wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/cs.po po/...


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/cs.po po/...
Date: Tue, 23 Aug 2005 18:39:47 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/23 22:39:47

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-editor: cs.po 
    po/wesnoth-ei : cs.po 
    po/wesnoth-httt: cs.po 
    po/wesnoth-lib : cs.po 
    po/wesnoth-tdh : cs.po 

Log message:
    Updated Czech translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.875&tr2=1.876&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/cs.po.diff?tr1=1.26&tr2=1.27&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/cs.po.diff?tr1=1.42&tr2=1.43&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/cs.po.diff?tr1=1.41&tr2=1.42&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/cs.po.diff?tr1=1.33&tr2=1.34&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/cs.po.diff?tr1=1.29&tr2=1.30&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.875 wesnoth/changelog:1.876
--- wesnoth/changelog:1.875   Tue Aug 23 11:08:29 2005
+++ wesnoth/changelog  Tue Aug 23 22:39:46 2005
@@ -2,8 +2,8 @@
 * language and i18n:
  * new manual: Turkish
  * updated manual: German, Swedish
-  * updated translations: Afrikaans, Basque, British English, Catalan, Danish,
-   Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Polish,
+  * updated translations: Afrikaans, Basque, British English, Catalan, Czech,
+   Danish, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Polish,
   Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Swedish, Turkish
  * updated man pages: English, German, Swedish
  * fixed some translated strings not being used (#14094)
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/cs.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/cs.po:1.26 
wesnoth/po/wesnoth-editor/cs.po:1.27
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/cs.po:1.26    Mon Aug 1 11:43:44 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/cs.po   Tue Aug 23 22:39:46 2005
@@ -8,8 +8,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-13 11:36+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-23 17:23+0100\n"
+"Last-Translator: Vitkom <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -27,60 +27,57 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:160
 msgid "Draw tiles"
-msgstr ""
+msgstr "Kresli políčka"
 
 #: src/editor/editor.cpp:162
-#, fuzzy
 msgid "Fill"
-msgstr "Soubor"
+msgstr "Vyplň"
 
 #: src/editor/editor.cpp:164
 msgid "Set player's starting position"
-msgstr ""
+msgstr "Urči hráčovu startovní pozici"
 
 #: src/editor/editor.cpp:166
 msgid "Zoom in"
-msgstr ""
+msgstr "Přibliž pohled"
 
 #: src/editor/editor.cpp:168
 msgid "Zoom out"
-msgstr ""
+msgstr "Oddal pohled"
 
 #: src/editor/editor.cpp:170
 msgid "Undo"
-msgstr ""
+msgstr "Zpátky"
 
 #: src/editor/editor.cpp:172
 msgid "Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Vrať"
 
 #: src/editor/editor.cpp:174
 msgid "Zoom to default view"
-msgstr ""
+msgstr "Přibliž/oddal na implicitní pohled"
 
 #: src/editor/editor.cpp:176
 msgid "Toggle grid"
-msgstr ""
+msgstr "Přepni mřížku"
 
 #: src/editor/editor.cpp:178
-#, fuzzy
 msgid "Resize the map"
-msgstr "Změň velikost"
+msgstr "Změň velikost mapy"
 
 #: src/editor/editor.cpp:180
 msgid "Flip map"
-msgstr ""
+msgstr "Obrať mapu"
 
 #: src/editor/editor.cpp:371
 msgid "Save the Map As"
-msgstr ""
+msgstr "Ulož mapu jako"
 
 #: src/editor/editor.cpp:382
 msgid "The map already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Mapa už existuje. Chceš ji přepsat?"
 
 #: src/editor/editor.cpp:405
-#, fuzzy
 msgid "Player "
 msgstr "Hráč"
 
@@ -101,6 +98,7 @@
 "Warning: Illegal characters found in the map name. You've to save under a "
 "different name."
 msgstr ""
+"Upozornění: Nedovolený znak v názvu mapy. Musíte uložit pod jiným 
názvem."
 
 #: src/editor/editor.cpp:483 src/editor/editor.cpp:562
 msgid "The file does not contain a valid map."
@@ -136,14 +134,13 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:1141
 msgid "Error: Illegal character in filename."
-msgstr ""
+msgstr "Chyba: nedovolený znak v názvu souboru"
 
 #: src/editor/editor.cpp:1197
 msgid "Player"
 msgstr "Hráč"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:47
-#, fuzzy
 msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
 msgstr "Přijdeš o změny, které jsi v mapě udělal. Pokračovat?"
 
@@ -194,9 +191,8 @@
 msgstr "Rychlost posouvání:"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:282
-#, fuzzy
 msgid "Toggle Full Screen"
-msgstr "Celá obrazovka"
+msgstr "Okno/Celá obrazovka"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:289
 msgid "Show Grid"
@@ -216,7 +212,7 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:408
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:491
 msgid "X-Axis"
@@ -224,15 +220,15 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:492
 msgid "Y-Axis"
-msgstr "X-ová osa"
+msgstr "Y-ová osa"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:493
 msgid "Flip around (this may change the dimensions of the map):"
-msgstr "Převrať dokola (může změnit rozuměry mapoy):"
+msgstr "Převrať dokola (může změnit rozměry mapy):"
 
 #: src/editor/editor_main.cpp:235
 msgid "Battle for Wesnoth Map Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Editor hry Bitva o Wesnoth"
 
 #: src/editor/editor_palettes.cpp:311
 msgid "FG"
@@ -244,48 +240,47 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:94
 msgid "Map Generator"
-msgstr ""
+msgstr "Generátor map"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:99
-#, fuzzy
 msgid "Players:"
-msgstr "Hráč"
+msgstr "Počet hráčů:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:102
 msgid "Number of Hills:"
-msgstr ""
+msgstr "Počet kopců:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:103
 msgid "Max Hill Size:"
-msgstr ""
+msgstr "Maximální velikost kopce:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:104
 msgid "Villages:"
-msgstr ""
+msgstr "Vesnic:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:105
 msgid "Landform:"
-msgstr ""
+msgstr "Typ krajiny:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:211
 msgid "Roads Between Castles"
-msgstr ""
+msgstr "Cesty mezi hrady"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:268
 msgid "/1000 tiles"
-msgstr ""
+msgstr "/1000 polí"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:273
 msgid "Coastal"
-msgstr ""
+msgstr "Pobřeží"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:273
 msgid "Inland"
-msgstr ""
+msgstr "Vnitrozemí"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:273
 msgid "Island"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrov"
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:37
 msgid "Delete File"
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/cs.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/cs.po:1.42 wesnoth/po/wesnoth-ei/cs.po:1.43
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/cs.po:1.42  Mon Aug 8 12:47:04 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/cs.po Tue Aug 23 22:39:46 2005
@@ -1,16 +1,16 @@
-# Czech translations for Battle for Wesnoth package.
-# Český překlad hry Battle for Wesnoth (Bitva o Wesnoth).
-# Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
-# This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
-# Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
-#
+# Czech translations for Battle for Wesnoth package.
+# Český překlad hry Battle for Wesnoth (Bitva o Wesnoth).
+# Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
+# This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
+# Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-28 19:50+0200\n"
-"Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-20 15:49+0200\n"
+"Last-Translator: Orsag <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -24,23 +24,23 @@
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(nejjednodušší)"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid "Spearman"
-msgstr ""
+msgstr "Kopiník"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:11
 msgid "Swordsman"
-msgstr ""
+msgstr "Šermíř"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(neobtížnější)"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Královská stráž"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:13
 msgid ""
@@ -48,6 +48,9 @@
 "officer in the Royal Army, have been sent to the eastern front to protect "
 "the villagers and find out what is happening."
 msgstr ""
+"Koluji zvěsti o útocích nemrtvých na východní hranici Wesnothu. Ty, "
+"důstojník královské armády, jsi byl vyslán na východní frontu, abys 
ochránil "
+"vesničany."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
@@ -74,32 +77,31 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:32
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:31
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:45
-#, fuzzy
 msgid "Gweddry"
-msgstr "Sláva! Gweddry!"
+msgstr "Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:55
 msgid "Mal-un-Darak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-un-Darak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:69
 msgid "Mal-un-Zanrad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-un-Zanrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:83
 msgid "Mal-un-Xadrux"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-un-Xadrux"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:72
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:198
 msgid "Konrad II"
-msgstr ""
+msgstr "Konrád II"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:106
 msgid "Get Gweddry to Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaň Gwedryho do Weldynu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:118
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:184
@@ -122,9 +124,8 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:60
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:93
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:169
-#, fuzzy
 msgid "Death of Gweddry"
-msgstr "Sláva! Gweddry!"
+msgstr "Gweddry zemře"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:122
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:188
@@ -145,7 +146,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:173
 msgid "Death of Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Dacyn zemře"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:126
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:192
@@ -161,12 +162,12 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:68
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:177
 msgid "Death of Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Owaec zemře"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:130
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:181
 msgid "Death of Konrad II"
-msgstr ""
+msgstr "Konrád II zemře"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:185
 msgid ""
@@ -181,6 +182,8 @@
 "It would be best not to try to defeat these undead, there are too many of "
 "them. Go straight to the city."
 msgstr ""
+"Bude nejlépe, když se nepokusíme konfrontovat tyto nemrtvé, je jich 
příliš "
+"mnoho. Jdi raději přímo do města."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:202
 msgid ""
@@ -205,6 +208,9 @@
 "captured by northern orcs. They were being taken to the orcish king, Dra-"
 "Nak, but, of course, they wished to escape before that happened..."
 msgstr ""
+"Po překročení nebezpečného jezera Vrug, Gweddry a jeho muži byli zajati 
"
+"severními orky. Měli předstoupit před krále skřetů, Dra-Naka, ale, "
+"samozřejmě, přáli si uprchnout ještě předtím, než se k němu 
dostanou..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:32
 msgid "Prison"
@@ -215,9 +221,8 @@
 msgstr "Mučírna"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:40
-#, fuzzy
 msgid "Throne Room"
-msgstr "Skladiště"
+msgstr "Trůnní sál"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:44
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:48
@@ -230,21 +235,23 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:73
 msgid "King Dra-Nak"
-msgstr ""
+msgstr "Král Dra-Nak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:180
 msgid "Escape from the Orcish Prisons"
-msgstr ""
+msgstr "Útěk z orčího vězení"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:260
 msgid ""
 "I think Dacyn and Owaec have escaped already. Now I have to, also... these "
 "guards are not being very alert, I may be able to get past them..."
 msgstr ""
+"Domnívám se, že Dacyn a Owaec již uprchli. Teď se musím pokusit o 
útěk i "
+"já... stráže nejsou zrovna moc pozorní, možná se přes ně dostanu..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:284
 msgid "Aha! There is a small crack in the cave wall here."
-msgstr ""
+msgstr "Ha! Tady je jeskynní stěna narušená."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:305
 msgid ""
@@ -252,69 +259,74 @@
 "captive, along with the peasants following us. We should be able to rescue "
 "them."
 msgstr ""
+"Tak Gweddry, ty jsi uprchl také? Dobře. Myslím, že mají zbytek našich 
vojáků "
+"v zajetí, stejně jako ty sedláky, co šli v našich stopách. Měli bychom 
být "
+"schopni je zachránit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
-msgstr ""
+msgstr "Kde jen mohou být? Je skoro nemožné zorientovat se v těchto 
jeskyních."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:313
 msgid ""
 "Somewhere south of us. We are in a hidden passage in the north. Oh, and some "
 "others escaped too, along with Owaec."
 msgstr ""
+"Někde jižně od nás. My jsme ve skrytém úkrytu na severu. Spolu s 
Owaecem "
+"uprchli také další."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "Well, where are the prisoners?"
-msgstr "Jak to? Jste snad vězni nemrtvých?"
+msgstr "Věru, kde jsou ti vězni?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:321
 msgid "Right here, boss."
-msgstr ""
+msgstr "Tady jsme pane."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:325
 msgid "Well, where's their leader? I don't see him."
-msgstr ""
+msgstr "Dobrá, kde je jejich vůdce? Nikde ho nevidím."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:329
 msgid "Uh... (whispers).. I dunno. He escaped, I think."
-msgstr ""
+msgstr "Ah... (zašeptá).. To nevím. Uprchl, domnívám se."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:333
 msgid ""
 "You fool! Well, find him. Bring him to me! Wait, no, just kill him on sight."
 msgstr ""
+"Ty hlavo dubová! No dobře, najdi jej a přiveď mi ho! Počkat, ne, hned 
jak "
+"jej uvidíš, tak ho zabij."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:346
 msgid "Look, the escaped prisoners have returned!"
-msgstr ""
+msgstr "Hle, uprchlí vězni se navrátili!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:350
 msgid "Kill them."
-msgstr "Zabte je."
+msgstr "Zabijte je."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:388
 msgid "The guards are distracted! Now is the time to escape!"
 msgstr "Stráže jsou nepozorné. Nyní je čas uprchnout!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:392
-#, fuzzy
 msgid "Huh? Who's there, who said that?"
-msgstr "Co to...? Kdo to řekl?"
+msgstr "Co to...? Kdo tam, kdo to řekl?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:426
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:189
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:380
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:236
 msgid "Holy Amulet"
-msgstr ""
+msgstr "Svatý amulet"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:429
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:192
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:383
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
 msgid "Wearing this amulet will cause every blow you deal to be holy!"
-msgstr ""
+msgstr "Budeš-li nosit tento amulet, každý tvůj zásah bude svatým!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:430
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:193
@@ -324,61 +336,58 @@
 msgstr "Nedokáži použít tento předmět! Ať jej vezme někdo jiný."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:470
-#, fuzzy
 msgid "Good! We have escaped these accursed caves!"
-msgstr ""
-"Výborně! Unikli jsme z těch proklatých jeskyní! Dostaňme se z těchto 
hor, "
-"jak rychle to půjde."
+msgstr "Výborně! Unikli jsme z těch proklatých jeskyní! "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
-msgstr "Brod"
+msgstr "Křižovatka"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:41
 msgid "Garnad"
-msgstr ""
+msgstr "Garnad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:52
 msgid "Draka-Kura"
-msgstr ""
+msgstr "Draka-Kura"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:63
 msgid "Grug"
-msgstr ""
+msgstr "Grug"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:83
 msgid "Get Gweddry and Owaec across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaň Gweddry a Owaeca přes řeku"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:111
 msgid ""
 "We have come to a great river. What should we do? Should we attempt to cross "
 "it?"
-msgstr "Přišli jsme k velké řece. Co mám dělat? Máme se ji pokusit 
přebrodit?"
+msgstr "Přišli jsme k velké řece. Co máme dělat? Máme se ji pokusit 
přebrodit?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must cross this river. The undead are chasing us, and their hordes are "
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
 "soon. We must be across the river before that happens."
 msgstr ""
-"Musíme ji přebrodit. Nemrtví nás dostihují. Brzy dorazí jejich posily; "
-"musíme se dostat na druhou stranu, než k tomu dojde."
+"Musíme tu řeku přebrodit. Nemrtví jsou za námi a jejich hordy jsou 
příliš "
+"silné, abychom je dokázali porazit. Jejich posily dorazí co nevidět. 
Musíme "
+"se dostat přes řeku, než budou tu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:119
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. If we can get there, we may be able to "
 "get some ogres to help us - but the orcs will definitely attack us before "
 "that happens."
 msgstr ""
 "Za touto řekou leží severní země. Pokud se tam dostaneme, mohli bychom 
být "
-"schopni získat nějaké obry, aby nám pomohli."
+"schopni získat nějaké obry, aby nám pomohli - obávám se ale, že 
dříve nás "
+"napadnou skřeti. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
-msgstr "Grug říkat vy žádná pomoc! My skončit ten boj se skřet muset!"
+msgstr "Grug říkat vy žádná pomoc! My muset skončit ten boj se skřet!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:127
 msgid "And in Wesnothish that means?..."
@@ -389,23 +398,22 @@
 msgstr "Ork hloupý! Teď ty umřít!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs. That may prove useful."
-msgstr "Myslím, že se obři snaží zabít ty skřety."
+msgstr ""
+"Myslím, že se obři snaží zabít skřety.To by pro nás mohlo být 
užitečné."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may aid us. But I think we "
 "should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
 "Pokud se předvedeme jako nepřátelé skřetů, mohli by nám pomoci. Ale 
myslím, "
-"že bychom měli nejprve přebrodit řeku, než se budeme pokoušet 
přesvědčit "
-"obry, aby nám pomohli."
+"že bychom měli přebrodit řeku, než se budeme pokoušet přesvědčit 
obry, aby "
+"nám pomohli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:181
 msgid "Mal-Hakralan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Hakralan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:189
 msgid ""
@@ -436,42 +444,40 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:44
 msgid "Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Volas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:58
 msgid "Gruga-Har"
-msgstr ""
+msgstr "Gruga-Har"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:72
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:56
 msgid "Defeat enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž nepřátelského vůdce."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:84
 msgid "Death of Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Volas zemře"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:103
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
 msgstr "Zdravím vás, poutníci. Vítejte v mé říši."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that are "
 "following us. We wish to go north, to the outpost of ours there."
 msgstr ""
-"Buď zdráv. Rád bych zvěděl, můžeš-li mi pomoci v boji s těmi 
nemrtvými "
-"neřády, kteří na nás útočí."
+"Buďte zdrávi. Rád bych zvěděl, můžete-li nám pomoci v boji s těmi 
nemrtvými "
+"neřády, kteří jdou po nás. Rádi bychom se dostali na sever, kde máme 
svou "
+"základnu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "this northern outpost."
 msgstr ""
-"Jistě. Své lesy sice neopustíme, ale pomůžeme ti dosáhnout severní 
výspy. "
-"Tam slouží poručík, který ti může pomoci."
+"Jistě. Své lesy sice neopustíme, ale pomůžeme ti dosáhnout tvé 
základny."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:124
 msgid "Intruders!"
@@ -495,7 +501,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:146
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:181
 msgid "Nafga"
-msgstr ""
+msgstr "Nafga"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:153
 msgid ""
@@ -524,14 +530,14 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:199
 msgid "No! This is the first time I have failed a mission, and it is my last!"
 msgstr ""
-"Ne! To je poprvé, co jsem zklamal ve svém úkolu, a taky byl mým 
posledním."
+"Ne! To je poprvé, co jsem zklamal ve svém úkolu, a taky byl mým 
posledním!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:203
 msgid ""
 "My assassin is dead! the elves must pay, not for his death, but for stopping "
 "him in his mission!"
 msgstr ""
-"Můj vrah je mrtev! Elfové musí zaplatit. Ne pro jeho smrt, nýbrž že mu "
+"Můj vrah je mrtev! Elfové musí zaplatit. Ne pro jeho smrt, ale protože mu 
"
 "překazili úkol."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:4
@@ -540,19 +546,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:38
 msgid "Kabak"
-msgstr ""
+msgstr "Kabak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:49
 msgid "Knutan"
-msgstr ""
+msgstr "Knutan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:72
 msgid "Mal-Bakral"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Bakral"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:88
 msgid "Reach the end of the tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaň se na konec tunelu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:110
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
@@ -568,17 +574,20 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:118
 msgid "Wait, before we go anywhere - who were those undead?"
-msgstr ""
+msgstr "Počkat, než vyrazíme - kdo byli ti nemrtví."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:122
 msgid ""
 "It doesn't matter. They are much too powerful for us; our only hope is to "
 "get away, far away. Perhaps we should go north, and meet with Owaec."
 msgstr ""
+"To není podstatné. Jsou mnohem silnější než my; Naší jedinou nadějí 
je "
+"dostat se tak daleko, jak to jen bude možné. Možná bychom měli jít na 
sever "
+"a setkat se s Owaecem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:147
 msgid "TROL TREZZUR HOLE: KEEP OWT"
-msgstr ""
+msgstr "DOUPĚ TROLA TREZZURA: DÁL ANI KROK"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:161
 msgid "Who goes there?"
@@ -596,15 +605,14 @@
 "Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
 "by them deserves some help, I think."
 msgstr ""
-"Ano, pomůžeme vám, protože nesnášíme troly. Kdokoli, koho napadli, si 
myslím "
+"Ano, pomůžeme vám, protože nesnášíme troly. Kdokoliv koho napadli, si 
myslím "
 "zaslouží pomoc."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:229
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold."
-msgstr "V této truhlici je ohromný poklad! Našel jsem dvě stě zlatých!"
+msgstr "V této truhlici je ohromný poklad! Bude tu tak dvě stě zlatých!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:302
 msgid "We have found you, human! Prepare to die!"
@@ -628,33 +636,35 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:41
 msgid "Varrak-Klar"
-msgstr ""
+msgstr "Varrak-Klar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:54
 msgid "Unhk"
-msgstr ""
+msgstr "Unhk"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:67
 msgid "Ran-Lar"
-msgstr ""
+msgstr "Ran-Lar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:98
 msgid "Get everyone possible across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaň koho můžeš přes řeku"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:102
 msgid ""
 "Destroy the bridge (everyone left on the north side of the river will die, "
 "including those left on your recall list)"
 msgstr ""
+"Znič most (všichni co zůstanou na severním břehu zemřou, včetně 
těch, co "
+"zůstali na tvém seznamu jednotek, které je možno přivolat)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:122
 msgid "Leaving any of the three heroes on the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Ponechání kteréhokoliv z těchto tří hrdinů na severním břehu 
řeky"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:133
 msgid "Engineer"
-msgstr ""
+msgstr "Ženista"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:140
 msgid ""
@@ -665,12 +675,11 @@
 "půjde. Běžte... Co to...?! A kdo jsi ty?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I'm an enginea'. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
 msgstr ""
-"Sem ženista. A řek bych, že 'cete kapku píchnout. Se vsadím, že by se 
vám "
+"Sem inženýr. A řek bych, že 'cete kapku píchnout. Se vsadím, že by se 
vám "
 "šiklo odbouchnout támhleten most."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:148
@@ -678,7 +687,6 @@
 msgstr "Proč bychom to měli chtít?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:152
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I see those orcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
@@ -695,15 +703,18 @@
 "I aint charging gold - I wants protecshun from these undead! They's "
 "d'stroy'd m' home, and there's nowhere safe f'r me to go!"
 msgstr ""
+"Nechci vaše zlato - Chci ochranu před těmito nemrtvými! Zničili mi domov 
a "
+"není kam jít, nikde není bezpečno!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:164
 msgid ""
 "Very well, we'll protect you from the undead. But we can't help you until we "
 "get across this river. Now lets go!"
 msgstr ""
+"Dobrá, my vás ochráníme před nemrtvými. Ale nemůžeme vám pomoci, 
dokud se "
+"nedostaneme přes řeku. A teď pojďme!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:168
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r dere. That's where "
 "my eq'pment is."
@@ -716,13 +727,12 @@
 msgstr "Tak co, šéfe, mám teda zrušit ten most?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:189
-#, fuzzy
 msgid "Hm..."
 msgstr "Hm..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:191
 msgid "Yes, blow it up."
-msgstr ""
+msgstr "Ano, vyhoď to do vzduchu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:195
 msgid "Alright! Blast'n time!"
@@ -747,10 +757,12 @@
 "I'll be followin' yah from now on. Hope yah can get to Weld'n an' all so I "
 "c'n stop runnin'..."
 msgstr ""
+"Ja se k tobě od teďka přidám. Doufám, že se dokážeš dostat do 
Weldonu a tak "
+"už nebudu muset utíkat..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:265
 msgid "No, wait until later."
-msgstr ""
+msgstr "Ne, počkat na později."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:269
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
@@ -770,7 +782,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:292
 msgid "Verah' well. I'm still gonna foll'w you, thou'. Still need to su'vive!"
-msgstr ""
+msgstr "Verah' dobrá. Tak jako tak s tebou půjdu dál. Docela rád bych 
přežil!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:4
 msgid "Lake Vrug"
@@ -778,26 +790,29 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:43
 msgid "Darg"
-msgstr ""
+msgstr "Darg"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:58
 msgid "Kraagak"
-msgstr ""
+msgstr "Kraagak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:79
 msgid "Move Gweddry to the end of the path"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaň Gweddryho na konec cesty"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:108
 msgid ""
 "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path. But, if I "
 "remember correctly, there is a lake around here, with a bridge across it."
 msgstr ""
+"Cesta bude již brzy končit. Podívej na ten horský masiv, co nám leží v 
"
+"cestě. Ale jestli si pamatuji dobře, je tu někde jezero přes které vede 
most."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:112
 msgid ""
 "So?! If the path leads nowhere, what is the point of crossing the bridge?"
 msgstr ""
+"No a? Jestli cesta nikam nevede, tak jaký to má smysl přecházet ten most."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:116
 msgid ""
@@ -805,12 +820,17 @@
 "mountains, where we may be able to live. It is far enough away from the "
 "Undead that they will never find us."
 msgstr ""
+"Ta cesta někam asi přece jen musí vést! Poblíž je údolí, tam na 
druhé straně "
+"hor, kde bychom mohli žít. Je to dost daleko od Nemrtvých, aby nás už 
nikdy "
+"nenašli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:120
 msgid ""
 "Very well, we will go on, and find this valley. We don't really have any "
 "other choice. Onward!"
 msgstr ""
+"No dobrá, půjdeme dál a nalezneme to údolí. Tak jako tak nemáme jinou "
+"možnost. Kupředu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:142
 msgid ""
@@ -822,72 +842,60 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:146
 msgid "The valley should be just ahead of here. We will find it soon enough!"
-msgstr ""
+msgstr "Údolí by mělo být již blízko před námi. Najdeme jej brzy!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:156
 msgid "This doesn't look good..."
 msgstr "Tohle nevypadá dobře..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Mal-Ravanal's Capital"
 msgstr "Mal-Ravanalovo hlavní město"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:49
 msgid "Mal-Marak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Marak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:61
 msgid "Mal-Galkar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Galkar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:73
 msgid "Rava-Krodaz"
-msgstr ""
+msgstr "Rava-Krodaz"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:88
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:81
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:40
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:105
-#, fuzzy
 msgid "Mal-Ravanal"
-msgstr "Mal-Ravanalovo hlavní město"
+msgstr "Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid "Escape from the capital by killing one of the two necromancers"
-msgstr ""
-"\n"
-"Úkol:\n"
-"@Unikni z hlavního města zabitím jednoho z nekromantů\n"
-"Porážka:\n"
-"#Smrt Gweddryho\n"
-"#Smrt Dacyna"
+msgstr "Únik z města zabitím jednoho ze dvou nekromantů"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
-msgstr "Prošli jsme celou cestu až do Mal-Ravanalova hlavního města!"
+msgstr "Vážili jsme dalekou cestu až do Mal-Ravanalova hlavního města!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:130
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, but look! The undead forces are closing in behind us. As I said before, "
 "we cannot kill Mal-Ravanal. It was foolish to come this far, we must turn "
 "back!"
 msgstr ""
-"Ano, avšak pohleď! Síly nemrtvých nás obkličují. Nemůžeme zabít 
Mal-"
-"Ravanala, musíme se vrátit!"
+"Ano, avšak pohleď! Síly nemrtvých nás obkličují. Jak jsem již řekl, 
nemůžeme "
+"zabít Mal-Ravanala. Musíme se vrátit, bylo bláznoství jít tak daleko!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Perhaps. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
 "But, perhaps we can kill this Mal-Ravanal still. I might wish to try."
 msgstr ""
-"Pravda. Musíme zabít jednoho z těch nekromantů, kteří nás sledují, 
abychom "
-"mohli ustoupit. Stejně si ale myslím, že se nám tu podařilo vykonat 
něco "
-"dobrého: naše akce nepřítele zdržely."
+"Možná. Musíme zabít jednoho z těch nekromantů, kteří nás sledují, 
abychom "
+"mohli ustoupit. Přece jen bychom ale mohli zabít toho Mal-Ravanala. Možná 
se "
+"o to pokusím."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:141
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
@@ -895,17 +903,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:159
 msgid "Terraent"
-msgstr ""
+msgstr "Terraent"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:165
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
 "the Revenants, one of us knights is let free!"
 msgstr ""
 "Děkuji ti, žes zničil toho kostlivce válečníka. Pokaždé, když 
zabiješ "
-"jednoho z těch vyspělých kostlivců, osvobodíš tím jednoho z mých 
společníků "
-"rytířů."
+"jednoho z těch drsných kostlivců, osvobodíš tím jednoho z nás 
rytířů."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:169
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
@@ -923,13 +929,12 @@
 "jednoho z nás zabijí."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:177
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This sounds dangerous. We will try to free as many of you as possible before "
 "we escape from here."
 msgstr ""
-"To zní jako nebezpečná hra. Pokusíme se osvobodit tolik z vás, kolik "
-"dokážeme, než odsud utečeme."
+"To zní dost nebezpečně. Pokusíme se osvobodit tolik z vás, kolik 
dokážeme, "
+"než odsud utečeme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:181
 msgid ""
@@ -949,6 +954,8 @@
 "This is not good; we are unable to attack Mal-Ravanal at all, for his magic "
 "is too strong! We must turn back, it was foolish to press the attack."
 msgstr ""
+"To není dobré; Mal-Ravanalova magie je příliš silná, než abychom s 
ním mohli "
+"bojovat! Musíme se stáhnout, bylo by pošetilé trvat na útoku."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
@@ -957,33 +964,32 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:46
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:99
 msgid "Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:66
 msgid "Lanar-Skal"
-msgstr ""
+msgstr "Lanar-Skal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:100
 msgid "Find the outlaw leader in the villages and kill him"
-msgstr ""
+msgstr "Nalezni vůdce psanců, který se skrývá v jedné z vesnic a zabij 
jej."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:104
 msgid "Defeat the undead leader"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž vůdce nemrtvých"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:129
 msgid "Hail, Gweddry!"
 msgstr "Sláva! Gweddry!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:133
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. We have been forced from our positions by the undead. They follow us "
 "even now. I think we must head north, and try to escape. Will you come with "
 "us?"
 msgstr ""
-"Nazdar. Byli jsme vytlačeni z našich posic. Myslíš, že nám můžeš 
pomoci "
-"získat zpět naši základnu?"
+"Nazdar. Byli jsme nemrtvými vytlačeni z našich pozic. I teď po nás jdou. 
"
+"Myslím, že se musíme vydat na sever, a pokusit se uniknout. Půjdeš s 
námi?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:137
 msgid ""
@@ -993,6 +999,11 @@
 "get aid, and the bandits retreat into the villages. I cannot find a way to "
 "defeat them."
 msgstr ""
+"Nejsem si jistý. V této zemi jsou bandité a mně bylo řečeno, že je mou 
"
+"povinností vypořádat se s nimi a ochránit místní vesnice. Kdykoliv 
vyšlu "
+"jednotky, aby zlikvidovali bandity, dojde k masakru ještě předtím než se 
"
+"dostaví pomoc a bandité se stáhnou do vesnic. Nemohu přijít na způsob, 
jak "
+"je porazit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:141
 msgid ""
@@ -1001,12 +1012,18 @@
 "villagers follow us into the northlands, and perhaps establish a new "
 "country. Wesnoth is no longer safe."
 msgstr ""
+"Doufat v ochranu těchto vesnic je pošetilé; ti kteří zůstanou zde, 
čeká "
+"jistá smrt. Nicméně, kdybychom se dokázali vypořádat s bandity, budeme "
+"schopni vypravit vesničany za námi do severních krajů, a možná 
založíme "
+"novou zemi. Wesnoth již není bezpečným."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:145
 msgid ""
 "Well, you appear to know what you're talking about... but, I have no way to "
 "remove these bandits."
 msgstr ""
+"Dobrá, zdá se, že víš o čem mluvíš....ale ja neznám způsob, jak se 
zbavit "
+"těch banditů."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:149
 msgid ""
@@ -1014,22 +1031,25 @@
 "cast a spell that will reveal them if you enter the villages. However, I "
 "won't be able to help you in battle."
 msgstr ""
+"Myslím, že bych mohl pomoci. Jsem mág; Věřím, že budu schopen seslat 
kouzlo, "
+"které nám odhalí polohu těch ničemů, až vstoupíme do vesnice. 
Bohužel ale "
+"nebudu schopen pomoci v bitvě."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:153
 msgid ""
 "That sounds good; it is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your "
 "spell!"
-msgstr ""
+msgstr "To zní dobře; je čas vyhnat ty bandity. Jdi a sešli své kouzlo 
Dacyne!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:157
 msgid ""
 "I believe there is a leader behind these outlaws; kill him, and we will have "
 "defeated these bandits."
-msgstr ""
+msgstr "Věřím, že ti psanci mají vůdce; zabij jej, a bandité budou 
poraženi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:161
 msgid "Go, go far from here! But me and my kind will chase you, and kill you!"
-msgstr ""
+msgstr "Jdi, jdi daleko! Ale já a mně podobní po tobě půjdeme a ty 
zemřeš!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
 msgid ""
@@ -1037,44 +1057,46 @@
 "if we want these villages to be safe. Well, I will see you when you defeat "
 "the outlaws and undead!"
 msgstr ""
+"Zdá se, že nemrtví nás dohánějí! Budeme je muset zabít pokud chceme, 
aby "
+"vesničani byli v bezpečí. Dobrá, uvidíme se, až porazíš psance i 
nemrtvé."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:227
 msgid "They're here!"
-msgstr ""
+msgstr "Tady jsou!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:252
 msgid "Shodrano"
-msgstr ""
+msgstr "Shodrano"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:260
 msgid ""
 "So, you have found my hiding place. Very well, I guess I will have to kill "
 "you!"
-msgstr ""
+msgstr "Tak ty jsi našel mou skrýš. No dobrá, myslím, že tě budu muset 
zabít!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:264
 msgid ""
 "That's the bandit leader! Kill him, and we will have fulfilled our duty!"
-msgstr ""
+msgstr "To je vůdce banditů! Zabij jej, a naše povinnost bude splněna!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:272
 msgid "No outlaws in this village."
-msgstr ""
+msgstr "Žádní bandité v této vesnici."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:289
-#, fuzzy
 msgid "You have defeated me! I can terrorize the villagers no more..."
-msgstr "Ne! Porazili jste mě, a můžete opět vstoupit do Wesnothu."
+msgstr "Ne, porazili jste mne! Už nebudu moci terorizovat vesničany..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:298
 msgid "We still need to defeat these undead for the villagers to be safe."
-msgstr ""
+msgstr "Ještě musíme porazit nemrtvé, aby vesničané byli v bezpečí."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:304
 msgid ""
 "I have fulfilled my duty to the villages. Now I suppose I can join you in "
 "your quest."
 msgstr ""
+"Dostál jsem své povinnosti vůči vesničanům. Teď se mohu přidat k tvé 
misi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:312
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:355
@@ -1082,18 +1104,22 @@
 "Good job! Now, we should move onward, north. Tell the villagers to pack "
 "their belongings and follow us."
 msgstr ""
+"Dobrá práce! Teď bychom měli vyrazit na sever. Řekni vesničanům, ať 
se sbalí "
+"a následují nás."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:341
 msgid ""
 "There are still these outlaws to take care of - we must continue fighting "
 "here."
-msgstr ""
+msgstr "Ještě je potřeba se postarat o bandity - musíme pokračovat v boji 
zde."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:347
 msgid ""
 "Well, both the outlaws and undead are defeated. We have some time to spare "
 "now before more undead arrive."
 msgstr ""
+"Dobře, jak bandité tak nemrtví jsou poraženi. Máme teď nějaký čas k 
dobru, "
+"než dorazí další nemrtví."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -1102,29 +1128,29 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:165
 msgid "Survive until end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Přežij do konce kola"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:65
 msgid "To add ogres to your army, keep two on the grass until end of turns"
 msgstr ""
+"Pro připojení obrů ke tvé armádě, zadrž do konce kola dva z nich na 
louce"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Look, we have found a pack of Ogres. We should try to capture some to train."
 msgstr ""
-"Pohleď, našli jsme houf obrů. Zdalipak dokážeme nějaké chytit, abychom 
je "
+"Pohleď, našli jsme skupinu obrů. Zdalipak dokážeme nějaké chytit, 
abychom je "
 "vycvičili?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Alright. We need to keep at least two of these Ogres on the grass where they "
 "can't escape until our troops get here to capture them. Then they will have "
 "to lead us to their tribe."
 msgstr ""
-"Budiž, musíme udržet na louce alespoň dva obry, než se sem dostanou 
naše "
-"jednotky, aby je chytily."
+"Budiž, musíme udržet alespoň dva obry na louce, odkud nemohou utéct, 
než se "
+"sem dostanou naše jednotky, aby je chytily. Potom nás budou muset dovést 
ke "
+"svému kmeni."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:111
 msgid ""
@@ -1135,7 +1161,6 @@
 "severovýchod. Já půjdu na severozápad."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid "We have let one escape. Let's hope they all don't!"
 msgstr "Jeden nám utekl. Doufejme, že ostatním se to nepodaří!"
 
