wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-httt/sv.po ...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-httt/sv.po ...
Date: Wed, 09 Feb 2005 08:31:29 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/02/09 13:31:28

Modified files:
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth-tdh : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.27&tr2=1.28&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.30&tr2=1.31&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po.diff?tr1=1.14&tr2=1.15&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.31&tr2=1.32&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.55&tr2=1.56&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.27 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.28
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.27  Tue Feb 8 22:23:14 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Wed Feb 9 13:31:27 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-08 23:15+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-30 15:44+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-09 13:14+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -225,13 +225,12 @@
 "Bra. Jag tror att de andra cellerna ligger längre bort längs den här 
vägen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:549
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So, they must have captured $R2.user_description ... Well, follow me. We "
 "have to get out of this dungeon."
 msgstr ""
-"Så, de måste ha tagit $R2.user_description till fånga. Nå, följ med mig. 
Vi "
-"måste ta oss ut ur de här fängelsehålorna."
+"Så, de måste ha tagit $R2.user_description till fånga... Nå, följ med 
mig. "
+"Vi måste ta oss ut ur de här fängelsehålorna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:559
 msgid ""
@@ -278,7 +277,6 @@
 "väggen, det är en dörr!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:661
-#, fuzzy
 msgid "Huh! A guard. Let's see how quickly we can kill it."
 msgstr "En vakt! Låt oss se hur fort vi kan döda den."
 
@@ -332,7 +330,6 @@
 msgstr "Jag är inte lämpad att använda detta! Låt någon annan ta den."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:860
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Good! We have escaped these accursed caves! Let's get out of these mountains "
 "as quickly as possible!"
@@ -668,13 +665,12 @@
 msgstr "Varför skulle vi vilja göra nåt sånt?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I see those orcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
 msgstr ""
-"Nå, ja' ser att de där orcherna jagar er, och om ja' spränger bron, så 
kan "
-"de inte komma över. Ni kan komma undan på det sättet."
+"Nå, ja' ser att de däringa orcherna jagar er, och om ja' spränger bron, 
så "
+"kan dom inte komma över. Ni kan komma undan på det sättet."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:130
 msgid "Gweddry, he's actually right... we have to hire him. How much?"
@@ -689,13 +685,12 @@
 msgstr "OK, men du får dem inte förrän bron är borta."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r 'ere. That's where "
 "my eq'pment is."
 msgstr ""
-"Det blir bra. Ja' kan spränga'n så fort ja' nått den dära vägskylten "
-"därborta. Ja' har mina grejer där."
+"Bra. Ja' kan spränga'n så fort ja' nått den dära vägskylten därborta. 
Ja' "
+"har mina grejer där."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:150
 msgid ""
@@ -1024,7 +1019,6 @@
 "Så du har funnit mitt gömställe. Nåväl, jag antar att jag måste döda 
dig då!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:241
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That's the bandit leader! Kill him, and we will have fulfilled our duty!"
 msgstr "Det är banditledaren! Döda honom, så har vi fullgjort vår plikt!"
@@ -1039,7 +1033,6 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:269
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:312
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I have fulfilled my duty to the villages. Now I suppose I can join you in "
 "your quest."
@@ -1049,7 +1042,6 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:277
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:320
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Good job! Now, we should move onward, north. The undead scout has warned us; "
 "we must get far away from these lands. I think we should go north, and try "
@@ -1057,7 +1049,7 @@
 msgstr ""
 "Bra gjort! Nu måste vi fortsätta. Den vandöde spejaren har varnat oss, och 
"
 "vi måste ge oss av långt från dessa länder. Jag tycker att vi skall gå "
-"norrut, och försöka nå Weldyn via en annan rutt."
+"norrut, och försöka nå Weldyn en annan väg."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:306
 msgid "There is still that outlaw to take care of."
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.30 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.31
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.30 Tue Feb 8 22:23:15 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Wed Feb 9 13:31:27 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-08 23:15+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-03 01:38+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-09 13:15+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -3764,12 +3764,10 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
-#, fuzzy
 msgid "The Scepter of Fire"
 msgstr "Eldspiran"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:31
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3790,7 +3788,6 @@
 "#Li'sar dör"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:48
-#, fuzzy
 msgid "The Scepter must be getting close now! Where shall we go?"
 msgstr "Eldspiran måste vara nära nu! Vart ska vi gå?"
 
