wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/no wesnoth-httt.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/no wesnoth-httt.po
Date: Mon, 13 Sep 2004 15:39:53 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/13 19:34:27

Modified files:
    po/no     : wesnoth-httt.po 

Log message:
    Updated Norwegian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po:1.6 wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po:1.7
--- wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po:1.6  Sun Sep 12 18:22:40 2004
+++ wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po    Mon Sep 13 19:34:27 2004
@@ -3,39 +3,33 @@
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-10 15:28+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-13 19:51+0100\n"
 "Last-Translator: Erik <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
 msgid "Heir to the Throne"
-msgstr "Tronarvingen"
+msgstr ""
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid ""
 "&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
 "champion.png,Champion,(hardest)"
 msgstr ""
-"&elvish-fighter.png,Kriger,(lettest);*&elvish-hero.png,Helt;&elvish-champion."
-"png,Kampmester,(svært vanskelig)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
 msgstr "Et Valg Må Gjøres"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -48,10 +42,12 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seier:\n"
-"@Overvinn en av fiendens ledere\n"
+"@Overvinn hvilken som helst av fiendens ledere\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dør\n"
-"#Delfador dør"
+"#Delfador dør\n"
+"#Li'sar dør\n"
+"#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:115
 msgid ""
@@ -166,7 +162,6 @@
 "hverandre, ellers vil vi alle stryke med."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:195
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I can tell where we are. That is the river that is known as Longlier to men, "
 "called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people "
@@ -177,7 +172,6 @@
 "ligger mot øst."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:200
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
 "there for a time?"
@@ -186,7 +180,6 @@
 "hvile der en tid?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We should indeed seek refuge there, my lord, but not by going east along the "
 "river. Its name means 'The River of Bones'. Great and evil creatures lurk "
@@ -227,7 +220,6 @@
 msgstr "Hvis alvene kan love meg asyl og fri passasje, da vil jeg dra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:230
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
@@ -236,7 +228,6 @@
 "fiende, skal vi ikke skade deg i dette tilfellet, siden du har hjulpet oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:235
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So, we must choose. To the north past the Orcs, where lie the ancient snow "
 "plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the Walking Dead "
@@ -303,6 +294,7 @@
 "den lille prinsen, og red avgårde. Langt bort, til Alvenes land."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
+#, fuzzy
 msgid ""
 "By strange and mysterious fortune, the Elf Lady Parandra had come across a "
 "human child. She knew not where he had come from, only that the Orcs would "
@@ -310,6 +302,11 @@
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
 msgstr ""
+"Ved en av skjebnens mystiske veier, hadde ?alvefruen? Parandra kommet over "
+"et menneskebarn. Hun visste ei hvor han var fra, kun at orkene ville ha "
+"spist ham om ikke hun hadde intervenert. Alvene følte at dette barnet lå "
+"under en god skjebne. Kanskje det var derfor at disse mest sannferdige "
+"folkene gikk med på min løgnaktige plan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -319,6 +316,11 @@
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
 msgstr ""
+"Etter at vi begravde en lille prinsen, enes vi om aldri nevne ham igjen. "
+"Isteden skulle dette foreldreløse barnet kalles Konrad, og vi skulle oppdra "
+"ham til konge. Jeg skulle si at jeg hadde drept vaktene før de hadde utført 
"
+"udåden, og ikke etter. Ingen ville noen gang måtte vite det. Og ingen 
visste "
+"det sikkert, før nå."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
 msgid ""
@@ -328,15 +330,20 @@
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
 msgstr ""
+"Jeg hadde trodd at du ville bli konge en dag, Konrad. Men nå ser jeg at "
+"skjebnen har bestemt det annerledes. At til tross for all Ashevieres "
+"ondskap, er Li'sar født til tronen. Hun er den rette dronningen. Fra en lang 
"
+"rekke konger, helt tilbake til de gamle sjøfarerne som kom vestfra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
 msgid ""
 "Now, let us not tarry here any longer! The dawn breaks! The time has come "
 "for the heir to the throne to claim it!"