@@ -1144,6 +1169,8 @@
 "Our troops have caught up! Now, we will be able to recruit Ogres, since "
 "these will be able to convince their tribe to join us."
 msgstr ""
+"Naši vojáci nás dohánějí! Teď budeme schopni verbovat obry, protože 
tihle "
+"již přesvědčí svůj kmen, aby se k nám přidal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:178
 msgid ""
@@ -1158,37 +1185,36 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:41
 msgid "Mal-Akranbral"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Akranbral"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:51
 msgid "Mal-Hadanak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Hadanak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:61
 msgid "Mal-Drakanal"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Drakanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:71
 msgid "Mal-Larakan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Larakan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:91
 msgid "Mal-Xaskanat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Xaskanat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:101
 msgid "Mal-Katklagad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Katklagad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:77
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Mal-Ravanal"
-msgstr "Mal-Ravanalovo hlavní město"
+msgstr "Poraž Mal-Ravanala"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:130
 msgid "Letting any enemy unit on to your keep"
-msgstr ""
+msgstr "Vpuštění nepřátelské jednotky do vaší tvrze"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:149
 msgid ""
@@ -1214,10 +1240,9 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:183
 msgid "Kill the king!"
-msgstr "Zabte krále!"
+msgstr "Zabijte krále!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:187
-#, fuzzy
 msgid "They killed Konrad... now, even if we save Weldyn, Wesnoth has fallen."
 msgstr "Zabili Konráda... I když teď zachráníme Weldyn, Wesnoth padl."
 
@@ -1227,31 +1252,33 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:122
 msgid "Khrakrahs"
-msgstr ""
+msgstr "Khrakrahs"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:151
 msgid "There are still humans in this village! They can help us."
-msgstr ""
+msgstr "V této vesnici jsou stále lidé! Mohou nám pomoci."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:158
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:165
 msgid "Villager"
-msgstr ""
+msgstr "Vesničan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:184
 msgid ""
 "The undead have killed all the villagers here, but they left their valuables."
-msgstr ""
+msgstr "Nemrtví zabili všechny vesničany, ale ani se nedotkli jejich 
cenností."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:203
 msgid "Defeat Khrakrahs, the Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž Khrakrahse, kostěného draka"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:249
 msgid ""
 "Dacyn, so, what are we doing back in Wesnoth? I thought you said we had to "
 "escape from the Undead!"
 msgstr ""
+"Dacyne, copak děláme zpátky ve Wesnothu? Říkal jsi přece, že musíme "
+"uprchnout nemrtvým!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:253
 msgid ""
@@ -1260,18 +1287,26 @@
 "which we could go on, but we have no boats. We don't have any escape routes. "
 "So, we might as well try to save Wesnoth, since we have no other choice."
 msgstr ""
+"Máš pravdu... ale skřeti byli silnější než jsem si myslel. Nemůžeme 
jet na "
+"sever, z východu přicházejí nemrtví a na západ se nachází moře - a 
my nemáme "
+"lodě, abychom se přes něj vydali. Není tedy úniku. Tak, proč se tedy "
+"nepokusit o záchranu Wesnothu, když už nemáme jinou volbu? "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:257
 msgid ""
 "That makes sense. Its what I wanted to do all along, save the homeland. Now, "
 "my people's plains should be in our path soon."
 msgstr ""
+"To dává smysl. To je to, co jsem chtěl po celou dobu, zachránit svou 
zemi. "
+"Pláně mých lidí by již brzy měly být na dohled."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:261
 msgid ""
 "What the... swamps? Those Undead have destroyed the grasslands of my House, "
 "and they shall pay for it!"
 msgstr ""
+"Co to....bažiny? To nemrtví zničili pastviny mého rodu, a za to draze "
+"zaplatí! "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:265
 msgid ""
@@ -1286,30 +1321,30 @@
 "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh. An' with dis mist from de "
 "swamp, we can't e'en see any 'nemies."
 msgstr ""
+"Řekl bych, že se budeme muset přebrodit... ach. A s touhle mlhou co se 
zvedá "
+"z bažin neuvidíme žádné nepřátele."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:273
 msgid "Findshhhh... dyhhhh... slayhhhh..."
-msgstr ""
+msgstr "Najít.... zabít..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:277
 msgid "What is that?!?"
 msgstr "Co je to?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:281
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I do not know, but it sounded like the dragon Khrakrahs. When it was alive, "
 "it was the most powerful creature ever, living in the Northern Mountains. It "
 "must have went East at one point, and been resurrected by the undead."
 msgstr ""
 "Ach, drak Khrakrahs. Když byl naživu, bylo to jedno z nejmocnějších 
stvoření "
-"vůbec; žil ve východních horách. Musel odtamtud uprchnout, když 
přišli "
-"nemrtví. "
+"vůbec, žil v Severních horách. Musel se kdysi vydat na jih, kde ho pak 
znovu "
+"přivedli k životu nemrtví."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:354
-#, fuzzy
 msgid "Undead, undead are rising out of the ground!"
-msgstr "Můj pane, nemrtví vystupují z trhlin v zemi!"
+msgstr "Nemrtví, nemrtví vylézají ze země!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
@@ -1317,11 +1352,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:52
 msgid "Announcer"
-msgstr ""
+msgstr "Oznamovatel"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:63
 msgid "Undead Announcer"
-msgstr ""
+msgstr "Nemrtvý oznamovatel"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:92
 msgid ""
@@ -1353,7 +1388,6 @@
 msgstr "Nebojuješ čestně! Tohle není povoleno!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Actually he is. The rules say he can only bring six of his minions, they "
 "didn't say he couldn't summon more after the duel started. However, Gweddry "
@@ -1361,8 +1395,9 @@
 "not summoning."
 msgstr ""
 "Ve skutečnosti je. Pravidla říkají, že může přivést jen šest svých 
nohsledů, "
-"neříkají, že nemůže po začátku souboje vyvolat další. Avšak 
Gweddry stále "
-"nemůže přivést více jednotek, protože to by bylo verbování, ne 
vyvolávání."
+"neříkají však, že nemůže po začátku souboje vyvolat další. Avšak 
Gweddry "
+"stále nemůže přivést více jednotek, protože to by bylo verbování, ne 
"
+"vyvolávání."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:171
 msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
@@ -1370,7 +1405,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:184
 msgid "I... lose?..."
-msgstr ""
+msgstr "Já.... prohrál? ..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:196
 msgid "And more!"
@@ -1383,54 +1418,50 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:50
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:184
 msgid "Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Dacyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:68
 msgid "Mal-Sakkat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Sakkat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:88
 msgid "Mal-Talar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Talar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:128
-#, fuzzy
 msgid "Resist until you get further instructions from Dacyn"
-msgstr ""
-"\n"
-"Úkol:\n"
-"@Vydrž, dokud neobdržíš další instrukce od Dacyna\n"
-"Porážka:\n"
-"#Smrt Gweddryho"
+msgstr "Odolávej dokud nedostaneš další instrukce od Dacyna"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Come, brothers, let us destroy these foolish men that stop us from entering "
 "Wesnoth! Then, we shall raise their bodies, and they will join us in our "
 "quest for revenge."
-msgstr "Pojďme, bratří, zničíme ty lidi, kteří nám brání vstoupit do 
Wesnothu."
+msgstr ""
+"Pojďme bratří, zničíme ty hlupáky, kteří nám brání vstoupit do 
Wesnothu! "
+"Potom oživíme jejich těla, a přidají se k nám v naší misi za pomstou."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:158
 msgid ""
 "Very well, Dark Archon. We shall destroy these enemies, and then on to the "
 "rest of their kind."
 msgstr ""
+"Velmi dobře, Temný Archone. Zničíme tyto nepřátele, a pak se pustíme 
do "
+"zbytku jejich plémě."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:162
 msgid "No! We must hold this outpost!"
 msgstr "Ne! Musíme tuto základnu udržet!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I always give my victims the honor of knowing the magnificent leader of the "
 "enormous hordes that are about to kill them. I am the grand lich Mal-"
 "Ravanal, head of an evil brotherhood of necromancers! Ha ha ha ha!"
 msgstr ""
 "Vždy poskytuji svým obětem čest poznat velkolepého vůdce nesmírných 
hord "
-"nemrtvých, jež se je chystají zabít. Jsem zlý duch Ravanal obývající 
tělo "
-"tohoto licha, hlavy temného bratrstva nekromantů. Ha, ha, ha, ha!"
+"nemrtvých, jež se je chystají zabít. Jsem velký lich Mal-Ravanal, vůdce 
"
+"temného bratrstva nekromantů. Ha, ha, ha, ha!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:171
 msgid ""
@@ -1449,22 +1480,21 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:195
 msgid "Good! We can't resist these undead much longer."
-msgstr ""
+msgstr "Aaaah! Nedokážeme odolávat těm nemrtvým o mnoho déle."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:200
 msgid "Move Gweddry to the trapdoor"
-msgstr ""
+msgstr "Přesuň Gweddryho k padacím dveřím."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:212
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Počet kol vypršel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:231
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
 msgstr "Muži, následujte mne! Padacími dveřmi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:245
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hurry! Before long enemy reinforcements will arrive, and we will all die! Go "
 "to the trapdoor!"
@@ -1482,9 +1512,11 @@
 "we face is. He was at first a mage of light, like me, and his fall began "
 "during the reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
+"Předtím než započneme naše zasedání, musím vám říct příběh, ať 
víte, kdo je "
+"ten lich, kterému čelíme. Kdysi to byl mág světla, jako já, a jeho pád 
"
+"započal během vlády Haldrica VII.."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The greatest seer in the land, Galdren, foresaw that some day, some day "
 "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
@@ -1492,11 +1524,12 @@
 "a mage, versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's "
 "advisor."
 msgstr ""
-"Ten prorok mu řekl, že jediný způsob, jak zlo zastavit, je jmenovat 
královým "
-"rádcem mága zběhlého v boji s duchy temnot."
+"Galdren, největší věštec této země, předpověděl, že již brzy 
přijde do naší "
+"země velké zlo. Král měl přirozeně veliké obavy. Věštec také řekl, 
že "
+"jediným způsobem, jak zastavit toto zlo, je ustanovit královským rádcem "
+"mága, který bude zběhlý v boji s temnotou."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself. The King, wishing to "
@@ -1504,12 +1537,13 @@
 "the seer privately. None know what was said, but when he came out he "
 "announced that the seer was dead, and he had chosen me as his new advisor."
 msgstr ""
-"Král, který si přál vybrat dobrého rádce, nás oba poslal k x1x. Potom 
s "
-"prorokem pohovořil soukromě. Nikdo neví, jaká slova padla, ale když 
vyšel "
-"ven, oznámil, že prorok je mrtev a že jsem byl vybrán za jeho nového 
rádce."
+"Země měla dva mágy světla, kteří vyčnívali nad ostatní. Mága z 
východu "
+"jménem Ravan, a mne. Král, který si přál vybrat dobrého rádce nás oba 
dva "
+"vyslal k věštci. Pak si s věštcem promluvil o samotě. Nikdo neví, co 
tam "
+"bylo toho dne řečeno, ale když král vyšel ven, oznámil, že věštec je 
mrtev a "
+"že si za rádce zvolil mne."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ravan took this quietly enough, we all thought, but now I think that this "
 "was when he began his fall. He went deep into conversation with the spirits "
@@ -1517,12 +1551,14 @@
 "his. In time, as all of the magi of death eventually do, he took his own "
 "life and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
-"Mysleli jsme si, že to x2x vzal vcelku klidně, ale nyní se domnívám, že 
to "
-"byl počátek jeho pádu. Ponořil se do rozhovorů s duchy temnot, doufaje 
že "
-"odhalí jejich slabosti, ale byli to oni, kdo nalezli ty jeho."
+"Ravan přijal toto rozhodnutí docela klidně, alespoň jsme si to mysleli, 
ale "
+"teď si myslím, že toto byl okamžik, kdy započal jeho pád. Začal si 
zahrávat "
+"s temnými duchy, doufaje v objevení jejich slabých stránek, ale nakonec 
to "
+"byly jeho slabosti, které byly objeveny jimi. Časem udělal to, co spousta "
+"mágů smrti nakonec udělá, vzal si život a vrátil se jako lich, jeden z "
+"nejmocnějších, kteří kdy existovali."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:42
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One day, he disguised himself and came to the castle, where I was living. He "
 "demanded to see me, and the guards let him in, for then he was still a "
@@ -1531,7 +1567,8 @@
 msgstr ""
 "Jednoho dne se přestrojil a přišel do hradu, kde jsem žil. Dožadoval se 
mne "
 "spatřit, a stráže ho pustily dovnitř, protože byl stále váženým 
příslušníkem "
-"dvora. Když jsem vyšel, odhalil svou pravou podstatu a vyzval mne na 
souboj."
+"dvora. Když jsem vyšel, odhalil svou pravou identitu, pojmenoval se Mal-"
+"Ravanalem a vyzval mne na souboj."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:47
 msgid ""
@@ -1545,10 +1582,9 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:82
 msgid "Kaldor"
-msgstr ""
+msgstr "Kaldor"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:99
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Not been seen, that is, until the day when he attacked Gweddry and me in "
 "that outpost on the Eastern border. This is the lich we are facing: Mal-"
@@ -1579,30 +1615,33 @@
 "Podle tvých slov soudím, že jsi ty hordy neviděl osobně. Je to jako 
kdyby "
 "všichni mrtví bojovníci ze všech dob přišli zpět, aby na nás 
zaútočili. Řady "
 "pochodujících kostlivců, kvílejících duchů a pekelných netopýrů 
nemají "
-"konce, a jsou vedeny odpornými nekromanty, již je pozvedli."
+"konce, a jsou vedeny odpornými nekromanty, jež je pozvedli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:115
 msgid ""
 "At first we tried to escape them, for we knew they were too powerful; it is "
 "only by horrible luck that we are back in Wesnoth at all."
 msgstr ""
+"Hned zpočátku jsme se jim pokusili utéct, neboť jsme pro ně byli 
nerovnými "
+"soupeři; jen díky neskutečnému štěstí jsme se dostali zpět do 
Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
 msgid ""
 "That simply makes you cowards. True warriors would have stayed and fought, "
 "to the death!"
 msgstr ""
+"To z vás jednoduše činí zbabělce. Skuteční válečníci by zůstali a 
bojovali "
+"až do úplného konce."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It doesn't matter anyway. The point is, we already know we cannot defeat the "
 "hordes of the enemy head-on in battle. So it seems that the only path to "
 "victory is to destroy the head of these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
 msgstr ""
-"V každém případě již víme, že nemůžeme nepřátelské hordy porazit 
v přímém "
-"boji. Zdá se proto, že jedinou cestou k vítězství bude zničit hlavu 
těchto "
-"nekromantů, licha Mal-Ravanala."
+"Nic z toho ale není podstatné. V každém případě již víme, že 
nemůžeme "
+"nepřátelské hordy porazit v přímém boji. Zdá se proto, že jedinou 
cestou k "
+"vítězství bude zničit hlavu těchto nekromantů, liche Mal-Ravanala."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
 msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
@@ -1631,7 +1670,7 @@
 "have pursued us much more vigorously."
 msgstr ""
 "Ne, nemyslím. Jsem jediný žijící člověk, který by poznal jméno 
Mal-Ravanal; "
-"a kdyby věděl, že jsem tam byl, když zaútočil, pronásledoval by nás 
mnohem "
+"a kdyby věděl, že jsem tam při jeho útoku byl, pronásledoval by nás 
mnohem "
 "důsledněji."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:150
@@ -1644,23 +1683,23 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
 msgid "Xenophobia"
-msgstr ""
+msgstr "Xenofobie"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:42
 msgid "Pelathsil"
-msgstr ""
+msgstr "Pelathsil"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:53
 msgid "Prok-Bak"
-msgstr ""
+msgstr "Prok-Bak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:68
 msgid "Elandin"
-msgstr ""
+msgstr "Elandin"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:84
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž všechny nepřátelské vůdce"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:112
 msgid ""
@@ -1691,10 +1730,9 @@
 msgstr "Vyloučeno! Nemohu uvěřit, že by kterýkoli z mých druhů pomohl 
člověku!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:132
-#, fuzzy
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not of our people?"
 msgstr ""
-"Vskutku. Proč by měl kdokoli z nás pomáhat někomu, kdo není z našeho 
kmene?"
+"Vskutku. Proč by měl kdokoli z nás pomáhat někomu, kdo není jedním z 
nás?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:136
 msgid ""
@@ -1704,7 +1742,6 @@
 "vyřídit sami?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:140
-#, fuzzy
 msgid "I am afraid that is... impossible."
 msgstr "Obávám se, že to už není možné."
 
