wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-httt/sv.po ...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-httt/sv.po ...
Date: Mon, 21 Mar 2005 05:11:49 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/03/21 10:11:48

Modified files:
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth-sotbe: sv.po 
    po/wesnoth-tdh : sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.42&tr2=1.43&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.44&tr2=1.45&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po.diff?tr1=1.32&tr2=1.33&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po.diff?tr1=1.24&tr2=1.25&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.73&tr2=1.74&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.42 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.43
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.42  Mon Mar 21 09:27:57 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Mon Mar 21 10:11:48 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-21 10:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-14 12:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-21 10:09+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -92,7 +92,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:106
 msgid "Get Gweddry to Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "För Gweddry till Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:118
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:290
@@ -113,9 +113,8 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:60
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:98
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:169
-#, fuzzy
 msgid "Death of Gweddry"
-msgstr "Gweddry"
+msgstr "Gweddry dör"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:122
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:294
@@ -134,7 +133,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:102
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:173
 msgid "Death of Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Dacyn dör"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:126
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:298
@@ -149,13 +148,12 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:68
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:177
 msgid "Death of Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Owaec dör"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:130
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:181
-#, fuzzy
 msgid "Death of Konrad II"
-msgstr "Konrad II"
+msgstr "Konrad II dör"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:147
 msgid ""
@@ -226,7 +224,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:286
 msgid "Escape from the Orcish Prisons"
-msgstr ""
+msgstr "Fly från orchernas fängelser"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:418
 msgid "Why have you entered my lands?!?"
@@ -446,7 +444,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:83
 msgid "Get Gweddry and Owaec across the river"
-msgstr ""
+msgstr "För Gweddry och Owaec över floden"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:112
 msgid ""
@@ -542,11 +540,11 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:74
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:56
 msgid "Defeat enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra fiendens ledare"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:86
 msgid "Death of Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Volas dör"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:106
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
@@ -647,7 +645,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:88
 msgid "Reach the end of the tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "NÃ¥ tunnelns slut"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:110
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
@@ -727,17 +725,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:98
 msgid "Get everyone possible across the river"
-msgstr ""
+msgstr "För alla som går över floden"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:102
 msgid ""
 "Destroy the bridge (everyone left on the north side of the river will die, "
 "including those left on your recall list)"
 msgstr ""
+"Förstör bron (alla som är kvar på flodens norra sida kommer att dö, 
även de "
+"som finns kvar på din återkallningslista)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:122
 msgid "Leaving any of the three heroes on the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Någon av de tre hjältarna lämnas kvar på norra sidan av floden"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:133
 msgid "Engineer"
@@ -889,7 +889,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:80
 msgid "Move Gweddry to the end of the path"
-msgstr ""
+msgstr "För Gweddry till stigens slut"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:110
 msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
@@ -964,15 +964,8 @@
 msgstr "Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid "Escape from the capital by killing one of the two necromancers"
-msgstr ""
-"\n"
-"Seger:\n"
-"@Fly från huvudstaden genom att döda en av de två nekromantikerna\n"
-"Nederlag:\n"
-"#Gweddry dör\n"
-"#Dacyn dör"
+msgstr "Fly från huvudstaden genom att döda en av de två nekromantikerna"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:124
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
@@ -1065,11 +1058,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:99
 msgid "Find the outlaw leader in the villages and kill him"
-msgstr ""
+msgstr "Hitta de fredlösas ledare i byarna och döda honom"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:103
 msgid "Defeat the undead leader"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra de vandödas ledare"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:128
 msgid "Hail, Gweddry!"
@@ -1198,11 +1191,13 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:165
 msgid "Survive until end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Håll ställningarna till dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:65
 msgid "To add ogres to your army, keep two on the grass until end of turns"
 msgstr ""
+"För att kunna rekrytera jättar, låt två stanna kvar på gräset tills 
dragen "
+"tar slut."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:104
 msgid ""
@@ -1279,13 +1274,12 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:77
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Mal-Ravanal"
-msgstr "Mal-Ravanal"
+msgstr "Besegra Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:130
 msgid "Letting any enemy unit on to your keep"
-msgstr ""
+msgstr "En fiende bryter in i kärntornet"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:149
 msgid ""
@@ -1504,14 +1498,8 @@
 msgstr "Mal-Talar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid "Resist until you get further instructions from Dacyn"
-msgstr ""
-"\n"
-"Seger:\n"
-"@Gör motstånd till du får fler instruktioner från Dacyn.\n"
-"Nederlag:\n"
-"#Gweddry dör"
+msgstr "Håll ställningarna tills du får fler instruktioner från Dacyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:132
 msgid ""
@@ -1774,7 +1762,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:84
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra alla fiendeledare"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:112
 msgid ""
@@ -1888,7 +1876,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:73
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:72
 msgid "Defeat either enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra en av fiendeledarna"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:106
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
@@ -2150,7 +2138,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:94
 msgid "Defeat either enemy necromancer"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra en av nekromantikerna"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:117
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
@@ -2377,10 +2365,14 @@
 "I will accept this challenge. By your own master's terms, that proves I am "
 "no coward."
 msgstr ""
+"Jag accepterar utmaningen. Enligt din egen herres villkor bevisar detta att "
+"jag inte är en ynkrygg."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:351
