wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Fri, 03 Sep 2004 08:58:49 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/03 12:53:30

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.3 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.4
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.3    Fri Sep 3 09:57:08 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Fri Sep 3 12:53:29 2004
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2004-09-03 11:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-01 18:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -33,11 +33,11 @@
 "&undead-lich.png,Dark Lord,(hardest)"
 msgstr ""
 "&undead-adept.png,Lärling,(lätt);*&undead-necromancer.png,Mästare;&undead-"
-"lich.png,Mörkrets furste,(svårt)"
+"lich.png,Mörkrets Furste,(svårt)"
 
 #: data/game.cfg:276
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr "Det svarta ögats son (kapitel I)"
+msgstr "Svarta ögats son (kapitel I)"
 
 #: data/game.cfg:280
 msgid ""
@@ -118,6 +118,14 @@
 "simple rules arise a wealth of strategy, making the game easy to learn but a "
 "challenge to master."
 msgstr ""
+"<img>src=misc/logo.png align=middle box=no</img>\n"
+"\n"
+"Striden om Wesnoth är ett dragbaserat fantasystrategispel som är lite "
+"annorlunda jämfört med andra moderna strategispel. Medan andra spel 
strävar "
+"efter komplexitet, både vad gäller regler och spelteknik, är Striden om "
+"Wesnoth uppbyggt kring enkla regler och enkel spelteknik. Tro nu inte att "
+"detta gör spelet i sig lätt - dessa enkla regler ger ett mycket rikt "
+"strategispel, som är lätt att lära sig men en rejäl utmaning att 
bemästra. "
 
 #: data/help.cfg:60
 msgid "Fundamentals of Gameplay"
@@ -145,10 +153,28 @@
 "description will pop up explaining that item. This is especially useful when "
 "you encounter new abilities for the first time."
 msgstr ""
+"Den här sidan ger en översikt över allt du behöver veta för att spela 
Slaget "
+"om Wesnoth. Den tar upp hur man spelar och de grundläggande mekanismerna som 
"
+"styr spelet. För mer information om hur man spelar, kan du studera "
+"<ref>dst=basic_strategy text='Grundläggande strategi'</ref> och "
+"<ref>dst=multiplayer_strategy text='Strategi för flera spelare'</ref>. Tänk 
"
+"på att detta bara är en översikt - om du följer länkarna kan du läsa om 
"
+"speciella undantag och situationer. \n"
+"\n"
+"Till att börja med är det bäst att klicka på <italic>text=Träningsspel</"
+"italic> på huvudmenyn. Här lär du lär dig grunderna i spelet. När du 
tränat "
+"klart, rekommenderas att du spelar kampanjen Tronarvingen först - klicka "
+"<italic>text=Kampanj</italic> och därefter 
<italic>text=Tronarvingen</italic>. DÃ¥ Striden om Wesnoth kan vara riktigt 
utmanande, kanske du kan "
+"börja med en <italic>text=Lätt</italic> kampanj.\n"
+"\n"
+"<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>Under tiden du spelar "
+"kan du hålla muspekaren över informationen i fältet till höger, vilket 
ger "
+"dig en ruta som förklarar det du pekar på lite närmare. Detta är 
särskilt "
+"användbart när du stöter på en ny egenskap första gången."
 
 #: data/help.cfg:70
 msgid "Recruiting and Recalling"
-msgstr "rekrytera och återkalla"
+msgstr "Rekrytera och återkalla"
 
 #: data/help.cfg:80
 msgid ""
@@ -180,6 +206,34 @@
 "require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep text='Income and "
 "Upkeep'</ref> for more information."
 msgstr ""
+"<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>DÃ¥ du spelar ett "
+"scenario - speciellt i början - kommer du att behöva rekrytera nya trupper "
+"till din armé. För att kunna göra detta, måste din ledare (Konrad i "
+"kampanjen Tronarvingen) stå i kärntornet i en borg. Du rekryterar antingen "
+"genom att välja Rekrytera från menyn eller genom att högerklicka på 
någon "
+"ruta och välja <italic>text=Rekrytera</italic>. Du får då upp "
+"rekryteringsmenyn, där tillgångliga trupper visas tillsammans med vad det "
+"kostar att leja dem. Klicka på en trupp för att se uppgifter om den till "
+"vänster, och klicka sen på Rekrytera om du vill göra det.\n"
+"\n"
+"Om du högerklickade på en borgruta och valde Rekrytera, så kommer den nya "
+"truppen att dyka upp på den rutan. I annat fall dyker den upp på en ledig "
+"ruta nära kärntornet. Du kan bara rekrytera så många trupper som du har "
+"lediga rutor i din borg, och du kan inte använda mer guld än du faktiskt 
har "
+"under rekryteringen.\n"
+"\n"
+"Rekryterade trupper får två slumpmässigt valda <ref>dst=traits "
+"text=Karaktärsdrag</ref> som ändrar deras egenskaper.\n"
+"\n"
+"I senare scenarior kommer du också kunna välja att Återkalla veteraner 
från "
+"tidigare strider. Detta fungerar likadant som rekrytering, bortsett från att 
"
+"det kostar 20 guld att återkalla en enhet oavsett vad den kostade när du "
+"rekryterade den. Om du väljer att Återkalla får du upp en lista över de "
+"tillgängliga veteraner som du kan välja bland.\n"
+"\n"
+"Tänk på att det inte bara kostar guld att Rekrytera eller Återkalla, utan "
+"det ger också en kostnad i underhåll. Läs <ref>dst=income_and_upkeep "
+"text='Inkomst och underhåll'</ref> för mer information. "
 
 #: data/help.cfg:85 src/help.cpp:767 src/help.cpp:768
 msgid "Movement"
@@ -211,6 +265,30 @@
 "advantage is an important part of Wesnoth, as only <ref>dst=ability_skirmish "
 "text='Skirmishers'</ref> can ignore zones of control."
 msgstr ""
+"Det är lätt att förflytta trupper i Striden om Wesnoth. Klicka helt enkelt 
"
+"på truppen du vill flytta, och sen på rutan du vill flytta truppen till. 
När "
+"truppen är vald, visas rutorna som den kan flytta till genom att lysas upp. "
+"Om muspekaren hålls över en ruta som truppen inte kan nå fram till på ett 
"
+"drag, så visas antalet drag som krävs. Om en sådan ruta väljs, kommer "
+"truppen att flyttas dit den snabbaste vägen under kommande drag.\n"
+"\n"
+"Varje trupp har ett givet antal förflyttningspoäng för varje drag, och "
+"kostnaden att förflytta sig över en viss ruta avgörs av dess "
+"<ref>dst=terrain text=Terräng</ref>. Till exempel kostar det nästan alltid 
1 "
+"förflyttningspoäng att gå på en slättruta. Exakt hur många poäng det 
kostar "
+"att gå på en vis typ av ruta avgörs av truppens typ. I skog kostar det 
bara "
+"1 poäng för alver, 2 för de flesta människo- och orchtrupper, medan det 
för "
+"ryttare kostar 3. Om du vill veta vad det kostar för en trupp att gå på en 
"
+"viss typ av terräng, så kan du högerklicka på truppen, välja "
+"Truppbeskrivning, och sedan <italic>text='Terrängavdrag'</italic>.\n"
+"\n"
+"Under förflyttning är det viktigt att komma ihåg de så kallade "
+"<ref>dst=zones_of_control text='Kontrollzonerna'</ref>. Varje trupp skapar "
+"en kontrollzon i rutorna omedelbart utanför rutan truppen står på, och en "
+"fiendetrupp som kommer till en sådan 'kontrollerad' ruta måste omedelbart "
+"stanna. En viktig del av Striden om Wesnoth är att lära sig hur dessa "
+"kontrollzoner fungerar, eftersom bara <ref>dst=ability_skirmish "
+"text='Stigfinnarna'</ref> kan röra sig obehindrat över dessa. "
 
 #: data/help.cfg:95
 msgid "Combat"
@@ -262,10 +340,51 @@
 "doubles the damage dealt by both attacker and defender when the unit with "
 "Charge attacks."
 msgstr ""
+"Det finns två sorters strid i Striden om Wesnoth, närstrid och 
distansstrid. "
+"Båda sorter av strid äger rum mellan trupper som står på intilliggande "
+"rutor. I närstrid används vanligtvis vapen såsom svärd, yxor eller "
+"huggtänder, medan det för strid på distans krävs pilbågar, spjut och "
+"eldklot. Striden i sig är inte märkligare än att den anfallande och "
+"försvarande truppen växelvis attackerar varandra tills det att båda har "
+"använt sina givna antal attacker.\n"
+"\n"
+"<header>text='Turordning och antal attacker'</header>\n"
+"\n"
+"Anfallaren får första attacken, därefter försvararen. Detta fortsätter "
+"välxelvis tills båda trupperna har använt sina givna attacker. Antalet "
+"attacker en trupp har varierar, till exempel har en alvkrigare med ett 5-4-"
+"svärd 4 utfall som vardera ger 5 i skada, medan en orchfotsoldat med 9-2 "
+"bara har två utfall, men som vardera ger 9 i skada.\n"
+"\n"
+"<header>text='Chans för träff'</header>\n"
+"\n"
+"Chansen att en trupp träffar en annan beror i stort sett bara på vilken "
+"<ref>dst=terrain text=Terräng</ref> försvararen står på. Chansen att 
träffa "
+"kan man se genom att högerklicka på en trupp, välja Truppbeskrivning, och "
+"sedan <italic>text=Terrängavdrag</italic>. Till exempel har en alv en "
+"försvarsnivå av 70% i skog, vilket innebär att en attackerande trupp bara "
+"har 30% chans att träffa. Precis på samma sätt avgörs träffmöjligheten 
för "
+"alven av terrängen som den andra truppen står på. \n"
+"Det finns två undantag på den här regeln: vid <ref>dst=magical_attacks "
+"text=Magiska attacker</ref> och då <ref>dst=ability_marksman "
+"text=Prickskyttar</ref> anfaller. Magiska attacker träffar alltid med en "
+"sannolikhet av 70%, och prickskyttar träffar med 60% sannolikhet.\n"
+"\n"
+"<header>text=Skada</header>\n"
+"\n"
+"Varje träff ger en grundskada som beror på typen av attack. Till exempel 
ger "
+"en alvkrigare med ett 5-4-svärd en grundskada på 5 HP. Detta kan ändras "
+"beroende på två saker: försvararens <ref>dst=damage_type_and_resistance "
+"text=Motståndskraft</ref> samt vilken<ref>dst=time_of_day text='Tid på "
+"dygnet'</ref> det är. Båda dessa förklaras nedan.\n"
+"\n"
+"Vissa enheter har speciella förmågor som påverkar den i strid åsamkade "
+"skadan. Den vanligaste förmågan är att <ref>dst=ability_charge 
text=Storma</ref>, vilket fördubblar skadan som både anfallaren och 
försvararen vållar "
+"när truppen som kan storma gör detta. "
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid "Damage Types and Resistance"
-msgstr ""
+msgstr "Skadetyper och motståndskraft"
 
 #: data/help.cfg:121
 msgid ""
@@ -288,7 +407,7 @@
 
 #: data/help.cfg:126
 msgid "Time of Day"
-msgstr "Dygnets växlingar"
+msgstr "Dygnets gång"
 
 #: data/help.cfg:146
 msgid ""
@@ -344,7 +463,7 @@
 
 #: data/help.cfg:161
 msgid "Healing"
-msgstr ""
+msgstr "VÃ¥rd"
 
 #: data/help.cfg:172
 msgid ""
@@ -501,8 +620,7 @@
 
 #: data/items.cfg:291
 msgid "I wish this single gold coin be returned ten-fold to me."
-msgstr ""
-"Jag önskar att detta enda guldmynt skall återbördas tiofaldigt till mig."
+msgstr "Jag önskar att detta enda guldmynt skall återbördas tiofaldigt till 
mig."
 
 #: data/items.cfg:298
 msgid "Peace throughout Wesnoth."
@@ -685,7 +803,7 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:83 data/multiplayer.cfg:158 data/multiplayer.cfg:233
 msgid "&drake-warrior.png,Drakes"
-msgstr "&drake-warrior.png,Drakmän"
+msgstr "&drake-warrior.png,Drakfolket"
 