@@ -1724,14 +1761,14 @@
 msgstr "Á, takže teď je to elfí zem? Chcípni, elfí pse! A ty taky, 
člověče!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:156
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These people won't listen to reason, they are all blinded by their belief in "
 "their own supposed superiority. We probably will have to fight them, "
 "although we may be able to bypass them."
 msgstr ""
-"Ti nebudou naslouchat argumentům: jsou zaslepeni domnělou nadřazeností 
svých "
-"vlastních ras!"
+"Ti nebudou naslouchat argumentům: jsou zaslepeni domnělou nadřazeností 
svého "
+"druhu. Pravděpodobně s nimi budeme muset bojovat, i když bychom měli být 
"
+"schopni se jim vyhnout."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:160
 msgid ""
@@ -1742,7 +1779,6 @@
 "muset zabít tyto elfy i trpaslíky, než zabijí oni nás."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:171
-#, fuzzy
 msgid "Argh! I'm dead! Well, dwarves are still the best!"
 msgstr "Argh! Jsem mrtev. Ale trpaslíci jsou stejně nejlepší!"
 
@@ -1751,9 +1787,9 @@
 msgstr "Já umírám? Skřeti vládnou všem!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:207
-#, fuzzy
 msgid "It seems these humans are more powerful than I thought. Ugh."
-msgstr "Však zdá se, že tito proklatí lidé jsou mocnější než já. 
Ach."
+msgstr ""
+"Však zdá se, že tito proklatí lidé jsou mocnější než jsem si myslel. 
Ach."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:4
 msgid "Two Paths"
@@ -1761,23 +1797,22 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:42
 msgid "Wak-Rano"
-msgstr ""
+msgstr "Wak-Rano"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:55
 msgid "Mal-Arnai"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Arnai"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:73
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:72
 msgid "Defeat either enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž kteréhokoliv nepřátelského vůdce"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:106
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
 msgstr "Pohleď! Cesta se zde rozděluje. Kterou se vydáme?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I know this area. I was here on an earlier patrol. Just north of here there "
 "is a river that leads to the northlands, where orcs live. To the west there "
@@ -1785,8 +1820,9 @@
 "it, we will not have to fight orcs immediately."
 msgstr ""
 "Znám tuto oblast. Byl jsem zde dříve na hlídce. Na sever odtud je řeka, "
-"která míří do severních zemí, kde žijí skřeti. Na východě leží 
hory, za nimi "
-"země nemrtvých."
+"která míří do severních zemí, kde žijí skřeti. Na západ odsud je 
cesta, "
+"která se táhne jen územím Wesnothu. Jestliže půjdeme po ní, nebudeme 
muset "
+"konfrontovat skřety tak brzy."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:114
 msgid ""
@@ -1794,6 +1830,8 @@
 "the undead have already bypassed us, and cut off any crossing to the west of "
 "here."
 msgstr ""
+"Pravděpodobně bychom měli jít ihned na sever, do země skřetů. 
Nevěřím, že by "
+"nás nemrtví již obešli a odřízli tak všechny křižovatky na západ 
odsuď."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:118
 msgid ""
@@ -1801,6 +1839,9 @@
 "time to get past us in large enough numbers to make them more dangerous than "
 "the orcs."
 msgstr ""
+"Skřeti jsou mnohem mocnější než tušíš. Pochybuji, že nemrtví měli 
dostatek "
+"času, aby se přes nás dostali v dostatečném počtu, aby pro nás mohli 
být "
+"nebezpečnější než skřeti."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:122
 msgid ""
@@ -1811,7 +1852,6 @@
 "navzájem -- a brání nám v cestě."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:126
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, orc, we can either continue this fight, or we can crush those pesky "
 "humans and battle later. Your call."
@@ -1820,7 +1860,6 @@
 "otravné lidi a bojovat později. Vyber si."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:130
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hm... I know. We will make a pact to destroy these humans, and continue our "
 "fight later. (Hopefully you will die, for then I will win our battle by "
@@ -1831,14 +1870,11 @@
 "námahy.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:134
-#, fuzzy
 msgid "Very well, we are allies, for now. (This foolish orc will surely die.)"
 msgstr ""
-"Nuže dobrá, pro tuto chvíli jsme spojenci. (Ten pošetilý skřet určitě 
"
-"nepřežije.)"
+"Nuže dobrá, pro tuto chvíli jsme spojenci. (Ten pošetilý skřet určitě 
zemře.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! These undead won our battle, and you will be able to enter my northern "
 "homeland!"
@@ -1847,28 +1883,29 @@
 "vlasti!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:161
-#, fuzzy
 msgid "I was supposed to kill you all! I have failed."
-msgstr "Měl jsem vám zabránit opět vstoupit do Wesnothu. Selhal jsem."
+msgstr "Měl jsem vás všechný zabít! Selhaj jsem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
-msgstr "Nemrtvá pohraniční hlídka"
+msgstr "Hraniční hlídka nemrtvých"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:42
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:41
 msgid "Mal-Skraat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Skraat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:53
 msgid "Mal-Telnarad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Telnarad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:93
 msgid ""
 "We have gotten out of that mountain range now, and the path northwards is "
 "clear. Let us go north, now, and try to reach Owaec at the outpost."
 msgstr ""
+"Dostali jsme se přes to pohoří a cesta na sever je volná. Pojďme na 
sever, "
+"honem, a pokusme se dostihnout Owaeca na jeho stanovišti."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:97
 msgid ""
@@ -1877,6 +1914,10 @@
 "can attack Wesnoth again. After we escaped, I suspect he went back east to "
 "find us."
 msgstr ""
+"Počkat. Nejsem si jist, že tohle je to nejlepší řešení. Jestliže 
půjdeme na "
+"východ bez otálení, mohli bychom nalézt liche Mal-Ravenala, který nás 
napadl "
+"a zneškodníme ho, než znovu zaútočí na Wesnoth. Mám takové tušení, 
že se po "
+"našem úniku vydal zpět na východ a hledá nás."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:101
 msgid ""
@@ -1900,17 +1941,18 @@
 "further into these lands now, or do we want to try to turn back and defeat "
 "this necromancer?"
 msgstr ""
-"Porazili jsme pohraniční stráž, ale stále se můžeme vrátit zpět. 
Chceme jít "
-"dále do těchto zemí, nebo se obrátit zpět a zničit toho nekromanta?"
+"Porazili jsme pohraniční stráž, ale stále se můžeme vrátit zpět. 
Půjdeme "
+"dále do těchto zemí, nebo se obrátíme zpět a zničíme toho nekromanta?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:136
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:340
 msgid "Hmm..."
-msgstr "Hm..."
+msgstr "Hmm..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:138
 msgid "I wish to destroy the evil before it can spread. East we go!"
 msgstr ""
+"Chci zničit zlo hned v zárodku, než se bude moci rozšířit. Vyražme na 
východ!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:142
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
@@ -1921,13 +1963,12 @@
 msgstr "Ne!!! Utečou-li, nepovýší mne!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:156
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are right. It is foolish to go onward - we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
 msgstr ""
-"Máš pravdu\\, bylo by pošetilé jít dál\\, musíme porazit 
Mal-Skraata\\, "
-"obrátit se zpět a vydat se k severní předsunuté hlídce."
+"Máš pravdu. Bylo by pošetilé, jít dál - musíme porazit Mal-Skraata a 
obrátit "
+"se zpět a vydat se k severnímu stanovišti."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:160
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
@@ -1959,37 +2000,37 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:4
 msgid "Undead Crossing"
-msgstr "Brod nemrtvých"
+msgstr "Křižovatka nemrtvých"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:42
 msgid "Mal-un-Karad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-un-Karad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road; it is time to turn northwards, away from these undead."
 msgstr ""
 "Ty močály vypadají neprůchodně. Nemyslím, že dokážeme pokračovat 
touto "
-"cestou."
+"cestou; je čas otočit se na sever, pryč od těch nemrtvých."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:88
 msgid ""
 "We must cross this river, then. We must make haste, already we have wasted "
 "too much time. Undead have positioned themselves in the middle of the ford."
 msgstr ""
+"Musíme překročit řeku. Spěchejme, již jsme ztratili příliš mnoho 
času. "
+"Nemrtví zaujmuli postavení přímo na brodu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. Ogres live there, as do orcs. We "
 "should proceed with caution. The undead are dangerous, but the orcs may be "
 "more dangerous still."
 msgstr ""
-"Za touto řekou leží severní země. Žijí tam obři, a také skřeti. 
Musíme "
-"pokračovat obezřetně. Stále si myslím, že bychom měli jít přímo ke 
králi, "
-"ale to nyní není možné."
+"Za touto řekou leží Severní země. Žijí tam obři, a také skřeti. 
Musíme "
+"pokračovat obezřetně. Nemrtví jsou nebezpeční, ale obři by mohli být 
ještě "
+"horší."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:96
 msgid ""
@@ -2005,12 +2046,11 @@
 msgstr "Povolávám z hlubin této řeky nestvůry, jež vás zničí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this foul sorcerer has "
 "learned to call up monsters from the deep!"
 msgstr ""
-"Zdá se, že kromě povolávání nemrtvých se tento lich naučil povolávat 
i "
+"Zdá se, že kromě povolávání nemrtvých se tento lich naučil vyvolávat 
i "
 "démony!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
@@ -2019,15 +2059,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:57
 msgid "Mal-Tar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Tar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:71
 msgid "Mal-Kallat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Kallat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:89
 msgid "Defeat either enemy necromancer"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž kteréhokoliv nepřátelského nekromata"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:116
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
@@ -2038,6 +2078,8 @@
 "This is bad. We are in the middle of enemy territory, with enemies to the "
 "east and west and mountains to the north and south."
 msgstr ""
+"Tohle je zlé. Jsme uprostřed nepřátelského území, s nepřáteli na 
východ i na "
+"západ a s horami na severu a jihu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
@@ -2073,6 +2115,9 @@
 "our path. We have to get out of this range, either to the east or west, then "
 "head north."
 msgstr ""
+"Chtěl jsem vyrazit okamžitě na sever, ale zdá se, že v cestě nám 
stojí hory. "
+"Musíme se dostat pryč z tohoto horského pásma, buď vyrazit na východ 
nebo na "
+"západ a pak rovnou na sever."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:154
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
@@ -2088,44 +2133,43 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:55
 msgid "Halrad"
-msgstr ""
+msgstr "Halrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:69
 msgid "Halric"
-msgstr ""
+msgstr "Halric"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:83
 msgid "Halrod"
-msgstr ""
+msgstr "Halrod"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:98
 msgid "Mal-Grekulak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Grekulak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:113
 msgid "Mal-Xakralan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Xakralan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:128
 msgid "Mal-Uknalu"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Uknalu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:222
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will fight soon, my lord. Look, night approaches; they will soon attack. "
 "I hope we can hold them off."
 msgstr ""
-"Musíme brzy zahájit boj, můj pane. Noc přichází, brzy zaútočí. 
Doufám, že je "
-"dokážeme zadržovat."
+"Musíme brzy zahájit boj, můj pane. Noc přichází a oni brzy zaútočí. 
Doufám, "
+"že je dokážeme zadržet."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:226
 msgid "Very well. But this... Mal-Ravanal, that you spoke of, is he here?"
-msgstr ""
+msgstr "Velmi dobře. Ale tento...Mal-Ravanal, o kterém mluvíš, je zde?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:230
 msgid "I do not sense his magic, but he might be concealing his presence."
-msgstr ""
+msgstr "Necítím jeho magii, ale mohl by skrývat svou přítomost."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:234
 msgid ""
@@ -2135,30 +2179,28 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:246
 msgid "The undead are tearing down our defences!"
-msgstr ""
+msgstr "Nemrtví bourají naši obranu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:270
-#, fuzzy
 msgid "I have died, and with me gone the city shall fall."
-msgstr "Zemřel jsem, a moje město padne."
+msgstr "Zemřel jsem, a beze mne padne i mesto."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:282
-#, fuzzy
 msgid "Look, the sun has risen, and the undead are retreating."
-msgstr "Podívej, vychází slunce. Nemrtví ustupují."
+msgstr "Podívej, vychází slunce a nemrtví ustupují."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:294
 msgid "Messenger of Doom"
-msgstr ""
+msgstr "Zvěstovatel zkázy"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:300
-#, fuzzy
 msgid "I come bearing a message from my leader."
-msgstr "Přináším zprávu od svého pána:"
+msgstr "Přináším zprávu od svého pána."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:304
 msgid "Very well, you may read it. It might tell us something useful."
 msgstr ""
+"Tak dobrá, můžeš si to přečíst. Mohli bychom se dozvědět něco 
užitečného."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:308
 msgid ""
@@ -2172,29 +2214,41 @@
 "behind the lines in safety while others braver than you fought and died in "
 "your name.'"
 msgstr ""
+"Říká: 'Výborně; porazili jste některé z mých ne tak mocných 
kapitánů, a "
+"zlomek mých hord. Kdybych přitáhl s celou silou svých strašlivých 
legií, "
+"rozmáčkl bych vás jako dotěrný hmyz. Ale co hledám, je vítězství, 
které "
+"ukáže skutečný rozsah mé moci. Narozdíl od velikého generála 
Gweddryho se "
+"nesnažím skrývat za brněními svých vojáků! Ty, veliteli Gweddry, jsi "
+"zbabělec! Potulní pěvci mohou zpívat písně o tom, jak jsi porazil mé "
+"kapitány, ale ve skutečnosti jsi neudělal nic než že jsi se skrýval 
hluboko "
+"za bojovými liniemi v bezpečí, zatímco jiní, statečnější než ty, 
bojovali a "
+"umírali ve tvém jméně.'"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:312
 msgid ""
 "What is the point of this message? Does it consist of anything more than "
 "insults?"
 msgstr ""
+"Jaký smysl má tato zpráva? Je v ní také něco jiného než jen samé 
urážky?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:316
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The point is that you did not defeat my Lord's minions, it was others doing "
 "the work for you! The mighty Gweddry himself would last but a few moments in "
 "actual combat. And my master seeks to prove this. He challenges you, "
 "Gweddry, to a contest, a battle."
 msgstr ""
-"Ztichni! Říká: Pochybuji, že by Gweddry vydržel byť jen dvě sekundy v "
-"opravdovém boji. A dokážu to. Vyzývám tě, Gweddry, na souboj."
+"Jde o to, že ty jsi neporazil sluhy mého pána, to jiní, za tebe udělali "
+"práci! Sám mocný Gweddry by vydržel ve skutečném boji jen velmi 
krátce. Aby "
+"to můj pán dokázal, vyzývá tě, Gweddry, k zápasu v bitvě."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:320
 msgid ""
 "What are his terms? I won't accept anything obviously weighted towards his "
 "victory!"
 msgstr ""
+"Jaké si klade podmínky? Nepřistoupím na nic, co by zcela jasně mohlo 
vést k "
+"jeho vítězství!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:324
 msgid ""
@@ -2202,63 +2256,64 @@
 "pick your six best warriors and he will pick his six best. Then you will "
 "fight, to the death; until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
+"A to jen dokazuje, jaký jsi zbabělec. Nicméně, toto jsou jeho podmínky: 
Ty "
+"vybereš 6 svých nejlepších válečníků a on učiní totéž. Potom se 
utkáte v "
+"boji na život a na smrt; dokud jeden z vás nebude zničen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:328
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gweddry, I don't think you should accept. He is bound to bring more than six "
 "Undead to the battle; he will bring an army!"
 msgstr ""
 "To je velmi zajímavá představa souboje. Gweddry, nemyslím, že bys to 
měl "
-"přijmout. Přivede k tomu „souboji“ víc než sedm nemrtvých."
+"přijmout. Přivede k tomu „souboji“ určitě víc než jen sedm 
nemrtvých!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:332
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I think you should accept. There is a small chance that it will be a "
 "fair fight, and otherwise we will definitely have to face his whole undead "
 "army."
 msgstr ""
-"Řekl bych, že bys měl přijmout. Přinejmenším nám to zajišťuje 
trochu čestný "
-"boj; v opačném případě bychom čelili celé té armádě nemrtvých."
+"Řekl bych, že bys měl přijmout. Je alespoň malá šance, že to bude 
férový "
+"boj, v opačném případě budeme tak jako tak muset čelit celé armádě 
nemrtvých."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:336
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I will simplify your choice. Accept, coward, or face the onslaught of my "
 "lord's hordes at dawn tomorrow!"
 msgstr ""
-"Řeknu to jednoduše: Přijmi, nebo se postav náporu hord mého pána jako 
ten "
-"zbabělec, jímž jsi."
+"Tvé rozhodování zjednoduším. Buď přijmeš, zbabělče, nebo se 
postavíš náporu "
+"hord mého pána za zítřejšího soumraku!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:342
 msgid ""
 "I will accept this challenge. By your own master's terms, that proves I am "
 "no coward."
 msgstr ""
+"Přijímám výzvu. Za podmínek tvého pána, to jen dokazuje, že nejsem 
žádným "
+"zbabělcem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:351
 msgid "I will not accept a fight in which he will obviously cheat! I refuse!"
-msgstr ""
+msgstr "Nepřistoupím na boj, ve kterém bude zcela jistě podvádět! 
Odmítám!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:9
 msgid "No! I... die..."
-msgstr ""
+msgstr "Ne! Já.... umírám... "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:23
 msgid "We are doomed..."
-msgstr ""
+msgstr "Jsme odsouzeni k záhubě."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:37
 msgid "I... must... argh."
-msgstr ""
+msgstr "Já....musím...ach."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/deaths.cfg:51
 msgid "Wha'? Yah fail'd to give me protecshun..."
-msgstr ""
+msgstr "Coo? Tys mně nebyl schopnej ani ochránit.."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "occurrences on the eastern border of Wesnoth."
@@ -2267,7 +2322,6 @@
 "dít podivné věci."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:10
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
 "missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood. "
@@ -2276,18 +2330,20 @@
 "for many years."
 msgstr ""
 "Na polích se objevoval mrtvý skot a soumaři; a muži mizeli ze svých 
domů bez "
-"jakékoli stopy, až na tenkou stružku černé krve."
+"jakékoli stopy, až na tenkou stružku černé krve. Nejprve osadníci 
podezírali "
+"nájezdníky, ale na východ přeci nebylo nic než malé pohoří a dlouhé 
míle "
+"bažin, kde již po řadu let nebyl nikdo spatřen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:14
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The disappearances did not stop, and every day the terror grew greater. "
 "Eventually, the people living in the eastern villages sent a messenger to "
 "the King, asking for help. The messenger rode hard for many days and nights, "
 "and finally reached the city of Weldyn."
 msgstr ""
-"Strach se každým dnem stupňoval, až byli obyvatelé východních vesnic 
nuceni "
-"vyslat posla ke králi."
+"Případy zmizení nepřestaly, spíše každým dnem narůstaly. Nakonec 
lidé z "
+"východních vesnic vyslali posla ke králi, žádajíc o pomoc. Posel 
uháněl dnem "
+"i nocí a nakonec dosáhl města Weldynu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:19
 msgid ""
@@ -2296,28 +2352,32 @@
 "earlier on the southern border, attacks by Undead. Dacyn outlined a plan to "
 "combat these intrusions."
 msgstr ""
+"Když král obdržel znepokojující zprávy z místa činu, jeho rádce 
Dacyn měl k "
+"tomu mnohé co říci. Bylo zjevné, že tyto útoky mají spojitost s 
nájezdy "
+"nemrtvých, které se přihodily před časem na východní hranici. Dacyn 
nastínil "
+"plán, jak se vypořádat s těmito vpády."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the days of the king Garard I, three outposts had been built along the "
 "south-eastern border to stop Orcish raiders from the east from entering "
 "Wesnoth. Since that time, the lands beyond the mountains had turned to "
 "marsh, and the orcs had left the mountains for the lands in the North."
 msgstr ""
-"Král Garard I. nechal vystavět podél východních hranic tři pevnosti, 
aby "
-"bránily skřetím nájezdníkům z východu ve vstupu do Wesnothu. Od těch 
časů se "
-"země na východě proměnily v močály, a skřeti odešli z hor do 
severních zemí."
+"Za dnů krále Gararda I, tři stanoviště, byla vybudována podél 
jihovýchodní "
+"hranice, aby bylo bráněno skřetím nájezdníkům v průniku na území 
Wesnothu. "
+"Během dalších let se země za horami změnila v močály a skřeti odešli 
z hor, "
+"aby se usadili v zemích na severu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One of them, the South Guard, had been the site of the previous attacks, and "
 "was still occupied. Konrad II decided to re-man the other outposts also. He "
 "sent two of the most promising young officers to them."
 msgstr ""
-"Konrád II. se rozhodl tyto výspy znovu opatřit posádkou. Vyslal tři ze 
svých "
-"nejnadějnějších mladých důstojníků, aby osadníky chránili."
+"Jedno ze stanovišť, Jižní základna, bylo místem předchozích útoků a 
proto "
+"stále s posádkou. Konrad II se rozhodl obsadit i další. Vyslal dva 
nadějné "
+"mladé důstojníky, ke stráži zbylých dvou stanovišť."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:33
 msgid ""
@@ -2325,17 +2385,20 @@
 "he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage. It is with them "
 "this story is concerned."
 msgstr ""
+"Na severní stanoviště poslal Owaeca, klanového šlechtice. Na 
prostřední "
+"stanoviště vyslal Gweddryho, který jest doprovázen mágem Dacynem. Kolem 
nich "
+"se točí další příběh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/utils/intro.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "All went well once the King's forces arrived. There were no attacks for "
 "several weeks, and Gweddry's men started to grow uncautious. Then, at dawn "
 "one day, Gweddry and his men were roused by the startled cries of the night "
 "watchmen..."
 msgstr ""
-"Když královy síly dorazily, všechno se zdálo v pořádku. Po několik 
týdnů "
-"nedošlo k žádnému útoku, a Gweddryho muži začali být neopatrní."
+"Všichni dorazili v pořádku spolu s královskou armádou. Po řadu týdnů 
se nic "
+"nedělo a Gweddryho muži přestali být ostražití. Pak, za úsvitu nového 
dne, "
+"byli Gweddryho muži probuzeni překvapeným křikem noční hlídky..."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Lead the loyal armies of Wesnoth in battle against the undead hordes from "
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/cs.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/cs.po:1.41 wesnoth/po/wesnoth-httt/cs.po:1.42
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/cs.po:1.41 Mon Aug 1 11:43:48 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/cs.po    Tue Aug 23 22:39:47 2005
@@ -1,16 +1,16 @@
-# Czech translations for Battle for Wesnoth package.
-# Český překlad hry Battle for Wesnoth (Bitva o Wesnoth).
-# Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
-# This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
-# Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
-#
+# Czech translations for Battle for Wesnoth package.
+# Český překlad hry Battle for Wesnoth (Bitva o Wesnoth).
+# Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
+# This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
+# Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-30 12:32+0200\n"
-"Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-23 16:12+0100\n"
+"Last-Translator: Orsag <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -24,23 +24,23 @@
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Bojovník"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(nejlehčí)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:11
 msgid "Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Hrdina"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(nejtěžší)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "Champion"
-msgstr ""
+msgstr "Šampión"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:13
 msgid ""
@@ -54,7 +54,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:23
 msgid "Defeat either of the enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž kteréhokoliv z nepřátelských vůdců"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:27
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:67
@@ -83,7 +83,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:28
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:28
 msgid "Death of Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrád zemře"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:31
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:71
@@ -107,9 +107,8 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:32
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid "Death of Delfador"
-msgstr "Co říkáš, Delfadore?"
+msgstr "Delfador zemře"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:35
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:75
@@ -122,7 +121,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:91
 msgid "Death of Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Lisar zemře"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:39
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:79
@@ -145,7 +144,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:95
 msgid "Death of Kalenz"
-msgstr ""
+msgstr "Kalenz zemře"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:50
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:96
@@ -177,16 +176,16 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:47
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:142
 msgid "Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrád"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:60
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:139
 msgid "Urug-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Telfar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:78
 msgid "Unan-Ka'tall"
-msgstr ""
+msgstr "Unan-Ka'tall"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:138
 msgid ""
@@ -206,15 +205,14 @@
 "Myslel sis snad, že jsem si jen tak hrála? Potřebuji získat svoje 
dědictví!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:150
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is not so simple! We are back on the surface, but we are hardly safe. We "
 "barely know where we are. Look to the north... there are orcs about! Look to "
 "the south... there are the hordes of the undead!"
 msgstr ""
 "To není tak jednoduché! Jsme sice zpět na povrchu, ale v bezpečí jsme 
sotva. "
-"Vlastně ani nevíme, kde jsme. Pohlédni na sever... Samí skřeti! 
Pohlédni k "
-"jihu... Hordy nemrtvých!"
+"Vlastně ani nevíme, kde jsme. Pohlédni na sever... samí skřeti! 
Pohlédni k "
+"jihu... hordy nemrtvých!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:154
 msgid ""
@@ -225,13 +223,12 @@
 "proti nám?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:158
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a "
 "little longer... but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
 msgstr ""
-"Naším společným zájmem asi bude zůstat spojenci o trochu déle... Tak i 
tak "
-"ale chci Žezlo, a jednoho dne jej také dostanu!"
+"Možná je v zájmu nás obou zůstat ještě na nějakou dobu spojenci… 
ale já chci "
+"to Žezlo, a jednoho dne ho taky dostanu !!!!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:162
 msgid "Then let us devise a battle plan."
@@ -245,10 +242,10 @@
 msgid ""
 "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
 msgstr ""
-"Ano, princezno. Soudím, že nyní proti mně použiješ Žezlo, není-liž 
pravda?"
+"Ano, dokázali jsme to. Soudím, že nyní hodláš to Žezlo použít proti 
mě, není-"
+"liž pravda?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:179
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No, I was thinking... I don't really want to kill you. I have what I came to "
 "get. So if you promise never to come south of the great river, I will spare "
@@ -262,8 +259,8 @@
 "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
 "Scepter or no Scepter."
 msgstr ""
-"Při vší úctě, princezno, spíš jsme to my, kdo ušetříme tebe, ať 
máš Žezlo "
-"nebo nemáš."
+"Při vší úctě, princezno, opět jsme to my, kdo ušetříme tebe, ať 
máš Žezlo "
+"nebo ne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:187
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
@@ -280,16 +277,16 @@
 msgstr ""
 "Přátelé, klid! Jsme sice venku z tunelů, nejsme však stále v bezpečí. 
Jsme "
 "kdesi ve vyprahlých a divokých severních krajích, a to je vše, co víme. 
"
-"Pohleďte: na severu skřeti, na jihu temné hordy. Nesmíme spolu bojovat, 
sic "
-"všichni zemřeme!"
+"Pohleďte: na severu skřeti, na jihu temné hordy. Nesmíme bojovat mezi "
+"sebou, sic všichni zemřeme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:195
 msgid ""
 "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
 "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
 msgstr ""
-"Myslím, že bychom si měli navzájem pomáhat o něco déle; bude to 
výhodné pro "
-"nás pro oba... Ale co budeme dělat? Jak se můžeme ubránit?"
+"Myslím, že bychom si měli navzájem pomáhat o něco déle; bude to 
oboustranně "
+"výhodné... Ale co budeme dělat? Jak se můžeme ubránit?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:202
 msgid ""
@@ -309,6 +306,7 @@
 "odpočinek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We should indeed seek refuge there, my lord, but not by going east along the "
 "river. Its name means 'The River of Bones'. Great and evil creatures lurk "
@@ -316,7 +314,7 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
-"Skutečně bychom tam měli najít útočiště, můj pane, ale ne když 
půjdeme na "
+"Skutečně bychom tam měli hledat útočiště, můj pane, ale ne když 
půjdeme na "
 "východ podél řeky. Její jméno totiž znamená 'Řeka kostí'. Na jejích 
březích "
 "číhají ohromné a hnusné příšery a její vody se nedají pít. Nadto 
teče přes "
 "útesy Thorie: jimi po staletí neprošel žádný člověk ani elf, aniž 
zahynul. "
@@ -335,8 +333,8 @@
 "place for the crossing."
 msgstr ""
 "Můžeme si vybrat ze dvou cest, které se vyhýbají řece. Buďto půjdeme 
na "
-"sever, skrze starý domov mých lidí, a pak odbočíme na východ, kde moji 
lidé "
-"žijí dnes. Nebo můžeme jít na jih: projdeme močálem a potom půjdeme 
na "
+"sever, skrze pradávný domov mých lidí, a pak odbočíme na východ, kde 
moji "
+"lidé žijí dnes. Nebo můžeme jít na jih: projdeme močálem a potom 
půjdeme na "
 "východ a na sever. Ta jedna cesta přes řeku navíc nevadí, poněvadž 
znám "
 "bezpečné místo, kde ji můžeme přebrodit."
 
