wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/nl wesnoth.po wesnoth-tdh.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/nl wesnoth.po wesnoth-tdh.po
Date: Fri, 17 Sep 2004 18:12:08 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/17 21:55:15

Modified files:
    po/nl     : wesnoth.po wesnoth-tdh.po 

Log message:
    Updated Dutch translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/nl/wesnoth.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/nl/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/nl/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/nl/wesnoth-tdh.po:1.5 wesnoth/po/nl/wesnoth-tdh.po:1.6
--- wesnoth/po/nl/wesnoth-tdh.po:1.5  Tue Sep 14 23:13:11 2004
+++ wesnoth/po/nl/wesnoth-tdh.po    Fri Sep 17 21:55:13 2004
@@ -16,9 +16,9 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-15 01:12-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-17 15:00-0000\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
-"Language-Team: none\n"
+"Language-Team: dutch\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -27,7 +27,7 @@
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:6
 msgid "The Dark Hordes"
-msgstr "De Duistere Hordes"
+msgstr "De Duistere Horden"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid ""
@@ -50,28 +50,39 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Overwinning:\n"
+"@Zuiver het land van monsters\n"
+"Verlies:\n"
+"#Dood van Gwiti Ha'atel\n"
+"#Beurten zijn om"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:102
 msgid ""
 "After his banishment from Wesnoth for practising necromancy, the young Gwiti "
 "Ha'atel arrived on a strange shore. He decided to claim it for his own."
 msgstr ""
+"Nadat hij uit Wesnoth verbannen werd omdat hij zwarte magie verkoos boven "
+"witte, arriveerde de jonge Gwiti Ha'atel op een vreemd strand. Hij besloot "
+"deze kust de zijne te maken."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:136
 msgid "Noooo! Not now, not when I have escaped!"
-msgstr ""
+msgstr "Neeee! Niet nu, niet nu ik ontsnapt ben!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:151
 msgid "Argh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Aaarh! Ik sterf!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:160
 msgid "The Wesnothians have discovered my escape! This is not good..."
 msgstr ""
+"De Wesnodenaren hebben mijn ontsnapping opgemerkt! Dit ziet er niet goed "
+"uit..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:4
 msgid "Brother Against Brother"
-msgstr ""
+msgstr "Broer tegen Broer"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:31
 msgid ""
@@ -82,28 +93,41 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Overwinning:\n"
+"@Versla je broer Nati Ha'atel\n"
+"Verlies:\n"
+"#Dood van Gwiti Ha'atel\n"
+"#Beurten zijn om"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:69
 msgid ""
 "As the sun set, Gwiti discovered that his arch-rival and brother, Nati, had "
 "already ensconced himself nearby."
 msgstr ""
+"Terwijl de zon langzaam in de zee wegzakt ontdekt Gwiti dat zijn broer en "
+"aardsrivaal, Nati, zichzelf in de buurt had gevestigd."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:74
 msgid ""
 "Ah, hated brother mine. Look well upon the setting sun, for you shall not "
 "live to see another in this land."
 msgstr ""
+"Ach, gehate broer van mij. Kijk nog eens goed naar het neergaan van de zon, "
+"je zult de opkomst van de duisternis in dit land nooit meer meemaken!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:79
 msgid ""
 "This land? Do you truly not know where we are? Then you are a greater fool "
 "than I had thought."
 msgstr ""
+"In dit land? Weet je echt niet waar we zijn? Dan ben je nog een grotere "
+"domoor dan ik gedacht had!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:84
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die...again."
 msgstr ""
+"Stop je gezever, idioot, en maak je klaar om te sterven ... nog maar eens."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:89
 msgid ""
@@ -111,69 +135,82 @@
 "stronger of us. Flee now and save your miserable hide before I make it a "
 "carpet."
 msgstr ""
+"Ik zal je met al mijn kracht bevechten om dat te verhinderen, tenslotte ben "
+"ik altijd de sterkste van ons beiden geweest. Vlucht nu en red je ellendig "
+"gezicht voordat ik je scalp als een mat gebruik."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:94
 msgid ""
 "Don't be silly! I'm not hairy enough to be a carpet! But your scalp would "
 "make a good pillow."
