wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/nl.po po/...


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/nl.po po/...
Date: Wed, 31 Aug 2005 07:19:01 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/31 11:19:01

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-editor: nl.po 
    po/wesnoth-httt: nl.po 
    po/wesnoth-tdh : nl.po 
    po/wesnoth-trow: nl.po 
    po/wesnoth   : nl.po 

Log message:
    Update Dutch translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.896&tr2=1.897&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po.diff?tr1=1.33&tr2=1.34&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po.diff?tr1=1.52&tr2=1.53&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/nl.po.diff?tr1=1.36&tr2=1.37&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po.diff?tr1=1.52&tr2=1.53&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/nl.po.diff?tr1=1.77&tr2=1.78&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.896 wesnoth/changelog:1.897
--- wesnoth/changelog:1.896   Wed Aug 31 09:33:43 2005
+++ wesnoth/changelog  Wed Aug 31 11:18:59 2005
@@ -1,7 +1,7 @@
 CVS HEAD:
 * language and i18n:
-  * updated translations: Basque, British English, Catalan, French, Finnish,
-   German, Greek, Hungarian, Latin, Polish, Spanish, Turkish
+  * updated translations: Basque, British English, Catalan, Dutch, French,
+   Finnish, German, Greek, Hungarian, Latin, Polish, Spanish, Turkish
  * fix Ruby of Fire object description (#14311)
 * user interface
  * text input box position now changes if resolution is changed (#12466)
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po:1.33 
wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po:1.34
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po:1.33    Thu Aug 25 16:53:08 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po   Wed Aug 31 11:19:00 2005
@@ -73,7 +73,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:382
 msgid "The map already exists. Do you want to overwrite it?"
-msgstr "De map bestaat al. Wil je ze overschrijven?"
+msgstr "De kaart bestaat al. Wil je ze overschrijven?"
 
 #: src/editor/editor.cpp:405
 msgid "Player "
@@ -121,7 +121,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:1088
 msgid "Do you want to save the map before quitting?"
-msgstr "Wil je de map opslaan voor het afsluiten?"
+msgstr "Wil je de kaart opslaan voor het afsluiten?"
 
 #: src/editor/editor.cpp:1120
 msgid "Map saved."
@@ -129,7 +129,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:1127
 msgid "Could not save the map: $msg"
-msgstr "Kon de map niet opslaan: $msg"
+msgstr "Kon de kaart niet opslaan: $msg"
 
 #: src/editor/editor.cpp:1142
 msgid "Error: Illegal character in filename."
@@ -141,11 +141,11 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:47
 msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
-msgstr "Je veranderingen aan de map zullen verloren gaan. Verdergaan?"
+msgstr "Je veranderingen aan de kaart zullen verloren gaan. Verdergaan?"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:74 src/editor/editor_dialogs.cpp:195
 msgid "Create New Map"
-msgstr "Maak Nieuwe Map"
+msgstr "Nieuwe Kaart Maken"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:76 src/editor/editor_dialogs.cpp:390
 #: src/mapgen_dialog.cpp:100
@@ -159,7 +159,7 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:93
 msgid "Generate New Map"
-msgstr "Genereer Nieuwe Map"
+msgstr "Nieuwe Kaart Genereren"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:94
 msgid "Generate Random Map"
@@ -223,7 +223,7 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:493
 msgid "Flip around (this may change the dimensions of the map):"
-msgstr "Kantel (dit kan de resolutie van de map wijzigen)"
+msgstr "Kantel (dit kan de resolutie van de kaart veranderen)"
 
