wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-ei/sv.po wesno...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-ei/sv.po wesno...
Date: Wed, 01 Jun 2005 14:45:08 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/06/01 18:45:08

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.100&tr2=1.101&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.55&tr2=1.56&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.64&tr2=1.65&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.62&tr2=1.63&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.55 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.56
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.55  Tue May 31 20:29:45 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Wed Jun 1 18:45:08 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-30 12:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-01 02:39+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -197,6 +197,9 @@
 "captured by northern orcs. They were being taken to the orcish king, Dra-"
 "Nak, but, of course, they wished to escape before that happened..."
 msgstr ""
+"Efter att ha tagit sig över den farliga Vrugsjön, blev Gweddry och hans 
män "
+"tillfångatagna av nordorcher. De var på för att ställas inför 
orchkungen, "
+"Dra-Nak, men de ville givetvis lyckas fly innan det hände."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:36
 msgid "Prison"
@@ -207,9 +210,8 @@
 msgstr "Tortyrkammare"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:44
-#, fuzzy
 msgid "Throne Room"
-msgstr "Förråd"
+msgstr "Tronsal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:48
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:52
@@ -233,52 +235,60 @@
 "I think Dacyn and Owaec have escaped already. Now I have to, also... these "
 "guards are not being very alert, I may be able to get past them..."
 msgstr ""
+"Jag tror att Dacyn och Owaec redan har lyckats fly. Nu måste jag också 
komma "
+"på nåt sätt... De där vakterna verkar inte särskilt uppmärksamma. Jag 
borde "
+"kunna ta mig förbi dem..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:288
 msgid "Aha! There is a small crack in the cave wall here."
-msgstr ""
+msgstr "Aha! Det finns en liten spricka i väggen här."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid ""
 "So, Gweddry, you escaped too? Good. I think they have the rest of our troops "
 "captive, we should be able to rescue them."
 msgstr ""
+"Så du lyckades fly, du också, Gweddry? Bra. Jag tror att de håller resten 
av "
+"våra mannar som fångar också, men vi borde kunna frita dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:313
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
-msgstr ""
+msgstr "Var är de? De här grottorna är omöjliga att förstå sig på!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:317
 msgid ""
 "Somewhere south of us. We are in a hidden passage in the north. Oh, and some "
 "others escaped too, along with Owaec."
 msgstr ""
+"Någonstans söder om oss. Vi är i en lönngång i norr. Åh, det var 
förresten "
+"några fler som flydde, tillsammans med Owaec."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:321
-#, fuzzy
 msgid "Well, where are the prisoners?"
-msgstr "Varför? Är ni fångar hos de vandöda?"
+msgstr "Nå, var är fångarna?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:325
 msgid "Right here, boss."
-msgstr ""
+msgstr "Här, boss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:329
 msgid "Well, where's their leader? I don't see him."
-msgstr ""
+msgstr "Var är deras ledare? Jag ser honom inte."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:333
 msgid "Uh... (whispers).. I dunno. He escaped, I think."
-msgstr ""
+msgstr "Eh... (viskande) Jag vet inte. Han lyckades fly, tror jag..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:337
 msgid ""
 "You fool! Well, find him. Bring him to me! Wait, no, just kill him on sight."
 msgstr ""
+"Idiot! Hitta honom igen! För honom till mig! Nej, vänta, döda honom 
genast, "
+"förresten."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:350
 msgid "Look, the escaped prisoners have returned!"
-msgstr ""
+msgstr "Titta, de förrymda fångarna är tillbaka!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:354
 msgid "Kill them."
@@ -294,7 +304,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:424
 msgid "So, you want to resist me? Fine, but prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Så ni försöker göra motstånd? Fint, men bered er att dö!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:448
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:181
@@ -2372,143 +2382,3 @@
 "När kungens styrkor anlänt blev allt lugnt. Det kom inte några fler anfall 
"
 "på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga. En dag, i "
 "gryningen, väcktes Gweddry och hans män av överraskade rop från 
vaktposterna."
-
-#~ msgid "The Cells"
-#~ msgstr "Cellerna"
-
-#~ msgid "Guard Room"
-#~ msgstr "Vaktrum"
-
-#~ msgid "Why have you entered my lands?!?"
-#~ msgstr "Vad gör ni på mina marker?!?"