 msgstr ""
+"Maak jezelf niet belachelijk! Mijn scalp heeft niet genoeg haar om als mat "
+"dienst te doen! Maar jouw scalp zou ik wel als kussensloop kunnen gebruiken."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:107
 msgid "What? I can't die! I already have! Noooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee! Ik kan niet sterven! Ik ben al gestorven!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:112
 msgid ""
 "Ha ha ha, did I not tell you it would be so? Perhaps I shall summon your "
 "shade to serve me one day. Until then...farewell!"
 msgstr ""
+"Hahaha! Zei ik je niet dat het zo zou aflopen? Misschien zal ik ooit je "
+"schaduw oproepen om me te dienen!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:117
 msgid "It is over. I am doomed."
-msgstr ""
+msgstr "Het is voorbij. Ik ben gedoemd."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:132
 msgid ""
 "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
-msgstr ""
+msgstr "Ik... ik heb gefaald deze strijd te winnen! Ik kan het niet geloven!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:137
 msgid ""
 "Die, yes, die, and go to the Land of the Dead. Perhaps one day you will be "
 "back under my command!"
 msgstr ""
+"Sterf, ja, sterf, en ga naar het land van de doden. Misschien zul je ooit "
+"opnieuw onder mij dienen!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:155
 msgid "Didn't I tell you so?!"
-msgstr ""
+msgstr "Had ik het niet voorspeld?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:167
 msgid "And by my own hands you died!"
-msgstr ""
+msgstr "En door mijn eigen handen sterf je!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:181
 msgid "I am Gwiti the Mighty, prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Ik ben Gwiti de Machtige, maak je klaar om te sterven!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:193
 msgid "Now you shall die!"
-msgstr ""
+msgstr "En nu zal je sterven!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:203
 msgid ""
 "You miserable wretch, know that it is only by my mercy that you look upon "
 "the sun again, for you shall die before it sets."
 msgstr ""
+"Jij ellendig schepsel, weet dat het door mijn genade is dat je de zon nog "
+"eens ziet maar je zult sterven voor de avond valt."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:208
 msgid ""
 "May I remind you that even as we speak, my undead legions are marching "
 "towards you?"
 msgstr ""
+"Mag ik je eraan herinneren dat terwijl we spreken mijn ondode legioenen je "
+"tegemoet marcheren?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:4
 msgid "Confrontation"
-msgstr ""
+msgstr "De Confrontatie"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:25
 msgid ""
@@ -184,6 +221,12 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Overwinning:\n"
+"@Vermoord Leonard\n"
+"Verlies:\n"
+"#Dood van Gwiti Ha'atel\n"
+"#Beurten zijn om"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:81
 msgid ""
@@ -192,6 +235,11 @@
 "by Leonard as he reentered Wesnothian territory. The general of several "
 "outlying areas, his troops were many but untrained."
 msgstr ""
+"Door de vondst van Crelanu's Boek heeft het leger van Gwiti nieuwe kracht "
+"gevonden en ze vorderen snel. Wanneer Gwitis leger de grond van Wesnoth "
+"opnieuw betreed worden ze opgehouden door Leonard. Leonard is de generaal "
+"van heel wat afgelegen gebieden van Wesnoth. Zijn troepen zijn groot in "
+"aantal maar zonder ervaring."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
 msgid "I see that your puny kingdom marshals its troops at last."
@@ -201,12 +249,16 @@
 msgid ""
 "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
 msgstr ""
+"Dus jij bent verantwoordelijk voor onze nederlaag bij de Rots van Erzen. "
+"Sterf!!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:96
 msgid ""
 "Somehow, I have the feeling it is you who will do the dying today. I wonder "
 "why?"
 msgstr ""
+"Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat jij degene zult zijn die "
+"het sterven doet vandaag. Ik vraag me af waarom?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:101
 msgid ""
@@ -215,58 +267,76 @@
 "to the undead: Lord Aretu. Gwiti knew that even if he defeated Leonard, his "
 "best hope was now to flee into the mountains."
 msgstr ""
+"In feite was Leonards leger onvoorbereid en onderbewapend. Gelukkig zou hij "
+"versterkingen krijgen van hij die een vrees is van alle levende doden: Heer "
+"Aretu. Gwiti wist dat zelfs wanneer hij Leonard zou verslaan hij het best "
+"naar de bergen zou vluchten."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:106
 msgid "I shall slay you myself!"
