wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Mon, 04 Jul 2005 16:04:48 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/07/04 20:04:47

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.115&tr2=1.116&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.115 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.116
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.115   Sun Jul 3 13:27:48 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Mon Jul 4 20:04:46 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-03 14:53+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-02 14:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-04 19:21+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1052,8 +1052,7 @@
 
 #: data/items.cfg:291
 msgid "I wish this single gold coin be returned ten-fold to me."
-msgstr ""
-"Jag önskar att detta enda guldmynt skall återbördas tiofaldigt till mig."
+msgstr "Jag önskar att detta enda guldmynt skall återbördas tiofaldigt till 
mig."
 
 #: data/items.cfg:298
 msgid "Peace throughout Wesnoth."
@@ -1348,8 +1347,7 @@
 msgstr "2s - Ishav"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_IcyWaters.cfg:5
-msgid ""
-"Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North Wesnoth."
+msgid "Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North 
Wesnoth."
 msgstr "Strid i och omkring ishavet om denna viktiga hamn i norra Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:3
@@ -1366,16 +1364,13 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sablestone_Delta.cfg:3
 msgid "2p - Sablestone Delta"
-msgstr ""
+msgstr "2s - Sabelstensdeltat"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sablestone_Delta.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Two armies collide on this disjointed coastal landscape of hidden caves and "
 "jagged rivers. Recommended settings of 2G per village."
-msgstr ""
-"Tre spelare strider i detta lilla, slutna område. 2 guld per by "
-"rekommenderas."
+msgstr "Två arméer kolliderar på detta kustlandskap med dolda grottor och 
irrande floder. 2 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing.cfg:3
 msgid "2p - Silverhead Crossing"
@@ -1624,8 +1619,7 @@
 msgstr "7s - Krigsvärld"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:9
-msgid ""
-"Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long battle."
+msgid "Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long 
battle."
 msgstr ""
 "Upp till 7 arméer slåss om detta fridfulla landskap. Förbered för en "
 "utdragen kamp."
@@ -1833,8 +1827,7 @@
 msgid ""
 "Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
 "repeatedly."
-msgstr ""
-"Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 HP. Fortsätt bara att anfalla."
+msgstr "Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 HP. Fortsätt bara att 
anfalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:232
 msgid "Defeat Merle"
@@ -2020,8 +2013,7 @@
 "den attacken."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:167
-msgid ""
-"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
+msgid "Many units have a specialty which changes the rules of play in some 
way."
 msgstr "Många trupper har en specialitet som ändrar spelreglerna på något 
vis."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:189
@@ -2052,8 +2044,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:284
 msgid "Next, you may want to begin a campaign, or play multiplayer."
-msgstr ""
-"Nu kanske du känner för att starta en kampanj eller spela ett gruppspel."
+msgstr "Nu kanske du känner för att starta en kampanj eller spela ett 
gruppspel."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
@@ -3115,8 +3106,7 @@
 "och prickskyttar har alltid åtminstone 60% chans att träffa när de 
anfaller."
 
 #: data/tips.cfg:9
-msgid ""
-"Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
+msgid "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their 
turn."
 msgstr "Trupper som befinner sig i byar återfår 8 HP i början på sitt 
drag."
 
 #: data/tips.cfg:10
@@ -3182,8 +3172,7 @@
 "iväg trupper som du kan avvara och låta dessa sinka fienden."
 
 #: data/tips.cfg:17
-msgid ""
-"Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
+msgid "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to 
victory."
 msgstr ""
 "Dra dig inte för att omgruppera eller slå till reträtt - detta är ofta "
 "nyckeln till den slutliga segern."
@@ -3307,8 +3296,7 @@
 msgid ""
 "Charging units are best used against enemies they can kill with a single "
 "blow."
-msgstr ""
-"Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett enda 
slag."
+msgstr "Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett 
enda slag."
 
 #: data/traits.cfg:6 data/translations/english.cfg:61
 msgid "loyal"
@@ -3774,8 +3762,7 @@
 msgstr "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|kullen,$name|krönet"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
-msgid ""
-"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+msgid 
"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
 "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|berget,$name|berget,$name|klippan,$name|"
 "klippan"
@@ -4028,15 +4015,11 @@
 msgstr "Lönnmördare"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:18 data/units/Assassin.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can surround and "
 "backstab an opponent, doing double damage. They can also throw poison-tipped "
 "knives at their enemies from long range."
-msgstr ""
-"Lönnmördare är nattens mästare. Likt rövare kan de omringa en 
motståndare "
-"och hugga honom i ryggen, och därmed vålla dubbel skada. De kan också 
kasta "
-"förgiftade knivar på sina fiender."
+msgstr "Lönnmördare är nattens mästare. Likt rövare kan de omringa en 
motståndare och hugga honom i ryggen, och därmed vålla dubbel skada. De kan 
också kasta förgiftade knivar på sina fiender."
 
