wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Tue, 23 Aug 2005 17:11:01 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/08/23 21:11:01

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.137&tr2=1.138&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.137 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.138
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.137   Thu Aug 18 20:33:08 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Tue Aug 23 21:11:00 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 13:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-18 22:05+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-23 21:42+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -4376,7 +4376,7 @@
 "Den som möter en uråldrig häxmästare har troligen värre saker än döden 
att "
 "oroa sig för.\n"
 "\n"
-"Observera: häxmästarens distansattacker är magiska och träffar därför 
ofta "
+"Anmärkning: häxmästarens distansattacker är magiska och träffar därför 
ofta "
 "sitt mål. Häxmästarens beröring berövar offrets livskraft och stärker "
 "häxmästaren."
 
@@ -4482,8 +4482,8 @@
 "Det här slaget av historier är allt som är känt om det som troligtvis är 
de "
 "mest uråldriga av woser.\n"
 "\n"
-"Observera: woser regenererar genom att använda naturens krafter runt om dem; 
"
-"de behöver således inte söka skydd i en by för att återhämta sig."
+"Anmärkning: woser regenererar genom att använda naturens krafter runt om "
+"dem; de behöver således inte söka skydd i en by för att återhämta sig."
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:43 data/units/Elder_Wose.cfg:24
 #: data/units/Wose.cfg:24
@@ -4585,7 +4585,8 @@
 "Även om de inte är tränade för strid, så kan ärkemagiker om nöden 
kräver "
 "släppa lös den fulla kraften i sin konst, något som inte skall 
förringas.\n"
 "\n"
-"Observera: ärkemagikerns eldklot är magiska och träffar därför ofta sitt 
mål."
+"Anmärkning: ärkemagikerns eldklot är magiska och träffar därför ofta 
sitt "
+"mål."
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:40 data/units/Arch_Mage.cfg:152
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:24 data/units/Deathmaster.cfg:32
@@ -4661,8 +4662,8 @@
 "eller en dolk i ryggen. I nattens mörker är det få som kan klara livhanken 
i "
 "ett möte med dem, men de är något obekväma i dagsljus.\n"
 "\n"
-"Observera: om en allierad trupp distraherar en fiende, så att lönnmördaren 
"
-"kan smyga in bakom ryggen på sitt offer och hugga med sin kniv, så gör 
denna "
+"Anmärkning: om en allierad trupp distraherar en fiende, så att 
lönnmördaren "
+"kan smyga in bakom ryggen på sitt offer och hugga med sin dolk, så gör 
denna "
 "attack dubbel skada. Dessutom är deras kastknivar förgiftade vilket gör 
att "
 "en träffad fiende gradvis försvagas."
 
@@ -5229,8 +5230,8 @@
 "\n"
 "I ett sådant tillstånd är deras enda vapen den konst de hängivit sig 
till.\n"
 "\n"
-"Observera: svartkonstnärens attacker är magiska och träffar därför ofta 
sitt "
-"mål. "
+"Anmärkning: svartkonstnärens attacker är magiska och träffar därför 
ofta "
+"sitt mål. "
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:38 data/units/Dark_Sorcerer.cfg:47
 #: data/units/Necromancer.cfg:38
@@ -5293,7 +5294,7 @@
 "riktigt ger den odödlighet som påstås, eller att det finns ett 
fruktansvärt "
 "pris att betala.\n"
 "\n"
-"Observera: mörkermagikerns distansattacker är magiska och träffar därför 
"
+"Anmärkning: mörkermagikerns distansattacker är magiska och träffar 
därför "
 "ofta sitt mål. Mörkermagikerns stav är märkt med pestens tecken, och 
varje "
 "fiende som faller under staven kommer att återuppstå i vanlivet."
 
@@ -5425,12 +5426,12 @@
 "aptit. Bara galningar skulle försöka utmana dem; vättarna har lyckats 
tämja "
 "dem, i någon mening, om än med stora förluster.\n"
 "\n"
-"Klorna betraktas vanligtvis inte som vargens farligare bestyckning, men hos "
+"Klorna betraktas vanligtvis inte som vargens farligare beväpning, men hos "
 "denna större variant är de tjockare och längre än järnspikar. Deras 
ryttare "
 "stryker gift på framklorna, besläktat med det som orchernas lönnmördare "
 "använder, vilket gör en reva av dessa monsters tassar högst dödlig.\n"
 "\n"
-"Observera: de som träffas av monstervargens klor förgiftas, och försvagas "
+"Anmärkning: de som träffas av monstervargens klor förgiftas, och 
försvagas "
 "gradvis tills de kan botas i en by eller av en helare."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:54 data/units/Drake_Burner.cfg:34
@@ -5599,7 +5600,7 @@
 "detta, men av någon anledning har ingen försökt öppna en för att 
utforska "
 "saken närmare.\n"
 "\n"
-"Observera: under ett eldhjärtas ledarskap åsamkar allierade intillstående "
+"Anmärkning: under ett eldhjärtas ledarskap åsamkar allierade 
intillstående "
 "trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:3
@@ -5620,7 +5621,7 @@
 "ledare. De som kallas 'flammor' av sina fiender är de bland drakfolket som "
 "strävar efter att bli sådana ledare, både i krig och i fred.\n"
 "\n"
-"Observera: under en flamdrakes ledarskap åsamkar allierade intillstående "
+"Anmärkning: under en flamdrakes ledarskap åsamkar allierade intillstående "
 "trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:3
@@ -5854,7 +5855,7 @@
 "som lever länge nog för att bli veteraner har oftast lyckats med detta tack 
"
 "vare att de nedlåtit sig till sådant bruk.\n"
 "\n"
-"Observera: fäktare är stigfinnare och kan således ignorera fiendens "
+"Anmärkning: fäktare är stigfinnare och kan således ignorera fiendens "
 "kontrollzoner."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:37 data/units/Fencer.cfg:24
@@ -6151,8 +6152,8 @@
 "användas för våldsam handling, om någon skulle vara oförsiktig nog att 
väcka "
 "deras vrede.\n"
 "\n"
-"Observera: woser regenererar genom att använda naturens krafter runt om dem; 
"
-"de behöver således inte söka skydd i en by för att återhämta sig."
+"Anmärkning: woser regenererar genom att använda naturens krafter runt om "
+"dem; de behöver således inte söka skydd i en by för att återhämta sig."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3
 msgid "Elvish Archer"
@@ -6209,7 +6210,7 @@
 "tidigare i striden. Även om det inte är tanken, så träffar beskrivningen "
 "inte alls så illa.\n"
 "\n"
-"Observera: hämnarnas skicklighet som skogsmän gör dem osynliga för en "
+"Anmärkning: hämnarnas skicklighet som skogsmän gör dem osynliga för en "
 "fiende, såvida de inte står alldeles bredvid, eller har avslöjat sig genom 
"
 "att anfalla."
 