-msgstr ""
+msgstr "Ik zal je eigenhandig afmaken!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:119
 msgid "So this is death... the cold, black void"
-msgstr ""
+msgstr "Dus dit is de dood... de koude, zwarte leegte."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:134
 msgid "No! This cannot be true! My king, I have failed..."
-msgstr ""
+msgstr "Nee! Dit kan niet waar zijn! Mijn koning... ik heb gefaald!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:146
 msgid ""
 "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
 msgstr ""
+"Leonard is dood? Wat een droeve dag. Komaan, mannen, vernietig die levende "
+"doden!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:151
 msgid ""
 "Only one way lies open now. I must flee where his horses cannot go: the "
 "sharp peaks and bottomless caves."
 msgstr ""
+"We hebben maar een keuze: we moeten naar de bergen vluchten waar de paarden "
+"niet kunnen geraken."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:157
 msgid ""
 "NEW OBJECTIVE\n"
 "@Move Gwiti to the end of the mountain pass"
 msgstr ""
+"NIEUW DOEL\n"
+"@Breng Gwiti naar het einde van de bergpas"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:174
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Keer terug naar je meester, schelpsel van de nacht!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:206
 msgid ""
 "Haha, it was a mistake of you to flee there! The pass is blocked, and my "
 "troops will slay you now!"
 msgstr ""
+"Haha, het was een vergissing van je om naar hier te vluchten. De pas is "
+"geblokkeerd en mijn troepen zullen je in de pan hakken!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:213
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
 msgstr ""
+"Oef... die nietige mensen zullen nu wel toe moe zijn om me nog verder te "
+"volgen!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:225
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
 msgstr ""
+"Oh nee, aan de dwergen ontsnappen alleen maar om door levende doden te "
+"worden gegrepen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:230
 msgid ""
 "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
 msgstr ""
+"Wie ben jij? Indien je een vijand van de dwergen bent zal ik je misschien "
+"als bondgenoot bekijken."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:235
 msgid ""
@@ -274,22 +344,30 @@
 "out by the dwarves. All families count several dead. Please, let us march "
 "with you, for only a chance to strike back at the evil Dwarves!"
 msgstr ""
+"Ik ben Tanar, de meester van een orkstam die hier leefde. Mijn volk werd "
+"verdreven door de dwergen. Alle gezinnen hebben geliefden verloren. Laat ons "
+"met jullie opmarcheren alleen zo krijgen we de kans om wraak te nemen op de "
+"dwergen!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:240
 msgid ""
 "Gladly. I do get so lonely talking to myself, and none of my minions are "
 "worth talking to."
 msgstr ""
+"Met plezier. Ik wordt zo eenzaam door altijd met mezelf te praten... Geen "
+"van mijn onderdanen zijn een conversatie waardig."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:245
 msgid ""
 "Thank you, my new Lord! Never had I thought I would see the day when my "
 "people were glad to march alongside skeletons and ghosts."
 msgstr ""
+"Dank je, mijn nieuwe heer! Ik had nooit gedacht dat ik de dag zou zien "
+"wanneer mijn volk blij zou zijn om naast skeletten en spoken te marcheren."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:4
 msgid "Crelanu's Book"
-msgstr ""
+msgstr "Crelanus Boek"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:25
 msgid ""
@@ -300,16 +378,25 @@
 "#Death of Gwiti\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Overwinning:\n"
+"@Raap het boek op met Gwiti\n"
+"Verlies:\n"
+"#Dood van Gwiti\n"
+"#Beurten zijn om"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:82
 msgid ""
 "Time marched on, and so did Gwiti. He was nearing the place where the "
 "dreadful tome of Crelanu was hidden."