-
-#~ msgid "We were traveling-"
-#~ msgstr "Vi är på resa-"
-
-#~ msgid "Silence! Did I ask you?"
-#~ msgstr "Tyst! Frågade jag dig?"
-
-#~ msgid "Um... yes."
-#~ msgstr "Ähem...ja."
-
-#~ msgid "That's enough! I'm putting you in the high-security cave!"
-#~ msgstr "Nu räcker det! Jag sätter dig i högsäkerhetsgrottan!"
-
-#~ msgid "Ugh..."
-#~ msgstr "Ugh..."
-
-#~ msgid "Huh? Where am I? I'm tied to the ground!"
-#~ msgstr "Va? Var är jag? Jag är ju bunden vid marken!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "I must be in some sort of prison... hmm the guard didn't tie me very "
-#~ "well. I can escape from these knots."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag måste vara i någon sorts fängelse... Hmm, vakten band mig inte "
-#~ "särskilt noggrant. Jag kan ta mig ur de här repen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "That's better! I wonder how many other prisoners have been captured that "
-#~ "I will have to rescue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det var bättre! Jag undrar hur många andra fångar som finns här, och 
som "
-#~ "jag måste befria."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Since they are probably tied down like I was, I will have to get into "
-#~ "their cells in order to see them."
-#~ msgstr ""
-#~ "De är nog fastbundna på samma sätt som jag var, så jag måste gå in i 
"
-#~ "cellen för att få syn på dem."
-
-#~ msgid "The high security prisoners are escaping!"
-#~ msgstr "Högsäkerhetsfångarna flyr!"
-
-#~ msgid "So you are in this cell! Come on, we have to escape!"
-#~ msgstr "Så du är i den här cellen! Kom, vi måste fly!"
-
-#~ msgid "Very well. I think the rest of the cells are further down this path."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bra. Jag tror att de andra cellerna ligger längre bort längs den här "
-#~ "vägen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "So, they have captured some of our best fighters as well as me, Dacyn and "
-#~ "Owaec. $R2.user_description, follow me! We must get out of this dungeon."
-#~ msgstr ""
-#~ "Så, de måste ha tagit några av våra bästa krigare tillfånga, utöver 
mig, "
-#~ "Dacyn och Owaec. Följ mig! Vi måste ta oss ut ur de här 
fängelsehålorna."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Interesting, they put the most powerful of us in the high security "
-#~ "prisons. Where are the others, I wonder?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Intressant, de satte de mäktigaste av oss i högsäkerhetsfängelset. 
Undrar "
-#~ "var de andra är."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dacyn! This looks like the last cell, so we should just get out of here "
-#~ "now. But how can we do that?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dacyn! Det här verkar vara den sista cellen, så vi borde kunna ta oss ut 
"
-#~ "härifrån nu. Men hur ska det gå till?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Well, we could try going out the way we came in, but that door is "
-#~ "probably locked."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nå, vi skulle kunna försöka samma väg som vi kom hit, men den dörren 
är "
-#~ "antagligen låst."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The guard who took us down here went into a hidden room when he closed "
-#~ "this door. It was right outside this cell. If we can find and kill this "
-#~ "guard, the key should be nearby."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vakten som tog oss ner hit gick in i ett lönnrum när han stängde den 
här "
-#~ "dörren. Den låg alldeles utanför den här cellen. Om vi kan hitta den 
där "
-#~ "vakten, så borde nyckeln vara i närheten."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Here is the thin spot in the wall. Well, actually, no- it's not a thin "
-#~ "spot at all! It's really a door!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Här är väggen tunnare. Men, vänta, det är inte bara en tunnare del av 
"
-#~ "väggen! Det är ju en dörr!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Huh! A guard. Once we kill him, we should be able to get out of these "
-#~ "cells..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aha! En vakt. Om vi dödar honom, borde vi kunna ta oss ut ur de här "
-#~ "cellerna..."
-
-#~ msgid "I have found the key! Let's get out of here!"
-#~ msgstr "Jag har hittat nyckeln! Nu sticker vi!"
-
-#~ msgid "This is the right key! come on, let's open the door, quick!"
-#~ msgstr "Det är rätt nyckel! Fort, öppna dörren!"
-
-#~ msgid "Valand"
-#~ msgstr "Valand"
-
-#~ msgid "Help us! The guards are planning to execute us tomorrow!"