 #: data/units/Assassin.cfg:34 data/units/Assassin.cfg:113
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:38
@@ -4176,7 +4159,6 @@
 msgstr "ledarskap, stigfinnare"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:20 data/units/Battle_Princess.cfg:70
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble by birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
@@ -4185,8 +4167,7 @@
 msgstr ""
 "Prinsessan är av ädel börd, och har utbildats i svärdskonst av de 
största "
 "generalerna och i strategi av de största tänkarna. Genom denna utbildning "
-"har hon blivit en utsökt och viljestark krigare och ledare. Härdad av "
-"strider leder hon trupperna omkring henne i stridens hetta."
+"har hon blivit en stor krigare och ledare. Viljestark och härdad av strider 
leder hon trupperna omkring henne i stridens hetta."
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:35 data/units/Battle_Princess.cfg:73
 #: data/units/Bowman.cfg:33 data/units/Cavalier.cfg:40
@@ -4371,17 +4352,12 @@
 msgstr "BÃ¥gskytt"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
 "most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo as "
 "rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their battle "
 "tactics require more finesse than brute strength."
-msgstr ""
-"De unga bågskyttarna, som har ägnat sig åt bågskytteträning sedan 
barnsben, "
-"är de vanligaste soldaterna med distansvapen i de wesnothiska arméerna. De "
-"genomgår inte lika rigorös träning som spjutbärarna eller det tunga "
-"infanteriet, då deras taktik kräver mer finess än råstyrka."
+msgstr "De unga bågskyttarna, som har ägnat sig åt bågskytteträning sedan 
barnsben, är de vanligaste soldaterna med distansvapen i de wesnothiska 
arméerna. De genomgår inte lika rigorös träning som spjutbärarna eller det 
tunga infanteriet, då deras taktik kräver mer finess än råstyrka."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
@@ -4499,15 +4475,14 @@
 msgstr "Basilisk"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At first sight, these mystical snake-like creatures appear weak, but looks "
 "are deceiving. With just a glance, Cockatrices can turn their enemies into "
 "stone. This enchantment lasts until the source of their power is destroyed."
 msgstr ""
 "Vid första anblicken kan dessa mystiska ormliknande varelser verka svaga, "
-"men utseendet kan bedra. Med en enda blick kan basilisken förvandla sina "
-"fiender till sten - tills källan till dess kraft är förstörd."
+"men utseendet kan bedra. Med en enda blick kan basilisken förstena sina "
+"fiender. Förtrollningen varar tills källan till deras kraft är förstörd."
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:33
 msgid "gaze"
@@ -4603,7 +4578,6 @@
 msgstr "Mörkermagiker"
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dark Sorcerers did not fully embrace the power of the undead by becoming "
 "undead themselves. Instead, their advanced studies of the dark arts have "
@@ -4611,11 +4585,7 @@
 "Liches. Because they retain their humanity, they do not fear holy magic. "
 "They wield plague staves carved from the bones of still animated victims of "
 "the plague."
-msgstr ""
-"Mörkermagikernas avancerade studier i de mörka konsterna har gjort dem "
-"mycket starka. Men istället för att offra sina kroppar och bli vandöda "
-"själva, så har de valt att behålla sin mänsklighet. På grund av detta 
kommer "
-"de inte i närheten av häxmästarnas makt, men de slipper frukta helig magi."
+msgstr "Mörkermagikerna har inte helt tagit till sig de vandödas krafter 
genom att själva bli vandöda, även om deras avancerade studier i de mörka 
konsterna har gjort dem mycket starka. Men istället för att offra sina 
kroppar och bli vandöda själva, så har de valt att behålla sin 
mänsklighet. På grund av detta kommer de inte i närheten av häxmästarnas 
makt, men de slipper frukta helig magi. De använder peststavar vilka är 
skurna ur benen från återuppväckta offer för pesten."
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:24 data/units/Soulless.cfg:41
 #: data/units/Soulless.cfg:115 data/units/Soulless.cfg:190
@@ -4673,39 +4643,31 @@
 msgstr "Svärdsande"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Deathblades abhor the living and seek to destroy all that they once loved. "
 "They are deadly fighters, ignoring all danger to themselves, and caring only "
 "about killing as many beings as possible with their swirling blades."
-msgstr ""
-"Svärdsandar avskyr de levande och söker förgöra allt som de själva en 
gång "
-"högaktade. De är dödligt skickliga krigare, och de ser som sitt kall att "
-"döda så många som möjligt med sina virvlande svärd."
+msgstr "Svärdsandar avskyr de levande och söker förgöra allt som de 
själva en gång högaktade. De är dödligt skickliga krigare som ignorerar 
all fara, och de ser som sitt kall att döda så många som möjligt med sina 
virvlande svärd."
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
 msgid "Deathmaster"
 msgstr "Dödsmagiker"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gwiti's wanderings on a dark path have given him power normally not granted "
 "to mortals, but with a terrible cost: the undead that he gave his soul to "
 "are gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a "
 "true undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
-"Gwitis vandring på dödens väg har givit honom krafter som en dödlig 
normalt "
-"sett inte har, men till ett förfärligt pris: De vandöda till vilka han gav 
"
-"sin själ kräver sin tribut, och med tiden kommer han att förvandlas till 
en "
-"sann vandöd, en fasa för allt som lever."
+"Gwitis vandring på dödens väg har givit honom krafter som en dödlig 
normalt sett inte har, men till ett förfärligt pris. De vandöda till vilka 
han gav "
+"sin själ kräver gradvis hans förgängliga skal, och med tiden kommer han 
att förvandlas till en sann vandöd, en fasa för allt som lever."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
 msgstr "Andebesvärjare"
 
