wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/ca.po wesnoth-ei/ca.po wesno...


From: Jordà Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/ca.po wesnoth-ei/ca.po wesno...
Date: Sat, 03 Sep 2005 13:36:52 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>  05/09/03 17:36:52

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 
    po/wesnoth-ei : ca.po 
    po/wesnoth-httt: ca.po 
    po/wesnoth-sotbe: ca.po 
    po/wesnoth-tdh : ca.po 
    po/wesnoth-trow: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.114&tr2=1.115&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po.diff?tr1=1.52&tr2=1.53&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po.diff?tr1=1.55&tr2=1.56&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po.diff?tr1=1.54&tr2=1.55&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po.diff?tr1=1.41&tr2=1.42&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po.diff?tr1=1.50&tr2=1.51&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.52 wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.53
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.52  Sat Sep 3 07:04:57 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po Sat Sep 3 17:36:51 2005
@@ -10,8 +10,8 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-09 12:54+0200\n"
-"Last-Translator: Grup de traducció de LinUV\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-03 19:00+0200\n"
+"Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -47,9 +47,9 @@
 "officer in the Royal Army, have been sent to the eastern front to protect "
 "the villagers and find out what is happening."
 msgstr ""
-"A la frontera oriental de Wesnoth hi ha rumors d'atacs de no morts. Tu, "
-"un oficial de l'exèrcit reial, ets enviat al front per tal de protegir la "
-"gent, i descobrir què és el que passa a la zona."
+"A la frontera oriental de Wesnoth hi ha rumors d'atacs de no morts. Tu, un "
+"oficial de l'exèrcit reial, ets enviat al front per tal de protegir la gent, 
"
+"i descobrir què és el que passa a la zona."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
@@ -247,9 +247,8 @@
 "I think Dacyn and Owaec have escaped already. Now I have to, also... these "
 "guards are not being very alert, I may be able to get past them..."
 msgstr ""
-"Crec que en Dacyn i l'Owaec ja han escapat. Ara és el meu moment... "
-"aquells guardes semblen despistats, potser puc passar sense que se "
-"n'adonin."
+"Crec que en Dacyn i l'Owaec ja han escapat. Ara és el meu moment... aquells "
+"guardes semblen despistats, potser puc passar sense que se n'adonin."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:284
 msgid "Aha! There is a small crack in the cave wall here."
@@ -262,7 +261,8 @@
 "them."
 msgstr ""
 "Per tant, tu també has escapat, Gweddry? Molt bé. Crec que encara tenen "
-"captius a la resta de les nostres tropes, així com als pagesos que en 
segueixen. Però em penso que podrem rescatar-los."
+"captius a la resta de les nostres tropes, així com als pagesos que en "
+"segueixen. Però em penso que podrem rescatar-los."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
@@ -338,8 +338,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:470
 msgid "Good! We have escaped these accursed caves!"
-msgstr ""
-"Bé! Hem escapat d'aquestes maleïdes coves, fugim d'aquí!"
+msgstr "Bé! Hem escapat d'aquestes maleïdes coves, fugim d'aquí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
@@ -384,8 +383,8 @@
 "get some ogres to help us - but the orcs will definitely attack us before "
 "that happens."
 msgstr ""
-"A l'altra banda del riu s'estenen les terres del Nord. Si hi arribem, "
-"podem aconseguir que alguns ogres ens ajudin, tot i que segurament intentaran 
"
+"A l'altra banda del riu s'estenen les terres del Nord. Si hi arribem, podem "
+"aconseguir que alguns ogres ens ajudin, tot i que segurament intentaran "
 "atacar-nos després."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
@@ -409,8 +408,8 @@
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may aid us. But I think we "
 "should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
-"Si els demostrem què som enemics dels orcs, potser ens ajudaran. Però crec 
que "
-"hauríem de creuar el riu abans d'intentar convèncer aquests ogres de res."
+"Si els demostrem què som enemics dels orcs, potser ens ajudaran. Però crec "
+"que hauríem de creuar el riu abans d'intentar convèncer aquests ogres de 
res."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:181
 msgid "Mal-Hakralan"
@@ -429,8 +428,8 @@
 "done again."
 msgstr ""
 "Bé! Hem creuat. A veure si podem conseguir què els orcs s'unisquen a "
-"nosaltres. En el passat van ser convençuts per treballaren per a la "
-"Corona, potser els podrem convèncer de nou."
+"nosaltres. En el passat van ser convençuts per treballaren per a la Corona, "
+"potser els podrem convèncer de nou."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:230
 msgid "Grug say join you maybe he."
@@ -471,7 +470,8 @@
 "following us. We wish to go north, to the outpost of ours there."
 msgstr ""
 "Salut. Em pregunto si podeu ajudar-nos a lluitar contra aquestes bèsties no "
-"mortes que ens persegueixen. Desitjariem anar cap al nord, a la vostra 
avançada."
+"mortes que ens persegueixen. Desitjariem anar cap al nord, a la vostra "
+"avançada."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
 msgid ""
@@ -520,8 +520,8 @@
 "They have sent an assassin into the forest. We will have to be careful, and "
 "make sure he does not come out and attack us unexpectedly."
 msgstr ""
-"Han enviat un assassí al bosc. Hem d'anar amb molta cura i assegurar-nos que 
no "
-"ens ataca per sorpressa."
+"Han enviat un assassí al bosc. Hem d'anar amb molta cura i assegurar-nos que 
"
+"no ens ataca per sorpressa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:188
 msgid "Hahaha! Nafga will kill the elves!"
@@ -529,7 +529,8 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:199
 msgid "No! This is the first time I have failed a mission, and it is my last!"
-msgstr "No! Aquesta és la primera vegada què fallo una missió, i serà 
l'última!"
+msgstr ""
+"No! Aquesta és la primera vegada què fallo una missió, i serà l'última!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:203
 msgid ""
@@ -580,9 +581,8 @@
 "It doesn't matter. They are much too powerful for us; our only hope is to "
 "get away, far away. Perhaps we should go north, and meet with Owaec."
 msgstr ""
-"Tant se val. Són massa poderosos per a nosaltres. La nostra "
-"única esperança és escapar, ben lluny. Potser hauríem d'anar al nord i "
-"trobar-nos amb Owaec."
+"Tant se val. Són massa poderosos per a nosaltres. La nostra única 
esperança "
+"és escapar, ben lluny. Potser hauríem d'anar al nord i trobar-nos amb 
Owaec."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:147
 msgid "TROL TREZZUR HOLE: KEEP OWT"
@@ -605,14 +605,16 @@
 "Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
 "by them deserves some help, I think."
 msgstr ""
-"Sí, us ajudarem, ja que no ens estimem gens els trols. Qualsevol que és 
atacat "
-"per ells mereix una mica d'ajut, suposo."
+"Sí, us ajudarem, ja que no ens estimem gens els trols. Qualsevol que és "
+"atacat per ells mereix una mica d'ajut, suposo."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:229
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold."
-msgstr "Hi ha una gran fortuna en aquest cofre! Com a mínim dos centenars de 
peces d'or!"
+msgstr ""
+"Hi ha una gran fortuna en aquest cofre! Com a mínim dos centenars de peces "
+"d'or!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:302
 msgid "We have found you, human! Prepare to die!"
@@ -703,8 +705,8 @@
 "I aint charging gold - I wants protecshun from these undead! They's "
 "d'stroy'd m' home, and there's nowhere safe f'r me to go!"
 msgstr ""
-"No vull pas diners. Vull protecció! Els no morts han destruït ma casa, i no 
hi ha "
-"cap lloc segur on anar."
+"No vull pas diners. Vull protecció! Els no morts han destruït ma casa, i no 
"
+"hi ha cap lloc segur on anar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:201
 msgid ""
@@ -775,8 +777,8 @@
 "Well, we didn't have to blow up the bridge after all, but we still have to "
 "go south. Hopefully the Undead are not as numerous this far west."
 msgstr ""
-"Bé, no calia destruir el pont després de tot. Però encara hem d'anar al "
-"sud. Per sort els no morts no són tan nombrosos a l'oest."
+"Bé, no calia destruir el pont després de tot. Però encara hem d'anar al 
sud. "
+"Per sort els no morts no són tan nombrosos a l'oest."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:329
 msgid "Verah' well. I'm still gonna foll'w you, thou'. Still need to su'vive!"
@@ -804,14 +806,13 @@
 "remember correctly, there is a lake around here, with a bridge across it."
 msgstr ""
 "El rastre s'atura aviat. Mireu això, aquestes muntanyes bloquegen el nostre "
-"camí. Però, si recordo bé, hi ha un llac pels voltants d'aquesta zona, amb 
un "
-"pont que el creua."
+"camí. Però, si recordo bé, hi ha un llac pels voltants d'aquesta zona, amb 
"
+"un pont que el creua."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:112
 msgid ""
 "So?! If the path leads nowhere, what is the point of crossing the bridge?"
-msgstr ""
-"I doncs?! Si el camí no du enlloc, quin sentit té creuar el pont?"
+msgstr "I doncs?! Si el camí no du enlloc, quin sentit té creuar el pont?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:116
 msgid ""
@@ -819,16 +820,17 @@
 "mountains, where we may be able to live. It is far enough away from the "
 "Undead that they will never find us."
 msgstr ""
-"El camí no ens porta enlloc! Hi ha una vall a prop d'aquí, passades "
-"les muntanyes del nord, on podriem sobreviure. Està suficientment lluny "
-"dels no morts, mai ens trobaran allà."
+"El camí no ens porta enlloc! Hi ha una vall a prop d'aquí, passades les "
+"muntanyes del nord, on podriem sobreviure. Està suficientment lluny dels no "
+"morts, mai ens trobaran allà."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:120
 msgid ""
 "Very well, we will go on, and find this valley. We don't really have any "
 "other choice. Onward!"
 msgstr ""
-"Molt bé, som-hi doncs. Hem de trobar aquesta vall. No tenim gaires 
alternatives."
+"Molt bé, som-hi doncs. Hem de trobar aquesta vall. No tenim gaires "
+"alternatives."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:142
 msgid ""
@@ -881,16 +883,16 @@
 "we cannot kill Mal-Ravanal. It was foolish to come this far, we must turn "
 "back!"
 msgstr ""
-"Sí, però mira! Les forces dels no morts ens trepitgen els talons. No podem 
matar "
-"Mal-Ravanal. Ha estat una ximpleria arribar fins aquí, hem de tornar!"
+"Sí, però mira! Les forces dels no morts ens trepitgen els talons. No podem "
+"matar Mal-Ravanal. Ha estat una ximpleria arribar fins aquí, hem de tornar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:135
 msgid ""
 "Perhaps. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
 "But, perhaps we can kill this Mal-Ravanal still. I might wish to try."
 msgstr ""
-"Potser sí. Per retirar-nos haurem de matar un d'aquests nigromants que ens 
segueixen. "
-"Però tal vegada encara estem a temps de matar Mal-Ravanal. "
+"Potser sí. Per retirar-nos haurem de matar un d'aquests nigromants que ens "
+"segueixen. Però tal vegada encara estem a temps de matar Mal-Ravanal. "
 "Desitjaria intentar-ho."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:141
@@ -907,8 +909,8 @@
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
 "the Revenants, one of us knights is let free!"
 msgstr ""
-"Gràcies per destruir aquell guerrer esquelètic! Cada vegada que mateu un 
dels "
-"renascuts, un dels nostres cavallers esdevé lliure!"
+"Gràcies per destruir aquell guerrer esquelètic! Cada vegada que mateu un "
+"dels renascuts, un dels nostres cavallers esdevé lliure!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:169
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
@@ -951,8 +953,8 @@
 "This is not good; we are unable to attack Mal-Ravanal at all, for his magic "
 "is too strong! We must turn back, it was foolish to press the attack."
 msgstr ""
-"Això no és bo. No podem atacar Mal-Ravanal, la seva màgia és massa "
-"poderosa! Hem de tornar, ha estat una ximpleria precipitar-nos en l'atac."
+"Això no és bo. No podem atacar Mal-Ravanal, la seva màgia és massa 
poderosa! "
+"Hem de tornar, ha estat una ximpleria precipitar-nos en l'atac."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
@@ -985,9 +987,9 @@
 "even now. I think we must head north, and try to escape. Will you come with "
 "us?"
 msgstr ""
-"Salut. Ens han forçat a sortir de les nostres posicions. Fins i tot encara 
ara "
-"ens segueixen. Penso que hauríem de dirigir-nos al nord, i intentar escapar. 
"
-"Vindràs amb nosaltres?"
+"Salut. Ens han forçat a sortir de les nostres posicions. Fins i tot encara "
+"ara ens segueixen. Penso que hauríem de dirigir-nos al nord, i intentar "
+"escapar. Vindràs amb nosaltres?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:137
 msgid ""
@@ -998,9 +1000,9 @@
 "defeat them."
 msgstr ""
 "No estic segur. Hi ha bandits en aquest país, i el meu deure és 
derrotar-los "
-"i protegir la gent dels poblets. Sempre que envio tropes per enfrontar-m'hi, 
són "
-"massacrades abans d'arribar qualsevol tipus d'ajuda, i els bandits es 
refugien de seguida. No "
-"hi ha cap forma de derrotar-los."
+"i protegir la gent dels poblets. Sempre que envio tropes per enfrontar-m'hi, "
+"són massacrades abans d'arribar qualsevol tipus d'ajuda, i els bandits es "
+"refugien de seguida. No hi ha cap forma de derrotar-los."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:141
 msgid ""
@@ -1009,10 +1011,10 @@
 "villagers follow us into the northlands, and perhaps establish a new "
 "country. Wesnoth is no longer safe."
 msgstr ""
-"Esperar protegint aquests llogarets és estúpid, tots els que es quedin "
-"aquí moriran. Tanmateix, si podem expulsar aquests bandits, aconseguirem "
-"que la gent ens segueixi cap al nord. Allà podriem establir un nou país. "
-"Wesnoth ja no és segur per a nosaltres."
+"Esperar protegint aquests llogarets és estúpid, tots els que es quedin 
aquí "
+"moriran. Tanmateix, si podem expulsar aquests bandits, aconseguirem que la "
+"gent ens segueixi cap al nord. Allà podriem establir un nou país. Wesnoth 
ja "
+"no és segur per a nosaltres."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:145
 msgid ""
@@ -1028,30 +1030,30 @@
 "cast a spell that will reveal them if you enter the villages. However, I "
 "won't be able to help you in battle."
 msgstr ""
-"Crec que puc ajudar-te. Sóc un mag, potser podré llançar un conjur que "
-"els descobrirà si entres als llogarets. De totes formes, no podré ajudar-te 
"
-"en la batalla."
+"Crec que puc ajudar-te. Sóc un mag, potser podré llançar un conjur que els 
"
+"descobrirà si entres als llogarets. De totes formes, no podré ajudar-te en "
+"la batalla."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:153
 msgid ""
 "That sounds good; it is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your "
 "spell!"
 msgstr ""
-"Això sona bé. "
-"Ha arribat l'hora d'expulsar alguns bandits. Dacyn, llança el teu conjur!"
+"Això sona bé. Ha arribat l'hora d'expulsar alguns bandits. Dacyn, llança 
el "
+"teu conjur!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:157
 msgid ""
 "I believe there is a leader behind these outlaws; kill him, and we will have "
 "defeated these bandits."
 msgstr ""
-"Diria que aquests proscrits tenen un líder; mata'l i els haurem derrotat "
-"a tots."
+"Diria que aquests proscrits tenen un líder; mata'l i els haurem derrotat a "
+"tots."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:161
 msgid "Go, go far from here! But me and my kind will chase you, and kill you!"
 msgstr ""
-"Ves-te'n, ves-te'n lluny d'ací! Però jo i els què som com jo et 
perseguiran "
+"Ves-te'n, ves-te'n lluny d'aquí! Però jo i els què som com jo et 
perseguiran "
 "i et mataran!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
@@ -1128,8 +1130,8 @@
 "Well, both the outlaws and undead are defeated. We have some time to spare "
 "now before more undead arrive."
 msgstr ""
-"Molt bé, tant proscrits com no morts han estat derrotats. Ara tenim una "
-"mica de temps per preparar-nos abans que arribin més no morts."
+"Molt bé, tant proscrits com no morts han estat derrotats. Ara tenim una mica 
"
+"de temps per preparar-nos abans que arribin més no morts."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -1142,8 +1144,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:65
 msgid "To add ogres to your army, keep two on the grass until end of turns"
-msgstr ""
-"Per tenir ogres al teu exèrcit, n'han de quedar dos vius a l'herba"
+msgstr "Per tenir ogres al teu exèrcit, n'han de quedar dos vius a l'herba"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:103
 msgid ""
@@ -1159,16 +1160,16 @@
 "to lead us to their tribe."
 msgstr ""
 "Bé, hem d'aguantar almenys dos d'aquests ogres en l'herba fins que les "
-"nostres trobes arriben aquí per capturar-los. Després farem que ens portin 
fins la "
-"seva tribu."
+"nostres trobes arriben aquí per capturar-los. Després farem que ens portin "
+"fins la seva tribu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:111
 msgid ""
 "We should try to surround them. Gweddry, you stay where you are. Dacyn, you "
 "go north-east. I'll go north-west."
 msgstr ""
-"I si intentem rodejar-los? Gweddry, tu queda't aquí. Dacyn, ves al nord-"
-"est. Jo aniré al nord-oest."
+"I si intentem rodejar-los? Gweddry, tu queda't aquí. Dacyn, ves al nord-est. 
"
+"Jo aniré al nord-oest."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:144
 msgid "We have let one escape. Let's hope they all don't!"
@@ -1179,8 +1180,8 @@
 "Our troops have caught up! Now, we will be able to recruit Ogres, since "
 "these will be able to convince their tribe to join us."
 msgstr ""
-"Les nostres tropes han arribat. Ara podré reclutar ogres, segur que "
-"aquests seran capaços de convèncer la seva tribu per a que se'ns uneixin."
+"Les nostres tropes han arribat. Ara podré reclutar ogres, segur que aquests "
+"seran capaços de convèncer la seva tribu per a que se'ns uneixin."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:178
 msgid ""
@@ -1234,14 +1235,14 @@
 "leader! ha ha ha ha! To be fair about it, we will all tell you our names."
 msgstr ""
 "Sou uns estúpids! Heu decidit rebutjar el duel del meu mestre... molt bé, "
-"MORIREU TOTS! I saveu que el meu mestre està ací per observar com moriu. No 
"
-"us tem gens i saps què mai sereu capaços de trobar-lo i matar-lo! Hi ha set 
"
-"de nosaltres, i només un és realment el líder! Ja ja ja ja! Per a ser 
just, "
-"us direm els nostres noms."
+"MORIREU TOTS! Sapigueu que el meu mestre està aquí per observar com moriu. "
+"No us tem gens, mai sereu capaços de trobar-lo... molt menys matar-lo! Hi ha 
"
+"set de nosaltres, i només un és realment el líder! Ha ha ha ha! Per a ser "
+"just, us direm els nostres noms."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:153
 msgid "Remember, we have to kill Mal-Ravanal. He's here somewhere..."
-msgstr "Recordeu, hem de matar Mal-Ravanal. Està ací en alguna part..."
+msgstr "Recordeu, hem de matar Mal-Ravanal. Està aquí en alguna part..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:165
 msgid "How did you know...?"
@@ -1254,11 +1255,12 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:187
 msgid "They killed Konrad... now, even if we save Weldyn, Wesnoth has fallen."
 msgstr ""
-"Han matat a Konrad... ara, inclús si salvem Weldyn, Wesnoth habrà caigut."
+"Han matat a Konrad... ara, fins i tot si recuperem Weldyn, Wesnoth haurà "
+"caigut."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:4
 msgid "The Drowned Plains"
-msgstr "Les Planures Inundades"
+msgstr "Les planes inundades"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:122
 msgid "Khrakrahs"
@@ -1288,8 +1290,8 @@
 "Dacyn, so, what are we doing back in Wesnoth? I thought you said we had to "
 "escape from the Undead!"
 msgstr ""
-"Dacyn, què fem un altre cop a Wesnoth? Pensava que haviem d'escapar dels "
-"no morts!"
+"Dacyn, què fem un altre cop a Wesnoth? Pensava que haviem d'escapar dels no "
+"morts!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:253
 msgid ""
@@ -1298,18 +1300,17 @@
 "which we could go on, but we have no boats. We don't have any escape routes. "
 "So, we might as well try to save Wesnoth, since we have no other choice."
 msgstr ""
-"Bé, sí... però els orcs són més fonts del que imaginava. No podem anar 
cap al "
-"nord, de l'est és d'on provenen els no morts, cap a l'oest només hi ha el 
mar... "
-"però no tenim vaixells. "
-"No ens queden més rutes per escapar. L'únic que podem fer és intentar 
salvar Wesnoth, "
-"no hi ha més opcions."
+"Bé, sí... però els orcs són més forts del que imaginava. No podem anar 
cap "
+"al nord, de l'est és d'on provenen els no morts, cap a l'oest només hi ha 
el "
+"mar... però no tenim vaixells. No ens queden més rutes per escapar. L'únic 
"
+"que podem fer és intentar salvar Wesnoth, no hi ha més opcions."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:257
 msgid ""
 "That makes sense. Its what I wanted to do all along, save the homeland. Now, "
 "my people's plains should be in our path soon."
 msgstr ""
-"El que dius té sentit. I és el que sempre he volgut fet, salvar casa 
nostra. "
+"El que dius té sentit. I és el que sempre he volgut fet, salvar casa 
nostra."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:261
 msgid ""
@@ -1324,16 +1325,16 @@
 "The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
-"El senyor lich Mal-Ravanal ha d'haver inundat la vall. Als no morts els "
-"agraden els pantans. Són morts, descomposts, tot el què són ells."
+"El senyor lich Mal-Ravanal deu haver inundat la vall. Als no morts els "
+"agraden els pantans. És mort, descomposició, tot el què són ells."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:269
 msgid ""
 "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh. An' with dis mist from de "
 "swamp, we can't e'en see any 'nemies."
 msgstr ""
-"Suposs' que t'ndre'm qu' vorej'r-l'... ugh. I am' 'questa boir' al p'ntà, no 
"
-"pod'm veur' 'ls 'nemics. "
+"Suposo que tindrem que vorejar-lo... ugh. I amb aquesta boira al pantà, no "
+"podem veure els enemics. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:273
 msgid "Findshhhh... dyhhhh... slayhhhh..."
@@ -1341,7 +1342,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:277
 msgid "What is that?!?"
-msgstr "Què és això?!?"
+msgstr "Què ha estat això?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:281
 msgid ""
@@ -1359,7 +1360,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
-msgstr "El Duel"
+msgstr "El duel"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:52
 msgid "Announcer"
@@ -1380,7 +1381,7 @@
 msgid ""
 "After this, the keeps will be taken away from the sides, and the battle will "
 "commence!"
-msgstr "Després d'açò, es retiraran els guardes, i la batalla començarà!"
+msgstr "Després d'això, es retiraran els guardes, i la batalla començarà!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:100
 msgid "The first leader to fall loses the duel."
@@ -1391,12 +1392,12 @@
 "Other than these, there are no rules. The battle will not stop until one of "
 "the leaders is dead. Let the battle begin!!!"
 msgstr ""
-"A part d'aquestes, no hi ha regles. La batalla continuarà fins que un dels "
-"líders mora. Que comence la batalla!"
+"No hi ha més regles que aquestes. La batalla continuarà fins que un dels "
+"líders sigui mort. Que comenci el combat!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:163
 msgid "Foul! He's not allowed to do that!"
-msgstr "Trampa! No pot fer això!"
+msgstr "Trampós! No es pot fer això!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:167
 msgid ""
@@ -1405,14 +1406,14 @@
 "is still not allowed to bring more troops, because that would be bringing, "
 "not summoning."
 msgstr ""
-"Sí que pot. Les regles diuen que només pot reclutar sis dels seus 
servidors, "
-"però no què no pugui invocar-ne més després de que el duel començara. De 
"
-"totes formes, en Gweddry no pot portar més tropes, perquè això seria "
-"reclutar, no invocar."
+"Sí que es pot. Les regles diuen que només es poden reclutar sis servidors, "
+"però no diu res respecte a les invocacions, menys encara després que el 
duel "
+"ja hagi començat. De totes formes, Gweddry no pot portar més tropes, 
perquè "
+"això seria reclutar, no invocar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:171
 msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
-msgstr "Això és joc brut. Molt bé. Què el duel continue!"
+msgstr "Això és jugar brut. Molt bé. Què el duel continui!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:184
 msgid "I... lose?..."
@@ -1424,7 +1425,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:4
 msgid "The Outpost"
-msgstr "La Caserna"
+msgstr "La caserna"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:50
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:184
@@ -1441,7 +1442,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:128
 msgid "Resist until you get further instructions from Dacyn"
-msgstr "Resistir fins que rebes més instruccions de Dacyn"
+msgstr "Resisteix fins rebre més instruccions de Dacyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:154
 msgid ""
@@ -1449,7 +1450,7 @@
 "Wesnoth! Then, we shall raise their bodies, and they will join us in our "
 "quest for revenge."
 msgstr ""
-"Vinga, germans, destruïm aquests humans que ens impedeixen entrar en 
Wesnoth! "
+"Vinga, germans, destruim aquests humans que ens impedeixen entrar a Wesnoth! "
 "Després despertarem els seus cossos morts i farem que s'uneixin a nosaltres "
 "per buscar venjança."
 