@@ -353,8 +351,8 @@
 "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
 msgstr ""
-"Staniž se, princezno. Třebaže jsi dcera královny, při tomto setkání ti 
"
-"neublížíme, protože jsi nám pomohla."
+"Staniž se, princezno. Třebaže jsi dcera královny, která je naším 
nepřítelem, "
+"tentokrát ti neublížíme, protože jsi nám pomohla."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:234
 msgid ""
@@ -375,6 +373,8 @@
 "Here we overlook the city of Weldyn. The great city. The ancient city. The "
 "city of evil. The city of good. The city of men."
 msgstr ""
+"Zde vidíme velké město Weldyn. Starodávné město. Město plné zla. 
Město plné "
+"dobra. Město lidí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:16
 msgid ""
@@ -382,6 +382,9 @@
 "when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
 msgstr ""
+"Toto město jsem neviděl celých sedmnáct roků. Před sedmnácti lety, 
jsem měl "
+"být na vrcholu své moci. Ale moje moc mě zklamala. Selhal jsem a nemohu to 
"
+"odčinit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
 msgid ""
@@ -391,6 +394,10 @@
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
 msgstr ""
+"Bitva byla dlouhá a těžká. Porazili nás. Zabili Eldreda, ale věděl 
jsem, že "
+"Ašvířin hněv bude velký. Zabili mnoho nevinných. Musel jsem zachránit 
jejich "
+"říši. Musel jsem zachránit prince. Spěchal jsem do Weldynu, dřív než 
tam "
+"dorazí Ašvířiny stráže, kteří vykonají její ďábelské příkazy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -399,6 +406,10 @@
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
 msgstr ""
+"Ale selhal jsem. Přišel jsem pozdě. Vstoupil jsem do komnaty nejmladšího 
"
+"prince. Prince Konráda, právě když ho jeden z těch proklatých zloduchů 
"
+"probodnul. Všechno bylo ztracené. Dědicové byli mrtví. Nárok na trůn 
měla "
+"jen Ašvíra a její dcera."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -407,6 +418,9 @@
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Samozřejmě, ještě tě to překvapuje, ale taková je pravda. V rychlosti 
jsem "
+"zlikvidoval zloduchy, kteří vykonali tento mrzký čin. Potom jsem vzal 
mrtvé "
+"tělo malého prince a cválal pryč. Daleko, do krajiny Elfů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -416,6 +430,11 @@
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
 msgstr ""
+"Byla to zvláštní a tajemná náhoda, že paní elfů Paranda našla 
lidské dítě. "
+"Nevěděla, odkud pochází. Věděla však, že pokud by nezakročila, tak 
by ho "
+"sežrali orkové. Elfové cítili, že se na toto lidské dítě usmívá 
velké "
+"štěstí. Snad právě proto se tento pravdomluvný lid rozhodl přistoupit 
na můj "
+"plán."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -425,6 +444,11 @@
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
 msgstr ""
+"Po pochování mladičkého prince jsme souhlasili, že o něm již 
nepromluvíme. "
+"Místo toho jsme tomuto sirotkovi dali jmého Konrád a rozhodli se z z něj 
"
+"vychovat krále. Potom jsem řekl, že jsem zabil strážce ještě 
předtím, než "
+"vykonali svůj hrůzný čin. Nikdo by se to byl nedozvěděl. A jsem si 
jist, že "
+"to také nikdo nevěděl, až dosud."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
 msgid ""
@@ -434,16 +458,22 @@
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
 msgstr ""
+"Myslel jsem, že bychom z tebe jednou mohli mít krále, Konráde. Ale teď "
+"vidím, že osud rozhodl jinak. Navzdory veškerému zlu Ašvíry se Lisar na 
trůn "
+"hodí. Ona je královnou spravedlivě. Z dlouhého rodokmenu králů, který 
sahá "
+"až daleko k starým mořeplavcům ze západu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
 msgid ""
 "Now, let us not tarry here any longer! The dawn breaks! The time has come "
 "for the heir to the throne to claim it!"
 msgstr ""
+"Nemeškejme již ani minutu! Úsvit je tu! Přišel čas, aby následník 
trůnu "
+"vznesl svůj nárok!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:63
 msgid "Defeat Asheviere"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž Ašvíru"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:83
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:35
@@ -455,71 +485,84 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:32
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Vyprší počet kol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:109
 msgid "Haliel-Maga"
-msgstr ""
+msgstr "Haliel-Maga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:124
 msgid "Heford"
-msgstr ""
+msgstr "Heford"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:138
 msgid "Sir Kalm"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Kalm"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:153
 msgid "Asheviere"
-msgstr ""
+msgstr "Ašvíra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:178
 msgid ""
 "So, these rebels come at last to face me, while most of my army is off "
 "fighting the fickle clans."
 msgstr ""
+"Nuže, rebelové se se mnou konečně přišli utkat, a to když většina 
mé armády "
+"bojuje s těmi nevypočitatelnými klany."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:182
 msgid ""
 "Surrender, mother. The land's blood is spent. I have come to take my "
 "rightful place."
 msgstr ""
+"Vzdej se, matko. Mnoho krve již bylo prolito. Přišel jsem, abych si vzal, 
co "
+"mi patří."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:186
 msgid ""
 "Ahh. My own daughter, a turncoat. So it is true. Such treason my reign must "
 "endure! But endure it will."
 msgstr ""
+"Ach. Moje vlastni dcera, přeběhlice. Tak je to přece pravda. Jakou zradou 
je "
+"má vláda zkoušena! Zkouškou však projde."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:190
 msgid ""
 "How long must the people endure your rule? Give the throne to your daughter. "
 "She is the rightful heir. We even hold the scepter to prove it!"
 msgstr ""
+"Jak dlouho ještě budou lidé trpět tvou vládou? Předej trůn své 
dceři. Ona je "
+"právoplatným dědicem. Dokonce máme v držení i Žezlo, abychom 
podpořili svůj "
+"nárok!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:194
 msgid ""
 "Delfador! My old tormentor! Treason! Men! Seize them! Kill them! Kill them "
 "all!"
 msgstr ""
+"Delfador! Můj starý trýznitel! Zrada! Muži! Chopte se jich! Zabijte je! "
+"Zabijte je všechny!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:205
 msgid "Treason! The evil ones have slain me!"
-msgstr ""
+msgstr "Zrada! Ti zloduchové mne zabili!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:209
 msgid "And so passes Asheviere, the dark queen of Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "A tak odchází Ašvíra, temná královna Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:213
 msgid "We have won at last! Li'sar! You will be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Tak jsme nakonec vyhráli! Lisar! Budeš královnou!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:217
 msgid ""
 "Yes, but I won't ever forget what you have done for me, Konrad, Delfador, "
 "and Kalenz."
 msgstr ""
+"Ano, ale nikdy nezapomenu, co jste pro mne Konráde, Delfadore a Kalenzi "
+"učinili."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
@@ -533,40 +576,32 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:21
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:24
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž všechny nepřátelské vůdce"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid "Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires"
-msgstr ""
-"\n"
-"Úkol:\n"
-"@Znič oba nepřátelské vůdce nebo\n"
-"@Znič jednoho nepřátelského vůdce a vydrž, než vyprší časový 
limit\n"
-"Porážka:\n"
-"#Smrt Konráda\n"
-"#Vyčerpání počtu kol"
+msgstr "Poraž jednoho nepřátelského vůdce a odolávej druhému než 
vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:59
 msgid "Dwaba-Kukai"
-msgstr ""
+msgstr "Dwaba-Kukai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:75
 msgid "Managa'Gwin"
-msgstr ""
+msgstr "Managa'Gwin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:108
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:232
 msgid "Bugg"
-msgstr ""
+msgstr "Bugg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:120
 msgid "Xnamas"
-msgstr ""
+msgstr "Xnamas"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:132
 msgid "Inalai"
-msgstr ""
+msgstr "Inalai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:165
 msgid ""
@@ -606,7 +641,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:211
 msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
-msgstr "Sklapni červe! Já jsem vládce!"
+msgstr "Sklapni, já jsem tady šéf červe!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:236
 msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
@@ -617,9 +652,8 @@
 msgstr "(povzdech) Zabil by někdo prosím tohohle idiota?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:256
-#, fuzzy
 msgid "But... but... how can this be happening to me?"
-msgstr "Ale... Ale... Jak se mi to mohlo stát?"
+msgstr "Ale... Ale... Jak se mi tohle mohlo stát?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:260
 msgid "Who was that idiot?"
@@ -627,19 +661,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:276
 msgid "Gwaba"
-msgstr ""
+msgstr "Gwaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:277
 msgid "Nepba"
-msgstr ""
+msgstr "Nepba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:278
 msgid "Triram"
-msgstr ""
+msgstr "Triram"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:281
 msgid "Mriram"
-msgstr ""
+msgstr "Mriram"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:285
 msgid "Free at last! Now death to the Orcs!"
@@ -647,31 +681,31 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:300
 msgid "Mabooa"
-msgstr ""
+msgstr "Mabooa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:303
 msgid "Earooa"
-msgstr ""
+msgstr "Earooa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:304
 msgid "Nethuns"
-msgstr ""
+msgstr "Nethuns"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:307
 msgid "Gwoama"
-msgstr ""
+msgstr "Gwoama"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:311
 msgid "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
-msgstr "Nyní jsme volní, spolelečně zničíme naše věznitele!"
+msgstr "Nyní jsme volní, společně zničíme naše věznitele!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:326
 msgid "Kaba"
-msgstr ""
+msgstr "Kaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:329
 msgid "Kwabao"
-msgstr ""
+msgstr "Kwabao"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:334
 msgid "Freedom! Now where are those Orcs? Let me at 'em!"
@@ -679,53 +713,53 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:349
 msgid "Gwimli"
-msgstr ""
+msgstr "Gwimli"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:350
 msgid "Jarla"
-msgstr ""
+msgstr "Jarla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:353
 msgid "Gwarloa"
-msgstr ""
+msgstr "Gwarloa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:357
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs! The main "
 "cage where they keep most of the mermen is in the north-west!"
 msgstr ""
-"Děkujeme ti, že jsi nás osvobodil! Nyni ti pomůžeme v boji s těmi 
ďábelskými "
-"skřety!\n"
-"Hlavní klec, ve které vězní nejvíce vodního lidu, je na jihovýchodě"
+"Děkujeme ti, že jsi nás osvobodil! Nyni ti můžeme pomoci v boji s těmi "
+"ďábelskými skřety!\n"
+"Hlavní klec, ve které vězní nejvíce vodního lidu, je na severozápadě!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:372
 msgid "Heldaga"
-msgstr ""
+msgstr "Heldaga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:373
 msgid "Apalala"
-msgstr ""
+msgstr "Apalala"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:374
 msgid "Oceanus"
-msgstr ""
+msgstr "Oceanus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:376
 msgid "Tini"
-msgstr ""
+msgstr "Tini"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:380
 msgid "Elcmar"
-msgstr ""
+msgstr "Elcmar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:381
 msgid "Aigaion"
-msgstr ""
+msgstr "Aigaion"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:386
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
-msgstr "Smrt skřetům! Pojďte chlapi, budeme s nimi bojovat a zabijeme je!"
+msgstr ""
+"Smrt skřetům! Pojďte chlapi, budeme s nimi bojovat, nezaslouží nic než 
smrt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:401
 msgid ""
@@ -749,7 +783,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:62
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:522
 msgid "Delfador"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:429
 msgid "I am perfectly safe, friend!"
@@ -878,7 +912,7 @@
 "century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the city "
 "falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
 msgstr ""
-"Zaslechl jsem špatné zvěsti: Ašvíra začala obléhat Elensefar, ničíc 
staletou "
+"Přináším špatné zvěsti: Ašvíra začala obléhat Elensefar, ničíc 
staletou "
 "dohodu mezi Wesnothem a tímto městským státem. Jestliže město padne, 
nelze "
 "říci, kolik dalších zemí bude pohlceno!"
 
@@ -897,7 +931,6 @@
 "Elensefaru, jakmile ho zabezpečíš."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:633
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I fear I will struggle to do this on my own... but what must be must be. How "
 "do I get to Elensefar?"
@@ -913,7 +946,7 @@
 msgstr ""
 "Poté co jsi přerušil skřetí hegemonii nad mořem, bude cesta lodí asi "
 "nejbezpečnější. Pluj podél břehu a můžeš se pak vylodit několik mil 
od "
-"Elensefaru. Buď opatrný!"
+"Elensefaru. Spěchej!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:661
 msgid ""
@@ -934,36 +967,36 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:24
 msgid "Defeat the enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž nepřátelského vůdce"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:27
 msgid "Resist until the end of the turns"
-msgstr ""
+msgstr "Vydrž až do konce kol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:41
 msgid "Death of Sir Kaylan"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Kaylan zemře"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:69
 msgid "Sir Kaylan"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Kaylan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:90
 msgid "Mokolo Qimur"
-msgstr ""
+msgstr "Mokolo Qimur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:112
 msgid "Veocyn"
-msgstr ""
+msgstr "Veocyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:124
 msgid "Yran"
-msgstr ""
+msgstr "Yran"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:133
 msgid "Haldiel"
-msgstr ""
+msgstr "Haldiel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:152
 msgid ""
@@ -1029,7 +1062,6 @@
 msgstr "A ta loď nás vezme na ostrov Anduin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:184
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many magi."
@@ -1074,6 +1106,9 @@
 "the plains under the midday sun they can fell the toughest foes with sharp "
 "spears and under heavy hoofs!"
 msgstr ""
+"Elfové mohou sice být pány lesa, ale jezdci jsou také silní. Na 
pláních pod "
+"poledním sluncem rozdrtí i nejtvrdšího nepřítele nabroušenými kopími 
a "
+"kopyty koní."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:207
 msgid ""
@@ -1101,27 +1136,27 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:225
 msgid "Yredd"
-msgstr ""
+msgstr "Yredd"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:237
 msgid "Tarcyn"
-msgstr ""
+msgstr "Tarcyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:249
 msgid "Syryn"
-msgstr ""
+msgstr "Syryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:261
 msgid "Cicyn"
-msgstr ""
+msgstr "Cicyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:273
 msgid "Ginvan"
-msgstr ""
+msgstr "Ginvan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:285
 msgid "Simyr"
-msgstr ""
+msgstr "Simyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:303
 msgid ""
@@ -1143,7 +1178,6 @@
 "temné královny."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:330
-#, fuzzy
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port."
 msgstr "Nesplnil jsem svou povinnost chránit pravého dědice a přístav."
 