@@ -6240,7 +6241,7 @@
 "Kombinationen av deras förtroende för sina ledares visdom och deras sed att 
"
 "välja sina ledare är en av alvernas styrkor.\n"
 "\n"
-"Observera: under en kaptens ledarskap åsamkar allierade intillstående "
+"Anmärkning: under en kaptens ledarskap åsamkar allierade intillstående "
 "trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
@@ -6286,7 +6287,7 @@
 "Alvdruidernas huvudsakliga förmåga är helandets konst, och det är för 
detta "
 "utövande som de hålls i stor ära av sitt släkte.\n"
 "\n"
-"Observera: druidernas insnärjningsattack sinkar fiendesoldater och minskar "
+"Anmärkning: druidernas insnärjningsattack sinkar fiendesoldater och minskar 
"
 "deras antal utfall med ett. Druider har förmågan att vårda trupper i sin "
 "närhet och att bota dem från förgiftning."
 
@@ -6321,7 +6322,7 @@
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:38 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:117
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:84
 msgid "faerie fire"
-msgstr "älvabrand"
+msgstr "feeld"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Elvish Fighter"
@@ -6429,7 +6430,7 @@
 "Denna otroliga skicklighet har ett pris, och det är att svärdsträningen "
 "kommer i skymundan.\n"
 "\n"
-"Observera: prickskyttar träffar ofta sitt mål, men bara då de är 
offensiva."
+"Anmärkning: prickskyttar träffar ofta sitt mål, men bara då de är 
offensiva."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:65 data/units/Elvish_Marksman.cfg:185
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:65
@@ -6471,7 +6472,7 @@
 "de sällsynta tillfällen när en alv bestämmer sig för att det är dags 
att gå "
 "ut i krig, blir den resulterande strategi en mästares.\n"
 "\n"
-"Observera: under en överstes ledarskap åsamkar allierade intillstående "
+"Anmärkning: under en överstes ledarskap åsamkar allierade intillstående "
 "trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
@@ -6522,9 +6523,9 @@
 "miljö, och i kombination med deras avsevärda skicklighet i bågskytte och "
 "svärdskonst är resultatet ett mäktig redskap i strid.\n"
 "\n"
-"Observera: jägarnas skicklighet som skogsmän gör dem osynliga för en 
fiende, "
-"såvida de inte står alldeles bredvid, eller har avslöjat sig genom att "
-"anfalla."
+"Anmärkning: jägarnas skicklighet som skogsmän gör dem osynliga för en "
+"fiende, såvida de inte står alldeles bredvid, eller har avslöjat sig genom 
"
+"att anfalla."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:117
 msgid "female^Elvish Ranger"
@@ -6590,7 +6591,7 @@
 "healing, though they can only delay the effects of poison, not cure them "
 "entirely."
 msgstr ""
-"Alvernas släktskap med älvor ger dem en naturlig fallenhet för magi. Detta 
"
+"Alvernas närhet till fevärlden ger dem en naturlig fallenhet för magi. 
Detta "
 "visar sig i deras inkännande med naturen, som de kan åkalla för bistånd. "
 "Fiender som rör sig genom alvernas skogar kan snart finna sig insnärjda av "
 "rötterna de står på, vilket gör dem mycket mer hanterliga.\n"
@@ -6598,9 +6599,9 @@
 "Alvernas läkande kunskaper är också avsevärda, och kommer till stor nytta 
i "
 "strid.\n"
 "\n"
-"Observera: schamanernas insnärjningsattack sinkar fiendesoldater och minskar 
"
-"deras antal utfall med ett. Schamaner har förmågan att vårda trupper i sin 
"
-"närhet och att bota dem från förgiftning."
+"Anmärkning: schamanernas insnärjningsattack sinkar fiendesoldater och "
+"minskar deras antal utfall med ett. Schamaner har förmågan att vårda 
trupper "
+"i sin närhet och att bota dem från förgiftning."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
@@ -6622,7 +6623,7 @@
 "för alvernas stora skicklighet. Alvernas skarpskyttar har helt enkelt "
 "bemästrat bågskyttekonsten.\n"
 "\n"
-"Observera: som prickskyttar träffar skarpskyttarna ofta sitt mål, men bara "
+"Anmärkning: som prickskyttar träffar skarpskyttarna ofta sitt mål, men 
bara "
 "då de är offensiva."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:123
@@ -6644,19 +6645,19 @@
 "one the strikes they can deliver in combat. Shydes are capable of healing "
 "units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
-"En alvmös långa och starka hängivenhet till den del av henne som står "
-"älvorna närmast omvandlar henne till slut till en varelse av båda 
världar. I "
-"kontakt med en värld som för många enbart ter sig som ett stort mysterium "
+"En alvmös långa och starka hängivenhet till den del av henne som står 
feerna "
+"närmast omvandlar henne till slut till en varelse av båda världar. I 
kontakt "
+"med en värld som för många enbart ter sig som ett stort mysterium "
 "förkroppsligar dessa alvskogarnas väktare sitt folks grace och "
 "översinnlighet.\n"
 "\n"
-"Observera: dryadernas insnärjningsattack sinkar fiendesoldater och minskar "
+"Anmärkning: dryadernas insnärjningsattack sinkar fiendesoldater och minskar 
"
 "deras antal utfall med ett. Dryader har förmågan att vårda trupper i sin "
 "närhet och att bota dem från förgiftning."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:28 data/units/Elvish_Sylph.cfg:25
 msgid "faerie touch"
-msgstr "älvaberöring"
+msgstr "feberöring"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:3
 msgid "female^Elvish Sorceress"
@@ -6685,7 +6686,7 @@
 "wielding powerful magic against their enemies."
 msgstr ""
 "Sylfiderna är skönheten reinkarnerad i de dödligas värld. De tillhör 
både "
-"älvornas och de dödligas värld, och använder kraftfull magi mot sina 
fiender."
+"feernas och de dödligas värld, och använder kraftfull magi mot sina 
fiender."
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:52
 msgid "gossamer"
@@ -6722,7 +6723,7 @@
 "Hånfullt dansar de omkring tungt rustade fiender, såsom det tunga "
 "infanteriet.\n"
 "\n"
-"Observera: fäktare är stigfinnare och kan således ignorera fiendens "
+"Anmärkning: fäktare är stigfinnare och kan således ignorera fiendens "
 "kontrollzoner."
 
