wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Sat, 09 Jul 2005 09:52:34 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/07/09 13:52:33

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.116&tr2=1.117&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.116 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.117
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.116   Mon Jul 4 20:04:46 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sat Jul 9 13:52:32 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-03 14:53+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-04 19:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-09 14:33+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1052,7 +1052,8 @@
 
 #: data/items.cfg:291
 msgid "I wish this single gold coin be returned ten-fold to me."
-msgstr "Jag önskar att detta enda guldmynt skall återbördas tiofaldigt till 
mig."
+msgstr ""
+"Jag önskar att detta enda guldmynt skall återbördas tiofaldigt till mig."
 
 #: data/items.cfg:298
 msgid "Peace throughout Wesnoth."
@@ -1347,7 +1348,8 @@
 msgstr "2s - Ishav"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_IcyWaters.cfg:5
-msgid "Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North 
Wesnoth."
+msgid ""
+"Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North Wesnoth."
 msgstr "Strid i och omkring ishavet om denna viktiga hamn i norra Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:3
@@ -1370,7 +1372,9 @@
 msgid ""
 "Two armies collide on this disjointed coastal landscape of hidden caves and "
 "jagged rivers. Recommended settings of 2G per village."
-msgstr "Två arméer kolliderar på detta kustlandskap med dolda grottor och 
irrande floder. 2 guld per by rekommenderas."
+msgstr ""
+"Två arméer kolliderar på detta kustlandskap med dolda grottor och irrande "
+"floder. 2 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing.cfg:3
 msgid "2p - Silverhead Crossing"
@@ -1619,7 +1623,8 @@
 msgstr "7s - Krigsvärld"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:9
-msgid "Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long 
battle."
+msgid ""
+"Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long battle."
 msgstr ""
 "Upp till 7 arméer slåss om detta fridfulla landskap. Förbered för en "
 "utdragen kamp."
@@ -1827,7 +1832,8 @@
 msgid ""
 "Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
 "repeatedly."
-msgstr "Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 HP. Fortsätt bara att 
anfalla."
+msgstr ""
+"Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 HP. Fortsätt bara att anfalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:232
 msgid "Defeat Merle"
@@ -2013,7 +2019,8 @@
 "den attacken."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:167
-msgid "Many units have a specialty which changes the rules of play in some 
way."
+msgid ""
+"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
 msgstr "Många trupper har en specialitet som ändrar spelreglerna på något 
vis."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:189
@@ -2044,7 +2051,8 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:284
 msgid "Next, you may want to begin a campaign, or play multiplayer."
-msgstr "Nu kanske du känner för att starta en kampanj eller spela ett 
gruppspel."
+msgstr ""
+"Nu kanske du känner för att starta en kampanj eller spela ett gruppspel."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
@@ -3106,7 +3114,8 @@
 "och prickskyttar har alltid åtminstone 60% chans att träffa när de 
anfaller."
 
 #: data/tips.cfg:9
-msgid "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their 
turn."
+msgid ""
+"Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
 msgstr "Trupper som befinner sig i byar återfår 8 HP i början på sitt 
drag."
 
 #: data/tips.cfg:10
@@ -3172,7 +3181,8 @@
 "iväg trupper som du kan avvara och låta dessa sinka fienden."
 
 #: data/tips.cfg:17
-msgid "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to 
victory."
+msgid ""
+"Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
 msgstr ""
 "Dra dig inte för att omgruppera eller slå till reträtt - detta är ofta "
 "nyckeln till den slutliga segern."
@@ -3296,7 +3306,8 @@
 msgid ""
 "Charging units are best used against enemies they can kill with a single "
 "blow."
-msgstr "Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett 
enda slag."
+msgstr ""
+"Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett enda 
slag."
 