@@ -1158,15 +1192,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:16
 msgid "Defeat Kojun Herolm"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž Kojuna Herolma"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:145
 msgid "Kojun Herolm"
-msgstr ""
+msgstr "Kojun Herolm"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:159
 msgid "Mokho Kimer"
-msgstr ""
+msgstr "Mokho Kimer"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:183
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
@@ -1192,7 +1226,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:226
 msgid "Niodien"
-msgstr ""
+msgstr "Niodien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:230
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
@@ -1200,7 +1234,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:246
 msgid "Loflar"
-msgstr ""
+msgstr "Loflar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:250
 msgid ""
@@ -1213,46 +1247,49 @@
 "NE - Dan'Tonk\n"
 "SE - Fort Tahn"
 msgstr ""
+"SV - Dan'Tonk\n"
+"JV - Pevnost Tahn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:272
 msgid "Dan'Tonk, we are so close to Weldyn."
-msgstr ""
+msgstr "Dan'Tonku, jsme již blízko Weldynu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:276
 msgid ""
 "We dare not confront Asheviere yet. We must retrieve the Scepter of Fire and "
 "gather more allies in the north."
 msgstr ""
+"Neodvažujeme se ještě střetnout s Ašvírou. Musíme získat Ohnivé 
Žezlo a "
+"shromáždit více spojenců na severu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:330
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:415
 msgid "Ambushed!"
-msgstr ""
+msgstr "Přepadeni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
 msgstr "Trpasličí dveře"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid "Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom"
-msgstr "Konečně, toto je vchod do trpasličího království."
+msgstr "Přesuň Konráda ke vstupu do Trpasličího království"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:60
 msgid "Knafa-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "Knafa-Telfar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:78
 msgid "Urug-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Tan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:97
 msgid "Shuuga-Mool"
-msgstr ""
+msgstr "Shuuga-Mool"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:127
 msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
-msgstr "Dveře jsou zavřené a zevnitř zapřené"
+msgstr "Dveře jsou zavřené a zevnitř zapřené!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:131
 msgid "We can't get in! What should we do now?"
@@ -1268,7 +1305,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:139
 msgid "Then we must make it to that tunnel!"
-msgstr "Musíme tedy jít tunelem!"
+msgstr "Musíme se tedy k tomu tunelu dostat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:153
 msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
@@ -1276,7 +1313,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:157
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr "Váhám, zdali vstoupit. V temnotě to bude dost obtížné!"
+msgstr "Váhám, zda-li vstoupit. V temnotě to bude dost obtížné!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:161
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
@@ -1288,7 +1325,7 @@
 "without rest. More will surely come!"
 msgstr ""
 "Zničili jsme ty hnusné skřety, hlídající tuto zem, ale musíme 
pokračovat dál "
-"bez odpočinku."
+"bez odpočinku. Jistě přijdou další!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:183
 msgid ""
@@ -1308,11 +1345,11 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:321
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:88
 msgid "Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Lisar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:196
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Královská stráž"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:208
 msgid ""
@@ -1320,9 +1357,8 @@
 "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
 "mines, which lie ahead of us!"
 msgstr ""
-"No jé! Prošli jsme nebezpečnou mlhou hor a jediné, co nás tu čeká, je "
-"nepořádek! Pojďte, muži! Musíme jít do těch důlních šachet, které 
před námi "
-"leží!"
+"No jé! Prošli jsme nebezpečnou mlhou hor a teď je před námi jen chaos! "
+"Pojďte, muži! Musíme jít do těch důlních šachet, které před námi 
leží!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:218
 msgid ""
@@ -1341,7 +1377,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:234
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:282
 msgid "Cuttle Fish"
-msgstr ""
+msgstr "Sépie"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:238
 msgid "Ruarrrrr!!!"
@@ -1352,7 +1388,6 @@
 msgstr "V tom jezeře se skrývala příšera!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:250
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
 "lakes near the Dwarven Kingdoms."
@@ -1366,7 +1401,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:268
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
-msgstr "Jediné, co zde vidím, jsou ruiny a zubožené vesnice."
+msgstr "Jediné, co zde vidím, jsou ruiny a zpustošené vesnice."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:272
 msgid ""
@@ -1381,16 +1416,14 @@
 msgstr "Otroci těch nechutných skřetů? Musíme je osvobodit!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:280
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retrieve the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
 msgstr ""
-"To není zrovna nejmoudřejší nápad, naším úkolem je získat Ohnivé 
žezlo. Když "
-"zpomalíme v pochodu, obklíčí nás hordy skřetů."
+"To není zrovna nejmoudřejší nápad, neboť naším úkolem je získat 
Ohnivé "
+"žezlo. Když budeme otálet na tomto místě, obklíčí nás hordy 
skřetů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:284
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Delfador. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
@@ -1403,13 +1436,12 @@
 msgstr "Sice se mi to nelíbí, ale poslechnu tvojí rady."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:306
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My uncle used to smuggle... err... I mean... trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
 "Můj strýc pašoval... ehmmm... chtěl jsem říct... prodával jídlo 
trpaslíkům. "
-"Dokázal dostat káry obilí i přímo pod nosem těch odporných skřetů."
+"Dokázal dostat káry obilí i přímo pod nosy těch odporných skřetů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:310
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
@@ -1417,7 +1449,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:375
 msgid "Uncle Somf"
-msgstr ""
+msgstr "Strýček Somf"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:379
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
@@ -1429,11 +1461,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:59
 msgid "Uradredia"
-msgstr ""
+msgstr "Uradredia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:66
 msgid "Parandra"
-msgstr ""
+msgstr "Parandra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:84
 msgid ""
@@ -1442,8 +1474,8 @@
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
 "Buďte pozdraveni a vítejte v našem hlavním městě. Měli byste být 
poctěni: je "
-"to totiž už půl století -- neboli pro vaše chápání jedna generace -- 
co byl "
-"jakýkoli člověk jsoucí přítelem elfů hoden toho, aby zde stanul."
+"to totiž už půl století -- pro vás celá jedna generace -- co byl 
jakýkoli "
+"člověk jsoucí přítelem elfů hoden toho, aby zde stanul."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:88
 msgid "We are indeed honored."
@@ -1462,16 +1494,16 @@
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
 msgstr ""
-"Zmlkni, bláhové děvče! Divím se, že i přes takovouto aroganci 
královské "
-"rodiny Wesnothu toto dávné spojenectví stále trvá."
+"Zmlkni, pošetilá dívko! Je se čemu divit, že královská rodina Wesnothu 
již "
+"před časy nedokázala udržet dávná spojenectví a ta se rozpadla v 
prach?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:100
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes... you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I "
 "apologize for my discourtesy."
 msgstr ""
-"Ano... Máte pravdu, pane. Jsem to já, kdo je poctěn, a prosím za 
odpuštění."
+"Ano... máte pravdu, pane. Jsem to já, kdo je poctěn přítomostí na tomto 
"
+"místě, a prosím za odpuštění."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:104
 msgid ""
@@ -1512,11 +1544,10 @@
 "Rescued him from my mother? But seventeen years ago Konrad would have been "
 "an infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
-"Zachráněn před mou matkou? Ale před sedmnácti lety byl přece Konrád "
+"Zachráněn před mou matkou? Ale před sedmnácti lety musel přece Konrád 
být "
 "nemluvně! O čem to mluvíte?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:128
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your mother has much blood upon her hands, child. She has had many killed "
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
@@ -1553,7 +1584,7 @@
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
 msgstr ""
-"Osobně jsem ji neviděl, ale slyšel jsem mnoho hodnověrných zpráv. 
Ašvíra má "
+"Osobně jsem to neviděl, ale slyšel jsem mnoho hodnověrných zpráv. 
Ašvíra má "
 "skutečně ruce potřísněny krví princů. Také povolila skřetům, aby 
pustošili "
 "krajinu; tím ztratila veškerou úctu svých lidí."
 
@@ -1576,7 +1607,6 @@
 "Konrád má Žezlo. To on usedne na trůn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I have the Scepter! I will return and the people will accept me as "
 "Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and I "
@@ -1585,14 +1615,14 @@
 msgstr ""
 "Výborně, mám Žezlo! Vrátím se, a lid mne uzná jako královnu! Moje 
matka je "
 "jenom královna matka. Trůn je právem můj a budu z něho vládnout 
spravedlivě "
-"a čestně. Možná ti dokonce povolím, abys byl mým rádcem, Delfadore."
+"a čestně. Možná tě dokonce přijmu jako svého rádce, Delfadore."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:168
 msgid ""
 "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You have "
 "it now only because we helped you get it."
 msgstr ""
-"I když máš Žezlo, princezno, je právem náleží Konrádovi. Nyní jej 
máš jen "
+"I když máš Žezlo, princezno, tak právem náleží Konrádovi. Nyní jej 
máš jen "
 "díky tomu, že jsme ti k němu dopomohli."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
@@ -1604,8 +1634,8 @@
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
 msgstr ""
-"Bude-li to nezbytné, princezno, zeptám se Konráda, zda o něj budete spolu 
"
-"bojovat."
+"Bude-li to nezbytné, princezno, požádám Konráda, aby se s tebou o něj 
utkal "
+"v souboji."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:180
 msgid ""
@@ -1625,9 +1655,9 @@
 "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
 "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
 msgstr ""
-"Delfadore, ty jsi ho pozvedl, aby byl nadaný, chytrý, čestný a 
spravedlivý. "
-"Válečník, který má respekt a cení si míru. Trůn již není místem 
pro něho. Ty "
-"víš, o čem hovořím, Delfadore."
+"Delfadore, ty jsi ho vychoval pozvedl, aby byl nadaný, chytrý, čestný a "
+"spravedlivý. Válečník, který má respekt a cení si míru. Trůn již 
není místem "
+"pro něho. Ty víš, o čem hovořím, Delfadore."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:195
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
@@ -1637,7 +1667,9 @@
 msgid ""
 "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
 "and claim the throne of Wesnoth."
-msgstr "Dočkej času, krásná princezno. Prozatím běž a bojuj o trůn 
Wesnothu."
+msgstr ""
+"Dočkej času, krásná princezno. Prozatím běž a vznes svůj nárok na 
trůn "
+"Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:203
 msgid ""
@@ -1702,15 +1734,15 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:235
 msgid ""
 "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
-msgstr "Pověz mi, Lisar, chceš bojovat se svou vlastní matkou o trůn?"
+msgstr "Pověz mi, Lisar, jsi ochotna bojovat se svou vlastní matkou o trůn?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:239
 msgid ""
 "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, Elf-"
 "king."
 msgstr ""
-"Je to pro dobro státu. Jestliže to bude potřeba, budu s ní bojovat, 
elfský "
-"králi."
+"Je to pro dobro této země. Jestliže to bude potřeba, budu s ní bojovat, "
+"elfský králi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:243
 msgid ""
@@ -1745,7 +1777,7 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
-"Tak, elfská rada se usnesla. Ale kterou cestou se dáme dál? Brod u Abezu "
+"Nuže, elfská rada se usnesla. Ale kterou cestou se dáme dál? Brod u Abezu 
"
 "nebude průchodný, protože jej budou jistě hlídat a bránit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:259
@@ -1765,7 +1797,7 @@
 "there were such things as dragons!"
 msgstr ""
 "Dračí hory? To zní velmi nebezpečně! Nevěděl jsem, že by takové 
věci jako "
-"draci ještě existovaly!"
+"draci existovaly!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
 msgid ""
@@ -1774,8 +1806,7 @@
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
 "Již mnoho let nikdo neviděl draky v těchto horách, ale staré jméno jim "
-"zůstalo. I tak bude ale naše cesta nebezpečná. Nemohli bychom jít jiným 
"
-"směrem?"
+"zůstalo. I tak bude ale naše cesta nebezpečná. Nemohli bychom jít 
jinudy?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
 msgid ""
@@ -1783,33 +1814,33 @@
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
-"Všechny směry jsou nebezpečné, ale v tomto je alespoň nějaká naděje. "
-"Odpočiňte si a potom půjdete, přátelé. Štěstěna se na vás zatím 
smála oproti "
-"všem nebezpečím. Snad vám zachová přízeň i nadále."
+"Všechny cesty jsou nebezpečné, ale na této cestě máme alespoň nějakou 
"
+"naději. Odpočiňte si a potom vyražte, přátelé. Štěstěna se na vás 
zatím "
+"smála oproti všem nebezpečím. Snad vám zachová přízeň i nadále."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
-msgstr "Elfové v tísni"
+msgstr "Elfové v obležení"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the signpost in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Přesuň Konráda na rozcestí na severozápadě"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:158
 msgid "Knafa-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "Knafa-Tan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:177
 msgid "Maga-Knafa"
-msgstr ""
+msgstr "Maga-Knafa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:197
 msgid "Galdrad"
-msgstr ""
+msgstr "Galdrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:211
 msgid "Chantal"
-msgstr ""
+msgstr "Chantal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:227
 msgid ""
@@ -1922,12 +1953,10 @@
 "jak jenom umíme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid "I... I don't think I can make it anymore."
-msgstr "Já... myslel jsem si, že zvládnu udělat víc."
+msgstr "Já... já nemyslím, že to dokážu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:333
-#, fuzzy
 msgid "Prince... you must keep fighting! Nooooooo!"
 msgstr "Princi... nesmíš přestat bojovat! Néééé!"
 
@@ -1936,9 +1965,8 @@
 msgstr "Je konec, jsem zničen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:351
-#, fuzzy
 msgid "I have... have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
-msgstr "Já jsem... pochybil ve své úloze ochránit prince! Jsem zničen."
+msgstr "Já... pochybil jsem ve své úloze ochránit prince! Jsem zničen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:355
 msgid "Don't die, Delfador! Please, you have to stay alive!"
@@ -1997,16 +2025,21 @@
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
+"A tak byla vláda temné královny ukončena a Lisar, dcera Haldricova byla "
+"korunována královnou Wesnothu a stala se držitelkou Ohnivého Žezla, 
které "
+"bude předáváno jejím následovníkům."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
-msgstr ""
+msgstr "Její vláda byla dlouhá a odčinila zlé skutky své matky."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
+"Konrád se stal urozeným u Lisařina dvora. Vzal si Lisar za ženu a 
společně "
+"měli dva syny a dceru."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
@@ -2014,6 +2047,8 @@
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
 msgstr ""
+"Kosti mladičkého prince Konráda byly získány od elfů a pochovány v 
královské "
+"hrobce ve Weldynu, kterou Konrád s úctou navštěvoval každý týden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
@@ -2021,12 +2056,16 @@
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
+"Delfador se stal Lisařiným hlavním rádcem, radíc jí v 
nejdůležitějších "
+"státních záležitostech. Dožil se vysokého věku, byl mu vystrojen 
královský "
+"pohřeb a byl pochován v královské hrobce ve Weldynu. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
 msgstr ""
+"Kalenz se vrátil do své země na severu a nikdy se nevrátil do země 
lidí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
@@ -2034,11 +2073,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:26
 msgid "Move Konrad to the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Přesuň Konráda na severní stranu řeky"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:78
 msgid "Gaga-Breuk"
-msgstr ""
+msgstr "Gaga-Breuk"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:176
 msgid ""
@@ -2068,7 +2107,6 @@
 "první. Čtvrtý den přebrodila severní armáda řeku a napadla nás."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:188
-#, fuzzy
 msgid "And then... we were defeated?"
 msgstr "A potom... byli jsme poraženi?"
 
