wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sv.po wesnoth/sv.po


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sv.po wesnoth/sv.po
Date: Sat, 15 Jan 2005 17:48:43 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/01/15 22:48:43

Modified files:
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.46&tr2=1.47&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.21 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.22
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.21 Sat Jan 15 19:59:38 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Sat Jan 15 22:48:43 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-01-15 20:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-12 01:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-15 23:36+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -987,16 +987,20 @@
 "NE - Dan'Tonk\n"
 "SE - Fort Tahn"
 msgstr ""
+"NÖ - Dan'Tonk\n"
+"SÖ - Fort Tahn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:194
 msgid "Dan'Tonk, we are so close to Weldyn-"
-msgstr ""
+msgstr "Dan'Tonk, vi är så nära Weldyn -"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:198
 msgid ""
 "We dare not confront Asheviere yet. We must retrieve the Scepter of Fire and "
 "gather more allies in the north."
 msgstr ""
+"Det är ännu för riskfyllt att konfrontera Asheviere. Vi måste finna "
+"Eldspiran och samla fler allierade i norr."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:237
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:288
@@ -4085,12 +4089,11 @@
 msgstr "Det här är hemska nyheter! Vi måste återerövra staden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:138
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are so many of them. This will not be easy! And look to the north! It "
 "seems that the undead are allied with the Orcs!"
 msgstr ""
-"De är så många. Det här kommer inte att bli lätt! Och titta söderut! 
Det "
+"De är så många. Det här kommer inte att bli lätt! Och titta norröver! 
Det "
 "verkar som att de vandöda har lierat sig med orcherna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:142
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.46 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.47
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.46    Sat Jan 15 19:59:43 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sat Jan 15 22:48:43 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-01-15 20:43+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-12 02:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-15 23:32+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -3783,7 +3783,6 @@
 msgstr "gift"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "female^Assassin"
 msgstr "Lönnmördare"
 
@@ -5358,7 +5357,6 @@
 msgstr "slunga"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid "female^Footpad"
 msgstr "Stigman"
 
@@ -6764,9 +6762,8 @@
 "fienden."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:63
-#, fuzzy
 msgid "female^Rogue"
-msgstr "Magiker"
+msgstr "Stråtrövare"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
 msgid "Royal Guard"
@@ -7176,9 +7173,8 @@
 "natten än dagen."
 
 #: data/units/Thief.cfg:40
-#, fuzzy
 msgid "female^Thief"
-msgstr "Magiker"
+msgstr "Tjuv"
 
 #: data/units/Thug.cfg:3
 msgid "Thug"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]