wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Sat, 02 Jul 2005 11:37:59 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/07/02 15:37:59

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.113&tr2=1.114&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.113 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.114
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.113   Wed Jun 22 15:04:48 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sat Jul 2 15:37:59 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-21 21:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-22 12:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-02 14:41+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -5370,7 +5370,7 @@
 "1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- and long-"
 "range fighting."
 msgstr ""
-"Alvernas kaptener är skickliga på att leda sin soldater, de ingjuter mod i "
+"Alvernas kaptener är skickliga på att leda sina soldater, och ingjuter mod 
i "
 "alla nivå 1-trupper när de slåss tillsammans. De är skickliga i strid 
både "
 "på nära och långt håll."
 
@@ -5446,7 +5446,7 @@
 "distinguished from other fighting forces by their skill with both sword and "
 "bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
 msgstr ""
-"Alvkrigare utgör merparten av alvernas armé i Wesnoth. De utmärker sig med 
"
+"Alvkrigarna utgör merparten av alvernas armé i Wesnoth. De utmärker sig 
med "
 "sin skicklighet med svärd och båge. Alver är snabbfotade och slåss bäst 
i "
 "skogen."
 
@@ -5626,8 +5626,7 @@
 "they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
 msgstr ""
 "Alvschamanerna koncentrerar sig på de mindre våldsamma sätten att hindra "
-"fienden, som att snärja dem så att de anfaller en gång mindre. 
Alvschamaner "
-"kan också vårda trupper i sin närhet."
+"fienden, som att snärja dem så att de anfaller en gång mindre. 
Alvschamaner kan också vårda trupper i sin närhet."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]