wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Fri, 03 Sep 2004 11:04:12 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/03 14:40:44

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Removed wesnoth-lib strings from wesnoth sv.po

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.5 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.6
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.5    Fri Sep 3 12:55:23 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Fri Sep 3 14:40:43 2004
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2004-09-01 18:45+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-03 11:36+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
@@ -164,7 +164,8 @@
 "Till att börja med är det bäst att klicka på <italic>text=Träningsspel</"
 "italic> på huvudmenyn. Här lär du lär dig grunderna i spelet. När du 
tränat "
 "klart, rekommenderas att du spelar kampanjen Tronarvingen först - klicka "
-"<italic>text=Kampanj</italic> och därefter 
<italic>text=Tronarvingen</italic>. DÃ¥ Striden om Wesnoth kan vara riktigt 
utmanande, kanske du kan "
+"<italic>text=Kampanj</italic> och därefter <italic>text=Tronarvingen</"
+"italic>. DÃ¥ Striden om Wesnoth kan vara riktigt utmanande, kanske du kan "
 "börja med en <italic>text=Lätt</italic> kampanj.\n"
 "\n"
 "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>Under tiden du spelar "
@@ -379,7 +380,8 @@
 "dygnet'</ref> det är. Båda dessa förklaras nedan.\n"
 "\n"
 "Vissa enheter har speciella förmågor som påverkar den i strid åsamkade "
-"skadan. Den vanligaste förmågan är att <ref>dst=ability_charge 
text=Storma</ref>, vilket fördubblar skadan som både anfallaren och 
försvararen vållar "
+"skadan. Den vanligaste förmågan är att <ref>dst=ability_charge 
text=Storma</"
+"ref>, vilket fördubblar skadan som både anfallaren och försvararen vållar 
"
 "när truppen som kan storma gör detta. "
 
 #: data/help.cfg:116
@@ -620,7 +622,8 @@
 
 #: data/items.cfg:291
 msgid "I wish this single gold coin be returned ten-fold to me."
-msgstr "Jag önskar att detta enda guldmynt skall återbördas tiofaldigt till 
mig."
+msgstr ""
+"Jag önskar att detta enda guldmynt skall återbördas tiofaldigt till mig."
 