 #: data/multiplayer.cfg:95
 msgid "Classic"
@@ -756,8 +874,7 @@
 "omringat staden. Vi måste bryta igenom och ta oss fram till kungen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:135
-msgid ""
-"We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
+msgid "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do 
next."
 msgstr ""
 "Vi har nått Weldyn. Nu måste vi hålla rådslag och besluta oss för vad vi 
"
 "skall göra härnäst."
@@ -974,10 +1091,8 @@
 msgstr "Snälla, hjälp oss! Vakterna tänker avrätta oss i morgon!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:742
-msgid ""
-"Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that long."
-msgstr ""
-"Hah! I morgon? Du tar verkligen fel om du tror att du ska få leva så 
länge."
+msgid "Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that 
long."
+msgstr "Hah! I morgon? Du tar verkligen fel om du tror att du ska få leva så 
länge."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:747
 msgid ""
@@ -1091,8 +1206,7 @@
 "jättarna att hjälpa oss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:177
-msgid ""
-"The undead reinforcements have arrived! We must cross the river immediately!"
+msgid "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river 
immediately!"
 msgstr "De odödas truppförstärkningar är här! Vi måste över floden 
omedelbart!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:215
@@ -1162,12 +1276,10 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:116
 msgid "What? Those pesky orcs! They are the intruders, not us!"
-msgstr ""
-"Vad? De där irriterande orcherna! Det är de som är inkräktare, inte vi!"
+msgstr "Vad? De där irriterande orcherna! Det är de som är inkräktare, 
inte vi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:121
-msgid ""
-"They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move on."
+msgid "They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move 
on."
 msgstr ""
 "De är mitt på den Norra Stigen. Vi kommer att vara tvungna att slåss mot 
dem "
 "om vi vill kunna komma fram."
@@ -1240,7 +1352,7 @@
 "hurry, we have to move quickly with those Lichs still behind us."
 msgstr ""
 "Jag vet inte. Det finns troll här, som kanske anfaller oss. Sätt fart nu! 
Vi "
-"måste förflytta oss snabbt med dessa dödsmagiker i hasorna."
+"måste förflytta oss snabbt med dessa häxmästare i hasorna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:119
 msgid "This sign says 'Dead End'"
@@ -1270,8 +1382,7 @@
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr ""
-"Det är en stor skatt i den här skattkistan, jag kan räkna till 200 
guldmynt!"
+msgstr "Det är en stor skatt i den här skattkistan, jag kan räkna till 200 
guldmynt!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:278
 msgid "We have found you, human- Prepare to die!"
@@ -1387,8 +1498,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:246
 msgid "Oops... I'm north of the bridge! That was bad planning on my part."
-msgstr ""
-"Oops... jag är på fel sida bron! Det var dålig planering från min sida."
+msgstr "Oops... jag är på fel sida bron! Det var dålig planering från min 
sida."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:265
 msgid "You idiot! You left me north of the bridge!"
@@ -1557,7 +1667,7 @@
 "the Revenants, one of my ally knights is let free!"
 msgstr ""
 "Tack för att du dödade den skelettkrigaren! Varje gång som du dödar en "
-"vandöd hämnare, så släpps en av mina allierade riddare fri!"
+"Skugghämnare, så släpps en av mina allierade riddare fri!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:231
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
@@ -1814,8 +1924,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:166
 msgid "They killed Konrad... now, even if save Weldyn, Wesnoth has fallen."
-msgstr ""
-"De har dödat Konrad... även om vi räddar Weldyn, så har Wesnoth fallit."
+msgstr "De har dödat Konrad... även om vi räddar Weldyn, så har Wesnoth 
fallit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:3
 msgid "The Drowned Plains"
@@ -1839,7 +1948,7 @@
 "#Gweddry dör\n"
 "#Dacyn dör\n"
 "#Owaec dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:63
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
@@ -1916,8 +2025,7 @@
 "#Gweddry dör"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:78
-msgid ""
-"These are the rules. Each team may recruit up to six of its best minions."
+msgid "These are the rules. Each team may recruit up to six of its best 
minions."
 msgstr ""
 "Detta är reglerna. Varje sida får rekrytera upp till sex av sina bästa "
 "undersåtar."
@@ -1966,8 +2074,7 @@
 msgstr "Det är inte sant! Jag förlorade duellen..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:203
-msgid ""
-"What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr poweerrrrrr......."
+msgid "What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr 
poweerrrrrr......."
 msgstr ""
 "Vad? Förlorade han? Nu kommer vi att börja förlooora allll vårrr "
 "kraftttttt......."
@@ -2019,7 +2126,7 @@
 msgstr ""
 "Jag visar alltid mina offer den äran att låta dem få veta vilken den "
 "förträfflige ledaren för de enorma horder som kommer att döda dem är. 
Jag är "
-"Ravanals onda ande, som bebor denna likmagikers kropp, och jag leder ett "
+"Ravanals onda ande, som bebor denna häxmästares kropp, och jag leder ett "
 "ondskans brödraskap av nekromantiker! Ha ha ha ha!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:136
@@ -2030,10 +2137,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:157
-msgid ""
-"Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
-msgstr ""
-"Aha! Vi kan fly härifrån nu! Jag har funnit en fallucka bredvid borgen!"
+msgid "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the 
castle!"
+msgstr "Aha! Vi kan fly härifrån nu! Jag har funnit en fallucka bredvid 
borgen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:176
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
@@ -2211,8 +2316,7 @@
 "oss nu?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:105
-msgid ""
-"Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a human!"
+msgid "Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a 
human!"
 msgstr ""
 "Omöjligt! Jag tror inte på att någon av mina kamrater kan ha hjälpt en "
 "människa!"
@@ -2224,10 +2328,8 @@
 "stam?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:115
-msgid ""
-"Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our own?"
-msgstr ""
-"Kan ni åtminstone ge oss fri passage, så att vi kan slåss mot orcherna?"
+msgid "Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our 
own?"
+msgstr "Kan ni åtminstone ge oss fri passage, så att vi kan slåss mot 
orcherna?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:120
 msgid "I am afraid that is now impossible."
@@ -2249,8 +2351,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:135
 msgid "Oh, Elvish land is it now? Die, you elf-dog! And you too, human!"
-msgstr ""
-"Åh, så det är alvernas land nu? Dö, din alvhund! Och du också, 
människa!"
+msgstr "Åh, så det är alvernas land nu? Dö, din alvhund! Och du också, 
människa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:140
 msgid ""
@@ -2321,7 +2422,7 @@
 "#Gweddry dör\n"
 "#Dacyn dör\n"
 "#Owaec dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:92
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
@@ -2419,11 +2520,11 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Besegra antingen nekromantikern eller dödsmagikern\n"
+"@Besegra antingen nekromantikern eller häxmästaren\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Gweddry dör\n"
 "#Dacyn dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:79
 msgid ""
@@ -2480,8 +2581,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:136
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
-msgstr ""
-"Jag säger inte om detta är ett vist beslut, men jag kommer att följa med 
er."
+msgstr "Jag säger inte om detta är ett vist beslut, men jag kommer att 
följa med er."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:141
 msgid "Noo!!! I can't be promoted if they run away!"
@@ -2497,7 +2597,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:157
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
-msgstr "Bra! Om jag besegrar dem så kan jag bli en likmagiker!"
+msgstr "Bra! Om jag besegrar dem så kan jag bli en häxmästare!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:174
 msgid ""
@@ -2505,7 +2605,7 @@
 "overwhelmed!"
 msgstr ""
 "Vi har misslyckats i att besegra någon av fienderna! Nu kommer vi att "
-"drunkna i ett hav av likmagiker !"
+"drunkna i ett hav av häxmästare !"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:184
 msgid ""
@@ -2539,7 +2639,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Döda den fientliga dödsmagikern\n"
+"@Döda den fientliga häxmästaren\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Gweddry dör\n"
 "#Dacyn dör\n"
@@ -2580,8 +2680,7 @@
 "återuppväcka er som tjänare i min Mästares vandöda horder!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:99
-msgid ""
-"I summon from the depths of the river those beasts which will destroy you!"
+msgid "I summon from the depths of the river those beasts which will destroy 
you!"
 msgstr "Från flodens djup åkallar jag de bestar som skall förgöra er!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:131
@@ -2589,7 +2688,7 @@
 "It seems as if in addition to summoning undead this Lich has learned to call "
 "up demons!"
 msgstr ""
-"Det verkar som om den här likmagikern, förutom sin förmåga att frammana "
+"Det verkar som om den här häxmästaren, förutom sin förmåga att frammana 
"
 "vandöda, dessutom har lärt sig att frammana demoner!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:3
@@ -2610,7 +2709,7 @@
 "@Besegra en av nekromantikerna\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Gweddry dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:103
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
@@ -2638,7 +2737,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:128
 msgid "So? We don't care- you're only a Dark Adept."
-msgstr "Så? Vi bryr oss inte - du är bara en Mörk lärling."
+msgstr "Så? Vi bryr oss inte - du är bara en Svartkonstnär."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:133
 msgid ""
@@ -2665,8 +2764,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:167
 msgid "You have defeated my brother, but I will follow you and kill you!"
-msgstr ""
-"Du har besegrat min bror, men jag kommer att förfölja dig och döda dig!"
+msgstr "Du har besegrat min bror, men jag kommer att förfölja dig och döda 
dig!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:3
 msgid "Weldyn under Attack"
@@ -2748,8 +2846,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:277
 msgid "And now we will revive you to serve us, as an undead Knight!"
-msgstr ""
-"Och nu kommer vi att återuppväcka dig till vår tjänst, som en vandöd 
riddare!"
+msgstr "Och nu kommer vi att återuppväcka dig till vår tjänst, som en 
vandöd riddare!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:290
 msgid "Time to defeat these pesky humans, in my new body."
@@ -2772,8 +2869,7 @@
 msgstr "Nå, du som en gång var min fader, låt oss se vem som överlever 
natten!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:328
-msgid ""
-"Its difficult to defeat these undead. It will be much easier to join them."
+msgid "Its difficult to defeat these undead. It will be much easier to join 
them."
 msgstr ""
 "Det är svårt att besegra dessa vandöda. Det är mycket lättare att 
ansluta "
 "sig till dem."
@@ -2926,8 +3022,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:9
 msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction!"
-msgstr ""
-"Nej! Jag har misslyckats i mitt uppdrag att rädda Wesnoth undan 
förstörelse!"
+msgstr "Nej! Jag har misslyckats i mitt uppdrag att rädda Wesnoth undan 
förstörelse!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:24
 msgid "Wesnoth is doomed! Without me, Gweddry has no hope!"
@@ -3055,8 +3150,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:124
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
-msgstr ""
-"Tror du att jag bara fånade mig? Jag måste ta tillbaka mitt rättmätiga 
arv!"
+msgstr "Tror du att jag bara fånade mig? Jag måste ta tillbaka mitt 
rättmätiga arv!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:129
 msgid ""
@@ -3093,8 +3187,7 @@
 msgstr "Tja... vi tog oss hit levande."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:159
-msgid ""
-"Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
+msgid "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, 
Princess?"
 msgstr ""
 "Ja, det gjorde vi. Nu antar jag att du vill använda Eldspiran mot mig, "
 "prinsessa?"
@@ -3220,7 +3313,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:3 src/game.cpp:580
 msgid "The Battle for Wesnoth"
-msgstr "Slaget om Wesnoth"
+msgstr "Striden om Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:11
 msgid ""
@@ -3312,7 +3405,8 @@
 "#Konrad dör\n"
 "#Delfador dör\n"
 "#Li'sar dör\n"
-"#Kalenz dör #Rundorna tar slut"
+"#Kalenz dör\n"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:3
 msgid "The Bay of Pearls"
@@ -3334,7 +3428,7 @@
 "@Besegra minst en fiendeledare och håll ut tills tiden tar slut\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:97
 msgid ""
@@ -3416,8 +3510,7 @@
 msgstr "Död åt orcherna, kom låt oss kriga mot dem tillsammans."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:503
-msgid ""
-"At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
+msgid "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in 
peace."
 msgstr "Vi har äntligen befriat sjöfolket. Återvänd till havet och lev i 
fred."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:512
@@ -3437,10 +3530,8 @@
 msgstr "Jag är så säker som man kan önska sig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:533
-msgid ""
-"There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
-msgstr ""
-"Där är du, jag är så glad att du är utom fara! Nu kan vi pusta ut lite."
+msgid "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little 
rest."
+msgstr "Där är du, jag är så glad att du är utom fara! Nu kan vi pusta ut 
lite."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:538
 msgid ""
@@ -3467,8 +3558,7 @@
 "den. Om den har fallit när du hinner fram så måste den återtas."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:556
-msgid ""
-"I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
+msgid "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, 
right?"
 msgstr ""
 "Måste jag göra det? Men vad ska du göra då, Delfador? Du följer väl 
med, "
 "eller?"
@@ -3521,8 +3611,7 @@
 msgstr "Jag önskar dig en säker resa, Konrad. Till vi möts igen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:620
-msgid ""
-"Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
+msgid "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea 
it is!"
 msgstr "Om vi tar sjövägen så får vi åtminstone vila lite. Alle man 
ombord!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:625
@@ -3567,8 +3656,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:746
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
-msgstr ""
-"Jag måste göra det alltså? Men du följer väl med mig, eller hur 
Delfador?"
+msgstr "Jag måste göra det alltså? Men du följer väl med mig, eller hur 
Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:751
 msgid ""
@@ -3626,7 +3714,7 @@
 "\n"
 "Seger:\n"
 "@Besegra fiendeledaren\n"
-"@Gör motstånd tills rundorna är slut\n"
+"@Gör motstånd tills dragen är slut\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dör\n"
 "#Delfador dör\n"
@@ -3700,8 +3788,7 @@
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many mages."
-msgstr ""
-"Ja, vi seglar till Anduins ö, mitt hem, Konrad, och hem för många magiker."
+msgstr "Ja, vi seglar till Anduins ö, mitt hem, Konrad, och hem för många 
magiker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:149
 msgid ""
@@ -3731,12 +3818,12 @@
 msgstr ""
 "Alverna är en mäktig ras, Konrad, mäktigare än mitt eget folk vanligtvis "
 "vill erkänna. \n"
-" Men ryttare har en annan sorts styrka. De kan inte attackera på håll, men "
+"Men ryttare har en annan sorts styrka. De kan inte attackera på avstånd, 
men "
 "kan storma in i striden, och då orsaka dubbel skada, även om de tar dubbel "
 "skada om motattacken träffar. \n"
-" De är lagenliga, vilket innebär att de kämpar bättre på dagen och 
sämre på "
+"De är lagenliga, vilket innebär att de kämpar bättre på dagen och sämre 
på "
 "natten. \n"
-" I öppen terräng finns det ingen bättre trupp än ryttare, men i mer 
kuperad "
+"I öppen terräng finns det ingen bättre trupp än ryttare, men i mer 
kuperad "
 "terräng är alver bättre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:164
@@ -3767,8 +3854,7 @@
 msgid ""
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
-msgstr ""
-"Tack för all hjälp vänner! Skeppet anländer snart, och tar er till 
Anduin."
+msgstr "Tack för all hjälp vänner! Skeppet anländer snart, och tar er till 
Anduin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:254
 msgid "We should embark now."
@@ -3789,8 +3875,7 @@
 "hamn..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:275
-msgid ""
-"Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
+msgid "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no 
hope..."
 msgstr ""
 "Utan hans hjälp kommer vi vara oförmögna att använda skeppen, det finns "
 "inget hopp längre..."
@@ -3844,8 +3929,7 @@
 msgstr "Håll er till stigen, skogen här är inte säker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:176
-msgid ""
-"Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
+msgid "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush 
you!"
 msgstr ""
 "Se upp i skogen, det finns många orcher som gömmer sig där och förbereder 
"
 "ett bakhåll."
@@ -3898,8 +3982,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:173
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
-"Jag är osäker på om jag vill gå in, det kommer vara så svårt i 
mörkret."
+msgstr "Jag är osäker på om jag vill gå in, det kommer vara så svårt i 
mörkret."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:178
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
@@ -3939,8 +4022,7 @@
 msgid ""
 "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
 "towers!"
-msgstr ""
-"Dvärgarnas försvar verkar ha varit starkt. Titta på de där tornruinerna!"
+msgstr "Dvärgarnas försvar verkar ha varit starkt. Titta på de där 
tornruinerna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:261
 msgid ""
@@ -4085,15 +4167,13 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:115
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
-msgstr ""
-"Förlåt mig, Alv, men jag är rädd att jag inte kommer ihåg vårt tidigare 
möte."
+msgstr "Förlåt mig, Alv, men jag är rädd att jag inte kommer ihåg vårt 
tidigare möte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:120
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
-msgstr ""
-"Konrad, detta är Parandra. Hon hjälpte mig att rädda dig ur Ashevieres 
klor."
+msgstr "Konrad, detta är Parandra. Hon hjälpte mig att rädda dig ur 
Ashevieres klor."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:125
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
@@ -4198,8 +4278,7 @@
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
-msgstr ""
-"Om det krävs, prinsessa, så kommer jag att be Konrad att duellera dig om 
den."
+msgstr "Om det krävs, prinsessa, så kommer jag att be Konrad att duellera 
dig om den."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:198
 msgid ""
@@ -4270,8 +4349,7 @@
 "henne, Konrad. Jag tror att du nu skulle följa henne ända till världens 
ände."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:246
-msgid ""
-"With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
+msgid "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing 
between us!"
 msgstr ""
 "Med all vederbörlig respekt, milady, hon är min kusin. Det är inget mellan 
"
 "oss!"
@@ -4299,8 +4377,7 @@
 msgstr "Och vad säger du, Uradredia?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:266
-msgid ""
-"Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
+msgid "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the 
throne?"
 msgstr "Säg mig, Li'sar, är du villig att slåss mot din egen mor om tronen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
@@ -4322,10 +4399,8 @@
 "Vila här ett slag, och ge dig sedan av tillsammans med dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:281
-msgid ""
-"And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
-msgstr ""
-"Och du har tillbringat en tid här med oss, Kliadas son Kalenz, vad tycker 
du?"
+msgid "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say 
you?"
+msgstr "Och du har tillbringat en tid här med oss, Kliadas son Kalenz, vad 
tycker du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:286
 msgid ""
@@ -4409,7 +4484,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dör\n"
 "#Delfador dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:187
 msgid ""
@@ -4433,8 +4508,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:202
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr ""
-"Varthän? Detta är det enda hem vi känner. Vad kommer att hända med 
alverna?"
+msgstr "Varthän? Detta är det enda hem vi känner. Vad kommer att hända med 
alverna?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:207
 msgid ""
@@ -4505,8 +4579,7 @@
 "vi söka skydd där."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:282
-msgid ""
-"Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
+msgid "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves 
here?"
 msgstr "Du har såklart rätt Delfador. Men vad händer med alverna här?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:287
@@ -4520,8 +4593,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:292
 msgid "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
-msgstr ""
-"Lycka till Konrad! Oroa dig inte för oss, vi kommer att slåss så bra vi 
kan!"
+msgstr "Lycka till Konrad! Oroa dig inte för oss, vi kommer att slåss så 
bra vi kan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:308
 msgid "I...I don't think I can make it anymore"
@@ -4550,8 +4622,7 @@
 msgstr "Ugh"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:355
-msgid ""
-"Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
+msgid "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with 
reinforcements..."
 msgstr "Oh nej! Tiden har tagit slut, de har kommit med förstärkningar..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:368
@@ -4738,13 +4809,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:286
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
-msgstr ""
-"Det så ut som om vi hade övertaget, vi höll på att trycka tillbaka dem."
+msgstr "Det så ut som om vi hade övertaget, vi höll på att trycka tillbaka 
dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:291
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr ""
-"Ända tills kungens son, mitt i stridens hetta, vände sig mot sin egen kung!"
+msgstr "Ända tills kungens son, mitt i stridens hetta, vände sig mot sin 
egen kung!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:296
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
@@ -5113,15 +5182,14 @@
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör\n"
 "#Li'sar dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:116
 msgid "Greetings, men of the plains."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:120
-msgid ""
-"What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
+msgid "What do these intruders want? We did not invite them here, that is 
certain."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:124
@@ -5256,17 +5324,16 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Nå fram till alvskogen och gör motstånd tills rundorna tar slut\n"
+"@Nå fram till alvskogen och gör motstånd tills dragen tar slut\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dör\n"
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör\n"
 "#Li'sar dör\n"
-"#Rundorna tar slut innan alvskogen nås"
+"#Dragen tar slut innan alvskogen nås"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:131
-msgid ""
-"There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
+msgid "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the 
east!"
 msgstr "Där är ni! Skynda er, ni måste skynda er till alvernas hem i 
Östern!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:143
@@ -5288,8 +5355,7 @@
 msgstr "Äntligen vänner, vi har nästan nått mitt folks, nordalvernas, hem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:179
-msgid ""
-"After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
+msgid "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some 
rest!"
 msgstr ""
 "Efter att ha varit i vildmarken så länge så kommer det kännas skönt att 
få "
 "vila litegrann."
@@ -5433,10 +5499,8 @@
 msgstr "Alvvänner, ni har nått säkerheten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:342
-msgid ""
-"El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
-msgstr ""
-"El'rien, vi har Eldspiran med oss! Vi måste eskortera dem till Elensia!"
+msgid "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to 
Elensia!"
+msgstr "El'rien, vi har Eldspiran med oss! Vi måste eskortera dem till 
Elensia!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:347
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
@@ -5465,11 +5529,10 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dör\n"
 "#Delfador dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:86
-msgid ""
-"This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
+msgid "This is no time to return to our vessel! We must take control of the 
island!"
 msgstr ""
 "Det här är inte en bra tidpunkt att återvända till båten, vi måste ta "
 "kontroll över ön"
@@ -5599,7 +5662,7 @@
 "\n"
 "Seger:\n"
 "@Besegra båda fiendeledarna\n"
-"@Gör motstånd till rundorna är slut\n"
+"@Gör motstånd tills dragen är slut\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dör"
 
@@ -5656,8 +5719,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:152
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
-msgstr ""
-"Kanske vi kan komma överens! Hjälp oss att besegra de där onda varelserna!"
+msgstr "Kanske vi kan komma överens! Hjälp oss att besegra de där onda 
varelserna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:185
 msgid ""
@@ -5836,8 +5898,7 @@
 "byarna i väster. De mäktiga Knäkrossarna! Till strid!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:212
-msgid ""
-"Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not defeat us!"
+msgid "Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not 
defeat us!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:217
@@ -5876,7 +5937,7 @@
 "@Besegra Muff Malal\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:76
 msgid ""
@@ -5936,11 +5997,10 @@
 "#Konrad dör\n"
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:100
-msgid ""
-"This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
+msgid "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a 
while."
 msgstr "Den här vintern biter i kinderna, vi kan kanske ta en paus här."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:105
@@ -6000,8 +6060,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:144
 msgid "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
-msgstr ""
-"Det kommer mera snö. Vi måste avsluta den här striden snabbt. Framåt 
mannar"
+msgstr "Det kommer mera snö. Vi måste avsluta den här striden snabbt. 
Framåt mannar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:167
 msgid ""
@@ -6132,8 +6191,7 @@
 "kan kräva sin tron. Vi söker Eldspiran."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:295
-msgid ""
-"The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
+msgid "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in 
jest!"
 msgstr "Eldspiran? Är ni galna? Säkerligen så skämtar du med mig?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:302
@@ -6186,12 +6244,10 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:376
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
-msgstr ""
-"Jag är Delfador den store! Alla som står i min väg kommer att gå under!"
+msgstr "Jag är Delfador den store! Alla som står i min väg kommer att gå 
under!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:383
-msgid ""
-"You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, years ago!"
+msgid "You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, 
years ago!"
 msgstr ""
 "Du... du är verkligen Delfador! Men det är flera år sedan vi fick veta att 
"
 "du var död."
@@ -6239,8 +6295,7 @@
 msgstr "Wesnoths prinsessa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:9
-msgid ""
-"...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
+msgid "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the 
queen..."
 msgstr ""
 "...men en av orcherna överlevde länge nog för att sända bud till "
 "drottningen..."
@@ -6267,7 +6322,7 @@
 "#Konrad dör\n"
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:44
 msgid "Elmar's Crossing"
@@ -6278,8 +6333,7 @@
 msgstr "Elbro"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:115
-msgid ""
-"On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
+msgid "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of 
Asheviere."
 msgstr "På vägen till Knalga så blev gruppen stoppade av Ashevieres 
trupper."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:120
@@ -6287,10 +6341,8 @@
 msgstr "Drottningen har sänt mig att stoppa dig, din bedragare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:125
-msgid ""
-"That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
-msgstr ""
-"Det där är prinsessan, Li'sar. Dottern till drottningen, och tronarvingen."
+msgid "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her 
successor!"
+msgstr "Det där är prinsessan, Li'sar. Dottern till drottningen, och 
tronarvingen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:130
 msgid "I'm no imposter. It seems that your mother has lied to you."
@@ -6301,8 +6353,7 @@
 msgstr "Högförräderi! Dina lögner kommer att dö med dig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:141
-msgid ""
-"There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
+msgid "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To 
arms!"
 msgstr ""
 "Det är ingen ide att resonera, det finns bara en sak som hon lyssnar till. "
 "Till vapen."
@@ -6320,8 +6371,7 @@
 msgstr "Jag ger upp! Skada mig inte bedragare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:206
-msgid ""
-"I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your life."
+msgid "I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your 
life."
 msgstr ""
 "Jag sade förut att jag inte är en bedragare, men om du ger dig skonar jag "
 "ditt liv."
@@ -6420,8 +6470,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:115
-msgid ""
-"These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
+msgid "These intruders are stronger than we expected. Call in the 
reinforcements!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:139
@@ -6474,10 +6523,8 @@
 msgstr "Så den är i våra händer, låt oss bara lämna detta stinkande 
hål."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:316
-msgid ""
-"I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
-msgstr ""
-"Jag tror att om vi bara färdas lite norrut så kan vi komma ut härifrån."
+msgid "I think that if we travel just a little north, we might be able to get 
out."
+msgstr "Jag tror att om vi bara färdas lite norrut så kan vi komma ut 
härifrån."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:337
 msgid "At last! I have the Sceptre!"
@@ -6578,7 +6625,7 @@
 "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
 "armies and fortunes."
 msgstr ""
-"Det är landet är förbannat, likmagiker har levt här i åratal och samlat "
+"Det är landet är förbannat, häxmästare har levt här i åratal och 
samlat "
 "enorma arméer och rikedomar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:137
@@ -6586,7 +6633,7 @@
 "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
 "taking this path."
 msgstr ""
-"Likmagikerna är överallt, jag hoppas att det var ett vist val att ta den 
här "
+"Häxmästarna är överallt, jag hoppas att det var ett vist val att ta den 
här "
 "vägen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:3
@@ -6677,8 +6724,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:298
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
-msgstr ""
-"Jag är Lionel. Jag är den Förlorade Generalen, jag kommer att ta hämnd 
på er."
+msgstr "Jag är Lionel. Jag är den Förlorade Generalen, jag kommer att ta 
hämnd på er."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:303
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
@@ -6748,7 +6794,7 @@
 "@Besegra båda fiendeledarna\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:111
 msgid ""
@@ -6786,8 +6832,7 @@
 msgid ""
 "We must take the city, and destroy the evil undead before reinforcements "
 "arrive!"
-msgstr ""
-"Vi måste ta staden och krossa de vandöda innan deras undsättning 
anländer."
+msgstr "Vi måste ta staden och krossa de vandöda innan deras undsättning 
anländer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:166
 msgid "In the night, three dark figures creep out of the forest."
@@ -6841,8 +6886,7 @@
 msgid ""
 "Very well, we shall be gone then. You shall have to recapture the city "
 "without our help!"
-msgstr ""
-"Då så, då ska vi ge oss av. Ni kommer att få återta staden utan vår 
hjälp."
+msgstr "Då så, då ska vi ge oss av. Ni kommer att få återta staden utan 
vår hjälp."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:232
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
@@ -6952,8 +6996,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:351
 msgid "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
-msgstr ""
-"Ja Konrad. Jag tror att du kommer att bli kung en dag. Nu låt oss skynda 
oss."
+msgstr "Ja Konrad. Jag tror att du kommer att bli kung en dag. Nu låt oss 
skynda oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:3
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
@@ -7163,10 +7206,8 @@
 msgstr "Men vad de ser konstiga ut - titta, de är statyer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:273
-msgid ""
-"That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
-msgstr ""
-"Det var konstigt, varför skulle någon vilja göra statyer av så fula 
varelser?"
+msgid "That's very strange, why would someone make statues of such foul 
creatures?"
+msgstr "Det var konstigt, varför skulle någon vilja göra statyer av så 
fula varelser?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:278
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
@@ -7178,13 +7219,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:288
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
-msgstr ""
-"Vi önskar enbart fri passage genom din dal. Vi vill inte göra någon illa."
+msgstr "Vi önskar enbart fri passage genom din dal. Vi vill inte göra någon 
illa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:293
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
-msgstr ""
-"Ingen kommer förbi oss. Vi styr över denna dal, och ni kan inte besegra 
oss!"
+msgstr "Ingen kommer förbi oss. Vi styr över denna dal, och ni kan inte 
besegra oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:298
 msgid ""
@@ -7255,13 +7294,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:374
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr ""
-"Nu är vi äntligen fria från våra fängelser av sten! Nu skall vi få vår 
hämnd!"
+msgstr "Nu är vi äntligen fria från våra fängelser av sten! Nu skall vi 
få vår hämnd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:379
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
-msgstr ""
-"Först fick vi slåss mot de där löjliga fåglarna, och nu äckliga orcher!"
+msgstr "Först fick vi slåss mot de där löjliga fåglarna, och nu äckliga 
orcher!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:384
 msgid "Fall on them men!"
@@ -7444,7 +7481,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dör\n"
 "#Grüü dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:120
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:3
@@ -7484,8 +7521,7 @@
 msgstr "Jag? Jag skall visa dig om jag är feg!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:156
-msgid ""
-"It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
+msgid "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find 
reinforcements."
 msgstr "Gräla inte nu! Jag håller dem tillbaka, hämta 
truppförstärkningar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:161
@@ -7539,8 +7575,7 @@
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "to flee!"
-msgstr ""
-"Men var är resten av rådet? Vi har inte kommit hela denna vägen för att 
fly!"
+msgstr "Men var är resten av rådet? Vi har inte kommit hela denna vägen 
för att fly!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:294
 msgid ""
@@ -7617,8 +7652,7 @@
 msgid ""
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
-msgstr ""
-"Jag har fått bud från Rådet; de omgrupperar stammar till den Stora Horden."
+msgstr "Jag har fått bud från Rådet; de omgrupperar stammar till den Stora 
Horden."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:220
 msgid "Great! When do they arrive?"
@@ -7671,8 +7705,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:383
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
-msgstr ""
-"Vi är här nu! Håll ut Prestim, vi kommer för att fösa dem ut i floden!"
+msgstr "Vi är här nu! Håll ut Prestim, vi kommer för att fösa dem ut i 
floden!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:389
 msgid "They are too numerous now, RETREAT !"
@@ -7703,10 +7736,8 @@
 "dem! De kommer inte att få någon ro tills vi har utblottat Greve Lanbec'h!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:431
-msgid ""
-"Kapou'e will come back in Son of the Black Eye chapter II, 'The Great Horde'."
-msgstr ""
-"Kapou'e kommer tillbaka i Svarta Ögats son, kapitel II, 'Den Stora Horden'."
+msgid "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye chapter II, 'The Great 
Horde'."
+msgstr "Kapou'e kommer tillbaka i Svarta Ögats son, kapitel II, 'Den Stora 
Horden'."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:448
 msgid "No! The walls of prestim are destroyed, we are done!"
@@ -7732,7 +7763,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dör\n"
 "#Grüü dör\n"
-"#Någon schaman dör"
+"#Någon shaman dör"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:115
 msgid ""
@@ -7765,8 +7796,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:140
-msgid ""
-"Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
+msgid "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert 
pillagers."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:166
@@ -7792,7 +7822,7 @@
 "@Besegra Albert och hans trupper\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:97
 msgid ""
@@ -7804,8 +7834,7 @@
 "land till vårt folk!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:102
-msgid ""
-"We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
+msgid "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' 
land!"
 msgstr ""
 "Vi är under attack från de här människorna! Skynda er, vi måste 
försvara "
 "våra förfäders land!"
@@ -7816,8 +7845,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:119
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
-msgstr ""
-"Argh! Jag dör nu! Men andra människor kommer att slakta er smutsiga 
orcher!"
+msgstr "Argh! Jag dör nu! Men andra människor kommer att slakta er 
smutsiga orcher!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:128
 msgid "Hurrah! Victory!"
@@ -7883,7 +7911,7 @@
 "are still blocked on the other side of the river some miles away. They won't "
 "be able to cross the river."
 msgstr ""
-"Det är värre än så, våra spanare har rapporterat att våra allierade; "
+"Det är värre än så, våra spejare har rapporterat att våra allierade; "
 "ödlemännen under Inarix ledning, fortfarande sitter fast på andra sidan "
 "floden några kilometer bort. De kommer inte att kunna ta sig över floden."
 
