wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth po/wesnoth-editor/af.po po/wesnoth-ei/a...


From: ott
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth po/wesnoth-editor/af.po po/wesnoth-ei/a...
Date: Wed, 31 Aug 2005 07:32:56 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   ott <address@hidden>  05/08/31 11:32:56

Modified files:
    po/wesnoth-editor: af.po 
    po/wesnoth-ei : af.po 
    po/wesnoth-httt: af.po 
    po/wesnoth-lib : af.po 
    po/wesnoth-sotbe: af.po 
    po/wesnoth-tdh : af.po 
    po/wesnoth-trow: af.po 
    po/wesnoth   : af.po 
    .       : changelog 

Log message:
    update Afrikaans translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/af.po.diff?tr1=1.15&tr2=1.16&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/af.po.diff?tr1=1.23&tr2=1.24&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/af.po.diff?tr1=1.22&tr2=1.23&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/af.po.diff?tr1=1.22&tr2=1.23&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/af.po.diff?tr1=1.22&tr2=1.23&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/af.po.diff?tr1=1.22&tr2=1.23&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/af.po.diff?tr1=1.17&tr2=1.18&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/af.po.diff?tr1=1.36&tr2=1.37&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.897&tr2=1.898&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.897 wesnoth/changelog:1.898
--- wesnoth/changelog:1.897   Wed Aug 31 11:18:59 2005
+++ wesnoth/changelog  Wed Aug 31 11:32:56 2005
@@ -1,7 +1,7 @@
 CVS HEAD:
 * language and i18n:
-  * updated translations: Basque, British English, Catalan, Dutch, French,
-   Finnish, German, Greek, Hungarian, Latin, Polish, Spanish, Turkish
+  * updated translations: Afrikaans, Basque, British English, Catalan, Dutch,
+   French, Finnish, German, Greek, Hungarian, Latin, Polish, Spanish, Turkish
  * fix Ruby of Fire object description (#14311)
 * user interface
  * text input box position now changes if resolution is changed (#12466)
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/af.po:1.15 
wesnoth/po/wesnoth-editor/af.po:1.16
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/af.po:1.15    Thu Aug 25 16:53:07 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/af.po   Wed Aug 31 11:32:54 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:22+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-30 13:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-31 11:39+0200\n"
 "Last-Translator: ott <address@hidden>\n"
 "Language-Team: afrikaans\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,16 +22,15 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:160
 msgid "Draw tiles"
-msgstr "Teken vensters"
+msgstr "Teken blokkies"
 
 #: src/editor/editor.cpp:162
-#, fuzzy
 msgid "Fill"
-msgstr "Invul"
+msgstr "Vul op"
 
 #: src/editor/editor.cpp:164
 msgid "Set player's starting position"
-msgstr "Verstel speler se beginposisie"
+msgstr "Bepaal speler se beginposisie"
 
 #: src/editor/editor.cpp:166
 msgid "Zoom in"
@@ -43,7 +42,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:170
 msgid "Undo"
-msgstr "Kanselleer verandering"
+msgstr "Kanselleer aksie"
 
 #: src/editor/editor.cpp:172
 msgid "Redo"
@@ -51,15 +50,13 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:174
 msgid "Zoom to default view"
-msgstr "Herstel standaard beeldgrootte"
+msgstr "Vergroot tot standaard beeldgrootte"
 
 #: src/editor/editor.cpp:176
-#, fuzzy
 msgid "Toggle grid"
 msgstr "Wissel rooster"
 
 #: src/editor/editor.cpp:178
-#, fuzzy
 msgid "Resize the map"
 msgstr "Verander Kaart Grootte"
 
@@ -76,7 +73,6 @@
 msgstr "Kaart bestaan reeds. Wil jy dit vervang?"
 
 #: src/editor/editor.cpp:405
-#, fuzzy
 msgid "Player "
 msgstr "Speler"
 
@@ -143,8 +139,8 @@
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:47
 msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
 msgstr ""
-"Jou veranderinge aan die kaart sal verlore gaan. Gaan voort?Jou veranderinge "
-"aan die kaart sal jy verloor. Is jy seker jy wil verder gaan?"
+"Jou veranderinge aan die kaart sal verlore gaan. Gaan voort? Jou "
+"veranderinge aan die kaart sal jy verloor. Is jy seker jy wil verder gaan?"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:74 src/editor/editor_dialogs.cpp:195
 msgid "Create New Map"
@@ -186,7 +182,7 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:253 src/editor/editor_dialogs.cpp:320
 msgid "Preferences"
-msgstr "Stellings"
+msgstr "Instellings"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:255
 msgid "Scroll Speed:"
@@ -229,9 +225,8 @@
 msgstr "Kantel (dit kan die dimensie van die kaart verander)"
 
 #: src/editor/editor_main.cpp:235
-#, fuzzy
 msgid "Battle for Wesnoth Map Editor"
-msgstr "Die stryd vir Wesnoth Kaartversteller"
+msgstr "Die stryd vir Wesnoth Kaart Redigeerder"
 
 #: src/editor/editor_palettes.cpp:311
 msgid "FG"
@@ -246,7 +241,6 @@
 msgstr "Kaartskepper"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:99
-#, fuzzy
 msgid "Players:"
 msgstr "Spelers:"
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/af.po:1.23 wesnoth/po/wesnoth-ei/af.po:1.24
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/af.po:1.23  Thu Aug 25 16:53:09 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/af.po Wed Aug 31 11:32:55 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-13 14:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-31 12:55+0200\n"
 "Last-Translator: Theuns Coetzee <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Afrikaans\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -12,7 +12,7 @@
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:6
 msgid "The Eastern Invasion"
-msgstr "Oostelike Inval"
+msgstr "Oosterse Inval"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid "(easiest)"
@@ -40,13 +40,14 @@
 "officer in the Royal Army, have been sent to the eastern front to protect "
 "the villagers and find out what is happening."
 msgstr ""
-"Daar is sprake van aanvalle deur die wandelende dooies op die oosgrens van "
-"Wesnoth. Jy, 'n offisier van die Koninklike Magte is na die ooste gestuur om "
-"die dorpenaars te beskerm en uit te vind wat besig is om te gebeur."
+"Daar is sprake van aanvalle deur die wandelende dooies op die oosterse grens "
+"van Wesnoth. Jy, 'n offisier van die Koninklike Weermag is na die ooste "
+"gestuur om die dorpenaars te beskerm en uit te vind wat besig is om te "
+"gebeur."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
-msgstr "Nader Weldyn"
+msgstr "Naderkoms aan Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:32
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:61
@@ -77,14 +78,12 @@
 msgstr "Mal-Darak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Zanrad"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Zanrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Xadrux"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Xadrux"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:72
@@ -119,7 +118,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:93
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:160
 msgid "Death of Gweddry"
-msgstr "Gweddry sterf"
+msgstr "Die dood van Gweddry "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:122
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:188
@@ -140,7 +139,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:164
 msgid "Death of Dacyn"
-msgstr "Dacyn sterf"
+msgstr "Die dood van Dacyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:126
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:192
@@ -169,7 +168,7 @@
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
 "Ons het uiteindelik Weldyn bereik maar dit bleik dat die wandelende dooies "
-"dit omsingel het. On moet deurbreek om die koning te bereik!"
+"dit omsingel het. Ons moet deurbreek om die koning te bereik!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:189
 msgid ""
@@ -285,14 +284,14 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:329
 msgid "Uh... (whispers).. I dunno. He escaped, I think."
-msgstr "Uh... (vluisterend).. Ek weet nie. Ek dink hy het ontsnap,"
+msgstr "Uh... (fluisterend).. Ek weet nie. Ek dink hy het ontsnap,"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:333
 msgid ""
 "You fool! Well, find him. Bring him to me! Wait, no, just kill him on sight."
 msgstr ""
 "Jou idioot! Toe, kry hom. Bring hom na my toe! Wag, nee, maak hom eenvouding "
-"dood op sig."
+"dood as jy hom sien."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:346
 msgid "Look, the escaped prisoners have returned!"
@@ -304,7 +303,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:388
 msgid "The guards are distracted! Now is the time to escape!"
-msgstr "Die wagte is afgetrokke! Nou is die tyd om te ontsnap!"
+msgstr "Die wagte is se aandag is afgelei! Nou is die tyd om te ontsnap!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:392
 msgid "Huh? Who's there, who said that?"
@@ -314,18 +313,15 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:189
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:380
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:236
-#, fuzzy
 msgid "Holy Amulet"
-msgstr "Heilige Geluksteentjie"
+msgstr "Heilige Hangertjie"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:429
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:192
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:383
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
-#, fuzzy
 msgid "Wearing this amulet will cause every blow you deal to be holy!"
-msgstr ""
-"Die dra van hierdie geluksteentjie sal sorg dat elke treffing verheilig is!"
+msgstr "Die dra van hierdie hangertjie sal sorg dat elke hou verheilig is!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:430
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:193
@@ -340,9 +336,8 @@
 msgstr "Goed! Ons het onstnap van hierdie vervloekte grotte!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "The Crossing"
-msgstr "Die Oortog"
+msgstr "Die Kruising"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:41
 msgid "Garnad"
@@ -446,7 +441,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:4
 msgid "An Elven Alliance"
-msgstr "'n Elwe Bondgenootskap"
+msgstr "'n Elfse Bondgenootskap"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:44
 msgid "Volas"
@@ -466,12 +461,10 @@
 msgstr "Volas sterf"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
-msgstr "Dagsê reisers! Welkom in my ryk."
+msgstr "Dagsê reisers! Welkom in my wêreld."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that are "
 "following us. We wish to go north, to the outpost of ours there."
@@ -480,12 +473,11 @@
 "agtervolg te veg. Ons will noord gaan na ons buitepos daar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "this northern outpost."
 msgstr ""
-"Verseker. Alhoewel ons nie ons woud sal verlaat nie, sal ons jou help om die "
+"Sekerlik. Alhoewel ons nie ons woud sal verlaat nie, sal ons jou help om die "
 "noordelike buitepos te bereik."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:124
@@ -494,7 +486,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:128
 msgid "What? Those pesky orcs! They are the intruders, not us!"
-msgstr ""
+msgstr "Wat? Daardie orige orke! Hulle is die indringers, nie ons nie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:132
 msgid ""
@@ -538,13 +530,12 @@
 msgstr "Nee! Dit is die eerste en die laaste maal wat ek 'n sending misluk!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:203
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My assassin is dead! the elves must pay, not for his death, but for stopping "
 "him in his mission!"
 msgstr ""
 "My sluipmoordernaar is dood! Die elwe moet boet, nie vir sy dood nie, maar "
-"omdat hulle sy tog tot 'n einde gebring het!"
+"omdat hulle sy plan tot 'n einde gebring het!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:4
 msgid "The Escape Tunnel"
@@ -575,6 +566,8 @@
 "I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us. Now "
 "hurry, we have to move quickly with those Lichs still behind us."
 msgstr ""
+"Ek weet nie. Daar is trolle hierbinne, wat dalk sal probeer om teen ons te "
+"weg. Maak nou gou, ons moet vinnig beweeg met daardie Liche agter ons."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:118
 msgid "Wait, before we go anywhere - who were those undead?"
@@ -655,9 +648,8 @@
 msgstr "Ran-Lar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:98
-#, fuzzy
 msgid "Get everyone possible across the river"
-msgstr "Kry soveel moonlik oor die rivier"
+msgstr "Kry soveel as moontlik van ons oor die rivier"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:102
 msgid ""
@@ -840,13 +832,12 @@
 "wandelende dooies dat hulle ons nooit sal kry nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:120
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Very well, we will go on, and find this valley. We don't really have any "
 "other choice. Onward!"
 msgstr ""
 "Goed dan, ons sal voortgaan en hierdie vallei gaan soek. Ons het nie "
-"eintlik 'n ander keuse nie. Ko's gaan!"
+"eintlik 'n ander keuse nie. Kom ons gaan!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:142
 msgid ""
@@ -891,7 +882,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:104
 msgid "Escape from the capital by killing one of the two necromancers"
-msgstr ""
+msgstr "Ontsnap uit die hoofstad deur een van die dodepraters te vermoor"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:125
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
@@ -999,7 +990,6 @@
 msgstr "Vind die bende leier in die dorpe en maak hom dood"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid "Defeat the undead leader"
 msgstr "Verslaan die leier van die wandelende dooies"
 
@@ -1128,7 +1118,6 @@
 "veilig gaan wees."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:304
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I have fulfilled my duty to the villages. Now I suppose I can join you in "
 "your quest."
@@ -1146,7 +1135,6 @@
 "hulle goedjies te pak en ons te volg."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:341
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are still these outlaws to take care of - we must continue fighting "
 "here."
@@ -1591,6 +1579,7 @@
 "koning se raadgewer te dien."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
+#, fuzzy
 msgid ""
 "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself. The King, wishing to "
@@ -1598,6 +1587,12 @@
 "the seer privately. None know what was said, but when he came out he "
 "announced that the seer was dead, and he had chosen me as his new advisor."
 msgstr ""
+"In die hele land was daar twee magusse van lig wat duideliker uitgestaan het "
+"as die res. 'n Magus van die Ooste genaamd Ravan, en ek. Die Koning wou "
+"graag 'n goeie adviseur kies en het ons albei gestuur om voor Galdren te "
+"verskyn. Toe het hy persoonlik met die waarseêr gesels. Niemand weet wat "
+"gesê is nie, maar toe hy uitkom het hy aangekondig dat die waarseêr dood is 
"
+"en dat hy my as sy nuwe adviseur gekies het."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
 msgid ""
@@ -1615,6 +1610,10 @@
 "respected member of the court. When I came out, he revealed himself, named "
 "himself Mal-Ravanal, and challenged me to a duel."
 msgstr ""
+"Op 'n dag het hy homself vermom en na die kasteel gekom waar ek gebly het. "
+"Hy het daarop aangedring om my te sien, en die wagte het hom laat inkom want "
+"hy was nog 'n gerespekteerde lid van die hof. Toe ek uitkom het hy homself "
+"openbaar en Mal-Ravanal genoem, en my tot 'n tweegeveg uitgedaag."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:47
 msgid ""
@@ -1622,6 +1621,10 @@
 "However, as he was now skilled in the magical art of teleportation, he "
 "simply vanished. And has not been seen since."
 msgstr ""
+"Die wagte is onkant gevang deur die skielike openbaring en het vorentoe "
+"beweeg om hom aan te val. Maar aangesien hy nou vaardig was in die magiese "
+"kuns van teleportasie, het hy net eenvoudig verdwyn. Tot vandag toe is hy "
+"nog nie weer gesien nie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:82
 msgid "Kaldor"
@@ -1643,6 +1646,8 @@
 "We must fight, obviously. Surely the might of Wesnoth can triumph over a "
 "mere Lich!"
 msgstr ""
+"Natuurlik moet ons veg. Sekerlik kan die mag van Wesnoth seëvier oor 'n "
+"eenvoudige Lich!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:111
 msgid ""
@@ -1678,10 +1683,13 @@
 msgstr "Tot nou toe het ons nog geen idee hoe om dit te doen nie!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:131
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, we do know that he is very arrogant, and can be easily tricked. That "
 "is how he fell in the first place."
 msgstr ""
+"Wel ons weet hy is baie arrogant en kan maklik om die bos gelei word. Dit is "
+"hoe hy in die eerste plek gefaal het."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:135
 msgid ""
@@ -1706,7 +1714,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
 msgid "Xenophobia"
-msgstr ""
+msgstr "Xenophobia"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:42
 msgid "Pelathsil"
@@ -1755,11 +1763,15 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:132
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not of our people?"
 msgstr ""
+"Inderdaad. Hoekom sal enige van ons daardie help wat nie van ons eie vlok is "
+"nie?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:136
 msgid ""
 "Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our own?"
 msgstr ""
+"Sal julle ons dan net laat verbygaan sodat ons op ons eie teen die orke kan "
+"veg?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:140
 msgid "I am afraid that is... impossible."
@@ -1824,7 +1836,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:106
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
-msgstr "Kyk! Die pad split hier. Watter kant toe sal ons gaan?"
+msgstr "Kyk! Die pad verdeel hier. Watter kant toe sal ons gaan?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:110
 msgid ""
@@ -1840,6 +1852,9 @@
 "the undead have already bypassed us, and cut off any crossing to the west of "
 "here."
 msgstr ""
+"Ons moet seker onmiddelik noord gaan na die ork-lande. Ek vermoed dat die "
+"wandelende dooies ons alreeds verbygesteek het en enige kruispad na die "
+"weste versper het."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:118
 msgid ""
@@ -1847,6 +1862,9 @@
 "time to get past us in large enough numbers to make them more dangerous than "
 "the orcs."
 msgstr ""
+"Die orke is magtiger as wat jy vermoed. Ek twyfel dat die wandelende dooies "
+"tyd gehad het om in groot genoeg getalle verby ons te kom om hul gevaarliker "
+"as die orke te maak."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:122
 msgid ""
@@ -1866,10 +1884,13 @@
 "fight later. (Hopefully you will die, for then I will win our battle by "
 "default.)"
 msgstr ""
+"Hm... Ek weet. Ons maak 'n ooreenkoms om hierdie mense te verwoes en ons "
+"struweling later voort te sit. (Hopelik vrek jy want dan wen ek automaties.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:134
 msgid "Very well, we are allies, for now. (This foolish orc will surely die.)"
 msgstr ""
+"Goed, ons is bondgenote, vir nou. (Die dwaasige orke sal verseker sterf.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:145
 msgid ""
@@ -1879,7 +1900,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:161
 msgid "I was supposed to kill you all! I have failed."
-msgstr "Ek was veronderstel om julle almal te vermoor! Ek het gefaal."
+msgstr "Ek was veronderstel om julle almal te vermoor! Ek het misluk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
@@ -1956,30 +1977,40 @@
 "omdraai, oppad na die Noordelike Buitepos toe."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:160
+#, fuzzy
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
-msgstr ""
+msgstr "Goed! As ek hulle verslaan, kan ek 'n lich word!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:176
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We failed to defeat either enemy! Now more lichs will come, and we will be "
 "overwhelmed!"
 msgstr ""
+"Ons het nie daarin geslaag om enige van die vyande te verslaan nie! Nou sal "
+"meer lichs kom, en ons sal oorweldig word!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:185
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We cannot spend any more time defeating Mal-Skraat. Like it or not, we must "
 "go further into these undead lands."
 msgstr ""
+"Ons kan nie enige meer tyd daaraan spandeer om Mal-Skraat te oorwin nie. Of "
+"ons daarvan hou of nie, ons moet verder in hierdie (undead?) lande in gaan."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:189
 msgid ""
 "Noo!!! He will reach Mal-Ravanal's capital, and I shall be punished for "
 "letting him escape!"
 msgstr ""
+"Neee!!! Hy sal Mal-Ravanal se hoofstad bereik, en ek sal gestraf word omdat "
+"ek hom laat ontsnap het!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:4
+#, fuzzy
 msgid "Undead Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Undead Kruising"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:42
 #, fuzzy
@@ -1995,10 +2026,14 @@
 "aangaan nie; dis tyd om noordwaarts te draai weg van die wandelende dooies."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:88
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We must cross this river, then. We must make haste, already we have wasted "
 "too much time. Undead have positioned themselves in the middle of the ford."
 msgstr ""
+"Ons moet dan hierdie rivier oorsteek. Ons moet gou maak, ons het alreeds te "
+"veel tyd gemors. Undead het hulself in die middel van die fort "
+"gepositioneer. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:92
 msgid ""
@@ -2016,9 +2051,12 @@
 "Meester se wandelende dooie hordes te dien!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:113
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I summon from the depths of the river those beasts which will destroy you!"
 msgstr ""
+"Uit die diepte van die rivier roep ek daardie ongediertes wat jou sal "
+"vernietig!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:144
 msgid ""
@@ -2153,7 +2191,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:245
 msgid "I have died, and with me gone the city shall fall."
-msgstr ""
+msgstr "Ek het gesterf, en met my uit die weg sal die stad val. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:257
 msgid "Look, the sun has risen, and the undead are retreating."
@@ -2210,12 +2248,18 @@
 "pick your six best warriors and he will pick his six best. Then you will "
 "fight, to the death; until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
+"Dit bewys slegs dat jy 'n lafaard is. Ewenwel, hierdie is sy voorwaardes: Jy "
+"kies jou ses beste krygers en hy kies sy ses bestes. Dan veg julle tot die "
+"dood tot of jy of hy verslaan is."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:303
 msgid ""
 "Gweddry, I don't think you should accept. He is bound to bring more than six "
 "Undead to the battle; he will bring an army!"
 msgstr ""
+"Gweddry, ek dink nie jy moet sy voorwaardes aanvaar nie. Die kanse is goed "
+"dat hy meer as ses Wandelende Dooies na die geveg sal bring; hy sal 'n hele "
+"weermag bring!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:307
 msgid ""
@@ -2253,14 +2297,18 @@
 msgstr "Ek... moet... argh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:51
+#, fuzzy
 msgid "Wha'? Yah fail'd to give me protecshun..."
-msgstr ""
+msgstr "Wa'? Jy het daarin gefaal om my te beskerm..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:6
+#, fuzzy
 msgid ""
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "occurrences on the eastern border of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Dit was die dertigste jaar van Konrad II se heersing, en daar was "
+"eienaardige gebeurteniss op die oostelike grens van Wesnoth. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:10
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/af.po:1.22 wesnoth/po/wesnoth-httt/af.po:1.23
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/af.po:1.22 Fri Aug 19 20:53:51 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/af.po    Wed Aug 31 11:32:55 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-05 18:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-31 13:15+0200\n"
 "Last-Translator: ott <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -40,6 +40,7 @@
 "Fight to gain back the throne of Wesnoth, of which you are the legitimate "
 "heir."
 msgstr ""
+"Veg om die troon van Wesnoth terug te kry. Want jy is die wettige opvolger."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 #, fuzzy
@@ -186,6 +187,8 @@
 "Well, thank you for helping me get back to the surface, but now I must take "
 "what is mine!"
 msgstr ""
+"Dankie dat jy my gehelp het om weer bo die grond uit te kom, maar nou moet "
+"ek vat wat myne is!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:142
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
@@ -193,7 +196,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:146
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
-msgstr ""
+msgstr "Het jy gedink ek speel? Ek moet my erfenis neem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:150
 msgid ""
@@ -201,18 +204,25 @@
 "barely know where we are. Look to the north... there are orcs about! Look to "
 "the south... there are the hordes of the undead!"
 msgstr ""
+"Dis nie so eenvoudig nie! Ons is terug op die grond maar ons is beswaarlik "
+"veilig. Ons weet skaars waar ons is. Kyk noord... daar is orke daar! Kyk "
+"suid... daar is 'n menigte wandelende dooies!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:154
 msgid ""
 "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
 "Princess, or against us?"
 msgstr ""
+"Daar is inderdaad. Ons sal ons pad moet oopveg. Is jy met of teen ons, "
+"Prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:158
 msgid ""
 "Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a "
 "little longer... but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
 msgstr ""
+" Miskien is dit in ons albei se belang dat ons 'n bietjie langer bondgenote "
+"bly... maar ek wil daai Septer swaai en ek sal dit nog eendag kry!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:162
 #, fuzzy
@@ -227,6 +237,8 @@
 msgid ""
 "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
 msgstr ""
+"Ja, ons het. Ek veronderstel nou dat jy daai Septer teen my gaan gebruik, "
+"Prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:179
 msgid ""
@@ -234,16 +246,23 @@
 "get. So if you promise never to come south of the great river, I will spare "
 "your life."
 msgstr ""
+"Nee, ek het gedink... Ek wil jou nie regtig doodmaak nie. Ek het gekry "
+"waarvoor ek gekom het. Dus as jy belowe om nooit weer suid van die rivier te "
+"kom nie, sal ek jou lewe spaar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:183
 msgid ""
 "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
 "Scepter or no Scepter."
 msgstr ""
+"Met alle respek, Prinses, dit is weereens ons wat jou gespaar laat bly, met "
+"of sonder Septer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:187
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
 msgstr ""
+"Sulke woorde in die teenwoordigheid van koninklikes! Wil jy hê ek moet jou "
+"braai, Elf?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:191
 msgid ""
@@ -252,12 +271,18 @@
 "the north, orcs, to the south, dark hordes. We must remain at peace with one "
 "another, or else all perish!"
 msgstr ""
+"Vrede, Vriende! Al het ons uit die tonnels ontsnap is ons beswaarlik veilig. "
+"Ons is iewers in die droë en wilde noorderlike lande, dis al wat ons weet. "
+"Kyk! In die noorde, orke, in die suide, duistere menigtes. Ons moet die "
+"vrede onder mekaar bewaar anders gaan ons almal vergaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:195
 msgid ""
 "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
 "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
 msgstr ""
+"Ek veronderstel dat dit tot ons albei se voordeel strek om nog so 'n rukkie "
+"langer saam te werk. Maar wat moet ons doen? Hoe sal ons, ons self verdedig?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:202
 msgid ""
@@ -265,12 +290,17 @@
 "called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people "
 "lies to the east."
 msgstr ""
+"Ek dink ek weet waar ons is. Daardie rivier is die een wat as Longlier aan "
+"mense bekend staan, wat Arkan-thoria in my mense se antieke taal genoem "
+"word. My mense se tuiste lê na die ooste."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:206
 msgid ""
 "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
 "there for a time?"
 msgstr ""
+"Dan moet ons miskien ooswaarts teen die rivier af beweeg en skuiling en rus "
+"daar gaan soek vir 'n tydjie?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
 msgid ""
@@ -280,6 +310,12 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
+"Ons moet inderdaad skuiling daar gaan soek, my heer, maar nie deur ooswaarts "
+"langs die rivier af te reis nie. Die naam beteken 'Die Rivier van "
+"Gebeenderes'. Daar skuil groot en bose weses langs sy oewers en sy water is "
+"nie geskik om te drink nie en dit vloei oor die Kranse van Thoria. Baie eeue "
+"het verbygegaan sedert enige mens of elf oor daardie Kranse gegaan het en "
+"oorleef het. Nee, Prins, ons moet 'n ander pad kies."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:214
 msgid "But which way, Kalenz?"
@@ -293,20 +329,30 @@
 "cross the river one time more if we chose that route, but I know a safe "
 "place for the crossing."
 msgstr ""
+"Ons kan twee paaie neem om die rivier te vermy. Noord, deur die antieke "
+"tuiste van my mense en dan oos na waar hulle nou bly. Of ons kan suid gaan, "
+"deur die Moerasse, voordat ons oos draai en dan weer noord. Ons sal die "
+"rivier nog een keer moet oorsteek as ons daardie roete kies maar ek ken 'n "
+"veilige plek waar ons dit kan oorsteek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:222
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
 msgstr ""
+"En jy sal by ons aansluit as ons skuiling gaan soek by die Elwe van die "
+"Noorde, Prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:226
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
 msgstr ""
+"As die Elwe my 'n skuiling belowe en my veiligheid verseker, sal ek gaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:230
 msgid ""
 "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
 msgstr ""
+"Dit sal ons doen, Prinses. Selfs al is jy die dogter van die Koningin, ons "
+"vyand, sal ons jou nie hierdie keer leed aandoen nie want jy het ons gehelp."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:234
 msgid ""
@@ -314,6 +360,9 @@
 "plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the Walking Dead "
 "where the dreaded swamps await."
 msgstr ""
+"Dus moet ons kies. Noord verby die Orke, waar die antieke sneeuvlaktes van "
+"die Elwe is, of suid verby die leërs van die Wandelende Dooies waar die "
+"gevreesde moerasse op ons wag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Battle for Wesnoth"
@@ -324,6 +373,8 @@
 "Here we overlook the city of Weldyn. The great city. The ancient city. The "
 "city of evil. The city of good. The city of men."
 msgstr ""
+"Hier kyk ons af op die stad Weldyn. Die groot stad. Die antieke stad. Die "
+"stad van boosheid. Die stad van goedheid. Die stad van mense."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:16
 msgid ""
@@ -331,6 +382,9 @@
 "when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
 msgstr ""
+"Ek het hierdie stad sewentien jaar laas gesien. Sewentien jaar gelede, toe "
+"ek op die kruin van my mag moes wees. Maar my krag het my begewe. Ek het "
+"misluk en ek kan nie daarvoor vergoed nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
 msgid ""
@@ -340,6 +394,11 @@
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
 msgstr ""
+"Die geveg was lank en hard. Ons was verslaan. Eldred was gedood maar ek het "
+"geweet dat Asheviere se wraak verskriklik sou wees. Dat soveel onskuldiges "
+"moes sterf. Ek moes die monargie red. Ek moes die prinses red. Ek het "
+"haastig na Weldyn gegaan voordat Asheviere se wagte daar kon kom, om hulle "
+"bose opdragte uit te voer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -348,6 +407,10 @@
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
 msgstr ""
+"Maar ek het misluk. Ek was te laat. Ek het die kamers van die jongste prins, "
+"prins Konrad binnegegaan op die oomblik toe een van die bose weses hom "
+"deurboor het. Alles was verlore. Hulle opvolgers is gedood. Slegs Asheviere "
+"en haar dogter kan die troon opeis."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -356,6 +419,10 @@
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Natuurlik is jy verbaas hieroor, maar dit is die waarheid. In my haas het ek "
+"die bose weses verslaan wat hierdie veragtelike daad gepleeg het. Ek het toe "
+"die prins se gebroke liggaam geneem en weggery. Ver weg na die land van die "
+"Elwe."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -365,6 +432,11 @@
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
 msgstr ""
+"Deur die eienaardige en vreemde noodlot, het die Elf Lady Parandra op 'n "
+"mensekind afgekom. Sy het nie geweet waar hy vandaan kom nie, net dat die "
+"Orke hom sou geëet het as dit nie vir haar inmenging was nie. Die Elwe het "
+"gevoel dat die noodlot goedgunstelik op hierdie mensekind sou wees. Miskien "
+"is dit waarom hierdie eerlike weses ingestem het tot my plan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -374,6 +446,12 @@
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
 msgstr ""
+"Nadat die klein prins begrawe is, het ons ooreengekom om nooit weer oor hom "
+"te praat nie. In plaas daarvan het ons hierdie weeskind Konrad genoem en ons "
+"sou hom grootmaak om koning te wees. Ek sou sê dat ek die wagte doodgemaak "
+"het voordat hulle, hul bose daad kon uitvoer, in plaas van daarna. Geen een "
+"sou ooit hoef te weet nie. En niemand het geweet nie daarvan is ek seker, "
+"tot nou toe."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
 msgid ""
@@ -383,12 +461,19 @@
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
 msgstr ""
+"Ek het gedikn dat ons jou eendag koning kon maak, Konrad. Maar nou sien ek "
+"dat die noodlot 'n ander keuse gemaak het. Dat ten spyte van al Asheviere se "
+"boosheid, hierdie Li'sar 'n geskikte opvolger sal wees. Sy is die regmatige "
+"koningin. Sy kom uit 'n lang lyn van konings wat al die pad terugstrek tot "
+"die seevaarders uit die ou weste."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
 msgid ""
 "Now, let us not tarry here any longer! The dawn breaks! The time has come "
 "for the heir to the throne to claim it!"
 msgstr ""
+"Nou kom laat ons nie langer hier talm nie! Dis dagbreek! Die tyd het gekom "
+"dat die opvolger van die troon dit opeis!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:63
 msgid "Defeat Asheviere"
@@ -427,30 +512,40 @@
 "So, these rebels come at last to face me, while most of my army is off "
 "fighting the fickle clans."
 msgstr ""
+"So die rebelle het uiteindelik gekom om teen my te staan, terwyl my leërs "
+"weg is besig om met die wispelturige stamme te veg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:182
 msgid ""
 "Surrender, mother. The land's blood is spent. I have come to take my "
 "rightful place."
 msgstr ""
+"Gee oor moeder. Die land se bloed is vergiet. Ek het my regmatige plek kom "
+"inneem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:186
 msgid ""
 "Ahh. My own daughter, a turncoat. So it is true. Such treason my reign must "
 "endure! But endure it will."
 msgstr ""
+"Aah. My eie dogter is 'n verraaier. Dit is dus waar. Dat my bewind sulke "
+"verraad moet verduur! Maar dit sal bly bestaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:190
 msgid ""
 "How long must the people endure your rule? Give the throne to your daughter. "
 "She is the rightful heir. We even hold the scepter to prove it!"
 msgstr ""
+"Hoe lank moet die mense nog jou bewind verdra? Gee die troon aan jou dogter. "
+"Sy is die regmatige opvolger. Ons het selfs die septer om dit te bewys!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:194
 msgid ""
 "Delfador! My old tormentor! Treason! Men! Seize them! Kill them! Kill them "
 "all!"
 msgstr ""
+"Delfador! My ou folteraar! Verraad! Manne! Gryp hulle! Maak hulle dood! Maak "
+"hulle dood!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:205
 msgid "Treason! The evil ones have slain me!"
@@ -458,7 +553,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:209
 msgid "And so passes Asheviere, the dark queen of Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "En so het Asheviere, die bose koningin van Wesnoth heengegaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:213
 msgid "We have won at last! Li'sar! You will be queen!"
@@ -469,10 +564,12 @@
 "Yes, but I won't ever forget what you have done for me, Konrad, Delfador, "
 "and Kalenz."
 msgstr ""
+"Ja, maar ek sal nooit vergeet wat julle vir my gedoen het nie, Konrad, "
+"Delfador en Kalenz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
-msgstr "Die Baai van Pêrels"
+msgstr "Die Pêrelbaai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:23
@@ -516,12 +613,17 @@
 "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
 "hard!"
 msgstr ""
+"So dit is die Pêrelbaai. Dit lyk asof hulle daai meermanne hard in die werk "
+"steek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:169
 msgid ""
 "Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should go "
 "around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the mermen!"
 msgstr ""
+"Dit lyk inderdaad so. Dit lyk ook asof hulle baie, baie troepe het. Ek moet "
+"so 'n bietjie om die baai loop en van hulle se aandag aflei. Jy en die ander "
+"bevry dan die meermanne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:173
 msgid "Very well. Be careful!"
@@ -529,17 +631,20 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:194
 msgid "But boss, why are we only using bats and nagas?"
-msgstr ""
+msgstr "Maar baas, hoekom gebruik ons dan net vlermuise en nagas?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:200
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Because we need to control the seas and the merman folk, and nagas and bats "
 "are best for doing that!"
 msgstr ""
+"Omdat ons die see en die meermense wil beheer en nagas en vlermuise is die "
+"beste ding daarvoor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:205
 msgid "But orcs are the most powerful race in all of..."
-msgstr ""
+msgstr "Maar orke is die magtigste ras in die hele...."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:211
 msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
@@ -547,19 +652,17 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:236
 msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha ha ha! Nou sal orke die land en see regeer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:242
 msgid "(Sigh) Will someone kill this idiot for me, please?"
-msgstr "(Sug) Sal ienand hierdie idioot vir my vermoor asseblief?"
+msgstr "(Sug) Sal iemand hierdie idioot vir my doodmaak asseblief?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:256
-#, fuzzy
 msgid "But... but... how can this be happening to me?"
-msgstr "Maar...maar... hoe kan dit met my gebeur?"
+msgstr "Maar...maar... hoes dit moontlik dat so iets met my gebeur?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:260
-#, fuzzy
 msgid "Who was that idiot?"
 msgstr "Wie was daardie idioot?"
 
