wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-httt.po wesnoth.po wesnot...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-httt.po wesnoth.po wesnot...
Date: Fri, 17 Sep 2004 18:21:19 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/17 22:14:34

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-httt.po wesnoth.po wesnoth-trow.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth.po.diff?tr1=1.13&tr2=1.14&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.14&tr2=1.15&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.11 wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.12
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.11 Wed Sep 15 22:24:20 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po    Fri Sep 17 22:14:34 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-15 23:45+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-17 23:51+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -753,7 +753,8 @@
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many mages."
 msgstr ""
-"Ja, vi seglar till Anduins ö, mitt hem, Konrad, och hemmet för många 
magiker."
+"Ja, vi seglar till Anduins ö, mitt hem, Konrad, och hemvisten för många "
+"magiker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:150
 msgid ""
@@ -961,7 +962,7 @@
 "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
 "without rest. More will surely come!"
 msgstr ""
-"Vi har besegrat de äckliga orcherna som vaktade detta land, men vi måste "
+"Vi har besegrat de äckliga orcher som vaktade detta land, men vi måste "
 "omedelbart fortsätta. Det kommer säkerligen flera!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:206
@@ -2512,7 +2513,7 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
-"Tack, furst El'rien. Nordalverna gästfrihet är lika stor som hos era "
+"Tack, furst El'rien. Nordalvernas gästfrihet är lika stor som hos era "
 "sydligare släktingar! Mina soldater kommer att hjälpa dig hålla staden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:327
@@ -2725,7 +2726,7 @@
 "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
 "island into an ugly wasteland."
 msgstr ""
-"Vi har hört det värsta om denna plats, herre. Det sägs att de stora antal "
+"Vi har hört det värsta om denna plats, herre. Det sägs att ett stort antal 
"
 "vandöda har kommit hit, och förvandlat ön till ett fult ödeland."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:136
@@ -3104,7 +3105,7 @@
 "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
 "here while the cold winter passes."
 msgstr ""
-"Segern är vår! Vi har säkrat landet från orchernas. Nu kan vi vila här 
under "
+"Segern är vår! Vi har säkrat landet från orcherna. Nu kan vi vila här 
under "
 "den kalla vintern."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:173
@@ -4012,7 +4013,7 @@
 "and attack us! What should we do?"
 msgstr ""
 "Delfador, vi har återerrövrat staden, men Ashevieres män kommer med all "
-"sannolikhet att anfall oss! Vad ska vi göra?"
+"sannolikhet att anfalla oss! Vad ska vi göra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:298
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
@@ -4278,7 +4279,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:124
 msgid "Bewarned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr "Tag er i akt, det bor ett stort monster i bergen här framför er"
+msgstr "Tag er i akt, det bor ett stort monster i bergen här framför er."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:264
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.14 wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.15
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.14 Wed Sep 15 22:24:20 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po    Fri Sep 17 22:14:34 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-15 23:46+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-17 23:27+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -5055,7 +5055,7 @@
 "nothing but open ocean, and vile sea monsters. . ."
 msgstr ""
 "Åt öster var det ännu värre. En stark, kall havsström svepte ner från 
norr "
-"till Österhavet, så att alla skepp kom hur kurs. Skepp som färdades 
österut "
+"till Österhavet, så att alla skepp kom ur kurs. Skepp som färdades 
österut "
 "och faktiskt återvände, kunde inte rapportera om något annat än öppet 
hav "
 "och ondskefulla sjöodjur..."
 
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.13 wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.14
--- wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.13    Fri Sep 17 09:15:02 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth.po  Fri Sep 17 22:14:34 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-16 14:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-15 23:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-17 23:42+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -957,7 +957,7 @@
 msgid ""
 "You can come if you wish, but the leader is only interesting in speaking to "
 "Baldras."
-msgstr ""
+msgstr "Om du vill så kan du komma, men ledaren vill bara tala med Baldras."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/ForestOfFear.cfg:3
 msgid "Forest of Fear"
@@ -2223,29 +2223,24 @@
 msgstr "ep"
 
 #: data/themes/default.cfg:142 data/themes/default.cfg:478
-#, fuzzy
 msgid "gold"
-msgstr "frost"
+msgstr "guld"
 
 #: data/themes/default.cfg:150 data/themes/default.cfg:486
-#, fuzzy
 msgid "villages"
-msgstr "Byar"
+msgstr "byar"
 
 #: data/themes/default.cfg:158 data/themes/default.cfg:494
-#, fuzzy
 msgid "units"
-msgstr "Trupper"
+msgstr "trupper"
 
 #: data/themes/default.cfg:166 data/themes/default.cfg:502
-#, fuzzy
 msgid "upkeep"
-msgstr "Underhåll"
+msgstr "underhåll"
 
 #: data/themes/default.cfg:174 data/themes/default.cfg:510
-#, fuzzy
 msgid "income"
-msgstr "Inkomst"
+msgstr "inkomst"
 
 #: data/themes/default.cfg:285 data/themes/default.cfg:623
 msgid "statuspanel^level"
@@ -6610,29 +6605,28 @@
 
 #: src/game.cpp:984
 msgid " ,Get More Campaigns..."
-msgstr ""
+msgstr " ,Hämta fler kampanjer..."
 
