wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-httt/sv.po ...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-httt/sv.po ...
Date: Sun, 13 Feb 2005 04:40:45 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/02/13 09:40:45

Modified files:
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.29&tr2=1.30&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.32&tr2=1.33&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.33&tr2=1.34&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.59&tr2=1.60&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.29 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.30
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.29  Sat Feb 12 14:30:08 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Sun Feb 13 09:40:44 2005
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-12 15:26+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-09 13:14+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-13 00:54+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -791,7 +791,6 @@
 msgstr "Stigen tar snart slut. Se där - vi har berg framför oss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "None of our troops can cross this harsh terrain. We must turn back! I told "
 "you from the beginning we should never have ventured north of the river!"
@@ -837,7 +836,6 @@
 msgstr "Det här ser inte bra ut..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Mal-Ravanal's Capital"
 msgstr "Mal-Ravanals huvudstad"
 
@@ -1088,14 +1086,14 @@
 "träna upp dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:89
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Alright. We need to keep at least two of these Ogres on the grass where they "
 "can't escape until our troops get here to capture them. Then they will have "
 "to lead us to their tribe."
 msgstr ""
 "OK, vi måste få åtminstone två av de här jättarna att bli kvar på 
slätten "
-"tills våra trupper kommer hit och kan ta dem till fånga."
+"tills våra trupper kommer hit och kan ta dem till fånga. Sen blir de 
tvungna "
+"att leda oss till sin stam."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:94
 msgid ""
@@ -1114,6 +1112,8 @@
 "Our troops have caught up! Now, we will be able to recruit Ogres, since "
 "these will be able to convince their tribe to join us."
 msgstr ""
+"Våra trupper är ikapp! Med dem i ryggen övertygar vi lätt jättarnas stam 
att "
+"förena sig med oss, och då kan vi rekrytera trupper bland dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:164
 msgid ""
@@ -2258,7 +2258,6 @@
 "ting skedde vid Wesnoths östra gräns."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:9
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
 "missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood. "
@@ -2266,17 +2265,19 @@
 "but a small mountain range and miles of swamp."
 msgstr ""
 "Kreatur och andra husdjur återfanns döda på ängarna, och män försvann 
från "
-"sina hem, med bara en liten rännil av svart blod som spår efter dem."
+"sina hem, med bara en liten rännil av svart blod som spår efter dem. Till 
en "
+"början misstänkte nybyggarna rövare, men det fanns inget öster om dem "
+"förutom en liten bergsutlöpare och ett vidsträckt träsk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:13
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Every day the terror grew greater, until the citizens of the eastern "
 "villages were forced to send a messenger to the King. The messenger rode "
 "hard for many days and nights, and finally reached the city of Weldyn."
 msgstr ""
 "För varje dag växte sig skräcken allt starkare, ända tills de östliga "
-"byarnas invånare tvingades skicka bud till kungen."
+"byarnas invånare tvingades skicka bud till kungen. Efter flera dagars hård "
+"ritt nådde budbäraren slutligen fram till staden Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:18
 msgid ""
@@ -2285,9 +2286,12 @@
 "earlier on the southern border, attacks by Undead. Dacyb outlined a plan to "
 "combat these intrusions."
 msgstr ""
+"När kungen nåddes av bud om problemet, hade hans rådgivare Dacyn viktiga "
+"uppgifter. Uppenbarligen var dessa attacker kopplade till liknande händelser 
"
+"som hänt tidigare på den södra gränsen, då vandöda gått till anfall. 
Dacyn "
+"drog upp riktlinjer för en plan att sätta stopp för intrången."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the days of the king Garard I, three outposts had been built along the "
 "south-eastern border to stop Orcish raiders from the east from entering "
@@ -2300,14 +2304,14 @@
 "och orcherna hade lämnat bergen och flyttat till länderna i norr."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One of them, the South Guard, had been the site of the previous attacks. "
 "Konrad II decided to re-man the other outposts also. He sent two of the most "
 "promising young officers to them."
 msgstr ""
-"Konrad II beslöt sig för att åter bemanna dessa utposter. Han sände i 
väg "
-"tre av sina mest lovande unga officerare för att beskydda östborna."