@@ -581,7 +684,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:285
 msgid "Free at last! Now death to the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Vry ten eindelaas! Nou maak ons die Orke vrek!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:300
 msgid "Mabooa"
@@ -601,7 +704,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:311
 msgid "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
-msgstr ""
+msgstr "Noudat ons vry is, kan ons saam ons verdrukkers verslaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:326
 msgid "Kaba"
@@ -612,8 +715,9 @@
 msgstr "Kwabao"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:334
+#, fuzzy
 msgid "Freedom! Now where are those Orcs? Let me at 'em!"
-msgstr ""
+msgstr "Vryheid! Nou waar is daardie Orke? Laat my op hulle los!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:349
 msgid "Gwimli"
@@ -632,6 +736,9 @@
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs! The main "
 "cage where they keep most of the mermen is in the north-west!"
 msgstr ""
+"Dankie dat jy ons bevry het! Nou kan ons jou help om die bose Orke te beveg! "
+"Die hoofhok waar hulle die meeste van die meermanne gevange hou is in die "
+"noordweste!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:372
 msgid "Heldaga"
@@ -659,18 +766,22 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:386
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Maak vrek die orke! Kom manne, laat ons almal teen hulle veg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:401
 msgid ""
 "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
 msgstr ""
+"Uiteindelik het ons die meermanne bevry. Gaan terug na die oseaan en lewe in "
+"vrede."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:409
 msgid ""
 "My lord! You may need the help of some of us who have skill in the sea in "
 "future. We would like to offer you help, and come with you."
 msgstr ""
+"Hy heer! Jy mag die hulp van sommige van ons wat vaardig is in die see in "
+"die toekoms nodig hê. Ons sal graag ons hulp wil aanbied en saam met jou 
kom."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:413
 #, fuzzy
@@ -686,20 +797,25 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:429
 msgid "I am perfectly safe, friend!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek is heeltemal veilig ou vriend!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:433
 msgid ""
 "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
-msgstr ""
+msgstr "Daar is jy! Ek is so bly jy is veilig! Nou kan ons 'n bietjie rus kry."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:437
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I am afraid there is no time for rest, Konrad. Asheviere has now laid siege "
 "to Elensefar, breaking the century-old treaty between Wesnoth and the Elense "
 "city-state. If the city falls, there is no telling how many other lands she "
 "may swallow up!"
 msgstr ""
+"Ek is bevrees daar is geen tyd vir rus nie, Konrad. Asheviere het Elensefar "
+"beleër en daarmee die eeu-oue verdrag tussen Wesnoth en die Elense Stadstaat 
"
+"verbreek. As die stad sou val is dit moeilik om te voorspel hoeveel ander "
+"lande sy nog gaan opslurp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:442
 msgid "Oh no! What shall we do?"
@@ -710,11 +826,14 @@
 "You must lead our men to the city, and help defend it. Or recapture it if it "
 "falls before you arrive."
 msgstr ""
+"Jy moet ons manne na die stad lei, en help om dit te verdedig. Of dit weer "
+"terugneem as dit reeds geval het voordat jy daar aankom."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:452
 msgid ""
 "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
 msgstr ""
+"Ek moet dit doen? Maar wat van jou, Delfador? Jy kom tog saam nie waar nie?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:457
 msgid ""
@@ -722,6 +841,9 @@
 "must make haste with them to the Elven Council. It seems that the time to "
 "stop Asheviere is shorter than I had thought."
 msgstr ""
+"Ek is bevrees nie, Konrad. Ek het op sekere belangrike dokumente afgekom en "
+"ek moet hulle haastig na die Elweraad toe neem. Dit wil voorkom asof die tyd "
+"wat ons beskikbaar het om Asheviere te stop is korter as wat ons gereken het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:462
 msgid "But Delfador! I can't do it on my own!"
@@ -729,46 +851,57 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:471
 msgid "On your own? My lord! We, your loyal soldiers, will support you!"
-msgstr ""
+msgstr "Op jou eie? Genade nee! Ons, jou lojale soldate sal jou ondersteun!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:475
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You will prevail. I have faith in you. Head north. Elensefar is but three "
 "days travel if you make haste."
 msgstr ""
+"Jy sal seëvier. Ek glo in jou. Gaan noord. Elensefar is maar drie dae se "
+"reis as jy haastig is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:479
 msgid "Very well. But how do I get there?"
-msgstr ""
+msgstr "Goed dan. Maar hoe kom ek daar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:483
 msgid ""
 "It is north-west of here, a few leagues inland. There are two ways to go, by "
 "ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between them."
 msgstr ""
+"Dis noordwes van hier, 'n paar myle land in. Daar is twee maniere om daar te "
+"kom, te skip óf te voet. Elkeen hou sy eie gevare in. Jy sal moet kies "
+"tussen die twee."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:485
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
-msgstr ""
+msgstr "Skepe? Jig! Ek is vir die laaste keer seesiek gewees. Ek loop liewer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:489
 msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
-msgstr ""
+msgstr "'n Veilige reis vir jou, Konrad. Tot ons weer ontmoet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:503
 msgid ""
 "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
 msgstr ""
+"As ons per skip reis kan ons dalk so 'n bietjie rus inkry. Dan gaan ons oor "
+"die water!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:507
 msgid "Safe voyage to you then, Konrad. May the weather be fair."
-msgstr ""
+msgstr "Veilige reis aan jou, Konrad. Mag die weer mooi wees."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:600
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have "
 "summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
 msgstr ""
+"Was jy nie in staat om ons vyande in al hierdie tyd te verslaan nie? Hulle "
+"het versterkings ontbied. Nou is ons werklik verlore!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:613
 msgid ""
@@ -776,12 +909,17 @@
 "defeat the Orcs and free more of their prisoners, more urgent business calls "
 "us!"
 msgstr ""
+"Konrad! Ons kan nie meer tyd hier mors nie. Al sou dit goed wees as ons die "
+"Orke kon verslaan en meer gevangenis bevry, het ons dringender sake om aan "
+"aandag te gee!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:617
 msgid ""
 "Delfador, thank goodness you have survived! This has been a tough battle, "
 "but why can we not finish it? Why must we leave?"
 msgstr ""
+"Delfador, dankie tog! Jy het oorleef! Dit was 'n taai geveg maar hoekom kan "
+"ons dit nie klaarmaak nie? Hoekom moet ons gaan?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:621
 msgid ""
@@ -789,10 +927,13 @@
 "century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the city "
 "falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
 msgstr ""
+"Ek het slegte nuus. Asheviere het Elensefar beleër en daarmee die eeu-oue "
+"verdrag tussen Wesnoth en die Elense stadstaat verbreek. As die stad sou val "
+"kan jy maar net raai hoeveel ander lande sy gaan opslurp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:625
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Ek moet dit doen? Maar kom jy dan nie saam nie, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:629
 msgid ""
@@ -800,12 +941,17 @@
 "seeing to. I must ride at once to make council with the Elves. I will meet "
 "you in Elensefar, after you have secured it."
 msgstr ""
+"Ek is bevrees nie, Konrad. Ek het op belangrike dokumente afgekom waarna ek "
+"moet omsien. Ek moet onmiddelik ry en die Elwe se raad gaan vra. Ek sal jou "
+"in Elensefar ontmoet nadat jy dit beveilig het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:633
 msgid ""
 "I fear I will struggle to do this on my own... but what must be must be. How "
 "do I get to Elensefar?"
 msgstr ""
+"Ek is bevrees ek gaan sukkel om dit op my eie te doen... maar dit moet seker "
+"dan maar so wees. Hoe kom ek by Elensefar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:648
 msgid ""
@@ -813,17 +959,22 @@
 "be safest. Sail along the coast, and you can land mere miles from Elensefar. "
 "Make haste!"
 msgstr ""
+"Aangesien jy die Orke se houvas op die see verbreek het sal 'n reis per skip "
+"die veiligste wees. Seil kuslangs dan kan jy net 'n paar myl buite Elensefar "
+"aan wal gaan. Maak vinnig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:661
 msgid ""
 "With the Orcs controlling the seas, going by ship would not be safe. Travel "
 "by land, Elensefar is only six days' march up the coast. Make haste!"
 msgstr ""
+"Met die Orke wat die see beheer, sal 'n reis per skip nie veilig wees nie. "
+"Reis oor land, Elensefar is net ses dae se mars teen die kus op. Maak vinnig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:49
 msgid "Blackwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Swartwater Hawe"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:25
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:19
@@ -834,8 +985,9 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:27
+#, fuzzy
 msgid "Resist until the end of the turns"
-msgstr ""
+msgstr "Hou uit tot die beurte eindig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:41
 msgid "Death of Sir Kaylan"
@@ -862,16 +1014,22 @@
 msgstr "Haldiel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:152
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We should be able to board a ship at Blackwater Port, but it seems the Orcs "
 "are heading there too. Rebels who hate Asheviere and are loyal to the memory "
 "of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
 "they can ship supplies and weapons."
 msgstr ""
+"Ons behoort te Swartwater hawe aan boord te kan gaan, maar dit wil voorkom "
+"asof die Orke ook daarheen op pad is. Rebelle wat Asheviere haat en lojaal "
+"is aan die koning se nalatenskap is desperaat besig om die hawe te hou, "
+"aangesien dit een van die enigste plekke is waar hulle voorrade en wapens "
+"kan verskeep."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:156
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, door is Orke wat ons volg! Ons moet haastig maak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:160
 msgid ""
@@ -879,23 +1037,33 @@
 "the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
 "in such sad times."
 msgstr ""
+"Delfador, my ou vriend! Ons het gehoor dat jy kom en van die aanval op die "
+"Elwe. Dit is goed om jou weer te sien, al sou ek verkies dat dit nie in "
+"sulke treurige omstandighede is nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:164
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Konrad, this is Kaylan, one of the mightiest of the horse lords, and one of "
 "the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
 "has slain fifty men and a hundred orcs."
 msgstr ""
+"Konrad, dit is Kaylan, een van die magtigste van die ridder meesters en een "
+"van die weiniges wat bereid is om die duistere kroon teen te staan. Daar is "
+"gerugte dat sy lans vyftig manne en 'n honderd orke gedood het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:168
 msgid ""
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
 msgstr ""
+"Dit wil lyk asof die orke ook hierheen gekom het om te probeer om die hawe "
+"van ons af te neem. Ons verdediging is steeds swak maar versterkings sal "
+"binnekort aankom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:172
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
-msgstr ""
+msgstr "Ons sal julle help om hulle af te weer totdat die versterkings aankom."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:176
 msgid ""
@@ -904,31 +1072,43 @@
 "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able "
 "to take you to safety."
 msgstr ""
+"Hopelik sal ons hulle met julle hulp kan afweer. Maar julle moet nie te lank "
+"hier talm nie, want julle oorlewing is vir ons saak selfs meer belangrik as "
+"die versterking van die hawe."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:180
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
-msgstr ""
+msgstr "En die skip sal ons na Anduin neem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:184
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many magi."
 msgstr ""
+"Ja, ons seil na Anduin-eiland, my tuiste Konrad en die tuiste van baie "
+"towenaars."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:188
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I will send one of my horsemen to serve under you. I offer you my support "
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
 "horsemen."
 msgstr ""
+"Ek sal een van my ruiters stuur om onder jou te dien. Ek bied jou my "
+"ondersteuning aan Konrad asook die ondersteuning van my manne - van nou af "
+"sal jy ruiters kan werf."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:192
 msgid ""
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
 msgstr ""
+"Dankie meester. Maar hoe sal ek weet hoe om ruiters te gebruik? Hoe verskil "
+"hulle van Elwe?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:197
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Elves are a powerful race, Konrad, more powerful than my own people usually "
 "acknowledge. But horsemen are powerful in a different way. They have no long "
@@ -937,6 +1117,13 @@
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
 msgstr ""
+"Die elwe is 'n magtige ras, Konrad, kragtiger as wat my eie mense gewoonlik "
+"wil erken. Maar ruiters is op 'n ander manier sterk. Hulle het langafstand "
+"aanvalle maar kan in 'n geveg instorm ook en dubbel die normale skade "
+"veroorsaak, maar hulle ontvang ongelukkig ook dubbele skade. Hulle is ook "
+"wettig ***wetsgehoorsaam???***, wat beteken dat hulle bedags beter is en "
+"swakker snags. Ruiters is ongeëwenaard op die oop vlaktes, al sal Elwe sal "
+"jou beter kan dien op rowwe terrein."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:202
 msgid ""
@@ -944,24 +1131,33 @@
 "the plains under the midday sun they can fell the toughest foes with sharp "
 "spears and under heavy hoofs!"
 msgstr ""
+"Elwe mag dalk die meesters van die woude wees, maar ruiters is ook baie "
+"sterk. Op die vlaktes onder die middagson kan hulle die taaiste vyand met "
+"skerp spiese deurboor en onder swaar hoewe vertrap."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:207
 msgid ""
 "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
 "units from past battles to help you fight again."
 msgstr ""
+"Werf jou troepe wyslik, Konrad en onthou dat jy ervare eenhede uit vorige "
+"gevegte kan terugroep om jou weer te help veg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:215
 msgid ""
 "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring me "
 "back the head of an orc!"
 msgstr ""
+"Versterkings het aangekom! Voorwaarts manne! Ek verwag dat elkeen van julle "
+"vir my 'n orke kop gaan terugbring!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:220
 msgid ""
 "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
 "Quick, we must make our escape!"
 msgstr ""
+"So baie veradderlike mense op die rug van perde! Daar is geen manier waarop "
+"ons hulle kan verslaan nie! Maag gou, laat ons hier wegkom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:225
 msgid "Yredd"
@@ -992,25 +1188,32 @@
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
 msgstr ""
+"Dankie vir die hulp, vriende. Die skip behoort binnekort aan te kom, dit sal "
+"julle na Anduin neem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:315
 msgid "We should embark now."
-msgstr ""
+msgstr "Ons moet nou aan boord gaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:319
 msgid ""
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
 msgstr ""
+"Veilige reis vir julle, vriende. Wees gerus dat ons nooit aan die magte van "
+"die Duistere Koningin sal oorgee nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:330
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port."
 msgstr ""
+"Ek het my in my plig misluk om die Regmatige Troonopvolger en die hawe te "
+"beskerm."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:334
 msgid ""
 "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
 msgstr ""
+"Sonder sy hulp, kan ons nie die skepe gebruik nie. Daar is geen hoop..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
 msgid "Crossroads"
@@ -1030,7 +1233,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:183
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-msgstr ""
+msgstr "Hier kom ons by Kruispad te staan. Ons moet noordoos gaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:187
 msgid ""
@@ -1038,14 +1241,17 @@
 "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
 "travel them."
 msgstr ""
+"Wees versigtig! Hierdie heuwels is nie veilig nie! Die paaie is 'n "
+"belangrike deel van Asheviere se strategie en sy het Orke gehuur om hulle op "
+"te pas. Ons sal moet weg om op hulle te kan reis."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:191
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
-msgstr ""
+msgstr "Veg sal ons veg. Laat dit begin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:210
 msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
-msgstr ""
+msgstr "Die oorwinning is ons s'n manne. Laat ons noordooswaarts gaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:226
 msgid "Niodien"
@@ -1053,7 +1259,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:230
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
-msgstr ""
+msgstr "Bly op die pad! Die heuwels hier is nie veilig nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:246
 msgid "Loflar"
@@ -1063,35 +1269,41 @@
 msgid ""
 "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
 msgstr ""
+"Wees versigtig vir die heuwels! Daar is baie Orke wat daar wegkruip en jou "
+"in 'n lokval sal lei!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:268
 msgid ""
 "NE - Dan'Tonk\n"
 "SE - Fort Tahn"
 msgstr ""
+"NO - Dan'Tonk\n"
+"SO - Fort Tahn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:272
 msgid "Dan'Tonk, we are so close to Weldyn."
-msgstr ""
+msgstr "Dan'Tonk, ons is nou naby aan Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:276
 msgid ""
 "We dare not confront Asheviere yet. We must retrieve the Scepter of Fire and "
 "gather more allies in the north."
 msgstr ""
+"Ons durf nie nou al vir Asheviere konfronteer nie. Ons moet eers die Septer "
+"van Vuur kry en meer bondgenote in die noorde versamel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:330
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:415
 msgid "Ambushed!"
-msgstr ""
+msgstr "Lokval!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
-msgstr ""
+msgstr "Die Dwergdeure"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:26
 msgid "Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom"
-msgstr ""
+msgstr "Beweeg Konrad na die ingang van die Dwergkoningkryk"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:60
 msgid "Knafa-Telfar"
@@ -1107,49 +1319,57 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:127
 msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
-msgstr ""
+msgstr "Die deure is gesluit en aan die binnekant gegrendel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:131
 msgid "We can't get in! What should we do now?"
-msgstr ""
+msgstr "Ons kan nie inkom nie! Wat staan ons nou te doen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:135
 msgid ""
 "It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the dwarves. It "
 "must be that one in the north-east."
 msgstr ""
+"Daar word vertel dat die orke 'n ou myntonnel gebruik het om die dwerge te "
+"verras. Dit moet daardie een in die noordooste wees."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:139
 msgid "Then we must make it to that tunnel!"
-msgstr ""
+msgstr "Dan moet ons soontoe gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:153
 msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
-msgstr ""
+msgstr "Hierdie ou myn wil lyk asof dit verbind is aan die hooftonnels."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:157
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek is huiwering om in te gaan. Dit gaan moeilik wees in die donkerte! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:161
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Daar is nie tyd vir klets of enige vertraging nie. Voorwaarts!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:179
 msgid ""
 "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
 "without rest. More will surely come!"
 msgstr ""
+"Ons het die verfoeilike Orke wat die land beskerm verslaan maar ons moet "
+"sonder rus voortgaan. Meer sal sekerlik nog kom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:183
 msgid ""
 "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
 "the best way to enter!"
 msgstr ""
+"Inderdaad ons moet nie langer sloer nie. Ek onthou nou die myne in die "
+"noordooste is die beste manier om in te gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:187
 msgid "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
 msgstr ""
+"Maar Konrad se groepie was nie die enigste wat die myne binnegegaan het "
+"nie..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:193
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:58
@@ -1161,7 +1381,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:196
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Koningklike Wag"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:208
 msgid ""
@@ -1169,81 +1389,99 @@
 "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
 "mines, which lie ahead of us!"
 msgstr ""
+"Sjoe! Ons het ons pad gevind deur die gevaarlike mis van die berge en nou is "
+"dit net chaos hier voor ons! Kom manne! Ons moet na die myne toe gaan wat "
+"daar voor ons lê!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:218
 msgid ""
 "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
 "towers!"
 msgstr ""
+"Die dwerge moes sterk teenstand gebied het. Kyk net na daardie bouvallige "
+"torings!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:222
 msgid ""
 "The battle outside was fierce, and lasted a full half-year. But the battles "
 "inside the tunnels were worse."
 msgstr ""
+"Die geveg buite was kwaai en het vir 'n volle halwe jaar lank geduur. Maar "
+"die gevegte binne-in die tonnels was erger."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:234
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:282
 msgid "Cuttle Fish"
-msgstr ""
+msgstr "Inkvis"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:238
 msgid "Ruarrrrr!!!"
-msgstr ""
+msgstr "Hoeaaar!!!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:242
 msgid "A monster was hiding in that lake!"
-msgstr ""
+msgstr "'n Monster het in die meer weggekruip!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:250
 msgid ""
 "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
 "lakes near the Dwarven Kingdoms."
 msgstr ""
+"Die legende was waar! Daar is altyd wese met tentakels wat wegkruip in die "
+"mere naby Dwergkoningkryke."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:264
 msgid "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
-msgstr ""
+msgstr "Uiteindelik, dit is die ingang na die Dwergkoningkryke."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:268
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
-msgstr ""
+msgstr "Al wat ek kan sien is bouvalle en arme dorpies."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:272
 msgid ""
 "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are now "
 "held in slavery by the orcs."
 msgstr ""
+"Die arme dorpsmense wat eens hier gebly het en met die dwerge handel gedryf "
+"het word nou as slawe aangehou deur die orke."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:276
 msgid "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
-msgstr ""
+msgstr "Slawe van die bose orke? Ons moet hulle bevry!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:280
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retrieve the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
 msgstr ""
+"Dit sal nie 'n wyse besluit wees nie, want ons sending is om die Septer van "
+"Vuur te kry. As ons in die plek sloer gaan hordes orke ons omsingel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:284
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Delfador. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
 msgstr ""
+"Konrad, luister na Delfador. Ons sal terugkeer om die land uit die greep van "
+"die orke te verlos."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:288
 msgid "This does not please me, but I will listen to your advice."
-msgstr ""
+msgstr "Ek hou nie daarvan nie, maar ek sal na jou raad luister."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:306
 msgid ""
 "My uncle used to smuggle... err... I mean... trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
+"My oom het voorheen hier gesmokkel...ummm...ek bedoel...met kos by die "
+"Dwerge handel gedryf. Hy kon vragte vol graan onder die orke se neuse "
+"verbykry."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:310
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
-msgstr ""
+msgstr "Hy kruip seker in een van daardie dorpe weg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:375
 msgid "Uncle Somf"
@@ -1251,11 +1489,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:379
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr ""
+msgstr "Ha! My kleinneef se vriende is my vriende ook"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
-msgstr ""
+msgstr "Die Elweraad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:59
 msgid "Uradredia"
@@ -1271,34 +1509,47 @@
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
+"Wees gegroet en welkom by ons hoofstad. Jy behoort geëerd te voel. Dit is "
+"byna 'n halfeeu - 'n hele geslag soos ons ras tyd meet - sedert enige mens "
+"genoeg van 'n Elwe-vriend beskou is om hier te kan staan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:88
 msgid "We are indeed honored."
-msgstr ""
+msgstr "Ons is inderdaad geëerd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:92
 msgid ""
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Mag ek ook sê dat dit julle is wat geëer word. Dit is nie aldag dat julle "
+"die voorreg het om in die teenwoordigheid van 'n prinses van Wesnoth te "
+"staan nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
 msgstr ""
+"Stil, onnossele vroumens! Met sulke verwaandheid, is dit glad nie 'n "
+"verrassing dat die koningklike familie van Wesnoth se oeroue verbonde "
+"uitmekaar geval het nie?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:100
 msgid ""
 "Yes... you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I "
 "apologize for my discourtesy."
 msgstr ""
+"Ja...u is reg, meester. Dit is ek wat geëerd is om hier te wees en ek maak "
+"verskoning vir my gebrek aan hoflikheid."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:104
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
 msgstr ""
+"Delfador die Grote. So wys met sy tong en raad as wat hy sterk is met sy "
+"septer in 'n geveg. 'n Seldsame kombinasie, veral onder mense."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:108
 msgid ""
@@ -1306,26 +1557,38 @@
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
 msgstr ""
+"Hoe vinnig word die menseras nie groot nie! Slegs sewentien winters gelede "
+"het ek jou laas gesien, Konrad, en nou is jy al 'n uitgegroeide man. 'n "
+"Dapper vegter staan hier voor my!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:112
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
 msgstr ""
+"Vergewe my, Elf, maar ek is bevrees ek kan nie onthou dat ons voorheen "
+"ontmoet het nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
 msgstr ""
+"Konrad, dit is Parandra. Sy het my gehelp om jou uit die kloue van Asheviere "
+"te red."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:120
+#, fuzzy
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
 msgstr ""
+"Ek het geen idee gehad nie! Dankie my goeie vrou. Dit is 'n plesier om jou "
+"weer te ontmoet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:124
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But seventeen years ago Konrad would have been "
 "an infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
+"Hom van my moeder gered? Maar sewentien jaar gelede sou Konrad nog 'n baba "
+"gewees het! Waarvan praat julle?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:128
 msgid ""
@@ -1333,22 +1596,30 @@
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
 "death, so she could seize control."
 msgstr ""
+"Jou moeder het baie bloed op haar hande, kind. Sy het vele onregverdiglik "
+"doodgemaak. Toe Konrad 'n baba was het sy beveel dat al die prinse "
+"doodgemaak moet word, sodat sy beheer kon oorneem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:132
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
 msgstr ""
+"Sy het hulle vermoor? Daar was ander ook, nie net Konrad nie? Sekerlik praat "
+"julle nie die waarheid nie! Parandra, wat sê jy?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
 msgstr ""
+"Prinses, toe Delfador die Grote gepraat het van die Koningin Moeder, "
+"Asheviere, wat beveel het dat die prinse van Wesnoth doodgemaak moet word, "
+"het hy die waarheid gepraat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:140
 msgid "And what say you, Elf-king?"
-msgstr ""
+msgstr "En wat sê jy, Elwe-koning?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:144
 msgid ""
@@ -1357,6 +1628,10 @@
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
 msgstr ""
+"Ek het dit nie self gesien nie, Prinses, maar ek het baie betroubare verslae "
+"ontvang. Asheviere het inderdaad die bloed van die prinse op haar hande. Sy "
+"het ook toegelaat dat die Orke die land ontheilig en alle respek vir die "
+"mense om haar verloor."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:154
 msgid ""
@@ -1364,12 +1639,18 @@
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
 msgstr ""
+"Wel dit is hoekom ek die Septer moet neem. Ek sal terugkeer en mense sal my "
+"as Koningin aanvaar. Ek sal regverdig regeer. My moeder is slegs die "
+"Koningin Moeder. Die troon is regmatig myne en met die Septer kan ek dit "
+"bewys."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:158
 msgid ""
 "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to claim. "
 "Konrad has the Scepter. He will take the throne."
 msgstr ""
+"Prinses, daar is goed in jou, maar die troon is nie joune om op te eis nie. "
+"Konrad het die Septer. Hy sal die troon bestyg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:164
 msgid ""
@@ -1378,32 +1659,42 @@
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "adviser and counselor, Delfador."
 msgstr ""
+"Wel, ek het die Septer! Ek sal terugkeer en die mense sal my as Koningin "
+"aanvaar! My moeder is slegs die Koningin Moeder. Die Troon is regmatig myne "
+"en ek sal daarvan af regeer met reg en regverdigheid. Ek sal jou selfs as my "
+"raadgewer en vertroueling aanvaar, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:168
 msgid ""
 "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You have "
 "it now only because we helped you get it."
 msgstr ""
+"Al het jy die Septer, Prinses, is dit met reg eintlik Konrad s'n. Jy het dit "
+"nou slegs omdat jy gehelp het om dit te kry."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid "And if I refuse to give it to him?"
-msgstr ""
+msgstr "En as ek weier om dit vir hom te gee?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:176
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
 msgstr ""
+"As dit nodig is, prinses, sal ek Konrad om dit in 'n tweegeveg by jou af te "
+"neem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:180
 msgid ""
 "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As long "
 "as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
 msgstr ""
+"Delfador! Li'sar het ons vriend geword. Ek wil nie met haar baklei nie! "
+"Solank as wat sy goed regeer, wat maak dit saak as sy koningin word?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
-msgstr ""
+msgstr "Jy is die regmatige opvolger. Jy behoort koning te wees, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:191
 msgid ""
@@ -1411,16 +1702,21 @@
 "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
 "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
 msgstr ""
+"Delfador, jy het Konrad grootgemaak om vaardig en wys te wees, eerbaar en "
+"regverdig. 'n Vegter met respek wat die vrede waardeer. Die troon is egter "
+"nie die plek vir hom nie. Jy weet waarvan ek praat, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:195
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
-msgstr ""
+msgstr "Maar ek weet nie! Wat bedoel jy, Parandra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:199
 msgid ""
 "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
 "and claim the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Mettertyd sal alles openbaar word, mooie Prinses. Gaan nou en eis die troon "
+"van Wesnoth op."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:203
 msgid ""
@@ -1428,6 +1724,9 @@
 "speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not best "
 "have the throne."
 msgstr ""
+"Parandra, wat jy sê mag vir sommiges reg klink, maar solank as wat ek en jy "
+"met niemand deel wat ons weet nie, sien ek geen rede waarom Konrad nie beter "
+"op die troon sal wees nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:207
 msgid ""
@@ -1435,10 +1734,13 @@
 "the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. She "
 "should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure of it."
 msgstr ""
+"Jy is reg met soveel dinge, Delfador en jou wysheid is ongeëwenaard in die "
+"mensewêreld. Maar jy maak daar 'n fout. Li'sar is die opvolger. Sy behoort "
+"die troon te bestyg. Noudat ek haar self ontmoet het, is ek daarvan oortuig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:211
 msgid "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
-msgstr ""
+msgstr "Sy sal die troon opeis en nie ek nie? Wat moet ek doen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:215
 msgid ""
@@ -1446,11 +1748,16 @@
 "not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
 "think that now you would follow her even to the ends of the earth."
 msgstr ""
+"Li'sar behoort Koningin te wees maar jy sal saam met haar gaan. Ek vermoed "
+"in elk geval dat ons jou nie daarvan sal kan maak afsien nie. Ek het gesien "
+"hoe jy na haar kyk, Konrad. Ek dink dat jy haar tot op die einde van die "
+"wêreld sal volg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:219
 msgid ""
 "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
 msgstr ""
+"Met alle respek, my goeie vrou, sy is my niggie! Daar is niks tussen ons!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:223
 msgid ""
@@ -1458,27 +1765,35 @@
 "would surely be safer for you. The Elves could show you things that would "
 "amaze you, things that no man has seen before."
 msgstr ""
+"Dan moet jy miskien hier by ons bly, Konrad, as jy so voel. Dit sal sekerlik "
+"baie veiliger vir jou wees. Die Elwe kan jou verstommende dinge wys, dinge "
+"wat geen mens voorheen gesien het nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:227
 msgid ""
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
+"Dit is 'n vrygewige aanbod, my goeie vrou, maar jy is inderdaad reg, ek sal "
+"eerder saam met Li'sar gaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:231
 msgid "And what say you, Uradredia?"
-msgstr ""
+msgstr "En wat sê jy, Uradredia?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:235
 msgid ""
 "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
 msgstr ""
+"Vertel my Li'sar, is jy bereid om teen jou eie moeder te veg vir die troon."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:239
 msgid ""
 "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, Elf-"
 "king."
 msgstr ""
+"Dit is ten bate van die land. As dit nodig sou wees, sal ek haar veg, Elwe-"
+"koning."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:243
 msgid ""
@@ -1486,11 +1801,14 @@
 "do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. Rest "
 "here for a time, and then go forth with them."
 msgstr ""
+"Ek dink hierdie vrou praat die waarheid. Delfador, al weet ek dat jy nie "
+"saamstem nie, is die woorde van Parandra, dogter van Elandria wys. Rus vir "
+"'n tydjie hier en gaan dan saam met hulle."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
 msgid ""
 "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
-msgstr ""
+msgstr "En jy was al met ons vir 'n geruime tyd, Kalen seun Kilada, wat sê 
jy?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:251
 msgid ""
@@ -1499,6 +1817,10 @@
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
+"Wyse woorde is vandag hier gespreek, Delfador. EK was saam met Li'sar deur "
+"die moeilikste tye en het baie saam met haar gewaag. Tog lewe ons albei nog. "
+"Sy is baie onervare en het nog te veel van die astrantheid van jeug maar sy "
+"sal mettertyd 'n goeie Koningin maak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:255
 msgid ""
@@ -1506,6 +1828,9 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
+"So, die Elwe-raad het gepraat. Maar watter pad sal ons neem op ons reis? Die "
+"Abez drif sal nie begaanbaar wees nie want dit sal sekerlik deur baie manne "
+"dopgehou en beskerm word."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:259
 msgid ""
@@ -1514,12 +1839,18 @@
 "there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
 "off guard."
 msgstr ""
+"Daar is 'n ander manier waarop julle na Wesnoth kan terugkeer: gaan verby "
+"die berge van die drake en deur die donker vallei. Na die land van die "
+"Ooste, vandaar kan julle na Wesnoth terugkeer en die Koningin van die "
+"Duisternis verras en onkant betrap."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:263
 msgid ""
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
 msgstr ""
+"Drakeberge? Dit klink baie gevaarlik! Ek het nie eers gedink daar bestaan "
+"goed soos drake nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
 msgid ""
@@ -1527,6 +1858,9 @@
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
+"Geen draak is vir baie jare in daardie berge opgemerk nie, maar hulle het "
+"nog hulle ou naam behou. Die pad is egter steeds vir ons gevaarlik. Is daar "
+"nie 'n ander roete wat ons kan neem nie?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
 msgid ""
@@ -1534,14 +1868,17 @@
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
+"Alle roetes is gevaarlik, alhoewel daar is hoop op hierdie pad. Rus en gaan "
+"dan, vriende. Die noodlot was tot dusver goed vir julle ten spyte van al die "
+"gevare. Miskien sal sy aanhou om dit te doen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
-msgstr ""
+msgstr "Die Elwe Beleër"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the signpost in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Beweeg Konrad na die baken in die noordweste"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:158
 msgid "Knafa-Tan"
@@ -1565,26 +1902,33 @@
 "whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring "
 "about their ruin."
 msgstr ""
+"In die veertiende jaar van haar bewind, het Asheviere haar aandag op die "
+"Elwe, wat sy verag het, toegespits. Orkse huursoldate is versamel om hulle "
+"te vernietig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:231
 msgid ""
 "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What shall "
 "we do?"
 msgstr ""
+"Meester Delfador! Kyk, daar kom Orke uit alle rigtings! Wat staan ons te "
+"doen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:235
 msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Daar is te veel om te veg, veels te veel. Ons moet ontsnap!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:239
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr ""
+msgstr "Maar waarheen? Hierdie is ons enigste tuiste! Wat van die Elwe?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:243
 msgid ""
 "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that you "
 "escape!"
 msgstr ""
+"Ons sal hulle veg, maar jy moet ontsnap, Konrad. Dit is uiters noodsaaklik "
+"dat jy ontsnap!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:247
 msgid ""
@@ -1593,34 +1937,42 @@
 "us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I will "
 "protect you!"
 msgstr ""
+"Ons sal noord gaan. Miskien kan ons die Anduin-eiland bereik. As ons dit tot "
+"daar kan maak sal ons beslis veilig wees. Konrad, ons moet meer Elwe werf om "
+"ons te help en dan moet ons pad vat na die baken in die noordweste. Ek sal "
+"jou beskerm!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:251
 msgid "Very well, let us hurry!"
-msgstr ""
+msgstr "Goed dan, kom ons wees haastig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:256
 msgid ""
 "Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this land "
 "for the Queen!"
 msgstr ""
+"Val die Elwe aan, my knorre en vat hulle dorpe. Laat ons hierdie land vir "
+"die Koningin opeis!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:264
 msgid ""
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
+"Onhou, daar is gerugte dat die vieslike towenaar en een wat hy beskerm in "
+"hierdie geweste is. Hulle is dié wat ons soek!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:270
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha ha! Ons sal die vieslike Elwe aan flarde skeur!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:275
 msgid "Let them come. We will fight them with all we have!"
-msgstr ""
+msgstr "Laat hulle kom. Ons sal hulle met hand en tand beveg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:279
 msgid "Be careful, Konrad! Guard him well, Delfador!"
-msgstr ""
+msgstr "Wees versigting Konrad! Pas hom goed op, Delfador!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:283
 msgid "And so it has begun!"
@@ -1628,93 +1980,101 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:298
 msgid "OK, we have made it this far! But where do we go next?"
-msgstr ""
+msgstr "Goed ons het sover gekom! Maar wat doen ons nou volgende?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:302
 msgid ""
 "We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. Hopefully we "
 "will find refuge there."
 msgstr ""
+"Ons moet noord reis en probeer om dit tot by die Anduin-eiland te maak. "
+"Hopelik sal ons skuiling daar kan vind."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:306
 msgid ""
 "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
-msgstr ""
+msgstr "Jy is natuurlik reg, Delfador. Maar wat gaan van die Elwe hier word?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:310
 msgid ""
 "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not bode "
 "well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
 msgstr ""
+"Die Elwe sal veg. Hulle mag dalk selfs seëvier. Maar ek is bevrees dinge lyk 
"
+"nie goed vir hulle nie. Kom ons praat nie meer daaroor nie. Voorwaarts!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:314
 msgid "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
 msgstr ""
+"Sterkte, Konrad! Moenie oor ons bekommerd wees nie, ons sal veg so goed as "
+"wat ons kan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:329
 msgid "I... I don't think I can make it anymore."
-msgstr ""
+msgstr "EK... Ek dink nie ek kan meer verder nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:333
 msgid "Prince... you must keep fighting! Nooooooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Prins... jy moet aanhou veg! Neeeeeeee!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:337
 msgid "It is over, I am doomed..."
-msgstr ""
+msgstr "Dis oor, ek is verlore..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:351
 msgid "I have... have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
 msgstr ""
+"Ek het... het misluk in my plig om die prins te beskerm! Ek is verslaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:355
 msgid "Don't die, Delfador! Please, you have to stay alive!"
-msgstr ""
+msgstr "Moenie sterf nie, Delfador! Asseblief jy moet bly lewe!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:359
 msgid "Ugh"
-msgstr ""
+msgstr "Oeg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:370
 msgid ""
 "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
 msgstr ""
+"O, nee! Ons het uit tyd uitgehardloop, hulle is hier, met versterkings..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:382
 msgid "Die, Villain, die!"
-msgstr ""
+msgstr "Sterf, Skurk, sterf!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:393
 msgid "Only the foolish oppose me!"
-msgstr ""
+msgstr "Net dwase vat my aan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:404
 msgid "I am Galdrad. You will have to fight me to get any further!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek is Galdrad. Jy sal teen my moet veg om verder te kan gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:415
 msgid "Only a fool would dare to attack me!"
-msgstr ""
+msgstr "Net 'n dwaas sal dit waag om my aan te val!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:426
 msgid "I am Delfador the Great. Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek is Delfador die Grote. Maak reg om te sterf!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:437
 msgid "Let me through, you rogue!"
-msgstr ""
+msgstr "Laat my deur, jou vabond!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:452
 msgid "They are destroying our home!"
-msgstr ""
+msgstr "Hulle is besig om ons huise te vernietig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:456
 msgid "There can be no looking back. We must go quickly!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons kan nie meer terugkyk nie. Ons moet vinnig gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
-msgstr ""
+msgstr "Slotrede"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:11
 msgid ""
@@ -1722,16 +2082,22 @@
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
+"En so is de Koningin van Duisternis se bewind beëindig en is Li'sar dogter "
+"van Haldric as koningin van Wesnoth gekroon en die draer van die Septer van "
+"Vuur wat sy van toe af aan al haar opvolgers aangegee het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
 msgstr ""
+"Haar bewind was lank en sy het die booshede van moeder ongedaan gemaak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
+"Konrad het 'n edelman in Li'sar se koningklike hof geword. Hy is met Li'sar "
+"getroud en hulle het saam twee seuns en 'n dogter gehad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
@@ -1739,6 +2105,9 @@
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
 msgstr ""
+"Die gebeentes van die jong prins Konrad is van die Elwe af teruggekry en in "
+"die Koningklike grafkeler te Weldyn begrawe waar Konrad elke week besoek "
+"afgelê het om eer te betoon."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
@@ -1746,20 +2115,26 @@
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
+"Delfador het Li'sar se Hoofraadgewer geword en haar met raad bygestaan "
+"aangaande die belangrikste sake van die staat. Hy het tot op 'n rype "
+"ouderdom bly lewe en met sy dood het hy 'n koningklike begrafnis ontvang "
+"waarna hy ook in die koningklike Grafkelder te Weldyn begrawe is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
 msgstr ""
+"Kalenz het na sy huis in die Noorde teruggekeer en het nooit weer die land "
+"van mense besoek nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
-msgstr ""
+msgstr "Die Drif by Abez"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:26
 msgid "Move Konrad to the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Beweeg Konrad na die noordekant van die rivier"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:78
 msgid "Gaga-Breuk"
@@ -1772,10 +2147,14 @@
 "lands, but they are now filled only with chaos. This is where your father "
 "and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
 msgstr ""
+"Hierdie is die Drif by Abez. Wanneer ons die rivier oorsteek sal ons Wesnoth "
+"verlaat en die lande van die Noorde binnegaan. Die Dwerge het eens op 'n tyd "
+"oor hierdie lande geregeer, maar nou is daar net chaos. Dit is waar jou "
+"Vader en Oom bykans negentien jaar gelede verraai is Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:180
 msgid "Really? So what happened, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Werklik? Wat het gebeur, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:184
 msgid ""
@@ -1784,22 +2163,29 @@
 "faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth day, the "
 "northern armies crossed and attacked us."
 msgstr ""
+"Die koning se magte het hier kamp opgeslaan gehad en die magte van die "
+"noorde was aan die noordekant van die rivier. Vir drie dae en drie nagte het "
+"die leërs mekaar aangestaar, maar niemand was bereid om die rivier oor te "
+"steek nie. Op die vierde dag het die noordelike leërs die rivier oorgesteek "
+"en ons aangeval."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:188
 msgid "And then... we were defeated?"
-msgstr ""
+msgstr "En toe... was ons verslaan?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:192
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
 msgstr ""
+"Ons was besig om die geveg te wen. Ons was besig om hulle terug te dryf..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr ""
+msgstr "En toe in die hitte van die stryd het die koning se seun hom vermoor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:200
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
 msgstr ""
+"Maar jy het die moord vergeld. Jy het die prins doodgemaak, nê Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:204
 msgid ""
@@ -1807,16 +2193,21 @@
 "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no "
 "further hope on that day."
 msgstr ""
+"Toe ek sien dat die koning verraai is en sy banier geval het, het ek van die "
+"geveg weggevlug. Ek weet nie of dit wysheid of lafhartigheid was nie, maar "
+"ek het gevlug, ek het op daardie dag geen uitkoms gesien nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:208
 msgid ""
 "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, even "
 "though you never talked about it."
 msgstr ""
+"O, maar die Elwe het my altyd vertel dat jy die prins doodgemaak het, "
+"Delfador, selfs al het jy nooit daaroor gepraat nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:212
 msgid "That foolish boy killed himself."
-msgstr ""
+msgstr "Daai onnosele seun het homself doodgemaak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:216
 #, fuzzy
@@ -1830,16 +2221,23 @@
 "the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at me, "
 "slashing wildly. I had little choice but to end his life."
 msgstr ""
+"Ek het manne bymekaar gemaak om teen die verraaier koning te veg en "
+"natuurlik teen Asheviere ook, want sy was agter dit alles gewees. Hulle het "
+"'n oormag gehad, miskien soveel as vier teen een. In die hitte van die stryd "
+"het daardie seun, onnosele vent wat hy was, op my afgestorm en sy swaard "
+"wild rondgeswaai. Ek het geen keuse gehad as om sy lewe te beëindig nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:224
 msgid "So it is true, you did kill him?"
-msgstr ""
+msgstr "So dit is waar, jy het hom doodgemaak?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:228
 msgid ""
 "He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not have "
 "the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
 msgstr ""
+"Hy het aan my hand gesterf. Dit is hartseer dat jou broers nie die "
+"geleentheid gehad het om so 'n eerbare dood te sterf nie, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:232
 msgid ""
@@ -1847,16 +2245,21 @@
 "immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks "
 "are manned!"
 msgstr ""
+"Met alle respek, my meesters, ons moet haastig maak. Ons moet onmiddelik die "
+"rivier oorsteek. En kyk! Dit lyk asof die wagtorings op die rivier-oewer "
+"beman word!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:237
 msgid ""
 "Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into our "
 "lands! We will slaughter them by the river's edge!"
 msgstr ""
+"Kyk daar! Van die suiderlikes, manne van Wesnoth, probeer om ons ladne binne "
+"te dring! Ons sal hulle op die rivierwal doodmaak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:241
 msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
-msgstr ""
+msgstr "Is daar nêrens anders waar ons kan oorsteek nie? Miskien opstroom?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:245
 msgid ""
@@ -1866,58 +2269,74 @@
 "like rats! Look to the west! Asheviere has a border fort, and it seems to be "
 "full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
 msgstr ""
+"Die Winter sak vinnig op ons toe. Ons het net 'n paar dae om oor te steek en "
