)"
+msgstr ""
+"<code>[pt-br]</code> Brazilian Portuguese (<a 
href=\"http://gpl3brasil.pbwiki.com/GPLv3\";>1</a>), (<a 
href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3\";>2</a> &mdash; coordinada per 
la FSFLA)"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[ca]</code> <a "
+"href=\"http://www.softcatala.cat/wiki/GPL3\";>Catalan</a>"
+msgstr ""
+"<code>[ca]</code> <a href=\"http://www.softcatala.cat/wiki/GPL3\";>Català</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[zh-tw]</code> <a href=\"http://wiki.debian.org.hk/w/GPLv3\";> Chinese "
+"(Traditional)</a>"
+msgstr ""
+"<code>[zh-tw]</code> <a href=\"http://wiki.debian.org.hk/w/GPLv3\";> Xinès 
(tradicional)</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[fr]</code> French, <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"<code>[fr]</code> Francès, <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[ko]</code> <a "
+"href=\"http://wiki.kldp.org/wiki.php/GNU/GPLV3Translation\";>Korean</a>"
+msgstr ""
+"<code>[ko]</code> <a 
href=\"http://wiki.kldp.org/wiki.php/GNU/GPLV3Translation\";>Coreà</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<code>[pt]</code> <a href=\"http://gpl3.neoscopio.org\";>Portuguese</a>"
+msgstr "<code>[pt]</code> <a href=\"http://gpl3.neoscopio.org\";>Portuguès</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[ro]</code> <a "
+"href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GPL_(licen%C8%9Ba,_versiunea_3)\">Romanian</a>"
+msgstr ""
+"<code>[ro]</code> <a 
href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GPL_(licen%C8%9Ba,_versiunea_3)\">Romanès</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[ru]</code> <a "
+"href=\"http://code.google.com/p/gpl3rus/wiki/LatestRelease\";>Russian</a>"
+msgstr ""
+"<code>[ru]</code> <a 
href=\"http://code.google.com/p/gpl3rus/wiki/LatestRelease\";>Rus</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3\";> "
+"Spanish</a> &mdash; effort lead by FSFLA"
+msgstr ""
+"<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3\";> 
Castellà</a> &mdash; coordinada per la FSFLA"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<code>[sv]</code> <a 
href=\"http://www.ucme.se/gpl-3.0.sv.htm\";>Swedish</a>"
+msgstr "<code>[sv]</code> <a 
href=\"http://www.ucme.se/gpl-3.0.sv.htm\";>Suec</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[tr]</code> <a "
+"href=\"http://tr.pardus-wiki.org/index.php?title=%C3%87eviri:GNU_GPL_s%C3%BCr%C3%BCm_3_Gayr%C4%B1resm%C3%AE_%C3%87evirisi&amp;action=edit\";>Turkish</a>"
+msgstr ""
+"<code>[tr]</code> <a 
href=\"http://tr.pardus-wiki.org/index.php?title=%C3%87eviri:GNU_GPL_s%C3%BCr%C3%BCm_3_Gayr%C4%B1resm%C3%AE_%C3%87evirisi&amp;action=edit\";>Turc</a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The GNU Lesser General Public License, version 3"
+msgstr "La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU, versió "
+
+# type: Content of: <p>
+#: 
+msgid ""
+"If you make a translation, please inform the GNU Translation Managers <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. "
+"They will check to make sure that your translation follows the above "
+"guidelines and make a link to it from this page."
