wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-httt.po wesnoth.po wesnot...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-httt.po wesnoth.po wesnot...
Date: Wed, 15 Sep 2004 18:29:43 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/15 22:24:20

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-httt.po wesnoth.po wesnoth-tdh.po 
             wesnoth-trow.po 

Log message:
    Updated Swedish translation (polishing)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.10&tr2=1.11&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth.po.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.13&tr2=1.14&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.13&tr2=1.14&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.10 wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.11
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.10 Tue Sep 14 22:37:41 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po    Wed Sep 15 22:24:20 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-14 19:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-15 23:45+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -33,7 +33,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
-msgstr "Ställd inför ett val"
+msgstr "Ett val måste träffas"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:25
 msgid ""
@@ -65,7 +65,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:120
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-msgstr "Du vill fortfarande slåss mot mig, är det så prinsessa?"
+msgstr "Du vill fortfarande slåss mot mig, är det så, prinsessa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:125
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
@@ -78,8 +78,8 @@
 "barely know where we are. Look to the north...there are orcs about! Look to "
 "the south...there are the hordes of the undead!"
 msgstr ""
-"Det är inte så enkelt! Vi är uppe på marken, men vi är ännu inte 
säkra. Vi "
-"vet knappt var vi är. Titta norrut, där kommer det orcher. Titta söderut, "
+"Det är inte så enkelt! Vi är uppe på marken, men vi är knappast i 
säkerhet. "
+"Vi vet knappt var vi är. Titta norrut, där kommer det orcher. Titta 
söderut, "
 "där är de vandödas horder."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:135
@@ -87,8 +87,8 @@
 "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
 "Princess, or against us?"
 msgstr ""
-"Uppenbart har du rätt, vi måste kämpa oss ut. Är du med oss prinsessa, 
eller "
-"mot oss?"
+"Uppenbart har du rätt. Vi måste kämpa oss ut. Är du med oss, prinsessa, "
+"eller mot oss?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:140
 msgid ""
@@ -96,15 +96,15 @@
 "little longer...but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
 msgstr ""
 "Det är nog i bådas intresse att förbli allierade ett tag till. Men jag 
vill "
-"ha Eldspiran, och en dag kommer jag att ha den."
+"ha Eldspiran, och en dag kommer jag att ha den!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:145
 msgid "Then let us devise a battle plan."
-msgstr "I så fall så måste vi lägga en stridsplan."
+msgstr "I så fall så måste vi lägga upp en stridsplan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:155
 msgid "Well, we got out alive."
-msgstr "Tja... vi tog oss hit levande."
+msgstr "Tja, vi tog oss hit levande."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:160
 msgid ""
@@ -119,21 +119,21 @@
 "get. So if you promise never to come south of the great river, I will spare "
 "your life."
 msgstr ""
-"Nej, jag har funderat... och jag vill egentligen inte döda dig. Jag har vad "
-"jag kom för. Så om du lovar att aldrig mer beträda marken söder om 
denstora "
-"floden, då sparar jag ditt liv?"
+"Nej, jag har funderat... Jag vill egentligen inte döda dig. Jag har vad jag "
+"kom för. Så om du lovar att aldrig mer beträda marken söder om den stora "
+"floden, så skonar jag dig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:170
 msgid ""
 "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
 "Scepter or no Scepter."
 msgstr ""
-"Med all tillbörlig respekt, prinsessan, så är det återigen vi som kommer 
att "
+"Med all tillbörlig respekt, prinsessa, så är det återigen vi som kommer 
att "
 "spara ditt liv, vare sig med eller utan Eldspiran."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:175
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
-msgstr "Vågar du tala så till en kunglig! Vill du bli stekt, Alv?"
+msgstr "Vågar du tala så till en kunglig! Vill du bli stekt, alv?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:180
 msgid ""
@@ -144,8 +144,8 @@
 msgstr ""
 "Vänner, fred! Visserligen är vi ute ur tunnlarna, men vi är knappast 
säkra "
 "ännu. Vi är någonstans i det torra och vilda nordlandet, det är allt vi 
vet. "
-"Se, i norr - orcher, i söder - mörka horder. Vi måste hålla sams för att 
"
-"överleva."
+"Se, i norr - orcher, i söder - mörkerhorder. Vi måste hålla sams för att 
"
+"överleva!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:185
 msgid ""
@@ -162,8 +162,8 @@
 "lies to the east."
 msgstr ""
 "Jag vet var vi är. Detta är floden som människorna kallar Longlier, och 
som "
-"heter Arkan-thoria på mitt folks tungomål. Mitt folks hem ligger österut "
-"härifrån."
+"heter Arkan-thoria på mitt folks uråldriga tungomål. Mitt folks hem ligger 
"
+"österut härifrån."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:200
 msgid ""
@@ -181,16 +181,16 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
-"Vi borde verkligen söka skydd där, furste, men inte genom att färdas 
österut "
-"längs med floden. Dess namn betyder 'Knotornas Flod'. Enorma onda varelser "
-"håller till dess vid dess stränder, dess vatten är otjänligt att dricka 
och "
-"floden passerar Thorias Klippor. Ingen man eller alv har levande tagit sig "
-"förbi Thorias Klippor på många hundra år. Nej prins, vi måste välja en 
annan "
-"väg."
+"Vi borde verkligen söka skydd där, ers nåd, men inte genom att färdas "
+"österut längs med floden. Dess namn betyder 'Knotornas Flod'. Enorma onda "
+"varelser håller till dess vid dess stränder, dess vatten är otjänligt att 
"
+"dricka och floden passerar Thorias klippor. Ingen man eller alv har levande "
+"tagit sig förbi Thorias klippor på många hundra år. Nej, prins, vi måste 
"
+"välja en annan väg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
 msgid "But which way, Kalenz?"
-msgstr "Nå, vilken väg ska vi då ta, Kalenz?"
+msgstr "Vilken väg ska vi då ta, Kalenz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:215
 msgid ""
@@ -219,7 +219,7 @@
 "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
 msgstr ""
-"Det ska vi, prinsessa. Även om du är dottern till vår fiende drottningen, 
så "
+"Det gör vi, prinsessa. Även om du är dottern till vår fiende drottningen, 
så "
 "kommer vi inte skada dig denna gång, ty du har hjälpt oss här."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:235
@@ -228,8 +228,8 @@
 "plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the Walking Dead "
 "where the dreaded swamps await."
 msgstr ""
-"Så, vi måste välja, antingen norrut förbi orcherna och över alvernas "
-"uråldriga snövidder, eller söderut genom arméer av Gående lik och in i 
de "
+"Så, vi måste välja. Antingen norrut förbi orcherna och över alvernas "
+"uråldriga snövidder, eller söderut genom arméer av levande döda och in i 
de "
 "fruktade träsk som ligger där."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
@@ -391,16 +391,16 @@
 msgid ""
 "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
 "hard!"
-msgstr "Så det här är Pärlbukten, det ser ut som om sjöfolket får arbeta 
hårt!"
+msgstr "Så det här är Pärlbukten. Det ser ut som om sjöfolket får arbeta 
hårt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:103
 msgid ""
 "Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should go "
 "around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the mermen!"
 msgstr ""
-"Så ser det verkligen ut, Det verkar även som om de har väldigt många "
-"trupper. Det är bäst att jag går runt bukten och distraherar så många 
jag "
-"kan. Du och resten får rädda sjöfolket."
+"Det gör det verkligen. Det verkar även som om de har väldigt många 
trupper. "
+"Det är bäst att jag går runt bukten och distraherar så många jag kan. Du 
och "
+"resten får rädda sjöfolket."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:108
 msgid "Very well. Be careful!"
@@ -436,7 +436,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:201
 msgid "But...but...how can this be happening to me?"
-msgstr "Men... Men,,, hur kan det här hända mig?"
+msgstr "Men... Men... Hur kan det här hända mig?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:206
 msgid "Who was that idiot?"
@@ -459,12 +459,12 @@
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs!\n"
 "The main cage where they keep most of the mermen is in the south-east!"
 msgstr ""
-"Tack för att ni har befriat oss! Nu kan vi hjälpa er att slåss mot de onda 
"
-"orcherna! Merparten av oss hålls fångna i buren i sydost."
+"Tack för att ni befriade oss! Nu kan vi hjälpa er att slåss mot de onda "
+"orcherna! Merparten av oss hålls fångna i buren i sydost!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:481
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
-msgstr "Död åt orcherna, kom låt oss kriga mot dem tillsammans."
+msgstr "Död åt orcherna! Kom låt oss kriga mot dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:504
 msgid ""
@@ -481,11 +481,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:518
 msgid "Now where is Delfador? I hope he's safe!"
-msgstr "Var är Delfador nu då? Jag hoppas att han är i säkerhet,"
+msgstr "Var är Delfador nu då? Jag hoppas att han är i säkerhet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:529
 msgid "I am perfectly safe, friend!"
-msgstr "Jag är så säker som man kan önska sig."
+msgstr "Jag är så säker som man kan önska sig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:534
 msgid ""
@@ -503,11 +503,11 @@
 "Jag är rädd att det inte finns tid att vila just nu, Konrad. Asheviere har "
 "belägrat Elensefar, och har därmed brutit den hundraåriga pakten mellan "
 "Wesnoth och Elensiska stadsstaten. Om staden faller så kan otaliga andra "
-"länder som kan falla under hennes vinande piska."
+"länder falla under hennes vinande piska!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:545
 msgid "Oh no! What shall we do?"
-msgstr "Oh nej! Vad ska vi göra?"
+msgstr "Åh nej! Vad ska vi göra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:551
 msgid ""
@@ -536,7 +536,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:569
 msgid "But Delfador! I can't do it on my own!"
-msgstr "Men Delfador! Jag kan inte göra det själv."
+msgstr "Men Delfador! Jag kan inte göra det själv!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:579
 msgid "On your own? My lord! We, your loyal soldiers, will support you!"
@@ -547,12 +547,12 @@
 "You will prevail. I have faith in you. Head north. Elensefar is but three "
 "days travel if you make haste."
 msgstr ""
-"Du kommer att klara det, jag har fullt förtroende för dig. Res norrut, "
-"Elensefar är blott tre dagar bort om du färdas snabbt."
+"Du kommer att klara det. Jag har fullt förtroende för dig. Res norrut. Om 
du "
+"färdas snabbt är det blott tre dagars resa till Elensefar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:589
 msgid "Very well. But how do I get there?"
-msgstr "NÃ¥... Men hur tar jag mig dit?"
+msgstr "Då säger vi så. Men hur tar jag mig dit?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:594
 msgid ""
@@ -560,12 +560,12 @@
 "ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between them."
 msgstr ""
 "Det ligger nordväst härifrån, men ett par mil inåt landet från kusten. 
Det "
-"finns två vägar att ta sig dit på, antingen på ett skepp, eller till 
fots. "
-"Varje väg har sina egna faror, så försök ta ett vist beslut."
+"finns två vägar att ta sig dit på, sjövägen eller till fots. Varje väg 
har "
+"sina egna faror. Du måste välja mellan dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:597
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
-msgstr "Sjövägen? Bläh! Jag har varit sjösjuk för sista gången, vi går!"
+msgstr "Sjövägen? Bläh! Jag har varit sjösjuk för sista gången. Vi går!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:602
 msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
@@ -578,7 +578,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:626
 msgid "Safe voyage to you then, Konrad. May the weather be fair."
-msgstr "Säker resa och bra väder till dig, Konrad."
+msgstr "Jag önskar er en säker resa, Konrad. Må vindarna ge er god fart."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:718
 msgid ""
@@ -611,10 +611,10 @@
 "century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the city "
 "falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
 msgstr ""
-"Jag har med mig illavarslande nyheter: Asheviere belägrar Elensefar. Detta "
-"har rivit upp den hundraåriga fredsavtalet mellan Wesnoth och stadsstaten "
-"Elensefar. Om staden faller så finns det inget sätt att veta hur många 
andra "
-"länder som som hon kommer att sluka med hull och hår."
+"Jag har med mig illavarslande nyheter. Asheviere belägrar Elensefar, och har 
"
+"genom detta brutit den hundraåriga fredsavtalet mellan Wesnoth och "
+"stadsstaten Elensefar. Om staden faller så kan otaliga andra länder falla "
+"under hennes vinande piska! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:747
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
@@ -740,8 +740,9 @@
 "to take you to safety."
 msgstr ""
 "Förhoppningsvis kan vi hålla dem undan med er hjälp. Men ni får inte 
dröja "
-"kvar här för länge; er överlevnad är ännu viktigare för vår sak än 
hamnens "
-"fördelar. Vi väntar ett skepp om två dagar; det kan ju föra er i 
säkerhet."
+"kvar här för länge, för er överlevnad är ännu viktigare för vår sak 
än "
+"hamnens fördelar. Vi väntar ett skepp om två dagar, det kan föra er i "
+"säkerhet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:140
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
@@ -752,7 +753,7 @@
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many mages."
 msgstr ""
-"Ja, vi seglar till Anduins ö, mitt hem, Konrad, och hem för många magiker."
+"Ja, vi seglar till Anduins ö, mitt hem, Konrad, och hemmet för många 
magiker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:150
 msgid ""
@@ -760,8 +761,8 @@
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
 "horsemen."
 msgstr ""
-"Jag sänder några av mina ryttare till din tjänst. I erbjuder dig mitt 
stöd, "
-"och mina mäns stöd - från och med nu så kan du rekrytera ryttare."
+"Jag sänder några av mina ryttare till din tjänst. Jag erbjuder dig mitt "
+"stöd, och mina mäns stöd - från och med nu kan du rekrytera ryttare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:155
 msgid ""
@@ -781,14 +782,12 @@
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
 msgstr ""
 "Alverna är en mäktig ras, Konrad, mäktigare än mitt eget folk vanligtvis "
-"vill erkänna. \n"
-"Men ryttare har en annan sorts styrka. De kan inte attackera på avstånd, 
men "
-"kan storma in i striden, och då orsaka dubbel skada, även om de tar dubbel "
-"skada om motattacken träffar. \n"
-"De är lagenliga, vilket innebär att de kämpar bättre på dagen och sämre 
på "
-"natten. \n"
-"I öppen terräng finns det ingen bättre trupp än ryttare, men i mer 
kuperad "
-"terräng är alver bättre."
+"vill erkänna. Men ryttare har en annan sorts styrka. De kan inte attackera "
+"på avstånd, men kan storma sina fiender och på så vis orsaka dubbel 
skada, "
+"även om de tar dubbel skada om fiendens motattack träffar. De är 
lagenliga, "
+"vilket innebär att de kämpar bättre på dagen och sämre på natten. I 
öppen "
+"terräng finns det ingen bättre trupp än ryttare, men i mer kuperad 
terräng "
+"är alver bättre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:165
 msgid ""
@@ -796,7 +795,7 @@
 "units from past battles to help you fight again."
 msgstr ""
 "Rekrytera dina trupper med eftertanke, Konrad, och glöm inte att du kan "
-"återkalla erfarna trupper från gångna strider."
+"återkalla erfarna trupper från tidigare strider."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:183
 msgid ""
@@ -819,7 +818,7 @@
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
 msgstr ""
-"Tack för all hjälp vänner! Skeppet anländer snart, och tar er till 
Anduin."
+"Tack för all hjälp, vänner. Skeppet anländer snart, och tar er till 
Anduin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:255
 msgid "We should embark now."
@@ -831,7 +830,7 @@
 "the forces of the Dark Queen."
 msgstr ""
 "Vi önskar er en säker överfärd, vänner. Lita på att vi aldrig kommer 
att ge "
-"upp inför den Mörka Drottningens styrkor."
+"upp inför den mörka drottningens styrkor."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:271
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
@@ -870,7 +869,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:99
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-msgstr "Här är den stora vägkorsningen, vi ska gå nordost."
+msgstr "Här är den stora vägkorsningen. Vi måste gå nordost."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:104
 msgid ""
@@ -878,28 +877,28 @@
 "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
 "travel them."
 msgstr ""
-"Akta, skogen är inte säker! Dessa vägar spelar stor roll i Ashevieres "
-"strategi, och hon har hyrt in orcher för att vakta dem. Vi kommer att 
behöva "
-"slåss för att kunna färdas på dem."
+"Tag er i akt! Skogen är inte säker! Dessa vägar är mycket viktiga för "
+"Ashevieres strategi, och hon har hyrt in orcher för att vakta dem. Vi kommer 
"
+"att behöva slåss för att kunna färdas på dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:109
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
-msgstr "Då ska vi slåss. Sätt igång."
+msgstr "Då ska vi slåss. Sätt igång!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:129
 msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
-msgstr "Segern är vår, låt oss fortsätta nordost."
+msgstr "Segern är vår. Låt oss fortsätta nordost!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:153
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
-msgstr "Håll er till stigen, skogen här är inte säker!"
+msgstr "Håll er till stigen! Kullarna här är inte säkra!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:177
 msgid ""
 "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
 msgstr ""
-"Se upp i skogen, det finns många orcher som gömmer sig där och förbereder 
"
-"ett bakhåll."
+"Se upp i kullarna! Det finns många orcher som gömmer sig där och 
förbereder "
+"bakhåll!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
@@ -941,7 +940,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:153
 msgid "Then we must make it to that tunnel!"
-msgstr "Vi måste komma fram till den gruvgången i så fall!"
+msgstr "Vi måste hinna fram till den gruvgången i så fall!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:169
 msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
@@ -950,18 +949,19 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:174
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
 msgstr ""
-"Jag är osäker på om jag vill gå in, det kommer vara så svårt i 
mörkret."
+"Jag är osäker på om jag vill gå in. Det kommer vara så svårt i 
mörkret!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:179
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
-msgstr "Det finns ingen tid struntprat eller någon sorts dröjsmål, framåt!"
+msgstr ""
+"Det finns ingen tid för struntprat eller dröjsmål av något slag. Framåt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:201
 msgid ""
 "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
 "without rest. More will surely come!"
 msgstr ""
-"Vi har besegrat de äckliga orcher som vaktade detta land, men vi måste "
+"Vi har besegrat de äckliga orcherna som vaktade detta land, men vi måste "
 "omedelbart fortsätta. Det kommer säkerligen flera!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:206
@@ -969,12 +969,12 @@
 "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
 "the best way to enter!"
 msgstr ""
-"Mycket riktigt, vi får inte dröja. Jag kommer ihåg nu, gruvorna i nordost 
är "
-"bästa platsen att gå in."
+"Mycket riktigt, vi får inte dröja. Jag minns nu, gruvorna i nordost är 
bästa "
+"platsen att gå in!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:211
 msgid "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
-msgstr "Men Konrads sällskap var inte ensamma med att gå in i gruvorna..."
+msgstr "Men Konrads sällskap var inte ensamma om att gå in i gruvorna..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:245
 msgid ""
@@ -982,16 +982,16 @@
 "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
 "mines, which lie ahead of us!"
 msgstr ""
-"Puuh! Vi har tagit oss igenom bergens farofyllda dimma, och nu ligger kaos "
-"framför oss! Kom nu, mannar! Vi måste ta oss till gruvorna, som ligger där 
"
-"framför oss!"
+"Puh! Vi har tagit oss igenom bergens farofyllda dimma, och nu ligger allt "
+"detta kaos framför oss! Kom nu, mannar! Vi måste ta oss till gruvorna, som "
+"ligger där framför oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:257
 msgid ""
 "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
 "towers!"
 msgstr ""
-"Dvärgarnas försvar verkar ha varit starkt. Titta på de där tornruinerna!"
+"Dvärgarnas försvar måste ha varit starkt. Titta på de där tornruinerna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:262
 msgid ""
@@ -1003,7 +1003,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:282
 msgid "Ruarrrrr!!!"
-msgstr "Vrååål!!!"
+msgstr "Ruarrrrr!!!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:287
 msgid "A monster was hiding in that lake!"
@@ -1019,39 +1019,39 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:311
 msgid "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
-msgstr "Äntligen, det här är ingången till dvärgariket."
+msgstr "Äntligen, här är ingången till dvärgariket."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:316
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
-msgstr "Allt jag kan se är ruiner och fattiga byar."
+msgstr "Allt jag ser är ruiner och fattiga byar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:321
 msgid ""
 "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are now "
 "held in slavery by the orcs."
 msgstr ""
-"De fattiga byborna som bodde här en gång, och byteshandlade med dvärgarna, 
"
-"är alla i slaveri hos orcherna nu."
+"De fattiga byborna som bodde här en gång och byteshandlade med dvärgarna 
är "
+"alla i slaveri hos orcherna nu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:326
 msgid "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
-msgstr "I slaveri hos orcherna, vi måste befria dem!"
+msgstr "I slaveri hos orcherna? Vi måste befria dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:331
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retreive the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
 msgstr ""
-"Det vore inte så klokt, vårt uppdrag är att återhämta Eldspiran. Om 
dröjer "
-"kvar här, så kommer horder med orcher att omringa oss."
+"Det vore inte så klokt, vårt uppdrag är att återhämta Eldspiran. Om vi "
+"dröjer kvar här, så kommer horder med orcher att omringa oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:336
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Defaldor. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
 msgstr ""
-"Konrad, lyssna på Delfador. Vi skall återvända och befria länderna här 
från "
-"orchernas förtryck, det svär jag."
+"Konrad, lyssna på Delfador. Vi kommer att återvända och befria dessa 
länder "
+"från orchernas förtryck."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:341
 msgid "This does not please me, but I will listen to your advice."
@@ -1062,17 +1062,17 @@
 "My uncle used to smuggle...err...I mean...trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
-"Min morbror brukade smuggla..hmm...jag menar...sälja mat till dvärgarna. 
Han "
-"kunde forsla vagnar lastade med säd rakt förbi de fula orcherna utan att de 
"
-"märkte ett enda dugg."
+"Min morbror brukade smuggla...hrm...jag menar...sälja mat till dvärgarna. "
+"Han kunde forsla vagnar lastade med säd rakt framför näsan på de fula "
+"orcherna utan att de märkte ett enda dugg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:365
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
-msgstr "Han måste vara gömd i en av de här byarna."
+msgstr "Han måste gömma sig i en av de här byarna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:439
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr "Haw! Min brorsdotters vänner är mina vänner också."
+msgstr "Ha! Min brorsdotters vänner är mina vänner också."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
@@ -1084,21 +1084,21 @@
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
-"Var hälsade, och välkomna till vår huvudstad. Ni är privilegierade, det 
har "
-"gått ett halvt århundrade, en generation för er ras, sedan någon 
människa "
-"har ansetts som en sådan vän till alverna att han släppts in här."
+"Var hälsade, och välkomna till vår huvudstad. Ni bör känna er hedrade. 
Det "
+"har gått ett halvt århundrade, en generation för er ras, sedan någon "
+"människa har ansetts som en sådan vän till alverna att han släppts in 
här."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:86
 msgid "We are indeed honored."
-msgstr "Vi är verkligen ärade."
+msgstr "Vi är verkligen hedrade."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:91
 msgid ""
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
-"Jag kan också säga att ni är ärade. Det har varit mycket länge sedan ni 
hade "
-"nöjet att ha en prinsessa av Wesnoth hos er."
+"Man kan också säga att det är ni som är hedrade. Det har varit mycket 
länge "
+"sedan ni hade nöjet att ha en prinsessa av Wesnoth hos er."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
@@ -1113,8 +1113,8 @@
 "Yes...you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I apologize "
 "for my discourtesy."
 msgstr ""
-"Ja...du har rätt, sir. Det är jag som är ärad av att vara här, och jag 
ber "
-"om ursäkt för mitt oartiga uppförande."
+"Ja... Du har rätt, herre. Det är jag som är ärad av att vara här, och 
jag "
+"ber om ursäkt för mitt oartiga uppförande."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:106
 msgid ""
@@ -1137,7 +1137,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
 msgstr ""
-"Förlåt mig, Alv, men jag är rädd att jag inte kommer ihåg vårt tidigare 
möte."
+"Förlåt mig, alv, men jag är rädd att jag inte kommer ihåg vårt tidigare 
möte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:121
 msgid ""
@@ -1157,8 +1157,8 @@
 "Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been an "
 "infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
-"Räddat honom från min mor? Men för nitton år sedan var Konrad bara ett "
-"spädbarn! Vad talar du egentligen om?"
+"Räddade honom från min mor? Men för nitton år sedan var Konrad bara ett "
+"spädbarn! Vad talar du om egentligen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
@@ -1175,20 +1175,20 @@
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
 msgstr ""
-"Lät hon mörda dem? Fanns det andra också, inte bara Konrad? Du kan väl 
inte "
-"tala sanning. Parandra, vad säger du?"
+"Lät hon mörda dem? Fanns det andra också, inte bara Konrad? Du kan väl 
ändå "
+"inte tala sanning! Parandra, vad säger du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:146
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
 msgstr ""
-"Prinsessa, när Delfador den Store säger att Drottningmodern Asheviere gav "
+"Prinsessa, när Delfador den Store säger att drottningmodern Asheviere gav "
 "befallningen att mörda Wesnoths prinsar, så talar han sanning."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:151
 msgid "And what say you, Elf-king?"
-msgstr "Och vad säger du, Alvkung?"
+msgstr "Och vad säger du, alvkung?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:156
 msgid ""
@@ -1198,9 +1198,9 @@
 "around her."
 msgstr ""
 "Jag såg det inte själv, prinsessa, men jag har hört många tillförlitliga 
"
-"rapporter. Asheviere har verkligen prinsarnas blod på sina händer. Hon har "
-"också tillåtit orcherna att förhärja landen, och har tappat all respekt 
för "
-"folken runt om kring henne."
+"rapporter. Asheviere har prinsarnas blod på sina händer. Hon har också "
+"tillåtit orcherna att härja fritt i länderna, och tappat all respekt för "
+"folken omkring henne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:167
 msgid ""
@@ -1209,7 +1209,7 @@
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
 msgstr ""
 "Nå, det är därför som jag måste ta Spiran. Jag skall återvända, och 
folket "
-"kommer att välkomna mig som Drottning. Jag kommer att regera rättvist. Min "
+"kommer att välkomna mig som drottning. Jag kommer att regera rättvist. Min "
 "mor är blott drottningmoder. Tronen är rättmätigt min, och med Spiran kan 
"
 "jag bevisa det."
 
