wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth af.po


From: ott
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth af.po
Date: Wed, 31 Aug 2005 05:24:26 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   ott <address@hidden>  05/08/31 09:24:26

Modified files:
    po/wesnoth   : af.po 

Log message:
    update Afrikaans translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/af.po.diff?tr1=1.35&tr2=1.36&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.35 wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.36
--- wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.35    Sat Aug 27 00:09:30 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/af.po  Wed Aug 31 09:24:24 2005
@@ -131,6 +131,15 @@
 "then <italic>text='Heir to the Throne'</italic>. As Battle for Wesnoth can "
 "be quite challenging, you may wish to start on <italic>text=Easy</italic>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Om mee te begin is dit beter om die <italic>text=Tutoriaal</italic> knop op "
+"die hoof keusebalk te kliek. Dit sal jou na die interaktiewe tutoriaal neem "
+"wat jou die basiese aspekte van Wesnoth sal leer. Hierna word dit aanbeveel "
+"dat jy die Troonopvolger veldtog eerste speel - kliek <italic>text=Veldtog</"
+"italic> dan <italic>text='Troonopvolger'</italic>. Aangesien Stryd om "
+"Wesnoth nogal uitdagend kan wees mag jy dalk eers met die "
+"<italic>text=Maklik</italic> verstelling wil begin."
 
 #: data/help.cfg:74
 msgid ""
@@ -177,6 +186,13 @@
 "need to reach a destination, to rescue someone, to solve a puzzle, or just "
 "to survive a certain number of turns."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Elke scenario het sekere doelwitte, wat vertoon word voor die scenario "
+"begin. Hierdie doelwitte is die lys van goed wat jy moet doen om te wen en "
+"wat jy moet doen om te verhoed dat jy verloor. Dikwels is die doelwit om al "
+"die vyande te oorwin, maar ander kere moet jy 'n bestemming bereik, iemand "
+"red, of 'n raaisel oplos of eenvoudig net vir 'n aantal beurte lank oorleef."
 
 #: data/help.cfg:84
 msgid ""
@@ -187,6 +203,12 @@
 "preserving your best troops so that they can be used again in later "
 "scenarios in the campaign."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Veldtogte bestaan uit 'n reeks scenarios wat mekaar opvolg en 'n storie "
+"vertel. Tydens 'n veldtog moet jy dikwels versigtiger speel en jou beste "
+"troepe bewaar sodat hulle in latere scenarios in die veldtog gebruik kan "
+"word."
 
 #: data/help.cfg:89
 msgid "Recruiting and Recalling"
@@ -224,6 +246,13 @@
 "keep. You may only recruit as many units as you have free hexes in your "
 "castle, and you cannot spend more gold than you actually have on recruiting."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"As jy met die regtermuisknop op die kasteel-heksagonaal gekliek en werf "
+"gekies het, sal die nuwe eenheid op daardie blok verskyn. Andersins sal dit "
+"op 'n leë blok naby die vesting verskyn. Jy mag slegs soveel eenhede werf as 
"
+"wat jy leë heksagonale in jou kasteel beskikbaar het en jy kan nie meer goud 
"
+"spandeer as wat jy werklik beskikbaar het nie."
 
 #: data/help.cfg:94
 msgid ""
@@ -232,6 +261,10 @@
 "Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> which "
 "modify their statistics."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Gewerfde eenhede kom met willekeurige <ref>dst=traits text=Eienskappe</ref> "
+"wat hulle statistieke sal verander."
 
 #: data/help.cfg:96
 msgid ""
@@ -241,6 +274,11 @@
 "Recalling costs a standard 20 gold and presents you with a list of all "
 "surviving units from previous scenarios."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"In latere scenarios mag jy ook oorlewendes terugroep van vroeëre veldslagte. 
"
+"Terugroep kos 'n standaard bedrag van 20 goud en gee jou die keuse van "
+"oorlewende eenhede uit vorige scenarios."
 
 #: data/help.cfg:98
 msgid ""
@@ -250,6 +288,11 @@
 "support. See <ref>dst=income_and_upkeep text='Income and Upkeep'</ref> for "
 "more information."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Eenhede kos nie alleen goud om te Werf of Terug te roep nie, hulle vereis "
+"ook geld om te ondersteun. Sien <ref>dst=income_and_upkeep text='Inkomste en "
+"Onderhoud'</ref> vir meer inligting."
 
 #: data/help.cfg:103
 #, fuzzy
@@ -364,6 +407,18 @@
 "it, selecting Unit Description, and then looking at <italic>text='Terrain "
 "Modifiers'</italic>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"elke eenheid het 'n sekere aantal bewegingspunte wat opgebruik word wanneer "
+"dit na 'n nuwe blok beweeg word, wat afhang van die soort Terrein van "
+"daardie blok. Grasvlakte sal byvoorbeeld byna altyd 1 bewegingspunt kos om "
+"op te beweeg. Presies hoeveel bewegingspunte opgebruik word, hang egter ook "
+"af van die soort eenheid - in woude sal elwe slegs 1 bewegingspunt gebruik "
+"terwyl die meeste mens en ork eenhedie 2 punte opgebruik en ruiters 3 punte. "
+"Jy kan leer hoeveel bewegingspunte 'n eenheid vereis om 'n sekere soort "
+"terrein te betree deur met die regtermuisknop daarop te kliek en Eenheid "
+"Beskrywing te kies en deur dan na die <italic>text='Terrein Veranderlikes'</"
+"italic> te kyk."
 