@@ -7964,11 +7992,11 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Överleva Shan Taums hot i 20 rundor\n"
+"@Överleva Shan Taums hot i 20 drag\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dör\n"
 "#Grüü dör\n"
-"#Någon schaman dör"
+"#Någon shaman dör"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:93
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
@@ -8018,8 +8046,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:138
-msgid ""
-"Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
+msgid "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the 
Smug."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:158
@@ -8106,7 +8133,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dör\n"
 "#Grüü dör\n"
-"#Någon schaman dör"
+"#Någon shaman dör"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:109
 msgid ""
@@ -8182,13 +8209,13 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Rädda schamanerna\n"
-"@För schamanerna och Kapou'e till vägskylten\n"
+"@Rädda shamanerna\n"
+"@För shamanerna och Kapou'e till vägskylten\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dör\n"
 "#Grüü dör\n"
-"#Någon schaman dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Någon shaman dör\n"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:135
 msgid "Here is Barag Gor."
@@ -8219,8 +8246,7 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:165
-msgid ""
-"Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gor."
+msgid "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag 
Gor."
 msgstr ""
 "Då iscensatte Kapou'e sitt desperata anfall för att häva belägringen av "
 "Barag Gor."
@@ -8305,8 +8331,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:363
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
-msgstr ""
-"Aha! Överraskning! Ni trodde ni kunde passera igenom alvmarker ostörda!"
+msgstr "Aha! Överraskning! Ni trodde ni kunde passera igenom alvmarker 
ostörda!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:384
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
@@ -8317,8 +8342,7 @@
 msgstr "De förstör vårt slott! Kom hjälp mig, mina glada alver!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:418
-msgid ""
-"At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their quag!"
+msgid "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their 
quag!"
 msgstr ""
 "Till din tjänst, Etheliel. Låt oss jaga tillbaka dessa onda varelser ner i 
"
 "deras sörja!"
@@ -8342,10 +8366,10 @@
 "Seger:\n"
 "@Döda alla fiendeledare\n"
 "Nederlag:\n"
-"#Rundorna tar slut\n"
+"#Dragen tar slut\n"
 "#Kapou'e dör\n"
 "#Grüü dör\n"
-"#Någon schaman dör"
+"#Någon shaman dör"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:152
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
@@ -8391,8 +8415,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:216
 msgid "The day is coming, these night creatures will soon return to the pit."
-msgstr ""
-"Dagen nalkas, dessa nattvarelser kommer snart att återvända till sina 
hålor."
+msgstr "Dagen nalkas, dessa nattvarelser kommer snart att återvända till 
sina hålor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:221
 msgid "Grüü, are you forgeting we are ALSO night creatures?"
@@ -8420,7 +8443,7 @@
 "@Förflytta Kapou'e till bergens slut\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:103
 msgid ""
@@ -8438,8 +8461,7 @@
 msgstr "Vad gör de där orcherna här? De borde vara för trötta för att 
leva."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:122
-msgid ""
-"I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
+msgid "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye 
lands."
 msgstr ""
 "Jag har aldrig strövat så långt, vi är på väg ut över gränsen till 
Svarta "
 "Ögats marker."
@@ -8659,7 +8681,7 @@
 "@Utrota alla monster i landet\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Gwiti Ha'atel dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:101
 msgid ""
@@ -8700,7 +8722,7 @@
 "@Besegra din broder Nati Ha'atel\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Gwiti Ha'atel dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:68
 msgid ""
@@ -8765,8 +8787,7 @@
 msgstr "Det är slut. Jag är förtappad."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:131
-msgid ""
-"I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
+msgid "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe 
it."
 msgstr "Jag...förlorade striden. Jag är besegrad. Jag kan inte tro det."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:136
@@ -8827,7 +8848,7 @@
 "@Döda Leonard\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Gwiti Ha'atel dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:80
 msgid ""
@@ -8844,12 +8865,10 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:85
 msgid "I see that your puny kingdom marshalls its troops at last."
-msgstr ""
-"Jag ser att ditt ynkliga kungadöme till sista sammankallar sina trupper."
+msgstr "Jag ser att ditt ynkliga kungadöme till sista sammankallar sina 
trupper."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:90
-msgid ""
-"So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
+msgid "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. 
Die!"
 msgstr "Så du är den som är ansvarig för vår förlust vi Erzens sten. 
Dö!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:95
@@ -8885,8 +8904,7 @@
 msgstr "Nej! Detta kan inte vara sant! Min kung, Jag har misslyckats..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:145
-msgid ""
-"Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
+msgid "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those 
undead!"
 msgstr ""
 "Är Leonard död? Oh, vilken sorgens dag. Kom, mannar, låt oss förstöra de 
"
 "vandöda!"
@@ -8927,12 +8945,10 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:224
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
-msgstr ""
-"Oh, nej, jag slapp undan dvärgarna bara för att bli fångad av de vandöda."
+msgstr "Oh, nej, jag slapp undan dvärgarna bara för att bli fångad av de 
vandöda."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:229
-msgid ""
-"Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
+msgid "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an 
ally."
 msgstr ""
 "Vem är du? Om du är en fiende till dvärgarna, så är du kanske en 
lämplig "
 "allierad till mig."
@@ -8981,7 +8997,7 @@
 "@Gwiti får tag i Boken\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Gwiti dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:81
 msgid ""
@@ -9055,8 +9071,7 @@
 msgstr "Förbannelse över den där nekromantikern! Varför skulle han komma 
hit?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:217
-msgid ""
-"At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
+msgid "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always 
must!"
 msgstr ""
 "Äntligen! Här är den! Nu måste jag skratta det galna skrattet hos en sann 
"
 "bov!"
@@ -9120,10 +9135,8 @@
 msgstr "Jag antar att man inte tackar nej till trettio guldmynt..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:348
-msgid ""
-"The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
-msgstr ""
-"Kistan är tom sånär som på några småsaker. Det finns ingen magi kvar i 
dem."
+msgid "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of 
them."
+msgstr "Kistan är tom sånär som på några småsaker. Det finns ingen magi 
kvar i dem."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:374
 msgid "Gack! This chest contains holy water!"
@@ -9160,20 +9173,18 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:571
-msgid ""
-"This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
+msgid "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its 
whereabouts!"
 msgstr ""
 "Detta är inte boken som Crelanu skrev...hmm... men den berättar var den "
 "finns!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:576
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
-msgstr ""
-"Vi är färdiga här inne! Låt oss gå ut och slå ihjäl några fler 
fiender."
+msgstr "Vi är färdiga här inne! Låt oss gå ut och slå ihjäl några fler 
fiender."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:615
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
-msgstr "Gratulerar! Alla dina hämnare överlevde."
+msgstr "Gratulerar! Alla dina Skugghämnare överlevde."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:3
 msgid "Mages and Elves"
@@ -9195,7 +9206,7 @@
 "@Döda båda fiendeledarna\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Gwiti Ha'atel dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:94
 msgid ""
@@ -9300,7 +9311,7 @@
 "@Få tag på Agarashs Dödskalle\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Gwiti Ha'atel dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:101
 msgid ""
@@ -9359,8 +9370,7 @@
 msgid ""
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
-msgstr ""
-"Argh! Det här är bara halva dödskallen, och nästan kraftlös! Vik hädan, 
Ande!"
+msgstr "Argh! Det här är bara halva dödskallen, och nästan kraftlös! Vik 
hädan, Ande!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:205
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
@@ -9396,7 +9406,7 @@
 "@Gwiti får tag i Boken\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Gwiti dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:138
 msgid "The Dwarves are still in these caves!"
@@ -9511,7 +9521,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:137
 msgid ""
@@ -9574,7 +9584,7 @@
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Kung Addroran IX dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:229
 msgid "Ruby of Fire"
@@ -9686,7 +9696,8 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:404
 msgid ""
-"You monster! You've betrayed our people- - to ally youself with these Orcs?!"
+"You monster! You've betrayed our people- - to ally youself with with these "
+"Orcs?!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:412
@@ -9709,8 +9720,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:469
-msgid ""
-"Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're dead!"
+msgid "Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're 
dead!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:483
@@ -9809,7 +9819,7 @@
 "@Besegra båda fiender\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:124
 msgid ""
@@ -9864,8 +9874,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:201
-msgid ""
-"Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some Orcs!"
+msgid "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some 
Orcs!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:211
@@ -9899,8 +9908,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:262
-msgid ""
-"SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
+msgid "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your 
way."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:273
@@ -10062,8 +10070,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:270
-msgid ""
-"I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. Hmph!"
+msgid "I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. 
Hmph!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:275
@@ -10184,7 +10191,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Kung Eldaric IV dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:86
 msgid ""
@@ -10525,8 +10532,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:952
-msgid ""
-"If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am sure!"
+msgid "If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am 
sure!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:958
@@ -10580,7 +10586,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:153
 msgid "She's. . . She's beautiful."
@@ -10791,8 +10797,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:440
-msgid ""
-"What use would that be? What need could we have for the shortliveds here?"
+msgid "What use would that be? What need could we have for the shortliveds 
here?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:445
@@ -10820,8 +10825,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:465
-msgid ""
-"So you come to steal our land? We know your kind, humans of the West-North."
+msgid "So you come to steal our land? We know your kind, humans of the 
West-North."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:470
@@ -10880,8 +10884,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:623
-msgid ""
-"Man of the West-North you have earned your place on this great continent. "
+msgid "Man of the West-North you have earned your place on this great 
continent. "
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:629
@@ -10962,7 +10965,7 @@
 " Nederlag:\n"
 " #Konrad dör\n"
 " #Delfador dör\n"
-" #Rundorna tar slut"
+" #Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:206
 msgid ""
@@ -11136,7 +11139,7 @@
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
 "#Lord Typhon dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:187
 msgid ""
@@ -11204,8 +11207,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:299
-msgid ""
-"The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all die!"
+msgid "The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all 
die!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:3
@@ -11230,7 +11232,7 @@
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
 "#Löjtnant Aethyr dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:200
 msgid ""
@@ -11308,8 +11310,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:384
-msgid ""
-"I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're doing."
+msgid "I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're 
doing."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:389
@@ -11367,8 +11368,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:527
-msgid ""
-"My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- Ahhck!"
+msgid "My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- 
Ahhck!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:549
@@ -11584,7 +11584,7 @@
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
 "#Lord Typhon dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:156
 msgid ""
@@ -11617,13 +11617,11 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:288
-msgid ""
-"The next time we see land, it should be the great continent to the East."
+msgid "The next time we see land, it should be the great continent to the 
East."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:294
-msgid ""
-"I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost there."
+msgid "I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost 
there."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:324
@@ -11656,7 +11654,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:140
 msgid ""
@@ -11906,8 +11904,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:225
-msgid ""
-"I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer entrance."
+msgid "I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer 
entrance."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:3
@@ -11929,7 +11926,7 @@
 "@Besegra Dödsfursten\n"
 "@Hämta EldrubinenNederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:141
 msgid ""
@@ -12035,7 +12032,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:215
 msgid ""
@@ -12137,7 +12134,7 @@
 "#Prins Haldric dör\n"
 "# Kung Eldaric IV dör\n"
 "#Orcherna dödar Wesfolkets ledare\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:156
 msgid ""
@@ -12283,7 +12280,7 @@
 "@Besegra alla fiender\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:156
 msgid ""
@@ -12311,8 +12308,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:186
-msgid ""
-"Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the front."
+msgid "Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the 
front."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:192
@@ -12421,7 +12417,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Elilmaldur-Rithrandil dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:202
 msgid ""
@@ -12601,8 +12597,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:415
-msgid ""
-"We have run out of time. . . We'll be trapped in these woods until we die!"
+msgid "We have run out of time. . . We'll be trapped in these woods until we 
die!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:3
@@ -12900,7 +12895,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Löjtnant Aethyr dör\n"
-"#Rundorna tar slut"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:201
 msgid ""
@@ -13091,8 +13086,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:54
-msgid ""
-"Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of smoke)"
+msgid "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of 
smoke)"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:70
@@ -13112,8 +13106,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:118
-msgid ""
-"Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable. . ."
+msgid "Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable. . 
."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:5
@@ -13183,8 +13176,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:74
-msgid ""
-"For this is the story of Haldric the First, and the Rise of Wesnoth. . ."
+msgid "For this is the story of Haldric the First, and the Rise of Wesnoth. . 
."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-macros.cfg:23
@@ -13208,8 +13200,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:57
-msgid ""
-"Well, at least we don't have to contend with the undead. No offence Jessica."
+msgid "Well, at least we don't have to contend with the undead. No offence 
Jessica."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:62
@@ -13217,8 +13208,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:79
-msgid ""
-"Too bad that this isn't going as well as the beach. . . I miss the beach."
+msgid "Too bad that this isn't going as well as the beach. . . I miss the 
beach."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:96
@@ -13320,17 +13310,17 @@
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:247
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:524
 msgid "Blue scores! Current score is $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Poäng till blå laget! "
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:337
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:614
 msgid "Should I pass the ball to $passto.type ($xloc,$yloc)?"
-msgstr ""
+msgstr "Jag kanske borde skicka vidare till $passto.type ($xloc,$yloc)?"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:339
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:616
 msgid "Yes!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja!"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:361
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:638
@@ -13341,15 +13331,15 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:661
 msgid "Blue team wins! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Det blå laget vinner! Poängsumma: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:673
 msgid "Red team wins! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Det röda laget vinner! Poängsumma: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:685
 msgid "Draw! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Oavgjort! Poängsumma: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/WeslinBridge.cfg:3
 msgid "Battle for Weslin Bridge"
@@ -13361,11 +13351,11 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/castles.cfg:7
 msgid "Siege Castles"
-msgstr ""
+msgstr "Belägring"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:3
 msgid "Across The River"
-msgstr ""
+msgstr "Över floden"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:135
 msgid "The Three Rivers"
@@ -13396,6 +13386,8 @@
 "I am here to learn how to fight in a battle. As an experienced elder mage, "
 "surely you can explain the art of combat to me."
 msgstr ""
+"Jag är här för att lära mig strida. Som den erfarna åldrade magiker du 
är, "
+"kan du säkerligen förklara stridskonsten för mig. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:71
 msgid ""
@@ -13404,10 +13396,15 @@
 "select Recruit, and select 'Ok'. You can only recruit units on castle tiles "
 "connected to the keep your leader is on."
 msgstr ""
+"Innan du kan börja strida, måste du rekrytera trupper. För att göra 
detta, "
+"högerklickar du på den borgruta du vill att truppen skall ställa sig på. 
Sen "
+"väljer du 'Rekrytera', och därefter klickar du 'Ok'. Du kan bara rekrytera "
+"trupper på borgrutor som finns i samma borg som kärntornet din ledare står 
"
+"på."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:79
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
-msgstr ""
+msgstr "Utmärkt! Du har rekryterat en alvkrigare."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:92
 msgid ""
@@ -13415,10 +13412,13 @@
 "turn. To do this, simply click the 'End Turn' button in the lower-right hand "
 "corner."
 msgstr ""
+"Eftersom trupper inte kan förflytta sig samma drag som de rekryteras, måste 
"
+"du avsluta ditt drag. Detta gör du genom att helt enklet klicka på 'Avsluta 
"
+"draget' längst ner till höger i bild."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:99
 msgid "You have successfully ended your turn."
-msgstr ""
+msgstr "Du har avslutat ditt drag."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:110
 msgid ""
@@ -13426,6 +13426,9 @@
 "it, then select his destination. In this case, his destination is the forest "
 "next to the Elvish Shaman, Merle."
 msgstr ""
+"Nästa uppgift är att förflytta din alvkrigare. För att förflytta en 
enhet "
+"måste du först välja den och därefter dess destination. I det här fallet 
är "
+"destinationen skogen alldels bredvid alvshamanen Merle."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:134
 msgid ""
@@ -13433,6 +13436,9 @@
 "he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
 "this is called the 'zone of control'."
 msgstr ""
+"Utmärkt! Du har förflyttat din alvkrigare. Men eftersom han nu befinner sig 
"
+"alldeles bredvid en fiendetrupp är kan han inte förflytta sig mer. Detta "
+"kallas fiendens 'kontrollzon'. Alla trupper har en sådan."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:146
 msgid ""
@@ -13440,14 +13446,18 @@
 "then select its target, which must be next to the attacking unit. You will "
 "then see the attack options box, where you must select an attack to use."
 msgstr ""
+"Nu skall du låta din kämpe anfalla. Först väljer du truppen du vill 
anfalla "
+"med och därefter truppen du vill anfalla. De två trupperna måste stå 
bredvid "
+"varandra. Du får då upp en dialogruta där du får välja sättet du vill "
+"anfalla på. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:162
 msgid "You have successfully attacked Merle."
-msgstr ""
+msgstr "Du har anfallit Merle."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:174
 msgid "End your turn, and wait for Merle to attack you."
-msgstr ""
+msgstr "Avsluta ditt drag och vänta på att Merle anfaller dig."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:180
 msgid ""
@@ -13455,20 +13465,23 @@
 "it gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
 "advances to the next level, and becomes more powerful."
 msgstr ""
+"Din kämpe har överlevt Merles anfall. När en trupp överlever en slag får 
den "
+"erfarenhet av striden. När en trupp har fått tillräckligt med erfarenhet "
+"befordras den till nästa nivå och blir mäktigare."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:191
 msgid "Move your fighter onto a village."
-msgstr ""
+msgstr "Flytta din kämpe till en by."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:204
 msgid "Villages heal the units on them."
-msgstr ""
+msgstr "Byar läker trupper. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:215
 msgid ""
 "Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
 "repeatedly."
-msgstr ""
+msgstr "Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 HP. Fortsätt bara 
anfalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:248
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:233
@@ -13476,6 +13489,8 @@
 "Unfortunately, you lost, because your leader was defeated. Hopefully you "
 "have gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
+"Du har tyvärr förlorat eftersom din ledare är besegrad. Förhoppningsvis 
har "
+"du fått lärdom av min undervisning ändå."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:255
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:240
@@ -13483,10 +13498,12 @@
 "Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you have "
 "gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
+"Tyvärr har du förlorat eftersom tiden tog slut. Förhoppningsvis har du 
fått "
+"lärdom av min undervisning ändå."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:265
 msgid "You have successfully completed the first training scenario."
-msgstr ""
+msgstr "Ditt första träningsscenario är avklarat!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:276
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:261
@@ -13504,12 +13521,16 @@
 "over. We will now proceed to the next scenario, in which you will fight me "
 "in a mock battle."
 msgstr ""
+"Träningen är inte över än! I nästa scenario skall du besegra mig i en "
+"låtsasstrid."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:60
 msgid ""
 "Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in mock "
 "battle."
 msgstr ""
+"Nu kommer du att få prova på något svårare. Du måste besegra mig i en "
+"låtsasstrid."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:64
 msgid ""
@@ -13536,10 +13557,23 @@
 "@Victory\n"
 "Defeat Delfador"
 msgstr ""
+"@Avhandlade färdigheter:\n"
+"Att återkalla\n"
+"Karaktärsdrag\n"
+"Guld\n"
+"Tid på dygnet\n"
+"Terräng\n"
+"Motståndskraft\n"
+"Specialiteter\n"
+"Föremål\n"
+"Att spela Wesnoth\n"
+"@Scenariomål\n"
+"@Seger\n"
+"Besegra Delfador"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:86
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
-msgstr ""
+msgstr "Du har återkallat din alvkrigare."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:100
 msgid ""
@@ -13547,33 +13581,42 @@
 "statistics shown before you recruited them. This is because they have been "
 "assigned traits."
 msgstr ""
+"Du kanske har märkt att dina trupper har något annorlunda statistik 
jämfört "
+"med innan du rekryterade dem. Detta beror på att de fått karaktärsdrag."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:115
 msgid ""
 "When you recruit and recall units, you lose gold. If this would cause you to "
 "have less than 0 gold, you cannot recruit or recall."
 msgstr ""
+"Det kostar guld att rekrytera och återkalla trupper, och utan guld kan du "
+"inte rekrytera eller återkalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:129
 msgid ""
 "The sun is setting over Wesnoth. The time of day affects how much damage "
 "units of different alignments can inflict upon each other."
 msgstr ""
+"Solen går ner över Wesnoth. Vad tiden är på dygnet påverkar hur mycket 
skada "
+"som trupper med olika livsåskådningar kan åsamka varandra."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:143
 msgid "Each hex has a terrain, which gives the hex distinctive properties."
 msgstr ""
+"Varje ruta är associerad med en viss terräng som ger den ruta speciella "
+"egenskaper."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:157
 msgid ""
 "Each attack has a damage type which affects how much damage different units "
 "take from that attack."
 msgstr ""
+"Varje attacks typ av skada påverkar hur mycket skada olika trupper får av "
+"den attacken."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:171
-msgid ""
-"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
-msgstr ""
+msgid "Many units have a specialty which changes the rules of play in some 
way."
+msgstr "Många trupper har en specialitet som ändrar spelreglerna på något 
vis."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:195
 msgid ""
@@ -13581,6 +13624,9 @@
 "your units found a potion which will make him do more damage on his attack. "
 "To see his new combat statistics, look at the Status Table."
 msgstr ""
+"Vissa föremål påverkar en trupps egenskaper. En av dina trupper hittade en 
"
+"trolldryck som gör hans attacker starkare. Hans nya stridsstatistik kan du "
+"se i Statustabellen."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:223
 msgid ""
@@ -13588,6 +13634,9 @@
 "recapture the ones that they already have. This will cut off their gold "
 "supply and make them unable to recruit."
 msgstr ""
+"Kom ihåg att försöka hindra fienden från att inta byar, och att ta 
tillbaka "
+"byarna som de har. Detta kommer att strypa deras inkomster och förhindra dem 
"
+"att rekrytera trupper."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:250
 msgid ""
@@ -13595,22 +13644,25 @@
 "training scenario. Next, you may want to begin a campaign, or play "
 "multiplayer."
 msgstr ""
+"Grattis! Du har besegrat mig, och därmed är det andra och sista "
+"träningsscenariot avslutat. Om du vill kan du nu starta en egen kampanj "
+"eller spela med andra."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
-msgstr ""
+msgstr "Det förklarade du bra! Men..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:13
 msgid "{END_MESSAGE}"
-msgstr ""
+msgstr "{END_MESSAGE}"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:21
 msgid "{QUESTION}"
-msgstr ""
+msgstr "{QUESTION}"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:25
 msgid "{ANSWER}"
-msgstr ""
+msgstr "{ANSWER}"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:44
 msgid ""
@@ -13623,6 +13675,14 @@
 "@Current objective:\n"
 "{OBJECTIVE}"
 msgstr ""
+"@Avhandlade färdigheter:\n"
+"Rekrytera trupper\n"
+"Truppförflyttningar\n"
+"Anfalla fiendetrupper\n"
+"Samla erfarenhet\n"
+"Vinna scenarior\n"
+"@Aktuell målsättning:\n"
+"{OBJECTIVE}"
 
 #: data/schedules.cfg:4
 msgid "Dawn"
@@ -13662,23 +13722,23 @@
 
 #: data/themes/default.cfg:79 data/themes/default.cfg:415 src/hotkeys.cpp:137
 msgid "End Turn"
-msgstr "Avsluta rundan"
+msgstr "Avsluta draget"
 
 #: data/themes/default.cfg:126 data/themes/default.cfg:462
 msgid "hp"
-msgstr ""
+msgstr "hp"
 
 #: data/themes/default.cfg:133 data/themes/default.cfg:469
 msgid "xp"
-msgstr ""
+msgstr "xp"
 
 #: data/themes/default.cfg:285 data/themes/default.cfg:623
 msgid "statuspanel^level"
-msgstr ""
+msgstr "nivå"
 
 #: data/themes/default.cfg:317 data/themes/default.cfg:655
 msgid "statuspanel^movement"
-msgstr ""
+msgstr "förflyttning"
 
 #: data/translations/english.cfg:2
 msgid "Easy"
@@ -13734,11 +13794,11 @@
 "care of a village or a unit that can cure."
 msgstr ""
 "VÃ¥rdar:\n"
-"Truppen vårdar närliggande trupper i början av rundan.\n"
+"Truppen vårdar närliggande trupper i början av varje drag.\n"
 "\n"
-"Truppen återställer upp till 4 HP per runda.\n"
-"Truppen kan återställa sammanlagt högst 8 HP per runda.\n"
-"En förgiftad trupp kan inte återställas av en helare, utan måste söka "
+"Truppen återställer upp till 4 HP per drag.\n"
+"Truppen kan återställa sammanlagt högst 8 HP per drag.\n"
+"En förgiftad trupp kan inte återställas helt av vård, utan måste söka "
 "tillflykt till en by eller bli få hjälp av en trupp som kan bota."
 