 msgstr ""
+"NÃ¥, la oss ei vente her lenger! Dagen bryter! Tiden har kommet for "
+"tronarvingen å kreve sin trone!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -350,19 +357,18 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seier:\n"
-"@Overvinn fiendens leder\n"
+"@Overvinn Asheviere\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dør\n"
 "#Delfador dør\n"
-"Li'sar dør\n"
-"Kalenz dør"
+"#Li'sar dør\n"
+"#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
 msgstr "Perlebukta"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -375,9 +381,10 @@
 "\n"
 "Seier:\n"
 "@Overvinn begge fiendens ledere\n"
-"Nederlag:\n"
+"@Overvinn en av fiendens ledere, og motstå den andre inntil tiden renner "
+"utNederlag:\n"
 "#Konrad dør\n"
-"#Tiden renner ut"
+"#Tiden renner ut uten at du har drept en av lederene"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:98
 msgid ""
@@ -435,42 +442,36 @@
 msgstr "Hvem var den dusten?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:257
-#, fuzzy
 msgid "Free at last! Now death to the Orcs!"
 msgstr "Endelig fri! Død over orkene!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:318
-#, fuzzy
 msgid "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
 msgstr "Nå som vi er fri, kan vi sammen overvinne våre undertrykkere!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:364
-#, fuzzy
 msgid "Freedom! Now where are those Orcs? Let me at 'em!"
 msgstr "Frihet! Hvor er disse orkene? La meg ta dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:419
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs!\n"
 "The main cage where they keep most of the mermen is in the south-east!"
 msgstr ""
-"Takk for at du reddet oss! Nå kan vi hjelpe deg å bekjempe dette orkeondet!"
+"Takk for at du reddet oss! Nå kan vi hjelpe deg å bekjempe dette 
orkeondet!\n"
+"Hovedburet med de fleste havmennene er syd-øst herfra!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:481
-#, fuzzy
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
 msgstr "Død over orkene! Kom, la oss alle sammen kjempe mot dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:504
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
 msgstr ""
 "Endelig har vi klart å befri havmennene. Dra tilbake til havet og lev i 
fred."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:513
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My lord! You may need the help of some of us who have skill in the sea in "
 "future. We would like to offer you help, and come with you."
@@ -479,24 +480,20 @@
 "fremtiden. Vi tilbyr deg vår støtte, og vil bli med deg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:518
-#, fuzzy
 msgid "Now where is Delfador? I hope he's safe!"
 msgstr "Hvor er Delfador? Jeg håper han har klart seg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:529
-#, fuzzy
 msgid "I am perfectly safe, friend!"
 msgstr "Han har klart seg meget bra, venn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:534
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
 msgstr ""
 "Der er du! Jeg er så glad for at du er ok! Nå kan vi hvile for en stund."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:539
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am afraid there is no time for rest, Konrad. Asheviere has now laid siege "
 "to Elensefar, breaking the century-old treaty between Wesnoth and the Elense "
@@ -509,12 +506,10 @@
 "hun kan komme til å ta!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:545
-#, fuzzy
 msgid "Oh no! What shall we do?"
 msgstr "Å nei! Hva skal vi gjøre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:551
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You must lead our men to the city, and help defend it. Or recapture it if it "
 "falls before you arrive."
@@ -523,34 +518,29 @@
 "Eller ta den tilbake hvis den faller før du kommer frem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:557
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
 msgstr "Må jeg gjøre det? Men hva med deg, Delfador? Du blir med, ikke sant?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:563
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am afraid not, Konrad. I have come across some important documents, and "
 "must make haste with them to the Elven Council. It seems that the time to "
 "stop Asheviere is shorter than I had thought."
 msgstr ""
-"Jeg er redd jeg ikke kan det, Konrad. Jeg har kommet over noen viktige "
-"dokumenter, og må skynde meg med dem til Alvenes Råd. Det ser ut til at vi "
-"har mindre tid til å stoppe Asheviere enn jeg hadde trodd."
+"Dessverre kan jeg ikke, Konrad. Jeg har kommet over noen viktige dokumenter, "
+"og må skynde meg med dem til Alvenes Råd. Det ser ut til at vi har mindre "
+"tid til å stoppe Asheviere enn jeg hadde trodd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:569
-#, fuzzy
 msgid "But Delfador! I can't do it on my own!"
 msgstr "Men Delfador! Jeg kan ikke gjøre det på egen hånd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:579
-#, fuzzy
 msgid "On your own? My lord! We, your loyal soldiers, will support you!"
 msgstr "På egen hånd? Min herre! Vi, dine lojale soldater vil støtte deg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:584
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You will prevail. I have faith in you. Head north. Elensefar is but three "
 "days travel if you make haste."
