wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Sun, 05 Jun 2005 12:11:23 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/06/05 16:11:23

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.104&tr2=1.105&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.104 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.105
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.104   Sun Jun 5 15:39:04 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sun Jun 5 16:11:23 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-05 17:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-03 00:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-04 19:41+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1285,14 +1285,12 @@
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:7
 #, fuzzy
 msgid "2p - Blitz"
-msgstr "Blitz"
+msgstr "3s - Trippelblitz"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:9
 msgid "A duel map for super fast play. Recommended setting of 2g per village."
-msgstr ""
-"En duellkarta för mycket snabbt spel. Det rekommenderas att byarna ställs 
in "
-"på att ge 2 guld per drag."
+msgstr "En duellkarta för mycket snabbt spel. 2 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:7
 #, fuzzy
@@ -1301,46 +1299,51 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:3
 msgid "2p - Den of Onis"
-msgstr ""
+msgstr "2s - Onis lya"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:4
 msgid ""
 "Danger lurks around every corner in this underground battlefield, a duel map "
 "where force and subterfuge meet. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Faran lurar om varje hörn på detta underjordiska slagfält. En duellkarta 
där "
+"kraft och slughet möts. 2 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:3
 msgid "2p - Divide and Conquer"
-msgstr ""
+msgstr "2s - Söndra och härska"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This small duel map divides the field of battle into three segments. "
 "Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
-"En duellkarta för mycket snabbt spel. Det rekommenderas att byarna ställs 
in "
-"på att ge 2 guld per drag."
+"I denna duellkarta är slagfältet uppdelat i tre delar. 2 guld per by "
+"rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hamlets.cfg:3
 msgid "2p - Hamlets"
-msgstr ""
+msgstr "2s - Byar"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hamlets.cfg:4
 msgid ""
 "Warfare transforms the simple farms and villages of a peaceful region into a "
 "subtly parceled battlefield. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Krig förvandlar denna fridfulla regions enkla bondgårdar och byar till ett "
+"svårmanövrerat slagfält. 2 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hornshark_Island.cfg:3
 msgid "2p - Hornshark Island"
-msgstr ""
+msgstr "2s - Hornhajsön"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hornshark_Island.cfg:4
 msgid ""
 "Players must navigate the dispersive terrain of this small but "
 "topographically dense island. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Spelarna måste navigera den spridda terrängen på denna lilla ön. 2 guld 
per "
+"by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_IcyWaters.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -1354,27 +1357,31 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:3
 msgid "2p - Meteor Lake"
-msgstr ""
+msgstr "2s - Meteorsjön"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:4
 msgid ""
 "Long ago, a great meteor fell from the heavens, leaving its mark on this "
 "coniferous region. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"För länge sedan föll en meteor ner från himlen, och lämnade ett stort 
ärr i "
+"detta skogsbevuxna område. 2 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing.cfg:3
 msgid "2p - Silverhead Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "2s - Silverhuvudet"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing.cfg:4
 msgid ""
 "Players must traverse all manner of terrain in pursuit of victory on this "
 "multi-fronted duel map. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Spelarna måste ta sig fram på alla sorters terräng i jakten på segern på 
"
+"denna duellkarta. 2 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sullas_Ruins.cfg:3
 msgid "2p - Sullas Ruins"
-msgstr ""
+msgstr "2s - Sullas ruiner"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sullas_Ruins.cfg:4
 msgid ""
@@ -1382,6 +1389,9 @@
 "and ice now remain in the shadow of this once mighty empire. Recommended "
 "settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Bara ruiner, vatten och is återstår av det en gång så mäktiga imperiet, 
nu "
+"översvämmat av havet och söndervittrat av många hårda vintrar. 2 guld 
per by "
+"rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -1459,39 +1469,39 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_1v1v1Hex.cfg:3
 msgid "3p - 1v1v1Hex"
-msgstr ""
+msgstr "3s - 1 mot 1 mot 1-hexagon"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_1v1v1Hex.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Three players do battle in this small, enclosed region. Recommended settings "