 msgstr ""
+"De ging langzaam verder... en zo ging Gwiti ook verder. Hij kwam dichter en "
+"dichter bij de plaats waar Crelanus Boek verstopt zou moeten liggen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:87
 msgid "I feel that it must be close. Could it be in that swamp?"
 msgstr ""
+"Ik voel dat het boek nabij moet zijn. Zou het misschien in dat moeras liggen?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:92
 msgid ""
@@ -317,62 +404,73 @@
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
 "approach would suffer their combined wrath..."
 msgstr ""
+"Maar de oude magiërs hadden hun taak goed volbracht. Het boek lag verstopt "
+"in een groeve waarover de elven en orks al eeuwen oorlog voerden, de groeve "
+"te naderen zou betekenen zowel met elven als orks te moeten afrekenen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:97
 msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
-msgstr ""
+msgstr "Och nee. De orks hebben zich blijkbaar met orks geallieerd."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:102
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
 msgstr ""
+"Verdomme! Hoe in 's hemelsnaam zijn de elven erin geslaagd een necromancer "
+"aan hun kant te krijgen?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:107
 msgid "I side not with either of you!"
-msgstr ""
+msgstr "Ik ben onafhankelijk!!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:112
 msgid "A truce, then? I fear he will be the death of us both."
-msgstr ""
+msgstr "Een wapenstilstand dan? Ik vrees dat hij de dood wordt van ons allen!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:117
 msgid ""
 "Very well. We have hated you Orcs for centuries, but the Undead are a danger "
 "to all that live."
 msgstr ""
+"Goed dan. We haten jullie orks al eeuwen, maar de levende doden zijn een "
+"bedreiging voor al wat leeft!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:138
 msgid ""
 "The book is not here, but these swamps contain enough corpses to suit my "
 "purposes."
 msgstr ""
+"Het boek is hier niet te vinden, maar deze moerassen bevatten genoeg lijken "
+"om al mijn dromen te verwezenlijken."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:172
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:156
 msgid "What? I can't die! Noooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Wat? Ik kan niet sterven!! Neeeee!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:187
 msgid "I die a terrible death... not knowing why."
-msgstr ""
+msgstr "Ik sterf een afgrijselijke dood... niet wetende waarom."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:201
 msgid "A curse upon that necromancer! Why did he have to come here?!"
-msgstr ""
+msgstr "Vervloekt weze die necromancer! Waarom moest hij zonodig hier komen?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:218
 msgid ""
 "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
-msgstr ""
+msgstr "Eindelijk! Nu moet ik lachen zoals echte slechteriken moeten lachen!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:234
 msgid ""
 "My lord, your suspicions were correct. There is indeed a necromancer in this "
 "part of the country!"
 msgstr ""
+"Mijn heer, uw vermoedens waren juist. Er is inderdaad een necromancer in dit "
+"deel van het land!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:4
 msgid "Inside the Tower"
-msgstr ""
+msgstr "In de Toren"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:18
 msgid ""
@@ -382,92 +480,105 @@
 "Defeat\n"
 "#Death of Gwiti Ha'atel"
 msgstr ""
+"\n"
+"Overwinning:\n"
+"@Vind Crelanus Boek\n"
+"Verlies\n"
+"#Dood van Gwiti Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:150
 msgid ""
 "If my memory serves, this tower should have three floors. I should be able "
 "to find the Book in a few hours...!"
 msgstr ""
+"Indien mijn geheugen mij niet bedriegt, dan heeft deze toren drie "
+"verdiepingen. In enkele uren moet ik het boek kunnen vinden!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:202
 msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
-msgstr ""
+msgstr "Woehaargaoe! We zijn herrezen! Beveel ons, Meester!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:220
 msgid "There's a secret door here! This must be the library."
-msgstr ""
+msgstr "Er is een geheime deur hier! Dit moet de bibliotheek zijn."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:249
 msgid "Well, well, well. Thirty-five pieces of gold were in this chest!"
-msgstr ""
+msgstr "Wel wel wel. Vijfendertig goudstukken zaten in deze koffer!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:275
 msgid "Blast it, the chest is empty!"
-msgstr ""
+msgstr "Ontplof! Deze kist is leeg!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:297
 msgid "Twenty pieces of gold is a welcome gift."