 msgid "I will not accept a fight in which he will obviously cheat! I refuse!"
 msgstr ""
+"Jag tänker inte acceptera en strid där han helt uppenbart kommer att fuska! 
"
+"Jag vägrar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:9
 msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction..."
@@ -2485,307 +2477,3 @@
 "När kungens styrkor anlänt blev allt lugnt. Det kom inte några fler anfall 
"
 "på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga. En dag, i "
 "gryningen, väcktes Gweddry och hans män av överraskade rop från 
vaktposterna."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Get Gweddry to Weldyn\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Death of Konrad II"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Gweddry når Weldyn\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Owaec dör\n"
-#~ "#Konrad II dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Escape from the Orcish Prisons\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@NÃ¥ slutet av stigen\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Owaec dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Get Gweddry and Owaec across the river\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Gweddry och Owaec tar sig över floden\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Owaec dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Volas"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra fiendens ledare\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Volas dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the end of the tunnel\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@NÃ¥ slutet av tunneln\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Get everyone possible across the river\n"
-#~ "@Destroy the bridge (everyone left on the wrong side of the river will "
-#~ "die, including everyone left on your recall list)\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry or leaving him on the river's north side\n"
-#~ "#Death of Dacyn or leaving him on the river's north side\n"
-#~ "#Death of Owaec or leaving him on the river's north side"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ " @Få så många som möjligt över floden\n"
-#~ " @Förstör bron (alla som blir kvar på andra sidan bron dör, inklusive 
de "
-#~ "som finns på din lista över trupper att återkalla)\n"
-#~ " Nederlag:\n"
-#~ " #Gweddry dör eller blir kvar norr om floden\n"
-#~ " #Dacyn dör eller blir kvar norr om floden\n"
-#~ " #Owaec dör eller blir kvar norr om floden"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the end of the path\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@NÃ¥ slutet av stigen\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Owaec dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find the outlaw leader in the villages and kill him\n"
-#~ "@Defeat the undead leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Hitta de fredlösas ledare bland byarna och döda honom\n"
-#~ "@Besegra de vandödas ledare\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Owaec dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Keep at least two ogres on the grass until your troops catch up with "
-#~ "you\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Håll kvar åtminstone två jättar på slätten tills dina trupper 
hinner "
-#~ "ifatt dig\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Owaec dör"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Mal-Ravanal\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Letting any enemy unit onto your keep"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra Mal-Ravanal\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Owaec dör\n"
-#~ "#Sudoc dör\n"
-#~ "#En fientlig trupp tränger in i ditt kärntorn"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Mal-Ravanal\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra Mal-Ravanal\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra alla fiendeledare.\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Owaec dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat either of the enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra någon av fiendeledarna\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Owaec dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat either the necromancer or the lich\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra antingen nekromantikern eller häxmästaren\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Kill the enemy Lich\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Döda den fientliga häxmästaren\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Owaec dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat one of the necromancers\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra en av nekromantikerna\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Survive the night\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Death of Konrad"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Överlev natten\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Owaec dör\n"
-#~ "#Konrad dör"
-
-#~ msgid "Konrad"
-#~ msgstr "Konrad"
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.44 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.45
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.44 Mon Mar 21 09:27:57 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Mon Mar 21 10:11:48 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-21 10:19+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-16 21:58+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-21 10:17+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -48,7 +48,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:23
 msgid "Defeat either of the enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra en av fiendeledarna"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:27
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:67
@@ -77,7 +77,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:28
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:28
 msgid "Death of Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad dör"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:31
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:71
@@ -101,9 +101,8 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:32
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid "Death of Delfador"
-msgstr "Delfador"
+msgstr "Delfador dör"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:35
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:75
@@ -116,7 +115,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:91
 msgid "Death of Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Li'sar dör"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:39
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:79
@@ -139,7 +138,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:95
 msgid "Death of Kalenz"
-msgstr ""
+msgstr "Kalenz dör"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:50
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:96
@@ -471,9 +470,8 @@
 "att kräva sin rätt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:63
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Asheviere"
-msgstr "Asheviere"
+msgstr "Besegra Asheviere"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:83
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:35
@@ -485,7 +483,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:32
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:109
 msgid "Haliel-Maga"
@@ -575,19 +573,12 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:21
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:24
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra alla fiendeledare"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid "Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires"
 msgstr ""
-"\n"
-"Seger:\n"
-"@Besegra båda fiendeledarna\n"
-"@Besegra minst en fiendeledare och håll ut tills tiden tar slut\n"
-"Nederlag:\n"
-"#Konrad dör\n"
-"#Dragen tar slut"
+"Besegra en av fiendeledarna och håll sedan ställningarna tills tiden tar 
slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:58
 msgid "Dwaba-Kukai"
@@ -890,17 +881,16 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:24
 msgid "Defeat the enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra fiendens ledare"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:27