@@ -1458,12 +1459,12 @@
 "Very well, Dark Archon. We shall destroy these enemies, and then on to the "
 "rest of their kind."
 msgstr ""
-"Molt bé, Dark Archon. Hem de destruir aquests enemics, i després a tots "
-"els de la seva classe."
+"Molt bé, Dark Archon. Hem de destruir aquests enemics, i després a tots els 
"
+"de la seva classe."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:162
 msgid "No! We must hold this outpost!"
-msgstr "No! Hem de defendre aquesta caserna!"
+msgstr "No! Hem de defensar aquesta caserna!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:167
 msgid ""
@@ -1471,10 +1472,9 @@
 "enormous hordes that are about to kill them. I am the grand lich Mal-"
 "Ravanal, head of an evil brotherhood of necromancers! Ha ha ha ha!"
 msgstr ""
-"Sempre done a les meues víctimes l'honor de conèixer el magnífic líder de 
"
-"les enormes hordes que van a matar-les. Sóc el malvat espírit de Ravanal 
què "
-"posseïx l'esperit d'aquest lich, cap d'una diabòlica germandat de "
-"nigromants! Ja ja ja ja!"
+"Sempre dono a les meves víctimes l'honor de conèixer el magnífic líder de 
"
+"les enormes hordes que van a matar-les. Sóc el gran lich Mal-Ravanal, cap "
+"d'una diabòlica germandat de nigromants! Ha ha ha ha!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:171
 msgid ""
@@ -1482,14 +1482,14 @@
 "resist. We must try to escape. I think there is a tunnel somewhere in the "
 "castle cellar."
 msgstr ""
-"Què? Mal-Ravanal! Ja veig... Gweddry, aquest Lich és massa poderós com per 
a "
-"què resistim. Hem d'intentar escapar. Em sembla que hi ha un túnel en algun 
"
-"lloc del soterrani del castell."
+"Què? Mal-Ravanal! Ja veig... Gweddry, aquest lich és massa poderós com per 
"
+"resistir el seu atac. Hem d'intentar escapar. Em sembla que hi ha un túnel "
+"en algun lloc del soterrani del castell."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:191
 msgid ""
 "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
-msgstr "Ajà! Ara podem escapar d'ací! He trobat una trapa junt al castell!"
+msgstr "Aha! Ara podem escapar d'aquí! He trobat una trapa junt al castell!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:195
 msgid "Good! We can't resist these undead much longer."
@@ -1517,7 +1517,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:4
 msgid "The Council"
-msgstr "El Consell"
+msgstr "El consell"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:22
 msgid ""
@@ -1525,9 +1525,9 @@
 "we face is. He was at first a mage of light, like me, and his fall began "
 "during the reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
-"Abans que comenci el consell, us he de d'explicar tota la història sobre qui 
"
-"és aquest lich al que ens enfrontem. Al principi ell era un mag de la llum, "
-"com jo, i la seva caiguda començà durant el regnat de Haldric VII..."
+"Abans que comenci el consell, us he d'explicar tota la història sobre qui 
és "
+"aquest lich al que ens enfrontem. Al principi ell era un mag de la llum, com "
+"jo, i la seva caiguda començà durant el regnat de Haldric VII..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
 msgid ""
@@ -1537,11 +1537,11 @@
 "a mage, versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's "
 "advisor."
 msgstr ""
-"El profeta més gran d'aquella terra, Galdren, un dia predigué que algun dia 
"
-"un gran dimoni s'escamparia per tot el territori. El rei, naturalment, "
-"estava preocupat. "
-"Galdren també li digué que l'única forma d'aturar el dimoni era nomenar un 
mag "
-"versat en el combat amb els esperits de la obscuritat com a conseller reial. "
+"El profeta més gran d'aquella terra, Galdren, un dia predigué que un gran "
+"dimoni s'escamparia per tot el territori. El rei, naturalment, estava "
+"preocupat. Galdren també li digué que l'única forma d'aturar el dimoni era 
"
+"nomenar un mag versat en el combat amb els esperits de la obscuritat com a "
+"conseller reial. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
 msgid ""
@@ -1552,11 +1552,11 @@
 "announced that the seer was dead, and he had chosen me as his new advisor."
 msgstr ""
 "En tota la terra, hi havia dos mags de la llum que clarament eren superiors "
-"a la resta. Un mag de l'est anomenat Ravan, i jo mateix. "
-"El Rei, desitjant triar un bon conseller, ens va entrevistar a tots dos abans 
"
-"de parlar amb Galdren. Després conversà amb el profeta en privat. Ningú va 
"
-"saver mai què es va dir en aquella habitació, però quan el rei va sortir 
va "
-"anunciar què el profeta estava mort i em va elegir a mi com a nou conseller."
+"a la resta. Un mag de l'est anomenat Ravan, i jo mateix. El Rei, desitjant "
+"triar un bon conseller, ens va entrevistar a tots dos abans de parlar amb "
+"Galdren. Després conversà amb el profeta en privat. Ningú va saber mai 
què "
+"es va dir en aquella habitació, però quan el rei va sortir va anunciar què 
"
+"el profeta estava mort i em va triar-me a mi com a nou conseller."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
 msgid ""
@@ -1567,7 +1567,7 @@
 "life and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
 "Ravan s'ho va prendre prou bé, pensàrem tots, però ara veig què va ser "
-"aleshores quan va començar a caure. Va aprofundir les seues converses amb "
+"aleshores quan va començar a caure. Va aprofundir les seves converses amb "
 "els esperits de la foscor, esperant descobrir els seus punts febles, però "
 "van ser ells qui van descobrir els seus."
 
@@ -1580,8 +1580,8 @@
 msgstr ""
 "Un dia, ell es va disfressar i vingué al castell, quan jo hi vivia. Va "
 "demanar veure'm i els guardes el deixaren, ja que encara era un respectat "
-"membre de la cort. Quan vaig sortir, es va descobrir, es presentà com a Mal "
-"Ravanal i em va retar a un duel."
+"membre de la cort. Quan vaig sortir, es va descobrir, es presentà com a Mal-"
+"Ravanal i em va desafiar en un duel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:47
 msgid ""
@@ -1591,7 +1591,7 @@
 msgstr ""
 "Els guardes, sorpresos per aquesta revelació repentina, avançaren per 
atacar-"
 "lo. Però ell estava entrenat en l'art de la teleportació i simplement "
-"desaparegué. I no s'havia sabut res d'ell fins ara."
+"desaparegué. Des d'aleshores que no en sabia res d'ell."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:82
 msgid "Kaldor"
@@ -1603,19 +1603,19 @@
 "that outpost on the Eastern border. This is the lich we are facing: Mal-"
 "Ravanal."
 msgstr ""
-"No l'havien vist fins el dia en què ens atacà a Gweddry i a mi en caserna 
de "
-"la frontera oriental. Aquest és el lich al qual ens enfrontem: Mal-Ravanal."
+"És a dir, des del dia en què ens atacà a Gweddry i a mi a la caserna de la 
"
+"frontera. Aquest és el lich al que ens enfrontem: Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:103
 msgid "So what should we do now?"
-msgstr "Què deuríem fer ara?"
+msgstr "Què hauríem de fer ara?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:107
 msgid ""
 "We must fight, obviously. Surely the might of Wesnoth can triumph over a "
 "mere Lich!"
 msgstr ""
-"Hem de lluitar, òbviament. Segurament el poder de Wesnoth pot triomfar sobre 
"
+"Hem de lluitar, òbviament. Segur que el poder de Wesnoth pot triomfar sobre "
 "un simple lich!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:111
@@ -1625,8 +1625,8 @@
 "us. There is no end to the columns of marching skeletons, the wailing "
 "ghosts, the infernal bats, led by the foul necromancers who raised them."
 msgstr ""
-"M'adone per les vostres paraules de què no heu vist mai les hordes per "
-"vosaltre mateixos. Tots els guerrers morts a totes les edats de la Terra han "
+"Veig per les vostres paraules que no heu vist mai les hordes amb els vostres "
+"propis ulls. Tots els guerrers morts a totes les edats de la Terra han "
 "tornat per atacar-nos. Hi ha columnes d'esquelets, fantasmes, i rat penats "
 "infernals sense fi, dirigides pels nigromants què els alçaren."
 
@@ -1635,7 +1635,7 @@
 "At first we tried to escape them, for we knew they were too powerful; it is "
 "only by horrible luck that we are back in Wesnoth at all."
 msgstr ""
-"Al principi, vem intentar escapar-nos, ja que sabiem que eren massa forts. "
+"Al principi, vam intentar escapar-nos, ja que sabíem que eren massa forts. "
 "De fet és només per mala sort que hem tornat a Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
@@ -1643,8 +1643,8 @@
 "That simply makes you cowards. True warriors would have stayed and fought, "
 "to the death!"
 msgstr ""
-"Això simplement us converteix en covards. Autèntics guerrers es quedarien "
-"i lluitarien fins la mort!"
+"Això simplement us converteix en covards. Uns autèntics guerrers es "
+"quedarien i lluitarien fins la mort!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
 msgid ""
@@ -1653,7 +1653,7 @@
 "victory is to destroy the head of these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
 msgstr ""
 "De totes formes, sabem que no podem derrotar les hordes de l'enemic "
-"afrontant-los en batalla. Sembla que l'únic camí cap a la victòria és "
+"enfrontant-nos en batalla. Sembla que l'únic camí cap a la victòria és "
 "derrotar el cap d'aquests nigromants, el lich Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
@@ -1665,7 +1665,7 @@
 "Well, we do know that he is very arrogant, and can be easily tricked. That "
 "is how he fell in the first place."
 msgstr ""
-"Bé, savem què és molt arrogant i pot ser enganyant fàcilment. Així és 
com va "
+"Bé, sabem que és molt arrogant, i pot ser enganyat fàcilment. Així és 
com va "
 "caure la primera vegada."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:135
@@ -1673,8 +1673,8 @@
 "So maybe we can trick him into exposing himself to us? Dacyn, does he know "
 "we know who he is?"
 msgstr ""
-"Potser podrem enganyar-lo per a què es mostre a nosaltres? Dacyn, ell sap "
-"què savem qui és?"
+"Potser podrem enganyar-lo per a què es mostri a nosaltres? Dacyn, ell sap "
+"què nosaltres sabem qui és?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:139
 msgid ""
@@ -1682,9 +1682,8 @@
 "name Mal-Ravanal, and if he had known I was there when he attacked, he would "
 "have pursued us much more vigorously."
 msgstr ""
-"No, pense que no. Sóc l'única persona viva que reconeixeria el nom Mal-"
-"Ravanal, i si ell havera sabut qui sóc quan atacà, ho habria fet molt més "
-"vigorosament."
+"No, crec que no. Sóc l'única persona viva que reconeixeria el nom Mal-"
+"Ravanal. En cas de saber qui sóc, atacaria molt més vigorosament."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:150
 msgid "Sire, the undead armies are attacking!"
@@ -1692,7 +1691,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:154
 msgid "Well, that will have to be the end of our council. Let us fight!"
-msgstr "Bé, habrem de finalitzar el consell. A lluitar!"
+msgstr "Bé, donem el consell per finalitzat. A lluitar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
 msgid "Xenophobia"
@@ -1719,24 +1718,24 @@
 "Hail, Dwarves! Will you help us get by these foul Orcs? We need to get "
 "further along this path."
 msgstr ""
-"Hola, Dwarves! Ens ajudareu amb aquests orcs? Hem d'avançar més per aquest "
+"Salut, nans! Ens ajudareu amb aquests orcs? Hem d'avançar més per aquest "
 "camí."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:116
 msgid "You human! Call us foul, will you?!?!"
-msgstr "Humans, les vostres veus ferixen les nostres oïdes!"
+msgstr "Un humà! Ens esteu tractant de ximples, oi?!?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:120
 msgid "Why should we help you? You're not a dwarf!"
-msgstr "Per què deuríem ajudar-vos? No sou nans!"
+msgstr "Per què hauríem d'ajudar-vos? No sou dels nostres!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:124
 msgid ""
 "Your people helped us in the past, in the tunnels in the South. Why won't "
 "you help us now?"
 msgstr ""
-"La vostra gent ens ajudà en el passat, en els túnels del Sud. Per què no 
ens "
-"ajudaríeu vosaltres ara?"
+"La vostra gent ens ajudà en el passat, en els túnels del sud. Per què no 
ens "
+"ajudeu vosaltres ara?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:128
 msgid ""
@@ -1745,19 +1744,18 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:132
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not of our people?"
-msgstr ""
-"Per què deuria un de nosaltres ajudar algú que no és de la nostra gent?"
+msgstr "Per què hauríem nosaltres d'ajudar algú que no és de la nostra 
raça?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:136
 msgid ""
 "Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our own?"
 msgstr ""
-"Aleshores ens deixareu passar, però habrem de lluitar nosaltres mateixos "
-"contra els orcs."
+"Aleshores simplement deixeu-nos passar, lliutarem nosaltres mateixos contra "
+"els orcs."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:140
 msgid "I am afraid that is... impossible."
-msgstr "Ho sent, però ara és impossible."
+msgstr "Ho sento, però això és... impossible."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:144
 msgid "Orcs, kill'em all! Humans, elves or dwarves, it don't matter!"
@@ -1769,12 +1767,13 @@
 "land."
 msgstr ""
 "Aquests orcs moriran. Però vosaltres també, humans. Heu traspassat les "
-"terres èlfiques."
+"terres dels elfs."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:152
 msgid "Oh, Elvish land is it now? Die, you elf-dog! And you too, human!"
 msgstr ""
-"Oh, ara són terres èlfiques? Moriu, gossos elfs! I vosaltres també, 
humans!"
+"Oh, des de quan són dels elfs aquestes terres? Moriu, gossos elfs! I "
+"vosaltres també, humans!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:156
 msgid ""
@@ -1782,18 +1781,17 @@
 "their own supposed superiority. We probably will have to fight them, "
 "although we may be able to bypass them."
 msgstr ""
-"Aquesta gent no escolta raons, els encega la seva creença de què són "
-"superiors. Probablement habrem de lluitar contra ells, encara què puguem "
-"passar."
+"Aquesta gent no escolta raons, els encega la seva creença què són 
superiors. "
+"Probablement haurem de lluitar contra ells, encara què puguem passar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:160
 msgid ""
 "True. As much as I dislike killing anything but orcs and undead, it seems we "
 "will have to kill these elves, and these dwarves, before they kill us."
 msgstr ""
-"És cert. A pesar de tots el què em disguts matar qualsevol cosa què no "
-"siguen orcs i no morts, sembla què habrem de matar aquests elfs, i aquests "
-"nans, abans de què ens maten a nosaltres."
+"És cert. A pesar de tots el que em disguti matar qualsevol cosa què no "
+"siguin orcs i no morts, sembla què haurem de matar aquests elfs i aquests "
+"nans, abans que ens matin a nosaltres."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:171
 msgid "Argh! I'm dead! Well, dwarves are still the best!"
@@ -1801,7 +1799,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:189
 msgid "I die? Orcs rule all!"
-msgstr "Mor? Els orcs manen!"
+msgstr "Mort? Els orcs manen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:207
 msgid "It seems these humans are more powerful than I thought. Ugh."
@@ -1826,7 +1824,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:106
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
-msgstr "Mireu! El camí es bifurca ací. Per quin camí deuríem anar?"
+msgstr "Mireu! El camí es bifurca aquí. Per quin camí hauríem d'anar?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:110
 msgid ""
@@ -1835,10 +1833,10 @@
 "is a path that stays inside the realm of Wesnoth, for a time. If we go on "
 "it, we will not have to fight orcs immediately."
 msgstr ""
-"Conec aquesta zona. Vaig estar ací en una expedició anterior. Just al nord "
-"hi ha un riu que es dirigeix a les terres nòrdiques, on viuen els "
-"orcs. Cap a l'oest hi ha una senda que es dirigeix al regne de Wesnoth."
-"Si triem aquesta segona opció, no haurem d'enfrontar-nos als orcs 
immediatament."
+"Conec aquesta zona. Vaig estar aquí en una expedició anterior. Just al nord 
"
+"hi ha un riu que es dirigeix a les terres nòrdiques, on viuen els orcs. Cap "
+"a l'oest hi ha una senda que es dirigeix al regne de Wesnoth.Si triem "
+"aquesta segona opció, no haurem d'enfrontar-nos als orcs immediatament."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:114
 msgid ""
@@ -1846,8 +1844,8 @@
 "the undead have already bypassed us, and cut off any crossing to the west of "
 "here."
 msgstr ""
-"Probablement hauríem d'anar al nord, a les terres dels orcs. Sospito que "
-"els no morts ja se'ns han avançat tallant qualsevol camí cap a l'oest."
+"Probablement hauríem d'anar al nord, a les terres dels orcs. Sospito que els 
"
+"no morts ja se'ns han avançat tallant qualsevol camí cap a l'oest."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:118
 msgid ""
@@ -1863,8 +1861,8 @@
 "Either way we will have to fight. Look, the orcs and undead are in a "
 "conflict, and block our path!"
 msgstr ""
-"De qualsevol forma habrem de lluitar. Mireu, els orcs i els no morts tenen "
-"un conflicte i bloquen el nostre camí!"
+"En qualsevol cas haurem de lluitar. Mireu, els orcs i els no morts tenen un "
+"conflicte i bloquen el nostre camí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:126
 msgid ""
@@ -1880,13 +1878,13 @@
 "fight later. (Hopefully you will die, for then I will win our battle by "
 "default.)"
 msgstr ""
-"Hm... Ja veig. Farem un pacte per destruïr aquests humans, i continuarem amb 
"
-"la nostra batalla després. (de totes formes moriràs, i aleshores guanyarem "
-"la batalla.)"
+"Hm... ja veig. Farem un pacte per destruïr aquests humans, i continuarem amb 
"
+"la nostra batalla després. (Moriràs igualment, i nosaltres guanyarem la "
+"batalla.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:134
 msgid "Very well, we are allies, for now. (This foolish orc will surely die.)"
-msgstr "Molt bé, serem aliats... per ara. (Aquest orc boig segur que morirà
.)"
+msgstr "Molt bé, serem aliats... per ara. (Aquest orc foll segur que morirà
.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:145
 msgid ""
@@ -1918,8 +1916,8 @@
 "We have gotten out of that mountain range now, and the path northwards is "
 "clear. Let us go north, now, and try to reach Owaec at the outpost."
 msgstr ""
-"Hem sortit d'aquella muntanya, i el camí cap al nord està lliure."
-"Anem cap al nord i mirem d'arribar fins a la posició d'Owaec."
+"Hem sortit d'aquella muntanya, i el camí cap al nord està lliure.Anem cap 
al "
+"nord i mirem d'arribar fins a la posició d'Owaec."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:97
 msgid ""
@@ -1929,9 +1927,9 @@
 "find us."
 msgstr ""
 "Espereu. No estic segur que sigui la millor opció. Si anem cap a l'est, "
-"potser trobarem el lich Mal-Ravanal que ens va atacar. Podem destruir-lo 
abans que ho torni a "
-"intentar. "
-"Després d'escapar, estic segur que va tornar a l'est per buscar-nos."
+"potser trobarem el lich Mal-Ravanal que ens va atacar. Podem destruir-lo "
+"abans que ho torni a intentar. Després d'escapar, estic segur que va tornar "
+"a l'est per buscar-nos."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:101
 msgid ""
@@ -1939,18 +1937,15 @@
 "destroy them. I may even be promoted!"
 msgstr ""
 "Escapen! De totes formes, no els ajudarà, la patrulla de la frontera els "
-"destruïrà. Seré ascendit!"
+"destruirà. Potser fins i tot seré ascendit!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:112
 msgid "Now I will never get promoted!"
-msgstr "Ara mai ascendiré!"
+msgstr "Argh, mai ascendiré!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:116
 msgid "Come, let us return to Wesnoth and aid the Northern Outpost."
-msgstr ""
-"Hem arribat a les fronteres de la terra dels no morts. Espere que no vulgues "
-"seguir- morirem si ho fem! Deuríem girar cap al nord i ajudar Owaec, capità 
"
-"de"
+msgstr "Vinga, deixa que tornem a Wesnoth a ajudar la caserna del nord."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:132
 msgid ""
@@ -1958,7 +1953,7 @@
 "further into these lands now, or do we want to try to turn back and defeat "
 "this necromancer?"
 msgstr ""
-"Hem derrotat aquesta patrulla, però encara podem tornar! Volem adentrar-nos "
+"Hem derrotat aquesta patrulla, però encara podem tornar! Volem endinsar-nos "
 "en aquestes terres o intentar tornar i derrotar aquest nigromant?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:136
@@ -1983,12 +1978,12 @@
 "You are right. It is foolish to go onward - we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
 msgstr ""
-"Estàs en lo cert. És una bogeria seguir, hem de derrotar Mal-Skraat i "
-"tornar, anant a la caserna del nord."
+"Estàs en lo cert. És una bogeria seguir, hem de derrotar Mal-Skraat i 
tornar "
+"a la caserna del nord."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:160
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
-msgstr "Bé! Si els derrote, em convertiré en lich!"
+msgstr "Bé! Si els derroto, em convertiré en lich!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:176
 msgid ""
@@ -2001,15 +1996,15 @@
 "We cannot spend any more time defeating Mal-Skraat. Like it or not, we must "
 "go further into these undead lands."
 msgstr ""
-"No podem perdre més temps derrotant Mal-Skraat. Ens agrade o no, hem "
-"d'adentrar-nos en les terres dels no morts."
+"No podem perdre més temps per vèncer Mal-Skraat. Ens agradi o no, hem "
+"d'endinsar-nos en les terres dels no morts."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:189
 msgid ""
 "Noo!!! He will reach Mal-Ravanal's capital, and I shall be punished for "
 "letting him escape!"
 msgstr ""
-"Noo!!! Arribaran a la capital de Mal-Ravanal, i seré castigat per haver-los "
+"Noo!!! Arribarà a la capital de Mal-Ravanal, i seré castigat per haver-los "
 "deixat escapar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:4
@@ -2033,8 +2028,8 @@
 "We must cross this river, then. We must make haste, already we have wasted "
 "too much time. Undead have positioned themselves in the middle of the ford."
 msgstr ""
-"Aleshores hem de creuar aquest riu. I hem de donar-nos pressa, ja hem "
-"perdut molt de temps. Els no morts s'han posicionat el vell mig del gual."
+"Aleshores hem de creuar aquest riu. I hem de donar-nos pressa, ja hem perdut "
+"molt de temps. Els no morts s'han posicionat el vell mig del gual."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:92
 msgid ""
@@ -2051,13 +2046,13 @@
 "I will leave your bodies to rot in the river, then I will raise you up to "
 "serve in my Master's undead hordes!"
 msgstr ""
-"Deixaré què us ofegueu en el riu, i aleshores alçaré els vostres cosos 
per a "
-"servir en les hordes del meu mestre!"
+"Deixaré què us ofegueu al riu, i aleshores alçaré els vostres cosos per a 
"
+"servir les hordes del meu mestre!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:113
 msgid ""
 "I summon from the depths of the river those beasts which will destroy you!"
-msgstr "Convoque les bèsties que us destruiran a les profunditats del riu!"
+msgstr "Convoco les bèsties que us destruiran a les profunditats del riu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:144
 msgid ""
@@ -2092,8 +2087,8 @@
 "This is bad. We are in the middle of enemy territory, with enemies to the "
 "east and west and mountains to the north and south."
 msgstr ""
-"Això no pot ser bo. Estem al mig del territori enemic, amb adversaris a "
-"est i oest, i muntanyes a nord i sud."
+"Això no pot ser bo. Estem al mig del territori enemic, amb adversaris a est "
+"i oest, i muntanyes a nord i sud."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
@@ -2104,16 +2099,16 @@
 "Why don't we see if the new recruit can handle them. After all, there are "
 "only two!"
 msgstr ""
-"Per què no provem si els nous reclutes podem atrapar-los? Després de tot, "
+"Per què no provem si els nous reclutes poden atrapar-los? Després de tot, "
 "només són dos! "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:132
 msgid "No!!! They'll kill me!"
-msgstr "No!!! Hem mataran!"
+msgstr "No!!! Em mataran!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:136
 msgid "So? We don't care- you're only a Dark Adept."
-msgstr "I? No ens importa, només eres un adepte obscur."
+msgstr "I què? No ens preocupa, només ets un adepte obscur."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:140
 msgid ""
@@ -2121,7 +2116,7 @@
 "propose we kill him and use his castle as a base for our attack!"
 msgstr ""
 "Sembla què Mal-Tar és feble, però els seus germans encara ens rodegen. "
-"Propose matar-lo i usar el seu castell com a base per al nostre atac!"
+"Proposo matar-lo i usar el seu castell com a base per al nostre atac!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:144
 msgid ""
@@ -2135,15 +2130,16 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:155
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
-msgstr "No! M'heu derrotat, i podeu tornar a entrar en Wesnoth!"
+msgstr "No! M'heu derrotat, i podreu tornar a entrar en Wesnoth!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:171
 msgid "You have defeated my brother, but I will follow you and kill you!"
-msgstr "Heu derrotat el meu germà, però us seguiré i us mataré!"
+msgstr ""
+"Heu derrotat el meu germà, però penso seguir-vos fins que sigueu morts!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:4
 msgid "Weldyn under Attack"
-msgstr "Weldyn sota atac"
+msgstr "Weldyn atacada"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:55
 msgid "Halrad"
@@ -2174,24 +2170,24 @@
 "We will fight soon, my lord. Look, night approaches; they will soon attack. "
 "I hope we can hold them off."
 msgstr ""
-"La batalla és imminent, senyor. Mire, la nit s'apropa, l'atac s'acosta. "
-"Espere que puguem contenir-los."
+"La batalla és imminent, senyor. Mira, la nit s'apropa, l'atac s'acosta. "
+"Espero que siguem capaços de contenir-los."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:201
 msgid "Very well. But this... Mal-Ravanal, that you spoke of, is he here?"
-msgstr "Molt bé. Però aquest ... Mal-Ravanal del qual parleu, està ací?"
+msgstr "Molt bé. Però aquest... Mal-Ravanal del que parleu, està aquí?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:205
 msgid "I do not sense his magic, but he might be concealing his presence."
-msgstr "No ho crec, però potser estiga ací, amagat."
+msgstr "No ho crec, però potser estigui per aquí, amagat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:209
 msgid ""
 "In any case, the undead are attacking now. Let us hope we can last out the "
 "night."
 msgstr ""
-"En qualsevol cas, els no morts ens ataquen. Esperem que puguem resistir tota "
-"la nit."
+"En qualsevol cas, els no morts ens ataquen. Esperem poder resistir tota la "
+"nit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:221
 msgid "The undead are tearing down our defences!"
@@ -2203,19 +2199,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:257
 msgid "Look, the sun has risen, and the undead are retreating."
-msgstr "Mireu, el Sol està sortint. Els no morts es retiren."
+msgstr "Mireu, el sol està sortint. Els no morts es retiren."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:269
 msgid "Messenger of Doom"
-msgstr "Missatger de l'odi"
+msgstr "Missatger d'odi"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:275
 msgid "I come bearing a message from my leader."
-msgstr "Porte un missatge del meu líder."
+msgstr "Porto un missatge del meu líder."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:279
 msgid "Very well, you may read it. It might tell us something useful."
-msgstr "Molt bé, pots llegir-lo. (Potser ens conte quelcom útil.)"
+msgstr "Molt bé, pots llegir-lo. Potser ens diu quelcom útil."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:283
 msgid ""
@@ -2229,14 +2225,14 @@
 "behind the lines in safety while others braver than you fought and died in "
 "your name.'"
 msgstr ""
-"Diu: ben fet, heu derrotat alguns dels meus capitans menys poderoso i una "
-"xicoteta fracció de la meva horda. Si usara totes les meues legions us "
-"esclafaria com a insectes. Però busque una victòria que revele la magnitut "
-"del meu poder personal. A diferència del Gran General Gweddry jo no busque "
-"amagar-me darrere les armadures dels meus soldats. Tu, comandant Gweddry, "
-"eres un cobard! Els joglars cantaran que derrotares els meus capitans, però "
-"en realitat tu no vas fer res més que amagar-te segur darrere les teues "
-"línies mentres altres més valents lluitaven en el teu nom."
+"Així diu: ben fet, heu derrotat alguns dels meus capitans menys poderosos i "
+"una petita fracció de la meva horda. Fent servir totes les meves legions us "
+"esclafaria com a insectes. Però prefereixo una victòria que reveli la "
+"magnitut del meu poder personal. A diferència del gran general Gweddry, jo "
+"no busco amagar-me darrere les armadures dels meus soldats. Tu, comandant "
+"Gweddry, ets un covard! Els joglars cantaran com vas derrotar els meus "
+"capitans, però en realitat tu no vas fer res més que amagar-te segur 
darrere "
+"les teves línies mentres altres més valents lluitaven en el teu nom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:287
 msgid ""
@@ -2251,18 +2247,18 @@
 "actual combat. And my master seeks to prove this. He challenges you, "
 "Gweddry, to a contest, a battle."
 msgstr ""
-"La qüestió és què Gweddry no podria haver matat els batallons dels meus "
-"senyors sense l'ajuda dels seus esclaus! Dubte que Gweddry poguera aguantar "
-"dos segons en combat. I el meu senyor ho provarà. Et reta, Gweddry, a un "
-"repte, a una batalla."
+"La qüestió és que Gweddry no podria matar els batallons dels meus senyors "
+"sense l'ajuda dels seus esclaus! Dubto que Gweddry fos capaç d'aguantar dos "
+"segons en combat. I el meu senyor ho provarà. Et reta a tu, Gweddry, a un "
+"combat, a una batalla."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:295
 msgid ""
 "What are his terms? I won't accept anything obviously weighted towards his "
 "victory!"
 msgstr ""
-"Què són aquestes condicions? No acceptaré res que obviamente condueix a la 
"
-"seva victòria!"
+"Quines són les seves condicions? No acceptaré res que obviamente condueixi 
a "
+"la seva victòria!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:299
 msgid ""
@@ -2270,16 +2266,16 @@
 "pick your six best warriors and he will pick his six best. Then you will "
 "fight, to the death; until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
-"Això només prova què eres un covard. De totes formes, aquestes són les 
seues "
-"condicions: tu agafes els teus sis millors guerrers i jo agafaré els meus. "
-"Aleshores lluitarem a mort, fins què un d'ambdós siga destruït!"
+"Això només prova què ets un covard. De totes formes, aquestes són les 
seves "
+"condicions: tu agafes els teus sis millors guerrers i ell triarà els seus. "
+"Aleshores lluitareu a mort, fins què un de tots dos sigui destruit!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:303
 msgid ""
 "Gweddry, I don't think you should accept. He is bound to bring more than six "
 "Undead to the battle; he will bring an army!"
 msgstr ""
-"Gweddry, pense que no deuries acceptar. Portarà més de sis no morts a la "
+"Gweddry, penso que no hauries d'acceptar. Portarà més de sis no morts a la "
 "batalla, portarà un exèrcit sencer!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:307
@@ -2288,17 +2284,17 @@
 "fair fight, and otherwise we will definitely have to face his whole undead "
 "army."
 msgstr ""
-"Bé, pense que deuries acceptar. Açò almenys garanteix una lluita una mica "
-"neta, mentres que sinó acceptes haurem d'afrontar la totalitat de l'exèrcit 
"
-"dels no morts."
+"Bé, potser hauries d'acceptar. Això almenys garantirà una lluita una mica "
+"neta, mentre que si no acceptes haurem d'afrontar-nos a la totalitat de "
+"l'exèrcit dels no morts."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:311
 msgid ""
 "I will simplify your choice. Accept, coward, or face the onslaught of my "
 "lord's hordes at dawn tomorrow!"
 msgstr ""
-"Simplificaré la teua elecció. Accepta o enfronta't a la violència de les "
-"hordes del meu senyor, com el covard què eres."
+"Simplificaré la teva elecció. Accepta o enfronta't a la violència de les "
+"hordes del meu senyor, com el covard què ets."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:317
 msgid ""
@@ -2306,11 +2302,11 @@
 "no coward."
 msgstr ""
 "Acceptaré aquest desafiament. Amb les condicions que imposa el teu mestre, "
-"doncs no sóc un cobard."
+"no sóc pas un covard."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:326
 msgid "I will not accept a fight in which he will obviously cheat! I refuse!"
-msgstr "No acceptaré una lluita en la qual ens faran trampa! Refuse!"
+msgstr "No acceptaré una lluita en la qual ens faran trampa! Ho rebutjo!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:9
 msgid "No! I... die..."
@@ -2345,11 +2341,10 @@
 "for many years."
 msgstr ""
 "El ramat i les bèsties de càrrega eren trobats morts als camps, i els homes 
"
-"desapareixen de les seues llars, sense més pistes que un fi regueró de sang 
"
-"negra."
-"Al principi, els vilatans sospitaven que eren caçadors, però cap a l'est "
-"no hi havia res més que una petita muntanya i el gran pantà, on no s'havia "
-"vist a ningú des de feia molts anys."
+"desapareixien de les seves llars, sense més pistes que un fi regueró de 
sang "
+"negra. Al principi, els vilatans sospitaven que eren caçadors, però cap a "
+"l'est no hi havia res més que una petita muntanya i el gran pantà, on no "
+"s'havia vist ningú des de feia molts anys."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:14
 msgid ""
@@ -2370,9 +2365,9 @@
 "combat these intrusions."
 msgstr ""
 "Quan el Rei rebé notícies del problema, el seu conseller Dacyn tenia molt a 
"
-"dir . Segons semblava, aquests atacs estaven relacionats amb altres similars "
-"anteriors a la frontera Sud, atacs dels no morts. Dacyn va crear un pla per "
-"a combatre aquestes intrusions."
+"dir. Segons semblava, aquests atacs estaven relacionats amb altres anteriors "
+"a la frontera sud, atacs dels no morts. Dacyn va crear un pla per a combatre "
+"aquestes incursions."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:24
 msgid ""
@@ -2381,11 +2376,11 @@
 "Wesnoth. Since that time, the lands beyond the mountains had turned to "
 "marsh, and the orcs had left the mountains for the lands in the North."
 msgstr ""
-"Als temps del Rei Garard I, es van construïr tres casernes al llarg de la "
-"frontera oriental per tal d'evitar que els genets orcs entraren a Wesnoth "
-"per l'Est. Des d'aleshores, les terres rere les muntanyes s'havien convertit "
-"en [...], i els orcs havien abandonat les muntanyes per dirigir-se a les "
-"terres del Nord."
+"Durant els dies del regnat rei Garard I, es van construir tres casernes al "
+"llarg de la frontera oriental per tal d'evitar que els genets orcs entressin "
+"a Wesnoth per l'est. Des d'aleshores, les terres rere les muntanyes s'havien "
+"convertit en un pantà, i els orcs havien abandonat les muntanyes per 
dirigir-"
+"se a les terres del nord."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:29
 msgid ""
@@ -2393,8 +2388,8 @@
 "was still occupied. Konrad II decided to re-man the other outposts also. He "
 "sent two of the most promising young officers to them."
 msgstr ""
-"Una d'elles, la caserna del sud, havia sigut objecte dels atacs previs. "
-"Konrad II va decidir rearmar altres casernes també. Hi envià dos joves i "
+"Una d'elles, la caserna del sud, havia estat objecte d'atacs previs. Konrad "
+"II va decidir rearmar altres casernes també. Hi envià dos joves i "
 "prometedors oficials."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:33
@@ -2403,9 +2398,9 @@
 "he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage. It is with them "
 "this story is concerned."
 msgstr ""
-"A la caserna del nord, va enviar Owaec, d'un clan noble. "
-"Enmig envià Gweddry, "
-"acompanyat per Dacyn el mag. És d'ells de qui parla aquesta història."
+"A la caserna del nord, va enviar Owaec, d'un clan noble. Enmig envià "
+"Gweddry, acompanyat per Dacyn el mag. És d'ells de qui parla aquesta "
+"història."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:37
 msgid ""
@@ -2414,10 +2409,10 @@
 "one day, Gweddry and his men were roused by the startled cries of the night "
 "watchmen..."
 msgstr ""
-"Tot anava bé una vegada arribaren les forces del Rei. No es van produïr "
-"atacs durant vàries setmanes, i els homes de Gweddry van començar a ser poc 
"
-"cautelosos. Aleshores, un dia a l'alba, Gweddry i els seus homes es van "
-"despertar pels crits del vigilants nocturns..."
+"Tot va anar bé una vegada arribaren les forces del rei. No es van produir "
+"atacs durant setmanes, i els homes de Gweddry van començar a ser poc "
+"cautelosos. Però de sobte, un dia a l'alba, Gweddry i els seus homes es van "
+"despertar pels crits dels vigilants nocturns..."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Lead the loyal armies of Wesnoth in battle against the undead hordes from "
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.55 wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.56
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.55 Fri Sep 2 18:57:30 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po    Sat Sep 3 17:36:51 2005
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-09-02 16:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-03 19:00+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -48,7 +48,8 @@
 msgid ""
 "Fight to gain back the throne of Wesnoth, of which you are the legitimate "
 "heir."
-msgstr "Lluita per recuperar el tron de Wesnoth, del qual ets el seu legítim 
hereu."
+msgstr ""
+"Lluita per recuperar el tron de Wesnoth, del qual ets el seu legítim hereu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
@@ -242,7 +243,8 @@
 msgstr "Uff, ho hem aconseguit! Som vius!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:175
-msgid "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, 
Princess?"
+msgid ""
+"Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
 msgstr ""
 "Cert. Però, que penseu fer amb el Ceptre, princesa? El planegeu usar envers "
 "mi... no és cert?"
@@ -344,7 +346,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:222
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-msgstr "Us unireu a nosaltres per buscar refugi entre els elfs del nord, 
princesa?"
+msgstr ""
+"Us unireu a nosaltres per buscar refugi entre els elfs del nord, princesa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:226
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
@@ -364,7 +367,8 @@
 "plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the Walking Dead "
 "where the dreaded swamps await."
 msgstr ""
-"Hem d'escollir. Al nord passats els orcs, cap a les ancessores estepes 
nevades dels elfs. O bé al sud, més enllà dels exèrcits dels no morts on 
els "
+"Hem d'escollir. Al nord passats els orcs, cap a les ancessores estepes "
+"nevades dels elfs. O bé al sud, més enllà dels exèrcits dels no morts on 
els "
 "pantans temuts ens esperen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
@@ -411,8 +415,8 @@
 "throne."
 msgstr ""
 "Però vaig fallar. Vaig arribar massa tard. Vaig entrar a les habitacions del 
"
-"príncep més jove, Konrad, en el mateix moment que un dels assassins "
-"el travessava. Tot estava perdut. Els successors havien estat morts. Només "
+"príncep més jove, Konrad, en el mateix moment que un dels assassins el "
+"travessava. Tot estava perdut. Els successors havien estat morts. Només "
 "Asheviere i la seva filla podrien reclamar el regne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
@@ -766,7 +770,8 @@
 msgstr "Mort als orcs! Vinga companys, lluitem tots contra ells!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:401
-msgid "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in 
peace."
+msgid ""
+"At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
 msgstr "A la fi hem alliberat els sirènids. Torneu a l'oceà, i viviu en pau."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:409
@@ -793,8 +798,10 @@
 msgstr "Si que ho estic, estimat amic..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:433
-msgid "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little 
rest."
-msgstr "Aquí estàs! Sóc tan feliç de que estigueu bé! Ara, per fi, podrem 
descansar."
+msgid ""
+"There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
+msgstr ""
+"Aquí estàs! Sóc tan feliç de que estigueu bé! Ara, per fi, podrem 
descansar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:437
 msgid ""
@@ -820,7 +827,8 @@
 "si ja ha caigut."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:452
-msgid "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, 
right?"
+msgid ""
+"I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
 msgstr "Ho hauré de fer tot sol? I què passa amb vós? Vindreu, oi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:457
@@ -871,7 +879,8 @@
 msgstr "Bon viatge, Konrad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:503
-msgid "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea 
it is!"
+msgid ""
+"Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
 msgstr ""
 "Si hi anem amb vaixell tindrem una mica de descans per a nosaltres. Per mar, "
 "som-hi!"
@@ -1189,7 +1198,8 @@
 msgstr "He fallat en el meu deure de protegir el port i al vertader hereu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:334
-msgid "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no 
hope..."
+msgid ""
+"Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
 msgstr ""
 "Sense la seva ajuda, ens serà impossible usar els vaixells. No hi ha cap "
 "esperança..."
@@ -1245,8 +1255,10 @@
 msgstr "Loflar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:250
-msgid "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush 
you!"
-msgstr "Compte amb els turons! Hi ha molts orcs amagant-se, preparen una 
emboscada!"
+msgid ""
+"Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
+msgstr ""
+"Compte amb els turons! Hi ha molts orcs amagant-se, preparen una emboscada!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:268
 msgid ""
@@ -1319,7 +1331,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:157
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr "Em costa entrar... tot serà molt difícil allà dins amb aquesta 
foscor! "
+msgstr ""
+"Em costa entrar... tot serà molt difícil allà dins amb aquesta foscor! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:161
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
@@ -1452,8 +1465,9 @@
 "My uncle used to smuggle... err... I mean... trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
-"El meu oncle solia vendre de contrabanda... err, vull dir, solia comerciar 
amb "
-"els nans. Duia carros de gra davant dels nassos dels orcs. Ni se n'adonaven!"
+"El meu oncle solia vendre de contrabanda... err, vull dir, solia comerciar "
+"amb els nans. Duia carros de gra davant dels nassos dels orcs. Ni se "
+"n'adonaven!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:310
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
@@ -1551,7 +1565,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:120
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
-msgstr "No ho sabia! Gràcies, mon senyora. És un plaer trobar-vos un altre 
cop."
+msgstr ""
+"No ho sabia! Gràcies, mon senyora. És un plaer trobar-vos un altre cop."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:124
 msgid ""
@@ -1599,9 +1614,9 @@
 "around her."
 msgstr ""
 "Jo no ho vaig veure per mi mateix, princesa. Però ho he sentit de fonts "
-"fiables. Asheviee carrega amb la mort dels prínceps a les seves mans. "
-"També ha deixat compar lliurement els orcs per tot el regne, abandonant el "
-"seu propi poble."
+"fiables. Asheviee carrega amb la mort dels prínceps a les seves mans. També 
"
+"ha deixat compar lliurement els orcs per tot el regne, abandonant el seu "
+"propi poble."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:154
 msgid ""
@@ -1721,7 +1736,8 @@
 "que la seguiries fins a la fi del món."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:219
-msgid "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing 
between us!"
+msgid ""
+"With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
 msgstr ""
 "Amb tots el respectes, senyora, ella és la meva cosina! No hi ha res entre "
 "nosaltres!"
@@ -1749,7 +1765,8 @@
 msgstr "Què hi dieu, Uradredia?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:235
-msgid "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the 
throne?"
+msgid ""
+"Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
 msgstr ""
 "Digueu-me, Li'sar, voleu lluitar contra la vostra pròpia mare per aconseguir 
"
 "el tron?"
@@ -1758,7 +1775,8 @@
 msgid ""
 "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, Elf-"
 "king."
-msgstr "És pel bé del país. Si és necessari, lluitaré contra ella, rei 
dels elfs."
+msgstr ""
+"És pel bé del país. Si és necessari, lluitaré contra ella, rei dels 
elfs."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:243
 msgid ""
@@ -1771,7 +1789,8 @@
 "llavors marxeu amb ells."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
-msgid "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say 
you?"
+msgid ""
+"And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
 msgstr ""
 "I vós que heu estat amb nosaltres per un temps, Kalenz fill de Kliada, que "
 "dieu?"
@@ -1885,7 +1904,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:239
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr "Però, a on? Aquesta és la única casa que tenim! Què passa amb els 
elfs?!"
+msgstr ""
+"Però, a on? Aquesta és la única casa que tenim! Què passa amb els elfs?!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:243
 msgid ""
@@ -1953,7 +1973,8 @@
 "mica de sort trobarem refugi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:306
-msgid "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves 
here?"
+msgid ""
+"Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
 msgstr "Com sempre, teniu raó. Però que passarà amb els elfs?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:310
@@ -1995,7 +2016,8 @@
 msgstr "Ugh."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:370
-msgid "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with 
reinforcements..."
+msgid ""
+"Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
 msgstr "Oh no! Se'ns ha esgotat el tems, han arribat reforços..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:382
@@ -2046,7 +2068,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
-msgstr "I el seu regnat fou llarg, i corregí tots els actes malvats de la 
seva mare."
+msgstr ""
+"I el seu regnat fou llarg, i corregí tots els actes malvats de la seva mare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
@@ -2103,8 +2126,8 @@
 "lands, but they are now filled only with chaos. This is where your father "
 "and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
 msgstr ""
-"Aquest és el gual d'Abez. Un cop l'haurem travessat, abandonarem Wesnoth "
-"per endinsar-nos en les terres del nord. Terres un cop governades pels nans, "
+"Aquest és el gual d'Abez. Un cop l'haurem travessat, abandonarem Wesnoth per 
"
+"endinsar-nos en les terres del nord. Terres un cop governades pels nans, "
 "però ara en mans del caos. Fou aquí on el vostre pare i el seu oncle van 
ser "
 "traïts i morts, ara ja fa 19 anys, Konrad."
 