 #: data/items.cfg:298
 msgid "Peace throughout Wesnoth."
@@ -874,7 +877,8 @@
 "omringat staden. Vi måste bryta igenom och ta oss fram till kungen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:135
-msgid "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do 
next."
+msgid ""
+"We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
 msgstr ""
 "Vi har nått Weldyn. Nu måste vi hålla rådslag och besluta oss för vad vi 
"
 "skall göra härnäst."
@@ -1091,8 +1095,10 @@
 msgstr "Snälla, hjälp oss! Vakterna tänker avrätta oss i morgon!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:742
-msgid "Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that 
long."
-msgstr "Hah! I morgon? Du tar verkligen fel om du tror att du ska få leva så 
länge."
+msgid ""
+"Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that long."
+msgstr ""
+"Hah! I morgon? Du tar verkligen fel om du tror att du ska få leva så 
länge."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:747
 msgid ""
@@ -1206,8 +1212,10 @@
 "jättarna att hjälpa oss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:177
-msgid "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river 
immediately!"
-msgstr "De vandödas truppförstärkningar är här! Vi måste över floden 
omedelbart!"
+msgid ""
+"The undead reinforcements have arrived! We must cross the river immediately!"
+msgstr ""
+"De vandödas truppförstärkningar är här! Vi måste över floden 
omedelbart!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:215
 msgid ""
@@ -1276,10 +1284,12 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:116
 msgid "What? Those pesky orcs! They are the intruders, not us!"
-msgstr "Vad? De där irriterande orcherna! Det är de som är inkräktare, 
inte vi!"
+msgstr ""
+"Vad? De där irriterande orcherna! Det är de som är inkräktare, inte vi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:121
-msgid "They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move 
on."
+msgid ""
+"They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move on."
 msgstr ""
 "De är mitt på den Norra Stigen. Vi kommer att vara tvungna att slåss mot 
dem "
 "om vi vill kunna komma fram."
@@ -1376,16 +1386,16 @@
 "Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
 "by them deserves some help, I think."
 msgstr ""
-"Ja, vi hjälper er, för vi tycker inte om trollen. "
-"Vem som helst som blir anfallen av dem, förtjänar "
-"vår hjälp, tycker jag. "
+"Ja, vi hjälper er, för vi tycker inte om trollen. Vem som helst som blir "
+"anfallen av dem, förtjänar vår hjälp, tycker jag. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:204
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:466
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr "Det är en stor skatt i den här skattkistan, jag kan räkna till 200 
guldmynt!"
+msgstr ""
+"Det är en stor skatt i den här skattkistan, jag kan räkna till 200 
guldmynt!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:278
 msgid "We have found you, human- Prepare to die!"
@@ -1396,9 +1406,8 @@
 "So Mal-Ravanal does not follow us himself. That at least is good. But still, "
 "we must get out of this tunnel!"
 msgstr ""
-"Så, Mal-Ravanal följer inte själv efter oss. Det "
-"var ju för väl. Men vi måste fortfarande ta oss ur "
-"den här tunneln."
+"Så, Mal-Ravanal följer inte själv efter oss. Det var ju för väl. Men vi "
+"måste fortfarande ta oss ur den här tunneln."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:297
 msgid "We have reached the end of the escape tunnel. I see daylight above us."
@@ -1435,8 +1444,8 @@
 "All is lost! We have to get out of the Northlands as quickly as possible! "
 "Run for your - what the...?!? Who are you?"
 msgstr ""
-"Allt är förgäves! Vi måste ta oss ur nordanländerna så fort "
-"som möjligt. Spring för era -- vad i...?!? Vilka är ni?"
+"Allt är förgäves! Vi måste ta oss ur nordanländerna så fort som 
möjligt. "
+"Spring för era -- vad i...?!? Vilka är ni?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:114
 msgid ""
@@ -1483,8 +1492,8 @@
 "All right, now everyone across the bridge! Anyone left on this side when the "
 "bridge is exploded will be left to their own devices!"
 msgstr ""
-"OK, allihopa över bron nu! Var och en som blir kvar på den här sidan "
-"när bron exploderar får klara sig själv!"
+"OK, allihopa över bron nu! Var och en som blir kvar på den här sidan när "
+"bron exploderar får klara sig själv!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:174
 msgid "So, d'ya want me to blow up der bridge yet, Cap'n?"
@@ -1508,7 +1517,8 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:246
 msgid "Oops... I'm north of the bridge! That was bad planning on my part."
-msgstr "Oops... jag är på fel sida bron! Det var dålig planering från min 
sida."
+msgstr ""
+"Oops... jag är på fel sida bron! Det var dålig planering från min sida."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:265
 msgid "You idiot! You left me north of the bridge!"
@@ -1799,8 +1809,8 @@
 "Very well. We are going north right now, because there are too many undead "
 "to the east and they have already passed us in the west and south."
 msgstr ""
-"Jaha. Vi är på väg norrut nu, eftersom det finns alltför många vandöda "
-"i öst, och de har redan passerat oss i väst och i syd."
+"Jaha. Vi är på väg norrut nu, eftersom det finns alltför många vandöda 
i "
+"öst, och de har redan passerat oss i väst och i syd."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:247
 msgid "Hahaha! I have found you, pesky humans! Prepare to die!"
@@ -1939,7 +1949,8 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:166
 msgid "They killed Konrad... now, even if save Weldyn, Wesnoth has fallen."
-msgstr "De har dödat Konrad... även om vi räddar Weldyn, så har Wesnoth 
fallit."
+msgstr ""
+"De har dödat Konrad... även om vi räddar Weldyn, så har Wesnoth fallit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:3
 msgid "The Drowned Plains"
@@ -1967,15 +1978,16 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:63
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
-msgstr "Vad i hela... Träsk? Sista gången jag var här, var detta bördiga 
slätter!"
+msgstr ""
+"Vad i hela... Träsk? Sista gången jag var här, var detta bördiga 
slätter!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:67
 msgid ""
 "The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
-"Häxmästaren Mal-Ravanal måste ha översvämmat dalen. De vandöda "
-"trivs i träsk. Träsket är död och förruttnelse, precis som de själva."
+"Häxmästaren Mal-Ravanal måste ha översvämmat dalen. De vandöda trivs i "
+"träsk. Träsket är död och förruttnelse, precis som de själva."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:71
 msgid "I suppose we will have to wade across it... ugh."
@@ -2042,7 +2054,8 @@
 "#Gweddry dör"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:78
-msgid "These are the rules. Each team may recruit up to six of its best 
minions."
+msgid ""
+"These are the rules. Each team may recruit up to six of its best minions."
 msgstr ""
 "Detta är reglerna. Varje sida får rekrytera upp till sex av sina bästa "
 "undersåtar."
@@ -2091,7 +2104,8 @@
 msgstr "Det är inte sant! Jag förlorade duellen..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:203
-msgid "What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr 
poweerrrrrr......."
+msgid ""
+"What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr poweerrrrrr......."
 msgstr ""
 "Vad? Förlorade han? Nu kommer vi att börja förlooora allll vårrr "
 "kraftttttt......."
@@ -2154,8 +2168,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:157
-msgid "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the 
castle!"
-msgstr "Aha! Vi kan fly härifrån nu! Jag har funnit en fallucka bredvid 
borgen!"
+msgid ""
+"Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
+msgstr ""
+"Aha! Vi kan fly härifrån nu! Jag har funnit en fallucka bredvid borgen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:176
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
@@ -2333,7 +2349,8 @@
 "oss nu?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:105
-msgid "Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a 
human!"
+msgid ""
+"Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a human!"
 msgstr ""
 "Omöjligt! Jag tror inte på att någon av mina kamrater kan ha hjälpt en "
 "människa!"
@@ -2345,8 +2362,10 @@
 "stam?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:115
-msgid "Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our 
own?"
-msgstr "Kan ni åtminstone ge oss fri passage, så att vi kan slåss mot 
orcherna?"
+msgid ""
+"Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our own?"
+msgstr ""
+"Kan ni åtminstone ge oss fri passage, så att vi kan slåss mot orcherna?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:120
 msgid "I am afraid that is now impossible."
@@ -2368,7 +2387,8 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:135
 msgid "Oh, Elvish land is it now? Die, you elf-dog! And you too, human!"
-msgstr "Åh, så det är alvernas land nu? Dö, din alvhund! Och du också, 
människa!"
+msgstr ""
+"Åh, så det är alvernas land nu? Dö, din alvhund! Och du också, 
människa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:140
 msgid ""
@@ -2598,7 +2618,8 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:136
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
-msgstr "Jag säger inte om detta är ett vist beslut, men jag kommer att 
följa med er."
+msgstr ""
+"Jag säger inte om detta är ett vist beslut, men jag kommer att följa med 
er."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:141
 msgid "Noo!!! I can't be promoted if they run away!"
@@ -2697,7 +2718,8 @@
 "återuppväcka er som tjänare i min Mästares vandöda horder!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:99
-msgid "I summon from the depths of the river those beasts which will destroy 
you!"
+msgid ""
+"I summon from the depths of the river those beasts which will destroy you!"
 msgstr "Från flodens djup åkallar jag de bestar som skall förgöra er!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:131
@@ -2772,8 +2794,8 @@
 "don't know how far we will get, though."
 msgstr ""
 "Om vi dödar Mal-Skraat, så kommer vi att ha öppnat upp en väg in i 
Wesnoth, "
-"men om vi dödar Mal-Kallat, så kan vi tränga djupare in på de vandödas 
marker. "
-"Jag vet dock inte hur långt vi kommer."
+"men om vi dödar Mal-Kallat, så kan vi tränga djupare in på de vandödas "
+"marker. Jag vet dock inte hur långt vi kommer."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:150
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
@@ -2781,7 +2803,8 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:167
 msgid "You have defeated my brother, but I will follow you and kill you!"
-msgstr "Du har besegrat min bror, men jag kommer att förfölja dig och döda 
dig!"
+msgstr ""
+"Du har besegrat min bror, men jag kommer att förfölja dig och döda dig!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:3
 msgid "Weldyn under Attack"
@@ -2863,7 +2886,8 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:277
 msgid "And now we will revive you to serve us, as an undead Knight!"
-msgstr "Och nu kommer vi att återuppväcka dig till vår tjänst, som en 
vandöd riddare!"
+msgstr ""
+"Och nu kommer vi att återuppväcka dig till vår tjänst, som en vandöd 
riddare!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:290
 msgid "Time to defeat these pesky humans, in my new body."
@@ -2886,7 +2910,8 @@
 msgstr "Nå, du som en gång var min fader, låt oss se vem som överlever 
natten!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:328
-msgid "Its difficult to defeat these undead. It will be much easier to join 
them."
+msgid ""
+"Its difficult to defeat these undead. It will be much easier to join them."
 msgstr ""
 "Det är svårt att besegra dessa vandöda. Det är mycket lättare att 
ansluta "
 "sig till dem."
@@ -3039,7 +3064,8 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:9
 msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction!"
-msgstr "Nej! Jag har misslyckats i mitt uppdrag att rädda Wesnoth undan 
förstörelse!"
+msgstr ""
+"Nej! Jag har misslyckats i mitt uppdrag att rädda Wesnoth undan 
förstörelse!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:24
 msgid "Wesnoth is doomed! Without me, Gweddry has no hope!"
@@ -3167,7 +3193,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:124
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
-msgstr "Tror du att jag bara fånade mig? Jag måste ta tillbaka mitt 
rättmätiga arv!"
+msgstr ""
+"Tror du att jag bara fånade mig? Jag måste ta tillbaka mitt rättmätiga 
arv!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:129
 msgid ""
@@ -3204,7 +3231,8 @@
 msgstr "Tja... vi tog oss hit levande."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:159
-msgid "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, 
Princess?"
+msgid ""
+"Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
 msgstr ""
 "Ja, det gjorde vi. Nu antar jag att du vill använda Eldspiran mot mig, "
 "prinsessa?"
@@ -3527,7 +3555,8 @@
 msgstr "Död åt orcherna, kom låt oss kriga mot dem tillsammans."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:503
-msgid "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in 
peace."
+msgid ""
+"At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
 msgstr "Vi har äntligen befriat sjöfolket. Återvänd till havet och lev i 
fred."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:512
@@ -3547,8 +3576,10 @@
 msgstr "Jag är så säker som man kan önska sig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:533
-msgid "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little 
rest."
-msgstr "Där är du, jag är så glad att du är utom fara! Nu kan vi pusta ut 
lite."
+msgid ""
+"There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
+msgstr ""
+"Där är du, jag är så glad att du är utom fara! Nu kan vi pusta ut lite."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:538
 msgid ""
@@ -3575,7 +3606,8 @@
 "den. Om den har fallit när du hinner fram så måste den återtas."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:556
-msgid "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, 
right?"
+msgid ""
+"I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
 msgstr ""
 "Måste jag göra det? Men vad ska du göra då, Delfador? Du följer väl 
med, "
 "eller?"
@@ -3628,7 +3660,8 @@
 msgstr "Jag önskar dig en säker resa, Konrad. Till vi möts igen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:620
-msgid "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea 
it is!"
+msgid ""
+"Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
 msgstr "Om vi tar sjövägen så får vi åtminstone vila lite. Alle man 
ombord!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:625
@@ -3673,7 +3706,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:746
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
-msgstr "Jag måste göra det alltså? Men du följer väl med mig, eller hur 
Delfador?"
+msgstr ""
+"Jag måste göra det alltså? Men du följer väl med mig, eller hur 
Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:751
 msgid ""
@@ -3805,7 +3839,8 @@
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many mages."
-msgstr "Ja, vi seglar till Anduins ö, mitt hem, Konrad, och hem för många 
magiker."
+msgstr ""
+"Ja, vi seglar till Anduins ö, mitt hem, Konrad, och hem för många magiker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:149
 msgid ""
@@ -3871,7 +3906,8 @@
 msgid ""
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
-msgstr "Tack för all hjälp vänner! Skeppet anländer snart, och tar er till 
Anduin."
+msgstr ""
+"Tack för all hjälp vänner! Skeppet anländer snart, och tar er till 
Anduin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:254
 msgid "We should embark now."
@@ -3892,7 +3928,8 @@
 "hamn..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:275
-msgid "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no 
hope..."
+msgid ""
+"Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
 msgstr ""
 "Utan hans hjälp kommer vi vara oförmögna att använda skeppen, det finns "
 "inget hopp längre..."
@@ -3946,7 +3983,8 @@
 msgstr "Håll er till stigen, skogen här är inte säker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:176
-msgid "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush 
you!"
+msgid ""
+"Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
 msgstr ""
 "Se upp i skogen, det finns många orcher som gömmer sig där och förbereder 
"
 "ett bakhåll."
@@ -3999,7 +4037,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:173
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr "Jag är osäker på om jag vill gå in, det kommer vara så svårt i 
mörkret."
+msgstr ""
+"Jag är osäker på om jag vill gå in, det kommer vara så svårt i 
mörkret."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:178
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
@@ -4039,7 +4078,8 @@
 msgid ""
 "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
 "towers!"
-msgstr "Dvärgarnas försvar verkar ha varit starkt. Titta på de där 
tornruinerna!"
+msgstr ""
+"Dvärgarnas försvar verkar ha varit starkt. Titta på de där tornruinerna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:261
 msgid ""
@@ -4184,13 +4224,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:115
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
-msgstr "Förlåt mig, Alv, men jag är rädd att jag inte kommer ihåg vårt 
tidigare möte."
+msgstr ""
+"Förlåt mig, Alv, men jag är rädd att jag inte kommer ihåg vårt tidigare 
möte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:120
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
-msgstr "Konrad, detta är Parandra. Hon hjälpte mig att rädda dig ur 
Ashevieres klor."
+msgstr ""
+"Konrad, detta är Parandra. Hon hjälpte mig att rädda dig ur Ashevieres 
klor."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:125
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
@@ -4295,7 +4337,8 @@
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
-msgstr "Om det krävs, prinsessa, så kommer jag att be Konrad att duellera 
dig om den."
+msgstr ""
+"Om det krävs, prinsessa, så kommer jag att be Konrad att duellera dig om 
den."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:198
 msgid ""
@@ -4366,7 +4409,8 @@
 "henne, Konrad. Jag tror att du nu skulle följa henne ända till världens 
ände."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:246
-msgid "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing 
between us!"
+msgid ""
+"With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
 msgstr ""
 "Med all vederbörlig respekt, milady, hon är min kusin. Det är inget mellan 
"
 "oss!"
@@ -4394,7 +4438,8 @@
 msgstr "Och vad säger du, Uradredia?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:266
-msgid "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the 
throne?"
+msgid ""
+"Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
 msgstr "Säg mig, Li'sar, är du villig att slåss mot din egen mor om tronen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
@@ -4416,8 +4461,10 @@
 "Vila här ett slag, och ge dig sedan av tillsammans med dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:281
-msgid "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say 
you?"
-msgstr "Och du har tillbringat en tid här med oss, Kliadas son Kalenz, vad 
tycker du?"
+msgid ""
+"And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
+msgstr ""
+"Och du har tillbringat en tid här med oss, Kliadas son Kalenz, vad tycker 
du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:286
 msgid ""
@@ -4525,7 +4572,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:202
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr "Varthän? Detta är det enda hem vi känner. Vad kommer att hända med 
alverna?"
+msgstr ""
+"Varthän? Detta är det enda hem vi känner. Vad kommer att hända med 
alverna?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:207
 msgid ""
@@ -4596,7 +4644,8 @@
 "vi söka skydd där."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:282
-msgid "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves 
here?"
+msgid ""
+"Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
 msgstr "Du har såklart rätt Delfador. Men vad händer med alverna här?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:287
@@ -4610,7 +4659,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:292
 msgid "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
-msgstr "Lycka till Konrad! Oroa dig inte för oss, vi kommer att slåss så 
bra vi kan!"
+msgstr ""
+"Lycka till Konrad! Oroa dig inte för oss, vi kommer att slåss så bra vi 
kan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:308
 msgid "I...I don't think I can make it anymore"
@@ -4639,7 +4689,8 @@
 msgstr "Ugh"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:355
-msgid "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with 
reinforcements..."
+msgid ""
+"Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
 msgstr "Oh nej! Tiden har tagit slut, de har kommit med förstärkningar..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:368
@@ -4826,11 +4877,13 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:286
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
-msgstr "Det så ut som om vi hade övertaget, vi höll på att trycka tillbaka 
dem."
+msgstr ""
+"Det så ut som om vi hade övertaget, vi höll på att trycka tillbaka dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:291
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr "Ända tills kungens son, mitt i stridens hetta, vände sig mot sin 
egen kung!"
+msgstr ""
+"Ända tills kungens son, mitt i stridens hetta, vände sig mot sin egen kung!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:296
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
@@ -5206,7 +5259,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:120
-msgid "What do these intruders want? We did not invite them here, that is 
certain."
+msgid ""
+"What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:124
@@ -5350,7 +5404,8 @@
 "#Dragen tar slut innan alvskogen nås"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:131
-msgid "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the 
east!"
+msgid ""
+"There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
 msgstr "Där är ni! Skynda er, ni måste skynda er till alvernas hem i 
Östern!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:143
@@ -5372,7 +5427,8 @@
 msgstr "Äntligen vänner, vi har nästan nått mitt folks, nordalvernas, hem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:179
-msgid "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some 
rest!"
+msgid ""
+"After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
 msgstr ""
 "Efter att ha varit i vildmarken så länge så kommer det kännas skönt att 
få "
 "vila litegrann."
@@ -5516,8 +5572,10 @@
 msgstr "Alvvänner, ni har nått säkerheten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:342
-msgid "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to 
Elensia!"
-msgstr "El'rien, vi har Eldspiran med oss! Vi måste eskortera dem till 
Elensia!"
+msgid ""
+"El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
+msgstr ""
+"El'rien, vi har Eldspiran med oss! Vi måste eskortera dem till Elensia!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:347
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
@@ -5549,7 +5607,8 @@
 "#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:86
-msgid "This is no time to return to our vessel! We must take control of the 
island!"
+msgid ""
+"This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
 msgstr ""
 "Det här är inte en bra tidpunkt att återvända till båten, vi måste ta "
 "kontroll över ön"
@@ -5736,7 +5795,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:152
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
-msgstr "Kanske vi kan komma överens! Hjälp oss att besegra de där onda 
varelserna!"
+msgstr ""
+"Kanske vi kan komma överens! Hjälp oss att besegra de där onda varelserna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:185
 msgid ""
@@ -5915,7 +5975,8 @@
 "byarna i väster. De mäktiga Knäkrossarna! Till strid!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:212
-msgid "Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not 
defeat us!"
+msgid ""
+"Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not defeat us!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:217
@@ -6017,7 +6078,8 @@
 "#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:100
-msgid "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a 
while."