@@ -1228,10 +1228,10 @@
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "advisor and counselor, Delfador"
 msgstr ""
-"Nå, jag har Spiran. Jag skall återvända och folket kommer att välkomna 
mig "
-"som Drottning. Min mor är enbart drottningmoder. Tronen är rättmätigt 
min, "
-"och jag skall regera från den rättvist. Kanske jag till och med kommer att "
-"invitera dig att bli min rådgivare, Delfador"
+"Nå, jag har Spiran! Jag skall återvända och folket kommer att välkomna 
mig "
+"som drottning. Min mor är enbart drottningmoder. Tronen är rättmätigt 
min, "
+"och jag skall regera rättvist. Kanske jag till och med kommer att acceptera "
+"dig som min rådgivare, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid ""
@@ -1250,7 +1250,8 @@
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
 msgstr ""
-"Om det krävs, prinsessa, så kommer jag att be Konrad att duellera dig om 
den."
+"Om det krävs, prinsessa, så kommer jag att be Konrad att duellera med dig 
om "
+"den."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:199
 msgid ""
@@ -1272,11 +1273,11 @@
 msgstr ""
 "Delfador, du har uppfostrat Konrad till en skicklig, vis, ärbar och rättvis 
"
 "man. En krigare som har respekt och som uppskattar fred. Ändå är tronen 
inte "
-"hans plats. Du vet vad jag talar om, Delfador."
+"hans. Du vet vad jag talar om, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:217
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
-msgstr "Men det gör jag inte! Vad menar du, Parandra?"
+msgstr "Men det gör inte jag! Vad menar du, Parandra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:222
 msgid ""
@@ -1284,7 +1285,7 @@
 "and claim the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
 "Med tiden kommer allt att avslöjas, sköna prinsessa. För tillfället bör 
du "
-"gå och kräva Wesnoths tron."
+"gå och göra anspråk på Wesnoths tron."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:227
 msgid ""
@@ -1292,9 +1293,9 @@
 "speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not best "
 "have the throne."
 msgstr ""
-"Parandra, det du säger kan verka rätt, men så länge som du och jag inte "
-"talar om för någon det som vi vet, så ser jag ingen anledning till varför 
"
-"inte Konrad skulle ha tronen."
+"Parandra, det du säger kan verka rätt för vissa, men så länge som du och 
jag "
+"inte talar om för någon det som vi vet, så ser jag ingen anledning till "
+"varför inte Konrad skulle ha tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:232
 msgid ""
@@ -1303,12 +1304,12 @@
 "should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure of it."
 msgstr ""
 "Du har så ofta rätt, Delfador, och ingen människa i världen är din like 
i "
-"visdom. Men i denna frågan så har du fel. Li'sar är arvingen, Hon borde "
-"bestiga tronen. Nu har jag mött henne själv, och är säker på detta."
+"visdom. Men i denna fråga så har du fel. Li'sar är arvingen. Hon borde ta "
+"tronen. Nu när jag har mött henne själv så är jag säker på detta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:237
 msgid "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
-msgstr "Skall hon göra anspråk på tronen och inte jag? Vad skall jag då 
göra?"
+msgstr "Skall hon göra anspråk på tronen och inte jag? Vad skall då jag 
göra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:242
 msgid ""
@@ -1316,16 +1317,16 @@
 "not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
 "think that now you would follow her even to the ends of the earth."
 msgstr ""
-"Li'sar bör bli Drottning, men du skall gå med henne. Jag tror, faktiskt att 
"
+"Li'sar bör bli drottning, men du skall gå med henne. Jag tror faktiskt att "
 "vi inte skulle kunna få dig till något annat. Jag har sett hur du ser på "
-"henne, Konrad. Jag tror att du nu skulle följa henne ända till världens 
ände."
+"henne, Konrad. Jag tror att du nu skulle följa henne till världens ände."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
 msgid ""
 "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
 msgstr ""
-"Med all vederbörlig respekt, ers nåd, hon är min kusin. Det är inget 
mellan "
-"oss!"
+"Med all vederbörlig respekt, ers nåd, hon är min kusin. Det finns inget "
+"mellan oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:252
 msgid ""
@@ -1360,7 +1361,7 @@
 "king."
 msgstr ""
 "Det är för landets bästa. Om det är nödvändigt så kommer jag att 
slåss mot "
-"henne, Alvkung."
+"henne, alvkung."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:277
 msgid ""
@@ -1369,14 +1370,15 @@
 "here for a time, and then go forth with them."
 msgstr ""
 "Jag känner att denna dam talar sanning. Delfador, även om jag vet att du "
-"inte håller med, så är de ord som Elandiras dotter Parandras yttrat visa. "
+"inte håller med, så är de ord som Parandra, Elandiras dotter, yttrat visa. 
"
 "Vila här ett slag, och ge dig sedan av tillsammans med dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:282
 msgid ""
 "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
 msgstr ""
-"Och du har tillbringat en tid här med oss, Kliadas son Kalenz, vad tycker 
du?"
+"Och du har tillbringat en tid här med oss, Kalenz, Kliadas son, vad tycker "
+"du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:287
 msgid ""
@@ -1385,11 +1387,11 @@
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
-"Jag har hört visa ord här idag, Delfador. Tillsammans med Li'sar har vi 
gått "
-"igenom de mest prövande tider, och vi har riskerat både liv och hälsa "
+"Visa ord har yttrats här idag, Delfador. Tillsammans med Li'sar har vi gått 
"
+"igenom de mest prövande av tider, och vi har riskerat både liv och hälsa "
 "tillsammans med henne. Ändock har vi alla både liv och hälsa i behåll. 
Hon "
 "är oerfaren, och lider ännu av ungdomens övermod, men med tiden så kommer 
"
-"hon att bli en god Drottning."
+"hon att bli en god drottning."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:292
 msgid ""
@@ -1398,7 +1400,7 @@
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
 "Så, Alvernas Råd har talat. Men vilken väg skall vi välja? Abez vad är 
inte "
-"farbart, då det säkerligen är vaktat av många män."
+"farbart, då det säkerligen är noggrant vaktat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:297
 msgid ""
@@ -1407,10 +1409,10 @@
 "there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
 "off guard."
 msgstr ""
-"Det finns ytterligare en väg tillbaka till Wesnoth: över drakarnas berg och 
"
-"genom den mörka dalen. Då når du Österns land, och därifrån kan du 
återvända "
-"till Wesnoth och överraska den Mörka Drottningen, hon väntar sig er inte "
-"från det hållet."
+"Det finns ytterligare en väg tillbaka till Wesnoth: österut över drakarnas 
"
+"berg och genom den mörka dalen. Från länderna i öst kan ni återvända 
till "
+"Wesnoth och överraska den mörka drottningen. Hon väntar sig er inte från 
det "
+"hållet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:302
 msgid ""
@@ -1427,8 +1429,8 @@
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
 "Ingen har sett någon drake i de bergen på många år, men de har kvar sitt "
-"gamla namn. Men, den vägen kommer att vara farlig. Finns det verkligen inte "
-"någon annan väg att ta?"
+"gamla namn. Men ändå, den vägen kommer att vara farlig. Finns det 
verkligen "
+"inte någon annan väg att ta?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:312
 msgid ""
@@ -1437,8 +1439,8 @@
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
 "Alla vägar är farliga, men längs denna väg finns visst hopp. Vila nu, och 
ge "
-"er sedan av, vänner. Hittills har Fru Fortuna varit på er sida, även om ni 
"
-"genomgått stora faror. Måhända kommer hon att förbli på er sida."
+"er sedan av, vänner. Hittills har lyckan stått er bi, även om ni 
genomgått "
+"stora faror. Måhända kommer hon att förbli på er sida."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
@@ -1468,24 +1470,23 @@
 "whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring "
 "about their ruin."
 msgstr ""
-"Fjorton år efter Asheviere tog makten så riktade hon sin uppmärksamhet mot 
"
-"alverna, vilka hon avskydde. Hon hyrde in orchiska legoknektar som skickades "
-"för att bringa alverna till ruinens brant."
+"Fjorton år efter att Asheviere tagit makten så riktade hon sin 
uppmärksamhet "
+"mot alverna, vilka hon avskydde. Hon hyrde in orchiska legoknektar som "
+"skickades för att bringa alverna till ruinens brant."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:193
 msgid ""
 "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What shall "
 "we do?"
-msgstr "Mäster Delfador, orcherna kommer från alla håll. Vad ska vi göra?"
+msgstr "Mäster Delfador! Orcherna kommer från alla håll! Vad ska vi göra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:198
 msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
-msgstr "De är för många att kämpa mot, alldeles för många, vi måste 
fly."
+msgstr "De är för många att kämpa mot, alldeles för många. Vi måste 
fly!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:203
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr ""
-"Varthän? Detta är det enda hem vi känner. Vad kommer att hända med 
alverna?"
+msgstr "Varthän? Detta är vårt enda hem! Vad kommer att hända med alverna?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:208
 msgid ""
@@ -1502,9 +1503,9 @@
 "us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I will "
 "protect you!"
 msgstr ""
-"Vi ger oss av norrut. Kanske kan vi nå Anduins ö. Där kommer du vara i "
+"Vi ger oss av norrut. Kanske kan vi nå Anduins ö. Där kommer vi vara i "
 "säkerhet. Konrad, vi måste rekrytera några alver för att hjälpa oss, och 
du "
-"måste ta dig till vägskylten i nordväst. Jag kommer att beskydda dig!"
+"måste ta dig till vägskylten i nordväst. Jag skall beskydda dig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:218
 msgid "Very well, let us hurry!"
@@ -1536,7 +1537,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:248
 msgid "Be careful, Konrad! Guard him well, Delfador!"
-msgstr "Var försiktig, Konrad! Vakta honom väl Delfador!"
+msgstr "Var försiktig, Konrad! Vakta honom väl, Delfador!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:253
 msgid "And so it has begun!"
@@ -1646,15 +1647,14 @@
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
-"Och så var den Mörka drottningens styre till ända, och Li'sar, Haldrics "
-"dotter, kröntes till drottning över Wesnoth, och innehavare av Eldspiran, "
-"som hon skulle ge i arv till sina efterföljare."
+"Och så var den mörka drottningens styre till ända, och Li'sar, Haldrics "
+"dotter, kröntes till drottning över Wesnoth och rättmätig innehavare av "
+"Eldspiran, som hon skulle ge i arv till sina efterföljare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
 msgstr ""
-"Hon regerade länge och väl, och ställde till rätta allt ont som hennes 
mor "
-"gjort."
+"Hon regerade länge och väl, och ställde till rätta sin moders onda dåd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
@@ -1672,7 +1672,7 @@
 msgstr ""
 "Den unge prinsen Konrads kvarlevor återbördades från alverna, och 
begravdes "
 "i den kungliga gravkammaren i Weldyn, och varje vecka besökte Konrad hans "
-"grav varje vecka för att visa sin aktning och respekt."
+"grav för att visa sin aktning och respekt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
@@ -1681,8 +1681,8 @@
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
 "Delfador blev Förste rådgivare till Li'sar, och vägledde henne i de allra "
-"viktigaste statsgöromål. Han levde ett långt och gott liv, och fick sedan 
en "
-"statsbegravning i den kungliga gravkammaren i Weldyn."
+"viktigaste statsgöromålen. Han levde ett långt och gott liv, och fick 
sedan "
+"en statsbegravning i den kungliga gravkammaren i Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
@@ -1720,7 +1720,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
-msgstr "Vråååål!"
+msgstr "Ruaarrrrrrrr!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:201
 msgid "What is that?"
@@ -1743,15 +1743,15 @@
 "If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue "
 "north to seek help from the northern Dwarves."
 msgstr ""
-"Vi måste fortsätta norrut, vi måste få hjälp av norddvärgarna om vi ska 
ha "
-"någon chans att komma in i Knalga."
+"Vi måste fortsätta norrut och få hjälp av norddvärgarna om vi ska ha 
någon "
+"chans att komma in i Knalga."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:235
 msgid ""
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul imposter."
 msgstr ""
-"Jag kan inte tro mina ögon, de kom undan. Vi måste förfölja dem. Efter 
dem, "
+"Jag kan inte tro mina ögon. De kom undan! Vi måste förfölja dem. Efter 
dem, "
 "mannar! Vi måste också korsa floden! Vi kommer att mötas igen, du lömska "
 "bedragare."
 