@@ -2133,7 +2156,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr "Fins que el fill del rei, en meitat de la batalla, assassinà el seu 
pare!"
+msgstr ""
+"Fins que el fill del rei, en meitat de la batalla, assassinà el seu pare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:200
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
@@ -2516,7 +2540,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:287
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
-msgstr "No oblideu, però, que un cop abandonem aquest lloc tenim un compte 
pendent!"
+msgstr ""
+"No oblideu, però, que un cop abandonem aquest lloc tenim un compte pendent!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
 msgid ""
@@ -2678,8 +2703,10 @@
 msgstr "Salutacions, homes de les planes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:302
-msgid "What do these intruders want? We did not invite them here, that is 
certain."
-msgstr "Què volen aquests intrusos? Nosaltres no els hem convidat, això està
 clar."
+msgid ""
+"What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
+msgstr ""
+"Què volen aquests intrusos? Nosaltres no els hem convidat, això està clar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:306
 msgid ""
@@ -2725,7 +2752,8 @@
 msgstr "No hi ha tornada enrere per vosaltres. Aquesta és una lluita a mort!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:353
-msgid "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight 
on!"
+msgid ""
+"I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
 msgstr "No ho puc creure! M'heu derrotat! Però el Clan seguirà lluitant!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:357
@@ -2803,7 +2831,8 @@
 msgstr "El'rien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:159
-msgid "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the 
east!"
+msgid ""
+"There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
 msgstr "Sou aquí! Heu de venir ràpidament a la casa dels elfs a l'est!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:170
@@ -2822,10 +2851,12 @@
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
-msgstr "Per fi, amics, hem arribat a la llar de la meva gent, els elfs del 
nord."
+msgstr ""
+"Per fi, amics, hem arribat a la llar de la meva gent, els elfs del nord."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:203
-msgid "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some 
rest!"
+msgid ""
+"After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
 msgstr ""
 "Després d'estar tant de temps per aquestes terres salvatges, serà bo tenir "
 "una mica de descans!"
@@ -2882,7 +2913,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:264
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
-msgstr "Tan sols puc confiar que els evitarem. Haurem de córrer cap al 
nord-est."
+msgstr ""
+"Tan sols puc confiar que els evitarem. Haurem de córrer cap al nord-est."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
@@ -2973,7 +3005,8 @@
 msgstr "Amics dels elfs, heu arribat a la zona segura!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:350
-msgid "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to 
Elensia!"
+msgid ""
+"El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
 msgstr ""
 "El'rien, tenim el Ceptre de Foc amb nosaltres! Hem d'escortar-los fins a "
 "Elensia!"
@@ -2993,8 +3026,10 @@
 msgstr "Usadar Q'kai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:105
-msgid "This is no time to return to our vessel! We must take control of the 
island!"
-msgstr "Aquest no és el moment per tornar cap al vaixell! Hem de conquerir 
l'illa!"
+msgid ""
+"This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
+msgstr ""
+"Aquest no és el moment per tornar cap al vaixell! Hem de conquerir l'illa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
@@ -3393,7 +3428,8 @@
 "moradors s'alcen en armes a les viles de l'oest! A la batalla!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:205
-msgid "Well, we have defeated our foes. Let us hope the mountain does not 
defeat us!"
+msgid ""
+"Well, we have defeated our foes. Let us hope the mountain does not defeat us!"
 msgstr ""
 "Bé, hem vençut els nostres enemics, ara esperem que la muntanya no ens "
 "derroti a nosaltres."
@@ -3477,7 +3513,8 @@
 msgstr "No tenim temps per entretenir-nos aquí! Som-hi, cap a Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:174
-msgid "Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for 
Elensefar."
+msgid ""
+"Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for Elensefar."
 msgstr ""
 "Aquesta no és la teva feina! Jo decidiré quin és el moment de partir cap a 
"
 "Elensefar."
@@ -3501,7 +3538,8 @@
 msgstr "Halgar Du'nar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:127
-msgid "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a 
while."
+msgid ""
+"This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
 msgstr "Aquest hivern és molt fred! Potser hauríem de aturar-nos i 
descansar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:131
@@ -3530,8 +3568,8 @@
 "do not think I could endure another like the fording of the river for many "
 "days."
 msgstr ""
-"Si, deixeu-nos descansar! Estic segur que encara ens esperen molts reptes, "
-"i no crec que pogués superar un altre del estil del gran riu per molts dies."
+"Si, deixeu-nos descansar! Estic segur que encara ens esperen molts reptes, i "
+"no crec que pogués superar un altre del estil del gran riu per molts dies."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:143
 msgid ""
@@ -3642,7 +3680,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
-msgstr "A que es deuen les vostres paraules, nan? Els elfs mai us hem fet cap 
mal!"
+msgstr ""
+"A que es deuen les vostres paraules, nan? Els elfs mai us hem fet cap mal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:322
 msgid ""
@@ -3692,7 +3731,8 @@
 "tron pugui reclamar la seva herència."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:352
-msgid "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in 
jest!"
+msgid ""
+"The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
 msgstr "El Ceptre de Foc? Estàs boig? Haha, deus estar de broma!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:357
@@ -3811,7 +3851,8 @@
 msgstr "La princesa de Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:10
-msgid "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the 
queen..."
+msgid ""
+"...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
 msgstr "... però un dels orcs visqué el suficient per informar la reina..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
@@ -3831,7 +3872,8 @@
 msgstr "Pont"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:158
-msgid "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of 
Asheviere."
+msgid ""
+"On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
 msgstr "En el camí a Knalga, el grup es topà amb les forces de Asheviere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:162
@@ -3839,19 +3881,22 @@
 msgstr "La reina m'ha enviat a detenir-vos, impostor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:166
-msgid "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her 
successor!"
+msgid ""
+"That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
 msgstr "És la princesa Li'sar. La filla de la reina, i la seva successora!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:170
 msgid "I'm no impostor. It seems that your mother has lied to you."
-msgstr "No sóc cap impostor; sembla que la vostra mare us ha enganyat al 
respecte."
+msgstr ""
+"No sóc cap impostor; sembla que la vostra mare us ha enganyat al respecte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:175
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
 msgstr "Això és traïció! Les vostres mentides moriran amb tu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:179
-msgid "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To 
arms!"
+msgid ""
+"There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
 msgstr ""
 "No serveix de res dialogar amb ella! Només hi ha una cosa que comprendrà "
 "perfectament. A les armes!"
@@ -3893,8 +3938,10 @@
 msgstr "Em rendeixo! No em feu mal, impostor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:217
-msgid "I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your 
life."
-msgstr "Com us digué abans, no sóc un impostor, però si ho demaneu us 
deixaré viure."
+msgid ""
+"I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your life."
+msgstr ""
+"Com us digué abans, no sóc un impostor, però si ho demaneu us deixaré 
viure."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:221
 msgid "Let me go!"
@@ -4031,7 +4078,8 @@
 msgstr "No ens deixeu altra opció que matar-vos."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
-msgid "These intruders are stronger than we expected. Call in the 
reinforcements!"
+msgid ""
+"These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
 msgstr "Aquests intrusos són més forts del que pensàvem. Crideu els 
reforços!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:147
@@ -4109,7 +4157,8 @@
 msgstr "Finalment, es troba a les nostres mans! Ara, marxem d'aquí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:336
-msgid "I think that if we travel just a little north, we might be able to get 
out."
+msgid ""
+"I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
 msgstr "Crec que si viatgem cap el nord una mica més, podrem escapar d'aquí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
@@ -4455,9 +4504,9 @@
 "orcs. Alternatively, we can lay in wait until you give us a signal then "
 "ambush the orcs' rear."
 msgstr ""
-"Nosaltres sobrevivim a l'ombra, amagant-nos. Podem ajudar-vos a infiltrar-vos 
"
-"a la ciutat i rodejar els orcs. Una altra opció seria esperar fins que ens "
-"doneu un senyal i aleshores emboscar els orcs per darrera."
+"Nosaltres sobrevivim a l'ombra, amagant-nos. Podem ajudar-vos a infiltrar-"
+"vos a la ciutat i rodejar els orcs. Una altra opció seria esperar fins que "
+"ens doneu un senyal i aleshores emboscar els orcs per darrera."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
 msgid "Hmm... I have to consider this..."
@@ -4477,7 +4526,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:304
 msgid "I want you to reinforce us once we break through their line."
-msgstr "Ajudeu-nos com a reforç una vegada hàgim trencat la seva línia 
defensiva."
+msgstr ""
+"Ajudeu-nos com a reforç una vegada hàgim trencat la seva línia defensiva."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:308
 msgid ""
@@ -4525,7 +4575,8 @@
 msgstr "Expulsem aquests invasors! Avui la ciutat serà nostra altra vegada!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:428
-msgid "On the banks of Elensefar's port district, three shadowy figures 
appeared."
+msgid ""
+"On the banks of Elensefar's port district, three shadowy figures appeared."
 msgstr ""
 "Als voltants del port de Elensefar, aparegueren tres figures entre les "
 "ombres."
@@ -4560,7 +4611,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:511
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
-msgstr "El grup descansà durant tres dies, després dels quals un vell amic 
retornà."
+msgstr ""
+"El grup descansà durant tres dies, després dels quals un vell amic retornà
."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:535
 msgid "Kalenz"
@@ -4601,7 +4653,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:576
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
-msgstr "El Consell s'ha reunit, i hem decidit que s'ha d'aconseguir el Ceptre 
de Foc."
+msgstr ""
+"El Consell s'ha reunit, i hem decidit que s'ha d'aconseguir el Ceptre de Foc."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:581
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
@@ -4664,7 +4717,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:635
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr "Així que us empenyeu en atacar-me en el meu terreny, eh? Sou ben 
folls!"
+msgstr ""
+"Així que us empenyeu en atacar-me en el meu terreny, eh? Sou ben folls!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
@@ -4756,7 +4810,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:280
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-msgstr "Certament, jo tampoc ho crec. Sento que ja hem guanyat aquesta 
batalla."
+msgstr ""
+"Certament, jo tampoc ho crec. Sento que ja hem guanyat aquesta batalla."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:284
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
@@ -4891,7 +4946,8 @@
 msgstr "Però semblen estranys... fixa't, només són estàtues!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:307
-msgid "That's very strange, why would someone make statues of such foul 
creatures?"
+msgid ""
+"That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
 msgstr "Això és molt estrany, qui voldria fer estàtues d'aquestes 
criatures?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:311
@@ -4910,7 +4966,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:323
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
-msgstr "Ningú passa per aquí. Som els amos d'aquesta vall i ningú pot 
derrotar-nos!"
+msgstr ""
+"Ningú passa per aquí. Som els amos d'aquesta vall i ningú pot 
derrotar-nos!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:327
 msgid ""
@@ -5039,8 +5096,8 @@
 "led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
 "while his son, the crown prince Eldred, led the other."
 msgstr ""
-"Quan els nòrdics acamparen a Galcadar, el rei portà les seves tropes per "
-"tal de sorprendre'ls. Dividí llur forces en dos batallons: el primer seria "
+"Quan els nòrdics acamparen a Galcadar, el rei portà les seves tropes per 
tal "
+"de sorprendre'ls. Dividí llur forces en dos batallons: el primer seria "
 "liderat per ell mateix, mentre que el segon el comandaria el seu fill "
 "Eldred, l'hereu a la corona de Wesnoth."
 
