wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-httt/sv.po ...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-httt/sv.po ...
Date: Wed, 23 Feb 2005 09:56:32 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/02/23 14:56:30

Modified files:
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth-sotbe: sv.po 
    po/wesnoth-tdh : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.33&tr2=1.34&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.35&tr2=1.36&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po.diff?tr1=1.25&tr2=1.26&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po.diff?tr1=1.17&tr2=1.18&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.37&tr2=1.38&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.33 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.34
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.33  Mon Feb 21 19:17:52 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Wed Feb 23 14:56:29 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-21 20:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-14 14:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-23 14:01+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -88,27 +88,25 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:40
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:38
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:54
-#, fuzzy
 msgid "Gweddry"
-msgstr "Var hälsad, Gweddry!"
+msgstr "Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:64
 msgid "Mal-Darak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Darak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:78
 msgid "Mal-Zanrad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Zanrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid "Mal-Kranalai"
-msgstr "Mal-Ravanals huvudstad"
+msgstr "Mal-Kranalai"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:106
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:87
 msgid "Konrad II"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad II"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:130
 msgid ""
@@ -193,7 +191,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:84
 msgid "King Dra-Nak"
-msgstr ""
+msgstr "Kung Dra-Nak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:403
 msgid "Why have you entered my lands?!?"
@@ -273,7 +271,6 @@
 "Bra. Jag tror att de andra cellerna ligger längre bort längs den här 
vägen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:560
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So, they have captured some of our best fighters as well as me, Dacyn and "
 "Owaec. $R2.user_description, follow me! We must get out of this dungeon."
@@ -316,20 +313,20 @@
 "vakten, så borde nyckeln vara i närheten."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:652
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Here is the thin spot in the wall. Well, actually, no- it's not a thin spot "
 "at all! It's really a door!"
 msgstr ""
 "Här är väggen tunnare. Men, vänta, det är inte bara en tunnare del av "
-"väggen, det är en dörr!"
+"väggen! Det är ju en dörr!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:665
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Huh! A guard. Once we kill him, we should be able to get out of these "
 "cells..."
-msgstr "Aha! En vakt. Om vi dödar honom, borde vi kunna ta oss härifrån."
+msgstr ""
+"Aha! En vakt. Om vi dödar honom, borde vi kunna ta oss ut ur de här "
+"cellerna..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:690
 msgid "I have found the key! Let's get out of here!"
@@ -341,7 +338,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:747
 msgid "Valand"
-msgstr ""
+msgstr "Valand"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:756
 msgid "Help us! The guards are planning to execute us tomorrow!"
@@ -420,15 +417,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:49
 msgid "Garnad"
-msgstr ""
+msgstr "Garnad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:60
 msgid "Draka-Kura"
-msgstr ""
+msgstr "Draka-Kura"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:71
 msgid "Grug"
-msgstr ""
+msgstr "Grug"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:97
 msgid ""
@@ -483,7 +480,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:174
 msgid "Mal-Hakralan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Hakralan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:183
 msgid ""
@@ -533,11 +530,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:54
 msgid "Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Volas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:68
 msgid "Gruga-Har"
-msgstr ""
+msgstr "Gruga-Har"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:89
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
@@ -582,7 +579,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:145
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:188
 msgid "Nafga"
-msgstr ""
+msgstr "Nafga"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:155
 msgid ""
@@ -644,15 +641,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:46
 msgid "Kabak"
-msgstr ""
+msgstr "Kabak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:57
 msgid "Knutan"
-msgstr ""
+msgstr "Knutan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:80
 msgid "Mal-Bakral"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Bakral"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:99
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
@@ -742,19 +739,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:50
 msgid "Varrak-Klar"
-msgstr ""
+msgstr "Varrak-Klar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:63
 msgid "Unhk"
-msgstr ""
+msgstr "Unhk"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:76
 msgid "Ran-Lar"
-msgstr ""
+msgstr "Ran-Lar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:107
 msgid "Engineer"
-msgstr ""
+msgstr "Ingenjör"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:114
 msgid ""
@@ -829,7 +826,6 @@
 msgstr "Såja, ja' e klar. Ni är visst skyldiga mej lite pengar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:177
-#, fuzzy
 msgid "Here it is. Now blow up the bridge!"
 msgstr "Här har du. Spräng bron nu då!"
 
@@ -865,7 +861,6 @@
 "ihjälslagna med en gång."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:287
-#, fuzzy
 msgid "I ain't goin' to be going with yah. Best o' luck t'yah!"
 msgstr "Jag hänger inte me' er. Lycka till på er!"