 #: src/editor/editor_main.cpp:235
 msgid "Battle for Wesnoth Map Editor"
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.52 wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.53
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.52 Tue Aug 30 13:19:12 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po    Wed Aug 31 11:19:00 2005
@@ -8,8 +8,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-30 15:13+0200\n"
-"Last-Translator: Maarten Albrecht <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-18 17:34+0100\n"
+"Last-Translator: Roel Thijs <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -53,7 +53,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:23
 msgid "Defeat either of the enemy leaders"
-msgstr "Dood een van de vijandige leiders"
+msgstr "Dood een van de vijandelijke leiders"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:27
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:67
@@ -191,8 +191,8 @@
 "Well, thank you for helping me get back to the surface, but now I must take "
 "what is mine!"
 msgstr ""
-"Wel, bedankt om me naar aan het oppervlak te begeleiden, maar nu moet ik "
-"nemen wat mij toekomt!"
+"Wel, bedankt dat je me hebt geholpen uit die grotten te komen, maar nu moet "
+"ik nemen wat mij toekomt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:142
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
@@ -201,7 +201,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:146
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
 msgstr ""
-"Dacht je dat ik hier een spelletje aan het spelen was? Ik moet mijn erfenis "
+"Dacht je dat ik een spelletje aan het spelen was? Ik moe mijn erfenis "
 "opeisen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:150
@@ -210,17 +210,17 @@
 "barely know where we are. Look to the north... there are orcs about! Look to "
 "the south... there are the hordes of the undead!"
 msgstr ""
-"Zo eenvoudig is het niet! We mogen dan wel aan de oppervlakte zijn, maar "
+"Zo eenvoudig is het niet! We mogen dan wel weer bovengronds zijn, maar "
 "veilig zijn we niet. We hebben niet het flauwste idee waar we zijn en kijk "
-"naar het noorden! Daar zijn orks op komst! En in het zuiden zijn er een "
-"massa levende doden!"
+"naar het noorden! Daar zijn orks op komst! En in het zuiden zijn de levende "
+"doden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:154
 msgid ""
 "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
 "Princess, or against us?"
 msgstr ""
-"Inderdaad. We zullen ons een weg naar buiten moeten vechten. Ben je met ons "
+"Inderdaad. We zullen ons een weg naar buiten moeten vechten. Ben je voor ons "
 "of tegen ons, Prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:158
@@ -228,13 +228,12 @@
 "Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a "
 "little longer... but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
 msgstr ""
-"Misschien is het een goed idee om nog iets langer onze alliantie te "
-"behouden. Maar ik wil die scepter echt, en op een dag zal ik de scepter "
-"hebben ook!"
+"Misschien is het een goed idee om onze alliantie nog iets langer te laten "
+"duren. Maar ik wil die scepter echt, en op een dag zal ik hem hebben ook!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:162
 msgid "Then let us devise a battle plan."
-msgstr "Dan moeten we een strategie ontwerpen."
+msgstr "Dan moeten we een strategie uitdenken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:171
 msgid "Well, we got out alive."
@@ -254,7 +253,7 @@
 "your life."
 msgstr ""
 "Nee, ik denk dat ik je niet echt wil doden. Ik heb dat waarvoor ik gekomen "
-"ben. Wat zou je ervan denken indien ik je leven spaar? Maar dan moet je wel "
+"ben. Wat zou je ervan denken als ik je leven spaar? Maar dan moet je wel "
 "beloven nooit ten zuiden van de grote rivier te komen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:183
@@ -262,15 +261,14 @@
 "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
 "Scepter or no Scepter."
 msgstr ""
-"Met alle respect, Prinses, maar ik denk dat wij het sparen zouden doen, "
-"scepter of geen scepter. Jaja wij zouden het sparen doen, ik bedoel: we "
-"zouden nog een keer het sparen doen."
+"Met alle respect, prinses, maar ik denk dat wij jou zouden sparen, scepter "
+"of geen scepter."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:187
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
 msgstr ""
 "Wat een woorden in de aanwezigheid van koninklijk bloed! Wil je dat ik je "
-"rooster, Elf?"
+"rooster, elf?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:191
 msgid ""
@@ -279,20 +277,19 @@
 "the north, orcs, to the south, dark hordes. We must remain at peace with one "
 "another, or else all perish!"
 msgstr ""
-"Vrienden, vrede! We zijn dan wel uit de tunnels, maar veilig zijn we nog "
+"Vrienden, vrede! We zijn dan wel uit de grotten, maar veilig zijn we nog "
 "steeds niet. Ik denk dat we in de dorre, woeste noorderlanden aanbeland "
-"zijn. Maar waar precies weet ik niet. Richt uw blik naar het noorden en dan "
-"naar het zuiden. In het noorden zijn er orks en in het zuiden duistere "
-"hordes. We moeten de vrede in onze rangen behouden, anders gaan we allen ten "
-"onder."
+"zijn. Maar waar precies weet ik niet. Kijk naar het noorden, er zijn orks, "
+"en in het zuiden levende doden. We moeten de onderlinge vrede bewaren of we "
+"gaan allen tenonder!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:195
 msgid ""
 "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
 "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
 msgstr ""
-"Ik denk dat samenwerking ons beide ten goede zal komen voor iets langer nog. "
-"Maar wat moeten we doen? Hoe gaan we ons verdedigen?"
+"Ik denk dat iets langen samenwerken ons beiden ten goede zal komen. Maar wat "
+"moeten we doen? Hoe gaan we ons verdedigen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:202
 msgid ""
@@ -300,16 +297,17 @@
 "called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people "
 "lies to the east."
 msgstr ""
-"Ik weet waar we zijn. De rivier daar is de Longlier of Arkanthoria in de "
-"oude taal van mijn volk. De thuis van mijn volk is ergens in het oosten."
+"Ik weet waar we zijn. De rivier daar is de Longlier, in mensentaal, of Arkan-"
+"thoria, in de oude taal van mijn volk. Mijn volk komt uit het gebied ten "
+"oosten van hier."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:206
 msgid ""
 "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
 "there for a time?"
 msgstr ""
-"Dan moeten we misschien de rivier in oostelijk richting volgen en daar voor "
-"een tijdje asiel zoeken?"
+"Dan moeten we misschien de rivier in oostelijk richting volgen en daar "
+"bescherming zoeken en een tijdje rusten?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
 msgid ""
@@ -319,10 +317,10 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
-"Het is een goed idee om daar asiel te zoeken, mijn heer, maar niet langs de "
-"rivier. De naam van de rivier betekent: de rivier van de beenderen. Het "
-"kwade sluipt langs de oevers van de rivier en haar water is niet eens "
-"drinkbaar. Nee, prins, we moeten een andere weg kiezen."
+"Het is een goed idee om daar bescherming te zoeken, Heer, maar niet langs de "
+"rivier. De naam van de rivier betekent 'De Beenderrivier'. Machtige en "
+"slechte wezens sluipen langs haar oevers en haar water is niet eens "
+"drinkbaar. Nee, Prins, we moeten een andere weg kiezen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:214
 msgid "But which way, Kalenz?"
@@ -345,7 +343,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:222
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-msgstr "En zul je ons vergezellen, prinses?"
+msgstr "En zul je ons vergezellen naar de Noordelfen, Prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:226
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
@@ -357,8 +355,7 @@
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
 msgstr ""
 "Dat verzekeren we je. Ook al ben je de dochter van de Koningen, onze vijand, "
-"we zullen je geen schade berokkenen bij deze ontmoeting want je hebt ons "
-"geholpen."
+"we zullen je geen haar krenken, want je hebt ons geholpen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:234
 msgid ""
@@ -366,9 +363,9 @@
 "plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the Walking Dead "
 "where the dreaded swamps await."
 msgstr ""
-"We moeten een keuze maken. In het noorden, achter de orks zijn de "
-"sneeuwvlaktes. In het zuiden, achter het leger van de levende doden ligt het "
-"Moeras der Vrees."
+"Dus, we moeten een keuze maken. Naar het noorden voorbij de Orks, waar de "
+"oude sneeuwvlakten van de Elfen liggen, of naar het zuiden, waar ons na de "
+"legers van de Wandelende Doden de gevreesde moerassen wachten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Battle for Wesnoth"
@@ -379,7 +376,7 @@
 "Here we overlook the city of Weldyn. The great city. The ancient city. The "
 "city of evil. The city of good. The city of men."
 msgstr ""
-"Hier kijken we uit over de stad Weldyn. De grote stad. De oude stad. De stad "
+"Hier aanschouwen we de stad Weldyn. De machtige stad. De oude stad. De stad "
 "van het kwade. De stad van het goede. De stad ... van mensen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:16
@@ -427,8 +424,8 @@
 msgstr ""
 "Natuurlijk ben je verbaasd om dit te horen maar het is de waarheid. Snel "
 "verpulverde ik degenen die deze laffe orders hadden uitgevoerd. Dan nam ik "
-"het gebroken lichaam van de kleine prins en vertrok... trok ver weg naar het "
-"land van de elfen."
+"het gebroken lichaam van de kleine prins en vertrok... Ver weg reed ik, naar "
+"het land van de elfen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -440,9 +437,9 @@
 msgstr ""
 "Door een merkwaardig en mysterieus toeval had de elfendame Parandra een "
 "mensenkind gevonden. Ze wist niet waar het vandaan kwam maar wist goed "
-"genoeg dat de orks zonder haar tussenkomst dit kind hadden opgegeten. De "
-"elfen voelden dat er deze kleine veel geluk te wachten stond. Waarschijnlijk "
-"is dit waarom dit rechtvaardige volk instemde met mijn plan."
+"genoeg dat de orks zonder haar tussenkomst dit kind zouden hebben opgegeten. "
+"De elfen voelden dat er deze kleine veel geluk te wachten stond. "
+"Waarschijnlijk is dit waarom dit rechtvaardige volk instemde met mijn plan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -615,8 +612,7 @@
 msgid ""
 "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
 "hard!"
-msgstr ""
-"Dus dit is de Parelbaai. Ze hebben de meermannen hard aan het werk gezet!"
+msgstr "Dus dit is de Parelbaai. Blijkbaar laten ze de meermannen hard werken!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:169
 msgid ""
@@ -705,7 +701,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:311
 msgid "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
-msgstr "Nu dat we vrij zijn kunnen we samen onze onderdrukker bevechten!"
+msgstr "Nu dat we vrij zijn kunnen we samen onze onderdrukker verslaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:326
 msgid "Kaba"
@@ -868,7 +864,7 @@
 msgstr ""
 "De stad is ten noordwesten van hier, een paar mijl landinwaards. Er zijn "
 "twee manieren om de stad te bereiken, over land of over zee. Elk heeft z'n "
-"eigen voor- en nadelen."
+"voor- en nadelen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:485
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
@@ -1018,7 +1014,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:156
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
-msgstr "Delfador, de orks volgen ons! We moeten ons haasten!"
+msgstr "Defaldor, de orks volgen ons! We moeten ons haasten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:160
 msgid ""
@@ -1037,7 +1033,7 @@
 "has slain fifty men and a hundred orcs."
 msgstr ""
 "Konrad, dit is Kaylan, een van de machtigste ridders en een van de weinigen "
-"die zich verzet tegen de duistere koningin. Er wordt gezegd dat zijn lans "
+"die zich verzetten tegen de duistere koningin. Er wordt gezegd dat zijn lans "
 "wel vijftig mannen en meer dan honderd orks heeft gedood."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:168
@@ -1126,7 +1122,7 @@
 "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
 "units from past battles to help you fight again."
 msgstr ""
-"Rekruteer je troepen met beleid, Konrad. En vergeet niet dat je ervaren "
+"Rekruteer je troepen met verstand, Konrad. En vergeet niet dat je ervaren "
 "troepen uit vorige gevechten kunt oproepen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:215
@@ -1179,15 +1175,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:315
 msgid "We should embark now."
-msgstr "We moeten vertrekken."
+msgstr "We moeten inschepen nu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:319
 msgid ""
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
 msgstr ""
-"Een behouden reis, vrienden! Wees er gerust op, dat we stand zullen houden "
-"tegen de troepenmacht van de duistere koningin."
+"Een behouden reis, vrienden! Wees gerust, we zullen stand houden tegen de "
+"troepen van de Duistere Koningin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:330
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port."
@@ -1390,8 +1386,8 @@
 "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
 "towers!"
 msgstr ""
-"De versterkingen van de dwergen moeten sterk geweest zijn! Kijk eens naar "
-"die torenruïnes!"
+"De verdediging van de dwergen moeten sterk geweest zijn! Kijk eens naar die "
+"torenruïnes!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:222
 msgid ""
@@ -1436,11 +1432,11 @@
 "held in slavery by the orcs."
 msgstr ""
 "De arme dorpsbewoners die hier vroeger leefden en met de dwergen handel "
-"dreven zijn nu slaven voor de orks."
+"dreven zijn nu slaven van de orks."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:276
 msgid "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
-msgstr "Slaven voor de orks? We moeten ze bevrijden!"
+msgstr "Slaven van de orks? We moeten ze bevrijden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:280
 msgid ""
@@ -1460,7 +1456,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:288
 msgid "This does not please me, but I will listen to your advice."
-msgstr "Dit bevalt me niet, maar ik zal naar je advies opvolgen."
+msgstr "Dit bevalt me niet, maar ik zal je advies opvolgen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:306
 msgid ""
@@ -1468,7 +1464,7 @@
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
 "Mijn oom smokkelde... euh... ik bedoel... ruilde voedsel met de dwergen. Hij "
-"kon graankarren onder de neus van de orks binnenbrengen."
+"kon graankarren onder de neuzen van de orks binnenbrengen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:310
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
@@ -1512,9 +1508,9 @@
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
-"Ik mag ook zeggen dat jullie jullie vereerd moeten voelen. Het is lang "
-"geleden dat je vereerd bent geweest met de aanwezigheid van een prinses van "
-"Wesnoth."
+"Ik mag ook zeggen dat jullie jullie vereerd zouden moeten voelen. Het is "
+"lang geleden dat je gezegend bent geweesd met de aanwezigheid van een "
+"prinses van Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
@@ -1607,7 +1603,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:140
 msgid "And what say you, Elf-king?"
-msgstr "En wat zeg jij, elfenkoning?"
+msgstr "En wat zeg jij, Elfenkoning?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:144
 msgid ""
@@ -1662,14 +1658,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid "And if I refuse to give it to him?"
-msgstr "En ik weiger de scepter aan hem te geven?"
+msgstr "En als ik weiger de scepter aan hem te geven?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:176
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
 msgstr ""
-"Indien het nodig is, prinses, vraag ik Konrad om je in een duel te bevechten."
+"Indien het nodig is, Prinses, vraag ik Konrad om je in een duel te bevechten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:180
 msgid ""
@@ -1738,7 +1734,7 @@
 "Li'sar zal de koningin zijn, maar jij zult met haar gaan. Inderdaad, ik "
 "vermoed dat we je niet van het tegendeel zouden kunnen overtuigen. Ik heb "
 "gezien hoe je naar haar kijkt, Konrad. Ik denk dat je haar zelfs zou volgen "
-"tot op het einde van de wereld."
+"tot aan het einde van de wereld."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:219
 msgid ""
@@ -1790,7 +1786,7 @@
 "here for a time, and then go forth with them."
 msgstr ""
 "Ik voel dat juffrouw de waarheid spreekt. Delfador, ook al weet ik dat je "
-"niet akkoord gaat, de worden van Parandra, dochter van Elandria, zijn wijs. "
+"niet akkoord gaat, de woorden van Parandra, dochter van Elandria, zijn wijs. "
 "Rust hier wat uit en ga dan met hen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
@@ -1808,9 +1804,9 @@
 msgstr ""
 "Wijsheid heeft gezegevierd vandaag, Delfador. We zijn samen met Li'sar "
 "geweest in de hachelijkste omstandigheden en hebben lichaam en leven "
-"geriskeerd samen met haar. Maar we hebben nog lichaam en leven. Ze mist "
-"ervaring en is nog te impulsief door haar leeftijd maar mettertijd zal ze "
-"een goede koningin zijn."
+"geriskeerd samen met haar. Maar we hebben nog zowel lichaam als leven. Ze "
+"mist ervaring en is nog te impulsief door haar leeftijd maar mettertijd zal "
+"ze een goede koningin zijn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:255
 msgid ""
@@ -1847,9 +1843,9 @@
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
-"Al jaren is er geen draak meer gezien in dat gebergte, maar het gebergte "
-"heeft haar naam verkregen in lang vervlogen tijden. Maar goed, deze weg zal "
-"gevaarlijk zijn. Is er geen alternatieve route die we zouden kunnen nemen?"
+"Al jaren is er geen draak meer gezien in dat gebergte, de naam dateert uit "
+"lang vervlogen tijden. Maar goed, deze weg zal gevaarlijk zijn. Is er geen "
+"alternatieve route die we zouden kunnen nemen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
 msgid ""
@@ -1991,8 +1987,9 @@
 "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not bode "
 "well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
 msgstr ""
-"De elfen zullen doorvechten. Misschien kunnen ze de strijd winnen, maar het "
-"ziet er niet goed uit. Laat ons daar nu niet over spreken. Voorwaarts!"
+"De elfen zullen doorvechten. Misschien overleven ze zelfs! Maar ik vrees dat "
+"het er voor hen niet rooskleurig uitziet. Laten we het daar nu niet over "
+"hebben. Voorwaarts!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:314
 msgid "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
@@ -2186,7 +2183,7 @@
 msgstr ""