@@ -5144,4 +5201,3 @@
 "Portà el nen fins els boscos de l'oest, on el deixà sota la protecció dels 
"
 "elfs. Mentrestant, el regnat de terror de Asheviere s'anà estenent per tot "
 "Wesnoth..."
-
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.54 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.55
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.54 Fri Sep 2 18:57:30 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po   Sat Sep 3 17:36:52 2005
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-09-01 22:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-03 19:00+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel López <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -154,15 +154,16 @@
 "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
 msgstr ""
-"Cridar reforços? Vols dir que no vols lluitar pels nostres germans? Ets "
-"un covard, Vraurk?"
+"Cridar reforços? Vols dir que no vols lluitar pels nostres germans? Ets un "
+"covard, Vraurk?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:161
 msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
 msgstr "Jo? Et demostraré que no sóc un covard!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:165
-msgid "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find 
reinforcements."
+msgid ""
+"It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
 msgstr "No és hora de barallar-se! Jo els contendré, aneu a cercar 
reforços."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:169
@@ -215,7 +216,8 @@
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "just to flee!"
-msgstr "Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per 
fugir!"
+msgstr ""
+"Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per fugir!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:293
 msgid ""
@@ -286,7 +288,8 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:218
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they'll break clean off on them."
-msgstr "Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra 
elles."
+msgstr ""
+"Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra elles."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:223
 msgid ""
@@ -373,8 +376,10 @@
 msgstr "Ara són massa nombrosos, retirada!!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:433
-msgid "The Great Horde at last! I was beginning to think they would never 
come."
-msgstr "Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no vindrien 
mai."
+msgid ""
+"The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
+msgstr ""
+"Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no vindrien mai."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:438
 msgid ""
@@ -470,7 +475,8 @@
 "al mapa abans de que el sol estigui a dalt."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:149
-msgid "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert 
pillagers."
+msgid ""
+"Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
 msgstr "Alerta! Se sap que aquest oasi és un cau de lladres i "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:174
@@ -497,11 +503,12 @@
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
 msgstr ""
-"Mireu companys! Aquests orcs no imaginen que estan vivint el seu darrer "
-"dia. Matem-los a tots i retornem aquesta terra a la nostra gent!"
+"Mireu companys! Aquests orcs no imaginen que estan vivint el seu darrer dia. "
+"Matem-los a tots i retornem aquesta terra a la nostra gent!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:112
-msgid "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' 
land!"
+msgid ""
+"We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
 msgstr ""
 "Ens ataquen els humans! Afanyem-nos, hem de defensar la terra dels nostres "
 "pares!"
@@ -594,9 +601,9 @@
 "are still trapped on the other side of the river some miles away. They won't "
 "be able to cross the river."
 msgstr ""
-"Encara és pitjor, els nostres vigilants ens han avisat que els nostres 
aliats "
-"sauris conduits per Inarix encara estan bloquejats a l'altre costat del riu "
-"a unes quantes milles. No podran creuar el riu."
+"Encara és pitjor, els nostres vigilants ens han avisat que els nostres "
+"aliats sauris conduits per Inarix encara estan bloquejats a l'altre costat "
+"del riu a unes quantes milles. No podran creuar el riu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:231
 msgid ""
@@ -657,7 +664,8 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:347
 msgid "It won't be said that Elves were braver than us, everyone attack!"
-msgstr "Que no es digui que els elfs són més valents que nosaltres. Tots a 
l'atac!"
+msgstr ""
+"Que no es digui que els elfs són més valents que nosaltres. Tots a l'atac!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:392
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
@@ -734,7 +742,8 @@
 msgstr "De veritat? I que beuràs amb ella? Licor de menta?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:140
-msgid "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the 
Smug."
+msgid ""
+"Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
 msgstr ""
 "Impacient, Kapou'e va llançar un atac sobre el seu company orc Shan Taum el "
 "Contrabandista."
@@ -929,8 +938,9 @@
 "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid of "
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
 msgstr ""
-"Oh no! Estan assetjats pels elfs. Hem d'ajudar els nostres germans a 
alliberar-"
-"se d'aquesta xusma. Però aquests elfs fastigosos són molt nombrosos."
+"Oh no! Estan assetjats pels elfs. Hem d'ajudar els nostres germans a "
+"alliberar-se d'aquesta xusma. Però aquests elfs fastigosos són molt "
+"nombrosos."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:162
 msgid "I have a subtle plan, chief."
@@ -949,7 +959,8 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:178
-msgid "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag 
Gór."
+msgid ""
+"Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gór."
 msgstr ""
 "Llavors, Kapou'e llançà el seu atac desesperat per aturar el setge de Barag 
"
 "Gor."
@@ -983,8 +994,8 @@
 "You are right, we have to leave to a safer place. You have helped us. Would "
 "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
 msgstr ""
-"Tens raó, hem de partir cap a un lloc més segur. Ens has ajudat. Tornaries "
-"a ajudar-nos i ens acompanyaries al Port de Tirigaz?"
+"Tens raó, hem de partir cap a un lloc més segur. Ens has ajudat. Tornaries 
a "
+"ajudar-nos i ens acompanyaries al Port de Tirigaz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:256
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from the whole council. I'm with you."
@@ -1021,7 +1032,8 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:363
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
-msgstr "Aha! Sorpresa! Pensaves que podríeu creuar les terres dels elfs sense 
perill!"
+msgstr ""
+"Aha! Sorpresa! Pensaves que podríeu creuar les terres dels elfs sense 
perill!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:383
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
@@ -1035,7 +1047,8 @@
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let us push these evil creatures back to their "
 "quag!"
-msgstr "Al teu servei, Etheliel. Empenyem aquestes criatures malignes al seu 
cau!"
+msgstr ""
+"Al teu servei, Etheliel. Empenyem aquestes criatures malignes al seu cau!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:4
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
@@ -1142,7 +1155,8 @@
 msgstr "Què fan aquests orcs aquí? Haurien d'estar massa cansats per viure."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:133
-msgid "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye 
lands."
+msgid ""
+"I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
 msgstr ""
 "Mai no he arribat tan enfora, estem creuant la frontera de les terres de "
 "l'Ull Negre."
@@ -1214,8 +1228,8 @@
 "My son! I should have never brought him to this fight. Now we are to return "
 "to our caverns, and we will never go back."
 msgstr ""
-"Fill meu! No l'hauria d'haver dut mai a aquesta lluita. Ara retornarem a "
-"les nostres cavernes i no en sortirem mai."
+"Fill meu! No l'hauria d'haver dut mai a aquesta lluita. Ara retornarem a les "
+"nostres cavernes i no en sortirem mai."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:268
 msgid "Our troll friends are over. Without them there is no hope."
@@ -1232,9 +1246,9 @@
 "green hills! The land of the free tribes is near now. I can see the walls of "
 "Barag-Gor in the distance."
 msgstr ""
-"Ho hem aconseguit! Hem travessat les Muntanyes de Haag. Mireu aquests "
-"turons verds! La terra de les tribus lliures està aprop. Puc veure les "
-"murades de Barag-Gor a la llunyania."
+"Ho hem aconseguit! Hem travessat les Muntanyes de Haag. Mireu aquests turons "
+"verds! La terra de les tribus lliures està aprop. Puc veure les murades de "
+"Barag-Gor a la llunyania."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:312
 msgid ""
@@ -1319,7 +1333,8 @@
 msgstr ""
 "Al tretzè any del regnat de Howgarth III, la tensió començà a pujar entre 
"
 "les tribus orques i els comtats humans del nord. La fam va fer que els "
-"humans colonitzessin algunes terres orques i empenyessin els orcs cap a les 
muntanyes dessolades."
+"humans colonitzessin algunes terres orques i empenyessin els orcs cap a les "
+"muntanyes dessolades."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/story.cfg:15
 msgid ""
@@ -1353,4 +1368,3 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/utils.cfg:193
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Gal·leó Pirata"
-
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.41 wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.42
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.41  Fri Sep 2 18:57:30 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po    Sat Sep 3 17:36:52 2005
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-09-01 23:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-03 19:00+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel López <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -43,7 +43,8 @@
 msgstr "Senyor Obscur"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:13
-msgid "Lead fugitive necromancer Gwiti Ha'atel to mastery of the undead 
hordes."
+msgid ""
+"Lead fugitive necromancer Gwiti Ha'atel to mastery of the undead hordes."
 msgstr ""
 "Lidera el nigromant fugitiu Gwiti Ha'atel, i converteix-te en el mestre de "
 "les hordes dels no morts."
@@ -159,7 +160,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:94
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die... again."
-msgstr "Acaba amb les teves ximpleries, boig, i preparat per morir... un altre 
cop."
+msgstr ""
+"Acaba amb les teves ximpleries, boig, i preparat per morir... un altre cop."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:99
 msgid ""
@@ -196,7 +198,8 @@
 msgstr "És el final. Estic acabat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:139
-msgid "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe 
it."
+msgid ""
+"I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
 msgstr ""
 "Jo... he fallat en guanyar aquesta batalla. He sigut derrotat. No ho puc "
 "creure."
@@ -270,7 +273,8 @@
 msgstr "Veig que per fi el teu patètic regne mobilitza les seves tropes."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:100
-msgid "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. 
Die!"
+msgid ""
+"So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
 msgstr "Així que tu ets el responsable de la derrota de la Pedra d'Erzen. 
Mor!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:104
@@ -310,7 +314,8 @@
 msgstr "Senyor Aretu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:150
-msgid "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those 
undead!"
+msgid ""
+"Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
 msgstr ""
 "Leonard és mort? Oh, quin dia més trist. Anem, homes, anem a destruir "
 "aquells no morts!"
@@ -345,7 +350,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:225
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
-msgstr "Phew... segur que els febles humans estaran massa cansats per 
seguir-me!"
+msgstr ""
+"Phew... segur que els febles humans estaran massa cansats per seguir-me!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:231
 msgid "Tanar"
@@ -356,8 +362,10 @@
 msgstr "Oh, no, fugir dels nans per ser pres pels no morts."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:243
-msgid "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an 
ally."
-msgstr "Qui ets tu? Si ets un monstre dels nans, pot ser et consideri un 
aliat."
+msgid ""
+"Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
+msgstr ""
+"Qui ets tu? Si ets un monstre dels nans, pot ser et consideri un aliat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:248
 msgid ""
@@ -430,7 +438,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:112
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
-msgstr "Maleït sia! Com feren els elfs per aconseguir que un nigromant 
s'unís a ells?"
+msgstr ""
+"Maleït sia! Com feren els elfs per aconseguir que un nigromant s'unís a 
ells?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:116
 msgid "I side not with either of you!"
@@ -472,8 +481,10 @@
 msgstr "Maleeixo aquell nigromant! Per què havia de venir aquí?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:222
-msgid "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always 
must!"
-msgstr "Per fi! És aquest! Ara puc riure follament tal i com els vertaders 
malvats!"
+msgid ""
+"At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
+msgstr ""
+"Per fi! És aquest! Ara puc riure follament tal i com els vertaders malvats!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:237
 msgid ""
@@ -537,10 +548,12 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:329
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-msgstr "Suposo que aquestes trenta peces de coure no haurien de ser 
problema..."
+msgstr ""
+"Suposo que aquestes trenta peces de coure no haurien de ser problema..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:354
-msgid "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of 
them."
+msgid ""
+"The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
 msgstr ""
 "El cofre era buit excepte per unes quantes deixalles. La màgia s'ha anat amb 
"
 "elles."
@@ -582,8 +595,10 @@
 "fred."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:570
-msgid "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its 
whereabouts!"
-msgstr "Aquest no és el tom que Crelanu escrigué... però parla de la seva 
situació!"
+msgid ""
+"This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
+msgstr ""
+"Aquest no és el tom que Crelanu escrigué... però parla de la seva 
situació!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:574
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
@@ -736,7 +751,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:140
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
-msgstr "Un esperit fosc? Segurament és un senyal del meu mestratge dels no 
morts!"
+msgstr ""
+"Un esperit fosc? Segurament és un senyal del meu mestratge dels no morts!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:144
 msgid ""
@@ -794,7 +810,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:248
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
-msgstr "Ha passat molt de temps des de la darrera vegada que vaig combatre jo 
mateix!"
+msgstr ""
+"Ha passat molt de temps des de la darrera vegada que vaig combatre jo mateix!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:4
 msgid "Underground Pool"
@@ -868,7 +885,8 @@
 msgstr "Fi de la primera part"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:224
-msgid "Gwiti's adventures will continue in another installment of The Dark 
Hordes."
+msgid ""
+"Gwiti's adventures will continue in another installment of The Dark Hordes."
 msgstr ""
 "Les aventures de Gwiti continuaran en el proper episodi de Les Hordes "
 "Obscures."
@@ -925,4 +943,3 @@
 "Però el destí va intervenir. El vaixell es fa enfonsar per una turmenta "
 "sobtada i es va desintegrar, separant els germans i portant-los fins a la "
 "costa. Aquest fou el començament del Despertar de les Hordes Obscures."
-
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.50 wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.51
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.50 Fri Sep 2 19:30:41 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po    Sat Sep 3 17:36:52 2005
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-31 15:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-03 19:00+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel López <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -289,8 +289,8 @@
 "The Ruby of Fire was imbued with magic in the distant West, and can be used "
 "to scorch enemies into submission."
 msgstr ""
-"El Robí de foc fou creat amb la màgia del llunyà oest i pot ser usat per a"
-"conduir els enemics a la submissió."
+"El Robí de foc fou creat amb la màgia del llunyà oest i pot ser usat per "
+"aconduir els enemics a la submissió."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:267
 msgid "Death of King Addroran IX"
@@ -301,9 +301,9 @@
 "Several months pass. Jessica has translated Lich-Lord Caror's Book. Prince "
 "Haldric is busy trying to understand the secrets of the Ruby of Fire."
 msgstr ""
-"Han passat uns quant mesos. Jessica ha traduït el llibre del senyor lich 
Caror. "
-"El príncep Haldric està ocupat intentant esbrinar els secrets del Robí de "
-"foc."
+"Han passat uns quant mesos. Jessica ha traduït el llibre del senyor lich "
+"Caror. El príncep Haldric està ocupat intentant esbrinar els secrets del "
+"Robí de foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:285
 msgid "I think I've figured something out. Look."
@@ -372,9 +372,10 @@
 "exchange for steel trident points and fishhooks. It's difficult to be a "
 "blacksmith when you live underwater."
 msgstr ""
-"Ell és gran part del motiu pel qual el vostre fill anà a les terres de 
l'est. El "
-"Senyor Tifó en aprovisionà amb perles i escortes pel nostres viatges a 
canvi "
-"de tridents d'acer i hams. La forja sota l'aigua és molt complicada."
+"Ell és gran part del motiu pel qual el vostre fill anà a les terres de "
+"l'est. El Senyor Tifó en aprovisionà amb perles i escortes pel nostres "
+"viatges a canvi de tridents d'acer i hams. La forja sota l'aigua és molt "
+"complicada."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:354
 msgid "Indeed it is. But where is the Prince?"
@@ -436,8 +437,10 @@
 "meu servei. Oh, què és allò? El sento, el sento, sento el Robí de foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:417
-msgid "You monster! You've betrayed our people- - to ally yourself with these 
Orcs?!"
-msgstr "Vosaltres monstres! Heu traït la nostra gent... per aliar-vos amb els 
orcs?"
+msgid ""
+"You monster! You've betrayed our people- - to ally yourself with these Orcs?!"
+msgstr ""
+"Vosaltres monstres! Heu traït la nostra gent... per aliar-vos amb els orcs?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:420
 msgid "Fool Prince"
@@ -466,7 +469,8 @@
 msgstr "El seu germà gran era més atractiu..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:478
-msgid "Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're 
dead!"
+msgid ""
+"Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're dead!"
 msgstr ""
 "Les seves reserves estan arribant i nosaltres no hem assegurat la frontera! "
 "Estem morts!"
@@ -635,8 +639,8 @@
 "I'm Prince Haldric, we have little time to talk. We must make haste through "
 "the pass... What are you?"
 msgstr ""
-"Sóc el príncep Haldric,no tenim temps per a parlar. Ens hem d'afanyar a 
creuar "
-"el pas... Què sou vós?"
+"Sóc el príncep Haldric,no tenim temps per a parlar. Ens hem d'afanyar a "
+"creuar el pas... Què sou vós?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:197
 msgid ""
@@ -657,15 +661,16 @@
 "Orcs! It's been a long time since I felt the satisfying crunch of one of "
 "those under my Axe. Time for a fight!"
 msgstr ""
-"Orcs! Fa molt de temps que no tinc el plaer de cruixir un amb la meva "
-"atxa. Ha arribat l'hora de lluitar!"
+"Orcs! Fa molt de temps que no tinc el plaer de cruixir un amb la meva atxa. "
+"Ha arribat l'hora de lluitar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:212
 msgid "You've fought Orcs before?"
 msgstr "Us heu enfrontat amb el Orcs abans?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:217
-msgid "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some 
Orcs!"
+msgid ""
+"Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some Orcs!"
 msgstr "Ah, noiet! D'on surts tu? Prou de xerrameca, matem uns quants Orcs!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:226
@@ -706,11 +711,14 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:280
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
-msgstr "Bé. Probablement ara les Terres Centrals siguin un niu d'orcs en 
ruïnes."
+msgstr ""
+"Bé. Probablement ara les Terres Centrals siguin un niu d'orcs en ruïnes."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:285
-msgid "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your 
way."
-msgstr "UN PANTÀ! Faig menys de 5 peus d'alçada i no suro! Argh, fes el que 
vulguis."
+msgid ""
+"SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
+msgstr ""
+"UN PANTÀ! Faig menys de 5 peus d'alçada i no suro! Argh, fes el que 
vulguis."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:295
 msgid "We'll go through the Midlands..."
@@ -807,7 +815,8 @@
 msgid ""
 "At last the distant shores of a great continent are spotted. The time for "
 "landfall has arrived."
-msgstr "Finalment es divisen les ribes d'un gran continent. És hora de 
desembarcar."
+msgstr ""
+"Finalment es divisen les ribes d'un gran continent. És hora de desembarcar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:125
 msgid ""
@@ -871,7 +880,10 @@
 "Gee, and you were practicing that speech for days. I guess that's it for "
 "diplomacy then. Haldric, we should avoid calling upon too many units, and "
 "avoid fighting them. There has to be a peaceful resolution to this."
-msgstr "Vaja, i tu que portes dies practicant aquest discurs! Imagino que ja 
s'ha acabat la diplomàcia. Haldric, hauríem d'evitar reclutar massa unitats i 
evitar la lluita. Deu haver una sol·lució pacífica a tot això."
+msgstr ""
+"Vaja, i tu que portes dies practicant aquest discurs! Imagino que ja s'ha "
+"acabat la diplomàcia. Haldric, hauríem d'evitar reclutar massa unitats i "
+"evitar la lluita. Deu haver una sol·lució pacífica a tot això."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:218
 msgid ""
@@ -894,7 +906,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:36
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:57
 msgid "Lord Dionli"
-msgstr "Senyor Dionli"
+msgstr "Senyora Dionli"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:240
 msgid "What? What's going on here? Dwarves? Humans? Ships? Glimir tell me."
@@ -947,7 +959,8 @@
 "prepari per tornar al nord."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:270
-msgid "I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. 
Hmph!"
+msgid ""
+"I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. Hmph!"
 msgstr ""
 "Tornaré als turons, però no us puc prometre que el meu poble farà el 
mateix. "
 "Hmph!"
@@ -964,7 +977,9 @@
 msgid ""
 "(Whisper) Maybe it'd be best if you didn't mention our little friend "
 "following us..."
-msgstr "(En veu baixa) Potser seria convenient que no esmenteu que ens 
acompanya el nostre petit amic..."
+msgstr ""
+"(En veu baixa) Potser seria convenient que no esmenteu que ens acompanya el "
+"nostre petit amic..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:305
 msgid ""
@@ -994,7 +1009,9 @@
 "survivors are found."
 msgstr ""
 "Què les corrents us portin amb benevolència, amic meu. (en veu baixa) "
-"Jessica, ordena que una tercera part de la nostra flota torni a l'Illa Verda 
per buscar més supervivents. Si tornen digueu-los que continuïn fent fins que 
no en trobin més."
+"Jessica, ordena que una tercera part de la nostra flota torni a l'Illa Verda "
+"per buscar més supervivents. Si tornen digueu-los que continuïn fent fins "
+"que no en trobin més."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:330
 msgid ""
@@ -1060,8 +1077,8 @@
 "And he bears an artifact of some power. The Orcs would not be able to sense "
 "that. There is some greater power at work here."
 msgstr ""
-"I porta un artefacte de gran poder. Els Orcs no seran capaços de notar-lo. 
Hi ha "
-"poders més grans en joc aquí."
+"I porta un artefacte de gran poder. Els Orcs no seran capaços de notar-lo. "
+"Hi ha poders més grans en joc aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:109
 msgid ""
@@ -1087,9 +1104,9 @@
 "should 'deal' with the survivors, and make compromise with the Dwarves.'"
 msgstr ""
 "Som la gent dels boscos, sabeu que tot el que es parli amb aquells inhumans "
-"és irrellevant per a les nostres necessitats. Com va dir el Senyor "
-"Aryad, 'Si els persegueixen més problemes haurem de deixar-los lluitar, "
-"llavors 'encarregar-nos' dels supervivents i fer un pacte amb els nans.'"
+"és irrellevant per a les nostres necessitats. Com va dir el Senyor Aryad, "
+"'Si els persegueixen més problemes haurem de deixar-los lluitar, llavors "
+"'encarregar-nos' dels supervivents i fer un pacte amb els nans.'"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:129
 msgid "(Sigh) Agreed."
@@ -1134,8 +1151,8 @@
 "It looks like a Wesfolk rabble have seized the Northern Keep! Prepare for "
 "battle Haldric!"
 msgstr ""
-"Sembla que una púrria wesfolk ha assetjat la torre del nord. Prepara't "
-"per a la batalla Haldric!"
+"Sembla que una púrria wesfolk ha assetjat la torre del nord. Prepara't per a 
"
+"la batalla Haldric!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:108
 msgid "Father, I am of age, may I lead our forces in battle?"
@@ -1162,12 +1179,14 @@
 "que el vostre rei ens va fer!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:129
-msgid "Don't forget about some of the more isolated villages, we'll need the 
gold!"
+msgid ""
+"Don't forget about some of the more isolated villages, we'll need the gold!"
 msgstr "No oblideu els llogarets aïllats, necessitarem l'or!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:137
 msgid "Make haste Son! We must win before the summer crop is in ruin."
-msgstr "Afanya't, fill! Hem de vèncer abans que la collita estiuenca es faci 
malbé."
+msgstr ""
+"Afanya't, fill! Hem de vèncer abans que la collita estiuenca es faci malbé."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:149
 msgid "I evoke surrender! Don't kill me..."
@@ -1220,12 +1239,14 @@
 "We must prepare the defenses! Haldric, stay at the keep, I must go and "
 "fortify our frontier."
 msgstr ""
-"Hem de preparar les nostres defenses! Haldric, quedat la torre, jo he "
-"d'anar a enfortir la nostra frontera."
+"Hem de preparar les nostres defenses! Haldric, quedat la torre, jo he d'anar "
+"a enfortir la nostra frontera."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:181
 msgid "My forces are defeated, under your customs of surrender I will go now."
-msgstr "Les meves tropes han estat vençudes, seguint doncs les vostres 
costums de rendició, marxaré."
+msgstr ""
+"Les meves tropes han estat vençudes, seguint doncs les vostres costums de "
+"rendició, marxaré."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:185
 msgid ""
@@ -1362,7 +1383,9 @@
 "encara continuen pressionant. El rei no va deixar cap hereu, però els altres 
"
 "nobles van fugir cap a la Badia del Sud. Hem estat ocupats evacuant la resta "
 "de la població. L'exèrcit ens ha proporcionat suficient temps per a evacuar 
"
-"la major part de la nostra gent i dels magatzems d'hivern. Varen marxar cap a 
la Badia del Sud, aparentment la ciutat s'està omplint de refugiats de tot 
arreu."
+"la major part de la nostra gent i dels magatzems d'hivern. Varen marxar cap "
+"a la Badia del Sud, aparentment la ciutat s'està omplint de refugiats de tot 
"
+"arreu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:312
 msgid ""
@@ -1428,8 +1451,9 @@
 "land. For our homes, for our people, for our fallen King!"
 msgstr ""
 "Homes, tothom al seu lloc! Hem d'evacuar tothom als vaixells en tres tandes "
-"més. Fins llavors, fem que els orcs paguin amb la mort per cada polsada de 
la "
-"nostra terra. Per les nostres llars, per la nostra gent, pel nostre rei 
caigut!"
+"més. Fins llavors, fem que els orcs paguin amb la mort per cada polsada de "
+"la nostra terra. Per les nostres llars, per la nostra gent, pel nostre rei "
+"caigut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:362
 msgid "You killed my family! Die!"
@@ -1468,7 +1492,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:418
 msgid "On ode to ye, on 'yer way, I hope you have a brighter day!"
-msgstr "Una oda per a vós, en el vostre camí, espero que tingueu un dia més 
gloriós!"
+msgstr ""
+"Una oda per a vós, en el vostre camí, espero que tingueu un dia més 
gloriós!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:438
 msgid "Deadman's Ford"
@@ -1483,9 +1508,8 @@
 "My lord, the first ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "must leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
-"Senyor, el primer vaixell ha arribat! Príncep Haldric, si vós i la "
-"vostra gent heu de marxar cap a la Badia del Sud aneu al moll per embarcar a "
-"la nau."
+"Senyor, el primer vaixell ha arribat! Príncep Haldric, si vós i la vostra "
+"gent heu de marxar cap a la Badia del Sud aneu al moll per embarcar a la nau."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:670
 msgid ""
@@ -1501,8 +1525,7 @@
 "want to leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
 "Senyor, el segon vaixell ha arribat! Príncep Haldric, si vós i la vostra "
-"gent·heu de marxar cap a la Badia del Sud aneu al moll per embarcar a la "
-"nau."
+"gent·heu de marxar cap a la Badia del Sud aneu al moll per embarcar a la 
nau."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:722
 msgid ""
@@ -1597,11 +1620,12 @@
 "petrified along with him."
 msgstr ""
 "Erm, sí... Ell fou l'antic rival del nostre estimat difunt el senyor lich "
-"Lenvan. Cobejava el robí i el va estar estudiant. Les úniques còpies de "
-"les notes que va prendre es van petrificar junt amb ell."
+"Lenvan. Cobejava el robí i el va estar estudiant. Les úniques còpies de 
les "
+"notes que va prendre es van petrificar junt amb ell."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1027
-msgid "If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am 
sure!"
+msgid ""
+"If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am sure!"
 msgstr ""
 "Si desembarquem fora de la Badia del Sud estarem atrapats. D'això n'estic "
 "segur!"
@@ -1670,7 +1694,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:165
 msgid "You will be made to serve... Come admire me. Feel my love."
-msgstr "Sereu creats per a servir-me... Veniu a admirar-me. Sentiu el meu 
amor."
+msgstr ""
+"Sereu creats per a servir-me... Veniu a admirar-me. Sentiu el meu amor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:169
 msgid "She is so..."
@@ -1701,12 +1726,13 @@
 "I said no more ships. Double crossing humans! Ahh, I've been with you this "
 "far. Who'd have thought, a nautical dwarf."
 msgstr ""
-"He dit que prou de vaixells. Humans traïdors! Ah, he estat amb vosaltres 
tant "
-"de temps. Qui ho hauria dit, un nan marí."
+"He dit que prou de vaixells. Humans traïdors! Ah, he estat amb vosaltres "
+"tant de temps. Qui ho hauria dit, un nan marí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:327
 msgid "I suspect we'll be facing more undead. Be careful."
-msgstr "Molt em temo que ens haurem d'enfrontar amb més no morts. Esteu 
vigilants."
+msgstr ""
+"Molt em temo que ens haurem d'enfrontar amb més no morts. Esteu vigilants."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:332
 msgid ""
@@ -1719,8 +1745,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:338
 msgid "All Soldiers of Darkness will meet the same fate by my hand."
 msgstr ""
-"La meva mà portarà tots els guerrers de l'obscuritat al destí que els "
-"espera."
+"La meva mà portarà tots els guerrers de l'obscuritat al destí que els 
espera."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:346
 msgid ""
@@ -1736,7 +1761,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:375
 msgid "A curse upon all of your kin that visit this isle."
-msgstr "Una maledicció caurà sobre tots els de la vostra raça que visitin 
l'illa."
+msgstr ""
+"Una maledicció caurà sobre tots els de la vostra raça que visitin l'illa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:386
 msgid "I wish a blight upon you and yours. May you never see peace."
@@ -1744,7 +1770,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:397
 msgid "My soul will haunt this place until the end of time! A curse upon you!"
-msgstr "La meva ànima recorrerà aquest lloc durant tota l'eternitat! Maleït 
siguis!"
+msgstr ""
+"La meva ànima recorrerà aquest lloc durant tota l'eternitat! Maleït 
siguis!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:405
 msgid "Without their Queen the undead are simply fading away!"
@@ -1839,8 +1866,8 @@
 "this. They are located on a beach near here."
 msgstr ""
 "Hi ha un grup de sauris, estic segur que són amics del drac, que comercien "
-"el metall amb els nagues del mar. Hem de parar això. Hi són en una platja "
-"a prop d'aquí."
+"el metall amb els nagues del mar. Hem de parar això. Hi són en una platja a 
"
+"prop d'aquí."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:328
 msgid ""
@@ -1906,16 +1933,19 @@
 "que ens poden ser útils."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:431
-msgid "What use would that be? What need could we have for the shortliveds 
here?"
-msgstr "Ens que ens podrien ajudar? En que ens podrien ser útils aquests 
caducs de vida?"
+msgid ""
+"What use would that be? What need could we have for the shortliveds here?"
+msgstr ""
+"Ens que ens podrien ajudar? En que ens podrien ser útils aquests caducs de "
+"vida?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:436
 msgid ""
 "The dwarves have come to the Brown Hills. While they live long, even they "
 "grow like weeds when in an empty field. There is trouble brewing."
 msgstr ""
-"Els nans han vingut als turons marrons. Encara que viuen molt, creixen "
-"com la mala herba en un camp àrid. S'estan gestant problemes."
+"Els nans han vingut als turons marrons. Encara que viuen molt, creixen com "
+"la mala herba en un camp àrid. S'estan gestant problemes."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:441
 msgid ""
@@ -1938,11 +1968,12 @@
 "forfeit."
 msgstr ""
 "La nostra gent ve en so de pau. Hi ha hagut una guerra en la nostra terra. "
-"Som refugiats. Cerquem una nova llar, ja que la nostra illa al nord i a 
l'oest "
-"ara està perduda."
+"Som refugiats. Cerquem una nova llar, ja que la nostra illa al nord i a "
+"l'oest ara està perduda."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:455
-msgid "So you come to steal our land? We know your kind, humans of the 
West-North."
+msgid ""
+"So you come to steal our land? We know your kind, humans of the West-North."
 msgstr ""
 "Així que heu vingut a robar-nos la nostra terra? Ja coneixem els de la "
 "vostra raça, humans del nord-oest."
@@ -1960,7 +1991,8 @@
 msgid ""
 "I suggest that we grant these humans the plains to the North and South of "
 "the great river."
-msgstr "Els podríem garantir a aquest humans les planes al nord i sud del 
gran riu."
+msgstr ""
+"Els podríem garantir a aquest humans les planes al nord i sud del gran riu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:469
 msgid "They should be put to the test before such a grant is given."
@@ -1994,11 +2026,13 @@
 msgid ""
 "Very good, but this is just the start human. There is still much more for "
 "you to do."
-msgstr "Molt bé, però això és només el començament. Encara us resta molt 
a fer."
+msgstr ""
+"Molt bé, però això és només el començament. Encara us resta molt a fer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:548
 msgid "You are victorious again. You may yet earn your place in this land."
-msgstr "Heu tornat a vèncer. Encara podreu aconseguir un lloc en aquesta 
terra."
+msgstr ""
+"Heu tornat a vèncer. Encara podreu aconseguir un lloc en aquesta terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:577
 msgid "Ahh, my young Prince, you're not as soft as I thought."
@@ -2009,7 +2043,8 @@
 msgstr "Heu esta victoriós príncep Haldric. Sabia que ho podríeu 
aconseguir."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:611
-msgid "Man of the West-North you have earned your place on this great 
continent."
+msgid ""
+"Man of the West-North you have earned your place on this great continent."
 msgstr "Home del nord-oest, us heu guanyat un lloc en aquest vast continent."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:617
@@ -2079,8 +2114,8 @@
 "I come bearing news. Some 'old friends' have decided to make an appearance. "
 "You should go 'greet' them."
 msgstr ""
-"Porto notícies. Alguns 'vells amics' han decidit aparèixer. Hauríeu d'anar 
"
-"a 'saludar-los'."
+"Porto notícies. Alguns 'vells amics' han decidit aparèixer. Hauríeu d'anar 
a "
+"'saludar-los'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:676
 msgid ""
@@ -2111,10 +2146,10 @@
 "good people- My father- Eldaric, King Addroran. However, there is hope, and "
 "a new land spread before us!"
 msgstr ""
-"Sense el noble sacrifici del tinent no hauríem aconseguit mai acabar el "
-"dia. Avui hem aconseguit una gran victòria aquí però hem perdut molt, 
molta "
-"bona gent- El meu pare- Eldaric, el Rei Addroran. Malgrat tot encara hi ha "
-"una esperança, una nova terra s'estén als nostres peus!"
+"Sense el noble sacrifici del tinent no hauríem aconseguit mai acabar el dia. 
"
+"Avui hem aconseguit una gran victòria aquí però hem perdut molt, molta 
bona "
+"gent- El meu pare- Eldaric, el Rei Addroran. Malgrat tot encara hi ha una "
+"esperança, una nova terra s'estén als nostres peus!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:200
 msgid ""
@@ -2128,7 +2163,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:204
 msgid "I have followed you this far, I will keep your secret. I pledge."
-msgstr "Us he seguit durant molt de temps, guardaré el vostre secret. Ho 
prometo."
+msgstr ""
+"Us he seguit durant molt de temps, guardaré el vostre secret. Ho prometo."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:209
 msgid "Lord, I shall guard your secret until the time of my death."
@@ -2151,14 +2187,15 @@
 "The Elves don't have the Ruby of Fire. We perpetrated a ruse on the Orcs. If "
 "they return they will come looking for the Elves."
 msgstr ""
-"Els Elfs no tenen el Robí de foc. Vàrem enganyar els orcs. Si tornen 
buscaran "
-"els elfs."
+"Els Elfs no tenen el Robí de foc. Vàrem enganyar els orcs. Si tornen "
+"buscaran els elfs."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:227
-msgid "To be fair to you Haldric, the Elves were reconsidering their Pact with 
us."
+msgid ""
+"To be fair to you Haldric, the Elves were reconsidering their Pact with us."
 msgstr ""
-"Per ser-vos franca, Haldric, els elfs s'estaven replantejant el seu pacte amb 
"
-"nosaltres."
+"Per ser-vos franca, Haldric, els elfs s'estaven replantejant el seu pacte "
+"amb nosaltres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:231
 msgid ""
@@ -2176,7 +2213,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:243
 msgid "Jessica, you hid the Ruby away in that vile Troll Hole? Didn't you?"
-msgstr "Jessica, vós vareu amagar el Robí en aquell vil cau de trols? No és 
així?"
+msgstr ""
+"Jessica, vós vareu amagar el Robí en aquell vil cau de trols? No és així?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:247
 msgid "What? Why would you doubt me?"
@@ -2206,10 +2244,10 @@
 "children of the good people of the West North, of the Green Isle, find "
 "prosperity in this new land."
 msgstr ""
-"Després hauríem de construir torres en totes les regions que els Elfs en "
-"han concedit. Haurem de traslladar la nostra capital terra endins, lluny de "
-"la costa. Espero que els fills de la bona gent del nord-oest de l'illa "
-"verda trobin prosperitat en aquesta nova terra."
+"Després hauríem de construir torres en totes les regions que els Elfs en 
han "
+"concedit. Haurem de traslladar la nostra capital terra endins, lluny de la "
+"costa. Espero que els fills de la bona gent del nord-oest de l'illa verda "
+"trobin prosperitat en aquesta nova terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:279
 msgid "So what of the rest of you?"
@@ -2260,7 +2298,8 @@
 msgstr "Excel·lent."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:312
-msgid "I suppose I am King Haldric now. Hmm... but what to call this new 
kingdom?"
+msgid ""
+"I suppose I am King Haldric now. Hmm... but what to call this new kingdom?"
 msgstr ""
 "Suposo que ara sóc el Rei Haldric. Hmm... però com nomenar aquest nou "
 "reialme?"
@@ -2289,7 +2328,8 @@
 msgid ""
 "Hmm- 'Wesnoth' I like it. Yes, 'Wesnoth' would be fine. So I am the first "
 "King of Wesnoth!"
-msgstr "Hmm- 'Wesnoth' m'agrada. Sí, 'Wesnoth' està bé. Sóc el primer rei 
de Wesnoth!"
+msgstr ""
+"Hmm- 'Wesnoth' m'agrada. Sí, 'Wesnoth' està bé. Sóc el primer rei de 
Wesnoth!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:332
 msgid "So, what is to become of me?"
@@ -2525,7 +2565,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:640
 msgid "I can hear their reinforcements coming! We're trapped! All is lost!"
-msgstr "Puc sentir com s'apropen els seus reforços! Estem atrapats! Tot està 
perdut!"
+msgstr ""
+"Puc sentir com s'apropen els seus reforços! Estem atrapats! Tot està 
perdut!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:657
 msgid "Sewer - Danger Keep Out!"
@@ -2574,7 +2615,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:222
 msgid "We come in peace. We only seek to re-provision our ships."
-msgstr "Venim en so de pau. Només volem buscar provisions per a les nostres 
naus."
+msgstr ""
+"Venim en so de pau. Només volem buscar provisions per a les nostres naus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:226
 msgid "<Whispering> I don't think diplomacy is going to work."
@@ -2648,7 +2690,8 @@
 msgstr "Neep!·Neep!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:317
-msgid "The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all 
die!"
+msgid ""
+"The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all die!"
 msgstr ""
 "La tripulació es mor de gana, no aconseguirem pacificar aquesta illa abans "
 "de que morim!"
@@ -2679,8 +2722,8 @@
 "Haldric reaches the site where the fleet is due to return. Several ships "
 "have already docked. The Orcs are on the frontier."
 msgstr ""
-"Haldric arriba al lloc on la tripulació ha de tornar. Alguns vaixells ja "
-"han atracat. Els orcs estan a la frontera."
+"Haldric arriba al lloc on la tripulació ha de tornar. Alguns vaixells ja han 
"
+"atracat. Els orcs estan a la frontera."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:228
 msgid ""
@@ -2756,7 +2799,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:354
 msgid "I see masts on the horizon. Jevyan's fleet is here! It's all over."
-msgstr "Veig mastelers en l'horitzó. La flota de Jevyan ja és aquí. Està 
tot acabat."
+msgstr ""
+"Veig mastelers en l'horitzó. La flota de Jevyan ja és aquí. Està tot 
acabat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:371
 msgid "Please Disembark in an Orderly Fashion and Proceed South"
@@ -2767,7 +2811,8 @@
 msgstr "Hmm, s'han deixat la part 'o els orcs us menjaran'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:409
-msgid "I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're 
doing."
+msgid ""
+"I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're doing."
 msgstr "He tornat, tot ha anat bé. Haldric, espero que sabeu el que us feu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:413
@@ -2870,8 +2915,10 @@
 msgstr "Oh, reunir-me de nou amb la meva família! No vull cap dol si moro."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:542
-msgid "My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- 
Ahhck!"
-msgstr "La meva gent és forta com una roca, podeu córrer, però us 
esclafarem- Ahhck!"
+msgid ""
+"My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- Ahhck!"
+msgstr ""
+"La meva gent és forta com una roca, podeu córrer, però us esclafarem- 
Ahhck!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:563
 msgid "I- I die?"
@@ -2949,10 +2996,10 @@
 "is growing daily. We need to get to Southbay, but I dare not lead us onto "
 "the plains or it could be a mass slaughter."
 msgstr ""
-"Tinc l'artefacte però ni idea del que fa. Per empitjorar les coses no sé "
-"què està succeint fora més enllà d'aquest bosc. El nombre de refugiats "
-"augmenta cada dia. Cal que arribem a la Badia del Sud però no goso anar per "
-"les planes car seria una massacre."
+"Tinc l'artefacte però ni idea del que fa. Per empitjorar les coses no sé 
què "
+"està succeint fora més enllà d'aquest bosc. El nombre de refugiats 
augmenta "
+"cada dia. Cal que arribem a la Badia del Sud però no goso anar per les "
+"planes car seria una massacre."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:132
 msgid ""
@@ -3016,7 +3063,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:195
 msgid "Can I trust you, and your information? I don't even know your name."
-msgstr "Puc confiar en vós i en la vostra informació? Ni tan sols sé con us 
dieu."
+msgstr ""
+"Puc confiar en vós i en la vostra informació? Ni tan sols sé con us dieu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:202
 msgid "You again!"
@@ -3058,8 +3106,8 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:229
 msgid "Lady, why would you let those undead monsters lead your people?"
 msgstr ""
-"Lady, per què vareu permetre que aquells monstres no morts comandessin el 
vostre "
-"poble?"
+"Lady, per què vareu permetre que aquells monstres no morts comandessin el "
+"vostre poble?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:234
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:393
@@ -3094,7 +3142,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:248
 msgid "We should save this pointless debate for later. Anything else?"
-msgstr "Hauríem d'ajornar aquest debat sense sentit per a més tard. Alguna 
cosa més?"
+msgstr ""
+"Hauríem d'ajornar aquest debat sense sentit per a més tard. Alguna cosa 
més?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:252
 msgid ""
@@ -3258,8 +3307,8 @@
 "die Orcish scum!"
 msgstr ""
 "Pobre humà, no hauries de donar joguines com aquestes als elfs! Bah! No "
-"m'importa gaire. No sóc un mag. Només tinc la meva atxa i és tot el que "
-"em cal. Aquí hi és,- Prepara't per a morir fastigós orc!"
+"m'importa gaire. No sóc un mag. Només tinc la meva atxa i és tot el que em 
"
+"cal. Aquí hi és,- Prepara't per a morir fastigós orc!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:351
 msgid "Ha. Let all of the footsoldiers of darkness be cast down!"
@@ -3377,7 +3426,8 @@
 msgstr "Els Elfs tenen el Robí de foc, hem de marxar. A les naus!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:565
-msgid "We have many kinsmen on the Green Isle- we will return for the Ruby of 
Fire!"
+msgid ""
+"We have many kinsmen on the Green Isle- we will return for the Ruby of Fire!"
 msgstr "Tenim molts homes a l'illa verda- Hem de tornar a pel Robí de foc!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:572
@@ -3426,7 +3476,8 @@
 msgid ""
 "Fool. You are no match for my power. What! What's this? A treaty. That's elf "
 "script."
-msgstr "Boig. No podeu igualar el meu poder. Què! Què és això? És un 
pergamí èlfic."
+msgstr ""
+"Boig. No podeu igualar el meu poder. Què! Què és això? És un pergamí 
èlfic."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:710
 msgid ""
@@ -3453,8 +3504,8 @@
 "You deny me my honorable death? Our foes are not yet convinced that the "
 "Elves have the Ruby."
 msgstr ""
-"Em negueu una mort honorable? Els nostres enemics encara no s'han cregut "
-"que els elfs tenen el robí de Foc."
+"Em negueu una mort honorable? Els nostres enemics encara no s'han cregut que "
+"els elfs tenen el robí de Foc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:788
 msgid "Da old bag 'o bones is gone, but you haven't beat us yet!"
@@ -3494,7 +3545,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:970
 msgid "Our advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
-msgstr "La nostra incursió ha estat aturada, aquest monstre ha destruït el 
pont!"
+msgstr ""
+"La nostra incursió ha estat aturada, aquest monstre ha destruït el pont!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1015
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:43
@@ -3611,11 +3663,14 @@
 msgstr "Hem derrotat els naga. Hauríem de reparar aquí les naus."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:294
-msgid "The next time we see land, it should be the great continent to the 
East."
-msgstr "La propera vegada que divisem terra hauria de ser el gran continent de 
l'est."
+msgid ""
+"The next time we see land, it should be the great continent to the East."
+msgstr ""
+"La propera vegada que divisem terra hauria de ser el gran continent de l'est."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:299
-msgid "I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost 
there."
+msgid ""
+"I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost there."
 msgstr ""
 "Estaré content de que s'acabi aquest viatge. Ja estem arribant. Ja gairebé "
 "hi som."
@@ -3628,7 +3683,8 @@
 msgid ""
 "We were too slow... The fleet will be scattered to the four corners of the "
 "world!"
-msgstr "Hem estat massa lents. Les naus es dispersaran pels quatre costats del 
mon!"
+msgstr ""
+"Hem estat massa lents. Les naus es dispersaran pels quatre costats del mon!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:5
 msgid "Sewer of Southbay"
@@ -3733,7 +3789,8 @@
 "temps ha vingut simplement a nosaltres!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:189
-msgid "The brothers Red will finally ascend to power. We must have it. Get 
them!"
+msgid ""
+"The brothers Red will finally ascend to power. We must have it. Get them!"
 msgstr ""
 "Els germans vermell han ascendit finalment al poder. Hem d'aconseguir-lo. A "
 "per ells!"
@@ -3834,7 +3891,9 @@
 msgid ""
 "I knew you as a boy, and your people have preceded you. Your father was an "
 "honorable man, and so are you. Aren't you the King now?"
-msgstr "Us vaig conèixer quan éreu un noiet, i la gent us ha seguit. El 
vostre pare fou un home honorable, com vós. No sou el rei ara?"
+msgstr ""
+"Us vaig conèixer quan éreu un noiet, i la gent us ha seguit. El vostre pare 
"
+"fou un home honorable, com vós. No sou el rei ara?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:121
 msgid "A King with no land and no crown is no King my Lord."
@@ -3847,8 +3906,8 @@
 "missing fool! It is fitting that my line should end with my kingdom."
 msgstr ""
 "Prou. Són dies difícils de viure, jove príncep. Heu enorgullit el vostre "
-"pare. Molt millor que la meva descendència, un aventurer mort i un boig 
perdut! "
-"El meu llinatge acabarà amb el meu regnat."
+"pare. Molt millor que la meva descendència, un aventurer mort i un boig "
+"perdut! El meu llinatge acabarà amb el meu regnat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:130
 msgid "You should not say such things!"
@@ -3864,13 +3923,16 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:139
 msgid "You've put my people out in the snow! Prepare to meet your fate you- -"
-msgstr "Heu fet fora la meva gent a la neu! Prepareu-vos per fer front el 
vostre destí- -"
+msgstr ""
+"Heu fet fora la meva gent a la neu! Prepareu-vos per fer front el vostre "
+"destí- -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:143
 msgid ""
 "She and her people have been of great service to me. Open the gates, let "
 "them in."
-msgstr "Ella i el seu poble m'han servit molt. Obriu les portes i deixeu-los 
entrar."
+msgstr ""
+"Ella i el seu poble m'han servit molt. Obriu les portes i deixeu-los entrar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:148
 msgid ""
@@ -3882,7 +3944,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:152
 msgid "Let them all in! For the sake of humanity on this isle!"
-msgstr "Deixeu-los entrar a tots! Per la glòria de la humanitat en aquesta 
illa!"
+msgstr ""
+"Deixeu-los entrar a tots! Per la glòria de la humanitat en aquesta illa!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:156
 msgid ""
@@ -3893,8 +3956,8 @@
 msgstr ""
 "I perquè puc alleugerir el pacte. Puc salvar les vides de tota la gent que "
 "resta en aquesta illa. Ho revelaré tot i jureu per l'ànima del vostre "
-"primogènit que deixareu que entrin tots els wesfolk a la ciutat i "
-"els permetreu participar en el que ha de succeir després."
+"primogènit que deixareu que entrin tots els wesfolk a la ciutat i els "
+"permetreu participar en el que ha de succeir després."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:161
 msgid "Hmm... Very well. I so swear. Speak."
@@ -3930,8 +3993,8 @@
 "people actually came here on purpose. You'd all still be herding sheep and "
 "living in grass huts if it wasn't for my people."
 msgstr ""
-"Jo vaig ser el pilot. Haldric, el vostre poble només va anar a parar aquí. 
El "
-"meu poble va venir aquí a propòsit. Encara estaríeu pasturant ovelles i "
+"Jo vaig ser el pilot. Haldric, el vostre poble només va anar a parar aquí. "
+"El meu poble va venir aquí a propòsit. Encara estaríeu pasturant ovelles i 
"
 "visquent en cases de palla si no hagués estat pel meu poble."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:186
@@ -3992,9 +4055,9 @@
 "For the sake of all who can be evacuated. That means that it should fall on "
 "Haldric and you to lead the evacuation."
 msgstr ""
-"No. Marxeu, marxeu cap a l'est. El meu deure és resistir aquí tant com 
pugui. "
-"Pel benefici de tots els que puguin ser evacuats. Això significa que hauré "
-"de confiar en vós i en Haldric per comandar l'evacuació."
+"No. Marxeu, marxeu cap a l'est. El meu deure és resistir aquí tant com "
+"pugui. Pel benefici de tots els que puguin ser evacuats. Això significa que "
+"hauré de confiar en vós i en Haldric per comandar l'evacuació."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:212
 msgid ""
@@ -4002,9 +4065,9 @@
 "will bear the flag of Southbay. A new throne and new lands await you in the "
 "East."
 msgstr ""
-"Rei nostre senyor, hi haurà un nou regne a l'est, i el gruix de la flota 
portarà la "
-"bandera de la Badia del Sud. Un nou tron i noves terres us esperen allà a "
-"l'est."
+"Rei nostre senyor, hi haurà un nou regne a l'est, i el gruix de la flota "
+"portarà la bandera de la Badia del Sud. Un nou tron i noves terres us "
+"esperen allà a l'est."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:217
 msgid ""
@@ -4027,8 +4090,10 @@
 "Badia del Sud. Jessica, I aquell llibre?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:225
-msgid "I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer 
entrance."
-msgstr "Començaré a traduir-lo. Oh, hauríeu de segellar l'entrada al 
clavegueram."
+msgid ""
+"I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer entrance."
+msgstr ""
+"Començaré a traduir-lo. Oh, hauríeu de segellar l'entrada al clavegueram."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:4
 msgid "Temple in the Deep"
@@ -4168,8 +4233,8 @@
 "I'm glad that's over! We have the Ruby of Fire, and that Lich-Lord is now a "
 "pile of dust, let's get out of these catacombs!"
 msgstr ""
-"Estic content de que tot hagi acabat! Tenim el Robí de foc, i aquell lich "
-"és ara només un munt de pols, sortim d'aquestes catacumbes!"
+"Estic content de que tot hagi acabat! Tenim el Robí de foc, i aquell lich 
és "
+"ara només un munt de pols, sortim d'aquestes catacumbes!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:371
 msgid "He's raising our dead!"
@@ -4230,8 +4295,8 @@
 "I'm glad that's over. The elves certainly aren't taking it easy on us. It's "
 "a miracle any of us are alive at all."
 msgstr ""
-"Estic content de que tot hagi acabat. Els elfs ens ho estan posant fàcil. "
-"És un miracle que encara estem tots vius."
+"Estic content de que tot hagi acabat. Els elfs ens ho estan posant fàcil. 
És "
+"un miracle que encara estem tots vius."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:270
 msgid "I'm still not calling you 'the Dragonbane'."
@@ -4239,7 +4304,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:313
 msgid "Watch for the big Mudcrawlers they divide when you kill them."
-msgstr "Vigileu amb els gegants rosegadors de fang, quan els mateu es 
divideixen."
+msgstr ""
+"Vigileu amb els gegants rosegadors de fang, quan els mateu es divideixen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:351
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:378
@@ -4339,9 +4405,9 @@
 "but they won't be able to last long... We must evacuate our home."
 msgstr ""
 "Haldric, les coses no han sortit bé! Els orcs han arribat. Ens hem enfrontat 
"
-"amb ells a les torres del nord però eren massa. Ens han seguit a l'est "
-"de les muntanyes. Tinc la meva guàrdia custodiant el pas del nord, però "
-"no podran resistir gaire... Hem d'abandonar la nostra terra."
+"amb ells a les torres del nord però eren massa. Ens han seguit a l'est de "
+"les muntanyes. Tinc la meva guàrdia custodiant el pas del nord, però no "
+"podran resistir gaire... Hem d'abandonar la nostra terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:192
 msgid ""
@@ -4399,7 +4465,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:288
 msgid "I think that your skills may be useful. You may join us."
-msgstr "Potser les vostres habilitats ens seran útils. Podeu unir-vos a 
nosaltres."
+msgstr ""
+"Potser les vostres habilitats ens seran útils. Podeu unir-vos a nosaltres."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:294
 msgid "Let there be peace between us, our survival depends on it."
@@ -4513,7 +4580,8 @@
 msgstr "HUMANS... veig humans!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:204
-msgid "Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the 
front."
+msgid ""
+"Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the front."
 msgstr "Ja, Hogar! Vares dir que no veuríem més acció tan lluny del front."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:209
@@ -4732,9 +4800,9 @@
 "must be less worse than these new monsters that have come to plague us. They "
 "cut the trees, and burn the trees for no reason at all!"
 msgstr ""
-"La gent com vosaltres ha vingut sempre amb destrals, quina mena d'amics "
-"sou? De tota manera no crec que sigueu tan dolents com aquests nous monstres 
que"
-"han arribat com una plaga. Talen els arbres i els cremen sense cap raó!!"
+"La gent com vosaltres ha vingut sempre amb destrals, quina mena d'amics sou? "
+"De tota manera no crec que sigueu tan dolents com aquests nous monstres "
+"quehan arribat com una plaga. Talen els arbres i els cremen sense cap raó!!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:255
 msgid ""
@@ -4811,7 +4879,8 @@
 "will be here in the end."
 msgstr ""
 "Hmmm la meva raça ha estat aquí molt abans que la vostra, i romandrem aquí 
"
-"també després dels orcs. Hem estat aquí abans que ningú i aquí hi serem 
fins al final."
+"també després dels orcs. Hem estat aquí abans que ningú i aquí hi serem 
fins "
+"al final."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:340
 msgid "Can you help us fight the Orcs?"
@@ -4891,8 +4960,8 @@
 "our greatest leaders, he lead our escape in the West. Albeit, after being "
 "down in that hole for so long I don't imagine he's too happy."
 msgstr ""
-"El que fos per tal de no perdre la nostra guerra a l'oest i que el nostres 
refugiats "
-"lluitessin contra el vostre poble i els orcs. No va ser pas un "
+"El que fos per tal de no perdre la nostra guerra a l'oest i que el nostres "
+"refugiats lluitessin contra el vostre poble i els orcs. No va ser pas un "
 "pacte dolent. El senyor lich Lenvan fou un dels nostres gran líders, va "
 "comandar la nostra fugida a l'oest. Encara que després d'haver estat tant de 
"
 "temps en aquell cau no crec que estigui tan feliç."
@@ -4908,7 +4977,8 @@
 "Sud. Tornaré en uns dies."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:420
-msgid "We have run out of time... We'll be trapped in these woods until we 
die!"
+msgid ""
+"We have run out of time... We'll be trapped in these woods until we die!"
 msgstr ""
 "No tenim temps... Quedarem atrapats ens aquests boscos fins a la fi dels "
 "nostres dies!"
@@ -5391,7 +5461,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:280
 msgid "Lady Jessica soon departs. In the distance a voice booms:"
-msgstr "Lady Jessica aviat marxa. A la distància se sent una veu com un 
esclat:"
+msgstr ""
+"Lady Jessica aviat marxa. A la distància se sent una veu com un esclat:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:298
 msgid ""
@@ -5433,7 +5504,8 @@
 msgid ""
 "The only job of the dead is to remain dead. Prepare to be reunited with the "
 "ground."
-msgstr "L'única feina d'un mort és continuar mort. Prepara't per tornar sota 
terra."
+msgstr ""
+"L'única feina d'un mort és continuar mort. Prepara't per tornar sota terra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:407
 msgid "We must block the human advance!"
@@ -5527,7 +5599,8 @@
 msgstr "Ja n'hi ha prou. Bé, anem a per ells!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:315
-msgid "We have failed... More of the Trolls' kin are arriving through the 
entrance."
+msgid ""
+"We have failed... More of the Trolls' kin are arriving through the entrance."
 msgstr "Hem fallat... Estan arribant més trols per l'entrada."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:355
@@ -5554,7 +5627,8 @@
 msgid ""
 "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of "
 "smoke.)"
-msgstr "Bah! No moriré avui! (PUF! Lady proscrita s'esvaeix en mig d'un cop 
de fum.)"
+msgstr ""
+"Bah! No moriré avui! (PUF! Lady proscrita s'esvaeix en mig d'un cop de fum.)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:66
 msgid "Fool of a boy. I never should have followed him."
@@ -5562,7 +5636,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:78
 msgid "Hail the Kings, may their bloodlines continue beyond my time!"
-msgstr "Salut als reis, que els seus llinatges continuïn després de la meva 
mort!"
+msgstr ""
+"Salut als reis, que els seus llinatges continuïn després de la meva mort!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:90
 msgid "For Land and Lord, I sacrifice all!"
@@ -5574,7 +5649,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:113
 msgid "Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable..."
-msgstr "Sense ell la rereguarda de les nostres naus serà totalment 
vulnerable..."
+msgstr ""
+"Sense ell la rereguarda de les nostres naus serà totalment vulnerable..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:5
 msgid ""
@@ -5608,8 +5684,8 @@
 msgstr ""
 "Després d'un temps de grans lluites ha arribat la pau. Vàrem arribar per "
 "dominar la major part de l'illa, arraconant els wesfolk contra les terres "
-"més marginals. Ens vàrem enfortir en les confrontacions contra les seves 
vils "
-"legions, de fet fou des d'aquesta guerra que vàrem assolir els primers "
+"més marginals. Ens vàrem enfortir en les confrontacions contra les seves "
+"vils legions, de fet fou des d'aquesta guerra que vàrem assolir els primers "
 "coneixements sobre màgia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:25
@@ -5631,9 +5707,10 @@
 "horribly off course. Ships that travelled East, and returned, reported "
 "nothing but open ocean, and vile sea monsters..."
 msgstr ""
-"En girar la vista cap a l'est les coses només empitjoren. Una forta corrent 
gèlida de l'oceà bufava del nord a l'oceà oriental, empenyent horriblement 
totes les "
-"naus. Les naus que viatjaren a l'est, i que tornaren, varen informar que no 
hi "
-"havia res excepte l'oceà i vils monstres marins..."
+"En girar la vista cap a l'est les coses només empitjoren. Una forta corrent "
+"gèlida de l'oceà bufava del nord a l'oceà oriental, empenyent horriblement 
"
+"totes les naus. Les naus que viatjaren a l'est, i que tornaren, varen "
+"informar que no hi havia res excepte l'oceà i vils monstres marins..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:45
 msgid ""
@@ -5655,7 +5732,11 @@
 "the land to the East fell ill and died, under mysterious circumstances. His "
 "younger brother, and next in line for the throne, conspired to start a war "
 "of distraction with the poor Wesfolk kingdoms, and their Lich-Lords."
-msgstr "Va ser poc temps després de tornar quan el príncep hereu va caure 
malalt i morí sota misterioses circumstàncies. El seu germà petit, el 
següent en la línia successòria al tron, conspirà per començar una guerra 
de distracció contra els pobres regnes wesfolk i els seus senyors lich."
+msgstr ""
+"Va ser poc temps després de tornar quan el príncep hereu va caure malalt i "
+"morí sota misterioses circumstàncies. El seu germà petit, el següent en 
la "
+"línia successòria al tron, conspirà per començar una guerra de 
distracció "
+"contra els pobres regnes wesfolk i els seus senyors lich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:53
 msgid ""
@@ -5693,15 +5774,18 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:32
 msgid "It could be worse. We could be back in that Troll Hole!"
-msgstr "Podria haver estat pitjor. Podríem estar un altre cop en aquell cau 
de trols!"
+msgstr ""
+"Podria haver estat pitjor. Podríem estar un altre cop en aquell cau de 
trols!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:37
 msgid "Hey, disparage the Trolls, NOT the Holes!"
 msgstr "Ei, destruïu els trols, NO els caus!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:53
-msgid "Well, at least we don't have to contend with the undead. No offense 
Jessica."
-msgstr "Bé, al final no haurem d'enfrontar-nos al no mort. No t'ofenguis 
Jessica."
+msgid ""
+"Well, at least we don't have to contend with the undead. No offense Jessica."
+msgstr ""
+"Bé, al final no haurem d'enfrontar-nos al no mort. No t'ofenguis Jessica."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:57
 msgid "Don't worry about it."
@@ -5709,13 +5793,16 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:73
 msgid "Too bad that this isn't going as well as the beach... I miss the beach."
-msgstr "Llàstima que no surti tot tan bé com a la platja... trobo a faltar 
la platja."
+msgstr ""
+"Llàstima que no surti tot tan bé com a la platja... trobo a faltar la 
platja."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:89
 msgid ""
 "Haldric, just before we arrived here I got word that the your 'third of a "
 "fleet' has departed for our old home, the Green Isle."
-msgstr "Haldric, just abans d'arribar aquí vaig ordenar que 'la tercera part 
de la flota partís cap a la nostra antiga terra, l'illa verda."
+msgstr ""
+"Haldric, just abans d'arribar aquí vaig ordenar que 'la tercera part de la "
+"flota partís cap a la nostra antiga terra, l'illa verda."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-nlmsg.cfg:93
 msgid "You were planning on sharing this with me when?"
@@ -5774,7 +5861,13 @@
 "have been the Isle's largest city save for the events of the Wesfolk War. "
 "The Lich-Lords befouled much of the land around the river during the course "
 "of a great battle. Now the swamp is home to an Wesfolk imitating cult."
-msgstr "El camí del riu continua fins el riu més gran de l'illa al sud-est. 
Aquest camí es dirigeix a la segona ciutat més gran de l'illa, el Port 
d'Aiguaclara. De no haver sigut pels esdeveniments de la guerra wesfolk hauria 
sigut la més gran. Els senyors lich varen contaminar una gran part de la terra 
que envolta el riu durant el transcurs d'una gran batalla. Ara el pantà és la 
llar d'un culte que imita els wesfolk."
+msgstr ""
+"El camí del riu continua fins el riu més gran de l'illa al sud-est. Aquest "
+"camí es dirigeix a la segona ciutat més gran de l'illa, el Port "
+"d'Aiguaclara. De no haver sigut pels esdeveniments de la guerra wesfolk "
+"hauria sigut la més gran. Els senyors lich varen contaminar una gran part de 
"
+"la terra que envolta el riu durant el transcurs d'una gran batalla. Ara el "
+"pantà és la llar d'un culte que imita els wesfolk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-noisle.cfg:5
 msgid ""
@@ -5787,8 +5880,8 @@
 "Alguns dies després el príncep Haldric salpa en la seva nau l'Eldaric. Ha "
 "perdut la seva casa i la seva illa per sempre més. En el fons del seu cor "
 "sap que no tornarà a veure mai més la seva aïllada vall. Davant d'ell "
-"s'estenen una vasta extensió de mars tempestuosos, la misteriosa illa que 
Lady "
-"Jessica ha mencionat i més enllà a l'est terres molt més exòtiques."
+"s'estenen una vasta extensió de mars tempestuosos, la misteriosa illa que "
+"Lady Jessica ha mencionat i més enllà a l'est terres molt més exòtiques."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-noisle.cfg:10
 msgid ""
@@ -5798,8 +5891,8 @@
 "the belligerent nature of it's reptilian inhabitants. There must be little "
 "left of that foothold by now."
 msgstr ""
-"Sembla ser que l'illa a la que el rei Haldric i la seva tripulació s'acosten 
fou una "
-"vegada un volcà que ara s'enfonsa lentament al mar. El primogènit de la "
-"corona de la Badia del Sud aconseguí establir un lloc franc en aquesta illa, 
"
-"malgrat la bel·ligerant naturalesa dels seus habitants rèptils. Poc hi deu 
quedar allà ara d'aquell lloc franc."
-
+"Sembla ser que l'illa a la que el rei Haldric i la seva tripulació s'acosten 
"
+"fou una vegada un volcà que ara s'enfonsa lentament al mar. El primogènit 
de "
+"la corona de la Badia del Sud aconseguí establir un lloc franc en aquesta "
+"illa, malgrat la bel·ligerant naturalesa dels seus habitants rèptils. Poc 
hi "
+"deu quedar allà ara d'aquell lloc franc."
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.114 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.115
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.114   Fri Sep 2 18:57:29 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Sat Sep 3 17:36:51 2005
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-09-02 16:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-09-03 19:00+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -785,12 +785,11 @@
 "que en poden tenir quatre. Una vegada assolit el nivell màxim, pot haver-hi "
 "un Avançament Després del Nivell Màxim (també conegut com AMLA, de 
l'anglès "
 "<italic>text='After Maximum Level Advancement'</italic>).\n"
-"L'AMLA suposarà una "
-"millora en la unitat que arribi a una certa experiència, però sempre "
-"continuarà tenint el mateix nivell. Per exemple, una unitat pot guanyar 3 "
-"punts de vida per cada 100 punts d'experiència. Noteu que només un reduït "
-"nombre d'unitats podrà curar-se mitjançant AMLA. La majoria d'unitats 
veuran "
-"incrementats els punts de vida màxims."
+"L'AMLA suposarà una millora en la unitat que arribi a una certa 
experiència, "
+"però sempre continuarà tenint el mateix nivell. Per exemple, una unitat pot 
"
+"guanyar 3 punts de vida per cada 100 punts d'experiència. Noteu que només 
un "
+"reduït nombre d'unitats podrà curar-se mitjançant AMLA. La majoria 
d'unitats "
+"veuran incrementats els punts de vida màxims."
 