+"Den senaste attackerna hade skett vid den södra utposten. Konrad II beslöt "
+"sig för att åter bemanna de även andra. Han sände iväg tre av sina mest "
+"lovande unga officerare till dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:31
 msgid ""
@@ -2316,9 +2320,12 @@
 "Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage. It is with them this "
 "story is concerned."
 msgstr ""
+"Riddaren Deoran fanns redan på plats på den södra utposten. Till den norra 
"
+"utposten sände han Owaec, en av klanernas ädlingar. Till den mittersta "
+"utposten sände han Gweddry, som skulle få sällskap av Dacyn magikern. Det 
är "
+"dessa som denna historia handlar om."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:35
-#, fuzzy
 msgid ""
 "All went well once the King's forces arrived. There were no attacks for "
 "several weeks, and Gweddry's men started to grow uncautious. Then, at dawn "
@@ -2326,49 +2333,5 @@
 "watchmen..."
 msgstr ""
 "När kungens styrkor anlänt blev allt lugnt. Det kom inte några fler anfall 
"
-"på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Good! We have managed to capture some Ogres. We can now recruit them into "
-#~ "our army."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bra! Vi har lyckats ta några jättar till fånga. Nu kan vi rekrytera "
-#~ "jättar till vår armé."
-
-#~ msgid ""
-#~ "At first the settlers suspected raiders, but there was nothing east of "
-#~ "them but a small mountain range and miles of swamp."
-#~ msgstr ""
-#~ "Först misstänkte de boende stråtrövare, men det fanns ingenting öster 
om "
-#~ "dem förutom en liten bergskedja och ändlösa träsk."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The messenger rode hard for many days and nights, and finally reached the "
-#~ "city of Weldyn."
-#~ msgstr ""
-#~ "Budbäraren red hårt i många dagar och nätter, och nådde till sist 
Weldyn."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The King received news of the problem, and, with the help of the White "
-#~ "Mage Dacyn, decided upon a plan to save the eastern settlers."
-#~ msgstr ""
-#~ "När kungen underrättats om problemet, så gjorde han i samråd med den 
vite "
-#~ "magikern Dacyn upp en plan för att rädda östborna."
-
-#~ msgid ""
-#~ " In the north he sent Owaec, a leader from the clans. In the south, he "
-#~ "sent Sudoc, an accomplished fencer. And in the middle, in the place most "
-#~ "likely to be attacked, he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn "
-#~ "the mage."
-#~ msgstr ""
-#~ "Till den norra utposten skickade han Owaec, en av klanledarna. Till den "
-#~ "södra utposten skickade han Sudoc, en skicklig fäktare. Och till den "
-#~ "mittersta utposten, där det var mest troligt att attacken skulle komma, "
-#~ "skickade han Gweddry, och med honom magikern Dacyn."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Then, at dawn one day, Gweddry and his men were roused by startled cry of "
-#~ "the night watchmen..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Plötsligt en dag blev Gweddry och hans män väckta i gryningen av ett "
-#~ "förvånat utrop från nattvakterna..."
+"på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga. En dag, i "
+"gryningen, väcktes Gweddry och hans män av överraskade rop från 
vaktposterna."
