wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Tue, 14 Jun 2005 10:56:08 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/06/14 14:56:08

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.109&tr2=1.110&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.109 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.110
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.109   Tue Jun 14 10:45:03 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Tue Jun 14 14:56:07 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-14 12:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-10 10:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-14 01:03+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -4296,7 +4296,7 @@
 #: data/units/Poacher.cfg:42 data/units/Skeleton_Archer.cfg:41
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:40 data/units/Trapper.cfg:42
 msgid "bow"
-msgstr "båge"
+msgstr "pilbåge"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:51 data/units/Bowman.cfg:51
 #: data/units/Cavalier.cfg:62 data/units/Chocobone.cfg:33
@@ -5077,10 +5077,10 @@
 "battle is entered, Dwarvish Berserkers attack ferociously, continuing to "
 "push the attack until either they or their enemy lies dead."
 msgstr ""
-"Dvärgarna är en urgammal ras av kraftfulla krigare. Deras bärsärkar 
glömmer "
-"all självbevarelsedrift för att få in fler träffar på motståndaren. 
När de "
-"har givit sig in i striden attackerar de vildsint tills antingen de själva "
-"eller deras fiende ligger död på marken."
+"Dvärgarna är en urgammal ras av mäktiga krigare. Deras bärsärkar 
glömmer all "
+"självbevarelsedrift för att få in fler träffar på motståndaren. När de 
har "
+"givit sig in i striden attackerar de vildsint tills antingen de själva eller 
"
+"deras fiende ligger död på marken."
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:32 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:26
 msgid "berserker frenzy"
@@ -5172,7 +5172,7 @@
 "bolts at their enemies by striking the ground with their marvelously crafted "
 "and much beloved hammers, which shimmer with magical energy."
 msgstr ""
-"Dvärgarnas mäktiga runmästare är orubbliga och kraftfulla krigare, som "
+"Dvärgarnas mäktiga runmästare är orubbliga och mäktiga krigare, som "
 "behärskar de hemliga krafterna hos dvärgarnas runor. Deras älskade och "
 "fantastiskt välgjorda hammare skimrar av magisk energi, och skickar "
 "åskviggar mot fienderna närhelst runmästaren slår den i marken."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]