 #: data/units/Fighter.cfg:3 data/units/Fighter.cfg:44
@@ -6860,7 +6861,7 @@
 "viktiga områden i de kungariken till vilka de svurit sin trohet. Deras "
 "utbildning och erfarenhet ger erforderlig tyngd bakom deras order.\n"
 "\n"
-"Observera: under en generals ledarskap åsamkar allierade intillstående "
+"Anmärkning: under en generals ledarskap åsamkar allierade intillstående "
 "trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Ghost.cfg:3
@@ -6881,6 +6882,14 @@
 "Special Notes: Ghosts have very unusual resistances to damage, and move "
 "quite slowly over open water."
 msgstr ""
+"Det är en av skapelsen större nåder att människans själ är 
oföränderlig och "
+"oförstörbar. Detta bekymrar dock inte nekromantikern, som genom detta inte "
+"ser sitt värv särdeles försvårat. Med sin själ fångad av ohyggliga "
+"besvärjelser är spöket en pålitlig tjänare, som kan bindas att 
genomföra de "
+"uppgifter mästaren vill ha utförda.\n"
+"\n"
+"Anmärkning: spöken är ovanligt motståndskraftiga, men rör sig långsamt 
över "
+"öppet vatten."
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:3
 msgid "Ghoul"
@@ -6909,7 +6918,7 @@
 "föddes, och smörjer kråset med köttet från de döda.\n"
 "\n"
 "Det är på grund av sådana handlingar som nekromantin hatas och 
fördöms.\n"
-"Observera: ghulernas klor är täckta av gift, och de som blir förgiftade i "
+"Anmärkning: ghulernas klor är täckta av gift, och de som blir förgiftade 
i "
 "kampen mot en ghul kommer att försvagas gradvis tills de kan bli botade i en 
"
 "by eller av en helare."
 