 "Toen ik de koning verraden zag en zijn banier gevallen, verliet ik het "
 "strijdperk. Ik weet nu nog altijd niet of het wijsheid was of lafheid, maar "
-"ik vluchtte en zag geen hoop meer die dag."
+"zag geen hoop meer en vluchtte die dag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:208
 msgid ""
@@ -2260,9 +2257,9 @@
 msgstr ""
 "De winter nadert snel. We hebben maar enkele dagen om de oversteek te maken "
 "en de dichtsbijzijnde brug is ver weg. Om hier gevangen te zitten wanneer de "
-"troepen van Asheviere arriveren zou zelfmoord zijn! Asheviere zou ons als "
-"ratten in de val lokken. Kijk naar het westen! Asheviere heeft een grensfort "
-"en het zit vol met soldaten! We moeten hier oversteken, en snel!"
+"troepen van Asheviere arriveren zou zelfmoord zijn! Dan zitten we als ratten "
+"in de val. Kijk naar het westen! Asheviere heeft een grensfort en het zit "
+"vol met soldaten! We moeten hier oversteken, en snel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:249
 msgid ""
@@ -2479,11 +2476,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:108
 msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
-msgstr "Waar zijn we nu? Waarnaartoe? Ik ben de duisternis moe!"
+msgstr "Waar zijn we nu? Waarnaartoe? Ik heb genoeg van deze duisternis!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:112
 msgid "I am not sure of the way. Let me think for a moment."
-msgstr "Ik ben niet zeker. Laat me even denken."
+msgstr "Ik weet het niet zeker. Laat me even denken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:165
 msgid "En garde!"
@@ -2491,7 +2488,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:169
 msgid "What in the world are you doing here?"
-msgstr "Wat in 's hemelsnaam doe jij hier?"
+msgstr "Wat doe jij hier in 's hemelsnaam?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:173
 msgid "Tracking you down, of course! You have escaped me for the last time!"
@@ -2504,9 +2501,8 @@
 "manner of creatures, and you still want to fight us? You will bring us all "
 "to ruin!"
 msgstr ""
-"Dom wicht! We zitten in ergens diep in een grot, omringd door wie weet wat "
-"voor ongedierte, en jij wilt nog altijd tegen ons vechten? Je jaagt ons "
-"beide de dood in!"
+"Dom wicht! We zitten ergens diep in een grot, omringd door wie weet wat voor "
+"monsters, en jij wilt nog altijd vechten? Je jaagt ons beiden de dood in!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:181
 msgid ""
@@ -2514,9 +2510,8 @@
 "to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return to the "
 "daylight again!"
 msgstr ""
-"Probeer me niet te bedotten! Ik weet waarom je hier bent! Maar ik zal je "
-"veraad hier en nu bestraffen, daarna haal ik zelf de scepter en keer ik naar "
-"het daglicht terug."
+"Houd me niet voor de gek! Ik weet waarom je hier bent! Maar je zult boeten "
+"voor je verraad en dan ga ik zelf achter de scepter aan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:190
 msgid "Troll"
@@ -2524,7 +2519,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:219
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr "Goblin Ridder"
+msgstr "Kobold Roofridder"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:271
 msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
@@ -2535,30 +2530,30 @@
 "Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely that "
 "would lead to doom for us all!"
 msgstr ""
-"Nu zijn we omsingeld! Wil je nu nog met ons vechten, Prinses? Dat betekent "
-"vast en zeker het einde voor ons allebei."
+"Nu zijn we omsingeld! Wil nog steeds vechten, Prinses? Dat betekent het "
+"einde voor ons allebei."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:279
 msgid ""
 "I see we have little choice but to help each other. Let us fight together "
 "until we return to the surface. Agreed?"
 msgstr ""
-"Ik zie dat we weinig keuze hebben en elkaar wel moeten helpen. We helpen "
-"elkaar tot we het oppervlak bereikt hebben, akkoord?"
+"Ik zie dat we weinig keuze hebben en elkaar wel moeten helpen. We zullen "
+"samenwerken tot we weer bovengronds komen, akkoord?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:283
 msgid ""
 "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall all "
 "perish together, Princess."
 msgstr ""
-"Goed zo, Ik verzeker je dat we de oppervlakte weer bereiken. Indien niet, "
+"Goed dan. Ik verzeker je dat we weer uit deze grotten zullen komen. Zo niet, "
 "dan gaan we samen tenonder."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:287
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
 msgstr ""
-"Maar wanneer we uit deze grot zijn heb ik nog een appeltje te schillen met "
-"jou!"
+"Maar wanneer we uit deze grot zijn heb ik nog een appeltje met je te "
+"schillen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
 msgid ""
@@ -2574,12 +2569,12 @@
 "Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
 msgstr ""
 "Ja inderdaad, we hebben afgesproken dat we elkaar zouden helpen om levend "
-"uit deze grot te geraken, of niet soms? Nu, dan delen we best onze middelen. "
-"Hier is mijn beurs vol met goud."
+"uit deze grot te geraken, of niet soms? Nu, dan doen we er goed aan onze "
+"middelen te delen. Hier is mijn beurs met goud."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:304
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
-msgstr "Je ontvangt 500 goudstukken!"
+msgstr "Je krijgt 200 goudstukken!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:314
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
@@ -2634,8 +2629,8 @@
 msgstr ""
 "Ja het is tijd. Het is tijd voor de waarheid om gesproken te worden. Ik had "
 "gehoopt dit geheim met me in het graf te nemen, maar het heeft niet mogen "
-"zijn. Jullie elfen leven veel te lang, en ook al heb ik geprobeerd jullie "
-"wijsheid te begrijpen, jullie wijsheid is me nog altijd vreemd."
+"zijn. Jullie elfen leven veel te lang, en ook al heb ik geprobeerd jullie te "
+"begrijpen, jullie wijsheid is me nog altijd vreemd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:186
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
@@ -2647,9 +2642,9 @@
 "the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
 "to talk."
 msgstr ""
-"We moeten er hier niet over spreken. Kom me met me, Konrad en Li'sar naar de "
-"top van de berg Elnar, om Weldyn te bekijken, om plannen voor de strijd te "
-"maken, en om te praten."
+"We moeten er hier niet over spreken. Kom met me mee, Konrad en Li'sar, naar "
+"de top van de berg Elnar, om Weldyn te bekijken, om plannen voor de strijd "
+"te maken, en om te praten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:221
 msgid ""
@@ -2657,9 +2652,9 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
-"Wacht! Ik kan dit niet geloven! Je hebt ons inderdaad verslagen! Inderdaad, "
-"je bent waardig, waardig zelfs om de troon te bestijgen. De clans zullen je "
-"helpen. We zullen met je vechten tegen de koningin."
+"Wacht! Ik kan dit niet geloven! Je hebt ons verslagen! Inderdaad, je bent "
+"waardig, waardig zelfs om de troon te bestijgen. De clans zullen je helpen. "
+"We zullen met je vechten tegen de koningin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:225
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
@@ -2696,8 +2691,8 @@
 "queen."
 msgstr ""
 "Ondanks hun bravoure hebben we de overwinning behaald op dit slagveld. "
-"Spijtig genoeg hebben door de leiders te verslaan niemand om onze flanken te "
-"verdedigen. Dit is ongelukkig want het vermoeilijkt onze mars naar de "
+"Spijtig genoeg hebben we door de leiders te verslaan niemand om onze flanken "
+"te verdedigen. Dit is ongelukkig want het vermoeilijkt onze mars naar de "
 "koningin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:256
@@ -2749,7 +2744,7 @@
 msgstr ""
 "Je bent met ons of tegen ons. Indien je ons niet helpt de koningin van de "
 "troon te stoten zullen we jullie van je macht ontdoen wanneer de troon ons "
-"toehoort."
+"toebehoort."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:318
 msgid ""
@@ -2775,7 +2770,7 @@
 msgid ""
 "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
 msgstr ""
-"Ik kan het niet geloeven! Je hebt me verslagen! Maar de klan vecht verder!"
+"Ik kan het niet geloeven! Je hebt me verslagen! Maar de clan vecht verder!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:357
 msgid "Their leader has fallen but still they fight!"
@@ -2804,7 +2799,7 @@
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
-"Ookal sterf ik, het was voor de clan. Je zult worden verslagen en ik zal "
+"Ook al sterf ik, het was voor de clan. Je zult worden verslagen en ik zal "
 "gelijk krijgen wanneer ik zeg dat je niet op kunt tegen de macht van de clan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:474
@@ -2817,7 +2812,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:491
 msgid "|$units_slain| Clan Members Defeated"
-msgstr "|$units_slain| Klanleden verslagen"
+msgstr "|$units_slain| Clanleden verslagen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:511
 msgid ""
@@ -2825,12 +2820,12 @@
 "help in guarding our flanks would be invaluable. Let's take this fight to "
 "their leaders!"
 msgstr ""
-"We vernietigen hun troepen! Laten we de eens testen of de Klan er genoeg van "
+"We vernietigen hun troepen! Laten we de eens testen of de Clan er genoeg van "
 "heeft. Laat ons het vuur aan de schenen leggen van hun leiders!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
-msgstr "Thuis van de Noorder-elfen"
+msgstr "Het Gebied van de Noorder-elfen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:23
 msgid "Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns"
@@ -2855,27 +2850,26 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:159
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-msgstr ""
-"Daar ben je! Je moet snel naar de thuis van de elfen in het oosten komen!"
+msgstr "Daar ben je! Je moet snel naar het Elfenbos in het oosten komen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:170
 msgid "There they are! Charge!"
-msgstr "Daar zijn ze! Chargeer!"
+msgstr "Daar zijn ze! Val aan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:181
 msgid ""
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
-"Daar zijn wat orks! We moeten hen met de mannen van Wesnoth laten vechten en "
-"vermijden hen te bevechten."
+"Daar zijn orks! We moeten hen met de mannen van Wesnoth laten vechten en hen "
+"zelf vermijden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:199
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
 msgstr ""
-"Eindelijk, vrienden, we hebben bijna de thuis van mijn volk, de Noorderelfen "
+"Eindelijk, vrienden, we hebben bijna het bos van mijn volk, de Noorderelfen "
 "bereikt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:203
@@ -2890,14 +2884,16 @@
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
 msgstr ""
-"Maar er is een dikke mist rondom ons. We weten niet welke gevaren ons te "
+"Maar er hangt een dikke mist om ons heen. We weten niet welke gevaren ons te "
 "wachten staan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:211
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
-msgstr "Zolang we verdergaan "
+msgstr ""
+"Zolang we voorzichtig verdergaan, zullen we de veiligheid en gastvrijheid "
+"van de elfen wel bereiken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:226
 msgid "Eonihar"
@@ -2909,19 +2905,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:244
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-msgstr "Gegroet, Eonihar, oude vriend! Waarom heb je naar ons gezocht?"
+msgstr "Gegroet, Eonihar, oude vriend! Waarom was je op zoek naar ons?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:249
 msgid ""
 "When my lord learned of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
-"Wanneer mijn heer hoorde van jullie komst zond hij er ruiters op uit om naar "
-"jullie te zoeken. Er is onheil opkomst."
+"Toen mijn heer hoorde van jullie komst heeft hij ruiters eropuit gezonden om "
+"naar jullie te zoeken. Er is onheil opkomst."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:254
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-msgstr "Onheil? Wat voor soort onheil?"
+msgstr "Onheil? Wat voor onheil?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:259
 msgid ""
@@ -2929,10 +2925,10 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
-"We hebben een grote massa in het zuiden bemerkt, een massa mannen van "
-"Wesnoth, en we geloven dat ze naar jullie op zoek zijn! Er valt geen moment "
-"te verliezen. Jullie moeten snel naar het elfenbos. Alleen daar zullen "
-"jullie veilig zijn!"
+"Er is een groot leger in het zuiden gezien, een massa mannen van Wesnoth, en "
+"we geloven dat ze naar jullie op zoek zijn! Er valt geen moment te "
+"verliezen. Jullie moeten snel naar het Elfenbos. Alleen daar zullen jullie "
+"veilig zijn!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:264
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
@@ -2946,8 +2942,8 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
-"Maar dit is niet alles, heer. De vermaletijde orks hebben een leger "
-"verzamelt om de mannen van Wesnoth op te wachten. Er zal binnenkort een "
+"Maar dit is niet alles, heer. De vermaledijde orks hebben een leger "
+"verzameld om de mannen van Wesnoth op te wachten. Er zal binnenkort een "
 "groot gevecht plaatsvinden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:274
@@ -2955,16 +2951,16 @@
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
 msgstr ""
-"Dit lijkt me uitermate gevaarlijk. Misschien moeten we ons naar het westen "
-"terugtrekken en wachten tot het gevecht voorbij is?"
+"Dit lijkt me uitermate gevaarlijk. Misschien moeten we terugtrekken naar het "
+"westen en wachten tot het gevecht voorbij is?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:279
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow... I expected "
 "you to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
-"Ik vrees dat dit barre landschap daarvoor te gevaarlijk is! Nu goed... ik "
-"zou gedacht hebben dat jij aan de zijde van Wesnoth stond, prinses?"
+"Ik vrees dat dit barre landschap daarvoor te gevaarlijk is! Maar... ik had u "
+"aan de zijde van Wesnoth verwacht, Prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:284
 msgid ""
@@ -2972,8 +2968,8 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
-"Ik ben een eerbare prinses, geen bedrieger zoals jij! Ik beloofde dat ik aan "
-"je zijde zou staan tot we deze contreien verlaten hebben en ik zal mijn "
+"Ik ben een eerbare prinses, geen bedrieger zoals jij! Ik heb beloofd dat ik "
+"aan jou kant zal staan tot we deze contreien verlaten hebben en ik zal mijn "
 "woord houden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:289
@@ -2981,8 +2977,8 @@
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
-"Heer, juffrouw, er valt geen tijd te verliezen! Jullie moeten naar het "
-"oosten, naar de thuis van mijn volk. Alleen daar zullen jullie veilig zijn."
+"Heer, Juffrouw, er valt geen tijd te verliezen! Jullie moeten naar het "
+"oosten, naar het thuis van mijn volk. Alleen daar zullen jullie veilig zijn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:294
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
@@ -2993,7 +2989,7 @@
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
-"Mijn heer heeft een groep elfen verzamelt om je een escorte te geven in het "
+"Mijn heer heeft een groep elfen verzameld om je een escorte te geven in het "
 "bos. Pas op, want we zijn allen in groot gevaar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:312
@@ -3002,9 +2998,9 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
-"Gegroet, elfenvriend! Welkom in Emetria. Je moet hier asiel zoeken totdat "
-"het gevecht voorbij is. Indien jullie hier bij ons blijven zullen we allen "
-"veilig zijn."
+"Gegroet, elfenvriend! Welkom in Emetria. Je moet hier schuilen tot het "
+"gevecht voorbij is. Als jullie hier bij ons blijven zullen we allen veilig "
+"zijn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:316
 msgid ""
@@ -3012,21 +3008,21 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
-"Dank u, heer El'rien. De gastvrijheid van de Noorderelfen moet niet "
-"onderdoen voor die van uw mede-elfen in het zuiden. Mijn mannen zullen u "
-"helpen de vijand uit het bos te houden."
+"Dank u, heer El'rien. De gastvrijheid van de Noorderelfen doet niet onder "
+"voor die van uw mede-elfen in het zuiden. Mijn mannen zullen u helpen de "
+"vijand uit het bos te houden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:336
 msgid ""
 "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
 "never get there now! We have been defeated!"
 msgstr ""
-"We hebben het bos nog niet bereikt, en het gevecht duurt voort. We zullen er "
-"nooit geraken nu! We hebben verloren!"
+"We hebben het bos nog niet bereikt en het gevecht duurt voort. We zullen er "
+"nooit komen! We hebben verloren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:346
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr "elfenvrienden, jullie zijn in veiligheid!"
+msgstr "Elfenvrienden, jullie zijn in veiligheid!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:350
 msgid ""
@@ -3069,8 +3065,8 @@
 "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
 "place where I was born, where I was trained."
 msgstr ""
-"Zo is het helaas, Konrad. Het ziet ernaar uit dat de orks zelfs zijn "
-"neergestreken op het eiland waar ik geboren en opgeleid ben."
+"Helaas,zo is het, Konrad. Blijkbaar zitten de orks nu ook hier, op de plaats "
+"waar ik geboren ben, waar ik ben opgeleid."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:189
 msgid ""
@@ -3228,7 +3224,7 @@
 "island into an ugly wasteland."
 msgstr ""
 "Er worden de vreselijkste dingen over dit eiland gezegd, heer. Men beweert "
-"dat er in groten getale levende doden zijn gekomen, die het eiland in een "
+"dat er in grote getale levende doden zijn gekomen, die het eiland in een "
 "lelijke woestenij hebben veranderd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:165
@@ -3373,7 +3369,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:131
 msgid "But I can hardly see with all this mist around!"
-msgstr "Maar ik zie met moeite door al die mist!"
+msgstr "Maar ik kan amper zien met die mist om me heen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:135
 msgid ""
@@ -3396,7 +3392,7 @@
 "he and his brother have traveled the mountain, wreaking havoc on the dwarven "
 "villages."
 msgstr ""
-"Hij is een te duchten tegenstander, Konrad. Er wordt gezegd dat wanneer de "
+"Hij is een te duchten tegenstander, Konrad. Er wordt gezegd dat toen de "
 "dwergen deze weg bouwden ze de rustplaats van de oude magiër verstoord "
 "hebben, en sindsdien belagen hij en zijn broer de dorpen van de dwergen."
 