+"die naaste brug is ver opstroom. Om suid van die rivier vasgekeer te wees "
+"wanneer die winter hier is, sal selfmoord wees. Asheviere sal ons soos rotte "
+"vaskeer! Kyk na die Weste! Asheviere het 'n fort aan die grens en dit lyk "
+"asof dit vol soldate is! Ons moet hier oorsteek en vinnig ook!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:249
 msgid ""
 "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are trying "
 "to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, men!"
 msgstr ""
+"Daar is hulle! Dit is dus waar, hulle het die wandelende dooies uitoorlê. "
+"Nou probeer hulle om Wesnoth te verlaat. Ons kan nie toelaat dat hulle die "
+"rivier oorsteek nie. Agter hulle aan manne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:253
 msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie weer sy nie! Vinnig! Ons moet haastig wees!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:266
 msgid "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
 msgstr ""
+"Stop! Julle sal nie verbygaan nie! Vinnig, versterkings, beskerm die Prinses!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:279
 msgid "Sea Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Seeslang"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:302
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "Hoeaaaaar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:306
 msgid "What is that?"
-msgstr ""
+msgstr "Wit is dit?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:310
 msgid ""
 "Creatures of the deep are upon us! This may be very dangerous. Be quick! We "
 "must get to the other side with all haste!"
 msgstr ""
+"Die wesens van die dieptes is op ons! Dit mag baie gevaarlik wees. Maak "
+"vinnig! Ons moet in aller haas by die ander kant uitkom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:325
 msgid "We made it across the river safely! Where to now?"
-msgstr ""
+msgstr "Ons is veilig oor die rivier! Waarheen nou?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:330
 msgid ""
 "If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue "
 "north to seek help from the northern Dwarves."
 msgstr ""
+"As ons enigsens hoop om Knalga binne te dring sal ons verder noord moet gaan "
+"om die hulp van die Dwerge in te roep."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:335
 msgid ""
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul impostor."
 msgstr ""
+"Ek kan dit nie glo nie. Hulle het weggekom! Ons moet hulle agternasit. Agter "
+"hulle aan manne! Laat ons ook die rivier oorsteek! Ons sal weer ontmoet jou "
+"vieslike bedrieër."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:340
 msgid "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Dink jy regtig sy gaan ons agternasit, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:345
 msgid ""
@@ -1925,14 +2344,17 @@
 "difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
 "winter, then so be it!"
 msgstr ""
+"Dit lyk beslis asof sy gaan probeer, maar die seewesens gaan dit vir haar "
+"moeilik maak. Ons moet aangaan. As sy voor die winter oorsteek, dan moet dit "
+"maar so wees!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:4
 msgid "Gryphon Mountain"
-msgstr ""
+msgstr "Grypvoël Berg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
 msgid "Defeat the mother gryphon and the enemy commander"
-msgstr ""
+msgstr "Verslaan die moeder grypvoël en die vyand se bevelvoerder"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:67
 msgid "Robert"
@@ -1940,7 +2362,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:81
 msgid "Mother Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Moeder Grypvoël"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:101
 msgid "Graak"
@@ -1956,95 +2378,117 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:110
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
-msgstr ""
+msgstr "Wat is hierdie plek? Dit is een massiewe berg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:114
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
-msgstr ""
+msgstr "Daardie is die fabelagtige Grypvoë Berg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:118
 msgid ""
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
 msgstr ""
+"Grypvoël Berg! Miskien kan ons 'n paar eiers steel by die grypvoëls en 
hulle "
+"kuikens oplei sodat ons op hulle rue kan ry. Sal dit werk, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:122
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We can try to do that, but we must be careful. To disturb the gryphons could "
 "prove dangerous... and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
 "we do, we must pass by this place."
 msgstr ""
+"Ons kan dit probeer, wees net egter baie versigtig. Om die grypvoëls te "
+"versteur kan baie gevaarlik wees... maar sulke vlieënde perde kan ons later "
+"baie help. Wat ons ookal doen ons moet by hierdie plek verbygaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:126
 msgid "Well, let's start climbing the mountain!"
-msgstr ""
+msgstr "Wel, laat ons die berg begin uitklim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:142
+#, fuzzy
 msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-msgstr ""
+msgstr "Hier is die moeder Grypvoël se eiers!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:146
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
 msgstr ""
+"Uitstekend! Ons behoort nou genoeg grypvoëls vir ons doeleindes te kan teel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:165
 msgid ""
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
 msgstr ""
+"Ha ha! Ons het hierdie vieslike dier in die lug doodgemaak en kan keer dat "
+"die rebelle haar eiers kry!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:173
 msgid ""
 "It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
 "Once again the Queen opposes us!"
 msgstr ""
+"Dit wil lyk asof ons nie die enigstes is wat in hierdie berg belangstel nie. "
+"Weereens is die koningin in ons pad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:177
 msgid "Quickly, men! Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Vinnig manne! Voorwaarts!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:185
 msgid "We have defeated them! Now what do we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Ons het hulle verslaan! Wat doen ons nou?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:189
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We must continue north. It is too late to return to the safety of Elensefar "
 "or Anduin before winter falls. We must therefore cross the great river and "
 "continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
 msgstr ""
+"Ons moet verder noord. dit is te laat om veilig na die veiligheid van "
+"Elensefar of Anduin terug te keer voor die winter kom. Ons moet daarom "
+"hierdie groot rivier oorsteek en voortgaan na die land van die Dwerge. Maak "
+"gou, kom ons gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:199
+#, fuzzy
 msgid ""
 "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will serve "
 "us. Then we can hire gryphon riders!"
 msgstr ""
+"Met hierdie grypvoël eiers behoort ons genoeg grypvoëls te kan teel om ons "
+"te dien. Dan kan ons grypvoëruiters huur!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:208
 msgid ""
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
 msgstr ""
+"Dis 'n jammerte ons kon nie daai grypvoël eiers in die hande kry nie - hulle 
"
+"sou ons beslis 'n voordeel besorg het. Ons moet steeds voortgaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:214
 msgid "Let us continue onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Kom ons gaan voort!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:228
 msgid "Rampant Graak"
-msgstr ""
+msgstr "Woeste Graak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:240
 msgid "Rampant Grook"
-msgstr ""
+msgstr "Woeste Grook"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:253
 msgid "Rampant Gruak"
-msgstr ""
+msgstr "Woeste Gruak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:4
 msgid "Hasty Alliance"
-msgstr ""
+msgstr "Haastige Verbond"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:75
 msgid "Haaf-Garga"
@@ -2052,23 +2496,25 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:108
 msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Waar is ons? Watter kant toe nou? Ek is moeg vir hierdie donkerte!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:112
 msgid "I am not sure of the way. Let me think for a moment."
-msgstr ""
+msgstr "Ek is nie seker watter kant toe nie. Laat my vir 'n oomblik dink."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:165
 msgid "En garde!"
-msgstr ""
+msgstr "En garde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:169
 msgid "What in the world are you doing here?"
-msgstr ""
+msgstr "Wat die joos maak jy hier?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:173
 msgid "Tracking you down, of course! You have escaped me for the last time!"
 msgstr ""
+"Besig om jou op te spoor natuurlik! Jy het vir die laaste keer van my "
+"ontsnap!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:177
 msgid ""
@@ -2076,6 +2522,9 @@
 "manner of creatures, and you still want to fight us? You will bring us all "
 "to ruin!"
 msgstr ""
+"Onnosele meisie! Ons is in die diepste grotte en waarskynlik deur alerhande "
+"soorte gediertes omsingel en jy wil teen ons veg? Jy sal ons almal ten "
+"gronde laat gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:181
 msgid ""
@@ -2083,6 +2532,9 @@
 "to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return to the "
 "daylight again!"
 msgstr ""
+"Moenie my probeer flous nie! Ek weet hoekom julle hierheen gekom het! Maar "
+"ek gaan net hier 'n einde maak aan jou verraad. Dan sal ek die Septer gaan "
+"kry en weer na die daglig terugkeer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:190
 #, fuzzy
@@ -2091,45 +2543,58 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:219
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Kabouter Ridder"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:271
 msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
-msgstr ""
+msgstr "Verrasing! Sterf julle liefhebbers van die son!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:275
 msgid ""
 "Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely that "
 "would lead to doom for us all!"
 msgstr ""
+"Nou is ons omsingel! Wil jy nog steeds teen ons veg, Prinses? Dit sal "
+"sekerlik ons almal se ondergang wees!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:279
 msgid ""
 "I see we have little choice but to help each other. Let us fight together "
 "until we return to the surface. Agreed?"
 msgstr ""
+"Ek sien ons het geen keuse as om mekaar te help nie. Laat ons saam veg "
+"totdat ons weer boontoe gaan. Akkoord?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:283
 msgid ""
 "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall all "
 "perish together, Princess."
 msgstr ""
+"Goed dan, Ek belowe dat ons weer die oppervlak gaan bereik of ons sal saam "
+"sterf, Prinses."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:287
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
 msgstr ""
+"Maar wanneer ons uit hierdie gat ontsnap, het ek 'n appeltjie met jou te "
+"skil!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
 msgid ""
 "Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's continue "
 "together. What do you say?"
 msgstr ""
+"Wel ons het mekaar tot dusver gehelp om te oorleef, Prinses. Kom ons gaan "
+"saam voort. Wat sê jy?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:300
 msgid ""
 "Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we not? "
 "Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
 msgstr ""
+"Ja. Ons het mos ooreengekom om mekaar te help om lewendig uit hierdie put te "
+"kom, het ons dan nie? Laat ons voortgaan om ons hulpbronne saam te span. "
+"Hier is my beursie vol goud."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:304
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
@@ -2137,12 +2602,12 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:314
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Dankie Prinses. Kom manne. Laat ons die Septer vind!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:340
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:24
 msgid "I can't believe it should end like this!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek kan nie glo dat dit so moet eindig nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:4
 msgid "Test of the Clan"
@@ -2178,7 +2643,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:178
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador dink jy nie dis tyd dat ons hierdie sakie uitsorteer nie?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:182
 msgid ""
@@ -2186,10 +2651,14 @@
 "this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
 "though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
 msgstr ""
+"Ja, dit is tyd. Dit is tyd om die waarheid te vertel. Ek het gehoop om die "
+"geheim na my graf te neem, maar dit is my nie beskore nie. Julle Elwe lewe "
+"te lank en al het ek hard probeer om te verstaan is julle wysheid vir my "
+"vreemd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:186
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
-msgstr ""
+msgstr "Geheim? Watter geheim Delfador? Waarvan praat jy?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:190
 msgid ""
@@ -2197,6 +2666,9 @@
 "the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
 "to talk."
 msgstr ""
+"Ons moet nie nou daarvan praat nie. Konrad en Li'sar kom eerder saam met my "
+"na die kruin van die berg Elnar. Om op Weldyn af te kyk. Om planne te maak "
+"vir die geveg en om te praat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:221
 msgid ""
@@ -2204,28 +2676,34 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
+"Stop! Ek kan dit nie glo nie! Jy het ons verslaan! Jy is inderdaad waardig, "
+"waadig genoeg om die troon te eis. Die stam sal jou help. Ons sal saam met "
+"jou teen die Koningin veg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:225
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
 msgstr ""
+"Jy erken dus dat jy verloor! Jy sal my dien en die bose koningin beveg?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:230
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr ""
+msgstr "Ons sal jou dien, my meester. Jy sal 'n waardige koning maak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:235
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek dink jy maak 'n fout! Jy sal my help om koningin te word!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:240
 msgid "Who then is your leader? Who do we serve?"
-msgstr ""
+msgstr "Wie is dan julle leier? Wie moet ons dien?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:245
 msgid ""
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
+"Jy sal ons dien. Jy sal ons kante beskerm terwyl ons reguit na die koningin "
+"toe gaan. Met julle aan albei kante, sal ons haar sekerlik oorwin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:252
 msgid ""
@@ -2234,37 +2712,51 @@
 "our flanks. This is unfortunate as it complicates our march to confront the "
 "queen."
 msgstr ""
+"Ten spyte van hulle grootpratery het ons vandag op hierdie slagveld "
+"geseëvier. As ons egter die leiers van die stamme verslaan sal ons niemand "
+"hë om ons kante te beskerm nie. Dit is jammer want dit maak ons opmars "
+"moeiliker om die koning te gaan konfronteer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:256
 msgid ""
 "It is unfortunate. They would have been of great assistance in helping "
 "ensure a new King is given a chance to ascend the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Dit is jammer. Hulle sou baie kon help om te verseker dat die nuwe Koning 'n "
+"kans kan kry om die troon van Wesnoth te bestyg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:260
 msgid ""
 "I think you are mistaken! You mean they would have helped a new Queen claim "
 "the throne of Wesnoth!"
 msgstr ""
+"Ek dink jy maak 'n fout! Jy bedoel hulle sou kon help om 'n nuwe Koningin te "
+"help om die troon van Wesnoth op te eis!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:298
 msgid "Greetings, men of the plains."
-msgstr ""
+msgstr "Wees gegroet, manne van die vlaktes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:302
 msgid ""
 "What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
 msgstr ""
+"Wat wil hierdie indringers hê? Ons het hulle nie hierheen genooi nie, dis "
+"verseker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:306
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Asheviere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
+"Ons kom in vrede! Ons soek julle hulp in ons stryd teen Asheviere, die bose "
+"Koningin Moeder."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:310
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
 msgstr ""
+"Ons sal nie by jou aansluit nie. Jy wat deur hierdie jonges en hierdie ou "
+"man gelei word."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:314
 msgid ""
@@ -2272,61 +2764,73 @@
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
 msgstr ""
+"Julle is of vir ons of teen ons. As julle ons nie help om die bose Koningin "
+"omver te werp nie, sal ons julle van alle mag ontneem wanneer die troon deur "
+"sy regmatige opvolger bestyg word."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:318
 msgid ""
 "Hah! You think you can seize the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
+"Ha! Julle dink julle kan die troon oorneem? Verslaan ons in 'n geveg en ons "
+"sal by julle aansluit of los ons nou en moet nooit weer terugkom nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:322
 msgid "Very well. We will fight you."
-msgstr ""
+msgstr "Goed dan. Ons sal teen julle veg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:326
 msgid "Fools! We will run you down like dogs!"
-msgstr ""
+msgstr "Dwase! Ons sal julle soos miere vertrap!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:330
 msgid "There is no turning back for you now. This is a fight to the death!"
 msgstr ""
+"Daar is nou geen omdraaikans vir julle nie. Hierdie is 'n geveg tot die dood!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:353
 msgid ""
 "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
 msgstr ""
+"EK kan dit nie glo nie! Julle het my verslaan! Maar die stam sal aanhou veg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:357
 msgid "Their leader has fallen but still they fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Hulle leier het gesneuwel tog veg hulle voort!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:388
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
-msgstr ""
+msgstr "Julle kan my verslaan, maar ander sal my plek inneem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:400
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
-msgstr ""
+msgstr "Sien julle, julle kan my nie verslaan nie. Daar is te veel in my stam."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:425
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
 msgstr ""
+"Argh! Is dit hoe ek moet sterf? Wel dit was alles vir die glorie van die "
+"Stam."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:437
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
-msgstr ""
+msgstr "Die stam verrys. Hoe meer jy van ons doodmaak, hoe sterker word ons!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:462
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
+"Al sterf ek, is dit vir die Stam. Jy sal verslaan word en ek sal reg wees as "
+"ek sê dat jy nie opgewasse is teen die mag van die Stam nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:474
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
 msgstr ""
+"Goed gesê broer. Die Stam se vegters hoor jou en kom om saam met ons te veg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:491
 msgid "|$units_slain| Clan Members Defeated"
@@ -2338,18 +2842,21 @@
 "help in guarding our flanks would be invaluable. Let's take this fight to "
 "their leaders!"
 msgstr ""
+"Ons is besig om hulle magte te verjaag! Kom ons kyk of die stam al genoeg "
+"gehad het. Hulle hulp gaan onontbeerlik wees om ons vleuels te beskerm "
+"tydens die opmars. Kom ons neem die geveg na hulle leiers toe!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
-msgstr ""
+msgstr "Tuiste van die Noordelike Elwe"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:23
 msgid "Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Gaan na die Elwe-woud en hou daar uit totdat die beurte opraak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:43
 msgid "Turns run out before reaching the forest"
-msgstr ""
+msgstr "Beurte raak op voordat die woud bereik is"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:68
 msgid "Kior-Dal"
@@ -2366,40 +2873,49 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:159
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-msgstr ""
+msgstr "Daar is jy! Jy moet vinnig na die Elwe se tuiste in die ooste kom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:170
 msgid "There they are! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Daar is hulle! Storm!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:181
 msgid ""
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
+"Daar is 'n paar Orke! Ons moet hulle teen die manne van Wesnoth laat veg en "
+"ten alle koste vermy dat ons met hulle slaags raak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:199
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Uiteindelik, vriende, ons is byna by die tuiste van my mense, die Noord-Elwe."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:203
 msgid ""
 "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
 msgstr ""
+"Na so 'n lang tyd in hierdie wildernis, sal dit lekker wees om 'n bietjie te "
+"rus!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:207
 msgid ""
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
 msgstr ""
+"Maar daar is alweer 'n digte miswolk rondom ons! Ons weet nie watter gevare "
+"vir ons voorlë nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:211
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
 msgstr ""
+"Solank as wat ons versigtig en met omsigtigheid voortgaan, is ek seker dat "
+"ons die veiligheid en gasvryheid van die Elwe nog sal geniet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:226
 msgid "Eonihar"
@@ -2407,21 +2923,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid "My lords! I have found you at last."
-msgstr ""
+msgstr "Meesters! Ek het julle uiteindelik gevind."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:244
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-msgstr ""
+msgstr "Wees gegroet, Eonihar, ou vriend! Hoekom het jy na ons gesoek?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:249
 msgid ""
 "When my lord learned of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
+"Toe my meester uitvind dat julle kom het hy ruiters uitgestuur om na julle "
+"te soek! Daar is probleme wat vir ons voorlë!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:254
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-msgstr ""
+msgstr "Probleme? Watse probleme?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:259
 msgid ""
@@ -2429,10 +2947,16 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Ons het 'n groot menigte in die suide gesien. 'n Menigte manne vanuit "
+"Wesnoth. Ons dink hulle is op soek na julle! Daar is nie 'n oomblik te "
+"verspil nie. Julle moet julle na die Elwe woud haas. Slegs daar sal julle "
+"veilig wees!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:264
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
 msgstr ""
+"Ek hoop regtig ons kan hulle vermy. Ons sal na die noordweste koers moet "
+"inslaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
@@ -2440,18 +2964,26 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
+"Dis nie al nie, meester. Die vieslike Orke het gehoor dat hierdie manne kom "
+"en is op hierdie einste oomblik besig om 'n groot menigte te versamel om "
+"hulle in die noorde teen te staan! Dit is nou 'n uitgemaakte saak dat daar "
+"'n groot geveg gaan wees."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:274
 msgid ""
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
 msgstr ""
+"Dit klink baie gevaarlik. Miskien moet ons die aftog na die Weste blaas en "
+"wegkruip totdat die geveg oor is?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:279
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow... I expected "
 "you to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
+"Ek dink hierdie wilde land is te gevaarlik daarvoor! In aller geval.... Ek "
+"sou gedink het dat jy aan Wesnoth se kant sou wees, Prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:284
 msgid ""
@@ -2459,22 +2991,29 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
+"Ek is 'n eerbare prinses, nie 'n bedrieër soos jy nie! Ek het belowe dat ek "
+"aan jou kant sal wees totdat ons uit hierdie lande ontsnap het en ek sal my "
+"belofte gestand doen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:289
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Heer, dame, ons moet nie tyd mors nie! Julle moet na die Ooste gaan, na die "
+"tuiste van my mense. Slegs daar sal julle veilig wees!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:294
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
-msgstr ""
+msgstr "Komaan, Konrad, kom ons gaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:299
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
+"My meester het begin om 'n groep Elwe bymekaar te maak om julle in die woud "
+"te vergesel. Wees versigtig ons verkeer almal in groot gevaar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:312
 msgid ""
@@ -2482,6 +3021,9 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
+"Wees gegroet, Elwe vriend! Welkom by Emetria. Jy moet hier skuiling soek "
+"totdat die geveg oor is. As julle vir 'n wyle hier by my bly, sal ons almal "
+"veilig wees."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:316
 msgid ""
@@ -2489,29 +3031,38 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Dankie, Meester El'rien. Die gasvryheid van die Noordelike Elwe is net so "
+"vrygewig soos julle familielede in die Suide! My manne sal julle help om "
+"teen die vyande uit te hou."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:336
 msgid ""
 "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
 "never get there now! We have been defeated!"
 msgstr ""
+"Ons het nog nie die woud bereik nie, maar die geveg het reeds begin. Ons sal "
+"nou nooit daar uitkom nie! Ons is verslaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:346
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr ""
+msgstr "Elwe-vriende, julle het veiligheid bereik!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:350
 msgid ""
 "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
 msgstr ""
+"El'rien, ons het die Septer van Vuur met ons! Ons moet hulle na Elensia "
+"vergesel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:354
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
 msgstr ""
+"Inderdaad. Ons sal julle na julle hoofstad vergesel waar ons 'n Indaba sal "
+"hou."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
-msgstr ""
+msgstr "Anduin-eiland"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:63
 msgid "Usadar Q'kai"
@@ -2521,32 +3072,40 @@
 msgid ""
 "This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
 msgstr ""
+"Dit is nie nou die tyd om na ons vaartuig terug te keer nie! Ons moet beheer "
+"oor die eiland verkry!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
-msgstr ""
+msgstr "En toe het die groep op Anduin-eiland aan wal gegaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:181
 msgid "So this is Anduin. It looks a little... desolate"
-msgstr ""
+msgstr "So dit is dan Anduin. Dit lyk 'n bietjie... verlate"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:185
 msgid ""
 "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
 "place where I was born, where I was trained."
 msgstr ""
+"Ek is bevrees dit is so, Konrad. Dit wil my voorkom asof die Orke selfs hier "
+"ook was. Hier na my geboorteplek toe, waar ek opgelei is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:189
 msgid ""
 "Who is that? Oh, a party of elves has landed. We shall drive them back into "
 "the sea!"
 msgstr ""
+"Wie is dit? O, die groep elwe het ook aan't wal gekom. Ons sal hulle in die "
+"see terugdryf!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:193
 msgid ""
 "I did not think the Orcs would have come here. This island used to be so "
 "beautiful. We must recapture it! To arms!"
 msgstr ""
+"Ek het nie gedink die Orke sou hierheen kom nie. Die eiland was voorheen "
+"beeldskoon. Ons moet dit terugvat! Nee op julle wapens!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:204
 msgid "Elrian"
@@ -2554,21 +3113,24 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:208
 msgid "I found someone hiding in the village!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek het iemand gevind wat in die dorp wegkruip!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other magi here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
+"My meesters, ek het vir die Orke in die dorp weggekruip, soos baie van die "
+"ander towenaars hier. Miskien kan ons saamwerk om die eiland weer terug te "
+"neem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones."
-msgstr ""
+msgstr "Sekerlik, laat ons saamstaan en die onheiliges beveg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:220
 msgid "You can now recruit magi."
-msgstr ""
+msgstr "Jy kan nou towenaars werf."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:235
 msgid "Seimus"
@@ -2576,11 +3138,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, my ou meester! Jy het die eiland van die Orke bevry!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:249
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
-msgstr ""
+msgstr "My leerling! Hoe het die eiland in die hande van sulke weses geval?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:254
 msgid ""
@@ -2589,12 +3151,19 @@
 "holding me until a ship could arrive to take me to Weldyn where I am to "
 "stand trial for treason for training magi!"
 msgstr ""
+"Het jy dan nie gehoor nie, meester Delfador? Asheviere probeer om beheer oor "
+"die hele weskus oor te neem. Sy het baie Orke gehuur en hulle hierheen "
+"gestuur. Hulle het my gevange gehou tot 'n skip sou aankom om my na Weldyn "
+"te neem waar hulle my vir hoogverraad wou aankla omdat ek towenaars opgelei "
+"het!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:259
 msgid ""
 "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
 "attacked?"
 msgstr ""
+"Ons kom nou net van Swartwater waar ons teen haar magte geveg het. Waar het "
+"sy andersins aangeval?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:264
 msgid ""
@@ -2603,22 +3172,30 @@
 "richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
+"Sy het beheer geneem van Pêrelbaai, wat vir 'n lang tyd deur die Meermanne "
+"beheer was en het slawe van hulle gemaak. Daar duik hulle vir pêrels wat "
+"haar net elke dag nog ryker maak. Daar is selfs gerugte dat sy die eeu-oue "
+"verdrag mag verbreek en Elensefar gaan aanval!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:269
 msgid ""
 "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
 "Pearls? Can we take it back from her?"
 msgstr ""
+"Kan ons nie 'n teenaanval teen haar loods nie? Hoeveel magte het sy by "
+"Pêrelbaai? Kan ons dit by haar terugneem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:274
 msgid ""
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
+"Ons moet inderdaad soontoe gaan. Laat ons eers 'n bietjie rus en dan na die "
+"Baai vaar. Hopelik sal ons haar magte daar verslaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:5
 msgid "Isle of the Damned"
-msgstr ""
+msgstr "Eiland van Verdoemenis"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:44
 msgid ""
@@ -2627,12 +3204,19 @@
 "sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted to secure the "
 "sails..."
 msgstr ""
+"Die reis het egter nie so glad verloop as wat gehoop is nie. 'n Storm het "
+"opgesteek en die skip geteister. Terwyl almal aan boord desperaat gewerk "
+"het, het 'n skielike rukwind Konrad oorboord gegooi terwyl hy nog probeer "
+"het om die seile vas te maak..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:49
 msgid ""
 "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
 "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
 msgstr ""
+"Die meermanne het Konrad uiteindelik uit die see gered maar kon hom nie aan "
+"die skip terugbesorg nie. Met 'n groot gesukkel het hulle 'n nabye eiland "
+"bereik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:67
 msgid "Haf-Mal"
@@ -2652,7 +3236,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:157
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
-msgstr ""
+msgstr "Sjoe, ek het oorleef. Maar waar is ek? Word hierdie eiland bewoon?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:161
 msgid ""
@@ -2660,12 +3244,17 @@
 "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
 "island into an ugly wasteland."
 msgstr ""
+"Ons het net slegte dinge oor hierdie plek gehoor, my meester. Daar word "
+"vertel dat die bose geeste van die wandelende dooies in groot getalle na "
+"hierdie eiland gekom het en dit in 'n afskuwelike woesteny verander het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:165
 msgid ""
 "Let's hope these rumors are not true! I have none of my men with me! How "
 "could I defend myself?"
 msgstr ""
+"Kom ons hoop dat hierdie gerugte nie waar is nie! Ek het nie een van my "
+"manne by my nie! Hoe sal ek myself verdedig?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:169
 msgid ""
@@ -2673,6 +3262,9 @@
 "recruit some of them to help, we might have some hope of holding off the "
 "undead hordes!"
 msgstr ""
+"Daar is nog steeds 'n groep mense wat op die eiland wegkruip, my meester. As "
+"ons van hulle kan kry om ons te help, mag ons dalk die wandelende dooies kan "
+"weerstaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:178
 msgid "Urlaf"
@@ -2681,17 +3273,20 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:182
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
 msgstr ""
+"Miskien kan ons 'n ooreenkoms bereik! Help ons om daardie bose weses te "
+"verslaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:191
 msgid ""
 "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
 "inside them!"
 msgstr ""
+"Daar is antieke tempels in die suidweste, ek wonder wat binne hulle kan wees!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:205
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:253
 msgid "Looks like there is somebody hidden in the temple."
-msgstr ""
+msgstr "Dit lyk asof daar iemand is wat daarbinne wegkruip."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:209
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:214
@@ -2704,6 +3299,9 @@
 "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undead. Now "
 "with your help, I can destroy them."
 msgstr ""
+"Ek het in hierdie heilige plek weggekruip en plannetjies gemaak oor hoe om "
+"die bose wandelende dooies te verslaan. Nou met jou hulp kan ek hulle "
+"vernietig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:259
 msgid "Xakae"
@@ -2712,38 +3310,48 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:277
 msgid "Surprise! Searching for magi, and all I get is these foul humans!"
 msgstr ""
+"Verrassing! Ek soek vir towenaars en al wat ek kry is hierdie vieslike mense!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:311
 msgid "The temple seems to be empty."
-msgstr ""
+msgstr "Dit lyk asof die tempel leeg is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:323
 msgid "Fight on against the undead without me, friends!"
-msgstr ""
+msgstr "Veg sonder my verder teen die wandelende dooies, vriende!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:392
 msgid ""
 "We have wrested control of the island from the evil undead! Now all we have "
 "to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to Elensefar!"
 msgstr ""
+"Ons het beheer oor die eiland vanaf die bosaardige wandelende dooies "
+"oorgeneem! Nou moet ons net wag vir die skip om te kom sodat ons na "
+"Elensefar kan gaan! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:406
 msgid ""
 "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on your "
 "noble quest."
 msgstr ""
+"Tesame het ons die vieslike wandelende dooies verslaan! Kom, ek sal jou in "
+"jou edele stryd bystaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:424
 msgid ""
 "Thank goodness we have found you, sir! Come aboard quickly, we shall take "
 "you away from this horrible island!"
 msgstr ""
+"Dankie tog ons het jou gevind, meester! Kom vinnig aan boord en ons sal jou "
+"van hierdie verskriklike eiland wegneem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:428
 msgid ""
 "It's a shame complete victory could not be ours, but thank goodness I am "
 "rescued! On to Elensefar!"
 msgstr ""
+"Dis jammer ons kon nie 'n volslae oorwinning behaal nie, maar ek is dankbaar "
+"dat ek gered is! Na Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:438
 msgid ""
@@ -2751,14 +3359,17 @@
 "resisting the foul undead. May fate be with you in your noble quest, and may "
 "we meet again some day!"
 msgstr ""
+"Dankie vir julle bystand hier broeders. Ek sal hier bly om die vieslike "
+"wandelende dooies teen te staan. Mag die noodlot met jul wees in jul edele "
+"stryd en mag ons eendag weer ontmoet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
 msgid "Mountain Pass"
-msgstr ""
+msgstr "Bergpas"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the end of the road in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Beweeg Konrad na die einde van die pad in die noordweste"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
@@ -2775,11 +3386,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:127
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
-msgstr ""
+msgstr "Kyk, Konrad, voor ons lê die grootpad wat deur die dwerge gebou is!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:131
 msgid "But I can hardly see with all this mist around!"
-msgstr ""
+msgstr "Maar ek kan skaars sien met al hierdie mis om ons!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:135
 msgid ""
@@ -2787,10 +3398,14 @@
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
 "travelers will lose their way and become prey for his creatures."
 msgstr ""
+"Ons met versigtig wees... hulle sê dat hier 'n towenaar in hierdie berge bly 
"
+"en dat hy nie goedgesind is teenoor besoekers nie. Dit is hy wat die mis "
+"veroorsaak sodat reisigers die pad byster raak en prooi vir sy dierasies "
+"word."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:139
 msgid "His... creatures? We must keep to the road, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Sy... dierasies? Ons moet op die pad bly, manne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:143
 msgid ""
@@ -2799,10 +3414,14 @@
 "he and his brother have traveled the mountain, wreaking havoc on the dwarven "
 "villages."
 msgstr ""
+"Hy sal 'n gedugte vyand wees, Konrad. Daar word vertel dat toe dwerge "
+"hierdie pad gebou het, hulle die oer-oue towenaar uit sy rus versteur het en "
+"sedertien wandel hy en sy broer deur hierdie berge en verrig verwoesting aan "
+"op die dwergdorpe."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:147
 msgid "Let us then go carefully... but quickly, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Laat ons versigtig wees... maar vinnig, manne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:159
 msgid "Stalrag"
@@ -2826,33 +3445,45 @@
 "a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely attack. I "
 "will summon my tribesmen to aid you!"
 msgstr ""
+"Wees gegroet, reisigers. Ek is Stalrag, die hoofman van hierdie dorpe! Ek "
+"waarsku julle, 'n magtige towenaar en sy trolle bewoon hierdie berge en "
+"hulle sal verseker aanval. Ek sal my stamgenote roep om julle te kom help."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:172
 msgid ""
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather than trying to defeat these new foes."
 msgstr ""
+"As dit waar is, Konrad, moet ons miskien 'n ander roete neem en om die berg "
+"gaan eerder as om hierdie nuwe vyande te probeer verslaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
 msgid "What do you say, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Wat sê jy, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:180
 msgid ""
 "No! We do not have the time to waste. Let us make for the top of the pass, "
 "wary of mountain trolls, and taking care lest we come too close to the water!"
 msgstr ""
+"Nee! Ons mag nie tyd mors nie. Kom ons gaan na die punt van die pas, wees op "
+"ons hoede vir bergtrolle en maak seker dat ons nie te naby aan die water kom "
+"nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:184
 msgid ""
 "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
 "villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
 msgstr ""
+"Die Skeenbrekers sal jul in jul soektog bystaan. Kyk, hulle kom uit hulle "
+"dorpe uit die weste, die magtige Skeenbrekers! Na die geveg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:205
 msgid ""
 "Well, we have defeated our foes. Let us hope the mountain does not defeat us!"
 msgstr ""
+"Wel, ons het ons vyande verslaan. Kom ons hoop dat die berg ons nie verslaan "
+"nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:209
 msgid ""
@@ -2860,40 +3491,47 @@
 "take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you "
 "go, friends!"
 msgstr ""
+"Ek wens julle sterkte met julle reis toe, ek moet na my dorpie terugkeer en "
+"my gesin gaan versorg. Die gasvryheid van die Dwerge sal met julle wees waar "
+"julle ookal mag gaan, vriende!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:213
 msgid "Let us move onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Laat ons gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:232
 msgid "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
-msgstr ""
+msgstr "Aaargh! Dis klaar met my! Veg sonder my voort, Broeders!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:4
 msgid "Muff Malal's Peninsula"
-msgstr ""
+msgstr "Muff Malal se Skiereiland"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:24
 msgid "Defeat Muff Malal (Bonus)"
 msgstr "Verslaan Muff Malal (Bonus)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:28
+#, fuzzy
 msgid "Escape down the road to Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Ontsnap langs die pad na Elensefar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:61
 msgid "Muff Malal"
 msgstr "Muff Malal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:105
+#, fuzzy
 msgid ""
 "But the road to Elensefar was a treacherous one. Konrad and his men were set "
 "upon by the fiends of the undead."
 msgstr ""
+"Maar die pad na Elensefar was 'n bedrieglike een. Konrad en sy manne is "
+"oorval deur die geeste van die wandelende dooies."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:109
 msgid "My lord! On yonder peninsula there seems to be some movement!"
-msgstr ""
+msgstr "My meester! Daar op daardie skiereiland lyk dit of daar beweging is!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:113
 msgid ""
@@ -2902,16 +3540,22 @@
 "or time to persevere against such a foe. Either way it looks like there will "
 "be a fight, prepare for battle men!"
 msgstr ""
+"Dit lyk asof die wandelende dooies daar is! As ons die wandelende dooies kan "
+"verslaan is ek seker dat die inwoners dankbaar sal wees. Maar ek weet nie of "
+"ons sterk genoeg of genoeg tyd het om so 'n vyand te verslaan nie. In ieder "
+"geval wil dit lyk asof daar 'n geveg gaan wees, maak reg om te veg manne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:117
 msgid "To arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Neem die wapen op!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:121
 msgid ""
 "Ahh, a party of Elves approaches. Soon we shall have Elven zombies serving "
 "us!"
 msgstr ""
+"Ahh, 'n groep Elwe kom aan. Binnekort gaan ons Elwe zombies hê om ons te "
+"dien!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:139
 msgid "To Elensefar"
@@ -2919,12 +3563,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:163
 msgid "We do not have time to tarry here! On to Elensefar!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons het nie tyd om hier te sloer nie! Voorwaarts na Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:174
 msgid ""
 "Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for Elensefar."
 msgstr ""
+"Moet nie jou plig versuim nie! Ek sal besluit wanneer dit tyd is om "
+"Elensefar toe te gaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:187
 msgid ""
@@ -2932,6 +3578,9 @@
 "save Elensefar, but at least we have freed these good people. We must move "
 "onward with haste!"
 msgstr ""
+"Ons het oorwin! Laat ons hoop dat hierdie vertraging nie ons stryd om "
+"Elensefar te red in die wiele gaan ry nie, maar ten minste het ons hierdie "
+"goeie mense bevry. Ons moet nou haastig verder gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
 msgid "Northern Winter"
@@ -2946,12 +3595,15 @@
 msgid ""
 "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
 msgstr ""
+"Die winter is bitter koud! Miskien moet ons eers 'n rukkie hier stop en rus."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:131
 msgid ""
 "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest it "
 "fall into the hands of our enemies!"
 msgstr ""
+"Stop en rus? My meester, ons moet haastig agter die Septer van Vuur aan "
+"gaan, voordat dit in die hande van ons vyande beland!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:135
 msgid ""
@@ -2960,6 +3612,10 @@
 "money. This land looks fertile enough. Surely we can settle here for the "
 "winter!"
 msgstr ""
+"Ons het 'n harde mars gehad sedert ons deur die wandelende dooies beleër is "
+"in daardie vieslike dorp. Nou oorval die winter ons en ons het amper al ons "
+"geld gespandeer. Die land lyk vrugbaar genoeg. Sekerlik kan ons vir die "
+"winter hier vertoef!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:139
 msgid ""
@@ -2967,12 +3623,17 @@
 "do not think I could endure another like the fording of the river for many "
 "days."
 msgstr ""
+"Ja, laat ons 'n rukkie rus! Ek is seker daar lê baie uitdagings vir ons voor 
"
+"en ek dink nie ons kan binnekort weer iets soos die oorsteek van die rivier "
+"verduur nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:143
 msgid ""
 "We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our hands, "
 "and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
 msgstr ""
+"Ons jaag agter die Septer van Vuur aan, die lot van die ryk is in ons hande "
+"en julle mense wil stop en rus? Voorwaarts, sê ek!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:147
 msgid ""
@@ -2981,40 +3642,55 @@
 "soon. But in these wild north lands, we must fight even for the right to "
 "rest. Look to the north! Those foul orcs will not allow us any peace!"
 msgstr ""
+"Hulle is reg, Kalenz. Ek wou die Septer binne 'n maand terugkry, maar dit "
+"was vergeefs. Ons soldate gaan begin dros as hulle binnekort nie rus kry "
+"nie. Maar in hierdie wilde noordelike lande moet ons selfs veg vir die "
+"voorreg om te kan rus. Kyk na die noorde! Daardie vieslike orke sal ons nie "
+"'n oomblik se rus gun nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:151
 msgid "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
 msgstr ""
+"Dan moet ons hulle beheer oor die land uit hulle hande uitworstel. Neem "
+"julle wapens op, manne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:169
 msgid "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
 msgstr ""
+"Daar val nou meer sneeu. Ons moet hierdie geveg vinnig klaarmaak. Voorwaarts "
+"manne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:187
 msgid "We must make haste before the snow overwhelms us!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons moet haastig maak voordat die sneeu ons oorval!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:195
 msgid ""
 "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
 "here while the cold winter passes."
 msgstr ""
+"Die oorwinning is ons s'n. Ons het die land uit die hande van die Orke "
+"bevry. Nou kan ons rus tot die winter verby is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:199
 msgid ""
 "Let us not rest for too long though, friends. We must still reach the "
 "ancient Dwarven lands before our foes do."
 msgstr ""
+"Moenie dat ons te lank rus nie, vriende. Ons moet nog die oer-oue Dwerglande "
+"voor ons vyand bereik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:203
 msgid ""
 "And so after many days of rest, the party set out once again for the Dwarven "
 "kingdom..."
 msgstr ""
+"En so het die geselskap, na vele dae se rus, weer koers gekies na die "
+"Dwergkoningkryk..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:4
 msgid "Plunging into the Darkness"
-msgstr ""
+msgstr "In Duisternis Gehul"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:21
 #, fuzzy
@@ -3032,35 +3708,42 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:280
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
-msgstr ""
+msgstr "Dis so donker hier, ek kan skaars sien!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:284
 msgid ""
 "It is dark indeed. We shall have to light torches, and tread slowly and "
 "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
 msgstr ""
+"Dis inderdaad donker. Ons sal ons fakkels moet aansteek en versigtig en "
+"stadig moet loop. Hopelik is daar nog steeds Dwerge daaronder wat ons kan "
+"help!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:288
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
-msgstr ""
+msgstr "Ja werklik. Ons Elwe is maar power in hierdie donker putte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:302
 msgid "Who are these that approach? Surface-dwellers! On your guard, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Wie kom hier aan? Grondbewoners! Op julle hoede, manne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:307
 msgid "We come in peace, friends. We come in peace!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons kom in vrede, vriende. Ons kom in vrede!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:312
 msgid ""
 "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not live "
 "in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
 msgstr ""
+"O né? Ek sien julle word deur Elwe vergesel. Kan ons Dwerge dan nooit in "
+"vrede lewe sonder om deur die verraderlike Elwe gepla te word nie?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
 msgstr ""
+"Hoekom sulke harde woorde, Dwerg? Elwe het julle nog nooit leed aangedoen "
+"nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:322
 msgid ""
@@ -3068,39 +3751,53 @@
 "come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you cowardly "
 "Elves did nothing to help!"
 msgstr ""
+"'Ons nog nooit leed aangedoen nie?' Man ek was self daar gewees toe die "
+"Elwe nie ons verdrag eerbiedig het nie. Baie Dwerge is doodgemaak en julle "
+"lafhartige Elwe het niks gedoen om te help nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:327
 msgid ""
 "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
 "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
 msgstr ""
+"Jy gaan nou te ver! Ek is Kalenz, 'n magtige meester van die Elwe! Hoe durf "
+"iemand soos jy, wat hier in die tonnels rondsnuffel, my 'n lafaard noem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:332
 msgid ""
 "Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must not "
 "fight among ourselves."
 msgstr ""
+"Vrede, vriende! Vrede! Die bose Orke bewandel die land hierbo ons, ons kan "
+"nie bekostig om teen mekaar te baklei nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:337
 msgid ""
 "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have you "
 "risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
 msgstr ""
+"Goed dan! Verduidelik julle teenwoordigheid dan hier, mens. Wie is julle? "
+"Waarom waag julle, jul lewens om hier na Knalga, die tuiste van die Dwerge "
+"te kom?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:342
 msgid "Well, we... we..."
-msgstr ""
+msgstr "Wel, ons... ons..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:347
 msgid ""
 "We have come so that an heir may claim his inheritance, that a king may "
 "claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
 msgstr ""
+"Ons het gekom sodat 'n erfgenaam sy erfdeel kan eis, sodat 'n koning sy "
+"troon kan opeis. Ons is op soek na die Septer van Vuur."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:352
 msgid ""
 "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
 msgstr ""
+"Die Septer van Vuur? Is julle van julle sinne beroof? Julle maak seker 'n "
+"grap!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:357
 msgid ""
@@ -3108,28 +3805,38 @@
 "Dwarves in finding it. But know that we will find it, whether you help us or "
 "not."
 msgstr ""
+"Ons maak nie grappe nie, vriend. Ons is op soek na die Septer van Vuur. Ons "
+"wil hê die Dwerge moet ons help om dit te kry. Maar ons sal dit kry, of "