 #: src/game.cpp:990
 msgid "Choose the campaign you want to play:"
-msgstr "Välj kampanj"
+msgstr "Välj kampanj att spela: "
 
 #: src/game.cpp:1000
-#, fuzzy
 msgid "Connect to Server"
-msgstr "Fortsätt draget"
+msgstr "Anslut till server"
 
 #: src/game.cpp:1001
 msgid "You will now connect to a campaign server to download campaigns."
 msgstr ""
+"Du kommer nu att anslutas till en kampanjserver där du kan hämta kampanjer."
 
 #: src/game.cpp:1002
 msgid "Server: "
-msgstr ""
+msgstr "Server: "
 
 #: src/game.cpp:1014
-#, fuzzy
 msgid "Could not connect to host."
-msgstr "Kunde inte ansluta till servern"
+msgstr "Kunde inte ansluta till servern."
 
 #: src/game.cpp:1014 src/game.cpp:1029 src/game.cpp:1035 src/game.cpp:1046
 #: src/game.cpp:1065 src/game.cpp:1075 src/game.cpp:1078 src/game.cpp:1081
@@ -6642,55 +6636,54 @@
 
 #: src/game.cpp:1022
 msgid "Awaiting response from server"
-msgstr ""
+msgstr "Väntar på svar från servern"
 
 #: src/game.cpp:1035
 msgid "Error communicating with the server."
-msgstr ""
+msgstr "Kunde ej kommunicera med servern."
 
 #: src/game.cpp:1046
-#, fuzzy
 msgid "There are no campaigns available for download from this server."
-msgstr "Det finns inga kampanjer att spela"
+msgstr "Det finns inga kampanjer att hämta på den här servern."
 
 #: src/game.cpp:1050
-#, fuzzy
 msgid "Choose the campaign to download."
-msgstr "Välj spel att öppna"
+msgstr "Välj kampanj att hämta hem."
 
 #: src/game.cpp:1050
-#, fuzzy
 msgid "Get Campaign"
-msgstr "Kampanj"
+msgstr "Hämta kampanj"
 
 #: src/game.cpp:1059
 msgid "Downloading campaign..."
-msgstr ""
+msgstr "Hämtar kampanj..."
 
 #: src/game.cpp:1071
-#, fuzzy
 msgid "Campaign Installed"
-msgstr "Kampanj"
+msgstr "Kampanjen har installerats"
 
 #: src/game.cpp:1071
 msgid ""
 "The campaign has been installed. You will have to restart Wesnoth before you "
 "can play it."
 msgstr ""
+"Kampanjen har installerats. Du måste starta om Wesnoth innan du kan spela "
+"den."
 
 #: src/game.cpp:1075
 msgid "Network communication error."
-msgstr ""
+msgstr "Nätverksfel"
 
 #: src/game.cpp:1078
-#, fuzzy
 msgid "Remote host disconnected."
-msgstr "Välj server att ansluta dig till"
+msgstr "Anslutningen avbruten."
 
 #: src/game.cpp:1081
 msgid ""
 "There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
 msgstr ""
+"Problem uppstod i skapandet av de filer som behövs för att installera denna 
"
+"kampanj."
 
 #: src/game.cpp:1102
 msgid "Select difficulty level:"
@@ -7598,9 +7591,9 @@
 "(Du måste ha överlevande veteraner från ett tidigare scenario)"
 
 #: src/playturn.cpp:1776
-#, fuzzy
 msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
-msgstr "guld för att kunna återkalla en trupp"
+msgstr ""
+"Du måste ha åtminstone $cost guldstycken för att kunna återkalla en trupp"
 
 #: src/playturn.cpp:1799
 msgid "Dismiss Unit"
@@ -7770,19 +7763,16 @@
 msgstr "Kaotiska trupper"
 
 #: src/reports.cpp:312
-#, fuzzy
 msgid "Owned village"
-msgstr "By"
+msgstr "Kontrollerad by"
 
 #: src/reports.cpp:314
-#, fuzzy
 msgid "Enemy village"
-msgstr "By"
+msgstr "Fientlig by"
 
 #: src/reports.cpp:316
-#, fuzzy
 msgid "Allied village"
-msgstr "Plundrarvätte"
+msgstr "Allierad by"
 
 #: src/show_dialog.cpp:930
 msgid "KB"
@@ -7891,15 +7881,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid "You must have at least"
-#~ msgstr "Du måste ha minst"
-
-#~ msgid "Owned"
-#~ msgstr "Kontrollerad"
-
-#~ msgid "Enemy"
-#~ msgstr "Fiendes"
-
-#~ msgid "Allied"
-#~ msgstr "Allierads"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]