@@ -3436,8 +3432,8 @@
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather than trying to defeat these new foes."
 msgstr ""
-"Indien dit juist is Konrad, dan nemen we misschien beter een andere weg rond "
-"de berg dan deze nieuwe vijanden te bevechten."
+"Indien dit juist is Konrad, dan nemen we misschien beter een andere weg, "
+"rond de berg, dan deze nieuwe vijanden te bevechten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
 msgid "What do you say, Delfador?"
@@ -3482,7 +3478,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:232
 msgid "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
-msgstr "Aaaarh! I ben er geweest! Vecht zonder me verder, Broeders!"
+msgstr "Aaaarh! Ik ben er geweest! Vecht zonder me verder, Broeders!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:4
 msgid "Muff Malal's Peninsula"
@@ -3494,7 +3490,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:28
 msgid "Escape down the road to Elensefar"
-msgstr "Ontsnap richting Elensefar"
+msgstr "Ontsnap naar Elensefar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:61
 msgid "Muff Malal"
@@ -3622,10 +3618,11 @@
 "soon. But in these wild north lands, we must fight even for the right to "
 "rest. Look to the north! Those foul orcs will not allow us any peace!"
 msgstr ""
-"Ze hebben gelijk, Kalenz. Ik had de scepter in deze maan willen vinden, maar "
-"het zal niet zo zijn. Onze soldaten zullen beginnen deserteren indien we "
-"niet snel rusten. Maar in deze noorderlanden moeten we zelfs vechten om te "
-"mogen rusten! Kijk naar het noorden! De orks laten ons maar niet met rust."
+"Ze hebben gelijk, Kalenz. Ik had de scepter binnen deze maancyclus willen "
+"vinden, maar het zal niet zo zijn. Onze soldaten zullen beginnen deserteren "
+"indien we niet snel rusten. Maar in deze noorderlanden moeten we zelfs "
+"vechten om te mogen rusten! Kijk naar het noorden! De orks laten ons maar "
+"niet met rust."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:151
 msgid "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
@@ -3743,7 +3740,7 @@
 "Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must not "
 "fight among ourselves."
 msgstr ""
-"Vrede, vrienden! Vrede! Bovengronds sterft het van de orken en jullie zijn "
+"Vrede, vrienden! Vrede! Bovengronds stikt het van de orks en jullie zijn "
 "hier onderling aan het bekvechten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:337
@@ -3751,8 +3748,8 @@
 "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have you "
 "risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
 msgstr ""
-"Goed dan! Leg uit waarom je hier bent, mens. Wie ben jij? Waarom heb je haar "
-"en huid geriskeerd om naar Knalga, woonplaats van de dwergen, te komen?"
+"Goed dan! Leg uit waarom je hier bent, mens. Wie ben jij? Waarom heb je lijf "
+"en lede geriskeerd om naar Knalga, woonplaats van de dwergen, te komen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:342
 msgid "Well, we... we..."
@@ -3816,7 +3813,7 @@
 "my sight. Delfador perished many years ago."
 msgstr ""
 "Jij... jij bent Delfador? Ik zag Delfador toen ik nog een jonge dwerg was en "
-"ik zal je vertellen oude man, je bent delfador niet! Mannen! Haal deze "
+"ik zal je vertellen oude man, je bent Delfador niet! Mannen! Haal deze "
 "bedriegers onder mijn ogen weg. Delfador stierf vele jaren geleden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:412
@@ -3851,8 +3848,8 @@
 "Ja, dat denk ik. Als jullie ons helpen, vriend, zijn alle schatten van "
 "Knalga die we vinden van jou. We willen alleen maar de scepter. Het zal "
 "gevaarlijk zijn. Laat daar geen twijfel over bestaan. Dwergen zullen "
-"sneuvelen, misschien zelfs veel dwergen. Maar het is vast en zaker beter dan "
-"jullie hier te verstoppen voor de orks."
+"sneuvelen, misschien zelfs veel dwergen. Maar het is vast en zeker beter dan "
+"je als wormen te verstoppen voor de orks."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:437
 msgid ""
@@ -4035,7 +4032,7 @@
 "easily... Come forth and attack my loyal duelist!"
 msgstr ""
 "Uw troepen komen dichterbij, bedrieger! Maar ik zal in mijn eigen achtertuin "
-"niet verslagen worden... Kom nader en versla mijn duelisten!"
+"niet verslagen worden... Kom nader en bevecht mijn trouwe duelist!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:317
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:370
@@ -4155,17 +4152,16 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:29
 msgid "Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar"
-msgstr "Raap de Scepter des Vuurs op met Konrad of Li'sar"
+msgstr "Laat Konrad of Li'sar de Scepter des Vuurs oppakken"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:66
 msgid "The Scepter must be getting close now! Where shall we go?"
-msgstr ""
-"De scepter moet hier ergens in de buurt zijn. Waar zouden we naartoe gaan?"
+msgstr "De scepter moet hier ergens in de buurt zijn. Welke kant gaan we op?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:70
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
 msgstr ""
-"Ja, ik voel dat de scepter nabij is! We moeten er voorzichtig naar zoeken."
+"Ja, ik voel dat de scepter dichtbij is! We moeten er voorzichtig naar zoeken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:301
 msgid "Scepter of Fire"
@@ -4178,16 +4174,15 @@
 "bearer!"
 msgstr ""
 "Deze oude scepter werd door de dwergen gesmeed. De scepter is een symbool "
-"van koningschap en heeft de kracht om vuurballen te vuren naar vijanden van "
-"de drager."
+"van koningschap en kan vuurballen schieten naar vijanden van de drager."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:305
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
-"Dit is de Scepter des Vuurs. Alleen een echte opvolger tot de troon durft de "
-"scepter op te rapen!"
+"Dit is de Scepter des Vuurs. Alleen een ware erfgenaam van de troon zal hem "
+"durven oprapen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:328
 msgid "Here it is at last, I have the Scepter!"
@@ -4195,18 +4190,17 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:332
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
-msgstr "De scepter is in onze handen. Laat ons deze stinkende grot verlaten!"
+msgstr "De scepter is van ons. Laten we deze stinkende grot verlaten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:336
 msgid ""
 "I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
 msgstr ""
-"Ik denk dat indien we een beetje in noordelijke richting reizen we er wel "
-"uitgeraken."
+"Ik denk dat als we een stukje naar het noorden gaan we er wel uitkomen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
 msgid "At last! I have the Scepter!"
-msgstr "Eindelijk! De scepter is in mijn handen!"
+msgstr "Eindelijk! Ik heb de scepter!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:360
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
@@ -4219,8 +4213,8 @@
 "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! I "
 "hope you consider that wise."
 msgstr ""
-"Wel, mijn eerste doel voor de scepter is ons te helpen hier uit te geraken! "
-"Ik hoop dat je dat verstandig vindt?"
+"Wel, mijn eerste doel is ons te helpen hier uit te geraken! Ik hoop dat je "
+"dat verstandig vindt?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:368
 msgid ""
@@ -4228,16 +4222,16 @@
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
 msgstr ""
 "De scepter maakt zijn drager machtig maar niet onsterfelijk, kind. Gebruik "
-"de scepter wijselijk. Komaan nu, ik geloof dat er een uitgang is ergens in "
-"het noorden."
+"de scepter wijselijk. Komaan nu, ik geloof dat er in het noorden een uitgang "
+"is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:372
 msgid "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
-msgstr "Ik denk dat ik wel weet wat ik doe. Komaan, laat ons gaan!"
+msgstr "Ik denk dat ik weet wat ik doe. Komaan, laten we gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:4
 msgid "Snow Plains"
-msgstr "Sneeuwvlaktes"
+msgstr "De Sneeuwvlaktes"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:61
 msgid "Urag-Tifer"
@@ -4248,21 +4242,21 @@
 "These fields of snow were once the home of my people. We left here centuries "
 "ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
 msgstr ""
-"Deze sneeuwvlaktes waren ooit de thuis van mijn volk. We zijn hier eeuwen "
-"geleden vertrokken. In de legende is er sprake van een groot zwaard des "
-"vuurs dat hier zou zijn achtergelaten."
+"Deze sneeuwvlaktes waren ooit het woongebied van mijn volk. We zijn hier "
+"eeuwen geleden vertrokken. In de legende is er sprake van een groot zwaard "
+"des vuurs dat hier zou zijn achtergelaten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:106
 msgid ""
 "This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it could be "
 "hidden."
 msgstr ""
-"Dit zwaard zou wel eens interessant kunnen zijn voor later. Ik vraag me af "
+"Dat zwaard zou wel eens interessant kunnen zijn voor later. Ik vraag me af "
 "waar het verstopt is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:4
 msgid "Swamp Of Dread"
-msgstr "Moeras der Vrees"
+msgstr "Het Angstmoeras"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:79
 msgid "Clarustus"
@@ -4289,7 +4283,7 @@
 "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
 "armies and fortunes."
 msgstr ""
-"Dit land is vervloekt. De Lichen hebben hier gedurende jaren legers en geld "
+"Dit land is vervloekt. De Lichen hebben hier jarenlang legers en geld "
 "verzameld."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:164
@@ -4422,10 +4416,10 @@
 "your quest than I did!"
 msgstr ""
 "Ik ben vernietigd, maar mijn missie moet worden volbracht. Ook al zijn "
-"jullie vijanden, jullie zijn tenminste waardige vijanden, dus zal ik jullie "
-"vertellen dat de scepter ten oosten van hier te vinden is. Ik maakte de fout "
-"niet de weg te vragen toen ik verdwaald was in deze grotten. Ik hoop dat "
-"jullie meer geluk hebben."
+"jullie vijanden, jullie zijn tenminste waardig, dus zal ik jullie vertellen "
+"dat de scepter ten oosten van hier te vinden is. Ik maakte de fout niet de "
+"weg te vragen toen ik verdwaald was in deze grotten. Ik hoop dat jullie meer "
+"geluk hebben."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:366
 msgid "The earth shakes."
@@ -4600,8 +4594,8 @@
 "Do not fear, friends. There will be a slaughter here, but it will be orcish "
 "blood staining the streets."
 msgstr ""
-"Vrees niets, vrienden. Er zal een afslachting plaatsvinden, maar een met "
-"orkbloed."
+"Vrees niets, vrienden. Er zal een afslachting plaatsvinden, maar orkbloed "
+"zal de straten kleuren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:335
 msgid ""
@@ -4633,7 +4627,7 @@
 "soldiers to march shoulder-to-shoulder."
 msgstr ""
 "Tot Konrads grote verbazing liepen ze snel door de monding van de rivier. "
-"Het woelige water verborg een doorwaadbare plaats waar zelfs twee eenheden "
+"Het woelige water verborg een doorwaadbare plaats waar zelfs twee soldaten "
 "zij aan zij konden marcheren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:487
@@ -4733,9 +4727,9 @@
 "edict that whichever member of the royal family could retrieve the Scepter "
 "of Fire would rule the land."
 msgstr ""
-"Wanneer Garard II, je oom, nadacht over een mogelijke opvolger, besloot hij "
-"dat een lid van de koninklijke familie dat de scepter zou vinden over het "
-"rijk zou heersen."
+"Toen Garard II, je oom, nadacht over een mogelijke opvolger, besloot hij dat "
+"het lid van de koninklijke familie dat de scepter zou kunnen vinden over het "
+"rijk zal heersen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:601
 msgid "Oh, and you want me to get this scepter?"
@@ -4743,7 +4737,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:606
 msgid "We will help you get it, my lord."
-msgstr "We zullen je helpen de scepter te vinden, heer."
+msgstr "We zullen je helpen de scepter te vinden, Heer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:611
 msgid ""
@@ -4819,7 +4813,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:227
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
-msgstr "Laten we proberen de aanvallen zolang mogelijk af te slaan!"
+msgstr "Laten we proberen de aanvallen zo lang mogelijk af te slaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:251
 msgid "Heldra"
@@ -4922,14 +4916,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:356
 msgid "May he rest peacefully!"
-msgstr "Dat hij in vrede ruste!"
+msgstr "Dat hij in vrede moge rusten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:360
 msgid ""
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
 msgstr ""
-"Hij stierf al vechtende voor jou, prins, zoals ieder van ons voor jou zou "
+"Hij stierf al vechtende voor jou, Prins, zoals ieder van ons voor jou zou "
 "sterven!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:366
@@ -4946,9 +4940,9 @@
 "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let "
 "us go quickly!"
 msgstr ""
-"Wesnoth is niet veilig voor ons. De troepen van de koningin reiken tot in "
-"elke hoek van het land. We moeten naar de noordelijke gebieden, voorbij de "
-"Grote Rivier. Laten we gaan, snel!"
+"Wesnoth is niet veilig voor ons. De troepen van de koningin controleren elke "
+"hoek van het land. We moeten naar de noordelijke gebieden, voorbij de Grote "
+"Rivier. Laten we gaan, snel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:374
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
@@ -4972,7 +4966,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:135
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr "Opgepast, een groot monster leeft in deze heuvels."
+msgstr "Wees gewaarschuwd, een machtig monster leeft in de heuvels voor ons."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:155
 msgid "Haldiel-Aga"
@@ -5058,12 +5052,12 @@
 "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
 "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
 msgstr ""
-"Ik ben niet bang voor zij die ons naar het leven staan. Ik voel dat eenmaal "
-"een zwaard door hen steekt, ze ons niet meer zullen bedreigen."
+"Ik ben niet bang voor zij die ons naar het leven staan. Ik voel dat eens een "
+"zwaard hen doorsteekt, ze ons niet meer zullen bedreigen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:351
 msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
-msgstr "Er is geen alternative weg, maar we moeten voorzichtig verdergaan!"
+msgstr "Er is geen alternative weg, maar we zullen voorzichtig verdergaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
@@ -5075,7 +5069,7 @@
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
 "Ik heb van zo'n dingen gehoord -- snel, sla de spiegel kapot! Misschien is "
-"de kracht van de cockatrices verbonden met de spiegel."
+"de kracht van de Cockatrices verbonden met de spiegel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:376
 msgid "Very well, I'll smash it!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/nl.po:1.36 wesnoth/po/wesnoth-tdh/nl.po:1.37
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/nl.po:1.36  Thu Aug 25 16:53:16 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/nl.po    Wed Aug 31 11:19:00 2005
@@ -158,7 +158,6 @@
 "domoor dan ik gedacht had!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:94
-#, fuzzy
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die... again."
 msgstr ""
 "Stop je gezever, idioot, en maak je klaar om te sterven ... nog maar eens."
@@ -757,9 +756,8 @@
 msgstr "Laganoth"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:136
-#, fuzzy
 msgid "Gwitiii... Gwiti!"
-msgstr "Gwitiii...Gwiti!"
+msgstr "Gwitiii... Gwiti!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:140
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.52 wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.53
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.52 Thu Aug 25 16:53:22 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po    Wed Aug 31 11:19:01 2005
@@ -3451,7 +3451,6 @@
 "Vuurrobijn!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:572
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must get back to the Green Isle. The Elfses have the Ruby of Fire and our "
 "assault has been stopped."
@@ -4030,7 +4029,6 @@
 "niet waren geweest."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:186
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Some favor your people did for us. Why flee at all? And why East? We've "
 "already repelled an Orcish assault just before winter came. We should be "
@@ -5050,7 +5048,6 @@
 "elfen gesloten, je word verwacht hen te hulp te komen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:150
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, and we may come to their aid. We'll have to weigh our options when and "
 "if the time comes. If the Orcs return in great numbers the brunt of their "
Index: wesnoth/po/wesnoth/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/nl.po:1.77 wesnoth/po/wesnoth/nl.po:1.78
--- wesnoth/po/wesnoth/nl.po:1.77    Thu Aug 25 16:53:40 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/nl.po  Wed Aug 31 11:19:01 2005
@@ -15,9 +15,8 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: data/amla.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid "Max HP bonus +"
-msgstr "Max HP bonus +{HP_ADVANCE}"
+msgstr "Max HP bonus +"
 