-msgstr ""
+msgstr "Twintig goudstukken is een mooi geschenk."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:323
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-msgstr ""
+msgstr "Ik veronderstel dat dertig kopermunten niet verwenst moeten worden..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:349
 msgid ""
 "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
-msgstr ""
+msgstr "Deze koffer zo goed als leeg."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:375
 msgid "Gack! This chest contains holy water!"
-msgstr ""
+msgstr "Bah! Deze kist bevat wijwater!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:397
 msgid "Look at what the mages were guarding!"
-msgstr ""
+msgstr "Kijk wat de magiërs beschermden!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:423
 msgid "Those mages had hidden away more than it seemed!"
 msgstr ""
+"Die magiërs hebben meer verstopt dan je op het eerste zicht zou denken."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:449
 msgid "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
-msgstr ""
+msgstr "Twee dozijnen goud. Een toren plunderen is leuk!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:474
 msgid "A pile of assorted coins is here!"
-msgstr ""
+msgstr "Een stapel gesorteerde muntstukken!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:499
 msgid "Haha, this chest holds scores of gold coins!"
-msgstr ""
+msgstr "Haha, deze kist bevat hopen goud!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:529
 msgid "Ice Potion"
-msgstr ""
+msgstr "Ijsdrank"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:532
 msgid ""
 "This potion contains a strange fluid designed to imbue a weapon with the "
 "power of cold."
 msgstr ""
+"Dit drankje bevat een rare vloeistof die wapens met de kracht van de koude "
+"voorziet."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:572
 msgid ""
 "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
 msgstr ""
+"Dit is niet het boek dat Crelanu schreef... hmm.. maar het vertelt waar het "
+"boek ligt!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:577
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
 msgstr ""
+"We hebben hier niets meer te zoeken! Laten we nog wat vijanden afslachten."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:616
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
-msgstr ""
+msgstr "Proficiat! Al je wedergekomenen hebben het overleefd."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:4
 msgid "Mages and Elves"
-msgstr ""
+msgstr "Magiërs en Elven"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:26
 msgid ""
@@ -479,6 +590,13 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Overwinning:\n"
+"@Breng Gwiti naar de Toren der Toverkunst\n"
+"@Dood beide vijandige leiders\n"
+"Verlies:\n"
+"#Dood van Gwiti Ha'atel\n"
+"#Beurten zijn om"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:95
 msgid ""
@@ -486,6 +604,10 @@
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
 "where the greatest mages once studied."
 msgstr ""
+"Nadat hij de duistere geest wegzond omwille van zijn falen realiseerde Gwiti "
+"zich dat hij in een afgelegen deel van Wesnoth was aanbeland. Hij richtte "
+"zijn blik tot de toren van Kaleon waar ooit de machtigste tovenaars "
+"studeerden."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:100
 msgid ""
@@ -494,64 +616,79 @@
 "Soon they shall all be mine, and my power will be great enough to invade "
 "Wesnoth."
 msgstr ""
+"Eindelijk, ik heb het einde van de weg bereikt. Indien ik niet te veel van "
+"koers ben zou ik de Toren van Kaleon, gevuld met de geheimen van de oude "
+"tovenaars, hier moeten vinden. Binnenkort zullen die geheimen mijn deel zijn "
+"en zal ik machtig genoeg zijn om Wesnoth binnen te vallen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:105
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
 msgstr ""
+"Een necromancer nadert! Zou het degene kunnen zijn die we verbannen hebben?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:110
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we mages, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
 msgstr ""
+"Vervloekte! Weet dat wij, magiërs, wachters van de Toren van Kaleon, je de "
+"weg zullen versperren met al onze spreuken! Vlucht nu en je hebt een kans op "
+"overleven."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:115
 msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
-msgstr ""
+msgstr "Quirind, weet dat je de elven in je rug hebt."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:120
 msgid ""
 "Foul sorcerer of death, go far from this place or we shall send you to your "
 "own realm."
 msgstr ""
+"Tovenaar des doods, ga snel heen van deze plaats of we zullen je naar je "
+"eigen rijk sturen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:125
 msgid "Not born is the one that could challenge me!"