 #: data/translations/english.cfg:29
@@ -13759,12 +13819,12 @@
 "återställa trupper snabbare än vad som vanligtvis är möjligt på ett "
 "slagfält.\n"
 "\n"
-"En botare tar hand om alla trupper som står på närliggande rutor vid 
början "
-"av rundan.\n"
-"Varje trupp kommer att återfå upp till 8 HP per runda.\n"
-"En botare kan återställa högst 18 HP per runda.\n"
+"En botare tar hand om alla trupper som står på närliggande rutor i början 
av "
+"varje drag.\n"
+"Varje trupp kommer att återfå upp till 8 HP per drag.\n"
+"En botare kan återställa högst 18 HP per drag.\n"
 "En trupp som kan bota kan ta häva en förgiftning, till priset av att den "
-"förgiftade truppen inte återfår några HP under samma runda."
+"förgiftade truppen inte återfår några HP under samma drag."
 
 #: data/translations/english.cfg:32
 msgid ""
@@ -13804,7 +13864,7 @@
 "fiender.\n"
 "\n"
 "Fiendetrupper kan inte se eller attackera den här truppen i skogen, förutom 
"
-"rundan precis efter den har attackerat, eller om det finns fiendetrupper "
+"draget precis efter den har attackerat, eller om det finns fiendetrupper "
 "alldeles bredvid."
 
 #: data/translations/english.cfg:47
@@ -13839,7 +13899,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:54
 msgid "This unit takes half normal damage when it did not initiate the attack."
-msgstr ""
+msgstr "Den här truppen tar halva nominella skadan om den inte anföll 
först."
 
 #: data/translations/english.cfg:56
 msgid "minimum damage"
@@ -13920,26 +13980,32 @@
 #: data/translations/english.cfg:84
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes"
 msgstr ""
+"Den här terrängen kan betraktas som $terrains ur förflyttnings- och "
+"försvarssynpunkt"
 
 #: data/translations/english.cfg:85
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically"
-msgstr ""
+msgstr "Den för truppen mest fördelaktiga terrängen används automatiskt"
 
 #: data/translations/english.cfg:86
 msgid "This terrain gives healing"
-msgstr ""
+msgstr "Den här terrängen är läkande"
 
 #: data/translations/english.cfg:87
 msgid ""
 "This terrain acts as keep, i.e., you can recruit units when a leader is in a "
 "location with this terrain"
 msgstr ""
+"Den här terrängen är som ett kärntorn. Du kan alltså rekrytera trupper 
när "
+"din ledare befinner på den här sortens terräng."
 
 #: data/translations/english.cfg:88
 msgid ""
 "This terrain acts as castle, i.e., you can recruit units onto a location "
 "with this terrain"
 msgstr ""
+"Den här terrängen är som en borg. Rekryterade trupper kan alltså placeras 
på "
+"den här sortens terräng."
 
 #: data/translations/english.cfg:89 src/help.cpp:870
 msgid "or"
@@ -13951,7 +14017,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:92
 msgid "See Also..."
-msgstr "Se också..."
+msgstr "Se även..."
 
 #: data/translations/english.cfg:96
 msgid ""
@@ -14017,7 +14083,7 @@
 msgstr ""
 "Gift:\n"
 "Denna typ av attack förgiftar målet. Förgiftade trupper förlorar 8 HP 
varje "
-"runda tills de botas eller har försvagats till 1 HP."
+"drag tills de botas eller har försvagats till 1 HP."
 
 #: data/translations/english.cfg:117
 msgid ""
@@ -14027,7 +14093,7 @@
 msgstr ""
 "Sakta ner:\n"
 "Denna typ av attack får målet att saktas ner. Trupper som är nersaktade 
rör "
-"sig med halva sin normala hastighet, och har ett slag mindre under sin runda."
+"sig med halva sin normala hastighet, och har ett slag mindre under sitt drag."
 
 #: data/translations/english.cfg:120
 msgid ""
@@ -14142,7 +14208,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:160
 msgid "Keep"
-msgstr "Kärnborg"
+msgstr "Kärntorn"
 
 #: data/translations/english.cfg:161
 msgid "Cave"
@@ -14154,7 +14220,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:163
 msgid "Encampment"
-msgstr ""
+msgstr "Läger"
 
 #: data/translations/english.cfg:166
 msgid "$name's Bridge,$name's Crossing"
@@ -14201,25 +14267,132 @@
 msgstr "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|kulle,$name|krön"
 
 #: data/translations/english.cfg:177
-msgid ""
-"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+msgid 
"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
 "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|Berget,$name|Berget,$name|klippa,$name|"
 "klippa"
 
-#: data/translations/english.cfg:179
+#: data/translations/english.cfg:181
+msgid "Choose a File to Save As"
+msgstr "Välj en fil att spara som..."
+
+#: data/translations/english.cfg:182
+msgid "The map already exists. Do you want to overwrite it?"
+msgstr "Kartan finns redan. Vill du skriva över den?"
+
+#: data/translations/english.cfg:183
+msgid "Which Player?"
+msgstr "Vilken spelare?"
+
+#: data/translations/english.cfg:184
+msgid "Which player should start here?"
+msgstr "Vilken spelare skall börja här?"
+
+#: data/translations/english.cfg:185
+msgid "Choose a Map to Load"
+msgstr "Välj en karta att öppna"
+
+#: data/translations/english.cfg:186
+msgid "The file does not contain a valid map."
+msgstr "Filen innehåller inte en giltig karta."
+
+#: data/translations/english.cfg:187
+msgid "'$filename' does not exist or can not be read as a file."
+msgstr "'$filename' finns inte, eller kan inte läsas som en fil."
+
+#: data/translations/english.cfg:188
+msgid "Load failed: "
+msgstr "Kunde inte öppna:"
+
+#: data/translations/english.cfg:189
+msgid "You must have a hex selected on the board."
+msgstr "Du måste välja en ruta."
+
+#: data/translations/english.cfg:190
+msgid "Do you want to save the map before quitting?"
+msgstr "Vill du spara kartan innan du slutar?"
+
+#: data/translations/english.cfg:191
+msgid "Map saved."
+msgstr "Kartan har sparats."
+
+#: data/translations/english.cfg:192
+msgid "Could not save the map: $msg"
+msgstr "Kunde inte spara kartan: $msg"
+
+#: data/translations/english.cfg:193
+msgid "Player "
+msgstr "Spelare"
+
+#: data/translations/english.cfg:194
+msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
+msgstr "Du kommer att förlora alla ändringar på kartan. Vill du fortsätta?"
+
+#: data/translations/english.cfg:195
+msgid "Create New Map"
+msgstr "Skapa ny karta"
+
+#: data/translations/english.cfg:196
+msgid "Generate New Map"
+msgstr "Skapa ny karta"
+
+#: data/translations/english.cfg:197
+msgid "Generate Random Map"
+msgstr "Generera slumpkarta"
+
+#: data/translations/english.cfg:198
+msgid "Random Generator Settings"
+msgstr "Inställningar för slumpgenerator"
+
+#: data/translations/english.cfg:199
+msgid "Map creation failed."
+msgstr "Kunde inte skapa karta."
+
+#: data/translations/english.cfg:200 src/hotkeys.cpp:164
+msgid "Resize Map"
+msgstr "Ändra storlek på karta"
+
+#: data/translations/english.cfg:201
+msgid "X-Axis"
+msgstr "X-axel"
+
+#: data/translations/english.cfg:202
+msgid "Y-Axis"
+msgstr "Y-axel"
+
+#: data/translations/english.cfg:203
+msgid "Flip around (this may change the dimensions of the map):"
+msgstr "Flippa (detta kan ändra kartans dimensioner):"
+
+#: data/translations/english.cfg:204
+msgid "Edit"
+msgstr "Redigera"
+
+#: data/translations/english.cfg:205
+msgid "File"
+msgstr "Arkiv"
+
+#: data/translations/english.cfg:206
+msgid "FG"
+msgstr "FG"
+
+#: data/translations/english.cfg:207
+msgid "BG"
+msgstr "BG"
+
+#: data/translations/english.cfg:209
 msgid "Next tip"
 msgstr "Visa nästa tips"
 
-#: data/translations/english.cfg:180
+#: data/translations/english.cfg:210
 msgid "Tip of the Day"
 msgstr "Dagens tips"
 
-#: data/translations/english.cfg:181
+#: data/translations/english.cfg:211
 msgid "Do not show tips"
 msgstr "Visa inte Dagens tips"
 
-#: data/translations/english.cfg:182
+#: data/translations/english.cfg:212
 msgid ""
 "Lawful units fight better at day, and chaotic units fight better at night. "
 "Neutral units are unaffected by day and night."
@@ -14227,15 +14400,15 @@
 "Lagenliga trupper slåss bättre på dagen, och kaotiska trupper slåss 
bättre "
 "på natten. Neutrala trupper påverkas inte av tid på dygnet."
 
-#: data/translations/english.cfg:183
+#: data/translations/english.cfg:213
 msgid ""
 "In a campaign, you can use veteran units from previous scenarios by using "
 "the 'recall' option."
 msgstr ""
-"I en kampanj kan du använda veteraner från tidigare scenarion genom att "
+"I en kampanj kan du använda veteraner från tidigare scenarior genom att "
 "välja 'Återkalla'."
 
-#: data/translations/english.cfg:184
+#: data/translations/english.cfg:214
 msgid ""
 "There are six types of attacks: pierce, blade, impact, fire, cold, and holy. "
 "Different units have weaknesses against different types of attacks. Right-"
@@ -14243,13 +14416,12 @@
 "'Resistance' to see how much resistance a unit has against different attack "
 "types."
 msgstr ""
-"Det finns sex typer av attacker: spetsiga vapen, eggade vapen, trubbiga "
-"vapen, eldvapen, köldvapen och heliga vapen. Olika trupper har olika "
+"Det finns sex typer av attacker: spetsande, skärande, krossande, samt eld-, 
frost- och heliga attacker. Olika trupper har olika "
 "motståndskraft mot olika typer av vapen. Om du högerklickar på en trupp 
och "
-"väljer Truppbeskrivning, och därefter 'Motståndskraft' så kan du se hur "
+"väljer 'Truppbeskrivning' och därefter 'Motståndskraft' så kan du se hur "
 "mycket motståndskraft truppen har mot de olika vapenslagen."
 
-#: data/translations/english.cfg:185
+#: data/translations/english.cfg:215
 msgid ""
 "The terrain your units are on determines the chance your opponents have of "
 "hitting them in battle. The defensive rating for the currently selected unit "
@@ -14260,63 +14432,61 @@
 "typ av terräng din trupp står på. Vilken försvarsprocent den valda 
truppen "
 "har på sin terräng visas längst upp till höger på skärmen."
 
-#: data/translations/english.cfg:186
+#: data/translations/english.cfg:216
 msgid ""
 "Poisoned units lose 8 hitpoints every turn, but they will not die from "
 "poison: poison will never reduce them below 1 hitpoint. Poisoned units can "
 "be cured by moving them to a village, or placing them next to a unit with "
 "the 'cure' ability."
 msgstr ""
-"Förgiftade trupper förlorar 8 HP varje rundor, men de kan inte dö av "
+"Förgiftade trupper förlorar 8 HP varje drag, men de kan inte dö av "
 "förgiftning allena: de får aldrig mindre än 1 HP av giftet.Förgiftade "
 "trupper kan botas genom att ställas i en by, eller i omedelbar närhet av en 
"
 "trupp som har förmågan att 'bota'."
 
-#: data/translations/english.cfg:187
+#: data/translations/english.cfg:217
 msgid ""
 "You can use units from a previous scenario by selecting 'Recall' by the game "
 "menu. By recalling the same units over and over, you can build up a powerful "
 "and experienced army."
 msgstr ""
-"Du kan använda trupper från tidigare scenarion genom att välja återkalla "
+"Du kan använda trupper från tidigare scenarior genom att välja återkalla "
 "från menyn. Genom att återkalla samma trupper om och om igen, så kan du "
 "bygga upp en kraftfull och erfaren armé."
 
-#: data/translations/english.cfg:188
+#: data/translations/english.cfg:218
 msgid ""
 "All units have a Zone of Control in each of the hexes next to them. If a "
 "unit moves into an enemy's Zone of Control, it may not move any further that "
 "turn."
 msgstr ""
 "Alla trupper har en kontrollzon i varje omkringliggande ruta. Om en trupp "
-"flyttar in i en fiendes kontrollzon, så kan den inte flytta något mer den "
-"rundan."
+"flyttar in i en fiendes kontrollzon, så kan den inte flytta något mer det "
+"draget."
 
-#: data/translations/english.cfg:189
+#: data/translations/english.cfg:219
 msgid ""
 "The chance to hit a unit usually depends on how well that unit can defend "
 "itself in the terrain it is standing in, however magical attacks always have "
 "a 70% chance to hit, and marksman attacks have at least 60% chance to hit."
 msgstr ""
-"Medan hur stor chans man har att träffa en annan trupp vanligtvis beror på "
-"vilken terräng denna trupp befinner sig i, så har magiska attacker alltid 
en "
-"70-procentig chans att träffa, och en prickskytt har alltid åtminstone 60% "
-"chans att träffa."
+"Chans man har att träffa en annan trupp beror vanligtvis på vilken terräng 
"
+"denna trupp befinner sig i. Dock har magiska attacker alltid en 70% chans "
+"att träffa, och en prickskytt har alltid åtminstone 60% chans att träffa."
+
+#: data/translations/english.cfg:220
+msgid "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their 
turn."
+msgstr "Trupper som befinner sig i byar återfår 8 HP i början på sitt 
drag."
 
-#: data/translations/english.cfg:190
-msgid ""
-"Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
-msgstr "Trupper som befinner sig i byar återfår 8 HP i början på sin 
runda."
-
-#: data/translations/english.cfg:191
+#: data/translations/english.cfg:221
 msgid ""
 "Units that do not move or attack during their turn rest, and will recover 2 "
 "hitpoints at the beginning of their next turn."
 msgstr ""
-"Trupper som inte flyttar eller attackerar under en runda vilar, och återfår 
"
-"två HP vid början av nästa runda."
+"Trupper som inte flyttar eller attackerar under ett drag vilar, och återfår 
"
+"två HP vid början av nästa drag."
 
-#: data/translations/english.cfg:192
+#: data/translations/english.cfg:222
 msgid ""
 "Most foot units defend better in villages and castles than in most other "
 "terrain, while most mounted units don't get any defensive advantage in "
@@ -14326,7 +14496,7 @@
 "än ute i naturen. De flesta beridna trupper har dock inte någon fördel av "
 "att försvara sig i byar eller borgar."
 
-#: data/translations/english.cfg:193
+#: data/translations/english.cfg:223
 msgid ""
 "Horse based units are generally resistant to attacks with bladed or impact "
 "weapons, but are vulnerable to attacks with piercing weapons, including bows "
@@ -14335,7 +14505,7 @@
 "Trupper till häst är i allmänhet motståndskraftiga mot attacker med 
eggade "
 "och trubbiga vapen, men är sårbara mot spetsiga vapen, som bågar och 
spjut."
 
-#: data/translations/english.cfg:194
+#: data/translations/english.cfg:224
 msgid ""
 "Inflicting the killing blow on an enemy unit is the best way to gain "
 "experience. Units killing an enemy will gain 8 experience for every level of "
@@ -14345,7 +14515,7 @@
 "dödsstöten för en fiendetrupp. Trupper som dödar en fiendetrupp får 8 XP 
för "
 "varje nivå som den dödade truppen har."
 
-#: data/translations/english.cfg:195
+#: data/translations/english.cfg:225
 msgid ""
 "Elvish units move and fight very well in forest. Dwarvish units move and "
 "fight very well in hills and mountains."
@@ -14353,31 +14523,30 @@
 "Alver rör sig och slåss mycket bra i skogen. Dvärgar rör sig och slåss "
 "mycket bra i kullar och berg."
 
-#: data/translations/english.cfg:196
+#: data/translations/english.cfg:226
 msgid ""
 "Patience is often key. Rather than attacking in bad conditions, or with few "
 "troops, wait for better conditions and then attack."
 msgstr ""
-"Nyckeln till framgång är ofta tålamod. Hellre än att anfalla i 
underläge; i "
+"Nyckeln till framgång är ofta tålamod. Hellre än att anfalla i 
underläge, i "
 "dålig terräng eller med ett litet antal trupper, vänta tills situationen 
är "
 "mer fördelaktig för dig, och attackera då."
 
-#: data/translations/english.cfg:197
+#: data/translations/english.cfg:227
 msgid ""
 "If you are attacked from several directions, it may be a good idea to send "
 "expendable units in some directions to delay enemy units."
 msgstr ""
 "Om du blir attackerad på flera flanker, så kan det vara en god idé att 
sända "
-"iväg trupper som du kan avvara, så att dessa försenar fiendens trupper."
+"iväg trupper som du kan avvara, så att dessa sinkar fiendens trupper."
 
-#: data/translations/english.cfg:198
-msgid ""
-"Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
+#: data/translations/english.cfg:228
+msgid "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to 
victory."
 msgstr ""
 "Dra dig inte för att omgruppera eller slå till reträtt, detta är ofta "
 "nyckeln till den slutliga segern."
 
-#: data/translations/english.cfg:199
+#: data/translations/english.cfg:229
 msgid ""
 "In most campaigns you will receive a gold bonus for finishing early, "
 "depending on the number of villages on the map, and the number of turns you "
@@ -14385,23 +14554,23 @@
 "villages and waiting for turns to run out."
 msgstr ""
 "I de flesta kampanjer får du en guldbonus om du avslutar ett scenario "
-"snabbt. Bonusen beror på antalet byar på kartan och på hur många rundor "
-"tidigt du slutar. Du tjänar alltid mer guld på detta sätt, än genom att "
-"erövra byar och vänta på att rundorna tar slut."
+"snabbt. Bonusen beror på antalet byar på kartan och på hur många drag du 
har "
+"kvar när du slutar. Du tjänar alltid mer guld på detta sätt, än genom 
att "
+"erövra byar och vänta på att dragen tar slut."
 
-#: data/translations/english.cfg:200
+#: data/translations/english.cfg:230
 msgid ""
 "Your leader can recruit or recall units from any keep inside a castle, not "
 "just the keep they start on. You can capture a keep from an enemy and "
 "recruit from there. Also, some of your allies may be willing to make room "
 "for you on their keep so you can recruit there."
 msgstr ""
-"Din ledare kan återkalla eller rekrytera trupper i kärnborgen i alla 
borgar, "
-"inte enbart där scenariot började. Du kan erövra en kärnborg från en 
fiende, "
-"och använda den för att återkalla eller rekrytera, eller så kan en 
allierad "
-"ledare låta dig använda hans."
+"Din ledare kan återkalla och rekrytera trupper i kärntornet i alla borgar, "
+"inte enbart där scenariot började. Du kan erövra ett kärntorn från en "
+"fiende, och använda den för att återkalla och rekrytera, eller så kan en "
+"allierad ledare låta dig använda sin."
 
-#: data/translations/english.cfg:201
+#: data/translations/english.cfg:231
 msgid ""
 "Skeletons are resistant to piercing and bladed attacks, but vulnerable to "
 "impact, fire, and holy attacks."
@@ -14409,7 +14578,7 @@
 "Skelett är motståndskraftiga mot spetsiga och eggade vapen, men sårbara 
mot "
 "trubbiga och heliga vapen samt eldvapen."
 
-#: data/translations/english.cfg:202
+#: data/translations/english.cfg:232
 msgid ""
 "Units with leadership ability make lower level adjacent units on the same "
 "side fight better."
@@ -14417,7 +14586,7 @@
 "Trupper med ledarskapsförmåga får lägre rankade trupper på deras sida 
att "
 "slåss bättre."
 
-#: data/translations/english.cfg:203
+#: data/translations/english.cfg:233
 msgid ""
 "Generally avoid moving next to an unoccupied village. An enemy unit may move "
 "onto the village and attack you, while enjoying the defense and healing of "
@@ -14427,7 +14596,7 @@
 "kan ställa sig i byn och attackera dig. Fiendetruppen får då tillgång 
till "
 "byns försvarsfördelar och läkande egenskaper."
 