 msgid "Resist until the end of the turns"
-msgstr ""
+msgstr "Håll ställningarna till dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:41
-#, fuzzy
 msgid "Death of Sir Kaylan"
-msgstr "Sir Kaylan"
+msgstr "Sir Kaylan dör"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:69
 msgid "Sir Kaylan"
@@ -1100,9 +1090,8 @@
 msgstr "Vägkorsningen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Kojun Herolm"
-msgstr "Kojun Herolm"
+msgstr "Besegra Kojun Herolm"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:77
 msgid "Kojun Herolm"
@@ -1175,9 +1164,8 @@
 msgstr "Dvärgporten"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid "Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom"
-msgstr "Äntligen, här är ingången till dvärgariket."
+msgstr "För Konrad till ingången till dvärgariket"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:93
 msgid "Knafa-Telfar"
@@ -1725,7 +1713,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the signpost in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "För Konrad till vägskylten i nordväst"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:62
 msgid "Delfador"
@@ -1981,7 +1969,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:26
 msgid "Move Konrad to the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "För Konrad till norra sidan av floden"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:58
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:58
@@ -2199,7 +2187,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
 msgid "Defeat the mother gryphon and the enemy commander"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra modergripen och fiendens befälhavare"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:83
 msgid "Robert"
@@ -2428,11 +2416,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:24
 msgid "Defeat 25 Units Followed by a Clan Leader (Bonus)"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra 25 trupper och därefter en klanledare (bonus)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:28
 msgid "Defeat All Clan Leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra alla klanledare"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:71
 msgid "Sir Alric"
@@ -2661,11 +2649,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:23
 msgid "Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Nå fram till alvernas skog och håll ställningarna till dragen tar 
slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:43
 msgid "Turns run out before reaching the forest"
-msgstr ""
+msgstr "Dragen tar slut innan skogen är nådd"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:68
 msgid "Kior-Dal"
@@ -3161,12 +3149,12 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the end of the road in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "För Konrad till slutet av vägen i nordväst"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
 msgid "Defeat all enemies"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra alla fiender"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:61
 msgid "Ro'Arthian"
@@ -3286,11 +3274,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:24
 msgid "Defeat Muff Malal (Bonus)"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra Muff Malal (bonus)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:28
 msgid "Escape down the road to Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Fly längs vägen till Elensefar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:60
 msgid "Muff Malal"
@@ -3466,9 +3454,8 @@
 msgstr "Huvudstupa in i mörkret"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid "Find the Dwarves"
-msgstr "Dvärgporten"
+msgstr "Hitta dvärgarna"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:101
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:54
@@ -3684,7 +3671,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:35
 msgid "Force Li'sar's surrender"
-msgstr ""
+msgstr "Tvinga Li'sar till kapitulation"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:61
 msgid "Elmar's Crossing"
@@ -3930,7 +3917,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:29
 msgid "Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Erövra Eldspiran med Konrad eller Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:66
 msgid "The Scepter must be getting close now! Where shall we go?"
@@ -4437,7 +4424,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:24
 msgid "Survive for two days"
-msgstr ""
+msgstr "Håll ställningarna i två dagar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:68
 msgid "Galga"
@@ -4621,11 +4608,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:83
 msgid "Death of Konrad, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad dör eller blir förstenad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:87
 msgid "Death of Delfador, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador dör eller blir förstenad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:142
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
@@ -4911,475 +4898,3 @@
 "Delfador flydde med barnet långt in i Västerns skogar, och uppfostrade 
honom "
 "där under alvernas beskydd. Under tiden såg de med sorg i hjärtat hur "
 "Ashevieres terrorvälde spred sig över landet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat either of the enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra någon av fiendens ledare\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Li'sar dör\n"
-#~ "#Kalenz dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Asheviere\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra Asheviere\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Li'sar dör\n"
-#~ "#Kalenz dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "@Resist until the end of the turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Sir Kaylan"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra fiendeledaren\n"
-#~ "@Gör motstånd tills dragen är slut\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Sir Kaylan dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Kojun Herolm\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra Kojun Herolm\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom.\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Förflytta Konrad till ingången till Dvärgarnas rike\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the signpost in the north-west\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Förflytta Konrad till vägskylten i nordväst\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the north side of the river.\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Förflytta Konrad till norra sidan av floden\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat the mother gryphon and the enemy commander\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra modergripen och fiendeledaren\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Death of Li'sar"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra fiendens ledare\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör\n"
-#~ "#Li'sar dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat 25 Units Followed by a Clan Leader (Bonus)\n"
-#~ "@Defeat All Clan Leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra 25 trupper och därefter en klanledare (bonus)\n"
-#~ "@Besegra alla klanledare\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör\n"
-#~ "#Li'sar dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Turns run out before reaching the forest"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Nå fram till alvskogen och gör motstånd tills dragen tar slut\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör\n"
-#~ "#Li'sar dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut innan alvskogen nås"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra fiendens ledare\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat both enemy leaders\n"
-#~ "@Resist until the end of the turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra båda fiendeledarna\n"
-#~ "@Gör motstånd tills dragen är slut\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the end of the road in the north-west\n"
-#~ "@Defeat all enemies\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Förflytta Konrad till vägens slut i nordväst\n"
-#~ "@Besegra alla fiender\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Muff Malal (Bonus)\n"