+msgid ""
+"This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
 msgstr "Den här vintern biter i kinderna, vi kan kanske ta en paus här."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:105
@@ -6077,7 +6139,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:144
 msgid "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
-msgstr "Det kommer mera snö. Vi måste avsluta den här striden snabbt. 
Framåt mannar"
+msgstr ""
+"Det kommer mera snö. Vi måste avsluta den här striden snabbt. Framåt 
mannar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:167
 msgid ""
@@ -6208,7 +6271,8 @@
 "kan kräva sin tron. Vi söker Eldspiran."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:295
-msgid "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in 
jest!"
+msgid ""
+"The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
 msgstr "Eldspiran? Är ni galna? Säkerligen så skämtar du med mig?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:302
@@ -6261,10 +6325,12 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:376
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
-msgstr "Jag är Delfador den store! Alla som står i min väg kommer att gå 
under!"
+msgstr ""
+"Jag är Delfador den store! Alla som står i min väg kommer att gå under!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:383
-msgid "You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, 
years ago!"
+msgid ""
+"You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, years ago!"
 msgstr ""
 "Du... du är verkligen Delfador! Men det är flera år sedan vi fick veta att 
"
 "du var död."
@@ -6312,7 +6378,8 @@
 msgstr "Wesnoths prinsessa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:9
-msgid "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the 
queen..."
+msgid ""
+"...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
 msgstr ""
 "...men en av orcherna överlevde länge nog för att sända bud till "
 "drottningen..."
@@ -6350,7 +6417,8 @@
 msgstr "Elbro"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:115
-msgid "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of 
Asheviere."
+msgid ""
+"On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
 msgstr "På vägen till Knalga så blev gruppen stoppade av Ashevieres 
trupper."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:120
@@ -6358,8 +6426,10 @@
 msgstr "Drottningen har sänt mig att stoppa dig, din bedragare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:125
-msgid "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her 
successor!"
-msgstr "Det där är prinsessan, Li'sar. Dottern till drottningen, och 
tronarvingen."
+msgid ""
+"That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
+msgstr ""
+"Det där är prinsessan, Li'sar. Dottern till drottningen, och tronarvingen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:130
 msgid "I'm no imposter. It seems that your mother has lied to you."
@@ -6370,7 +6440,8 @@
 msgstr "Högförräderi! Dina lögner kommer att dö med dig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:141
-msgid "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To 
arms!"
+msgid ""
+"There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
 msgstr ""
 "Det är ingen ide att resonera, det finns bara en sak som hon lyssnar till. "
 "Till vapen."
@@ -6388,7 +6459,8 @@
 msgstr "Jag ger upp! Skada mig inte bedragare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:206
-msgid "I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your 
life."
+msgid ""
+"I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your life."
 msgstr ""
 "Jag sade förut att jag inte är en bedragare, men om du ger dig skonar jag "
 "ditt liv."
@@ -6487,7 +6559,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:115
-msgid "These intruders are stronger than we expected. Call in the 
reinforcements!"
+msgid ""
+"These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:139
@@ -6540,8 +6613,10 @@
 msgstr "Så den är i våra händer, låt oss bara lämna detta stinkande 
hål."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:316
-msgid "I think that if we travel just a little north, we might be able to get 
out."
-msgstr "Jag tror att om vi bara färdas lite norrut så kan vi komma ut 
härifrån."
+msgid ""
+"I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
+msgstr ""
+"Jag tror att om vi bara färdas lite norrut så kan vi komma ut härifrån."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:337
 msgid "At last! I have the Sceptre!"
@@ -6741,7 +6816,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:298
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
-msgstr "Jag är Lionel. Jag är den Förlorade Generalen, jag kommer att ta 
hämnd på er."
+msgstr ""
+"Jag är Lionel. Jag är den Förlorade Generalen, jag kommer att ta hämnd 
på er."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:303
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
@@ -6849,7 +6925,8 @@
 msgid ""
 "We must take the city, and destroy the evil undead before reinforcements "
 "arrive!"
-msgstr "Vi måste ta staden och krossa de vandöda innan deras undsättning 
anländer."
+msgstr ""
+"Vi måste ta staden och krossa de vandöda innan deras undsättning 
anländer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:166
 msgid "In the night, three dark figures creep out of the forest."
@@ -6903,7 +6980,8 @@
 msgid ""
 "Very well, we shall be gone then. You shall have to recapture the city "
 "without our help!"
-msgstr "Då så, då ska vi ge oss av. Ni kommer att få återta staden utan 
vår hjälp."
+msgstr ""
+"Då så, då ska vi ge oss av. Ni kommer att få återta staden utan vår 
hjälp."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:232
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
@@ -7013,7 +7091,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:351
 msgid "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
-msgstr "Ja Konrad. Jag tror att du kommer att bli kung en dag. Nu låt oss 
skynda oss."
+msgstr ""
+"Ja Konrad. Jag tror att du kommer att bli kung en dag. Nu låt oss skynda 
oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:3
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
@@ -7223,8 +7302,10 @@
 msgstr "Men vad de ser konstiga ut - titta, de är statyer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:273
-msgid "That's very strange, why would someone make statues of such foul 
creatures?"
-msgstr "Det var konstigt, varför skulle någon vilja göra statyer av så 
fula varelser?"
+msgid ""
+"That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
+msgstr ""
+"Det var konstigt, varför skulle någon vilja göra statyer av så fula 
varelser?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:278
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
@@ -7236,11 +7317,13 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:288
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
-msgstr "Vi önskar enbart fri passage genom din dal. Vi vill inte göra någon 
illa."
+msgstr ""
+"Vi önskar enbart fri passage genom din dal. Vi vill inte göra någon illa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:293
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
-msgstr "Ingen kommer förbi oss. Vi styr över denna dal, och ni kan inte 
besegra oss!"
+msgstr ""
+"Ingen kommer förbi oss. Vi styr över denna dal, och ni kan inte besegra 
oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:298
 msgid ""
@@ -7311,11 +7394,13 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:374
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr "Nu är vi äntligen fria från våra fängelser av sten! Nu skall vi 
få vår hämnd!"
+msgstr ""
+"Nu är vi äntligen fria från våra fängelser av sten! Nu skall vi få vår 
hämnd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:379
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
-msgstr "Först fick vi slåss mot de där löjliga fåglarna, och nu äckliga 
orcher!"
+msgstr ""
+"Först fick vi slåss mot de där löjliga fåglarna, och nu äckliga orcher!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:384
 msgid "Fall on them men!"
@@ -7538,7 +7623,8 @@
 msgstr "Jag? Jag skall visa dig om jag är feg!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:156
-msgid "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find 
reinforcements."
+msgid ""
+"It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
 msgstr "Gräla inte nu! Jag håller dem tillbaka, hämta 
truppförstärkningar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:161
@@ -7592,7 +7678,8 @@
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "to flee!"
-msgstr "Men var är resten av rådet? Vi har inte kommit hela denna vägen 
för att fly!"
+msgstr ""
+"Men var är resten av rådet? Vi har inte kommit hela denna vägen för att 
fly!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:294
 msgid ""
@@ -7669,7 +7756,8 @@
 msgid ""
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
-msgstr "Jag har fått bud från Rådet; de omgrupperar stammar till den Stora 
Horden."
+msgstr ""
+"Jag har fått bud från Rådet; de omgrupperar stammar till den Stora Horden."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:220
 msgid "Great! When do they arrive?"
@@ -7722,7 +7810,8 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:383
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
-msgstr "Vi är här nu! Håll ut Prestim, vi kommer för att fösa dem ut i 
floden!"
+msgstr ""
+"Vi är här nu! Håll ut Prestim, vi kommer för att fösa dem ut i floden!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:389
 msgid "They are too numerous now, RETREAT !"
@@ -7753,8 +7842,10 @@
 "dem! De kommer inte att få någon ro tills vi har utblottat Greve Lanbec'h!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:431
-msgid "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye chapter II, 'The Great 
Horde'."
-msgstr "Kapou'e kommer tillbaka i Svarta Ögats son, kapitel II, 'Den Stora 
Horden'."
+msgid ""
+"Kapou'e will come back in Son of the Black Eye chapter II, 'The Great Horde'."
+msgstr ""
+"Kapou'e kommer tillbaka i Svarta Ögats son, kapitel II, 'Den Stora Horden'."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:448
 msgid "No! The walls of prestim are destroyed, we are done!"
@@ -7813,7 +7904,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:140
-msgid "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert 
pillagers."
+msgid ""
+"Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:166
@@ -7851,7 +7943,8 @@
 "land till vårt folk!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:102
-msgid "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' 
land!"
+msgid ""
+"We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
 msgstr ""
 "Vi är under attack från de här människorna! Skynda er, vi måste 
försvara "
 "våra förfäders land!"
@@ -7862,7 +7955,8 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:119
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
-msgstr "Argh! Jag dör nu! Men andra människor kommer att slakta er 
smutsiga orcher!"
+msgstr ""
+"Argh! Jag dör nu! Men andra människor kommer att slakta er smutsiga 
orcher!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:128
 msgid "Hurrah! Victory!"
@@ -8063,7 +8157,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:138
-msgid "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the 
Smug."
+msgid ""
+"Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:158
@@ -8263,7 +8358,8 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:165
-msgid "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag 
Gor."
+msgid ""
+"Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gor."
 msgstr ""
 "Då iscensatte Kapou'e sitt desperata anfall för att häva belägringen av "
 "Barag Gor."
@@ -8348,7 +8444,8 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:363
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
-msgstr "Aha! Överraskning! Ni trodde ni kunde passera igenom alvmarker 
ostörda!"
+msgstr ""
+"Aha! Överraskning! Ni trodde ni kunde passera igenom alvmarker ostörda!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:384
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
@@ -8359,7 +8456,8 @@
 msgstr "De förstör vårt slott! Kom hjälp mig, mina glada alver!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:418
-msgid "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their 
quag!"
+msgid ""
+"At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their quag!"
 msgstr ""
 "Till din tjänst, Etheliel. Låt oss jaga tillbaka dessa onda varelser ner i 
"
 "deras sörja!"
@@ -8432,7 +8530,8 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:216
 msgid "The day is coming, these night creatures will soon return to the pit."
-msgstr "Dagen nalkas, dessa nattvarelser kommer snart att återvända till 
sina hålor."
+msgstr ""
+"Dagen nalkas, dessa nattvarelser kommer snart att återvända till sina 
hålor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:221
 msgid "Grüü, are you forgeting we are ALSO night creatures?"
@@ -8478,7 +8577,8 @@
 msgstr "Vad gör de där orcherna här? De borde vara för trötta för att 
leva."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:122
-msgid "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye 
lands."
+msgid ""
+"I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
 msgstr ""
 "Jag har aldrig strövat så långt, vi är på väg ut över gränsen till 
Svarta "
 "Ögats marker."
@@ -8804,7 +8904,8 @@
 msgstr "Det är slut. Jag är förtappad."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:131
-msgid "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe 
it."
+msgid ""
+"I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
 msgstr "Jag...förlorade striden. Jag är besegrad. Jag kan inte tro det."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:136
@@ -8882,10 +8983,12 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:85
 msgid "I see that your puny kingdom marshalls its troops at last."
-msgstr "Jag ser att ditt ynkliga kungadöme till sista sammankallar sina 
trupper."
+msgstr ""
+"Jag ser att ditt ynkliga kungadöme till sista sammankallar sina trupper."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:90
-msgid "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. 
Die!"
+msgid ""
+"So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
 msgstr "Så du är den som är ansvarig för vår förlust vi Erzens sten. 
Dö!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:95
@@ -8921,7 +9024,8 @@
 msgstr "Nej! Detta kan inte vara sant! Min kung, Jag har misslyckats..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:145
-msgid "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those 
undead!"
+msgid ""
+"Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
 msgstr ""
 "Är Leonard död? Oh, vilken sorgens dag. Kom, mannar, låt oss förstöra de 
"
 "vandöda!"
@@ -8962,10 +9066,12 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:224
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
-msgstr "Oh, nej, jag slapp undan dvärgarna bara för att bli fångad av de 
vandöda."
+msgstr ""
+"Oh, nej, jag slapp undan dvärgarna bara för att bli fångad av de vandöda."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:229
-msgid "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an 
ally."
+msgid ""
+"Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
 msgstr ""
 "Vem är du? Om du är en fiende till dvärgarna, så är du kanske en 
lämplig "
 "allierad till mig."
@@ -9088,7 +9194,8 @@
 msgstr "Förbannelse över den där nekromantikern! Varför skulle han komma 
hit?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:217
-msgid "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always 
must!"
+msgid ""
+"At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
 msgstr ""
 "Äntligen! Här är den! Nu måste jag skratta det galna skrattet hos en sann 
"
 "bov!"
@@ -9152,8 +9259,10 @@
 msgstr "Jag antar att man inte tackar nej till trettio guldmynt..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:348
-msgid "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of 
them."
-msgstr "Kistan är tom sånär som på några småsaker. Det finns ingen magi 
kvar i dem."
+msgid ""
+"The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
+msgstr ""
+"Kistan är tom sånär som på några småsaker. Det finns ingen magi kvar i 
dem."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:374
 msgid "Gack! This chest contains holy water!"
@@ -9190,14 +9299,16 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:571
-msgid "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its 
whereabouts!"
+msgid ""
+"This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
 msgstr ""
 "Detta är inte boken som Crelanu skrev...hmm... men den berättar var den "
 "finns!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:576
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
-msgstr "Vi är färdiga här inne! Låt oss gå ut och slå ihjäl några fler 
fiender."
+msgstr ""
+"Vi är färdiga här inne! Låt oss gå ut och slå ihjäl några fler 
fiender."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:615
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
@@ -9387,7 +9498,8 @@
 msgid ""
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
-msgstr "Argh! Det här är bara halva dödskallen, och nästan kraftlös! Vik 
hädan, Ande!"
+msgstr ""
+"Argh! Det här är bara halva dödskallen, och nästan kraftlös! Vik hädan, 
Ande!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:205
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
@@ -9713,8 +9825,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:404
 msgid ""
-"You monster! You've betrayed our people- - to ally youself with with these "
-"Orcs?!"
+"You monster! You've betrayed our people- - to ally youself with these Orcs?!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:412
@@ -9737,7 +9848,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:469
-msgid "Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're 
dead!"
+msgid ""
+"Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're dead!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:483
@@ -9891,7 +10003,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:201
-msgid "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some 
Orcs!"
+msgid ""
+"Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some Orcs!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:211
@@ -9925,7 +10038,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:262
-msgid "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your 
way."
+msgid ""
+"SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:273
@@ -10087,7 +10201,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:270
-msgid "I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. 
Hmph!"
+msgid ""
+"I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. Hmph!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:275
@@ -10549,7 +10664,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:952
-msgid "If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am 
sure!"
+msgid ""
+"If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am sure!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:958
@@ -10814,7 +10930,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:440
-msgid "What use would that be? What need could we have for the shortliveds 
here?"
+msgid ""
+"What use would that be? What need could we have for the shortliveds here?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:445
@@ -10842,7 +10959,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:465
-msgid "So you come to steal our land? We know your kind, humans of the 
West-North."
+msgid ""
+"So you come to steal our land? We know your kind, humans of the West-North."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:470
@@ -10901,7 +11019,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:623
-msgid "Man of the West-North you have earned your place on this great 
continent. "
+msgid ""
+"Man of the West-North you have earned your place on this great continent. "
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:629
@@ -11224,7 +11343,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:299
-msgid "The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all 
die!"
+msgid ""
+"The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all die!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:3
@@ -11327,7 +11447,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:384
-msgid "I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're 
doing."
+msgid ""
+"I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're doing."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:389
@@ -11385,7 +11506,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:527
-msgid "My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- 
Ahhck!"
+msgid ""
+"My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- Ahhck!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:549
@@ -11634,11 +11756,13 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:288
-msgid "The next time we see land, it should be the great continent to the 
East."
+msgid ""
+"The next time we see land, it should be the great continent to the East."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:294
-msgid "I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost 
there."
+msgid ""
+"I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost there."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:324
@@ -11921,7 +12045,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:225
-msgid "I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer 
entrance."
+msgid ""
+"I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer entrance."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:3
@@ -12325,7 +12450,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:186
-msgid "Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the 
front."
+msgid ""
+"Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the front."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:192
@@ -12614,7 +12740,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:415
-msgid "We have run out of time. . . We'll be trapped in these woods until we 
die!"
+msgid ""
+"We have run out of time. . . We'll be trapped in these woods until we die!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:3
@@ -13103,7 +13230,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:54
-msgid "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of 
smoke)"
+msgid ""
+"Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of smoke)"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:70
@@ -13123,7 +13251,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:118
-msgid "Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable. . 
."
+msgid ""
+"Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable. . ."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:5
@@ -13193,7 +13322,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:74
-msgid "For this is the story of Haldric the First, and the Rise of Wesnoth. . 
."
+msgid ""
+"For this is the story of Haldric the First, and the Rise of Wesnoth. . ."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-macros.cfg:23
@@ -13217,7 +13347,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:57
-msgid "Well, at least we don't have to contend with the undead. No offence 
Jessica."
+msgid ""
+"Well, at least we don't have to contend with the undead. No offence Jessica."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:62
@@ -13225,7 +13356,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:79
-msgid "Too bad that this isn't going as well as the beach. . . I miss the 
beach."
+msgid ""
+"Too bad that this isn't going as well as the beach. . . I miss the beach."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:96
@@ -13498,7 +13630,8 @@
 msgid ""
 "Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
 "repeatedly."
-msgstr "Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 HP. Fortsätt bara 
anfalla."
+msgstr ""
+"Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 HP. Fortsätt bara anfalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:248
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:233
@@ -13632,7 +13765,8 @@
 "den attacken."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:171
-msgid "Many units have a specialty which changes the rules of play in some 
way."
+msgid ""
+"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
 msgstr "Många trupper har en specialitet som ändrar spelreglerna på något 
vis."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:195
@@ -14284,132 +14418,25 @@
 msgstr "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|kulle,$name|krön"
 