-#: data/translations/english.cfg:204
+#: data/translations/english.cfg:234
 msgid ""
 "Holding the mouse cursor on an ability or trait shows a description of that "
 "ability or trait."
@@ -14435,25 +14604,25 @@
 "Om du håller muspekaren över en förmåga eller ett karaktärsdrag så 
visas en "
 "förklaring av den förmågan eller det karaktärsdraget."
 
-#: data/translations/english.cfg:205
+#: data/translations/english.cfg:235
 msgid "Use lines of units to screen injured units to let them recover."
 msgstr ""
 "Använd dig av trupplinjer för att skydda skadade trupper så att de kan "
 "återhämta sig."
 
-#: data/translations/english.cfg:206
+#: data/translations/english.cfg:236
 msgid "Read the hotkeys list in the preferences menu."
 msgstr "Läs listan över snabbtangenter i inställningsmenyn."
 
-#: data/translations/english.cfg:207
+#: data/translations/english.cfg:237
 msgid ""
 "If you move a unit, but don't attack or discover any additional information, "
 "you can undo your move by pressing 'u'."
 msgstr ""
 "Om du flyttar en trupp utan att anfalla eller upptäcka något nytt genom "
-"förflyttningen så kan du ångra den genom att trycka på 'u'."
+"förflyttningen så kan du ångra förflyttningen genom att trycka på 'u'."
 
-#: data/translations/english.cfg:208
+#: data/translations/english.cfg:238
 msgid ""
 "You can see how far enemy units can move by moving the mouse cursor over "
 "them."
@@ -14461,47 +14630,46 @@
 "Du kan se hur långt en fiendetrupp kan förflytta sig genom att placera "
 "muspekaren över truppen."
 
-#: data/translations/english.cfg:209
+#: data/translations/english.cfg:239
 msgid ""
 "Use healers to support your attacks - they will win you battles without "
 "needing to attack anything themselves."
 msgstr ""
-"Använd helare för att understödja dina anfall - de kommer att vinna dina "
-"slag för dig utan att själva behöva attackera."
+"Använd trupper som kan vårda och bota för att understödja dina anfall - 
de "
+"kommer att vinna dina slag för dig utan att själva behöva attackera."
 
-#: data/translations/english.cfg:210
+#: data/translations/english.cfg:240
 msgid ""
 "The 'slow' attack ability makes enemy units move slower, but it also gives "
 "them one less attack than they would normally have. It is thus very "
 "effective against units that have a few powerful attacks."
 msgstr ""
 "Förmågan att 'sakta ner' en motståndare gör att en träffad fiende rör 
sig "
-"långsammare, och minskar också de antal gånger denna fiende kan attackera "
-"med ett. Det är därför en mycket effektiv metod mot fiender som har ett "
-"litet antal mycket kraftfulla attacker."
+"långsammare, och minskar också en fiendes antal attacker med ett. Det är "
+"därför en mycket effektiv metod mot fiender som har ett litet antal mycket "
+"kraftfulla attacker."
 
-#: data/translations/english.cfg:211
+#: data/translations/english.cfg:241
 msgid "Holy attacks are very powerful against undead."
 msgstr "Heliga vapen är mycket kraftfulla mot vandöda trupper."
 
-#: data/translations/english.cfg:212
+#: data/translations/english.cfg:242
 msgid ""
 "Units are healed when they advance a level. Used wisely, this can turn a "
 "fight."
 msgstr ""
-"Trupper återfår sin hälsa när de befordras till en högre nivå. Om man "
-"utnyttjar detta klokt, så kan det vända ett strid."
+"Trupper återfår sin hälsa när de befordras. Om man utnyttjar detta klokt, 
så "
+"kan det vända ett strid."
 
-#: data/translations/english.cfg:213
+#: data/translations/english.cfg:243
 msgid ""
 "Charging units are best used against enemies they can kill with a single "
 "blow."
-msgstr ""
-"Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett slag."
+msgstr "Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett 
slag."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
 msgid "Ancient Lich"
-msgstr "Uråldrig dödsmagiker"
+msgstr "Åldrad häxmästare"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:16
 msgid ""
@@ -14511,10 +14679,10 @@
 "where they stand. Should you ever come across one of these, flee fast and "
 "far, for they move faster than most undead."
 msgstr ""
-"Den slutgiltiga skepnad en vandöd magiker kan anta. Uråldriga dödsmagiker "
-"gör alla som ser dem förlamade av skräck. Inte bara är deras blotta 
beröring "
+"Den slutgiltiga skepnad en vandöd magiker kan anta. De åldrade 
häxmästarna gör "
+"alla som ser dem förlamade av skräck. Inte bara är deras blotta beröring "
 "dödlig, utan deras besvärjelser är också så kraftfulla att även den "
-"modigaste stelnar av skräck. Skulle du någonsin möta en uråldrig 
likmagiker, "
+"modigaste stelnar av skräck. Skulle du någonsin möta en åldrad 
häxmästare, "
 "så fly med all hast, ty de är snabbare än de flesta vandöda."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:19 data/units/Demilich.cfg:18
@@ -14532,7 +14700,7 @@
 #: data/units/Lich.cfg:20 data/units/Lich.cfg:33 data/units/Necromancer.cfg:36
 #: data/units/Spectre.cfg:33 data/units/Wraith.cfg:33
 msgid "cold"
-msgstr "köld"
+msgstr "frost"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:24 data/units/Blood_Bat.cfg:24
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:24 data/units/Demilich.cfg:23
@@ -14574,12 +14742,12 @@
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:3
 msgid "Ancient Wose"
-msgstr "Uråldrig Wose"
+msgstr "Uråldrig wose"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:6 data/units/Elder_Wose.cfg:7
 #: data/units/Wose.cfg:7
 msgid "ambush,regenerates"
-msgstr ""
+msgstr "bakhåll, regenererar"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:17 data/units/Elder_Wose.cfg:18
 #: data/units/Wose.cfg:19
@@ -14622,7 +14790,7 @@
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:20 data/units/Warrior_King.cfg:23
 #: data/units/Wose.cfg:20 data/units/Yeti.cfg:34 data/units/Youth.cfg:22
 msgid "impact"
-msgstr "slag"
+msgstr "krossande"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:3 data/units/Arch_Mage.cfg:82
 msgid "Arch Mage"
@@ -14682,7 +14850,7 @@
 #: data/units/Rogue.cfg:16 data/units/Saurian.cfg:16
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:16
 msgid "skirmisher"
-msgstr "stigfinnare"
+msgstr "Stigfinnare"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:17
 msgid ""
@@ -14692,7 +14860,7 @@
 msgstr ""
 "Lönnmördare är nattens mästare. Likt stråtrövare kan de anfalla 
bakifrån, "
 "och de bryr sig inte om fiendens kontrollzoner. De kan också kasta "
-"förgiftade knivar på sina fiender på håll."
+"förgiftade knivar på sina fiender."
 
 #: data/units/Assassin.cfg:20 data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:28
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:28 data/units/Mage.cfg:20
@@ -14770,7 +14938,7 @@
 #: data/units/White_Mage.cfg:88 data/units/Wolf_Rider.cfg:21
 #: data/units/Wraith.cfg:20 data/units/Young_Ogre.cfg:19
 msgid "blade"
-msgstr "egg"
+msgstr "skärande"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:25 data/units/Rogue.cfg:25 data/units/Thief.cfg:24
 #: src/actions.cpp:487
@@ -14794,8 +14962,7 @@
 msgstr "Bandit"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:16
-msgid ""
-"Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at night."
+msgid "Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at 
night."
 msgstr ""
 "Banditer bär tunga spikklubbor och är skickliga på att råna och mörda "
 "nattetid."
@@ -14818,7 +14985,7 @@
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:17 data/units/Battle_Princess.cfg:55
 msgid "leadership,skirmisher"
-msgstr ""
+msgstr "ledarskap, stigfinnare"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:19 data/units/Battle_Princess.cfg:57
 msgid ""
@@ -14872,11 +15039,11 @@
 #: data/units/Fighter.cfg:83 data/units/Lord.cfg:102
 #: data/units/Princess.cfg:76
 msgid "scepter of fire"
-msgstr "eldspiran"
+msgstr "Eldspiran"
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:3
 msgid "Blood Bat"
-msgstr "Blodfladdermus"
+msgstr "Blodsugande fladdermus"
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:16
 msgid ""
@@ -14885,10 +15052,10 @@
 "began the battle! Such is their fury that the fur of these undead flying "
 "beasts is tainted red with the blood of their victims."
 msgstr ""
-"Blodfladdermusen är ett snabbt djur som suger livet ur sin motståndare, och 
"
+"Den blodsugande fladdermusen är ett snabbt djur som suger livet ur sin 
motståndare, och "
 "använder blodet för att förbättra sin egen hälsa. På så vis kan "
-"blodfladdermusen till och med bli kraftigare under pågående strid. "
-"Blodfladdermusen päls är rödfärgad av blodet från dess offer."
+"den blodsugande fladdermusen till och med bli kraftigare under pågående 
strid. "
+"Dess päls är rödfärgad av blodet från dess offer."
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:19 data/units/Cave_Spider.cfg:19
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:18 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:20
@@ -14981,7 +15148,7 @@
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:34 data/units/Wall_Guard.cfg:36
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:18
 msgid "pierce"
-msgstr "spetsa"
+msgstr "spetsande"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:3
 msgid "Bowman"
@@ -14993,8 +15160,7 @@
 "most common ranged combatants in Wesnothian armies."
 msgstr ""
 "De unga bågskyttarna, som har ägnat sig åt bågskytteträning sedan 
barnsben, "
-"är de vanligaste soldaterna med förmåga att anfalla på håll i de 
Wesnothiska "
-"arméerna."
+"är de vanligaste soldaterna med distansvapen i de Wesnothiska arméerna."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
@@ -15040,8 +15206,8 @@
 "attack with a web at long range, slowing their foes down."
 msgstr ""
 "Jättespindlarna sägs leva i Knalgas djup och livnär sig på oförsiktiga "
-"besökare. De biter de fiender som kommer för nära med sina giftiga gaddar,"
-"och kastar nät på håll, vilka saktar ner deras fiender."
+"besökare. De som kommer för nära kan de förgifta med sitt bett, och de 
kan "
+"sinka sina fiender genom att kasta nät över dem."
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:28
 msgid "web"
@@ -15055,7 +15221,7 @@
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:3
 msgid "Chocobone"
-msgstr "Benchockare"
+msgstr "Benryttare"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:17
 msgid ""
@@ -15065,7 +15231,7 @@
 msgstr ""
 "Dessa skelettkrigare rider på benen av enorma fåglar, vilka tros ha 
använts "
 "av en uråldrig civilisation, och kan röra sig snabbare än de flesta "
-"kavalleritrupper"
+"kavalleritrupper."
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:20 data/units/Drake_Clasher.cfg:51
 #: data/units/Drake_Guard.cfg:22 data/units/Drake_Slasher.cfg:52
@@ -15150,9 +15316,9 @@
 "best way to survive an encounter with these monsters is to remain ashore."
 msgstr ""
 "Jättebläckfiskar är gigantiska havslevande djur. De kan gripa tag i sina "
-"motståndare med sina starka tentakler, eller spotta ett giftigt svart bläck 
"
-"på håll. Bästa sättet att överleva en attack från dessa monster är att 
"
-"stanna på landbacken"
+"motståndare med sina starka tentakler, eller spotta ett giftigt svart 
bläck. "
+"Bästa sättet att överleva en attack från dessa monster är att stanna på 
"
+"landbacken"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:19 data/units/Tentacle.cfg:20
 msgid "tentacle"
@@ -15176,7 +15342,7 @@
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:22 data/units/Necromancer.cfg:35
 msgid "chill wave"
-msgstr ""
+msgstr "köldvåg"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:3
 msgid "Dark Queen"
@@ -15188,6 +15354,9 @@
 "knowledge of magic makes her a worthy foe in combat, although her power is "
 "mostly derived from those she commands."
 msgstr ""
+"Asheviere, den onda drottningmodern, har terroriserat Wesnoth i många år. "
+"Hennes kunskaper i magi gör henne till en färdig motståndare, även om 
hennes "
+"maktm estadels härstammar ur dem hon härskar över."
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:20
 msgid "scepter"
@@ -15232,7 +15401,7 @@
 #: data/units/Death_Knight.cfg:19 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:26
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:26
 msgid "battle axe"
-msgstr ""
+msgstr "stridsyxa"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:36 data/units/Duelist.cfg:31
 #: data/units/General.cfg:44 data/units/Lieutenant.cfg:38
@@ -15252,14 +15421,14 @@
 "are gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a "
 "true undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
-"Gwitis studier av den mörka Vägen har givit honom krafter som en dödlig "
+"Gwitis studier av den Mörka Vägen har givit honom krafter som en dödlig "
 "normalt sett inte har, men till ett förfärligt pris: De vandöda till vilka 
"
 "han gav sin själ kräver gradvis även hans kropp, och med tiden kommer han "
 "att förvandlas till en sann vandöd, och en fasa för allt som lever."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
-msgstr "Häxmästare"
+msgstr "Andebesvärjare"
 
 #: data/units/Demilich.cfg:15
 msgid ""
@@ -15268,10 +15437,8 @@
 "becoming undead themselves. With time, they may become fully undead, and "
 "feared by all alike."
 msgstr ""
-"Denne magiker har tillbringat alltför mycket tid med förbjuden magi och "
-"mörkrets konster, och detta har börjat utkräva ett högt pris på 
honom.Han "
-"håller på att förlora sin kropp, och bli en vandöd. Med tiden, kommer han 
"
-"nog att bli helt och hållet vandöd, och fruktas av alla."
+"Dessa magiker har tillbringat alltför mycket tid med förbjuden magi och "
+"mörkrets konster, vilket har börjat utkräva ett högt pris. 
Andebesvärjare förlorar långsamt sina kroppar och blir så småningom 
vandöda, och fruktas av alla."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
@@ -15312,15 +15479,15 @@
 
 #: data/units/Drake_Beak.cfg:3
 msgid "Drake Beak"
-msgstr "Drakmansnäbb"
+msgstr "Drakspejare"
 
 #: data/units/Drake_Beak.cfg:16
 msgid ""
 "Smaller than most Drakes, the Beaks are therefore more agile and can fight "
 "even when flying."
 msgstr ""
-"Mindre än de flesta drakmän, så är näbbarna smidigare och kan slåss 
till och "
-"med i flykten."
+"Mindre än de flesta andra truppslag bland Drakfolket, så är näbbarna "
+"smidigare och kan slåss till och med i flykten."
 
 #: data/units/Drake_Beak.cfg:37 data/units/Drake_Petit.cfg:37
 msgid "beak"
@@ -15328,7 +15495,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:3
 msgid "Drake Burner"
-msgstr "Drakmansbrännare"
+msgstr "Eldbringare"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:17
 msgid ""
@@ -15336,9 +15503,9 @@
 "possess the fire-breathing abilities of their remote ancestors. Enemies are "
 "well advised to keep their distance."
 msgstr ""
-"Drakmansbrännarna kan inte blott använda sin klor med dödlig skicklighet, 
de "
-"har också bevarat sina förfäders förmåga att spruta eld. Fiender 
tillråds "
-"att hålla sig på avstånd."
+"Eldbringarna kan inte enbart använda sin klor med dödlig skicklighet, de 
har "
+"också bevarat sina förfäders förmåga att spruta eld. Fiender tillråds 
att "
+"hålla sig på avstånd."
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:42 data/units/Drake_Fighter.cfg:42
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:41 data/units/Drake_Flameheart.cfg:58
@@ -15346,78 +15513,79 @@
 #: data/units/Drake_Warmage.cfg:41 data/units/Drake_Warrior.cfg:42
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:57
 msgid "fire breath"
-msgstr ""
+msgstr "spruta eld"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:3
 msgid "Drake Clasher"
-msgstr ""
+msgstr "Draksoldat"
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
-msgstr "Drakmanskämpe"
+msgstr "Drakkämpe"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:3
 msgid "Fire Drake"
-msgstr "Elddrakman"
+msgstr "Eldmanare"
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:3
 msgid "Drake Flameheart"
-msgstr ""
+msgstr "Eldhjärta"
 
 #: data/units/Drake_Guard.cfg:3
 msgid "Drake Guard"
-msgstr "Drakmansvakt"
+msgstr "Drakvakt"
 
 #: data/units/Drake_Hatchling.cfg:3
 msgid "Drake Hatchling"
-msgstr ""
+msgstr "Drakfolksunge"
 
 #: data/units/Drake_Mage.cfg:3
 msgid "Drake Mage"
-msgstr "Drakmansmagiker"
+msgstr "Drakmagiker"
 
 #: data/units/Drake_Mage.cfg:16
 msgid "Like all Mages, the Drake Mages are capable of using magic in battle."
 msgstr ""
-"Precis som alla andra magiker, så kan drakmagikern använda sig av magi i "
-"strid."
+"Precis som alla andra magiker, så kan magikerna bland Drakfolket använda 
sig "
+"av magi i strid."
 
 #: data/units/Drake_Mage.cfg:63 data/units/Drake_Warmage.cfg:73
 msgid "ice shot"
-msgstr ""
+msgstr "isspikar"
 
 #: data/units/Drake_Petit.cfg:3
 msgid "Drake Petit"
-msgstr "Liten drakman"
+msgstr "Drakspanare"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:3
 msgid "Drake Slasher"
-msgstr ""
+msgstr "Drakveteran"
 
 #: data/units/Drake_Slave.cfg:3
 msgid "Drake Slave"
-msgstr "Drakmansslav"
+msgstr "Drakfolksslav"
 
 #: data/units/Drake_Slave.cfg:16
 msgid "Drake Slaves are servile members of this reptilian race."
-msgstr "Drakmansslavarna är dessa reptilers tjänare."
+msgstr "Drakfolksslavarna är dessa reptilers tjänare."
 
 #: data/units/Drake_Warmage.cfg:3
 msgid "Drake Warmage"
-msgstr ""
+msgstr "Drakstridsmagiker"
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:3
 msgid "Drake Warrior"
-msgstr "Krigardrakman"
+msgstr "Drakkrigare"
 
 #: data/units/Drake_Worker.cfg:3
 msgid "Drake Worker"
-msgstr "Drakmansarbetare"
+msgstr "Drakfolksarbetare"
 
 #: data/units/Drake_Worker.cfg:16
 msgid "More advanced Drakes, the Workers fight with their own sharp claws."
 msgstr ""
-"Drakmansarbetarna är mer avancerade drakmän, och slåss med sina skarpa 
klor."
+"Drakfolksarbetarna är mer avancerade bland Drakfolket, och slåss med sina "
+"skarpa klor."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:3
 msgid "Duelist"
@@ -15429,9 +15597,9 @@
 "allows them to attack and parry with only one hand, while they wield a "
 "pistol in the other to shoot distant foes."
 msgstr ""
-"Duellanterna är mästare i svärdsfäktandets sköna konst. Deras 
färdigheter "
-"med värjan tillåter dem att attackera och parera med en hand,samtidigt som "
-"den andra håller en pistol redo för att skjuta fiender på håll."
+"Duellanterna är mästare i svärdsfäktandets sköna konst. Deras färdighet 
med "
+"värjan tillåter dem att attackera och parera med en hand,samtidigt som den "
+"andra håller en pistol redo för att skjuta."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:20 data/units/Fencer.cfg:20
 msgid "rapier"
@@ -15439,7 +15607,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Berserker"
-msgstr "Bärsärkadvärg"
+msgstr "Dvärgbärsärk"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:16
 msgid ""
@@ -15455,11 +15623,11 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:33 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:33
 msgid "berserker frenzy"
-msgstr ""
+msgstr "bärsärkagång"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:36 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:36
 msgid "berserk"
-msgstr "bärsärkagång"
+msgstr "bärsärk"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Dragonguard"
@@ -15482,7 +15650,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Dwarvish Fighter"
-msgstr "Dvärgkämpe"
+msgstr "Dvärgkrigare"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:16
 msgid ""
@@ -15491,7 +15659,7 @@
 "terrain or underground. Though not swift, their power and endurance more "
 "than compensate."
 msgstr ""
-"Dvärgkämpar är allra bäst i tunnlar och bergig terräng. Kraften i deras "
+"Dvärgkrigarna är allra bäst i tunnlar och bergig terräng. Kraften i deras 
"
 "stridsyxor gör dem till fruktade motståndare i närstrid. Om än något "
 "långsamma så kompenseras detta av deras styrka och uthållighet."
 
