wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sv.po wesnoth/sv.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sv.po wesnoth/sv.po
Date: Sun, 24 Oct 2004 18:19:49 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/10/24 22:14:25

Modified files:
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated sv translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.17&tr2=1.18&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.8 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.9
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.8  Thu Oct 21 22:33:21 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Sun Oct 24 22:14:25 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-21 22:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-21 23:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-24 23:47+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -369,7 +369,7 @@
 "So, these rebels come at last to face me, while most of my army is off "
 "fighting the fickle clans."
 msgstr ""
-"Jaså, rebellerna vågar visa sig, nu när huvuddelen av min armé är borta 
och "
+"Jaså, rebellerna vågar visa sig nu när huvuddelen av min armé är borta 
och "
 "slåss med de nyckfulla klanerna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:146
@@ -377,35 +377,36 @@
 "Surrender, mother. The land's blood is spent. I have come to take my "
 "rightful place."
 msgstr ""
-"Ge upp, mor. Landets har förblött. Jag har kommit för att ta min 
rättmätiga "
-"plats."
+"Kapitulera, mor. Landet har förblött. Jag har kommit för att ta min "
+"rättmätiga plats."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:150
 msgid ""
 "Ahh. My own daughter, a turncoat. So it is true. Such treason my reign must "
 "endure! But endure it will."
 msgstr ""
-"Ahh. Min egen dotter, en förrädare. Så det är alltså sant. Sådana saker 
mitt "
-"styre får utstå! Men utstå kommer det att göra."
+"Ahh. Min egen dotter, en förrädare. Så det är alltså sant. Alla dessa "
+"prövningar mitt rike måste uthärda! Men utstå kommer det att göra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:154
 msgid ""
 "How long must the people endure your rule? Give the throne to your daughter. "
 "She is the rightful heir. We even hold the scepter to prove it!"
 msgstr ""
-"Hur länge ska folket utstå ditt styre? Ge tronen till din dotter. Hon är 
den "
-"rättmätiga arvingen. Vi har spiran som bevisar det!"
+"Hur länge måste folket tåla ditt styre? Ge tronen till din dotter. Hon är 
"
+"den rättmätiga arvingen. Vi har spiran som bevisar det!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:158
 msgid ""
 "Delfador! My old tormentor! Treason! Men! Seize them! Kill them! Kill them "
 "all!"
 msgstr ""
-"Delfador! Min gamle plågoande! Mannar! Grip dem! Döda dem! Döda dem 
allihop!"
+"Delfador! Min gamle plågoande! Förräderi! Mannar! Grip dem! Döda dem! 
Döda "
+"dem allihop!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:169
 msgid "Treason! The evil ones have slain me!"
-msgstr "Förräderi! De onda har dödat mig!"
+msgstr "Förräderi! De onda har mördat mig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:173
 msgid "And so passes Asheviere, the dark queen of Wesnoth."
@@ -420,8 +421,8 @@
 "Yes, but I won't ever forget what you have done for me, Konrad, Delfador, "
 "and Kalenz."
 msgstr ""
-"Ja, men jag kommer aldrig nånsin glömma vad ni gjort för mig, Konrad, "
-"Delfador och Kalenz."
+"Ja, men jag kommer aldrig att glömma vad ni gjort för mig, Konrad, Delfador 
"
+"och Kalenz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.17 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.18
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.17    Thu Oct 21 22:33:21 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sun Oct 24 22:14:25 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-21 21:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-22 00:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-24 23:50+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2363,7 +2363,7 @@
 
 #: data/terrain.cfg:258
 msgid "Dwarven castle"
-msgstr "Dvärgarnas borg"
+msgstr "Dvärgborg"
 
 #: data/terrain.cfg:268
 msgid "Keep"
@@ -2371,7 +2371,7 @@
 
 #: data/terrain.cfg:288
 msgid "Canyon"
-msgstr "kanjon"
+msgstr "Ravin"
 
 #: data/themes/default.cfg:23 data/themes/default.cfg:359
 msgid "Menu"
@@ -2623,8 +2623,8 @@
 "the poison instead of healing."
 msgstr ""
 "Regenererar:\n"
-"Truppen läker sig själv med 8 HP per drag. Om den blir förgiftad kommer 
den "
-"botar den sig från förgiftningen först."
+"Truppen läker sig själv med 8 HP per drag. Om den blir förgiftad botar den 
"
+"sig från förgiftningen först."
 