@@ -559,12 +549,10 @@
 "reise unna hvis du skynder deg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:589
-#, fuzzy
 msgid "Very well. But how do I get there?"
 msgstr "Godt. Men hvordan kommer jeg til Elensefar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:594
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is north-west of here, a few leagues inland. There are two ways to go, by "
 "ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between them."
@@ -578,7 +566,6 @@
 msgstr "Skip? Pføy! Jeg har vært sjøsyk for siste gang! Vi går!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:602
-#, fuzzy
 msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
 msgstr "Ha en god reise, Konrad. Vi møtes igjen!"
 
@@ -588,12 +575,10 @@
 msgstr "Tar vi skip, får vi hvilt litt på veien. Jeg velger sjøveien!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:626
-#, fuzzy
 msgid "Safe voyage to you then, Konrad. May the weather be fair."
 msgstr "Ha en god reise da, Konrad. Måtte været bli bra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:718
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have "
 "summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
@@ -602,7 +587,6 @@
 "har tilkalt forsterkninger. Vi er fortapt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:732
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Konrad! We cannot spend any more time here. Though it would be good to "
 "defeat the Orcs and free more of their prisoners, more urgent business calls "
@@ -613,7 +597,6 @@
 "roper på oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:737
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Delfador, thank goodness you have survived! This has been a tough battle, "
 "but why can we not finish it? Why must we leave?"
@@ -622,23 +605,21 @@
 "hvorfor kan vi ikke gjøre oss ferdige? Hvorfor må vi dra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:742
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I bear ill tidings. Asheviere has now laid siege to Elensefar, breaking the "
 "century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the city "
 "falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
 msgstr ""
 "Jeg bringer dårlig nytt: Asheviere har angrepet byen Elensefar, og således "
-"brutt avtalen mellom Wesnoth og Elensefar. Du må lede våre menn til byen 
for "
-"å forsvare den -- eller ta den tilbake hvis den faller før du kommer frem."
+"brutt avtalen mellom Wesnoth og bystaten Elense. Du må lede våre menn til "
+"byen for å forsvare den -- eller ta den tilbake hvis den faller før du "
+"kommer frem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:747
-#, fuzzy
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
 msgstr "Må jeg gjøre det? Men du blir med meg, gjør du ikke, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:752
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am afraid not, Konrad. I have found some important documents that need "
 "seeing to. I must ride at once to make council with the Elves. I will meet "
@@ -650,7 +631,6 @@
 "kontrollen over den."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:757
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I fear I will struggle to do this on my own...but what must be must be. How "
 "do I get to Elensefar?"
@@ -659,7 +639,6 @@
 "være slik, godtar jeg det. Hvordan kommer jeg til Elensefar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:773
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Since you have broken the Orc's hegemony over the seas, going by ship would "
 "be safest. Sail along the coast, and you can land mere miles from Elensefar. "
@@ -670,7 +649,6 @@
 "Elensefar. Skynd deg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:787
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With the Orcs controlling the seas, going by ship would not be safe. Travel "
 "by land, Elensefar is only six days' march up the coast. Make haste!"
@@ -681,7 +659,6 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:35
-#, fuzzy
 msgid "Blackwater Port"
 msgstr "Svartvann Havn"
 
@@ -719,7 +696,6 @@
 "stedene de kan frakte forsyninger og våpen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
 msgstr "Defaldor, noen orker følger etter oss! Vi må skynde oss!"
 
@@ -846,9 +822,8 @@
 "til Anduin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:255
-#, fuzzy
 msgid "We should embark now."
-msgstr "Vi må gå ombord nå."