@@ -1765,7 +1765,7 @@
 "difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
 "winter, then so be it!"
 msgstr ""
-"Det ser sannerligen ut som om hon kommer att försöka, men sjöodjuren 
kommer "
+"Det ser sannerligen ut som att hon kommer att försöka, men sjöodjuren 
kommer "
 "att göra det svårt för henne. Vi måste fortsätta. Om hon kommer över 
innan "
 "vintern så är det inte så mycket vi kan göra åt saken."
 
@@ -1809,7 +1809,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:292
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
 msgstr ""
-"Ända tills kungens son, mitt i stridens hetta, vände sig mot sin egen kung!"
+"Ända tills kungens son, mitt i stridens hetta, vände sig mot sin egen far!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:297
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
@@ -1821,9 +1821,9 @@
 "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no "
 "further hope on that day."
 msgstr ""
-"När jag såg att kungen var förrådd och hans banér föll, flydde jag 
striden. "
-"Det kan ha varit vishet eller feghet, men jag flydde när jag förstod att vi 
"
-"inte hade någon möjlighet att segra den dagen."
+"När jag såg att kungen var förrådd och hans banér föll, så flydde jag "
+"striden. Det kan ha varit vishet eller feghet, men jag flydde när jag "
+"förstod att vi inte hade någon möjlighet att segra den dagen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:307
 msgid ""
@@ -1831,7 +1831,7 @@
 "though you never talked about it."
 msgstr ""
 "Ah, men alverna har alltid sagt att du dödade prinsen, Delfador, även om du 
"
-"aldrig själv nämnde det."
+"aldrig själv har talat om det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:312
 msgid "That foolish boy killed himself."
@@ -1848,8 +1848,8 @@
 "the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at me, "
 "slashing wildly. I had little choice but to end his life."
 msgstr ""
-"Jag uppbringade män för att slåss mot förrädar-kungen och förstås mot "
-"Asheviere, för det var hon som låg bakom allt det här. Vi var i numerärt "
+"Jag uppbringade män för att slåss mot förrädarkungen, och mot Asheviere "
+"förstås, för det var hon som låg bakom allt det här. Vi var i numerärt "
 "underläge, kanske fyra mot en. I stridens hetta stormade den dåraktiga "
 "pojken mot mig, bindgalet svingandes sitt svärd. Jag hade inget annat val 
än "
 "att döda honom."
@@ -1882,7 +1882,7 @@
 "lands! We will slaughter them by the river's edge!"
 msgstr ""
 "Se! Några söderlänningar, män från Wesnoth, försöker korsa floden! Vi 
ska "
-"minsann slakta dem i vattenbrynet."
+"minsann slakta dem i vattenbrynet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:347
 msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
@@ -1896,10 +1896,10 @@
 "like rats! Look to the west! Asheviere has a border fort, and it seems to be "
 "full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
 msgstr ""
-"Vintern kommer med stormsteg, vi har bara några dagar på oss att korsa "
-"floden. Nästa bro är långt uppströms. Att vara fångade på södra 
stranden nät "
+"Vintern kommer med stormsteg. Vi har bara några dagar på oss att korsa "
+"floden. Nästa bro är långt uppströms. Att vara fångade på södra 
stranden när "
 "vintern kommer vore självmord. Asheviere skulle döda oss som råttor! Se "
-"västerut! Asheviere har ett gränsfort här, och det verkar vara fyllt av "
+"västerut! Asheviere har ett gränsfort här, och det verkar vara fullt av "
 "soldater! Nu är goda råd dyra!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:357
@@ -1907,8 +1907,8 @@
 "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are trying "
 "to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, men!"
 msgstr ""
-"Där är de, så det är sant att de lurade de vandöda. Nu försöker de 
lämna "
-"Wesnoth. Vi kan inte låta dem korsa floden, efter dem, mannar!"
+"Där är de! Så det är sant att de lurade de vandöda. Nu försöker de 
lämna "
+"Wesnoth. Vi kan inte låta dem korsa floden. Efter dem, mannar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:362
 msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
@@ -1954,7 +1954,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:166
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
-msgstr "Vad är det här för ställe? Det där är verkligen ett högt berg!"
+msgstr "Vad är det här för ställe? Det där var verkligen ett stort berg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:171
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
@@ -1974,29 +1974,29 @@
 "prove dangerous...and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
 "we do, we must pass by this place."
 msgstr ""
-"Vi skulle kunna försöka, men vi måste vara försiktiga. Det kan vara 
väldigt "
-"farligt att störa griparna...men sådana riddjur skulle vara mycket "
-"användbara senare. Hur vi än gör så måste vi passera berget."
+"Vi kan försöka, men vi måste vara försiktiga. Det kan vara väldigt 
farligt "
+"att störa griparna... Men sådana riddjur skulle vara oss till stor hjälp "
+"senare. Hur vi än gör så måste vi passera berget."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:186
 msgid "Well, let's start climbing the mountain!"
-msgstr "Nå, låt oss börja klättra."
+msgstr "Nå, låt oss börja klättra!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:195
 msgid ""
 "It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
 "Once again the Queen opposes us!"
 msgstr ""
-"Det verkar som om vi inte är de enda som är intresserade av Gripberget... 
än "
-"en gång så skickar drottningen trupper mot oss."
+"Det verkar som att vi inte är de enda som är intresserade av det här 
berget. "
+"Ännu en gång skickar drottningen trupper mot oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:200
 msgid "Quickly, men! Onward!"
-msgstr "Fort, soldater framåt!"
+msgstr "Fort, mannar! Framåt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:209
 msgid "We have defeated them! Now what do we do?"
-msgstr "Vi har besegrat dem, vad ska vi göra nu?"
+msgstr "Vi har besegrat dem! Vad ska vi göra nu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:214
 msgid ""
@@ -2005,16 +2005,16 @@
 "continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
 msgstr ""
 "Vi måste fortsätta norrut. Det är för sent att återvända till Elensefar 
"
-"eller Anduin innan vintern är över oss. Vi måste alltså korsa den stora "
-"floden och vidare till dvärgariket. Kom låt oss fortsätta!"
+"eller Anduin innan vintern är över oss. Vi måste korsa den stora floden 
och "
+"vidare till dvärgariket. Kom, låt oss fortsätta!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:225
 msgid ""
 "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will serve "
 "us. Then we can hire gryphon riders!"
 msgstr ""
-"Med de här gripäggen borde vi ha möjlighet att föda upp egna gripar, som "
-"kommer att tjäna oss. Då kan vi börja hyra in gripryttare."
+"Med de här gripäggen borde vi ha möjlighet att föda upp egna gripar, som 
kan "
+"tjäna oss. Då kan vi börja leja gripryttare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:235
 msgid ""
@@ -2026,7 +2026,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:242
 msgid "Let us continue onward!"
-msgstr "Låt oss fortsätta vidare!"
+msgstr "Låt oss fortsätta!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:4
 msgid "Hasty Alliance"
@@ -2058,7 +2058,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:90
 msgid "I am not sure of the way. Let me think for a moment."
-msgstr "Jag är inte säker, låt mig tänka ett ögonblick."
+msgstr "Jag är inte säker. Låt mig tänka ett ögonblick."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:148
 msgid "En garde!"
@@ -2070,7 +2070,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:158
 msgid "Tracking you down, of course! You have escaped me for the last time!"
-msgstr "Letar upp dig så klart! Du har flytt för sista gången!"
+msgstr "Letar upp dig, så klart! Du har flytt för sista gången!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:163
 msgid ""
@@ -2094,7 +2094,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:291
 msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
-msgstr "Överraskning! Nu ska ni dö era solälskare!"
+msgstr "Överraskning! Dö, era solälskare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
 msgid ""
@@ -2102,7 +2102,7 @@
 "would lead to doom for us all!"
 msgstr ""
 "Nu är vi omringade! Vill du fortfarande slåss med oss, prinsessa? Det 
skulle "
-"sannerligen leda till att vi alla dör."
+"sannerligen leda till att vi alla dör!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:301
 msgid ""
@@ -2110,26 +2110,26 @@
 "until we return to the surface. Agreed?"
 msgstr ""
 "Vi har uppenbarligen inget annat val än att hjälpa varandra. Tills vi 
kommer "
-"upp till ytan så slåss vi sida vid sida, OK?"
+"upp till ytan så slåss vi sida vid sida, Överens?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:306
 msgid ""
 "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall all "
 "perish together, Princess."
 msgstr ""
-"Nåja, jag lovar att du kommer att nå markytan, eller att vi alla går under 
"
+"Nåväl, jag lovar att du kommer att nå markytan, eller att vi alla går 
under "
 "tillsammans, prinsessa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:311
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
-msgstr "Men så fort vi undkommit detta hål, så skall vi göra upp."
+msgstr "Men så fort vi undkommit detta hål, så skall vi göra upp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:322
 msgid ""
 "Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's continue "
 "together. What do you say?"
 msgstr ""
-"Så, vi har hjälpt varandra att överleva än så länge, prinsessa. Låt 
oss "
+"Så, vi har hjälpt varandra att överleva så här långt, prinsessa. Låt 
oss "
 "fortsätta tillsammans. Vad tycker du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:327
@@ -2137,8 +2137,8 @@
 "Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we not? "
 "Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
 msgstr ""
-"Ja, det gör vi. Vi bestämde att ta oss ut ur de här grottorna tillsammans, 
"
-"så då gör vi det! Här är min börs, den är fylld med guld."
+"Ja. Vi bestämde att vi skulle ta oss ut ur de här grottorna tillsammans, 
så "
+"då gör vi det! Här är min börs, den är fylld med guld."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:332
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
@@ -2146,12 +2146,12 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:347
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
-msgstr "Tack så mycket, prinsessa, kom låt oss finna Eldspiran nu, mannar!"
+msgstr "Tack så mycket, prinsessa. Kom mannar! Låt oss finna Eldspiran!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:370
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:25
 msgid "I can't believe it should end like this!"
-msgstr "Jag trodde aldrig att det skulle sluta så här."
+msgstr "Jag trodde aldrig att det skulle sluta så här!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/High_King_at_Sea.cfg:4
 msgid "High King at Sea"
@@ -2199,13 +2199,13 @@
 "Ashievere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
 "Vi har fredliga avsikter! Vi söker ert stöd i kampen mot den onda "
-"Drottningmodern Asheviere."
+"drottningmodern Asheviere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:129
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
 msgstr ""
-"Vi kommer inte att ansluta oss till er. Ni, som leds av ungdomar och en "
-"gammal man."
+"Vi kommer inte att ansluta oss till er. Ni som leds av ungdomar och en "
+"Ã¥ldring."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:133
 msgid ""
@@ -2244,8 +2244,8 @@
 "you against the Queen."
 msgstr ""
 "Stopp! Jag kan inte tro mina ögon! Ni har besegrat oss! Ni är sannerligen "
-"värdiga, till och med värdiga att kräva tronen. Klanerna kommer att 
hjälpa "
-"er. Vi kommer att slåss vid er sida mot drottningen."
+"värdiga, till och med värdiga att göra anspråk på tronen. Klanerna 
kommer "
+"att hjälpa er. Vi kommer att slåss vid er sida mot drottningen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:165
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
@@ -2283,7 +2283,7 @@
 "this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
 "though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
 msgstr ""
-"Jo, det är dags; det är dags att sanningen berättas. Jag hade hoppats 
kunna "
+"Jo, det är dags. Det är dags att sanningen berättas. Jag hade hoppats 
kunna "
 "ta hemligheten med mig i graven, men så blir det inte. Ni alver lever "
 "alltför länge, och även om jag har försökt förstå, så är er visdom 
alltför "
 "främmande för mig."
@@ -2299,8 +2299,8 @@
 "to talk."
 msgstr ""
 "Vi kan inte tala om det här och nu. Kom med mig, Konrad och Li'sar, till "
-"Elnarbergets topp. Därifrån kan vi se Weldyn; lägga stridsplaner och talas 
"
-"vid."
+"Elnarbergets topp. För att beskåda Weldyn. För att lägga stridsplaner och 
"
+"talas vid."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:213
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
@@ -2323,7 +2323,7 @@
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
-"Även om jag dör, så är det för klanen. Ni kommer att bli besegrade, och 
jag "
+"Även om jag dör, så är det för klanen. Ni kommer att besegras, och jag "
 "kommer att få rätt i att ni inte kan mäta er med klanens mäktiga styrka."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:263
@@ -2363,7 +2363,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:132
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-msgstr "Där är ni! Skynda er, ni måste skynda er till alvernas hem i 
Östern!"
+msgstr "Där är ni! Skynda er, ni måste skynda er till alvernas hem i öst!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:144
 msgid "There they are! Charge!"
@@ -2374,8 +2374,8 @@
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
-"Där finns det orcher! Vi måste låta dem slåss med männen från Wesnoth. 
Inte "
-"på några villkor får vi börja slåss med dem!"
+"Det finns orcher där borta! Vi måste låta dem slåss med männen från 
Wesnoth. "
+"Inte på några villkor får vi börja slåss med dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:175
 msgid ""
@@ -2388,7 +2388,7 @@
 "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
 msgstr ""
 "Efter att ha varit i vildmarken så länge så kommer det kännas skönt att 
få "
-"vila litegrann."
+"vila lite grand!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:185
 msgid ""
@@ -2413,7 +2413,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:221
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-msgstr "Välkommen, Eonihar, gamle vän! Varför har du letat efter oss?"
+msgstr "Var hälsad, Eonihar, gamle vän! Varför har du letat efter oss?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:227
 msgid ""
@@ -2421,7 +2421,7 @@
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
 "När min herre hörde att ni var på väg, så skickade han ut ryttare för 
att "
-"leta efter er. Det är trubbel på väg."
+"leta efter er. Det är trubbel på väg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:233
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
@@ -2433,9 +2433,9 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
-"Ifrån söder kommer en stor armé av Wesnothiska män, vi tror de letar 
efter "
-"dig. Det finns ingen tid att förlora. Ni måste skynda er in i alvskogen. 
Det "
-"är det enda ställe ni är säkra på."
+"Från söder kommer en stor armé av wesnothiska män. Vi tror att de letar "
+"efter er! Det finns ingen tid att förlora. Ni måste skynda er in i "
+"alvskogen. Det är det enda ställe ni är säkra på!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:245
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
@@ -2464,8 +2464,8 @@
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow...I expected you "
 "to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
-"Jag tror att denna vildmark är alltför farlig för det! Dessutom...så 
trodde "
-"jag att du skulle ta Wesnoths parti i denna fråga, prinsessa!"
+"Jag tror att denna vildmark är alltför farlig för det! Dessutom... Jag "
+"trodde att du skulle ta Wesnoths parti i denna fråga, prinsessa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
@@ -2473,17 +2473,16 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
-"Jag är en ärbar prinsessa, inte en bedragare som du! Jag gav mitt ord att "
-"jag skulle stå vid din sida tills vi lämnat dessa länder, och jag står 
vid "
-"mitt ord!"
+"Jag är en ärbar prinsessa, inte en bedragare som du! Jag svor att jag 
skulle "
+"stå vid din sida tills vi lämnat dessa länder, och jag står vid mitt ord!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:275
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
-"Min herre, ers nåd, vi har ingen tid att förlora! Ni måste ta er till "
-"Östern, till mitt folks hemland, endast där är ni säkra!"
+"Min herre, ers nåd, vi har ingen tid att förlora! Ni måste ta er österut, 
"
+"till mitt folks hemland. Endast där kan ni vara säkra!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:281
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
@@ -2503,7 +2502,7 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
-"Var hälsad, alvvän, Välkommen till Emetria. Ni måste söka skydd här 
till "
+"Var hälsad, alvvän! Välkommen till Emetria. Ni måste söka skydd här 
tills "
 "striden utanför är över. Om ni stannar här hos mig, så kommer vi alla 
att "
 "vara i säkerhet."
 