 #: data/traits.cfg:6 data/translations/english.cfg:61
 msgid "loyal"
@@ -3762,7 +3773,8 @@
 msgstr "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|kullen,$name|krönet"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
-msgid 
"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+msgid ""
+"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
 "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|berget,$name|berget,$name|klippan,$name|"
 "klippan"
@@ -4019,7 +4031,10 @@
 "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can surround and "
 "backstab an opponent, doing double damage. They can also throw poison-tipped "
 "knives at their enemies from long range."
-msgstr "Lönnmördare är nattens mästare. Likt rövare kan de omringa en 
motståndare och hugga honom i ryggen, och därmed vålla dubbel skada. De kan 
också kasta förgiftade knivar på sina fiender."
+msgstr ""
+"Lönnmördare är nattens mästare. Likt rövare kan de omringa en 
motståndare "
+"och hugga honom i ryggen, och därmed vålla dubbel skada. De kan också 
kasta "
+"förgiftade knivar på sina fiender."
 
 #: data/units/Assassin.cfg:34 data/units/Assassin.cfg:113
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:38
@@ -4167,7 +4182,8 @@
 msgstr ""
 "Prinsessan är av ädel börd, och har utbildats i svärdskonst av de 
största "
 "generalerna och i strategi av de största tänkarna. Genom denna utbildning "
-"har hon blivit en stor krigare och ledare. Viljestark och härdad av strider 
leder hon trupperna omkring henne i stridens hetta."
+"har hon blivit en stor krigare och ledare. Viljestark och härdad av strider "
+"leder hon trupperna omkring henne i stridens hetta."
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:35 data/units/Battle_Princess.cfg:73
 #: data/units/Bowman.cfg:33 data/units/Cavalier.cfg:40
@@ -4357,7 +4373,11 @@
 "most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo as "
 "rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their battle "
 "tactics require more finesse than brute strength."
-msgstr "De unga bågskyttarna, som har ägnat sig åt bågskytteträning sedan 
barnsben, är de vanligaste soldaterna med distansvapen i de wesnothiska 
arméerna. De genomgår inte lika rigorös träning som spjutbärarna eller det 
tunga infanteriet, då deras taktik kräver mer finess än råstyrka."
+msgstr ""
+"De unga bågskyttarna, som har ägnat sig åt bågskytteträning sedan 
barnsben, "
+"är de vanligaste soldaterna med distansvapen i de wesnothiska arméerna. De "
+"genomgår inte lika rigorös träning som spjutbärarna eller det tunga "
+"infanteriet, då deras taktik kräver mer finess än råstyrka."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
@@ -4585,7 +4605,14 @@
 "Liches. Because they retain their humanity, they do not fear holy magic. "
 "They wield plague staves carved from the bones of still animated victims of "
 "the plague."
-msgstr "Mörkermagikerna har inte helt tagit till sig de vandödas krafter 
genom att själva bli vandöda, även om deras avancerade studier i de mörka 
konsterna har gjort dem mycket starka. Men istället för att offra sina 
kroppar och bli vandöda själva, så har de valt att behålla sin 
mänsklighet. På grund av detta kommer de inte i närheten av häxmästarnas 
makt, men de slipper frukta helig magi. De använder peststavar vilka är 
skurna ur benen från återuppväckta offer för pesten."
+msgstr ""
+"Mörkermagikerna har inte helt tagit till sig de vandödas krafter genom att "
+"själva bli vandöda, även om deras avancerade studier i de mörka konsterna 
"
+"har gjort dem mycket starka. Men istället för att offra sina kroppar och 
bli "
+"vandöda själva, så har de valt att behålla sin mänsklighet. På grund av 
"
+"detta kommer de inte i närheten av häxmästarnas makt, men de slipper 
frukta "
+"helig magi. De använder peststavar vilka är skurna ur benen från "
+"återuppväckta offer för pesten."
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:24 data/units/Soulless.cfg:41
 #: data/units/Soulless.cfg:115 data/units/Soulless.cfg:190
@@ -4647,7 +4674,10 @@
 "Deathblades abhor the living and seek to destroy all that they once loved. "
 "They are deadly fighters, ignoring all danger to themselves, and caring only "
 "about killing as many beings as possible with their swirling blades."
-msgstr "Svärdsandar avskyr de levande och söker förgöra allt som de 