 #: data/units/Demilich.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After too much time dabbling with forbidden magics and dark arts, these "
 "mages have begun to pay a heavy price. Demiliches have started losing their "
@@ -4714,8 +4676,7 @@
 msgstr ""
 "Dessa magiker har tillbringat alltför mycket tid med förbjuden magi och "
 "mörkrets konster, vilket har börjat utkräva ett högt pris. 
Andebesvärjare "
-"förlorar långsamt sina kroppar och blir så småningom vandöda, och 
fruktas av "
-"alla."
+"förlorar långsamt sina kroppar och blir så småningom vandöda, och 
fruktas av alla."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
@@ -5177,15 +5138,13 @@
 msgstr "Dvärgväktare"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The most resilient dwarves sometimes join the Dwarvish army as Guardsmen. "
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up a "
 "lot of damage, and hurling heavy spears for defense."
 msgstr ""
 "De mest tåliga dvärgarna värvas ibland som väktare. Långsamma och utan "
-"starka attacker håller de stånd vid arméns flanker medan de kastar sina "
-"tunga spjut mot fienden."
+"särskilt kraftiga attacker håller de stånd vid arméns flanker medan de 
kastar sina tunga spjut mot fienden."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
@@ -5312,7 +5271,6 @@
 msgstr "Dvärgarnas ulvhedin"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Ulfserkers are the most "
 "ferocious of these in battle: they persist until either their enemy is dead "
@@ -5798,10 +5756,8 @@
 msgstr "Eldklot"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
-msgid ""
-"A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
-msgstr ""
-"Ett eldklot. Detta skall inte användas till nåt annat än 'Move_Unit_Fake'!"
+msgid "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 
'Move_Unit_Fake'!"
+msgstr "Ett eldklot. Detta skall inte användas till nåt annat än 
'Move_Unit_Fake'!"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
@@ -6726,16 +6682,13 @@
 msgstr "Nekromantiker"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Necromancers are Mages that have decided to follow the paths of the dark "
 "arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast spells "
 "that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
 msgstr ""
-"En nekromantiker är en magiker som har valt att följa de mörka krafterna 
som "
-"finns hos de döda. Genom att utnyttja energin hos de vandöda kan "
-"nekromantikern suga livskraften ur sina fiender, och använda den för öka 
sin "
-"egen."
+"En nekromantiker är en magiker som har valt att följa de mörka krafterna 
som finns hos de döda. Genom att utnyttja energin hos de vandöda kan "
+"nekromantikern kasta besvärjelser som suger livskraften ur sina fiender, och 
använda den för öka sin egen."
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
 msgid "Necrophage"
@@ -6897,7 +6850,6 @@
 msgstr "Orchhövding"
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Leaders are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -6905,17 +6857,16 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in battle: if the Leader is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Orchhövdingar är stammens ledare. De fattar viktiga beslut och leder sitt "
+"Orchhövdingarna är stammens ledare. De fattar viktiga beslut och leder sitt 
"
 "folk i strid. De är svåra motståndare som är skickligast med svärdet, 
även "
 "om de också bär pilbåge. Deras naturliga ledarskapsförmåga gör dem "
-"värdefulla i strid: om hövdingen besegras, så förloras striden."
+"värdefulla i strid, men om hövdingen besegras, så förloras striden."
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
 msgstr "Orchhärskare"
