wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Sat, 27 Aug 2005 07:00:33 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/08/27 11:00:33

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.140&tr2=1.141&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.140 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.141
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.140   Thu Aug 25 18:36:08 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sat Aug 27 11:00:32 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-25 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-25 20:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-26 19:28+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -219,8 +219,8 @@
 "Varje sida i spelet börjar med sin respektive ledare i ett kärntorn. I "
 "början av ett scenario, och ibland även senare under scenariot, så kommer 
du "
 "att behöva rekrytera nya trupper till din armé. För att kunna göra detta, 
"
-"måste din ledare (t ex Konrad i kampanjen Tronarvingen) stå i kärntornet i 
"
-"en <ref>dst=terrain_castle text=borg</ref>. Du rekryterar antingen genom att "
+"måste din ledare (Konrad i kampanjen Tronarvingen) stå i kärntornet i en "
+"<ref>dst=terrain_castle text=borg</ref>. Du rekryterar antingen genom att "
 "välja Rekrytera från menyn eller genom att högerklicka på någon ruta och 
"
 "välja <italic>text=Rekrytera</italic>. Du får då upp rekryteringsmenyn, 
där "
 "tillgängliga trupper visas tillsammans med vad det kostar att leja dem. Om "
@@ -255,7 +255,7 @@
 "\n"
 "\n"
 "Rekryterade trupper får två slumpmässigt valda <ref>dst=traits "
-"text='karaktärsdrag'</ref> som ändrar deras egenskaper."
+"text=karaktärsdrag</ref> som ändrar deras egenskaper."
 
 #: data/help.cfg:96
 msgid ""
@@ -336,7 +336,7 @@
 "Varje trupp har ett visst antal hälsopoäng (HP). När en trupp får mindre 
än "
 "1 hälsopoäng dör truppen. Varje trupp har också ett visst antal "
 "erfarenhetspoäng (EP). En nyrekryterad trupp har inga erfarenhetspoäng till 
"
-"en början, men erhåller erfarenhetspoäng genom att strida."
+"en början, men erhåller detta genom att strida."
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid ""
@@ -357,7 +357,7 @@
 msgstr ""
 "Hälsopoängen visas också med en energimätare bredvid varje trupp; denna 
är "
 "grön, gul eller röd. En trupp med minst 1 erfarenhetspoäng har en blå "
-"erfarenhetsmätare, som blir vit när truppen är nära att "
+"erfarenhetsmätare. Denna blir vit när truppen är nära att "
 "<ref>dst=experience_and_advancement text=befordras</ref>."
 
 #: data/help.cfg:122 src/help.cpp:1199
@@ -400,16 +400,16 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Varje trupp har ett givet antal förflyttningspoäng för varje drag, som "
-"spenderas för varje ruta som truppen träder in i. Kostnaden att förflytta "
-"sig över en viss ruta avgörs av rutans terräng. Till exempel kostar det "
-"nästan alltid 1 förflyttningspoäng att gå på en slättruta. Exakt hur 
många "
-"poäng det kostar att gå på en vis typ av ruta avgörs av det aktuella "
-"truppslaget. I skog kostar det bara 1 poäng för alver, 2 för de flesta "
-"människo- och orchtrupper, medan det för ryttare kostar 3. Om du vill veta "
-"vad det kostar för en trupp att gå på en viss typ av terräng, så kan du "
-"högerklicka på truppen, välja Truppbeskrivning, och sedan "
-"<italic>text='Terrängavdrag'</italic>."
+"Varje trupp har ett givet antal förflyttningspoäng varje drag, som 
spenderas "
+"för varje ruta som truppen träder in i. Kostnaden att förflytta sig över 
en "
+"viss ruta avgörs av rutans terräng. Till exempel kostar det nästan alltid 
1 "
+"förflyttningspoäng att gå på en slättruta. Exakt hur många poäng det 
kostar "
+"att gå på en viss typ av ruta avgörs av det aktuella truppslaget. I skog "
+"kostar det bara 1 poäng för alver, 2 för de flesta människo- och "
+"orchtrupper, medan det för ryttare kostar 3. Om du vill veta vad det kostar "
+"för en trupp att gå på en viss typ av terräng, så kan du högerklicka 
på "
+"truppen, välja Truppbeskrivning, och sedan <italic>text='Terrängavdrag'</"
+"italic>."
 