 
@@ -918,11 +913,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:52
 msgid "Darg"
-msgstr ""
+msgstr "Darg"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:67
 msgid "Kraagak"
-msgstr ""
+msgstr "Kraagak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:94
 msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
@@ -995,24 +990,22 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:55
 msgid "Mal-Marak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Marak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:67
 msgid "Mal-Galkar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Galkar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "Ravanal-Guard"
-msgstr "Livgardist"
+msgstr "Ravanal-vakt"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:94
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:92
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:46
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid "Mal-Ravanal"
-msgstr "Mal-Ravanals huvudstad"
+msgstr "Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:118
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
@@ -1044,7 +1037,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:152
 msgid "Terraent"
-msgstr ""
+msgstr "Terraent"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:158
 msgid ""
@@ -1095,7 +1088,6 @@
 msgstr "Den nordliga utposten"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1108,7 +1100,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Hitta de laglösas ledare bland byarna och döda honom\n"
+"@Hitta de fredlösas ledare bland byarna och döda honom\n"
+"@Besegra de vandödas ledare\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Gweddry dör\n"
 "#Dacyn dör\n"
@@ -1117,11 +1110,11 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:55
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:85
 msgid "Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:74
 msgid "Lanar-Skal"
-msgstr ""
+msgstr "Lanar-Skal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:114
 msgid "Hail, Gweddry!"
@@ -1183,6 +1176,9 @@
 "villages to be safe. Well, I will see you when you defeat the outlaws and "
 "undead!"
 msgstr ""
+"Det verkar som om vi är förföljda av vandöda. Vi måste döda dem också 
om vi "
+"vill att de här byarna skall vara trygga. Nå, vi ses igen när du har "
+"besegrat de fredlösa och de vandöda!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:200
 msgid "They're here!"
@@ -1190,11 +1186,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:206
 msgid "No outlaws in this village."
-msgstr "Det finns inga laglösa i den här byn."
+msgstr "Det finns inga fredlösa i den här byn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:238
 msgid "Shodrano"
-msgstr ""
+msgstr "Shodrano"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:246
 msgid ""
@@ -1336,27 +1332,27 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:52
 msgid "Mal-Akranbral"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Akranbral"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:62
 msgid "Mal-Hadanak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Hadanak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:72
 msgid "Mal-Drakanal"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Drakanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:82
 msgid "Mal-Larakan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Larakan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:102
 msgid "Mal-Xaskanat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Xaskanat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:112
 msgid "Mal-Katklagad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Katklagad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:133
 msgid ""
@@ -1415,7 +1411,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:48
 msgid "Mal-Rhazal"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Rhazal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:66
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
@@ -1440,7 +1436,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:84
 msgid "Khrakrahs"
-msgstr ""
+msgstr "Khrakrahs"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:91
 msgid "What is that?!?"
@@ -1505,11 +1501,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:58
 msgid "Announcer"
-msgstr ""
+msgstr "Förkunnare"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:69
 msgid "Undead Announcer"
-msgstr ""
+msgstr "Vandöd förkunnare"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:82
 msgid ""
@@ -1592,15 +1588,15 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:56
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:153
 msgid "Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Dacyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:74
 msgid "Mal-Sakkat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Sakkat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:90
 msgid "Mal-Talar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Talar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:122
 msgid ""
@@ -1753,7 +1749,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:97
 msgid "Kaldor"
-msgstr ""
+msgstr "Kaldor"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:114
 msgid ""
@@ -1851,15 +1847,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:42
 msgid "Pelathsil"
-msgstr ""
+msgstr "Pelathsil"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:53
 msgid "Prok-Bak"
-msgstr ""
+msgstr "Prok-Bak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:68
 msgid "Elandin"
-msgstr ""
+msgstr "Elandin"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:89
 msgid ""
@@ -2002,11 +1998,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:51
 msgid "Wak-Rano"
-msgstr ""
+msgstr "Wak-Rano"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:64
 msgid "Mal-Arnai"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Arnai"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:96
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
@@ -2069,7 +2065,6 @@
 "kamp utan att behöva slåss.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:124
-#, fuzzy
 msgid "Very well, we are allies, for now. (This foolish orc will surely die.)"
 msgstr ""
 "Det går jag med på, vi är allierade, för tillfället. (Den dumme orchen 
dör "
@@ -2114,21 +2109,20 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:50
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:48
 msgid "Mal-Skraat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Skraat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:61
 msgid "Mal-Telnarad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Telnarad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have reached the borders of the undead land. Surely you do not mean to go "
 "forward - we will all die if we do! We should turn North and help Owaec, "
 "captain of the Northern Outpost, hold off the undead."
 msgstr ""
 "Vi har nått gränsen till de vandödas land. Du kan väl inte mena att vi 
skall "
-"fortsätta framåt - i så fall kommer vi alla att dö. Vi måste gå norrut 
och "
+"fortsätta framåt - i så fall kommer vi alla att dö! Vi måste gå norrut 
och "
 "hjälpa Owaec, den norra utpostens kapten, att hålla de vandöda stången."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:86
@@ -2184,7 +2178,6 @@
 msgstr "Neej!!! Jag får ingen befordran om de flyr!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are right. It is foolish to go onward - we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
@@ -2244,7 +2237,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:50
 msgid "Mal-Karanad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Karanad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:70
 msgid ""
@@ -2315,11 +2308,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:64
 msgid "Mal-Tar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Tar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:78
 msgid "Mal-Kallat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Kallat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:108
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
@@ -2403,34 +2396,33 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:64
 msgid "Halrad"
-msgstr ""
+msgstr "Halrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:78
 msgid "Halric"
-msgstr ""
+msgstr "Halric"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:92
 msgid "Halrod"
-msgstr ""
+msgstr "Halrod"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:107
 msgid "Mal-Grekulak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Grekulak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:122
 msgid "Mal-Xakralan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Xakralan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:137
 msgid "Mal-Uknalu"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Uknalu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:180
 msgid "Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:204
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will fight soon, my lord. Look, night approaches - they will soon attack. "
 "I hope we can hold them off."