@@ -6984,7 +6993,7 @@
 "bättre rustningar och använder ett mycket större spjut som kompenserar 
för "
 "deras korta räckvidd.\n"
 "\n"
-"Observera: längden på deras vapen ger spetsarvättarna första slaget i "
+"Anmärkning: längden på deras vapen ger spetsarvättarna första slaget i "
 "närstrid, även i försvar."
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
@@ -7029,7 +7038,7 @@
 "fienders bostäder och fält, och de bär också nät för att hindra sina 
offer "
 "att sätta i stånd ett effektivt försvar.\n"
 "\n"
-"Observera: plundrarvättarnas nät sinkar fiendesoldater och minskar deras "
+"Anmärkning: plundrarvättarnas nät sinkar fiendesoldater och minskar deras "
 "antal utfall med ett."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:24
@@ -7092,8 +7101,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Observera: storriddarens stormande lansattack fördubblar skadorna som 
vållas "
-"och erhålls. Detta gäller dock inte när storriddaren försvarar sig."
+"Anmärkning: storriddarens stormande lansattack fördubblar skadorna som "
+"vållas och erhålls. Detta gäller dock inte när storriddaren försvarar 
sig."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:41 data/units/Knight.cfg:40
 #: data/units/Lancer.cfg:25 data/units/Paladin.cfg:46
@@ -7120,7 +7129,7 @@
 "styrka både i strid man mot man och i taktiska bedömningar. Deras närvaro 
på "
 "slagfältet är till stor hjälp för de som tjänar under dem.\n"
 "\n"
-"Observera: under en drots ledarskap åsamkar allierade intillstående trupper 
"
+"Anmärkning: under en drots ledarskap åsamkar allierade intillstående 
trupper "
 "av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3
@@ -7155,7 +7164,7 @@
 "Även om de inte på något vis är krigare så får tillämpandet av deras 
konster "
 "i strid de omgivande soldaterna att stå undan i vördnad.\n"
 "\n"
-"Observera: stormagikerns eldklot är magiska, och träffar därför ofta sitt 
"
+"Anmärkning: stormagikerns eldklot är magiska, och träffar därför ofta 
sitt "
 "mål."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:101
@@ -7182,7 +7191,7 @@
 "generationer. Deras styrka och slughet är källan till de flesta sägner om "
 "troll, och att se dessa omtalade i livet minskar inte deras storhet.\n"
 "\n"
-"Observera: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som om 
"
+"Anmärkning: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som 
om "
 "de alltid stod under en bys beskydd."
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
@@ -7263,7 +7272,7 @@
 "att endast tilldela veteraner bland pikenerarna detta vapen, när de visat "
 "prov på sin skicklighet på slagfältet.\n"
 "\n"
-"Observera: längden på deras vapen ger hillebardiärerna första slaget i "
+"Anmärkning: längden på deras vapen ger hillebardiärerna första slaget i "
 "närstrid, även i försvar."
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:3
@@ -7340,8 +7349,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Observera: ryttarens enda attack är att storma, vilket fördubblar skadan 
som "
-"vållas och erhålls. Detta gäller dock när ryttaren försvar sig."
+"Anmärkning: ryttarens enda attack är att storma, vilket fördubblar skadan "
+"som vållas och erhålls. Detta gäller dock när ryttaren försvar sig."
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
 msgid "Initiate"
@@ -7409,7 +7418,7 @@
 "räckhåll. De kan slunga spjut mot fiendeled på avstånd, ofta utan "
 "vedergällning, och samtidigt hålla stånd i närstrid.\n"
 "\n"
-"Observera: längden på deras vapen ger spjutkastarna första slaget i "
+"Anmärkning: längden på deras vapen ger spjutkastarna första slaget i "
 "närstrid, även i försvar."
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
@@ -7442,8 +7451,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Observera: riddarens stormande lansattack fördubblar skadorna som vållas 
och "
-"erhålls. Detta gäller dock inte när riddaren försvarar sig."
+"Anmärkning: riddarens stormande lansattack fördubblar skadorna som vållas "
+"och erhålls. Detta gäller dock inte när riddaren försvarar sig."
 
 #: data/units/Lancer.cfg:3
 msgid "Lancer"
@@ -7474,7 +7483,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Observera: lansiärens stormande lansattack fördubblar skadorna som vållas "
+"Anmärkning: lansiärens stormande lansattack fördubblar skadorna som 
vållas "
 "och erhålls. Detta gäller dock inte när lansiären försvarar sig."
 
 #: data/units/Lich.cfg:3
@@ -7497,6 +7506,17 @@
 "high chance of hitting an opponent. The touch of a lich drains the victim's "
 "life to renew the lich."
 msgstr ""
+"En häxmästare är den fysiska manifestationen av den svarta magins yttersta 
"
+"mål: att uppnå odödlighet. Omvandlingen in i vandöden kräver stort 
offer; "
+"sinnet bevaras, och med det anden, men kroppen tillåts vittra.\n"
+"\n"
+"Det är inte känt annat än för nekromantikernas inre kretsar huruvida "
+"odödligheten är oändlig eller om livet bara förlängs. Dock visar själva 
det "
+"faktum att detta diskuteras på vad de faktiskt har uppnått.\n"
+"\n"
+"Anmärkning: häxmästarens distansattacker är magiska och träffar därför 
ofta "
+"sitt mål. Häxmästarens beröring berövar offrets livskraft och stärker "
+"häxmästaren."
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
 msgid "Lieutenant"
@@ -7514,7 +7534,7 @@
 "Tränad med både svärd och armborst leder löjtnanten en liten grupp med "
 "mänskliga soldater och koordinerar styrkans utfall.\n"
 "\n"
-"Observera: under en löjtnants ledarskap åsamkar allierade intillstående "
+"Anmärkning: under en löjtnants ledarskap åsamkar allierade intillstående "
 "trupper av lägre rang sina motståndare mer skada."
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:3
@@ -7597,7 +7617,7 @@
 "Även om magiker är fysiskt bräckliga och obekanta med strid, så besitter 
de "
 "ändå vissa kunskaper som kommer väl till pass i sådana situationer.\n"
 "\n"
-"Observera: magikerns distansattack är magisk och träffar därför ofta sitt 
"
+"Anmärkning: magikerns distansattack är magisk och träffar därför ofta 
sitt "
 "mål. "
 