 #: data/help.cfg:127
 msgid ""
@@ -601,7 +601,7 @@
 "Vissa trupper har speciella förmågor som påverkar hur mycket skada de 
vållar "
 "sina fiender i strid. Den vanligaste av dessa är förmågan är att "
 "<ref>dst=weaponspecial_charge text=storma</ref>. DÃ¥ en trupp stormar en "
-"annan fördubblas skadan som både anfallaren och försvararen vållar."
+"annan fördubblas skadan som både anfallaren och försvararen vållar 
varandra."
 
 #: data/help.cfg:156
 msgid "Damage Types and Resistance"
@@ -679,11 +679,11 @@
 " Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime\n"
 " Neutral units are unaffected by the time of day."
 msgstr ""
-"Tiden på dygnet påverkar skadorna som vissa trupper åsamkar enligt "
-"följande:\n"
-" Redbara trupper ger 25% mer skada dagtid, och 25% mindre under natten.\n"
-" Ljusskygga trupper ger 25% mer skada nattetid, och 25% mindre under dagen.\n"
-" Neutrala trupper är opåverkade av tiden på dygnet."
+"Tiden på dygnet påverkar skadorna som trupperna åsamkar enligt 
följande:\n"
+"- Redbara trupper ger 25% mer skada dagtid, och 25% mindre under natten.\n"
+"- Ljusskygga trupper ger 25% mer skada nattetid, och 25% mindre under "
+"dagen.\n"
+"- Neutrala trupper är opåverkade av tiden på dygnet."
 
 #: data/help.cfg:175
 msgid ""
@@ -746,7 +746,7 @@
 "level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth."
 msgstr ""
 "Om båda trupper överlever en strid får de lika många erfarenhetspoäng 
(EP) "
-"som den erfarenhetsnivå deras motståndares är på. Om en trupp däremot 
dödar "
+"som den erfarenhetsnivå deras motståndare är på. Om en trupp däremot 
dödar "
 "en annan i strid får den mycket mer erfarenhet: 4 poäng för en trupp på "
 "nollte nivån, 8 för en på första, 16 för en på andra, 24 för en på 
tredje, "
 "och så vidare."
@@ -763,9 +763,10 @@
 "\n"
 "\n"
 "För olika trupper krävs olika mycket erfarenhetspoäng för befordran. Om 
en "
-"trupp är intelligent är kravet 20% lägre. När en trupp samlat ihop "
-"tillräckligt med poäng, befordras de omedelbart, och återfår samtidigt 
sin "
-"fulla styrka. I vissa fall ges möjlighet att välja truppens nästa roll."
+"trupp är intelligent är kravet 20% lägre än normalt. När en trupp samlat 
"
+"ihop tillräckligt med poäng så befordras den omedelbart, och återfår "
+"samtidigt sin fulla styrka. I vissa fall ges möjlighet att välja truppens "
+"nästa roll."
 
 #: data/help.cfg:193
 msgid ""
@@ -810,7 +811,7 @@
 msgstr ""
 "I strid kommer dina trupper oundvikligen att skadas. När en trupp "
 "<ref>dst=experience_and_advancement text=befordras</ref> så återfår den "
-"också sin fulla styrka. Befordran sker när striden mellan din trupp och "
+"samtidigt sin fulla styrka. Befordran sker när striden mellan din trupp och "
 "motståndartruppen är slut för innevarande drag, oavsett om det är ditt 
drag "
 "eller inte. I Wesnoth kan dina trupper helas på många olika sätt. Det "
 "gemensamma för dessa olika sätt är att de äger rum i början av ditt 
drag, "
@@ -825,7 +826,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Vila: En trupp som varken förflyttas, anfaller eller blir anfallen själv "
+"- Vila: En trupp som varken förflyttas, anfaller eller blir anfallen själv "
 "återfår 2 HP nästa drag."
 