 #: data/help.cfg:198
 msgid "Healing"
@@ -5392,11 +5391,11 @@
 "gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a true "
 "undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
-"Les cerques pels foscos camins de la nigromància han proporcionat "
-"als mestres de la mort un poder inabastable per a la majoria de mortals. A "
+"Les cerques pels foscos camins de la nigromància han proporcionat als "
+"mestres de la mort un poder inabastable per a la majoria de mortals. A "
 "canvi, però, paguen un preu molt alt: aquells a qui van entregar la seva "
-"ànima devoren ara el seus cossos físics, i dintre de poc, seran autèntics "
-"no morts despertant així el terror en tots aquells que encara viuen."
+"ànima devoren ara el seus cossos físics, i dintre de poc, seran autèntics 
no "
+"morts despertant així el terror en tots aquells que encara viuen."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
@@ -6393,7 +6392,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
-msgstr "Alt Senyor elf"
+msgstr "Alt senyor elf"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:19
 msgid ""
@@ -6404,7 +6403,7 @@
 msgstr ""
 "Els líders dels elfs no envelleixen ni es debiliten amb els anys, ans al "
 "contrari. És amb l'edat que arriben a adquirir el seu autèntic potencial. "
-"Silenciós i contemplatiu en temps de pau, un Alt Senyor elf enrauxat és "
+"Silenciós i contemplatiu en temps de pau, un alt senyor elf enrauxat és "
 "certament un espectacle increïble."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
@@ -7445,9 +7444,16 @@
 "they cannot run on the battlefield. Too often have they seen a distant "
 "comrade fall, yet were powerless to reach the scene in time to help."
 msgstr ""
-"Els combatents de ferro reben aquest nom per raons que són massa obvies per 
a tothom. Aquests homes vestits amb les seves armadures poden igualar els ogres 
en força, i són considerats com els campions de la guàrdia dels castells on 
serveixen. Són, malgrat tot, molt cars de mantenir i no poden ser enviats a 
batalles llunyanes sense un seguici de serfs que l'ajudin."
-"\n"
-"Encara que impressionants en combat, tenen molts desavantatges per polir; els 
combatents de ferro s'esgoten fàcilment i saben perfectament que no poden 
córrer al camp de batalla. Sovint han vist en la llunyania caure un company 
però han estat incapaços d'arribar a l'escenari de la batalla per poder 
ajudar-lo."
+"Els combatents de ferro reben aquest nom per raons que són massa obvies per "
+"a tothom. Aquests homes vestits amb les seves armadures poden igualar els "
+"ogres en força, i són considerats com els campions de la guàrdia dels "
+"castells on serveixen. Són, malgrat tot, molt cars de mantenir i no poden "
+"ser enviats a batalles llunyanes sense un seguici de serfs que l'ajudin.\n"
+"Encara que impressionants en combat, tenen molts desavantatges per polir; "
+"els combatents de ferro s'esgoten fàcilment i saben perfectament que no "
+"poden córrer al camp de batalla. Sovint han vist en la llunyania caure un "
+"company però han estat incapaços d'arribar a l'escenari de la batalla per "
+"poder ajudar-lo."
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
 msgid "Javelineer"
@@ -7466,16 +7472,15 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a javelineer to strike "
 "first in melee, even in defense."
 msgstr ""
-"Aquests soldats gairebé sempre van equipats amb unes quantes javelines "
-"per hostilitzar si no matar als enemics des de la distància. "
-"Alguns, però, tenen un talent natural i es defensen prou bé en el cos a 
cos. "
-"Els llançadors de javelina són valuosos en qualsevol exèrcit ja que "
-"complementen molt bé la lluita melé amb els atacs de llarg abast. "
-"\n"
+"Aquests soldats gairebé sempre van equipats amb unes quantes javelines per "
+"hostilitzar si no matar als enemics des de la distància. Alguns, però, 
tenen "
+"un talent natural i es defensen prou bé en el cos a cos. Els llançadors de "
+"javelina són valuosos en qualsevol exèrcit ja que complementen molt bé la "
+"lluita melé amb els atacs de llarg abast. \n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"La llargària de les javelines permet que els llançadors puguin "
-"colpejar primer en cos a cos, fins i tot quan defensen."
+"La llargària de les javelines permet que els llançadors puguin colpejar "
+"primer en cos a cos, fins i tot quan defensen."
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
 msgid "Knight"
@@ -7563,21 +7568,20 @@
 "high chance of hitting an opponent. The touch of a lich drains the victim's "
 "life to renew the lich."
 msgstr ""
-"Un lich és l'encarnació física del primer objectiu de la màgia negra: "
-"la cerca per aconseguir l'immortalitat. Encara que sacrifiquen una bona part "
-"d'ells mateixos en el renaixement, consegueixen enganyar la mort. "
-"Conserven la ment i el seu esperit, però el cos el perden "
-"per sempre.\n"
+"Un lich és l'encarnació física del primer objectiu de la màgia negra: la "
+"cerca per aconseguir l'immortalitat. Encara que sacrifiquen una bona part "
+"d'ells mateixos en el renaixement, consegueixen enganyar la mort. Conserven "
+"la ment i el seu esperit, però el cos el perden per sempre.\n"
 "\n"
 "El que no es coneix, excepte potser en les cercles més interns de la "
 "nigromància, és si la vida és prolongada indefinidament o simplement "
-"ampliada. Pèro és clar que la sola consideració de tal cosa confirma la 
magnitut "
-"del poder que ja han arribat a posseir.\n"
+"ampliada. Pèro és clar que la sola consideració de tal cosa confirma la "
+"magnitut del poder que ja han arribat a posseir.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Els atacs a distància d'un lich són màgics i sempre tenen moltes"
-"possibilitats d'encertar. D'altra banda, el seu toc drena la vida "
-"de la víctima per recuperar-se."
+"Els atacs a distància d'un lich són màgics i sempre tenen "
+"moltespossibilitats d'encertar. D'altra banda, el seu toc drena la vida de "
+"la víctima per recuperar-se."
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
 msgid "Lieutenant"
@@ -7610,13 +7614,12 @@
 "certainly lack. Longbowmen carry their weaponry as a badge of pride, and "
 "most bowmen look forward to the day they can begin using one."
 msgstr ""
-"Els arcs llargs estan prohibits als arquers novells per simples "
-"qüestions físiques. Requereix molta més força tensar la corda, i l'abast "
-"afegit no serveix de res a menys que es disposi d'una punteria excel·lent, "
-"aptitud que no sobra precisament als principiants. "
-"Els arquers majors tenen la seva arma com a insignia i la duen amb orgull. "
-"Per això, la resta d'arquers esperen impacients el dia de poder "
-"començar a utilitzar l'arc llarg."
+"Els arcs llargs estan prohibits als arquers novells per simples qüestions "
+"físiques. Requereix molta més força tensar la corda, i l'abast afegit no "
+"serveix de res a menys que es disposi d'una punteria excel·lent, aptitud que 
"
+"no sobra precisament als principiants. Els arquers majors tenen la seva arma "
+"com a insignia i la duen amb orgull. Per això, la resta d'arquers esperen "
+"impacients el dia de poder començar a utilitzar l'arc llarg."
 