-#~ msgstr "Snälla, hjälp oss! Vakterna tänker avrätta oss i morgon!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that "
-#~ "long."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ha! I morgon? Du misstar dig verkligen om du tror att du ska få leva så "
-#~ "länge."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Right, boss, especially since they're invading, and we need to kill them "
-#~ "now before they escape!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Just så, boss, i synnerhet eftersom de invaderar oss, och vi behöver 
döda "
-#~ "dem nu innan de flyr!"
-
-#~ msgid "Argh! Oh well, at least my vast hordes will defeat you!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Argh! Nåja, mina oräkneliga horder kommer åtminstone att besegra er!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.64 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.65
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.64 Tue May 31 20:29:47 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Wed Jun 1 18:45:08 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-11 00:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-01 02:41+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1179,11 +1179,9 @@
 "aldrig kommer att ge upp inför den mörka drottningens styrkor."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port."
 msgstr ""
-"Jag har svikit min plikt att skydda den sanne tronarvingen och "
-"Svartvattnet..."
+"Jag har svikit min plikt att skydda den sanne tronarvingen och hamnen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:333
 msgid ""
@@ -1397,7 +1395,6 @@
 msgstr "Ett monster gömde sig i sjön!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:250
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
 "lakes near the Dwarven Kingdoms."
@@ -1623,7 +1620,6 @@
 "och han kommer att bestiga tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I have the Scepter! I will return and the people will accept me as "
 "Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and I "
@@ -1977,7 +1973,6 @@
 "Lycka till Konrad! Oroa dig inte för oss, vi kommer att slåss så bra vi 
kan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "I... I don't think I can make it anymore."
 msgstr "Jag... Jag tror inte att jag kan fortsätta längre..."
 
@@ -3062,14 +3057,12 @@
 "av magikerna här. Kanske kan vi slå oss ihop för att återta ön!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
-#, fuzzy
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones."
 msgstr "Naturligtvis, låt oss kämpa vid varandras sida mot de onda."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid "You can now recruit mages."
-msgstr "Du kan nu rekrytera magiker"
+msgstr "Du kan nu rekrytera magiker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:235
 msgid "Seimus"
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.62 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.63
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.62 Tue May 31 20:29:48 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Wed Jun 1 18:45:08 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-26 19:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-01 02:48+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1305,14 +1305,13 @@
 msgstr "Missa sista skeppet"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:273
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Our Prince has managed to make it to Clearwater Port, with the Orcs on his "
 "heels. While the Orcs haven't caught up with him yet, the winter snow has, "
 "and the ships seem to be missing from the port."
 msgstr ""
 "Vår prins har lyckats ta sig till Klarvattnet med orcherna i hälarna. Även 
"
-"om orcherna inte hunnit upp honom än, så har vintersnön gjort det, och "
+"om orcherna inte har hunnit ifatt honom än, så har vintersnön gjort det, 
och "
 "skeppen verkar ha seglat iväg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:279
@@ -1506,7 +1505,6 @@
 "vill ta er till Sunnanvik, så måste ni gå ner till piren."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:723
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My lord, the second ship is departing. But the last ship will be here before "
 "long. With your help we can hold on just a while longer."
@@ -1524,18 +1522,16 @@
 "säkerhet! Prins Haldric, ni och era män måste ge er av nu! Gå ner till 
piren!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:775
-#, fuzzy
 msgid "My lord, the last ship is departing. We're trapped!"
 msgstr "Herre, det sista skeppet ger sig av. Vi är fast här!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:832
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:888
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:943
-#, fuzzy
 msgid "My lord, the ship isn't here yet. Come help us defend against the orcs."
 msgstr ""
-"Es nåd, skeppet är inte här ännu. Kom och hjälp oss att försvara oss 
mot "
-"orcherna."
+"Ers nåd, skeppet är inte här ännu. Kom och hjälp oss att försvara oss 
mot "
+"orcherna!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:846
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:901
@@ -1554,7 +1550,6 @@
 msgstr "Låt mig dö ifred! Min älskade, jag kommer sna-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:980
-#, fuzzy
 msgid "We needed him to get out of here. We're trapped!"
 msgstr "Vi behövde få honom härifrån. Vi är i fällan!"