 #: data/translations/english.cfg:71 data/units/Great_Troll.cfg:7
 #: data/units/Tentacle.cfg:7 data/units/Troll.cfg:7
@@ -2942,7 +2942,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:174
 msgid "$name|harbor,$name|port"
-msgstr "$name|hamn,$name|hamn"
+msgstr "$name|hamn,$name|läge"
 
 #: data/translations/english.cfg:175
 msgid "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
@@ -4600,9 +4600,9 @@
 "ferocious of these in battle: they attack without stopping fighting until "
 "either their enemy or they are dead, no matter how many wounds they receive."
 msgstr ""
-"Dvärgar är en uråldrig ras av mäktiga krigare. Ulvhedinerna är de mest "
-"vildsinta av dessa i strid: de anfaller utan uppehåll tills antingen de "
-"själva eller fienden är död, oavsett hur mycket skador de får själva."
+"Dvärgar är en uråldrig ras av mäktiga krigare. Ulvhednarna är de mest "
+"vildsinta av dessa i strid: de anfaller obönhörligt tills antingen de 
själva "
+"eller fienden är död, oavsett hur skadade de själva blir."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:3
 msgid "Elder Mage"
@@ -5112,10 +5112,10 @@
 "The galleon is perfect for this purpose: it's fast and resilient, but not "
 "prepared to fight, and is able to adapt to many different tasks."
 msgstr ""
-"Även folk som lever tryggt i sina hem behöver ibland transportera sig över 
"
-"havet, även om det bara handlar om att fiska eller utbyta handel. Galjonen "
-"är perfekt för detta ändamål: den är snabb och stark och är mycket "
-"användbar, även om den ej är stridsklar."
+"Även folk som lever tryggt i sina hem behöver ibland någon färdas på 
havet, "
+"även om det bara handlar om att fiska eller utbyta handel. Galjonen är "
+"perfekt för detta ändamål: den är snabb och tålig och kan anpassas till "
+"många olika uppgifter, dock sällan för strid."
 
 #: data/units/Galleon.cfg:18
 msgid "dummy"
@@ -5387,7 +5387,7 @@
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
 msgid "Halbardier"
-msgstr "Hillebardiärer"
+msgstr "Hillebardiär"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:15
 msgid ""
@@ -5634,7 +5634,7 @@
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Diviner"
-msgstr "Sjöfolkets överprästinna"
+msgstr "Sjösibylla"
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:23
 msgid ""
@@ -5642,13 +5642,13 @@
 "illumination, which prevents their surroundings from ever seeing true "
 "night. Their power is a stalwart counter to the forces of darkness."
 msgstr ""
-"De mest hängivna bland sjöfolkets prästinnor besitter belysningens makt, "
+"De mest hängivna bland sjöfolkets prästinnor förvärvar belysningens 
makt, "
 "vilket förhindrar deras omgivning från att nånsin uppleva riktigt mörker. 
"
 "Deras kraft utgör ett ståndaktigt värn mot mörkrets makter."
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Enchantress"
-msgstr "Sjöfolkets besvärjerska"
+msgstr "Sjöhuldra"
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:20 data/units/Mermaid_Siren.cfg:20
 #: data/units/Merman.cfg:16 data/units/Merman_Entangler.cfg:15
@@ -5670,7 +5670,7 @@
 
 #: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Initiate"
-msgstr "Sjöfolkets novis"
+msgstr "Sjönovis"
 
 #: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:20
 msgid ""
@@ -5684,7 +5684,7 @@
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Priestess"
-msgstr "Sjöfolkets prästinna"
+msgstr "Sjöprästinna"
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:21
 msgid ""
@@ -5718,11 +5718,11 @@
 
 #: data/units/Merman_Entangler.cfg:3
 msgid "Merman Entangler"
-msgstr "Sjöfolkets snärjare"
+msgstr "Sjösnärjare"
 
 #: data/units/Merman_Fighter.cfg:3
 msgid "Merman Fighter"
-msgstr "Sjöfolkskämpe"
+msgstr "Sjökämpe"
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:3
 msgid "Merman Hoplite"
@@ -5730,27 +5730,27 @@
 
 #: data/units/Merman_Hunter.cfg:3
 msgid "Merman Hunter"
-msgstr "Sjöfolkets jägare"
+msgstr "Sjöjägare"
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
-msgstr "Sjöfolkets spjutkastare"
+msgstr "Sjöspjutkastare"
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:3
 msgid "Merman Netcaster"
-msgstr "Sjöfolkets nätkastare"
+msgstr "Sjönätkastare"
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:3
 msgid "Merman Spearman"
-msgstr "Sjöfolkets spjutbärare"
+msgstr "Sjöspjutbärare"
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:3
 msgid "Merman Triton"
-msgstr "Sjöfolkets triton"
+msgstr "Sjötriton"
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:3
 msgid "Merman Warrior"
-msgstr "Sjöfolkskrigare"
+msgstr "Sjökrigare"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Mudcrawler"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]