+msgstr "Vi bør gå ombord nå."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:260
 msgid ""
@@ -864,7 +839,6 @@
 msgstr "Jeg mislyktes i å holde mitt ord til menneskene i Svartvann Havn...."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:276
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
 msgstr ""
@@ -872,12 +846,10 @@
 "håpløst..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Crossroads"
-msgstr "Veiskillet"
+msgstr "Korsveiene"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -889,7 +861,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seier:\n"
-"@Overvinn begge fiendens ledere\n"
+"@Overvinn Kojun Herolm\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dør\n"
 "#Delfador dør\n"
@@ -902,36 +874,31 @@
 "Her er vi kommet til det store veiskillet. Vi ønsker å dra mot nordøst."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Beware! These hills are not safe! The roads are important to Asheviere's "
 "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
 "travel them."
 msgstr ""
-"Ta dere i akt! Disse skogene er ikke trygge! Asheviere har hyret orker for å 
"
+"Ta dere i akt! Disse åsene er ikke trygge! Asheviere har hyret orker for å "
 "vokte disse veiene, på grunn av deres strategiske beliggenhet. Vi må kjempe 
"
 "for å komme forbi her."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
 msgstr "Da skal vi kjempe! La det begynne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:129
-#, fuzzy
 msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
 msgstr "Seieren er vår! La oss fortsette mot nordøst!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:153
-#, fuzzy
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
-msgstr "Hold dere til stien!"
+msgstr "Hold dere til stien! Åsene her er ikke trygge!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:177
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
-msgstr "Hold dere borte fra skogen!"
+msgstr "Vokt dere for åsene! Mange orker har lagt seg i bakhold der!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 #, fuzzy
@@ -1134,34 +1101,45 @@
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
+"Vær hilset, og velkommen til vår hovedstad. Dere bør føle dere beæret. 
Det "
+"har vært et halvt århundre - et slektsledd slik dere regner tid - siden 
noe "
+"mennsekse har vært regnet som alve-venn nok til å stå her."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:86
 msgid "We are indeed honored."
-msgstr ""
+msgstr "Vi er i sannhet beæret."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:91
 msgid ""
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Dere er vel også beæret. Det er sikkert lenge siden en prinsesse av Wesnoth 
"
+"har vært her."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
 msgstr ""
+"Stille, tåpelige jentunge! Med en slik arroganse, er det noen overraskelse "
+"at Wesnoths kongehus så sine allianser falle fra hverandre for lenge siden?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:101
 msgid ""
 "Yes...you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I apologize "
 "for my discourtesy."
 msgstr ""
+"Ja... du har rett. Det er jeg som er beæret ved å være her, og jeg 
beklager "
+"det jeg sa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:106
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
 msgstr ""
+"Delfador den Store. Like vis med hans tunge som han er sterk med sin "
+"trolldomsstav i kamp. En sjelden blanding, spesielt blant mennesker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:111
 msgid ""
@@ -1169,26 +1147,32 @@
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
 msgstr ""
+"Så fort menneskene blir gamle! Bare sytten vintre har gått siden jeg sist 
la "
+"øyne på deg, Konrad, og nå er du en voksen mann. En modig kriger står for 
"
+"meg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
-msgstr ""
+msgstr "Unnskyld meg, alv, men jeg kan ikke huske å ha møtt deg før."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:121
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
 msgstr ""
+"Konrad, dette er Parandra. Hun hjalp meg redde deg ut av Ashevieres klør."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:126
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
-msgstr ""
+msgstr "Jeg ante ikke! Takk, frue. Det er en glede å møte deg igjen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:131
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been an "
 "infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
+"Redde ham fra min mor? Men for nitten år siden var Konrad bare et spedbarn! "
+"Hva er det dere snakker om?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
@@ -1196,22 +1180,29 @@
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
 "death, so she could sieze control."
 msgstr ""
+"Din mor har mye blod på hendene, barn. Hun har beordret mange drept. Da "
+"Konrad var et spedbarn, ga hun ordre at alle prinsene skulle drepes, så hun "
+"kunne rive til seg makten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:141
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
 msgstr ""
+"Hun hadde dem drept? Og det var andre, ikke bare Konrad? Det kan ikke være "
+"sant! Parandra, hva sier du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:146
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
 msgstr ""
+"Prinsesse, når Delfador den Store taler om dronningmorens, Ashevieres, "
+"ordrer at prinsene av Wesnoth skulle drepes, taler han sannhet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:151
 msgid "And what say you, Elf-king?"