 
@@ -2285,7 +2280,6 @@
 msgstr "Javisst."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:325
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The word Wesfolk is from your old tongue. It means 'People of the West'. The "
 "Elves call us the people of the West North. Under the same old tongue that "
@@ -2619,7 +2613,6 @@
 msgstr "Se upp! En sjöorm har stigit upp ur djupet!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:271
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, it looks like their warriors have given up the fight. We should be "
 "able to re-provision the ships now."
@@ -3287,12 +3280,10 @@
 msgstr "För de goda människorna i Klarvattnet!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:366
-#, fuzzy
 msgid "For the honor of SouthBay!"
 msgstr "För Sunnanviks ära!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:371
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We don't need some magic trinket to beat you! Prepare to meet your fate you "
 "decrepit sack of bones! For the honor of all of the people of the West North!"
@@ -3457,7 +3448,6 @@
 "ta itu med alverna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:711
-#, fuzzy
 msgid "We'll see about that. For the honor of Lieutenant Aethyr, forward!"
 msgstr "Det ska vi allt bli två om. För Löjtnant Aethyrs ära, framåt!"
 
@@ -3470,7 +3460,6 @@
 "och din avkomma aldrig uppleva något annat än motgångar!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:734
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You deny me my honorable death? Our foes are not yet convinced that the "
 "Elves have the Ruby."
@@ -3515,9 +3504,8 @@
 msgstr "Näbbis"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:966
-#, fuzzy
 msgid "Our advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
-msgstr "Vår framryckning är hejdad, det där monstret har förstört bron!"
+msgstr "Vår framryckning är hejdad! Det där monstret har förstört bron!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1011
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:44
@@ -3858,7 +3846,6 @@
 "av Sunnanvik!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:118
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I knew you as a boy, and your people have preceded you. Your father was an "
 "honorable man, and so are you. Aren't you the King now?"
@@ -4051,7 +4038,6 @@
 "orcherna betala dyrt när de kommer!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:222
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, if there is no other way. May the bards forever sing of the valor of "
 "the Kings of Southbay! Jessica, about that book?"
@@ -4248,9 +4234,8 @@
 "domineras av en liten ö med ett berg. Det måste vara drakens hemvist."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:247
-#, fuzzy
 msgid "Flies, flies, everywhere! Ack!"
-msgstr "Flugor, flugor överallt! Ahhck!"
+msgstr "Flugor! Flugor överallt! Ack!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:252
 msgid "'Prince Haldric the Dragonbane' sounds rather nice."
@@ -4997,7 +4982,6 @@
 "med alverna. Man kan ju inte säga det jag hörde till folk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:159
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Recent events have taught me one thing: that survival trumps honor. Besides, "
 "they won't be screaming at me- I'll be dead."
@@ -5076,7 +5060,6 @@
 msgstr "Nej, jag kan inte begära detta av någon annan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:234
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You've denied me my honorable death twice already. Once when you arrived at "
 "Clearwater Port, and once again when your ships rescued me. I'll not be "
@@ -5084,14 +5067,13 @@
 msgstr ""
 "Du har redan förnekat mig en ärofull död två gånger. Första gången 
när du "
 "kom till Klarvattnet, och andra gången när dina skepp räddade mig. Jag "
-"tänker inte låta den förnekas mig igen!"
+"tänker inte låta mig förnekas den igen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:238
 msgid "No, this is my sacrifice to make!"
 msgstr "Nej, det är mitt offer!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:244
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sir, my family has been slaughtered, and my home lost. All I long for is to "
 "join them. Give me this honorable death... Please sir! I beg of you!"
@@ -5100,7 +5082,6 @@
 "att återse dem. Ge mig denna ärofulla död... Snälla! Ers nåd, jag ber 
dig!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:249
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After this conflict is over I'll have to suffer through the long years "
 "alone, with no honorable way of joining them. I want to look that monster "
@@ -5111,7 +5092,6 @@
 "Jevyan i ögonen innan jag dör! Jag tänker inte låta mig förnekas!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Very well, if you can't be deterred. Remember, you MUST be slain by the hand "
 "of Jevyan himself. We can't have an illiterate Orc or mindless Skeleton "
@@ -5122,7 +5102,6 @@
 "skelett få tag på avtalet. Vi kommer att hedra ditt offer."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:258
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Honor me by destroying Jevyan! Preferably before he can do unnatural things "
 "to me. I want to rest in the ground, not be some mindless undead slave for "
@@ -5137,7 +5116,6 @@
 msgstr "Det ska vi se till. Du har mitt ord."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:266
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We'll have to be careful to let one of the Orcish leaders escape back to the "
 "Green Isle with the knowledge that the Elves 'have' the Ruby of Fire. "
@@ -5417,13 +5395,12 @@
 "skickade ut?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:264
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No Sir! They must have seized all remaining boats on the Green Isle. Our "
 "fleet should be returning any day now."