 #: data/help.cfg:127
 msgid ""
@@ -376,6 +431,14 @@
 "as only <ref>dst=ability_skirmisher text='Skirmishers'</ref> can ignore "
 "zones of control."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"'n Ander ding om in gedagte te hou terwyl jy Beheersones beweeg. Elke "
+"eenheid skep 'n beheersone in die blokke onmiddelik rondom dit en enige "
+"vyandige eenheid wat daardie blokke betree sal dadelik sy beweging beeïndig. 
"
+"Deur te leer hoe om beheersones tot jou voordeel te gebruik is 'n belangrike "
+"deel van Wesnoth, aangesien slegs <ref>dst=ability_skirmisher "
+"text='Skermutselaars'</ref> beheersones kan ignoreer."
 
 #: data/help.cfg:129
 msgid ""
@@ -385,6 +448,11 @@
 "Cmd-v. Ctrl-b or Cmd-b shows where the enemy could move, if your units were "
 "not on the map to block their progress."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Om te sien waar die vyand tydens hulle volgende beurte kan beweeg, druk Ctrl-"
+"v of Cmd-V. Ctrl-b of Cmd-b wys waarheen die vyand kan beweeg as jou eenhede "
+"nie op die kaart was om hulle bewegings te beperk nie."
 
 #: data/help.cfg:134
 #, fuzzy
@@ -414,11 +482,15 @@
 "afstandgevegte wat gewoonlik wapens soos boë, spiese en vuurballe insluit."
 
 #: data/help.cfg:137
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "<header>text='Order and number of strikes'</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Volgorde en aantal trefhoue'</header>"
 
 #: data/help.cfg:139
 msgid ""
@@ -432,6 +504,15 @@
 "5 damage, while an Orcish Grunt with a 9-2 attack can only strike twice (but "
 "at 9 damage for each hit)."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Die aanvaller kry die eerste hou dan slaan die verdediger terug. Elke hou "
+"kan óf tref en 'n gegewe hoeveelheid skade aanrig, óf mis en geen skade "
+"aanrig nie. Houe wissel opeenvolgend totdat elke eenheid al sy houe "
+"opgebruik het. Die aantal houe wat 'n eenheid het wissel; 'n Elwe vegter met "
+"'n 5-4 aanval mag 4 keer slaan, elke suksesvolle hou dien 5 punte se skade "
+"toe, terwyl 'n Orcish Grunt met 'n 9-2 aanval slegs twee keer kan slaan "
+"(maar skade van 9 punte vir elke trefhou kan toedien)."
 
 #: data/help.cfg:141
 msgid ""
@@ -439,6 +520,9 @@
 "\n"
 "<header>text='Chance to hit'</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Kans om te tref'</header>"
 
 #: data/help.cfg:143
 msgid ""
@@ -452,6 +536,16 @@
 "Conversely, the elf's chance of hitting the attacker in return depends on "
 "what terrain the attacker is in."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Elke eenheid staan 'n kans om getref te word, gebasseer op die Terrein "
+"waarin dit is. Dit word in die statuspaneel vertoon en mag ook gevind word "
+"deur met die regterknop op die eenheid te kliek, die Eenheidbeskrywing te "
+"kies en te kyk na die <italic>text='Terrein Veranderlikes'</italic>. Baie "
+"elwe het byvoorbeeld 'n verdedigingsaanslag van 70% in die woud, dus sal 'n "
+"eenheid wat hulle aanval slegs 'n 30% kans staan om hulle te tref. Omgekeerd "
+"hang die elf se kanse om die aanvaller te tref af van die terrein waarin die "
+"aanvaller hom bevind."
 
 #: data/help.cfg:145
 msgid ""
@@ -463,6 +557,14 @@
 "regardless of terrain, and, when used offensively, Marksmen always have at "
 "least a 60% chance to hit, regardless of terrain."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Daar bestaan twee uitsonderings op hierdie reël: "
+"<ref>dst=weaponspecial_magical text='Toweraanvalle'</ref> en "
+"<ref>dst=weaponspecial_marksman text=Skerpskutters</ref>. Toweraanvalle het "
+"altyd 'n 70% kans om te tref, ongeag die terrein en wanneer hulle aanvallend "
+"gebruik word, het Skerpskutters altyd ten minste 'n 60% kans om te tref, "
+"ongeag die terrein."
 
