wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-ei/sv.po wesno...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-ei/sv.po wesno...
Date: Wed, 22 Jun 2005 11:04:49 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/06/22 15:04:48

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-lib : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.112&tr2=1.113&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.61&tr2=1.62&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po.diff?tr1=1.36&tr2=1.37&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.61 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.62
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.61  Tue Jun 14 18:34:39 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Wed Jun 22 15:04:48 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-14 12:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-14 18:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-22 12:11+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:6
 msgid "The Eastern Invasion"
@@ -1510,9 +1510,9 @@
 "In time, as all of the mages of death eventually do, he took his own life "
 "and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
-"Med tiden gjorde han som alla dödsmagiker till sist gör, han tog sitt eget "
-"liv och förvandlade sig till en häxmästare, en av de allra mäktigaste som 
"
-"någonsin skådats."
+"Med tiden gjorde han det offer som alla dödens magiker slutligen gör, han "
+"tog sitt eget liv och förvandlade sig till en häxmästare, en av de allra "
+"mäktigaste som någonsin skådats."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:57
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.36 wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.37
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.36  Tue Jun 21 19:37:19 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po    Wed Jun 22 15:04:48 2005
@@ -8,14 +8,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-21 21:17+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-30 13:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-21 23:03+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
 
 #: src/hotkeys.cpp:45
 msgid "Next unit"
@@ -521,11 +521,8 @@
 
 #: src/show_dialog.cpp:852
 msgid "Receiving data..."
-msgstr ""
+msgstr "Tar emot data..."
 
 #: src/show_dialog.cpp:884
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
-
-#~ msgid "Downloading..."
-#~ msgstr "Hämtar..."
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.112 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.113
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.112   Tue Jun 21 19:37:25 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Wed Jun 22 15:04:48 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-21 21:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-14 18:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-22 12:09+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
 
 #: data/fonts.cfg:4
 msgid "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf"
@@ -1052,8 +1052,7 @@
 
 #: data/items.cfg:291
 msgid "I wish this single gold coin be returned ten-fold to me."
-msgstr ""
-"Jag önskar att detta enda guldmynt skall återbördas tiofaldigt till mig."
+msgstr "Jag önskar att detta enda guldmynt skall återbördas tiofaldigt till 
mig."
 
 #: data/items.cfg:298
 msgid "Peace throughout Wesnoth."
@@ -1348,8 +1347,7 @@
 msgstr "2s - Ishav"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_IcyWaters.cfg:5
-msgid ""
-"Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North Wesnoth."
+msgid "Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North 
Wesnoth."
 msgstr "Strid i och omkring ishavet om denna viktiga hamn i norra Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:3
@@ -1611,8 +1609,7 @@
 msgstr "7s - Krigsvärld"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:9
-msgid ""
-"Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long battle."
+msgid "Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long 
battle."
 msgstr ""
 "Upp till 7 arméer slåss om detta fridfulla landskap. Förbered för en "
 "utdragen kamp."
@@ -1820,8 +1817,7 @@
 msgid ""
 "Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
 "repeatedly."
-msgstr ""
-"Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 HP. Fortsätt bara att anfalla."
+msgstr "Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 HP. Fortsätt bara att 
anfalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:232
 msgid "Defeat Merle"
@@ -2007,8 +2003,7 @@
 "den attacken."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:167
-msgid ""
-"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
+msgid "Many units have a specialty which changes the rules of play in some 
way."
 msgstr "Många trupper har en specialitet som ändrar spelreglerna på något 
vis."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:189
@@ -2039,8 +2034,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:284
 msgid "Next, you may want to begin a campaign, or play multiplayer."
-msgstr ""
-"Nu kanske du känner för att starta en kampanj eller spela ett gruppspel."
+msgstr "Nu kanske du känner för att starta en kampanj eller spela ett 
gruppspel."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
@@ -3102,8 +3096,7 @@
 "och prickskyttar har alltid åtminstone 60% chans att träffa när de 
anfaller."
 