 msgstr ""
 "Nej, ers nåd! De måste ha lagt beslag på alla återstående båtar på 
Gröna ön. "
-"VÃ¥r flotta borde komma tillbaka vilken dag som helst."
+"VÃ¥r flotta borde vara tillbaka vilken dag som helst nu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:268
 msgid ""
@@ -5440,7 +5417,6 @@
 msgstr "Lady Jessica ger sig av. På avstånd dånar en röst:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:299
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drop the gold where it is! We've paid our friends enough. There are humans "
 "about, I can smell 'em!"
@@ -5449,10 +5425,8 @@
 "färde, jag känner lukten!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:308
-#, fuzzy
 msgid "We have run out of time... We'll never beat the Orcs to the beach."
-msgstr ""
-"Tiden är ute... Vi kommer aldrig att hinna före orcherna till stranden."
+msgstr "Tiden är ute... Vi kommer aldrig hinna före orcherna till stranden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:326
 msgid "I've found the Orcs' chest! It's filled with gold."
@@ -5603,12 +5577,11 @@
 msgstr "Nej! Så lätt går det in-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:51
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of "
 "smoke.)"
 msgstr ""
-"Bah! Jag tänker inte dö idag! (POFF! Fru Fredlös fösvinner i en rökpuff)"
+"Bah! Jag tänker inte dö idag! (POFF! Fru Fredlös försvinner i en 
rökpuff.)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:66
 msgid "Fool of a boy. I never should have followed him."
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.100 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.101
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.100   Tue May 31 20:29:51 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Wed Jun 1 18:45:07 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-30 12:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-01 03:32+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -4638,7 +4638,6 @@
 msgstr "Draksoldat"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4648,19 +4647,17 @@
 "The greatest Clashers can become Drake Gladiators or Slashers."
 msgstr ""
 "Med sina förkrympta vingar och sin oförmåga att använda sin inre eld som "
-"vapen kan dessa anses vara olyckligt lottade bland drakfolket, vilket är ett 
"
-"stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden med en stor "
+"vapen kan dessa anses vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är dock 
"
+"ett stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden med en stor "
 "skicklighet som hantverkare, och kan smida vapen med smaragdkanter, och bära 
"
-"tunga rustningar. Soldaterna använder svärd och spjut med stor bravur. De "
-"största bland soldaterna kan bli gladiatorer eller veteraner. "
+"tunga rustningar. Soldaterna använder svärd och spikklubbor med bravur. De "
+"bästa bland soldaterna kan bli gladiatorer eller veteraner. "
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Drake Enforcer"
-msgstr "Eldbringare"
+msgstr "Drakbetvingare"
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, they "
@@ -4669,10 +4666,10 @@
 "as possible to fend off whatever opponents may await them."
 msgstr ""
 "Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som 
vapen "
-"anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket, vilket är ett "
-"stort misstag. Drakgladiatorerna skyddar sig med tjocka mässingsrustningar "
-"och de beväpnar sig med så många smaragdkantade vapen som möjligt för 
att "
-"avvärja varje hot från deras fiender."