-#~ "@Escape down the road to Elensefar\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra Muff Malal (bonus)\n"
-#~ "@Fly nedför vägen till Elensefar\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra fiendeledarna\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find the Dwarves\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Hitta dvärgarna\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Force Li'sar's surrender\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Tvinga Li'sar att kapitulera\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all of the enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra alla fiendeledare\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Li'sar dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Death of Li'sar"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Erövra Eldspiran med Konrad eller Li'sar\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör\n"
-#~ "#Li'sar dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra fiendens ledare\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Li'sar dör\n"
-#~ "#Kalenz dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra alla fiendeledare\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör\n"
-#~ "#Li'sar dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra alla fiendeledare\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat both enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra båda fiendeledarna\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Survive for two days\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Överlev i två dagar\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dör\n"
-#~ "#Delfador dör\n"
-#~ "#Kalenz dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemies\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad, or having him turned to stone\n"
-#~ "#Death of Delfador, or having him turned to stone\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra alla fiender\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrads död, eller att han förstenas\n"
-#~ "#Delfadors död, eller att han förstenas\n"
-#~ "#Li'sars död\n"
-#~ "#Kalenz död"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.32 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.33
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.32 Mon Mar 21 09:27:58 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po   Mon Mar 21 10:11:48 2005
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-21 10:19+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-23 14:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-21 10:00+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -41,9 +41,8 @@
 msgstr "Svart Flagg"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Slowhand"
-msgstr "Trögnäve"
+msgstr "Besegra Trögnäve"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:30
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:35
@@ -56,9 +55,8 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:31
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:210
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:31
-#, fuzzy
 msgid "Death of Kapou'e"
-msgstr "Kapou'e"
+msgstr "Kapou'e dör"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:34
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:39
@@ -70,7 +68,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:50
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:214
 msgid "Death of Grüü"
-msgstr ""
+msgstr "Grüü dör"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:38
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:44
@@ -80,7 +78,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:218
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:35
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:47
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:52
@@ -233,16 +231,16 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:27
 msgid "Defend Prestim successfully for four days"
-msgstr ""
+msgstr "Håll Prestims försvar i fyra dagar"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:31
 msgid "Destruction of a tower of Prestim"
-msgstr ""
+msgstr "Ett torn i Prestim förstörs"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:43
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:107
 msgid "Death of Inarix"
-msgstr ""
+msgstr "Inarix dör"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:66
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:134
@@ -390,9 +388,8 @@
 msgstr "Dödens öken"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Ar Dant"
-msgstr "Ar Dant"
+msgstr "Besegra Ar Dant"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:40
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:39
@@ -400,7 +397,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:43
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:54
 msgid "Death of a Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "En shaman dör"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:66
 msgid "Ar Dant"
@@ -464,7 +461,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:27
 msgid "Defeat Albert and his troops"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra Albert och hans trupper"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:70
 msgid "Albert"
@@ -540,11 +537,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:95
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on river Gork"
-msgstr ""
+msgstr "För Inarix och minst fyra ödlemän till fortet vid floden Gork"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:111
 msgid "Death of more than 5 saurians"
-msgstr ""
+msgstr "Fler än 5 ödlemän dör"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:196
 msgid "Plonk"
@@ -646,7 +643,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:27
 msgid "Survive the Shan Taum menace for 20 turns"
-msgstr ""
+msgstr "Överlev Shan Taums hot i 20 drag"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:62
 msgid "Shan Taum"
@@ -800,7 +797,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:28
 msgid "Chase all elves from the western bank of river Bork"
-msgstr ""
+msgstr "Jaga bort alla alver från floden Borks västra strand"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:67
 msgid "Lucile"
@@ -887,11 +884,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:27
 msgid "Rescue the Shamans"
-msgstr ""
+msgstr "Rädda schamanerna"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:31
 msgid "Bring the Shamans and Kapou'e to the sign post"
-msgstr ""
+msgstr "För schamanerna och Kapou'e till vägskylten"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:69
 msgid "Etheliel"
@@ -1048,7 +1045,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:42
 msgid "Kill all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Döda alla fiendeledare"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:80
 msgid "Na-Mana"
@@ -1119,15 +1116,8 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:27
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:206
-#, fuzzy
 msgid "Move Kapou'e to the end of the mountains"
-msgstr ""
-"\n"
-"Seger:\n"
-"@Förflytta Kapou'e till bergens slut\n"
-"Nederlag:\n"
-"#Kapou'e dör\n"
-"#Dragen tar slut"
+msgstr "För Kapou'e till bergens slut"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:79
 msgid "Kwili"
@@ -1365,150 +1355,3 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Piratgaljon"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Slowhand\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra Trögnäve\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Kapou'e dör\n"
-#~ "#Grüü dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defend Prestim successfully for four days\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Destruction of a tower of Prestim\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of Inarix"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Försvara Prestim i fyra dagar\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Något av tornen i Prestim förstörs\n"
-#~ "#Kapou'es dör\n"
-#~ "#Grüüs dör\n"
-#~ "#Inarix dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Ar Dant\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra Ar Dant\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Kapou'e dör\n"
-#~ "#Grüü dör\n"