själva en gång högaktade. De är dödligt skickliga krigare som ignorerar 
all fara, och de ser som sitt kall att döda så många som möjligt med sina 
virvlande svärd."
+msgstr ""
+"Svärdsandar avskyr de levande och söker förgöra allt som de själva en 
gång "
+"högaktade. De är dödligt skickliga krigare som ignorerar all fara, och de "
+"ser som sitt kall att döda så många som möjligt med sina virvlande 
svärd."
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
 msgid "Deathmaster"
@@ -4660,8 +4690,10 @@
 "are gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a "
 "true undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
-"Gwitis vandring på dödens väg har givit honom krafter som en dödlig 
normalt sett inte har, men till ett förfärligt pris. De vandöda till vilka 
han gav "
-"sin själ kräver gradvis hans förgängliga skal, och med tiden kommer han 
att förvandlas till en sann vandöd, en fasa för allt som lever."
+"Gwitis vandring på dödens väg har givit honom krafter som en dödlig 
normalt "
+"sett inte har, men till ett förfärligt pris. De vandöda till vilka han gav 
"
+"sin själ kräver gradvis hans förgängliga skal, och med tiden kommer han 
att "
+"förvandlas till en sann vandöd, en fasa för allt som lever."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
@@ -4676,7 +4708,8 @@
 msgstr ""
 "Dessa magiker har tillbringat alltför mycket tid med förbjuden magi och "
 "mörkrets konster, vilket har börjat utkräva ett högt pris. 
Andebesvärjare "
-"förlorar långsamt sina kroppar och blir så småningom vandöda, och 
fruktas av alla."
+"förlorar långsamt sina kroppar och blir så småningom vandöda, och 
fruktas av "
+"alla."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
@@ -5144,7 +5177,8 @@
 "lot of damage, and hurling heavy spears for defense."
 msgstr ""
 "De mest tåliga dvärgarna värvas ibland som väktare. Långsamma och utan "
-"särskilt kraftiga attacker håller de stånd vid arméns flanker medan de 
kastar sina tunga spjut mot fienden."
+"särskilt kraftiga attacker håller de stånd vid arméns flanker medan de "
+"kastar sina tunga spjut mot fienden."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
@@ -5756,8 +5790,10 @@
 msgstr "Eldklot"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
-msgid "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 
'Move_Unit_Fake'!"
-msgstr "Ett eldklot. Detta skall inte användas till nåt annat än 
'Move_Unit_Fake'!"
+msgid ""
+"A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
+msgstr ""
+"Ett eldklot. Detta skall inte användas till nåt annat än 'Move_Unit_Fake'!"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
@@ -6687,8 +6723,10 @@
 "arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast spells "
 "that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
 msgstr ""
-"En nekromantiker är en magiker som har valt att följa de mörka krafterna 
som finns hos de döda. Genom att utnyttja energin hos de vandöda kan "
-"nekromantikern kasta besvärjelser som suger livskraften ur sina fiender, och 
använda den för öka sin egen."
+"En nekromantiker är en magiker som har valt att följa de mörka krafterna 
som "
+"finns hos de döda. Genom att utnyttja energin hos de vandöda kan "
+"nekromantikern kasta besvärjelser som suger livskraften ur sina fiender, och 
"
+"använda den för öka sin egen."
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
 msgid "Necrophage"
@@ -6847,7 +6885,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:3
 msgid "Orcish Leader"
-msgstr "Orchhövding"
+msgstr "Orchledare"
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:18
 msgid ""
@@ -6857,14 +6895,14 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in battle: if the Leader is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Orchhövdingarna är stammens ledare. De fattar viktiga beslut och leder sitt 
"
-"folk i strid. De är svåra motståndare som är skickligast med svärdet, 
även "
-"om de också bär pilbåge. Deras naturliga ledarskapsförmåga gör dem "
-"värdefulla i strid, men om hövdingen besegras, så förloras striden."
+"Orchledarna leder stammen, fattar viktiga beslut och leder sitt folk i "
+"strid. De är svåra motståndare som är skickligast med svärdet, även om 
de "
+"också bär pilbåge. Deras naturliga ledarskapsförmåga gör dem 
värdefulla i "