+"anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är dock ett "
+"stort misstag. Betvingarna skyddar sig med tjocka mässingsrustningar och de "
+"beväpnar sig med så många smaragdkantade vapen som möjligt för att 
avvärja "
+"varje hot från deras fiender."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
@@ -4697,7 +4694,6 @@
 msgstr "Eldmanare"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The great fire drakes equip themselves with silver plated armor to defend "
 "themselves from serious injuries. Although their melee technique is "
@@ -4732,7 +4728,6 @@
 msgstr "Flamdrake"
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Flares aspire to be leaders of their kind. While their mastery of "
 "their internal fire is not as great as some of their kin, these Drakes have "
@@ -4749,7 +4744,6 @@
 msgstr "Drakgladiator"
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, they "
@@ -4768,7 +4762,6 @@
 msgstr "Drakseglare"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Gliders wear as little armor as possible so they can quickly escape "
 "their foes when they leave their caves. These Drakes are competent fighters, "
@@ -4784,9 +4777,9 @@
 "den inre eld som är så vanlig bland drakfolket. Drakseglarna använder "
 "effektivt sin hastighet för att brutalt slå ner på sina fiender och tvinga 
"
 "dem till marken. De bästa bland drakseglarna kan se fram emot att bli "
-"upptagna bland de högtflygande molndrakarna. Från sina höjder kan de se "
-"förbi fiendens försvar. Deras flygskicklighet ger dem tillräckligt 
precision "
-"för att anfalla skyddade fiender."
+"upptagna bland de högtflygande molndrakarna. Från sina höjder kan de se 
över "
+"fiendens försvarsverk, och deras flygskicklighet ger dem tillräckligt "
+"precision för att anfalla fiender som sökt skydd bakom dessa."
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:21 data/units/Drake_Hurricane.cfg:26
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:26
@@ -4798,22 +4791,20 @@
 msgstr "Orkandrake"
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Masters of the aerial realm, the Hurricane Drakes are the elite amongst "
 "those drakes which are gifted with flight. Soaring high in the air, they can "
 "see past most defensive cover and spit fire at their foes with impunity."
 msgstr ""
 "Orkandrakarna, skyarnas mästare, är eliten bland de drakar som har "
-"flygandets gåva. Från sina höjder kan de se förbi fiendens skyddade "
-"positioner och spruta eld mot dem utan risk."
+"flygandets gåva. Från sina höjder kan de se förbi fiendens försvarsverk 
och "
+"spruta eld mot dem utan risk."
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:3
 msgid "Inferno Drake"
 msgstr "Infernodrake"
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The flying configurations known as Drake Infernos wear massive gold armor "
 "that is almost impenetrable. These drakes are also practically immune to "
@@ -4822,16 +4813,15 @@
 "predecessors the Dragons in their ability to use it."
 msgstr ""
 "De flygande infernodrakarna bär massiva guldrustningar som är nästintill "
-"ogenomträngliga. Dessa är praktiskt taget immuna mot eld eftersom de "
-"anpassat sig till att leva i vulkaner. Infernodrakarna är de verkliga "
-"mästarna över sin inre eld och kan mäta sig med sina anfäder drakarna."
+"ogenomträngliga. De är praktiskt taget immuna mot eld eftersom de anpassat "
+"sig till att leva i vulkaner. Infernodrakarna är de verkliga mästarna över 
"
+"sin inre eld och kan mäta sig med sina anfäder drakarna."
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:3
 msgid "Sky Drake"
 msgstr "Molndrake"
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sky drakes are truly the kings of the sky. Using their momentum and fire "
 "breath as weapons these drakes are the bane of many. They can swiftly swoop "
@@ -4841,17 +4831,16 @@
 "foes."
 msgstr ""
 "Molndrakarna är molnens sanna herrar. Med sin fart och sin förmåga att "
-"spruta eld förintar de otaliga fiender. De kan snabbt slå ner på sitt 
byte, "
-"och är sedan länge borta igen innan någon kan stoppa dem. Genom att 
anfalla "
-"från luften kan de spruta eld med sådan precision att även de bästa "
-"försvarspositioner blir utsatta."
+"spruta eld har de nedgjort otaliga fiender. De kan snabbt slå ner på sitt "
+"byte, och är sedan länge borta igen innan någon kan stoppa dem. Genom att "
+"anfalla från luften kan de spruta eld med sådan precision att även de 
bästa "
+"försvarsverk blir utsatta positioner."
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:4
 msgid "Drake Slasher"
 msgstr "Drakveteran"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, but "
@@ -4863,7 +4852,7 @@
 "anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket, vilket är ett "
 "stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden genom att bli "
 "duktiga hantverkare och kan smida vapen med smaragdkanter, och de bär tunga "
-"rustningar. Veteranerna bär hillebarder som de använder med stor bravur."
+"rustningar. Veteranerna bär hillebarder som de använder med bravur."
