wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-ei/sv.po wesno...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-ei/sv.po wesno...
Date: Fri, 03 Jun 2005 02:16:44 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/06/03 06:16:44

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-tdh : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.101&tr2=1.102&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.56&tr2=1.57&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po.diff?tr1=1.36&tr2=1.37&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.63&tr2=1.64&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.56 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.57
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.56  Wed Jun 1 18:45:08 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Fri Jun 3 06:16:44 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-01 02:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-03 00:59+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2139,7 +2139,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:226
 msgid "Very well. But this... Mal-Ravanal, that you spoke of, is he here?"
-msgstr "Nåväl. Men den där...Mal-Ravanal som du talade om, är han här?"
+msgstr "Nåväl. Men den där... Mal-Ravanal som du talade om, är han här?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:230
 msgid "I do not sense his magic, but he might be concealing his presence."
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.36 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.37
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.36  Sun May 29 18:46:29 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po    Fri Jun 3 06:16:44 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-29 20:34+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-03 01:01+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -291,7 +291,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:124
 msgid "So this is death... the cold, black void"
-msgstr "Så detta är döden...det kalla, mörka intet."
+msgstr "Så detta är döden... Det kalla, mörka intet."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:138
 msgid "No! This cannot be true! My king, I have failed..."
@@ -590,7 +590,7 @@
 msgid ""
 "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
 msgstr ""
-"Detta är inte boken som Crelanu skrev...hmm... Men den berättar var den "
+"Detta är inte boken som Crelanu skrev... Hmm... Men den berättar var den "
 "finns!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:590
@@ -745,7 +745,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:137
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
-msgstr "Gwitiii...Gwiti!"
+msgstr "Gwitiii... Gwiti!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:142
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.63 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.64
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.63 Wed Jun 1 18:45:08 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Fri Jun 3 06:16:44 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-01 02:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-03 00:57+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2777,7 +2777,7 @@
 msgid ""
 "I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're doing."
 msgstr ""
-"Jag är tillbaka, och allt gick väl! Haldric,jag hoppas verkligen att du vet 
"
+"Jag är tillbaka, och allt gick väl! Haldric, jag hoppas verkligen att du 
vet "
 "vad du gör."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:414
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.101 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.102
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.101   Wed Jun 1 18:45:07 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Fri Jun 3 06:16:44 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-01 03:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-03 00:57+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -6053,9 +6053,9 @@
 "soldiers would control the continent."
 msgstr ""
 "Järnmanglarna höjer sig över slagfältet som järnjättar, och är 
ökända (och "
-"fruktade) för sin otroliga motståndskraft och sina brutala hammarslag.Om 
det "
-"inte hade varit för deras långsamma rörelser och att de är så ovanliga, 
så "
-"hade dessa mäktiga soldater härskat över kontinenten."
+"fruktade) för sin otroliga motståndskraft och sina brutala hammarslag. Om "
+"det inte hade varit för deras långsamma rörelser och att de är så 
ovanliga, "
+"så hade dessa mäktiga soldater härskat över kontinenten."
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
 msgid "Javelineer"
@@ -6710,7 +6710,7 @@
 "or elven fighters, Grunts can deliver much more powerful blows, and take "
 "more hits before falling."
 msgstr ""
-"Orchsoldaterna utgör kärnan i orchernas styrkor.Om än långsammare än "
+"Orchsoldaterna utgör kärnan i orchernas styrkor. Om än långsammare än "
 "alvernas och människornas krigare, så delar de ut kraftfullare slag och 
tål "
 "mer stryk."
 
@@ -6830,7 +6830,7 @@
 msgstr ""
 "Orchernas klanöverhuvud är klanernas ledare. Precis som hövdingarna fattar 
"
 "de viktiga beslut och leder sitt folk i strid. De är svåra motståndare som 
"
-"är skickligast med svärdet, även om de också bär pilbåge.Deras 
naturliga "
+"är skickligast med svärdet, även om de också bär pilbåge. Deras 
naturliga "
 "ledarskap gör dem mycket värdefulla i strid: om klanöverhuvudet dör, så "
 "förloras striden."
 
@@ -6892,8 +6892,8 @@
 msgstr ""
 "Då hon är av ädel börd, så har den fredlösa prinsessan lärt sig 
stridsteknik "
 "av de största generalerna, men hon är också en produkt av en fallen "
-"aristokrati,och har valt en fredlös liv. Hon drömmer om att grunda sitt 
eget "
-"drottningdöme med vad hon plundrar på vägarna."
+"aristokrati, och har valt en fredlös liv. Hon drömmer om att grunda sitt "
+"eget drottningdöme med vad hon plundrar på vägarna."
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
 msgid "female^Outlaw Queen"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]