wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sv.po wesnoth/sv.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sv.po wesnoth/sv.po
Date: Thu, 14 Oct 2004 16:08:23 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/10/14 20:01:16

Modified files:
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.9&tr2=1.10&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.2 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.3
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.2  Thu Oct 14 19:17:55 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Thu Oct 14 20:01:15 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-14 20:51+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-14 21:42+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1051,7 +1051,6 @@
 "dröjer kvar här, så kommer horder med orcher att omringa oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:336
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Defaldor. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
@@ -2200,7 +2199,6 @@
 "Vad vill de här inkräktarna? Vi har då sannerligen inte bjudit hit dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Ashievere, the evil Queen Mother."
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.9 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.10
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.9    Thu Oct 14 19:17:55 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Thu Oct 14 20:01:15 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-05 23:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-14 20:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-14 21:46+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -239,7 +239,6 @@
 msgstr "Strid"
 
 #: data/help.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and long-ranged, "
 "but both of them take place between units in adjacent hexes. Short-range "
@@ -596,7 +595,6 @@
 msgstr "Om"
 
 #: data/help.cfg:242
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most units have two traits. Traits are attributes of the unit that modify "
 "its attributes slightly. They are assigned to a unit randomly when the unit "
@@ -4093,7 +4091,6 @@
 msgstr "Eldhjärta"
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is an old saying that, 'The generals in Drake armies have fire in "
 "their veins instead of blood'. Nobody would doubt the truth in that saying "
@@ -4220,15 +4217,14 @@
 msgstr "Duellant"
 
 #: data/units/Duelist.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Duelists are masters of the art of swordplay. Their skill with the rapier "
 "allows them to attack and parry with only one hand, while they wield a "
 "pistol in the other to shoot distant foes."
 msgstr ""
-"Duellanterna är mästare i svärdsfäktandets sköna konst. Deras färdighet 
med "
-"värjan tillåter dem att attackera och parera med en hand, samtidigt som den 
"
-"andra håller ett armborst redo för att skjuta."
+"Duellanterna är mästare i svärdsfäktandets konst. Deras färdighet med 
värjan "
+"tillåter dem att attackera och parera med en hand, samtidigt som de håller "
+"en pistol i andra handen redo för att skjuta."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:20 data/units/Fencer.cfg:20
 msgid "rapier"
@@ -4368,13 +4364,12 @@
 msgstr "Dvärgarnas vaktpost"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yeild "
 "under even the strongest of enemy attacks."
 msgstr ""
 "Vaktposten, med sin breda sköld och stora mod, vägrar att ge vika även 
under "
-"de mest kraftiga attacker."
+"de mest ansenliga attacker."
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
@@ -6001,7 +5996,6 @@
 msgstr "Ödlefolkets ismanare"
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Icecasters have cast aside their role as healers to refine their "
 "skills with the dark arts. While frail, they posses deep knowledge of cold "
@@ -7176,7 +7170,6 @@
 msgstr "Anslut till en server eller ett spel som någon annan är värd för"
 
 #: src/game.cpp:1188
-#, fuzzy
 msgid "Host Multiplayer Game"
 msgstr "Gruppspel"
 
@@ -8274,9 +8267,8 @@
 msgstr "Inställningar"
 
 #: src/titlescreen.cpp:168
-#, fuzzy
 msgid "TitleScreen button^About"
-msgstr "Avsluta"
+msgstr "Om"
 
 #: src/titlescreen.cpp:169
 msgid "TitleScreen button^Quit"
@@ -8349,46 +8341,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid "Weapon Specials"
-#~ msgstr "Vapenspecialiteter"
-
-#~ msgid "illuminates"
-#~ msgstr "lyser upp"
-
-#~ msgid "Grand Marshal"
-#~ msgstr "Stormarskalk"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The rank of Grand Marshal is one of the most esteemed in the armies of "
-#~ "humanity, and those who bear its title have surpassed many trials by "
-#~ "fire, proving their considerable mettle at both personal combat and "
-#~ "tactical facility. Their presence on the battlefield is of great aid to "
-#~ "those serving beneath them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stormarskalken är en av de högst aktade i människornas arméer, och de 
som "
-#~ "bär denna titel har genomgått många prövningar i strid, och bevisat 
sin "
-#~ "personliga styrka både i strid man-mot-man och i taktiska bedömningar. "
-#~ "Deras närvaro på slagfältet är till stor hjälp för de som tjänar 
under "
-#~ "dem."
-
-#~ msgid "+Greek Translation"
-#~ msgstr "+Grekisk översättning"
-
-#~ msgid "Host Networked Game"
-#~ msgstr "Var värd för nätverksspel"
-
-#~ msgid "Hotseat Game"
-#~ msgstr "Heta stolen-spel"
-
-#~ msgid "Play a multiplayer game sharing the same machine"
-#~ msgstr "Spela ett gruppspel med en och samma dator"
-
-#~ msgid "Human vs AI"
-#~ msgstr "Människa mot dator"
-
-#~ msgid "Play a game against AI opponents"
-#~ msgstr "Spela mot datorn"
-
-#~ msgid "Connect to Host"
-#~ msgstr "Anslut till server"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]