 "of 2G per village."
 msgstr ""
-"En duellkarta för mycket snabbt spel. Det rekommenderas att byarna ställs 
in "
-"på att ge 2 guld per drag."
+"Tre spelare strider i detta lilla, slutna område. 2 guld per by "
+"rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Morituri.cfg:3
 msgid "3p - Morituri"
-msgstr ""
+msgstr "3s - Morituri"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Morituri.cfg:4
 msgid ""
 "Only one faction will emerge victorious from this tightly bordered three-"
 "player map. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Det finns bara en vinnare på denna slutna karta för tre spelare. 2 guld per 
"
+"by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Triple_Blitz.cfg:3
 msgid "3p - Triple Blitz"
-msgstr ""
+msgstr "3s - Trippelblitz"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Triple_Blitz.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Three players come head to head on this water-cut battlefield. Recommended "
 "settings of 2G per village."
 msgstr ""
-"En duellkarta för mycket snabbt spel. Det rekommenderas att byarna ställs 
in "
-"på att ge 2 guld per drag."
+"Tre spelare på kollisionskurs på detta vattengenomskurna slagfält. 2 guld "
+"per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:7
 #, fuzzy
@@ -1522,9 +1532,8 @@
 "2, 4 for 2v2."
 msgstr ""
 "Många närliggande och strategiskt placerade borgar. En liten karta för "
-"snabbt spel. Det rekommenderas att byarna ställs in på att ge 2 guld per "
-"drag och att lagen utgörs av spelare 1 och 3 respektive 2 och 4 i 2-mot-2 "
-"spel."
+"snabbt spel. 2 guld per by rekommenderas. I spel två mot två bör lagen "
+"utgöras av spelare 1 och 3 respektive 2 och 4."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -1537,7 +1546,7 @@
 "Recommended setting of 2 gold per village."
 msgstr ""
 "En liten karta för 2 mot 2-spel. Spelare 1 och 3 är ett lag, och spelare 2 "
-"och 4 det andra. Det rekommenderas att byarna ger 2 guld per drag."
+"och 4 det andra. 2 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_King_of_the_Hill.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -1546,16 +1555,13 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:3
 msgid "4p - Lagoon"
-msgstr ""
+msgstr "4s - Lagunen"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Four factions contend for dominance over this watery settlement. Recommended "
 "settings of 1G per village."
-msgstr ""
-"En duellkarta för mycket snabbt spel. Det rekommenderas att byarna ställs 
in "
-"på att ge 2 guld per drag."
+msgstr "Fyra grupper slåss om herraväldet. 1 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:7
 #, fuzzy
@@ -1569,7 +1575,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Wilderlands.cfg:3
 msgid "4p - The Wilderlands"
-msgstr ""
+msgstr "4s - Vildmarken"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Wilderlands.cfg:4
 msgid ""
@@ -1577,6 +1583,8 @@
 "caves, rivers, and the ruins of ancient fortresses. Recommended settings of "
 "1G per village."
 msgstr ""
+"Ett vida utsträckt område av otämjd vildmark, med skogar, grottor, floder "
+"och uråldriga ruiner. 1 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -1586,7 +1594,7 @@
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "6p - Hexcake"
-msgstr "Sexkant"
+msgstr "Hexagon"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:5
 msgid "2 vs. 2 or 3 vs. 3 team game."
@@ -4711,18 +4719,16 @@
 "Deras rörlighet och tålighet gör dem mycket värdefulla på slagfältet."
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Drake Blademaster"
-msgstr "Drakgladiator"
+msgstr "Draksvärdmästare"
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Blademasters wield swords with great skill, and possess the fire "
 "breathing skills of their ancestors."
 msgstr ""
-"Drakkrigarna är mycket skickliga på att använda sina svärd, och besitter "
-"sina anfäders eldsprutande förmågor."
+"Draksvärdmästarna är mycket skickliga på att använda sina svärd, och "
+"besitter sina anfäders eldsprutande förmågor."
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:45 data/units/Drake_Burner.cfg:53
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:56 data/units/Drake_Fire.cfg:54
@@ -4765,12 +4771,10 @@
 "weapons of choice are the sword and spear, which they use to great effect. "
 "The greatest Clashers can become Drake Gladiators or Slashers."
 msgstr ""
-"Med sina förkrympta vingar och sin oförmåga att använda sin inre eld som "
-"vapen kan dessa anses vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är dock 
"
-"ett stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden med en stor "
-"skicklighet som hantverkare, och kan smida vapen med smaragdkanter, och bära 
"
-"tunga rustningar. Soldaterna använder svärd och spikklubbor med bravur. De "
-"bästa bland soldaterna kan bli gladiatorer eller veteraner. "
+" De har kompenserat sina tillkortakommanden med en stor skicklighet som "
+"hantverkare, och kan smida vapen med smaragdkanter, och bära tunga "
+"rustningar. Soldaterna använder svärd och spikklubbor med bravur. De bästa 