+"julle ons help of nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:362
 msgid ""
 "Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of Fire "
 "exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
 msgstr ""
+"Jy praat soos 'n dwaas. Niemand weet eers verseker dat die Septer van Vuur "
+"eens bestaan nie. En wie is hierdie erfgenaam, hierdie koning waarvan julle "
+"praat?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:367
 msgid "I am, sir."
-msgstr ""
+msgstr "Ek is, meneer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:372
 msgid ""
 "You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha ha! I "
 "haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
 msgstr ""
+"Jy? Ha ha! Hierdie seun wat hier voor my staan is die koning van Wesnoth? Ha "
+"ha! Ek het lank laas so lekker gelag. En wie is jy ou man?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:377
 msgid ""
 "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and Protector "
 "of his heir."
 msgstr ""
+"Ek is Delfador, Delfador die Grote, Hooftowenaar van Koning Garard en "
+"beskermheer van hierdie erfgenaam."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:382
 msgid ""
@@ -3137,24 +3844,31 @@
 "will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out of "
 "my sight. Delfador perished many years ago."
 msgstr ""
+"Jy... jy is Delfador? Ek het Delfador laas gesien toe ek maar nog 'n jong "
+"Dwerg was en ek sê vir jou, ou man, jy is g'n Delfador nie. Manne! Vat "
+"hierdie leuenaars weg. Delfador is jare terug al dood."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:412
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek is Delfador die Grote! Enigeen wat my durf teenstaan sal vergaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:417
 msgid ""
 "You... you really are Delfador! But we had news that you were dead, years "
 "ago!"
 msgstr ""
+"Jy... jy is werklik Delfador! Maar ons het verneem dat jy dood is, jare "
+"terug al!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:422
 msgid "They thought I was dead. They hoped I was dead. Yet still I live."
 msgstr ""
+"Hulle het gedink ek is dood. Hulle het gehoop ek was dood. Tog lewe ek "
+"steeds."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:427
 msgid "And you really think that you can find the Scepter of Fire?"
-msgstr ""
+msgstr "En jy dink werklik dat jy die Septer van Vuur kan vind?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:432
 msgid ""
@@ -3163,78 +3877,93 @@
 "about that: Dwarves will be killed, perhaps many Dwarves. But surely it is "
 "better than hiding from the Orcs like worms."
 msgstr ""
+"Ja, ek dink so. As jy ons help, vriend, is al die skatte van Knalga wat ons "
+"kry, joune. Ons soek slegs die Septer. Dit sal gevaarlik wees. Moenie 'n "
+"fout maak nie: Dwerge sal sterf, miskien selfs baie Dwerge. Maar dit is "
+"sekerlik beter as om soos wurms vir die Orke weg te kruip."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:437
 msgid ""
 "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
 msgstr ""
+"Jy is reg vriend. Ek sal my beste manne tot jou beskikking stel. Ons weet "
+"egter nie waar die Septer is nie. Volgens legende is dit in in dei oostelike "
+"tonnels versteek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:442
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
-msgstr ""
+msgstr "Dan gaan ons na die oostelike tonnels!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:460
 msgid "Hmm... there seems to be a secret passage behind these rocks!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... Dit lyk asof hier 'n geheime ingang agter hierdie rotse is!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:482
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
 msgstr ""
+"Daar is 'n groot fortuin in hierdie skatkis! Ek tel twee honderd stukke goud!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Die Prinses van Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:10
 msgid ""
 "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
 msgstr ""
+"...maar een van die Orke het lank genoeg oorleef om die nuus aan die "
+"koningin oor te dra..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
 msgid "...and she sent her most able commander."
-msgstr ""
+msgstr "...en sy het haar beste bevelvoerder gestuur."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:35
 msgid "Force Li'sar's surrender"
-msgstr ""
+msgstr "Oorgawe van Li'sar se Magte"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:61
 msgid "Elmar's Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Elmar se Kruising"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:66
 msgid "Elbridge"
-msgstr ""
+msgstr "Elbrug"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:158
 msgid ""
 "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
 msgstr ""
+"Op pad na Knalga is die geselskap deur die magte van Asheviere teengestaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:162
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you impostor!"
-msgstr ""
+msgstr "Die Koningin het my gestuur om jou te stop, jou bedrieër!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:166
 msgid ""
 "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
 msgstr ""
+"Dit is die prinses, Li'sar. Die dogter van die Koningin en haar opvolger!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:170
 msgid "I'm no impostor. It seems that your mother has lied to you."
 msgstr ""
+"Ek is geen bedrieër nie. Dit wil voorkom asof jou moeder vir jou gelieg het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:175
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
-msgstr ""
+msgstr "Dit is verraad! Jou leuens sal saam met jou vergaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:179
 msgid ""
 "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
 msgstr ""
+"Dit help nie om te redekawel nie. Sy sal net een taal verstaan. Neem op jul "
+"wapens!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:186
 msgid "Jibb"
@@ -3250,7 +3979,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:192
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
-msgstr ""
+msgstr "Dit neem te lank, ek beter versterkings inroep!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:197
 msgid "Rogerus"
@@ -3266,30 +3995,35 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:203
 msgid "Maybe I was not using enough forces..."
-msgstr ""
+msgstr "Miskien het ek te min troepe gebruik..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:213
 msgid "I surrender! Don't hurt me, Impostor."
-msgstr ""
+msgstr "Ek gee oor! Moet my nie seermaak nie, bedieër."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:217
 msgid ""
 "I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your life."
 msgstr ""
+"Ek het voorheen al gesê ek is nie 'n bedrieër nie, maar as jy oorgee, sal "
+"ek jou lewe spaar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:221
 msgid "Let me go!"
-msgstr ""
+msgstr "Laat my gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:225
 msgid "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
 msgstr ""
+"Dink na oor die storie van die ou Koning. Vra iemand wat van hom geweet het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:229
 msgid ""
 "The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My mother "
 "told me."
 msgstr ""
+"Die ou Koning? Ek het daarvan gehoor, maar ek weet dis nie waar nie. My "
+"moeder het my vertel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:233
 msgid ""
@@ -3298,28 +4032,39 @@
 "on the wrong side of it, we may not have the opportunity to spare your life "
 "a second time."
 msgstr ""
+"Jou moeder het vir jou gelieg, kind. Ek stel voor jy heroorweeg en sluit by "
+"ons aan of vlug na ballingskap. Daar sal binnekort 'n groot geveg wees en as "
+"jy aan die verkeerde kant is, sal ons dalk nie weer die geleentheid hê om "
+"jou lewe te red nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:238
 msgid ""
 "I am not a child, and I do not want to talk about it! You said you would "
 "spare me, so be on your way. The northern road should be safe for you."
 msgstr ""
+"Ek is nie 'n kind nie en ek wil nei daaroor praat nie! Jy het belowe dat ek "
+"gespaar sal bly, gaan dus weg. Die noordelike pad behoort veilig te wees vir "
+"jou."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:242
 msgid "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
-msgstr ""
+msgstr "Goeiendag dan, Prinses. Kom, manne, na die noordelike pad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:246
 msgid ""
 "(He he, little do they know just how many undead have wandered the northern "
 "road of late. Surely they are doomed!)"
 msgstr ""
+"(He he, min weet hulle hoeveel wandelende dooies die noordelike pad deesdae "
+"bewandel. Hulle is verseker verlore!)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:304
 msgid ""
 "Your forces draw near impostor! I'll not be defeated in my own back yard so "
 "easily... Come forth and attack my loyal duelist!"
 msgstr ""
+"Jou magte trek nader bedrieër! Ek sal nie maklik op my eie werf verslaan "
+"word nie... Kom vorentoe en val my lojale tweestryder aan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:317
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:370
@@ -3339,24 +4084,29 @@
 msgstr "Owaryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:333
+#, fuzzy
 msgid "I'll seize their keep my Lady!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek sal hulle vesting inneem my Geagte Vrou!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:363
 msgid "It sounds like there is something in the mine shaft."
-msgstr ""
+msgstr "Dit klink asof daar iets in die mynskag is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:380
 msgid "You've discovered my ploy! It doesn't matter, I'll still rout you!"
 msgstr ""
+"Jy het agtergekom wat my plannetjie is! Dit maak nie saak nie, ek sal jou "
+"steeds op die vlug laat slaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:393
 msgid "The trap is foiled but I'll still flush this rabble from their keep!"
 msgstr ""
+"Die lokval is gefnuik maar ek sal steeds hierdie gespuis uit hulle vesting "
+"moet uitdryf!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Terugkeer na Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:64
 msgid "Josephus"
@@ -3372,28 +4122,34 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:120
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Halt! Wie's daar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:124
 msgid ""
 "Look! It is the traitor Li'sar, with the old mage and the filthy Elven lord. "
 "Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
 msgstr ""
+"Kyk! Dis die verraaier Li'sar saam met die ou towenaar en die vieslike Elwe-"
+"meester. Vinnig, vang hulle! Die Koningin wil hul gevange neem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:128
 msgid ""
 "What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying the "
 "wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
 msgstr ""
+"Wat? Ek, 'n verraaier? Die Koningin is die verraaier deurdat sy nie die "
+"wense van Koning Garard II eerbiedig nie. Ons het die Septer van Vuur, so "
+"laat ons inkom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:132
 msgid "You leave us no choice but to kill you."
-msgstr ""
+msgstr "Julle gee ons geen ander keuse as om julle dood te maak nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid ""
 "These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
 msgstr ""
+"Hierdie indringers is sterker as wat ons vermoed het. Roep versterkings in!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:147
 msgid "Dacayan"
@@ -3410,37 +4166,40 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:154
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
 msgstr ""
+"Die Koningin het ons gestuur om jou te help om hierdie rebelle te vang."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:158
 msgid "We have changed the plan. Now we are killing them."
-msgstr ""
+msgstr "Ons het van plan verander. Nou maak ons hulle dood."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:166
 msgid ""
 "We must make haste! Far greater challenges lay before us, by tarrying here "
 "we're diminishing our resources."
 msgstr ""
+"Ons moet vinnig maak! Daar is veel groter uitdagings wat op ons wag, deur "
+"hier te sloer vermors ons net ons hulpbronne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
 msgid "The Scepter of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Die Septer van Vuur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:29
 msgid "Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Kry die Septer van Vuur met Konrad of Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:66
 msgid "The Scepter must be getting close now! Where shall we go?"
-msgstr ""
+msgstr "Die Septer moet nou naby wees! Waarheen sal ons gaan?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:70
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
-msgstr ""
+msgstr "Ja, ek kan voel dit is naby! Ons moet versigtig daarvoor soek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:301
 msgid "Scepter of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Septer van Vuur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:304
 msgid ""
@@ -3448,53 +4207,63 @@
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
+"Die antieke Septer is deur die Dwerge gesmee. As simbool van die koningskap "
+"van Wesnoth het die Septer die vermoë om vuurballe te skiet na die draer "
+"daarvan se vyande!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:305
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
+"Hierdie is die Septer van Vuur. Slegs 'n ware opvolger tot die troon durf "
+"dit vat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:328
 msgid "Here it is at last, I have the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Hier is dit uiteindelik, ek het die Septer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:332
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
-msgstr ""
+msgstr "Nou is dit in ons hande! Kom ons verlaat hierdie stinkende put."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:336
 msgid ""
 "I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
-msgstr ""
+msgstr "Ek glo dat as ons net nog 'n bietjie noord gaan, ons hier kan uitkom."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
 msgid "At last! I have the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Uiteindelik! Ek het die Septer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:360
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
 msgstr ""
+"Inderdaad. Jy het dit reggekry Li'sar. Ek hoop jy sal dit wyslik gebruik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:364
 msgid ""
 "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! I "
 "hope you consider that wise."
 msgstr ""
+"Wel eerstens gaan ek dit gebruik om ons uit hierdie gat te kry! Ek hoop jy "
+"dink dis wys."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:368
 msgid ""
 "The Scepter makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
 msgstr ""
+"Die Septer maak sy draer kragtig maar beslis nie onsterflik nie, kind. "
+"Gebruik dit verstandig. Kom nou, ek glo daar is 'n uitgang na die Noorde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:372
 msgid "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek dink ek weet wat ek doen. Kom, laat ons gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:4
 msgid "Snow Plains"
-msgstr ""
+msgstr "Sneeuvlaktes"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:61
 msgid "Urag-Tifer"
@@ -3505,16 +4274,21 @@
 "These fields of snow were once the home of my people. We left here centuries "
 "ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
 msgstr ""
+"Hierdie sneeuvelde was eens op 'n tyd my mense se tuiste. Ons het eeue terug "
+"hier weggegaan. Volgens oorlewering is 'n magtige swaard van vuur hier "
+"agtergelaat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:106
 msgid ""
 "This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it could be "
 "hidden."
 msgstr ""
+"Hierdie swaard mag dalk nuttig wees op die reis vorentoe. Ek wonder waar dit "
+"versteek is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:4
 msgid "Swamp Of Dread"
-msgstr ""
+msgstr "Afgryslike Moeras"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:79
 msgid "Clarustus"
@@ -3541,16 +4315,20 @@
 "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
 "armies and fortunes."
 msgstr ""
+"Hierdie is 'n vervloekte land. Die Liches het vir jare hier geleef en groot "
+"leërs en fortuine bymekaargemaak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:164
 msgid ""
 "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
 "taking this path."
 msgstr ""
+"Die Liches is oral in die moeras te vinde. Ek hoop dit was 'n wyse besluit "
+"om hierdie pad te kies."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:4
 msgid "The Lost General"
-msgstr ""
+msgstr "Die Verlore Generaal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:65
 msgid "Brugg"
@@ -3562,17 +4340,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:106
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
-msgstr ""
+msgstr "Hier is van die Dwerge se hoofgrotte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:110
 msgid ""
 "Underground roads once led to the different parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
 msgstr ""
+"Ondergrondse paaie het eens op 'n tyd na die verskillende dele van die "
+"kompleks gelei, maar nou is daar net bouvalle wat oorbly."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:123
 msgid "The sign says 'Guest quarters'."
-msgstr ""
+msgstr "Die teken sê 'Gaste kwartiere'"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:135
 msgid "Burlin"
@@ -3581,56 +4361,61 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:139
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
 msgstr ""
+"My oom se gesin het verdrink nadat die Orke daardie grot oorstroom het..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:152
 msgid "These passages seem to have been used recently."
-msgstr ""
+msgstr "Dit lyk asof hierdie gange onlangs gebruik is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:165
 msgid "There is a big cave-in south of here."
-msgstr ""
+msgstr "Daar is 'n groot grot Suid van hier."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:177
 msgid "RUMBLE! RUMBLE! RUMBLE!"
-msgstr ""
+msgstr "ROMMEL! ROMMEL! ROMMEL!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:181
 msgid "The rocks are moving!"
-msgstr ""
+msgstr "Die rotse beweeg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:245
 msgid "Who goes there? Friend or foe?"
-msgstr ""
+msgstr "Wie's daar? Vriend of Vyand?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:249
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please help "
 "us in our quest."
 msgstr ""
+"Ons probeer desperaat om die vieslike Orke uit die tonnels te verdryf! Help "
+"ons asseblief met ons poging."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:260
 msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
-msgstr ""
+msgstr "A, 'n smerige Ork! Laat ons hierdie tonnels van hul soort bevry!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:271
 msgid "I did not know that the undead were in these pits!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek het nie geweet daar is wandelende dooies in hierdie putte nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:282
 msgid "Who is this foul enemy that we fight?"
-msgstr ""
+msgstr "Wie is hierdie vieslike vyand waarteen ons veg?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:286
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
 msgstr ""
+"Ek is Lionel. Ek is die Verlore Generaal. Ek sal myself op julle wreek!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:290
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
-msgstr ""
+msgstr "Wraak? Wat het ons gedoen dat jy wraak wil pleeg?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:294
 msgid "Lionel? A General? I remember that name..."
-msgstr ""
+msgstr "Lionel? 'n Generaal? Ek onthou daai naam..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:298
 msgid ""
@@ -3639,16 +4424,23 @@
 "this cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to "
 "die. Now I will get revenge on you all!"
 msgstr ""
+"So, jy onhou my nou? Ja? Ek was die koning se beste generaal, hy het my na "
+"hierdie putte gestuur om die Septer te kry. Maar die Orke het my en my manne "
+"in hierdie grotte vasgekeer en ons gelos om van die honger te sterf. Die "
+"Dwerge was ook van geen hulp en het my gelos om te sterf. Nou sal ek wraak "
+"neem op julle almal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:317
 msgid ""
 "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
 "Orcs."
 msgstr ""
+"Argh! Ek's verslaan! Ten minste was dit waardige teenstanders en nie daardie "
+"vieslike Orke nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:321
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
-msgstr ""
+msgstr "Rus in vrede, Lionel. Die arme, verlore generaal."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:325
 msgid ""
@@ -3658,14 +4450,19 @@
 "not asking for directions when I became lost. May you have better fortune in "
 "your quest than I did!"
 msgstr ""
+"Ek is vernietig maar my sending moet voltooi word. Al is julle my vyande, is "
+"julle ten minste waardige vyande, dus laat ek julle vertel dat die Septer "
+"oos van hier is, die rigting waaruit julle kom, diep in die grotte. Ek het "
+"die fout gemaak om nie aanwysings te vra toe ek verdwaal het nie. Mag julle "
+"beter geluk hê as wat ek gehad het!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:366
 msgid "The earth shakes."
-msgstr ""
+msgstr "Die aarde skud."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:4
 msgid "The Siege of Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Die Beleg van Elensefar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:63
 msgid "Agadla"
@@ -3680,32 +4477,40 @@
 "The party arrived at Elensefar at last, but found that the city had already "
 "fallen to the evil Orcs."
 msgstr ""
+"Die geselskap het uiteindelik Elensefar bereik, net om tot hul misnoë te "
+"ontdek dat die stad reeds in die Orke se hande geval het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:160
 msgid "My lord! It seems the city has already fallen!"
-msgstr ""
+msgstr "Meester! Dit lyk asof die stad reeds geval het!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:164
 msgid "This is terrible news! We must retake the city!"
-msgstr ""
+msgstr "Dis uiters slegte nuus! Ons moet die stad terugneem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:168
 msgid ""
 "There are so many of them. This will not be easy! And look to the north! It "
 "seems that the undead are allied with the Orcs!"
 msgstr ""
+"Daar is so baie van hulle. Dit gaan nie maklik wees nie! En kyk na die "
+"noorde! Dit lyk asof die wandelende dooies en die Orke bondgenote is!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:172
 msgid ""
 "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we will "
 "crush them with ease!"
 msgstr ""
+"Hier kom die Elwe! Met ons nuutgevonde bondgenootskap met die Orke sal ons "
+"hulle maklik verpletter!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:176
 msgid ""
 "We must take the city, and destroy the evil undead before reinforcements "
 "arrive!"
 msgstr ""
+"Ons moet die stad inneem en die bose wandelende dooies vernietig voordat "
+"versterkings opdaag!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:184
 msgid "Reglok"
@@ -3726,40 +4531,46 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:250
 msgid "As night began to fall, three dark figures crept out of the forest."
 msgstr ""
+"En soos die donker oor die land toesak, kruip drie donker figure uit die "
+"woud uit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:254
 msgid "Halt! Who goes there, friend or foe?"
-msgstr ""
+msgstr "Halt! Wie's daar, vriend of vyand?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:258
 msgid ""
 "Greetings, friend. We are from the Elensefar Thieves Guild. We would like to "
 "help you against the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Wees gegroet vriend. Ons is van die Elensefar Gilde van Diewe"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:262
 msgid "Thieves, hmmm? Who says we can trust such as you?"
-msgstr ""
+msgstr "Diewe, mmmm? Hoe kan ons julle soort vertrou?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:266
 msgid ""
 "We would understand if you don't trust us, of course, but it is in our "
 "mutual interest to rid the city of the Orcs!"
 msgstr ""
+"Natuurlik, sal verstaan as jy ons nie vertrou nie, maar dit is in ons almal "
+"se belang dat die Orke uit die stad verdryf word!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:270
 msgid "Very well. You may join us."
-msgstr ""
+msgstr "Goed dan. Julle mag by ons aansluit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
 msgid ""
 "We will serve you well, for we respect the help you are providing to our "
 "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
 msgstr ""
+"Ons sal jou getrou dien, want ons waardeer die hulp wat julle aan ons stad "
+"verleen. Jy sal vind dat selfs diewe eerbaar kan wees."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:278
 msgid "Yes, but where is your fighting force? How can you help us?"
-msgstr ""
+msgstr "Ja, maar waar is julle vegters? Hoe sal julle ons kan help? "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:282
 msgid ""
@@ -3767,52 +4578,65 @@
 "orcs. Alternatively, we can lay in wait until you give us a signal then "
 "ambush the orcs' rear."
 msgstr ""
+"Ons oorleef deur onopmerklik te wees. Ons kan julle help om by die stad in "
+"te sluip en die Orke te omsingel. Of ons kan lê en wag totdat julle ons die "
+"sein gee, dan lei ons hulle agterste geledere in 'n lokval."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
 msgid "Hmm... I have to consider this..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm...Ek sal daaroor moet gaan dink..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:288
 msgid "Help us infiltrate the city. We can do the rest."
-msgstr ""
+msgstr "Help ons om die stad binne te dring. Ons sal die res doen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:292
 msgid ""
 "Excellent. Two hours past midnight meet us on the west bank of the river, "
 "across from Elensefar's docks."
 msgstr ""
+"Uitstekend. Ontmoet ons twee ure na middernag op die wes-oewer van die "
+"rivier, oorkant die Elensefar se dokke."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:304
 msgid "I want you to reinforce us once we break through their line."
-msgstr ""
+msgstr "Ek wil hê dat julle ons versterk wanneer ons deur hulle linies breek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:308
 msgid ""
 "Very well. When you raise your red banner over any building in the city "
 "proper, we will see the sign and attack from the city's northern gate."
 msgstr ""
+"Goed dan. Wanneer julle, jul rooi banier oor enige gebou in die stad hys, "
+"sal ons die teken sien en die stad vanaf die noordelike hek aanval."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:312
 msgid "Agreed. But, will you be able to see our flag if it's dark?"
-msgstr ""
+msgstr "Akkoord. Maar sal julle ons vlag in die donker kan sien?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:316
 msgid ""
 "Yes, we will see it. In fact, we prefer to fight at night. I pray you do not "
 "lead us into slaughter."
 msgstr ""
+"Ja, ons sal dit sien. Om die waarheid te sê, verkies ons dit om in die nag "
+"te veg. Ek hoop nie julle lei ons na ons slagting nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:320
 msgid ""
 "Do not fear, friends. There will be a slaughter here, but it will be orcish "
 "blood staining the streets."
 msgstr ""
+"Moenie bang wees nie, vriende. Daar sal wel 'n slagting hier wees, maar dit "
+"sal Orke-bloed wees wat in die strate gaan vloei."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:335
 msgid ""
 "As the banner was raised, sounds of fighting could be heard from across the "
 "city."
 msgstr ""
+"Soos die banier gehys is, kon klanke van gevegte oor die hele stad heen "
+"gehoor word."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:383
 msgid "Darglen"
@@ -3825,7 +4649,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:428
 msgid ""
 "On the banks of Elensefar's port district, three shadowy figures appeared."
-msgstr ""
+msgstr "Kom ons verdryf hierdie invallers! Vandag is die stad weer ons s'n!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:432
 msgid ""
@@ -3833,25 +4657,33 @@
 "The turbulent waters hid a nearly invisible ford, wide enough for two "
 "soldiers to march shoulder-to-shoulder."
 msgstr ""
+"Tot Konrad se verbasing het hulle vinnig die rivier se mond oorgesteek. Die "
+"onstuimige water versteek 'n bykans onsigbare drif wat wyd genoeg is vir "
+"twee soldate om skouer-aan-skouer daaroor te marsjeer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:487
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Very few people know that the river can be forded here. The orcs have yet to "
 "discover this place. Bring your forces into the city, quickly now, and you "
 "can flank them."
 msgstr ""
+"Baie min mens weet van die driffie. Die Orke het dit ook nog nie ontdek nie. "
+"Bring jou soldate vinnig in die stad in en jy sal hulle verras."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:499
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
-msgstr ""
+msgstr "Uiteindelik, ons het die stad teruggeneem! Laat ons hier rus, vriende."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:507
 msgid "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
-msgstr ""
+msgstr "Oorwinning! Die diewe van Elensefar tot u diens, my meester"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:511
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
 msgstr ""
+"Die geselskap het vir drie dae gerus, waarna 'n ou vriend sy terugkeer "
+"gemaak het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:535
 msgid "Kalenz"
@@ -3862,10 +4694,12 @@
 "Greetings, friends. I see that you have rescued the city! I knew that you "
 "could do it."
 msgstr ""
+"Wees gegroet, vriende. Ek sien dat julle die stad bevry het! Ek het geweet "
+"dat julle dit kan doen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:556
 msgid "Delfador! So good to see you! Where have you been?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador! Gaaf om jou weer te sien! Waar was jy gewees?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:561
 msgid ""
@@ -3873,16 +4707,21 @@
 "the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of the "
 "North Elves."
 msgstr ""
+"Ek het met die Grootraad van die Elwe beraadslaag. Hierdie is Kalenz, 'n "
+"meester van die Noordelike Elwe wat na die raad gekom het om aan ons die "
+"steun van die Noordelike Elwe te bied."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:566
 msgid "Greetings, friend."
-msgstr ""
+msgstr "Wees gegroet, vriend."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:571
 msgid ""
 "Delfador, we have captured this city, but surely Asheviere's men will come "
 "and attack us! What should we do?"
 msgstr ""
+"Delfador, ons het die stad oorgeneem, maar Asheviere se manne gaan ons "
+"verseker kom aanval! Wat moet ons doen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:576
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
@@ -3891,6 +4730,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:581
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
 msgstr ""
+"Die Raad het vergader en daar is besluit: ons moet die Septer van Vuur kry."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:586
 msgid ""
@@ -3901,10 +4741,17 @@
 "of it, at constant war with the Orcs, the Scepter was lost somewhere in the "
 "great caverns."
 msgstr ""
+"Tydens die bewind van Garard I, jou oupa, het die Dwerge van Knalga ingestem "
+"om die manjifieke septer vir die koning te maak. Dit het die beste smede "
+"jare geneem om dit te maak. Maar net nadat dit voltooi is, het die Orke die "
+"tonnels van Knalga binne geval. Nou verkeer Knalga in chaos en al leef 'n "
+"paar Dwerge nog steeds in dele van hierdie kontrei in 'n voortdurende oorlog "
+"met die Orke gewikkel, die Septer het iewers hier in die groot grotte "
+"verlore gegaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:591
 msgid "But what has this to do with me?"
-msgstr ""
+msgstr "Maar wat het dit met my uit te waai?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:596
 msgid ""
@@ -3912,14 +4759,17 @@
 "edict that whichever member of the royal family could retrieve the Scepter "
 "of Fire would rule the land."
 msgstr ""
+"Toe Garard II, jou oom, besluit het op 'n troonopvolger, het hy 'n dekreet "
+"uitgevaardig dat watter lid van die koninklike familie ookal die Septer van "
+"Vuur kan terugkry, die land kon regeer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:601
 msgid "Oh, and you want me to get this scepter?"
-msgstr ""
+msgstr "O, en jy wil hê ek moet die Septer kry?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:606
 msgid "We will help you get it, my lord."
-msgstr ""
+msgstr "Ons sal jou help om dit te kry, Meester."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:611
 msgid ""
@@ -3927,6 +4777,9 @@
 "help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the people "
 "will support you as the king."
 msgstr ""
+"Die tyd is min. Ons dink Asheviere is ook op soek na die Septer, om haar "
+"posisie as heerser te vestig. Maar as jy die Septer eerste kry, sal die "
+"mense jou koningskap ondersteun."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:616
 msgid "Me? King?"
@@ -3935,18 +4788,20 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:621
 msgid "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
 msgstr ""
+"Ja, Konrad. Ek glo dat jy eendag koning gaan word. Kom nou laat ons vinnig "
+"maak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:635
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr ""
+msgstr "So jy wil probeer om teen my in my eie huis te veg. Onnosel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
-msgstr ""
+msgstr "Die Vallei van die Dood - Die Prinses se Wraak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:24
 msgid "Survive for two days"
-msgstr ""
+msgstr "Oorleef vir twee dae"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:72
 msgid "Galga"
@@ -3965,28 +4820,32 @@
 "My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around us at "
 "the hills - there are undead about!"
 msgstr ""
+"Meester! Hierdie pad lyk nie so veilig as wat ons gehoop het nie. Kyk rondom "
+"ons na die heuwels - daar is wandelende dooies daar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:206
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
-msgstr ""
+msgstr "Wie kom hier aan? Kom ons maak hulle almal dood!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:210
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
-msgstr ""
+msgstr "Neem op julle wapens, manne! Hordes wandelende dooies is op pad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:215
 msgid ""
 "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
 "victory, or until every one of us is slain!"
 msgstr ""
+"Moenie dat ons aan hierdie vieslike diere van die put oorgee nie! Ons sal "
+"veg tot ons oorwin of tot die laaste een van ons sneuwel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:223
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Daar is net so baie van hulle! Wat gaan ons doen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:227
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
-msgstr ""
+msgstr "Laat ons so lank moontlik teen hulle uithou!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:251
 msgid "Heldra"
@@ -4002,39 +4861,44 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:257
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek het weer gekom om julle te help, vriende!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:261
 msgid "White magi? Come to help us? But what are they doing here?"
-msgstr ""
+msgstr "Wit Towenaar? Kom om ons te help? Maar wat maak hulle hier?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:265
 msgid ""
 "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
 "let us hope he can help us once more!"
 msgstr ""
+"Dit is Moremirmu! Hy het ons gehelp om teen die wandelende dooies in die "
+"Eiland van die Verlorenes te veg, laat ons hoop dat hy ons nog 'n keer kan "
+"help!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:276
 msgid ""
 "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
 "continue their onslaught through another day!"
 msgstr ""
+"Die son rys in die ooste. Sekerlik het die wandelende dooies tog nie die "
+"krag om hulle aanslag vir nog 'n dag vol te hou nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:280
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-msgstr ""
+msgstr "Inderdaad nie! Ek dink ons het die geveg oorleef."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:284
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
-msgstr ""
+msgstr "Sjoe! Dit was 'n taai geveg, maar hulle blaas uiteindelik die aftog!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:307
 msgid "Yes! We have fought them off!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja! Ons het hulle afgeweer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:321
 msgid "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
-msgstr ""
+msgstr "Dankie dat jy ons teruggebring het, Moremirmu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:325
 msgid ""
@@ -4043,12 +4907,19 @@
 "of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We could do "
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
+"Dit is my plig en plesier, meester! Ons was terwyl ons 'n blaaskanse geneem "
+"het op ons pelgrimstog, by 'n dinee saam met die koninklike wagte van die "
+"prinses, toe hulle vertel het hoe julle bedrieg en oortuig is om in hierdie "
+"gevaarlike lande te reis. Ons het geen ander keuse gehad as om julle te help "
+"nie! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:329
 msgid ""
 "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way will "
 "be safe for us?"
 msgstr ""
+"So, sy het ons bedrieg en hierheen laat kom! Kan ons maar nou gaan? Watter "
+"roete sal vir ons die veiligste wees?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:333
 msgid ""
@@ -4057,34 +4928,46 @@
 "able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be "
 "able to ford the river in winter!"
 msgstr ""
+"Jy moet uit die kloue van die gemene koningin ontsnap, meester. As jy in 'n "
+"noordoostelike rigting koers kies, verby die berge van die grypvoëls sal jy "
+"die groot rivier by Abez kan oorsteek. Jy moet egter vinnig maak want jy sal "
+"dit nie in die winter kan oorsteek nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:337
 msgid ""
 "Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in happier "
 "times!"
 msgstr ""
+"Dankie vir jou raad, goeie vriend! Mag ons paaie weer onder gelukkiger "
+"omstandighede kruis!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:352
 msgid ""
 "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
 "us."
 msgstr ""
+"Dit maak my hartseer as ek daaraan dink dat Moremirmu op die slagveld "
+"gesneuwel het, nadat hy ons gehelp het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:356
 msgid "May he rest peacefully!"
-msgstr ""
+msgstr "Mag hy in vrede rus!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:360
 msgid ""
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
 msgstr ""
+"Hy het gesterf terwyl hy vir jou geveg het, Prins, net soos enige van ons "
+"gewillig sal wees om vir jou te sterf."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:366
 msgid ""
 "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where may "
 "we go now?"
 msgstr ""
+"Hierdie plek laat my kriewelrig voel, selfs met die wandelende dooies wat "
+"die aftog blaas. Waarheen sal ons nou gaan?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:370
 msgid ""
@@ -4092,30 +4975,33 @@
 "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let "
 "us go quickly!"
 msgstr ""
+"Die land van Wesnoth is nie vir ons veilig nie. Die Koningin se magte se kan "
+"elke hoekie daarvan bereik. Ons moet ons na die noordelike lande haas, oor "
+"die groot rivier. Laat ons vinnig maak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:374
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja wraggies! Laat ons hier wegkom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:4
 msgid "The Valley of Statues"
-msgstr ""
+msgstr "Die Vallei van Standbeelde"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:83
 msgid "Death of Konrad, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Dood van Konrad, of hom in klip te laat verander"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:87
 msgid "Death of Delfador, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Dood van Delfador, of hom in klip te laat verander"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:121
 msgid "A Yeti"
-msgstr ""
+msgstr "'n Jeti"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:135
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr ""
+msgstr "Wees gewaarsku, daar leef 'n groot monster in die heuwels daarvoor."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:155
 msgid "Haldiel-Aga"
@@ -4131,108 +5017,131 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-msgstr ""
+msgstr "Kyk daar voor ons, Orke en Trolle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:303
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
-msgstr ""
+msgstr "Maar hulle lyk snaaks -- kyk, hulle is maar net standbeelde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:307
 msgid ""
 "That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
 msgstr ""
+"Dis eienaardig, waarom sou iemand standbeelde van sulke veragtelike wesens "
+"wil maak?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:311
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
-msgstr ""
+msgstr "Wie is hierdies wat my vallei binnekom, my leerling?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:315
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-msgstr ""
+msgstr "Halt! Julle sal nie hier deurgaan nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
 msgstr ""
+"Ons soek net vrye deurgang deur jou vallei. Ons het geen kwade bedoelings "
+"nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:323
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
 msgstr ""
+"Niemand gaan by ons verby nie. Ons heers oor die vallei en julle kan ons nie "
+"verslaan nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:327
 msgid ""
 "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
 "let us take up arms against them!"
 msgstr ""
+"As julle ons nie laat deurgaan nie, sal ons julle met pyl en swaard "
+"deurboor! Kom neem julle wapens teen hulle op!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:331
 msgid ""
 "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs were "
 "once foolish enough to think that as well..."
 msgstr ""
+"Dink julle regtig julle kan ons met blote geweld verslaan? Sommige Orke was "
+"ook eens op 'n tyd dwaas genoeg om so te dink..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:335
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
 msgstr ""
+"Beteken dit dat hierdie beelde wat voor ons staan eens op 'n tyd lewendige "
+"Orke was?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:339
 msgid ""
 "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and try "
 "to discover the nature of the power these wizards wield."
 msgstr ""
+"Versigtig, ek het al voorheen van sulke dinge gehoor. Ons moet op ons hoede "
+"wees en probeer uitvind watse kragte hierdie towenaars het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:343
 msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
-msgstr ""
+msgstr "Hierdie plek is onheilspellend. Is daar nie 'n ander pad nie?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:347
 msgid ""
 "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
 "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
 msgstr ""
+"Vir 'n verandering is ek nie bang vir diegene wat ons teenstaan nie. Ek is "
+"seker dat as ons eers 'n swaard deur hulle gesteek het, hulle ons nie meer "
+"sal bedreig nie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:351
 msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
-msgstr ""
+msgstr "Daar is nie 'n ander pad nie so ons moet maar versigtig aangaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
-msgstr ""
+msgstr "Al wat ek hier kan sien is '+n groot spieël!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:372
 msgid ""
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
+"Ek het van sulke dinge gehoor -- vinnig, breek dit! Miskien is die krag van "
+"die fabelmonsters daarmee verbind!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:376
 msgid "Very well, I'll smash it!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee maar goed ek sal dit stukkend slaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:383
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee! Die krag van my skepsels is vernietig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:390
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr ""
+msgstr "Ten einde laas uit ons kliptronk bevry! Nou gaan ons wraak neem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:394
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
 msgstr ""
+"Eers moet ons teen hierdie lawwe voëls veg en nou teen hierdie vieslike 
Orke!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:398
 msgid "Fall on them men!"
-msgstr ""
+msgstr "Val hulle aan manne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:419
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
 msgstr ""
+"Noudat Konrad in '+n standbeeld verander het is alles sekerlik verlore!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:433
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unmaking the wizard's spell. All is lost!"
 msgstr ""
+"Nee! Delfador is in klip verander! Sonder hom staan ons geen kans om die "
+"towenaar se betowering ongedaan te maak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:444
 msgid "What happened there?"
@@ -4243,24 +5152,29 @@
 "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the Orcs "
 "if we cannot find a way to undo their power!"
 msgstr ""
+"Hierdie fabelmonsters sal al ons troepe in klip verander, soos hulle met die "
+"Orke gemaak het as ons nie 'n manier kan kry om hulle mag te breek nie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:9
 msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons is verlore, want ek is verslaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:38
 msgid "Argh! I am finished!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Dis klaar met my!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/deaths.cfg:51
 msgid "No! This is the end! We have been defeated!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee! Hierdie is die einde! Ons is verslaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:5
 msgid ""
 "In the twenty-seventh year of the reign of Garard II, king of Wesnoth, the "
 "kingdom was plunged into a bitter war with the Peoples of the North."
 msgstr ""
+"Tydens die sewe-en-twintigste jaar van Garard II, koning van Wesnoth, se "
+"bewind, het die koningkryk van Wesnoth in 'n bitter oorlog met die "
+"Noordelike stamme gewikkel geraak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:9
 msgid ""
@@ -4268,6 +5182,10 @@
 "led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
 "while his son, the crown prince Eldred, led the other."
 msgstr ""
+"Die menigtes van die Noorde het by Galcadar kamp opgeslaan, by die Abez drif "
+"en die koning het sy magte gelei om hulle teen te staan. Hy het sy leër in "
+"twee verdeel en die een helfte gelei, terwyl sy seun, kroonprins Eldred die "
+"ander gelei het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:13
 msgid ""
@@ -4276,6 +5194,11 @@
 "the heat of battle, Eldred's men turned on the king. And so, Garard was "
 "slain in battle that day, along with his brother and all his sons but Eldred."
 msgstr ""
+"Eldred was 'n dapper en moedige vegter, in staat om sy soldate goed te lei. "
+"Ongelukkig vir Garard, was sy seun ook baie ambisieus... en verraderlik. In "
+"die hitte van die stryd het Eldred se manne teen die koning gedraai. En so "
+"het Garard in daardie dag in die geveg gesneuwel, saam met sy broer en al sy "
+"seuns, behalwe vir Eldred."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:17
 msgid ""
@@ -4283,12 +5206,19 @@
 "battle from a nearby hill. The rule of her son would surely satisfy her lust "
 "for power far better than her husband's had."
 msgstr ""
+"Garard se koningin, Asheviere, het met blydskap uit die nabye heuwels "
+"waarheen sy gegaan het om die geveg te aanskou, toegekyk. Die bewind van "
+"haar seun sou sekerlik haar wellus na mag bevredig, veel meer as wat haar "
+"man s'n ooit kon."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:21
 msgid ""
 "In exchange for tribute, the Northern king happily made peace with Eldred, "
 "who proclaimed himself king and led his army back to Weldyn."
 msgstr ""
+"In ruil vir 'n huldeblyk, was die Noordelike koning net te gelukkig om met "
+"Eldred vrede te maak, wat homself tot koning verklaar het en sy leër terug "
+"na Weldyn gelei het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:25
 msgid ""
@@ -4296,6 +5226,9 @@
 "haste, reached Weldyn first. He mustered a force of loyalists to fight "
 "Eldred and avenge the king's death."
 msgstr ""
+"Maar Garard se hooftowenaar, Delfador, het tydens die geveg ontsnap en deur "
+"vinnig te ry, Weldyn eerste bereik. Hy het 'n mag van lojaliste byeengemaak "
+"om Eldred te beveg en die koning se dood te wreek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:29
 msgid ""
@@ -4303,18 +5236,28 @@
 "ringing in his ears: 'Fight no one great or small except the old mage, whose "
 "head should be severed from his shoulders.'"
 msgstr ""
+"Eldred het oorlog gevoer teen Delfador en sy magte met sy ma se versoek "
+"voortdurend in sy gedagtes: 'Moet teen niemand veg behalwe die ou towenaar "
+"nie, wie se kop jy moet afkap.'"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:33
+#, fuzzy
 msgid ""
 "And Eldred did indeed meet Delfador face-to-face in battle that day. Sword "
 "clashed against staff, as the wise old mage fought the brash young warrior."
 msgstr ""
+"En Eldred het inderdaad van aangesig-tot-aangesig teen Delfador te staan "
+"gekom tydens die geveg. Swaard en staf het teen mekaar gebots, soos die wyse "
+"ou towenaar teen die parmantige jong vegter geveg het."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:37
 msgid ""
 "In the end Delfador's men were defeated and routed, but Asheviere found her "
 "son's lifeless body, fixed to the ground by the great mage's staff."
 msgstr ""
+"Op die ou eind is Delfador se manne verslaan en het op die vlug geslaan, "
+"maar Asheviere het haar seun se lewelose liggaam gevind, in die grond "
+"vasgepen deur die groot Towenaar se staf."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:41
 msgid ""
@@ -4322,6 +5265,10 @@
 "Knowing that the king's young nephews were next in line to the throne, she "
 "ordered them all killed, and declared herself Queen of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Asheviere het toe self bevel van die leër oorgeneem en dit na Weldyn "
+"teruggelei. Wetende dat die koning se jong neefs die volgende troonopvolgers "
+"sou wees, het sy beveel dat hulle almal doodgemaak moet word en haar self "
+"tot Koningin van Wesnoth verklaar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:45
 msgid ""
@@ -4329,6 +5276,9 @@
 "the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's nephews, thereby "
 "saving him from death."
 msgstr ""
+"Kort nadat die nuus van Asheviere se bevele Delfador bereik het, het hy in "
+"die geheim die paleis binnegegaan en Konrad, die jongste van Garard se "
+"neefs, weggeneem, en hom daarmee van 'n gewisse dood gered."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:49
 msgid ""
@@ -4336,3 +5286,6 @@
 "the protection of the Elves, watching sadly as Asheviere's reign of terror "
 "over the land began..."
 msgstr ""
+"Soos hy deur die woude van die Weste gevlug het, het Delfador die kind "
+"Konrad onder die Elwe se beskerming grootgemaak en hartseer toegekyk hoe "
+"Asheviere se terreurbewind oor die land begin het..."
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/af.po:1.22 wesnoth/po/wesnoth-lib/af.po:1.23
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/af.po:1.22  Thu Aug 25 16:53:13 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/af.po    Wed Aug 31 11:32:55 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:22+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-30 14:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-31 13:14+0200\n"
 "Last-Translator: ott <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Afrikaans\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,7 +16,6 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: src/hotkeys.cpp:45
-#, fuzzy
 msgid "Next unit"
 msgstr "Volgende eenheid"
 