-msgstr ""
+msgstr "Niet geboren is degene die mij zou kunnen uitdagen!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:143
 msgid "No! No! Noooo! It is over, I feel the shades reaching for me..."
 msgstr ""
+"Neee! Nee! Neeeee! Het is voorbij, ik voel hoe de schaduwen naar me "
+"uitreiken..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:158
 msgid "Argh! I have fallen, and the Tower lies stripped of its defenses!"
-msgstr ""
+msgstr "Aarh! Ik lig verslagen neer.. en de toren is onbeschermd!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:175
 msgid "Quirind, we have failed! You must guard the tower."
-msgstr ""
+msgstr "Quirind, we hebben gefaald! Jij moet de toren beschermen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:187
 msgid ""
 "Ah ha ha ha! The tower's protective spells are now in force, you cannot "
 "enter without mastering a magic equal to it."
 msgstr ""
+"Hahaha!! De beschermende spreuken van de toren zijn nu in werking, je kunt "
+"de toren niet betreden zonder magie die de spreuken evenaart."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:202
 msgid "Haha! I have gained entry to the tower!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha! Ik ben in de toren binnen!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:207
 msgid "A curse upon that foul necromancer!"
-msgstr ""
+msgstr "Een vloek over die necromancer!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:4
 msgid "The Skull of Agarash"
-msgstr ""
+msgstr "De Schedel van Agarash"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:11
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
 msgstr ""
+"Nog altijd op de vlucht voor Wesnoth, betrad Gwiti het land van de orks."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:53
 msgid ""
@@ -562,30 +699,40 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Overwinning:\n"
+"@Neem de Schedel van Agarash\n"
+"Verlies:\n"
+"#Dood van Gwiti Ha'atel\n"
+"#Beurten zijn om"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:102
 msgid ""
 "After Gwiti destroyed his brother, he planned to march on Wesnoth to gain "
 "his revenge. But a Dark Spirit came to counsel him..."
 msgstr ""
+"Nadat Gwiti zijn broer had gedood, smeed hij plannen om zijn wraak te nemen "
+"op Wesnoth. Maar een Donker Geest kwam hem raad geven..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:122
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
-msgstr ""
+msgstr "Gwitiii...Gwiti!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:127
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
-msgstr ""
+msgstr "Een Donkere Geest? Dit is vast en zeker een teken van mijn kunde!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:132
 msgid ""
 "Gwiti, do not yet march in pursuit of your revenge. First, you shall go "
 "south, against the orcs, and there find the Skull of Agarash."
 msgstr ""
+"Gwiti, marcheer nog niet ter uwer wraak. Eerst zul je naar het zuiden gaan, "
+"naar de orks om bij hen de Schelde van Agarash te vinden."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:137
 msgid "Speak on."
-msgstr ""
+msgstr "Spreek."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:142
 msgid ""
@@ -593,42 +740,49 @@
 "skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash - Take "
 "it and your power will grow greater by far."
 msgstr ""
+"Zie je de drie orkstammen in dit land? Hun banieren dragen schedels, zoals "
+"hun gewoonte is. Maar een van deze schedels is de Schedel van Agarash. Neem "
+"deze schedel en je macht zal sterk toenemen!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:174
 msgid "Oh, no! The undead hordes have taken my banner!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee! De levende doden hebben mijn banier veroverd!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:179
 msgid ""
 "It is not your banner, and it never was! That skull has marked it as mine "
 "since long ago."
 msgstr ""
+"Het is niet jouw banier en het is nooit jouw banier geweest!! Die schedel "
+"heeft de banier al lang als de mijne gemarkeerd."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:184
 msgid ""
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
 msgstr ""
+"Arrh! Dit is maar de helft van de schedel en zo goed als zonder macht! Wees "
+"weg, geest!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:206
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
-msgstr ""
+msgstr "Laten we zijn vaandel in de grond stampen! *verbrijzel*"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:221
 msgid "That skull is powerless!"
-msgstr ""
+msgstr "Die schedel is zonder macht!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:233
 msgid "That is not the skull of Agarash!"