@@ -3799,30 +3796,25 @@
 msgstr "Ja, jag känner att den är nära! Vi måste leta noggrant."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:282
-#, fuzzy
 msgid "Scepter of Fire"
 msgstr "Eldspiran"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:285
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This ancient Scepter was forged by the Dwarves. A symbol of the kingship of "
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
-"Denna uråldriga spira har smitts av dvärgarna. Den är en symbol för "
-"kungamakten i Wesnoth, och kan skjuta eldklot på bärarens fiender!"
+"Denna uråldriga spira smiddes av dvärgarna. Den är en symbol för 
kungamakten "
+"i Wesnoth, och kan skjuta eldklot på bärarens fiender!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
-msgstr ""
-"Detta är Eldspiran. Enbart en sann arvinge till tronen kan våga ta den!"
+msgstr "Detta är Eldspiran. Bara en sann arvinge till tronen kan våga ta 
den!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:309
-#, fuzzy
 msgid "Here it is at last, I have the Scepter!"
 msgstr "Äntligen, här är den! Jag har Eldspiran!"
 
@@ -3836,7 +3828,6 @@
 msgstr "Jag tror att om vi färdas lite norrut så kan vi komma ut härifrån."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:337
-#, fuzzy
 msgid "At last! I have the Scepter!"
 msgstr "Äntligen! Jag har Eldspiran!"
 
@@ -3855,7 +3846,6 @@
 "Jag hoppas att du tycker att det är vist."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:349
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Scepter makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.14 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.15
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.14  Tue Feb 8 22:23:15 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po    Wed Feb 9 13:31:27 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-08 23:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-30 15:44+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-09 13:11+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -256,7 +256,6 @@
 "Undrar vad det kan bero på?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:101
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In truth, Leonard's army was unprepared and under-equipped, and he had "
 "neglected to send word. Luckily, behind him came one whose name was a bane "
@@ -265,7 +264,7 @@
 msgstr ""
 "Sannerligen, Leonards armé var oförberedd och dåligt utrustad, och han 
hade "
 "underlåtit att begära förstärkning. Som tur var, så kom bakom honom en 
vars "
-"blottan namn fick vandöda att tjuta av skräck. Furst Aretu. Gwiti visste 
att "
+"blotta namn fick vandöda att tjuta av skräck. Furst Aretu. Gwiti visste att 
"
 "även om han kunde besegra Leonard, så var hans bästa chans nu att fly upp 
i "
 "bergen."
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.31 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.32
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.31 Tue Feb 8 22:23:16 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Wed Feb 9 13:31:27 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-08 23:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-03 01:38+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-09 13:10+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -161,12 +161,11 @@
 msgstr "Jag tror att jag har kommit på något. Titta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:277
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ouch! Hot, hot, hot! Gee, somebody should really attach this thing to a "
 "scepter or something! I think I'll save it for closer ranged combat for now."
 msgstr ""
-"Aaaj! Hett, hett, hett! Nån borde verkligen fästa den där i en spira eller 
"
+"Aj! Hett, hett, hett! Nån borde verkligen fästa den där i en spira eller "
 "nåt! Jag tror jag nöjer mig med att använda den för strid på inte 
alltför "
 "långt håll, så länge."
 
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.55 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.56
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.55    Tue Feb 8 22:23:17 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Wed Feb 9 13:31:27 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-08 23:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-03 01:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-09 13:23+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1107,12 +1107,10 @@
 msgstr "eldsvärd"
 
 #: data/items.cfg:755
-#, fuzzy
 msgid "Scepter of Fire"
 msgstr "Eldspiran"
 
 #: data/items.cfg:758
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This ancient Scepter was forged by the Dwarves. A symbol of the kingship of "
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
@@ -1122,7 +1120,6 @@
 "kungadöme har den makt att slunga eldklot mot bärarens fiender!"
 