@@ -2468,10 +2460,9 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:276
 msgid "Messenger of Doom"
-msgstr ""
+msgstr "Ödesbudbärare"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:282
-#, fuzzy
 msgid "I come bearing a message from my leader."
 msgstr "Jag kommer med ett meddelande från min ledare:"
 
@@ -2482,7 +2473,6 @@
 "användbart)."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:290
-#, fuzzy
 msgid ""
 "He says: 'Well, you have defeated some of my captains. Good job. But that "
 "was only a small fraction of my horde. It would be very easy for me to "
@@ -2491,19 +2481,18 @@
 "You, Gweddry, as a commander, are a coward. You claim to have defeated my "
 "lord's captains, but it was really your hordes, not you.'"
 msgstr ""
-"Han säger: Nå, ni har besegrat några av mina kaptener. Bra gjort. Men det "
+"Han säger: 'Nå, ni har besegrat några av mina kaptener. Bra gjort. Men det 
"
 "var bara en liten del av min hord. Det skulle vara enkelt för mig att "
 "besegra er. Men det skulle inte göra min kraft rättvisa. Och då talar jag 
om "
-"min egen kraft, inte kraften hos min styrkor. Och så kommer jag till min "
-"andra punkt. Du, Gweddry är en feg kommendör. Du hävdar att du har 
besegrat "
-"min herres kaptener, men i själva verket var det dina horder, inte du."
+"min egen kraft, inte kraften hos min styrkor. Du, Gweddry är en feg "
+"kommendör. Du hävdar att du har besegrat min herres kaptener, men i själva 
"
+"verket var det dina horder, inte du.'"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:294
 msgid "What is the point of this message? All you do is insult us!"
 msgstr "Vad är poängen med detta meddelande? Allt du gör är att 
förolämpa oss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:298
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The point is that Gweddry could not have defeated my lord's minions without "
 "the help of his slaves! I doubt Gweddry could even last two seconds in "
@@ -2512,8 +2501,8 @@
 msgstr ""
 "Poängen är att Gweddry aldrig skulle ha kunnat besegra min herres 
undersåtar "
 "utan hjälp från sina slavar! Jag betvivlar att Gweddry skulle överleva ens 
"
-"två sekunder i en riktig strid. Och jag tänker bevisa det. Jag utmanar dig, 
"
-"Gweddry, på en duell."
+"två sekunder i en riktig strid. Och min herre tänker bevisa det. Han 
utmanar "
+"dig, Gweddry, på duell."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:302
 msgid ""
@@ -2524,16 +2513,14 @@
 "uppenbarligen är riggat till hans fördel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:306
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That only proves you are a coward. Anyway, these are his terms: 'You pick "
 "your six best warriors and I will pick my six best. Then we will fight, to "
 "the death, until either you or he is destroyed!'"
 msgstr ""
-"Det bevisar bara att du är feg. I vilket fall som helst, dessa är "
-"förutsättningarna: Du väljer ut dina sex bästa krigare, och jag väljer 
mina "
-"sex bästa. Sedan kämpar vi tills döden, tills antingen du eller han är "
-"förgjord!"