@@ -15506,12 +15674,12 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:3
 msgid "Dwarvish Guardsman"
-msgstr "Dvärgavakt"
+msgstr "Dvärgväktare"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:29 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:29
 #: src/actions.cpp:496
 msgid "steadfast"
-msgstr ""
+msgstr "ståndaktig"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:35
 msgid ""
@@ -15519,6 +15687,9 @@
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up "
 "alot of damage, and hurling their heavy spears into the enemy."
 msgstr ""
+"De mest stryktåliga dvärgarna värvas ibland som väktare. Långsamma och 
utan "
+"starka attacker håller de stånd vid arméns flanker medan de kastar sina "
+"tunga spjut mot fienden."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
@@ -15531,9 +15702,8 @@
 "Their fine armor is made of the strong alloys crafted by their kin."
 msgstr ""
 "Bergakungarna regerar under bergen. Ingen kan mäta sig med dem i hanteringen 
"
-"av en stridsyxa, de kan till och med träffa fiender på håll. Deras "
-"rustningar är gjorda av de starka legeringar som enbart dvärgarna kan "
-"framställa."
+"av en stridsyxa, de kan till och med kasta den. Deras rustningar är gjorda "
+"av de starka legeringar som enbart dvärgarna kan framställa."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:43
 msgid "hatchet"
@@ -15557,15 +15727,15 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:20
 msgid "runic hammer"
-msgstr ""
+msgstr "runhammare"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:37
 msgid "Lightning bolt"
-msgstr ""
+msgstr "Ã¥skvigg"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
-msgstr "Dvärgarnas pansarinfanteri"
+msgstr "Dvärgarnas Pansarnäve"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:35
 msgid ""
@@ -15573,22 +15743,25 @@
 "armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for "
 "their resilience and strength."
 msgstr ""
+"Pansarinfanteriet har efter år av strider dragit nytta av sina fienders "
+"nederlag och skapat nya sköldar och starka runstningar. Även om de är "
+"långsamma, är de fruktade för sin uthållighet och styrka."
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
-msgstr "Dvärgarnas stålklädda infanteri"
+msgstr "Dvärgarnas Järnnäve"
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:23
 msgid ""
 "The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail and "
 "plate armor, for which they are rightly famous."
 msgstr ""
-"Dvärgarnas stålklädda krigare bär tung ringbrynja och stålrustning. 
Detta "
-"har rättmätigt gjort dem berömda och fruktade vida omkring."
+"Dvärgarnas Järnnävar bär tung ringbrynja och stålrustning. Detta har "
+"rättmätigt gjort dem berömda och fruktade vida omkring."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderer"
-msgstr "Dundrardvärg"
+msgstr "Dvärgarnas Tordönstrupp"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:16
 msgid ""
@@ -15597,7 +15770,7 @@
 "are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish bows, but "
 "their impact is unmatched."
 msgstr ""
-"Dundrardvärgarna förser dvärgarna med välbehövligt eldunderstöd, så 
att "
+"Dvärgarna Tordönstrupper förser dvärgarna med välbehövligt 
eldunderstöd, så att "
 "deras mäktiga men långsamma krigare hinner komma fram till närstriden. 
Deras "
 "mystiska vapen är tyngre, långsammare och mer högljudda än alvernas "
 "långbågar, men deras genomslagskraft är utan motstycke."
@@ -15608,7 +15781,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderguard"
-msgstr "Dvärgarnas dundrarvakt"
+msgstr "Dvärgarnas Tordönsvakt"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:16
 msgid ""
@@ -15617,7 +15790,7 @@
 "they are no faster than the more common Thunderers, their attack is much "
 "more deadly. "
 msgstr ""
-"Dvärgarnas berömda dundrarvakt använder sig av mystiska och fruktade 
vapen, "
+"Dvärgarnas berömda Tordönsvakt använder sig av mystiska och fruktade 
vapen, "
 "som smitts av dvärgarnas vapenmästare, vilka är experter på urtida "
 "dvärgteknologi. Även om de inte är lika snabba som de vanliga "
 "dundrardvärgarna, så är de mycket mer dödliga."
@@ -15628,7 +15801,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Ulfserker"
-msgstr "Ulfsärkadvärg"
+msgstr "Dvärgarnas slagskämpe"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:3
 msgid "Elder Mage"
@@ -15642,7 +15815,7 @@
 msgstr ""
 "En gång stor, men nu med sin kraft försvagad av många tröttande år av 
strid, "
 "är de åldrade magikerna fortfarande fruktade på stridsfältet då de kan 
kasta "
-"kraftfulla magiska blixtar."
+"kraftfulla åskviggar."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:38
 msgid "lightning"
@@ -15658,7 +15831,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3 data/units/Elvish_Avenger.cfg:76
 msgid "Elvish Avenger"
-msgstr "Hämnaralv"
+msgstr "Alvjägare"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:18 data/units/Elvish_Avenger.cfg:91
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:17 data/units/Elvish_Ranger.cfg:94
@@ -15681,7 +15854,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
 msgid "Elvish Champion"
-msgstr "Alvernas förkämpe"
+msgstr "Alvförkämpe"
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:18
 msgid ""
@@ -15691,8 +15864,8 @@
 msgstr ""
 "Alvernas förkämpar är vördnadsbjudande mästare i svärdskonst, som i 
närstrid "
 "vållar sina motståndare stor skada. Dessa mästerkrigare är även 
skickliga "
-"bågskyttar och kan därför vålla sina fiender stor skada både på kort 
och "
-"långt avstånd."
+"bågskyttar och kan därför åsamka sina fiender stor skada i både 
närstrid och "
+"på distans."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
 msgid "Elvish Druid"
@@ -15710,7 +15883,7 @@
 "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
 msgstr ""
 "Alvdruiderna är kraftfulla mästare av skogen. De kan lätt snärja 
oförberedda "
-"fiender, och de kan använda örter för att hela sina vänner. Druiderna "
+"fiender, och de kan använda örter för att vårda sina vänner. Druiderna "
 "fungerar ofta som understödstrupper i alvernas armé."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:41 data/units/Elvish_Shyde.cfg:50
@@ -15757,8 +15930,8 @@
 "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
-"Alvstorfurstarna är skräckinjagande i strid; i närstrid använder de 
svärd "
-"och på håll förödande eldklot."
+"Alvstorfurstarna är skräckinjagande i strid; där de använder svärd och "
+"förödande eldklot."
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish Lord"
@@ -15790,7 +15963,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:3
 msgid "Elvish Marshal"
-msgstr "Alvtlöjtnant"
+msgstr "Alvöverste"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:21
 msgid ""
@@ -15800,13 +15973,13 @@
 "fighting, with both the sword and the bow."
 msgstr ""
 "Som några av de högst rankade officerarna i alvernas armé, kan "
-"alvlöjtnanterna leda både nivå 1- och 2- trupper i strid, och få dem att "
+"överstarna leda både nivå 1- och 2- trupper i strid, och få dem att "
 "slåss bättre. Alvlöjtnanterna är själv mycket skickliga krigare, både 
med "
 "svärd och båge."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
-msgstr "Alvernas utbygdsjägare"
+msgstr "Alvförtrupp"
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:20
 msgid ""
@@ -15814,7 +15987,7 @@
 "at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow and sword, "
 "they strike hard before melting into the woods again to evade response."
 msgstr ""
-"Alvernas utbygdsjägare flyger fram genom skogen och slår ner på svaga "
+"Alvernas förtrupper flyter fram genom skogen och slår ner på svaga "
 "trupper och utsatta flanker. De är lika skickliga med svärd som med båge, "
 "och slår hårt innan de åter försvinner in i skogen."
 
@@ -15848,7 +16021,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
 msgid "Elvish Shaman"
-msgstr "Alvschaman"
+msgstr "Alvshaman"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:11 data/units/Paladin.cfg:20
 msgid "heals"
@@ -15860,9 +16033,9 @@
 "entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of times "
 "they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
 msgstr ""
-"Alvschamanerna koncentrerar sig på de mindre våldsamma sätten att hindra "
+"Alvshamanerna koncentrerar sig på de mindre våldsamma sätten att hindra "
 "fienden, som att snärja dem i snaror så att de kan anfalla en gång färre. 
"
-"Alvschamaner kan också vårda trupper i sin närhet."
+"Alvshamaner kan också vårda trupper i sin närhet."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 msgid "entangle"
@@ -15882,13 +16055,13 @@
 "wings sprout from their backs and change them into beautiful creatures "
 "capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
 msgstr ""
-"De älvlika skogsalverna ägnar sig helhjärtat åt naturen. 
Trollsländevingar "
+"De älvalika skogsalverna ägnar sig helhjärtat åt naturen. 
Trollsländevingar "
 "växer ut på ryggen och de förvandlas till vackra varelser som kan glida 
fram "
 "genom de alvernas skogar."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24
 msgid "faerie touch"
-msgstr ""
+msgstr "älvornas beröring"
 
 #: data/units/Fencer.cfg:3
 msgid "Fencer"
@@ -15922,7 +16095,7 @@
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:3
 msgid "Fire Dragon"
-msgstr "Elddrake"
+msgstr "Eldsprutande drake"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:17
 msgid ""
@@ -15932,28 +16105,27 @@
 "its tail. Fire Dragons are cunning and cruel, and often take underlings whom "
 "they help lead to victory."
 msgstr ""
-"Långlivade och skrämmande, elddrakarna är de medlemmar av drakfamiljen som 
"
-"kan spruta eld. De kan använda sig av sin flammande andedräkt i strid med "
-"gott resultat. De ett skräckinjagande bett, och kan dessutom krossa sina "
-"motståndare med svansen. Elddrakar är sluga och grymma, och åtföljs ofta 
av "
+"Långlivade och skrämmande är de eldsprutande drakarna de medlemmar av som "
+"kan använda sig av sin flammande andedräkt i strid med gott resultat. De 
har "
+"ett skräckinjagande bett, och kan dessutom krossa sina motståndare med "
+"svansen. Eldsprutande drakar är sluga och grymma, och åtföljs ofta av "
 "medhjälpare, som de hjälper att gå segrande ur striden."
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:21
 msgid "bite"
-msgstr ""
+msgstr "bett"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:39
 msgid "tail"
-msgstr ""
+msgstr "svans"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:4
 msgid "Fireball"
-msgstr ""
+msgstr "Eldklot"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
-msgid ""
-"A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
-msgstr ""
+msgid "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 
'Move_Unit_Fake'!"
+msgstr "Ett eldklot. Detta ska inte användas till nåt annat än 
'Move_Unit_Fake'!"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
@@ -15964,7 +16136,7 @@
 "The scruffy-haired Footpads are used by bandit gangs to scout ahead for "
 "places and people to rob."
 msgstr ""
-"De stigmännen används av banditgäng för att spana och lokalisera möjliga 
"
+"Stigmännen används av banditgäng för att spana och lokalisera möjliga "
 "rånoffer."
 
 #: data/units/Footpad.cfg:19 data/units/Thug.cfg:19 data/units/Troll.cfg:20
@@ -15984,7 +16156,7 @@
 
 #: data/units/Galleon.cfg:16
 msgid "dummy"
-msgstr ""
+msgstr "inget"
 
 #: data/units/Gate.cfg:3
 msgid "Gate"
@@ -16055,7 +16227,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:20 data/units/Mudcrawler.cfg:20
 msgid "boiling water"
-msgstr ""
+msgstr "kokande vatten"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:3
 msgid "Giant Scorpion"
@@ -16073,7 +16245,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:19
 msgid "sting"
-msgstr "stick"
+msgstr "gadd"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:37
 msgid "pincers"
@@ -16132,7 +16304,7 @@
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3 data/units/Great_Mage.cfg:79
 msgid "Great Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Stormagiker"
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:20 data/units/Great_Mage.cfg:96
 msgid ""
@@ -16225,7 +16397,7 @@
 #: data/units/Halbardier.cfg:23 data/units/Halbardier.cfg:41
 #: data/units/Pikeman.cfg:24 data/units/Spearman.cfg:24
 msgid "firststrike"
-msgstr ""
+msgstr "första slaget"
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:3
 msgid "Heavy Infantryman"
@@ -16258,14 +16430,14 @@
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
 msgid "Initiate"
-msgstr "Novis"
+msgstr "Ondskans lärjunge"
 
 #: data/units/Initiate.cfg:16
 msgid ""
 "Dabbling in the Death Magic, this young Ha'atel's lust for power has "
 "weakened him to the point where he is too weak to attack in regular combat."
 msgstr ""
-"Den unge Ha'atel storhetsvansinne har fått honom bli inblandad i dödsmagi. "
+"Den unge Ha'atels storhetsvansinne har fått honom bli inblandad i dödsmagi. 
"
 "Detta har försvagat honom så till den grad att han inte kan anfalla i "
 "reguljära strider."
 
@@ -16316,7 +16488,7 @@
 
 #: data/units/Lich.cfg:3
 msgid "Lich"
-msgstr "Dödsmagiker"
+msgstr "Häxmästare"
 
 #: data/units/Lich.cfg:16
 msgid ""
@@ -16326,11 +16498,10 @@
 "the life from their opponents with a single touch, and to cast powerful cold "
 "spells."
 msgstr ""
-"Dödsmagikern är en trollkarl som oåterkalleligt har gett sig hän till de "
-"mörka konsterna. För att kunna kontrollera de vandöda har han offrat sin "
-"egen kropp, och själv blivit en vandöd. Detta ger honom förmågan att suga 
"
-"livet ur sina fiender genom beröring, och att kasta kraftfulla "
-"köldbesvärjelser."
+"Häxmästaren är en magiker som oåterkalleligt har gett sig hän till de 
mörka "
+"konsterna. För att kunna kontrollera de vandöda har han offrat sin egen "
+"kropp, och själv blivit en vandöd. Detta ger honom förmågan att suga 
livet "
+"ur sina fiender genom beröring, och att kasta kraftfulla frostbesvärjelser."
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
 msgid "Lieutenant"
@@ -16385,6 +16556,10 @@
 "hitting their target. For this reason, Mages are an excellent choice for "
 "flushing out enemies hiding in difficult terrain."
 msgstr ""
+"Magiker är både svaga och starka. Medan de rör sig långsamt och är 
dåliga på "
+"att försvara sig, så kan de stå en bit bort och anfalla med magi som 
alltid "
+"har en hög chans att träffa. Magiker är därför utmärkta till att rensa 
ut "
+"fiender i oländig terräng."
 
 #: data/units/Mage.cfg:36 data/units/Mage.cfg:103
 msgid "missile"
@@ -16392,11 +16567,11 @@
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:3 data/units/Mage_of_Light.cfg:66
 msgid "Mage of Light"
-msgstr ""
+msgstr "Ljusets magiker"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:13 data/units/Mage_of_Light.cfg:73
 msgid "illuminates,cures"
-msgstr ""
+msgstr "lyser upp, botar"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:26 data/units/Mage_of_Light.cfg:86
 msgid ""
@@ -16408,17 +16583,17 @@
 "night. Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent friendly "
 "units."
 msgstr ""
-"Ljusmagikern är en enastående magiker för alla lagenliga trupper, och en "
+"Ljuset magiker är en enastående magiker för alla lagenliga trupper, och en 
"
 "skräckinjagande fiende för alla som bekänner sig till kaos. Hans förmåga 
att "
 "lysa upp sin omgivning är så stark att rutorna runt honom aldrig upplever "
 "natt. När en trupp är i en ruta bredvid honom så kommer den att slåss som 
om "
 "det vore dag när det är skymning och skymning när det är natt. Och likt 
en "
-"vit magiker så helar han närliggande trupper."
+"vit magiker så botar han närliggande trupper."
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:45 data/units/Mage_of_Light.cfg:105
 #: data/units/White_Mage.cfg:44 data/units/White_Mage.cfg:103
 msgid "lightbeam"
-msgstr "ljusstråle"
+msgstr "ljusbåge"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:46 data/units/Mage_of_Light.cfg:106
 #: data/units/Paladin.cfg:26 data/units/White_Mage.cfg:45
@@ -16510,7 +16685,7 @@
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:3
 msgid "Nightgaunt"
-msgstr "Nattgastar"
+msgstr "Gast"
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:16
 msgid ""
@@ -16518,14 +16693,14 @@
 "effort to hide their souls of pure evil. These despicable creatures are able "
 "to hide at night, leaving no trace of their presence."
 msgstr ""
-"Nattgastar sprider skräck i natten; de döljer sina hemska ansikten bakom "
+"Gastar sprider skräck i natten; de döljer sina hemska ansikten bakom "
 "masker, för att försöka dölja sin genomonda själar. Dessa föraktliga "
 "varelser kan gömma sig i natten, utan att lämna ett endaste spår av sin "
 "närvaro."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:18 data/units/Shadow.cfg:16
 msgid "nightstalk"
-msgstr "Nattsmygare"
+msgstr "skräck"
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
@@ -16563,7 +16738,7 @@
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:20 data/units/Youth.cfg:20
 msgid "training sword"
-msgstr ""
+msgstr "träningssvärd"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:3
 msgid "Ogre"
@@ -16615,7 +16790,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Crossbow.cfg:21 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:19
 msgid "short sword"
-msgstr ""
+msgstr "kortsvärd"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:3
 msgid "Orcish Crossbowman"
@@ -16659,6 +16834,9 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
 msgstr ""
+"Orchhövdingar är stammens ledare. De fattar viktiga beslut och leder sitt "
+"folk i strid. De är svåra motståndare som är skickligast med svärdet, 
även "
+"om de också bär pilbåge."
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
@@ -16666,7 +16844,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:3
 msgid "Orcish Shaman"
-msgstr "Orchschaman"
+msgstr "Orchshaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:15
 msgid ""
@@ -16677,7 +16855,7 @@
 "Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
 "draining their life."
 msgstr ""
-"De orchiska schamanerna är den orchiska magins väktare. De är respekterade 
"
+"De orchiska shamanerna är den orchiska magins väktare. De är respekterade "
 "bland de orchiska stammarna och bildar det Orchiska RÃ¥det, vilket fattar "
 "viktiga beslut som berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan "
 "dessa grälsjuka stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är 
de "
@@ -16691,7 +16869,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:46
 msgid "Novice Orcish Shaman"
-msgstr "Orchisk schamannovis"
+msgstr "Orchisk shaman-novis"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:58
 msgid ""
@@ -16703,17 +16881,17 @@
 "draining their life. Novices Shamans are still young and vigorous, but their "
 "spell-casting ability still needs improvement."
 msgstr ""
-"De orchiska schamanerna är den orchiska magins väktare. De är respekterade 
"
+"De orchiska shamanerna är den orchiska magins väktare. De är respekterade "
 "bland de orch iska stammarna och bildar det Orchiska RÃ¥det, vilket fattar "
 "viktiga beslut som berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan "
 "dessa grälsjuka stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är 
de "
 "skickliga på att kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender, så 
att "
-"deras livskraft sinar. schamannoviser är fortfarande unga och livskraftiga, "
+"deras livskraft sinar. shamannoviser är fortfarande unga och livskraftiga, "
 "men deras förmåga att kasta besvärjelser behöver fortfarande 
förbättras."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:89
 msgid "Old Orcish Shaman"
-msgstr "Gammal orchschaman"
+msgstr "Gammal orchshaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:101
 msgid ""
@@ -16725,12 +16903,12 @@
 "draining their life. Old Orcish Shamans are shamans that have mastered "
 "magic, although their physical strength has declined with age."
 msgstr ""
-"Orchschamanerna är den orchiska magins väktare. De är respekterade bland 
de "
+"Orchshamanerna är den orchiska magins väktare. De är respekterade bland de 
"
 "orchiska stammarna och bildar det Orchiska RÃ¥det, vilket fattar viktiga "
 "beslut som berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan dessa "
 "grälsjuka stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är de "
 "skickliga på att kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender, så 
att "
-"deras livskraft sinar. Gamla orchschamaner är schamaner som har bemästrat "
+"deras livskraft sinar. Gamla orchshamaner är shamaner som har bemästrat "
 "magin, men deras fysiska styrka han avtagit med åldern."
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:3
@@ -16742,8 +16920,8 @@
 "Orcish Slayers are fast and nimble, competent in short- and long-ranged "
 "combat, and use a poison attack. They make formidable opponents."
 msgstr ""
-"Snabb och smidig, kompetent i både närstrid och i strid på håll, då de "
-"använder förgiftade vapen. Slaktarorchen är en fruktad fiende."
+"Snabba och smidiga och duktiga i strid med sina förgiftade vapen. "
+"Slaktarorchen är en fruktad fiende."
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
@@ -16757,6 +16935,11 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
 msgstr ""
+"Orchernas klanöverhuvud är klanernas ledare. Precis som hövdingarna fattar 
"
+"de viktiga beslut och leder sitt folk i strid. De är svåra motståndare som 
"
+"är skickligast med svärdet, även om de också bär pilbåge.Deras 
naturliga "
+"ledarskap gör dem mycket värdefulla i strid: om klanöverhuvudet dör, så "
+"förloras striden."
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
 msgid "Orcish Warlord"
@@ -16797,7 +16980,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr ""
+msgstr "Laglösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga laglösa ser bra ut 
under tiden."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "Outlaw Princess"
@@ -16821,7 +17004,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:17
 msgid "skirmisher,leadership"
-msgstr "stigfinnare,ledarskap"
+msgstr "stigfinnare, ledarskap"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:20
 msgid ""
@@ -16832,8 +17015,8 @@
 "Queendom with the plunder she finds on the road, and she is ever so close to "
 "that goal."
 msgstr ""
-"Av ädel börd, så har den laglösa drottningen lärt sig stridsteknik av de 
"
-"största generalerna, och strategi av de största tänkarna, och är därför 
"
+"Då hon är av ädel börd, har den laglösa drottningen lärt sig 
stridsteknik av "
+"de största generalerna och strategi av de största tänkarna, och är 
därför "
 "skicklig både på att slåss själv och på att leda andra i strid. Men, hon 
är "
 "också en produkt av en fallen aristokrati, som har valt en laglös liv. Hon "
 "drömmer om att grunda sitt eget Drottningdöme med vad hon plundrar på "
@@ -16849,7 +17032,7 @@
 "and can also heal adjacent friendly units."
 msgstr ""
 "En riddare med stor dygd, korsriddaren har alla egenskaper som riddaren har "
-"och kan dessutom hela närliggande trupper."
+"och kan dessutom vårda närliggande trupper."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:3
 msgid "Peasant"
@@ -16869,7 +17052,7 @@
 
 #: data/units/Peasant.cfg:20 data/units/Peasant.cfg:34
 msgid "Pitch Fork"
-msgstr ""
+msgstr "högaffel"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:3
 msgid "Pikeman"
@@ -16936,7 +17119,7 @@
 
 #: data/units/Revenant.cfg:3
 msgid "Revenant"
-msgstr "Vandöd hämnare"
+msgstr "Skugghämnare"
 
 #: data/units/Revenant.cfg:15
 msgid ""
@@ -16944,9 +17127,9 @@
 "warriors' will and soul are all but lost, their fighting skills certainly "
 "remain with the Revenant."
 msgstr ""
-"De vandöda hämnarna är mäktiga krigare som återuppväckts från de 
döda. Deras "
-"själ och vilja är för alltid förlorade, men stridsförmågan och 
krigsvanan "
-"har verkligen inte gått förlorade."
+"Skugghämnarna är mäktiga krigare som återuppväckts från de döda. Deras 
själ "
+"och vilja är för alltid förlorade, men stridsförmågan och krigsvanan har 
"
+"verkligen inte gått förlorade."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:3
 msgid "Rogue"
@@ -17001,7 +17184,7 @@
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:27
 msgid "water spray"
-msgstr ""
+msgstr "skum"
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:3
 msgid "Sea Orc"
@@ -17015,14 +17198,18 @@
 "their lack of a ranged attack and poor defence on land do represent "
 "strategic weaknesses."
 msgstr ""
+"Sjöorcherna betraktas som underlägsna av sina landlevande kusiner, men de "
+"representerar ett stort steg framåt för alla vättesläkten eftersom de "
+"anpassat sig till ett liv i vatten. De är mycket duktiga med sina "
+"kroksablar, även om deras brist på avståndsvapen och dåliga "
+"försvarskunskaper på land utgör strategiska svagheter."
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:3
 msgid "Sea Serpent"
 msgstr "Sjöorm"
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
-msgid ""
-"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
+msgid "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by 
themselves."
 msgstr ""
 "Sjöormarna är ett gigantiska monster, fullt kapabla att på egen hand 
sänka "
 "fartyg."
@@ -17057,7 +17244,7 @@
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
 msgid "Shock Trooper"
-msgstr "Chocksoldat"
+msgstr "Stormtrupp"
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:15
 msgid ""
@@ -17065,16 +17252,16 @@
 "slowly, they are immensely powerful and therefore feared throughout Wesnoth "
 "and even into the lands beyond."
 msgstr ""
-"Chocktrupperna är eliten i Wesnoths armé. Fastän de rör sig långsamt är 
de "
+"Stormtrupperna är eliten i Wesnoths armé. Fastän de rör sig långsamt är 
de "
 "väldigt kraftfulla och fruktade uti hela Wesnoth och även i landen bortom."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:3 data/units/Silver_Mage.cfg:90
 msgid "Silver Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Silvermagiker"
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:21 data/units/Silver_Mage.cfg:108
 msgid "teleport"
-msgstr "teleporterar"
+msgstr "teleportera"
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:22 data/units/Silver_Mage.cfg:109
 msgid ""
@@ -17088,11 +17275,11 @@
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:3
 msgid "Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Skelettdrake"
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:27
 msgid "jaw"
-msgstr ""
+msgstr "käke"
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:3
 msgid "Skeleton"
@@ -17132,17 +17319,19 @@
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:3
 msgid "Soul Shooter"
-msgstr ""
+msgstr "Själaskytt"
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:15
 msgid ""
 "Wrapped in dark cloaks, the soul shooters roam the lands searching targets "
 "for its bone arrows."
 msgstr ""
+"I sina mörka kåpor söker själaskjutarna land och rike runt efter offer 
för "
+"sina benpilar."
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:24
 msgid "bone"
-msgstr ""
+msgstr "ben"
 
 #: data/units/Soulless.cfg:3
 msgid "Soulless"
@@ -17152,8 +17341,7 @@
 msgid ""
 "These animated walking corpses have become strong from long experience "
 "fighting the living."
-msgstr ""
-"Dessa gående lik har blivit starka genom att länge slåss mot de levande."
+msgstr "Dessa gående lik har blivit starka genom att länge slåss mot de 
levande."
 