+"strid, men om ledaren besegras, så förloras striden."
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
-msgstr "Orchhärskare"
+msgstr "Orchhövding"
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
 msgid ""
@@ -6874,10 +6912,10 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Orchhärskarna är stammens ledare. De fattar viktiga beslut och leder sitt "
+"Orchhövdingarna är stammens ledare. De fattar viktiga beslut och leder sitt 
"
 "folk i strid. De är svåra motståndare som är skickligast med svärdet, 
även "
 "om de också bär pilbåge. Deras naturliga ledarskapsförmåga gör dem "
-"värdefulla i strid, men om härskaren besegras, så förloras striden."
+"värdefulla i strid, men om hövdingen besegras, så förloras striden."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:3
 msgid "Orcish Shaman"
@@ -6971,11 +7009,15 @@
 "with deadly power and accuracy. Although they remain weaker in ranged combat "
 "than their Elven and Human counterparts, they still maintain an edge in "
 "melee strength and stamina."
-msgstr "Orchernas storskytt har lyckats förbättra sitt armborst genom att 
använda vinda och en stålpipa, vilket resulterar i bättre slagkraft och 
träffsäkerhet. De är fortfarande efter sina motsvarigheter bland alver och 
människor i distansstrid, men i närstrid och uthållighet står de sig väl."
+msgstr ""
+"Orchernas storskytt har lyckats förbättra sitt armborst genom att använda "
+"vinda och en stålpipa, vilket resulterar i bättre slagkraft och "
+"träffsäkerhet. De är fortfarande efter sina motsvarigheter bland alver och 
"
+"människor i distansstrid, men i närstrid och uthållighet står de sig 
väl."
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
-msgstr "Orchklanöverhuvud"
+msgstr "Orchhärskare"
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:18
 msgid ""
@@ -6984,7 +7026,11 @@
 "necessity, but are much more skilled with the sword; all in all, they are "
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in battle: if the Sovereign is lost, so is the battle."
-msgstr "Orchernas klanöverhuvud är klanernas ledare. De fattar viktiga 
beslut och leder sitt folk i strid. De är svåra motståndare som är 
skickligast med svärdet, även om de också bär pilbåge. Deras naturliga 
ledarskap gör dem mycket värdefulla i strid, men om klanöverhuvudet dör, 
så förloras striden."
+msgstr ""
+"Orchhärskarna är klanernas ledare. De fattar viktiga beslut och leder sitt "
+"folk i strid. De är svåra motståndare som är skickligast med svärdet, 
även "
+"om de också bär pilbåge. Deras naturliga ledarskap gör dem mycket 
värdefulla "
+"i strid, men om härskaren dör, så förloras striden."
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
 msgid "Orcish Warlord"
@@ -7028,7 +7074,8 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr "Fredlösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga fredlösa ser bra ut 
under tiden."
+msgstr ""
+"Fredlösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga fredlösa ser bra ut under 
tiden."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "female^Outlaw Princess"
@@ -7400,7 +7447,8 @@
 msgstr "Sjöorm"
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
-msgid "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by 
themselves."
+msgid ""
+"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
 msgstr ""
 "Sjöormarna är gigantiska monster, fullt kapabla att på egen hand sänka "
 "fartyg."
@@ -7643,7 +7691,12 @@
 "peasants thrown off their lands. They quickly become thugs as a means of "
 "sustenance. Regardless of their background, they all share a similar "
 "characteristic: they beat victims with large clubs."
-msgstr "Busarna kommer från allehanda sammanhang; visa föds till det, andra 
är soldater som avfärdats som olämpliga för armén, och åter andra är 
bönder som blivit av med sina gårdar. Livet som buse ter sig som en utväg 
för försörjning. Oavsett varifrån de kommer, så har de en sak gemensam: de 
slår sina offer med stora klubbor."
+msgstr ""
+"Busarna kommer från allehanda sammanhang; visa föds till det, andra är "
+"soldater som avfärdats som olämpliga för armén, och åter andra är 
bönder som "
+"blivit av med sina gårdar. Livet som buse ter sig som en utväg för "
+"försörjning. Oavsett varifrån de kommer, så har de en sak gemensam: de 
slår "
+"sina offer med stora klubbor."
 