@@ -29,7 +28,6 @@
 msgstr "Hou posisie"
 
 #: src/hotkeys.cpp:48
-#, fuzzy
 msgid "End Unit Turn"
 msgstr "Beëindig Eenheid se Beurt"
 
@@ -74,7 +72,6 @@
 msgstr "Versnelde"
 
 #: src/hotkeys.cpp:58
-#, fuzzy
 msgid "Unit Description"
 msgstr "Eenheidsbeskrywing"
 
@@ -105,7 +102,6 @@
 msgstr "Terugroep"
 
 #: src/hotkeys.cpp:65
-#, fuzzy
 msgid "End Turn"
 msgstr "Beëindig Beurt"
 
@@ -156,7 +152,7 @@
 #: src/hotkeys.cpp:77
 #, fuzzy
 msgid "Set Label"
-msgstr "Versel Etiket"
+msgstr "Verstel Etiket"
 
 #: src/hotkeys.cpp:78
 #, fuzzy
@@ -359,7 +355,6 @@
 msgstr ""
 
 #: src/preferences.cpp:900
-#, fuzzy
 msgid "Reverse Time Graphics"
 msgstr "Keer Tydgrafieke Om"
 
@@ -487,7 +482,6 @@
 msgstr "Vertoon"
 
 #: src/preferences.cpp:1221
-#, fuzzy
 msgid "Prefs section^Sound"
 msgstr "Klank"
 
@@ -497,11 +491,11 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1278
 msgid "There are no alternative video modes available"
-msgstr ""
+msgstr "Daar is geen alternatiewe video verstellings beskikbaar nie"
 
 #: src/preferences.cpp:1307
 msgid "Choose Resolution"
-msgstr ""
+msgstr "Kies Resolusie"
 
 #: src/preferences.cpp:1335
 msgid "Close Window"
@@ -513,33 +507,31 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1344 src/preferences.cpp:1397
 msgid "Press desired HotKey"
-msgstr ""
+msgstr "Druk verlangde Kortpadsleutel"
 
 #: src/preferences.cpp:1362
 msgid "Action"
-msgstr ""
+msgstr "Aksie"
 
 #: src/preferences.cpp:1362
 msgid "Binding"
-msgstr ""
+msgstr "Koppeling"
 
 #: src/preferences.cpp:1374
-#, fuzzy
 msgid "Change Hotkey"
 msgstr "Verander Sleutelbordstelling"
 
 #: src/preferences.cpp:1377
-#, fuzzy
 msgid "Save Hotkeys"
 msgstr "Stoor Sleutelbordstellings"
 
 #: src/preferences.cpp:1423
 msgid "This HotKey is already in use."
-msgstr ""
+msgstr "Hierdie Kortpadsleutel is reeds in gebruik"
 
 #: src/show_dialog.cpp:314
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Fout"
 
 #: src/show_dialog.cpp:416 src/show_dialog.cpp:429
 msgid "OK"
@@ -564,7 +556,7 @@
 
 #: src/show_dialog.cpp:839
 msgid "Receiving data..."
-msgstr ""
+msgstr "Besig om data te ontvang..."
 