@@ -2513,8 +2512,8 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
-"Tack, furst El'rien. Gästvänligheten hos nordalverna överträffar nästan "
-"deras sydligare släktingar. Mina soldater kommer att hjälpa dig hålla 
staden."
+"Tack, furst El'rien. Nordalverna gästfrihet är lika stor som hos era "
+"sydligare släktingar! Mina soldater kommer att hjälpa dig hålla staden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:327
 msgid ""
@@ -2522,11 +2521,11 @@
 "never get there now! We have been defeated!"
 msgstr ""
 "Vi har inte nått fram till skogen ännu, och striden är fortfarande i full "
-"gång. Nu kommer vi aldrig att komma dit. Vi är besegrade!"
+"gång. Nu kommer vi aldrig att komma dit! Vi är besegrade!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:338
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr "Alvvänner, ni har nått säkerheten."
+msgstr "Alvvänner, ni har nått säkerheten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:343
 msgid ""
@@ -2537,8 +2536,8 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:348
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
 msgstr ""
-"Verkligen, vi skall eskortera er till vår huvudstad, där vi skall kalla 
till "
-"rådslag."
+"Det skall vi. Vi skall eskortera er till vår huvudstad, där vi skall kalla "
+"till rådslag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
@@ -2571,7 +2570,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:163
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
-msgstr "Och så landsteg truppen på Anduins ö..."
+msgstr "Och så landsteg truppen på Anduins ö."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:168
 msgid "So this is Anduin. It looks a little...desolate"
@@ -2590,16 +2589,15 @@
 "Who is that? Oh, a party of elves has landed. We shall drive them back into "
 "the sea!"
 msgstr ""
-"Vem är det? Oh...en grupp med alver har anlänt, vi ska nog driva dem "
-"tillbaka ner i sjön."
+"Vem är det? Åhå, en grupp alver har anlänt. Vi ska nog driva ut dem i 
havet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:183
 msgid ""
 "I did not think the Orcs would have come here. This island used to be so "
 "beautiful. We must recapture it! To arms!"
 msgstr ""
-"Jag trodde inte att orcherna skulle komma hit. Ön brukade vara så vacker, 
vi "
-"måste återta den. Till vapen!"
+"Jag trodde inte att orcherna skulle komma hit. Ön brukade vara så vacker. 
Vi "
+"måste återta den! Till vapen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:202
 msgid "I found someone hiding in the village!"
@@ -2610,7 +2608,7 @@
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other mages here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
-"Mina herrar, jag har hållit mig gömd för orcherna i byn, som så många 
andra "
+"Mina herrar, jag har gömt mig i byn för orchernas skull, som så många 
andra "
 "av magikerna här. Kanske kan vi slå oss ihop för att återta ön!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
@@ -2637,18 +2635,18 @@
 "stand trial for treason for training mages!"
 msgstr ""
 "Har du inte hört, mäster Delfador? Asheviere försöker ta kontrollen över 
"
-"hela den västra kusten. Hon har lejt många orcher och sänt dem hit. Jag "
-"hölls fången här av orcherna i väntan på ett skepp som skulle föra mig 
till "
-"Weldyn, där jag skulle ställas inför rätta för förräderi - för att ha 
"
-"utbildat magiker!"
+"hela den västra kusten. Hon lejde en stor styrka orcher och skickade dem "
+"hit. Jag hölls fången här i väntan på ett skepp som skulle föra mig 
till "
+"Weldyn, där jag skulle ställas inför rätta för förräderi för att ha 
utbildat "
+"magiker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:256
 msgid ""
 "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
 "attacked?"
 msgstr ""
-"Vi kommer just nu från Blackwater, där vi har slagits mot hennes trupper. "
-"Var har hon mer attackerat?"
+"Vi kommer just från Svartvattnet, där vi har slagits mot hennes trupper. 
Var "
+"har hon mer attackerat?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:262
 msgid ""
@@ -2658,9 +2656,9 @@
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
 "Hon har tagit kontroll över Pärlbukten, sjöfolkets gamla hemvist, och har "
-"förslavat sjöfolket. Hon tvingar dem att dyka efter pärlor åt henne; med "
-"dessa pärlor ökar hennes rikedomar för varje dag. Det ryktas till och med "
-"att hon funderar på att bryta det urgamla fördraget och attackera 
Elensefar!"
+"förslavat sjöfolket. Hon tvingar dem att dyka efter pärlor åt henne och "
+"hennes rikedomar växer för var dag. Det ryktas till och med att hon 
funderar "
+"på att bryta det urgamla fördraget och attackera Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:268
 msgid ""
@@ -2676,7 +2674,7 @@
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
 "Vi måste åka dit. Låt oss vila här ett tag, och sedan hissa segel och ge 
oss "
-"av till Bukten. Förhoppningsvis skall vi kunna besegra hennes styrkor där!"
+"av till Bukten. Förhoppningsvis kan vi besegra hennes styrkor där!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:12
 msgid "Isle of the Damned"
@@ -2705,18 +2703,17 @@
 "sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted to secure the "
 "sails..."
 msgstr ""
-"Men resan gick inte så bra som önskat. En storm drabbade skeppet. Även om "
-"alla arbetade frenetiskt, så kastade en plötslig stormil Konrad överbord, "
-"när han försökte säkra seglen..."
+"Men resan gick inte så väl som de hade hoppats. En storm drabbade skeppet. "
+"Även om alla arbetade frenetiskt, så kastade en plötslig stormil Konrad "
+"överbord när han försökte säkra seglen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:99
 msgid ""
 "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
 "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
 msgstr ""
-"Till slut så räddade sjöfolket Konrad ur havet, men de kunde inte 
återbörda "
-"honom till skeppet. Med stor ansträngning så lyckades de nå en ö i "
-"närheten..."
+"Till slut räddade sjöfolket Konrad ur havet, men de kunde inte återbörda "
+"honom till skeppet. Med stor ansträngning lyckades de nå en ö i 
närheten..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:126
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
@@ -2728,8 +2725,8 @@
 "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
 "island into an ugly wasteland."
 msgstr ""
-"Jag har hört det värsta om denna plats, herre. Det sägs att vandöda kräk 
har "
-"kommit hit i hela horder, och förvandlat ön till ett fult ödeland."
+"Vi har hört det värsta om denna plats, herre. Det sägs att de stora antal "
+"vandöda har kommit hit, och förvandlat ön till ett fult ödeland."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:136
 msgid ""
@@ -2745,9 +2742,9 @@
 "recruit some of them to help, we might have some hope of holding off the "
 "undead hordes!"
 msgstr ""
-"Det finns fortfarande några människor som fortfarande gömmer sig på ön, "
-"herre. Kanske kan du rekrytera några av dem, i så fall skulle vi ha något "
-"hopp att hålla stånd mot de vandöda horderna."
+"Det finns fortfarande några människor kvar som gömmer sig på ön, herre. 
Om "
+"du rekryterar några av dem, så har vi kanske något hopp om att hålla 
stånd "
+"mot de vandöda horderna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:153
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
@@ -2765,7 +2762,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:201
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:249
 msgid "Looks like there is somebody hidden in the temple."
-msgstr "Det verkar vara någon gömd i templet."
+msgstr "Det verkar vara någon som gömmer i templet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:233
 msgid ""
@@ -2787,7 +2784,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:328
 msgid "Fight on against the undead without me, friends!"
-msgstr "Slåss vidare mot de vandöda utan mig vänner."
+msgstr "Slåss vidare mot de vandöda utan mig, vänner!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:438
 msgid ""
@@ -2795,7 +2792,7 @@
 "to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to Elensefar!"
 msgstr ""
 "Vi har tagit kontrollen över ön från de onda vandöda! Nu behöver vi bara 
"
-"vänta på att skeppet ska anlända, så att vi fortsätta till Elensefar."
+"vänta på att skeppet ska anlända, så att vi fortsätta till Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:453
 msgid ""
@@ -2810,8 +2807,8 @@
 "Thank goodness we have found you, sir! Come aboard quickly, we shall take "
 "you away from this horrible island!"
 msgstr ""
-"Tack och lov att vi fann er, herre! Snabbt, kom ombord så ska vi ta dig "
-"ifrån denna hemska ö."
+"Tack och lov att vi fann er, herre! Snabbt, kom ombord så ska vi ta dig 
från "
+"denna hemska ö."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:477
 msgid ""
@@ -2857,11 +2854,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:105
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
-msgstr "Se Konrad, framför oss så ligger dvärgarnas stora väg."
+msgstr "Se, Konrad, framför oss ligger dvärgarnas stora väg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:110
 msgid "But I can hardly see with all this mist around!"
-msgstr "Men jag kan knappt se, med all den här dimman runt mig!"
+msgstr "Men jag kan knappt se med all den här dimman!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:115
 msgid ""
@@ -2869,13 +2866,13 @@
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
 "travellers will lose their way and become prey for his creatures."
 msgstr ""
-"Vi måste vara försiktiga... de säger att en trollkarl bor i de här 
bergen, "
+"Vi måste vara försiktiga... Det påstås att en trollkarl bor i de här 
bergen, "
 "och att han inte gillar besökare. Det är han som skapar dimman, så att "
 "vandrare ska gå vilse och bli uppätna av hans varelser."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:120
 msgid "His...creatures? We must keep to the road, men!"
-msgstr "Hans... varelser? Vi måste vara försiktiga män, håll er på 
vägen."
+msgstr "Hans...varelser? Vi måste hålla oss på vägen, mannar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:125
 msgid ""
@@ -2886,11 +2883,11 @@
 msgstr ""
 "Han är en mäktig fiende, Konrad. Det sägs att när dvärgarna byggde 
vägen, så "
 "störde de vilan hos den uråldrige magikern, och ända sedan dess så har 
han "
-"och hans bror hemsökt bergen, och förstört dvärgarnas byar."
+"och hans bror hemsökt bergen och anställt förödelse på dvärgarnas byar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:130
 msgid "Let us then go carefully...but quickly, men!"
-msgstr "Låt oss färdas försiktigt...men snabbt, mannar!"
+msgstr "Låt oss då färdas försiktigt...men snabbt, mannar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:171
 msgid ""
@@ -2898,9 +2895,9 @@
 "you, a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely "
 "attack. I will summon my tribesmen to aid you!"
 msgstr ""
-"Välkomna resenärer, jag är Stalrag, ledare för dessa byar! Jag varnar er, 
en "
-"stor trollkarl och hans troll håller till i bergen och kommer säkerligen 
att "
-"gå till attack. Jag skall kalla samman mina stammar för att hjälpa er."
+"Välkomna, resenärer. Jag är Stalrag, hövding över dessa byar! Jag varnar 
er, "
+"en stor trollkarl och hans troll håller till i bergen och kommer säkerligen 
"
+"att gå till attack. Jag skall kalla samman mina män för att hjälpa er!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
 msgid ""
@@ -2912,22 +2909,22 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:181
 msgid "What do you say, Delfador?"
-msgstr "Vad säger du Delfador?"
+msgstr "Vad säger du, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:186
 msgid ""
 "No! We do not have the time to waste. Let us make for the top of the pass, "
 "wary of mountain trolls, and taking care lest we come too close to the water!"
 msgstr ""
-"Nej, vi har ingen tid att förlora, vårt mål är toppen av passet. Se upp 
för "
-"bergstroll, och gå inte för nära vattnet."
+"Nej! Vi har ingen tid att förlora. Vårt mål är toppen av passet. Se upp 
för "
+"bergstroll, och gå inte för nära vattnet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:191
 msgid ""
 "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
 "villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
 msgstr ""
-"Knäkrossarna kommer hjälpa dig på ditt uppdrag. Se, de reser sig redan 
från "
+"Knäkrossarna skall hjälpa dig på ditt uppdrag. Se, de reser sig redan 
från "
 "byarna i väster. De mäktiga Knäkrossarna! Till strid!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:213
@@ -2943,9 +2940,9 @@
 "take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you "
 "go, friends!"
 msgstr ""
-"Jag önskar er en trevlig resa, jag måste återvända till min by och ta 
hand "
+"Jag önskar er en trevlig resa. Jag måste återvända till min by och ta 
hand "
 "om min familj. Dvärgarnas gästfrihet kommer att välkomna er varthän ni "
-"kommer, vänner."
+"kommer, vänner!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:223
 msgid "Let us move onward!"
@@ -2953,7 +2950,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:243
 msgid "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
-msgstr "Aaargh! Jag är dödligt sårad. Fortsätt kampen utan mig, bröder!"
+msgstr "Aaargh! Jag är dödligt sårad! Fortsätt kampen utan mig, bröder!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:4
 msgid "Muff Malal's Peninsula"
@@ -3013,7 +3010,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
 msgid "Northern Winter"
-msgstr "Nordisk vinter"
+msgstr "Vinter i norr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:25
 msgid ""
@@ -3038,15 +3035,17 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:101
 msgid ""
 "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
-msgstr "Den här vintern biter i kinderna, vi kan kanske ta en paus här."
+msgstr ""
+"Den här vintern biter i kinderna! Vi skulle kanske ta och stanna här och "
+"vila ett tag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:106
 msgid ""
 "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest it "
 "fall into the hands of our enemies!"
 msgstr ""
-"Stanna och vila? Vi måste hitta Eldspiran snabbt, så att den inte faller i "
-"händerna på fienden."
+"Stanna och vila? Ers nåd, vi måste hitta Eldspiran snabbt, så att den inte 
"
+"faller i fiendens händer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:111
 msgid ""
@@ -3055,9 +3054,9 @@
 "money. This land looks fertile enough. Surely we can settle here for the "
 "winter!"
 msgstr ""
-"Vi har marscherat hårt ända sedan vi var belägrade av de vandöda i den 
där "
+"Vi har marscherat hårt ända sedan vi blev belägrade av de vandöda i den 
där "
 "hemska dalen. Nu står vintern för dörren och vi har använt det mesta av 
vårt "
-"guld. Den här marken ser bördig ut, vi kan säkerligen stanna här över "
+"guld. Den här marken ser bördig ut. Vi kan säkerligen stanna här över "
 "vintern."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:116
@@ -3066,9 +3065,9 @@
 "do not think I could endure another like the fording of the river for many "
 "days."
 msgstr ""
-"Ja låt oss vila ett tag. Jag är säker på att det finns många utmaningar "
-"framför oss, och så tror jag inte att jag skulle klara en sådan pärs till 
"
-"som när vi passerade floden på många dagar än."
+"Ja, låt oss vila ett tag! Jag är säker på att det finns många utmaningar 
"
+"framför oss, och jag tror inte att jag skulle klara en sådan pärs som när 
vi "
+"passerade floden på många dagar än."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:121
 msgid ""
@@ -3085,27 +3084,27 @@
 "soon. But in these wild north lands, we must fight even for the right to "
 "rest. Look to the north! Those foul orcs will not allow us any peace!"
 msgstr ""
-"De har rätt Kalenz, jag hade också velat ha Eldspiran under denna månes "
+"De har rätt Kalenz. Jag hade också velat ha Eldspiran under denna månes "
 "sken, men det är inte möjligt. Våra soldater kommer att börja desertera 
om "
 "vi inte vilar snart. Men i dessa vilda nordländer? Här måste vi slåss 
enbart "
-"för att få vila. Se bara norrut, de äckliga orcherna låter oss inte vara "
-"ifred."
+"för rätten att få vila. Se norrut, bara! De äckliga orcherna låter oss 
inte "
+"vara ifred!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:131
 msgid "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
-msgstr "Vi ska ta deras land med svärd och båge! Kom igen män."
+msgstr "Vi ska nog bända landet ur deras grepp. Till vapen, mannar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:145
 msgid "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
 msgstr ""
-"Det kommer mera snö. Vi måste avsluta den här striden snabbt. Framåt 
mannar"
+"Det kommer mera snö. Vi måste avsluta den här striden snabbt. Framåt, 
mannar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:168
 msgid ""
 "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
 "here while the cold winter passes."
 msgstr ""
-"Segern är vår! Vi har beslagtagit orchernas land. Nu kan vi vila här under 
"
+"Segern är vår! Vi har säkrat landet från orchernas. Nu kan vi vila här 
under "
 "den kalla vintern."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:173
@@ -3113,8 +3112,8 @@
 "Let us not rest for too long though, friends. We must still reach the "
 "ancient Dwarven lands before our foes do."
 msgstr ""
-"Låt oss inte bli för bekväma bara, vänner, kom ihåg att vi måste hinna 
till "
-"dvärgarna uråldriga marker innan våra fiender."
+"Låt oss inte bli för bekväma bara, vänner. Kom ihåg att vi måste hinna 
till "
+"dvärgarna uråldriga marker innan våra fiender hinner fram."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:178
 msgid ""
@@ -3122,11 +3121,11 @@
 "kingdom..."
 msgstr ""
 "Och efter att ha vilat ut i många dagar, så gav de sig återigen iväg mot "
-"Dvärgarnas rike..."
+"dvärgarnas rike..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:4
 msgid "Plunging into the Darkness"
-msgstr "Huvudstupa in i Mörkret"
+msgstr "Huvudstupa in i mörkret"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:22
 msgid ""
@@ -3148,15 +3147,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:201
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
-msgstr "Det är så mörkt här, jag kan knappt se!"
+msgstr "Det är så mörkt här så att jag kan knappt se!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:206
 msgid ""
 "It is dark indeed. We shall have to light torches, and tread slowly and "
 "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
 msgstr ""
-"Det är verkligen mörkt, vi får tända facklor och gå sakta och 
försiktigt. "
-"Förhoppningsvis finns det fortfarande dvärgar här nere som vill hjälpa 
oss."
+"Det är verkligen mörkt. Vi får tända facklor och gå sakta och 
försiktigt. "
+"Förhoppningsvis finns det fortfarande dvärgar här nere som vill hjälpa 
oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:211
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
@@ -3168,19 +3167,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:233
 msgid "We come in peace, friends. We come in peace!"
-msgstr "Vi är fredliga, vänner, vi vill inget ont."
+msgstr "Vi är fredliga, vänner. Vi kommer i fred!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:240
 msgid ""
 "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not live "
 "in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
 msgstr ""
-"Åh, inte? Jag ser att ni kommer i sällskap av alver. Kan vi dvärgar inte 
få "
-"leva i fred utan att de förrädiska alverna kommer och stör?"
+"Jaså, säger ni det? Jag ser att ni kommer i sällskap av alver. Kan vi "
+"dvärgar inte få leva i fred utan att de förrädiska alverna kommer och 
stör?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:247
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
-msgstr "Varför så hårda ord, dvärg? Alverna har aldrig gjort er någon 
skada."
+msgstr "Varför så hårda ord, dvärg? Alverna har aldrig gjort er något 
ont."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:254
 msgid ""
@@ -3188,16 +3187,16 @@
 "come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you cowardly "
 "Elves did nothing to help!"
 msgstr ""
-"Aldrig skadat oss? Jag var själv med när alverna svek oss och bröt vår "
-"allians. Många dvärgar blev slaktade, och ni fega alver gjorde inget för 
att "
-"hjälpa oss."
+"Aldrig gjort oss något ont? Jag var själv med när alverna svek oss och 
inte "
+"uppfyllde vårt avtal. Många dvärgar blev slaktade, och ni fega alver 
gjorde "
+"inget för att hjälpa oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:261
 msgid ""
 "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
 "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
 msgstr ""
-"Du går för långt, jag är Kalenz, en mäktig furste av alvernas ras! Hur 
vågar "
+"Du går för långt! Jag är Kalenz, en mäktig furste av alvernas ras! Hur 
vågar "
 "någon som slinker runt i sin tunnel kalla mig för feg?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:268
@@ -3205,20 +3204,20 @@
 "Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must not "
 "fight among ourselves."
 msgstr ""
-"Fred vänner, lugna er! De onda orcherna strövar fritt på marken ovanför 
oss, "
-"vi måste hålla fred sinsemellan!"
+"Fred, vänner! Fred! De onda orcherna härjar i länderna ovanför oss, och 
vi "
+"måste hålla fred sinsemellan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:275
 msgid ""
 "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have you "
 "risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
 msgstr ""
-"Nå, måhända, vem är du då? Förklara vad du gör här, människa. Vem 
är du? "
-"Varför riskerar du liv och lem för att komma till Knalga, dvärgarnas hem?"
+"Nå, måhända. Förklara er närvaro här då, människa. Vem är du? 
Varför "
+"riskerar du liv och lem för att komma till Knalga, dvärgarnas hem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:282
 msgid "Well, we...we..."
-msgstr "Tja, vi... vi..."
+msgstr "Tja, vi...vi..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:289
 msgid ""
@@ -3226,12 +3225,12 @@
 "claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
 msgstr ""
 "Vi har kommit så att en arvinge kan få sitt rättmätiga arv, så att en 
kung "
-"kan kräva sin tron. Vi söker Eldspiran."
+"kan göra anspråk på sin tron. Vi söker Eldspiran."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:296
 msgid ""
 "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
-msgstr "Eldspiran? Är ni galna? Säkerligen så skämtar du med mig?"
+msgstr "Eldspiran? Är ni galna? Säkerligen skämtar ni med mig?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:303
 msgid ""
@@ -3240,16 +3239,15 @@
 "not."
 msgstr ""
 "Vi skämtar inte, vän. Vi söker Eldspiran. Vi ber om hjälp av dvärgarna 
för "
-"att hitta den, det är upp till er om ni vill hjälpa oss eller inte. Vi "
-"kommer att hitta i vilket fall som helst."
+"att hitta den. Men vet att vi kommer att finna den, med eller utan er hjälp."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:310
 msgid ""
 "Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of Fire "
 "exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
 msgstr ""
-"Du talar som en dåre, ingen vet ens om Eldspiran finns. Vem är arvingen, 
den "
-"här kungen du talar om, förresten?"
+"Du talar som en dåre. Ingen vet ens om Eldspiran finns. Vem är arvingen, 
den "
+"här kungen du talar om?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "I am, sir."
@@ -3260,16 +3258,16 @@
 "You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha ha! I "
 "haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
 msgstr ""
-"Du? Haha! Skulle den här pojkspolingen vara kungen av Wesnoth? Haha, jag har 
"
-"inte skrattat så bra på länge. Och vem är du, gamle man?"
+"Du? Haha! Skulle den här pojkspolingen vara kungen av Wesnoth? Haha! Jag har 
"
+"inte skrattat så gott på länge. Och vem är du, gamle man?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:331
 msgid ""
 "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and Protector "
 "of his heir."
 msgstr ""
-"Jag är Delfador, Delfador den store, ärkemagiker hos kung Garard och "
-"Beskyddare av hans arvinge."
+"Jag är Delfador, Delfador den Store, ärkemagiker hos kung Garard och "
+"beskyddare av hans arvinge."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:338
 msgid ""
@@ -3277,26 +3275,26 @@
 "will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out of "
 "my sight. Delfador perished many years ago."
 msgstr ""
-"Du... Du är Delfador? Jag har sett Delfador när jag var blott en ung 
dvärg, "
-"och jag säger dig, gamle man: Du är inte Delfador. Män, för bort dessa "
+"Du... Du är Delfador? Jag såg Delfador när jag blott var en ung dvärg, 
och "
+"jag säger dig, gamle man, du är inte Delfador. Mannar! För bort dessa "
 "lögnare ur min åsyn. Delfador dog för många år sedan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:377
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
 msgstr ""
-"Jag är Delfador den store! Alla som står i min väg kommer att gå under!"
+"Jag är Delfador den Store! Alla som står i min väg kommer att gå under!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:384
 msgid ""
 "You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, years ago!"
 msgstr ""
-"Du... du är verkligen Delfador! Men det är flera år sedan vi fick veta att 
"
-"du var död."
+"Du... Du är verkligen Delfador! Men det är flera år sedan vi fick bud att 
du "
+"var död!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:391
 msgid "They thought I was dead. They hoped I was dead. Yet still I live."
 msgstr ""
-"De trodde jag var död. De hoppades att jag var död. Ändock lever jag "
+"De trodde att jag var död. De hoppades att jag var död. Ändock lever jag "
 "fortfarande."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:398
@@ -3310,9 +3308,9 @@
 "about that: Dwarves will be killed, perhaps many Dwarves. But surely it is "
 "better than hiding from the Orcs like worms."
 msgstr ""
-"Ja det gör jag, om du hjälper oss så är alla skatter i Knalga som vi 
finner "
-"dina. Vi vill bara ha Eldspiran Det kommer att vara farligt, det kan du lita "
-"på. Dvärgar kommer att dö, kanske många sådana, men säkerligen så är 
det "
+"Ja, det gör jag. Om ni hjälper oss så är alla skatter i Knalga som vi 
finner "
+"era. Vi vill bara ha Eldspiran. Det kommer att vara farligt, det kan du lita "
+"på. Dvärgar kommer att dö, kanske många dvärgar, men säkerligen är det 
"
 "bättre än att gömma sig från orcherna som maskar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:412
@@ -3321,7 +3319,7 @@
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
 msgstr ""
 "Du har rätt, vän. Jag skickar mina bästa män med dig. Vi vet dock inte 
var "
-"Eldspiran är. Legenderna säger att den är gömd i de östra tunnlarna."
+"Eldspiran är. Legenden säger att den är gömd i de östra tunnlarna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:419
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
@@ -3329,14 +3327,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:440
 msgid "Hmm...there seems to be a secret passage behind these rocks!"
-msgstr "Hmm... det verkar finnas en hemlig passage bakom de här stenarna!"
+msgstr "Hmm... Det verkar finnas en hemlig passage bakom de här stenarna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:467
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
 msgstr ""
-"Det är en stor skatt i den här skattkistan, jag kan räkna till 200 "
+"Det är en stor skatt i den här skattkistan! Jag kan räkna till 200 "
 "guldstycken!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
@@ -3385,7 +3383,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:116
 msgid ""
 "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
-msgstr "På vägen till Knalga så blev gruppen stoppade av Ashevieres 
trupper."
+msgstr "På vägen till Knalga stoppades gruppen av Ashevieres trupper."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:121
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you imposter!"
@@ -3395,26 +3393,27 @@
 msgid ""
 "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
 msgstr ""
-"Det där är prinsessan, Li'sar. Dottern till drottningen, och tronarvingen."
+"Det där är prinsessan, Li'sar. Dottern till drottningen, och hennes "
+"efterträdare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:131
 msgid "I'm no imposter. It seems that your mother has lied to you."
-msgstr "Jag är ingen bedragare, det verkar som om din mor har ljugit för 
dig."
+msgstr "Jag är ingen bedragare. Det verkar som om din mor har ljugit för 
dig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:137
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
-msgstr "Högförräderi! Dina lögner kommer att dö med dig."
+msgstr "Förräderi! Dina lögner skall dö med dig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:142
 msgid ""
 "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
 msgstr ""
-"Det är ingen ide att resonera, det finns bara en sak som hon lyssnar till. "
-"Till vapen."
+"Det är ingen ide att försöka resonera med henne. Det finns bara en sak som 
"
+"hon förstår. Till vapen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:167
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
-msgstr "Det här tar för lång tid, bäst att jag kallar in lite 
förstärkningar."
+msgstr "Det här tar för lång tid, bäst att jag kallar in lite 
förstärkningar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:191
 msgid "Maybe I was not using enough forces..."
@@ -3422,31 +3421,30 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:202
 msgid "I surrender! Don't hurt me, Imposter."
-msgstr "Jag ger upp! Skada mig inte bedragare."
+msgstr "Jag ger upp! Skada mig inte, bedragare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:207
 msgid ""
 "I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your life."
 msgstr ""
-"Jag sade förut att jag inte är en bedragare, men om du ger dig skonar jag "
+"Jag sade förut att jag inte är en bedragare, men om du ger dig så skonar 
jag "
 "ditt liv."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:212
 msgid "Let me go!"
-msgstr "Låt mig gå."
+msgstr "Låt mig gå!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:217
 msgid "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
 msgstr ""