@@ -2188,7 +2226,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:279
 msgid "Sea Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Mořský had"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:302
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
@@ -2219,7 +2257,6 @@
 "nich nemáme nejmenší naději proniknout do Knalgy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:335
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul impostor."
@@ -2247,27 +2284,27 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
 msgid "Defeat the mother gryphon and the enemy commander"
-msgstr ""
+msgstr "Matka Gryfů i nepřátelský velitel jsou poraženi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:67
 msgid "Robert"
-msgstr ""
+msgstr "Robert"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:81
 msgid "Mother Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Matka Gryfů"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:101
 msgid "Graak"
-msgstr ""
+msgstr "Graak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:102
 msgid "Grook"
-msgstr ""
+msgstr "Grook"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:103
 msgid "Gruak"
-msgstr ""
+msgstr "Gruak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:110
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
@@ -2286,7 +2323,6 @@
 "abychom je mohli osedlat. Fungovalo by to, Delfadore?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:122
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We can try to do that, but we must be careful. To disturb the gryphons could "
 "prove dangerous... and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
@@ -2365,15 +2401,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:228
 msgid "Rampant Graak"
-msgstr ""
+msgstr "Nespoutaný Graak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:240
 msgid "Rampant Grook"
-msgstr ""
+msgstr "Nespoutaný Grook"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:253
 msgid "Rampant Gruak"
-msgstr ""
+msgstr "Nespoutaný Gruak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:4
 msgid "Hasty Alliance"
@@ -2381,7 +2417,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:75
 msgid "Haaf-Garga"
-msgstr ""
+msgstr "Haaf-Garga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:108
 msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
@@ -2423,11 +2459,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:190
 msgid "Troll"
-msgstr ""
+msgstr "Trol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:219
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Goblin rytíř"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:271
 msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
@@ -2491,41 +2527,40 @@
 msgstr "Nemůžu uvěřit, že to skončilo takhle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Test of the Clan"
 msgstr "Zkouška klanů"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:24
 msgid "Defeat 25 Units Followed by a Clan Leader (Bonus)"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž 25 jednotek následujících klanového vůdce (Bonus)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:28
 msgid "Defeat All Clan Leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž všechny klanové vůdce"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:71
 msgid "Sir Alric"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Alric"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:97
 msgid "Sir Ruga"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Ruga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:123
 msgid "Sir Daryn"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Daryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:149
 msgid "Lord Bayar"
-msgstr ""
+msgstr "Lord Bayar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:172
 msgid "A Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Rytíř"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:178
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfadore, nemyslíš, že příšel čas, abychom tuto záležitost 
urovnali?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:182
 msgid ""
@@ -2533,10 +2568,14 @@
 "this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
 "though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
 msgstr ""
+"Ano, přišel ten správný čas. Čas, aby byla vyjevena pravda. Doufal 
jsem,že "
+"si toto tajemství vezmu do hrobu, ale to se nestane. Vy elfové žijete 
příliš "
+"dlouho a i když jsem se velmi snažil vaší moudrosti porozumět, stále je 
mi "
+"cizí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:186
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
-msgstr ""
+msgstr "Tajemství? Jaké tajemství Delfadore? O čem to mluvíš?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:190
 msgid ""
@@ -2544,6 +2583,9 @@
 "the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
 "to talk."
 msgstr ""
+"Teď není ten správný čas, abychom o tom mluvili. Pojďte se mnou raději 
"
+"Konráde a Lisar na vrchol hory Elnar, ať zříme Weldyn. Je potřeba 
vypracovat "
+"plány bitvy a promluvit si."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:221
 msgid ""
@@ -2551,28 +2593,34 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
+"Počkat! Nechce se mi tomu uvěřit! Porazili jste nás. Vskutku jste hodni, "
+"hodni dokonce nároku na trůn. Klany vám pomohou. Budeme s vámi bojovat 
proti "
+"královně."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:225
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
 msgstr ""
+"Takže uznáváte svou porážku! Budete mi sloužit v boji s ďábelskou 
královnou?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:230
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr ""
+msgstr "Budeme ti sloužit, můj pane. Budeš dobrým králem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:235
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Myslím, že se mýlíte! Pomůžete mi stát se královnou!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:240
 msgid "Who then is your leader? Who do we serve?"
-msgstr ""
+msgstr "Kdo je tedy tvým vůdcem? Komu sloužíme?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:245
 msgid ""
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
+"Budeš nám sloužit. Budeš chránit naše křídla, zatímco my půjdeme 
přímo na "
+"královnu. S tebou na jednom z křídel ji určitě můžeme přemoci."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:252
 msgid ""
@@ -2581,37 +2629,46 @@
 "our flanks. This is unfortunate as it complicates our march to confront the "
 "queen."
 msgstr ""
+"Navzdory jejich zuření jsme na bitevním poli dnes obstáli. Nicméně 
tím, že "
+"vůdci klanu byli poraženi, nemáme již nikoho, kdo by chránil naše 
křídla. To "
+"je nešťastné, neboť to komplikuje náš pochod na královnu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:256
 msgid ""
 "It is unfortunate. They would have been of great assistance in helping "
 "ensure a new King is given a chance to ascend the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"To je nešťastné. Byli by nám skvělou pomocí v naší snaze dát novému 
králi "
+"šanci usednout na trůn Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:260
 msgid ""
 "I think you are mistaken! You mean they would have helped a new Queen claim "
 "the throne of Wesnoth!"
 msgstr ""
+"Myslím, že se mýlíš! Chceš říci, že by pomohli nové královně 
nárokovat si "
+"trůn Wesnothu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:298
 msgid "Greetings, men of the plains."
-msgstr ""
+msgstr "Pozdravy vám, muži z plání."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:302
 msgid ""
 "What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
-msgstr ""
+msgstr "Co ti narušitelé chtějí? My jsme je sem zcela jistě nepozvali."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:306
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Asheviere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
+"Přicházíme v míru! Rádi bychom, aby jste nám pomohli v našem boji 
proti "
+"Ašvíře, ďábelské královně matce."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:310
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
-msgstr ""
+msgstr "Nepřidáme se k těm, kteří jsou vedeni tímto starcem a 
mládeží."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:314
 msgid ""
@@ -2619,12 +2676,17 @@
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
 msgstr ""
+"Buď jste s námi a nebo proti nám. Jestli se k nám nepřidáte v našem 
úsilí "
+"svrhnout zlou královnu, připravíme vás o veškerou moc, jakmile bude 
trůn "
+"předán do správných rukou."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:318
 msgid ""
 "Hah! You think you can seize the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
+"Hah! Vy si myslíte, že můžete obsadit trůn? Poražte nás v bitvě a my 
se k "
+"vám přidáme, nebo odejděte a už nikdy nam nelezte na oči!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:322
 msgid "Very well. We will fight you."
@@ -2632,52 +2694,55 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:326
 msgid "Fools! We will run you down like dogs!"
-msgstr ""
+msgstr "Hlupáci! Poženeme vás jako psy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:330
 msgid "There is no turning back for you now. This is a fight to the death!"
-msgstr ""
+msgstr "Není již cesty zpátky. Tohle je boj na život a na smrt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:353
 msgid ""
 "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
 msgstr ""
+"Nemohu tomu uvěřit! Porazili jste mne! Klan však bude pokračovat v boji!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:357
 msgid "Their leader has fallen but still they fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Jejich vůdce padl, ale oni dále bojují!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:388
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
-msgstr ""
+msgstr "Můžeš mne porazit, ale jiní nastoupí na mé místo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:400
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
-msgstr ""
+msgstr "Vidíš, nedokážeš mne porazit. Můj klan má mnoho mužů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:425
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Takhle tedy zemřu? Věru, je to pro slávu klanu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:437
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
-msgstr ""
+msgstr "Klan je v pohybu. Čím více nás zabiješ, tím budeme silnější!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:462
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
+"I když zemřu, je to pro klanu. Budete poraženi a dojde na má slova, že "
+"nejste žádnou výzvou pro moc klanu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:474
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
-msgstr ""
+msgstr "Dobře řečeno bratře. Bojovníci klanu slyší a budou s námi 
bojovat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:491
 msgid "|$units_slain| Clan Members Defeated"
-msgstr ""
+msgstr "Poraženo |$units_slain| klanových bojovníků"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:511
 msgid ""
@@ -2685,6 +2750,9 @@
 "help in guarding our flanks would be invaluable. Let's take this fight to "
 "their leaders!"
 msgstr ""
+"Porážíme jejich jednotky na hlavu! Podívejme se, jestli už to klanu 
stačilo. "
+"Jejich pomoc v obraně našich křídel by byla neocenitelná. Pojďme 
přenést boj "
+"mezi jejich vůdce."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
@@ -2692,24 +2760,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:23
 msgid "Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaň se do elfího lesa a vytrvej do konce kol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:43
 msgid "Turns run out before reaching the forest"
-msgstr ""
+msgstr "Počet kol vypršel aniž by jsi se dostal k lesu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:68
 msgid "Kior-Dal"
-msgstr ""
+msgstr "Kior-Dal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:93
 msgid "Herbert"
-msgstr ""
+msgstr "Herbert"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:136
-#, fuzzy
 msgid "El'rien"
-msgstr "Elův most"
+msgstr "El'rien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:159
 msgid ""
@@ -2756,7 +2823,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:226
 msgid "Eonihar"
-msgstr ""
+msgstr "Eonihar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid "My lords! I have found you at last."
@@ -2767,7 +2834,6 @@
 msgstr "Vítej, Eonihare, starý příteli! Proč jsi nás hledal?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:249
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When my lord learned of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
@@ -2812,16 +2878,14 @@
 "skrýt se, než skončí bitva?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:279
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow... I expected "
 "you to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
 "Na to jsou tyto divoké kraje myslím příliš nebezpečné! Princezno, 
můžeme "
-"vlastně počítat s tím, že stojíš na straně Wesnothu?"
+"počítat s tím, že stojíš na straně Wesnothu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:284
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am an honorable princess, not an impostor like you! I promised that I "
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
@@ -2875,7 +2939,7 @@
 "never get there now! We have been defeated!"
 msgstr ""
 "Ještě jsme se nedostali do lesa, a bitva stále zuří. Nikdy se tam "
-"nedostaneme! Budeme zničeni!"
+"nedostaneme! Byli jsme poraženi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:346
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
@@ -2896,7 +2960,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:63
 msgid "Usadar Q'kai"
-msgstr ""
+msgstr "Usadar Q'kai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:105
 msgid ""
@@ -2908,9 +2972,8 @@
 msgstr "A tak se naše společnost vylodila na ostrov Anduin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:181
-#, fuzzy
 msgid "So this is Anduin. It looks a little... desolate"
-msgstr "Tak tohle je Anduin. Vypadá trochu... poničeně."
+msgstr "Tak tohle je Anduin. Vypadá trochu... opuštěně."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:185
 msgid ""
@@ -2937,14 +3000,13 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:204
 msgid "Elrian"
-msgstr ""
+msgstr "Elrian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:208
 msgid "I found someone hiding in the village!"
 msgstr "Našel jsem tu někoho schovávat se ve vesnici!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other magi here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
@@ -2953,18 +3015,16 @@
 "dalších mágů. Snad můžeme spolupracovat na osvobození ostrova!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
-#, fuzzy
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones."
 msgstr "Jistě, spojme se k boji proti zlu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid "You can now recruit magi."
 msgstr "Od této chvíle můžeš verbovat mágy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:235
 msgid "Seimus"
-msgstr ""
+msgstr "Seimus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
@@ -2975,7 +3035,6 @@
 msgstr "Můj učedníku. Jak mohl ostrov podlehnout někomu takovému?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:254
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not heard, master Delfador? Asheviere is trying to control the "
 "entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. They were "
@@ -2984,8 +3043,8 @@
 msgstr ""
 "Tys o tom neslyšel, mistře Delfadore? Ašvíra se snaží kontrolovat celé 
"
 "západní pobřeží. Naverbovala mnoho skřetů a poslala je sem. Skřeti 
mě "
-"zadržovali, dokud nepřiplula loď, aby mne odvezla do Weldynu stanout před 
"
-"soudem pro velezradu cvičení kouzelníků!"
+"zadržovali, dokud nepřipluje loď, která by mne odvezla do Weldynu, kde 
mne "
+"čeká soud pro velezradu za cvičení kouzelníků!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:259
 msgid ""
@@ -3047,19 +3106,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:67
 msgid "Haf-Mal"
-msgstr ""
+msgstr "Haf-Mal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:82
 msgid "Jarmal-Gorg"
-msgstr ""
+msgstr "Jarmal-Gorg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:102
 msgid "Kalba"
-msgstr ""
+msgstr "Kalba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:103
 msgid "Gnaba"
-msgstr ""
+msgstr "Gnaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:157
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
@@ -3095,7 +3154,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:178
 msgid "Urlaf"
-msgstr ""
+msgstr "Urlaf"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:182
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
@@ -3117,26 +3176,25 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:214
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:241
 msgid "Moremirmu"
-msgstr ""
+msgstr "Moremirmu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:238
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undead. Now "
 "with your help, I can destroy them."
 msgstr ""
-"Schoval jsem se na toto svaté místo, abych mohl naplánovat, jak porazit ty 
"
-"ďábelské nemrtvé. Nyní, s vaší pomocí, je zvládneme zničit."
+"Skrýval jsem se na tomto svatém místě, abych plánoval, jak porazit ty "
+"ďábelské nemrtvé. Nyní, s vaší pomocí, je mohu zničit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:259
 msgid "Xakae"
-msgstr ""
+msgstr "Xakae"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:277
-#, fuzzy
 msgid "Surprise! Searching for magi, and all I get is these foul humans!"
 msgstr ""
-"Překvápko! Hledal jsem kouzelníky a jediné, co jsem našel, jsou hnusní 
lidé!"
+"Překvápko! Hledal jsem kouzelníky a jediné, co jsem našel, jsou tito 
hnusní "
+"lidé!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:311
 msgid "The temple seems to be empty."
@@ -3176,7 +3234,7 @@
 "It's a shame complete victory could not be ours, but thank goodness I am "
 "rescued! On to Elensefar!"
 msgstr ""
-"Je to hanba, že naše vítězství není úplné, ale díkybohu, že jsem 
zachráněn! "
+"Je to hanba, že úplné vítězství není naše, ale díkybohu, že jsem 
zachráněn! "
 "Do Elensefaru!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:438
@@ -3195,20 +3253,20 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the end of the road in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Dostaň Konráda na konec cesty na severozápadě"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
 msgid "Defeat all enemies"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž všechny nepřátele"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:61
 msgid "Ro'Arthian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Arthian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:95
 msgid "Ro'Sothian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Sothian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:127
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
@@ -3220,23 +3278,20 @@
 msgstr "Avšak já sotva vidím přes tu mlhu okolo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must be wary... they say a wizard lives in these mountains, and he does "
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
 "travelers will lose their way and become prey for his creatures."
 msgstr ""
 "Musíme si dát pozor... říká se, že v těchto končinách žije 
čaroděj, který "
-"nemá rád návštěvníky. To on způsobil, že se tu cestovatelé 
ztrácejí a "
-"stávají se potravou pro jeho příšery."
+"nemá rád návštěvníky. To on vytváří mlhu, aby se tu cestovatelé 
ztráceli a "
+"stali se kořistí pro jeho příšery."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid "His... creatures? We must keep to the road, men!"
 msgstr "Jeho... příšery? Držme se cesty, muži!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid ""
 "He would be a mighty foe, Konrad. It is said when the dwarves built this "
 "road, they disturbed the resting place of the ancient mage, and ever since, "
@@ -3244,32 +3299,30 @@
 "villages."
 msgstr ""
 "Mohl by být mocným nepřítelem, Konráde. Říká se, že když trpaslíci 
stavěli "
-"tuto cestu, vyrušili při tom z odpočinku pradávného mága, a od té doby 
se on "
-"a jeho bratr toulají po horách a přinášejí zhoubu vesnicím 
trpaslíků."
+"tuto cestu, vyrušili z odpočinku starého mága, a od té doby se on a 
jeho "
+"bratr toulají po horách a přinášejí zhoubu vesnicím trpaslíků."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:147
-#, fuzzy
 msgid "Let us then go carefully... but quickly, men!"
 msgstr "Pojďme tedy opatrně, ale rychle, muži!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:159
 msgid "Stalrag"
-msgstr ""
+msgstr "Stalrag"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:161
 msgid "Gomdrsil"
-msgstr ""
+msgstr "Gomdrsil"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:162
 msgid "Duldurus"
-msgstr ""
+msgstr "Duldurus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:164
 msgid "Peldril"
-msgstr ""
+msgstr "Peldril"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:168
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Greetings, Travelers. I am Stalrag, chief of the these villages! I warn you, "
 "a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely attack. I "
@@ -3280,13 +3333,12 @@
 "muže svého kmene, aby vám pomohli!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather than trying to defeat these new foes."
 msgstr ""
 "Jestli je to pravda, Konráde, asi by bylo lepší zvolit jinou cestu a jít "
-"okolo hory, než zkoušet porážet nové nepřátele."
+"okolo hory, než se pokoušet porazit nové nepřátele."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
 msgid "What do you say, Delfador?"
@@ -3309,10 +3361,9 @@
 "západních vesnic, mocní lamači kostí! Do boje!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, we have defeated our foes. Let us hope the mountain does not defeat us!"
-msgstr "Dobře, zničili jsme naše nepřátele, doufejme, že hora neporazí 
nás!"
+msgstr "Dobře, zničili jsme naše nepřátele. Doufejme, že hora neporazí 
nás!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:209
 msgid ""
@@ -3338,16 +3389,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:24
 msgid "Defeat Muff Malal (Bonus)"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž Muff Malala (Bonus)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:28
 msgid "Escape down the road to Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Uteč do Elensefaru"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:61
-#, fuzzy
 msgid "Muff Malal"
-msgstr "Poloostrov Muff Malala"
+msgstr "Muff Malal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:105
 msgid ""
@@ -3358,9 +3408,8 @@
 "nemrtvých."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid "My lord! On yonder peninsula there seems to be some movement!"
-msgstr "Můj pane! Zdá se, že v těch zříceninách je nějaky pohyb!"
+msgstr "Můj pane! Na tom vzdáleném poloostrově se něco pohybuje!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:113
 msgid ""
@@ -3369,6 +3418,10 @@
 "or time to persevere against such a foe. Either way it looks like there will "
 "be a fight, prepare for battle men!"
 msgstr ""
+"Vypadá to, že tam jsou nemrtví! Jestliže je dokážeme porazit, místní 
budou "
+"velice vděční. Nejsem si však jist, zda-li máme dost síly a času 
vytrvat "
+"proti takovému nepříteli. Tak jako tak to vypadá, že budeme bojovat, "
+"připravte se na bitvu muži!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:117
 msgid "To arms!"
@@ -3382,28 +3435,29 @@
 "Á, skupinka elfů se přibližuje. Brzy nám budou sloužit elfské oživlé 
mrtvoly!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid "To Elensefar"
-msgstr "Obležení Elensefaru"
+msgstr "Na Elensafar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:163
 msgid "We do not have time to tarry here! On to Elensefar!"
-msgstr ""
+msgstr "Nemůžeme se tu zdržovat! Na Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:174
 msgid ""
 "Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for Elensefar."
 msgstr ""
+"Nevyhýbej se svým povinnostem! To já rozhodnu, kdy je čas vydat se do "
+"Elensefaru."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:187
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Victory is ours! Let us hope that this delay will not hamper our quest to "
 "save Elensefar, but at least we have freed these good people. We must move "
 "onward with haste!"
 msgstr ""
 "Vítězství je naše! Snad zbyla ještě naděje, že toto zdržení nebude 
stát v "
-"cestě našemu úkolu záchránit Elensefar. Musíme si tam pospíšit!"
+"cestě našemu úkolu záchránit Elensefar, alespoň jsme osvobodili tyto 
dobré "
+"lidi. Teď si musíme pospíšit!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
 msgid "Northern Winter"
@@ -3412,7 +3466,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:64
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:87
 msgid "Halgar Du'nar"
-msgstr ""
+msgstr "Halgar Du'nar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:127
 msgid ""
@@ -3481,7 +3535,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:187
 msgid "We must make haste before the snow overwhelms us!"
-msgstr ""
+msgstr "Musíme spěchat, než budeme v zajetí sněhu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:195
 msgid ""
@@ -3512,18 +3566,17 @@
 msgstr "Ponoření do temnoty"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid "Find the Dwarves"
-msgstr "Trpasličí dveře"
+msgstr "Nalezni trpaslíky"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:107
 msgid "Hywyn"
-msgstr ""
+msgstr "Hywyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:112
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:54
 msgid "Geldar"
-msgstr ""
+msgstr "Geldar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:280
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
@@ -3596,7 +3649,6 @@
 "riskoval život i zdraví na cestě do Knalgy, domova trpaslíků?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:342
-#, fuzzy
 msgid "Well, we... we..."
 msgstr "Ehmm... my... my..."
 
@@ -3651,14 +3703,13 @@
 "následníka."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:382
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You... you are Delfador? I saw Delfador when I was but a young Dwarf, and I "
 "will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out of "
 "my sight. Delfador perished many years ago."
 msgstr ""
-"Ty... ty že jsi Delfador? Viděl jsem Delfadora, když jsem byl mladý a 
řeknu "
-"ti starče, ty nejsi Delfador. Muži! Ať už ty lháře nevidím. Vyžeňte 
je! "
+"Ty... ty jsi Delfador? Viděl jsem Delfadora, když jsem byl mladý a řeknu 
ti "
+"starče, ty nejsi Delfador. Muži! Ať už ty lháře nevidím. Vyžeňte je! 
"
 "Delfador zahynul už před lety."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:412
@@ -3666,7 +3717,6 @@
 msgstr "Já jsem Delfador Velký! Kdo se proti mně postaví, zhyne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:417
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You... you really are Delfador! But we had news that you were dead, years "
 "ago!"
@@ -3692,7 +3742,7 @@
 msgstr ""
 "Ano. Jestli mi pomůžeš, příteli, všechny poklady Knalgy, které 
nalezneme, "
 "budou tvoje. Chceme pouze Ohnivé žezlo. Bude to nebezpečné. Nedělejte si 
"
-"iluze: trpslíci budou zabíjeni, možná mnoho trpaslíků. Ale určitě je 
to "
+"iluze: trpAslíci budou zabíjeni, možná mnoho trpaslíků. Ale určitě je 
to "
 "lepší, než se skrývat před skřety jako červi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:437
@@ -3708,7 +3758,6 @@
 msgstr "Půjdeme tedy do východních tunelů!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:460
-#, fuzzy
 msgid "Hmm... there seems to be a secret passage behind these rocks!"
 msgstr "Hmmm... za těmito skalami je tajný průchod!"
 
@@ -3734,7 +3783,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:35
 msgid "Force Li'sar's surrender"
-msgstr ""
+msgstr "Přinuť Lisar, aby se vzdala"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:61
 msgid "Elmar's Crossing"
@@ -3750,7 +3799,6 @@
 msgstr "Na cestě do Knalagy se naše skupina střetla se silami Ašvíry."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:162
-#, fuzzy
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you impostor!"
 msgstr "Královna mě poslala, abych tě zastavila, ty podvodníku!"
 
@@ -3760,9 +3808,8 @@
 msgstr "Tamto je princezna Lisar. Dcera královny a její následnice!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:170
-#, fuzzy
 msgid "I'm no impostor. It seems that your mother has lied to you."
-msgstr "Nejsem podvodník, vypadá to, že ti tvá matka o mě lhala."
+msgstr "Nejsem žádný podvodník, vypadá to, že ti tvá matka lhala."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:175
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
@@ -3775,15 +3822,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:186
 msgid "Jibb"
-msgstr ""
+msgstr "Jibb"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:187
 msgid "Monry"
-msgstr ""
+msgstr "Monry"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:188
 msgid "Gleran"
-msgstr ""
+msgstr "Gleran"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:192
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
@@ -3791,32 +3838,30 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:197
 msgid "Rogerus"
-msgstr ""
+msgstr "Rogerus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:198
 msgid "Rurcyn"
-msgstr ""
+msgstr "Rurcyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:199
 msgid "Blyr"
-msgstr ""
+msgstr "Blyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:203
 msgid "Maybe I was not using enough forces..."
 msgstr "Možná jsem nevyužila dost sil..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:213
-#, fuzzy
 msgid "I surrender! Don't hurt me, Impostor."
-msgstr "Vzdávám se! Nezabíjej mě, podvodníku."
+msgstr "Vzdávám se! Nezabíjej mě, podvodníče."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:217
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your life."
 msgstr ""
-"Už jsem řekl, že nejsem podvodník, ale jestliže mě vyslechneš, tak 
ušetřím "
-"tvůj život."
+"Už jsem řekl, že nejsem podvodník, ale jestliže se vzdáš, tak 
ušetřím tvůj "
+"život."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:221
 msgid "Let me go!"
@@ -3872,40 +3917,41 @@
 "Your forces draw near impostor! I'll not be defeated in my own back yard so "
 "easily... Come forth and attack my loyal duelist!"
 msgstr ""
+"Tvé síly se blíží podvodníku! Nedojde k mé porážce na mém vlastním 
území tak "
+"jednoduše... vylez a utkej se s mým duelistou!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:317
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:370
 msgid "Ronry"
-msgstr ""
+msgstr "Ronry"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:324
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:327
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:384
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:387
 msgid "Ligwyn"
-msgstr ""
+msgstr "Ligwyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:328
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:388
 msgid "Owaryn"
-msgstr ""
+msgstr "Owaryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:333
 msgid "I'll seize their keep my Lady!"
-msgstr ""
+msgstr "Obsadím jejich pevnost má paní!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:363
-#, fuzzy
 msgid "It sounds like there is something in the mine shaft."
-msgstr "Vypadá to, že tady v tom chrámu je někdo ukrytý."
+msgstr "To zní jako by něco bylo v důlní šachtě."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:380
 msgid "You've discovered my ploy! It doesn't matter, I'll still rout you!"
-msgstr ""
+msgstr "Odhalil jsi můj trik! Na tom ale nezáleží, stejně tě rozdrtím!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:393
 msgid "The trap is foiled but I'll still flush this rabble from their keep!"
-msgstr ""
+msgstr "Past nevyšla, stejně tu chátru z té jejich pevnůstky vypudím!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
@@ -3913,79 +3959,83 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:64
 msgid "Josephus"
-msgstr ""
+msgstr "Josephus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:80
 msgid "Dwar-Ni"
-msgstr ""
+msgstr "Dwar-Ni"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:95
 msgid "Malatus"
-msgstr ""
+msgstr "Malatus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:120
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Stát! Kdo tam?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:124
 msgid ""
 "Look! It is the traitor Li'sar, with the old mage and the filthy Elven lord. "
 "Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
 msgstr ""
+"Podívej! To je ta zrádkyně Lisar, s tím starým mágem a špinavým 
elfem. "
+"Rychle, chyťte je! Královna si je přeje uvěznit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:128
 msgid ""
 "What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying the "
 "wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
 msgstr ""
+"Cože? Já a zrádce? To královna je zrádkyní, pro neuposlechnutí 
přání krále "
+"Gararda II. Máme Ohnivé Žezlo, tak nás vpusť dovnitř!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:132
 msgid "You leave us no choice but to kill you."
-msgstr ""
+msgstr "Nedáváš nám jinou volbu, než tě zabít."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid ""
 "These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
-msgstr ""
+msgstr "Tito vetřelci jsou silnější než jsme čekali. Zavolejte posily!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:147
 msgid "Dacayan"
-msgstr ""
+msgstr "Dacayan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:148
 msgid "Ceomyr"
-msgstr ""
+msgstr "Ceomyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:149
 msgid "Gwellyn"
-msgstr ""
+msgstr "Gwellyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:154
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
-msgstr ""
+msgstr "Královna nás poslala, abychom pomohli v zajetí těch rebelů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:158
 msgid "We have changed the plan. Now we are killing them."
-msgstr ""
+msgstr "Změna plánu. Teď je budeme zabíjet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:166
 msgid ""
 "We must make haste! Far greater challenges lay before us, by tarrying here "
 "we're diminishing our resources."
 msgstr ""
+"Musíme spěchat! Mnohem větší výzva je před námi a tím, že 
setrváváme zde, "
+"jen plýtváme potřebnými zdroji."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
-#, fuzzy
 msgid "The Scepter of Fire"
 msgstr "Ohnivé žezlo"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:29
 msgid "Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Konrád nebo Lisar získá Ohnivé Žezlo"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid "The Scepter must be getting close now! Where shall we go?"
 msgstr "Žezlo už musí být nablízku! Kam půjdeme?"
 
@@ -3994,22 +4044,19 @@
 msgstr "Ano, cítím, že je velmi blízko! Musíme ho opatrně hledat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:301
-#, fuzzy
 msgid "Scepter of Fire"
 msgstr "Ohnivé žezlo"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:304
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This ancient Scepter was forged by the Dwarves. A symbol of the kingship of "
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
-"Toto starodávné žezlo bylo ukuto trpaslíky. Žezlo, symbol kralování "
-"Wesnothu, má moc vystřelovat ohnivé koule na nepřátele nositele!"
+"Toto starodávné žezlo bylo ukuto trpaslíky.Tento symbol kralování 
Wesnothu, "
+"má moc vystřelovat ohnivé koule na nepřátele nositele tohoto artefaktu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:305
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
@@ -4017,9 +4064,8 @@
 "Toto je Ohnivé žezlo. Pouze pravý následník trůnu si může troufnout 
ho vzít!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:328
-#, fuzzy
 msgid "Here it is at last, I have the Scepter!"
-msgstr "Konečně je tu, mám Žezlo!"
+msgstr "Tak tady je, konečně, mám Žezlo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:332
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
@@ -4032,7 +4078,6 @@
 "Myslím, že kdybychom šli ještě kousek na sever, měli bychom se dostat 
ven."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
-#, fuzzy
 msgid "At last! I have the Scepter!"
 msgstr "Konečně! Mám Žezlo!"
 
