wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Sun, 05 Jun 2005 13:08:50 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/06/05 17:08:50

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.105&tr2=1.106&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.105 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.106
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.105   Sun Jun 5 16:11:23 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sun Jun 5 17:08:50 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-05 17:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-04 19:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-05 19:01+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1283,9 +1283,8 @@
 msgstr "Om du vill så kan du komma, men ledaren vill bara tala med Baldras."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "2p - Blitz"
-msgstr "3s - Trippelblitz"
+msgstr "2s - Blitz"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:9
@@ -1293,9 +1292,8 @@
 msgstr "En duellkarta för mycket snabbt spel. 2 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "2p - Charge"
-msgstr "Stormning"
+msgstr "2s - Stormning"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:3
 msgid "2p - Den of Onis"
@@ -1346,9 +1344,8 @@
 "by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_IcyWaters.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "2p - Icy Waters"
-msgstr "Ishav"
+msgstr "2s - Ishav"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_IcyWaters.cfg:5
 msgid ""
@@ -1394,9 +1391,8 @@
 "rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "2p - Wesbowl"
-msgstr "Wesbowl"
+msgstr "2s - Wesbowl"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:6
 msgid ""
@@ -1504,9 +1500,8 @@
 "per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "4p - An Island"
-msgstr "En ö"
+msgstr "4s - En ö"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:10
 msgid ""
@@ -1521,9 +1516,8 @@
 "bergsparti. "
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:9
-#, fuzzy
 msgid "4p - Castle Hopping Isle"
-msgstr "Borghopparön"
+msgstr "4s - Borghopparön"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:11
 msgid ""
@@ -1536,9 +1530,8 @@
 "utgöras av spelare 1 och 3 respektive 2 och 4."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "4p - Clash"
-msgstr "Sammandrabbning"
+msgstr "4s - Sammandrabbning"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:5
 msgid ""
@@ -1549,9 +1542,8 @@
 "och 4 det andra. 2 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_King_of_the_Hill.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "4p - King of the Hill"
-msgstr "Herre på täppan"
+msgstr "4s - Herre på täppan"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:3
 msgid "4p - Lagoon"
@@ -1564,14 +1556,12 @@
 msgstr "Fyra grupper slåss om herraväldet. 1 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "4p - Siege Castles"
-msgstr "Belägring"
+msgstr "4s - Belägring"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "4p - The Valley of Death"
-msgstr "Dödens dal"
+msgstr "4s - Dödens dal"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Wilderlands.cfg:3
 msgid "4p - The Wilderlands"
@@ -1587,23 +1577,20 @@
 "och uråldriga ruiner. 1 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "5p - Forest of Fear"
-msgstr "Fruktans skog"
+msgstr "5s - Fruktans skog"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "6p - Hexcake"
-msgstr "Hexagon"
+msgstr "6s - Hexagon"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:5
 msgid "2 vs. 2 or 3 vs. 3 team game."
 msgstr "2 mot 2- eller 3 mot 3-spel"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "7p - Battle World"
-msgstr "Krigsvärld"
+msgstr "7s - Krigsvärld"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:16
@@ -1656,9 +1643,8 @@
 "obalanserade, men i mån av tid kan du skapa om dem tills du får en bra 
karta."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "2p - Across The River"
-msgstr "Över floden"
+msgstr "2s - Över floden"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:5
 msgid ""
@@ -4762,7 +4748,6 @@
 msgstr "Draksoldat"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4771,17 +4756,18 @@
 "weapons of choice are the sword and spear, which they use to great effect. "
 "The greatest Clashers can become Drake Gladiators or Slashers."
 msgstr ""
-" De har kompenserat sina tillkortakommanden med en stor skicklighet som "
-"hantverkare, och kan smida vapen med smaragdkanter, och bära tunga "
-"rustningar. Soldaterna använder svärd och spikklubbor med bravur. De bästa 
"
-"bland soldaterna kan bli gladiatorer eller veteraner. "
+"Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som 
vapen "
+"anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är dock ett "
+"stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden med en stor "
+"skicklighet som hantverkare, och kan smida vapen med smaragdkanter, och bära 
"
+"tunga rustningar. Soldaterna använder svärd och spikklubbor med bravur. De "
+"bästa bland soldaterna kan bli gladiatorer eller veteraner. "
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:3
 msgid "Drake Enforcer"
 msgstr "Drakbetvingare"
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4789,9 +4775,11 @@
 "brass armor and they arm themselves with as many emerald edged weapons as "
 "possible to fend off whatever opponents may await them."
 msgstr ""
-" Drakgladiatorerna skyddar sig med tjocka mässingsrustningar och de 
beväpnar "
-"sig med så många smaragdkantade vapen som möjligt för att avvärja varje 
hot "
-"från deras fiender."