-msgstr ""
+msgstr "Dit is niet de Schedel van Agarash!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:245
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
-msgstr ""
+msgstr "Het is al een hele tijd geleden dat ik zelf nog iets bevochten heb!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:4
 msgid "Underground Pool"
-msgstr ""
+msgstr "Onderwaterpoel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:19
 msgid ""
@@ -639,54 +793,71 @@
 "#Death of Gwiti\n"
 "#Death of Tanar"
 msgstr ""
+"\n"
+"Overwinning:\n"
+"@Breng Gwiti of Tanar in het water\n"
+"Verlies:\n"
+"#Dood van Gwiti\n"
+"#Dood van Tanar\n"
+"#Beurten zijn om"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:139
 msgid "The Dwarves are still in these caves!"
-msgstr ""
+msgstr "Er zitten nog dwergen in deze grotten!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:144
 msgid "Aye! They drove us out, and left a guard here to occupy us."
 msgstr ""
+"Inderdaad! Ze verdreven ons en lieten een wacht achter om ons te bezetten."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:149
 msgid ""
 "Then we shall slay them. I have never had Dwarves rise to join my ranks. He, "
 "he, he, he..."
 msgstr ""
+"Dan zullen we hen afslachten. Ik heb nog geen dwergen gehad om in mijn "
+"rangen ter herrijzen. Hehehe..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:163
 msgid ""
 "We have come to a flooded part of the cave. If we forge ahead, the Dwarves "
 "should be delayed quite a bit."
 msgstr ""
+"We zijn in een ondergestroomd deel van de grot gekomen. Indien we langs hier "
+"verdergaan zullen de dwergen heel wat vertraagd worden."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:196
 msgid "ARGH! What was that?"
-msgstr ""
+msgstr "Aaarg! Wat was dat?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:201
 msgid ""
 "I do not know. I guess, however, that some magic is at work in these "
 "caverns. Can you tell me anything of them?"
 msgstr ""
+"Ik heb geen idee. Ik vermoed nochtans dat er hier een soort magie aan het "
+"werk is. Kun je me niets over hen vertellen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:206
 msgid ""
 "Nay, Lord. These passages were flooded higher last time I was here. The "
 "Dwarves did not delve here, and we shunned the nameless dread we felt."
 msgstr ""
+"Nee, heer. Het water in deze gangen stond nog hoger de vorige keer ik hier "
+"was. De dwergen hebben hier niet gegraven en we hebben de naamloze angst die "
+"we voelden gemeden."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:211
 msgid "If there is anything to dread here, it is me. Now, onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Indien er hier iets te vrezen valt ben ik dat! Voorwaarts nu!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:235
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
-msgstr ""
+msgstr "De schat van de dwergen! Op zijn minst driehonderd goudstukken!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:253
 msgid "You swore you would protect me!"
-msgstr ""
+msgstr "Je zweerde dat je me zou beschermen!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:5
 msgid ""
@@ -695,6 +866,9 @@
 "the battle, they called upon the corpses of former enemies to rise again and "
 "fight on their side."
 msgstr ""
+"Bij de grote slag om de Rots van Erzen toonden de broers Gwiti en Nati "
+"Ha'atel voor het eerst hun kunnen: ze meenden dat ze de strijd verloren, dus "
+"riepen ze de lijken van gevallen vijanden op om voor hen te vechten."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:15
 msgid ""
@@ -703,6 +877,10 @@
 "battle was lost where it would have been won had it not been for these two "
 "necromancers."
 msgstr ""
+"Maar dit was niet alleen verboden, het was tevens onbedaard. De cavalerie "
+"die als versterkingen zouden aankomen liepen stuk op de ondode legioenen en "
+"dus was de strijd verloren wanneer de strijd zonder tussenkomst van de twee "
+"necromancers gewonnen had geweest."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:25
 msgid ""
@@ -710,6 +888,9 @@
 "in irons, marched onto a ship with no rudder, and sent off to drown in the "
 "sea, for the Wesnothians feared that their corpses might only rise again."