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.32 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.33
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.32 Sat Feb 12 14:30:08 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Sun Feb 13 09:40:44 2005
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-12 15:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-09 13:15+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-13 00:45+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1145,12 +1145,11 @@
 msgstr "I slaveri hos orcherna? Vi måste befria dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:314
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retrieve the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
 msgstr ""
-"Det vore inte så klokt, vårt uppdrag är att återhämta Eldspiran. Om vi "
+"Det vore inte så klokt, för vårt uppdrag är att återhämta Eldspiran. Om 
vi "
 "dröjer kvar här, så kommer horder med orcher att omringa oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:318
@@ -1269,7 +1268,6 @@
 "ett spädbarn! Vad talar du om egentligen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your mother has much blood upon her hands, child. She has had many killed "
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
@@ -1331,7 +1329,6 @@
 "och han kommer att bestiga tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:161
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I have the Scepter! I will return and the people will accept me as "
 "Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and I "
@@ -2002,7 +1999,6 @@
 "chans att komma in i Knalga."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:326
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul impostor."
@@ -2575,7 +2571,6 @@
 msgstr "Var hälsad, Eonihar, gamle vän! Varför har du letat efter oss?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When my lord learned of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
@@ -2628,7 +2623,6 @@
 "trodde att du skulle ta Wesnoths parti i denna fråga, prinsessa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:255
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am an honorable princess, not an impostor like you! I promised that I "
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
@@ -2926,12 +2920,11 @@
 msgstr "Det verkar vara någon som gömmer i templet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:250
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undead. Now "
 "with your help, I can destroy them."
 msgstr ""
-"Jag gömde mig på den här heliga platsen för att lägga planer för att 
besegra "
+"Jag gömde mig på den här heliga platsen för att smida planer för att 
besegra "
 "de vandöda. Nu, med er hjälp, kan jag förgöra dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:296
@@ -3023,7 +3016,6 @@
 msgstr "Men jag kan knappt se med all den här dimman!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must be wary...they say a wizard lives in these mountains, and he does "
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
@@ -3053,7 +3045,6 @@
 msgstr "Låt oss då färdas försiktigt...men snabbt, mannar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Greetings, Travelers. I am Stalrag, chief of the these villages! I warn you, "
 "a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely attack. I "
@@ -3292,7 +3283,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:167
 msgid "We must make haste before the snow overwhelms us!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi måste skynda oss innan snön blir för svår!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:175
 msgid ""
@@ -3581,9 +3572,8 @@
 msgstr "På vägen till Knalga stoppades gruppen av Ashevieres trupper."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:140
-#, fuzzy
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you impostor!"
-msgstr "Drottningen har sänt mig att stoppa dig, din bedragare!"
+msgstr "Drottningen har sänt mig för att stoppa dig, din bedragare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:144
 msgid ""
@@ -3593,7 +3583,6 @@
 "efterträdare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:148
-#, fuzzy
 msgid "I'm no impostor. It seems that your mother has lied to you."
 msgstr "Jag är ingen bedragare. Det verkar som om din mor har ljugit för 
dig."
 
@@ -3617,12 +3606,10 @@
 msgstr "Jag använde kanske inte tillräckligt med trupper..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:218
-#, fuzzy
 msgid "I surrender! Don't hurt me, Impostor."
 msgstr "Jag ger upp! Skada mig inte, bedragare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:222
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your life."
 msgstr ""
@@ -3679,7 +3666,6 @@
 "norra vägen på senaste tiden. De kommer säkert att gå under!)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:309
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your forces draw near impostor! I'll not be defeated in my own back yard so "
 "easily... Come forth and attack my loyal duelist!"
@@ -3769,7 +3755,6 @@
 msgstr "Vi har ändrat planen. Nu skall vi döda dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:159
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must make haste! Far greater challenges lay before us, by tarrying here "
 "we're diminishing our resources."
@@ -3979,7 +3964,6 @@
 msgstr "Det här är några av dvärgarnas huvudgrottor."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Underground roads once led to the different parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
@@ -4317,9 +4301,8 @@
 "oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:369
-#, fuzzy
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr "Så du dristar dig till att kämpa mot mig i mitt eget hem. Dåre."
+msgstr "Så du dristar dig till att kämpa mot mig i mitt eget hem. 