@@ -4047,16 +4092,15 @@
 "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! I "
 "hope you consider that wise."
 msgstr ""
-"Jeho prvním použitím bude určitě dostat nás z této díry! Doufám, že 
to "
-"shledáváš dostatečně moudrým."
+"Jeho prvním použitím bude určitě dostat nás z této díry! Doufám, že 
jej "
+"budeš používat moudře."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:368
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Scepter makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
 msgstr ""
-"Žezlo dělá svého nositele mocným, ale ne nesmrtelným, dítě. Požívej 
ho s "
+"Žezlo dělá svého nositele mocným, ale těžko nesmrtelným, dítě. 
Používej ho s "
 "rozvahou. Teď pojďme, věřím, že někde na severu je východ!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:372
@@ -4069,7 +4113,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:61
 msgid "Urag-Tifer"
-msgstr ""
+msgstr "Urag-Tifer"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:102
 msgid ""
@@ -4091,23 +4135,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:79
 msgid "Clarustus"
-msgstr ""
+msgstr "Clarustus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:95
 msgid "Merlunius"
-msgstr ""
+msgstr "Merlunius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:108
 msgid "Aimucasur"
-msgstr ""
+msgstr "Aimucasur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:121
 msgid "Secadius"
-msgstr ""
+msgstr "Secadius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:137
 msgid "Dafeis"
-msgstr ""
+msgstr "Dafeis"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:160
 msgid ""
@@ -4131,18 +4175,17 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:65
 msgid "Brugg"
-msgstr ""
+msgstr "Brugg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:79
 msgid "Lionel"
-msgstr ""
+msgstr "Lionel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:106
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
 msgstr "Toto jsou jedny z hlavních trpasličích jeskyní."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Underground roads once led to the different parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
@@ -4156,7 +4199,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:135
 msgid "Burlin"
-msgstr ""
+msgstr "Burlin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:139
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
@@ -4260,11 +4303,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:63
 msgid "Agadla"
-msgstr ""
+msgstr "Agadla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:96
 msgid "Muff Jaanal"
-msgstr ""
+msgstr "Muff Jaanal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:156
 msgid ""
@@ -4283,13 +4326,12 @@
 msgstr "To jsou příšerné zprávy! Musíme město dostat zpět!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:168
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are so many of them. This will not be easy! And look to the north! It "
 "seems that the undead are allied with the Orcs!"
 msgstr ""
-"Je jich tu tolik. Nebude to vůbec lehké! Podívejte se na jih! Vypadá to, 
že "
-"nemrtví se spolčili s skřety!"
+"Je jich tu tolik. Nebude to vůbec lehké! A podívejte se na sever! Vypadá 
to, "
+"že nemrtví se spolčili s skřety!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:172
 msgid ""
@@ -4307,24 +4349,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:184
 msgid "Reglok"
-msgstr ""
+msgstr "Reglok"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:222
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:359
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:455
 msgid "Gelgar"
-msgstr ""
+msgstr "Gelgar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:234
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:371
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:468
 msgid "Gamlel"
-msgstr ""
+msgstr "Gamlel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:250
-#, fuzzy
 msgid "As night began to fall, three dark figures crept out of the forest."
-msgstr "V noci se vynořily z lesa tři tmavé obrysy."
+msgstr "Snášela se noc a z lesa se vyplížily tři temné postavy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:254
 msgid "Halt! Who goes there, friend or foe?"
@@ -4359,12 +4400,12 @@
 "We will serve you well, for we respect the help you are providing to our "
 "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
 msgstr ""
-"Za pomoc, kterou poskytneš našemu městu, ti budeme dobře sloužit. 
Uvidíte, "
-"že zde zůstala čest, i když ve zlodějích."
+"Za pomoc, kterou přinášíš našemu městu, ti budeme věrně sloužit. 
Shledáš, že "
+"i mezi zloději panuje čest."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:278
 msgid "Yes, but where is your fighting force? How can you help us?"
-msgstr ""
+msgstr "Ano, ale jak nám můžete být nápomocni v bitvě? Co dokážete?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:282
 msgid ""
@@ -4372,66 +4413,77 @@
 "orcs. Alternatively, we can lay in wait until you give us a signal then "
 "ambush the orcs' rear."
 msgstr ""
+"My dokážeme přežít jen díky schopnosti pohybovat se nepozorovaně. 
Můžeme vám "
+"pomoci dostat se do města a obklíčit skřety. A nebo můžeme čekat ve 
skrytu, "
+"dokud nedáte signál, a pak přepadnout skřety zboku."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid "Hmm... I have to consider this..."
-msgstr "Hmm... Promyslím to..."
+msgstr "Hmm... Tohle musím zvážit..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:288
 msgid "Help us infiltrate the city. We can do the rest."
-msgstr ""
+msgstr "Pomož nám vniknout do města. My už se postaráme o zbytek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:292
 msgid ""
 "Excellent. Two hours past midnight meet us on the west bank of the river, "
 "across from Elensefar's docks."
 msgstr ""
+"Vynikající. Dvě hodiny po půlnoci se s námi setkej na západním břehu 
řeky, "
+"naproti Elensefarským loděnicím."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:304
 msgid "I want you to reinforce us once we break through their line."
-msgstr ""
+msgstr "Chci, aby ses k nám přidal, jen co prorazíme jejich linie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:308
 msgid ""
 "Very well. When you raise your red banner over any building in the city "
 "proper, we will see the sign and attack from the city's northern gate."
 msgstr ""
+"Tedy domluveno. Až v příhodném okamžiku vztyčíš červený prapor na 
kterékoliv "
+"budově města, uvidíme toto znamení a zaútočíme od severní brány."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:312
 msgid "Agreed. But, will you be able to see our flag if it's dark?"
-msgstr ""
+msgstr "Ujednáno. Ale dokážete vidět vlajku i ve tmě?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:316
 msgid ""
 "Yes, we will see it. In fact, we prefer to fight at night. I pray you do not "
 "lead us into slaughter."
 msgstr ""
+"Ano, uvidíme. Ve skutečnosti dáváme přednost boji v noci. Modlím se 
jen, aby "
+"jsi nás nedovedl k záhubě."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:320
 msgid ""
 "Do not fear, friends. There will be a slaughter here, but it will be orcish "
 "blood staining the streets."
 msgstr ""
+"Nebojte se přátelé. Toho bohdá nebude, aby došlo k masakru našich 
jednotek, "
+"to jen skřetí krev poteče ulicemi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:335
 msgid ""
 "As the banner was raised, sounds of fighting could be heard from across the "
 "city."
-msgstr ""
+msgstr "Poté co byl prapor vztyčen, vřava boje byla slyšet po celém 
městě."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:383
 msgid "Darglen"
-msgstr ""
+msgstr "Darglen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:395
 msgid "Let's expel these invaders! Today, the city is ours again!"
-msgstr ""
+msgstr "Vyžeňme ty vetřelce! Dnes bude město naše!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:428
 msgid ""
 "On the banks of Elensefar's port district, three shadowy figures appeared."
 msgstr ""
+"Na břehu v elensefarské přístavní čtvrti se zjevily tři přízračné 
postavy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:432
 msgid ""
@@ -4439,6 +4491,9 @@
 "The turbulent waters hid a nearly invisible ford, wide enough for two "
 "soldiers to march shoulder-to-shoulder."
 msgstr ""
+"Ke Konrádově překvapení se jim podařilo dostat přes ústí řeky velmi 
rychle. "
+"Vířivé vody skryly téměř neviditelný úzký brod, však dost široký 
pro dva "
+"vojáky, kteří kráčí bok po boku."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:487
 msgid ""
@@ -4446,6 +4501,9 @@
 "discover this place. Bring your forces into the city, quickly now, and you "
 "can flank them."
 msgstr ""
+"Jen velmi málo lidí vědělo, že řeka se dá na tomto místě přebrodit. 
Skřeti "
+"se o tomto místě teprve dozví. Rychle dostat jednotky do města a máme 
skřety "
+"obležené."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:499
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
@@ -4453,7 +4511,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:507
 msgid "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
-msgstr "Vítězství! Zloději Elensefaru budou vždy ve tvých službách, 
můj pane."
+msgstr "Vítězství! Zloději Elensefaru budou ve tvých službách, můj 
pane."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:511
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
@@ -4461,7 +4519,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:535
 msgid "Kalenz"
-msgstr ""
+msgstr "Kalenz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:551
 msgid ""
@@ -4486,7 +4544,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:566
 msgid "Greetings, friend."
-msgstr "Zdravím vás, přátelé!"
+msgstr "Zdravím tě příteli!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:571
 msgid ""
@@ -4548,8 +4606,8 @@
 "help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the people "
 "will support you as the king."
 msgstr ""
-"Času máme málo. Myslíme si, že Ašvíra ho také hledá, aby jí pomohlo 
zpečetit "
-"její pozici vládkyně. Jestli získáš Žezlo dříve než ona, lid tě 
podpoří jako "
+"Času máme málo. Myslíme si, že Ašvíra ho také hledá, aby uzákonila 
svojí "
+"pozici vládkyně. Jestli získáš Žezlo dříve než ona, lid tě 
podpoří jako "
 "nového krále."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:616
@@ -4564,7 +4622,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:635
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr ""
+msgstr "Tak ty se se mnou snažíš bojovat na mé půdě. Hloupé."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
@@ -4572,19 +4630,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:24
 msgid "Survive for two days"
-msgstr ""
+msgstr "Přežij dva dny"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:72
 msgid "Galga"
-msgstr ""
+msgstr "Galga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:113
 msgid "Na-alga"
-msgstr ""
+msgstr "Na-alga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:144
 msgid "Selda-Mana"
-msgstr ""
+msgstr "Selda-Mana"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:202
 msgid ""
@@ -4616,26 +4674,25 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:227
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
-msgstr "Zkrátka je odrážejme, jak jen budeme moci!"
+msgstr "Budeme jim odolávat tak dlouho, jak jen budeme moci!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:251
 msgid "Heldra"
-msgstr ""
+msgstr "Heldra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:252
 msgid "Marcus"
-msgstr ""
+msgstr "Marcus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:253
 msgid "Haldar"
-msgstr ""
+msgstr "Haldar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:257
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
 msgstr "Opět jsem vám přišel pomoci, přátelé!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:261
-#, fuzzy
 msgid "White magi? Come to help us? But what are they doing here?"
 msgstr "Bílí kouzelníci? Přicházejí nám na pomoc? Ale co zde dělají?"
 
@@ -4727,9 +4784,7 @@
 msgid ""
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
-msgstr ""
-"Zemřel, když bojoval za tebe, princi, tak jako by pro tebe zemřel mnohý z 
"
-"nás."
+msgstr "Padnul v boji za tebe princi, každý z nás by se zachoval stejně."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:366
 msgid ""
@@ -4757,32 +4812,31 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:83
 msgid "Death of Konrad, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Konrád zemře nebo se promění v kámen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:87
 msgid "Death of Delfador, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador zemře nebo se promění v kámen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:121
 msgid "A Yeti"
-msgstr ""
+msgstr "Yeti"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
 msgstr "Mějte se na pozoru, velká příšera žije v horách před vámi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:155
 msgid "Haldiel-Aga"
-msgstr ""
+msgstr "Haldiel-Aga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:176
 msgid "Maldiel-Haga"
-msgstr ""
+msgstr "Maldiel-Haga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:204
 msgid "Urug-Halaki"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Halaki"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
@@ -4857,7 +4911,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:351
 msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
-msgstr "Nemáme na vybranou, ale měli bychom procházet opatrně."
+msgstr "Není zde jiné cesty, ale dál bychom měli pokračovat velmi 
obezřetně."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
@@ -4897,7 +4951,6 @@
 msgstr "Když se teď Konrád změnil v kámen, je vše zajisté ztraceno!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:433
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unmaking the wizard's spell. All is lost!"
@@ -4948,7 +5001,6 @@
 "vedl on a druhou vedl jeho syn, korunní princ Eldred."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:13
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Eldred was a brave and courageous warrior, able to lead his soldiers well. "
 "Unfortunately for Garard, his son was also ambitious... and treacherous. In "
@@ -4957,7 +5009,7 @@
 msgstr ""
 "Eldred byl chrabrý a udatný válečník, který uměl svoje vojáky dobře 
vést. "
 "Naneštěstí pro Gararda, byl také ambiciozní... a zrádný. Ve vřavě 
bitvy se "
-"Eldredovi muži obrátili proti svému krali, a Garard byl zabit v bitvě 
spolu "
+"Eldredovi muži obrátili proti svému králi, a Garard byl zabit v bitvě 
spolu "
 "se svým bratrem a všemi svými syny, kromě Eldreda."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:17
@@ -4995,8 +5047,8 @@
 "head should be severed from his shoulders.'"
 msgstr ""
 "Eldred vstupoval do bitvy s jednoduchou radou od sve matky, kterou měl 
stále "
-"na mysli: „Nebojuj s nikým velkým ani malým, kromě jednoho starého "
-"kouzelníka, jehož hlavu patří srazit s ramenou.“"
+"na mysli: „Nebojuj s nikým velkým ani malým, kromě toho starého 
kouzelníka, "
+"jehož hlavu patří srazit s ramenou.“"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:33
 msgid ""
@@ -5013,7 +5065,7 @@
 "son's lifeless body, fixed to the ground by the great mage's staff."
 msgstr ""
 "Delfadorovi muži nakonec prohráli bitvu a ustoupili, avšak Ašvíra 
nalezla "
-"bezvládné tělo svého syna připevněné k zemi mágovou holí."
+"bezvládné tělo svého syna přišpendlené k zemi mágovou holí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/utils/intro.cfg:41
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/cs.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/cs.po:1.33 wesnoth/po/wesnoth-lib/cs.po:1.34
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/cs.po:1.33  Mon Aug 8 12:47:05 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/cs.po    Tue Aug 23 22:39:47 2005
@@ -9,8 +9,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 14:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-15 22:21+0100\n"
-"Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-21 15:20+0100\n"
+"Last-Translator: Orsag <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -24,11 +24,11 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:46
 msgid "Previous unit"
-msgstr ""
+msgstr "Předešlá jednotka"
 
 #: src/hotkeys.cpp:47
 msgid "Hold Position"
-msgstr ""
+msgstr "Drž pozici"
 
 #: src/hotkeys.cpp:48
 msgid "End Unit Turn"
@@ -59,13 +59,12 @@
 msgstr "Normální pohled"
 
 #: src/hotkeys.cpp:55 src/preferences.cpp:887
-#, fuzzy
 msgid "Toggle Full Screen"
-msgstr "Celá obrazovka"
+msgstr "Okno/Celá obrazovka"
 
 #: src/hotkeys.cpp:56
 msgid "Screenshot"
-msgstr ""
+msgstr "Screenshot (kopie obrazovky)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:57
 msgid "Accelerated"
@@ -160,9 +159,8 @@
 msgstr "Nejlepší možné tahy nepřítele"
 
 #: src/hotkeys.cpp:81
-#, fuzzy
 msgid "Set Terrain"
-msgstr "Nakreslit terén"
+msgstr "Nastav terén"
 
 #: src/hotkeys.cpp:82
 msgid "Quit Editor"
@@ -186,7 +184,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:87
 msgid "Set Player's keep"
-msgstr ""
+msgstr "Nastav startovní pozici hráče"
 
 #: src/hotkeys.cpp:88
 msgid "Flood Fill"
@@ -230,7 +228,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:98
 msgid "Refresh Image Cache"
-msgstr ""
+msgstr "Obnov obrazovou paměť"
 
 #: src/hotkeys.cpp:100
 msgid "Delay Shroud Updates"
@@ -266,7 +264,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:108
 msgid "Enter user command"
-msgstr ""
+msgstr "Vlož uživatelský příkaz"
 
 #: src/hotkeys.cpp:357 src/hotkeys.cpp:551
 msgid "Do you really want to quit?"
@@ -341,16 +339,15 @@
 
 #: src/preferences.cpp:900
 msgid "Reverse Time Graphics"
-msgstr ""
+msgstr "Rotace země"
 
 #: src/preferences.cpp:901
-#, fuzzy
 msgid "Sound effects"
 msgstr "Zobrazuj halo efekty"
 
 #: src/preferences.cpp:902
 msgid "Music"
-msgstr ""
+msgstr "Hudba"
 
 #: src/preferences.cpp:904
 msgid "Music Volume:"
@@ -370,7 +367,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:918
 msgid "Sound effects on/off"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukové efekty zapnuty/vypnuty"
 
 #: src/preferences.cpp:922
 msgid "Change the sound effects volume"
@@ -378,7 +375,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:925
 msgid "Music on/off"
-msgstr ""
+msgstr "Hudba zapnuta/vypnuta"
 
 #: src/preferences.cpp:929
 msgid "Change the music volume"
@@ -435,6 +432,7 @@
 #: src/preferences.cpp:972
 msgid "Choose whether the sun moves left-to-right or right-to-left"
 msgstr ""
+"Zvol, zda-li se má slunce pohybovat zleva doprava, nebo zprava doleva "
 
 #: src/preferences.cpp:975
 msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
@@ -449,12 +447,10 @@
 msgstr "Zobraz a nastav klávesové zkratky"
 
 #: src/preferences.cpp:1158
-#, fuzzy
 msgid "yes"
 msgstr "Ano"
 
 #: src/preferences.cpp:1160
-#, fuzzy
 msgid "no"
 msgstr "Zpět"
 
@@ -472,7 +468,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1222
 msgid "Advanced section^Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "Pokročilá sekce^Pokročilý"
 
 #: src/preferences.cpp:1278
 msgid "There are no alternative video modes available"
@@ -496,11 +492,11 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1362
 msgid "Action"
-msgstr ""
+msgstr "Akce"
 
 #: src/preferences.cpp:1362
 msgid "Binding"
-msgstr ""
+msgstr "Klavesova zkratka"
 
 #: src/preferences.cpp:1374
 msgid "Change Hotkey"
@@ -520,7 +516,7 @@
 
 #: src/show_dialog.cpp:416 src/show_dialog.cpp:429
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
 
 #: src/show_dialog.cpp:422
 msgid "Yes"
@@ -541,7 +537,7 @@
 
 #: src/show_dialog.cpp:852
 msgid "Receiving data..."
-msgstr ""
+msgstr "Přijímání dat ..."
 
 #: src/show_dialog.cpp:883
 msgid "KB"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/cs.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/cs.po:1.29 wesnoth/po/wesnoth-tdh/cs.po:1.30
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/cs.po:1.29  Mon Jul 25 15:22:55 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/cs.po    Tue Aug 23 22:39:47 2005
@@ -9,53 +9,53 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 17:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-30 12:35+0200\n"
-"Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-20 19:03+0100\n"
+"Last-Translator: Vitkom <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Poedit-Bookmarks: 138,141,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid "The Dark Hordes (Part 1)"
-msgstr "Temné hordy"
+msgstr "Temné hordy (Část první)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:9
 msgid "Apprentice"
-msgstr ""
+msgstr "Učedník"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:9
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(nejsnadnější)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid "Master"
-msgstr ""
+msgstr "Mistr"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:11
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(nejobtížnější)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:11
-#, fuzzy
 msgid "Dark Lord"
-msgstr "Temné hordy"
+msgstr "Temný pán"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:13
 msgid ""
 "Lead fugitive necromancer Gwiti Ha'atel to mastery of the undead hordes."
 msgstr ""
+"Pomoz uprchlému nekromantovi Gwiti Ha'atelovi k vládě nad nemrtvými 
hordami."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
 msgid "A New Chance"
-msgstr "Nová šance"
+msgstr "Nová naděje"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:30
 msgid "Clear the land of monsters"
-msgstr ""
+msgstr "Zbav zemi všech monster"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:34
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:35
@@ -67,7 +67,7 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:55
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:23
 msgid "Death of Gwiti Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Gwiti Ha'atel zemře"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:38
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:39
@@ -77,7 +77,7 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:37
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:59
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Vyprší počet kol"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:46
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:47
@@ -88,35 +88,35 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:67
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:35
 msgid "Gwiti Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Gwiti Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:60
 msgid "Grakarat"
-msgstr ""
+msgstr "Grakarat"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:90
 msgid "Rek Iceheart"
-msgstr ""
+msgstr "Rek Iceheart"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:102
 msgid "Gabtur"
-msgstr ""
+msgstr "Gabtur"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:115
 msgid ""
 "After his banishment from Wesnoth for practising necromancy, the young Gwiti "
 "Ha'atel arrived on a strange shore. He decided to claim it for his own."
 msgstr ""
-"Mladý Gwiti Ha'atel musel opustit Wesnoth, neboť praktikoval černou magii. 
"
-"Připlul tak k neznámému pobřeží. Rozhodl se, že si je přivlastní."
+"Mladý Gwiti Ha'atel, vyhnaný z Wesnothu za praktikování nekromantie, 
připlul "
+"k neznámému pobřeží. Rozhodl se je prohlásit za své."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:148
 msgid "Noooo! Not now, not when I have escaped!"
-msgstr "Néééé! To né! Ne teď, když jsem uprchl!"
+msgstr "Neeeee! Ne teď, potom, co jsem uprchnul!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:162
 msgid "Argh! I die!"
-msgstr "Grrr! Zemřel jsem!"
+msgstr "AAAH! Umírám!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:170
 msgid "The Wesnothians have discovered my escape! This is not good..."
@@ -128,19 +128,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:31
 msgid "Defeat your brother Nati Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Poraž svého bratra Nati Ha'atela"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:62
 msgid "Nati Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Nati Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:81
 msgid ""
 "As the sun set, Gwiti discovered that his arch-rival and brother, Nati, had "
 "already ensconced himself nearby."
 msgstr ""
-"Se západem slunce zjistil Gwiti, že jeho arcirival a bratr Nati se usadil v 
"
-"sousedství."
+"Se západem slunce zjistil Gwiti, že jeho arcirival a bratr Nati již 
nějakou "
+"dobu žije v jeho sousedství."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:85
 msgid ""
@@ -155,12 +155,12 @@
 "This land? Do you truly not know where we are? Then you are a greater fool "
 "than I had thought."
 msgstr ""
-"V této zemi? Cožpak nevíš, kde jsme? Pak jsi ale větší blázen, než 
jsem si "
-"myslel."
+"V této zemi? Opravdu netušíš, kde jsme? Pak jsi ale větší blázen, 
než jsem "
+"si myslel."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:94
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die...again."
-msgstr "Utiš svou bouřlivost, blázne a připrav se opět zemřít."
+msgstr "Přestaň se vztekat blázne a připrav se zemřít........opět."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:99
 msgid ""
@@ -168,21 +168,21 @@
 "stronger of us. Flee now and save your miserable hide before I make it a "
 "carpet."
 msgstr ""
-"Aby se tak nestalo, budu s tebou bojovat ze všech sil. Vždycky jsem byl "
-"silnější než ty! Uteč, a zachraň si svou mizernou kůži, než si z ní 
udělám "
-"rohožku před dveře."
+"Abych ti v tom zabránil, budu s tebou bojovat ze všech sil. Vždycky jsem 
byl "
+"ten silnější z nás! Uteč, a zachraň si svou mizernou kůži, než si z 
ní "
+"udělám kobereček před dveře."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:103
 msgid ""
 "Don't be silly! I'm not hairy enough to be a carpet! But your scalp would "
 "make a good pillow."
 msgstr ""
-"Nebuď směšný! Nejsem dost chlupatý na to, abys ze mě udělal rohožku! 
Ale z "
-"tvého skalpu by se dal udělat pěkný polštář."
+"Nebuď směšný! Na kobereček nejsem dost chlupatý! Ale z tvého skalpu by 
se "
+"dal udělat pěkný polštář."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:115
 msgid "What? I can't die! I already have! Noooo!"
-msgstr "Cože? Nemůžu umřít! Už jsem přece mrtvý! Néééé!"
+msgstr "Cože? Nemůžu umřít! Už jsem přece zemřel! Néééé!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:120
 msgid ""
@@ -213,7 +213,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:159
 msgid "Didn't I tell you so?!"
-msgstr "No neříkal jsem to?!"
+msgstr "No neříkal jsem ti to?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:170
 msgid "And by my own hands you died!"
@@ -221,27 +221,27 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:183
 msgid "I am Gwiti the Mighty, prepare to die!"
-msgstr "Jsem Gwiti Veliký, připrav se zemřít!"
+msgstr "Jsem Gwiti Veliký, připrav se na smrt!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:195
 msgid "Now you shall die!"
-msgstr "Nyní musíš zemřít!"
+msgstr "Nyní zemřeš!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:205
 msgid ""
 "You miserable wretch, know that it is only by my mercy that you look upon "
 "the sun again, for you shall die before it sets."
 msgstr ""
-"Ty odporný ničemo, věř, že slunce znovu vidíš jen z mého 
milosrdenství. "
-"Zemřeš však dřív, než zase zapadne."
+"Ty odporný ničemo, věř, že slunce znovu vidíš jen z mého 
milosrdenství. Než "
+"zapadne, budeš však již mrtev."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:209
 msgid ""
 "May I remind you that even as we speak, my undead legions are marching "
 "towards you?"
 msgstr ""
-"Dovol, abych ti připomněl, že zatímco tady mluvíme, mé legie nemrtvých 
"
-"táhnou na tebe."
+"Dovol, abych ti připomněl, že zatímco tady tlacháme, mé legie 
nemrtvých "
+"táhnou sem, sem na tebe."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:4
 msgid "Confrontation"
@@ -249,11 +249,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:25
 msgid "Slay Leonard"
-msgstr ""
+msgstr "Zavraždi Leonarda"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:54
 msgid "Leonard"
-msgstr ""
+msgstr "Leonard"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:92
 msgid ""
@@ -263,7 +263,7 @@
 "outlying areas, his troops were many but untrained."
 msgstr ""
 "Nalezení Krelanovy knihy vlilo novou sílu do žil Gwitiho armády, a dobře 
se "
-"bavili. Když však opět vstoupil na území Wesnothu, jeho tažení bylo "
+"bavili. Když však opět vstoupil na území Wesnothu, bylo jeho tažení "
 "zastaveno Leonardem -- generálem několika odlehlých území, jehož vojsko 
bylo "
 "početné, ale netrénované."
 