-#~ "#Någon schaman dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Albert and his troops\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra Albert och hans trupper\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Kapou'e dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Survive the Shan Taum menace for 20 turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Överleva Shan Taums hot i 20 drag\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Kapou'e dör\n"
-#~ "#Grüü dör\n"
-#~ "#Någon schaman dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Chase all elves from the western bank of river Bork\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Jaga bort alla alver från floden Borks västra strand\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Kapou'e dör\n"
-#~ "#Grüü dör\n"
-#~ "#Någon schaman dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Rescue the Shamans\n"
-#~ "@Bring the Shamans and Kapou'e to the sign post\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Rädda schamanerna\n"
-#~ "@För schamanerna och Kapou'e till vägskylten\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Kapou'e dör\n"
-#~ "#Grüü dör\n"
-#~ "#Någon schaman dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Kill all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Döda alla fiendeledare\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Dragen tar slut\n"
-#~ "#Kapou'e dör\n"
-#~ "#Grüü dör\n"
-#~ "#Någon schaman dör"
-
-#~ msgid "Argh! I'm done. My people is dommed!"
-#~ msgstr "Argh! Det är slut med mig. Mitt folk är dödsdömt!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.24 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.25
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.24  Mon Mar 21 09:27:58 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po    Mon Mar 21 10:11:48 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-21 10:19+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-14 12:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-21 10:01+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -42,7 +42,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:30
 msgid "Clear the land of monsters"
-msgstr ""
+msgstr "Rensa landet från monster"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:34
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:35
@@ -53,9 +53,8 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:33
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:57
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid "Death of Gwiti Ha'atel"
-msgstr "Gwiti Ha'atel"
+msgstr "Gwiti Ha'atel dör"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:38
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:39
@@ -65,7 +64,7 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:37
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:61
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:46
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:47
@@ -117,7 +116,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:31
 msgid "Defeat your brother Nati Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Besegra din broder, Nati Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:61
 msgid "Nati Ha'atel"
@@ -235,9 +234,8 @@
 msgstr "Konfrontation"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid "Slay Leonard"
-msgstr "Leonard"
+msgstr "Döda Leonard"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:54
 msgid "Leonard"
@@ -320,14 +318,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:159
 msgid "After the death of Leonard, Gwiti must now achieve a new objective"
-msgstr ""
+msgstr "Efter Leonards död måste Gwiti nu skaffa sig en ny målsättning"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:162
-#, fuzzy
 msgid "Move Gwiti to the end of the mountain pass"
-msgstr ""
-"NY MÅLSÄTTNING\n"
-"@Flytta Gwiti till bergspassets slut"
+msgstr "För Gwiti till bergspassets slut"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:188
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
@@ -395,7 +390,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:25
 msgid "Move Gwiti to take the Book"
-msgstr ""
+msgstr "Låt Gwiti leta rätt på boken"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:57
 msgid "Urind"
@@ -498,9 +493,8 @@
 msgstr "I tornet"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "Find Crelanu's Book"
-msgstr "Crelanus Bok"
+msgstr "Hitta Crelanus Bok"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:159
 msgid ""
@@ -618,11 +612,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:25
 msgid "Move Gwiti to the Tower of Sorcery"
-msgstr ""
+msgstr "För Gwiti till Besvärjelserna Torn"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:29
 msgid "Kill both enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Döda båda fiendeledarna"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:57
 msgid "Quirind"
@@ -722,9 +716,8 @@
 msgstr "Flyende från Wesnoth nådde Gwiti orchernas länder."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:53
-#, fuzzy
 msgid "Take the Skull of Agarash"
-msgstr "Agarashs Dödskalle"
+msgstr "Få tag på Agarashs Dödskalle"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:81
 msgid "Karz Gholum"
@@ -824,11 +817,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:19
 msgid "Move Gwiti or Tanar into the water"
-msgstr ""
+msgstr "För Gwiti eller Tanar ut i vattnet"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:27
 msgid "Death of Tanar"
-msgstr ""
+msgstr "Tanar dör"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:63
 msgid "Geldar"
@@ -934,123 +927,3 @@
 "Men Ödet ville annorlunda. Skeppet råkade ut för en storm och föll i 
bitar; "
 "bröderna blev åtskilda och spolades upp på land. Detta var upprinnelsen 
till "
 "De mörka horderna."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Clear the land of monsters\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Utrota alla monster i landet\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gwiti Ha'atel dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat your brother Nati Ha'atel\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Besegra din broder Nati Ha'atel\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gwiti Ha'atel dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Slay Leonard\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Döda Leonard\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gwiti Ha'atel dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti to take the Book\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Gwiti får tag i Boken\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gwiti dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find Crelanu's Book\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Hitta Crelanus Bok\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gwiti Ha'atel dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti to the Tower of Sorcery\n"
-#~ "@Kill both enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Förflytta Gwiti till Besvärjelsernas torn\n"
-#~ "@Döda båda fiendeledarna\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gwiti Ha'atel dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Take the Skull of Agarash\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Få tag på Agarashs Dödskalle\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gwiti Ha'atel dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti or Tanar into the water\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Gwiti\n"
-#~ "#Death of Tanar"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Gwiti får tag i Boken\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gwiti dör\n"
-#~ "#Dragen tar slut"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.73 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.74
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.73    Mon Mar 21 09:28:00 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Mon Mar 21 10:11:48 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-21 09:57+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-16 21:58+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-21 10:39+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -13,9 +13,8 @@
 "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: data/fonts.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami.ttf"
-msgstr "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf"
+msgstr "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami.ttf"
 