DÃ¥raktigt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
@@ -4518,7 +4501,6 @@
 "#Kalenz död"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
 msgstr "Tag er i akt, det bor ett stort monster i bergen här framför er."
 
@@ -4640,7 +4622,6 @@
 msgstr "Nu när Konrad har förvandlats till en staty, så är allt förlorat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:404
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unmaking the wizard's spell. All is lost!"
@@ -4792,6 +4773,3 @@
 "Delfador flydde med barnet långt in i Västerns skogar, och uppfostrade 
honom "
 "där under alvernas beskydd. Under tiden såg de med sorg i hjärtat hur "
 "Ashevieres terrorvälde spred sig över landet."
-
-#~ msgid "High King at Sea"
-#~ msgstr "Storkungen vid havet"
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.33 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.34
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.33 Sat Feb 12 14:30:10 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Sun Feb 13 09:40:44 2005
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-12 15:26+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-09 13:10+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-13 00:53+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -266,14 +266,12 @@
 "vad är det här? Jag känner, jag känner Eldrubinen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:398
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You monster! You've betrayed our people- - to ally yourself with these Orcs?!"
 msgstr ""
 "Ditt monster! Du har sålt ditt folk - för att sluta en allians med orcher?!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:405
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fool girl! My ambition is boundless. I will survive. That is more than can "
 "be said for you. King Addroran, meet your son, you'll be joining him soon "
@@ -281,7 +279,7 @@
 msgstr ""
 "Dåraktiga flicka! Mina ambitioner sträcker sig ut i oändligheten. Jag 
kommer "
 "att överleva. Det är mer än vad man kan säga om dig. Kung Addroran, får 
jag "
-"presentera din son, du kommer snart nog att få förena dig med honom igen."
+"presentera din son, du kommer snart nog att få förena dig med honom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:410
 msgid "NO!"
@@ -367,13 +365,12 @@
 "har förrått mitt folk. Till råga på allt vet han att du har den där 
rubinen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:637
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There's not much we can do about that now. I dub this fine ship the Eldaric, "
 "in honor of my father. About that island. . ."
 msgstr ""
 "Det är inte mycket att göra något åt nu. Jag döper detta utmärkta skepp 
till "
-"Eldaric, i min faders minne. Jo, den där ön..."
+"Eldaric, till min faders minne. Jo, den där ön..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:641
 msgid "Great, more boats, and now an Ocean!"
@@ -484,7 +481,6 @@
 msgstr "Dumma spoling! Var växte du upp? Nog pratat, nu tar vi orcherna!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:202
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We're trapped in the pass! I can see their re-enforcements! All is lost! Is "
 "that. . . Is that snow. . . We're doomed!"
@@ -566,7 +562,6 @@
 msgstr "Så lätt ska du inte ha det!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:415
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We've escaped the pass. Well, at least I know that the orcs can be beaten. "
 "Hmm, I guess that this is the last I'll see of my home. . . and my Father. "
@@ -607,7 +602,6 @@
 "och bergen norr om Stora floden. Det här är inte ert land."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:118
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Our lands are become full, and our mines go to the bottom of the world. We "
 "have won our war against those things that live in the dark. By what right "
@@ -656,7 +650,6 @@
 msgstr "PÃ¥ dem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:203
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gee, and you were practicing that speech for days. I guess that's it for "
 "diplomacy then. Haldric, we should avoid calling upon too many units, and "
@@ -789,7 +782,6 @@
 "tills de inte hittar fler överlevande. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:319
-#, fuzzy
 msgid ""
 "(Still Whispering) Man the ships with skeleton crews, and give them the "
 "remaining supplies. Pass the word to Lord Typhon. Make sure than no more "
@@ -801,7 +793,7 @@
 "den återstående provianten. Låt detta komma till Furst Typhons kännedom. "
 "Försäkra dig om att inte mer än en tredjedel av flottan sänds iväg. Vi 
kan "
 "inte låta orcherna komma över en färdig flotta. Skynda dig, och kom 
tillbaka "
-"innan det är dags för mötet med dessa, vad hette de? Ahhh, alver. "
+"innan det är dags för mötet med dessa, vad hette de? Ah, alver."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:323
 msgid ""
@@ -990,13 +982,12 @@
 "hopp är ute."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:162
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must prepare the defenses! Haldric, stay at the keep, I must go and "
 "fortify our frontier."