+"Det bevisar bara att du är feg. Hur som helst, dessa är hans villkor: 'Du "
+"väljer ut dina sex bästa krigare, och jag väljer mina sex bästa. Sedan "
+"kämpar vi tills döden, tills antingen du eller han är förgjord!'"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:310
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.35 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.36
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.35 Mon Feb 21 19:17:53 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Wed Feb 23 14:56:29 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-21 20:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-13 00:45+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-23 14:21+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -96,16 +96,16 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:32
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:130
 msgid "Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:42
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:111
 msgid "Urug-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Telfar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:60
 msgid "Unan-Ka'tall"
-msgstr ""
+msgstr "Unan-Ka'tall"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:122
 msgid ""
@@ -419,19 +419,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:88
 msgid "Haliel-Maga"
-msgstr ""
+msgstr "Haliel-Maga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:103
 msgid "Heford"
-msgstr ""
+msgstr "Heford"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:117
 msgid "Sir Kalm"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Kalm"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:132
 msgid "Asheviere"
-msgstr ""
+msgstr "Asheviere"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:157
 msgid ""
@@ -517,23 +517,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:43
 msgid "Dwaba-Kukai"
-msgstr ""
+msgstr "Dwaba-Kukai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:59
 msgid "Managa'Gwin"
-msgstr ""
+msgstr "Managa'Gwin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:96
 msgid "Bugg"
-msgstr ""
+msgstr "Bugg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:105
 msgid "Xnamas"
-msgstr ""
+msgstr "Xnamas"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:114
 msgid "Inalai"
-msgstr ""
+msgstr "Inalai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:184
 msgid ""
@@ -833,23 +833,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:51
 msgid "Sir Kaylan"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Kaylan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:72
 msgid "Mokolo Qimur"
-msgstr ""
+msgstr "Mokolo Qimur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:94
 msgid "Veocyn"
-msgstr ""
+msgstr "Veocyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:103
 msgid "Yran"
-msgstr ""
+msgstr "Yran"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:109
 msgid "Haldiel"
-msgstr ""
+msgstr "Haldiel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:125
 msgid ""
@@ -1048,11 +1048,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:62
 msgid "Kojun Herolm"
-msgstr ""
+msgstr "Kojun Herolm"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:76
 msgid "Mokho Kimer"
-msgstr ""
+msgstr "Mokho Kimer"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:103
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
@@ -1136,15 +1136,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:78
 msgid "Knafa-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "Knafa-Telfar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:96
 msgid "Urug-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Tan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:115
 msgid "Shuuga-Mool"
-msgstr ""
+msgstr "Shuuga-Mool"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:145
 msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
@@ -1304,11 +1304,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:59
 msgid "Uradredia"
-msgstr ""
+msgstr "Uradredia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:66
 msgid "Parandra"
-msgstr ""
+msgstr "Parandra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:84
 msgid ""
@@ -1698,23 +1698,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:47
 msgid "Delfador"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:130
 msgid "Knafa-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "Knafa-Tan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:149
 msgid "Maga-Knafa"
-msgstr ""
+msgstr "Maga-Knafa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:169
 msgid "Galdrad"
-msgstr ""
+msgstr "Galdrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:183
 msgid "Chantal"
-msgstr ""
+msgstr "Chantal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:199
 msgid ""
@@ -1723,8 +1723,8 @@
 "about their ruin."
 msgstr ""
 "Fjorton år efter att Asheviere tagit makten så riktade hon sin 
uppmärksamhet "
-"mot alverna, vilka hon avskydde. Hon hyrde in orchiska legoknektar som "
-"skickades för att bringa alverna till ruinens brant."
+"mot alverna, vilka hon avskydde. Orchiska legoknektar lejdes och skickades "
+"för att förgöra dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:203
 msgid ""
@@ -1970,11 +1970,11 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:40
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:66
 msgid "Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:63
 msgid "Gaga-Breuk"
-msgstr ""
+msgstr "Gaga-Breuk"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:157
 msgid ""
@@ -2200,23 +2200,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:68
 msgid "Robert"
-msgstr ""
+msgstr "Robert"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:82
 msgid "Mother Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Modergripen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:104
 msgid "Graak"
-msgstr ""
+msgstr "Graak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:113
 msgid "Grook"
-msgstr ""
+msgstr "Grook"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:122
 msgid "Gruak"
-msgstr ""
+msgstr "Gruak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:134
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
@@ -2336,7 +2336,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:57
 msgid "Haaf-Garga"
-msgstr ""
+msgstr "Haaf-Garga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:93
 msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
@@ -2469,23 +2469,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:47
 msgid "Sir Alric"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Alric"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:73
 msgid "Sir Ruga"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Ruga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:99
 msgid "Sir Daryn"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Daryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:125
 msgid "Lord Bayar"
-msgstr ""
+msgstr "Furst Bayar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:151
 msgid "A Knight"
-msgstr ""
+msgstr "En riddare"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:161
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
@@ -2716,16 +2716,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:47
 msgid "Kior-Dal"
-msgstr ""
+msgstr "Kior-Dal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:72
 msgid "Herbert"
-msgstr ""
+msgstr "Herbert"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid "El'rien"
-msgstr "Elbro"
+msgstr "El'rien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:138
 msgid ""
@@ -2776,7 +2775,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:205
 msgid "Eonihar"
-msgstr ""
+msgstr "Eonihar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:215
 msgid "My lords! I have found you at last."
@@ -2934,7 +2933,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:48
 msgid "Usadar Q'kai"
-msgstr ""
+msgstr "Usadar Q'kai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:90
 msgid ""
@@ -2976,7 +2975,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:195
 msgid "Elrian"
-msgstr ""
+msgstr "Elrian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:200
 msgid "I found someone hiding in the village!"
@@ -3096,19 +3095,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:55
 msgid "Haf-Mal"
-msgstr ""
+msgstr "Haf-Mal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:70
 msgid "Jarmal-Gorg"
-msgstr ""
+msgstr "Jarmal-Gorg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:104
 msgid "Kalba"
-msgstr ""
+msgstr "Kalba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:112
 msgid "Gnaba"
-msgstr ""
+msgstr "Gnaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:171
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
@@ -3143,7 +3142,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:193
 msgid "Urlaf"
-msgstr ""
+msgstr "Urlaf"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:202
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
@@ -3167,7 +3166,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:198
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:225
 msgid "Moremirmu"
-msgstr ""
+msgstr "Moremirmu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:257
 msgid ""
@@ -3179,7 +3178,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:276
 msgid "Xakae"
-msgstr ""
+msgstr "Xakae"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:304
 msgid "Surprise! Searching for Mages, and all I get is these foul humans!"