-msgstr ""
+msgstr "Og hva sier du, du alvenes konge?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:156
 msgid ""
@@ -1220,6 +1211,9 @@
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
 msgstr ""
+"Jeg så det ikke selv, prinsesse, men jeg har hørt mange rapporter som jeg "
+"vil stole på. Asheviere har sannelig blodige hender. I tillegg har hun latt "
+"orkene vanhellige landet, og har glemt all respekt for folkene omkring henne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:167
 msgid ""
@@ -1227,12 +1221,18 @@
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
 msgstr ""
+"Vel, dette viser bare at jeg må ta Septeret. Jeg skal vende tilbake, og "
+"folket vil akseptere meg som dronning. Jeg vil være en rettferdig hersker. "
+"Min mor er kun dronningmor. Tronen er min ved rett, og med Septeret kan jeg "
+"bevise det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid ""
 "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to claim. "
 "Konrad has the Scepter. He will take the throne."
 msgstr ""
+"Prinsesse, det er noe godt i deg, men tronen er ikke din. Konrad har "
+"Septeret. Han vil ta tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:179
 msgid ""
@@ -1241,32 +1241,42 @@
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "advisor and counselor, Delfador"
 msgstr ""
+"Vel, jeg har Septeret! Jeg skal vende tilbake, og folket vil godta meg som "
+"dronning! Min mor er kun dronningmor. Tronen er min ved lov, og fra den skal "
+"jeg styre med rettferd og innsikt. Jeg er til og med villig til å ta deg som 
"
+"kansler, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid ""
 "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You have "
 "it now only because we helped you get it."
 msgstr ""
+"Selv om du har Septeret, prinsesse, er det egentlig Konrads. Du har det bare "
+"fordi vi hjalp deg få tak i det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:189
 msgid "And if I refuse to give it to him?"
-msgstr ""
+msgstr "Og om jeg nekter å gi det til ham?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:194
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
 msgstr ""
+"Hvis det blir nødvendig, prinsesse, vil jeg be Konrad utkjempe en duell mot "
+"deg for det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:199
 msgid ""
 "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As long "
 "as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
 msgstr ""
+"Delfador! Li'sar er blitt vår venn. Jeg vil ikke kjempe mot henne! Så lenge 
"
+"hun styrer godt, hva gjør det om hun blir dronning?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:204
 msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
-msgstr ""
+msgstr "Du er den rette arvingen. Du burde bli konge, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:212
 msgid ""
@@ -1274,16 +1284,21 @@
 "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
 "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
 msgstr ""
+"Delfador, du har oppdratt Konrad til å bli sterk og vis, ærefull og "
+"rettferdig. En kriger med respekt, som verdsetter fred. Men tronen er ikke "
+"stedet for ham.Du vet hva jeg taler om, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:217
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
-msgstr ""
+msgstr "Men ikke jeg! Hva mener du, Parandra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:222
 msgid ""
 "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
 "and claim the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Alt vil bli klart en gang, fagre prinsesse. For nå, gå bare ut og krev "
+"Wesnoths trone."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:227
 msgid ""
@@ -1404,7 +1419,6 @@
 msgstr "Alvene er Beleiret"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1423,7 +1437,6 @@
 "#Tiden renner ut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:188
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fourteen years into her rule, Asheviere turned her attention to the Elves, "
 "whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring "
@@ -1434,7 +1447,6 @@
 "for å sørge for alvenes undergang."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:193
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What shall "
 "we do?"
@@ -1442,17 +1454,14 @@
 "Mester Delfador! Se, det kommer orker fra alle retninger! Hva skal vi gjøre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:198
-#, fuzzy
 msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
 msgstr "De er for mange til at vi kan slå dem. Altfor mange. Vi må rømme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:203
-#, fuzzy
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
 msgstr "Men hvor? Dette er det eneste hjemmet vi har! Hva med alvene?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:208
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that you "
 "escape!"
@@ -1461,7 +1470,6 @@
 "at du kommer deg unna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:213
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will go north. Perhaps we can reach the Isle of Anduin. If we can make it "
 "there, surely we will be safe. Konrad, we must recruit some Elves to help "
@@ -1474,12 +1482,10 @@
 "skal beskytte deg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:218
-#, fuzzy
 msgid "Very well, let us hurry!"
 msgstr "Godt. La oss skynde oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:223
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this land "
 "for the Queen!"