 #: src/show_dialog.cpp:870
 msgid "KB"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/af.po:1.22 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/af.po:1.23
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/af.po:1.22 Mon Aug 8 12:47:06 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/af.po   Wed Aug 31 11:32:55 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-05 20:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-31 11:46+0200\n"
 "Last-Translator: ott <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Afrikaans\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -44,6 +44,8 @@
 "Let orcish leader Kapou'e join up with the runaway Tribes council and free "
 "his enslaved people."
 msgstr ""
+"Laat die Orkse leier Kapou'e aansluit by 'n groep wegbreek-stamme van die "
+"Raad en bevry sy volk."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:4
 msgid "Black Flag"
@@ -67,7 +69,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:29
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:201
 msgid "Death of Kapou'e"
-msgstr "Dood van Kapoue`e"
+msgstr "Dood van Kapou'e"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:31
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:35
@@ -134,7 +136,7 @@
 "should help them."
 msgstr ""
 "Dit lyk asof hulle 'n aanval van see-rowers kan verwag. Ons moet hulle dalk "
-"gaan help?"
+"help."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:153
 msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
@@ -146,7 +148,7 @@
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
 msgstr ""
 "Vra vir versterkings? Bedoel jy dat jy nie vir jou broers wil veg nie? Is jy "
-"'n lafaard Vraurk?"
+"'n lafaard, Vraurk?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:161
 msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
@@ -157,7 +159,7 @@
 "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
 msgstr ""
 "Dit is nie nou die tyd om te stry nie! Ek sal hulle hier hou, gaan soek jy "
-"die versterkings."
+"solank versterkings."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:169
 msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
@@ -170,7 +172,7 @@
 "attack them from sea!"
 msgstr ""
 "Haha! Ons plan verloop goed. Ons omsingel hulle op die land terwyl ons "
-"bongenote hulle vanuit die see aanval!"
+"bondgenote hulle van die see af aanval!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:191
 msgid ""
@@ -179,9 +181,9 @@
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
 "Ons word van beide kante af aangeval! Grüü, stuit hulle terwyl ek en na "
-"Tirigaz hardloop om nog soldate te kry vir 'n teen-aanval. Alhoewel ons nie "
-"die seerowers kan oorwin sonder 'n vloot skepe nie, kan ons nog steeds die "
-"Menseras uitwis in hierdie streek."
+"Tirigaz toe gaan vir hulp sodat ons 'n teen-aanval kan loots. Ons kan dalk "
+"nie die seerowers verslaan sonder 'n vloot nie. maar ons kan wel ontslae "
+"raak van die mense in hierdie streek."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:195
 msgid "I love this strategy, chief!"
@@ -380,9 +382,9 @@
 "the morale of humans. Now they are retreating to their fortresses and will "
 "not venture out anytime soon."
 msgstr ""
-"Jou heldhaftige verdediging van Prestim en die oormag wat jy verslaan het "
-"sal die moreel van die Mense tot 'n laagtepunt bring. Hulle hardloop nou "
-"druipstert terug na hulle forte en sal nie weer uitkom nie."
+"Jou heldhaftige verdediging van Prestim en die oormag wat jy verslaan het "
+"sal sekerlik die moreel van die menseras ondermyn. Hulle val nou terug na "
+"hul kastele en sal nie gou weer uitkom nie."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:443
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/af.po:1.22 wesnoth/po/wesnoth-tdh/af.po:1.23
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/af.po:1.22  Thu Aug 25 16:53:15 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/af.po    Wed Aug 31 11:32:55 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-30 14:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-31 12:57+0200\n"
 "Last-Translator: ott <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Afrikaans\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -671,9 +671,8 @@
 msgstr "Leganoth"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:136
-#, fuzzy
 msgid "Gwitiii... Gwiti!"
-msgstr "Gwitiii...Gwiti!"
+msgstr "Gwitiii... Gwiti!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:140
 #, fuzzy
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/af.po:1.17 wesnoth/po/wesnoth-trow/af.po:1.18
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/af.po:1.17 Thu Aug 25 16:53:17 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/af.po    Wed Aug 31 11:32:55 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-30 14:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-31 13:22+0200\n"
 "Last-Translator: ott <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Afrikaans\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -11,12 +11,13 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
+#, fuzzy
 msgid "The Rise of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Die Opkoms van Wesnoth"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:9
 msgid "Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Vegter"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:9
 msgid "(easiest)"
@@ -24,15 +25,16 @@
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:10
 msgid "Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Bevelvoerder"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:11
 msgid "(hardest)"
 msgstr "(moeilikste)"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:11
+#, fuzzy
 msgid "Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Meester"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:13
 msgid ""
@@ -40,10 +42,13 @@
 "Ocean to establish the very kingdom of Wesnoth itself. The confrontation "
 "with Lich-Lord Jevyan awaits..."
 msgstr ""
+"Lei Prins Haldric deur die vernietiging van die Groen Eiland en oor die "
+"oseaan om die einste koningkryk van Wesnoth te stig. Die konfrontasie met "
+"Lich-Meester Jevyan wag..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:4
 msgid "Lizard Beach"
-msgstr ""
+msgstr "Akkedis Strand"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:37
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:32
@@ -73,7 +78,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:36
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:34
 msgid "Prince Haldric"
-msgstr ""
+msgstr "Prins Haldric"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:48
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:482
@@ -97,7 +102,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:195
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:265
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Verslaan alle vyandige leiers"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:125
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:259
@@ -120,7 +125,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:199
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:269
 msgid "Death of Prince Haldric"
-msgstr ""
+msgstr "Dood van Prins Haldric"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:129
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:263
@@ -135,7 +140,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:227
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:273
 msgid "Death of Lady Jessica"
-msgstr ""
+msgstr "Dood van Dame Jessica"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:133
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:271
@@ -165,30 +170,33 @@
 "sunny beach. While normally this would be a pleasant occurrence, they soon "
 "find the Saurians hard at work."
 msgstr ""
+"Na 'n lang trek het Prins Haldric en sy geselskap hulself op 'n sonnige "
+"strand bevind. Alhoewel dit normaalweg 'n aangename gebeurtenis sou wees, "
+"het hulle binnekort die Sauriane hard aan die werk teëgekom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:148
 msgid "Monsters! We're being invaded by monsters."
-msgstr ""
+msgstr "Monsters! Ons word binnegeval deur monsters."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:153
 msgid "We must hold the beach until we can call our Naga friends."
-msgstr ""
+msgstr "Ons moet die strand verdedig totdat ons, ons Naga vriende kan roep."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:158
 msgid "Us monsters? Hmph... prepare to meet our blades."
-msgstr ""
+msgstr "Ons monsters? Hmf... maak reg om met ons lemme kennis te maak."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:163
 msgid "(Sigh) I bet he doesn't even see the irony in that."
-msgstr ""
+msgstr "(Sug) Ek wed jou hy sien nie eers die ironie daarin raak nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:171
 msgid "We were too slow... Every Naga in the Sea will be upon us!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons was te stadig... Elke Naga in die See gaan binnekort op ons wees!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:198
 msgid "Ick! When you kill them they divide."
-msgstr ""
+msgstr "Jik! Wanneer jy hulle doodmaak verdeel hulle."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:247
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1037
@@ -197,7 +205,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:251
 msgid "We must protect the Saurians we need the metal!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons moet die Sauriane beskerm ons het die metaal nodig!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:254
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1031
@@ -232,15 +240,16 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:274
 msgid "We've cleared the beach. Let's return to the elves."
 msgstr ""
+"Ons het die strand suksesvol verdedig. Kom ons keer terug na die elwe toe."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:4
 msgid "A Final Spring"
-msgstr ""
+msgstr "'n Laaste Lente"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:44
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:47
 msgid "King Addroran IX"
-msgstr ""
+msgstr "Koning Addroran IX"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:62
 msgid "Tan-Harak"
@@ -259,31 +268,37 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:216
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:217
 msgid "Southbay Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Suidbaai Wag"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:229
 msgid "Ruby of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Robyn van Vuur"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:231
 msgid ""
 "The Ruby of Fire was imbued with magic in the distant West, and can be used "
 "to scorch enemies into submission."
 msgstr ""
+"Die Robyn van Vuur is gevul met die towerkrag van die verre Weste en kan "
+"gebruik word om vyande te verskroei tot oorgawe."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:267
 msgid "Death of King Addroran IX"
-msgstr ""
+msgstr "Dood van Koning Addroran IX"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:281
 msgid ""
 "Several months pass. Jessica has translated Lich-Lord Caror's Book. Prince "
 "Haldric is busy trying to understand the secrets of the Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Verskeie maande het verbygegaan. Jessica het Lich-Meester Caror se Boek "
+"vertaal. Prins Haldric probeer om die geheime van die Robyn van Vuur te "
+"verstaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:285
+#, fuzzy
 msgid "I think I've figured something out. Look."
-msgstr ""
+msgstr "Ek dink ek het 'n oplossing. Kyk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:297
 msgid ""
@@ -293,13 +308,16 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:301
 msgid "Watch it! Well, at least you're improving."
-msgstr ""
+msgstr "Pasop! Wel, ten minste verbeter jy."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:305
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Humph. Fool of a boy's just gonna burn us all up. Humans, always playing at "
 "being Wizards."
 msgstr ""
+"Gmf. Simpel seun gaan ons almal laat uitbrand. Mense, dink hulle kan "
+"towenaars wees."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:309
 msgid "Orcs Sighted! They've seized the frontier! To arms! To arms!"
@@ -308,50 +326,61 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:314
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:692
 msgid "For the glory of Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Vir die glorie van Suidbaai!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:319
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Prince Haldric, I'll concentrate on holding Southbay. You must defeat the "
 "Orcs. The ships aren't ready yet. We must defeat this army of Orcs to buy us "
 "more time. Try not to kill us all with that ruby!"
 msgstr ""
+"Prins Haldric, ek sal konsentreer om Suidbaai te hou. Jy moet die Orcs "
+"verslaan. Die skepe is nog nie gereed nie. Ons moet hierdie mag van Orcs "
+"verslaan om vir ons meer tyd te koop. Probeer om ons nie almal met daai "
+"robyn dood te maak nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:323
 msgid "Very well. I'll do my best."
-msgstr ""
+msgstr "Doodreg. Ek sal my bes probeer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:335
+#, fuzzy
 msgid "Lord Typhon"
-msgstr ""
+msgstr "Meester Typhon"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:340
 msgid "I come seeking the Crown Prince!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek is opsoek na die Kroonprins!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:345
 msgid "Who is this fish man?"
-msgstr ""
+msgstr "Wie is hierdie visman?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:349
+#, fuzzy
 msgid ""
 "He's a big part of the reason your son made it to the lands of the East. "
 "Lord Typhon provided us with pearls and an escort for our voyages, in "
 "exchange for steel trident points and fishhooks. It's difficult to be a "
 "blacksmith when you live underwater."
 msgstr ""
+"Die feit dat jou seun die lande van die ooste bereik het is in 'n groot mate "
+"aan hom te danke. Meester Typhon het ons van pêrels voorsien en ons tydens "
+"ons reise vergesel, in ruil vir staalpunte vir sy vurk en vishoeke. Dit is "
+"moeilik om 'n ystersmid te wees as jy onderwater lewe. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:354
 msgid "Indeed it is. But where is the Prince?"
-msgstr ""
+msgstr "Dit is so. Maar waar is die Prins?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:358
 msgid "The Crown Prince is dead. But we have need of your services again- -"
-msgstr ""
+msgstr "Die Kroonprins is dood. Maar ons het weer jou dienste nodig--"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:363
 msgid "Under the same terms?"
-msgstr ""
+msgstr "Op dieselfde voorwaardes?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:367
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:124
@@ -387,39 +416,50 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:413
+#, fuzzy
 msgid ""
 "King Addroran your day is done. Prepare to be ground to dust. If you're "
 "lucky I may raise you from death for my own amusement. Oh, and what's this? "
 "I sense, I sense the Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Koning Addroran jou dag is oor. Berei jou voor om begrawe te word. As jy "
+"gelukkig is mag ek jou dalk uit die dood opwek net vir my eie vermaak. O, en "
+"wat is dit? Ek voel, ek voel die Robyn van vuur."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:417
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You monster! You've betrayed our people- - to ally yourself with these Orcs?!"
-msgstr ""
+msgstr "Jou monster! Jy't ons mense verraai--om saam met die Orcs te span?!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:420
+#, fuzzy
 msgid "Fool Prince"
-msgstr ""
+msgstr "Dwase Prins"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:424
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Fool girl! My ambition is boundless. I will survive. That is more than can "
 "be said for you. King Addroran, meet your son, you'll be joining him soon "
 "enough."
 msgstr ""
+"Dwase meisie! My ambisie het nie grense nie. Ek sal oorleef. Dit is meer as "
+"wat van jou gesê kan word. Koning Addroran, ontmoet jou seun, jy sal "
+"binnekort saam met hom wees."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:429
 msgid "NO!"
 msgstr "NEE!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:433
+#, fuzzy
 msgid "Fath-er! Join... us..."
-msgstr ""
+msgstr "Pa! Kom... saam..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:437
 msgid "His older brother was more attractive..."
-msgstr ""
+msgstr "Sy ouer broer was aantrekliker..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:478
 msgid ""
@@ -428,7 +468,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:495
 msgid "Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Suidbaai"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:514
 msgid "To Clearwater Port"
@@ -448,11 +488,12 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:590
 msgid "New Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Nuwe Suidbaai"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:609
+#, fuzzy
 msgid "They sealed it, there is no escape for you!"
-msgstr ""
+msgstr "Hulle het dit geseel. Daar is vir jou geen manier om te ontsnap nie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:623
 msgid "I am finished."
@@ -492,13 +533,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:660
 msgid "Great, more boats, and now an Ocean!"
-msgstr ""
+msgstr "Wonderlik, nog bote, en nou 'n see!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:665
 msgid ""
 "After you make it to this new land, send some of the ships back, for there "
 "may still be survivors in Southbay."
 msgstr ""
+"As jy dit gemaak het tot by hierdie nuwe land, stuur van die skepe terug, "
+"want daar mag nog oorlewendes wees in Suidbaai."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:678
 msgid "My Son!"
@@ -545,37 +588,41 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:143
 msgid "Father, I wish you were here..."
-msgstr ""
+msgstr "Vader, ek wens jy was hier..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:149
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I'd drop the sentiment, and pick up your sword. There's plenty of fighting "
 "ahead of us!"
 msgstr ""
+"Los die sentiment en tel op jou swaard. Daar's heelwat bakleiery wat voorlê!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:154
 msgid "You won't get much further boy. Grrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "Jy sal nie veel verder kom nie seun. Grrr!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:168
 #, fuzzy
 msgid "Who goes there?"
-msgstr "Wie gaan daar?"
+msgstr "Wie's daar?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:173
-#, fuzzy
 msgid "Burin the Lost"
-msgstr "Burin die Verlore"
+msgstr "Burin die Verlorene"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:187
 msgid "Burin, Burin the Lost. Who be yee?"
-msgstr ""
+msgstr "Burin, Burin die Verlorene. Wie sal jy wees?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:192
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I'm Prince Haldric, we have little time to talk. We must make haste through "
 "the pass... What are you?"
 msgstr ""
+"Ek is Prins Haldric, ons het so 'n bietjie tyd om te praat. Ons moet vinnig "
+"deur die pas gaan... Wat is jy?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:197
 msgid ""
@@ -583,76 +630,106 @@
 "underground, almost a century ago. I've never found my way home. But it "
 "seems nice enough here."
 msgstr ""
+"Ek is 'n dwerg! Verdomde dwaas van 'n seun! Ek het verdwaal op 'n "
+"ontdekkingstog diep onder die grond, amper 'n eeu gelede. Ek kon nog nooit "
+"my pad huis toe kry nie. Maar dit lyk lekker genoeg hier. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:202
 msgid "Nice? The Orcs have come and we must flee!"
-msgstr ""
+msgstr "Lekker? Die Orke is hier en ons moet vlug!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:207
 msgid ""
 "Orcs! It's been a long time since I felt the satisfying crunch of one of "
 "those under my Axe. Time for a fight!"
 msgstr ""
+"Orke! Ek het lanklaas die lekker kraak van een van hulle onder my byl "
+"gevoel. Dis tyd vir oorlog!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:212
 msgid "You've fought Orcs before?"
-msgstr ""
+msgstr "Jy het al teen Orke geveg?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:217
 msgid ""
 "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some Orcs!"
 msgstr ""
+"Dwase Seun! Waar het jy grootgeword? Genoeg hiervan, kom ons gaan kry 'n "
+"paar Orke!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:226
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We're trapped in the pass! I can see their re-enforcements! All is lost! Is "
 "that... Is that snow... We're doomed!"
 msgstr ""
+"Ons is in die pas vasgekeer! Ek kan hulle versterkings sien aankom! Alles is "
+"verlore! Is dit... is dit sneeu... Ons is verlore!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:244
 msgid ""
 "SE - The River Road.\n"
 "SW - The Midlands."
 msgstr ""
+"SE - Die Rivierpad\n"
+" SW - Die Middelande."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:263
+#, fuzzy
 msgid "GO HOME! AIN'T NUTTIN TO SEE HEER!"
-msgstr ""
+msgstr "GAAN HUIS TOE! HIER'S NIKS TE SIEN HIER NIE!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:272
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Now, should I go South-East on the River Road, or South-West through the "
 "midlands? The River Road crosses the Swamp of Esten, so I doubt that even "
 "Orcs would go there. The Midlands were nice, but who knows what's going on "
 "there now."
 msgstr ""
+"Nou moet ek Suid-oos op die rivierpad gaan of Suid-wes deur die middelande? "
+"Die rivierpad gaan oor die moeras van Esten, dus twyfel ek of selfs die Orke "
+"soontoe sal gaan. Die middelande is lekker, maar wie weet wat nou daar aan "
+"die gang is."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:275
+#, fuzzy
 msgid "I think I'll take the River Road..."
-msgstr ""
+msgstr "Ek dink ek gaan die Rivierpad neem..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:280
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
 msgstr ""
+"Goed. Die Middelande is in ieder geval waarskynlik nou al net bouvalle wat "
+"wemel van die Orke."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:285
+#, fuzzy
 msgid ""
 "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
 msgstr ""
+"MOERAS! Ek is 5 voet lank en ek kan nie dryf nie! Argh, nou goed dan net "
+"soos jy wil."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:295
+#, fuzzy
 msgid "We'll go through the Midlands..."
-msgstr ""
+msgstr "Ons sal deur die Middelande gaan..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:300
+#, fuzzy
 msgid "I suspect that the Midlands might be in ruins by now."
 msgstr ""
+"Ek vermoed dat daar teen hierdie tyd net murasies in die Middelande oor is."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:305
+#, fuzzy
 msgid ""
 "It's better than the swamp, I'm under 5 feet tall, and I don't float! "
 "Besides, I'd rather enjoy meeting more orcs."
 msgstr ""
+"Dis beter as die moeras, ek is korter as 5 voet en ek dryf nie! Buitendien "
+"sal ek dit geniet om meer Orke teen te kom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:348
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:356
@@ -673,7 +750,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:363
 msgid "Come and get it!"
-msgstr ""
+msgstr "Kom kry dit!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:367
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:427
@@ -682,8 +759,9 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:371
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:431
+#, fuzzy
 msgid "Uh-oh!"
-msgstr ""
+msgstr "Ô - Ô!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:423
 msgid "I'll not go so easily!"
@@ -695,13 +773,20 @@
 "Hmm, I guess that this is the last I'll see of my home... and my Father. "
 "(Sigh)"
 msgstr ""
+"Ons het uit die pas ontsnap. Wel ten minste weet ek nou dat die Orke "
+"verslaan kan word. Mmm, ek reken dit is die laaste keer wat ek my huis "
+"sien... en my Pa. (Sja)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:445
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We should make our way to Southbay. It is the largest city on the Isle. We "
 "should be able to make a stand there. Failing that, there's always "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
+"Ons moet koers kies na Suidbaai. Dit is die grootste stad op die Eiland. Ons "
+"behoort daar stelling te kan inneem. As ons dit nie kan doen nie, is daar "
+"altyd Helderwater Hawe."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:4
 #, fuzzy
@@ -722,21 +807,27 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:110
 msgid "Avoid engagement for as long as possible"
-msgstr ""
+msgstr "Vermy kontak met die vyand vir so lank as moontlik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:121
 msgid ""
 "At last the distant shores of a great continent are spotted. The time for "
 "landfall has arrived."
 msgstr ""
+"Uiteindelik word die verre kuslyn van die groot kontinent waargeneem. Die "
+"tyd om aan land te gaan het aangebreek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:125
 msgid ""
 "Go home you vile dwarves! By treaty you are pledged to only the hills and "
 "mountains to the North of the Great River. This is not your land."
 msgstr ""
+"Gaan huis toe julle walglike dwerge! Volgens verdrag is julle slegs die "
+"heuwels en berge Noord van die Groot Rivier belowe. Dit is nie julle land "
+"nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:129
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Our lands are become full, and our mines go to the bottom of the world. We "
 "have won our war against those things that live in the dark. By what right "
@@ -744,35 +835,48 @@
 "the Great River, and force us onto only the hills and mountains of the "
 "North? There are hills and mountains as good as any here in the South!"
 msgstr ""
+"Ons lande het vol geword en ons myne gaan na die bodem van die wêreld. Ons "
+"het ons stryd teen diegene wat in die donker lewe gewen. Volgens watter reg "
+"eis julle al die woude van die wêreld op en AL die lande Suid van die Groot "
+"Rivier en dwing ons om slegs op die heuwels en berge van die Noorde te bly? "
+"Daar is heuwels en berge hier in die Suide net so goed soos enige ander!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:133
 msgid "By the right of treaty, ancient but still true- "
-msgstr ""
+msgstr "Volgens die reg van verdrag, antiek maar steeds geldig -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:137
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Hmph! You namby-pamby elves: 'We don't cut the trees we groom the forest.' "
 "Our axes can get the wood for a fifth of the cost! I can charge half of what "
 "your people do, and still be rich, and I'm not the first to have the thought!"
 msgstr ""
+"Hmf! Julle soetsappige elwe: 'Ons sny nie die bome af nie ons snoei die "
+"woude.' Ons byle kan hout teen 'n vyfde van die koste kry! Ek kan die "
+"helfte vra as wat julle mense doen en nog steeds ryk word en ek is nie die "
+"eerste een met so 'n gedagte nie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:141
+#, fuzzy
 msgid "Wait, I see a ship. Many ships. We're being invaded!"
-msgstr ""
+msgstr "Wag, ek sien 'n skip. Baie skepe. Ons word ingeval!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:145
 msgid ""
 "Umm, we're being invaded? Okay, we'll sort out our differences later. Let's "
 "get them first."
 msgstr ""
+"Umm, ons word ingeval? Goed, ons sal ons verskille later uitsorteer. Kom ons "
+"kry hulle eers."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:206
 msgid "We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Ons kom in vrede. Mag ons mense-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:210
 msgid "Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Kry hulle!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:214
 msgid ""
@@ -780,28 +884,39 @@
 "diplomacy then. Haldric, we should avoid calling upon too many units, and "
 "avoid fighting them. There has to be a peaceful resolution to this."
 msgstr ""
+"Gits en jy het jou toespraak dae lank geoefen. Soveel vir diplomasie dan. "
+"Haldric, ons moet probeer om nie te veel eenhede te betrek nie en om nie "
+"teen hulle te veg nie. Daar moet 'n vreedsame manier wees om hierdie "
+"probleem op te los."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:218
 msgid ""
 "In the name of... This is the continent of my home. But I set out East. I "
 "must have traveled clear around the world."
 msgstr ""
+"In die naam van... Dit is die kontinent waar my tuiste is. Maar ek het Oos "
+"gegaan. Ek moes reg rondom die wêreld gevaar het."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:222
 msgid ""
 "My people are too far South. I don't know what's going on here. I'll stick "
 "with you until the end. You've been a good friend. Just no more sea voyages."
 msgstr ""
+"My mense is te ver Suid. Ek weet nie wat hier aangaan nie. Ek sal by jou "
+"staan tot aan die einde. Jy was 'n goeie vriend gewees. Net asseblief nie "
+"weer enige seevaarte nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:235
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:36
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:57
+#, fuzzy
 msgid "Lord Dionli"
-msgstr ""
+msgstr "Meester Dionli"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:240
+#, fuzzy
 msgid "What? What's going on here? Dwarves? Humans? Ships? Glimir tell me."
-msgstr ""
+msgstr "Wat? Wat gaan hier aan? Dwerge? Mense? Skepe? Glimir vertel my."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:244
 msgid ""
@@ -810,23 +925,35 @@
 "like before, with that fellow from Southbay and his lone ship. It was always "
 "interesting when he stopped by."
 msgstr ""
+"Die stories is waar. Daar moet dwergkoloniste in die Bruin Heuwels wees. Ons "
+"het hierdie bende gevang terwyl hulle hout naby die baai gekap het. Ons het "
+"ook baie skepe gesien. Nie soos voorheen nie toe daai kêrel van Suidbaai met 
"
+"sy enkele skip hier aangekom het nie. Dit was altyd interresant as hy hier "
+"aangedoen het."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:248
 msgid ""
 "We thought we were being invaded. We, erm, put our differences aside with "
 "the dwarves, for the moment, and decided to deal with this first."
 msgstr ""
+"Ons het gedink ons word ingeval. Ons, uhm, het die strydbyl tussen ons en "
+"die dwerge begrawe, vir die oomblik ten minste en besluit om eers hierdie "
+"aan te spreek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:253
+#, fuzzy
 msgid ""
 "These are disturbing trends. Human, it is by luck alone that I am here to "
 "spare you. For on this day the Council of Lords is meeting in a forest not "
 "far from here."
 msgstr ""
+"Dit is onrusbarende verwikkelinge. Mens, dit is alleenlik per geluk dat ek "
+"hier is om jou te red. Op hierdie einste dag is die Raad van Meesters besig "
+"om te vergader in 'n woud nie te ver van hier nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:257
 msgid "I am Prince Haldric. We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Ek is Prins Haldric. Ons kom in vrede. Mag ons mense-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:261
 msgid "Haldric."
@@ -837,45 +964,67 @@
 "As for you dwarf, return to the Brown Hills. Then tell your people to "
 "prepare to return to the North."
 msgstr ""
+"Jy dwerg, gaan terug na die Bruin Heuwels. Sê dan vir jou mense om reg te "
+"maak om terug te gaan na die Noorde."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:270
 msgid ""
 "I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. Hmph!"
 msgstr ""
+"Ek sal teruggaan na die heuwels, maar ek kan nie belowe dat my mense sal "
+"gaan nie. Gmf!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:275
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Haldric is it? You are their leader? You and your advisers are to come with "
 "me. It will be safe for your passengers to disembark here."
 msgstr ""
+"Haldric is dit? Jy is hulle leier? Jy en jou raadgewers moet saam met my "
+"kom. Dit sal vir vir jou passasiers veilig wees om hier aan wal te gaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:298
 msgid ""
 "(Whisper) Maybe it'd be best if you didn't mention our little friend "
 "following us..."
 msgstr ""
+"(Fluister) Miskien sal dit beter wees as jy niks sê van ons klein vriendjie "
+"wat ons volg nie..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:305
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I must return to my people. You have kept your word, you may avail of my "
 "services in the future. The services of my people will remain at your "
 "disposal."
 msgstr ""
+"Ek moet na my mense terugkeer. Jy het jou woord gestand gedoen, jy mag van "
+"my dienste gebruik maak in die toekoms. Die dienste van my mense sal in die "
+"toekoms ook tot jou beskikking wees."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:316
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I must return to my people. My warriors that fought by your side wish to "
 "remain with you. You have kept your word, you may avail of my services in "
 "the future."
 msgstr ""
+"Ek moet na my mense terugkeer. My vegters wat aan jou sy geveg het wil by "
+"jou bly. Jy het jou woord gehou, jy mag in die toekoms ook van dienste "
+"gebruik maak."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:326
+#, fuzzy
 msgid ""
 "May the currents carry you swiftly my friend. (Whisper) Jessica, send word "
 "that a third of the fleet is to return to the Green Isle, to look for more "
 "survivors. If they return tell them to keep returning until no more "
 "survivors are found."
 msgstr ""
+"Mag die strome jou vinnig dra my vriend. (Fluister) Jessica, stuur 'n "
+"boodskap dat 'n derde van die vloot na die Groen Eiland moet terugkeer om na "
+"meer oorlewendes te soek. As hulle dan terugkeer sê vir hulle om aan te hou "
+"om terug te gaan totdat daar geen meer oorlewendes gevind kan word nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:330
 msgid ""
@@ -885,52 +1034,72 @@
 "made fleet. Make haste, return before it is time to meet with these, what "
 "are they? Ahh, Elves."
 msgstr ""
+"(Steeds Fluisterend) Beman die skepe met die kleinste moontlike bemanning en "
+"gee hulle die oorblywende voorrade. Stuur die boodskap aan Meester Typhon "
+"aan. Maak seker dat nie meer as 'n derde van die vloot gestuur word nie. Ons "
+"wil nie die Orke van 'n volledige vloot verskaf nie. Maak vinnig, kom terug "
+"voordat dit tyd is om met hierdies te ontmoet, wat is hulle nou weer? O ja, "
+"Elwe."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:334
 msgid ""
 "This is the second Eldaric I get to say goodbye to. At least this time it is "
 "easier than the first."
 msgstr ""
+"Dit is die tweede Eldaric vir wie ek totsiens sê. Ten minste is dit hierdie "
+"keer makliker as voorheen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:378
 msgid "I bet this wasn't the welcome you were expecting."
 msgstr ""
+"Ek is seker daarvan dit was nie die verwelkoming wat jy verwag het nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:4
 msgid "A Spy in the Woods"
-msgstr ""
+msgstr "'n Spioen in die bos"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:44
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:65
+#, fuzzy
 msgid "Lord Logalmier"
-msgstr ""
+msgstr "Meester Logalmier"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:52
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:73
+#, fuzzy
 msgid "Lord Aryad"
-msgstr ""
+msgstr "Meester Aryad"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:75
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:151
+#, fuzzy
 msgid "Lord El'Isomithir"
-msgstr ""
+msgstr "Meester El'lsomithir"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:88
+#, fuzzy
 msgid "Jessica in Hiding"
-msgstr ""
+msgstr "Jessica Skuil"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:99
+#, fuzzy
 msgid ""
 "So a doom has followed them here from their old home. My Outriders have "
 "reported that Orcs have made landfall. Orcs here, for the first time in "
 "centuries."
 msgstr ""
+"So 'n plaag het hulle hierheen gevolg vanuit hulle ou tuiste. My Verkenners "
+"het gerapporteer dat Orke ook aan wal gekom het. Orke hier, vir die eerste "
+"keer in eeue."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:104
+#, fuzzy
 msgid ""
 "And he bears an artifact of some power. The Orcs would not be able to sense "
 "that. There is some greater power at work here."
 msgstr ""
+"En hy dra 'n juweel met towerkragte. Die Orke sal dit nie kan agterkom nie. "
+"Daar is 'n groter krag hier aan't werk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:109
 msgid ""
@@ -939,107 +1108,138 @@
 "out, then we should 'deal' with the survivors, and make compromise with the "
 "Dwarves."
 msgstr ""
+"Ons het dalk die verkeerde besluit geneem. As die mense die Orke verdryf "
+"behoort ons, ons belofte na te kom. As meer probleme hulle hierheen "
+"agtervolg moet ons dat hulle dit beveg en ons sal dan met die oorlewendes "
+"afreken en 'n kompromie met die Dwerge bereik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:114
 msgid "But we spoke a Pact with this Haldric and these men of the West North-"
 msgstr ""
+"Maar ons het 'n verdrag met hierdie Haldric en hierdie manne van die Wes "
+"Noorde-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:119
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We are the people of the forest, you know that all words spoken to these un-"
 "people are of secondary importance to our own needs. As Lord Aryad said, 'If "
 "more trouble follows them here we should let them fight it out, then we "
 "should 'deal' with the survivors, and make compromise with the Dwarves.'"
 msgstr ""
+"Ons is die mense van die woude, jy weet dat al hierdie woorde wat ons met "
+"hierdie onmense spreek van mindere belang is in soverre dit ons eie "
+"behoeftes betref. Soos Meester Aryad gesê het, 'As meer probleme hulle "
+"hierheen agtervolg laat hulle dit uitbaklei, ons sal met die oorlewendes "
+"afreken en 'n kompromie met die Dwerge bereik.'"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:129
 msgid "(Sigh) Agreed."
-msgstr ""
+msgstr "(Sug) Akkoord."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:139
 msgid "(Whispering) Some friends. I must tell Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "(Fluister) Met sulke vriende. Ek moet Haldric hiervan vertel."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:4
 msgid "A Summer of Storms"
-msgstr ""
+msgstr "'n Somer van Storms"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:54
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:45
+#, fuzzy
 msgid "Wesfolk Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Wesvolk Leier"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:73
 msgid "King Eldaric IV"
-msgstr ""
+msgstr "Koning Eldaric IV"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:78
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:155
 msgid "Defeat the Wesfolk Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Verslaan die Wesvolk Leier"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:86
 msgid "Death of King Eldaric"
-msgstr ""
+msgstr "Dood van Koning Eldaric"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:100
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The trouble seems to have finally reached to the heart of the Isle, to the "
 "isolated lands of King Eldaric IV."
 msgstr ""
+"Die probleme lyk asof dit uiteindelik die hart van die Eiland bereik het, "
+"die afgeleë lande van Koning Eldaric IV."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:104
+#, fuzzy
 msgid ""
 "It looks like a Wesfolk rabble have seized the Northern Keep! Prepare for "
 "battle Haldric!"
 msgstr ""
+"Dit lyk asof die Wesvolk gespuis die Noordelike vesting ingeneem het! Maak "
+"reg om te veg Haldric!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:108
+#, fuzzy
 msgid "Father, I am of age, may I lead our forces in battle?"
-msgstr ""
+msgstr "Vader, ek is oud genoeg, mag ek ons magte in die geveg lei?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:112
 msgid ""
 "You're showing initiative son! I'm proud of you! You may lead our forces to "
 "battle, but I'll stay near to keep an eye on you."
 msgstr ""
+"Jy toon inisiatief seun! Ek is trots op jou! Jy mag my magte na die gevegte "
+"lei, maar ek sal naby bly om 'n ogie op jou te hou."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:116
 msgid "Onward to victory!"
-msgstr ""
+msgstr "Voorwaarts na oorwinning!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:121
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Look a little prince-ling, and his merry men! We'll teach you a lesson for "
 "what your kind did to us!"
 msgstr ""
+"Kyk 'n klein prinsie en sy vrolike manne! Ons sal jou 'n les leer vir al die "
+"dinge wat julle soort ons aangedoen het!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:129
 msgid ""
 "Don't forget about some of the more isolated villages, we'll need the gold!"
 msgstr ""
+"Moenie van die meer afgeleë dorpe vergeet nie, ons gaan die goud nodig kry!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:137
 msgid "Make haste Son! We must win before the summer crop is in ruin."
-msgstr ""
+msgstr "Maak vinnig seun! Ons moet wen voordat die somer-oes vergaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:149
 msgid "I evoke surrender! Don't kill me..."
-msgstr ""
+msgstr "Ek roep oorgawe! Moenie my doodmaak nie..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:153
+#, fuzzy
 msgid "Why have you come to trouble our lands?"
-msgstr ""
+msgstr "Waarom het julle na hierdie ons land gekom om probleme te veroorsaak?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:157
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Trouble your lands! Bah! Your fool Prince of Southbay has attacked our "
 "lands. The Lich-Lords had no choice... They opened a gate... and..."
 msgstr ""
+"Probleme in julle land veroorsaak! Bah! Julle onnosel Prins van Suidbaai het "
+"ons land aangeval. Die Lich-meester het geen keuse gehad nie... Hulle het 'n "
+"hek oopgemaak... en..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:161
 msgid "And what?"
-msgstr ""
+msgstr "En wat?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:165
 msgid ""
@@ -1047,55 +1247,79 @@
 "built a great stone gate to the heart of the homeland of the Orcs in the "
 "distant West! Now even us Wesfolk must flee or be slaves."
 msgstr ""
+"Hulle het belowe om al die verskrikkings uit die hel op hierdie eiland los "
+"te laat. Hulle het 'n groot kliphek na die hart van die Orke se tuisland "
+"gebou in verre Weste! Nou moet selfs die Wesvolk vlug of slawe wees."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:169
+#, fuzzy
 msgid "Orcs are just creatures of tall tales!"
-msgstr ""
+msgstr "Orke is maar net wesens uit ouvroustories!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:173
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You've been on this Isle too long. I assure you that orcs exist. By now "
 "there are probably a half dozen gates to the orcish homeland. There is no "
 "hope."
 msgstr ""
+"Jy was waarskynlik te lank op hierdie eiland gewees. Ek kan jou verseker "
+"Orke bestaan wel. Teen hierdie tyd is daar waarskynlik 'n half dosyn hekke "
+"na die Orke-tuisland. Daar is geen hoop nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:177
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We must prepare the defenses! Haldric, stay at the keep, I must go and "
 "fortify our frontier."
 msgstr ""
+"Ons moet ons voorberei om te verdedig! Haldric bly by die vesting, ek moet "
+"ons grens gaan versterk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:181
+#, fuzzy
 msgid "My forces are defeated, under your customs of surrender I will go now."
 msgstr ""
+"My magte is verslaan, volgens julle gewoonlik optree met oorgawe sal ek nou "
+"gaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:185
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You may go. See to it that you trouble us no more, for the custom states "
 "that you may evoke surrender but once. If we meet again, I won't be so "
 "merciful."
 msgstr ""
+"Jy mag gaan. Sorg net dat julle ons nie meer probleme verskaf nie, want die "
+"tradisie is dat jy slegs eenmaal oorgawe mag uitroep. As ons weer ontmoet, "
+"sal ek nie so genadig wees nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:198
+#, fuzzy
 msgid "We have run out of time... The crops shall spoil, we'll starve!"
 msgstr ""
+"Ons tyd het opgeraak... Die oes gaan verderf, ons gaan van honger omkom!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:209
+#, fuzzy
 msgid "Die Wesfolk Scum!"
-msgstr ""
+msgstr "Die Wesvolk Skuim"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:220
+#, fuzzy
 msgid "Feel my wrath you fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Voel my wraak jou duiwel!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:478
+#, fuzzy
 msgid "Clearwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Helderwater Hawe"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:53
+#, fuzzy
 msgid "Lieutenant Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Luitenant Aethyr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:76
 msgid "Tan-Vragar"
@@ -1113,31 +1337,31 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:228
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:229
 msgid "Angry Farmer"
-msgstr ""
+msgstr "Kwaai Boer"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:234
 msgid "Cowardly: Flee on the First Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Lafhartig: Vlug om die Eerste Skip"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:238
 msgid "Normal: Flee on the Second Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Normaal: Vlug op die Tweede Skip"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:242
 msgid "Heroic: Flee on the Third Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Heldhaftig: Vlug op die Derde Skip"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:246
 msgid "Heroic: Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Heldhaftig: Verslaan al die vyandige leiers"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:258
 msgid "Death of Lieutenant Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Dood van Luitenant Aethyr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:262
 msgid "Miss the Last Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Verpas die Laaste Skip"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:272
 msgid ""
@@ -1145,16 +1369,21 @@
 "heels. While the Orcs haven't caught up with him yet, the winter snow has, "
 "and the ships seem to be missing from the port."
 msgstr ""
+"Ons Prins het daarin geslaag om Helderwater Hawe te bereik met die Orke kort "
+"op sy hakke. Die Orke het hom nog nie ingehaal nie maar die wintersneeu het "
+"en die skepe is nêrens in die hawe te vinde nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:278
 msgid "Ha! Clearwater Port still stands!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha! Helderwater Hawe staan nog!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:283
 msgid ""
 "Lieutenant, who is in command here? And where are the ships? We risk being "
 "trapped in this city for the winter if the port freezes over."
 msgstr ""
+"Luitenant, wie is hier in bevel? En waar is die skepe? Ons staan 'n kans om "
+"die hele winter in die stad vasgekeer te word as die hawe vries."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:289
 msgid ""
@@ -1163,6 +1392,11 @@
 "days. Our forces engaged the Orcs as they exited the Swamp of Esten, we even "
 "pushed them back into the swamp!"
 msgstr ""
+"Ek is meester, ek is die bevelvoerder van die plaaslike garnisoen. Ons hele "
+"visvloot is, soos ons hier praat, besig om mense na Suidbaai te ontruim. Die "
+"skepe behoort in oor 'n paar dae terug te wees. Ons magte het die Orke "
+"aangeval soos hulle by die Moeras van Esten uitgekom het en hulle selfs in "
+"die moeras in teruggedryf!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:295
 msgid ""
@@ -1170,12 +1404,16 @@
 "our positions. We lost most of our forces, my lord, including the King of "
 "Clearwater, who was bravely leading the charge."
 msgstr ""
+"Ongelukkig was dit slegs 'n skynaanval en het Ork-versterkings ons posisies "
+"vinnig oorrompel. Ons het die meeste van ons magte verloor, meester, "
+"insluitend die Koning van Helderwater, wat die stormaanval dapper gelei het."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:300
 msgid "That's horrible!"
-msgstr ""
+msgstr "Dis verskriklik!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:306
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The blood of many good soldiers stained the frozen field that day. And still "
 "they press on. The king left no heir, but the other nobles have fled to "
@@ -1184,6 +1422,13 @@
 "winter stores. They've gone to Southbay, apparently the city is brimming "
 "with refugees from all over."
 msgstr ""
+"Die bloed van baie goeie soldate het op daardie dag, die bevrore slagveld "
+"gevlek. En steeds kom hulle. Die koning het nie 'n erfgenaam agtergelaat "
+"nie, maar die ander koninklikes het na Suidbaai gevlug. Ons was besig om die "
+"res van die bevolking te ontruim. Die leër het vir ons genoeg tyd gekoop om "
+"byna almal te ontruim, asook die meeste wintervoorrade. Hulle het na "
+"Suidbaai gegaan, klaarblyklik is die stad tot oorlopens toe vol van "
+"vlugtelinge van oral oor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:312
 msgid ""
@@ -1193,6 +1438,11 @@
 "help we can get to hold our walls. Otherwise I fear that we will be overrun "
 "before the last of the people can be evacuated."
 msgstr ""
+"Ons hou slegs die stad totdat die laaste vlugtelinge weg is. My meester, jy "
+"is vry om na veiligheid te gaan as die volgende skip kom. Maar as ek vrylik "
+"kan praat meester, ons verdediginglinies is maar dun en ons kan doen met al "
+"die hulp wat ons kan kry om ons te help om die mure te hou. Andersins is ek "
+"bevrees gaan ons oorrompel word voordat die laaste mense ontruim kan word."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:317
 msgid ""
@@ -1201,30 +1451,40 @@
 "to be evacuated as well. We have traveled far and bear many wounded, but we "
 "will help you defend these walls as long as we can."
 msgstr ""
+"Wel, ons is die laaste vlugtelinge uit ons lande, want die Orke is kort op "
+"ons hakke! Ons het van die Wesvolk met on, hulle het gehelp en moet ook "
+"ontruim word. Ons het ver gereis en het baie gewondes by ons, maar ons sal "
+"jou help om die mure so lank as moontlik te verdedig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:323
 msgid ""
 "I thank you, my lord. But we are to bring these Wesfolk too? It would be... "
 "highly irregular. Are you sure, my lord?"
 msgstr ""
+"Ek dank jou, meester. Maar waarheen moet ons die Wesvolk neem? Dit sal... "
+"ongeoorloof wees. Is jy seker, meester?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:328
 msgid "Yes. Be sure that it is understood that these are our friends."
 msgstr ""
+"Ja. Maak seker dat dit duidelik verstaan word dat hierdie ons vriende is."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:334
 msgid "Yes Sir!"
-msgstr ""
+msgstr "Goed meester!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:339
 msgid "Yes Sir, indeed! You need us to help hold out until the ships arrive."
 msgstr ""
+"Ja meester, inderdaad! Jy moet ons help om uit te hou totdat die skepe kom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:344
 msgid ""
 "Ships! Nobody said anything about ships. Will this torture ever end! Ahh, "
 "the Orcs will help take my mind off things."
 msgstr ""
+"Skepe! Niemand het iets gesê van skepe nie. Gaan hierdie foltering dan nooit 
"
+"einde kry nie! Ahh, die Orke sal help om my gedagtes af te lei."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:350
 msgid ""
@@ -1232,22 +1492,30 @@
 "loads. Until then, let us make those orcs pay dearly for every inch of our "
 "land. For our homes, for our people, for our fallen King!"
 msgstr ""
+"Na julle poste manne! Ons behoort almal met nog drie bootvragte te kan "
+"ontruim. Laat ons hierdie orke tot dan duur laat betaal vir elke duim van "
+"ons land. Vir ons huise, vir ons mense, vir ons gevalle Koning!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:362
 msgid "You killed my family! Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Julle het my familie vermoor! Vrek!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:373
 msgid ""
 "<Muttering> 'Bring these Wesfolk too?' Bah! 'It would be... highly "
 "irregular.' I'll show you irregular..."
 msgstr ""
+"(Mompelend) 'Bring die Wesvolk ook?' Bah! 'Dit is... uiters ongeoorloof'. "
+"Ek sal jou ongeoorloof wys..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:381
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Push 'em into the sea! They're in our winter homes! Oh, and Tan-Vragar, I "
 "hope they like your little surprise!"
 msgstr ""
+"Jaag hulle die see in! Hulle is in ons wintertuistes! O en Tan-Vragar, ek "
+"hoop hulle gaan van jou verassinkie hou!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:390
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:393
@@ -1266,39 +1534,50 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:418
 msgid "On ode to ye, on 'yer way, I hope you have a brighter day!"
-msgstr ""
+msgstr "Sterkte vir julle op julle pad, ek hoop julle het 'n beter dag!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:438
 msgid "Deadman's Ford"
-msgstr ""
+msgstr "Dooiemansdrif"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:458
 msgid "The River Road - To the Swamp of Esten."
-msgstr ""
+msgstr "Die Riverpad - Die Moeras van Esten."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:651
 msgid ""
 "My lord, the first ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "must leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
+"Meester, die eerste skip is hier! Prins Haldric, as jy en jou manne na "
+"Suidbaai wil gaan moet julle net na die pier gaan sodat julle aanboord kan "
+"gaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:670
 msgid ""
 "My lord, the first ship is departing. But the second ship should arrive "
 "shortly."
 msgstr ""
+"Meester die eerste skip is besig om te vertrek. Maar die tweede skip sal "
+"binnekort aankom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:702
 msgid ""
 "My lord, the second ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "want to leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
+"Meester, die tweede skip is hier! Prins Haldric, as jy en jou manne na "
+"Suidbaai wil gaan moet julle net na die pier gaan sodat julle aanboord kan "
+"gaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:722
 msgid ""
 "My lord, the second ship is departing. But the last ship will be here before "
 "long. With your help we can hold on just a while longer."
 msgstr ""
+"Meester die tweede skip is besig om te vertrek. Maar die laaste skip sal "
+"kort voor lank hier wees. Met jou hulp sal ons nog so 'n bietjie langer kan "
+"uithou."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:754
 msgid ""
@@ -1306,16 +1585,21 @@
 "to safety. Prince Haldric, you and your men must go now! Go to the pier to "
 "board the ship for Southbay."
 msgstr ""
+"Meester, die laaste skip is hier! Uiteindelik kan die laaste van ons mense "
+"na veiligheid vlug. Prins Haldric, jy en jou manne moet nou gaan! Gaan na "
+"die pier om aanboord die skip na Suidbaai te gaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:774
 msgid "My lord, the last ship is departing. We're trapped!"
-msgstr ""
+msgstr "Meester, die laaste skip is besig om te vertrek. Ons is vasgekeer!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:831
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:887
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:942
 msgid "My lord, the ship isn't here yet. Come help us defend against the orcs."
 msgstr ""
+"Meester, die skip is nog nie hier nie. Kom help ons om ons teen die Orke te "
+"verdedig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:845
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:900
@@ -1325,44 +1609,54 @@
 "Haldric must go to lead you to the ship. Until then, help us defend against "
 "the orcs."
 msgstr ""
+"Moenie jou plig versuim nie soldaat. Wanneer die skip aankom, is dit waar "
+"Prins Haldric moet gaan om jou na die skip te lei. Tot dan, help ons om ons "
+"teen die Orke te verdedig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:974
 msgid "Let me have peace in Death! My love, I'll be there soo-"
-msgstr ""
+msgstr "Laat my in vrede Sterf! My liefling, ek is binnekort da-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:979
 msgid "We needed him to get out of here. We're trapped!"
-msgstr ""
+msgstr "Hy moes hier uitgekom het. Nou's ons vasgekeer!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:992
 msgid ""
 "We've escaped from the orcs before we were trapped by the ice! Now, on to "
 "Southbay."
 msgstr ""
+"Ons het van die Orke ontsnap voordat ons deur die ys vasgekeer is! Nou moet "
+"ons verder na Suidbaai."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:997
 msgid "I know I mentioned I can't float."
-msgstr ""
+msgstr "Ek is seker ek het genoem dat ek nie kan dryf nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1002
 msgid "Might I suggest a bit of a detour?"
-msgstr ""
+msgstr "Mag ek 'n klein ompad voorstel?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1007
 msgid "Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Hoekom?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1012
 msgid ""
 "You have the Ruby of Fire, but you have no idea what it does, correct? You "
 "know that Lich you have petrified just outside of Southbay-"
 msgstr ""
+"Jy het die Robyn van Vuur, maar jy het geen idee wat dit doen nie, reg? Jy "
+"onthou nog daai Lich wat jy versteen het net buitekant Suidbaai-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1017
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Yeah, Lich Point! Where we first used our magi in battle, and turned the "
 "tide of war against your people."
 msgstr ""
+"Ja, Lich Punt! Waar ons, ons towenaar vir die eerste keer in 'n geveg "
+"gebruik het en die gety van die oorlog teen ons mense laat draai het."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1022
 msgid ""
@@ -1370,23 +1664,31 @@
 "He coveted the ruby, and was studying it. The only copy of his notes got "
 "petrified along with him."
 msgstr ""
+"Erm, jaaa... Hy was die aartsvyand van ons geliefde oorlede Lich-meester "
+"Lenvan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1027
 msgid ""
 "If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am sure!"
 msgstr ""
+"As ons buite Suidbaai aan wal gaan, sal ons vasgekeer word. Daarvan is ek "
+"seker!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1033
 msgid ""
 "My family was from Southbay, my father was a soldier there. The city's sewer "
 "entrance is near that fossil of a Lich."
 msgstr ""
+"My familie kom van Suidbaai af, my pa was 'n soldaat daar gewees. Die stad "
+"ingang van die stad se riool is naby die fossiel van 'n Lich."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1038
 msgid ""
 "Wow, this is beginning to sound dangerously like a plan. Lieutenant Aethyr "
 "will you join us?"
 msgstr ""
+"Wow, dit begin na 'n gevaarlike plan klink. Luitenant Aethyr sal jy by ons "
+"aansluit?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1044
 msgid ""
@@ -1394,22 +1696,29 @@
 "left for me. I'll stay, by the time the Orcs wrestle Clearwater Port away "
 "from me there'll be nothing but rubble left!"
 msgstr ""
+"Nee. Hierdie monsters het my familie vermoor. My vrou, my dogters. Daar is "
+"niks meer vir my oor nie. Ek gaan bly, teen die tyd dat die Orke Helderwater "
+"hawe by my afneem sal daar niks buiten rommel oorwees nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1050
 msgid ""
 "The peasant farmers seem to like you. Who knows, maybe they'll be of some "
 "help."
 msgstr ""
+"Dit lyk asof die boeremense van jou hou. Wie weet, miskien sal hulle kan "
+"help."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1055
 msgid ""
 "Resources are scarce, we need all of the help we can get. Be brave and fight "
 "hard my friend!"
 msgstr ""
+"Hulpbronne is skaars, ons het al die hulp nodig wat ons kan kry. Wees dapper "
+"en veg hard my vriend!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:4
 msgid "Cursed Isle"
-msgstr ""
+msgstr "Vervloekte Eiland"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:55
 msgid "Isorfilad"
@@ -1421,153 +1730,168 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:150
 msgid "She's... She's beautiful."
-msgstr ""
+msgstr "Sy's... sy's pragtig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:153
 msgid "Midnight Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Middernag Koningin"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:165
 msgid "You will be made to serve... Come admire me. Feel my love."
-msgstr ""
+msgstr "Jy sal gedwing word om my te dien... Kom bewonder my. Voel my liefde."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:169
 msgid "She is so..."
-msgstr ""
+msgstr "Sy is so..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:173
 msgid "Haldric think with your brain!"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric dink met jou brein!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:177
 msgid "Get her before she can cause too much trouble!"
-msgstr ""
+msgstr "Kry haar voordat sy te veel probleme veroorsaak!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:198
 msgid "The temple is quite empty."
-msgstr ""
+msgstr "Die tempel is heel leeg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:317
 msgid ""
 "After a short trip by sea Haldric arrives on the Elves' cursed isle. A fog "
 "hangs in the air."
 msgstr ""
+"Na 'n kort reis ter see kom Haldric by die Elwe se vervloekte eiland uit. 'n "
+"Mis hang in die lug."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:322
 msgid ""
 "I said no more ships. Double crossing humans! Ahh, I've been with you this "
 "far. Who'd have thought, a nautical dwarf."
 msgstr ""
+"Ek het gesê geen meer skepe nie. Julle verneukspul! Ahh, ek het sover saam "
+"met julle gekom. Wie sou dit kon raai, 'n dwerge seeman."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:327
 msgid "I suspect we'll be facing more undead. Be careful."
-msgstr ""
+msgstr "Ek vermoed ons gaan nog wandelende dooies teëkom. Wees versigtig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:332
 msgid ""
 "These will be the long dead. Not like the undead that my people used, and "
 "they are elf-dead. Be careful indeed."
 msgstr ""
+"Hierdie sal die wees wat al lank dood is. Nie soos die wandelende dooies "
+"waaraan my mense gewoond is nie en hulle is Elwe-dooies. Wees baie versigtig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:338
+#, fuzzy
 msgid "All Soldiers of Darkness will meet the same fate by my hand."
 msgstr ""
+"Alle Soldate van Duisternis sal die selfde lot deur my toedoen ontvang."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:346
 msgid ""
 "Those elves are finally at rest. I hope that the curses they laid upon us "
 "hold no weight."
 msgstr ""
+"Daardie elwe kan uiteindelik rus. Ek hoop dat die vloek wat hulle op ons "
+"gelê het niks beteken nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:351
 msgid "Haldric, you're too paranoid."
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, jy is te paranoïes."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:375
 msgid "A curse upon all of your kin that visit this isle."
-msgstr ""
+msgstr "'n Vloek op al jou soort wat hierdie eiland besoek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:386
 msgid "I wish a blight upon you and yours. May you never see peace."
-msgstr ""
+msgstr "Ek wens jou en jou soort teëspoed toe. Mag jy nooit vrede ken nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:397
 msgid "My soul will haunt this place until the end of time! A curse upon you!"
-msgstr ""
+msgstr "My gees sal hier spook tot aan einde van dae! Vervloek is julle!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:405
 msgid "Without their Queen the undead are simply fading away!"
 msgstr ""
+"Sonder hulle Koningin is die wandelende dooies besig om eenvoudig weg te "
+"kwyn!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:424
 msgid "Back, back to the grave with you!"
-msgstr ""
+msgstr "Terug, terug na julle grafte toe!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:438
 msgid "We still have to defeat that Vampire Queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons sal die Vampier Koningin moet verslaan!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:456
 msgid ""
 "No! The ship that was supposed to pick us up sees that there's still "
 "fighting. It's not stopping. We're trapped."
 msgstr ""
+"Nee! Die skip wat veronderstel was om ons op te tel sien dat daar nog steeds "
+"gevegte aan die gang is. Dit stop nie. Ons is vasgekeer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:4
 msgid "The Ka'lian"
-msgstr ""
+msgstr "Die Ka'lian"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:157
 msgid "I think I'll fight the Dragon!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek dink ek sal teen die Draak veg!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:162
 msgid "Lord Logalmier, I shall defeat your Dragon."
-msgstr ""
+msgstr "Meester Logalmier, ek sal jou Draak verslaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:178
 msgid "Umm, you already beat the dragon Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Umm, jy het alreeds die draak oorwin Haldric"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:188
 msgid "Let's get those Saurians and Nagas on that beach!"
-msgstr ""
+msgstr "Kom ons kry daardie Sauriane en Nagas op die strand!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:193
 msgid "Those cold blooded monsters will feel my wrath!"
-msgstr ""
+msgstr "Daai koudbloedige monsters gaan my wraak voel!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:209
+#, fuzzy
 msgid "Umm, you already cleared the Beach."
-msgstr ""
+msgstr "Umm, jy het reeds die Strand skoongemaak."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:219
 msgid "Let's clear out that Troll Hole!"
-msgstr ""
+msgstr "Kom ons maak daai Trolgat skoon!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:224
 msgid "So what exactly is a Troll?"
-msgstr ""
+msgstr "Nou wat presies is 'n Trol eintlik?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:240
 msgid "Haldric, the Trolls, scales and fangs, you don't remember?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, die Trolle, skubbe en slagtande, onthou jy nie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:250
 msgid "Let's put those Souls to rest on the Cursed Isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Kom ons gee daardie Siele op die Vervloekte Eiland 'n bietjie rus!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:255
 msgid "Undead. Bah! We're pros at fighting them."
-msgstr ""
+msgstr "Wandelende Dooies. Bah! Ons is meesters daarin om teen hulle te veg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:271
 msgid "How could you possibly forget that horror of an Island?"
-msgstr ""
+msgstr "Hoe is dit moontlik dat jy daardie verskriklike eiland vergeet het?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:282
 msgid "In the name of Peace between our Peoples:"
-msgstr ""
+msgstr "In die naam van Vrede tussen ons mense:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:300
 msgid ""
@@ -1575,6 +1899,9 @@
 "the Dragon of the Green Swamp and its Saurian minions. If you can defeat "
 "him, you have truly earned you place in this land."
 msgstr ""
+"Ek is bevres my soort is te goed vir julle. Ek beveel dat julle gedwing word "
+"om teen die Draak van die Moeras en sy Sauriaanse volgelinge te veg. As "
+"julle hom kan verslaan, het julle jul plek in hierdie land verdien."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:314
 msgid ""
@@ -1582,6 +1909,9 @@
 "trading metal with the Nagas of the sea. We should really put a stop to "
 "this. They are located on a beach near here."
 msgstr ""
+"Daar is 'n groep Sauriane, verseker vriende van die Draak, wat in metaal met "
+"die Nagas van die see handel dryf. Ons moet dit stop sit. Hulle is hier naby "
+"op 'n strand."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:328
 msgid ""
@@ -1589,6 +1919,9 @@
 "the thought of those dwarves stumbling on the Trolls vaguely amusing, this "
 "should make an adequate quest for you."
 msgstr ""
+"Ons sukkel met 'n Trolgat in die Bruin Heuwels. Terwyl ek die gedagte dat "
+"daardie dwerge op die Trolle mag afkom heel amusant vind, sal hierdie tog 'n "
+"geskikte takie vir jou wees."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:342
 msgid ""
@@ -1596,51 +1929,63 @@
 "Their souls still haunt that place since no elf will go there. You should "
 "clear this isle, and put their souls to rest."
 msgstr ""
+"Lank gelede het 'n stam Elwe op 'n eiland onder die donker vloek verval. "
+"Hulle siele spook nog steeds op dié plek en sedertien wil geen elf meer "
+"soontoe gaan. Jy moet die eiland skoonvee en hulle siele tot rus laat kom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:359
 msgid ""
 "Ahh, you have defeated the dragon man of the West-North, you are truly "
 "impressive for a human."
 msgstr ""
+"Ahh, jy het die draak verslaan man van Wes-Noord, jy is waaragtig 'n "
+"indrukwekkende mens."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:372
 msgid "So, you have defeated the Trolls. Welcome back Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "So, jy het die Trolle verslaan. Welkom terug Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:385
 msgid "Finally the souls of our poor kin may rest. Thank you."
-msgstr ""
+msgstr "Uiteindelik kan die arme siele van ons soort rus kry. Dankie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:398
 msgid "Our beaches are free again. I knew I could trust you Haldric."
 msgstr ""
+"Ons strande is weer vry. Ek het geweet ek kan op jou staatmaak, Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:408
 msgid ""
 "Haldric and his companions find themselves before the Ka'lian, or the "
 "Council of Elven Lords."
 msgstr ""
+"Haldric en sy geselskap het hulself voor die Ka'lian of Raad van Elwe-"
+"meesters bevind."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:421
 msgid "Dionli, why have you brough these humans before us?"
-msgstr ""
+msgstr "Dionli, hoekom het jy hierdie mense gebring om voor ons te verskyn?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:426
 msgid ""
 "They are of the same people as the Prince of Southbay. They come as "
 "refugees. I can see a use for them."
 msgstr ""
+"Hulle is dieselfde mense as die Prins van Suidbaai. Hulle kom hierheen as "
+"vlugtelinge. Ek het 'n idee hoe ons hulle kan gebruik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:431
 msgid ""
 "What use would that be? What need could we have for the shortliveds here?"
-msgstr ""
+msgstr "Hoe sal dit wees? Watter nut kan ons hier vir kortlewendes hier hê?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:436
 msgid ""
 "The dwarves have come to the Brown Hills. While they live long, even they "
 "grow like weeds when in an empty field. There is trouble brewing."
 msgstr ""
+"Die dwerge het na die Bruin Heuwels gekom. Selfs al lewe hulle lank, "
+"versprei hulle soos onkruid op 'n leë land. Daar is probleme aan't kom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:441
 msgid ""
@@ -1648,10 +1993,13 @@
 "of Southbay was good, he was a credit to his people, maybe these ones are "
 "made of the same stuff."
 msgstr ""
+"Dit is beter om die meerdere van drie as die mindere van twee te wees. Die "
+"Prins van Suidbaai was goed, hy was 'n aanwins vir sy mense, miskien is "
+"hierdies uit die selfde stoffasie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:446
 msgid "But why then do they come as refugees? Speak human."
-msgstr ""
+msgstr "Maar waarom kom hulle as vlugtelinge? Praat mens."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:450
 msgid ""
@@ -1659,11 +2007,16 @@