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Rulers are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -6923,10 +6874,10 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Orchhövdingar är stammens ledare. De fattar viktiga beslut och leder sitt "
+"Orchhärskarna är stammens ledare. De fattar viktiga beslut och leder sitt "
 "folk i strid. De är svåra motståndare som är skickligast med svärdet, 
även "
 "om de också bär pilbåge. Deras naturliga ledarskapsförmåga gör dem "
-"värdefulla i strid: om hövdingen besegras, så förloras striden."
+"värdefulla i strid, men om härskaren besegras, så förloras striden."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:3
 msgid "Orcish Shaman"
@@ -7010,9 +6961,8 @@
 "Slaktarorchen är en fruktad fiende."
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Slurbow"
-msgstr "Slaktarorch"
+msgstr "Orchstorskytt"
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:17
 msgid ""
@@ -7021,26 +6971,20 @@
 "with deadly power and accuracy. Although they remain weaker in ranged combat "
 "than their Elven and Human counterparts, they still maintain an edge in "
 "melee strength and stamina."
-msgstr ""
+msgstr "Orchernas storskytt har lyckats förbättra sitt armborst genom att 
använda vinda och en stålpipa, vilket resulterar i bättre slagkraft och 
träffsäkerhet. De är fortfarande efter sina motsvarigheter bland alver och 
människor i distansstrid, men i närstrid och uthållighet står de sig väl."
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
 msgstr "Orchklanöverhuvud"
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Sovereigns are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
 "necessity, but are much more skilled with the sword; all in all, they are "
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in battle: if the Sovereign is lost, so is the battle."
-msgstr ""
-"Orchernas klanöverhuvud är klanernas ledare. Precis som hövdingarna fattar 
"
-"de viktiga beslut och leder sitt folk i strid. De är svåra motståndare som 
"
-"är skickligast med svärdet, även om de också bär pilbåge. Deras 
naturliga "
-"ledarskap gör dem mycket värdefulla i strid: om klanöverhuvudet dör, så "
-"förloras striden."
+msgstr "Orchernas klanöverhuvud är klanernas ledare. De fattar viktiga 
beslut och leder sitt folk i strid. De är svåra motståndare som är 
skickligast med svärdet, även om de också bär pilbåge. Deras naturliga 
ledarskap gör dem mycket värdefulla i strid, men om klanöverhuvudet dör, 
så förloras striden."
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
 msgid "Orcish Warlord"
@@ -7084,8 +7028,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr ""
-"Fredlösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga fredlösa ser bra ut under 
tiden."
+msgstr "Fredlösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga fredlösa ser bra ut 
under tiden."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "female^Outlaw Princess"
@@ -7457,8 +7400,7 @@
 msgstr "Sjöorm"
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
-msgid ""
-"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
+msgid "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by 
themselves."
 msgstr ""
 "Sjöormarna är gigantiska monster, fullt kapabla att på egen hand sänka "
 "fartyg."
@@ -7701,7 +7643,7 @@
 "peasants thrown off their lands. They quickly become thugs as a means of "
 "sustenance. Regardless of their background, they all share a similar "
 "characteristic: they beat victims with large clubs."
-msgstr ""
+msgstr "Busarna kommer från allehanda sammanhang; visa föds till det, andra 
är soldater som avfärdats som olämpliga för armén, och åter andra är 
bönder som blivit av med sina gårdar. Livet som buse ter sig som en utväg 
för försörjning. Oavsett varifrån de kommer, så har de en sak gemensam: de 
slår sina offer med stora klubbor."
 