 #: data/amla.cfg:21
 msgid "Full Heal"
@@ -49,7 +48,7 @@
 
 #: data/help.cfg:29 src/playturn.cpp:1777
 msgid "Units"
-msgstr "Troepen"
+msgstr "Eenheden"
 
 #: data/help.cfg:35
 msgid "Abilities"
@@ -768,7 +767,6 @@
 "mag je kiezen tot wat de eenheid promoveert."
 
 #: data/help.cfg:193
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1873,7 +1871,7 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:95 data/multiplayer.cfg:184 data/multiplayer.cfg:286
 msgid "Drakes"
-msgstr "Drako's"
+msgstr "Draaklingen"
 
 #: data/multiplayer.cfg:109
 msgid "Classic"
@@ -2836,7 +2834,6 @@
 msgstr "Hoe beëindig ik m'n beurt?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:73
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One way to end your turn is to press 'Alt-Space'. Alternatively, you can "
 "right-click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-"
@@ -3636,7 +3633,7 @@
 "Lawful units fight better at day, and chaotic units fight better at night. "
 "Neutral units are unaffected by day and night."
 msgstr ""
-"Rechtvaardige troepen zijn overdag sterker en chaotische troepen zijn 's "
+"Rechtvaardige eenheden zijn overdag sterker en chaotische troepen zijn 's "
 "nachts sterker. Neutrale eenheden worden niet door dag en nacht beïnvloed."
 
 #: data/tips.cfg:2
@@ -3644,7 +3641,8 @@
 "In a campaign, you can use veteran units from previous scenarios by using "
 "the 'recall' option."
 msgstr ""
-"In een veldtocht kun je veteranen gebruiken door ze opnieuw op te roepen."
+"In een veldtocht kun je veteranen uit eerdere scenario's inzetten door "
+"'oproepen' te kiezen in plaats van 'rekruteren'."
 
 #: data/tips.cfg:3
 msgid ""
@@ -3654,11 +3652,11 @@
 "'Resistance' to see how much resistance a unit has against different attack "
 "types."
 msgstr ""
-"Er zijn zijn aanvalssoorten: puntig, scherp, stomp, vuur, koud, en heilig. "
+"Er zijn zes aanvalstypes: puntig, scherp, stomp, vuur, koud, en heilig. "
 "Verschillende eenheden hebben verschillende weerstanden en kwetsbaarheden "
-"voor verschillende types van aanval. Rechts-klik op een eenheid, selecteer "
-"'Troepenbeschrijving' en vervolgens 'Resistentie' om te zien wat de "
-"resistentie van de eenheid is tegen verschillende aanvallen."
+"voor verschillende aanvalstypes. Rechtsklik op een eenheid, selecteer "
+"'Troepenbeschrijving' en kijk onder 'Weerstanden' om te zien wat de "
+"weerstand van de eenheid is tegen verschillende aanvallen."
 
 #: data/tips.cfg:4
 msgid ""
@@ -3667,9 +3665,9 @@
 "in the currently selected terrain is displayed in the top-right corner of "
 "the screen."
 msgstr ""
-"Het terrein waarop je eenheden zich bevinden bepaald hoeveel kans de vijand "
+"Het terrein waarop je eenheden zich bevinden bepaalt hoeveel kans de vijand "
 "heeft om hen te raken. Het verdedigingspercentage van de eenheid die "
-"geselecteerd is wordt getoond rechts-bovenaan."
+"geselecteerd is, wordt rechts-bovenaan weergegeven."
 
 #: data/tips.cfg:5
 msgid ""
@@ -3678,9 +3676,9 @@
 "be cured by moving them to a village, or placing them next to a unit with "
 "the 'cure' ability."
 msgstr ""
-"Vergiftigde eenheden verliezen 8HP per beurt, maar een eenheid zal niet "
-"sterven door vergif. Vergiftigde troepen kunnen een tegengif vinden bij "
-"eenheden die kunnen genezen of in een dorp."
+"Vergiftigde eenheden verliezen 8HP per beurt, maar ze kunnen niet doodgaan "
+"aan het gif: ze houden altijd 1HP over. Vergiftigde eenheden kunnen genezen "
+"worden in een dorp of door een eenheid met de vaardigheid 'geneest'."
 
 #: data/tips.cfg:6
 msgid ""
@@ -3688,9 +3686,9 @@
 "menu. By recalling the same units over and over, you can build up a powerful "
 "and experienced army."
 msgstr ""
-"Je kunt eenheden van een vorig scenario gebruiken door 'Oproepen' te "
-"selecteren in het spel menu. Door eenheden op te roepen kun je een sterk en "
-"ervaren leger opbouwen."
+"Je kunt eenheden van een vorig scenario inzetten door 'Oproepen' te "
+"selecteren in het spelmenu. Door eenheden steeds weer op te roepen kun je "
+"een sterk leger van ervaren troepen opbouwen."
 
 #: data/tips.cfg:7
 msgid ""
@@ -3701,8 +3699,8 @@
 msgstr ""
 "Alle eenheden hebben een beheersingszone in elk van de velden naast hen. "
 "Indien een eenheid in de beheersingszone van een vijand beweegt kan de "
-"eenheid niet verder bewegen die beurt. Warzaaiers kunnen de beheersingszones "
-"ontwijken."
+"eenheid die beurt niet verder bewegen. Eenheden van rang 0 hebben geen "
+"beheersingszone en warzaaiers kun er gewoon doorheen lopen."
 
 #: data/tips.cfg:8
 msgid ""
@@ -3712,15 +3710,15 @@
 "at least 60% chance to hit when attacking."
 msgstr ""
 "De kans om een eenheid te raken hangt normaal gezien af van het terrein "
-"waarop de vijandige eenheid zich bevind, maar magische aanvallen hebben "
-"altijd 70% kans om te raken, zowel be het verdedigen als bij het aanvallen; "
-"precisieschutters hebben altijd 60%.kans om te raken wanneer ze aanvallen."
+"waarop de vijandelijke eenheid zich bevindt, maar magische aanvallen hebben "
+"altijd 70% kans om te raken, zowel bij het verdedigen als bij het aanvallen; "
+"precisieschutters hebben altijd 60% kans om te raken wanneer ze aanvallen."
 
 #: data/tips.cfg:9
 msgid ""
 "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
 msgstr ""
-"Troepen die in een dorp gestationeerd zijn helen 8HP aan het begin van hun "
+"Troepen die in een dorp gestationeerd zijn genezen 8HP aan het begin van hun "
 "beurt."
 
 #: data/tips.cfg:10
@@ -3728,8 +3726,8 @@
 "Units that do not move or attack during their turn rest, and will recover 2 "
 "hitpoints at the beginning of their next turn."
 msgstr ""
-"Troepen die niet bewegen of aanvallen tijdens hun beurt rusten en "
-"recupereren 2HP aan het begin van hun volgende beurt."
+"Troepen die niet bewegen of aanvallen tijdens hun beurt genezen door de rust "
+"2HP aan het begin van hun volgende beurt."
 
 #: data/tips.cfg:11
 msgid ""
@@ -3737,8 +3735,8 @@
 "terrain, while most mounted units don't get any defensive advantage in "
 "villages and castles."
 msgstr ""
-"De meeste infanterietroepen verdedigen zich beter in een dorp of in een "
-"kasteel, maar bereden troepen ontvangen hier geen bonus door."
+"De meeste infanterietroepen kunnen zich beter verdedigen in een dorp of in "
+"een kasteel, maar bereden troepen hebben er geen voordeel."
 
 #: data/tips.cfg:12
 msgid ""
@@ -3746,9 +3744,9 @@
 "weapons, but are vulnerable to attacks with piercing weapons, including bows "
 "and spears."
 msgstr ""
-"Ruiters zijn in het algemeen resistent tegen wapens die snij of impact "
+"Ruiters hebben in het algemeen weerstand tegen wapens die scherpe of stompe "
 "schade aanrichten, maar ze zijn kwetsbaar voor puntige wapens zoals pijlen "
-"en speren. "
+"en speren."
 
 #: data/tips.cfg:13
 msgid ""
@@ -3756,15 +3754,15 @@
 "experience. Units killing an enemy will gain 8 experience for every level of "
 "the unit they kill."
 msgstr ""
-"De genadeslag toebrengen is de beste manier om ervaring te winnen. Eenheden "
-"die een vijand doden ontvange 8XP."
+"De genadeslag toebrengen is de beste manier om ervaringspunten te verdienen. "
+"Eenheden die een vijand doden ontvangen 8XP per rang van de gedode vijand."
 
 #: data/tips.cfg:14
 msgid ""
 "Elvish units move and fight very well in forest. Dwarvish units move and "
 "fight very well in hills and mountains."
 msgstr ""
-"Elfen vechten zeer effectief in bossen. Dwergen zijn zeer effectief op "
+"Elfen vechten zeer sterk in bossen. Dwergen vechten en bewegen het best in "
 "heuvels en bergen."
 