 #: data/items.cfg:759
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
@@ -1477,7 +1474,6 @@
 "magiker kan säkerligen förklara stridskonsten för mig..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:51
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Before entering any battle, you need to recruit units. To recruit a unit, "
 "right click on the castle tile on which you wish to recruit the unit. Then "
@@ -1512,7 +1508,6 @@
 msgstr "Hur gör jag för att rekrytera trupper?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:63
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To recruit a unit, right click on the castle tile on which you wish to "
 "recruit the unit. Then select Recruit, or just hold your cursor over the "
@@ -1522,9 +1517,9 @@
 msgstr ""
 "För att rekrytera trupper, högerklickar du på den borgruta där du vill "
 "placera truppen. Välj sedan Rekrytera, eller håll muspekaren över rutan 
och "
-"tryck Ctrl-R. Sedan väljer du vilket truppslag du vill rekrytera och trycker 
"
-"Ok. Om du vill att rekryteringen skall gå snabbare, kan du använda Ctrl-"
-"Shift-R för att upprepa den senaste rekryteringen. "
+"tryck 'Ctrl-R'. Sedan väljer du vilket truppslag du vill rekrytera och "
+"trycker 'Ok'. Om du vill att rekryteringen skall gå snabbare, kan du 
använda "
+"'Ctrl-Shift-R' för att upprepa den senaste rekryteringen. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:64
 msgid ""
@@ -1880,7 +1875,6 @@
 msgstr "Vad händer när en trupp kommer in i en by?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:192
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whenever a unit moves onto a village, he flags the village for his side. "
 "This action takes all of the unit's remaining movement. Villages flagged for "
@@ -1903,7 +1897,6 @@
 msgstr "Hur kan man läka trupper när det inte finns några byar i närheten?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:193
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are ways to heal even without villages. If a unit does not move or "
 "attack for 1 turn, he heals 2 HP from resting. However if an enemy attacks "
@@ -1975,7 +1968,6 @@
 msgstr "Hur vet jag hur jag vinner ett scenario? Berättar du det alltid?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes it is not clear how to win a scenario just by listening to the "
 "dialog. In this case you need to look at the scenario objectives, which "
@@ -2010,7 +2002,6 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:260
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:250
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to review any of the skills learned in this scenario?"
 msgstr "Vill du se över de färdigheter du lärde dig på den här nivån?"
 
@@ -2047,7 +2038,6 @@
 "låtsasstrid."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:43
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can win most scenarios simply by defeating all enemy leaders. Win this "
 "scenario by defeating me. Your fighter from the previous scenario can help "
@@ -2102,7 +2092,6 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:148
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:162
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:195
-#, fuzzy
 msgid "En garde!"
 msgstr "En garde!"
 