 #: data/units/Mage.cfg:47 data/units/Mage.cfg:130
@@ -7642,11 +7662,11 @@
 "Genom att följa fromhetens och dygdens strikta regler arbetar dessa män och 
"
 "kvinnor outröttligt för livet och redbarheten i den värld de lever i.\n"
 "\n"
-"Observera: det ljus som Ljusets magiker lärt sig att använda är magiskt 
till "
-"sin natur och träffar ofta sitt mål. Detta ljus vållar de vandöda stor 
skada "
-"och även de levande bör ta sig i akt. Ljusets magiker har förmågan att 
hela "
-"trupper i sin närhet och att bota dem från förgiftning. Deras kraft gör 
även "
-"att de omgärdas av en ljuscirkel som lyser upp området omkring dem. "
+"Anmärkning: det ljus som Ljusets magiker lärt sig att använda är magiskt "
+"till sin natur och träffar ofta sitt mål. Detta ljus vållar de vandöda 
stor "
+"skada och även de levande bör ta sig i akt. Ljusets magiker har förmågan 
att "
+"hela trupper i sin närhet och att bota dem från förgiftning. Deras kraft 
gör "
+"även att de omgärdas av en ljuscirkel som lyser upp området omkring dem. "
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:51 data/units/Mage_of_Light.cfg:128
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:48 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:43
@@ -7722,7 +7742,7 @@
 "akademier, ställningar där deras överdådiga natur inte bara accepteras, 
utan "
 "kanske till och med kommer till nytta.\n"
 "\n"
-"Observera: väblar är stigfinnare och kan således ignorera fiendens "
+"Anmärkning: väblar är stigfinnare och kan således ignorera fiendens "
 "kontrollzoner."
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:3
@@ -7749,7 +7769,7 @@
 "som berättar om en mörk namnlös fasa som en gång i tiden var deras folk "
 "största skräck. Även om inte mycket är känt om vad som faktiskt 
inträffade, "
 "så står det klart att det var ljusets makt som besegrade denna mörka 
kraft.\n"
-"Observera: det ljus som sjösibyllorna lärt sig att använda är magiskt 
till "
+"Anmärkning: det ljus som sjösibyllorna lärt sig att använda är magiskt 
till "
 "sin natur och träffar ofta sitt mål. Detta ljus vållar de vandöda stor 
skada "
 "och även de levande bör ta sig i akt. Sjösibyllorna har förmågan att 
hela "
 "trupper i sin närhet och att bota dem från förgiftning. Deras kraft gör 
även "
@@ -7771,6 +7791,15 @@
 "Special Notes: The blasts of water conjured by mermaids are magical in "
 "nature, and always have a high chance of hitting their opponents."
 msgstr ""
+"Sjöjungfrurna har, likt alver, en kraftig och naturlig fallenhet för magi, "
+"om än annorlunda. De som tar sig an och bemästrar denna magi åtnjuter stor 
"
+"aktning, och deras kunskaper används i vitt skilda sammanhang, varav många "
+"inte ens når in i människornas föreställningsvärld. Tillämpandet av 
magi i "
+"strid mot deras eget släkte är förbjudet, men denna kraft utgör en stor 
del "
+"av deras försvar mot de monster som kan påträffas i avgrunderna.\n"
+"\n"
+"Anmärkning: sjöhuldrornas distansattack är magisk och träffar därför 
ofta "
+"sitt mål."
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:40 data/units/Mermaid_Initiate.cfg:42
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:69 data/units/Sea_Hag.cfg:31
@@ -7793,6 +7822,15 @@
 "Special Notes: the blasts of water conjured by mermaids are magical in "
 "nature, and always have a high chance of hitting their opponents."
 msgstr ""
+"Unga sjöjungfrur invigs ofta i sitt släktes vattenmagi. Dessa fantastiska "
+"förmågor är oefterhärmliga för alla andra raser; ett tecken på att 
sjöfolket "
+"står feerna nära.\n"
+"\n"
+"Trots sin bräcklighet gör denna förmåga sjönoviserna storartade i strid, 
då "
+"de kan åkalla själva vattnet omkring dem för att slå ner på sina 
fiender.\n"
+"\n"
+"Anmärkning: sjönovisernas distansattack är magisk och träffar därför 
ofta "
+"sitt mål."
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Priestess"
@@ -7819,10 +7857,10 @@
 "i världen, och studerar läkandets konst i kampen mot sjukdomar och skador. "
 "Deras flit och fromhet ger dem också vissa andliga förmågor, med vilka de "
 "kan försvara sitt folk mot krafter som inte är av den här världen.\n"
-"Observera: det ljus som sjöprästinnorna lärt sig att använda är magiskt 
till "
-"sin natur och träffar ofta sitt mål. Detta ljus vållar de vandöda stor 
skada "
-"och även de levande bör ta sig i akt. Sjöprästinnorna har förmågan att 
läka "
-"trupper i sin närhet och att bota dem från förgiftning."
+"Anmärkning: det ljus som sjöprästinnorna lärt sig att använda är 
magiskt "
+"till sin natur och träffar ofta sitt mål. Detta ljus vållar de vandöda 
stor "
+"skada och även de levande bör ta sig i akt. Sjöprästinnorna har 
förmågan att "
+"läka trupper i sin närhet och att bota dem från förgiftning."
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:3
 msgid "Siren"
@@ -7843,6 +7881,17 @@
 "Special Notes: the attacks of a siren are magical in nature, and always have "
 "a high chance of hitting their opponents."
 msgstr ""
+"Sirenerna är de bland sjöjungfrurna som står feerna allra närmast, och 
gör "
+"att de ofta misstas för najader. Även om detta är långt från sanningen, 
så "
+"är missuppfattningen förståelig, då sanna najader sällan skådas även 
av "
+"sjöfolket. Manifestationen av deras magi är för andra än experter 
identisk "
+"med najadernas; vattnet en siren omgärdas av kan kontrolleras så väl att 
det "
+"blir en förlängning av henne själv.\n"
+"\n"
+"De otaliga tillämpningar som tillåts med denna kontroll av vattnet går "
+"landlevande varelser förbi, där de står handfallna av förundran.\n"
+"\n"
+"Anmärkning: sirenens attacker är magiska och träffar därför ofta sitt 
mål."
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:27
 msgid "naia touch"
@@ -7882,6 +7931,14 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
+"De viktförsedda nät som sjöfolket använder i strid är mycket 
svårhanterliga; "
+"de som bemästrar dem prisas högt och hålls i ära av sina kamrater. Detta "
+"vapen används för att cementera sjöfolkets överlägsenhet i deras eget "
+"element, och gör deras släkte till ett hot mot alla fiender som vågar sig 
i "
+"närheten av vatten.\n"
+"\n"
+"Anmärkning: sjösnärjarnas nät sinkar fiendesoldater och minskar deras 
antal "
+"utfall med ett."
 