 #: data/tips.cfg:15
@@ -3772,8 +3770,8 @@
 "Patience is often key. Rather than attacking in bad conditions, or with few "
 "troops, wait for better conditions and then attack."
 msgstr ""
-"Geduld is dikwijls de sleutel. Het is verstandiger om te wachten dan om aan "
-"te vallen met weinig eenheden in slechte omstandigheden."
+"Geduld is een schone zaak. Het is verstandiger om te wachten dan in slechte "
+"omstandigheden met weinig eenheden aan te vallen."
 
 #: data/tips.cfg:16
 msgid ""
@@ -3781,8 +3779,8 @@
 "expendable units in some directions to delay enemy units."
 msgstr ""
 "Wanneer je uit verschillende richtingen wordt aangevallen kan het een goed "
-"idee zijn om enkele (ten dode opgeschreven) eenheden naar de vijand toe te "
-"sturen om deze te vertragen."
+"idee zijn om een paar niet onmisbare eenheden naar de vijand toe te sturen "
+"om deze te vertragen."
 
 #: data/tips.cfg:17
 msgid ""
@@ -3798,9 +3796,10 @@
 "finish early. You will always earn more gold this way than through capturing "
 "villages and waiting for turns to run out."
 msgstr ""
-"In veel scenarios zul je een goudbonus krijgen wanneer je het scenario "
-"eerder afwerkt. Je krijgt altijd meer goud door vroeg te eindigen dan door "
-"alle dorpen op de map te controleren totdat de beurten om zijn."
+"In veel scenario's zul je een goudbonus krijgen wanneer je het scenario "
+"eerder voltooid, die afhangt van het aantal dorpen op de kaart. Je krijgt "
+"dan altijd meer goud dan wanneer je alle dorpen inneemt en wacht tot de "
+"laatste beurt."
 
 #: data/tips.cfg:19
 msgid ""
@@ -3810,25 +3809,25 @@
 "for you on their keep so you can recruit there."
 msgstr ""
 "Je leider kan rekruteren of oproepen van gelijk welke donjon in een kasteel, "
-"niet alleen maar vanop de donjon waarvan wordt gestart. Je kunt de donjon "
-"van een vijand veroveren en van daaruit rekruteren. Of je kunt rekruteren "
-"vanaf de donjon van een bondgenoot."
+"niet alleen maar op de donjon waarvan wordt gestart. Je kunt de donjon van "
+"een vijand veroveren en vandaaruit rekruteren. Of je kunt rekruteren vanaf "
+"de donjon van een bondgenoot."
 
 #: data/tips.cfg:20
 msgid ""
 "Skeletons are resistant to piercing and bladed attacks, but vulnerable to "
 "impact, fire, and holy attacks."
 msgstr ""
-"Skeletten zijn uitermate resistent tegen puntige en snij aanvallen maar "
-"kwetsbaar voor stompe, vuur-, en heilige aanvallen."
+"Skeletten hebben een hoge weerstand tegen puntige en scherpe aanvallen, maar "
+"zijn kwetsbaar voor stompe, vuur-, en heilige aanvallen."
 
 #: data/tips.cfg:21
 msgid ""
 "Units with leadership ability make lower level adjacent units on the same "
 "side fight better."
 msgstr ""
-"Aanvoerders zorgen ervoor dat de hen omringende eenheden van lagere rang "
-"beter vechten."
+"Eenheden met leiderschap doen omringende eenheden van een lagere rang "
+"sterker vechten."
 
 #: data/tips.cfg:22
 msgid ""
@@ -3837,32 +3836,33 @@
 "the village."
 msgstr ""
 "Vermijd in het algemeen om troepen naast een verlaten dorp te plaatsen: een "
-"vijand kan het dorp innemen en jou vandaaruit aanvallen."
+"vijand kan het dorp innemen en jou vandaaruit aanvallen, terwijl hij in het "
+"dorp geneest."
 
 #: data/tips.cfg:23
 msgid ""
 "Holding the mouse cursor on an ability or trait shows a description of that "
 "ability or trait."
 msgstr ""
-"Door de cursor over een vaardigheid of een karaktertrek te houden krijg je "
-"een beschrijving van de vaardigheid of karaktertrek."
+"Door de muiscursor op een vaardigheid of een karaktertrek te plaatsen krijg "
+"je een beschrijving van de vaardigheid of karaktertrek."
 
 #: data/tips.cfg:24
 msgid "Use lines of units to screen injured units to let them recover."
 msgstr ""
-"Gebruik een lijn van troepen om je gewonde eenheden te beschermen terwijl ze "
-"recupereren."
+"Gebruik een linie van troepen om je gewonde eenheden te beschermen terwijl "
+"ze recupereren."
 
 #: data/tips.cfg:25
 msgid "Read the hotkeys list in the preferences menu."
-msgstr "Lees de sneltoetslijst in het instellingen menu."
+msgstr "Bekijk de sneltoetslijst in het instellingenmenu."
 
 #: data/tips.cfg:26
 msgid ""
 "If you move a unit, but don't attack or discover any additional information, "
 "you can undo your move by pressing 'u'."
 msgstr ""
-"Indien je een eenheid beweegt maar je valt er niet mee aan en bekomt ook "
+"Als je een eenheid verplaatst, maar je valt er niet mee aan en bekomt ook "
 "geen extra informatie, dan kun je je zet ongedaan maken door op 'u' te "
 "drukken."
 
@@ -3871,15 +3871,15 @@
 "You can see how far enemy units can move by moving the mouse cursor over "
 "them."
 msgstr ""
-"Je kunt zien hoever vijandige eenheden kunnen bewegen door je cursor over "
-"hen heen te bewegen."
+"Je kunt zien hoever vijandige eenheden kunnen bewegen door de muiscursor op "
+"hen te plaatsen."
 
 #: data/tips.cfg:28
 msgid ""
 "Use healers to support your attacks - they will win you battles without "
 "needing to attack anything themselves."
 msgstr ""
-"Gebruik helers of genezers om je aanvallen te ondersteunen - ze winnen "
+"Gebruik verplegers of genezers om je aanvallen te ondersteunen - ze winnen "
 "gevechten zonder te vechten!"
 
 #: data/tips.cfg:29
@@ -3888,27 +3888,27 @@
 "them one less attack than they would normally have. It is thus very "
 "effective against units that have a few powerful attacks."
 msgstr ""
-"De 'vertraagt' aanval doet een vijand trager bewegen en zorgt ervoor dat de "
-"vijand een aanval minder heeft. Tegen eenheden met krachtige aanvallen is "
-"het zeer effectief."
+"De 'vertraagt'-aanval doet een vijand trager bewegen en ontneemt de vijand "
+"één aanval. Tegen eenheden met weinig aanvallen is het zeer effectief."
 
 #: data/tips.cfg:30
 msgid "Holy attacks are very powerful against undead."
-msgstr "Heilige aanvallen zijn zeer krachtig tegen ondoden."
+msgstr "Heilige aanvallen zijn zeer krachtig tegen levende doden."
 
 #: data/tips.cfg:31
 msgid ""
 "Units are healed when they advance a level. Used wisely, this can turn a "
 "fight."
 msgstr ""
-"Eenheden genezen wanneer ze promoveren. Dit kan een gevecht doen keren."
+"Eenheden genezen wanneer ze promoveren. Daar kun je handig gebruik van maken "
+"tijdens een slag."
 
 #: data/tips.cfg:32
 msgid ""
 "Charging units are best used against enemies they can kill with a single "
 "blow."
 msgstr ""
-"Eenheden met stormloop gebruikt men het best tegen vijanden die met een "
+"Eenheden met stormloop gebruikt men het best tegen vijanden die met één "
 "aanval kunnen worden uitgeschakeld."
 
 #: data/traits.cfg:6 data/translations/english.cfg:61
@@ -5149,17 +5149,15 @@
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:3
 msgid "Cockatrice"
-msgstr "Cockatrice"
+msgstr "Basilisk"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes known as 'basilisks', these mystical creatures are said to be able "
 "to turn the living to stone. Needless to say, this makes them extremely "
 "dangerous."
 msgstr ""
-"Soms ook wel Basilisken genoemd. Deze mystieke wezens zijn in staat levende "
-"schepselen in steen te veranderen."
+"Deze mystieke schepselen kunnen levende wezens in standbeelden veranderen."
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:33
 msgid "gaze"
@@ -5275,7 +5273,6 @@
 msgstr "Zwarte Magiër"
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The dread inspired by black magic comes chiefly from how little is known "
 "about it, to the common man. If immortality is truly what it grants, then "
@@ -5367,14 +5364,13 @@
 msgstr "Doodsmeester"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "His wanderings on a dark path have given him power normally not granted to "
 "mortals, but with a terrible cost: the undead that he gave his soul to are "
 "gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a true "
 "undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
-"Gwiti's omzwervingen der duistere wegen liggen aan de basis van zijn "
+"Zijn omzwervingen der duistere wegen liggen aan de basis van zijn "
 "onmenselijke krachten, maar met een hoge tol: De levende doden, waaraan hij "
 "zijn ziel gaf, eisen langzaam ook zijn sterfelijk lichaam op. Mettertijd zal "
 "hij in een levende dode veranderen... die dag is hij niets meer dan een "
@@ -5522,10 +5518,10 @@
 "and have clad them head to toe in shining armor."
 msgstr ""
 "Hun stompe rudimentaire vleugels en het gemis van vuuradem doen misschien "
-"vermoeden deze Drako's gehandicapt zijn; maar niets is minder waar. Drako "
-"Gladiatoren beschermen hun kwetsbare huid met dikke koperen bepantsering en "
-"bewapenen zich met zoveel smaragdgerande wapens als nodig is om welke vijand "
-"dan ook af te slaan."
+"vermoeden dat deze draaklingen gehandicapt zijn; maar niets is minder waar. "
+"Drako Gladiatoren beschermen hun kwetsbare huid met dikke koperen "
+"bepantsering en bewapenen zich met zoveel smaragdgerande wapens als nodig is "
+"om welke vijand dan ook af te slaan."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
@@ -5879,7 +5875,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Dwarvish Fighter"
-msgstr "Bergstrijder"
+msgstr "Dwergstrijder"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:19
 msgid ""
@@ -6150,9 +6146,19 @@
 "enemy unless they are immediately adjacent, or have revealed themselves by "
 "attacking."
 msgstr ""
-"Elfenwrekers zijn uitermate vaardige en snelle strijders, bedreven in alle "
-"gevechtstechnieken. Wrekers zijn ongeëvenaarde strijders in het bos, waar ze 
"
-"hun vijanden in hinderlagen lokken, ongezien tot vlak voor de aanval."
+"De merkwaardige naam 'wreker' komt van de taktiek die deze meester-dolers "
+"meestal gebruiken. Ze laten de vijand door een expres zwakke verdediging "
+"breken en wanneer de vijandelijke, kwetsbare eenheden van achter hun "
+"frontlinies opkomen, verschijnen de wrekers vanuit het niets en vallen aan "
+"om zo de toevoerlijnen van de vijand af te snijden.\n"
+"\n"
+"Dit wordt soms uitgelegd als wraak op de dood van hun kameraden die in "
+"eerdere gevechten zijn omgekomen. Hoewel dat iets te simpel is gadacht, is "
+"het ook niet geheel onjuist.\n"
+"\n"
+"Bijzonderheden: doordat wrekers bijna één zijn met het bos, zijn ze in dat "
+"bos onzichtbaar voor vijanden, behalve wanneer die direct naast hen staan of "
+"wanneer de doler net heeft aangevallen."
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:119
 msgid "female^Elvish Avenger"
@@ -6280,7 +6286,7 @@
 "time, and put them to effective use on the battlefield."
 msgstr ""
 "Elfen zijn van nature niet oorlogszuchtig, maar in tijden van nood komen hun "
-"souplesse en snelheid hen goed van pas, evenals hun vakmanschap. Een elf "
+"souplesse en snelheid, evenals hun vakmanschap, hen goed van pas. Een elf "
 "leert de beginselen van het zwaardvechten en boogschieten onwaarschijnlijk "
 "snel en zet die effectief in op het slagveld."
 