 #: data/help.cfg:10 data/help.cfg:53 data/help.cfg:59
 msgid "Introduction"
@@ -81,7 +80,6 @@
 msgstr "Grundläggande spelteknik"
 
 #: data/help.cfg:68
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It "
 "covers how to play and the basic mechanics behind the game. Keep in mind "
@@ -90,11 +88,8 @@
 msgstr ""
 "Den här sidan ger en översikt över allt du behöver veta för att spela 
Kampen "
 "om Wesnoth. Den tar upp hur man spelar och de grundläggande mekanismer som "
-"styr spelet. För mer information om hur man spelar, kan du studera "
-"<ref>dst=basic_strategy text='Grundläggande strategi'</ref> och "
-"<ref>dst=multiplayer_strategy text='Gruppspelsstrategi'</ref>. Tänk på att "
-"detta bara är en översikt - om du följer länkarna kan du läsa om 
speciella "
-"undantag och situationer."
+"styr spelet. Tänk på att detta bara är en översikt - om du följer 
länkarna "
+"kan du läsa om speciella undantag och situationer."
 
 #: data/help.cfg:70
 msgid ""
@@ -234,7 +229,6 @@
 "snabbaste vägen under kommande drag."
 
 #: data/help.cfg:95
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -250,18 +244,18 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Varje trupp har ett givet antal förflyttningspoäng för varje drag, och "
-"kostnaden att förflytta sig över en viss ruta avgörs av dess "
-"<ref>dst=terrain text='Terräng'</ref>. Till exempel kostar det nästan 
alltid "
-"1 förflyttningspoäng att gå på en slättruta. Exakt hur många poäng det 
"
-"kostar att gå på en vis typ av ruta avgörs av truppens typ. I skog kostar "
-"det bara 1 poäng för alver, 2 för de flesta människo- och orchtrupper, 
medan "
-"det för ryttare kostar 3. Om du vill veta vad det kostar för en trupp att 
gå "
-"på en viss typ av terräng, så kan du högerklicka på truppen, välja "
-"Truppbeskrivning, och sedan <italic>text='Terrängavdrag'</italic>."
+"Varje trupp har ett givet antal förflyttningspoäng för varje drag, och som 
"
+"spenderas för varje ruta som truppen träder in i. Kostnaden att förflytta "
+"sig över en viss ruta avgörs av rutans Terräng. Till exempel kostar det "
+"nästan alltid 1 förflyttningspoäng att gå på en slättruta. Exakt hur 
många "
+"poäng det kostar att gå på en vis typ av ruta avgörs av truppens typ. I 
skog "
+"kostar det bara 1 poäng för alver, 2 för de flesta människo- och "
+"orchtrupper, medan det för ryttare kostar 3. Om du vill veta vad det kostar "
+"för en trupp att gå på en viss typ av terräng, så kan du högerklicka 
på "
+"truppen, välja Truppbeskrivning, och sedan <italic>text='Terrängavdrag'</"
+"italic>."
 