-"Tänk på historierna om den gamle kungen, fråga vem som helst som känner 
till "
-"honom."
+"Tänk på historierna om den gamle kungen. Fråga vem som helst som kände 
honom."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:222
 msgid ""
 "The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My mother "
 "told me."
 msgstr ""
-"Den gamle kungen? Jag har hört talas om det men jag vet att det inte är "
+"Den gamle kungen? Jag har hört talas om det, men jag vet att det inte är "
 "sant. Min mamma berättade för mig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:227
@@ -3456,9 +3454,10 @@
 "on the wrong side of it, we may not have the opportunity to spare your life "
 "a second time."
 msgstr ""
-"Din mamma ljög för dig, barn. Nu föreslår jag att du tänker om, antingen 
så "
-"ansluter du dig till oss, eller så flyr du i exil. Det kommer en stor strid "
-"snart, och vi kommer kanske inte att kunna skona ditt liv en andra gång."
+"Din mamma ljög för dig, barn. Nu föreslår jag att du tänker om, och 
antingen "
+"ansluter du dig till oss, eller så flyr du i exil. Snart kommer det att stå 
"
+"en stor strid, och vi kommer kanske inte att kunna skona ditt liv en andra "
+"gång."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:234
 msgid ""
@@ -3470,15 +3469,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:240
 msgid "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
-msgstr "Adjö, prinsessa. Kom nu män, mot den norra vägen."
+msgstr "Adjö då, prinsessa. Kom, mannar, mot den norra vägen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:246
 msgid ""
 "(He he, little do they know just how many undead have wandered the northern "
 "road of late. Surely they are doomed!)"
 msgstr ""
-"(Hihi, de vet inte hur stora skaror av vandöda som har vandrat upp för den "
-"norra vägen på senaste tiden. De kommer säkert att gå under.)"
+"(He he, de vet inte hur stora skaror av vandöda som har vandrat upp för den 
"
+"norra vägen på senaste tiden. De kommer säkert att gå under!)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
@@ -3521,7 +3520,7 @@
 "What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying the "
 "wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
 msgstr ""
-"Vad? Jag, en förrädare? Det är Drottningen som är en förrädare, som 
bryter "
+"Vad? Jag, en förrädare? Det är drottningen som är en förrädare, som 
bryter "
 "mot Kung Garard II:s önskningar. Vi har Eldspiran, så släpp in oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:104
@@ -3569,7 +3568,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:49
 msgid "The Sceptre must be getting close now! Where shall we go?"
-msgstr "Eldspiran måste vara nära nu, vart ska vi gå?"
+msgstr "Eldspiran måste vara nära nu! Vart ska vi gå?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:54
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
@@ -3597,27 +3596,26 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:307
 msgid "Here it is at last, I have the Sceptre!"
-msgstr "Här är den till slut, Jag har Eldspiran."
+msgstr "Äntligen, här är den! Jag har Eldspiran!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:312
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
-msgstr "Så den är i våra händer, låt oss bara lämna detta stinkande 
hål."
+msgstr "Så den är i våra händer! Låt oss nu lämna detta stinkande hål."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:317
 msgid ""
 "I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
-msgstr ""
-"Jag tror att om vi bara färdas lite norrut så kan vi komma ut härifrån."
+msgstr "Jag tror att om vi färdas lite norrut så kan vi komma ut härifrån."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:338
 msgid "At last! I have the Sceptre!"
-msgstr "Till slut, jag har Eldspiran!"
+msgstr "Äntligen! Jag har Eldspiran!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:343
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
 msgstr ""
-"Verkligen, du har lyckats hitta den Li'sar, Jag hoppas att du kommer att "
-"använda den vist."
+"Se där ja. Du fann den, Li'sar, Jag hoppas att du kommer att använda den "
+"vist."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:348
 msgid ""
@@ -3633,11 +3631,11 @@
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
 msgstr ""
 "Eldspiran gör sin bärare kraftfull, men knappast odödlig, barn. Använd 
den "
-"med förnuft. Kom nu, jag tror att det finns en utgång norrut."
+"med förnuft. Kom nu, jag tror att det finns en utgång norrut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:358
 msgid "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
-msgstr "Jag tror jag vet vad jag gör. Kom så går vi."
+msgstr "Jag tror nog att jag vet vad jag gör. Kom så går vi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:4
 msgid "Snow Plains"
@@ -3708,16 +3706,16 @@
 "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
 "armies and fortunes."
 msgstr ""
-"Det är landet är förbannat, häxmästare har levt här i åratal och 
samlat "
-"enorma arméer och rikedomar."
+"Det här landet är förbannat. Häxmästare har levt här i åratal och 
samlat "
+"stora arméer och rikedomar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:138
 msgid ""
 "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
 "taking this path."
 msgstr ""
-"Häxmästarna är överallt, jag hoppas att det var ett vist val att ta den 
här "
-"vägen."
+"Häxmästarna finns överallt här i träsket. Jag hoppas att det var ett 
vist "
+"val att ta den här vägen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:4
 msgid "The Lost General"
@@ -3743,7 +3741,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:105
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
-msgstr "Det här är några av de största dvärggrottorna."
+msgstr "Det här är några av dvärgarnas huvudgrottor."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:110
 msgid ""
@@ -3760,8 +3758,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:145
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
 msgstr ""
-"Min farbrors familj drunknade när orcherna fyllde den grottkammaren med "
-"vatten..."
+"Min farbrors familj drunknade när orcherna översvämmade den 
grottkammaren..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:159
 msgid "These passages seem to have been used recently."
@@ -3788,18 +3785,18 @@
 "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please help "
 "us in our quest."
 msgstr ""
-"Vi försöker desperat att få bort de äckliga orcherna från de här 
tunnlarna, "
-"ni skulle väl kunna hjälpa till?"
+"Vi försöker desperat att få bort de äckliga orcherna från de här 
tunnlarna! "
+"Var snälla och hjälp oss i vår kamp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:270
 msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
 msgstr ""
-"Ah, en äcklig orch! Låt oss rensa dessa tunnlar från den och alla dess "
+"Aha, en äcklig orch! Låt oss rensa dessa tunnlar från den och alla dess "
 "gelikar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:282
 msgid "I did not know that the undead were in these pits!"
-msgstr "Jag visste inte att det fanns vandöda i de här tunnlarna?"
+msgstr "Jag visste inte att det fanns vandöda i de här tunnlarna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:294
 msgid "Who is this foul enemy that we fight?"
@@ -3808,11 +3805,12 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:299
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
 msgstr ""
-"Jag är Lionel. Jag är den Förlorade Generalen, jag kommer att ta hämnd 
på er."
+"Jag är Lionel. Jag är den Förlorade generalen. Jag kommer att ta ut min "
+"hämnd på er alla!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:304
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
-msgstr "Hämnas? Vad har vi gjort dig så att du måste hämnas?"
+msgstr "Hämnd? Vad har vi gjort dig som du måste hämnas?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:309
 msgid "Lionel? A General? I remember that name..."
@@ -3825,22 +3823,22 @@
 "this cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to "
 "die. Now I will get revenge on you all!"
 msgstr ""
-"Kommer ihåg mig alltså? Jag var kungens bästa general, nedsänd hit för 
att "
+"Du kommer ihåg mig? Jag var kungens bästa general, nedsänd hit för att "
 "återhämta Eldspiran. Men orcherna fångade mig och mina män i den här "
 "grottan, och lämnade oss att svälta ihjäl. Dvärgarna hjälpte oss inte, 
så nu "
-"ska jag ta min hämnd på er!"
+"ska jag ta ut min hämnd på er!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:339
 msgid ""
 "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
 "Orcs."
 msgstr ""
-"Argh! Jag är besegrad! Men åtminstone av värdiga fiender, och inte 
äckliga "
-"orcher."
+"Argh! Jag är besegrad! Men åtminstone av värdiga fiender, och inte av 
dessa "
+"vidriga orcher."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:344
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
-msgstr "Vila i frid, Lionel. Stackars förlorade general."
+msgstr "Vila i frid, Lionel. Den stackars vilsne generalen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:349
 msgid ""
@@ -3854,7 +3852,7 @@
 "är ni i alla fall värdiga sådana. Spiran ligger österut härifrån, samma 
håll "
 "som ni kom ifrån, djupt i grottorna. Jag gjorde ett misstag i att inte 
fråga "
 "om vägen när jag gick vilse. Hoppas att ni har större tur i ert sökande 
än "
-"vad jag hade."
+"jag hade!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:405
 msgid "The earth shakes."
@@ -3890,38 +3888,36 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:117
 msgid "My lord! It seems the city has already fallen!"
-msgstr "Herre, staden har redan fallit!"
+msgstr "Herre, det ser ut som att staden redan har fallit!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:122
 msgid "This is terrible news! We must retake the city!"
-msgstr "Det här är hemska nyheter, vi måste återerövra staden."
+msgstr "Det här är hemska nyheter! Vi måste återerövra staden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:127
 msgid ""
 "There are so many of them. This will not be easy! And look to the south! It "
 "seems that the undead are allied with the Orcs!"
 msgstr ""
-"De är så många, det här kommer inte att bli lätt! Och titta söderut, 
det "
-"verkar som om de vandöda har allierat sig med orcherna."
+"De är så många. Det här kommer inte att bli lätt! Och titta söderut! 
Det "
+"verkar som att de vandöda har lierat sig med orcherna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:132
 msgid ""
 "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we will "
 "crush them with ease!"
 msgstr ""
-"Här kommer alverna, med vår nya allians med orcherna så kommer de att bli "
-"krossade!"
+"Här kommer alverna! Med vår nya allians med orcherna så ska vi krossa dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:137
 msgid ""
 "We must take the city, and destroy the evil undead before reinforcements "
 "arrive!"
-msgstr ""
-"Vi måste ta staden och krossa de vandöda innan deras undsättning 
anländer."
+msgstr "Vi måste ta staden och förgöra de vandöda innan de får 
förstärkningar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:167
 msgid "In the night, three dark figures creep out of the forest."
-msgstr "I nattens mörker kryper tre figurer fram ur skogen."
+msgstr "I nattens mörker smyger tre figurer fram ur skogen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:172
 msgid "Halt! Who goes there, friend or foe?"
@@ -3932,12 +3928,12 @@
 "Greetings, friend. We are from the Elensefar Thieves Guild. We would like to "
 "help you against the Orcs!"
 msgstr ""
-"Vi hälsar dig, vän, Vi är från Elensefars Tjuvgille. Vi skulle vilja 
hjälpa "
-"er mot orcherna."
+"Vi hälsar dig, vän, Vi är från Elensefars tjuvgille. Vi skulle vilja 
hjälpa "
+"er mot orcherna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:182
 msgid "Thieves, hmmm? Who says we can trust such as you?"
-msgstr "Tjuvar hmm? Vad säger att vi kan lita på sådana som er?"
+msgstr "Tjuvar, va? Vem påstår att vi kan lita på såna som er?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:187
 msgid ""
@@ -3945,7 +3941,7 @@
 "mutual interest to rid the city of the Orcs!"
 msgstr ""
 "Vi förstår förstås om du inte litar på oss, men ha i åtanke att det är 
i "
-"bådas intresse att bli av med orcherna."
+"bådas intresse att bli av med orcherna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:192
 msgid "Hmm...I have to consider this..."
@@ -3953,7 +3949,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:195
 msgid "Very well. You may join us."
-msgstr "OK, kom med oss!"
+msgstr "Nåväl, ni kan förena era styrkor med våra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:200
 msgid ""
@@ -3971,12 +3967,11 @@
 msgid ""
 "Very well, we shall be gone then. You shall have to recapture the city "
 "without our help!"
-msgstr ""
-"Då så, då ska vi ge oss av. Ni kommer att få återta staden utan vår 
hjälp."
+msgstr "Då så, då ska vi ge oss av. Ni får återta staden utan vår 
hjälp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:233
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
-msgstr "Till sist har vi återtagit staden. Låt oss då vila här, vänner."
+msgstr "Äntligen har vi återtagit staden! Låt oss vila här ett tag, 
vänner."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:242
 msgid "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
@@ -3991,12 +3986,12 @@
 "Greetings, friends. I see that you have rescued the city! I knew that you "
 "could do it."
 msgstr ""
-"Var hälsade vänner, jag ser att ni har räddat staden! Jag visste att du "
-"kunde göra det."
+"Var hälsade vänner. Jag ser att ni har räddat staden! Jag visste att du "
+"skulle klara det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
 msgid "Delfador! So good to see you! Where have you been?"
-msgstr "Delfador! SÃ¥ trevligt att se dig, var har du varit?"
+msgstr "Delfador! SÃ¥ trevligt att se dig! Var har du varit?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:280
 msgid ""
@@ -4004,8 +3999,8 @@
 "the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of the "
 "North Elves."
 msgstr ""
-"Jag har suttit i möte med Alvernas Stora Råd. Det här är Kalenz, en 
furste "
-"från nordalverna, som kom till Rådet för att erbjuda oss nordalvernas 
stöd."
+"Jag har suttit i möte med alvernas stora råd. Det här är Kalenz, en 
furste "
+"från nordalverna, som kom till rådet för att erbjuda oss nordalvernas 
stöd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
 msgid "Greetings, friend."
@@ -4017,11 +4012,11 @@
 "and attack us! What should we do?"
 msgstr ""
 "Delfador, vi har återerrövrat staden, men Ashevieres män kommer med all "
-"sannolikhet att attackera snart, vad ska vi göra?"
+"sannolikhet att anfall oss! Vad ska vi göra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:298
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
-msgstr "Rådet har samlats och beslutat: Vi måste hitta Eldspiran."
+msgstr "Rådet har samlats och beslutat att vi måste hitta Eldspiran."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:304
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
@@ -4038,11 +4033,10 @@
 msgstr ""
 "Under din farfar Garard I:s regeringstid, så gick dvärgarna i Knalga med 
på "
 "att tillverka en magnifik spira åt honom. Det tog deras bästa smeder 
Ã¥ratal "
-"att göra den. Och nästan direkt efter att den var klar, så invaderade "
-"orcherna Knalgas tunnlar. Nu för tiden så är Knalga i kaos, och, även om 
det "
-"fortfarande bor dvärgar i vissa delar, så är de konstant i krig med de "
-"orcher som finns i området, och Eldspiran har gått förlorad någonstans i 
de "
-"stora grottorna."
+"att göra den. Strax efter att den var färdig, så invaderade orcherna 
Knalgas "
+"tunnlar. Nu för tiden så är Knalga i kaos, och, även om det fortfarande 
bor "
+"dvärgar i vissa delar, så är de konstant i krig med de orcher som finns i "
+"området, och Eldspiran har gått förlorad någonstans i de stora grottorna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:316
 msgid "But what has this to do with me?"
@@ -4072,9 +4066,9 @@
 "help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the people "
 "will support you as the king."
 msgstr ""
-"Tiden är knapp, Asheviere är också på jakt efter Eldspiran, för att "
-"säkerställa sin plats på tronen. Om du får tag på Eldspiran först, så 
kommer "
-"folket att följa dig som kung."
+"Tiden är knapp. Vi tror att Asheviere också är på jakt efter Eldspiran, 
för "
+"att säkerställa sin plats på tronen. Om du får tag på Eldspiran först, 
så "
+"kommer folket att följa dig som kung."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:346
 msgid "Me? King?"
@@ -4083,7 +4077,8 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:352
 msgid "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
 msgstr ""
-"Ja Konrad. Jag tror att du kommer att bli kung en dag. Nu låt oss skynda 
oss."
+"Ja, Konrad. Jag tror att du kommer att bli kung en dag. Nu, låt oss skynda "
+"oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
@@ -4113,27 +4108,27 @@
 "the hills - there are undead about!"
 msgstr ""
 "Min herre, den här vägen är inte så säker som vi hade hoppats. Se dig "
-"omkring, det är vandöda i faggorna."
+"omkring - det är vandöda i faggorna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:180
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
-msgstr "Vilka är det som närmar sig? Låt oss mörda dem allihop!"
+msgstr "Vilka är dessa som närmar sig? Låt oss döda dem allihop!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:185
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
-msgstr "Beväpna er, män, de vandöda horderna närmar sig!"
+msgstr "Beväpna er, mannar! De vandöda horderna närmar sig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:190
 msgid ""
 "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
 "victory, or until every one of us is slain!"
 msgstr ""
-"Vi skall aldrig ge upp för dessa motbjudande avgrundsbestar! Vi kämpar 
tills "
-"vi vinner, eller till vi alla ligger döda på slagfältet!"
+"Vi ger aldrig inför dessa motbjudande avgrundsbestar! Vi kämpar tills vi "
+"vinner, eller tills vi alla ligger döda på slagfältet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:199
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
-msgstr "De är så många, vad ska vi göra?"
+msgstr "Men de är så många! Vad ska vi göra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:204
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
@@ -4141,7 +4136,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:251
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
-msgstr "Jag har återvänt för att hjälpa er, mina vänner."
+msgstr "Jag har återvänt för att hjälpa er, vänner!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:256
 msgid "White mages? Come to help us? But what are they doing here?"
@@ -4152,8 +4147,8 @@
 "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
 "let us hope he can help us once more!"
 msgstr ""
-"Det är Moremirmu, han hjälpte oss mot de vandöda på de Fördömdas ö, 
hoppas "
-"att han kan hjälpa oss återigen."
+"Det är Moremirmu, han hjälpte oss mot de vandöda på de Fördömdas ö. 
Hoppas "
+"att han kan hjälpa oss återigen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:273
 msgid ""
@@ -4161,19 +4156,19 @@
 "continue their onslaught through another day!"
 msgstr ""
 "Solen stiger i öster. De vandöda har säkerligen inte kraft nog att 
fortsätta "
-"sin anstormning en dag till."
+"sin anstormning en dag till!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:278
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-msgstr "Verkligen inte, jag känner att vi har överlevt detta slag."
+msgstr "Verkligen inte! Jag känner att vi har överlevt detta slag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:283
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
-msgstr "Puh, det var en svår strid, men de retirerar till slut."
+msgstr "Puh! Det var en hård strid, men äntligen retirerar de!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:307
 msgid "Yes! We have fought them off!"
-msgstr "Ja! Vi har motat bort dem."
+msgstr "Ja! Vi har drivit bort dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:322
 msgid "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
@@ -4187,9 +4182,9 @@
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
 "Det är både min plikt och mitt nöje, herre! Vi åt med några av 
prinsessans "
-"kungliga vakter, när vi tog en paus från vår pilgrimsfärd, då de talade 
om "
-"hur du lurats att färdas in i dessa farliga länder. Vi kunde inte göra 
annat "
-"än hjälpa dig."
+"vakter när vi tog en paus från vår pilgrimsfärd, och de talade om hur du "
+"lurats att färdas in i dessa farliga länder. Vi kunde inte göra annat än 
att "
+"hjälpa dig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:332
 msgid ""
@@ -4206,15 +4201,17 @@
 "able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be "
 "able to ford the river in winter!"
 msgstr ""
-"Du måste bryta greppet drottningen har på dig, herre. Om du går nordost, "
-"förbi Gripberget, så kommer du att kunna passera den mäktiga floden 
vidAbez. "
-"Skynda er dock, för floden går inte att passera vintertid."
+"Du måste bryta dig loss ur drottningen grepp, herre. Om du går nordost, "
+"förbi Gripberget, så kommer du att kunna passera den stora floden vid Abez. 
"
+"Men skynda er, för floden går inte att passera vintertid!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:342
 msgid ""
 "Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in happier "
 "times!"
-msgstr "Tack för dina råd, vän. Hoppas att vi möts igen när tiderna är 
bättre."
+msgstr ""
+"Tack för dina goda råd, vän! Hoppas att vi möts igen under lyckligare "
+"omständigheter!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:358
 msgid ""
@@ -4226,23 +4223,22 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:363
 msgid "May he rest peacefully!"
-msgstr "MÃ¥ han vila i frid."
+msgstr "MÃ¥ han vila i frid!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:368
 msgid ""
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
 msgstr ""
-"Han dog i din tjänst, min prins, precis som vilken som helst av oss med "
-"glädje skulle göra."
+"Han dog i din tjänst, min prins, precis som vem som helst av oss skulle 
göra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:375
 msgid ""
 "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where may "
 "we go now?"
 msgstr ""
-"Det här stället får mig att känna mig osäker, även när de vandöda har 
dragit "
-"sig tillbaka. Vart kan vi nu ta vägen?"
+"Det här stället får mig att känna mig illa till mods, trots att de 
vandöda "
+"tagit till flykten. Vart ska vi gå nu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:380
 msgid ""
@@ -4250,13 +4246,13 @@
 "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let "
 "us go quickly!"
 msgstr ""
-"Wesnoth är inte säkert för oss, drottningens trupper finns i varje hörn. 
Vi "
+"Wesnoth är inte säkert för oss. Drottningens trupper finns i varje hörn. 
Vi "
 "måste skynda oss till nordländerna, över den stora floden. Vi måste ge 
oss "
-"av med en gång."
+"av genast!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:385
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
-msgstr "Verkligen, låt oss ge oss av härifrån."
+msgstr "Instämmer! Låt oss ge oss av härifrån!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:4
 msgid "The Valley of Statues"
@@ -4282,11 +4278,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:124
 msgid "Bewarned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr "Ta er i akt, det bor ett stort monster i bergen här framför er"
+msgstr "Tag er i akt, det bor ett stort monster i bergen här framför er"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:264
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-msgstr "Se framför oss, orcher och troll!"
+msgstr "Se framför oss! Orcher och troll!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:269
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
@@ -4321,20 +4317,20 @@
 "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
 "let us take up arms against them!"
 msgstr ""
-"Om ni inte släpper fram oss, kommer vi att genomborra er med svärd och 
båge. "
-"Kom, till vapen mot dem!"
+"Om ni inte släpper fram oss, så kommer vi att genomborra er med svärd och "
+"båge! Kom, till vapen mot dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:304
 msgid ""
 "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs were "
 "once foolish enough to think that as well..."
 msgstr ""
-"Tror ni verkligen att ni kan besegra oss med blanka vapen? En gång var 
några "
+"Tror ni verkligen att ni kan besegra oss med vapenmakt? En gång var några "
 "orcher lika dumma som ni..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:309
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
-msgstr "Menar han att dessa statyer här framför en gång var levande orcher?"
+msgstr "Menar han att statyerna här en gång var levande orcher?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:314
 msgid ""
@@ -4354,7 +4350,7 @@
 "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
 "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
 msgstr ""
-"Jag för min del är då inte rädd för de här som står i vägen för oss. 
Jag är "
+"Jag för min del är då inte rädd för de som står i vägen för oss här. 
Jag är "
 "säker på att med ett svärd igenom sig, så kan de inte skada oss något 
mer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:329
@@ -4372,7 +4368,7 @@
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
-"Jag har hört talas om sådana ting - fort, slå sönder spegeln! Kanske är "
+"Jag har hört talas om sådana ting - fort, slå sönder den! Kanske är "
 "basiliskernas kraft förbundna med den."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:360
@@ -4381,7 +4377,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-msgstr "Nej! Mina skapelsers kraft är förödd!"
+msgstr "Nej! Mina skapelsers kraft är förgjord!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:375
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
@@ -4424,15 +4420,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:9
 msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
-msgstr "Vi är utslagna, eftersom jag har blivit besegrad!"
+msgstr "Vi är utslagna, för jag har blivit besegrad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:40
 msgid "Argh! I am finished!"
-msgstr "Argh! Jag är slut."
+msgstr "Argh! Jag är slut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:54
 msgid "No! This is the end! We have been defeated!"
-msgstr "Nej! Detta är slutet. Vi är besegrade!"
+msgstr "Nej! Detta är slutet! Vi är besegrade!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:5
 msgid ""
@@ -4491,7 +4487,7 @@
 "haste, reached Weldyn first. He mustered a force of loyalists to fight "
 "Eldred and avenge the king's death."
 msgstr ""
-"Men Garards Ärkemagiker, Delfador, flydde striden och red med all hast "
+"Men Garards ärkemagiker, Delfador, flydde striden och red med all hast "
 "tillbaka till Weldyn, och nådde staden innan Eldred hann fram. Han "
 "uppbringade en styrka med kungatrogna för att slå tillbaka Eldred och 
hämnas "
 "kungens död."
@@ -4511,9 +4507,8 @@
 "And Eldred did indeed meet Delfador face-to-face in battle that day. Sword "
 "clashed against staff, as the wise old mage fought the brash young warrior."
 msgstr ""
-"Eldred mötte verkligen Delfador öga mot öga på slagfältet samma dag. 
Svärd "
-"sjöng mot stav när den vise gamle magikern slogs mot den unge stolte "
-"krigaren."
+"Eldred mötte Delfador öga mot öga på slagfältet samma dag. Svärd sjöng 
mot "
+"stav när den vise gamle magikern slogs mot den unge högfärdige krigaren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:45
 msgid ""
@@ -4530,9 +4525,10 @@
 "Knowing that the king's young nephews were next in line to the throne, she "
 "ordered them all killed, and declared herself Queen of Wesnoth."
 msgstr ""
-"Asheviere tog då kommando över armén, och ledde den tillbaka till Weldyn. 
DÃ¥ "
-"hon visste att kungens späda brorsöner stod på tur för tronen, så 
beordrade "
-"hon att de skulle mördas, och utnämnde sig själv till Drottning av 
Wesnoth."
+"Asheviere tog då kommandot över armén, och ledde den tillbaka till Weldyn. 
"
+"Då hon visste att kungens späda brorsöner stod på tur för tronen, så "
+"beordrade hon att de skulle mördas, och utnämnde sig själv till Drottning 
av "
+"Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:55
 msgid ""
@@ -4540,9 +4536,9 @@
 "the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's nephews, thereby "
 "saving him from death."
 msgstr ""
-"Så snart som Delfador fick reda på Ashevieres order, tog han sig i 
hemlighet "
-"in i palatset och förde bort Konrad, den yngste av Garards brorsöner, och "
-"räddade på så sätt hans liv."
+"Strax efter att budet om Ashevieres order nådde Delfador, tog han sig i "
+"hemlighet in i palatset och förde bort Konrad, den yngste av Garards "
+"brorsöner, och räddade på så sätt hans liv."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:60
 msgid ""
@@ -4552,4 +4548,4 @@
 msgstr ""
 "Delfador flydde med barnet långt in i Västerns skogar, och uppfostrade 
honom "
 "där under alvernas beskydd. Under tiden såg de med sorg i hjärtat hur "
-"Ashevieres terrorvåg rullade över landet."
+"Ashevieres terrorvälde spred sig över landet."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.13 wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.14
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.13  Tue Sep 14 22:37:42 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po    Wed Sep 15 22:24:20 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-14 01:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-15 23:46+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -259,7 +259,7 @@
 msgstr ""
 "Sannerligen, Leonards armé var oförberedd och dåligt utrustad, och han 
hade "
 "underlåtit att begära förstärkning. Som tur var, så kom bakom honom en 
vars "
-"blottan amn fick vandöda att tjuta av skräck. Furst Aretu. Gwiti visste att 
"
+"blottan namn fick vandöda att tjuta av skräck. Furst Aretu. Gwiti visste 
att "
 "även om han kunde besegra Leonard, så var hans bästa chans nu att fly upp 
i "
 "bergen."
 