 #: data/units/Soulless.cfg:24 data/units/Walking_Corpse.cfg:24
 msgid "plague"
@@ -17184,7 +17372,7 @@
 "strengthen themselves. They also have a terrible wail that freezes the heart "
 "of the weak."
 msgstr ""
-"Vålnader, de mäktigaste spökena bland de vandöda, kan använda sina 
krafter "
+"Vålnader är bland de mäktigaste av spökena och kan använda sina krafter "
 "för att frammana ett spektralsvärd, som suger livskraften ur sina "
 "motståndare och förbättrar deras egen. De har också ett förfärligt 
tjut, som "
 "får de svagas hjärtan att frysa i bröstet."
@@ -17239,14 +17427,14 @@
 
 #: data/units/Trapper.cfg:3
 msgid "Trapper"
-msgstr "Jägare"
+msgstr "Pälsjägare"
 
 #: data/units/Trapper.cfg:16
 msgid ""
 "Trappers usually work supplying food for bandits and outlaws. Their hunting "
 "experience makes them most valuable at night and in forests and swamps."
 msgstr ""
-"Jägare ordnar vanligen mat till banditer och laglösa. Deras jakterfarenhet "
+"Pälsjägare ordnar vanligen mat till banditer och laglösa. Deras 
jakterfarenhet "
 "gör dem mest värdefulla på natten och i skogar och träsk."
 
 #: data/units/Triton.cfg:3
@@ -17278,7 +17466,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
-msgstr "Trollkrigare"
+msgstr "Trollhjälte"
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:16
 msgid ""
@@ -17286,7 +17474,7 @@
 "to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their own, "
 "even during battle."
 msgstr ""
-"Trollkrigarna är starka, brutala humanoida monster som har den fantastiska "
+"Trollhjältar är starka, brutala humanoida monster som har den fantastiska "
 "förmågan att regenerera, så att de läker sina skador medan de fortfarande 
"
 "slåss."
 
@@ -17329,7 +17517,7 @@
 msgstr ""
 "En vandöd flygande best, som attackerar genom att bita sina fiender, fastän 
"
 "deras huggtänder inte är så kraftfulla, så kan de suga ut blodet ur sina "
-"offer, och använda det för att hela sig själv."
+"offer och utvinna styrka ur detta."
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:3
 msgid "Vampire Lady"
@@ -17345,7 +17533,7 @@
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:19
 msgid "blood kiss"
-msgstr ""
+msgstr "blodskyss"
 
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:3
 msgid "Walking Corpse"
@@ -17363,11 +17551,11 @@
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:3
 msgid "Wall Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Vaktpost"
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:30
 msgid "skirmisher,regenerates"
-msgstr ""
+msgstr "stigfinnare, regenererar"
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:32
 msgid ""
@@ -17377,6 +17565,10 @@
 "are mounted on high walls, they cannot move anywhere except on walls and the "
 "roofs of castles."
 msgstr ""
+"Vaktposterna i huvudstaden Weldyn går på vakt på stadens murar, och kan "
+"försvara sig mot fiender långt innan dessa är inom räckhåll med sina 
egna "
+"bågar. Eftersom de står uppe på de höga murarna är de låsta vid att 
röra sig "
+"på murarna och borgtaken."
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:3
 msgid "Warrior King"
@@ -17406,7 +17598,7 @@
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:3 data/units/White_Mage.cfg:65
 msgid "White Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Vit magiker"
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:25 data/units/White_Mage.cfg:84
 msgid ""
@@ -17418,7 +17610,7 @@
 "Vita magiker är svaga i strid, men experter på att bota trupper. Trupper 
som "
 "står bredvid en vit magiker tillfrisknar som om de vilade i en by. Vita "
 "magiker är kraftfulla i strid med vandöda, vilka lider stor skada av deras "
-"ljusstråle."
+"ljusbåge."
 
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:3
 msgid "Wolf Rider"
@@ -17442,7 +17634,7 @@
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
-msgstr "Ond vålnad"
+msgstr "Gengångare"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:16
 msgid ""
@@ -17451,8 +17643,8 @@
 "strengthening themselves. They also have a terrible wail that freezes the "
 "heart of the weak."
 msgstr ""
-"Onda vålnader, de mäktigaste spökena bland de vandöda, kan använda sina "
-"krafter för att frammana ett spektralsvärd, som suger livskraften ur sina "
+"Gengångarna är bland de mäktigaste av spökena och kan använda sina 
krafter "
+"för att frammana ett spektralsvärd, som suger livskraften ur sina "
 "motståndare, och förbättrar deras egen. De har också ett förfärligt 
tjut, "
 "som får de svagas hjärtan att förfrysa."
 
@@ -17479,13 +17671,13 @@
 "they will be smart enough to swing it at their enemies, not their throat."
 msgstr ""
 "Medan de fortfarande är unga, värvas jättar till armén för att tränas. 
De är "
-"inte skickliga med vapen, så de ges ett stort svärd, i förhoppningen att 
de "
+"inte skickliga med vapen, så de ges ett stort svärd i förhoppningen att de 
"
 "är smarta nog att svinga det mot sina fiender istället för mot sina egna "
 "halsar."
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:18
 msgid "meat cleaver"
-msgstr ""
+msgstr "Köttklyvare"
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
 msgid "Youth"
@@ -17529,7 +17721,7 @@
 
 #: src/about.cpp:102
 msgid "+Scenario Designers"
-msgstr "Scenarioförfattare"
+msgstr "+Scenarioförfattare"
 
 #: src/about.cpp:111
 msgid "+Packagers"
@@ -17626,8 +17818,8 @@
 #: src/actions.cpp:97
 msgid "You must have your leader on a keep to recruit or recall units."
 msgstr ""
-"Du måste ha din ledare i en kärnborg för att kunna rekrytera eller 
Ã¥terkalla "
-"trupper."
+"Du måste ha din ledare i ett kärntorn för att kunna rekrytera eller "
+"Ã¥terkalla trupper."
 
 #: src/actions.cpp:114
 msgid "There are no vacant castle tiles in which to recruit a unit."
@@ -17651,7 +17843,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:360 src/actions.cpp:478 src/actions.cpp:487
 msgid "Doubled"
-msgstr ""
+msgstr "fördubblad"
 
 #: src/actions.cpp:388 src/actions.cpp:523
 msgid "total damage"
@@ -17727,7 +17919,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:176
 msgid "Overwrite?"
-msgstr ""
+msgstr "Skriva över?"
 
 #: src/dialogs.cpp:177
 msgid "Save already exists. Do you want to overwrite it ?"
@@ -17755,19 +17947,19 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:367 src/game.cpp:970
 msgid "Multiplayer"
-msgstr "Flerspelare"
+msgstr "Flera spelare"
 
 #: src/dialogs.cpp:369
 msgid "Tutorial"
-msgstr "Handledning"
+msgstr "Träningsspel"
 
 #: src/dialogs.cpp:377
 msgid "replay"
-msgstr ""
+msgstr "repris"
 
 #: src/dialogs.cpp:379 src/multiplayer_lobby.cpp:139 src/playturn.cpp:1400
 msgid "Turn"
-msgstr "Runda"
+msgstr "Drag"
 
 #: src/dialogs.cpp:381
 msgid "Scenario Start"
@@ -17786,7 +17978,7 @@
 "There are no saved games to load.\n"
 "(Games are saved automatically when you complete a scenario)"
 msgstr ""
-"Det finns inga sparade spel att ladda.\n"
+"Det finns inga sparade spel att öppna.\n"
 "(Spel sparas automatiskt när du klarar ett scenario)"
 
 #: src/dialogs.cpp:418
@@ -17823,46 +18015,57 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:512 src/hotkeys.cpp:133 src/multiplayer.cpp:82
 msgid "Load Game"
-msgstr "Ladda spel"
+msgstr "Öppna spel"
 
 #: src/dialogs.cpp:513
 msgid "Choose the game to load"
-msgstr "Välj spel att ladda"
+msgstr "Välj spel att öppna"
+
+#: src/dialogs.cpp:567 src/multiplayer.cpp:121 src/show_dialog.cpp:442
+#: src/show_dialog.cpp:455
+msgid "Ok"
+msgstr "Ok"
+
+#: src/dialogs.cpp:568 src/multiplayer.cpp:120 src/multiplayer_client.cpp:119
+#: src/multiplayer_connect.cpp:50 src/show_dialog.cpp:456
+#: src/show_dialog.cpp:462
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
 
-#: src/dialogs.cpp:550 src/dialogs.cpp:559
+#: src/dialogs.cpp:617 src/dialogs.cpp:626
 msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
-#: src/dialogs.cpp:646 src/display.cpp:884 src/help.cpp:563
+#: src/dialogs.cpp:713 src/display.cpp:884 src/help.cpp:563
 #: src/playturn.cpp:1738
 msgid "level"
 msgstr "nivå"
 
-#: src/dialogs.cpp:667 src/display.cpp:902 src/help.cpp:617
+#: src/dialogs.cpp:734 src/display.cpp:902 src/help.cpp:617
 #: src/playturn.cpp:1902 src/unit.cpp:1034
 msgid "HP"
 msgstr "HP"
 
-#: src/dialogs.cpp:671 src/dialogs.cpp:679 src/display.cpp:906
+#: src/dialogs.cpp:738 src/dialogs.cpp:746 src/display.cpp:906
 #: src/display.cpp:914 src/playturn.cpp:1740 src/playturn.cpp:1903
 #: src/unit.cpp:1093
 msgid "XP"
 msgstr "XP"
 
-#: src/dialogs.cpp:684 src/display.cpp:918 src/help.cpp:618
+#: src/dialogs.cpp:751 src/display.cpp:918 src/help.cpp:618
 #: src/playturn.cpp:1904 src/unit.cpp:1070
 msgid "Moves"
 msgstr "Förflyttning"
 
-#: src/dialogs.cpp:697 src/display.cpp:935 src/help.cpp:695
+#: src/dialogs.cpp:764 src/display.cpp:935 src/help.cpp:695
 #: src/playturn.cpp:618 src/reports.cpp:230
 msgid "melee"
 msgstr "närstrid"
 
-#: src/dialogs.cpp:698 src/display.cpp:936 src/help.cpp:695
+#: src/dialogs.cpp:765 src/display.cpp:936 src/help.cpp:695
 #: src/playturn.cpp:618 src/reports.cpp:231
 msgid "ranged"
-msgstr "på håll"
+msgstr "distans"
 
 #: src/display.cpp:865
 msgid "healthy"
@@ -17872,9 +18075,9 @@
 msgid "invisible"
 msgstr "osynlig"
 
-#: src/font.cpp:163
+#: src/font.cpp:161
 msgid "Vera.ttf"
-msgstr ""
+msgstr "Vera.ttf"
 
 #: src/game.cpp:136
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
@@ -17898,12 +18101,12 @@
 "load it?"
 msgstr ""
 "Detta sparade spel är från en annan version av Wesnoth. Vill du försöka "
-"ladda spelet ändå?"
+"öppna spelet ändå?"
 
 #: src/game.cpp:811 src/game.cpp:816 src/playlevel.cpp:533
 #: src/playlevel.cpp:747
 msgid "The file you have tried to load is corrupt"
-msgstr "Filen du försöker ladda är felaktig"
+msgstr "Filen du försöker öppna är felaktig"
 
 #: src/game.cpp:916
 msgid "There are no campaigns available"
@@ -17911,7 +18114,7 @@
 
 #: src/game.cpp:924
 msgid "Choose the campaign you want to play:"
-msgstr "Välj kampanj att spela"
+msgstr "Välj kampanj"
 
 #: src/game.cpp:947
 msgid "Select difficulty level:"
@@ -17923,7 +18126,7 @@
 
 #: src/game.cpp:965
 msgid "Log on to the official Wesnoth multiplayer server"
-msgstr "Logga in på den officiella Wesnoth-flerspelarservern"
+msgstr "Logga in på Striden om Wesnoths officiella spelserver"
 
 #: src/game.cpp:966 src/multiplayer_lobby.cpp:157
 msgid "Join Game"
@@ -17935,7 +18138,7 @@
 
 #: src/game.cpp:967
 msgid "Host Multiplayer Game"
-msgstr "Var värd för flerspelarspel"
+msgstr "Var spelvärd för flera spelare"
 
 #: src/game.cpp:967
 msgid "Host a game without using a server"
@@ -17951,15 +18154,15 @@
 
 #: src/game.cpp:1051
 msgid "Choose your preferred language"
-msgstr "Välj vilket språk du föredrar"
+msgstr "Välj språk"
 
-#: src/game.cpp:1136
+#: src/game.cpp:1133
 msgid "Could not initialize video. Exiting.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ett skärmfel uppstod. Avbryter.\n"
 
-#: src/game.cpp:1138
+#: src/game.cpp:1135
 msgid "Could not initialize fonts. Exiting.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Typsnittsfel. Avbryter.\n"
 
 #: src/help.cpp:570
 msgid "Advances to"
@@ -17971,7 +18174,7 @@
 
 #: src/help.cpp:619
 msgid "Alignment"
-msgstr ""
+msgstr "Livsåskådning"
 
 #: src/help.cpp:624
 msgid "Required XP"
@@ -18007,7 +18210,7 @@
 
 #: src/help.cpp:719
 msgid "Resistances"
-msgstr "Motståndskraft mot olika vapenslag"
+msgstr "Motståndskraftighet"
 
 #: src/help.cpp:723 src/help.cpp:724
 msgid "Attack Type"
@@ -18039,15 +18242,15 @@
 
 #: src/help.cpp:2371
 msgid "The Battle for Wesnoth Help"
-msgstr "Hjälp om Slaget om Wesnoth"
+msgstr "Hjälp om Striden om Wesnoth"
 
 #: src/hotkeys.cpp:120
 msgid "Next unit"
-msgstr ""
+msgstr "Nästa trupp"
 
 #: src/hotkeys.cpp:121
 msgid "End Unit Turn"
-msgstr ""
+msgstr "Avsluta truppens drag"
 
 #: src/hotkeys.cpp:122 src/playturn.cpp:1484
 msgid "Leader"
@@ -18055,35 +18258,35 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:123
 msgid "Undo"
-msgstr ""
+msgstr "Ångra"
 
 #: src/hotkeys.cpp:124
 msgid "Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Gör om"
 
 #: src/hotkeys.cpp:125
 msgid "Zoom In"
-msgstr ""
+msgstr "Zooma in"
 
 #: src/hotkeys.cpp:126
 msgid "Zoom Out"
-msgstr ""
+msgstr "Zooma ut"
 
 #: src/hotkeys.cpp:127
 msgid "Default Zoom"
-msgstr ""
+msgstr "Standardinzoomning"
 
 #: src/hotkeys.cpp:128
 msgid "Fullscreen"
-msgstr ""
+msgstr "Fullskärm"
 
 #: src/hotkeys.cpp:129
 msgid "Accelerated"
-msgstr ""
+msgstr "Accelererad"
 
 #: src/hotkeys.cpp:130
 msgid "Unit Description"
-msgstr ""
+msgstr "Truppbeskrivning"
 
 #: src/hotkeys.cpp:131 src/playturn.cpp:1367
 msgid "Rename Unit"
@@ -18099,7 +18302,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:135
 msgid "Repeat Recruit"
-msgstr ""
+msgstr "Upprepa rekrytering"
 
 #: src/hotkeys.cpp:136
 msgid "Recall"
@@ -18107,7 +18310,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:138
 msgid "Toggle Grid"
-msgstr ""
+msgstr "Rutnät av/på"
 
 #: src/hotkeys.cpp:139
 msgid "Status Table"
@@ -18115,21 +18318,21 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:140
 msgid "Mute"
-msgstr ""
+msgstr "Tyst"
 
 #: src/hotkeys.cpp:141
 msgid "Speak"
-msgstr ""
+msgstr "Tala"
 
 #: src/hotkeys.cpp:142
 msgid "Create Unit (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Skapa trupp (debuggning!)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:143
 msgid "Change Unit Side (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Byt truppens lojalitet (debuggning!)"
 
-#: src/hotkeys.cpp:144
+#: src/hotkeys.cpp:144 src/preferences.cpp:920
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
@@ -18143,7 +18346,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:147 src/playturn.cpp:2041
 msgid "Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statistik"
 
 #: src/hotkeys.cpp:148
 msgid "Quit Game"
@@ -18151,39 +18354,39 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:149
 msgid "Set Label"
-msgstr ""
+msgstr "Namnge"
 
 #: src/hotkeys.cpp:150
 msgid "Show Enemy Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Visa fiendedrag"
 
 #: src/hotkeys.cpp:151
 msgid "Best Possible Enemy Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Bästa möjliga fiendedrag"
 
 #: src/hotkeys.cpp:152
 msgid "Quit Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Avsluta kartritaren"
 
 #: src/hotkeys.cpp:153
 msgid "New Map"
-msgstr ""
+msgstr "Ny karta"
 
 #: src/hotkeys.cpp:154
 msgid "Load Map"
-msgstr ""
+msgstr "Öppna karta"
 
 #: src/hotkeys.cpp:155
 msgid "Save Map"
-msgstr ""
+msgstr "Spara karta"
 
 #: src/hotkeys.cpp:156
 msgid "Save As"
-msgstr ""
+msgstr "Spara som"
 
 #: src/hotkeys.cpp:157
 msgid "Set Player Start Position"
-msgstr ""
+msgstr "Ange spelarens startposition"
 
 #: src/hotkeys.cpp:158
 msgid "Flood Fill"
@@ -18207,35 +18410,31 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:163
 msgid "Revert from Disk"
-msgstr ""
-
-#: src/hotkeys.cpp:164
-msgid "Resize Map"
-msgstr "Ändra storlek på karta"
+msgstr "Återställ från disk"
 
 #: src/hotkeys.cpp:165
 msgid "Flip Map"
-msgstr ""
+msgstr "Flippa kartan"
 
 #: src/hotkeys.cpp:166
 msgid "Select All"
-msgstr ""
+msgstr "Markera alla"
 
 #: src/hotkeys.cpp:167
 msgid "Draw Terrain"
-msgstr ""
+msgstr "Rita terräng"
 
 #: src/hotkeys.cpp:168
 msgid "Delay Shroud Updates"
-msgstr ""
+msgstr "Fördröj slöjuppdateringarna"
 
 #: src/hotkeys.cpp:169
 msgid "Update Shroud Now"
-msgstr ""
+msgstr "Uppdatera slöjan nu"
 
 #: src/hotkeys.cpp:170
 msgid "Continue Move"
-msgstr ""
+msgstr "Fortsätt draget"
 
 #: src/hotkeys.cpp:171
 msgid "Find Label or Unit"
@@ -18243,11 +18442,11 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:172
 msgid "Speak to Ally"
-msgstr ""
+msgstr "Tala med allierad"
 
 #: src/hotkeys.cpp:173
 msgid "Speak to All"
-msgstr ""
+msgstr "Tala med alla"
 
 #: src/hotkeys.cpp:174 src/show_dialog.cpp:605
 msgid "Help"
@@ -18255,7 +18454,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:175
 msgid "View Chat Log"
-msgstr ""
+msgstr "Se chatloggen"
 
 #: src/hotkeys.cpp:358 src/hotkeys.cpp:542
 msgid "Do you really want to quit?"
@@ -18279,9 +18478,9 @@
 
 #: src/language.cpp:30
 msgid "System default language"
-msgstr ""
+msgstr "Systemets standardspråk"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:69
+#: src/mapgen_dialog.cpp:69 src/preferences.cpp:1019
 msgid "Close Window"
 msgstr "Stäng fönster"
 
@@ -18323,7 +18522,7 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:245
 msgid "/1000 tiles"
-msgstr "/1000 kartrutor"
+msgstr "/1000 rutor"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:250
 msgid "Coastal"
@@ -18339,11 +18538,11 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:94
 msgid "The maximum turns the game will go for"
-msgstr "Maximalt antal rundor som spelet kan ta"
+msgstr "Maximalt antal speldrag"
 
 #: src/multiplayer.cpp:100
 msgid "The amount of income each village yields per turn"
-msgstr "Hur mycket guld som varje by ger per runda"
+msgstr "Hur mycket guld som varje by ger per drag"
 
 #: src/multiplayer.cpp:106
 msgid "The amount of experience a unit needs to advance"
@@ -18355,8 +18554,7 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:110
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
-msgstr ""
-"Fiendetrupper kan enbart ses om de befinner sig i dina truppers synfält"
+msgstr "Fiendetrupper kan ses endast om de befinner sig inom dina truppers 
räckvidd"
 
 #: src/multiplayer.cpp:112 src/multiplayer_lobby.cpp:127
 msgid "Shroud"
@@ -18374,19 +18572,9 @@
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
 msgstr "Tillåt användare som inte spelar att beskåda spelet"
 
-#: src/multiplayer.cpp:120 src/multiplayer_client.cpp:119
-#: src/multiplayer_connect.cpp:50 src/show_dialog.cpp:456
-#: src/show_dialog.cpp:462
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: src/multiplayer.cpp:121 src/show_dialog.cpp:442 src/show_dialog.cpp:455
-msgid "Ok"
-msgstr "Ok"
-
 #: src/multiplayer.cpp:123
 msgid "Regenerate"
-msgstr "Skapa"
+msgstr "Skapa ny karta"
 
 #: src/multiplayer.cpp:125
 msgid "Settings..."
@@ -18422,7 +18610,7 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:189
 msgid "Map to play"
-msgstr "Karta att spela"
+msgstr "Spelkarta"
 
 #: src/multiplayer.cpp:286
 msgid "Era"
@@ -18449,6 +18637,9 @@
 "The game was unable to bind to the port needed to host games over the "
 "network. Network players will be unable to connect to this game"
 msgstr ""
+"Spelet kunde inte öppna porten som behövs för att agera värddator över "
+"nätverket. Nätverksspelare kommer inte att kunna koppla upp sig mot det 
här "
+"spelet."
 