@@ -1492,34 +1498,30 @@
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
+"Husk, det ryktes at den skitne trollmannen og den han beskytter er her i "
+"området. Det er de vi er ute etter!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:237
-#, fuzzy
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
 msgstr "Haha! Vi skal rive de skitne alvene i biter!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:243
-#, fuzzy
 msgid "Let them come. We will fight them with all we have!"
 msgstr "La dem komme. Vi vil bekjempe dem med alt vi har!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:248
-#, fuzzy
 msgid "Be careful, Konrad! Guard him well, Delfador!"
 msgstr "Vær forsiktig, Konrad! Pass godt på ham, Delfador!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid "And so it has begun!"
 msgstr "Og slik har det begynt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:273
-#, fuzzy
 msgid "OK, we have made it this far! But where do we go next?"
 msgstr "Ok, vi har klart oss så langt! Men hvor går vi nå?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:278
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. Hopefully we "
 "will find refuge there."
@@ -1528,13 +1530,11 @@
 "kan vi søke tilflukt der."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:283
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
 msgstr "Selvfølgelig har du rett, Delfador. Men hva vil skje med alvene her?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:288
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not bode "
 "well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
@@ -1543,43 +1543,35 @@
 "gode ting i vente. La oss ikke snakke om det nå. Fremad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:293
-#, fuzzy
 msgid "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
 msgstr ""
 "Lykke til Konrad! Ikke bekymre deg om oss, vi vil kjempe så godt vi kan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:309
-#, fuzzy
 msgid "I...I don't think I can make it anymore"
 msgstr "Jeg....Jeg tror ikke jeg klarer det mer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:314
-#, fuzzy
 msgid "Prince...you must keep fighting! Nooooooo!"
 msgstr "Prins...du må fortsette å kjempe! Neiiiiiii!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:319
-#, fuzzy
 msgid "It is over, I am doomed..."
 msgstr "Det er over, jeg er fortapt...."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:334
-#, fuzzy
 msgid "I have...have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
 msgstr "Jeg har....har sviktet min plikt til å forsvare prinsen. Jeg har 
tapt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:339
-#, fuzzy
 msgid "Don't die, Delfador! Please, you have to stay alive!"
 msgstr "Ikke dø! Delfador! Væ så snill, du må holde deg i live!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:344
-#, fuzzy
 msgid "Ugh"
-msgstr "Ugh."
+msgstr "Ugh"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:356
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
 msgstr "Å nei! Vi har gått tom for tid, de har fått forsterkninger..."
@@ -1590,24 +1582,20 @@
 msgstr "Dø din kjeltring, dø!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:381
-#, fuzzy
 msgid "Only the foolish oppose me!"
 msgstr "Bare de tåpelige gjør motstand mot meg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:393
-#, fuzzy
 msgid "I am Galdrad. You will have to fight me to get any further!"
 msgstr "Jeg er Galdrad. Du må vinne over meg for å komme videre!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:405
-#, fuzzy
 msgid "Only a fool would dare to attack me!"
 msgstr "Bare en tåpe ville våge å angripe meg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:417
-#, fuzzy
 msgid "I am Delfador the Great. Prepare to die!"
-msgstr "Jeg er Delfador den Store, forbered deg på å dø!"
+msgstr "Jeg er Delfador den Store. Forbered deg på å dø!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:429
 #, fuzzy
@@ -1667,7 +1655,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "The Ford of Abez"
 msgstr "Vadestedet Abez"
 
@@ -1939,17 +1926,18 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:100
 msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-msgstr ""
+msgstr "Her er griffemorens egg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:105
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
-msgstr ""
+msgstr "Utmerket! Nå burde vi kunne ale opp griffer til våre egne formål!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:125
 msgid ""
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
 msgstr ""
+"Haha! Vi har drept dette fæle luftens dyr, og kan nekte opprørerne dets 
egg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:166
 #, fuzzy
@@ -1968,6 +1956,8 @@
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
 msgstr ""
+"Griffenes Fjell! Kanskje vi kunne stjele noen egg fra griffene og trene opp "
+"ungene til å være flygende ridedyr. Kunne det gå an, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:181
 #, fuzzy
@@ -2028,6 +2018,8 @@
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
 msgstr ""
+"Det var synd vi ikke fikk tak i noen griffeegg - de ville sikkert gitt oss "
+"et overtak en gang. Men vi må gå videre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:242
 #, fuzzy
@@ -2072,7 +2064,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:148
 msgid "En garde!"