+msgstr "Si feu una traducció de qualsevol de les llicències, informeu-ne si 
us plau als caps de traducció de GNU <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. S'asseguraran que la 
vostra traducció respecti les directives precedents i hi posaran una enllaç 
en aquesta pàgina."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[de]</code> <a href=\"http://www.gnu.de/documents/lgpl-3.0.de.html\";> "
+"German</a> translation of the LGPL"
+msgstr ""
+"<code>[de]</code> <a href=\"http://www.gnu.de/documents/lgpl-3.0.de.html\";> 
Traducció a l'alemany</a> de la LGPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[ja]</code> <a href=\"http://www.finecheats.com/lgpl.html\";> "
+"Japanese</a> translation of the LGPL"
+msgstr ""
+"<code>[ja]</code> <a href=\"http://www.finecheats.com/lgpl.html\";> Traducció 
al japonès</a> de la LGPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[mt]</code> <a href=\"http://www.dexsun.com/gnu/mt/v3/lgpl.html\";> "
+"Maltese</a> translation of the LGPL"
+msgstr ""
+"<code>[mt]</code> <a href=\"http://www.dexsun.com/gnu/mt/v3/lgpl.html\";> 
Traducció al maltès</a> de la LGPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[fa]</code> <a "
+"href=\"http://www.kaveh.org/gnu/lgplv3-fa.html\";>Persian (Farsi)</a> "
+"translation of the LGPL"
+msgstr ""
+"<code>[fa]</code> <a 
href=\"http://www.kaveh.org/gnu/lgplv3-fa.html\";>Traducció al persa</a> de la 
LGPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[es]</code> <a "
+"href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/lgpl.html\";>Spanish</a> translation "
+"of the LGPL"
+msgstr ""
+"<code>[es]</code> <a 
href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/lgpl.html\";>Traducció al castellà</a> 
de la LGPL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[pt-br]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3\";> "
+"Brazilian Portuguese</a>"
+msgstr ""
+"<code>[pt-br]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3\";> 
Portuguès brasiler</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3\";> "
+"Spanish</a> (both are lead by FSFLA)"
+msgstr ""
+"<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3\";> 
Castellà</a> (les dues coordinades per la FSFLA)"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The GNU Free Documentation License"
+msgstr "La Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Up-to-date translations (GFDL 1.2):"
+msgstr "Traduccions actualitzades (GFDL 1.2):"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[af]</code> <a "
+"href=\"http://www.poespas.co.za/wiki/index.php/GNU_Vrye_Dokumentasie_Lisensie\";>Afrikaans</a>
 "
+"translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[af]</code> <a 
href=\"http://www.poespas.co.za/wiki/index.php/GNU_Vrye_Dokumentasie_Lisensie\";>Traducció
 a l'afrikaans</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[ar]</code> <a "
+"href=\"http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%86%D8%B5_%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9\";>Arabic</a>
 "
+"translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[ar]</code> <a 
href=\"http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%86%D8%B5_%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88_%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9\";>Traducció
 a l'àrab</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[ca]</code> <a "
+"href=\"http://www.softcatala.org/llicencies/fdl-ca.html\";>Catalan</a> "
+"translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[ca]</code> <a 
href=\"http://www.softcatala.org/llicencies/fdl-ca.html\";>Traducció al català
</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://www.thebigfly.com/gnu/FDLv1.2/\";> "
+"Chinese (Simplified)</a> translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://www.thebigfly.com/gnu/FDLv1.2/\";> 
Traducció al xinès (simplificat)</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[zh-tw]</code> <a "
+"href=\"http://edt1023.sayya.org/license/fdl.zh-tw.html\";>Chinese "
+"(Traditional)</a> translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[zh-tw]</code> <a 
href=\"http://edt1023.sayya.org/license/fdl.zh-tw.html\";>Traducció al xinès 
(tradicional)</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[fa]</code> <a href=\"http://www.kaveh.org/gnu/fdl-fa.html\";>Farsi</a> "
+"translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[fa]</code> <a href=\"http://www.kaveh.org/gnu/fdl-fa.html\";>Traducció 
al persa</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[de]</code> German translation of the GFDL (<a "
+"href=\"http://www.giese-online.de/gnufdl-de.html\";>1</a>) (<a "