@@ -2218,7 +2207,6 @@
 msgstr "Hur får jag guld?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You begin each scenario with a percentage of gold from the previous "
 "scenario. If this is less than 100 gold, you begin with 100 gold instead. "
@@ -2230,8 +2218,9 @@
 "Du startar varje scenario med en viss procent av guldet du hade i förra "
 "scenariot. Om detta uppgår till mindre än 100 guldstycken så får du 100 
guld "
 "att starta med istället. Mängden guld du har visas i statuspanelen bredvid "
-"bilden med guldmynt. Eftersom du oftast behöver mer guld än så, måste du 
ta "
-"över byar. Varje by ger dig ett guld per drag."
+"bilden med guldmynt. Efter scenariot börjat, får du 2 guldstycken varje "
+"drag. Eftersom du oftast behöver mer guld än så, måste du ta över byar. "
+"Varje by ger dig ett guld per drag."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:118
 msgid ""
@@ -2288,7 +2277,6 @@
 "egenskaper."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:136
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Two terrains have properties which have already been described; namely "
 "villages and castle. However the properties of most terrains are more "
@@ -2494,7 +2482,6 @@
 msgstr "Hur länge räcker de här sakerna?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:198
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most objects are permanent changes to the unit that receives them. However a "
 "few objects, such as holy water, last only until the end of the scenario."
@@ -4253,7 +4240,6 @@
 msgstr "Jättebläckfisk"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cuttle Fish are gigantic creatures of the seas. They can grab their "
 "opponents with strong tentacles, or spit a poisonous black ink from a "
@@ -4262,7 +4248,7 @@
 msgstr ""
 "Jättebläckfiskar är gigantiska havslevande djur. De kan gripa tag i sina "
 "motståndare med sina starka tentakler, eller spotta ett giftigt svart 
bläck. "
-"Bästa sättet att överleva en attack från dessa monster är att stanna på 
"
+"Bästa sättet att överleva ett möte med dessa monster är att stanna på "
 "landbacken."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:19 data/units/Tentacle.cfg:20
@@ -4580,7 +4566,6 @@
 msgstr "Drakseglare"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Gliders wear as little armour as possible so they can quickly escape "
 "their foes when they leave their caves. These Drakes are competent fighters, "
@@ -4730,7 +4715,6 @@
 msgstr "Dvärgarnas drakvakt"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The guardians of the great dwarvish cities, they blast at their enemies "
 "using fire from what are called dragonstaves. They are the chief possessors "
@@ -4770,7 +4754,6 @@
 msgstr "Dvärgväktare"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The most resilient dwarves sometimes join the Dwarvish army as Guardsman. "
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up "
@@ -6437,7 +6420,6 @@
 msgstr "Orchisk armborstskytt"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Crossbowmen try to compensate for their lack of skill with the raw "
 "power of their weapon. While they are not as effective as the Elvish "
@@ -6731,7 +6713,6 @@
 msgstr "Piratgaljon"
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:14
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Pirate galleons are to transport ships what wolves are to sheep. Ships full "
 "of goods shouldn't be lonely, far away from any land, better to help them to "
@@ -6912,7 +6893,6 @@
 msgstr "Ödlefolkets stigfinnare"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Skirmishers are skilled in the use of the spear. Despite their "
 "lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
@@ -6921,15 +6901,14 @@
 msgstr ""
 "Ödlefolkets stigfinnare är skickliga med spjutet. Trots sitt kallblodiga 
arv "
 "och deras bräcklighet är de aktade som spejare då de kan förflytta sig i "
-"oländig terräng och ta sig runt fiender. De bästa stigfinnarna blir får 
gå "
-"med bland bakhållstrupperna bland ödlefolket."
+"oländig terräng och ta sig runt fiender. De bästa stigfinnarna upptas 
bland "
+"ödlefolkets bakhållstrupper."
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:4
 msgid "Saurian Soothsayer"
 msgstr "Ödlefolkets sökare"
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Soothsayers are highly valued as healers because they can provide "
 "aid to their friends regardless of terrain or opposition. In addition to "
@@ -6944,7 +6923,6 @@
 msgstr "Ödlefolkets tribalist"
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Despite their lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, "
 "Saurian Tribalists are valued as healers because they can provide aid to "
@@ -7363,13 +7341,12 @@
 msgstr "Vampyrdrottning"
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cold and beautiful, she maintains her eternal youthful appearance drinking "
 "the blood of the living."
 msgstr ""
-"Sval och vacker, så bibehåller hon sitt ungdomliga utseende genom att 
dricka "
-"de levandes blod."
+"Sval och vacker bibehåller hon sitt ungdomliga utseende genom att dricka de "
+"levandes blod."
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:20
 msgid "blood kiss"
@@ -9159,6 +9136,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:126
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid "Move your fighter onto a village"
-#~ msgstr "Flytta din krigare till en by"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]