 "We come seeking a new home, since our island to the West and North is now "
 "forfeit."
 msgstr ""
+"Ons mense kom in vrede. Daar was 'n oorlog in ons vaderland. Ons is "
+"vlugtelinge. Ons kom soek 'n nuwe tuiste, aangesien ons eiland nou in die "
+"Weste en die Noorde verbeur is. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:455
 msgid ""
 "So you come to steal our land? We know your kind, humans of the West-North."
 msgstr ""
+"So nou kom julle om ons land te steel? Ons ken julle soort, mense van Wes-"
+"Noord."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:459
 msgid ""
@@ -1671,28 +2024,33 @@
 "the elves are people of the forests, we only seek some of the space in "
 "between."
 msgstr ""
+"Ons begeer slegs om in vrede te lewe. Die dwerge is mense van berge en "
+"heuwels, die elwe is mense van die woude, ons soek net so 'n bietjie ruimte "
+"tussenin."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:464
 msgid ""
 "I suggest that we grant these humans the plains to the North and South of "
 "the great river."
 msgstr ""
+"Ek stel voor ons gee die mense die vlaktes ten Noorde en Suide van die groot "
+"rivier."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:469
 msgid "They should be put to the test before such a grant is given."
-msgstr ""
+msgstr "Hulle behoort eers 'n toets te deurstaan voordat ons so iets toestaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:474
 msgid "A quest for each of us then?"
-msgstr ""
+msgstr "'n Taak vir elkeen van ons dan?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:489
 msgid "Agreed. (Sigh)"
-msgstr ""
+msgstr "Akkoord. (Sug)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:493
 msgid "Umm, agreed."
-msgstr ""
+msgstr "Umm, dis reg so."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:498
 msgid ""
@@ -1701,37 +2059,45 @@
 "the hills south of the Great River, if not you will be forced to depart. So "
 "which quest do you wish to undertake first?"
 msgstr ""
+"Goed dan mens. Elkeen van ons meesters het 'n spesifieke taak vir julle. As "
+"julle almal voltooi, sal ons die vlaktes in ons domein en die heuwels suid "
+"van die Groot Rivier aan julle toestaan, indien nie sal julle gedwing word "
+"om die land te verlaat. So watter taak wil julle eerste onderneem? "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:519
 msgid ""
 "Very good, but this is just the start human. There is still much more for "
 "you to do."
 msgstr ""
+"Goed so, maar dit is maar slegs die begin mens. Daar is nog veel meer vir "
+"julle om te doen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:548
 msgid "You are victorious again. You may yet earn your place in this land."
 msgstr ""
+"Jy het weereens die oorwinning behaal. Jy mag dalk nog net jou plek in die "
+"land verdien."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:577
 msgid "Ahh, my young Prince, you're not as soft as I thought."
-msgstr ""
+msgstr "Ahh, my jong Prins, jy is nie so sag as wat ek geding het nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:605
 msgid "You were successful Prince Haldric. I knew you could do it."
-msgstr ""
+msgstr "Jy was suksesvol Prins Haldric. Ek het geweet jy kan dit doen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:611
 msgid ""
 "Man of the West-North you have earned your place on this great continent."
-msgstr ""
+msgstr "Man van die Wes-Noorde jy het jou plek op ons groot kontinent verdien."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:617
 msgid "As per our agreement, you and your people-"
-msgstr ""
+msgstr "Soos ons afgespreek het, jy en jou mense-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:623
 msgid "may stay."
-msgstr ""
+msgstr "mag bly."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:629
 msgid ""
@@ -1739,12 +2105,19 @@
 "plains and hills to the South of the Great River. Be kind to the land. In a "
 "time of need we may call upon you, remember our generosity."
 msgstr ""
+"Ons staan hiermee die vlaktes Noord van die Grootrivier en die vlaktes en "
+"heuwels aan die Suide van die Grootrivier aan julle toe. Wees goed vir die "
+"land. In tye van nood mag ons ons dalk op julle beroep, onthou dan ons "
+"vrygewigheid."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:634
 msgid ""
 "Fair enough. I decree a 'Pact of Mutual Aid' between our peoples. But, "
 "aren't you setting us in conflict with the Dwarves?"
 msgstr ""
+"Dis billik genoeg. Ek beveel dat 'n 'Samewerkingsooreenkoms' tussen ons "
+"mense aangegaan word. Maar, veroorsaak julle nie nou dat ons in konflik kom "
+"met die Dwerge nie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:640
 msgid ""
@@ -1752,20 +2125,25 @@
 "They are your resources to guard now. In the future we would be willing to "
 "trade with you."
 msgstr ""
+"Nee. Die dwerge het na die Noorde teruggekeer. Maar mense myn ook dan nie? "
+"Dit is nou julle hulpbronne om op te pas. In die toekoms sal ons bereid wees "
+"om met julle handel te dryf."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:649
 msgid "Lt. Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Lt. Aethyr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:654
 msgid "Who is this?"
-msgstr ""
+msgstr "Wie is dit?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:659
 msgid ""
 "It's Lieutenant Aethyr, of Clearwater Port. I was sure you perished in the "
 "fighting there?"
 msgstr ""
+"Dit is Luitenant Aethyr van Helderwater Hawe. Ek was dan seker jy het in die "
+"gevegte daar omgekom?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:665
 msgid ""
@@ -1773,22 +2151,30 @@
 "our last stand at the lighthouse, then one of your ships came. One of my men "
 "conked me on the head, then I woke up at sea."
 msgstr ""
+"Nee meester. Ek het die laaste oorlewendes uit Helderwater Hawe uitgelei, "
+"ons het ons laaste verset by die ligtoring gedoen toe een van julle skepe "
+"daar aankom. Een van my manne het my oor die kop geslaan en toe ek weer sien "
+"was ek op die see."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:671
 msgid ""
 "I come bearing news. Some 'old friends' have decided to make an appearance. "
 "You should go 'greet' them."
 msgstr ""
+"Ek bring nuus. Van ons 'ou vriende' het besluit om te kom kuier. Jy moet "
+"hulle gaan 'groet'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:676
 msgid ""
 "(Whispering) I fear our friend has said too much. You go on ahead, I'll "
 "catch up with you."
 msgstr ""
+"(Fluister) Ek is bevrees ons vriend het te veel gesê. Gaan jy solank voort "
+"dan haal ek jou later in."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
-msgstr ""
+msgstr "Slotrede"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:175
 msgid ""
@@ -1796,6 +2182,9 @@
 "has been preceded by his wife and loving daughters. For his heroism in the "
 "face of adversity a place of glory is assured to him in the Halls of Light..."
 msgstr ""
+"Mag Luitenant Aether 'n vreedsame reis na die hiernamaals hê, waar sy vrou "
+"en liewe dogters reeds is. Want sy heldhaftigheid in die aangesig van "
+"teenspoed verseker vir hom 'n glorieryke plek in die Saal van Ligte..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:179
 msgid ""
@@ -1804,6 +2193,10 @@
 "good people- My father- Eldaric, King Addroran. However, there is hope, and "
 "a new land spread before us!"
 msgstr ""
+"Sonder die Luitenant se edele opoffering sou ons nooit vandag gewen het nie. "
+"Ons het 'n groot oorwinning vandag hier behaal maar so baie is ook verloor, "
+"baie goeie mense - My pa - Eldaric, Koning Addroran. Daar is egter hoop en "
+"'n nuwe land lê wag op ons."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:200
 msgid ""
@@ -1811,65 +2204,84 @@
 "Jessica and I share. I must have your word that what I say will never be "
 "uttered again."
 msgstr ""
+"Maar duistere dade is deur albei kante gepleeg. Daar is nou 'n geheim wat "
+"net ek en Jessica deel. Jy moet belowe dat daar oor wat ek nou sê, nooit "
+"weer gepraat sal word nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:204
 msgid "I have followed you this far, I will keep your secret. I pledge."
-msgstr ""
+msgstr "Ek het jou so ver gevolg, ek sal jou geheim bewaar. Ek belowe."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:209
 msgid "Lord, I shall guard your secret until the time of my death."
-msgstr ""
+msgstr "Meester, ek sal jou geheim tot my dood toe bewaar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:214
 msgid "I will take it with me to my Grave."
-msgstr ""
+msgstr "Ek sal dit saam met my graf toe neem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:219
 msgid ""
 "I agree, but misfortune may follow you depending on the nature of your "
 "misdeed."
 msgstr ""
+"Ek stem, maar teëspoed mag jou agtervolg afhangende van die aard van jou "
+"misdaad."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:223
 msgid ""
 "The Elves don't have the Ruby of Fire. We perpetrated a ruse on the Orcs. If "
 "they return they will come looking for the Elves."
 msgstr ""
+"Die Elwe het nie die Robyn van Vuur nie. Ons het die Orke geflous. As hulle "
+"terugkeer gaan hulle na die Elwe kom soek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:227
 msgid ""
 "To be fair to you Haldric, the Elves were reconsidering their Pact with us."
 msgstr ""
+"Om billik te wees Haldric, die Elwe hét hulle verdrag met ons heroorweeg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:231
 msgid ""
 "Humph. I suspected as much-- from both the Elves and you. Humans and Elves "
 "always think they're so clever!"
 msgstr ""
+"Humf. Ek het so vermoed--van beide die Elwe en van julle. Mense en Elwe dink "
+"altyd hulle is so slim!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:236
 msgid "May the Lords of Light have Mercy on you. But, I am bound by my word."
 msgstr ""
+"Mag die Heer van die Ligte jou genadig wees. Maar, ek is deur my belofte "
+"gebind."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:243
 msgid "Jessica, you hid the Ruby away in that vile Troll Hole? Didn't you?"
 msgstr ""
+"Jessica, jy het die Robyn in daardie aaklige Trolgat versteek? Jy het, het "
+"jy nie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:247
 msgid "What? Why would you doubt me?"
-msgstr ""
+msgstr "Wat? Jy trek my woord in twyfel?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:251
 msgid ""
 "The Orcs that didn't escape in the ships have regrouped. They are preparing "
 "to march on the Elves. We should come to the aid of our new friends."
 msgstr ""
+"Die Orke wat nie in die skepe ontsnap het nie het hergroepeer. Hulle maak "
+"reg om die Elwe aan te val. Ons moet ons nuwe vriende te hulp snel."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:255
 msgid ""
 "These Orcs are few, but the Elves aren't accustomed to war. Besides we will "
 "have to rely on Elven charity if we are to survive this first winter."
 msgstr ""
+"Hierdie Orke is min, maar die Elwe is nie aan oorlog gewoond nie. Buitendien "
+"sal ons op die Elwe se goedhartigheid moet staatmaak as ons die eerste "
+"winter wil oorleef."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:259
 msgid ""
@@ -1878,10 +2290,14 @@
 "children of the good people of the West North, of the Green Isle, find "
 "prosperity in this new land."
 msgstr ""
+"Daarna moet ons dorpe bou in al die streke wat die Elwe aan ons gegee het. "
+"Ons moet ons hoofstad na die binneland , weg van die kus af, skuif. Ek hoop "
+"die kinders van die goeie mense van die Wes-Noorde, van die Groen-eiland sal "
+"voorspoed in hierdie nuwe land geniet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:279
 msgid "So what of the rest of you?"
-msgstr ""
+msgstr "So wat van die res van julle?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:283
 msgid ""
@@ -1889,6 +2305,9 @@
 "time I was gone. I will try to convince them of the wisdom of using the "
 "underways to settle new lands."
 msgstr ""
+"Ek sal na my mense terugkeer. Dit lyk asof ons baie en sterk geword het in "
+"die tyd dat ek weg was. Ek sal probeer om hulle daarvan te oortuig dat dit "
+"wys sal wees om die onderste weë te gebruik om nuwe lande te koloniseer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:287
 msgid ""
@@ -1896,6 +2315,9 @@
 "dwarves in other lands. It's a big world with lots of good mountains. Of "
 "that much I am sure."
 msgstr ""
+"Ek ken die paai na baie plekke - ek dink. Ek wil uitvind of daar dwerge in "
+"ander lande is. Dit is 'n groot wêreld met baie goeie berge. Daarvan is ek "
+"seker."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:292
 msgid ""
@@ -1903,6 +2325,9 @@
 "knowledge. I will go forth amongst the people and spread wisdom, and see "
 "about establishing a new order of Magi in this new land."
 msgstr ""
+"Ons het baie in die laaste paar maande verloor, maar ons moet nie al ons "
+"kennis laat verlore gaan nie. Ek sal na die mense gaan en wysheid versprei "
+"en kyk of ek 'n nuwe orde van Towenaars in hierdie nuwe land kan stig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:297
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:302
@@ -1911,24 +2336,28 @@
 "knights for a new land. For a new King, if you will allow me to serve under "
 "your banner."
 msgstr ""
+"Ek is maar 'n nederige dienaar van die Kroon. Ek sal 'n nuwe Ridder-orde in "
+"die nuwe land vestig. Vir 'n nuwe Koning as u my sal toelaat om onder u "
+"vaandel te dien."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:306
 msgid "Excellent."
-msgstr ""
+msgstr "Uitstekend."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:312
 msgid ""
 "I suppose I am King Haldric now. Hmm... but what to call this new kingdom?"
 msgstr ""
+"Ek veronderstel ek is nou Koning Haldric. Hmm... maar wat noem ons hierdie "
+"nuwe koninkryk?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:316
 msgid "May I make a suggestion?"
-msgstr ""
+msgstr "Mag ek 'n voorstel maak?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:320
-#, fuzzy
 msgid "Sure."
-msgstr "Seker."
+msgstr "Sekerlik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:324
 msgid ""
@@ -1937,16 +2366,22 @@
 "would be 'Wes Noth'. So I suggest that the new kingdom be called 'Wesnoth', "
 "in honor of our old home."
 msgstr ""
+"Die woord Wesvolk kom uit die ou taal. Dit beteken 'Mense uit die Weste'. "
+"Die Elwe noem ons mense van die Wes-Noorde. In die ou taal sou dit 'WesNoth' "
+"wees. Dus stel ek voor dat die nuwe koninkryk 'Wesnoth' ter ere van ons "
+"vorige vaderland genoem word."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:328
 msgid ""
 "Hmm- 'Wesnoth' I like it. Yes, 'Wesnoth' would be fine. So I am the first "
 "King of Wesnoth!"
 msgstr ""
+"Hmm- 'Wesnoth' ek hou daarvan. Ja, 'Wesnoth' sal piekfyn wees. Dus is ek die "
+"eerste Koning van Wesnoth!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:332
 msgid "So, what is to become of me?"
-msgstr ""
+msgstr "So, wat gaan van my word?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:336
 msgid ""
@@ -1954,6 +2389,10 @@
 "under one banner. I will need you by my side if there is any hope of "
 "building a true 'Kingdom of Wesnoth'. Come, we have much work to do."
 msgstr ""
+"Daar is baie van die Wesvolk tussen die oorblyfsels van my mense. Ons moet "
+"verenig onder een vaandel bly. Ek sal jou aan my sy nodig hê as ons enigsens 
"
+"'n kans wil staan om 'n ware 'Koninkryk van Wesnoth' te bou. Kom, ons het "
+"baie werk om te doen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:340
 msgid "We!?"
@@ -1966,16 +2405,23 @@
 "and his descendants would pay for that betrayal without knowing the whole "
 "truth."
 msgstr ""
+"Later sou die die lofsangers die 'Verbreking van die Verdrag' sing, 'n "
+"epiese verhaal oor hoe Haldric die Elwe verraai het. Hulle sou fluister oor "
+"die prys wat hy en sy nageslag sou betaal vir daardie verraad sonder dat "
+"hulle die volle waarheid geken het."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:348
 msgid ""
 "But some of us have remembered the true story of our arrival on this great "
 "continent. The true story of the Rise of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Maar sommige van ons het die ware verhaal oor hoe ons by die groot kontinent "
+"aangekom het, onthou. Die ware verhaal oor die Opkoms van Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:4
+#, fuzzy
 msgid "Fallen Lich Point"
-msgstr ""
+msgstr "Gevalle Lich Punt"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:69
 msgid "Ut'Tan-Grilg"
@@ -1987,61 +2433,69 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:140
 msgid "Lich-Lord Caror"
-msgstr ""
+msgstr "Lich-meester Caror"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:220
 msgid "Kill the Lich's to get his book and"
-msgstr ""
+msgstr "Maad die Lich dood om sy boek te kry en"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:224
 msgid "Haldric enters Southbay's sewer"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric gaan Suidbaai se riool binne"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:228
 msgid "Heroic: As above and kill All enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Heldhaftig: Soos hierbo en maak Al die vyandige leiers dood"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:250
 msgid ""
 "Da big bosses said we'd be in da city by winter. Bosses wrong, stinky humans "
 "still there, and I'm a tinkin- -"
 msgstr ""
+"Die grootbase het gesê ons sal voor winter in die stad wees. Base verkeerd, "
+"stinkende mense steeds daar, en ek dênk--"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:254
 msgid "Wait! I see a ship! Humans is coming! Smash 'em good!"
-msgstr ""
+msgstr "Wag! Ek sien 'n skip! Mense kom! Vermorsel hulle!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:272
 msgid ""
 "Prince Haldric has arrived at Fallen Lich Point, to retrieve the Lich's "
 "Book, and flee into the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"Prins Haldric het by die Gevalle Lich Punt aangekom om die Lich se Boek te "
+"kry en dan na die Riole van Suidbaai te vlug."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:295
 msgid ""
 "Okay. Let's unstone that Lich and get his book, then get into the sewers. "
 "Umm, what language would that book be in?"
 msgstr ""
+"Reg. Kom ons verander daai Lich weer terug vanuit klip en kry sy boek, dan "
+"gaan ons na die riole. Um, watter taal sou daai boek in geskryf wees?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:299
 msgid "Some pep talk. The book will probably be in the Old Wesfolk tongue."
 msgstr ""
+"So 'n bietjie van 'n les. Die boek sal waarskynlik in die ou taal van die "
+"Wesvolk wees."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:303
 msgid "Ohh."
-msgstr ""
+msgstr "Oooo"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:307
 msgid "Just get the book, I think I should be able to translate it."
-msgstr ""
+msgstr "Kry net die boek, ek dink ek behoort dit te kan vertaal."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:311
 msgid "Then into Southbay's sewer."
-msgstr ""
+msgstr "Nou ja in Suidbaai se riole in."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:315
 msgid "Right."
-msgstr ""
+msgstr "Reg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:329
 msgid ""
@@ -2049,77 +2503,84 @@
 "the good people of the Green Isle. By its power the Lich is bound in stone. "
 "To end the spell a noble of the line of Kings should utter the following..."
 msgstr ""
+"INSKRIPSIE: Hierde gedenksteen is deur my, <WEGGEKAP>, die eerste Towenaar "
+"van die goeie mense van die Groen-eiland. Deur die krag daarvan is die Lich "
+"versteen. Om die towerkrag te verbreek moet 'n edelman uit die Koningsgeslag "
+"die volgende woorde uiter..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:351
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:285
 msgid "Hmm... after some thought..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmmm... na 'n bietjie dink..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:354
 msgid "I think I'll say that magic phrase."
-msgstr ""
+msgstr "Ek dink ek sal daardie towerwoorde spreek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:365
 msgid ""
 "The Lich is free! Let's bash him and grab that book. That sounds like a job "
 "for you, Lady Jessica!"
 msgstr ""
+"Die Lich is vry! Laat ons sy kop inslaan en daai boek gryp. Dit klink soos "
+"'n werkie vir jou, Jessica!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:369
 msgid "Hmph! You're just happy because that monolith proves your paternity!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmf! Jy is net bly omdat daardie gedenksteen jou vaderskap bewys!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:374
 msgid "Free, I'm free, and I feel the Ruby of Fire! It will be mine."
-msgstr ""
+msgstr "Vry, ek is vry en ek voel die Robyn van Vuur! Dit sal myne wees."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:379
 msgid "No you won't you soldier of darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee jy gaan nie jou soldaat van die duisternis!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:385
 msgid "I think I'll wait a while before uttering any magic phrases."
-msgstr ""
+msgstr "Ek dink ek sal wag voor ek enige towerwoorde gaan spreek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:390
 msgid "We have more pressing matters to deal with before we free that Lich."
 msgstr ""
+"Ons het meer dringende sake om aan te spreek voordat ons daardie Lich bevry."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:395
 msgid "Afraid you'll find out you're not of the line of Kings?"
-msgstr ""
+msgstr "Is jy bang om uit te vind dat jy nie uit die Koningsgeslag kom nie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:405
 msgid "This sounds like a job for Prince Haldric, hopefully."
-msgstr ""
+msgstr "Dit klink vir my soos 'n werk vir Prins Haldric, hopelik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:417
 msgid "The Lich-Lord is already free."
-msgstr ""
+msgstr "Die Lich-meester is reeds vry."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:439
 msgid "NW - Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "NW - Suidbaai."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:443
 msgid "More Like NW - Every Orc on the Isle. Hmph!"
-msgstr ""
+msgstr "Nader aan NW - Elke Ork op hierdie eiland. Hmf!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:476
 msgid "We have the book, let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons het die boek, laat ons hier padgee!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:481
 msgid "Sounds good to me."
-msgstr ""
+msgstr "Klink goed vir my."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:511
 msgid "I seem to be forgetting something. Ohh, the book!"
-msgstr ""
+msgstr "Verbeel ek my of vergeet ek iets. Ooo, die boek!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:520
 msgid "Prince Haldric must be the first into the sewers of Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "Prins Haldric moet eers in die riole van Suidbaai wees."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:542
 msgid "Rarlg"
@@ -2127,17 +2588,17 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:546
 msgid "Rarlg - argh, a raul-rarlg!"
-msgstr ""
+msgstr "Rarlg - argh, 'n raul-rarlg!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:550
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:554
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:558
 msgid "Oh my!"
-msgstr ""
+msgstr "O gaats!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:562
 msgid "And he brought a friend."
-msgstr ""
+msgstr "En hy het 'n vriend saamgebring."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:569
 msgid "Raul-Rarlg"
@@ -2145,23 +2606,25 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:581
 msgid "So close. So close."
-msgstr ""
+msgstr "So naby. Tog so naby."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:586
 msgid "I found the book in what was left of his robes! Let's get out of here!"
 msgstr ""
+"Ek het die boek gekry in wat van sy kleed oorgebly het! Laat ons hier padgee!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:640
 msgid "I can hear their reinforcements coming! We're trapped! All is lost!"
 msgstr ""
+"Ek kan hulle versterkings hoor aankom! Ons is vasgekeer! Alles is verlore!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:657
 msgid "Sewer - Danger Keep Out!"
-msgstr ""
+msgstr "Riool - Gevaar Bly Uit!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:4
 msgid "Peoples in Decline"
-msgstr ""
+msgstr "'n Beskawing in Verval"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:59
 msgid "Kegrid"
@@ -2178,101 +2641,121 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:184
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:162
 msgid "Death of Lord Typhon"
-msgstr ""
+msgstr "Dood van Heer Typhon"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:210
 msgid ""
 "After some time at sea an island is spotted. The Eldaric docks at a crude "
 "port that appears to be deserted."
 msgstr ""
+"Na 'n tyd ter see word 'n eiland waargeneem. Die Eldaric dokke by 'n ruwe "
+"hawe wat verlate lyk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:214
 msgid "Land! Land! Bless the Lords of Light!"
-msgstr ""
+msgstr "Land! Land! Geseënd is die Meesters van Lig?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:218
 msgid ""
 "This is the Elder Prince's island all right. We had a heck of a time "
 "pacifying the Drakes who live here. Oh my, it looks like they've rearmed!"
 msgstr ""
+"Dit is wel die Oudste Prins se eiland. Ons het baie gesukkel om die Drakiane "
+"wat hier geleef het te onderdruk. O gaats, dit lyk my hulle het herbewapen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:222
 msgid "We come in peace. We only seek to re-provision our ships."
-msgstr ""
+msgstr "Ons kom in vrede. Ons wil net ons skip se voorrade aanvul."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:226
 msgid "<Whispering> I don't think diplomacy is going to work."
-msgstr ""
+msgstr "<Fluister> Ek dink nie diplomasie gaan werk nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:230
 msgid ""
 "Ssso humansss, you've come to trouble usss again. Prepare to die! For the "
 "glory of the Lords of Morogor!"
 msgstr ""
+"Ssso Mensssse, julle kom weer om ons russs te verssssteur. Maak reg om te "
+"sterf! Vir die glorie van die Meesters van Morogor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:234
 msgid "<Whispering> Do I need to say, 'I told you so'?"
-msgstr ""
+msgstr "<Fluister> Is dit vir my nodig om te sê, 'Ek het jou gesê'?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:249
+#, fuzzy
 msgid "Bitey the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Byter die Slang"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:253
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:216
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:244
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:272
+#, fuzzy
 msgid "Look out, a Serpent has emerged from the deep."
-msgstr ""
+msgstr "Pasop, 'n Slang het uit die dieptes te voorskyn gekom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:270
 msgid ""
 "Well, it looks like their warriors have given up the fight. We should be "
 "able to re-provision the ships now."
 msgstr ""
+"Wel dit lyk asof hulle vegters moed opgegee het. Ons behoort nou ons skip se "
+"voorrade te kan aanvul."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:274
 msgid ""
 "The nice thing is, they'll go back to guarding this island after we're gone "
 "for a while. It'll make a good way of preventing others from following us."
 msgstr ""
+"Wat nog beter is, is dat hulle nou sal weer die eiland begin bewaak nadat "
+"ons weg is. Dit sal dit moeiliker maak vir ander wat ons wil volg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:278
 msgid ""
 "This island is slowly sinking. Hmm, I wonder what they'll do when it gets "
 "too small for them?"
 msgstr ""
+"Die eiland is stadig besig om te sink. Hmm, ek wonder wat hulle gaan doen "
+"wanneer dit te klein vir hulle gaan word?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:282
 msgid ""
 "Well, they seem rather intelligent. They're certainly belligerent and "
 "numerous. I'm sure they'll eventually evacuate. Just like us right now."
 msgstr ""
+"Wel hulle lyk nogal intelligent. Hulle is verseker hardkoppig en baie. Ek is "
+"seker hulle sal uiteindelik die eiland ontruim. Net soos ons nou doen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:286
 msgid "I don't find that thought very comforting."
-msgstr ""
+msgstr "Dit stel my nie baie gerus nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:299
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:323
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:387
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:483
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:313
+#, fuzzy
 msgid "Neep! Neep!"
-msgstr ""
+msgstr "Neep! Neep!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:317
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all die!"
 msgstr ""
+"Die vloot is besig om van honger om te kom, ons gaan nooit hierdie Eiland "
+"kan onderdruk voordat ons almal dood is nie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:4
 msgid "Return of the Fleet"
-msgstr ""
+msgstr "Terugkeer van die Vloot"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:49
 msgid "General Heravan"
-msgstr ""
+msgstr "Generaal Heravan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:84
 msgid "Tan-Halg"
@@ -2285,19 +2768,23 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:209
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:203
 msgid "Death of Lt. Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Dood van Lt. Aethyr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:223
 msgid ""
 "Haldric reaches the site where the fleet is due to return. Several ships "
 "have already docked. The Orcs are on the frontier."
 msgstr ""
+"Haldric bereik die plek waar die vloot moet terugkeer. Verskeie skepe het "
+"reeds vasgemeer. Die Orke is op die grens."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:228
 msgid ""
 "Sir, some ships have landed... They look like they've been damaged by the "
 "voyage. Hmm, it seems that most of the ships are staying at sea."
 msgstr ""
+"Myn heer, van die skepe het geland... Dit lyk asof hulle deur die reis "
+"beskadig is. Hmm, dit wil lyk asof die meeste skepe op see bly."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:232
 msgid ""
@@ -2305,32 +2792,38 @@
 "defeat these monsters before everybody starves at sea, or before Jevyan "
 "launches an attack with his fleet."
 msgstr ""
+"Hulle het ongetwyfeld die rook van die Orke-vure gesien. Ons moet hierdie "
+"monsters verslaan voordat almal op see sterf, of voordat Jevyan 'n aanval "
+"met sy vloot loods."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:237
 msgid ""
 "Yes Sir! The rest of the refugees have fled South, to our initial landing "
 "site. If we fail here they'll get slaughtered."
 msgstr ""
+"Ja Meneer! Die res van die vlugtelinge het Suid gevlug na die plek waar ons "
+"oorspronklik aan wal gegaan het. As ons hier misluk sal hulle doodgemaak "
+"word. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:241
 msgid "Well, that settles it. Enough talking, time to fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Wel dis dan 'n uitgemaakte saak. Genoeg gepraat, tyd om te veg!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:246
 msgid "For the glory of the men of The Green Isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Vir die glorie van die manne van Die Groen-eiland!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:250
 msgid "No, for the Glory of all of the people of the West North! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee, vir die Glorie van al die mense van die Wes-Noorde! Storm!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:254
 msgid "Bah! Human- we will stomp you under our heels!"
-msgstr ""
+msgstr "Bah! Mens- ons sal jou onder ons hakke vertrap!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:258
 msgid "...And raise your dead to serve forever!"
-msgstr ""
+msgstr "...En julle dooies laat herrys om ons vir altyd te dien!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:286
 msgid ""
@@ -2338,6 +2831,9 @@
 "conceal the power of the Ruby of Fire. It makes little difference, your "
 "undead corpse will lay it at my feet."
 msgstr ""
+"Gee oor seun! Jy kan my nie verslaan nie- Hmm, wat's dit? Jy het geleer hoe "
+"om die krag van die Robyn van Vuur weg te steek. Dit maak min verskil, jou "
+"wandelende lyk sal aan my voete kom lê."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:290
 msgid ""
@@ -2345,51 +2841,61 @@
 "war, but you're the real monster! You sacrificed your own people to preserve "
 "your immortal un-life."
 msgstr ""
+"Ons sal sien. Die onnosel Prins van Suidbaai het 'n fout gemaak om hierdie "
+"oorlog te begin, maar jy is die ware monster! Jy het jou eie mense opgeoffer "
+"om jou onsterflike onlewe te bewaar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:294
 msgid "Enough of this. A curse of darkness upon you young prince."
-msgstr ""
+msgstr "Genoeg hiervan. 'n Donker vloek op jou jong prins."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:354
 msgid "I see masts on the horizon. Jevyan's fleet is here! It's all over."
 msgstr ""
+"Ek sien maste op die horison. Jevyan se vloot is hier! Dit is alles oor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:371
 msgid "Please Disembark in an Orderly Fashion and Proceed South"
-msgstr ""
+msgstr "Gaan asseblief ordelik aan wal en gaan dan Suid."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:375
 msgid "Hmm, they left off the 'or the Orcs will eat you' part."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm, hulle het die 'of die Orke gaan julle eet' deel uitgelaat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:409
 msgid ""
 "I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're doing."
 msgstr ""
+"Ek's terug, dinge het goed gegaan! Haldric, ek hoop regtig jy weet wat jy "
+"doen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:413
 msgid ""
 "Umm, we'll talk about it later. I'm just a little busy at the moment. I'm "
 "glad you made it back in one piece."
 msgstr ""
+"Umm, ons praat later daaroor. Ek's net op die oomblik 'n bietjie besig. Ek "
+"is bly jy is in een stuk terug."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:417
 msgid "Yeah, it looks like you could use all of the help you can get."
-msgstr ""
+msgstr "Ja wat, dit lyk asof jy al die hulp wat jy kan kry gaan nodig hê."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:425
 msgid ""
 "We've defeated Jevyan's forces. The ships must disembark their passengers "
 "quickly-"
 msgstr ""
+"Ons het die Jevyan se magte verslaan. Die skepe moet vinnig hulle passasiers "
+"laat afklim-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:429
 msgid "Haldric, what's going on? What's the plan?"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric, wat gaan aan? Wat is die plan?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:433
 msgid "Well, we're going to confront Jevyan and destroy him."
-msgstr ""
+msgstr "Wel, ons gaan Jevyan konfronteer en hom vernietig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:437
 msgid ""
@@ -2397,25 +2903,28 @@
 "Lords will follow. It's because of that Ruby. If I were paranoid I'd say "
 "that our dear old 'tree-friend' might have known as much."
 msgstr ""
+"Dit is makliker gesê as gedaan. Selfs al verslaan ons hom, gaan die ander "
+"Lich-meesters volg. Dit is oor daardie Robyn. As ek paranoïes was sou ek sê 
"
+"dat ons liewe ou 'boom-vriend' dit geweet het."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:441
 msgid "We should discuss this in private. Here, come with me."
-msgstr ""
+msgstr "Ons moet dit privaat bespreek. Hier, kom saam met my."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:454
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:456
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:460
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:461
 msgid "Cuttle Fish"
-msgstr ""
+msgstr "Inkvis"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:465
 msgid "Slurp, click, click, click!"
-msgstr ""
+msgstr "Slurp, kliek, kliek, kliek!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:469
 msgid "I don't know what that is, but it doesn't sound friendly."
-msgstr ""
+msgstr "Ek weet nie wat dit is nie, maar dit klink nie baie vriendelik nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:480
 msgid "Flixta"
@@ -2450,32 +2959,38 @@
 "You Again. You will sssuffer for your attack against my people! Shek'kahan, "
 "our Naga friendsss- You'll pay! We have new friends now."
 msgstr ""
+"Alweer jy. Jy sssal betaal vir jou aanval teen my mense! Shek'kahan, ons "
+"Naga vriende - Julle sal betaal! Ons het nou nuwe vriende."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:522
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:458
 msgid "Oh, to join my family again! Do not mourn my passing."
 msgstr ""
+"Ag as om weer by my familie te kan wees! Moenie oor my heengaan treur nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:542
 msgid ""
 "My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- Ahhck!"
 msgstr ""
+"My mense is soos 'n rots-storting, jy kan hardloop, maar ons sal jou "
+"verpletter - Ahhck!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:563
 msgid "I- I die?"
-msgstr ""
+msgstr "Ek- ek sterf?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:4
+#, fuzzy
 msgid "Return to Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Terugkeer na Oubos"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:44
 msgid "Surprisingly-Treelike"
-msgstr ""
+msgstr "Verbasend- Boomagtig"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:53
 msgid "Theylook-Thesame-Toyou"
-msgstr ""
+msgstr "Hullelyk-Dieselfde-Virjou"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:62
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:126
@@ -2507,12 +3022,20 @@
 "It is late into the fall, and the first snows should fall any day. Prince "
 "Haldric has returned to his forest keep, and is pondering what to do next..."
 msgstr ""
+"Prins Haldric het uit die Lich-meester se grafkelder gekom met die Robyn van "
+"Vuur. Die woud lyk vandag veral baie helder, maar daar is 'n koue briesie. "
+"Dit is al laat herfs en die eerste sneeu kan nou enige dag begin val. Prins "
+"Haldric het na die woudvesting teruggekeer en dink oor wat om volgende te "
+"doen..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:119
+#, fuzzy
 msgid ""
 "So you have defeated the Lich and returned with his artifact. The ground "
 "feels happy beneath my toes."
 msgstr ""
+"So jy het die Lich verslaan en met hierdie juweel teruggekeer. Die grond "
+"jubel onder my tone."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:123
 msgid ""
@@ -2520,6 +3043,8 @@
 "problem. I'm at a loss when it comes to trying to figure out what I should "
 "do next."
 msgstr ""
+"Ja dit was 'n taai stryd, maar ons het uiteindelik geseëvier. Nou het ek 'n "
+"probleem. Ek weet nie wat ek volgende moet doen nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:127
 msgid ""
@@ -2528,35 +3053,45 @@
 "is growing daily. We need to get to Southbay, but I dare not lead us onto "
 "the plains or it could be a mass slaughter."
 msgstr ""
+"Ek het hierdie juweel, maar ek het geen idee wat dit doen nie. Om dinge te "
+"vererger het ek ook geen idee wat buite die woud aangaan nie. Die aantal "
+"vlugtelinge word daagliks meer. Ons moet by Suidbaai uitkom, maar ek durf "
+"ons nie na die vlaktes lei nie want dit sal 'n grootskaalse slagting wees."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:132
 msgid ""
 "My eyes do not extend beyond the forest. You have been a tree-friend, I wish "
 "there was more I could do to help you."
 msgstr ""
+"My oë kan nie buite die woud sien nie. Jy was 'n boom-vriend, ek wens daar "
+"was meer wat ek vir jou kon doen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:136
 msgid ""
 "We can't all stay here for the winter or we'll all starve, or freeze. Your "
 "hospitality has barely been enough as it is. Wait a second, I see somebody!"
 msgstr ""
+"Ons kan nie die hele winter hier bly nie want ons gaan verhonger of vries. "
+"Jou gasvryheid was alreeds beswaarlik genoeg gewees. Wag 'n oomblik, ek sien "
+"iemand!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:148
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:328
+#, fuzzy
 msgid "Lady Outlaw"
-msgstr ""
+msgstr "Dame Misdaad"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:164
 msgid "You thought that I ran away, didn't you?"
-msgstr ""
+msgstr "Julle het gedink ek het weggehardloop né, nie waar nie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:168
 msgid "The thought had crossed my mind."
-msgstr ""
+msgstr "Die gedagte het by my opgekom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:173
 msgid "Well, I come bearing news of the road to Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Wel ek bring nuus oor die pad na Suidbaai!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:177
 #, fuzzy
@@ -2569,32 +3104,38 @@
 "Southbay, we clearly can't go that way. However, the road to Clearwater Port "
 "is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
+"Die nuus is nie goed nie. Die menigte Orke is hoofsaaklik tussen die woud en "
+"Suidbaai, ons kan duidelik nie in daardie rigting gaan nie. Maar, die pad na "
+"Helderwater Hawe is vry van Orke. Hulle het klaarblyklik in die Moeras van "
+"Esten vasgeval."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:186
 msgid ""
 "Well, I certainly don't mind the thought of the Orcs floundering around that "
 "infernal swamp. But, one question remains."
 msgstr ""
+"Wel, die gedagte aan Orke wat deur die ellendige moerasse stoei verskaf my "
+"nogal plesier. Maar 'n vraag bly staan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:191
 msgid "What?"
-msgstr ""
+msgstr "Wat?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:195
 msgid "Can I trust you, and your information? I don't even know your name."
-msgstr ""
+msgstr "Kan ek jou en jou inligting vertrou? Ek ken nie eens jou naam nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:202
 msgid "You again!"
-msgstr "Jy alweer!"
+msgstr "Alweer jy!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:207
 msgid "I come bearing news of the road to Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek kom met nuus oor die pad na Suidbaai!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:211
 msgid "Humph! Your words mean very little to me."
-msgstr ""
+msgstr "Humf! Jou woorde beteken vir my baie min."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:216
 msgid ""
@@ -2602,20 +3143,28 @@
 "and Southbay, you clearly can't go that way. However, the road to Clearwater "
 "Port is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
+"Dit is belangrik en nie goed nie. Die menigte Orke is hoofsaaklik tussen die "
+"woud en Suidbaai, jy kan duidelik nie daarheen gaan nie. Die pad na "
+"Helderwater Hawe is egter vry van Orke. Hulle het klaarblyklik in die Moeras "
+"van Esten vasgeval."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:221
 msgid "I propose we join forces, and make a brake for Clearwater Port."
-msgstr ""
+msgstr "Ek stel voor ons span ons magte saam en kies koers na Helderwater Hawe"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:225
 msgid ""
 "Well, I certainly don't mind the thought of the Orcs floundering around that "
 "infernal swamp. But, some questions remain."
 msgstr ""
+"Wel, die gedagte aan Orke wat sukkel in daardie ellendige moeras verskaf my "
+"plesier. Maar een vraag bly egter staan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:229
+#, fuzzy
 msgid "Lady, why would you let those undead monsters lead your people?"
 msgstr ""
+"Lady, hoekom sou jy daardie wandelende monsters toelaat om jou mense te lei?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:234
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:393
@@ -2625,12 +3174,19 @@
 "human years. The art of Necromancy allowed our best and brightest to live "
 "forever, and our worst got to serve as mindless slaves."
 msgstr ""
+"Haldric ons is 'n antieke beskawing wat die land bewoon het met allerhande "
+"soorte mense en gediertes. Ons het 'n visie benodig wat verder strek as die "
+"kort strekking van mense jare. Die kuns van Geestesbeswering het ons beste "
+"en slimste toegelaat om vir ewig te lewe en ons slegtes om as breinlose "
+"slawe te dien."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:239
 msgid ""
 "Other than losing our war back West, then our refugee war to your people, "
 "and this Orc thing, it wasn't such a bad deal."
 msgstr ""
+"Behalwe dat ons op pad Weste toe verdwaal het, toe ons vlugteling oorlog met "
+"julle mense, en hierdie Ork ding, was dit glad nie so sleg nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:243
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:402
@@ -2638,24 +3194,31 @@
 "Uh-huh. Have you considered that the unholy act of turning your best and "
 "brightest into undead is what causes them to fall into darkness?"
 msgstr ""
+"O O. Het julle al daaraan gedink dat julle onheilige daad om julle bestes en "
+"slimstes in wandelende dooies te verander dalk die rede is dat hulle in "
+"duisternis verval?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:248
 msgid "We should save this pointless debate for later. Anything else?"
 msgstr ""
+"Ons moet hierdie sinnelose debat vir later laat staan. Enigiets anders?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:252
 msgid ""
 "Why should I trust you, and your information? I don't even know your name, "
 "and you have this nasty habit of always turning up!"
 msgstr ""
+"Hoekom moet ek jou en jou inligting vertrou? Ek ken nie eens jou naam nie en "
+"jy het hierdie lelike gewoonte om heeltyd jou verskyning te maak!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:278
 msgid "Bah, have it your way!"
-msgstr ""
+msgstr "Bah, goed dan nes jy wil!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:284
+#, fuzzy
 msgid "Lady Jessica"
-msgstr ""
+msgstr "Lady Jessica"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:296
 msgid ""
@@ -2663,6 +3226,10 @@
 "Lich-Lords' dark pact with the Orcs. In no small part because 'your' fool "
 "Prince of Southbay convinced them that their immortal un-lives were over!"
 msgstr ""
+"Ek is Lady Jessica, 'n Koninklike, 'n Prinses van die Wesvolk! Deur die Lich-"
+"meesters se verdrag met die Orke verraai. In groot mate te danke daaraan dat "
+"julle onnosel Prins van Suidbaai hulle oortuig het dat hulle onsterflike "
+"onlewes oor was!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:300
 msgid ""
@@ -2672,26 +3239,36 @@
 "weren't going to tolerate living humans outside of the slave mines, or stew "
 "pot!"
 msgstr ""
+"En nou, is ek net soveel van 'n vlugteling as jy. Om die waarheid te sê, ek "
+"weet nie of die Lich-meesters saam met die Orke werk of nie. Die Orke mag "
+"dalk van die Lich-meesters ontslae geraak het, of miskien nie, maar ek weet "
+"wel dat die Orke beslis nie lewende mense buite die slawe-myne of kookpotte "
+"sal duld nie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:304
 msgid "Young Prince, it is time to go! We must flee before the winter snow!"
 msgstr ""
+"Jong Prins, dis tyd om te gaan! Ons moet vlug voordat die winter sneeu kom!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:308
 msgid ""
 "Fair enough, we will head for Clearwater Port. Thank You Elilmaldur-"
 "Rithrandil, I will remember your hospitality!"
 msgstr ""
+"Goed dan, ons sal na Helderwater Hawe gaan. Dankie Elilmadur-Rithrandil, ek "
+"sal jou gasvryheid onthou!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:313
 msgid ""
 "Always happy to help a tree-friend. May the Powers of Light guide you on "
 "your way!"
 msgstr ""
+"Altyd bly om 'n boomvriend te kan help. Mag die Krag van Lig jou op jou weg "
+"begelei."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:317
 msgid "Finally, we're getting out of this forest!"
-msgstr ""
+msgstr "Uiteindelik kom ons uit die woude uit!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:89
 msgid "Tan-Vragish"
@@ -2711,45 +3288,53 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:276
 msgid "Lt. Aethyr sacrifices himself to Lich-Lord Jevyan and"
-msgstr ""
+msgstr "Lt. Aethyr offer homself aan die Lich-meester Jevyan en"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:280
 msgid "Destroy Lich-Lord Jevyan and"
-msgstr ""
+msgstr "Vernietig Lich-meester Jevyan en"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:284
 msgid "Defeat all enemy leaders except for one"
-msgstr ""
+msgstr "Verslaan al die vyandige leiers buiten een"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:296
 msgid "Death of Lt. Aethyr by somebody other than Jevyan"
-msgstr ""
+msgstr "Dood van Lt. Aethyr deur iemand anders as Jevyan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:300
 msgid "Fail to leave one enemy leader behind"
-msgstr ""
+msgstr "Vergeet om een vyandige leier oor te los"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:314
 msgid ""
 "Haldric rapidly approaches the site where Lich-Lord Jevyan has made "
 "landfall. The final confrontation looms before him."
 msgstr ""
+"Haldric bereik vinnig die plek waar Lich-meester Jevyan aan wal gegaan het. "
+"Die finale konfrontasie wag op hom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:318
 msgid "You can not win. Give me the Ruby of Fire and I will go in peace."
 msgstr ""
+"Jy kan nie wen nie. Gee my die Robyn van Vuur en ek sal jou in vrede laat "
+"gaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:322
 msgid ""
 "This ends here Jevyan. Even if I believed your words I couldn't give you the "
 "Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Dit eindig hier Jevyan. Selfs al het ek jou woorde geglo sou ek nie die "
+"Robyn van Vuur vir jou kon gee nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:326
 msgid ""
 "Bah! Even if you have learned to conceal the power of the Ruby of Fire you "
 "will deliver it unto me in death!"
 msgstr ""
+"Bah! Selfs al het jy geleer om die krag van die Robyn van Vuur te versteek "
+"sal jy dit in jou dood na my bring!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:330
 msgid ""
@@ -2757,20 +3342,24 @@
 "give the Elves the Ruby of Fire. We just signed a treaty with the Elves "
 "ensuring our place here."
 msgstr ""
+"Jy's 'n dwaas Jevyan. Hoe dink jy het ons hierdie plek gekry? Ons moes die "
+"Robyn van Vuur aan die Elwe gee. Ons het sopas 'n verdrag met die Elwe "
+"gesluit om ons plek hier te verseker."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:334
 msgid ""
 "No! I don't believe it. Only a fool would give away an artifact of such "
 "power."
 msgstr ""
+"Nee! Ek glo dit nie. Net 'n dwaas sal so 'n juweel met soveel krag weggee."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:338
 msgid "A fool, or a desperate band of refugees!"
-msgstr ""
+msgstr "'n Dwaas of 'n desperate groep vlugtelinge!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:342
 msgid "No. It can't be!"
-msgstr "Nee. Dit kan nie so wees nie!"
+msgstr "Nee. Dit kan nie wees nie!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:346
 msgid ""
@@ -2778,28 +3367,34 @@
 "me. I'm no wizard. All I got is my axe. He, he. It's all I need- Prepare to "
 "die Orcish scum!"
 msgstr ""
+"Onnosele mens, jy moenie sulke speelgoed vir elwe gee nie! Bah! Dit traak my "
+"egter nie. Ek is nie 'n towenaar nie. Al wat ek het is my byl. He, he. Dis "
+"al wat ek nodig het-Maak reg om te vrek Orkskuim!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:351
 msgid "Ha. Let all of the footsoldiers of darkness be cast down!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha. Laat al die voetsoldate van die duisternis neergefel word!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:355
 msgid "It matters little, because here you fall!"
-msgstr ""
+msgstr "Dit maak min saak, want hier gaan jy val!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:360
 msgid "For all of the good people of Clearwater Port!"
-msgstr ""
+msgstr "Vir al die goeie mense van Helderwater Hawe!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:365
 msgid "For the honor of SouthBay!"
-msgstr ""
+msgstr "Vir die eer van Suidbaai!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:370
 msgid ""
 "We don't need some magic trinket to beat you! Prepare to meet your fate you "
 "decrepit sack of bones! For the honor of all of the people of the West North!"
 msgstr ""
+"Ons het nie die een of ander towerjuweeltjie nodig om julle te wen nie! Maak "
+"reg om jul lot tegemoet te gaan julle verrottende sak bene! Vir die eer van "
+"al die mense van die Wes-Noorde!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:374
 msgid "Charge!"
@@ -2960,35 +3555,36 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:796
 msgid "The Elfses have da Fire Ruby, and you have nothing!"
-msgstr ""
+msgstr "Die Elwe hette die Vuurrobyn en jy hette niks!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:800
 msgid "We will suck the marrow from your bones human!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons sal die murg uit jou bene suig mens!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:825
 msgid "Squidy"
-msgstr ""
+msgstr "Squidy"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:838
 msgid "Ack. One of those monsters is destroying the bridge."
-msgstr ""
+msgstr "Ack. Een van daai monsters is besig om die brug te vernietig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:891
 msgid "Inky"
-msgstr ""
+msgstr "Inky"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:904
 msgid "The bridge!"
 msgstr "Die brug!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:957
+#, fuzzy
 msgid "Beaky"
-msgstr ""
+msgstr "Bekkie"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:970
 msgid "Our advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons opmars is gedwarsboom, daai monsters het die brug vernietig!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1015
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:43
@@ -3000,6 +3596,8 @@
 "It's the Haldric! Jevyan you never said you came to destroy this monster. We "
 "will help you."
 msgstr ""
+"Dis die Haldric! Jevyan jy het nooit gesê dat jy hierheen gekom het om die "
+"monster te vernietig nie. Ons sal jou help."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1026
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:66
@@ -3008,47 +3606,52 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1051
 msgid "Come in from the deep my loyal soldiers!"
-msgstr ""
+msgstr "Verrys uit die dieptes uit my lojale soldate!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1079
 msgid "Rise, rise from the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Verrys, verrys uit die grond!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1112
 msgid "Neep! SPLAT!"
-msgstr ""
+msgstr "Neep! SPLAT!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1116
 msgid "Ahh... That almost makes it all worth while!"
-msgstr ""
+msgstr "Ahh... Dit maak alles amper die moeite werd!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1120
 msgid "You'll pay for that!"
-msgstr ""
+msgstr "Jy sal daarvoor betaal!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1127
+#, fuzzy
 msgid "Strike down these fools."
-msgstr ""
+msgstr "Slag hierdie onnosele vente."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1198
 msgid "We did it! We won!"
-msgstr ""
+msgstr "Ons het dit reggekry! Ons het gewen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1202
 msgid ""
 "Jevyan is destroyed, but at a terrible price. Let's put Lieutenant Aether to "
 "rest and discuss what is to come in the following days."
 msgstr ""
+"Jevyan is vernietig, maar teen 'n verskriklike prys. Kom ons lê Luitenant "
+"Aether ter ruste en dan bespreek ons wat om in die komende dae te doen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1210
 msgid ""
 "Our strength is waining, and our foes grow stronger by the hour. The battle "
 "is lost!"
 msgstr ""
+"Ons krag is besig om te kwyn en ons vyande word by die uur sterker. Die "
+"stryd is verlore!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:4
 msgid "Rough Landing"
-msgstr ""
+msgstr "Rowwe Landing"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:176
 msgid ""
@@ -3056,10 +3659,13 @@
 "and much of the fleet has been scattered. Lord Typhon suggests stopping at a "
 "group of small windswept islands to regroup."
 msgstr ""
+"Na 'n besondere slegte reeks storms het die Eldaric begin water inneem en is "
+"die vloot versprei. Meester Typhon stel voor dat daar by 'n klein groepie "
+"windgeteisterde eilandtjies aangedoen word om te hergroepeer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:181
 msgid "I don't think I can take much more of this. I'm feeling I'll!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek dink nie ek kan veel meer hiervan verduur nie. Ek voel siek!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:187
 msgid ""
@@ -3067,62 +3673,75 @@
 "the only place to stop with soft sand beaches to make landfall... The Nagas "
 "like to scavenge metal from ships that they capture here."
 msgstr ""
+"Wees versigtig, hierdie eilande is nie veilig nie. Ons is in Naga gebied. "
+"Maar dit is die enigste plek met sagte strande waar ons kan land... Die "
+"Nagas hou daarvan om metaal te aas van die skepe wat hulle hier vang. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:192
 msgid "Prey! Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Prooi! Kry hulle!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:197
 msgid "The fleet must regroup here. We have to defeat these monsters."
-msgstr ""
+msgstr "Die vloot moet hier hergroepeer. Ons moet die monsters hier verslaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:212
+#, fuzzy
 msgid "Chompey the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Tjompie die Seeslang"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:240
+#, fuzzy
 msgid "Scaly the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Sluwes die Seeslang"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:268
+#, fuzzy
 msgid "Toothey the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Tandjie die Seeslang"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:289
 msgid "We've defeated the Nagas. The fleet should be able to regroup here."
 msgstr ""
+"Ons het die Nagas verslaan. Die vloot behoort nou hier te kan hergroepeer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:294
 msgid ""
 "The next time we see land, it should be the great continent to the East."
 msgstr ""
+"Die volgende keer as ons land sien, behoort dit die groot kontinent in die "
+"Ooste te wees."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:299
 msgid ""
 "I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost there."
-msgstr ""
+msgstr "Ek sal bly wees as hierde reis oor is. Ons is amper daar. Amper daar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:328
 msgid "I think we're being followed..."
-msgstr ""
+msgstr "Ek dink ons word agtervolg..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:337
 msgid ""
 "We were too slow... The fleet will be scattered to the four corners of the "
 "world!"
 msgstr ""
+"Ons was te stadig... Die vloot sal oor die vier uithoeke van die wêreld "
+"versprei word!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:5
 msgid "Sewer of Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Riool van Suidbaai"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:44
+#, fuzzy
 msgid "Daellyn the Red"
-msgstr ""
+msgstr "Daellyn die Rooie"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:65
+#, fuzzy
 msgid "Tinry the Red"
-msgstr ""
+msgstr "Tinry die Rooie"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:111
 #, fuzzy
@@ -3164,23 +3783,27 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:135
 msgid "Prince Haldric exits the sewer"
-msgstr ""
+msgstr "Prins Haldric verlaat die riool"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:139
 msgid "Heroic: As above and defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Heldhaftig: Soos hierbo en vernietig al die vyandige leiers"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:162
 msgid ""
 "In the last leg of their journey to Southbay, Haldric and his companions "
 "find themselves in the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"Tydens die laaste skof van hul reis na Suidbaai, het Haldric en sy geselskap "
+"hulself in die Riool van Suidbaai bevind."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:166
 msgid ""
 "Only a human could take such a lovely cave and fill it with refuse. Humans. "
 "Hey, is that a pair of boots?"
 msgstr ""
+"Net 'n mens kan so 'n lieflike grot vat en dit met vullis volmaak. Mense. "
+"Haai, is dit 'n paar stewels?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:170
 msgid ""
@@ -3192,27 +3815,35 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:174
 msgid "This is the far end of that river bed. Legend has it- -"
 msgstr ""
+"Ons moet versigtig hieronder wees. Dit is nie 'n ou vrou se dreineerpyp dié "
+"nie, dis die riool van Suidbaai. Daar word vertel dat die stad 'n "
+"ondergrondse rivier vir hulle eie gebruik herlei het en hulle uitvloeisels "
+"in die ou rivierbedding laat afloop het."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:179
 msgid ""
 "That a King banished a pair of twin Magi and their devoted followers down "
 "here after the Wesfolk war!"
 msgstr ""
+"Dat 'n Koning 'n tweeling Towenaars en hulle lojale volgelinge verban het na "
+"hier onder net na die Wesvolk oorlog!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:184
 msgid ""
 "Can you feel it brother? This one bears the Ruby of Fire. After all this "
 "time it has simply come to us!"
 msgstr ""
+"Kan jy dit voel broer? Hierdie een dra die Robyn van Vuur. Na al die tyd kom "
+"dit sommer na ons aangeloop!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:189
 msgid ""
 "The brothers Red will finally ascend to power. We must have it. Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Die Rooi-broers gaan uiteindelik mag hê. Ons moet dit kry. Vang 
hulle!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:197
 msgid "Nooo! The wizards are flooding the sewer we're doomed!"
-msgstr ""
+msgstr "Neee! Die towenaars is besig om die riool te oorstroom ons is verlore!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:205
 msgid ""
@@ -3221,6 +3852,10 @@
 "ways of magic can sense it. Elilmaldur-Rithrandil, felt it, and so did Lich-"
 "Lord Caror, now these two."
 msgstr ""
+"Haldric, daar is iets wat my 'n slegte voorgevoel laat kry. Daai Robyn, het "
+"jy al agtergekom dat enigiets met sterk towerkrag dit kan aanvoel. "
+"Elilmaldur-Rithrandil het dit gevoel en ook die Lich-meester Caror en nou "
+"hierdie twee."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:210
 msgid ""
@@ -3228,10 +3863,13 @@
 "even with it in my pack. Let's figure out what it does, before we decide "
 "what to do with it."
 msgstr ""
+"Ons het net die Lich se boek en ek kan letterlik die krag van die Robyn "
+"aanvoel selfs al is dit in my sak. Kom ons probeer agterkom wat dit kan "
+"doen, voordat ons besluit wat om daarmee te maak."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:230
 msgid "Hmm. He seems to have had a map, and some gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmm. Dit lyk asof hy 'n kaart en 'n bietjie goud gehad het!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:252
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:298
@@ -3240,39 +3878,44 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:279
 msgid "Hmm. He seems to have had a map."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm. Dit wil lyk asof hy 'n kaart gehad het."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:320
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Argh, the stream bed is blocked! Only a pint of goo is getting through. "
 "We'll have to go around."
 msgstr ""
+"Ag nee, die stroompie se bedding is verstop! Net 'n klein bietjie modder kom "
+"deur. Ons sal om moet loop."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:337
 msgid "To Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Na Suidbaai"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:384
 msgid ""
 "It's not very Heroic if Prince Haldric isn't the one to lead his band from "
 "the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"Dis nie baie heldhaftig as Prins Haldric nie die een is wat sy groep uit die "
+"Riole van Suidbaai uit lei nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:401
 msgid "Danger Ahead!"
-msgstr "Gevaar!"
+msgstr "Gevaar Daarvoor!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:406
 msgid "Ahead, so far it's been danger everywhere."
-msgstr ""
+msgstr "Daarvoor, tot dusver was daar oral oor gevaar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:417
 msgid "Finally on to Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Uiteindelik na Suidbaai!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:4
 msgid "Southbay in Winter"
-msgstr ""
+msgstr "Suidbaai in Winter"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:103
 msgid ""
@@ -3280,20 +3923,26 @@
 "the city. After some commotion, he is given an audience with the King of "
 "Southbay."
 msgstr ""
+"Prins Haldric het reg in die hartjie van die stad uit die riole van Suidbaai "
+"uitgekom. Na 'n mate van oproer word hy 'n toegelaat om die Koning van "
+"Suidbaai toe te spreek. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:108
 msgid "So Prince, you bring refugees, but do you bring swords as well?"
-msgstr ""
+msgstr "So Prins, jy bring vlugtelinge, maar bring jy swaarde ook?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:112
 msgid "I bear both, and all are loyal to the King of Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Ek bring beide en almal is getrou aan die Koning van Suidbaai!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:117
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I knew you as a boy, and your people have preceded you. Your father was an "
 "honorable man, and so are you. Aren't you the King now?"
 msgstr ""
+"Ek het jou as seun geken en jou voorgangers. Jou vader was 'n eerbare man en "
+"jy ook. Is jy nie nou die Koning nie?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:121
 msgid "A King with no land and no crown is no King my Lord."
@@ -4689,89 +5338,118 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:287
+#, fuzzy
 msgid ""
 "It isn't long before Haldric and his companions enter the Brown Hills. An "
 "elven guide leads them to a gaping cave mouth, and they descend into the "
 "darkness."
 msgstr ""
+"Dit is nie lank voor Haldric en sy metgeselle die Bruin Heuwels binnegaan "
+"nie. 'n Elf gids lei hulle tot by 'n gapende rots mond, en hulle daal af in "
+"die duisternis. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:292
 msgid "So, does anybody know anything about trolls?"
-msgstr ""
+msgstr "So, weet enige iemand iets van trolle af?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:297
 msgid ""
 "I indeed do. They are green, and mean, and will try to crush you like a bug. "
 "They heal very quickly."
 msgstr ""
+"Ek weet inderdaad. Hulle is groen, en gemeen, en sal probeer om jou soos 'n "
+"insek te vermorsel. Hulle word baie vinnig genees."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:302
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Hmm... Do we really need to know that much about the trolls? I think it's "
 "safe to say that the elves wouldn't have sent us down here if they were at "
 "all friendly."
 msgstr ""
+"Hmm... Is dit regtig nodig dat ons so baie van trolle af weet? Ek dink dis "
+"veilig om te se dat die elwe ons nie hier na onder sou gestuur het as hulle "
+"enigsins vriendelik was nie. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:307
+#, fuzzy
 msgid "Fair Enough. Well, let's get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Regverdig genoeg. Wel, kom ons gaan kry hulle!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:315
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We have failed... More of the Trolls' kin are arriving through the entrance."
 msgstr ""
+"Ons het gefaal... Meer van die trolle se familielede kom al deur die ingang."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:355
 msgid ""
 "The trolls are beaten. No wonder why the elves are getting us to do their "
 "dirty linens."
 msgstr ""
+"Die trolle is verslaan. Geen wonderb die elwe gebruik ons om hul vuil werk "
+"vir hulle te doen nie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:9
 msgid "I can't be finished yet... I still have so much more to do."
-msgstr ""
+msgstr "Ek kan nog nie klaar wees nie... Ek het nog so baie oor om te doen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:23
 msgid "It is not yet my time! No!"
-msgstr ""
+msgstr "Dit is nog nie my tyd nie! Nee!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:37
+#, fuzzy
 msgid "No! I'll not go so easil--"
-msgstr ""
+msgstr "Nee! Ek sal nie so maklik gaa.."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:51
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of "
 "smoke.)"
 msgstr ""
+"Bah! Ek gaan nie vandag sterf nie! (POEF! Die Lady Outlaw verdwyn in 'n rook "
+"wolk.)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:66
+#, fuzzy
 msgid "Fool of a boy. I never should have followed him."
-msgstr ""
+msgstr "Die dwaas van 'n seun. Ek moes hom nooit gevolg het nie. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:78
+#, fuzzy
 msgid "Hail the Kings, may their bloodlines continue beyond my time!"
-msgstr ""
+msgstr "Heil die Konings, mag hulle stambome voortbestaan na my tyd!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:90
+#, fuzzy
 msgid "For Land and Lord, I sacrifice all!"
-msgstr ""
+msgstr "Vir Land en Heer, offer ek alles op!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:102
+#, fuzzy
 msgid "May the Lords of Light protect us all."
-msgstr ""
+msgstr "Mag die Here van die Lig ons almal beskerm."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-deaths.cfg:113
+#, fuzzy
 msgid "Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable..."
 msgstr ""
+"Sonder hom sal die onder kante van ons skepe totaal blootgestel wees..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:5
+#, fuzzy
 msgid ""
 "In the days before Haldric the First saved our people, and founded the "
 "kingdom of Wesnoth, we came from an Isle far to the West..."
 msgstr ""
+"In die dae voor Haldric die Eerste ons mense gered het, en die koningkryk "
+"van Wesnoth gevestig het, het ons van 'n eiland ver van die Weste gekom..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:9
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We were prosperous, and numerous. We lived in a rich land, with many Kings. "
 "Then THEY came, the Wesfolk. They were a wicked, brutal, and dirty lot. They "
@@ -4779,6 +5457,12 @@
 "into the West. The Wesfolk were not numerous, but they used dark magic, and "
 "legions of the walking dead..."
 msgstr ""
+"Ons was vooruitstaande, en volop. Ons het in 'n ryk land gewoon, met baie "
+"Konings. En toe kom HULLE, die Wesfolk. Hulle was 'n bose, brutale, en vuil "
+"spul. Hulle is gedurende een of ander oorlog uit hulle huise verban in 'n "
+"land selfs verder in die Weste. Die Wesfolk was nie veeltallig nie, maar "
+"hulle het van swart kuns gebruik gemaak, en legioene van die wandelende "
+"dode..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/utils/trow-intro.cfg:17
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.36 wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.37
--- wesnoth/po/wesnoth/af.po:1.36    Wed Aug 31 09:24:24 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/af.po  Wed Aug 31 11:32:55 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-27 02:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-31 12:44+0200\n"
 "Last-Translator: Nils Kneuper <crazy - ivanovic AT gmx DOT de>\n"
 "Language-Team: Afrikaans\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -882,7 +882,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Genesende eenhede: Eenhede met die <ref>dst=ability_cures text=Geneeskrag</"
-"ref> vermoë sal almal tot en met 18 LP skade genees per beurt, en ook "
+"ref> vermoë sal almal tot en met 18LP skade genees per beurt, en ook "
 "Verfigtiging genees. Slegs dié eenhede wat langs of aan dieselfde kant veg "
 "as die genesende eenheid sal genees word en ook net tot op 'n maksimum van "
 "8LP per eenheid."
@@ -1217,7 +1217,7 @@
 