 #: data/units/Lord.cfg:3 data/units/Lord.cfg:79
 msgid "Lord"
@@ -7662,21 +7665,21 @@
 "chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
 "Els humans sovint es pregunten el funcionament del món en el que viuen. "
-"Alguns s'obstinen en portar això més enllà de les simples reflexions, "
-"i converteixen aquesta investigació en l'objectiu principal de les seves "
-"vides. Els mags, que han dedicat molts anys a l'estudi, han acumulat "
-"una quantitat important de coneixement al respecte, fet que els distingeix. "
-"En un món on pocs poden llegir i escriure, aquests homes i dones s'han "
+"Alguns s'obstinen en portar això més enllà de les simples reflexions, i "
+"converteixen aquesta investigació en l'objectiu principal de les seves "
+"vides. Els mags, que han dedicat molts anys a l'estudi, han acumulat una "
+"quantitat important de coneixement al respecte, fet que els distingeix. En "
+"un món on pocs poden llegir i escriure, aquests homes i dones s'han "
 "compromès a perseguir el coneixement. A les seves files s'hi poden trobar "
-"tant fills de la noblesa, com joves que busquen una alternativa "
-"al buit intel·lectual i a la vida plena de treballs merament físics.\n"
+"tant fills de la noblesa, com joves que busquen una alternativa al buit "
+"intel·lectual i a la vida plena de treballs merament físics.\n"
 "\n"
 "És una ironia que, amb tot el coneixement que han reunit i el seu assumit "
-"monopoli sobre aquest, la comunitat de mags podria dominar la societat "
-"si així ho volgués. Tanmateix, la seva autèntica passió no són ni els "
-"diners ni el poder, i aquells que veuen l'estudi de la màgia com a mitjà "
-"per aconseguir aquests objectius manquen de la convicció requerida per "
-"convertir-se en autèntics mestres.\n"
+"monopoli sobre aquest, la comunitat de mags podria dominar la societat si "
+"així ho volgués. Tanmateix, la seva autèntica passió no són ni els 
diners ni "
+"el poder, i aquells que veuen l'estudi de la màgia com a mitjà per "
+"aconseguir aquests objectius manquen de la convicció requerida per 
convertir-"
+"se en autèntics mestres.\n"
 "\n"
 "Tot i que són físicament dèbils, i no tenen experiència en combat, els 
mags "
 "posseeixen certes habilitats que són de gran utilitat en la batalla.\n"
@@ -7721,21 +7724,20 @@
 "the area adjacent to the mage."
 msgstr ""
 "Després d'anys d'experiència, els més devots dels mags blancs són beneits 
"
-"amb una vasta quantitat de poders espirituals. Amb la seva dedicació 
estricta "
-"al camí de la llum, poden demanar la seva l'ajuda per allunyar les "
+"amb una vasta quantitat de poders espirituals. Amb la seva dedicació "
+"estricta al camí de la llum, poden demanar la seva l'ajuda per allunyar les "
 "ombres de la nit.\n"
 "\n"
 "Seguint un rigoròs codi de pietat i honor, aquests homes i dones treballen "
 "sense descans per portar vida i ordre al turbulent món en que viuen.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"La llum llançada per un d'aquests mags és de naturalesa màgica, i sempre "
-"té moltes possibilitats de colpejar l'enemic. Aquesta llum és especialment "
+"La llum llançada per un d'aquests mags és de naturalesa màgica, i sempre 
té "
+"moltes possibilitats de colpejar l'enemic. Aquesta llum és especialment "
 "poderosa contra els no morts. Els mags de la llum també poden curar les "
 "unitats que tenen al seu voltant, i eliminar els efectes dels enverinaments. "
-"Finalment, també disposen de l'habilitat d'il·luminar, que desprén una "
-"llum que incrementa l'il·luminació "
-"de la zona."
+"Finalment, també disposen de l'habilitat d'il·luminar, que desprén una 
llum "
+"que incrementa l'il·luminació de la zona."
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:51 data/units/Mage_of_Light.cfg:128
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:48 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:43
@@ -7769,15 +7771,14 @@
 "their human counterparts have speculated, perhaps in envy, that this is only "
 "by dint of age."
 msgstr ""
-"Els mesters arquers estan en el punt més alt de la seva professió. "
-"Armats amb una espasa i un gran arc fabricat amb fusta de teix, aquests "
-"guerrers coronen els batallons d'arquers amb la seva presència, reduint "
-"a qualsevol enemic amb tirs certers. La seva habilitat amb l'espasa tampoc "
-"pot ser oblidada, ràpidament arriben al nivell de qualsevol espadatxí. "
-"De totes les races del món, només els elfs superen als homes en l'art "
-"del tir amb arc. Els humans fins i tot han arribat a especular, potser "
-"per enveja, que això es així només per la diferència d'edat, ja que "
-"els elfs viuen molts més anys."
+"Els mesters arquers estan en el punt més alt de la seva professió. Armats "
+"amb una espasa i un gran arc fabricat amb fusta de teix, aquests guerrers "
+"coronen els batallons d'arquers amb la seva presència, reduint a qualsevol "
+"enemic amb tirs certers. La seva habilitat amb l'espasa tampoc pot ser "
+"oblidada, ràpidament arriben al nivell de qualsevol espadatxí. De totes les 
"
+"races del món, només els elfs superen als homes en l'art del tir amb arc. "
+"Els humans fins i tot han arribat a especular, potser per enveja, que això "
+"es així només per la diferència d'edat, ja que els elfs viuen molts més 
anys."
 
 #: data/units/Master_at_Arms.cfg:3
 msgid "Master at Arms"
@@ -7800,17 +7801,17 @@
 "Special Notes: their skill at skirmishing allows these master fencers to "
 "dart right past an opponent, ignoring zones of control."
 msgstr ""
-"Els mestres esgrimidors tenen una posició envejable. Encara que segueixen "
-"un estil de vida perillòs i imprudent, han arribat a un punt en que comencen 
"
-"a veure recompensats els seus esforços. Famosos per la seva habilitat, i "
-"pels seus modals desenfadats, aquests cavallers tenen el mateix posat que "
+"Els mestres esgrimidors tenen una posició envejable. Encara que segueixen un 
"
+"estil de vida perillòs i imprudent, han arribat a un punt en que comencen a "
+"veure recompensats els seus esforços. Famosos per la seva habilitat, i pels "
+"seus modals desenfadats, aquests cavallers tenen el mateix posat que "
 "l'aristocràcia, i són perseguits pels ulls de més d'una jove dama.\n"
 "\n"
-"Sovint es permeten el luxe de triar les seves cites, i són lliures de "
-"voltar per les terres que vulguin. Se'ls pot trobar fent de capitans "
-"de la guàrdia d'un castell, o exercint de mestres en alguna acadèmia "
-"militar, posicions en que el seu caràcter extravagant no és només acceptat 
"
-"sinó que fins i tot és útil.\n"
+"Sovint es permeten el luxe de triar les seves cites, i són lliures de voltar 
"
+"per les terres que vulguin. Se'ls pot trobar fent de capitans de la guàrdia "
+"d'un castell, o exercint de mestres en alguna acadèmia militar, posicions en 
"
+"que el seu caràcter extravagant no és només acceptat sinó que fins i tot 
és "
+"útil.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
 "La seva habilitat a l'hora d'esquivar fa que aquests mestres puguin passar "
@@ -7836,14 +7837,19 @@
 "adjacent to the mermaid."
 msgstr ""
 "Les sacerdotesses sirènides busquen la seva vocació amb un fervor que deixa 
"
-"als seus equivalents humans molt enrera. Això pot tenir el seu orígen en "
-"una llegenda que reciten, i que parla d'un misteriós terror sense nom "
-"que va ser fa temps la ruïna per a la seva gent. Tot i que no se sap "
-"gaire més, el que tenen clar és que va ser el poder de la llum d'alguna "
-"manera va derrotar aquell mal.\n"
+"als seus equivalents humans molt enrera. Això pot tenir el seu orígen en 
una "
+"llegenda que reciten, i que parla d'un misteriós terror sense nom que va ser 
"
+"fa temps la ruïna per a la seva gent. Tot i que no se sap gaire més, el que 
"
+"tenen clar és que va ser el poder de la llum d'alguna manera va derrotar "
+"aquell mal.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"La llum invocada per una endevinadora és màgica per natura, i sempre té 
una gran probabilitat d'impactar en l'oponent. Aquesta llum causa un gran mal 
als no morts i fins i tot pot ferir les criatures vives. Les endevinadores 
sirènides tenen la capacitat de curar les unitats que estan a prop d'elles, 
així com de tractar l'enverinament. També tenen el poder d'il·luminar, que 
incrementa el nivell de llum en l'àrea que les envolta."
+"La llum invocada per una endevinadora és màgica per natura, i sempre té 
una "
+"gran probabilitat d'impactar en l'oponent. Aquesta llum causa un gran mal "
+"als no morts i fins i tot pot ferir les criatures vives. Les endevinadores "
+"sirènides tenen la capacitat de curar les unitats que estan a prop d'elles, "
+"així com de tractar l'enverinament. També tenen el poder d'il·luminar, que 
"
+"incrementa el nivell de llum en l'àrea que les envolta."
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Enchantress"
@@ -7867,8 +7873,8 @@
 "usades en camps molt diversos. Poden arribar a fer coses que la humanitat "
 "mai no podria ni imaginar. D'altra banda, el seu ús en la guerra està "
 "prohibit contra els de la seva pròpia raça, convertint-se únicament en un "
-"métode per defensar-se i protegir-se dels monstres que deambulen fora "
-"de l'abisme.\n"
+"métode per defensar-se i protegir-se dels monstres que deambulen fora de "
+"l'abisme.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
 "Les ràfegues d'aigua conjurades per les sirènides són màgiques, per tant, 
"
@@ -7899,8 +7905,8 @@
 "Les maravelloses habilitats que concedeixen són tot un símbol del costat "
 "fantàstic d'aquests éssers, inimitables per altres races.\n"
 "\n"
-"Tot i la seva fragilitat, són prou bones en combat, ja que poden invocar "
-"el poder de l'aigua que tenen al voltant per tal de colpejar l'enemic.\n"
+"Tot i la seva fragilitat, són prou bones en combat, ja que poden invocar el "
+"poder de l'aigua que tenen al voltant per tal de colpejar l'enemic.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
 "Les ràfegues d'aigua conjurades per les sirènides són màgiques, per tant, 
"
@@ -7925,17 +7931,21 @@
 "damage to the undead, and even does some to living creatures. Priestesses "
 "are capable of healing units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
-"Els sirènids comparteixen les mateixes doctrines que la majoria de la pobles 
del món, "
-"però per motius culturals, són les sirènides les que s'encarreguen "
-"de fer-les respectar ja que són molt més intel·lectualment propenses a 
fer-ho. "
-"Són elles les que dediquen la seva vida a portar pau i vida al món, i les 
que "
-"estudien els remeis contra l'enfermetat i el dolor, que, al menys en part "
-"comparteixen amb els humans. La seva diligència i pietat també "
-"els concedeix certs poders espirituals, fent que puguin protegir la seva gent 
"
+"Els sirènids comparteixen les mateixes doctrines que la majoria de la pobles 
"
+"del món, però per motius culturals, són les sirènides les que 
s'encarreguen "
+"de fer-les respectar ja que són molt més intel·lectualment propenses a 
fer-"
+"ho. Són elles les que dediquen la seva vida a portar pau i vida al món, i "
+"les que estudien els remeis contra l'enfermetat i el dolor, que, al menys en "
+"part comparteixen amb els humans. La seva diligència i pietat també els "
+"concedeix certs poders espirituals, fent que puguin protegir la seva gent "
 "dels enemics.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"La llum invocada per una sacerdotessa és màgica per natura, i sempre té 
una gran probabilitat d'impactar en l'oponent. Aquesta llum causa un gran mal 
als no morts i fins i tot pot ferir les criatures vives. Les sacerdotesses 
sirènides tenen la capacitat de curar les unitats que estan a prop d'elles, 
així com l'enverinament."
+"La llum invocada per una sacerdotessa és màgica per natura, i sempre té 
una "
+"gran probabilitat d'impactar en l'oponent. Aquesta llum causa un gran mal "
+"als no morts i fins i tot pot ferir les criatures vives. Les sacerdotesses "
+"sirènides tenen la capacitat de curar les unitats que estan a prop d'elles, "
+"així com l'enverinament."
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:3
 msgid "Siren"
@@ -7956,12 +7966,19 @@
 "Special Notes: the attacks of a siren are magical in nature, and always have "
 "a high chance of hitting their opponents."
 msgstr ""
-"La naturalesa màgica de les sirènides és molt més forta en el sirenes, la 
proximitat de les quals amb les nimfes sovint fa que es pensi que són nà
iades. Tot i que lluny de la realitat, aquesta confusió és comprensible, ja 
que les veritables nàiades són difícils de veure fins i tot per als 
sirènids. La manifestació de la seva màgia és certament molt similar, les 
sirenes poden controlar l'aigua a la seva voluntat.\n"
+"La naturalesa màgica de les sirènides és molt més forta en el sirenes, la 
"
+"proximitat de les quals amb les nimfes sovint fa que es pensi que són "
+"nàiades. Tot i que lluny de la realitat, aquesta confusió és comprensible, 
"
+"ja que les veritables nàiades són difícils de veure fins i tot per als "
+"sirènids. La manifestació de la seva màgia és certament molt similar, les 
"
+"sirenes poden controlar l'aigua a la seva voluntat.\n"
 "\n"
-"Els milers d'aplicacions que té aquest poder rarament el patirà algú que 
trepitgi terra ferma, el qual simplement romandrà mirant-la meravellat.\n"
+"Els milers d'aplicacions que té aquest poder rarament el patirà algú que "
+"trepitgi terra ferma, el qual simplement romandrà mirant-la meravellat.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Els atacs d'una sirena són màgics per natura i sempre tenen una alta 
probabilitat d'impactar en els seus oponents."
+"Els atacs d'una sirena són màgics per natura i sempre tenen una alta "
+"probabilitat d'impactar en els seus oponents."
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:27
 msgid "naia touch"
@@ -8001,10 +8018,15 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
-"Les pesades xarxes usades pels sirènids en la batalla són una arma difícil 
d'utilitzar eficaçment, aquells que perfeccionen el seu ús són valorats i 
venerats pels seus congèneres. Aquesta arma ajuda a deixar palesa la 
superioritat dels sirènids en el seu medi natural i fan de la seva raça una 
amenaça pels enemics que s'acosten a l'aigua.\n"
+"Les pesades xarxes usades pels sirènids en la batalla són una arma difícil 
"
+"d'utilitzar eficaçment, aquells que perfeccionen el seu ús són valorats i "
+"venerats pels seus congèneres. Aquesta arma ajuda a deixar palesa la "
+"superioritat dels sirènids en el seu medi natural i fan de la seva raça una 
"
+"amenaça pels enemics que s'acosten a l'aigua.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Els enemics atrapats en una xarxa es veuen alentits i els impactes que poden 
infligir en combat es redueixen en un punt."
+"Els enemics atrapats en una xarxa es veuen alentits i els impactes que poden "
+"infligir en combat es redueixen en un punt."
 