 msgstr ""
-"Vi måste förbereda vår försvar! Haldric, stanna kvar i fästningen, jag 
måste "
-"förstärka vår gräns."
+"Vi måste förbereda vårt försvar! Haldric, stanna kvar i fästningen, jag "
+"måste förstärka vår gräns."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:166
 msgid "My forces are defeated, under your customs of surrender I will go now."
@@ -1170,12 +1161,11 @@
 "tillbaka."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:316
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ships! Nobody said anything about ships. Will this torture ever end! Ahh, "
 "the Orcs will help take my mind off things."
 msgstr ""
-"Skepp! Ingen sa något om några skepp! Slutar aldrig den här tortyren! 
Ahhh, "
+"Skepp! Ingen sa något om några skepp! Slutar aldrig den här tortyren! Ahh, 
"
 "orcherna kommer att hjälpa mig att tänka på annat. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:322
@@ -1440,13 +1430,12 @@
 "En tjock dimma hänger i luften."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:331
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I said no more ships. Double crossing humans! Ahh, I've been with you this "
 "far. Who'd of though, a nautical dwarf."
 msgstr ""
-"Jag sa ju inga fler skepp. Lögnaktiga människor! Ahhh, jag har följt med "
-"hela den här vägen. Vem hade trott det, en havsdvärg."
+"Jag sa ju inga fler skepp. Lögnaktiga människor! Ahh, jag har följt med 
hela "
+"den här vägen. Vem hade trott det, en havsdvärg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:336
 msgid "I suspect we'll be facing more undead. Be careful."
@@ -1609,12 +1598,11 @@
 "rensa upp på ön, och ge deras själar vila."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:356
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ahh, you have defeated the dragon man of the West-North, you are truly "
 "impressive for a human."
 msgstr ""
-"Ahhh, du har besegrat draken, du man av väst-norden. Du imponerar verkligen "
+"Ahh, du har besegrat draken, du man av väst-norden. Du imponerar verkligen "
 "för att vara människa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:369
@@ -1756,9 +1744,8 @@
 "i detta land."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:574
-#, fuzzy
 msgid "Ahh, my young Prince, you're not as soft as I thought."
-msgstr "Ahhh, min unge prins, du är inte så oerfaren som jag trodde."
+msgstr "Ahh, min unge prins, du är inte så blödig som jag trodde."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:602
 msgid "You were successful Prince Haldric. I knew you could do it."
@@ -2083,7 +2070,6 @@
 msgstr "Häxmästarudden"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2098,11 +2084,11 @@
 "\n"
 "Seger:\n"
 "@Döda häxmästaren för att få tag i hans bok, och\n"
-"@GÃ¥ ner i Sunnanviks kloak\n"
-"@Döda alla fiendeledare för att få en bonus\n"
+"@GÃ¥ ner i Sunnanviks kloak, eller\n"
+"@Allt ovan samt döda alla fiendeledare (bonus)\n"
 "Nederlag:\n"
-"#Prins Haldric dör\n"
-"#Lady Jessica dör\n"
+"#Prins Haldric dör eller\n"
+"#Lady Jessica dör eller\n"
 "#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:223
@@ -2126,7 +2112,6 @@
 "och för att fly in i Sunnanviks kloaker."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:268
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Okay. Let's unstone that Lich and get his book, then get into the sewers. "
 "Umm, what language would that book be in?"
@@ -2141,9 +2126,8 @@
 "wesfolkspråket."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:276
-#, fuzzy
 msgid "Ohh."