 #: data/units/Merman_Fighter.cfg:3
 msgid "Merman Fighter"
@@ -7953,6 +8010,17 @@
 "Special Notes: being caught in a net slows enemies down and reduces by one "
 "the strikes they can deliver in combat."
 msgstr ""
+"Sjöfolkets fiske går i mångt och mycket ut på att jaga fiskstim mot de 
nät "
+"de förberett. Sjöfolket använder denna metod utan fara för dem själva, 
men "
+"den kan användas med god nytta mot styrkor som söker vada över en flod. "
+"Viktförsedda mindre nät kan kastas genom luften; dessa nät används 
sällan i "
+"jakt, men kommer väl till pass i strid. Sjöfolket kan använda sådana 
vapen "
+"för att snärja trupper i vatten och, kanske än viktigare, jämna ut oddsen 
"
+"vid strid på land, där landlevande varelser annars skulle ha för goda "
+"fördelar.\n"
+"\n"
+"Anmärkning: nätkastarnas nät sinkar fiendesoldater och minskar deras antal 
"
+"utfall med ett."
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:3
 msgid "Merman Spearman"
@@ -7967,6 +8035,11 @@
 "effective. They are also useful in melee, even deep under the surface, which "
 "is something that certainly cannot be said of arrows."
 msgstr ""
+"Bågskytte är inget som omhuldas särskilt av sjöfolket, hos vilka "
+"spjutkastning föredras. Kastspjut står sig slätt under vatten, men de 
kommer "
+"till god nytta vid ytan, där deras vikt gör att de efter ett kast 
bibehåller "
+"sin slagkraft även en bit under vattnet. De är också användbara i 
närstrid, "
+"även djupt under ytan, vilket sannerligen inte kan sägas om pilar."
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:3
 msgid "Merman Triton"
@@ -8165,7 +8238,7 @@
 "skakar de helt enkelt av sig all skada de ådragit sig, och börjar ånyo 
sitt "
 "sökande efter föda.\n"
 "\n"
-"Observera: nekrofagernas klor är täckta av gift, och de som blir 
förgiftade "
+"Anmärkning: nekrofagernas klor är täckta av gift, och de som blir 
förgiftade "
 "i kampen mot en nekrofag kommer att försvagas gradvis tills de kan bli "
 "botade i en by eller av en helare."
 