 #: data/units/Merman_Fighter.cfg:3
 msgid "Merman Fighter"
@@ -8038,7 +8060,10 @@
 "of need, many mermen of that occupation will volunteer to swell the ranks of "
 "their military."
 msgstr ""
-"Les habilitats emprades pels sirènids a la pesca amb llança són fàcilment 
aplicables al camp de batalla, especialment envers aquells que no tenen l'aigua 
com a mitjà natural. En temps de necessitat, molts caçadors sirènids 
s'enrolen voluntàriament en les files del seu exèrcit."
+"Les habilitats emprades pels sirènids a la pesca amb llança són fàcilment 
"
+"aplicables al camp de batalla, especialment envers aquells que no tenen "
+"l'aigua com a mitjà natural. En temps de necessitat, molts caçadors 
sirènids "
+"s'enrolen voluntàriament en les files del seu exèrcit."
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
@@ -8051,7 +8076,11 @@
 "impact of one is considerably greater. In the water, the mobility of the "
 "mermen more than makes up for this when facing foes who cannot swim."
 msgstr ""
-"Els sirènids que perfeccionen l'art de la javelina poden arribar a ser 
gairebé tan efectius com un arquer - tot i que el pes de les seves armes 
limita el seu abast, un dels seus impactes és considerablement més fort. A 
l'aigua els atacs s'intensifiquen encara més contra oponents que no poden 
nedar degut a la mobilitat dels sirènids."
+"Els sirènids que perfeccionen l'art de la javelina poden arribar a ser "
+"gairebé tan efectius com un arquer - tot i que el pes de les seves armes "
+"limita el seu abast, un dels seus impactes és considerablement més fort. A "
+"l'aigua els atacs s'intensifiquen encara més contra oponents que no poden "
+"nedar degut a la mobilitat dels sirènids."
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:3
 msgid "Merman Netcaster"
@@ -8071,10 +8100,19 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
-"La pesca, a la manera que ho fan els sirènids, és més aviat la tècnica 
d'atrapar bancs de peixos en xarxes. Aquestes xarxes per sí mateixes no causen 
molt de mal, però poden ser molt eficaces envers tropes que intenten creuar un 
riu. Les xarxes més petites i pesades poden ser utilitzades per atrapar a 
l'aire; tot i que no estan dissenyades per ser usades en temps de pau, són 
especialment efectives durant una batalla. Els sirènids les utilitzen tant per 
a immobilitzar tropes a l'aigua, com per igualar el terreny contra tropes en 
terra ferma que d'altra manera tindrien un gran avantatge.\n"
+"La pesca, a la manera que ho fan els sirènids, és més aviat la tècnica "
+"d'atrapar bancs de peixos en xarxes. Aquestes xarxes per sí mateixes no "
+"causen molt de mal, però poden ser molt eficaces envers tropes que intenten "
+"creuar un riu. Les xarxes més petites i pesades poden ser utilitzades per "
+"atrapar a l'aire; tot i que no estan dissenyades per ser usades en temps de "
+"pau, són especialment efectives durant una batalla. Els sirènids les "
+"utilitzen tant per a immobilitzar tropes a l'aigua, com per igualar el "
+"terreny contra tropes en terra ferma que d'altra manera tindrien un gran "
+"avantatge.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Els enemics atrapats en una xarxa es veuen alentits i els impactes que poden 
infligir en combat es redueixen en un punt."
+"Els enemics atrapats en una xarxa es veuen alentits i els impactes que poden "
+"infligir en combat es redueixen en un punt."
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:3
 msgid "Merman Spearman"
@@ -8089,7 +8127,13 @@
 "effective. They are also useful in melee, even deep under the surface, which "
 "is something that certainly cannot be said of arrows."
 msgstr ""
-"L'ús d'arcs no és una practica molt apreciada pels sirènids, pels quals 
les javelines els fan el mateix servei. Tot i que el fet de llançar javelines 
sota l'aigua és de poca utilitat, són extremadament útils a la superfície 
on el seu pes els permet recórrer alguns metres sota l'aigua alhora que 
mantenen la suficient energia com per ser efectives. També són útils en 
melé, fins i tot a una gran distància de la superfície, cosa que no es pot 
dir de les fletxes."
+"L'ús d'arcs no és una practica molt apreciada pels sirènids, pels quals 
les "
+"javelines els fan el mateix servei. Tot i que el fet de llançar javelines "
+"sota l'aigua és de poca utilitat, són extremadament útils a la superfície 
on "
+"el seu pes els permet recórrer alguns metres sota l'aigua alhora que "
+"mantenen la suficient energia com per ser efectives. També són útils en "
+"melé, fins i tot a una gran distància de la superfície, cosa que no es pot 
"
+"dir de les fletxes."
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:3
 msgid "Merman Triton"
@@ -8276,9 +8320,14 @@
 "Special Notes: The ranged attacks of a necromancer are magical, and always "
 "have a high chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
-"Un dels cercles superiors del que és considera 'màgia negra' és l'art de 
la nigromància, l'aterradora habilitat de despertar els morts envers una falsa 
vida. Aquesta habilitat, en tots els aspectes, fou el primer pas de burlar la 
mort i prendre-li el seu premi final. "
-"En el seu moment fou tot un descobriment, però com que no va satisfer del 
tot a tothom s'ha anat ramificant en diferents estils, alguns d'ells temibles. "
-"Aquesta art per sí sola hagués pogut significar la condemna de la humanitat 
tal i com la coneixem ara."
+"Un dels cercles superiors del que és considera 'màgia negra' és l'art de 
la "
+"nigromància, l'aterradora habilitat de despertar els morts envers una falsa "
+"vida. Aquesta habilitat, en tots els aspectes, fou el primer pas de burlar "
+"la mort i prendre-li el seu premi final. En el seu moment fou tot un "
+"descobriment, però com que no va satisfer del tot a tothom s'ha anat "
+"ramificant en diferents estils, alguns d'ells temibles. Aquesta art per sí "
+"sola hagués pogut significar la condemna de la humanitat tal i com la "
+"coneixem ara."
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
 msgid "Necrophage"
@@ -8320,11 +8369,17 @@
 "damage, and move quite slowly over open water. Nightgaunts are able to hide "
 "at night, leaving no trace of their presence."
 msgstr ""
-"El propòsit de les màscares que porten aquestes criatures és desconegut, 
com també ho és el rostre que oculten. Aquestes terribles formes han estat 
vistes pels vius en comptades ocasions i aquells que han sobreviscut per 
explicar-ho no han tingut temps per estudiar els seus enemics.\n"
+"El propòsit de les màscares que porten aquestes criatures és desconegut, 
com "
+"també ho és el rostre que oculten. Aquestes terribles formes han estat "
+"vistes pels vius en comptades ocasions i aquells que han sobreviscut per "
+"explicar-ho no han tingut temps per estudiar els seus enemics.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
 "Mentre una unitat del mateix bàndol que el malson distreu un enemic, aquest "
-"pot anar pel darrere i colpejar-lo, infligint el doble de mal. Els malsons 
tenen resistències poc usuals als danys, i és mouen relativament lents a 
l'aigua. Els malsons tenen la capacitat d'amagar-se a la nit sense deixar cap 
rastre de la seva presència."
+"pot anar pel darrere i colpejar-lo, infligint el doble de mal. Els malsons "
+"tenen resistències poc usuals als danys, i és mouen relativament lents a "
+"l'aigua. Els malsons tenen la capacitat d'amagar-se a la nit sense deixar "
+"cap rastre de la seva presència."
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
@@ -8339,10 +8394,10 @@
 "Commander is lost, so is the battle."
 msgstr ""
 "El rang de comandant noble només el tenen aquells que lideren grups de "
-"batalla en combat. Posseeixen habilitats de lideratge que milloren 
l'efectivitat de les "
-"unitats de nivell més baix. Els comandants són més hàbils amb l'espasa, 
tot "
-"i que també són capaços de fer servir l'arc quan és necessari. Si el "
-"comandant cau, la batalla està perduda."
+"batalla en combat. Posseeixen habilitats de lideratge que milloren "
+"l'efectivitat de les unitats de nivell més baix. Els comandants són més "
+"hàbils amb l'espasa, tot i que també són capaços de fer servir l'arc quan 
és "
+"necessari. Si el comandant cau, la batalla està perduda."
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
 msgid "Noble Fighter"
@@ -8430,10 +8485,17 @@
 "victims of this poison will continually take damage until they can be cured "
 "in town or by a healer."
 msgstr ""
-"Encara que alguns consideren una covardia el seu ús, el verí és l'arma 
favorita dels orcs - especialment per aquells de constitució més feble. Els 
orcs assassins, que l'utilitzen als punyals que llancen, són típicament més 
débils que els seus germans, encara que sorprenentment més àgils. Rarament 
són els més mortífers, però les seves tàctiques són una ajuda 
considerable per als seus congèneres més grans i brutals.\n"
+"Encara que alguns consideren una covardia el seu ús, el verí és l'arma "
+"favorita dels orcs - especialment per aquells de constitució més feble. Els 
"
+"orcs assassins, que l'utilitzen als punyals que llancen, són típicament 
més "
+"débils que els seus germans, encara que sorprenentment més àgils. Rarament 
"
+"són els més mortífers, però les seves tàctiques són una ajuda 
considerable "
+"per als seus congèneres més grans i brutals.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Els orcs assassins usen verí en els punyals que llancen. Les víctimes 
d'aquest verí continuaran patint els seus efectes fins que siguin sanats per 
algú amb aquesta habilitat o fins que entrin en un llogaret."
+"Els orcs assassins usen verí en els punyals que llancen. Les víctimes "
+"d'aquest verí continuaran patint els seus efectes fins que siguin sanats per 
"
+"algú amb aquesta habilitat o fins que entrin en un llogaret."
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:38 data/units/Orcish_Slayer.cfg:44
 msgid "throwing knives"
@@ -8591,10 +8653,17 @@
 "victims of this poison will continually take damage until they can be cured "
 "in town or by a healer."
 msgstr ""
-"Els més grans i sovint els més ben preparats assassins orcs son anomenats 
'matadors' pels seus enemics, encara que aquesta distinció no està del tot 
clara. Els matadors són ràpids i àgils en el combat malgrat que han assolit 
aquesta destresa abstenint-se de portat armadura. La seva arma preferida és el 
verí, una eina adictiva que usada al camp de balla facilita la supremacia dels 
orcs.\n"
+"Els més grans i sovint els més ben preparats assassins orcs son anomenats "
+"'matadors' pels seus enemics, encara que aquesta distinció no està del tot "
+"clara. Els matadors són ràpids i àgils en el combat malgrat que han 
assolit "
+"aquesta destresa abstenint-se de portat armadura. La seva arma preferida és "
+"el verí, una eina adictiva que usada al camp de balla facilita la supremacia 
"
+"dels orcs.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Els matadors orcs usen verí en els punyals que llancen. Les víctimes 
d'aquest verí continuaran patint els seus efectes fins que siguin sanats per 
algú amb aquesta habilitat o fins que entrin en un llogaret."
+"Els matadors orcs usen verí en els punyals que llancen. Les víctimes "
+"d'aquest verí continuaran patint els seus efectes fins que siguin sanats per 
"
+"algú amb aquesta habilitat o fins que entrin en un llogaret."
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:3
 msgid "Orcish Slurbow"
@@ -8608,7 +8677,11 @@
 "than their Elven and Human counterparts, they still maintain an edge in "
 "melee strength and stamina."
 msgstr ""
-"Els perforadors orcs han aconseguit millorar les seves ballestes afegint un 
cranequí i bales de metall. El resultat obtingut és una arma que és capaç 
de disparar trets acurats i mortífers. Encara que continuen sent més dèbils 
en el combat a distància que els seus homòlegs elfs i humans, guanyen en 
força de combat cos a cos, així com en resistència."
+"Els perforadors orcs han aconseguit millorar les seves ballestes afegint un "
+"cranequí i bales de metall. El resultat obtingut és una arma que és capaç 
de "
+"disparar trets acurats i mortífers. Encara que continuen sent més dèbils 
en "
+"el combat a distància que els seus homòlegs elfs i humans, guanyen en 
força "
+"de combat cos a cos, així com en resistència."
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
@@ -8670,7 +8743,13 @@
 "are somewhat ill at ease fighting during the day, preferring the cover of "
 "nightfall."
 msgstr ""
-"Després d'un quants anys de servei, els 'assaltadors de camins' pugen en el 
rang de les bandes de proscrits. Un cop han estat provats en combat els 
encomanen tasques més perilloses i una part més substanciosa del botí. 
Encara que alguns oponents se'n riurien de l'elecció del seu armament, els 
proscrits són ben conscients tant de la seva capacitat mortífera com de la 
disponibilitat de munició. Els proscrits són especialment dèbils en la 
lluita a ple dia i prefereixen la protecció que els dóna el capvespre."
+"Després d'un quants anys de servei, els 'assaltadors de camins' pugen en el "
+"rang de les bandes de proscrits. Un cop han estat provats en combat els "
+"encomanen tasques més perilloses i una part més substanciosa del botí. "
+"Encara que alguns oponents se'n riurien de l'elecció del seu armament, els "
+"proscrits són ben conscients tant de la seva capacitat mortífera com de la "
+"disponibilitat de munició. Els proscrits són especialment dèbils en la "
+"lluita a ple dia i prefereixen la protecció que els dóna el capvespre."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:76
 msgid "female^Outlaw"
@@ -8728,7 +8807,12 @@
 "in combat, and their piety grants them other gifts. A Paladin is a bane to "
 "the unworldly, and has trained in ministering to the wounds of his comrades."
 msgstr ""
-"Són els cavallers més virtuosos. Els Paladins han fet jurament en les ordes 
monàstiques amb la solemne promesa d'emprar el seu poder per la causa de la 
virtut. Malgrat que en el camp de batalla no és tan imponent com el gran 
cavaller, un paladí és una poderosa força de combat, i la seva pietat els 
confereix altres dons. Un paladí és un malson per als no morts i ha estat 
entrenat en la cura dels seus companys."
+"Són els cavallers més virtuosos. Els Paladins han fet jurament en les ordes 
"
+"monàstiques amb la solemne promesa d'emprar el seu poder per la causa de la "
+"virtut. Malgrat que en el camp de batalla no és tan imponent com el gran "
+"cavaller, un paladí és una poderosa força de combat, i la seva pietat els "
+"confereix altres dons. Un paladí és un malson per als no morts i ha estat "
+"entrenat en la cura dels seus companys."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:27
 msgid ""
@@ -8743,7 +8827,11 @@
 "\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Els paladins, quan carreguen amb les llances, doblen tant el mal que 
infligeixen com el que reben. Això no afecta a l'hora de defensar. L'atac 
sagrat amb l'espasa del paladí infligeix un mal monumental als no morts, i 
fins i tot a les criatures vives. Els paladins són capaços de sanar i de 
retardar els efectes del verí, encara que sense curar-lo totalment."
+"Els paladins, quan carreguen amb les llances, doblen tant el mal que "
+"infligeixen com el que reben. Això no afecta a l'hora de defensar. L'atac "
+"sagrat amb l'espasa del paladí infligeix un mal monumental als no morts, i "
+"fins i tot a les criatures vives. Els paladins són capaços de sanar i de "
+"retardar els efectes del verí, encara que sense curar-lo totalment."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:3
 msgid "Peasant"
@@ -8782,10 +8870,17 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a pikeman to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
-"Els soldats prometedors en els exèrcits de Wesnoth sovint es graduen com a 
piquers i armats amb armadures molt superiors a l'heterogènia col·lecció 
d'armadures de cuir que vestien quan eren soldats. Una pica és un arma molt 
més llarga que una llança, i per tant facilita diverses tàctiques de combat. 
Un mur de piquers és la ruïna per una càrrega de cavalleria i amb la deguda 
disciplina i tàctica, els piquers també poden fer front la majoria dels 
exèrcits d'infanteria en una badia.\n"
+"Els soldats prometedors en els exèrcits de Wesnoth sovint es graduen com a "
+"piquers i armats amb armadures molt superiors a l'heterogènia col·lecció "
+"d'armadures de cuir que vestien quan eren soldats. Una pica és un arma molt "
+"més llarga que una llança, i per tant facilita diverses tàctiques de 
combat. "
+"Un mur de piquers és la ruïna per una càrrega de cavalleria i amb la 
deguda "
+"disciplina i tàctica, els piquers també poden fer front la majoria dels "
+"exèrcits d'infanteria en una badia.\n"
 "\n"
-"Notes especials\n "
-"La longitud de les seves armes permet a un piquer impactar primer en la 
melé, fins i tot quan defensen."
+"Notes especials\n"
+" La longitud de les seves armes permet a un piquer impactar primer en la "
+"melé, fins i tot quan defensen."
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:25
 msgid "pike"
@@ -8867,12 +8962,22 @@
 "Special Notes: the red mage's fireballs are magical, and always have a high "
 "chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
-"Després d'assolir satisfactòriament el seu aprenentatge, el mag abandona el 
vestit blau d'aprenent i rep el roig de mestre. El significat d'aquest canvi 
sovint es perd entre la pagesia que erròniament anomena als mestres mags, mags 
rojos. De tota manera, el simbolisme del canvi de color de la vestimenta sovint 
s'ha associat equivocadament amb l'habilitat del mag per conjurar foc de 
l'aire, un truc que, encara que indubtablement útil, es vist com una ruda 
aplicació del coneixement que han assolit amb molt d'esforç.\n"
-"\n"
-"Encara que són físicament molt febles, i no han estat entrenats per a ser 
guerrers, els mags rojos posseeixen un gran nombre de trucs sota la màniga, 
incloses les boles de foc que poden haver propiciat col·loquialment el seu 
nom.\n"
+"Després d'assolir satisfactòriament el seu aprenentatge, el mag abandona el 
"
+"vestit blau d'aprenent i rep el roig de mestre. El significat d'aquest canvi "
+"sovint es perd entre la pagesia que erròniament anomena als mestres mags, "
+"mags rojos. De tota manera, el simbolisme del canvi de color de la "
+"vestimenta sovint s'ha associat equivocadament amb l'habilitat del mag per "
+"conjurar foc de l'aire, un truc que, encara que indubtablement útil, es vist 
"
+"com una ruda aplicació del coneixement que han assolit amb molt d'esforç.\n"
+"\n"
+"Encara que són físicament molt febles, i no han estat entrenats per a ser "
+"guerrers, els mags rojos posseeixen un gran nombre de trucs sota la màniga, "
+"incloses les boles de foc que poden haver propiciat col·loquialment el seu "
+"nom.\n"
 "\n"
-"Notes especials\n "
-"Les boles de foc del mag roig són màgiques i sempre tenen una alta 
probabilitat d'impactar en l'oponent."
+"Notes especials\n"
+" Les boles de foc del mag roig són màgiques i sempre tenen una alta "
+"probabilitat d'impactar en l'oponent."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:100
 msgid "female^Red Mage"
@@ -8890,7 +8995,13 @@
 "their past. Such questions aside, a Revenant is a powerful tool in combat: a "
 "fearless warrior that feels no pain, and which will fight to the bitter end."
 msgstr ""
-"Els han donat una falsa vida per lluitar una vegada més. Les criatures 
conegudes com renascuts foren grans lluitadors en altres temps, encara que en 
la memòria de la gent fa molt de temps que s'han perdut. Fins i tot els 
fetillers que els van portar d'entre els morts només poden especular amb el 
seu passat. Deixant de banda aquestes qüestions, un renascut és una poderosa 
eina en combat: un guerrer sense por no sent el dolor i lluitarà fins al 
final."
+"Els han donat una falsa vida per lluitar una vegada més. Les criatures "
+"conegudes com renascuts foren grans lluitadors en altres temps, encara que "
+"en la memòria de la gent fa molt de temps que s'han perdut. Fins i tot els "
+"fetillers que els van portar d'entre els morts només poden especular amb el "
+"seu passat. Deixant de banda aquestes qüestions, un renascut és una 
poderosa "
+"eina en combat: un guerrer sense por no sent el dolor i lluitarà fins al "
+"final."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:3
 msgid "Rogue"
@@ -8909,8 +9020,13 @@
 "an enemy, the rogue may backstab, inflicting double damage, by creeping "
 "around behind that enemy."
 msgstr ""
-"Els capitosts de qualsevol banda de lladres han aconseguit aquesta posició 
gràcies a les seves habilitats. Aquests murris han passat molts moments 
difícils corretejant per entre les multituds escapant d'aquells que els volien 
fer mal, unes habilitats que són molt útils durant una batalla. Experts amb 
els ganivets poden llençar-los amb molta precisió i degut a les nombroses 
hores que han passat deambulant furtivament a la nit se senten més a gust 
lluitant en la foscor."
-"\n"
+"Els capitosts de qualsevol banda de lladres han aconseguit aquesta posició "
+"gràcies a les seves habilitats. Aquests murris han passat molts moments "
+"difícils corretejant per entre les multituds escapant d'aquells que els "
+"volien fer mal, unes habilitats que són molt útils durant una batalla. "
+"Experts amb els ganivets poden llençar-los amb molta precisió i degut a les 
"
+"nombroses hores que han passat deambulant furtivament a la nit se senten més 
"
+"a gust lluitant en la foscor.\n"
 "Notes especials\n"
 "Mentre una unitat del mateix bàndol que el murri distreu un enemic, aquest "
 "pot anar pel darrere i clavar-li una punyalada per l'esquena, infligint el "
@@ -8935,7 +9051,15 @@
 "reliability and mastery of close combat are their best assets, for which "
 "they are well-renowned."
 msgstr ""
-"Els guàrdies reials són escollits d'entre els millors espadatxins de 
Wesnoth. Serveixen sota les ordres d'un gran noble fent-li de guardaespatlles i 
en part com a distinció dels seus senyors. Una força especial del la guàrdia 
reial està estacionada al capitoli, defensant l'àrea del palau i la família 
reial. A causa de la confiança que els seus superiors tenen amb ells i per no 
ser tractats de mercenaris, són utilitzats en missions de vital importància. 
La seva fiabilitat i el seu domini en el combat cos a cos són les seves 
millors característiques per les que són ben coneguts."
+"Els guàrdies reials són escollits d'entre els millors espadatxins de "
+"Wesnoth. Serveixen sota les ordres d'un gran noble fent-li de "
+"guardaespatlles i en part com a distinció dels seus senyors. Una força "
+"especial del la guàrdia reial està estacionada al capitoli, defensant l'à
rea "
+"del palau i la família reial. A causa de la confiança que els seus 
superiors "
+"tenen amb ells i per no ser tractats de mercenaris, són utilitzats en "
+"missions de vital importància. La seva fiabilitat i el seu domini en el "
+"combat cos a cos són les seves millors característiques per les que són 
ben "
+"coneguts."
 