 #: data/help.cfg:202
@@ -834,7 +835,7 @@
 "Villages: A unit which starts a turn in a village will heal 8HP."
 msgstr ""
 "\n"
-"Byar: trupper som som befinner sig i en by då deras drag startar återfår 8 
"
+"- Byar: trupper som som befinner sig i en by då deras drag startar återfår 
8 "
 "HP."
 
 #: data/help.cfg:203
@@ -844,7 +845,7 @@
 "trolls) will automatically heal 8HP every turn."
 msgstr ""
 "\n"
-"<ref>dst=ability_regenerates text=Regenerering</ref>: Vissa trupper (såsom "
+"- <ref>dst=ability_regenerates text=Regenerering</ref>: Vissa trupper (såsom 
"
 "troll) återfår alltid 8 HP i början av draget."
 
 #: data/help.cfg:204
@@ -857,7 +858,7 @@
 "per unit."
 msgstr ""
 "\n"
-"Vårdande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_heals "
+"- Vårdande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_heals "
 "text=vårda</ref> återskänker upp till sammanlagt 8 HP per drag till "
 "allierade trupper som står i de intilliggande rutorna. De förhindrar även "
 "att trupperna i intilliggande rutor förgiftas. En trupp kan återfå 
maximalt "
@@ -872,12 +873,11 @@
 "the same side as the healing unit, and only up to 8HP per unit."
 msgstr ""
 "\n"
-"\n"
-"Helande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_cures 
text=hela</"
-"ref> återskänker upp till sammanlagt 18 HP per drag till allierade trupper "
-"som står i de intilliggande rutorna. Om en trupp är förgiftad, så botas "
-"förgiftningen innan helandet börjar. En trupp kan återfå maximalt 8 HP 
per "
-"drag av en helande trupp."
+"- Helande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_cures "
+"text=hela</ref> återskänker upp till sammanlagt 18 HP per drag till "
+"allierade trupper som står i de intilliggande rutorna. Om en trupp är "
+"förgiftad så botas förgiftningen innan helandet börjar. En trupp kan 
återfå "
+"maximalt 8 HP per drag av en helande trupp."
 
 #: data/help.cfg:207
 msgid ""
@@ -895,7 +895,7 @@
 "vårda/hela kan inte kombineras med varandra. En trupp med läkande 
förmågor "
 "som ser till flera trupper samtidigt delar sina krafter mellan de olika "
 "trupperna och blir således mindre effektiv. Slutligen, alla trupper 
återfår "
-"sin styrka mellan scenarier."
+"sin fulla styrka mellan scenarier."
 
 #: data/help.cfg:212
 msgid "Income and Upkeep"
@@ -910,7 +910,7 @@
 msgstr ""
 "I Wesnoth räcker det inte att rekrytera trupper och slåss. Du måste också 
"
 "hålla ordning på ditt guld, speciellt i kampanjer där du får ta med dig 
guld "
-"till ett scenario till nästa. Det finns två aspekter av detta: inkomst och "
+"från ett scenario till nästa. Det finns två aspekter av detta: inkomst och 
"
 "underhåll."
 