@@ -6296,8 +6302,8 @@
 msgstr ""
 "Een relatief kleine hoeveelheid ervaring maakt van een competente krijger "
 "een meester in het gevecht. Deze als helden vereerde elfen zijn zowel sterk "
-"met de boog als met het zwaard. Vaardigheden die nooit afnemen door een "
-"gebrek aan oefening."
+"met de boog als met het zwaard. Vaardigheden die ze nooit bij gebrek aan "
+"oefening verleren."
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
@@ -6364,10 +6370,17 @@
 "Special Notes: Their marksmanship gives these elves a high chance of hitting "
 "their enemy, but only on the attack."
 msgstr ""
-"Precisieschutters zijn experts in het boogschieten. Hun vaardigheid "
-"garandeert dat 60% van hun schoten raak is, zelfs wanneer de vijand zich "
-"schuil houdt in grillig terrein. Deze eigenschap moet voor hun mindere kunde "
-"in het gevecht op de korte afstand en hun lagere snelheid compenseren."
+"Het buitengewoon scherpe zicht van elfen is een belangrijke factor in hun "
+"vaardigheid met de boog. Een elf die in boogschieten is geoefend kan doelen "
+"raken die een mens niet eens zou zien, zelfs 's nachts. Ze schieten zo snel "
+"dat de vorige pijl nog nauwelijks de boog heeft verlaten als de volgende er "
+"al achteraan vliegt.\n"
+"\n"
+"Deze uitzonderlijke vaardigheid heeft een prijs: deze elfen blinken niet uit "
+"in het zwaardvechten.\n"
+"\n"
+"Bijzonderheden: langboogschutters zijn precisieschutters, wat inhoudt dat ze "
+"altijd een hoge raakkans hebben wanneer ze aanvallen."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:65 data/units/Elvish_Marksman.cfg:185
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:65
@@ -6390,7 +6403,6 @@
 msgstr "Elfenmaarschalk"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The longevity and natural intelligence of elves makes for a vicious aptitude "
 "for military matters, enough even to counter their general distaste for such "
@@ -6409,7 +6421,8 @@
 "scherper dan mensen en kunnen vaak op intuïtie doen waar anderen in getraind 
"
 "moeten worden. In het zeldzame geval dat een elf zich toelegt op "
 "oorlogvoeren, wordt hij een waarlijke meester in de krijgskunst.\n"
-"Bijzonderheden: Het leiderschap van een kapitein maakt dat omringende, "
+"\n"
+"Bijzonderheden: Het leiderschap van een maarschalk maakt dat omringende, "
 "bevriende eenheden van een lagere rang, meer schade toebrengen aan hun "
 "vijanden."
 
@@ -6449,9 +6462,16 @@
 "enemy unless they are immediately adjacent, or have revealed themselves by "
 "attacking."
 msgstr ""
-"Elfenrangers zijn uitermate vaardige en snelle strijders, bedreven in alle "
-"gevechtstechnieken. Rangers zijn ongeëvenaarde strijders in het bos, waar ze 
"
-"hun vijanden in hinderlagen lokken, ongezien tot vlak voor de aanval."
+"Een mens kan nog zo veel jaren doorbrengen in het bos, hij zal nooit het "
+"gevoel van zich kunnen afschudden dat hij een gast is in een hem niet geheel "
+"vriendelijk gezind gebied. Met elfen is dat precies andersom. Iedere elf die "
+"de kennis over de bossen bestudeert raakt er al snel geheel vertrouwd mee. "
+"Gecombineerd met een aanzienlijk talent voor boogschieten en zwaardvechten "
+"is deze elf een dodelijke vijand.\n"
+"\n"
+"Bijzonderheden: doordat dolers bijna één zijn met het bos, zijn ze in dat "
+"bos onzichtbaar voor vijanden, behalve wanneer die direct naast hen staan of "
+"wanneer de doler net heeft aangevallen."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:117
 msgid "female^Elvish Ranger"
@@ -6471,8 +6491,13 @@
 "This combination of incredible mobility, and potent combat strength is one "
 "of the greatest assets the elves possess in warfare."
 msgstr ""
-"Deze ruiters zijn even snel in het bos als op een open veld. Ze zijn in "
-"staat te paard met boog en pijl doel te treffen."
+"De betere ruiters onder de elven rijden door het bos met een snelheid die "
+"voor mensen dodelijk zou zijn. Hoewel dit zeker respect afdwingt voor de "
+"ruiter zelf, vraagt men zich ook af wat voor paarden ze gebruiken, want de "
+"prestaties van deze dieren zijn bijna bovennatuurlijk.\n"
+"\n"
+"De combinatie van hoge mobiliteit en goede krijgskunst is een van de "
+"grootste voordelen die elfen in de strijd hebben."
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
 msgid "Elvish Scout"
@@ -6541,10 +6566,13 @@
 "Special Notes: Their marksmanship gives these elves a high chance of hitting "
 "their enemy, but only on the attack."
 msgstr ""
-"De beste schutters van heel Wesnoth. Scherpschutters zijn experts in het "
-"boogschieten. Hun nauwkeurigheid garandeert dat 60% van hun schoten raak is, "
-"zelfs bij het hoge tempo waarin ze hun pijlen afvuren. Wanneer de vijand "
-"zich ingegraven heeft wordt de Scherpschutter ingezet."
+"Er is een verhaal van een elf die ooit een pijl tegenhield door hem met een "
+"van zijn eigen pijlen uit de lucht te schieten. Gezien de vaardigheid van "
+"deze elfen zou het verhaal wel eens waar kunnen zijn. De scherpschutters "
+"onder de elfen hebben het boogschieten volledig onder de knie.\n"
+"\n"
+"Bijzonderheden: scherpschutters zijn precisieschutters, wat inhoudt dat ze "
+"altijd een hoge raakkans hebben wanneer ze aanvallen."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:123
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
@@ -6861,7 +6889,7 @@
 
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:4
 msgid "Goblin Impaler"
-msgstr "Goblin Spieser"
+msgstr "Kobold Spieser"
 
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:20
 msgid ""
@@ -6873,10 +6901,13 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows an impaler to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
-"Bij gebrek aan intelligentie, kracht en degelijke wapens moeten Goblins het "
-"hebben van hun grote aantallen. Degenen die op een of andere manier eerdere "
-"gevechten overleeft hebben bewapenen zich met een veel grotere speer, zodat "
-"in een gevecht de eerste klap altijd voor de Spieser is."
+"Kobolds worden door orks gebruikt als kanonnenvoer. Degenen die op een of "
+"andere manier toch in leven blijven, proberen dat zo te houden door zich van "
+"beter materiaal te voorzien. Een veel grotere speer compenseert hun korte "
+"armen en steviger pantsers beschermd hun fragiele lichamen.\n"
+"\n"
+"Bijzonderheden: De lengte van hun wapen maakt dat spiesers in een gevecht "
+"altijd de eerste klap uitdelen, ook als ze verdedigen."
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
@@ -6893,8 +6924,12 @@
 "The wolves they are given are bred for speed and strength, making them quite "
 "dangerous in combat."
 msgstr ""
-"De goblin ridders zijn de elite van de goblin ruiters. Ze kunnen ontzettend "
-"snel hun vijanden aanvallen."
+"De kobold roofridders hebben weinig gemeen met de mensen die zich ridder "
+"noemen. De enige overeenkomst is dat ze de elite van de wolfruiters vormen, "
+"vermoedelijk tot die rang opgeklommen door successen in een of andere "
+"plundertocht.\n"
+"\n"
+"De wolven waar ze op rijden worden gefokt op snelheid en kracht."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
 msgid "Goblin Pillager"
@@ -6937,10 +6972,14 @@
 "failure of the orcish bloodline, though no one knows enough of their history "
 "to state anything conclusive."
 msgstr ""
-"Bij gebrek aan intelligentie, kracht en degelijke wapens moeten Goblins het "
-"hebben van hun grote aantallen. Hoewel het ze ontbreekt aan goede wapens en "
-"harnassen, zijn deze speermannen goed uitgerust voor een uitputtingsslag. De "
-"besten onder de Goblin Speermannen worden Spiesers."
+"In elk nest jonge orks zijn er altijd wel een paar kleiner en zwakker dan de "
+"rest. Deze misbaksels worden 'Kobolds' genoemd en worden door hun "
+"soortgenoten geminacht. In de strijd worden ze uitgerust met de meest magere "
+"uitrusting en worden ze gebruikt als schild voor de krijgsheren.\n"
+"\n"
+"Er wordt gespeculeerd dat het bestaan van deze schepsels het begin is van "
+"het verval van de orkse bloedlijn, hoewel niemand genoeg weet van hun "
+"geschiedenis om duidelijke conclusies te trekken."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
 msgid "Grand Knight"
@@ -7101,7 +7140,7 @@
 "these flying beasts."
 msgstr ""
 "Slechts enkele van de natuurlievende elfen kunnen een vriendschapsband "
-"vormen met de machtige grifoenen. Zij die deze vliegende beesten kunnen "
+"vormen met de machtige griffioenen. Zij die deze vliegende beesten kunnen "
 "berijden ontdekken de wereld van de hemel."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
@@ -7219,7 +7258,7 @@
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:3
 msgid "Iron Mauler"
-msgstr "Ijzeren Maler"
+msgstr "IJzermaler"
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:18
 msgid ""
@@ -7331,7 +7370,6 @@
 msgstr "Lich"
 
 #: data/units/Lich.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A lich is the physical embodiment of black magic's first goal: the quest to "
 "achieve immortality. Though a great deal is sacrificed in the rebirth, in "
@@ -7612,9 +7650,9 @@
 "nature, and always have a high chance of hitting their opponents."
 msgstr ""
 "Meerminnen hebben, net als elfen, een aangeboren talent voor magie, hoewel "
-"het in aard heel anders is. Degenen die dat talent onder de knie krijgen "
-"worden hoog aangeslagen en hun vaardigheid wordt gebruikt om dingen te "
-"vervaardigen waarvan mensen zelfs niet durven dromen.\n"
+"hun magie in aard heel anders is. Degenen die dat talent onder de knie "
+"krijgen worden hoog aangeslagen en hun vaardigheid wordt gebruikt om dingen "
+"te vervaardigen waarvan mensen zelfs niet durven dromen.\n"
 "\n"
 "Bijzonderheden: de waterstralen die tovenaressen oproepen zijn van een "
 "magische aard en hebben als zodanig altijd een hoge raakkans."
@@ -7749,8 +7787,13 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
-"De meermannen, die handige schepsels van de zee zijn snel en krachtig in "
-"elke aquatische omgeving maar kunnen amper bewegen op het land."
+"Het is moeilijk te leren omgaan met de verzwaarde netten die meermannen als "
+"wapen gebruiken; degenen die het beheersen staan in hoog aanzien bij hun "
+"soortgenoten. Dit wapen maakt de meermannen een bedreiging voor alle "
+"vijanden die het water zelfs maar naderen.\n"
+"\n"
+"Bijzonderheden: wanneer een vijand in een net gevangen wordt, vertraagt dat "
+"zijn bewegingen en kost hem dat de volgende beurt één aanval."
 
 #: data/units/Merman_Fighter.cfg:3
 msgid "Merman Fighter"
@@ -7784,8 +7827,10 @@
 "of need, many mermen of that occupation will volunteer to swell the ranks of "
 "their military."
 msgstr ""
-"De meermannen, die handige schepsels van de zee zijn snel en krachtig in "
-"elke aquatische omgeving maar kunnen amper bewegen op het land."
+"De technieken die meermannen gebruiken bij het speer-vissen, kunnen ook in "
+"de strijd gebruikt worden, zeker wanneer de vijand niet thuis hoort in het "
+"water. Wanneer dat nodig is, zullen vele meermannen met dat beroep zich "
+"vrijwillig als soldaat aanmelden."
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
@@ -7798,8 +7843,11 @@
 "impact of one is considerably greater. In the water, the mobility of the "
 "mermen more than makes up for this when facing foes who cannot swim."
 msgstr ""
-"De meermannen, die handige schepsels van de zee zijn snel en krachtig in "
-"elke aquatische omgeving maar kunnen amper bewegen op het land."
+"Die meermannen die de kunst van het speerwerpen beheersen worden bijna net "
+"zo sterk als boogschutters - hoewel het gewicht van hun wapen het bereik "
+"vermindert, is de impact veel groter. In het water hebben meermannen qua "
+"mobiliteit een groot voordeel ten op zichte van vijanden die niet kunnen "
+"zwemmen."
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:3
 msgid "Merman Netcaster"
@@ -7819,8 +7867,14 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
-"De meermannen, die handige schepsels van de zee zijn snel en krachtig in "
-"elke aquatische omgeving maar kunnen amper bewegen op het land."
+"Vissen, wat meermannen veel doen, komt er eenvoudig gezegd op neer dat "
+"scholen vissen in een net gejaagd worden. Die netten brengen op zich weinig "
+"schade toe, maar kunnen in de strijd wel gebruikt worden om de vijand te "
+"vertragen, wanneer die bijvoorbeeld probeert een rivier over te steken. In "
+"de strijd worden kleinere, verzwaarde netten gebruikt.\n"
+"\n"
+"Bijzonderheden: wanneer een vijand in een net gevangen wordt, vertraagt dat "
+"zijn bewegingen en kost hem dat de volgende beurt één aanval."
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:3
 msgid "Merman Spearman"
@@ -7835,8 +7889,10 @@
 "effective. They are also useful in melee, even deep under the surface, which "
 "is something that certainly cannot be said of arrows."
 msgstr ""
-"De meermannen, die handige schepsels van de zee zijn snel en krachtig in "
-"elke aquatische omgeving maar kunnen amper bewegen op het land."
+"Meermannen zijn geen boogschutters, maar hun speren dienen hetzelfde doel. "
+"Hoewel geworpen speren onder water weinig bruikbaar zijn, zijn ze aan de "
+"oppervlakte zeer gevaarlijk. Bovendien zijn ze onderwater als korte-afstands "
+"wapens veel effectiever dan pijlen."
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:3
 msgid "Merman Triton"
@@ -7861,7 +7917,7 @@
 "The Mermen Warriors form the core of the mermen armies. Wielding powerful "
 "tridents, they are a bane to any who dare enter their waters."
 msgstr ""
-"De Meerman Strijders vormen het hart van de Meermanlegers. Hun krachtige "
+"De Meerman Strijders vormen het hart van de meermanlegers. Hun krachtige "
 "drietand wordt menig vijand fataal."
 
