wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Sat, 03 Sep 2005 13:21:57 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/09/03 17:21:57

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.141&tr2=1.142&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.141 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.142
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.141   Sat Aug 27 11:00:32 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sat Sep 3 17:21:55 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-26 19:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-28 23:22+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -8615,7 +8615,7 @@
 "are somewhat ill at ease fighting during the day, preferring the cover of "
 "nightfall."
 msgstr ""
-"Efter några år i tjänst tas 'stigmännen' upp bland de fredlösa. Då de 
har "
+"Efter några år i tjänst tas stigmännen upp bland de fredlösa. Då de har 
"
 "visat sin duglighet i strid ges de farligare uppdrag och större andelar av "
 "bytet. Även om många motståndare skulle göra narr av deras beväpning, 
så är "
 "de fredlösa väl medvetna om deras dödliga effektivitet, och också om den "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]