@@ -3263,11 +3262,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:44
 msgid "Ro'Arthian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Arthian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:78
 msgid "Ro'Sothian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Sothian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:110
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
@@ -3308,7 +3307,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:144
 msgid "Stalrag"
-msgstr ""
+msgstr "Stalrag"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:171
 msgid ""
@@ -3396,9 +3395,8 @@
 "#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:45
-#, fuzzy
 msgid "Muff Malal"
-msgstr "Muff Malals halvö"
+msgstr "Muff Malal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:97
 msgid ""
@@ -3488,7 +3486,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:46
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:69
 msgid "Halgar Du'nar"
-msgstr ""
+msgstr "Halgar Du'nar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:110
 msgid ""
@@ -3610,7 +3608,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:86
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:39
 msgid "Geldar"
-msgstr ""
+msgstr "Geldar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:204
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
@@ -3880,15 +3878,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:167
 msgid "Jibb"
-msgstr ""
+msgstr "Jibb"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:174
 msgid "Monry"
-msgstr ""
+msgstr "Monry"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:181
 msgid "Gleran"
-msgstr ""
+msgstr "Gleran"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:188
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
@@ -3896,15 +3894,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:195
 msgid "Rogerus"
-msgstr ""
+msgstr "Rogerus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:202
 msgid "Rurcyn"
-msgstr ""
+msgstr "Rurcyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:209
 msgid "Blyr"
-msgstr ""
+msgstr "Blyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:216
 msgid "Maybe I was not using enough forces..."
@@ -3981,19 +3979,19 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:333
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:414
 msgid "Ronry"
-msgstr ""
+msgstr "Ronry"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:347
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:357
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:434
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:444
 msgid "Ligwyn"
-msgstr ""
+msgstr "Ligwyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:365
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:452
 msgid "Owaryn"
-msgstr ""
+msgstr "Owaryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:374
 msgid "I'll seize their keep my Lady!"
@@ -4040,15 +4038,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:46
 msgid "Josephus"
-msgstr ""
+msgstr "Josephus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:62
 msgid "Dwar-Ni"
-msgstr ""
+msgstr "Dwar-Ni"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:77
 msgid "Malatus"
-msgstr ""
+msgstr "Malatus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:102
 msgid "Halt! Who goes there?"
@@ -4217,7 +4215,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:43
 msgid "Urag-Tifer"
-msgstr ""
+msgstr "Urag-Tifer"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:84
 msgid ""
@@ -4261,23 +4259,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:61
 msgid "Clarustus"
-msgstr ""
+msgstr "Clarustus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:77
 msgid "Merlunius"
-msgstr ""
+msgstr "Merlunius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:90
 msgid "Aimucasur"
-msgstr ""
+msgstr "Aimucasur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:103
 msgid "Secadius"
-msgstr ""
+msgstr "Secadius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:119
 msgid "Dafeis"
-msgstr ""
+msgstr "Dafeis"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:142
 msgid ""
@@ -4319,11 +4317,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:50
 msgid "Brugg"
-msgstr ""
+msgstr "Brugg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:64
 msgid "Lionel"
-msgstr ""
+msgstr "Lionel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:107
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
@@ -4343,7 +4341,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:137
 msgid "Burlin"
-msgstr ""
+msgstr "Burlin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:145
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
@@ -4470,11 +4468,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:48
 msgid "Agadla"
-msgstr ""
+msgstr "Agadla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:81
 msgid "Muff Jaanal"
-msgstr ""
+msgstr "Muff Jaanal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:131
 msgid ""
@@ -4515,15 +4513,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:164
 msgid "Reglok"
-msgstr ""
+msgstr "Reglok"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:172
 msgid "Gelgar"
-msgstr ""
+msgstr "Gelgar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:180
 msgid "Gamlel"
-msgstr ""
+msgstr "Gamlel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:192
 msgid "In the night, three dark figures creep out of the forest."
@@ -4718,15 +4716,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:53
 msgid "Galga"
-msgstr ""
+msgstr "Galga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:95
 msgid "Na-alga"
-msgstr ""
+msgstr "Na-alga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:127
 msgid "Selda-Mana"
-msgstr ""
+msgstr "Selda-Mana"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:186
 msgid ""
@@ -4762,15 +4760,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:234
 msgid "Heldra"
-msgstr ""
+msgstr "Heldra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:243
 msgid "Marcus"
-msgstr ""
+msgstr "Marcus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:252
 msgid "Haldar"
-msgstr ""
+msgstr "Haldar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:261
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
@@ -4920,15 +4918,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:143
 msgid "Haldiel-Aga"
-msgstr ""
+msgstr "Haldiel-Aga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:164
 msgid "Maldiel-Haga"
-msgstr ""
+msgstr "Maldiel-Haga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:192
 msgid "Urug-Halaki"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Halaki"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:272
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
@@ -5127,9 +5125,8 @@
 "In exchange for tribute, the Northern king happily made peace with Eldred, "
 "who proclaimed himself king and led his army back to Weldyn."
 msgstr ""
-"Nordbornas kung slöt gärna fred med Eldred i utbyte mot tribut i guld. "
-"Eldred utropade sig själv till kung och tågade tillbaka till Weldyn med sin 
"
-"armé."