 #: data/tips.cfg:9
-msgid ""
-"Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
+msgid "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their 
turn."
 msgstr "Trupper som befinner sig i byar återfår 8 HP i början på sitt 
drag."
 
 #: data/tips.cfg:10
@@ -3169,8 +3162,7 @@
 "iväg trupper som du kan avvara och låta dessa sinka fienden."
 
 #: data/tips.cfg:17
-msgid ""
-"Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
+msgid "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to 
victory."
 msgstr ""
 "Dra dig inte för att omgruppera eller slå till reträtt - detta är ofta "
 "nyckeln till den slutliga segern."
@@ -3294,8 +3286,7 @@
 msgid ""
 "Charging units are best used against enemies they can kill with a single "
 "blow."
-msgstr ""
-"Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett enda 
slag."
+msgstr "Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett 
enda slag."
 
 #: data/traits.cfg:6 data/translations/english.cfg:61
 msgid "loyal"
@@ -3761,8 +3752,7 @@
 msgstr "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|kullen,$name|krönet"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
-msgid ""
-"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+msgid 
"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
 "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|berget,$name|berget,$name|klippan,$name|"
 "klippan"
@@ -4669,7 +4659,7 @@
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
 msgid "Deathmaster"
-msgstr "Dödsmästare"
+msgstr "Dödsmagiker"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:16
 msgid ""
@@ -4678,10 +4668,10 @@
 "are gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a "
 "true undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
-"Gwitis studier av den Mörka Vägen har givit honom krafter som en dödlig "
+"Gwitis vandring på dödens väg har givit honom krafter som en dödlig "
 "normalt sett inte har, men till ett förfärligt pris: De vandöda till vilka 
"
 "han gav sin själ kräver sin tribut, och med tiden kommer han att 
förvandlas "
-"till en sann vandöd, och en fasa för allt som lever."
+"till en sann vandöd, en fasa för allt som lever."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
@@ -4696,8 +4686,7 @@
 msgstr ""
 "Dessa magiker har tillbringat alltför mycket tid med förbjuden magi och "
 "mörkrets konster, vilket har börjat utkräva ett högt pris. 
Andebesvärjare "
-"förlorar långsamt sina kroppar och blir så småningom vandöda, och 
fruktas av "
-"alla."
+"förlorar långsamt sina kroppar och blir så småningom vandöda, och 
fruktas av alla."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
@@ -5055,7 +5044,7 @@
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:3
 msgid "Dread Lich"
-msgstr ""
+msgstr "Dödsmästare"
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:16
 msgid ""
@@ -5065,7 +5054,7 @@
 "beyond any doubt, passed the point of no return, and his power and "
 "immortality will have to provide consolation for what he has lost in his "
 "quest to achieve them."
-msgstr ""
+msgstr "Efter en lång färd har Ha'atel gjort det slutgiltiga offret för de 
mörka konster han har hängivit sig till, och har själv trätt in i 
vandöden. Vid höjden av sin makt har han blivit en dödsmästare, ett 
vandrade förkroppsligande av döden. Han har passerat gränsen bortom vilken 
ingen återvändo finns, och hans makt och odödlighet måste nu räcka som 
belöning för allt han förlorat på vägen i sin åstundan efter dem."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:3
 msgid "Duelist"
@@ -5772,10 +5761,8 @@
 msgstr "Eldklot"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
-msgid ""
-"A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
-msgstr ""
-"Ett eldklot. Detta skall inte användas till nåt annat än 'Move_Unit_Fake'!"
+msgid "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 
'Move_Unit_Fake'!"
+msgstr "Ett eldklot. Detta skall inte användas till nåt annat än 
'Move_Unit_Fake'!"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
@@ -5887,15 +5874,13 @@
 msgstr "Jätteslamkrypare"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Giant Mudcrawlers are a larger kind of Mudcrawler, and are magical "
 "constructs of soil and water. They attack by belching lumps of mud at their "
 "foes, or by slapping them with their fists."
 msgstr ""
 "Jätteslamkryparna är de större av slamkryparna, och är magiska varelser "
-"sammansatta av jord och vatten. De attackerar genom att spruta kokande "
-"vatten på sina fiender, eller så slår de med nävar av lera."
+"sammansatta av jord och vatten. De attackerar genom att spotta lera eller 
genom att slå med sina nävar."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:42 data/units/Skeleton_Archer.cfg:24
 #: data/units/Soulless.cfg:36 data/units/Soulless.cfg:110
@@ -5912,7 +5897,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:64 data/units/Mudcrawler.cfg:42
 msgid "mud glob"
-msgstr ""
+msgstr "lerklump"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:3
 msgid "Giant Scorpion"
@@ -6182,16 +6167,13 @@
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
 msgid "Initiate"
-msgstr "Ondskans lärjunge"
+msgstr "Dödens invigde"
 