 #: data/units/Mounted_Fighter.cfg:3
@@ -8006,7 +8062,6 @@
 msgstr "Dodenbezweerder"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One of the greatest circles of what is considered 'black magic' is the art "
 "of necromancy, the terrible ability to awaken the dead with false life. This "
@@ -8070,7 +8125,6 @@
 msgstr "Adelijke Aanvoerder"
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The rank of a noble Commander is held by those who lead battle groups into "
 "combat. Possessing leadership skills, they give lower-level units in "
@@ -8078,11 +8132,11 @@
 "with the sword, although they also carry a bow to use when necessary. If the "
 "Commander is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"De titel Aanvoerder wordt gevoerd door hen die de strijdkrachten naar het "
-"slagveld leiden. Hun leiderschap doet de prestaties van eenheden van mindere "
-"rang verbeteren. Aanvoerders zijn het meest bedreven met het zwaard, "
-"alhoewel ook een boog hen niet ontbreekt. Het einde van de aanvoerder, is "
-"tevens het einde van de slag."
+"De titel Adelijke Aanvoerder wordt gevoerd door hen die de strijdkrachten "
+"naar het slagveld leiden. Hun leiderschap doet de prestaties van eenheden "
+"van mindere rang verbeteren. Aanvoerders zijn het meest bedreven met het "
+"zwaard, alhoewel ook een boog hen niet ontbreekt. Het einde van de "
+"aanvoerder, is tevens het einde van de slag."
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
 msgid "Noble Fighter"
@@ -8628,7 +8682,6 @@
 msgstr "Wedergekomene"
 
 #: data/units/Revenant.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Given false life to do battle once more, the creatures known as Revenants "
 "were clearly great warriors in their time, though the memory of that time is "
@@ -8668,7 +8721,7 @@
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
 msgid "Royal Guard"
-msgstr "Koninklijke Garde"
+msgstr "Koninklijke Gardist"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:22
 msgid ""
@@ -9025,11 +9078,11 @@
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:3
 msgid "Sleeping Gryphon"
-msgstr "Slapende Grifoen"
+msgstr "Slapende Griffioen"
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:16
 msgid "Shhhh! The Gryphon is sleeping! You'd better not wake it up!"
-msgstr "Sssst! De grifoen slaapt! Je maakt het beter niet wakker!"
+msgstr "Sssst! De griffioen slaapt! Maak hem maar niet wakker!"
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:3
 msgid "Soul Shooter"
@@ -9086,7 +9139,6 @@
 msgstr "Geest"
 
 #: data/units/Spectre.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes called the 'hollow men', spectres form the right arm of their "
 "master's power. These abominations are a rightful terror to the living, and "
@@ -9486,10 +9538,15 @@
 "mounts have a rather easy time traversing the mountains, though water and "
 "woods will still slow them down."
 msgstr ""
-"Goblins zijn kleiner en zwakker dan de orks. Ze hebben wolven leren trainen "
-"om als rijdier te gebruiken. De Wolfruiters vormen de verkenners van het "
-"goblinleger. In tegenstelling tot de meeste bereden troepen hebben zij geen "
-"moeite met bergen."
+"Niemand weet zeker hoe het gebruik om wolven te temmen en te bereiden is "
+"ontstaan. Kobolds zijn kleiner en veel zwakker dan orks. Degenen die een "
+"rijdier kunnen vinden, verkrijgen een sterkere, veiligere positie in de "
+"strijd.\n"
+"\n"
+"Wolven kunnen het gewicht van een man in een harnas niet dragen, maar een "
+"kobold in leren pantsers zijn een veel lichtere last. Anders dan paarden, "
+"bewegen deze rijdieren makkelijk door de bergen, hoewel water en bos ook hen "
+"vertragen."
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
 msgid "Wose"
@@ -10982,7 +11039,7 @@
 "want to save the game?"
 msgstr ""
 "Een netwerkdisconnectie heeft plaatsgevonden en het spel kan niet doorgaan. "
-"Wil jet het spel opslaan?"
+"Wil je het spel opslaan?"
 
 #: src/playturn.cpp:87
 msgid "It is now your turn"
@@ -11006,14 +11063,13 @@
 
 #: src/playturn.cpp:661
 msgid "Attack Enemy"
-msgstr "Val Vijand Aan"
+msgstr "Vijand Aanvallen"
 
 #: src/playturn.cpp:662
 msgid "Choose weapon:"
 msgstr "Kies wapen: "
 
 #: src/playturn.cpp:1311
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
 msgstr ""
@@ -11022,7 +11078,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1319 src/playturn.cpp:1324
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
-msgstr "Sommige eenheden kunnen nog bewegen. Wil je echt je beurt beëindigen"
+msgstr "Sommige eenheden kunnen nog bewegen. Wil je echt je beurt beëindigen?"
 
 #: src/playturn.cpp:1339
 msgid "Auto-Save"
@@ -11031,11 +11087,12 @@
 #: src/playturn.cpp:1341
 msgid "Could not auto save the game. Please save the game manually."
 msgstr ""
-"Kon het spel niet automatisch opslaan. Gelieve het spel manueel op te slaan."
+"Kon het spel niet automatisch opslaan. Gelieve het spel handmatig op te "
+"slaan."
 
 #: src/playturn.cpp:1582
 msgid "Rename Unit"
-msgstr "Hernoem Eenheid"
+msgstr "Eenheid Hernoemen"
 
 #: src/playturn.cpp:1631 src/playturn.cpp:1645
 msgid "Error"
@@ -11075,7 +11132,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1884
 msgid "You have no units available to recruit."
-msgstr "Je hebt geen eenheden beschikbaar om te rekruteren."
+msgstr "Er zijn geen eenheden beschikbaar om te rekruteren."
 
 #: src/playturn.cpp:1896
 msgid "Recruit"
@@ -11094,15 +11151,14 @@
 "My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do you "
 "really want to dismiss $noun?"
 msgstr ""
-"Mijnheer, deze eenheid is ervaren en is al gepromoveerd! Wil je $noun echt "
+"Heer, deze eenheid is ervaren en is al gepromoveerd! Wilt u $noun echt "
 "ontslaan?"
 
 #: src/playturn.cpp:1991
 msgid ""
 "My lord, this unit is close to advancing a level! Do you really want to "
 "dismiss $noun?"
-msgstr ""
-"Mijnheer, deze eenheid is bijna gepromoveerd! Wil je $noun echt ontslaan?"
+msgstr "Heer, deze eenheid is bijna gepromoveerd! Wilt u $noun echt ontslaan?"
 
 #: src/playturn.cpp:1996
 msgid "her"
@@ -11122,7 +11178,7 @@
 "(You must have veteran survivors from a previous scenario)"
 msgstr ""
 "Er zijn geen troepen beschikbaar om op te roepen\n"
-"(Je moet veteranen uit vorige scenarios hebben)"
+"(Je moet overlevende veteranen uit vorige scenario's hebben)"
 
 #: src/playturn.cpp:2045
 msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
@@ -11134,7 +11190,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2080
 msgid "Dismiss Unit"
-msgstr "Ontsla Eenheid"
+msgstr "Eenheid Ontslaan"
 
 #: src/playturn.cpp:2092
 msgid "Recall"
@@ -11178,7 +11234,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2343 src/playturn.cpp:2397
 msgid "Kills"
-msgstr "Gedoodden"
+msgstr "Slachtoffers"
 
 #: src/playturn.cpp:2349
 msgid "Damage Inflicted"
@@ -11264,7 +11320,7 @@
 msgid "This unit is invisible. It cannot be seen or attacked by enemy units."
 msgstr ""
 "Deze eenheid is onzichtbaar en kan niet worden gezien of aangevallen door "
-"vijandige eenheden."
+"vijandelijke eenheden."
 
 #: src/reports.cpp:124
 msgid "invisible: "
@@ -11275,8 +11331,8 @@
 "This unit has been slowed. It moves at half normal speed and receives one "
 "less attack than normal in combat."
 msgstr ""
-"Deze eenheid is vertraagd. Het beweegt aan halve snelheid en ontvangt een "
-"aanval minder dan normaal."
+"Deze eenheid is vertraagd. Hij beweegt op halve snelheid en heeft één 
aanval "
+"minder dan normaal."
 
 #: src/reports.cpp:129
 msgid "slowed: "
@@ -11291,8 +11347,8 @@
 "Units cannot be killed by poison alone. The poison will not reduce it below "
 "1 HP."
 msgstr ""
-"Deze eenheid is vergiftigd. Het zal 8HP verliezen per beurt totdat het een "
-"remedie kan vinden in een dorp of bij een bevriende eenheid met de 'geneest' "
+"Deze eenheid is vergiftigd. Hij elke beurt 8HP verliezen, totdat hij "
+"genezing vindt in een dorp of bij een bevriende eenheid met de 'geneest' "
 "vaardigheid."
 
 #: src/reports.cpp:134
@@ -11301,7 +11357,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:141
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr "Deze eenheid is in steen veranderd. Het kan bewegen noch aanvallen."
+msgstr "Deze eenheid is in steen veranderd. Hij kan bewegen noch aanvallen."
 
 #: src/reports.cpp:141
 msgid "stone: "
@@ -11325,11 +11381,11 @@
 
 #: src/reports.cpp:325
 msgid "Owned village"
-msgstr "Ingenomen Dorpen"
+msgstr "Eigen Dorp"
 
 #: src/reports.cpp:327
 msgid "Enemy village"
-msgstr "Vijandig Dorp"
+msgstr "Vijandelijk Dorp"
 
 #: src/reports.cpp:329
 msgid "Allied village"
@@ -11377,7 +11433,7 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:204 src/serialization/parser.cpp:216
 msgid "Empty variable name"
-msgstr "Lege variabel naam"
+msgstr "Lege variabelenaam"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:210
 msgid "Unexpected characters after variable name (expected , or =)"
@@ -11433,26 +11489,25 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:209
 msgid "Start a new single player campaign"
-msgstr "Start een nieuwe single-player veldtocht"
+msgstr "Begin een nieuwe single-player veldtocht"
 
 #: src/titlescreen.cpp:210
 msgid ""
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
-msgstr ""
-"Speel multiplayer (hotseat, LAN, of Internet), of een scenario tegen AI"
+msgstr "Speel multiplayer (hotseat, LAN, internet of tegen de computer)."
 
 #: src/titlescreen.cpp:211
 msgid "Load a single player saved game"
-msgstr "Laad een single-player bewaard spel"
+msgstr "Een eerder opgeslagen single-player spel voortzetten"
 
 #: src/titlescreen.cpp:212
 msgid "Change the language"
-msgstr "Verander de taal"
+msgstr "De taal instellen"
 
 #: src/titlescreen.cpp:213
 msgid "Configure the game's settings"
-msgstr "Configureer de instellingen van het spel"
+msgstr "Verander de instellingen van het spel"
 
 #: src/titlescreen.cpp:214
 msgid "View the credits"
@@ -11460,7 +11515,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:215
 msgid "Quit the game"
-msgstr "Spel verlaten"
+msgstr "Het spel verlaten"
 
 #: src/titlescreen.cpp:246
 msgid "More"
@@ -11484,7 +11539,7 @@
 
 #: src/unit_types.cpp:341
 msgid "strikes"
-msgstr "slagen"
+msgstr "aanvallen"
 
 #: src/unit_types.cpp:952
 msgid "chaotic"
@@ -11497,9 +11552,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:952
 msgid "neutral"
 msgstr "neutraal"
-
-#~ msgid "healthy"
-#~ msgstr "gezond"
-
-#~ msgid "invisible"
-#~ msgstr "onzichtbaar"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]