+"Nordbornas kung slöt gärna fred med Eldred i utbyte mot tribut. Eldred "
+"utropade sig själv till kung och tågade tillbaka till Weldyn med sin armé."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:24
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.25 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.26
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.25 Mon Feb 21 19:17:54 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po   Wed Feb 23 14:56:29 2005
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-21 20:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-30 15:44+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-23 14:07+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -69,15 +69,15 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:54
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:44
 msgid "Kapou'e"
-msgstr ""
+msgstr "Kapou'e"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:47
 msgid "Slowhand"
-msgstr ""
+msgstr "Trögnäve"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:66
 msgid "Kult The Red"
-msgstr ""
+msgstr "Kult den Röde"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:124
 msgid "Transport Galleon"
@@ -230,21 +230,22 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:49
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:117
 msgid "Mkel"
-msgstr ""
+msgstr "Mkel"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:75
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:138
 msgid "Oumph"
-msgstr ""
+msgstr "Oumph"
 
+#
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:101
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:377
 msgid "Earl Lanbec'h"
-msgstr ""
+msgstr "Greve Lanbec'h"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:127
 msgid "Plouf"
-msgstr ""
+msgstr "Plouf"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:201
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
@@ -391,7 +392,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:51
 msgid "Ar Dant"
-msgstr ""
+msgstr "Ar Dant"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:118
 msgid ""
@@ -467,7 +468,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:58
 msgid "Albert"
-msgstr ""
+msgstr "Albert"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:100
 msgid ""
@@ -539,7 +540,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:179
 msgid "Plonk"
-msgstr ""
+msgstr "Plonk"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:206
 msgid ""
@@ -654,9 +655,8 @@
 "#Någon schaman dör"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:48
-#, fuzzy
 msgid "Shan Taum"
-msgstr "Shan Taum den Självgode"
+msgstr "Shan Taum"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:96
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
@@ -826,11 +826,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:49
 msgid "Lucile"
-msgstr ""
+msgstr "Lucile"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:65
 msgid "Raceme"
-msgstr ""
+msgstr "Raceme"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:114
 msgid ""
@@ -931,11 +931,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:48
 msgid "Etheliel"
-msgstr ""
+msgstr "Etheliel"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:66
 msgid "Rugh"
-msgstr ""
+msgstr "Rugh"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:139
 msgid "Here is Barag Gor."
@@ -974,7 +974,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:188
 msgid "Jetto"
-msgstr ""
+msgstr "Jetto"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:203
 msgid ""
@@ -1056,7 +1056,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:361
 msgid "Filiel"
-msgstr ""
+msgstr "Filiel"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:369
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
@@ -1104,11 +1104,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:62
 msgid "Na-Mana"
-msgstr ""
+msgstr "Na-Mana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:89
 msgid "Ma-Rana"
-msgstr ""
+msgstr "Ma-Rana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:156
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
@@ -1187,12 +1187,12 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:68
 msgid "Kwili"
-msgstr ""
+msgstr "Kwili"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:82
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:134
 msgid "Blemaker"
-msgstr ""
+msgstr "Blemaker"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:107
 msgid ""
@@ -1217,15 +1217,15 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:142
 msgid "Grüü"
-msgstr ""
+msgstr "Grüü"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:150
 msgid "Toughkon"
-msgstr ""
+msgstr "Toughkon"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:158
 msgid "Pe"
-msgstr ""
+msgstr "Pe"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:168
 msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.17 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.18
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.17  Mon Feb 21 19:17:54 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po    Wed Feb 23 14:56:29 2005
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-21 20:02+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-09 13:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-23 14:08+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -65,19 +65,19 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:59
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:24
 msgid "Gwiti Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Gwiti Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:50
 msgid "Grakarat"
-msgstr ""
+msgstr "Grakarat"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:80
 msgid "Rek Iceheart"
-msgstr ""
+msgstr "Rek Ishjärta"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:92
 msgid "Gabtur"
-msgstr ""
+msgstr "Gabtur"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:106
 msgid ""
@@ -122,7 +122,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:51
 msgid "Nati Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Nati Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:71
 msgid ""
@@ -253,7 +253,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:44
 msgid "Leonard"
-msgstr ""
+msgstr "Leonard"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:83
 msgid ""
@@ -313,7 +313,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:141
 msgid "Lord Aretu"
-msgstr ""
+msgstr "Furst Aretu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:149
 msgid ""
@@ -358,7 +358,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:221
 msgid "Tanar"
-msgstr ""
+msgstr "Tanar"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:229
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