 #: data/help.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -274,13 +268,12 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Under förflyttning är det viktigt att komma ihåg de så kallade "
-"<ref>dst=zones_of_control text='Kontrollzonerna'</ref>. Varje trupp skapar "
-"en kontrollzon i de 6 rutorna alldeles utanför rutan truppen står på. En "
-"fiendetrupp som kommer till en sådan 'kontrollerad' ruta måste omedelbart "
-"stanna. En viktig del av Kampen om Wesnoth är att lära sig hur dessa "
-"kontrollzoner fungerar, eftersom bara <ref>dst=ability_skirmish "
-"text='stigfinnarna'</ref> kan röra sig obehindrat över dessa."
+"Under förflyttning är det viktigt att komma ihåg Kontrollzonerna. Varje "
+"trupp skapar en kontrollzon i de närmaste 6 rutorna. En fiendetrupp som "
+"kommer till en sådan 'kontrollerad' ruta måste omedelbart stanna. En viktig 
"
+"del av Kampen om Wesnoth är att lära sig hur dessa kontrollzoner fungerar, "
+"eftersom bara <ref>dst=ability_skirmish text='stigfinnarna'</ref> kan röra "
+"sig obehindrat över dessa."
 
 #: data/help.cfg:102
 msgid "Combat"
@@ -341,7 +334,6 @@
 "<header>text='Chans för träff'</header>"
 