 #: src/multiplayer.cpp:497
 msgid "Warning"
@@ -18608,7 +18799,7 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:141
 msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:141
 msgid "Vacant Slot"
@@ -18660,11 +18851,11 @@
 
 #: src/playlevel.cpp:727
 msgid "per turn"
-msgstr "per runda"
+msgstr "per drag"
 
 #: src/playlevel.cpp:728
 msgid "Turns finished early"
-msgstr "Tidigt avklarade rundor"
+msgstr "Tidigt avklarade drag"
 
 #: src/playlevel.cpp:730
 msgid "Bonus"
@@ -18720,19 +18911,16 @@
 msgstr "Välj vapen:"
 
 #: src/playturn.cpp:1154
-msgid ""
-"You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
-msgstr ""
-"Du har ännu inte påbörjat din runda. Vill du verkligen avsluta din runda?"
+msgid "You have not started your turn yet. Do you really want to end your 
turn?"
+msgstr "Du har ännu inte påbörjat ditt drag. Vill du verkligen avsluta ditt 
drag?"
 
 #: src/playturn.cpp:1163 src/playturn.cpp:1168
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
-msgstr ""
-"NÃ¥gra trupper kan fortfarande flytta. Vill du verkligen avsluta din runda?"
+msgstr "NÃ¥gra trupper kan fortfarande flytta. Vill du verkligen avsluta ditt 
drag?"
 
 #: src/playturn.cpp:1184
 msgid "Auto-Save"
-msgstr "Automatspara"
+msgstr "Automatsparat"
 
 #: src/playturn.cpp:1186
 msgid "Could not auto save the game. Please save the game manually."
@@ -18740,13 +18928,15 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1412 src/playturn.cpp:1426
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Fel"
 
 #: src/playturn.cpp:1412
 msgid ""
 "Save names may not contain colons, slashes, or backslashes. Please choose a "
 "different name."
 msgstr ""
+"Du får inte använda kolon eller någon form av snedstreck när du sparar 
ett "
+"spel. Var vänlig välj ett annat namn."
 
 #: src/playturn.cpp:1423
 msgid "Saved"
@@ -18806,8 +18996,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1722
 msgid "You are seperated from your soldiers and may not recall them"
-msgstr ""
-"Du är inte tillsammans med dina soldater och kan därför inte återkalla 
dem"
+msgstr "Du är inte tillsammans med dina soldater och kan därför inte 
Ã¥terkalla dem"
 
 #: src/playturn.cpp:1724
 msgid ""
@@ -18867,19 +19056,19 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2017
 msgid "Damage Inflicted"
-msgstr ""
+msgstr "Åsamkad skada"
 
 #: src/playturn.cpp:2023
 msgid "Damage Taken"
-msgstr "Åsamkad skada"
+msgstr "Mottagen skada"
 
 #: src/playturn.cpp:2029
 msgid "Damage Inflicted (EV)"
-msgstr ""
+msgstr "Åsamkad skada (EV)"
 
 #: src/playturn.cpp:2036
 msgid "Damage Taken (EV)"
-msgstr ""
+msgstr "Mottagen skada (EV)"
 
 #: src/playturn.cpp:2078
 msgid "Search"
@@ -18887,7 +19076,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2088
 msgid "prompt^Command:"
-msgstr ""
+msgstr "Kommando:"
 
 #: src/playturn.cpp:2099
 msgid "Chat Log"
@@ -18895,8 +19084,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2164
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
-msgstr ""
-"Kunde inte finna etikett eller trupp som innehöll textsträngen '$search'."
+msgstr "Kunde inte finna etikett eller trupp som innehöll textsträngen 
'$search'."
 
 #: src/playturn.cpp:2238
 msgid "Place Label"
@@ -18916,7 +19104,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2454
 msgid "Replace with AI"
-msgstr "Ersätt spelare med AI"
+msgstr "Ersätt spelare med datorn"
 
 #: src/playturn.cpp:2455
 msgid "Replace with local player"
@@ -18934,6 +19122,196 @@
 msgid "has left the game. What do you want to do?"
 msgstr "har lämnat spelet, vad vill du göra?"
 
+#: src/preferences.cpp:142 src/preferences.cpp:188
+msgid ""
+"The video mode could not be changed. Your window manager must be set to 16 "
+"bits per pixel to run the game in windowed mode. Your display must support "
+"1024x768x16 to run the game full screen."
+msgstr ""
+"Kunde inte ändra videoläge. Din fönsterhanterare måste vara inställd på 
16 "
+"bitar per pixel för att kunna köra spelet i ett fönster. Din skärm måste 
"
+"stödja 1024x768x16 för att köra spelet i fullskärm."
+
+#: src/preferences.cpp:360
+msgid "player"
+msgstr "spelare"
+
+#: src/preferences.cpp:637
+msgid "Full Screen"
+msgstr "Fullskärm"
+
+#: src/preferences.cpp:638
+msgid "Accelerated Speed"
+msgstr "Accelererat spel"
+
+#: src/preferences.cpp:639
+msgid "Skip AI Moves"
+msgstr "Visa ej datorns steg"
+
+#: src/preferences.cpp:640
+msgid "Show Grid"
+msgstr "Visa rutnät"
+
+#: src/preferences.cpp:641
+msgid "Show Floating Labels"
+msgstr "Visa flytande etiketter"
+
+#: src/preferences.cpp:642
+msgid "Turn Dialog"
+msgstr "Dialogruta vid nytt drag"
+
+#: src/preferences.cpp:643
+msgid "Turn Bell"
+msgstr "Klockringning vid nytt drag"
+
+#: src/preferences.cpp:644
+msgid "Show Team Colors"
+msgstr "Visa lagfärger"
+
+#: src/preferences.cpp:645
+msgid "Show Color Cursors"
+msgstr "Visa pekare i färg"
+
+#: src/preferences.cpp:646
+msgid "Show Haloing Effects"
+msgstr "Visa halo-effekter"
+
+#: src/preferences.cpp:647
+msgid "Video Mode"
+msgstr "Videoläge"
+
+#: src/preferences.cpp:648
+msgid "Hotkeys"
+msgstr "Snabbtangenter"
+
+#: src/preferences.cpp:649
+msgid "Adjust Gamma"
+msgstr "Ställ in skärnens ljusstyrka"
+
+#: src/preferences.cpp:650
+msgid "Music Volume:"
+msgstr "Musikvolym:"
+
+#: src/preferences.cpp:650
+msgid "SFX Volume:"
+msgstr "Ljudeffektsvolym:"
+
+#: src/preferences.cpp:651
+msgid "Gamma:"
+msgstr "Ljusstyrka: "
+
+#: src/preferences.cpp:651
+msgid "Scroll Speed:"
+msgstr "Rullningshastighet:"
+
+#: src/preferences.cpp:663
+msgid "Change the sound effects volume"
+msgstr "Ändra volymen på ljudeffekterna"
+
+#: src/preferences.cpp:668
+msgid "Change the music volume"
+msgstr "Ändra musikvolym"
+
+#: src/preferences.cpp:673
+msgid "Change the speed of scrolling around the map"
+msgstr "Ändra rullningshastigheten på kartan"
+
+#: src/preferences.cpp:676 src/preferences.cpp:681
+msgid "Change the brightness of the display"
+msgstr "Ändra bildskärmens ljusstyrka"
+
+#: src/preferences.cpp:684
+msgid "Choose whether the game should run full screen or in a window"
+msgstr "Välj om spelet skall visas i fullskärm eller i ett fönster"
+
+#: src/preferences.cpp:687
+msgid "Make units move and fight faster"
+msgstr "Gör så att trupper rör sig och slåss snabbare"
+
+#: src/preferences.cpp:690
+msgid "Do not animate AI units moving"
+msgstr "Visa ej de förflyttningar som datorns trupper gör"
+
+#: src/preferences.cpp:693
+msgid "Overlay a grid onto the map"
+msgstr "Lägg ett rutnät över kartan"
+
+#: src/preferences.cpp:696
+msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
+msgstr ""
+"Visa text över en trupp när den blir träffad, för att visa hur mycket 
skada "
+"som gjorts"
+
+#: src/preferences.cpp:698
+msgid "Change the resolution the game runs at"
+msgstr "Ändra bildskärmens upplösning som spelet använder"
+
+#: src/preferences.cpp:701
+msgid "Display a dialog at the beginning of your turn"
+msgstr "Visa en dialogruta när ditt drag börjar"
+
+#: src/preferences.cpp:704
+msgid "Play a bell sound at the beginning of your turn"
+msgstr "Ring en klocka när ditt drag börjar"
+
+#: src/preferences.cpp:707
+msgid ""
+"Show a colored circle around the base of each unit to show which side it is "
+"on"
+msgstr "Visa en färgcirkel kring truppernas bas, för att visa vilken sida 
den tillhör"
+
+#: src/preferences.cpp:710
+msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
+msgstr "Använd muspekare i färg (kan göra spelet långsammare)"
+
+#: src/preferences.cpp:713
+msgid "Use graphical special effects (may be slower)"
+msgstr "Använd grafiska specialeffekter (kan göra spelet långsammare)"
+
+#: src/preferences.cpp:715
+msgid "View and configure keyboard shortcuts"
+msgstr "Se och konfigurera snabbtangenter"
+
+#: src/preferences.cpp:908
+msgid "Prefs section^General"
+msgstr "Allmänt"
+
+#: src/preferences.cpp:909
+msgid "Prefs section^Display"
+msgstr "Skärm"
+
+#: src/preferences.cpp:910
+msgid "Prefs section^Sound"
+msgstr "Ljud"
+
+#: src/preferences.cpp:966
+msgid "There are no alternative video modes available"
+msgstr "Det finns inga alternativa videolägen tillgängliga"
+
+#: src/preferences.cpp:996
+msgid "Choose Resolution"
+msgstr "Välj upplösning"
+
+#: src/preferences.cpp:1024
+msgid "Hotkey Settings"
+msgstr "Snabbtangentsinställningar"
+
+#: src/preferences.cpp:1028 src/preferences.cpp:1086
+msgid "Press desired HotKey"
+msgstr "Tryck på önskad snabbtangent"
+
+#: src/preferences.cpp:1047
+msgid "Change Hotkey"
+msgstr "Ställ in snabbtangenter"
+
+#: src/preferences.cpp:1050
+msgid "Save Hotkeys"
+msgstr "Spara snabbtangenter"
+
+#: src/preferences.cpp:1119
+msgid "This HotKey is already in use."
+msgstr "Den tangenten används redan till något annat."
+
 #: src/reports.cpp:105
 msgid "This unit is invisible. It cannot be seen or attacked by enemy units."
 msgstr ""
@@ -18957,7 +19335,7 @@
 "Units cannot be killed by poison alone. The poison will not reduce it below "
 "1 HP."
 msgstr ""
-"Den här truppen är förgiftad och kommer att förlora 8 HP varje runda 
tills "
+"Den här truppen är förgiftad och kommer att förlora 8 HP varje drag tills 
"
 "den kan hitta ett motmedel i en by eller från en allierad med förmågan att 
"
 "bota.\n"
 "\n"
@@ -18970,7 +19348,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:131 src/reports.cpp:142
 msgid "_description"
-msgstr ""
+msgstr "_beskrivning"
 
 #: src/reports.cpp:232
 msgid "damage"
@@ -19014,55 +19392,55 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:160
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
-msgstr ""
+msgstr "Träningsspel"
 
 #: src/titlescreen.cpp:161
 msgid "TitleScreen button^Campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Kampanj"
 
 #: src/titlescreen.cpp:162
 msgid "TitleScreen button^Multiplayer"
-msgstr ""
+msgstr "Flera spelare"
 
 #: src/titlescreen.cpp:163
 msgid "TitleScreen button^Load"
-msgstr ""
+msgstr "Öppna"
 
 #: src/titlescreen.cpp:164
 msgid "TitleScreen button^Language"
-msgstr ""
+msgstr "Språk"
 
 #: src/titlescreen.cpp:165
 msgid "TitleScreen button^Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Inställningar"
 
 #: src/titlescreen.cpp:166
 msgid "TitleScreen button^About"
-msgstr ""
+msgstr "Om"
 
 #: src/titlescreen.cpp:167
 msgid "TitleScreen button^Quit"
-msgstr ""
+msgstr "Avsluta"
 
 #: src/titlescreen.cpp:168
 msgid "Start a tutorial to familiarize yourself with the game"
-msgstr "Påbörja en spelhandledning för att bekanta dig med spelet"
+msgstr "Starta ett träningsspel för att bekanta dig med spelet"
 
 #: src/titlescreen.cpp:169
 msgid "Start a new single player campaign"
-msgstr "Starta en ny enspelarkampanj"
+msgstr "Starta en ny kampanj för en spelare"
 
 #: src/titlescreen.cpp:170
 msgid ""
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
 msgstr ""
-"Spela ett flerspelarspel (hotseat, LAN eller internet), eller ett enstaka "
-"scenario mot AI:n"
+"Starta ett spel för flera spelare (hotseat, LAN eller internet), eller ett "
+"separat scenario mot datorn"
 
 #: src/titlescreen.cpp:171
 msgid "Load a single player saved game"
-msgstr "Ladda ett sparat enspelarspel"
+msgstr "Öppna ett sparat privat spel"
 
 #: src/titlescreen.cpp:172
 msgid "Change the language"
@@ -19070,7 +19448,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:173
 msgid "Configure the game's settings"
-msgstr "Konfigurera spelets inställningar"
+msgstr "Konfigurera spelet"
 
 #: src/titlescreen.cpp:174
 msgid "View the credits"
@@ -19112,218 +19490,3 @@
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
 
-#~ msgid ""
-#~ "The video mode could not be changed. Your window manager must be set to "
-#~ "16 bits per pixel to run the game in windowed mode. Your display must "
-#~ "support 1024x768x16 to run the game full screen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunde inte ändra videoläge. Din fönsterhanterare måste vara inställd 
på "
-#~ "16 bitar per pixel för att kunna köra spelet i ett fönster. Din skärm "
-#~ "måste stödja 1024x768x16 för att köra spelet i fullskärm."
-
-#~ msgid "player"
-#~ msgstr "spelare"
-
-#~ msgid "Full Screen"
-#~ msgstr "Fullskärm"
-
-#~ msgid "Accelerated Speed"
-#~ msgstr "Turbo"
-
-#~ msgid "Skip AI Moves"
-#~ msgstr "Visa ej AI:ns steg"
-
-#~ msgid "Show Grid"
-#~ msgstr "Visa rutnät"
-
-#~ msgid "Show Floating Labels"
-#~ msgstr "Visa flytande etiketter"
-
-#~ msgid "Turn Dialog"
-#~ msgstr "Dialog för runda"
-
-#~ msgid "Turn Bell"
-#~ msgstr "Gong-gong"
-
-#~ msgid "Show Team Colors"
-#~ msgstr "Visa lagfärger"
-
-#~ msgid "Show Color Cursors"
-#~ msgstr "Visa pekare i färg"
-
-#~ msgid "Show Haloing Effects"
-#~ msgstr "Visa halo-effekter"
-
-#~ msgid "Video Mode"
-#~ msgstr "Videoläge"
-
-#~ msgid "Hotkeys"
-#~ msgstr "Snabbtangenter"
-
-#~ msgid "Adjust Gamma"
-#~ msgstr "Ställ in gamma"
-
-#~ msgid "Music Volume:"
-#~ msgstr "Musikvolym:"
-
-#~ msgid "SFX Volume:"
-#~ msgstr "SFX-volym:"
-
-#~ msgid "Gamma:"
-#~ msgstr "Gammajustering:"
-
-#~ msgid "Scroll Speed:"
-#~ msgstr "Rullningsfart:"
-
-#~ msgid "Change the sound effects volume"
-#~ msgstr "Ändra volymen på ljudeffekterna"
-
-#~ msgid "Change the music volume"
-#~ msgstr "Ändra musikvolym"
-
-#~ msgid "Change the speed of scrolling around the map"
-#~ msgstr "Ändra rullningshastigheten på kartan"
-
-#~ msgid "Change the brightness of the display"
-#~ msgstr "Ändra bildskärmens ljusstyrka"
-
-#~ msgid "Choose whether the game should run full screen or in a window"
-#~ msgstr "Välj om spelet skall visas i fullskärm eller i ett fönster"
-
-#~ msgid "Make units move and fight faster"
-#~ msgstr "Gör så att trupper rör sig och slåss snabbare"
-
-#~ msgid "Do not animate AI units moving"
-#~ msgstr "Visa ej de förflyttningar som datorns trupper gör"
-
-#~ msgid "Overlay a grid onto the map"
-#~ msgstr "Lägg ett rutmönster över kartan"
-
-#~ msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
-#~ msgstr ""
-#~ "Visa text över en trupp när den blir träffad, för att visa hur mycket "
-#~ "skada som gjorts"
-
-#~ msgid "Change the resolution the game runs at"
-#~ msgstr "Ändra bildskärmens upplösning som spelet använder"
-
-#~ msgid "Display a dialog at the beginning of your turn"
-#~ msgstr "Visa en dialogruta när din runda börjar"
-
-#~ msgid "Play a bell sound at the beginning of your turn"
-#~ msgstr "Ring en klocka när din runda börjar"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Show a colored circle around the base of each unit to show which side it "
-#~ "is on"
-#~ msgstr ""
-#~ "Visa en färgcirkel runt varje trupps bas, för att visa vilken sida den "
-#~ "tillhör"
-
-#~ msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
-#~ msgstr "Använd muspekare i färg (kan göra spelet långsammare)"
-
-#~ msgid "Use graphical special effects (may be slower)"
-#~ msgstr "Använd grafiska specialeffekter (kan göra spelet långsammare)"
-
-#~ msgid "View and configure keyboard shortcuts"
-#~ msgstr "Se och konfigurera snabbtangenter"
-
-#~ msgid "There are no alternative video modes available"
-#~ msgstr "Det finns inga alternativa videolägen tillgängliga"
-
-#~ msgid "Choose Resolution"
-#~ msgstr "Välj upplösning"
-
-#~ msgid "Hotkey Settings"
-#~ msgstr "Snabbtangentsinställningar"
-
-#~ msgid "Press desired HotKey"
-#~ msgstr "Tryck på önskad snabbtangent"
-
-#~ msgid "Change Hotkey"
-#~ msgstr "Ställ in snabbtangenter"
-
-#~ msgid "Save Hotkeys"
-#~ msgstr "Spara snabbtangenter"
-
-#~ msgid "This HotKey is already in use."
-#~ msgstr "Den tangenten används redan till något annat."
-
-#~ msgid "Choose a File to Save As"
-#~ msgstr "Välj en fil att spara som..."
-
-#~ msgid "The map already exists. Do you want to overwrite it?"
-#~ msgstr "Kartan finns redan. Vill du skriva över den?"
-
-#~ msgid "Which Player?"
-#~ msgstr "Vilken spelare?"
-
-#~ msgid "Which player should start here?"
-#~ msgstr "Vilken spelare skall börja här?"
-
-#~ msgid "Choose a Map to Load"
-#~ msgstr "Välj en karta att ladda"
-
-#~ msgid "The file does not contain a valid map."
-#~ msgstr "Filen innehåller inte en giltig karta."
-
-#~ msgid "'$filename' does not exist or can not be read as a file."
-#~ msgstr "'$filename' finns inte, eller kan inte läsas som en fil."
-
-#~ msgid "Load failed: "
-#~ msgstr "Kunde inte ladda:"
-
-#~ msgid "You must have a hex selected on the board."
-#~ msgstr "Du måste välja en ruta."
-
-#~ msgid "Do you want to save the map before quitting?"
-#~ msgstr "Vill du spara kartan innan du slutar?"
-
-#~ msgid "Map saved."
-#~ msgstr "Kartan har sparats."
-
-#~ msgid "Could not save the map: $msg"
-#~ msgstr "Kunde inte spara kartan: $msg"
-
-#~ msgid "Player "
-#~ msgstr "Spelare"
-
-#~ msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
-#~ msgstr "Du kommer att förlora alla ändringar på kartan. Vill du 
fortsätta?"
-
-#~ msgid "Create New Map"
-#~ msgstr "Skapa ny karta"
-
-#~ msgid "Generate New Map"
-#~ msgstr "Skapa ny karta"
-
-#~ msgid "Generate Random Map"
-#~ msgstr "Generera slumpkarta"
-
-#~ msgid "Random Generator Settings"
-#~ msgstr "Inställningar för slumpgenerator"
-
-#~ msgid "Map creation failed."
-#~ msgstr "Kunde inte skapa karta."
-
-#~ msgid "X-Axis"
-#~ msgstr "X-axel"
-
-#~ msgid "Y-Axis"
-#~ msgstr "Y-axel"
-
-#~ msgid "Flip around (this may change the dimensions of the map):"
-#~ msgstr "Flippa (detta kan ändra kartans dimensioner):"
-
-#~ msgid "Edit"
-#~ msgstr "Redigera"
-
-#~ msgid "File"
-#~ msgstr "Arkiv"
-
-#~ msgid "FG"
-#~ msgstr "FG"
-
-#~ msgid "BG"
-#~ msgstr "BG"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]