-msgstr ""
+msgstr "En garde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:153
 #, fuzzy
@@ -2569,6 +2561,7 @@
 "Ja visst. Vi vil eskortere dere til hovedstaden vår, hvor vi skal holde 
RÃ¥d."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
+#, fuzzy
 msgid "The Isle of Anduin"
 msgstr "Øya Anduin"
 
@@ -2650,7 +2643,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:217
 msgid "You can now recruit mages"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan nå rekruttere trollmenn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:238
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
@@ -3331,7 +3324,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:419
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
-msgstr ""
+msgstr "Da drar vi til de østre tunnelene!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:440
 msgid "Hmm...there seems to be a secret passage behind these rocks!"
@@ -4210,6 +4203,7 @@
 "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
 "us."
 msgstr ""
+"Det er synd at Moremirmu ble drept på ærens mark, etter at han hjalp oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:363
 msgid "May he rest peacefully!"
@@ -4269,20 +4263,22 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:124
 msgid "Bewarned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr ""
+msgstr "Pass opp, et kjempemonster bor i fjellene forut."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:264
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-msgstr ""
+msgstr "Se der, orker og troll!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:269
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
-msgstr ""
+msgstr "Men det er noe rart ved dem -- se, det er bare statuer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:274
 msgid ""
 "That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
 msgstr ""
+"Det er meget snodig, hvorfor villle noen lage statuer av slike avskyelige "
+"skapninger?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:279
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
@@ -4290,41 +4286,48 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:284
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-msgstr ""
+msgstr "Stopp! Denne veien slipper dere ikke forbi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:289
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
-msgstr ""
+msgstr "Vi søker bare å passere gjennom dalen. Vi mener ikke noe vondt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:294
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
 msgstr ""
+"Ingen slipper forbi. Vi styrer denne dalen, og dere kan ikke overvinne oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
 msgid ""
 "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
 "let us take up arms against them!"
 msgstr ""
+"Slipper dere oss ikke forbi, vil vi drepe dere med sverd og bue! Kom, menn, "
+"til våpen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:304
 msgid ""
 "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs were "
 "once foolish enough to think that as well..."
 msgstr ""
+"Tror dere virkelig at dere kan overvinne oss med våpen? Noen orker var dumme 
"
+"nok til at de også trodde det..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:309
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
-msgstr ""
+msgstr "Mener han at disse foran oss engang var orker?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:314
 msgid ""
 "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and try "
 "to discover the nature of the power these wizards wield."
 msgstr ""
+"Forsiktig, jeg har hørt rykter om slikt. Vi må være forsiktige, og prøve 
Ã¥ "
+"oppdage hva for slags kraft disse trollmennene bruker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
-msgstr ""
+msgstr "Dette stedet gir meg gåsehud! Er det ingen annen vei?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:324
 msgid ""
@@ -4338,13 +4341,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:350
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
-msgstr ""
+msgstr "Alt jeg ser her er et digert speil!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:355
 msgid ""
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
+"Jeg har hørt om slike ting -- fort, knus det! Kanskje basiliskenes kraft "
+"ligger i akkurat det!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:360
 msgid "Very well, I'll smash it!"
@@ -4352,29 +4357,31 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-msgstr ""
+msgstr "Nei! Mine skapninger har mistet sin kraft!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:375
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr ""
+msgstr "Endelig er vi fri fra dette steinens fengsel! Hevnen skal bli vår!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:380
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Først disse dumme fugledyrene, og nå orker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:385
 msgid "Fall on them men!"
-msgstr ""
+msgstr "Angrip dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:407
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Med Konrad forsteinet, er alt tapt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:422
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unworking the wizard's power. All is lost!"
 msgstr ""
+"Nei! Delfador er forsteinet! Uten ham er det ingen mulighet for å gjøre om "
+"trolldomskraften her! Alt er tapt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:434
 msgid "What happened there?"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]