 #: data/translations/english.cfg:177
-msgid 
"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+msgid ""
+"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
 "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|Berget,$name|Berget,$name|klippa,$name|"
 "klippa"
 
-#: data/translations/english.cfg:181
-msgid "Choose a File to Save As"
-msgstr "Välj en fil att spara som..."
-
-#: data/translations/english.cfg:182
-msgid "The map already exists. Do you want to overwrite it?"
-msgstr "Kartan finns redan. Vill du skriva över den?"
-
-#: data/translations/english.cfg:183
-msgid "Which Player?"
-msgstr "Vilken spelare?"
-
-#: data/translations/english.cfg:184
-msgid "Which player should start here?"
-msgstr "Vilken spelare skall börja här?"
-
-#: data/translations/english.cfg:185
-msgid "Choose a Map to Load"
-msgstr "Välj en karta att öppna"
-
-#: data/translations/english.cfg:186
-msgid "The file does not contain a valid map."
-msgstr "Filen innehåller inte en giltig karta."
-
-#: data/translations/english.cfg:187
-msgid "'$filename' does not exist or can not be read as a file."
-msgstr "'$filename' finns inte, eller kan inte läsas som en fil."
-
-#: data/translations/english.cfg:188
-msgid "Load failed: "
-msgstr "Kunde inte öppna:"
-
-#: data/translations/english.cfg:189
-msgid "You must have a hex selected on the board."
-msgstr "Du måste välja en ruta."
-
-#: data/translations/english.cfg:190
-msgid "Do you want to save the map before quitting?"
-msgstr "Vill du spara kartan innan du slutar?"
-
-#: data/translations/english.cfg:191
-msgid "Map saved."
-msgstr "Kartan har sparats."
-
-#: data/translations/english.cfg:192
-msgid "Could not save the map: $msg"
-msgstr "Kunde inte spara kartan: $msg"
-
-#: data/translations/english.cfg:193
-msgid "Player "
-msgstr "Spelare"
-
-#: data/translations/english.cfg:194
-msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
-msgstr "Du kommer att förlora alla ändringar på kartan. Vill du fortsätta?"
-
-#: data/translations/english.cfg:195
-msgid "Create New Map"
-msgstr "Skapa ny karta"
-
-#: data/translations/english.cfg:196
-msgid "Generate New Map"
-msgstr "Skapa ny karta"
-
-#: data/translations/english.cfg:197
-msgid "Generate Random Map"
-msgstr "Generera slumpkarta"
-
-#: data/translations/english.cfg:198
-msgid "Random Generator Settings"
-msgstr "Inställningar för slumpgenerator"
-
-#: data/translations/english.cfg:199
-msgid "Map creation failed."
-msgstr "Kunde inte skapa karta."
-
-#: data/translations/english.cfg:200 src/hotkeys.cpp:164
-msgid "Resize Map"
-msgstr "Ändra storlek på karta"
-
-#: data/translations/english.cfg:201
-msgid "X-Axis"
-msgstr "X-axel"
-
-#: data/translations/english.cfg:202
-msgid "Y-Axis"
-msgstr "Y-axel"
-
-#: data/translations/english.cfg:203
-msgid "Flip around (this may change the dimensions of the map):"
-msgstr "Flippa (detta kan ändra kartans dimensioner):"
-
-#: data/translations/english.cfg:204
-msgid "Edit"
-msgstr "Redigera"
-
-#: data/translations/english.cfg:205
-msgid "File"
-msgstr "Arkiv"
-
-#: data/translations/english.cfg:206
-msgid "FG"
-msgstr "FG"
-
-#: data/translations/english.cfg:207
-msgid "BG"
-msgstr "BG"
-
-#: data/translations/english.cfg:209
+#: data/translations/english.cfg:179
 msgid "Next tip"
 msgstr "Visa nästa tips"
 