@@ -420,11 +420,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:47
 msgid "Urind"
-msgstr ""
+msgstr "Urind"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:63
 msgid "Nagou"
-msgstr ""
+msgstr "Nagou"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:85
 msgid ""
@@ -542,19 +542,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:161
 msgid "Xakan"
-msgstr ""
+msgstr "Xakan"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:169
 msgid "Karae"
-msgstr ""
+msgstr "Karae"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:177
 msgid "Pezit"
-msgstr ""
+msgstr "Pezit"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:185
 msgid "Lagon"
-msgstr ""
+msgstr "Lagon"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:207
 msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
@@ -636,7 +636,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:614
 msgid "Susanne"
-msgstr ""
+msgstr "Susanne"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:622
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
@@ -666,11 +666,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:44
 msgid "Quirind"
-msgstr ""
+msgstr "Quirind"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:68
 msgid "Lessalin"
-msgstr ""
+msgstr "Lessalin"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:98
 msgid ""
@@ -779,15 +779,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:71
 msgid "Karz Gholum"
-msgstr ""
+msgstr "Karz Gholum"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:82
 msgid "Isidal B'Tai"
-msgstr ""
+msgstr "Isidal B'Tai"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:93
 msgid "Nakur Kimoni"
-msgstr ""
+msgstr "Nakur Kimoni"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:106
 msgid ""
@@ -799,7 +799,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:117
 msgid "Leganoth"
-msgstr ""
+msgstr "Leganoth"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:127
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
@@ -891,7 +891,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:52
 msgid "Geldar"
-msgstr ""
+msgstr "Geldar"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:141
 msgid "The Dwarves are still in these caves!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.37 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.38
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.37 Mon Feb 21 19:17:55 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Wed Feb 23 14:56:29 2005
@@ -96,17 +96,16 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:45
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:43
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:34
-#, fuzzy
 msgid "Prince Haldric"
-msgstr "Haldric."
+msgstr "Prins Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:57
 msgid "Tirasch"
-msgstr ""
+msgstr "Tirasch"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:80
 msgid "Ssirk"
-msgstr ""
+msgstr "Ssirk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:133
 msgid ""
@@ -143,7 +142,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:283
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:292
 msgid "A Blob"
-msgstr ""
+msgstr "En plump"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:203
 msgid "Ick! When you kill them they divide."
@@ -184,19 +183,19 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:54
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:48
 msgid "King Addroran IX"
-msgstr ""
+msgstr "Kung Addroran IX"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:72
 msgid "Tan-Harak"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Harak"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:106
 msgid "Tan-Hork"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Hork"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:140
 msgid "Tan-Gulo"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Gulo"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:239
 msgid "Ruby of Fire"
@@ -473,11 +472,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:56
 msgid "Tan-Schmog"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Schmog"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:80
 msgid "Tan-NauVong"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-NauVong"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:130
 msgid ""
@@ -658,15 +657,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:53
 msgid "Glimir"
-msgstr ""
+msgstr "Glimir"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:70
 msgid "Dursil"
-msgstr ""
+msgstr "Dursil"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:87
 msgid "Eowarar"
-msgstr ""
+msgstr "Eowarar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:114
 msgid ""
@@ -897,17 +896,17 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:37
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:58
 msgid "Lord Dionli"
-msgstr ""
+msgstr "Furst Dionli"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:45
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:66
 msgid "Lord Logalmier"
-msgstr ""
+msgstr "Furst Logalmier"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:53
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:74
 msgid "Lord Aryad"
-msgstr ""
+msgstr "Furst Aryad"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:93
 msgid ""
@@ -988,7 +987,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:63
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:55
 msgid "Wesfolk Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Wesfolkets ledare"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:89
 msgid ""
@@ -1152,19 +1151,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:65
 msgid "Lieutenant Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Löjtnant Aethyr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:88
 msgid "Tan-Vragar"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Vragar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:123
 msgid "Tan-Burg"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Burg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:159
 msgid "Ut'Tan-Vrork"
-msgstr ""
+msgstr "Ut'Tan-Vrork"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:248
 msgid ""
@@ -1517,11 +1516,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:64
 msgid "Isorfilad"
-msgstr ""
+msgstr "Isorfilad"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:100
 msgid "Tinoldor"
-msgstr ""
+msgstr "Tinoldor"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:159
 msgid "She's. . . She's beautiful."
@@ -1529,7 +1528,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:165
 msgid "Midnight Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Midnattsdrottningen"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:198
 msgid "You will be made to serve. . . Come admire me. Feel my love."