 #: data/help.cfg:215
@@ -943,9 +943,9 @@
 "\n"
 "\n"
 "Underhåll är också ganska enkelt. Varje trupp kräver ett underhåll som 
är "
-"likamed truppens erfarenhetsnivå. Det är gratis att underhålla trupper så 
"
+"lika med truppens erfarenhetsnivå. Det är gratis att underhålla trupper 
så "
 "länge deras <italic>text='sammanlagda erfarenhetsnivå'</italic> är mindre 
än "
-"eller likamed antalet byar. Om den sammanlagda erfarenhetsnivån är högre, "
+"eller lika med antalet byar. Om den sammanlagda erfarenhetsnivån är högre, 
"
 "måste mellanskillnaden betalas ur din egen kassakista. Om du till exempel "
 "har tolv trupper på nivå ett och tio byar så måste du betala två 
guldstycken "
 "per drag i underhåll."
@@ -973,6 +973,7 @@
 "the second scenario of Heir to the Throne) will usually have the Loyal trait."
 msgstr ""
 "\n"
+"\n"
 "Det finns ett viktigt undantag för underhåll: Lojala trupper utkräver 
aldrig "
 "något underhåll. Trupper som du startar ett scenario med (som Konrad eller "
 "Delfador), eller för trupper som förenar sig med dig under ett scenarios "
@@ -991,11 +992,10 @@
 "everything you need to know to play the Heir to the Throne scenario. Have "
 "fun, and good luck!"
 msgstr ""
-"Detta avslutar genomgången av grunderna i Wesnoth. Om du vill kan du läsa "
-"vidare om Grundläggande strategi, eller bekanta dig med <ref>dst=traits "
-"text=karaktärsdrag</ref> och <ref>dst=abilities text=förmågor</ref>, men 
nu "
-"vet du allt du behöver veta för att spela Tronarvingen. Ha så roligt, och "
-"lycka till! "
+"Detta avslutar genomgången av grunderna i Wesnoth. Om du vill kan du bekanta 
"
+"dig med <ref>dst=traits text=karaktärsdrag</ref> och <ref>dst=abilities "
+"text=förmågor</ref>, men nu vet du allt du behöver veta för att spela "
+"Tronarvingen. Ha så roligt, och lycka till! "
 
 #: data/help.cfg:231
 msgid "Contributors"
@@ -1030,7 +1030,7 @@
 "\n"
 "De karaktärsdrag som är tillgängliga för alla icke vandöda trupper är "
 "<ref>dst=traits_intelligent text=Intelligent</ref>, <ref>dst=traits_quick "
-"text=Snabb</ref>, <ref>dst=traits_resilient text=TÃ¥lig</ref>, and "
+"text=Snabb</ref>, <ref>dst=traits_resilient text=TÃ¥lig</ref> och "
 "<ref>dst=traits_strong text=Stark</ref>."
 
 #: data/help.cfg:248
@@ -1044,7 +1044,7 @@
 "\n"
 "\n"
 "Andra karaktärsdrag är <ref>dst=traits_loyal text=Lojal</ref>, "
-"<ref>dst=traits_undead text=Vandöd</ref>, and <ref>dst=traits_dextrous "
+"<ref>dst=traits_undead text=Vandöd</ref> och <ref>dst=traits_dextrous "
 "text=Träffsäker</ref>."
 
 #: data/help.cfg:253
@@ -1084,7 +1084,7 @@
 msgid "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual."
 msgstr ""
 "Snabba trupper har en extra förflyttningspoäng, men 10% mindre hälsopoäng 
än "
-"vanligt"
+"vanligt."
 
 #: data/help.cfg:264
 msgid ""
@@ -1127,9 +1127,9 @@
 "\n"
 "Tåliga trupper är användbara i alla lägen under en kampanj, och detta "
 "karaktärsdrag är dessutom nyttigt för alla trupper. Tålighet är ofta som 
"
-"mest nyttigt för trupper som kombinerar lite hälsopoäng, bra "
-"försvarsegenskaper eller starka motståndskrafter. Tåliga trupper är "
-"speciellt lämpade för att hålla strategiska positioner."
+"mest nyttigt för trupper som har någon kombination av lite hälsopoäng, 
bra "
+"försvarsegenskaper och starka motståndskrafter. Tåliga trupper är 
speciellt "
+"lämpade för att hålla strategiska positioner."
 
 #: data/help.cfg:277
 msgid "Strong"
@@ -1240,8 +1240,8 @@
 "\n"
 "Alver är de enda som kan ha karaktärsdraget Träffsäker. Alverna är 
kända för "
 "sin förunderliga grace och sin stora skicklighet med pilbåge. Vissa alver 
är "
-"dock begåvade med en naturlig fallenhet för bågskytte som överträffar 
sina "
-"släktingars. Dessa alver åsamkar ytterligare en poäng i skada med varje 
pil."
+"dock begåvade med en naturlig fallenhet för bågskytte utöver det vanliga. 
"
+"Dessa alver åsamkar ytterligare en poäng i skada med varje pil."
 