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:46 data/units/Drake_Warden.cfg:46
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:26 data/units/Halbardier.cfg:28
@@ -4873,12 +4862,10 @@
 msgstr "första slaget"
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Drake Warden"
-msgstr "Flamdrake"
+msgstr "Drakväktare"
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged, but "
@@ -4890,7 +4877,7 @@
 "anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket, vilket är ett "
 "stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden genom att bli "
 "duktiga hantverkare och kan smida vapen med smaragdkanter, och de bär tunga "
-"rustningar. Veteranerna bär hillebarder som de använder med stor bravur."
+"rustningar. Väktarna bär hillebarder, som de använder med bravur."
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:4
 msgid "Drake Warrior"
@@ -5380,7 +5367,7 @@
 "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of frost at long range."
 msgstr ""
-"Alvfurstarna är skräckinjagande i strid; där de i närstrid använder 
svärd "
+"Alvfurstarna är skräckinjagande i strid, där de i närstrid använder 
svärd "
 "och på håll förödande frostklot."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
@@ -5854,7 +5841,6 @@
 msgstr "Spjutvätte"
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and lack "
 "of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by sheer "
@@ -5864,9 +5850,9 @@
 msgstr ""
 "Vättarna försöker kompensera sitt släktes allmänna idioti, bräcklighet 
och "
 "brist på sofistikerade vapen genom att överväldiga sina fiender med sitt "
-"antal. Spjutvättarna saknar bra träning, rustningar och vapen, men passar "
-"väl för utnötningskrig. De bästa spjutvättarna kan se fram emot att bli "
-"spetsarvättar."
+"blotta antal. Spjutvättarna saknar bra träning, rustningar och vapen, men "
+"passar väl för utnötningskrig. De bästa spjutvättarna kan se fram emot 
att "
+"bli spetsarvättar."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
 msgid "Grand Knight"
@@ -7115,7 +7101,6 @@
 msgstr "Ödlefolkets bakhållstrupp"
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Ambushers are highly skilled in the use of the spear. Despite their "
 "lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
@@ -7127,7 +7112,7 @@
 "kallblodiga arv och deras relativa bräcklighet är de högt värderade som "
 "spejare, då de lätt förflyttar sig i oländig terräng och förbi 
motståndare. "
 "Ödlefolkets bakhållstrupper har styrkan att dra full nytta av detta faktum. 
"
-"De bästa av bakhållstrupperna blir flanktrupper i ödlefolkets armé."
+"De bästa bland bakhållstrupperna blir flanktrupper i ödlefolkets armé."
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:4
 msgid "Saurian Flanker"
@@ -7856,14 +7841,13 @@
 msgstr "Vit magiker"
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:26 data/units/White_Mage.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid ""
 "White Mages are weak in combat, but expert in the ways of healing. Units "
 "placed adjacent to a White Mage will heal as though they were resting in a "
 "village. White Mages are potent in battle against the undead, which suffer "
 "high damage from their light beam."
 msgstr ""
-"Vita magiker är svaga i strid, men experter på helande. Trupper som står "
+"Vita magiker är svaga i strid, men är experter på helande. Trupper som 
står "
 "bredvid en vit magiker tillfrisknar som om de vilade i en by. Vita magiker "
 "är kraftfulla i strid med vandöda, vilka lider stor skada av deras 
ljusbåge."
 
@@ -9260,7 +9244,7 @@
 msgstr "Guld: "
 
 #: src/playlevel.cpp:854
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "80% of gold is retained for the next scenario"
 msgstr "80% av guldet bibehålls till nästa scenario"
 
@@ -9810,17 +9794,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:942
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The noble leaders of many troops, Lords are especially strong in melee "
-#~ "combat, and also possess skill with the bow. Like lords, Lords possess "
-#~ "leadership skills, and improve the fighting ability of all adjacent lower-"
-#~ "level units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fursten är den adlige ledaren för stora mängder trupper. Han är 
särskilt "
-#~ "stark i närstrid, men inte heller oäven med bågen. Liksom befälhavare 
har "
-#~ "furstar ledarskapsförmåga, och förbättrar stridsförmågan hos alla 
lägre "
-#~ "rankade trupper i närheten."
-
-#~ msgid "100 gold will be available for the next scenario"
-#~ msgstr "100 guld tillhandahålls till nästa scenario"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]