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:3
 msgid "Transport Galleon"
@@ -8365,7 +8418,8 @@
 
 #: src/actions.cpp:1970
 msgid "Units sighted! ($friends friendly, $enemies enemy)"
-msgstr "Trupper inom synhåll! ($friends allierade trupper, $enemies 
fiendetrupper)"
+msgstr ""
+"Trupper inom synhåll! ($friends allierade trupper, $enemies fiendetrupper)"
 
 #: src/actions.cpp:1985
 msgid "(press $hotkey to continue)"
@@ -8628,7 +8682,8 @@
 
 #: src/game.cpp:833
 msgid "You will now connect to a campaign server to download campaigns."
-msgstr "Du kommer nu att anslutas till en kampanjserver där du kan hämta 
kampanjer."
+msgstr ""
+"Du kommer nu att anslutas till en kampanjserver där du kan hämta kampanjer."
 
 #: src/game.cpp:834
 msgid "Server: "
@@ -8707,7 +8762,8 @@
 msgstr "Anslutningen avbruten."
 
 #: src/game.cpp:996
-msgid "There was a problem creating the files necessary to install this 
campaign."
+msgid ""
+"There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
 msgstr ""
 "Problem uppstod i skapandet av de filer som behövs för att installera denna 
"
 "kampanj."
@@ -9194,7 +9250,8 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:98
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
-msgstr "Fiendetrupper kan ses endast om de befinner sig inom dina truppers 
räckvidd"
+msgstr ""
+"Fiendetrupper kan ses endast om de befinner sig inom dina truppers räckvidd"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:101
 msgid "The map is unknown until your units explore it"
@@ -9510,12 +9567,14 @@
 msgstr "Välj vapen: "
 
 #: src/playturn.cpp:1309
-msgid "You have not started your turn yet. Do you really want to end your 
turn?"
+msgid ""
+"You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
 msgstr "Vill du verkligen avsluta ditt drag utan att göra något?"
 
 #: src/playturn.cpp:1318 src/playturn.cpp:1323
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
-msgstr "NÃ¥gra trupper kan fortfarande flytta. Vill du verkligen avsluta ditt 
drag?"
+msgstr ""
+"NÃ¥gra trupper kan fortfarande flytta. Vill du verkligen avsluta ditt drag?"
 
 #: src/playturn.cpp:1338
 msgid "Auto-Save"
@@ -9607,7 +9666,8 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2036
 msgid "You are separated from your soldiers and may not recall them"
-msgstr "Du är inte tillsammans med dina soldater och kan därför inte 
Ã¥terkalla dem"
+msgstr ""
+"Du är inte tillsammans med dina soldater och kan därför inte återkalla 
dem"
 
 #: src/playturn.cpp:2038
 msgid ""
@@ -9619,7 +9679,8 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2044
 msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
-msgstr "Du måste ha åtminstone $cost guldstycken för att kunna återkalla 
en trupp"
+msgstr ""
+"Du måste ha åtminstone $cost guldstycken för att kunna återkalla en trupp"
 
 #: src/playturn.cpp:2052
 msgid "Level"
@@ -9797,7 +9858,8 @@
 
 #: src/reports.cpp:128
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr "Denna trupp har förstenats. Den kan inte förflytta sig eller 
attackera."
+msgstr ""
+"Denna trupp har förstenats. Den kan inte förflytta sig eller attackera."
 
 #: src/reports.cpp:128
 msgid "stone: "
@@ -9990,4 +10052,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:942
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
-
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]