-#: data/translations/english.cfg:210
+#: data/translations/english.cfg:180
 msgid "Tip of the Day"
 msgstr "Dagens tips"
 
-#: data/translations/english.cfg:211
+#: data/translations/english.cfg:181
 msgid "Do not show tips"
 msgstr "Visa inte Dagens tips"
 
-#: data/translations/english.cfg:212
+#: data/translations/english.cfg:182
 msgid ""
 "Lawful units fight better at day, and chaotic units fight better at night. "
 "Neutral units are unaffected by day and night."
@@ -14417,7 +14444,7 @@
 "Lagenliga trupper slåss bättre på dagen, och kaotiska trupper slåss 
bättre "
 "på natten. Neutrala trupper påverkas inte av tid på dygnet."
 
-#: data/translations/english.cfg:213
+#: data/translations/english.cfg:183
 msgid ""
 "In a campaign, you can use veteran units from previous scenarios by using "
 "the 'recall' option."
@@ -14425,7 +14452,7 @@
 "I en kampanj kan du använda veteraner från tidigare scenarior genom att "
 "välja 'Återkalla'."
 
-#: data/translations/english.cfg:214
+#: data/translations/english.cfg:184
 msgid ""
 "There are six types of attacks: pierce, blade, impact, fire, cold, and holy. "
 "Different units have weaknesses against different types of attacks. Right-"
@@ -14433,12 +14460,13 @@
 "'Resistance' to see how much resistance a unit has against different attack "
 "types."
 msgstr ""
-"Det finns sex typer av attacker: spetsande, skärande, krossande, samt eld-, 
frost- och heliga attacker. Olika trupper har olika "
-"motståndskraft mot olika typer av vapen. Om du högerklickar på en trupp 
och "
-"väljer 'Truppbeskrivning' och därefter 'Motståndskraft' så kan du se hur "
-"mycket motståndskraft truppen har mot de olika vapenslagen."
+"Det finns sex typer av attacker: spetsande, skärande, krossande, samt eld-, "
+"frost- och heliga attacker. Olika trupper har olika motståndskraft mot olika 
"
+"typer av vapen. Om du högerklickar på en trupp och väljer 
'Truppbeskrivning' "
+"och därefter 'Motståndskraft' så kan du se hur mycket motståndskraft 
truppen "
+"har mot de olika vapenslagen."
 
-#: data/translations/english.cfg:215
+#: data/translations/english.cfg:185
 msgid ""
 "The terrain your units are on determines the chance your opponents have of "
 "hitting them in battle. The defensive rating for the currently selected unit "
@@ -14449,7 +14477,7 @@
 "typ av terräng din trupp står på. Vilken försvarsprocent den valda 
truppen "
 "har på sin terräng visas längst upp till höger på skärmen."
 
-#: data/translations/english.cfg:216
+#: data/translations/english.cfg:186
 msgid ""
 "Poisoned units lose 8 hitpoints every turn, but they will not die from "
 "poison: poison will never reduce them below 1 hitpoint. Poisoned units can "
@@ -14461,7 +14489,7 @@
 "trupper kan botas genom att ställas i en by, eller i omedelbar närhet av en 
"
 "trupp som har förmågan att 'bota'."
 
-#: data/translations/english.cfg:217
+#: data/translations/english.cfg:187
 msgid ""
 "You can use units from a previous scenario by selecting 'Recall' by the game "
 "menu. By recalling the same units over and over, you can build up a powerful "
@@ -14471,7 +14499,7 @@
 "från menyn. Genom att återkalla samma trupper om och om igen, så kan du "
 "bygga upp en kraftfull och erfaren armé."
 
-#: data/translations/english.cfg:218
+#: data/translations/english.cfg:188
 msgid ""
 "All units have a Zone of Control in each of the hexes next to them. If a "
 "unit moves into an enemy's Zone of Control, it may not move any further that "
@@ -14481,7 +14509,7 @@
 "flyttar in i en fiendes kontrollzon, så kan den inte flytta något mer det "
 "draget."
 
-#: data/translations/english.cfg:219
+#: data/translations/english.cfg:189
 msgid ""
 "The chance to hit a unit usually depends on how well that unit can defend "
 "itself in the terrain it is standing in, however magical attacks always have "
@@ -14491,11 +14519,12 @@
 "denna trupp befinner sig i. Dock har magiska attacker alltid en 70% chans "
 "att träffa, och en prickskytt har alltid åtminstone 60% chans att träffa."
 
-#: data/translations/english.cfg:220
-msgid "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their 
turn."
+#: data/translations/english.cfg:190
+msgid ""
+"Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
 msgstr "Trupper som befinner sig i byar återfår 8 HP i början på sitt 
drag."
 
-#: data/translations/english.cfg:221
+#: data/translations/english.cfg:191
 msgid ""
 "Units that do not move or attack during their turn rest, and will recover 2 "
 "hitpoints at the beginning of their next turn."
@@ -14503,7 +14532,7 @@
 "Trupper som inte flyttar eller attackerar under ett drag vilar, och återfår 
"
 "två HP vid början av nästa drag."
 
-#: data/translations/english.cfg:222
+#: data/translations/english.cfg:192
 msgid ""
 "Most foot units defend better in villages and castles than in most other "
 "terrain, while most mounted units don't get any defensive advantage in "
@@ -14513,7 +14542,7 @@
 "än ute i naturen. De flesta beridna trupper har dock inte någon fördel av "
 "att försvara sig i byar eller borgar."
 
-#: data/translations/english.cfg:223
+#: data/translations/english.cfg:193
 msgid ""
 "Horse based units are generally resistant to attacks with bladed or impact "
 "weapons, but are vulnerable to attacks with piercing weapons, including bows "
@@ -14522,7 +14551,7 @@
 "Trupper till häst är i allmänhet motståndskraftiga mot attacker med 
eggade "
 "och trubbiga vapen, men är sårbara mot spetsiga vapen, som bågar och 
spjut."
 
-#: data/translations/english.cfg:224
+#: data/translations/english.cfg:194
 msgid ""
 "Inflicting the killing blow on an enemy unit is the best way to gain "
 "experience. Units killing an enemy will gain 8 experience for every level of "
@@ -14532,7 +14561,7 @@
 "dödsstöten för en fiendetrupp. Trupper som dödar en fiendetrupp får 8 XP 
för "
 "varje nivå som den dödade truppen har."
 
-#: data/translations/english.cfg:225
+#: data/translations/english.cfg:195
 msgid ""
 "Elvish units move and fight very well in forest. Dwarvish units move and "
 "fight very well in hills and mountains."
@@ -14540,7 +14569,7 @@
 "Alver rör sig och slåss mycket bra i skogen. Dvärgar rör sig och slåss "
 "mycket bra i kullar och berg."
 
-#: data/translations/english.cfg:226
+#: data/translations/english.cfg:196
 msgid ""
 "Patience is often key. Rather than attacking in bad conditions, or with few "
 "troops, wait for better conditions and then attack."
@@ -14549,7 +14578,7 @@
 "dålig terräng eller med ett litet antal trupper, vänta tills situationen 
är "
 "mer fördelaktig för dig, och attackera då."
 
-#: data/translations/english.cfg:227
+#: data/translations/english.cfg:197
 msgid ""
 "If you are attacked from several directions, it may be a good idea to send "
 "expendable units in some directions to delay enemy units."
@@ -14557,13 +14586,14 @@
 "Om du blir attackerad på flera flanker, så kan det vara en god idé att 
sända "
 "iväg trupper som du kan avvara, så att dessa sinkar fiendens trupper."
 
-#: data/translations/english.cfg:228
-msgid "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to 
victory."
+#: data/translations/english.cfg:198
+msgid ""
+"Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
 msgstr ""
 "Dra dig inte för att omgruppera eller slå till reträtt, detta är ofta "
 "nyckeln till den slutliga segern."
 