"
+"bland soldaterna kan bli gladiatorer eller veteraner. "
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:3
 msgid "Drake Enforcer"
@@ -4785,11 +4789,9 @@
 "brass armor and they arm themselves with as many emerald edged weapons as "
 "possible to fend off whatever opponents may await them."
 msgstr ""
-"Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som 
vapen "
-"anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket, vilket är ett "
-"stort misstag. Drakgladiatorerna skyddar sig med tjocka mässingsrustningar "
-"och de beväpnar sig med så många smaragdkantade vapen som möjligt för 
att "
-"avvärja varje hot från deras fiender."
+" Drakgladiatorerna skyddar sig med tjocka mässingsrustningar och de 
beväpnar "
+"sig med så många smaragdkantade vapen som möjligt för att avvärja varje 
hot "
+"från deras fiender."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
@@ -4872,18 +4874,15 @@
 "thick brass armor and they arm themselves with as many emerald edged weapons "
 "as possible to fend off whatever opponents may await them."
 msgstr ""
-"Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som 
vapen "
-"anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket, vilket är ett "
-"stort misstag. Drakgladiatorerna skyddar sig med tjocka mässingsrustningar "
-"och de beväpnar sig med så många smaragdkantade vapen som möjligt för 
att "
-"avvärja varje hot från deras fiender."
+" Drakgladiatorerna skyddar sig med tjocka mässingsrustningar och de 
beväpnar "
+"sig med så många smaragdkantade vapen som möjligt för att avvärja varje 
hot "
+"från deras fiender."
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:3
 msgid "Drake Glider"
 msgstr "Drakseglare"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Gliders wear as little armor as possible so they can quickly escape "
 "their foes when they leave their caves. These Drakes are competent fighters, "
@@ -4897,9 +4896,7 @@
 "den inre eld som är så vanlig bland drakfolket. Drakseglarna använder "
 "effektivt sin hastighet för att brutalt slå ner på sina fiender och tvinga 
"
 "dem till marken. De bästa bland drakseglarna kan se fram emot att bli "
-"upptagna bland de högtflygande molndrakarna. Från sina höjder kan de se 
över "
-"fiendens försvarsverk, och deras flygskicklighet ger dem tillräckligt "
-"precision för att anfalla fiender som sökt skydd bakom dessa."
+"upptagna bland de högtflygande molndrakarna."
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:23 data/units/Drake_Hurricane.cfg:26
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:28
@@ -4942,7 +4939,6 @@
 msgstr "Molndrake"
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sky drakes are truly the kings of the sky. Using their momentum and fire "
 "breath as weapons these drakes are the bane of many. They can swiftly swoop "
@@ -4950,9 +4946,7 @@
 msgstr ""
 "Molndrakarna är molnens sanna herrar. Med sin fart och sin förmåga att "
 "spruta eld har de nedgjort otaliga fiender. De kan snabbt slå ner på sitt "
-"byte, och är sedan länge borta igen innan någon kan stoppa dem. Genom att "
-"anfalla från luften kan de spruta eld med sådan precision att även de 
bästa "
-"försvarsverk blir utsatta positioner."
+"byte, och är sedan länge borta igen innan någon kan stoppa dem."
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:4
 msgid "Drake Slasher"
@@ -4967,10 +4961,8 @@
 "fabricate weapons with emerald edges, and wear heavy armor. The Slashers' "
 "weapon of choice is the halberd, which they use to great effect."
 msgstr ""
-"Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som 
vapen "
-"anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket, vilket är ett "
-"stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden genom att bli "
-"duktiga hantverkare och kan smida vapen med smaragdkanter, och de bär tunga "
+" De har kompenserat sina tillkortakommanden genom att bli duktiga "
+"hantverkare och kan smida vapen med smaragdkanter, och de bär tunga "
 "rustningar. Veteranerna bär hillebarder som de använder med bravur."
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:46 data/units/Drake_Warden.cfg:46
@@ -4993,10 +4985,8 @@
 "fabricate weapons with emerald edges, and wear heavy armor. The Wardens' "
 "weapon of choice is the halberd, which they use to great effect."
 msgstr ""
-"Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som 
vapen "
-"anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket, vilket är ett "
-"stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden genom att bli "
-"duktiga hantverkare och kan smida vapen med smaragdkanter, och de bär tunga "
+" De har kompenserat sina tillkortakommanden genom att bli duktiga "
+"hantverkare och kan smida vapen med smaragdkanter, och de bär tunga "
 "rustningar. Väktarna bär hillebarder, som de använder med bravur."
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:4
@@ -8487,7 +8477,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:579 src/multiplayer_create.cpp:74
 msgid "Load Game"
-msgstr "Öppna spel"
+msgstr "Sparade spel"
 