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:3
 msgid "Transport Galleon"
@@ -8423,8 +8365,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:1970
 msgid "Units sighted! ($friends friendly, $enemies enemy)"
-msgstr ""
-"Trupper inom synhåll! ($friends allierade trupper, $enemies fiendetrupper)"
+msgstr "Trupper inom synhåll! ($friends allierade trupper, $enemies 
fiendetrupper)"
 
 #: src/actions.cpp:1985
 msgid "(press $hotkey to continue)"
@@ -8687,8 +8628,7 @@
 
 #: src/game.cpp:833
 msgid "You will now connect to a campaign server to download campaigns."
-msgstr ""
-"Du kommer nu att anslutas till en kampanjserver där du kan hämta kampanjer."
+msgstr "Du kommer nu att anslutas till en kampanjserver där du kan hämta 
kampanjer."
 
 #: src/game.cpp:834
 msgid "Server: "
@@ -8767,8 +8707,7 @@
 msgstr "Anslutningen avbruten."
 
 #: src/game.cpp:996
-msgid ""
-"There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
+msgid "There was a problem creating the files necessary to install this 
campaign."
 msgstr ""
 "Problem uppstod i skapandet av de filer som behövs för att installera denna 
"
 "kampanj."
@@ -8860,7 +8799,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1316
 msgid "ERROR DETAILS:"
-msgstr ""
+msgstr "FELDETALJER:"
 
 #: src/game.cpp:1325
 msgid "Warning: Errors occurred while loading game configuration files: '"
@@ -9255,8 +9194,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:98
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
-msgstr ""
-"Fiendetrupper kan ses endast om de befinner sig inom dina truppers räckvidd"
+msgstr "Fiendetrupper kan ses endast om de befinner sig inom dina truppers 
räckvidd"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:101
 msgid "The map is unknown until your units explore it"
@@ -9572,14 +9510,12 @@
 msgstr "Välj vapen: "
 
 #: src/playturn.cpp:1309
-msgid ""
-"You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
+msgid "You have not started your turn yet. Do you really want to end your 
turn?"
 msgstr "Vill du verkligen avsluta ditt drag utan att göra något?"
 
 #: src/playturn.cpp:1318 src/playturn.cpp:1323
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
-msgstr ""
-"NÃ¥gra trupper kan fortfarande flytta. Vill du verkligen avsluta ditt drag?"
+msgstr "NÃ¥gra trupper kan fortfarande flytta. Vill du verkligen avsluta ditt 
drag?"
 
 #: src/playturn.cpp:1338
 msgid "Auto-Save"
@@ -9671,8 +9607,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2036
 msgid "You are separated from your soldiers and may not recall them"
-msgstr ""
-"Du är inte tillsammans med dina soldater och kan därför inte återkalla 
dem"
+msgstr "Du är inte tillsammans med dina soldater och kan därför inte 
Ã¥terkalla dem"
 
 #: src/playturn.cpp:2038
 msgid ""
@@ -9684,8 +9619,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2044
 msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
-msgstr ""
-"Du måste ha åtminstone $cost guldstycken för att kunna återkalla en trupp"
+msgstr "Du måste ha åtminstone $cost guldstycken för att kunna återkalla 
en trupp"
 
 #: src/playturn.cpp:2052
 msgid "Level"
@@ -9863,8 +9797,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:128
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr ""
-"Denna trupp har förstenats. Den kan inte förflytta sig eller attackera."
+msgstr "Denna trupp har förstenats. Den kan inte förflytta sig eller 
attackera."
 
 #: src/reports.cpp:128
 msgid "stone: "
@@ -10058,19 +9991,3 @@
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
 
-#~ msgid ""
-#~ "A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
-#~ "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
-#~ "great combatant and leader. The units of lower level around the Princess "
-#~ "will fight better due to her presence. The Princess is a skilled "
-#~ "skirmisher, and ignores enemy zones of control."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prinsessan är av ädel börd, och har utbildats i svärdskonst av de 
största "
-#~ "generalerna och i strategi av de största tänkarna. Detta har fått henne 
"
-#~ "att bli både en utsökt krigare och ledare. Lägre rankade trupper 
omkring "
-#~ "prinsessan inspireras av hennes närvaro och kämpar bättre. Prinsessan 
är "
-#~ "en skicklig stigfinnare och ignorerar fiendens kontrollzoner."
-
-#~ msgid "Thugs are bandits who use large clubs to beat their victims."
-#~ msgstr ""
-#~ "Busar är banditer som använder stora klubbor för att slå sina offer."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]