-#: data/translations/english.cfg:229
+#: data/translations/english.cfg:199
 msgid ""
 "In most campaigns you will receive a gold bonus for finishing early, "
 "depending on the number of villages on the map, and the number of turns you "
@@ -14575,7 +14605,7 @@
 "kvar när du slutar. Du tjänar alltid mer guld på detta sätt, än genom 
att "
 "erövra byar och vänta på att dragen tar slut."
 
-#: data/translations/english.cfg:230
+#: data/translations/english.cfg:200
 msgid ""
 "Your leader can recruit or recall units from any keep inside a castle, not "
 "just the keep they start on. You can capture a keep from an enemy and "
@@ -14587,7 +14617,7 @@
 "fiende, och använda den för att återkalla och rekrytera, eller så kan en "
 "allierad ledare låta dig använda sin."
 
-#: data/translations/english.cfg:231
+#: data/translations/english.cfg:201
 msgid ""
 "Skeletons are resistant to piercing and bladed attacks, but vulnerable to "
 "impact, fire, and holy attacks."
@@ -14595,7 +14625,7 @@
 "Skelett är motståndskraftiga mot spetsiga och eggade vapen, men sårbara 
mot "
 "trubbiga och heliga vapen samt eldvapen."
 
-#: data/translations/english.cfg:232
+#: data/translations/english.cfg:202
 msgid ""
 "Units with leadership ability make lower level adjacent units on the same "
 "side fight better."
@@ -14603,7 +14633,7 @@
 "Trupper med ledarskapsförmåga får lägre rankade trupper på deras sida 
att "
 "slåss bättre."
 
-#: data/translations/english.cfg:233
+#: data/translations/english.cfg:203
 msgid ""
 "Generally avoid moving next to an unoccupied village. An enemy unit may move "
 "onto the village and attack you, while enjoying the defense and healing of "
@@ -14613,7 +14643,7 @@
 "kan ställa sig i byn och attackera dig. Fiendetruppen får då tillgång 
till "
 "byns försvarsfördelar och läkande egenskaper."
 
-#: data/translations/english.cfg:234
+#: data/translations/english.cfg:204
 msgid ""
 "Holding the mouse cursor on an ability or trait shows a description of that "
 "ability or trait."
@@ -14621,17 +14651,17 @@
 "Om du håller muspekaren över en förmåga eller ett karaktärsdrag så 
visas en "
 "förklaring av den förmågan eller det karaktärsdraget."
 
-#: data/translations/english.cfg:235
+#: data/translations/english.cfg:205
 msgid "Use lines of units to screen injured units to let them recover."
 msgstr ""
 "Använd dig av trupplinjer för att skydda skadade trupper så att de kan "
 "återhämta sig."
 
-#: data/translations/english.cfg:236
+#: data/translations/english.cfg:206
 msgid "Read the hotkeys list in the preferences menu."
 msgstr "Läs listan över snabbtangenter i inställningsmenyn."
 
-#: data/translations/english.cfg:237
+#: data/translations/english.cfg:207
 msgid ""
 "If you move a unit, but don't attack or discover any additional information, "
 "you can undo your move by pressing 'u'."
@@ -14639,7 +14669,7 @@
 "Om du flyttar en trupp utan att anfalla eller upptäcka något nytt genom "
 "förflyttningen så kan du ångra förflyttningen genom att trycka på 'u'."
 
-#: data/translations/english.cfg:238
+#: data/translations/english.cfg:208
 msgid ""
 "You can see how far enemy units can move by moving the mouse cursor over "
 "them."
@@ -14647,7 +14677,7 @@
 "Du kan se hur långt en fiendetrupp kan förflytta sig genom att placera "
 "muspekaren över truppen."
 
-#: data/translations/english.cfg:239
+#: data/translations/english.cfg:209
 msgid ""
 "Use healers to support your attacks - they will win you battles without "
 "needing to attack anything themselves."
@@ -14655,7 +14685,7 @@
 "Använd trupper som kan vårda och bota för att understödja dina anfall - 
de "
 "kommer att vinna dina slag för dig utan att själva behöva attackera."
 
-#: data/translations/english.cfg:240
+#: data/translations/english.cfg:210
 msgid ""
 "The 'slow' attack ability makes enemy units move slower, but it also gives "
 "them one less attack than they would normally have. It is thus very "
@@ -14666,11 +14696,11 @@
 "därför en mycket effektiv metod mot fiender som har ett litet antal mycket "
 "kraftfulla attacker."
 
-#: data/translations/english.cfg:241
+#: data/translations/english.cfg:211
 msgid "Holy attacks are very powerful against undead."
 msgstr "Heliga vapen är mycket kraftfulla mot vandöda trupper."
 
-#: data/translations/english.cfg:242
+#: data/translations/english.cfg:212
 msgid ""
 "Units are healed when they advance a level. Used wisely, this can turn a "
 "fight."
@@ -14678,11 +14708,12 @@
 "Trupper återfår sin hälsa när de befordras. Om man utnyttjar detta klokt, 
så "
 "kan det vända ett strid."
 
-#: data/translations/english.cfg:243
+#: data/translations/english.cfg:213
 msgid ""
 "Charging units are best used against enemies they can kill with a single "
 "blow."
-msgstr "Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett 
slag."
+msgstr ""
+"Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett slag."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
 msgid "Ancient Lich"
@@ -14696,8 +14727,8 @@
 "where they stand. Should you ever come across one of these, flee fast and "
 "far, for they move faster than most undead."
 msgstr ""
-"Den slutgiltiga skepnad en vandöd magiker kan anta. De åldrade 
häxmästarna gör "
-"alla som ser dem förlamade av skräck. Inte bara är deras blotta beröring "
+"Den slutgiltiga skepnad en vandöd magiker kan anta. De åldrade 
häxmästarna "
+"gör alla som ser dem förlamade av skräck. Inte bara är deras blotta 
beröring "
 "dödlig, utan deras besvärjelser är också så kraftfulla att även den "
 "modigaste stelnar av skräck. Skulle du någonsin möta en åldrad 
häxmästare, "
 "så fly med all hast, ty de är snabbare än de flesta vandöda."
@@ -14979,7 +15010,8 @@
 msgstr "Bandit"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:16
-msgid "Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at 
night."
+msgid ""
+"Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at night."
 msgstr ""
 "Banditer bär tunga spikklubbor och är skickliga på att råna och mörda "
 "nattetid."
@@ -15069,10 +15101,10 @@
 "began the battle! Such is their fury that the fur of these undead flying "
 "beasts is tainted red with the blood of their victims."
 msgstr ""
-"Den blodsugande fladdermusen är ett snabbt djur som suger livet ur sin 
motståndare, och "
-"använder blodet för att förbättra sin egen hälsa. På så vis kan "
-"den blodsugande fladdermusen till och med bli kraftigare under pågående 
strid. "
-"Dess päls är rödfärgad av blodet från dess offer."
+"Den blodsugande fladdermusen är ett snabbt djur som suger livet ur sin "
+"motståndare, och använder blodet för att förbättra sin egen hälsa. På 
så vis "
+"kan den blodsugande fladdermusen till och med bli kraftigare under pågående 
"
+"strid. Dess päls är rödfärgad av blodet från dess offer."
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:19 data/units/Cave_Spider.cfg:19
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:18 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:20
@@ -15455,7 +15487,9 @@
 "feared by all alike."
 msgstr ""
 "Dessa magiker har tillbringat alltför mycket tid med förbjuden magi och "
-"mörkrets konster, vilket har börjat utkräva ett högt pris. 
Andebesvärjare förlorar långsamt sina kroppar och blir så småningom 
vandöda, och fruktas av alla."
+"mörkrets konster, vilket har börjat utkräva ett högt pris. 
Andebesvärjare "
+"förlorar långsamt sina kroppar och blir så småningom vandöda, och 
fruktas av "
+"alla."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
@@ -15787,9 +15821,9 @@
 "are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish bows, but "
 "their impact is unmatched."
 msgstr ""
-"Dvärgarna Tordönstrupper förser dvärgarna med välbehövligt 
eldunderstöd, så att "
-"deras mäktiga men långsamma krigare hinner komma fram till närstriden. 
Deras "
-"mystiska vapen är tyngre, långsammare och mer högljudda än alvernas "
+"Dvärgarna Tordönstrupper förser dvärgarna med välbehövligt 
eldunderstöd, så "
+"att deras mäktiga men långsamma krigare hinner komma fram till närstriden. 
"
+"Deras mystiska vapen är tyngre, långsammare och mer högljudda än alvernas 
"
 "långbågar, men deras genomslagskraft är utan motstycke."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:48
@@ -15989,10 +16023,9 @@
 "with increased skill. Marshals are also themselves greatly skilled in "
 "fighting, with both the sword and the bow."
 msgstr ""
-"Som några av de högst rankade officerarna i alvernas armé, kan "
-"överstarna leda både nivå 1- och 2- trupper i strid, och få dem att "
-"slåss bättre. Alvlöjtnanterna är själv mycket skickliga krigare, både 
med "
-"svärd och båge."
+"Som några av de högst rankade officerarna i alvernas armé, kan överstarna 
"
+"leda både nivå 1- och 2- trupper i strid, och få dem att slåss bättre. "
+"Alvlöjtnanterna är själv mycket skickliga krigare, både med svärd och 
båge."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
@@ -16004,9 +16037,9 @@
 "at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow and sword, "
 "they strike hard before melting into the woods again to evade response."
 msgstr ""
-"Alvernas förtrupper flyter fram genom skogen och slår ner på svaga "
-"trupper och utsatta flanker. De är lika skickliga med svärd som med båge, "
-"och slår hårt innan de åter försvinner in i skogen."
+"Alvernas förtrupper flyter fram genom skogen och slår ner på svaga trupper 
"
+"och utsatta flanker. De är lika skickliga med svärd som med båge, och 
slår "
+"hårt innan de åter försvinner in i skogen."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2 data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
 msgid "Elvish Ranger"
@@ -16141,8 +16174,10 @@
 msgstr "Eldklot"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
-msgid "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 
'Move_Unit_Fake'!"
-msgstr "Ett eldklot. Detta ska inte användas till nåt annat än 
'Move_Unit_Fake'!"
+msgid ""
+"A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
+msgstr ""
+"Ett eldklot. Detta ska inte användas till nåt annat än 'Move_Unit_Fake'!"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
@@ -16710,10 +16745,9 @@
 "effort to hide their souls of pure evil. These despicable creatures are able "
 "to hide at night, leaving no trace of their presence."
 msgstr ""
-"Gastar sprider skräck i natten; de döljer sina hemska ansikten bakom "
-"masker, för att försöka dölja sin genomonda själar. Dessa föraktliga "
-"varelser kan gömma sig i natten, utan att lämna ett endaste spår av sin "
-"närvaro."
+"Gastar sprider skräck i natten; de döljer sina hemska ansikten bakom 
masker, "
+"för att försöka dölja sin genomonda själar. Dessa föraktliga varelser 
kan "
+"gömma sig i natten, utan att lämna ett endaste spår av sin närvaro."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:18 data/units/Shadow.cfg:16
 msgid "nightstalk"
@@ -16997,7 +17031,8 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr "Laglösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga laglösa ser bra ut 
under tiden."
+msgstr ""
+"Laglösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga laglösa ser bra ut under 
tiden."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "Outlaw Princess"
@@ -17226,7 +17261,8 @@
 msgstr "Sjöorm"
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
-msgid "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by 
themselves."
+msgid ""
+"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
 msgstr ""
 "Sjöormarna är ett gigantiska monster, fullt kapabla att på egen hand 
sänka "
 "fartyg."
@@ -17358,7 +17394,8 @@
 msgid ""
 "These animated walking corpses have become strong from long experience "
 "fighting the living."
-msgstr "Dessa gående lik har blivit starka genom att länge slåss mot de 
levande."
+msgstr ""
+"Dessa gående lik har blivit starka genom att länge slåss mot de levande."
 