 #: src/dialogs.cpp:580
 msgid "Choose the game to load"
@@ -8983,9 +8973,8 @@
 msgstr "Välj server att ansluta till: "
 
 #: src/multiplayer.cpp:123 src/multiplayer.cpp:160
-#, fuzzy
 msgid "Connecting to Server..."
-msgstr "Anslut till server"
+msgstr "Ansluter till servern..."
 
 #: src/multiplayer.cpp:133
 msgid "Connecting to remote host..."
@@ -9920,6 +9909,9 @@
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
 
+#~ msgid "Blitz"
+#~ msgstr "Blitz"
+
 #~ msgid "The Broken Bridge"
 #~ msgstr "Den trasiga bron"
 
@@ -9943,11 +9935,9 @@
 #~ "belägna bron. Kartan lämpar sig för mellanlånga spel. Spelare 1 och 3 "
 #~ "måste vara allierade, och 2 och 4 likaså."
 
-#, fuzzy
 #~ msgid " "
-#~ msgstr "; "
+#~ msgstr " "
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
 #~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
@@ -9955,21 +9945,4 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som "
 #~ "vapen anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är "
-#~ "dock ett stort misstag. Betvingarna skyddar sig med tjocka "
-#~ "mässingsrustningar och de beväpnar sig med så många smaragdkantade 
vapen "
-#~ "som möjligt för att avvärja varje hot från deras fiender."
-
-#~ msgid "The Isle of Anduin"
-#~ msgstr "Anduins ö"
-
-#~ msgid "The Three Rivers"
-#~ msgstr "De tre floderna"
-
-#~ msgid "The Isles of the Damned"
-#~ msgstr "De fördömdas ö"
-
-#~ msgid "Dwarven Wasteland"
-#~ msgstr "Dvärgarnas ödemark"
-
-#~ msgid "Princess's Battlefield"
-#~ msgstr "Prinsessans slagfält"
+#~ "dock ett stort misstag."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]