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.13 wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.14
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.13 Tue Sep 14 22:37:42 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po    Wed Sep 15 22:24:20 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-14 22:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-15 23:46+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1403,8 +1403,8 @@
 "After a short trip by sea Haldric arrives on the Elves' cursed isle. A fog "
 "hangs in the air."
 msgstr ""
-"Efter en kort resa till havs, anländer Haldric til alvernas förbannade ö. 
En "
-"tjock dimma hänger i luften."
+"Efter en kort resa till havs, anländer Haldric till alvernas förbannade ö. 
"
+"En tjock dimma hänger i luften."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:362
 msgid ""
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.11 wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.12
--- wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.11    Tue Sep 14 22:37:41 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth.po  Wed Sep 15 22:24:20 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-12 17:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-14 19:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-15 23:52+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -98,9 +98,9 @@
 "om Wesnoth. Den tar upp hur man spelar och de grundläggande mekanismer som "
 "styr spelet. För mer information om hur man spelar, kan du studera "
 "<ref>dst=basic_strategy text='Grundläggande strategi'</ref> och "
-"<ref>dst=multiplayer_strategy text='Strategi för flera spelare'</ref>. Tänk 
"
-"på att detta bara är en översikt - om du följer länkarna kan du läsa om 
"
-"speciella undantag och situationer. \n"
+"<ref>dst=multiplayer_strategy text='Gruppspelsstrategi'</ref>. Tänk på att "
+"detta bara är en översikt - om du följer länkarna kan du läsa om 
speciella "
+"undantag och situationer. \n"
 "\n"
 "Till att börja med är det bäst att klicka på <italic>text=Träningsspel</"
 "italic> på huvudmenyn. Här lär du lär dig grunderna i spelet. När du 
tränat "
@@ -352,7 +352,7 @@
 "damage."
 msgstr ""
 "I Wesnoth finns det tre sorters skador som vanligtvis associeras med fysiska "
-"attacker: skär-, stick- och krosskador. Det finns ytterligare tre sorters "
+"attacker: hugg-, stick- och krosskador. Det finns ytterligare tre sorters "
 "skador vanligtvis associerade med magiska attacker: eld, frost, och heliga "
 "attacker. Truppernas olika motståndskraft kan förändra skadan de får 
från "
 "olika skadetyper.\n"
@@ -364,8 +364,8 @@
 "motståndskraft, till exempel -100%, så kommer den att få 100% mer i skada "
 "när den får den sortens skada.\n"
 "\n"
-"Till exempel är skelett mycket motståndskraftiga mot skärande och 
stickande "
-"attacker, men de är sårbara för krossande attacker och eld. De är 
dessutom "
+"Till exempel är skelett mycket motståndskraftiga mot hugg- och "
+"stickattacker, men de är sårbara för kross- och eldattacker. De är 
dessutom "
 "extremt sårbara för heliga attacker. "
 