 #: data/units/Soulless.cfg:24 data/units/Walking_Corpse.cfg:24
 msgid "plague"
@@ -17389,10 +17426,10 @@
 "strengthen themselves. They also have a terrible wail that freezes the heart "
 "of the weak."
 msgstr ""
-"Vålnader är bland de mäktigaste av spökena och kan använda sina krafter "
-"för att frammana ett spektralsvärd, som suger livskraften ur sina "
-"motståndare och förbättrar deras egen. De har också ett förfärligt 
tjut, som "
-"får de svagas hjärtan att frysa i bröstet."
+"Vålnader är bland de mäktigaste av spökena och kan använda sina krafter 
för "
+"att frammana ett spektralsvärd, som suger livskraften ur sina motståndare "
+"och förbättrar deras egen. De har också ett förfärligt tjut, som får de 
"
+"svagas hjärtan att frysa i bröstet."
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:3
 msgid "Swordsman"
@@ -17451,8 +17488,8 @@
 "Trappers usually work supplying food for bandits and outlaws. Their hunting "
 "experience makes them most valuable at night and in forests and swamps."
 msgstr ""
-"Pälsjägare ordnar vanligen mat till banditer och laglösa. Deras 
jakterfarenhet "
-"gör dem mest värdefulla på natten och i skogar och träsk."
+"Pälsjägare ordnar vanligen mat till banditer och laglösa. Deras "
+"jakterfarenhet gör dem mest värdefulla på natten och i skogar och träsk."
 
 #: data/units/Triton.cfg:3
 msgid "Triton"
@@ -18038,48 +18075,37 @@
 msgid "Choose the game to load"
 msgstr "Välj spel att öppna"
 
-#: src/dialogs.cpp:567 src/multiplayer.cpp:121 src/show_dialog.cpp:442
-#: src/show_dialog.cpp:455
-msgid "Ok"
-msgstr "Ok"
-
-#: src/dialogs.cpp:568 src/multiplayer.cpp:120 src/multiplayer_client.cpp:119
-#: src/multiplayer_connect.cpp:50 src/show_dialog.cpp:456
-#: src/show_dialog.cpp:462
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: src/dialogs.cpp:617 src/dialogs.cpp:626
+#: src/dialogs.cpp:550 src/dialogs.cpp:559
 msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
-#: src/dialogs.cpp:713 src/display.cpp:884 src/help.cpp:563
+#: src/dialogs.cpp:646 src/display.cpp:884 src/help.cpp:563
 #: src/playturn.cpp:1738
 msgid "level"
 msgstr "nivå"
 
-#: src/dialogs.cpp:734 src/display.cpp:902 src/help.cpp:617
+#: src/dialogs.cpp:667 src/display.cpp:902 src/help.cpp:617
 #: src/playturn.cpp:1902 src/unit.cpp:1034
 msgid "HP"
 msgstr "HP"
 
-#: src/dialogs.cpp:738 src/dialogs.cpp:746 src/display.cpp:906
+#: src/dialogs.cpp:671 src/dialogs.cpp:679 src/display.cpp:906
 #: src/display.cpp:914 src/playturn.cpp:1740 src/playturn.cpp:1903
 #: src/unit.cpp:1093
 msgid "XP"
 msgstr "XP"
 
-#: src/dialogs.cpp:751 src/display.cpp:918 src/help.cpp:618
+#: src/dialogs.cpp:684 src/display.cpp:918 src/help.cpp:618
 #: src/playturn.cpp:1904 src/unit.cpp:1070
 msgid "Moves"
 msgstr "Förflyttning"
 
-#: src/dialogs.cpp:764 src/display.cpp:935 src/help.cpp:695
+#: src/dialogs.cpp:697 src/display.cpp:935 src/help.cpp:695
 #: src/playturn.cpp:618 src/reports.cpp:230
 msgid "melee"
 msgstr "närstrid"
 
-#: src/dialogs.cpp:765 src/display.cpp:936 src/help.cpp:695
+#: src/dialogs.cpp:698 src/display.cpp:936 src/help.cpp:695
 #: src/playturn.cpp:618 src/reports.cpp:231
 msgid "ranged"
 msgstr "distans"
@@ -18092,7 +18118,7 @@
 msgid "invisible"
 msgstr "osynlig"
 
-#: src/font.cpp:161
+#: src/font.cpp:163
 msgid "Vera.ttf"
 msgstr "Vera.ttf"
 
@@ -18173,11 +18199,11 @@
 msgid "Choose your preferred language"
 msgstr "Välj språk"
 
-#: src/game.cpp:1133
+#: src/game.cpp:1136
 msgid "Could not initialize video. Exiting.\n"
 msgstr "Ett skärmfel uppstod. Avbryter.\n"
 
-#: src/game.cpp:1135
+#: src/game.cpp:1138
 msgid "Could not initialize fonts. Exiting.\n"
 msgstr "Typsnittsfel. Avbryter.\n"
 
@@ -18349,7 +18375,7 @@
 msgid "Change Unit Side (Debug!)"
 msgstr "Byt truppens lojalitet (debuggning!)"
 
-#: src/hotkeys.cpp:144 src/preferences.cpp:920
+#: src/hotkeys.cpp:144
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
@@ -18429,6 +18455,10 @@
 msgid "Revert from Disk"
 msgstr "Återställ från disk"
 
+#: src/hotkeys.cpp:164
+msgid "Resize Map"
+msgstr "Ändra storlek på karta"
+
 #: src/hotkeys.cpp:165
 msgid "Flip Map"
 msgstr "Flippa kartan"
@@ -18497,7 +18527,7 @@
 msgid "System default language"
 msgstr "Systemets standardspråk"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:69 src/preferences.cpp:1019
+#: src/mapgen_dialog.cpp:69
 msgid "Close Window"
 msgstr "Stäng fönster"
 
@@ -18571,7 +18601,8 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:110
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
-msgstr "Fiendetrupper kan ses endast om de befinner sig inom dina truppers 
räckvidd"
+msgstr ""
+"Fiendetrupper kan ses endast om de befinner sig inom dina truppers räckvidd"
 
 #: src/multiplayer.cpp:112 src/multiplayer_lobby.cpp:127
 msgid "Shroud"
@@ -18589,6 +18620,16 @@
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
 msgstr "Tillåt användare som inte spelar att beskåda spelet"
 
+#: src/multiplayer.cpp:120 src/multiplayer_client.cpp:119
+#: src/multiplayer_connect.cpp:50 src/show_dialog.cpp:456
+#: src/show_dialog.cpp:462
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
+
+#: src/multiplayer.cpp:121 src/show_dialog.cpp:442 src/show_dialog.cpp:455
+msgid "Ok"
+msgstr "Ok"
+
 #: src/multiplayer.cpp:123
 msgid "Regenerate"
 msgstr "Skapa ny karta"
@@ -18928,12 +18969,15 @@
 msgstr "Välj vapen:"
 
 #: src/playturn.cpp:1154
-msgid "You have not started your turn yet. Do you really want to end your 
turn?"
-msgstr "Du har ännu inte påbörjat ditt drag. Vill du verkligen avsluta ditt 
drag?"
+msgid ""
+"You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
+msgstr ""
+"Du har ännu inte påbörjat ditt drag. Vill du verkligen avsluta ditt drag?"
 
 #: src/playturn.cpp:1163 src/playturn.cpp:1168
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
-msgstr "NÃ¥gra trupper kan fortfarande flytta. Vill du verkligen avsluta ditt 
drag?"
+msgstr ""
+"NÃ¥gra trupper kan fortfarande flytta. Vill du verkligen avsluta ditt drag?"
 
 #: src/playturn.cpp:1184
 msgid "Auto-Save"
@@ -19013,7 +19057,8 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1722
 msgid "You are seperated from your soldiers and may not recall them"
-msgstr "Du är inte tillsammans med dina soldater och kan därför inte 
Ã¥terkalla dem"
+msgstr ""
+"Du är inte tillsammans med dina soldater och kan därför inte återkalla 
dem"
 
 #: src/playturn.cpp:1724
 msgid ""
@@ -19101,7 +19146,8 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2164
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
-msgstr "Kunde inte finna etikett eller trupp som innehöll textsträngen 
'$search'."
+msgstr ""
+"Kunde inte finna etikett eller trupp som innehöll textsträngen '$search'."
 
 #: src/playturn.cpp:2238
 msgid "Place Label"
@@ -19139,196 +19185,6 @@
 msgid "has left the game. What do you want to do?"
 msgstr "har lämnat spelet, vad vill du göra?"
 