 #: data/units/Initiate.cfg:16
 msgid ""
 "Dabbling in the Death Magic, this young Ha'atel's lust for power has "
 "weakened him to the point where he is too weak to attack in regular combat."
-msgstr ""
-"Den unge Ha'atels storhetsvansinne har fått honom bli inblandad i dödsmagi. 
"
-"Detta har försvagat honom så till den grad att han inte kan anfalla i "
-"reguljära strider."
+msgstr "Den unge Ha'atels storhetsvansinne har fått honom bli inblandad i 
dödsmagi. Detta har försvagat honom så till den grad att han inte kan 
anfalla i reguljära strider."
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:3
 msgid "Iron Mauler"
@@ -6598,13 +6580,12 @@
 msgstr "Slamkrypare"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by "
 "belching lumps of mud at their foes."
 msgstr ""
 "Slamkryparna är magiska varelser sammansatta av jord och vatten. De "
-"attackerar genom att spruta kokande vatten på sina fiender."
+"attackerar genom att spotta lera på sina fiender."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
 msgid "Naga Fighter"
@@ -7029,8 +7010,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr ""
-"Fredlösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga fredlösa ser bra ut under 
tiden."
+msgstr "Fredlösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga fredlösa ser bra ut 
under tiden."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "female^Outlaw Princess"
@@ -7402,8 +7382,7 @@
 msgstr "Sjöorm"
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
-msgid ""
-"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
+msgid "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by 
themselves."
 msgstr ""
 "Sjöormarna är gigantiska monster, fullt kapabla att på egen hand sänka "
 "fartyg."
@@ -7742,7 +7721,6 @@
 msgstr "Stenkastartroll"
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Given the monstrous strength of their race, trolls can turn rather mundane "
 "implements into weapons of deadly force. Some trolls piece together crude "
@@ -7770,28 +7748,13 @@
 msgstr ""
 "Tack vare trollens monstruösa styrka blir nästan vilket föremål som helst 
"
 "ett dödligt vapen i deras händer. Vissa troll tillverkar enkla slungor, 
inte "
-"så olika de ett barn skulle kunna använda, förutom det faktum att de 
slungar "
-"stenblock istället för småsten. De är inte särskilt träffsäkra men 
gör stor "
-"skada om de träffar. Trots att deras tunga ammunition sinkar dem och "
-"förhindrar dem från att bära med sig något som helst närstridsvapen, så 
är "
-"ett stenkastartroll likväl större, starkare och kanske till och med fulare "
-"än den valp den en gång var, och i strid fungerar en trollnäve lika bra 