@@ -283,17 +283,16 @@
 msgstr "Nějak mám pocit, že jsi to ty, kdo bude dnes umírat. Nevíš 
proč?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:108
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In truth, Leonard's army was unprepared and under-equipped, and he had "
 "neglected to send word. Luckily, behind him came one whose name was a bane "
 "to the undead: Lord Aretu. Gwiti knew that even if he defeated Leonard, his "
 "best hope was now to flee into the mountains."
 msgstr ""
-"Po pravdě, Leonardova armáda nebyla dobře připravena ani vybavena a "
-"zanedbával podávat hlášení. Naštěstí za ním přicházel někdo, 
jehož jméno "
-"bylo pro nemrtvé prokletím: Lord Aretu. Gwiti věděl, že i kdyby Leonarda 
"
-"porazil, jeho jedinou šancí je prchnout do hor."
+"Po pravdě, Leonardova armáda byla nepřipravena a podvybavena a nějak o 
tom "
+"zapomněl informovat. Naštěstí za ním přicházel někdo, jehož jméno 
bylo pro "
+"nemrtvé prokletím: Lord Aretu. Gwiti věděl, že i kdyby Leonarda porazil, 
"
+"jeho největší naději pro přežití teď představuje úprk do hor."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:112
 msgid "I shall slay you myself!"
@@ -301,7 +300,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:124
 msgid "So this is death... the cold, black void"
-msgstr "Tak tohle je smrt... studená a černá prázdnota."
+msgstr "Tak toto je smrt... studená, černá prázdnota."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:138
 msgid "No! This cannot be true! My king, I have failed..."
@@ -309,7 +308,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:143
 msgid "Lord Aretu"
-msgstr ""
+msgstr "Lord Aretu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:150
 msgid ""
@@ -321,19 +320,16 @@
 "Only one way lies open now. I must flee where his horses cannot go: the "
 "sharp peaks and bottomless caves."
 msgstr ""
-"Už jen jedna cesta zůstala otevřená. Musím utéct, kam se jízda 
nedostane: k "
-"ostrým horským štítům a bezedným stržím."
+"Jen jedna cesta zůstala pro mě otevřená. Musím utéct tam, kam se jeho 
jízda "
+"nedostane: k ostrým horským štítům a bezedným stržím."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:159
 msgid "After the death of Leonard, Gwiti must now achieve a new objective"
-msgstr ""
+msgstr "Po Leonardově smrti musí Gwiti splnit další úkol"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:162
-#, fuzzy
 msgid "Move Gwiti to the end of the mountain pass"
-msgstr ""
-"NOVÝ ÚKOL\n"
-"@Doveď Gwitiho na konec horského průchodu"
+msgstr "Proveď Gwitiho horským průchodem"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:188
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
@@ -349,22 +345,23 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:225
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
-msgstr "Uf... Ti ubozí lidé budou příliš unaveni, aby mě ještě 
sledovali!"
+msgstr ""
+"Uf... Jsem si jistý, že ti ubozí lidé budou příliš unaveni, aby mě 
ještě "
+"sledovali!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:231
 msgid "Tanar"
-msgstr ""
+msgstr "Tanar"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:239
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
-msgstr "Ach ne, prchající trpaslíky chytí jenom nemrtvý."
+msgstr "Ale ne, zdrhnul jsem trpaslíkům jen proto, aby mě chytli nemrtví."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:243
 msgid ""
 "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
 msgstr ""
-"Kdo jsi? Jestli jsi nepřítel trpaslíků, pak bych tě mohl považovat za "
-"spojence."
+"Kdo jsi? Jestli nepřítel trpaslíků, mohl bych tě možná považovat za 
spojence."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:248
 msgid ""
@@ -373,24 +370,24 @@
 "with you, for only a chance to strike back at the evil Dwarves!"
 msgstr ""
 "Jsem Tanar, pán skřetího klanu, který zde přebýval! Mí lidé byli 
vyhnáni "
-"trpaslíky. Všechny rodiny včetně několika mrtvých. Dovol nám, prosím, 
jít s "
-"tebou, je to naše jediná šance pomstít se zlým trpaslíkům!"
+"trpaslíky; není rodiny, která by neutrpěla ztráty. Dovol nám, prosím, 
jít s "
+"tebou, je to naše jediná šance pomstít se těm ničemným trpaslíkům!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:252
 msgid ""
 "Gladly. I do get so lonely talking to myself, and none of my minions are "
 "worth talking to."
 msgstr ""
-"S radostí. Již dlouho mluvím sám se sebou, protože žádný z mých 
přisluhovačů "
-"nedokáže mluvit."
+"S radostí. Mluvit sám se sebou ve mě vyvolává pocit osamění a 
žádný z mých "
+"služebníků nestojí za rozhovor."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:257
 msgid ""
 "Thank you, my new Lord! Never had I thought I would see the day when my "
 "people were glad to march alongside skeletons and ghosts."
 msgstr ""
-"Děkuji, můj pane! Nikdy bych nemyslel, že se dočkám dne, kdy moji lidé 
budou "
-"s radostí pochodovat po boku kostrám a duchům."
+"Děkuji ti, můj nový pane! Nikdy bych nemyslel, že se dočkám dne, kdy 
moji "
+"lidé budou s radostí pochodovat po boku kostrám a duchům."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:4
 msgid "Crelanu's Book"
@@ -398,38 +395,37 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:25
 msgid "Move Gwiti to take the Book"
-msgstr ""
+msgstr "Doveď Gwitiho ke knize"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:57
 msgid "Urind"
-msgstr ""
+msgstr "Urind"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:73
 msgid "Nagou"
-msgstr ""
+msgstr "Nagou"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:95
 msgid ""
 "Time marched on, and so did Gwiti. He was nearing the place where the "
 "dreadful tome of Crelanu was hidden."
 msgstr ""
-"Čas šel dál stejně tak, jako Gwiti. Byl poblíž místa, kde byla ukryta "
-"strašlivá Krelanova kniha."
+"Čas šel dál a stejně tak i náš Gwiti. Přibližoval se k místu, které 
ukrývalo "
+"strašlivou Krelanovu knihu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:99
 msgid "I feel that it must be close. Could it be in that swamp?"
 msgstr "Cítím, že je blízko. Že by v bažině?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But the ancient magi had done their job well. The book had been hidden in a "
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
 "approach would suffer their combined wrath..."
 msgstr ""
-"Dávní mágové odvedli svoji práci dobře. Knihu schovali v lesíku, o 
který "
-"vedou elfové a skřeti už léta války, a jakýkoliv pokus přiblížit se 
vyústí v "
-"jejich společný hněv..."
+"Ale dávní mágové odvedli svoji práci dobře. Kniha byla schována v 
lesíku, o "
+"který elfové se skřety již léta vedou válku a jakýkoliv pokus o 
přiblížení "
+"musí počítat s jejich společným hněvem..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:107
 msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
@@ -441,11 +437,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:116
 msgid "I side not with either of you!"
-msgstr "Nejsem na žádné straně!"
+msgstr "Nejsem na ničí straně!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:121
 msgid "A truce, then? I fear he will be the death of us both."
-msgstr "Příměří? Obávám se, že znamená smrtelné nebezpečí pro nás 
oba."
+msgstr "Tedy příměří? Obávám se, že znamená smrtelné nebezpečí pro 
nás oba."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:125
 msgid ""
@@ -459,7 +455,9 @@
 msgid ""
 "The book is not here, but these swamps contain enough corpses to suit my "
 "purposes."
-msgstr "Tady sice kniha není, ale v bažinách je pro mé účely dostatek 
těl."
+msgstr ""
+"Kniha zde sice není, ale v bažinách je dost těl, co poslouží mým 
dalším "
+"záměrům."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:178
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:165
@@ -468,7 +466,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:193
 msgid "I die a terrible death... not knowing why."
-msgstr "Zemřel jsem strašlivou smrtí... nevím proč."
+msgstr "Zemřel jsem strašlivou smrtí... nevědíc proč."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:206
 msgid "A curse upon that necromancer! Why did he have to come here?!"
@@ -478,24 +476,23 @@
 msgid ""
 "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
 msgstr ""
-"Konečně! Tady je to! Teď se musím šíleně smát, tak jak se na 
správného "
-"ničemu sluší a patří!"
+"Konečně! Tady je to! Teď se musím chovat tak, jako každý správný 
ničema - "
+"ŠÍLENĚ SE SMÁT!!!!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:237
 msgid ""
 "My lord, your suspicions were correct. There is indeed a necromancer in this "
 "part of the country!"
 msgstr ""
-"Můj pane, vaše podezřeni bylo správné. V téhle zemi je vskutku 
nekromant!"
+"Můj pane, vaše podezřeni bylo správné. Vskutku v této zemi pobývá 
nekromant!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:4
 msgid "Inside the Tower"
 msgstr "Uvnitř věže"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "Find Crelanu's Book"
-msgstr "Krelanova kniha"
+msgstr "Najdi Krelanovu knihu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:158
 msgid ""
@@ -507,19 +504,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:168
 msgid "Xakan"
-msgstr ""
+msgstr "Xakan"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:176
 msgid "Karae"
-msgstr ""
+msgstr "Karae"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:184
 msgid "Pezit"
-msgstr ""
+msgstr "Pezit"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:192
 msgid "Lagon"
-msgstr ""
+msgstr "Lagon"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:213
 msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
@@ -527,11 +524,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:230
 msgid "There's a secret door here! This must be the library."
-msgstr "Tady jsou skryté dveře! Musí to být knihovna."
+msgstr "Tady jsou skryté dveře! To musí být knihovna."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:258
 msgid "Well, well, well. Thirty-five pieces of gold were in this chest!"
-msgstr "Dobře, dobře, dobře! V truhle bylo třicetpět zlaťáků!"
+msgstr "Hm Hm Hm, skvělé. V truhle bylo pětatřicet zlaťáků!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:283
 msgid "Blast it, the chest is empty!"
@@ -543,26 +540,24 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:329
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-msgstr "Myslím, že třiceti stříbňáky nepohrdnu..."
+msgstr "Myslím, že třiceti stříbrňáky nepohrdnu..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:354
 msgid ""
 "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
-msgstr "Truhlice je prázdné úložiště na cetky. Magie z ní již 
vyprchala."
+msgstr "Truhlice je až na několik cetek prázdná. Magie z nich už 
vyprchala."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:379
 msgid "Gack! This chest contains holy water!"
-msgstr "Pcha! V truhle je svěcená voda!"
+msgstr "Blé! V truhle je svěcená voda!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:400
-#, fuzzy
 msgid "Look at what the magi were guarding!"
-msgstr "Podívejte, co tady mágové střežily!"
+msgstr "Podívejme se, co to tu mágové střežili!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:425
-#, fuzzy
 msgid "Those magi had hidden away more than it seemed!"
-msgstr "Tihle mágove toho schovávali mnohem víc, než se zdálo!"
+msgstr "Tihle mágové si toho schovali mnohem víc, než by se zdálo!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:450
 msgid "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
@@ -574,7 +569,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:498
 msgid "Haha, this chest holds scores of gold coins!"
-msgstr "Cha chá, tahle truhlá obsahuje desítky mincí!"
+msgstr "Cha chá, tahle truhla obsahuje desítky mincí!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:528
 msgid "Ice Potion"
@@ -585,7 +580,7 @@
 "This potion contains a strange fluid designed to imbue a weapon with the "
 "power of cold."
 msgstr ""
-"Tento lektvar obsahuje zvláštní tekutinu, která naplní zbraň mrazivou 
silou."
+"Tento lektvar obsahuje zvláštní tekutinu, která nabije zbraň silou 
mrazu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:570
 msgid ""
@@ -600,11 +595,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:606
 msgid "Susanne"
-msgstr ""
+msgstr "Susanne"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:613
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
-msgstr "Gratuluji! Všichni revenanti přežili. "
+msgstr "Gratulace! Všichni tvoji revenanti přežili. "
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:4
 msgid "Mages and Elves"
@@ -612,54 +607,51 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:25
 msgid "Move Gwiti to the Tower of Sorcery"
-msgstr ""
+msgstr "Doveď Gwitiho k věži Kouzel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:29
 msgid "Kill both enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Zabij oba nepřátelské velitele"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:57
 msgid "Quirind"
-msgstr ""
+msgstr "Quirind"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:81
 msgid "Lessalin"
-msgstr ""
+msgstr "Lessalin"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After sending the Dark Spirit away for his failure, Gwiti realized that he "
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
 "where the greatest magi once studied."
 msgstr ""
-"Po vyhnání temného ducha pro jeho selhání zjistil Gwiti, že se 
nachází ve "
-"vzdálené části Wesnothu, a zamířil k Kaleonské věži, kde kdysi 
studovali "
-"největší mágové."
+"Gwiti poté, co vyhnal temného ducha pro jeho selhání, zjistil, že se 
nachází "
+"ve vzdálené části Wesnothu, a zamířil ke Kaleonské věži, kde kdysi 
studovali "
+"největší z mágů."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:114
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At last, I have reached the road. Unless I am far off my course, I should "
 "find the Tower of Kaleon here, filled with the secrets of ancient magi. Soon "
 "they shall all be mine, and my power will be great enough to invade Wesnoth."
 msgstr ""
 "Konečně jsem narazil na cestu. Pokud jsem nesešel z cesty, měl bych brzy "
-"uvidět Kaleonskou věž nacpanou tajemstvím dávných mágů. Brzy bude 
moje, a má "
-"síla bude dostatečná pro vpád do Wesnothu."
+"uvidět Kaleonskou věž nacpanou tajemstvím dávných mágů. Brzy budou 
moje, a "
+"má síla bude dostatečná pro vpád do Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:118
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
 msgstr "Blíží se nekromant! Je možné, že je to ten, kterého jsme 
vyhnali?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:122
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we magi, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
 msgstr ""
 "Prokletý a strašlivý věz, že my mágové, strážci Kaleonské věže, 
tě svými "
-"kouzly smeteme z cesty! Uteč, a přežiješ."
+"kouzly smeteme z cesty! Uteč, a možná zůstaneš ušetřen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:126
 msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
@@ -670,11 +662,12 @@
 "Foul sorcerer of death, go far from this place or we shall send you to your "
 "own realm."
 msgstr ""
-"Hnusný čaroději smrti, odejdi daleko nebo tě budeme muset zahnat do tvé 
říše."
+"Hnusný čaroději smrti, odejdi daleko, nebo tě budeme muset zahnat do tvé 
"
+"vlastní říše."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:134
 msgid "Not born is the one that could challenge me!"
-msgstr "Ještě se nenarodil nikdo, kdo by mne mohl vyzvat!"
+msgstr "Ještě se nenarodil ten, kdo by mne mohl zastavit!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:151
 msgid "No! No! Noooo! It is over, I feel the shades reaching for me..."
@@ -682,7 +675,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:165
 msgid "Argh! I have fallen, and the Tower lies stripped of its defenses!"
-msgstr "Grrr! Padl jsem a Věž je teď bez ochrany!"
+msgstr "Ahh! Padl jsem a Věž je teď bez ochrany!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:181
 msgid "Quirind, we have failed! You must guard the tower."
@@ -693,8 +686,8 @@
 "Ah ha ha ha! The tower's protective spells are now in force, you cannot "
 "enter without mastering a magic equal to it."
 msgstr ""
-"Ha ha ha! Ochranná kouzla věže jsou v plné síle. Nemůžeš vstoupit 
dokud "
-"nebudeš rovnocenným mistrem magie."
+"Ha ha ha! Ochranná kouzla věže jsou v plné síle. Dokud nebudeš 
rovnocenným "
+"mistrem magie, nemůžeš vstoupit."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:206
 msgid "Haha! I have gained entry to the tower!"
@@ -710,36 +703,35 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:10
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
-msgstr "Prchaje stále z Wesnothu vstoupil Gwiti do skřetích zemí."
+msgstr "Při svém útěku z Wesnothu vstoupil Gwiti do skřetích zemí."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:51
-#, fuzzy
 msgid "Take the Skull of Agarash"
-msgstr "Agarašova lebka"
+msgstr "seber Agarašovu lebku"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:79
 msgid "Karz Gholum"
-msgstr ""
+msgstr "Karz Gholum"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:91
 msgid "Isidal B'Tai"
-msgstr ""
+msgstr "Isidal B'Tai"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:103
 msgid "Nakur Kimoni"
-msgstr ""
+msgstr "Nakur Kimoni"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:116
 msgid ""
 "After Gwiti destroyed his brother, he planned to march on Wesnoth to gain "
 "his revenge. But a Dark Spirit came to counsel him..."
 msgstr ""
-"Jakmile Gwiti zničil svého bratra, začal plánovat odvetné tažení na 
Wesnoth. "
-"Tu mu náhle přišel poradit temný duch..."
+"Po zničení svého bratra začal Gwiti plánovat odvetné tažení na 
Wesnoth. Tu "
+"náhle se mu s radou zjevil temný duch..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:127
 msgid "Leganoth"
-msgstr ""
+msgstr "Leganoth"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:136
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
@@ -747,19 +739,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:140
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
-msgstr "Temný duch? To je určitě známka mého nemrtvého mistrovství!"
+msgstr "Temný duch? To je určitě známka mého mistrovství nad světem 
nemrtvých!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:144
 msgid ""
 "Gwiti, do not yet march in pursuit of your revenge. First, you shall go "
 "south, against the orcs, and there find the Skull of Agarash."
 msgstr ""
-"Gwiti, nevydávej se zatím z pomsty do boje. Nejprve bys měl jít na jih 
proti "
-"skřetům a najít Agarašovu lebku."
+"Gwiti, nevydávej se zatím za svou pomstou. Jdi nejprve na jih, poraž 
skřety "
+"a tam nalezneš Agarašovu lebku."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:148
 msgid "Speak on."
-msgstr "Řekni mi víc."
+msgstr "Pokračuj."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:152
 msgid ""
@@ -767,13 +759,13 @@
 "skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash - Take "
 "it and your power will grow greater by far."
 msgstr ""
-"Vidíš v této zemi tři klany skřetů? Na svých standartách, jak je 
jejich "
-"zvykem, mívají naraženy lebky. Jednou z nich je Agarašova lebka -- ta 
byla "
-"jednou má. Získej ji, a tvá síla velmi vzroste."
+"Vidíš tři skřetí klany této země? Na svých standartách mají podle 
zvyku "
+"naraženy lebky. Jednou z nich je lebka Agaraše - získej ji a tvá síla "
+"neuvěřitelně vzroste."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:183
 msgid "Oh, no! The undead hordes have taken my banner!"
-msgstr "Ach, ne! Hordy nemrtvých mi vzaly standartu!"
+msgstr "Ach, ne! Hordy nemrtvých vzali moji standartu!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:187
 msgid ""
@@ -787,11 +779,11 @@
 msgid ""
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
-msgstr "Grrr! To je jenom půlka lebky!"
+msgstr "Grrr! To je jenom půlka lebky, takřka bez síly! Zmiz, duchu!!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:212
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
-msgstr "Zašlapejte ten prapor do bláta! *Řach!*"
+msgstr "Zašlapejme ten prapor do bláta! *Řach!*"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:226
 msgid "That skull is powerless!"
@@ -803,7 +795,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:248
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
-msgstr "To už je dávno, kdy jsem si naposledy zabojoval!"
+msgstr "Už je to dávno, co jsem si naposledy vlastnoručně zabojoval!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:4
 msgid "Underground Pool"
@@ -811,72 +803,81 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:19
 msgid "Move Gwiti or Tanar into the water"
-msgstr ""
+msgstr "Doveď Gwitiho nebo Tanara do vody"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:27
 msgid "Death of Tanar"
-msgstr ""
+msgstr "Tanar zemře"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:63
 msgid "Geldar"
-msgstr ""
+msgstr "Geldar"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:151
 msgid "The Dwarves are still in these caves!"
-msgstr ""
+msgstr "Tyto jeskyně jsou stále obývané trpaslíky!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:156
 msgid "Aye! They drove us out, and left a guard here to occupy us."
-msgstr ""
+msgstr "Jup! Vyhodili nás a nechali nám tu stráž jako dohled."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:160
 msgid ""
 "Then we shall slay them. I have never had Dwarves rise to join my ranks. He, "
 "he, he, he..."
 msgstr ""
+"Tak to je všechny povraždíme. Ještě nikdy jsem ve svých nemrtvých 
řadách "
+"neměl trpaslíky. Hahahahaaaa...."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:173
 msgid ""
 "We have come to a flooded part of the cave. If we forge ahead, the Dwarves "
 "should be delayed quite a bit."
 msgstr ""
+"Před námi je zatopená část jeskyně. Když se prodereme skrz, mělo by 
to "
+"trpaslíky hodně zpomalit."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:206
 msgid "ARGH! What was that?"
-msgstr ""
+msgstr "AAA! Co to bylo?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:210
 msgid ""
 "I do not know. I guess, however, that some magic is at work in these "
 "caverns. Can you tell me anything of them?"
 msgstr ""
+"Nemám ponětí. Myslím si ale, že v těchto jeskyních je přítomna 
nějaká forma "
+"magie. Můžeš mi o nich říci něco bližšího?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:215
 msgid ""
 "Nay, Lord. These passages were flooded higher last time I was here. The "
 "Dwarves did not delve here, and we shunned the nameless dread we felt."
 msgstr ""
+"Bohužel ne, můj Pane. Tyto průchody byly při mé poslední návštěvě 
zatopené. "
+"Trpaslíci zde nekutali a bezejmenný pocit děsu nás hnal pryč."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:219
 msgid "If there is anything to dread here, it is me. Now, onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Jestli je tu nějaký důvod k obavám, tak jsem to ja. Pokračujem!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:223
 msgid "End of Part 1"
-msgstr ""
+msgstr "Konec první části "
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:224
 msgid ""
 "Gwiti's adventures will continue in another installment of The Dark Hordes."
 msgstr ""
+"Pokračování Gwitiho dobrodružství se dočkáte v dalším díle Temných 
hord."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:248
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
-msgstr ""
+msgstr "Trpasličí poklad! Nejmíň tři stovky zlaťáků!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:265
 msgid "You swore you would protect me!"
-msgstr ""
+msgstr "Přísahal jsi, že mě budeš ochraňovat!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/utils/intro.cfg:5
 msgid ""
@@ -885,6 +886,9 @@
 "the battle, they called upon the corpses of former enemies to rise again and "
 "fight on their side."
 msgstr ""
+"Své schopnosti bratři Gwiti a Nati Ha'atelové poprvé předvedli ve 
velké "
+"bitvě u kamene Erzenu. Pod dojmem hrozící porážky přivedli znovu k 
životu "
+"mrtvoly svých nepřátel, tentokrát však bojujících na jejich straně."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/utils/intro.cfg:14
 msgid ""
@@ -893,6 +897,10 @@
 "battle was lost where it would have been won had it not been for these two "
 "necromancers."
 msgstr ""
+"Toto jednání bylo však nejenom zapovězené, ale také zbrklé. 
Kavalérie, která "
+"měla jako posila zvrátit průběh bitvy, se místo střetu s nepřítelem 
srazila "
+"s nemrtvými hordami. A tak se bitva, která měla být vítěznou, změnila 
díky "
+"dvěma nekromantům v bitvu prohranou."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/utils/intro.cfg:23
 msgid ""
@@ -900,6 +908,10 @@
 "in irons, marched onto a ship with no rudder, and sent off to drown in the "
 "sea, for the Wesnothians feared that their corpses might only rise again."
 msgstr ""
+"Bratři prchli. Ihned po svém návratu byli vrženi do želez, nahnáni do "
+"neovladatelné lodě a vydáni napospas moři, kde měli dojít konce na jeho 
"
+"hlubokém dně. Wesnotští občané se totiž báli znovuobživnutí jejich 
mrtvých "
+"těl v případě jejich pohřbení na souši."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/utils/intro.cfg:32
 msgid ""
@@ -907,6 +919,9 @@
 "separating the brothers and washing them both ashore. This was the beginning "
 "of the Rise of the Dark Hordes."
 msgstr ""
+"Ale ruka osudu, jako již mnohokrát předtím, zasáhla. Náhlá bouře 
zničila "
+"loď, bratři byli navzájem od sebe odděleni a vrhnuti na břeh. Toto byl "
+"počátek Příchodu Temných hord."
 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]