+"Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som 
vapen "
+"anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är dock ett "
+"stort misstag. Drakgladiatorerna skyddar sig med tjocka mässingsrustningar "
+"och de beväpnar sig med så många smaragdkantade vapen som möjligt för 
att "
+"avvärja varje hot från deras fiender."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
@@ -4866,7 +4854,6 @@
 msgstr "Drakgladiator"
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4874,9 +4861,11 @@
 "thick brass armor and they arm themselves with as many emerald edged weapons "
 "as possible to fend off whatever opponents may await them."
 msgstr ""
-" Drakgladiatorerna skyddar sig med tjocka mässingsrustningar och de 
beväpnar "
-"sig med så många smaragdkantade vapen som möjligt för att avvärja varje 
hot "
-"från deras fiender."
+"Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som 
vapen "
+"anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är dock ett "
+"stort misstag. Drakgladiatorerna skyddar sig med tjocka mässingsrustningar "
+"och de beväpnar sig med så många smaragdkantade vapen som möjligt för 
att "
+"avvärja varje hot från deras fiender."
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:3
 msgid "Drake Glider"
@@ -4953,7 +4942,6 @@
 msgstr "Drakveteran"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4961,8 +4949,10 @@
 "fabricate weapons with emerald edges, and wear heavy armor. The Slashers' "
 "weapon of choice is the halberd, which they use to great effect."
 msgstr ""
-" De har kompenserat sina tillkortakommanden genom att bli duktiga "
-"hantverkare och kan smida vapen med smaragdkanter, och de bär tunga "
+"Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som 
vapen "
+"anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är dock ett "
+"stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden genom att bli "
+"duktiga hantverkare och kan smida vapen med smaragdkanter, och de bär tunga "
 "rustningar. Veteranerna bär hillebarder som de använder med bravur."
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:46 data/units/Drake_Warden.cfg:46
@@ -4977,7 +4967,6 @@
 msgstr "Drakväktare"
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4985,8 +4974,10 @@
 "fabricate weapons with emerald edges, and wear heavy armor. The Wardens' "
 "weapon of choice is the halberd, which they use to great effect."
 msgstr ""
-" De har kompenserat sina tillkortakommanden genom att bli duktiga "
-"hantverkare och kan smida vapen med smaragdkanter, och de bär tunga "
+"Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som 
vapen "
+"anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är dock ett "
+"stort misstag. De har kompenserat sina tillkortakommanden genom att bli "
+"duktiga hantverkare och kan smida vapen med smaragdkanter, och de bär tunga "
 "rustningar. Väktarna bär hillebarder, som de använder med bravur."
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:4
@@ -9908,41 +9899,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:942
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
-
-#~ msgid "Blitz"
-#~ msgstr "Blitz"
-
-#~ msgid "The Broken Bridge"
-#~ msgstr "Den trasiga bron"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A small two vs. two map across the ruins of a once great bridge. Perfect "
-#~ "for fast-paced, combat intensive, team-oriented games. Must be players "
-#~ "1,3 vs. 2,4."
-#~ msgstr ""
-#~ "En liten 2-mot-2-karta över ruinerna av en tidigare mäktig bro. Den är "
-#~ "perfekt för snabba, stridsintensiva och lagorienterade spel. Den skall "
-#~ "spelas med spelare 1 och 3 i ett lag, och 2 och 4 i det andra."
-
-#~ msgid "Battle for Weslin Bridge"
-#~ msgstr "Striden vid Weslinbron"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Teams of 2 fight for control of the central bridge choke-point. Good for "
-#~ "medium-length games. Players 1 and 3 must be allied, as should 2 and 4."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tvåmannalag kämpar om kontrollen över flaskhalsen vid den centralt "
-#~ "belägna bron. Kartan lämpar sig för mellanlånga spel. Spelare 1 och 3 "
-#~ "måste vara allierade, och 2 och 4 likaså."
-
-#~ msgid " "
-#~ msgstr " "
-
-#~ msgid ""
-#~ "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great "
-#~ "internal fire as a weapon some may think that these Drakes are "
-#~ "disadvantaged; they would be mistaken."
-#~ msgstr ""
-#~ "Med sina förkrympta vingar och oförmåga att använda sin inre eld som "
-#~ "vapen anses dessa ofta vara olyckligt lottade bland drakfolket; detta är "
-#~ "dock ett stort misstag."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]