som "
-"en stridshammare. Dessutom så gör deras förmåga att återgälda 
bågskyttars "
-"eld det till ett våghalsigt äventyr att ge sig in i strid med dem, såvida "
-"man inte kan anfalla från ett skyddat läge.\n"
+"så olika de ett barn skulle kunna använda, förutom det faktum att de 
slungar stenblock istället för småsten. De är inte särskilt träffsäkra 
men gör stor skada om de träffar. Trots att deras tunga ammunition sinkar dem 
och förhindrar dem att bära med sig något som helst närstridsvapen, så är 
ett stenkastartroll likväl större, starkare och kanske till och med fulare 
än den valp den en gång var, och i strid fungerar en trollnäve lika bra som 
en stridshammare. Dessutom så gör deras förmåga att återgälda 
bågskyttars eld det till ett våghalsigt äventyr att ge sig in i strid med 
dem, såvida man inte kan anfalla från ett skyddat läge.\n"
 "\n"
 "Användning:\n"
 "Stenkastartroll slåss bra på svårframkomlig, stenig mark, i synnerhet om "
 "natten. I motsats till de flesta andra troll, så får stenkastartrollet 
många "
 "bågskyttar att tänka sig för mer än en gång innan de anfaller, och det 
är "
-"mycket farligt för besvärjare att ge sig på dem. De är ganska kraftfulla 
mot "
-"sköra fiender, såsom skelett, men svaga mot fiender med goda rustningar "
-"eller naturligt tåliga fiender, såsom deras skogslevande motsvarighet, "
-"wosen. Deras regenererande förmåga gör att de kan läka sår och motstå "
-"förgiftning utan att söka hjälp i en by. De är relativt långsamma, 
vilket "
-"tillsammans med deras sämre stridsförmåga i dagsljus talar emot dem. Den "
-"största faran för ett stenkastartroll är att bli indragen i närstrid i 
öppen "
-"terräng under dagen då de är som svagast."
+"mycket farligt för besvärjare att ge sig på dem. De är ganska kraftfulla 
mot sköra fiender, såsom skelett, men svaga mot fiender med goda rustningar 
eller naturligt tåliga fiender, såsom deras skogslevande motsvarighet, wosen. 
Deras regenererande förmåga gör att de kan läka sår och motstå 
förgiftning utan att söka hjälp i en by. De är relativt långsamma, vilket 
tillsammans med deras sämre stridsförmåga i dagsljus talar emot dem. Den 
största faran för ett stenkastartroll är att bli indragen i närstrid i 
öppen terräng under dagen då de är som svagast."
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
 msgid "Troll Warrior"
@@ -8371,8 +8334,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:1970
 msgid "Units sighted! ($friends friendly, $enemies enemy)"
-msgstr ""
-"Trupper inom synhåll! ($friends allierade trupper, $enemies fiendetrupper)"
+msgstr "Trupper inom synhåll! ($friends allierade trupper, $enemies 
fiendetrupper)"
 