-msgstr "Åhhh."
+msgstr "Åhh."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:280
 msgid "Just get the book, I think I should be able to translate it."
@@ -2235,9 +2219,8 @@
 msgstr "Gärna för mig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:483
-#, fuzzy
 msgid "I seem to be forgetting something. Ohh, the book!"
-msgstr "Vad har jag nu glömt? Åhh, boken!"
+msgstr "Det är nåt jag har glömt... Åhh, boken!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:492
 msgid "Prince Haldric must be the first into the sewers of Southbay."
@@ -2477,7 +2460,6 @@
 msgstr "...Och låta dina döda tjäna oss för evigt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:268
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Give up boy! You can't defeat me- Hmm, what's this? You've learned to "
 "conceal the power of the Ruby of Fire. It makes little difference, your "
@@ -2533,7 +2515,6 @@
 msgstr "Ja, det ser ut som att du skulle behöva all hjälp du kan få."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:407
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We've defeated Jevyan's forces. The ships must disembark their passengers "
 "quickly-"
@@ -2742,7 +2723,6 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:221
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:373
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Haldric, we are an ancient people who lived in a land filled with all manner "
 "of man and beast. We needed vision that extended beyond the meager span of "
@@ -2884,7 +2864,6 @@
 "Eldrubinen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:297
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Bah! Even if you have learned to conceal the power of the Ruby of Fire you "
 "will deliver it unto me in death!"
@@ -3392,9 +3371,8 @@
 "på vad den kan göra, innan vi beslutar vad vi skall göra med den."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:210
-#, fuzzy
 msgid "Hmm. He seems to have had a map, and some gold!"
-msgstr "Hmm. Det ser ut som om han hade en karta och lite guld!"
+msgstr "Hmm. Det ser ut som om han hade en karta - och lite guld!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:231
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:276
@@ -3402,9 +3380,8 @@
 msgstr "Broder!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:258
-#, fuzzy
 msgid "Hmm. He seems to have had a map."
-msgstr "Hmmm. Det ser ut som om han hade en karta."
+msgstr "Hmm. Det ser ut som om han hade en karta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:298
 msgid ""
@@ -3569,7 +3546,6 @@
 "fortfarande vara fåraherdar och bo i halmkojor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:185
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Some favor your people did for us. Why flee at all? And why East? We've "
 "already repelled an Orcish assult just before winter came. We should be "
@@ -3710,13 +3686,12 @@
 "gång skall världen bli vår!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:151
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Back underground. . . This feels much better! As for the current residents, "
 "ugh!"
 msgstr ""
 "Tillbaka under marken... Det här känns mycket bättre! Men vad gäller de "
-"nuvarande invånarna - isch!"
+"nuvarande invånarna - usch!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:155
 msgid "Let's put these monsters to their final rest."
@@ -3824,7 +3799,6 @@
 "domineras av en liten ö med ett berg. Det måste vara drakens hemvist."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:227
-#, fuzzy
 msgid "Flies, fies, everywhere! Ack!"
 msgstr "Flugor, flugor överallt! Ahhck!"
 
@@ -3976,9 +3950,8 @@
 msgstr "Skynda er! Endast döden finns i den här dalen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:241
-#, fuzzy
 msgid "Umm, I evoke surrender. . ."
-msgstr "Hm, jag kapitulerar!"
+msgstr "Hm, jag kapitulerar..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:246
 msgid "Nay! Off with your hea- - -"
@@ -4096,15 +4069,14 @@
 "luften."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:171
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is as we suspected, the Orcs have sacked the Midlands. This is not a "
 "civilized way to fight a war! Look there, there are still Orcs about.. . To "
 "arms!"
 msgstr ""
-"Det var som vi misstänkte, orcherna har överfallit Midländerna. De här 
är "
-"inte ett civiliserat sätt att föra krig! Titta, det finns fortfarande 
orcher "
-"här... Till vapen!"