+"href=\"http://home.arcor.de/rybaczyk/licenses/fdl-1.2.de.html\";>2</a>)"
+msgstr ""
+"<code>[de]</code> Traducció a l'alemany de la GFDL (<a 
href=\"http://www.giese-online.de/gnufdl-de.html\";>1</a>) (<a 
href=\"http://home.arcor.de/rybaczyk/licenses/fdl-1.2.de.html\";>2</a>)"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[el]</code> <a "
+"href=\"http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_GNU\";>Greek</a>
 "
+"translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[el]</code> <a 
href=\"http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_GNU\";>Traducció
 al grec</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[he]</code> <a "
+"href=\"http://kinneret.berlios.de/doc/he/gfdl_license.html\";>Hebrew</a> "
+"translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[he]</code> <a 
href=\"http://kinneret.berlios.de/doc/he/gfdl_license.html\";>Traducció a 
l'hebreu</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[it]</code> <a "
+"href=\"http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/*checkout*/www-it/fdl-1.2-it.html?revision=1.1&amp;root=www-it\";>Italian</a>
 "
+"translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[it]</code> <a 
href=\"http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/*checkout*/www-it/fdl-1.2-it.html?revision=1.1&amp;root=www-it\";>Traducció
 a l'italià</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[ja]</code> <a "
+"href=\"http://www.opensource.jp/fdl/fdl.ja.html.euc-jp\"; "
+"id=\"GFDLJapaneseTranslation\">Japanese</a> translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[ja]</code> <a href=\"http://www.opensource.jp/fdl/fdl.ja.html.euc-jp\"; 
id=\"GFDLJapaneseTranslation\">Traducció al japonès</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[ko]</code> <a "
+"href=\"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/fdl-1.2.ko.html\";>Korean</a>
 "
+"translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[ko]</code> <a 
href=\"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/fdl-1.2.ko.html\";>Traducció 
al coreà</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[pl]</code> <a "
+"href=\"http://gnu.org.pl/text/gfdl12-pl.html\";>Polish</a> translation of the "
+"GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[pl]</code> <a 
href=\"http://gnu.org.pl/text/gfdl12-pl.html\";>Traducció al polonès</a> de la 
GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[pt-br]</code> <a "
+"href=\"http://www.ic.unicamp.br/~norton/fdl.html\";>Portuguese "
+"(Brazilian)</a> translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[pt-br]</code> <a 
href=\"http://www.ic.unicamp.br/~norton/fdl.html\";>Traducció al portuguès 
(brasiler)</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[ro]</code> <a "
+"href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL\";>Romanian</a> translation of "
+"the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[ro]</code> <a href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL\";>Traducció 
al romanès</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[es]</code> <a "
+"href=\"http://curso-sobre.berlios.de/gfdles/\";>Spanish</a> translation of "
+"the GFDL (TXT, HTML, and XML format)"
+msgstr ""
+"<code>[es]</code> <a 
href=\"http://curso-sobre.berlios.de/gfdles/\";>Traducció al castellà</a> de 
la GFDL (en els formats TXT, HTML i XML)"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[tg]</code> <a "
+"href=\"http://ilazki.thinkgeek.co.uk/gnu/gfdl.tg.html\";>Tajik</a> "
+"translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[tg]</code> <a 
href=\"http://ilazki.thinkgeek.co.uk/gnu/gfdl.tg.html\";>Traducció al 
tadjik</a> "
+"de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[vi]</code> <a href=\"http://vi.wikisource.org/wiki/GFDL\";> "
+"Vietnamese</a> translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[vi]</code> <a href=\"http://vi.wikisource.org/wiki/GFDL\";> Traducció 
al vietnamita</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[cy]</code> <a "
+"href=\"http://cy.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL/cyfieithiad_FDL\";>Welsh</a> "
+"translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[cy]</code> <a 
href=\"http://cy.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL/cyfieithiad_FDL\";>Traducció al 
gal·lès</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The translations below are based on version 1.1 of the GFDL; therefore they "
+"are not only unofficial, but also outdated. You can read about the changes "
+"between 1.1 and 1.2 in <a href=\"/licenses/fdl.html\">the main GFDL "
+"page</a>."