 #: data/help.cfg:309 data/terrain.cfg:144
 msgid "Grassland"
@@ -1275,9 +1275,9 @@
 "As far as gameplay is concerned, Roads are identical to "
 "<ref>dst=terrain_grassland text=Grassland</ref>."
 msgstr ""
-"Vägar består av jord som blivit hårt packad av alla resenärer som 
färdats "
-"över dem. I spelet fungerar vägar på samma sätt som "
-"<ref>dst=terrain_grassland text=slätt</ref>."
+"Vägar består av jord som blivit hårt packad av alla resenärer som 
färdats på "
+"dem. I spelet fungerar vägar på samma sätt som <ref>dst=terrain_grassland "
+"text=slätt</ref>."
 
 #: data/help.cfg:327 data/terrain.cfg:325
 msgid "Forest"
@@ -1300,7 +1300,7 @@
 "Dwarves generally receive only 30% defense in forests."
 msgstr ""
 "Skogar representerar skogslandskap med tillräckligt med markväxtlighet för 
"
-"att hindra genomfart. Skogarna sinkar de flesta, men de ger ofta bättre "
+"att bromsa framfart. Skogarna sinkar de flesta, men de ger ofta bättre "
 "försvar än öppen mark. Kavalleri har dock så stora svårigheter i skog 
att "
 "alla fördelar med att inte synas på håll upphävs. Alver utgör ett 
undantag; "
 "de har full rörlighet i skog och de får också en betydande fördel i 
försvar. "
@@ -1330,7 +1330,7 @@
 "Kullar representerar relativt oländig terräng, med tillräckligt med "
 "höjdskillnader för att ge skydd. Kullar är svåra att förflytta sig i 
för de "
 "flesta trupper. Dvärgar, troll och orcher är så bekanta med terrängen att 
de "
-"kan ta sig fram utan att sinkas. Kavalleri har sådana svårigheter att "
+"kan ta sig fram utan problem. Kavalleri har sådana svårigheter att "
 "terrängens skyddsfördelar upphävs. \n"
 "\n"
 "De flesta truppslag har omkring 50% försvar i kullar, medan kavalleri har "
@@ -1483,7 +1483,7 @@
 "försvarskapacitet. Utan en trupp i varje borgruta kan en fiendetrupp smita "
 "in i borgen utan problem och dra nytta av borgens alla fördelar.\n"
 "\n"
-"De flesta trupper har ca 60% försvar i borgar."
+"De flesta trupper har omkring 60% försvar i borgar."
 
 #: data/help.cfg:417 data/terrain.cfg:100
 msgid "Sand"
@@ -1513,7 +1513,7 @@
 "beaches, however for gameplay purposes they are identical. See "
 "<ref>dst=terrain_sand text=Sand</ref>."
 msgstr ""
-"Öknar har en något annorlunda sammansättning är små sandgropar eller "
+"Öknar har en något annorlunda sammansättning än små sandgropar eller "
 "stränder. I spelet behandlas dock sand och öken som samma terräng. Se "
 "<ref>dst=terrain_sand text=sand</ref>."
 
@@ -1537,7 +1537,7 @@
 "har således svårigheter både ur förflyttnings- och försvarssynpunkt. 
Dvärgar "
 "och troll, som bor i grottor, har båda fördelar i denna terräng. Detta "
 "gäller särskilt dvärgar som genom sin mindre storlek kan ta sig förbi 
många "
-"hinder som andra raser inte kan komma igenom.\n"
+"hinder som andra raser inte kan forcera.\n"
 "\n"
 "De flesta trupper har 20-40% försvar i denna terräng, medan dvärgar har 
50%."
 
@@ -1668,8 +1668,8 @@
 "Cave walls are made of solid stone, renowned for its ability to impede even "
 "the most determined traveler."
 msgstr ""
-"Grottvägar är gjorda av solid sten, välkänt för sin förmåga att stå 
emot "
-"även den mest bestämda av färdmän."
+"Grottvägar är gjorda av solid sten, som är välkänt för sin förmåga 
att stå "
+"emot även den mest bestämda av färdmän."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]