 msgstr ""
+"De gebroeders Ha'atel vluchtten. Onmiddellijk na hun terugkeer werden ze in "
+"de boeien geslagen en op een schip zonder roer gezet om te verdrinken op "
+"zee, de wesnoden hadden namelijk schrik dat hun lichamen zouden herrijzen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:35
 msgid ""
@@ -717,3 +898,7 @@
 "separating the brothers and washing them both ashore. This was the beginning "
 "of the Rise of the Dark Hordes."
 msgstr ""
+"Maar het lot kwam tussen beiden. Het schip werd door een storm verrast en op "
+"de klippen van een onbekende kust uiteengereten. De broers werden gescheiden "
+"en spoelden op het strand aan. Dit betekende het begin van de Duistere "
+"Horden!"
Index: wesnoth/po/nl/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/nl/wesnoth.po:1.6 wesnoth/po/nl/wesnoth.po:1.7
--- wesnoth/po/nl/wesnoth.po:1.6    Thu Sep 16 13:34:35 2004
+++ wesnoth/po/nl/wesnoth.po  Fri Sep 17 21:55:13 2004
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-16 14:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-16 15:54-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-17 15:15-0000\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -4915,6 +4915,13 @@
 "the life of an Outlaw. She dreams of founding her own Queendom with the "
 "plunder she finds on the road."
 msgstr ""
+"De Brigant-Prinses, van adel bij geboorte, heeft de kunst van het zwaard "
+"geleerd bij de grootste generalen en haar tactisch inzicht bij de sluwste "
+"strategen. Het resultaat is een groot krijger en een groot leider. "
+"Jammergenoeg is ze het product van een falende aristocratie en ze heeft "
+"ervoor gekozen om het leven van een brigant te leiden. Ze droomt ervan haar "
+"eigen koningenrijk te stichten met de schatten die ze langs de weg vind. Ze "
+"zal er nog in slagen ook."
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
 msgid "Outlaw Queen"
@@ -4933,6 +4940,13 @@
 "Queendom with the plunder she finds on the road, and she is ever so close to "
 "that goal."
 msgstr ""
+"De Brigant-Koningin, van adel bij geboorte, heeft de kunst van het zwaard "
+"geleerd bij de grootste generalen en haar tactisch inzicht bij de sluwste "
+"strategen. Het resultaat is een groot krijger en een groot leider. "
+"Jammergenoeg is ze het product van een falende aristocratie en ze heeft "
+"ervoor gekozen om het leven van een brigant te leiden. Ze droomt ervan haar "
+"eigen koningenrijk te stichten met de schatten die ze langs de weg vind. Ze "
+"zal er nog in slagen ook."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:3
 msgid "Paladin"
@@ -7011,9 +7025,8 @@
 "(Je moet veteranen uit vorige scenarios hebben)"
 
 #: src/playturn.cpp:1776
-#, fuzzy
 msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
-msgstr "goudstukken om een eenheid op te roepen"
+msgstr "Je moet tenminste $cost goudstukken hebben om een eenheid op te roepen"
 
 #: src/playturn.cpp:1799
 msgid "Dismiss Unit"
@@ -7179,19 +7192,16 @@
 msgstr "Chaotische eenheden"
 
 #: src/reports.cpp:312
-#, fuzzy
 msgid "Owned village"
-msgstr "Dorpen"
+msgstr "Ingenomen Dorpen"
 
 #: src/reports.cpp:314
-#, fuzzy
 msgid "Enemy village"
-msgstr "Dorpen"
+msgstr "Vijandig Dorp"
 
 #: src/reports.cpp:316
-#, fuzzy
 msgid "Allied village"
-msgstr "Dorpen"
+msgstr "Geallieerd Dorp"
 
 #: src/show_dialog.cpp:930
 msgid "KB"
@@ -7299,15 +7309,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Verwijderen van het bestand is mislukt."
-
-#~ msgid "You must have at least"
-#~ msgstr "Je moet tenminste"
-
-#~ msgid "Owned"
-#~ msgstr "Owned"
-
-#~ msgid "Enemy"
-#~ msgstr "Vijand"
-
-#~ msgid "Allied"
-#~ msgstr "Geallieerd"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]