 #: data/help.cfg:294
 msgid "Undead units are immune to poison."
-msgstr ""
+msgstr "Wandelende dooie eenhede is immuun teen gif."
 
 #: data/help.cfg:296
 msgid ""
@@ -1228,10 +1228,18 @@
 "them. This can make them invaluable in dealing with foes who use poison in "
 "conjunction with their attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Wandelende dooie eenhede het gewoonlik 'Wandelende Dooie' as hul enigste "
+"kenmerk. Aangesien Wandelende Dooie eenhede die liggame van dooies is, wat "
+"opgestaan het om weer te veg, het gif geen uitwerking op hulle nie. Dit kan "
+"hulle onmisbaar maak wanneer daar met vyande afgereken moet word wat gif as "
+"deel van hulle aanvalstrategie gebruik."
 
 #: data/help.cfg:301
+#, fuzzy
 msgid "Dextrous"
-msgstr ""
+msgstr "Behendig"
 
 #: data/help.cfg:302
 msgid "Dextrous units do 1 more damage for every successful strike with a bow."
@@ -1249,7 +1257,7 @@
 
 #: data/help.cfg:309 data/terrain.cfg:144
 msgid "Grassland"
-msgstr ""
+msgstr "Grasland"
 
 #: data/help.cfg:314
 msgid ""
@@ -1665,19 +1673,23 @@
 
 #: data/help.cfg:494 data/terrain.cfg:349
 msgid "Cave Wall"
-msgstr ""
+msgstr "Grot Muur"
 
 #: data/help.cfg:496
 msgid ""
 "Cave walls are made of solid stone, renowned for its ability to impede even "
 "the most determined traveler."
 msgstr ""
+"Grot mure is van soliede rots, bekend daarvoor dat dit selfs die mees "
+"gedetermineerde reisiger kan belemmer."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
 "You have come across a wishing well.\n"
 "What would you like to wish for?"
 msgstr ""
+"Jy het by 'n wensput uitgekom.\n"
+"Waarvoor wil jy graag wens?"
 
 #: data/items.cfg:268
 msgid "A swift victory"
@@ -1688,26 +1700,30 @@
 "With this golden coin, I wish that this battle end in a swift and safe "
 "victory."
 msgstr ""
+"Met hierdie goue muntstuk wens ek vir vinnige einde aan hierdie geveg en 'n "
+"veilige oorwinning."
 
 #: data/items.cfg:283
 msgid "Lots of gold"
-msgstr ""
+msgstr "Baie goud"
 
 #: data/items.cfg:291
 msgid "I wish this single gold coin be returned ten-fold to me."
-msgstr ""
+msgstr "Ek wens hierdie enkele goue muntstuk kom tienvoud terug na my toe."
 
 #: data/items.cfg:298
 msgid "Peace throughout Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "Vrede in die hele Wesnoth."
 
 #: data/items.cfg:306
 msgid "The only thing worth wishing for is peace throughout the land."
 msgstr ""
+"Die enigste ding wat die moeite werd is om voor te wens is vrede in die hele "
+"land."
 
 #: data/items.cfg:313
 msgid "Don't make a wish."
-msgstr ""
+msgstr "Moenie wens nie."
 
 #: data/items.cfg:336
 msgid "Potion of Healing"
@@ -3501,7 +3517,7 @@
 
 #: data/themes/default.cfg:167 src/playturn.cpp:2233 src/unit.cpp:1091
 msgid "HP"
-msgstr ""
+msgstr "LP"
 
 #: data/themes/default.cfg:176 src/multiplayer_lobby.cpp:202
 #: src/playturn.cpp:2054 src/playturn.cpp:2234
@@ -8746,7 +8762,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:729 src/help.cpp:1095
 msgid "HP: "
-msgstr ""
+msgstr "LP: "
 
 #: src/dialogs.cpp:733 src/dialogs.cpp:741
 msgid "XP: "
@@ -9660,11 +9676,11 @@
 
 #: src/playlevel.cpp:758
 msgid "Game Over"
-msgstr ""
+msgstr "Spel verby"
 
 #: src/playlevel.cpp:759
 msgid "The game is over."
-msgstr ""
+msgstr "Die spel is verby."
 
 #: src/playlevel.cpp:842
 msgid "Remaining gold: "
@@ -9725,7 +9741,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:561
 msgid "Attacker"
-msgstr ""
+msgstr "Aanvaller"
 
 #: src/playturn.cpp:563
 msgid "Defender"
@@ -9771,7 +9787,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1631 src/playturn.cpp:1645
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Fout"
 
 #: src/playturn.cpp:1631
 msgid ""
@@ -9919,15 +9935,17 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2355
 msgid "Damage Taken"
-msgstr ""
+msgstr "Skade Ontvang"
 
 #: src/playturn.cpp:2361
 msgid "Damage Inflicted (EV)"
 msgstr ""
 
+# EV == expected value, verwagte waarde?
 #: src/playturn.cpp:2368
+#, fuzzy
 msgid "Damage Taken (EV)"
-msgstr ""
+msgstr "Skade Ontvang (VW)"
 
 #: src/playturn.cpp:2374
 msgid "Statistics"
@@ -9943,7 +9961,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2432
 msgid "Chat Log"
-msgstr ""
+msgstr "Gesels Lys"
 
 #: src/playturn.cpp:2497
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
@@ -9954,12 +9972,13 @@
 msgstr ""
 
 #: src/playturn.cpp:2534
+#, fuzzy
 msgid "New theme will take effect on next new or loaded game."
-msgstr ""
+msgstr "Nuwe tema sal in nuwe of vorige speletjie in werking tree."
 
 #: src/playturn.cpp:2635
 msgid "Place Label"
-msgstr ""
+msgstr "Plaas Etiket"
 
 #: src/playturn.cpp:2636
 msgid "Label:"
@@ -9972,8 +9991,9 @@
 msgstr ""
 
 #: src/playturn.cpp:2821
+#, fuzzy
 msgid "Replace with AI"
-msgstr ""
+msgstr "Vervang met Rekenaar"
 
 #: src/playturn.cpp:2822
 msgid "Replace with local player"
@@ -10004,16 +10024,21 @@
 msgstr "onsigbaar: "
 
 #: src/reports.cpp:129
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This unit has been slowed. It moves at half normal speed and receives one "
 "less attack than normal in combat."
 msgstr ""
+"Hierdie eenheid is traag. Dit beweeg teen die helfte van sy normale spoed en "
+"ontvang een minder aanval as normaal in geveg."
 
 #: src/reports.cpp:129
+#, fuzzy
 msgid "slowed: "
-msgstr ""
+msgstr "stadiger: "
 
 #: src/reports.cpp:134
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This unit is poisoned. It will lose 8 HP every turn until it can seek a cure "
 "to the poison in a village or from a friendly unit with the 'cures' "
@@ -10022,6 +10047,12 @@
 "Units cannot be killed by poison alone. The poison will not reduce it below "
 "1 HP."
 msgstr ""
+"Hierdie eenheid is vergiftig. Dit sal 8 LP verloor met elke beurt todat dit "
+"'n geneesmiddel kry teen die gif in 'n dorp of van 'n vriendelike eenheid "
+"met die geneesmiddel vermoë.\n"
+"\n"
+"Eenhede kan nie doodgaan van die gif alleen nie. Die gif sal dit nie onder "
+"1 LP verminder nie."
 
 #: src/reports.cpp:134
 #, fuzzy
@@ -10035,7 +10066,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:141
 msgid "stone: "
-msgstr "klip:"
+msgstr "klip: "
 
 #: src/reports.cpp:250 src/unit_types.cpp:321
 #, fuzzy
@@ -10217,9 +10248,8 @@
 msgstr "; "
 
 #: src/unit.cpp:1153
-#, fuzzy
 msgid "XP to advance"
-msgstr " EP om te bevorder"
+msgstr "EP om te bevorder"
 
 #: src/unit.cpp:1192
 msgid ": "
@@ -10243,7 +10273,3 @@
 #, fuzzy
 msgid "neutral"
 msgstr "neutrale"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "invisible"
-#~ msgstr "onsigbaar"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]