@@ -8186,6 +8259,16 @@
 "damage, and move quite slowly over open water. Nightgaunts are able to hide "
 "at night, leaving no trace of their presence."
 msgstr ""
+"Syftet med de masker som dessa varelser bär är okänt, sammalunda vad de "
+"döljer. Dessa ohyggliga vandöda varelser ses sällan av de levande, och de "
+"som lever länge nog för att berätta om ett möte med dem lyckas aldrig 
finna "
+"ro att studera dem särskilt noggrant.\n"
+"\n"
+"Anmärkning: om en allierad trupp distraherar en fiende, så att blekmannen "
+"kan smyga in bakom ryggen på sitt offer och hugga med sina klor, så gör "
+"denna attack dubbel skada. Blekmän är ovanligt motståndskraftiga, men rör 
"
+"sig långsamt över öppet vatten. De har förmågan att gömma sig i 
mörkret "
+"nattetid, utan något som helst tecken på sin existens."
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
@@ -8282,7 +8365,7 @@
 "Även om det sällan är de som utdelar nådastöten, så är deras taktik 
till "
 "stor nytta för deras större och brutalare släktingar.\n"
 "\n"
-"Observera: orchernas lönnmördare använder förgiftade kastknivar, och 
deras "
+"Anmärkning: orchernas lönnmördare använder förgiftade kastknivar, och 
deras "
 "offer dessa försvagas gradvis tills de kan botas i en by eller av en helare."
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:38 data/units/Orcish_Slayer.cfg:44
@@ -8449,7 +8532,7 @@
 "verktyg i deras händer, och dess flitiga användning i strid är ofta den "
 "verkliga orsaken till orchernas segrar.\n"
 "\n"
-"Observera: slaktarorcherna använder förgiftade kastknivar, och deras offer "
+"Anmärkning: slaktarorcherna använder förgiftade kastknivar, och deras 
offer "
 "kommer att försvagas gradvis tills de kan botas i en by eller av en helare."
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:3
@@ -8610,7 +8693,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Observera: tempelriddarens stormande lansattack fördubblar skadorna som "
+"Anmärkning: tempelriddarens stormande lansattack fördubblar skadorna som "
 "vållas och erhålls. Detta gäller dock inte när tempelriddaren försvarar 
sig. "
 "Tempelriddarens heliga svärdsattack vållar vandöda svåra skador, och 
även "
 "vissa levande varelser. Tempelriddare har en viss skicklighet med läkekonst, 
"
@@ -8658,7 +8741,7 @@
 "sätter definitivt stopp för en kavallerichock, och med god disciplin och "
 "taktik kan pikenerare även hålla infanteri i schack.\n"
 "\n"
-"Observera: längden på deras vapen ger pikenerarna första slaget i 
närstrid, "
+"Anmärkning: längden på deras vapen ger pikenerarna första slaget i 
närstrid, "
 "även i försvar."
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:25
@@ -8749,7 +8832,7 @@
 "situationer, bland annat de eldklot som ännu mer befäster deras mer "
 "vardagliga namn.\n"
 "\n"
-"Observera: den röda magikerns eldklot är magiska och träffar därför 
oftast "
+"Anmärkning: den röda magikerns eldklot är magiska och träffar därför 
oftast "
 "sitt mål."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:100
@@ -8768,6 +8851,12 @@
 "their past. Such questions aside, a Revenant is a powerful tool in combat: a "
 "fearless warrior that feels no pain, and which will fight to the bitter end."
 msgstr ""
+"Gengångarna, som givits falskt liv för att kunna strida för sina herrar, 
var "
+"uppenbarligen stora krigare när de levde, även om ingen längre minns att "
+"berätta deras historia. Även de som väckte dem från döden kan bara 
spekulera "
+"om deras förflutna. Bortsett från detta är en gengångare ett mäktigt 
redskap "
+"i strid: en orädd krigare som inte känner smärta, och som slåss till det "
+"bittra slutet."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:3
 msgid "Rogue"
@@ -8793,8 +8882,8 @@
 "de också kasta dem med god träffsäkerhet, och de många och långa timmar 
de "
 "har smugit runt på natten gör dem mer bekväma i mörker.\n"
 "\n"
-"Observera: om en allierad trupp distraherar en fiende, så att rövaren kan "
-"smyga in bakom ryggen på sitt offer och hugga med sin kniv, så gör denna "
+"Anmärkning: om en allierad trupp distraherar en fiende, så att rövaren kan 
"
+"smyga in bakom ryggen på sitt offer och hugga med sin dolk, så gör denna "
 "attack dubbel skada."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:65
@@ -9028,6 +9117,17 @@
 "slowly over open water. Shadows are able to hide at night, leaving no trace "
 "of their presence."
 msgstr ""
+"När ljuset uppfyllde världen och gav det okända form, fördrevs rädslan 
till "
+"mörkret. Sedan dess har världens skuggor injagat skräck i mänskligheten, 
men "
+"det är inte känt varför.\n"
+"\n"
+"Svaret på denna fråga är alltför uppenbart för nekromantiker.\n"
+"\n"
+"Anmärkning: om en allierad trupp distraherar en fiende, så att skuggan kan "
+"smyga in bakom ryggen på sitt offer och hugga med sina klor, så gör denna "
+"attack dubbel skada. Skuggor är ovanligt motståndskraftiga, men rör sig "
+"långsamt över öppet vatten. De har förmågan att gömma sig i mörkret "
+"nattetid, utan något som helst tecken på sin existens."
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
 msgid "Shock Trooper"
@@ -9105,7 +9205,7 @@
 "kunskaper kan onekligen komma till nytta på slagfältet, om man nu kan 
lyckas "
 "övertala en silvermagiker att använda dem.\n"
 "\n"
-"Observera: en silvermagikers distansattack är magisk och träffar således "
+"Anmärkning: en silvermagikers distansattack är magisk och träffar således 
"
 "ofta sitt mål. Silvermagiker är också mycket motståndskraftiga mot många 
"
 "olika sorters magi. De kan dessutom ögonblickligen teleportera sig mellan "
 "två byar; spelaren måste kontrollera båda byarna, och destinationen måste 
"
@@ -9236,8 +9336,8 @@
 "arméer och beordras ofta till frontlinjerna med bara den mest rudimentära "
 "utbildning.\n"
 "\n"
-"Observera: längden på deras vapen ger spjutbärarna första slaget i 
närstrid, "
-"även i försvar."
+"Anmärkning: längden på deras vapen ger spjutbärarna första slaget i "
+"närstrid, även i försvar."
 
 #: data/units/Spectre.cfg:3
 msgid "Spectre"
@@ -9257,6 +9357,16 @@
 "renew the spectre. Spectres have very unusual resistances to damage, and "
 "move quite slowly over open water."
 msgstr ""
+"De onda andarna är de av nekromantikerns skapelser som står honom närmast. 
"
+"Dessa styggelser injagar namnlös fasa i alla levande, och bevakar "
+"outröttligt sina mästares domäner.\n"
+"\n"
+"De största faran i att möta en ond ande är att den med stor sannolikhet 
bara "
+"varslar om en än större fara i ankommande.\n"
+"\n"
+"Anmärkning: en träff av den onda andens svärd berövar offrets livskraft 
och "
+"stärker anden. Onda andar är ovanligt motståndskraftiga, men rör sig "
+"långsamt över öppet vatten."
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:3
 msgid "Swordsman"
@@ -9316,8 +9426,8 @@
 "sina knivar. Deras taktik är ofta av det slag som av många skulle betraktas 
"
 "som vanhedrande.\n"
 "\n"
-"Observera: om en allierad trupp distraherar en fiende, så att lönnmördaren 
"
-"kan smyga in bakom ryggen på sitt offer och hugga med sin kniv, så gör 
denna "
+"Anmärkning: om en allierad trupp distraherar en fiende, så att tjuven kan "
+"smyga in bakom ryggen på sitt offer och hugga med sin dolk, så gör denna "
 "attack dubbel skada."
 
