wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Fri, 03 Sep 2004 09:01:54 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/03 12:55:23

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation (again)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.4 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.5
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.4    Fri Sep 3 12:53:29 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Fri Sep 3 12:55:23 2004
@@ -1,11 +1,11 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-01 18:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: none\n"
+"Last-Translator: tephlon\n"
+"Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -921,7 +921,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:42
 msgid "Guard Room"
-msgstr ""
+msgstr "Vaktrum"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:46
 msgid "Prison"
@@ -929,11 +929,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:50
 msgid "Torture Chamber"
-msgstr ""
+msgstr "Tortyrkammare"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:54
 msgid "Storage Room"
-msgstr ""
+msgstr "Förråd"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:58
 msgid "The City"
@@ -957,7 +957,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:415
 msgid "Um... yes."
-msgstr ""
+msgstr "Ähem...ja."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:420
 msgid "Shut up! Thats it! I'm putting you in the high-security cave!"
@@ -1207,7 +1207,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:177
 msgid "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river 
immediately!"
-msgstr "De odödas truppförstärkningar är här! Vi måste över floden 
omedelbart!"
+msgstr "De vandödas truppförstärkningar är här! Vi måste över floden 
omedelbart!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:215
 msgid ""
@@ -1376,6 +1376,9 @@
 "Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
 "by them deserves some help, I think."
 msgstr ""
+"Ja, vi hjälper er, för vi tycker inte om trollen. "
+"Vem som helst som blir anfallen av dem, förtjänar "
+"vår hjälp, tycker jag. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:204
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:466
@@ -1393,6 +1396,9 @@
 "So Mal-Ravanal does not follow us himself. That at least is good. But still, "
 "we must get out of this tunnel!"
 msgstr ""
+"Så, Mal-Ravanal följer inte själv efter oss. Det "
+"var ju för väl. Men vi måste fortfarande ta oss ur "
+"den här tunneln."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:297
 msgid "We have reached the end of the escape tunnel. I see daylight above us."
@@ -1429,6 +1435,8 @@
 "All is lost! We have to get out of the Northlands as quickly as possible! "
 "Run for your - what the...?!? Who are you?"
 msgstr ""
+"Allt är förgäves! Vi måste ta oss ur nordanländerna så fort "
+"som möjligt. Spring för era -- vad i...?!? Vilka är ni?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:114
 msgid ""
@@ -1475,6 +1483,8 @@
 "All right, now everyone across the bridge! Anyone left on this side when the "
 "bridge is exploded will be left to their own devices!"
 msgstr ""
+"OK, allihopa över bron nu! Var och en som blir kvar på den här sidan "
+"när bron exploderar får klara sig själv!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:174
 msgid "So, d'ya want me to blow up der bridge yet, Cap'n?"
@@ -1679,7 +1689,7 @@
 "guard is playing a sick game- whenever one of their warriors dies, one of us "
 "is let free, but whenever you lose a fighter, they kill one of us."
 msgstr ""
-"Ja. Jag och mina allierade var på ett uppdrag när vi föll i de odödas "
+"Ja. Jag och mina allierade var på ett uppdrag när vi föll i de vandödas "
 "bakhåll. Vakterna spelar ett sjukt spel - varje gång som en av deras 
krigare "
 "dör, släpper de en av oss fria, men varje gång du förlorar en soldat, så 
"
 "dödar de en av oss."
@@ -1780,12 +1790,17 @@
 "coming, I believe you. I don't think me and my men could fight against them, "
 "so we will come with you."
 msgstr ""
+"Nej, jag har inte sett till några vandöda ännu. Men om du säger att fler "
+"vandöda är på väg, så litar jag på det. Jag tror inte att jag och mina 
män "
+"skulle kunna gå i strid mot dem, så vi följer med er."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:224
 msgid ""
 "Very well. We are going north right now, because there are too many undead "
 "to the east and they have already passed us in the west and south."
 msgstr ""
+"Jaha. Vi är på väg norrut nu, eftersom det finns alltför många vandöda "
+"i öst, och de har redan passerat oss i väst och i syd."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:247
 msgid "Hahaha! I have found you, pesky humans! Prepare to die!"
@@ -1801,7 +1816,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:337
 msgid "{M}"
-msgstr ""
+msgstr "{M}"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:3
 msgid "Training the Ogres"
@@ -1952,21 +1967,23 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:63
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
-msgstr ""
+msgstr "Vad i hela... Träsk? Sista gången jag var här, var detta bördiga 
slätter!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:67
 msgid ""
 "The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
+"Häxmästaren Mal-Ravanal måste ha översvämmat dalen. De vandöda "
+"trivs i träsk. Träsket är död och förruttnelse, precis som de själva."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:71
 msgid "I suppose we will have to wade across it... ugh."
-msgstr ""
+msgstr "Jag antar att vi måste vada över det...usch."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:75
 msgid "Die... die... my master is calling you... Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Dö...dö...min herre ropar på dig... Dö!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:87
 msgid "What is that?!?"
@@ -2506,7 +2523,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:3
 msgid "The Undead Border Patrol"
-msgstr "De odödas gränspatrull"
+msgstr "De vandödas gränspatrull"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:22
 msgid ""
@@ -2532,9 +2549,9 @@
 "forward- we will all die if we do! We should turn North and help Owaec, "
 "captain of the Northern Outpost, hold off the undead."
 msgstr ""
-"Vi har nått gränsen till de odödas land. Du kan väl inte mena att vi 
skall "
+"Vi har nått gränsen till de vandödas land. Du kan väl inte mena att vi 
skall "
 "fortsätta framåt - i så fall kommer vi alla att dö. Vi måste gå norrut 
och "
-"hjälpa den Norra utpostens kapten Owaec att hålla de odöda stången."
+"hjälpa den Norra utpostens kapten Owaec att hålla de vandöda stången."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:84
 msgid ""
@@ -2625,7 +2642,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:3
 msgid "Undead Crossing"
-msgstr "De odödas överfart"
+msgstr "De vandödas överfart"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:23
 msgid ""
@@ -2755,7 +2772,7 @@
 "don't know how far we will get, though."
 msgstr ""
 "Om vi dödar Mal-Skraat, så kommer vi att ha öppnat upp en väg in i 
Wesnoth, "
-"men om vi dödar Mal-Kallat, så kan vi tränga djupare in på de odödas 
marker. "
+"men om vi dödar Mal-Kallat, så kan vi tränga djupare in på de vandödas 
marker. "
 "Jag vet dock inte hur långt vi kommer."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:150
@@ -3160,7 +3177,7 @@
 msgstr ""
 "Det är inte så enkelt! Vi är uppe på marken, men vi är ännu inte 
säkra. Vi "
 "vet knappt var vi är. Titta norrut, där kommer det orcher. Titta söderut, "
-"där är de odödas horder."
+"där är de vandödas horder."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:134
 msgid ""
@@ -17547,7 +17564,7 @@
 msgstr ""
 "Gående lik är de dödas kroppar, vilka blivit återuppväckta av mörk 
magi. "
 "Även om de är svaga i strid, så kan de sprida sin förbannelse till dem 
som "
-"de dödar, så att de odödas armé växer."
+"de dödar, så att de vandödas armé växer."
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:3
 msgid "Wall Guard"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]