@@ -2223,15 +2222,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:80
 msgid "Ut'Tan-Grilg"
-msgstr ""
+msgstr "Ut'Tan-Grilg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:112
 msgid "Tan-Pulk"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Pulk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:151
 msgid "Lich-Lord Caror"
-msgstr ""
+msgstr "Häxmästarfurste Caror"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:227
 msgid ""
@@ -2426,15 +2425,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:69
 msgid "Kegrid"
-msgstr ""
+msgstr "Kegrid"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:92
 msgid "Gerrick"
-msgstr ""
+msgstr "Gerrick"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:117
 msgid "Merkush"
-msgstr ""
+msgstr "Merkush"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:197
 msgid ""
@@ -2561,15 +2560,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:59
 msgid "General Heravan"
-msgstr ""
+msgstr "General Heravan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:94
 msgid "Tan-Halg"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Halg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:128
 msgid "Tan-Rinak"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Rinak"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:209
 msgid ""
@@ -2750,16 +2749,16 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:45
 msgid "Surprisingly-Treelike"
-msgstr ""
+msgstr "Förvånansvärt-Trädlik"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:54
 msgid "Theylook-Thesame-Toyou"
-msgstr ""
+msgstr "Deser-Likadana-Utfördig"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:135
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:63
 msgid "Elilmaldur-Rithrandil"
-msgstr ""
+msgstr "Elilmaldur-Rithrandil"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:115
 msgid ""
@@ -2821,9 +2820,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:307
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:149
-#, fuzzy
 msgid "Lady Outlaw"
-msgstr "Fru Fredlös går bra."
+msgstr "Fru Fredlös"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:163
 msgid "You thought that I ran away, didn't you?"
@@ -2952,7 +2950,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:274
 msgid "Lady Jessica"
-msgstr ""
+msgstr "Lady Jessica"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:291
 msgid ""
@@ -3034,23 +3032,23 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:71
 msgid "Lich-Lord Jevyan"
-msgstr ""
+msgstr "Häxmästarfurste Jevyan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:102
 msgid "Tan-Vragish"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Vragish"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:126
 msgid "Ut'Tan-Grorag"
-msgstr ""
+msgstr "Ut'Tan-Grorag"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:160
 msgid "Tan-Erinak"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Erinak"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:195
 msgid "Tan-Prodash"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Prodash"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:291
 msgid ""
@@ -3334,7 +3332,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:803
 msgid "Squidy"
-msgstr ""
+msgstr "Slemmis"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:813
 msgid "Ack. One of those monsters is destroying the bridge."
@@ -3342,7 +3340,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:866
 msgid "Inky"
-msgstr ""
+msgstr "Bläckis"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:876
 msgid "The bridge!"
@@ -3350,7 +3348,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:929
 msgid "Beaky"
-msgstr ""
+msgstr "Näbbis"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:939
 msgid "Out advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
@@ -3434,15 +3432,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:53
 msgid "Abraxas"
-msgstr ""
+msgstr "Abraxas"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:76
 msgid "Xamalia"
-msgstr ""
+msgstr "Xamalia"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:99
 msgid "Gaxmail"
-msgstr ""
+msgstr "Gaxmail"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:163
 msgid ""
@@ -3529,11 +3527,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:54
 msgid "Daellyn the Red"
-msgstr ""
+msgstr "Daellyn den Röde"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:75
 msgid "Tinry the Red"
-msgstr ""
+msgstr "Tinry den Röde"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:148
 msgid ""
@@ -3908,7 +3906,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:52
 msgid "Lich-Lord Lenvan"
-msgstr ""
+msgstr "Häxmästarfurste Lenvan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:145
 msgid ""
@@ -4036,19 +4034,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:59
 msgid "Irix"
-msgstr ""
+msgstr "Irix"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:89
 msgid "Vriss"
-msgstr ""
+msgstr "Vriss"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:120
 msgid "Axiz"
-msgstr ""
+msgstr "Axiz"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:151
 msgid "Satras"
-msgstr ""
+msgstr "Satras"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:227
 msgid ""
@@ -4158,15 +4156,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:75
 msgid "Tan-Rarbag"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Rarbag"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:98
 msgid "Tan-Erang"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Erang"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:128
 msgid "Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Vakt"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:165
 msgid ""
@@ -4335,15 +4333,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:65
 msgid "Tan-Vrodis"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Vrodis"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:83
 msgid "Tan-Bok"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Bok"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:116
 msgid "Tan-Hogar"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Hogar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:170
 msgid ""
@@ -4507,11 +4505,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:79
 msgid "Tan-Gralg"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Gralg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:107
 msgid "Tan-Rugar"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Rugar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:211
 msgid ""
@@ -4944,15 +4942,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:64
 msgid "Cleon"
-msgstr ""
+msgstr "Cleon"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:83
 msgid "Lollyra"
-msgstr ""
+msgstr "Lollyra"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:108
 msgid "Clurka"
-msgstr ""
+msgstr "Clurka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:170
 msgid ""
@@ -5003,7 +5001,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:245
 msgid "Minister Edmond"
-msgstr ""
+msgstr "Fader Edmond"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:255
 msgid ""
@@ -5139,15 +5137,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:58
 msgid "Tan-Erirt"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Erirt"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:92
 msgid "Tan-Gagar"
-msgstr ""
+msgstr "Tan-Gagar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:126
 msgid "Thruf"
-msgstr ""
+msgstr "Thruf"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:206
 msgid ""
@@ -5312,19 +5310,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:56
 msgid "Erart"
-msgstr ""
+msgstr "Erart"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:79
 msgid "Raol"
-msgstr ""
+msgstr "Raol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:102
 msgid "Rilg"
-msgstr ""
+msgstr "Rilg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:125
 msgid "Gulg"
-msgstr ""
+msgstr "Gulg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:276
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]