 #: src/actions.cpp:1985
 msgid "(press $hotkey to continue)"
@@ -8635,8 +8597,7 @@
 
 #: src/game.cpp:844
 msgid "You will now connect to a campaign server to download campaigns."
-msgstr ""
-"Du kommer nu att anslutas till en kampanjserver där du kan hämta kampanjer."
+msgstr "Du kommer nu att anslutas till en kampanjserver där du kan hämta 
kampanjer."
 
 #: src/game.cpp:845
 msgid "Server: "
@@ -8715,8 +8676,7 @@
 msgstr "Anslutningen avbruten."
 
 #: src/game.cpp:1007
-msgid ""
-"There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
+msgid "There was a problem creating the files necessary to install this 
campaign."
 msgstr ""
 "Problem uppstod i skapandet av de filer som behövs för att installera denna 
"
 "kampanj."
@@ -8831,9 +8791,8 @@
 msgstr "Nederlag:"
 
 #: src/gamestatus.cpp:476
-#, fuzzy
 msgid "Could not write to file"
-msgstr "Kunde inte ansluta till servern."
+msgstr "Kunde inte skriva till fil"
 
 #: src/help.cpp:1056
 msgid "Advances to: "
@@ -9200,8 +9159,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:98
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
-msgstr ""
-"Fiendetrupper kan ses endast om de befinner sig inom dina truppers räckvidd"
+msgstr "Fiendetrupper kan ses endast om de befinner sig inom dina truppers 
räckvidd"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:101
 msgid "The map is unknown until your units explore it"
@@ -9377,26 +9335,23 @@
 
 #: src/network.cpp:66
 msgid "invalid network handle"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt nätverkshandtag"
 
 #: src/network.cpp:99
-#, fuzzy
 msgid "Socket error"
-msgstr "Stormtrupp"
+msgstr "Sockelfel"
 
 #: src/network.cpp:417
-#, fuzzy
 msgid "Could not add socket to socket set"
-msgstr "Kunde inte ansluta till servern."
+msgstr "Kunde inte lägga till sockel till sockellistan"
 
 #: src/network.cpp:428
 msgid "Could not send initial handshake"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte utföra handskakning"
 
 #: src/playcampaign.cpp:149
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
-msgstr "Vill du se över de färdigheter du lärde dig i det här här 
scenariot?"
+msgstr "Vill du spara en repris för detta scenario?"
 
 #: src/playcampaign.cpp:150 src/playcampaign.cpp:270 src/playturn.cpp:1622
 msgid "Name:"
@@ -9407,18 +9362,16 @@
 msgstr "Spelet kunde inte sparas"
 
 #: src/playcampaign.cpp:200
-#, fuzzy
 msgid "Downloading next level..."
-msgstr "Hämtar kampanj..."
+msgstr "Hämtar nästa scenario..."
 
 #: src/playcampaign.cpp:269
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to save your game?"
-msgstr "Vill du verkligen radera detta spel?"
+msgstr "Vill du spara ditt spel?"
 
 #: src/playcampaign.cpp:295
 msgid "Unknown scenario: '"
-msgstr ""
+msgstr "Okänt scenario: '"
 
 #: src/playlevel.cpp:602 src/playlevel.cpp:873
 msgid "The file you have tried to load is corrupt"
@@ -9522,14 +9475,12 @@
 msgstr "Välj vapen: "
 
 #: src/playturn.cpp:1309
-msgid ""
-"You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
+msgid "You have not started your turn yet. Do you really want to end your 
turn?"
 msgstr "Vill du verkligen avsluta ditt drag utan att göra något?"
 
 #: src/playturn.cpp:1318 src/playturn.cpp:1323
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
-msgstr ""
-"NÃ¥gra trupper kan fortfarande flytta. Vill du verkligen avsluta ditt drag?"
+msgstr "NÃ¥gra trupper kan fortfarande flytta. Vill du verkligen avsluta ditt 
drag?"
 
 #: src/playturn.cpp:1338
 msgid "Auto-Save"
@@ -9621,8 +9572,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2031
 msgid "You are separated from your soldiers and may not recall them"
-msgstr ""
-"Du är inte tillsammans med dina soldater och kan därför inte återkalla 
dem"
+msgstr "Du är inte tillsammans med dina soldater och kan därför inte 
Ã¥terkalla dem"
 
 #: src/playturn.cpp:2033
 msgid ""
@@ -9634,8 +9584,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2039
 msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
-msgstr ""
-"Du måste ha åtminstone $cost guldstycken för att kunna återkalla en trupp"
+msgstr "Du måste ha åtminstone $cost guldstycken för att kunna återkalla 
en trupp"
 
 #: src/playturn.cpp:2047
 msgid "Level"
@@ -9813,8 +9762,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:128
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr ""
-"Denna trupp har förstenats. Den kan inte förflytta sig eller attackera."
+msgstr "Denna trupp har förstenats. Den kan inte förflytta sig eller 
attackera."
 
 #: src/reports.cpp:128
 msgid "stone: "
@@ -10008,5 +9956,3 @@
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
 
-#~ msgid "boiling water"
-#~ msgstr "kokande vatten"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]