wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sv.po wesnoth/sv.po


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sv.po wesnoth/sv.po
Date: Thu, 20 Jan 2005 19:21:11 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/01/21 00:21:11

Modified files:
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.23&tr2=1.24&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.48&tr2=1.49&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.23 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.24
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.23 Thu Jan 20 23:24:10 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Fri Jan 21 00:21:11 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-01-21 00:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-15 23:36+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-21 00:58+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -3670,23 +3670,27 @@
 "Your forces draw near imposter! I'll not be defeated in my own back yard so "
 "easily... Come forth and attack my loyal duelist!"
 msgstr ""
+"Dina trupper närmar sig, bedragare! Jag tänker inte låta mig besegras så "
+"lätt på min egen bakgård... Träd fram och anfall min lojala duellant!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:361
 msgid "I'll seize their keep my Lady!"
-msgstr ""
+msgstr "Jag skall erövra deras kärntorn, ers nåd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:391
-#, fuzzy
 msgid "It sounds like there is something in the mine shaft."
-msgstr "Det verkar vara någon som gömmer i templet."
+msgstr "Det låter som att det är något i gruvschaktet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:414
 msgid "You've discovered my ploy! It doesn't matter, I'll still route you!"
 msgstr ""
+"Ni har upptäckt min plan! Det spelar ingen roll, jag ska ändå jaga ut er!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:444
 msgid "The trap is foiled but I'll still flush this rabble from their keep!"
 msgstr ""
+"Fällan har misslyckats, men jag ska ändå jaga ut det här drägget ur 
deras "
+"fästning!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.48 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.49
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.48    Thu Jan 20 23:24:22 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Fri Jan 21 00:21:11 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-01-21 00:15+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-15 23:32+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-21 00:51+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2621,60 +2621,55 @@
 
 #: data/terrain.cfg:156
 msgid "Savanna"
-msgstr ""
+msgstr "Savann"
 
 #: data/terrain.cfg:218 data/terrain.cfg:229
-#, fuzzy
 msgid "Desert Village"
-msgstr "By"
+msgstr "Ökenby"
 
 #: data/terrain.cfg:240
 msgid "Tropical Forest Village"
-msgstr ""
+msgstr "Tropisk skogsby"
 
 #: data/terrain.cfg:251
 msgid "Oasis"
-msgstr ""
+msgstr "Oas"
 
 #: data/terrain.cfg:262
 msgid "Snow"
 msgstr "Snö"
 
 #: data/terrain.cfg:270
-#, fuzzy
 msgid "Snow Village"
-msgstr "By"
+msgstr "Snötäckt by"
 
 #: data/terrain.cfg:281
 msgid "Hills"
 msgstr "Kullar"
 
 #: data/terrain.cfg:288 data/terrain.cfg:297
-#, fuzzy
 msgid "Desert Hills"
-msgstr "Radera fil"
+msgstr "Ökenkullar"
 
 #: data/terrain.cfg:305
 msgid "Mountains"
 msgstr "Berg"
 
 #: data/terrain.cfg:312
-#, fuzzy
 msgid "Desert Mountains"
-msgstr "Berg"
+msgstr "Ökenberg"
 
 #: data/terrain.cfg:320
 msgid "Forest"
 msgstr "Skog"
 
 #: data/terrain.cfg:328
-#, fuzzy
 msgid "Snow Forest"
-msgstr "Skog"
+msgstr "Snötäckt skog"
 
 #: data/terrain.cfg:336
 msgid "Tropical Forest"
-msgstr ""
+msgstr "Tropisk skog"
 
 #: data/terrain.cfg:344
 msgid "Cave wall"
@@ -5449,16 +5444,16 @@
 msgstr "Spöke"
 
 #: data/units/Ghost.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ghosts are the souls of warriors that died in agony centuries ago without "
 "leaving a corpse behind. Although their non-corporeal form allows them great "
 "freedom of movement and protection from physical attacks, ghosts cannot "
 "easily cross running water."
 msgstr ""
-"Spöken är själarna hos krigare som gick en smärtfylld död till mötes 
för "
-"många hundra år sedan utan att lämna ett lik efter sig. Då de inte 
längre "
-"hindras av sina kroppar, flyger dessa vandöda raskt mot sina fiender."
+"Spöken är själarna hos krigare som gick en smärtsam död till mötes för 
många "
+"hundra år sedan utan att lämna ett lik efter sig. Även om de inte längre 
är "
+"begränsade av sina fysiska kroppar, vilket ger dem stor rörlighet och skydd 
"
+"mot fysiska attacker, så tar de sig inte gärna över rinnande vatten."
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:3
 msgid "Ghoul"
@@ -7622,9 +7617,8 @@
 msgstr "+Italiensk översättning"
 
 #: src/about.cpp:232
-#, fuzzy
 msgid "+Latin Translation"
-msgstr "+Katalansk översättning"
+msgstr "+Latinsk översättning"
 
 #: src/about.cpp:236
 msgid "+Norwegian Translation"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]