 #: data/units/Thief.cfg:106
@@ -9394,7 +9504,7 @@
 "stora klubbor som de gärna nyttjar i strid fungerar som förlängning till "
 "deras armar, och används för att slå sina byten till underkastelse.\n"
 "\n"
-"Observera: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som om 
"
+"Anmärkning: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som 
om "
 "de alltid stod under en bys beskydd."
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
@@ -9414,7 +9524,7 @@
 "brukligt bland deras ras. I ett samhälle där styrka är makt hålls dessa i 
"
 "ära som hjältar.\n"
 "\n"
-"Observera: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som om 
"
+"Anmärkning: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som 
om "
 "de alltid stod under en bys beskydd."
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:3
@@ -9439,7 +9549,7 @@
 "finna, måste stenkastartrollen bära dem med sig i säckar. Samma läder som 
"
 "säckarna är skurna ur görs enkelt grova slungor.\n"
 "\n"
-"Observera: även om de är otympliga så är en sten slungad av ett av dessa "
+"Anmärkning: även om de är otympliga så är en sten slungad av ett av 
dessa "
 "monster mycket farligare än en pil, om den träffar. Troll besitter 
förmågan "
 "att regenerera, vilket läker dem som om de alltid stod under en bys beskydd."
 
@@ -9470,7 +9580,7 @@
 "farligt ett troll är i strid, så är ett troll i full rustning mycket "
 "oroande.\n"
 "\n"
-"Observera: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som om 
"
+"Anmärkning: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som 
om "
 "de alltid stod under en bys beskydd."
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:3
@@ -9493,7 +9603,7 @@
 "klumpiga och kan ännu inte gå riktigt, utan måste lufsa omkring på alla "
 "fyra, men denna begränsning kompenseras mer än väl av deras råstyrka.\n"
 "\n"
-"Observera: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som om 
"
+"Anmärkning: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som 
om "
 "de alltid stod under en bys beskydd."
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
@@ -9633,7 +9743,7 @@
 "utgör ett stort hot. Vid behov kan de åkalla Ljusets makt för att bannlysa 
"
 "vandöda från de levandes värld.\n"
 "\n"
-"Observera: det ljus som vita magiker lärt sig att använda är magiskt till "
+"Anmärkning: det ljus som vita magiker lärt sig att använda är magiskt 
till "
 "sin natur och träffar ofta sitt mål. Detta ljus vållar de vandöda stor 
skada "
 "och även de levande bör ta sig i akt. Vita magiker har förmågan att läka 
"
 "trupper i sin närhet och att bota dem från förgiftning."
@@ -9690,15 +9800,15 @@
 "Sällan skådad även av alver är wosen en obekant varelse för de allra 
flesta. "
 "Alverna är de som känner till mest om dem, och de vet att woserna inte "
 "härstammar från träden, trots deras likhet med dem, och de vet att woserna 
"
-"är starkare och annorlunda knutna till älvornas värld än alverna själva. 
"
-"Wosernas göranden och låtanden är i stora drag okända, även om de flesta 
"
-"stödjer den mest uppenbara tanken att de är naturens herdar.\n"
+"är starkare och annorlunda knutna till fevärlden än alverna själva. 
Wosernas "
+"göranden och låtanden är i stora drag okända, även om de flesta stödjer 
den "
+"mest uppenbara tanken att de är naturens herdar.\n"
 "\n"
 "Woser tar starkt avstånd från våld, men besitter stor styrka. De är dock "
 "ovana vid att röra sig, och när de gör det tar de god tid på sig.\n"
 "\n"
-"Observera: woser regenererar genom att använda naturens krafter runt om dem; 
"
-"de behöver således inte söka skydd i en by för att återhämta sig."
+"Anmärkning: woser regenererar genom att använda naturens krafter runt om "
+"dem; de behöver således inte söka skydd i en by för att återhämta sig."
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
@@ -9720,6 +9830,17 @@
 "renew the wraith. Wraiths have very unusual resistances to damage, and move "
 "quite slowly over open water."
 msgstr ""
+"Dessa förvridna former av vad som en gång var krigare är bland de mest "
+"ohyggliga skapelser en nekromantiker kan åstadkomma, för ett svärdshugg 
skär "
+"rakt igenom dem, som genom luft. Den stora fruktan som förknippas med dessa "
+"varselser kommer av tron att de är oövervinnliga, något som faktiskt är "
+"långt ifrån sant. På grund av detta skapades ett sätt genom vilket de "
+"besvärjelser som driver dessa varelser kan hämta ny kraft genom det som "
+"hotar dem.\n"
+"\n"
+"Anmärkning: en träff av vålnadens svärd berövar offrets livskraft och "
+"stärker vålnaden. Vålnader är ovanligt motståndskraftiga, men rör sig "
+"långsamt över öppet vatten."
 
 #: data/units/Yeti.cfg:3
 msgid "Yeti"
@@ -9907,7 +10028,7 @@
 
 #: src/about.cpp:277
 msgid "+Slovenian Translation"
-msgstr "+Slovakisk översättning"
+msgstr "+Slovensk översättning"
 
 #: src/about.cpp:280
 msgid "+Spanish Translation"
@@ -10879,7 +11000,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:99
 msgid "Use scenario specific settings"
-msgstr "Använd scenariospecifika inställningar"
+msgstr "Använd de inställningar som finns fördefinierade i scenariot"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:102
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]