 #: data/help.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -355,16 +347,15 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Chansen att en trupp träffar en annan beror i stort sett bara på vilken "
-"<ref>dst=terrain text=Terräng</ref> försvararen står på. Chansen att 
träffa "
-"kan man se genom att högerklicka på en trupp, välja Truppbeskrivning, och "
-"sedan <italic>text=Terrängavdrag</italic>. Till exempel har en alv en "
-"försvarsnivå på 70% i skog, vilket innebär att en attackerande trupp bara 
"
-"har 30% chans att träffa. Precis på samma sätt avgörs träffmöjligheten 
för "
-"alven av terrängen som den andra truppen står på."
+"Chansen att en trupp träffar en annan under ett anfall beror i princip bara "
+"på vilken terräng försvararen står på. Chansen att träffa kan man se 
genom "
+"att högerklicka på en trupp, välja Truppbeskrivning, och sedan "
+"<italic>text=Terrängavdrag</italic>. Till exempel har en alv en 
försvarsnivå "
+"på 60% i skog, vilket innebär att en attackerande trupp bara har 40% chans "
+"att träffa. Precis på samma sätt avgörs träffmöjligheten för alven av "
+"terrängen som den andra truppen står på."
 
 #: data/help.cfg:112
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "There are two exceptions to this rule: <ref>dst=weaponspecial_magical "
@@ -376,9 +367,9 @@
 "\n"
 "Det finns två undantag till den här regeln: vid <ref>dst=magical_attacks "
 "text='Magiska attacker'</ref> och då <ref>dst=ability_marksman "
-"text='Prickskyttar'</ref> anfaller. Magiska attacker har alltid 70% chans "
-"för träff, oavsett terräng, och prickskyttar 60% när de anfaller, oavsett 
"
-"terräng."
+"text=Prickskyttar</ref> anfaller. Magiska attacker har alltid 70% chans att "
+"träffa, oavsett terräng; när prickskyttar anfaller har de alltid minst 60% 
"
+"chans att träffa, även dessa oavsett terräng."
 
 #: data/help.cfg:114
 msgid ""
@@ -411,7 +402,6 @@
 "nedan."
 
 #: data/help.cfg:118
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -424,7 +414,7 @@
 "\n"
 "Vissa trupper har speciella förmågor som påverkar hur mycket skada de 
vållar "
 "sina fiender i strid. Den vanligaste av dessa är förmågan är att "
-"<ref>dst=ability_charge text='Storma'</ref>. DÃ¥ en trupp stormar en annan "
+"<ref>dst=ability_charge text=Storma</ref>. DÃ¥ en trupp stormar en annan "
 "fördubblas skadan som både anfallaren och försvararen vållar."
 
 #: data/help.cfg:123
@@ -595,7 +585,6 @@
 "fulla styrka. I vissa fall ges möjlighet att välja truppens nästa roll."
 
 #: data/help.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -643,7 +632,6 @@
 "HP."
 
 #: data/help.cfg:174
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "<ref>dst=ability_regenerates text=Regeneration</ref>: Certain units (such as "
@@ -3137,7 +3125,7 @@
 
 #: data/traits.cfg:40
 msgid "dextrous"
-msgstr "smidig"
+msgstr "flink"
 
 #: data/traits.cfg:52
 msgid "quick"
@@ -4408,7 +4396,7 @@
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:3
 msgid "Dark Sorcerer"
-msgstr ""
+msgstr "Mörkermagiker"
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:16
 msgid ""
@@ -4417,6 +4405,10 @@
 "made them stronger, but not nearly as powerful as they would have been as "
 "Liches. Because they retain their humanity, they do not fear holy magic. "
 msgstr ""
+"Mörkermagikernas avancerade studier i de mörka konsterna har gjort dem "
+"mycket starka. Men istället för att offra sina kroppar och bli vandöda "
+"själva, så har de valt att behålla sin mänsklighet. På grund av detta 
kommer "
+"de inte i närheten av häxmästarnas makt, men de slipper frukta helig magi."
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:3
 msgid "Dark Spirit"
@@ -6891,7 +6883,7 @@
 "generalerna och i strategi av de största tänkarna. Detta har fått henne 
att "
 "bli både en utsökt krigare och ledare. Lägre rankade trupper runt omkring "
 "Prinsessan inspireras av hennes närvaro och kämpar bättre. Prinsessan är "
-"både smidig och fingerfärdig, och har tjuvliknande färdigheter."
+"både flink och smidig, och har tjuvliknande färdigheter."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:3
 msgid "Red Mage"
@@ -8805,7 +8797,7 @@
 
 #: src/multiplayer_ui.cpp:68
 msgid "Invalid colour"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig färg"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:113
 msgid "Leader: "
@@ -8841,11 +8833,11 @@
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:414
 msgid "("
-msgstr ""
+msgstr "("
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:414
 msgid ")"
-msgstr ""
+msgstr ")"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:415 src/playturn.cpp:1775
 msgid "unit^Gold"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]