 #: data/help.cfg:126
@@ -1947,8 +1947,8 @@
 "motståndskraft anges som en procentsats som dras från skadan som en "
 "motståndares vapen av en viss typ ger. Om till exempel en alvspejare anfalls 
"
 "av en alvbågskytt, så kommer bågskytten att göra 20% mer skada än 
normalt, "
-"eftersom alvspejare har en motståndskraft på -20% mot spetsande attacker. "
-"Denna bonus eller avdrag läggs samman med andra bonusar eller avdrag, vilket 
"
+"eftersom alvspejare har en motståndskraft på -20% mot stickattacker. Denna "
+"bonus eller avdrag läggs samman med andra bonusar eller avdrag, vilket "
 "betyder att två avdrag på -50% tillsammans ger -100%."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:161
@@ -1964,10 +1964,10 @@
 "weak to it. To find out a specific unit's resistance, right-click on the "
 "unit, select Unit Description, then select Resistance."
 msgstr ""
-"Det finns 6 olika typer av attacker: skärande, spetsande, krossande, eld, "
+"Det finns 6 olika typer av attacker: huggande, stickande, krossande, eld, "
 "frost, och heliga attacker. Trupper med tunga rustningar har en hög "
-"motståndskraft mot de fysiska attackerna, dvs de skärande, spetsande och "
-"krossande attackerna. Däremot har de en låg motståndskraft mot de magiska "
+"motståndskraft mot de fysiska attackerna, dvs hugg-, stick- och "
+"krossattackerna. Däremot har de en låg motståndskraft mot de magiska "
 "attackerna, dvs eld och frost. Alla levande trupper har en hög "
 "motståndskraft mot heliga attacker, medan vandöda är mycket sårbara för "
 "dessa. För att ta reda på en trupps motståndskraft mot en viss typ av "
@@ -2127,7 +2127,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:255
 msgid "How do I play multiplayer?"
-msgstr "Hur startar jag ett spel för flera spelare?"
+msgstr "Hur startar jag ett gruppspel?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:255
 msgid ""
@@ -2137,9 +2137,9 @@
 "wesnoth.org'. This will connect you to the official Wesnoth server, where "
 "you can join a game by selecting it, then selecting 'Join Game'."
 msgstr ""
-"För att spela Wesnoth mot andra spelare, väljer du 'Flera spelare'. Om du "
-"har den senaste utvecklingsversionen av Wesnoth, väljer du därefter 'Anslut 
"
-"till den officiella servern'. Om du har version 1.0, väljer du 'Anslut till "
+"För att spela Wesnoth mot andra spelare, väljer du 'Gruppspel'. Om du har "
+"den senaste utvecklingsversionen av Wesnoth, väljer du därefter 'Anslut 
till "
+"den officiella servern'. Om du har version 1.0, väljer du 'Anslut till "
 "spel', och därefter skriver du 'server.wesnoth.org'. Detta kopplar upp dig "
 "mot Wesnoths officiella spelserver, där du kan ansluta dig till ett spel "
 "genom välja det, och sedan klicka 'Anslut till spel'."
@@ -2793,7 +2793,7 @@
 "'Resistance' to see how much resistance a unit has against different attack "
 "types."
 msgstr ""
-"Det finns sex typer av attacker: spetsande, skärande, krossande, eld, frost "
+"Det finns sex typer av attacker: stickande, huggande, krossande, eld, frost "
 "samt heliga attacker. Olika trupper har olika motståndskraft mot olika typer 
"
 "av vapen. Om du högerklickar på en trupp och väljer 'Truppbeskrivning' och 
"
 "därefter 'Motståndskraft' så kan du se hur mycket motståndskraft truppen 
har "
@@ -2881,8 +2881,8 @@
 "weapons, but are vulnerable to attacks with piercing weapons, including bows "
 "and spears."
 msgstr ""
-"Hästburna trupper är i allmänhet motståndskraftiga mot attacker med 
eggade "
-"och trubbiga vapen, men är sårbara mot spetsiga vapen, såsom bågar och 
spjut."
+"Hästburna trupper är i allmänhet motståndskraftiga mot hugg- och 
krossvapen, "
+"men är sårbara mot stickvapen, såsom bågar och spjut."
 