 #: data/help.cfg:147
 msgid ""
@@ -470,6 +572,9 @@
 "\n"
 "<header>text=Damage</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Skade</header>"
 
 #: data/help.cfg:149
 msgid ""
@@ -483,6 +588,15 @@
 "modified by the circumstances, select <italic>text='Damage Calculations'</"
 "italic> in the attack selection menu."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Elke aanval wanneer dit tref veroorsaak 'n basiese hoeveelheid skade "
+"afhangende van die soort aanval. 'n Elwe Vegter met 'n 5-4 aanval veroorsaak "
+"byvoorbeeld 5 basispunte skade. Dit word gewoonlik deur twee dinge verander: "
+"<ref>dst=damage_types_and_resistance text=Weerstand</ref> en "
+"<ref>dst=time_of_day text='Tyd in die Dag'</ref>. Om te sien hoe basiese "
+"skadepunte verander word deur die omstandighede, kies "
+"<italic>text='Skadeberekenings'</italic> in die aanvalkeusebalk."
 
 #: data/help.cfg:151
 msgid ""
@@ -493,6 +607,13 @@
 "<ref>dst=weaponspecial_charge text=Charge</ref>, which doubles the damage "
 "dealt by both attacker and defender when the unit with Charge attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"'n Paar eenhede het spesiale <ref>dst=abilities text=vermoëens</ref> wat die 
"
+"skade toegedeel tydens 'n geveg beïnvloed. Die mees algemene hiervan is "
+"<ref>dst=weaponspecial_charge text=Storm</ref>, wat die skade wat deur beide "
+"die aanvaller en verdediger verdubbel wanneer 'n eenheid wat kan Storm "
+"aanval."
 
 #: data/help.cfg:156
 msgid "Damage Types and Resistance"
@@ -522,6 +643,14 @@
 "unit has -100% resistance against a damage type, it will suffer 100% more "
 "damage when hit by that type."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Weerstande werk baie eenvoudig: as 'n eenheid 40% weerstand teen 'n sekere "
+"soort skade het, dan sal hy 40% minder skade ondervind wanneer hy deur 'n "
+"wapen getref word wat daardie soort skade veroorsaak. Dit mag ook wees dat "
+"'n eenheid vatbaar is vir sekere soorte skades. As 'n eenheid -100% "
+"weerstand het teen 'n sekere soort skade, sal dit 100% meer skade ly wanneer "
+"dit deur 'n wapen getref word wat daardie soort skade veroorsaak."
 
 #: data/help.cfg:161
 msgid ""
@@ -531,6 +660,10 @@
 "are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to Holy "
 "damage."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Geraamtes het byvoorbeeld 'n baie hoë weerstand teen Sny en Steekskade maar "
+"is vatbaar vir Impak of Brandskade en uiters vatbaar vir Heilige skade."
 
 #: data/help.cfg:163
 msgid ""
@@ -540,13 +673,16 @@
 "damage. This applies even if the defender has 100% resistance to the damage "
 "type."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"As 'n hou getref het, sal dit altyd ten minste 1 punt skade aanrig. Dit geld "
+"selfs al het die verdediger 'n 100% weerstand teen hierdie soort skade."
 
 #: data/help.cfg:168
 msgid "Time of Day"
 msgstr "Tyd in Dag"
 
 #: data/help.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The time of day affects the damage of certain units as follows:\n"
 " Lawful units get +25% damage in daytime, and -25% damage at night\n"
@@ -554,7 +690,10 @@
 " Neutral units are unaffected by the time of day."
 msgstr ""
 "Die tyd in die dag beïnvloed die skade wat sekere eenhede kan toedien as "
-"volg:"
+"volg:\n"
+" Wettige eenhede kry +25% skade in daglig en -25% skade in die nag\n"
+". Chaotiese eenhede kry +25% skade in die nag en -25% skade in die dag.\n"
+" Neutrale eenhede word nie deur die tyd van die dag beïnvloed nie."
 
 #: data/help.cfg:175
 msgid ""
@@ -564,6 +703,11 @@
 "pane. For the usual day/night cycle, Morning and Afternoon count as day, "
 "First and Second Watch count as night:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Die huidige tyd in die dag kan waargeneem word onderaan die klein kaart in "
+"die statuspaneel. Vir die gewone dag/nag siklus, Oggend en Namiddag tel as "
+"dag, Eerste- en Tweede Wag tel as nag:\n"
 
 #: data/help.cfg:175 data/schedules.cfg:5
 msgid "Dawn"
@@ -1933,6 +2077,12 @@
 "#Opponent moves the balls to your endzone more times than you move them to "
 "theirs"
 msgstr ""
+"\n"
+"Oorwinning:\n"
+"@Move enige bal na jou teenstanders se eindsone meer kere as wat hulle, "
+"hulle s'n na joune kan stoot.Nederlaag:\n"
+"#Opponent beweeg die balle na jou eindsone meer kere as wat jy joune na "
+"hulle s'n kan beweeg."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:199
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:476
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]