+msgstr ""
+"Les següents traduccions es basen en la versió 1.1 de la Llicència de 
Documentació Lliure de GNU (GFDL); per tant, a més de no ser oficials, no 
estan actualitzades. Podeu trobar informació sobre els canvis entre les 
versions 1.1 i 1.2 a <a href=\"/licenses/fdl.html\"> pàgina principal de la 
Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)</a>."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[fr]</code> French translations of the GFDL (<a "
+"href=\"http://cesarx.free.fr/gfdlf.html\";>1</a>) (<a "
+"href=\"http://www.IDEALX.org/fr/doc/gfdl/gfdl.html\";>2</a>)"
+msgstr ""
+"<code>[fr]</code> Traduccions al francès de la GFDL (<a 
href=\"http://cesarx.free.fr/gfdlf.html\";>1</a>) (<a 
href=\"http://www.IDEALX.org/fr/doc/gfdl/gfdl.html\";>2</a>)"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[de]</code> <a href=\"http://nautix.sourceforge.net/docs/fdl.de.html\"; "
+"id=\"GFDLGermanTranslation\">German</a> translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[de]</code> <a href=\"http://nautix.sourceforge.net/docs/fdl.de.html\"; 
id=\"GFDLGermanTranslation\">Traducció a l'alemany</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[hi]</code> <a "
+"href=\"http://geocities.com/alkuma/linux/fdl.html\";>Hindi</a> translation of "
+"the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[hi]</code> <a 
href=\"http://geocities.com/alkuma/linux/fdl.html\";>Traducció a l'hindi</a> de 
la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[it]</code> <a "
+"href=\"http://www.softwarelibero.it/gnudoc/fdl.it.html\"; "
+"id=\"GFDLItalianTranslation\">Italian</a> translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[it]</code> <a href=\"http://www.softwarelibero.it/gnudoc/fdl.it.html\"; 
id=\"GFDLItalianTranslation\">Traducció a l'italià</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[ko]</code> <a "
+"href=\"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/fdl.ko.html\";>Korean</a> "
+"translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[ko]</code> <a 
href=\"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/fdl.ko.html\";>Traducció al 
coreà</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[pl]</code> <a "
+"href=\"http://gnu.org.pl/text/gfdl11-pl.html\";>Polish</a> translation of the "
+"GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[pl]</code> <a 
href=\"http://gnu.org.pl/text/gfdl11-pl.html\";>Traducció al polonès</a> de la 
GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[pt-br]</code> <a "
+"href=\"http://www.ead.unicamp.br/minicurso/bw/texto/fdl.pt.html\";>Portuguese</a>
 "
+"(Brazilian) translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[pt-br]</code> <a 
href=\"http://www.ead.unicamp.br/minicurso/bw/texto/fdl.pt.html\";>Traducció al 
portuguès (brasiler)</a> de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[ru]</code> <a "
+"href=\"http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gfdlrus.html\";>Russian</a> "
+"translation of the GFDL"
+msgstr ""
+"<code>[ru]</code> <a 
href=\"http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gfdlrus.html\";>Traducció al rus</a> 
de la GFDL"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<code>[es]</code> Spanish translations of the GFDL (<a "
+"href=\"http://www.geocities.com/larteaga/gnu/gfdl.html\";>1</a>) (<a "
+"href=\"http://gugs.sindominio.net/licencias/fdl-es.html\";>2</a>)"
+msgstr ""
+"<code>[es]</code> Traduccions al castellà de la GFDL (<a 
href=\"http://www.geocities.com/larteaga/gnu/gfdl.html\";>1</a>) (<a 
href=\"http://gugs.sindominio.net/licencias/fdl-es.html\";>2</a>)"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Vegeu el <a 
href=\\"/server/standards/README.translations.html\\">Translations README</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2008 Free "
+"Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2008 Free "
+"Software Foundation, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Darrera actualització: <a 
href=\\"http://www.puigpe.org/\\";>puigpe</a>, 23 d'octubre de 2008."
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Updated:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]