+"Det var som vi misstänkte, orcherna har överfallit Midländerna. Det här 
är "
+"inte ett civiliserat sätt att föra krig! Titta där, det finns fortfarande "
+"orcher här... Till vapen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:176
 msgid "Alright! Charge!"
@@ -4678,7 +4650,6 @@
 msgstr "Estenträsket"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:166
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With great trepidation Prince Haldric leads his refugee band into the Swamp "
 "of Esten. In the center of that very swamp a shroud of fog descends over "
@@ -4758,14 +4729,12 @@
 "Inträde på egen risk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:403
-#, fuzzy
 msgid "May I live forever in Un-death!"
 msgstr "Må jag leva för alltid som vandöd!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:414
-#, fuzzy
 msgid "Ohh! To be risen again!"
-msgstr "Ohhh! För att väckas på nytt!"
+msgstr "Ohh! Att väckas på nytt!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:425
 msgid "A prayer for life immortal!"
@@ -5057,11 +5026,10 @@
 msgstr "Så är det nog. Nå, nu tar vi dem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:299
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have failed. . . More of the Trolls' kin are arriving through the "
 "entrance."
-msgstr "VI har misslyckats... Och fler av trollsläktet är på väg."
+msgstr "Vi har misslyckats... Och fler av trollsläktet är på väg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:339
 msgid ""
@@ -5233,7 +5201,6 @@
 msgstr "Hör du, ringakta trollen, INTE hålen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:52
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, at least we don't have to contend with the undead. No offense Jessica."
 msgstr ""
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.59 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.60
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.59    Sat Feb 12 15:29:32 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sun Feb 13 09:40:44 2005
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-12 16:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-09 13:23+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-13 00:54+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1453,7 +1453,6 @@
 msgstr "Dödens dal"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:240
-#, fuzzy
 msgid "Dwarven Wasteland"
 msgstr "Dvärgarnas ödemark"
 
@@ -4753,7 +4752,6 @@
 msgstr "Dvärgväktare"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The most resilient dwarves sometimes join the Dwarvish army as Guardsman. "
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up a "
@@ -5091,7 +5089,6 @@
 msgstr "Alvfurstinna"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Elvish Lady is a singular combination of beauty and wisdom, and is "
 "deeply respected by all elves. Her ability to see through the shroud of "
@@ -5099,9 +5096,11 @@
 "authority is used sparingly with a sense of gentle benevolence to guide her "
 "people in times of uncertainty."
 msgstr ""
-"Alvfurstinnan Parandra är en av de mest respekterade alverna någonsin. "
-"Hennes förmåga att genomskåda ödets dimmor har givit henne en vist 
använd "
-"auktoritet bland hennes folk, som leder dem i tider av osäkerhet."
+"I alvfurstinnan Parandra, som är en av de mest respekterade alverna "
+"någonsin, möts stor skönhet och djup visdom. Hennes förmåga att 
genomskåda "
+"ödets dimmor har givit henne en vist använd auktoritet bland hennes folk. "
+"Denna auktoritet används för att med vänlig varsamhet leda hennes folk 
genom "
+"tider av osäkerhet."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:19
 msgid "shove"
@@ -7601,9 +7600,8 @@
 msgstr "+Holländsk översättning"
 
 #: src/about.cpp:182
-#, fuzzy
 msgid "+English (GB) Translation"
-msgstr "+Polsk översättning"
+msgstr "+Brittisk-engelsk översättning"
 
 #: src/about.cpp:186
 msgid "+Finnish Translation"
@@ -9131,12 +9129,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:906
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
-
-#~ msgid "Help"
-#~ msgstr "Hjälp"
-
-#~ msgid "Delete File"
-#~ msgstr "Radera fil"
-
-#~ msgid "Deletion of the file failed."
-#~ msgstr "Kunde ej radera fil."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]