 #: data/units/Saurian.cfg:20
 msgid ""
@@ -9120,7 +9244,9 @@
 "academically trained, he will need some experience in the field before his "
 "leadership is sound and acknowledged."
 msgstr ""
-"El sergent és un oficial les files de l'exèrcit reial. Encara que està ben 
entrenat, necessitarà una mica d'experiència en el camp de batalla abans que 
el seu lideratge soni i sigui conegut."
+"El sergent és un oficial les files de l'exèrcit reial. Encara que està ben 
"
+"entrenat, necessitarà una mica d'experiència en el camp de batalla abans 
que "
+"el seu lideratge soni i sigui conegut."
 
 #: data/units/Shadow.cfg:3
 msgid "Shadow"
@@ -9140,14 +9266,18 @@
 "slowly over open water. Shadows are able to hide at night, leaving no trace "
 "of their presence."
 msgstr ""
-"Quan la llum aparegué al món i donà forma a allò desconegut, el mal es 
veié forçat a recular a l'obscuritat. Des d'aquell dia, les ombres del món 
han portat el terror a la humanitat, encara que no se sap la raó.\n"
+"Quan la llum aparegué al món i donà forma a allò desconegut, el mal es 
veié "
+"forçat a recular a l'obscuritat. Des d'aquell dia, les ombres del món han "
+"portat el terror a la humanitat, encara que no se sap la raó.\n"
 "\n"
 "Aquesta pregunta pot ser contestada per un nigromant fàcilment.\n"
 "\n"
-"Notes especials\n "
-"Mentre una unitat del mateix bàndol que l'ombra distreu un enemic, aquesta "
-"pot anar pel darrere i impactar l'oponent per l'esquena, infligint el "
-"doble de mal. Les ombres tenen resistències poc usuals al mal i es mouen 
relativament lent a l'aigua. Les ombres es poden amagar durant la nit sense 
deixar cap pista de la seva presència."
+"Notes especials\n"
+" Mentre una unitat del mateix bàndol que l'ombra distreu un enemic, aquesta "
+"pot anar pel darrere i impactar l'oponent per l'esquena, infligint el doble "
+"de mal. Les ombres tenen resistències poc usuals al mal i es mouen "
+"relativament lent a l'aigua. Les ombres es poden amagar durant la nit sense "
+"deixar cap pista de la seva presència."
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
 msgid "Shock Trooper"
@@ -9164,7 +9294,15 @@
 "covers monsters, rather than men. The drawback of such heavy armor is, of "
 "course, the time it takes to move into and out of combat."
 msgstr ""
-"Les tropes de xoc són l'elit de la infanteria pesada, la meitat del seu ús 
en la guerra és purament intimidatòria. Els únics homes que poden entrar a 
les seves files són els que gaudeixen d'una constitució prodigiosa, i quan 
van vestits amb armadures negres plenes de punxes veure'ls produeix terror. 
Veure les tropes de xoc trencant un enemic amb les seves maces amb punxes 
sovint és suficient per a minvar la moral de qualsevol oposició, el que fa 
pensar si aquestes armadures no cobreixen monstres més que homes. La 
desavantatge d'aquestes armadures tan pesades és la lentitud en els moviments 
a l'hora d'entrar en combat."
+"Les tropes de xoc són l'elit de la infanteria pesada, la meitat del seu ús "
+"en la guerra és purament intimidatòria. Els únics homes que poden entrar a 
"
+"les seves files són els que gaudeixen d'una constitució prodigiosa, i quan "
+"van vestits amb armadures negres plenes de punxes veure'ls produeix terror. "
+"Veure les tropes de xoc trencant un enemic amb les seves maces amb punxes "
+"sovint és suficient per a minvar la moral de qualsevol oposició, el que fa "
+"pensar si aquestes armadures no cobreixen monstres més que homes. La "
+"desavantatge d'aquestes armadures tan pesades és la lentitud en els "
+"moviments a l'hora d'entrar en combat."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:3
 msgid "Silver Mage"
@@ -9198,14 +9336,33 @@
 "villages instantly, though the player must control both, and the destination "
 "village must be unoccupied."
 msgstr ""
-"Totes les branques que un mag pot estudiar porten a finals radicalment 
diferents. Els mag d'argent han dedicat la seva vida a l'estudi de les forces 
que uneixen la realitat i han aconseguit, d'alguna manera, desxifrar els 
misteris d'un món molt més gran del que hom hauria mai imaginat. Sovint 
considerats erudits o místics errants, els mags d'argent segueixen unes 
directrius que són obscures fins i tot per als seus iguals. Encara que són 
útils en els magisteris romanen allunyats d'ells car que sovint són emprats 
en el camp de batalla. \n"
-"\n"
-"Tenen de fet la seva pròpia ordre entre els diferents tipus de mags, una 
ordre que guarda amb recel certs secrets als seus iguals. Un d'aquests secrets 
és l'aparent habilitat de creuar grans distàncies més ràpidament del que es 
podria fer a peu. Els membres de l'ordre d'argent refusen ardentment compartir 
els aquests coneixements amb la resta de mags i en les comptades ocasions en 
les que altres han ficat els nassos en els seus treballs han abandonat el seus 
esforços per no reprendre'ls mai més.\n"
-"\n"
-"Els mags d'argent són físicament més forts que la resta de mags i les 
seves habilitats són d'un innegable valor al camp de batalla, sempre i quan 
se'ls pugui convèncer per lluitar.\n"
-"\n"
-"Notes especials\n "
-"El seu atac a distància és màgic i sempre té una alta probabilitat 
d'impactar en l'oponent. Els mags d'argent són molt resistents als atacs de mà
gia. També es poden teletransportar instantàniament entre dos llogarets, 
encara que el jugador ha de controlar tots dos poblats i la destinació ha 
d'estar desocupada."
+"Totes les branques que un mag pot estudiar porten a finals radicalment "
+"diferents. Els mag d'argent han dedicat la seva vida a l'estudi de les "
+"forces que uneixen la realitat i han aconseguit, d'alguna manera, desxifrar "
+"els misteris d'un món molt més gran del que hom hauria mai imaginat. Sovint 
"
+"considerats erudits o místics errants, els mags d'argent segueixen unes "
+"directrius que són obscures fins i tot per als seus iguals. Encara que són "
+"útils en els magisteris romanen allunyats d'ells car que sovint són emprats 
"
+"en el camp de batalla. \n"
+"\n"
+"Tenen de fet la seva pròpia ordre entre els diferents tipus de mags, una "
+"ordre que guarda amb recel certs secrets als seus iguals. Un d'aquests "
+"secrets és l'aparent habilitat de creuar grans distàncies més ràpidament 
del "
+"que es podria fer a peu. Els membres de l'ordre d'argent refusen ardentment "
+"compartir els aquests coneixements amb la resta de mags i en les comptades "
+"ocasions en les que altres han ficat els nassos en els seus treballs han "
+"abandonat el seus esforços per no reprendre'ls mai més.\n"
+"\n"
+"Els mags d'argent són físicament més forts que la resta de mags i les 
seves "
+"habilitats són d'un innegable valor al camp de batalla, sempre i quan se'ls "
+"pugui convèncer per lluitar.\n"
+"\n"
+"Notes especials\n"
+" El seu atac a distància és màgic i sempre té una alta probabilitat "
+"d'impactar en l'oponent. Els mags d'argent són molt resistents als atacs de "
+"màgia. També es poden teletransportar instantàniament entre dos llogarets, 
"
+"encara que el jugador ha de controlar tots dos poblats i la destinació ha "
+"d'estar desocupada."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:139
 msgid "female^Silver Mage"
@@ -9261,7 +9418,11 @@
 "to achieve the tasks laid before them, for death holds no fear for one who "
 "is already dead."
 msgstr ""
-"Els arquers esquelets es diferencien poc dels 'esquelets' que sovint els 
acompanyen - és un pecat contra la natura, un guerrer que ha tornat d'entre 
els morts per lluitar un altre cop. Estan sota les ordres del seu mestre i 
aquests soldats faran el que sigui per assolir les tasques que els són 
encomanades, la por a la mort no existeix per algú que ja està mort."
+"Els arquers esquelets es diferencien poc dels 'esquelets' que sovint els "
+"acompanyen - és un pecat contra la natura, un guerrer que ha tornat d'entre "
+"els morts per lluitar un altre cop. Estan sota les ordres del seu mestre i "
+"aquests soldats faran el que sigui per assolir les tasques que els són "
+"encomanades, la por a la mort no existeix per algú que ja està mort."
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:3
 msgid "Sleeping Gryphon"
@@ -9316,10 +9477,17 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a spearman to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
-"Les espases són per a molts un luxe molt car el qual els grangers no es 
poden permetre. Les llances són molt més fàcils de fabricar i faran un bon 
servei fins i tot sense la punta, encara que la majoria se la poden permetre. 
Vestits amb una armadura de cuir i sovint també amb un escut i algunes 
javelines, els soldats són la base de la majoria dels exèrcits, sovint 
enviats a la primera línia de la batalla amb només un entrenament bàsic.\n"
+"Les espases són per a molts un luxe molt car el qual els grangers no es "
+"poden permetre. Les llances són molt més fàcils de fabricar i faran un bon 
"
+"servei fins i tot sense la punta, encara que la majoria se la poden "
+"permetre. Vestits amb una armadura de cuir i sovint també amb un escut i "
+"algunes javelines, els soldats són la base de la majoria dels exèrcits, "
+"sovint enviats a la primera línia de la batalla amb només un entrenament "
+"bàsic.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"La longitud de les seves armes permeten als soldats impactar primer en la 
melé, fins i tot quan defensen."
+"La longitud de les seves armes permeten als soldats impactar primer en la "
+"melé, fins i tot quan defensen."
 
 #: data/units/Spectre.cfg:3
 msgid "Spectre"
@@ -9339,14 +9507,18 @@
 "renew the spectre. Spectres have very unusual resistances to damage, and "
 "move quite slowly over open water."
 msgstr ""
-"De vegades nomenats 'hollow men', els espectres són el braç dret del poder 
dels seus mestres. Aquestes abominacions són el veritable terror dels vius, i 
vigilen sense descans els dominis del seu mestre. \n"
-"\n"
-"La seva creació no és cap proesa. El veritable perill de "
-"trobar-se un és que probablement no és sinó només l'avenç "
-"d'una força molt més poderosa que el seguirà en l'atac.\n"
+"De vegades nomenats 'hollow men', els espectres són el braç dret del poder "
+"dels seus mestres. Aquestes abominacions són el veritable terror dels vius, "
+"i vigilen sense descans els dominis del seu mestre. \n"
+"\n"
+"La seva creació no és cap proesa. El veritable perill de trobar-se un és 
que "
+"probablement no és sinó només l'avenç d'una força molt més poderosa que 
el "
+"seguirà en l'atac.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Un cop de la seva espasa drena la vida de la víctima per curar l'aparició. 
Els espectres tenen una resistència molt inusual als impactes i es mouen 
bastant lentament sobre l'aigua."
+"Un cop de la seva espasa drena la vida de la víctima per curar l'aparició. "
+"Els espectres tenen una resistència molt inusual als impactes i es mouen "
+"bastant lentament sobre l'aigua."
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:3
 msgid "Swordsman"
@@ -9361,7 +9533,12 @@
 "A sword is not without its own drawbacks, but is much more maneuverable than "
 "a spear, and much better in close quarters."
 msgstr ""
-"Un soldat experimentat que sovint estalvia el necessari per equipar-se d'un 
vestit d'escates o armadura de ferro i una robusta espasa. Encara que canviar 
les seves llances per espases és sovint un mal negoci, la majoria dels 
llancers faran el canvi coneixedors de les limitacions de l'arma que deixen. 
Una espasa no deixa de tenir desavantatges però és molt més manejable que 
una llança i molt millor en el combat cos a cos."
+"Un soldat experimentat que sovint estalvia el necessari per equipar-se d'un "
+"vestit d'escates o armadura de ferro i una robusta espasa. Encara que "
+"canviar les seves llances per espases és sovint un mal negoci, la majoria "
+"dels llancers faran el canvi coneixedors de les limitacions de l'arma que "
+"deixen. Una espasa no deixa de tenir desavantatges però és molt més "
+"manejable que una llança i molt millor en el combat cos a cos."
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:3
 msgid "Tentacle of the Deep"
@@ -9393,7 +9570,13 @@
 "an enemy, the thief may backstab, inflicting double damage, by creeping "
 "around behind that enemy."
 msgstr ""
-"Pel que hom pot recordar, el membres de diversos 'gremis' de caçadors de 
rates que apareixen en qualsevol gran ciutat tenen la peculiar pràctica de 
decolorar-se el cabell amb llima fins que agafa un pàl·lid to blavós. És un 
fet molt enginyós ja que la seva professió sovint és veu immersa en 
assumptes poc legals. Els lladres tenen moltes habilitats i per necessitat són 
ràpids i destres amb el punyal. No tenen cap objecció en jugar brut en el 
combat, mostrant poc interés per una 'lluita neta'.\n"
+"Pel que hom pot recordar, el membres de diversos 'gremis' de caçadors de "
+"rates que apareixen en qualsevol gran ciutat tenen la peculiar pràctica de "
+"decolorar-se el cabell amb llima fins que agafa un pàl·lid to blavós. És 
un "
+"fet molt enginyós ja que la seva professió sovint és veu immersa en "
+"assumptes poc legals. Els lladres tenen moltes habilitats i per necessitat "
+"són ràpids i destres amb el punyal. No tenen cap objecció en jugar brut en 
"
+"el combat, mostrant poc interés per una 'lluita neta'.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
 "Mentre una unitat del mateix bàndol que el lladre distreu un enemic, aquest "
@@ -9416,7 +9599,11 @@
 "sustenance. Regardless of their background, they all share the practice of "
 "beating their victims with large clubs."
 msgstr ""
-"Els brètols provenen d'una gran varietat de orígens, mentre que uns han 
nascut dins d'un ambient de pilllatge altres són soldats considerats no aptes 
per l'exèrcit o pagesos exiliats de les seves terres. Ràpidament esdevenen 
brètols com a mitjà de subsistència. Malgrat el seu rerefons, tots ells 
comparteixen la pràctica d'atacar les seves víctimes amb grans garrots."
+"Els brètols provenen d'una gran varietat de orígens, mentre que uns han "
+"nascut dins d'un ambient de pilllatge altres són soldats considerats no "
+"aptes per l'exèrcit o pagesos exiliats de les seves terres. Ràpidament "
+"esdevenen brètols com a mitjà de subsistència. Malgrat el seu rerefons, 
tots "
+"ells comparteixen la pràctica d'atacar les seves víctimes amb grans 
garrots."
 
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:3
 msgid "Transport Galleon"
@@ -9465,15 +9652,16 @@
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
 "Els trols han estat una petita molèstia per a les intencions de la humanitat 
"
-"i dels nans, que continuen desconcertats pels orígens d'aquestes "
-"criatures, i sobretot per la seva força i vitalitat descomunal."
-"Un trol crescut supera a qualsevol home, i fins i tot desarmat seria una "
-"amenaça en combat. Les llargues maces normalment ajuden en la lluita "
-"com a extensions dels seus braços, fets servir amb el mateix propòsit "
-"de ferir les seves víctimes fins a la rendició.\n"
+"i dels nans, que continuen desconcertats pels orígens d'aquestes criatures, "
+"i sobretot per la seva força i vitalitat descomunal.Un trol crescut supera a 
"
+"qualsevol home, i fins i tot desarmat seria una amenaça en combat. Les "
+"llargues maces normalment ajuden en la lluita com a extensions dels seus "
+"braços, fets servir amb el mateix propòsit de ferir les seves víctimes 
fins "
+"a la rendició.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Els trols posseeixen l'habilitat de la regeneració que els cura de la 
mateixa manera que si fossin dintre d'un llogaret."
+"Els trols posseeixen l'habilitat de la regeneració que els cura de la "
+"mateixa manera que si fossin dintre d'un llogaret."
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
@@ -9488,10 +9676,13 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
-"Alguns trols han nascut amb una execessiva força i vitalitat superior a la 
que caracteritza la seva raça. En una societat on la força és positiva, els 
que tenen aquesta condició són venerats com a herois.\n"
+"Alguns trols han nascut amb una execessiva força i vitalitat superior a la "
+"que caracteritza la seva raça. En una societat on la força és positiva, 
els "
+"que tenen aquesta condició són venerats com a herois.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Els trols posseeixen l'habilitat de la regeneració que els cura de la 
mateixa manera que si fossin dintre d'un llogaret."
+"Els trols posseeixen l'habilitat de la regeneració que els cura de la "
+"mateixa manera que si fossin dintre d'un llogaret."
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:3
 msgid "Troll Rocklobber"
@@ -9510,10 +9701,16 @@
 "regeneration ability, which heals them as though they were always stationed "
 "in a village."
 msgstr ""
-"El pensament de llançar una gran roca durant el combat els ha passat pel cap 
a molts trols i alguns d'ells ho han agafat com la seva arma preferida. Degut a 
que aquestes pedres sovint no són fàcils de trobar, els llança pedres les 
transporten en sacs en forma de fona damunt les seves espatlles.\n"
+"El pensament de llançar una gran roca durant el combat els ha passat pel cap 
"
+"a molts trols i alguns d'ells ho han agafat com la seva arma preferida. "
+"Degut a que aquestes pedres sovint no són fàcils de trobar, els llança "
+"pedres les transporten en sacs en forma de fona damunt les seves espatlles.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Encara que difícils de manegar, una pedra llançada per un d'aquests 
monstres és molt més mortal que qualsevol fletxa, si aconsegueix impactar. 
Els trols posseeixen l'habilitat de la regeneració que els cura de la mateixa 
manera que si fossin dintre d'un llogaret."
+"Encara que difícils de manegar, una pedra llançada per un d'aquests 
monstres "
+"és molt més mortal que qualsevol fletxa, si aconsegueix impactar. Els trols 
"
+"posseeixen l'habilitat de la regeneració que els cura de la mateixa manera "
+"que si fossin dintre d'un llogaret."
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
 msgid "Troll Warrior"
@@ -9533,10 +9730,19 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
-"Els trols no ho necessiten i, normalment, prefereixen no portar armes 
convencionals en el combat, es valen perfectament de garrots i roques. Tot i 
així s'han vist en nombroses ocasions trols portant armadures als peus i 
martells de metall. S'especula amb que els seus comuns aliats els orcs són la 
font d'això i sovint els artífexs d'aquestes armes. Diverses expedicions a 
caus desallotjats de trols han mostrat poca evidència d'ús d'eines, i en 
absolut cap rastre de treballs de manufactura del metall. Donada la 
perillositat d'un trol en el combat, pensar en un vestit amb una armadura 
completa és totalment aterrador.\n"
+"Els trols no ho necessiten i, normalment, prefereixen no portar armes "
+"convencionals en el combat, es valen perfectament de garrots i roques. Tot i "
+"així s'han vist en nombroses ocasions trols portant armadures als peus i "
+"martells de metall. S'especula amb que els seus comuns aliats els orcs són "
+"la font d'això i sovint els artífexs d'aquestes armes. Diverses expedicions 
"
+"a caus desallotjats de trols han mostrat poca evidència d'ús d'eines, i en "
+"absolut cap rastre de treballs de manufactura del metall. Donada la "
+"perillositat d'un trol en el combat, pensar en un vestit amb una armadura "
+"completa és totalment aterrador.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Els trols posseeixen l'habilitat de la regeneració que els cura de la 
mateixa manera que si fossin dintre d'un llogaret."
+"Els trols posseeixen l'habilitat de la regeneració que els cura de la "
+"mateixa manera que si fossin dintre d'un llogaret."
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:3
 msgid "Troll Whelp"
@@ -9553,10 +9759,15 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
-"Descriure un trol com una cria és en realitat un oxímoron donat que els 
seus cossos són ja molt més durs que els d'un home adult. Són maldestres i 
encara són incapaços de caminar bé pel que es veuen obligats a gatejar amb 
les quatre cames, però això no els causa cap impediment degut a la força 
bruta que caracteritza la seva raça.\n"
+"Descriure un trol com una cria és en realitat un oxímoron donat que els 
seus "
+"cossos són ja molt més durs que els d'un home adult. Són maldestres i 
encara "
+"són incapaços de caminar bé pel que es veuen obligats a gatejar amb les "
+"quatre cames, però això no els causa cap impediment degut a la força bruta 
"
+"que caracteritza la seva raça.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Els trols posseeixen l'habilitat de la regeneració que els cura de la 
mateixa manera que si fossin dintre d'un llogaret."
+"Els trols posseeixen l'habilitat de la regeneració que els cura de la "
+"mateixa manera que si fossin dintre d'un llogaret."
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
 msgid "Vampire Bat"
@@ -9675,12 +9886,22 @@
 "damage to the undead, and can even damage living creatures. White magi are "
 "capable of healing units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
-"Alguns mags, car que aprenen del món que els envolta i car que aprenen la 
veritat del patiment i les desgràcies que la humanitat sovint pateix, troben 
que no poden enclaustrar-se en una vida dedicada a l'estudi. Aquests homes i 
dones abandones la vida de mag i ordres entren en ordres monàstiques dedicant 
les aptituds que els han estat concedides al bé de tothom. Després d'ésser 
ordenats sovint viatgen arreu del món curant malalties i ferits.\n"
-"\n"
-"Encara que no han estat entrenats per al combat, hi ha un enemic envers el 
que són uns potents aliats. Si és necessari poden invocar el poder de la llum 
per expulsar les criatures de l'altre món del plànol mortal.\n"
-"\n"
-"Notes especials\n"
-"La llum invocada per un mag blanc és màgica per natura, i sempre té una 
gran probabilitat d'impactar en l'oponent. Aquesta llum causa un gran mal als 
no morts i fins i tot pot ferir les criatures vives. Els mags blancs tenen la 
capacitat de curar les unitats que estan a prop d'ells i l'enverinament."
+"Alguns mags, car que aprenen del món que els envolta i car que aprenen la "
+"veritat del patiment i les desgràcies que la humanitat sovint pateix, troben 
"
+"que no poden enclaustrar-se en una vida dedicada a l'estudi. Aquests homes i "
+"dones abandones la vida de mag i ordres entren en ordres monàstiques "
+"dedicant les aptituds que els han estat concedides al bé de tothom. Després 
"
+"d'ésser ordenats sovint viatgen arreu del món curant malalties i ferits.\n"
+"\n"
+"Encara que no han estat entrenats per al combat, hi ha un enemic envers el "
+"que són uns potents aliats. Si és necessari poden invocar el poder de la "
+"llum per expulsar les criatures de l'altre món del plànol mortal.\n"
+"\n"
+"Notes especials\n"
+"La llum invocada per un mag blanc és màgica per natura, i sempre té una 
gran "
+"probabilitat d'impactar en l'oponent. Aquesta llum causa un gran mal als no "
+"morts i fins i tot pot ferir les criatures vives. Els mags blancs tenen la "
+"capacitat de curar les unitats que estan a prop d'ells i l'enverinament."
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:81
 msgid "female^White Mage"
@@ -9702,9 +9923,16 @@
 "mounts have a rather easy time traversing the mountains, though water and "
 "woods will still slow them down."
 msgstr ""
-"Ningú n'està segur de com va néixer la pràctica de domesticar i cavalcar 
els llops. Els goblins són molt més petits i lleugers que els orcs, i aquells 
que poden fer-se amb una muntura tindran un paper més segur, i molt més 
agradable en combat.\n"
-"\n"
-"Els llops, probablement, no podrien suportar mai el pes d'un humà en 
armadura, però un goblin amb una armadura de cuir és una càrrega més fàcil 
de portar. A diferència dels cavalls, aquestes muntures són més ràpids 
travessant terrenys muntanyosos, encara que l'aigua i els boscos els faran 
alentir."
+"Ningú n'està segur de com va néixer la pràctica de domesticar i cavalcar 
els "
+"llops. Els goblins són molt més petits i lleugers que els orcs, i aquells "
+"que poden fer-se amb una muntura tindran un paper més segur, i molt més "
+"agradable en combat.\n"
+"\n"
+"Els llops, probablement, no podrien suportar mai el pes d'un humà en "
+"armadura, però un goblin amb una armadura de cuir és una càrrega més fà
cil "
+"de portar. A diferència dels cavalls, aquestes muntures són més ràpids "
+"travessant terrenys muntanyosos, encara que l'aigua i els boscos els faran "
+"alentir."
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
 msgid "Wose"
@@ -9726,12 +9954,20 @@
 "Special Notes: Woses regenerate by using natural resources around them, "
 "without needing to huddle in villages to obtain sustenance and aid."
 msgstr ""
-"Rarament vist, fins i tot per elfs, el wose és un tipus de criatura de la 
que se sap ben poc. Els elfs són la font de la majoria del que se sap d'ells. 
Per exemple, aquests sers no provenen dels arbres malgrat la similitud de la 
seva forma, i estan més lligats al món de les fades que els propis elfs, 
encara que d'una manera diferent. Els motius i afers de la seva raça són 
desconeguts, encara que la majoria postulen l'obvia idea de que els woses són 
guardes del món natural.\n"
+"Rarament vist, fins i tot per elfs, el wose és un tipus de criatura de la "
+"que se sap ben poc. Els elfs són la font de la majoria del que se sap "
+"d'ells. Per exemple, aquests sers no provenen dels arbres malgrat la "
+"similitud de la seva forma, i estan més lligats al món de les fades que els 
"
+"propis elfs, encara que d'una manera diferent. Els motius i afers de la seva "
+"raça són desconeguts, encara que la majoria postulen l'obvia idea de que 
els "
+"woses són guardes del món natural.\n"
 "\n"
-"Els woses són completament pacífics, però posseeixen una gran força. De 
totes maneres, no són ni ràpids ni estan habituats a moure's pel món.\n"
+"Els woses són completament pacífics, però posseeixen una gran força. De "
+"totes maneres, no són ni ràpids ni estan habituats a moure's pel món.\n"
 "\n"
 "Notes especials\n"
-"Els woses es regeneren per mitja dels recursos naturals que troben al seu 
voltant, sense haver d'entrar en viles per obtenir sustent o ajuda."
+"Els woses es regeneren per mitja dels recursos naturals que troben al seu "
+"voltant, sense haver d'entrar en viles per obtenir sustent o ajuda."
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
@@ -9753,12 +9989,18 @@
 "renew the wraith. Wraiths have very unusual resistances to damage, and move "
 "quite slowly over open water."
 msgstr ""
-"Aquestes torturades formes que una vegada foren guerrers estan entre els 
monstres més terrorífics que un nigromant pot crear. Una espasa passarà a 
través d'ell com si es tractés d'aire. El que inspira més terror és pensar 
que aquestes bèsties són invencibles, una creença que actualment està lluny 
de la realitat\n."
-"\n "
-"A causa d'això, els que guien aquestes criatures les varen encantar perquè 
poguessin curar-se mitjançant la mateixa cosa que les va ferir."
-"\n"
-"Notes especials\n"
-"Un cop de la seva espasa drena la vida de la víctima per curar l'aparició. 
Les aparicions tenen una resistència molt inusual als impactes i es mouen 
bastant lentament sobre l'aigua."
+"Aquestes torturades formes que una vegada foren guerrers estan entre els "
+"monstres més terrorífics que un nigromant pot crear. Una espasa passarà a "
+"través d'ell com si es tractés d'aire. El que inspira més terror és 
pensar "
+"que aquestes bèsties són invencibles, una creença que actualment està 
lluny "
+"de la realitat.\n"
+"\n"
+" A causa d'això, els que guien aquestes criatures les varen encantar perquè 
"
+"poguessin curar-se mitjançant la mateixa cosa que les va ferir.\n"
+"Notes especials\n"
+"Un cop de la seva espasa drena la vida de la víctima per curar l'aparició. "
+"Les aparicions tenen una resistència molt inusual als impactes i es mouen "
+"bastant lentament sobre l'aigua."
 
 #: data/units/Yeti.cfg:3
 msgid "Yeti"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]