 #: data/translations/english.cfg:194
 msgid ""
@@ -2955,7 +2955,7 @@
 "Skeletons are resistant to piercing and bladed attacks, but vulnerable to "
 "impact, fire, and holy attacks."
 msgstr ""
-"Skelett är motståndskraftiga mot spetsiga och eggade vapen, men sårbara 
mot "
+"Skelett är motståndskraftiga mot hugg- och stickvapen, men sårbara för "
 "trubbiga och heliga vapen samt eldvapen."
 
 #: data/translations/english.cfg:202
@@ -3171,7 +3171,7 @@
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:20 data/units/Warrior_King.cfg:23
 #: data/units/Wose.cfg:20 data/units/Yeti.cfg:34 data/units/Youth.cfg:22
 msgid "impact"
-msgstr "krossande"
+msgstr "kross"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:3 data/units/Arch_Mage.cfg:82
 msgid "Arch Mage"
@@ -3319,7 +3319,7 @@
 #: data/units/White_Mage.cfg:88 data/units/Wolf_Rider.cfg:21
 #: data/units/Wraith.cfg:20 data/units/Young_Ogre.cfg:19
 msgid "blade"
-msgstr "skärande"
+msgstr "hugg"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:25 data/units/Nightgaunt.cfg:25
 #: data/units/Rogue.cfg:25 data/units/Shadow.cfg:25 data/units/Thief.cfg:24
@@ -3533,7 +3533,7 @@
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:34 data/units/Wall_Guard.cfg:36
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:18
 msgid "pierce"
-msgstr "spetsande"
+msgstr "stick"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:3
 msgid "Bowman"
@@ -5761,7 +5761,7 @@
 msgstr ""
 "En krigare, dödad i strid och återuppväckt från de döda med hjälp av 
svart "
 "magi. Som alla vandöda är de sårbara mot eld och heliga attacker, och "
-"motståndskraftiga mot eggade vapen."
+"motståndskraftiga mot huggvapen."
 
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:3
 msgid "Skeleton Archer"
@@ -5885,7 +5885,7 @@
 "Tjuvarna är snabbfotade och gäckande, vilket gör dem svåra att träffa. 
De är "
 "skickliga på att attackera sina fiender bakifrån, vilket har som effekt att 
"
 "tjuven gör dubbel skada om hans fiender är upptagna med en motståndare på 
"
-"andra sidan. Då tjuvar har en kaotisk livsföring, så slåss de bättre på 
"
+"andra sidan. Då tjuvar har en kaotisk livsåskådning, så slåss de bättre 
på "
 "natten än dagen."
 
 #: data/units/Thug.cfg:3
@@ -6422,7 +6422,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:367 src/game.cpp:978
 msgid "Multiplayer"
-msgstr "Flera spelare"
+msgstr "Gruppspel"
 
 #: src/dialogs.cpp:369
 msgid "Tutorial"
@@ -6606,7 +6606,7 @@
 
 #: src/game.cpp:975
 msgid "Host Multiplayer Game"
-msgstr "Var spelvärd för flera spelare"
+msgstr "Var spelvärd för gruppspel"
 
 #: src/game.cpp:975
 msgid "Host a game without using a server"
@@ -7192,7 +7192,7 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:97
 msgid "This is not a multiplayer save"
-msgstr "Detta är inte ett sparat spel för flera spelare"
+msgstr "Detta är inte ett sparat gruppspel"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:237
 msgid ""
@@ -7294,7 +7294,7 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:156
 msgid "Observe Game"
-msgstr "Var åskådare till spel"
+msgstr "Iaktta spel"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:159
 msgid "Quit"
@@ -7461,7 +7461,7 @@
 "My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do you "
 "really want to dismiss $noun?"
 msgstr ""
-"Ers nåd, denna trupp är erfaren och har befordrats. Vill du verkligen "
+"Ers nåd, denna trupp är erfaren och har befordrats. Vill ni verkligen "
 "avskeda $noun?"
 
 #: src/playturn.cpp:1724
@@ -7469,7 +7469,7 @@
 "My lord, this unit is close to advancing a level! Do you really want to "
 "dismiss $noun?"
 msgstr ""
-"Ers nåd, denna trupp kommer snart att avancera till en högre nivå. Vill du 
"
+"Ers nåd, denna trupp kommer snart att avancera till en högre nivå. Vill ni 
"
 "verkligen avskeda $noun?"
 
 #: src/playturn.cpp:1729
@@ -7698,7 +7698,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:162
 msgid "TitleScreen button^Multiplayer"
-msgstr "Flera spelare"
+msgstr "Gruppspel"
 
 #: src/titlescreen.cpp:163
 msgid "TitleScreen button^Load"
@@ -7733,8 +7733,8 @@
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
 msgstr ""
-"Starta ett spel för flera spelare (hotseat, LAN eller internet), eller ett "
-"separat scenario mot datorn"
+"Starta ett gruppspel (hotseat, LAN eller internet), eller ett separat "
+"scenario mot datorn"
 
 #: src/titlescreen.cpp:171
 msgid "Load a single player saved game"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]