-#: src/preferences.cpp:142 src/preferences.cpp:188
-msgid ""
-"The video mode could not be changed. Your window manager must be set to 16 "
-"bits per pixel to run the game in windowed mode. Your display must support "
-"1024x768x16 to run the game full screen."
-msgstr ""
-"Kunde inte ändra videoläge. Din fönsterhanterare måste vara inställd på 
16 "
-"bitar per pixel för att kunna köra spelet i ett fönster. Din skärm måste 
"
-"stödja 1024x768x16 för att köra spelet i fullskärm."
-
-#: src/preferences.cpp:360
-msgid "player"
-msgstr "spelare"
-
-#: src/preferences.cpp:637
-msgid "Full Screen"
-msgstr "Fullskärm"
-
-#: src/preferences.cpp:638
-msgid "Accelerated Speed"
-msgstr "Accelererat spel"
-
-#: src/preferences.cpp:639
-msgid "Skip AI Moves"
-msgstr "Visa ej datorns steg"
-
-#: src/preferences.cpp:640
-msgid "Show Grid"
-msgstr "Visa rutnät"
-
-#: src/preferences.cpp:641
-msgid "Show Floating Labels"
-msgstr "Visa flytande etiketter"
-
-#: src/preferences.cpp:642
-msgid "Turn Dialog"
-msgstr "Dialogruta vid nytt drag"
-
-#: src/preferences.cpp:643
-msgid "Turn Bell"
-msgstr "Klockringning vid nytt drag"
-
-#: src/preferences.cpp:644
-msgid "Show Team Colors"
-msgstr "Visa lagfärger"
-
-#: src/preferences.cpp:645
-msgid "Show Color Cursors"
-msgstr "Visa pekare i färg"
-
-#: src/preferences.cpp:646
-msgid "Show Haloing Effects"
-msgstr "Visa halo-effekter"
-
-#: src/preferences.cpp:647
-msgid "Video Mode"
-msgstr "Videoläge"
-
-#: src/preferences.cpp:648
-msgid "Hotkeys"
-msgstr "Snabbtangenter"
-
-#: src/preferences.cpp:649
-msgid "Adjust Gamma"
-msgstr "Ställ in skärnens ljusstyrka"
-
-#: src/preferences.cpp:650
-msgid "Music Volume:"
-msgstr "Musikvolym:"
-
-#: src/preferences.cpp:650
-msgid "SFX Volume:"
-msgstr "Ljudeffektsvolym:"
-
-#: src/preferences.cpp:651
-msgid "Gamma:"
-msgstr "Ljusstyrka: "
-
-#: src/preferences.cpp:651
-msgid "Scroll Speed:"
-msgstr "Rullningshastighet:"
-
-#: src/preferences.cpp:663
-msgid "Change the sound effects volume"
-msgstr "Ändra volymen på ljudeffekterna"
-
-#: src/preferences.cpp:668
-msgid "Change the music volume"
-msgstr "Ändra musikvolym"
-
-#: src/preferences.cpp:673
-msgid "Change the speed of scrolling around the map"
-msgstr "Ändra rullningshastigheten på kartan"
-
-#: src/preferences.cpp:676 src/preferences.cpp:681
-msgid "Change the brightness of the display"
-msgstr "Ändra bildskärmens ljusstyrka"
-
-#: src/preferences.cpp:684
-msgid "Choose whether the game should run full screen or in a window"
-msgstr "Välj om spelet skall visas i fullskärm eller i ett fönster"
-
-#: src/preferences.cpp:687
-msgid "Make units move and fight faster"
-msgstr "Gör så att trupper rör sig och slåss snabbare"
-
-#: src/preferences.cpp:690
-msgid "Do not animate AI units moving"
-msgstr "Visa ej de förflyttningar som datorns trupper gör"
-
-#: src/preferences.cpp:693
-msgid "Overlay a grid onto the map"
-msgstr "Lägg ett rutnät över kartan"
-
-#: src/preferences.cpp:696
-msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
-msgstr ""
-"Visa text över en trupp när den blir träffad, för att visa hur mycket 
skada "
-"som gjorts"
-
-#: src/preferences.cpp:698
-msgid "Change the resolution the game runs at"
-msgstr "Ändra bildskärmens upplösning som spelet använder"
-
-#: src/preferences.cpp:701
-msgid "Display a dialog at the beginning of your turn"
-msgstr "Visa en dialogruta när ditt drag börjar"
-
-#: src/preferences.cpp:704
-msgid "Play a bell sound at the beginning of your turn"
-msgstr "Ring en klocka när ditt drag börjar"
-
-#: src/preferences.cpp:707
-msgid ""
-"Show a colored circle around the base of each unit to show which side it is "
-"on"
-msgstr "Visa en färgcirkel kring truppernas bas, för att visa vilken sida 
den tillhör"
-
-#: src/preferences.cpp:710
-msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
-msgstr "Använd muspekare i färg (kan göra spelet långsammare)"
-
-#: src/preferences.cpp:713
-msgid "Use graphical special effects (may be slower)"
-msgstr "Använd grafiska specialeffekter (kan göra spelet långsammare)"
-
-#: src/preferences.cpp:715
-msgid "View and configure keyboard shortcuts"
-msgstr "Se och konfigurera snabbtangenter"
-
-#: src/preferences.cpp:908
-msgid "Prefs section^General"
-msgstr "Allmänt"
-
-#: src/preferences.cpp:909
-msgid "Prefs section^Display"
-msgstr "Skärm"
-
-#: src/preferences.cpp:910
-msgid "Prefs section^Sound"
-msgstr "Ljud"
-
-#: src/preferences.cpp:966
-msgid "There are no alternative video modes available"
-msgstr "Det finns inga alternativa videolägen tillgängliga"
-
-#: src/preferences.cpp:996
-msgid "Choose Resolution"
-msgstr "Välj upplösning"
-
-#: src/preferences.cpp:1024
-msgid "Hotkey Settings"
-msgstr "Snabbtangentsinställningar"
-
-#: src/preferences.cpp:1028 src/preferences.cpp:1086
-msgid "Press desired HotKey"
-msgstr "Tryck på önskad snabbtangent"
-
-#: src/preferences.cpp:1047
-msgid "Change Hotkey"
-msgstr "Ställ in snabbtangenter"
-
-#: src/preferences.cpp:1050
-msgid "Save Hotkeys"
-msgstr "Spara snabbtangenter"
-
-#: src/preferences.cpp:1119
-msgid "This HotKey is already in use."
-msgstr "Den tangenten används redan till något annat."
-
 #: src/reports.cpp:105
 msgid "This unit is invisible. It cannot be seen or attacked by enemy units."
 msgstr ""
@@ -19507,3 +19363,227 @@
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
 
+#~ msgid "Choose a File to Save As"
+#~ msgstr "Välj en fil att spara som..."
+
+#~ msgid "The map already exists. Do you want to overwrite it?"
+#~ msgstr "Kartan finns redan. Vill du skriva över den?"
+
+#~ msgid "Which Player?"
+#~ msgstr "Vilken spelare?"
+
+#~ msgid "Which player should start here?"
+#~ msgstr "Vilken spelare skall börja här?"
+
+#~ msgid "Choose a Map to Load"
+#~ msgstr "Välj en karta att öppna"
+
+#~ msgid "The file does not contain a valid map."
+#~ msgstr "Filen innehåller inte en giltig karta."
+
+#~ msgid "'$filename' does not exist or can not be read as a file."
+#~ msgstr "'$filename' finns inte, eller kan inte läsas som en fil."
+
+#~ msgid "Load failed: "
+#~ msgstr "Kunde inte öppna:"
+
+#~ msgid "You must have a hex selected on the board."
+#~ msgstr "Du måste välja en ruta."
+
+#~ msgid "Do you want to save the map before quitting?"
+#~ msgstr "Vill du spara kartan innan du slutar?"
+
+#~ msgid "Map saved."
+#~ msgstr "Kartan har sparats."
+
+#~ msgid "Could not save the map: $msg"
+#~ msgstr "Kunde inte spara kartan: $msg"
+
+#~ msgid "Player "
+#~ msgstr "Spelare"
+
+#~ msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
+#~ msgstr "Du kommer att förlora alla ändringar på kartan. Vill du 
fortsätta?"
+
+#~ msgid "Create New Map"
+#~ msgstr "Skapa ny karta"
+
+#~ msgid "Generate New Map"
+#~ msgstr "Skapa ny karta"
+
+#~ msgid "Generate Random Map"
+#~ msgstr "Generera slumpkarta"
+
+#~ msgid "Random Generator Settings"
+#~ msgstr "Inställningar för slumpgenerator"
+
+#~ msgid "Map creation failed."
+#~ msgstr "Kunde inte skapa karta."
+
+#~ msgid "X-Axis"
+#~ msgstr "X-axel"
+
+#~ msgid "Y-Axis"
+#~ msgstr "Y-axel"
+
+#~ msgid "Flip around (this may change the dimensions of the map):"
+#~ msgstr "Flippa (detta kan ändra kartans dimensioner):"
+
+#~ msgid "Edit"
+#~ msgstr "Redigera"
+
+#~ msgid "File"
+#~ msgstr "Arkiv"
+
+#~ msgid "FG"
+#~ msgstr "FG"
+
+#~ msgid "BG"
+#~ msgstr "BG"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The video mode could not be changed. Your window manager must be set to "
+#~ "16 bits per pixel to run the game in windowed mode. Your display must "
+#~ "support 1024x768x16 to run the game full screen."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kunde inte ändra videoläge. Din fönsterhanterare måste vara inställd 
på "
+#~ "16 bitar per pixel för att kunna köra spelet i ett fönster. Din skärm "
+#~ "måste stödja 1024x768x16 för att köra spelet i fullskärm."
+
+#~ msgid "player"
+#~ msgstr "spelare"
+
+#~ msgid "Full Screen"
+#~ msgstr "Fullskärm"
+
+#~ msgid "Accelerated Speed"
+#~ msgstr "Accelererat spel"
+
+#~ msgid "Skip AI Moves"
+#~ msgstr "Visa ej datorns steg"
+
+#~ msgid "Show Grid"
+#~ msgstr "Visa rutnät"
+
+#~ msgid "Show Floating Labels"
+#~ msgstr "Visa flytande etiketter"
+
+#~ msgid "Turn Dialog"
+#~ msgstr "Dialogruta vid nytt drag"
+
+#~ msgid "Turn Bell"
+#~ msgstr "Klockringning vid nytt drag"
+
+#~ msgid "Show Team Colors"
+#~ msgstr "Visa lagfärger"
+
+#~ msgid "Show Color Cursors"
+#~ msgstr "Visa pekare i färg"
+
+#~ msgid "Show Haloing Effects"
+#~ msgstr "Visa halo-effekter"
+
+#~ msgid "Video Mode"
+#~ msgstr "Videoläge"
+
+#~ msgid "Hotkeys"
+#~ msgstr "Snabbtangenter"
+
+#~ msgid "Adjust Gamma"
+#~ msgstr "Ställ in skärnens ljusstyrka"
+
+#~ msgid "Music Volume:"
+#~ msgstr "Musikvolym:"
+
+#~ msgid "SFX Volume:"
+#~ msgstr "Ljudeffektsvolym:"
+
+#~ msgid "Gamma:"
+#~ msgstr "Ljusstyrka: "
+
+#~ msgid "Scroll Speed:"
+#~ msgstr "Rullningshastighet:"
+
+#~ msgid "Change the sound effects volume"
+#~ msgstr "Ändra volymen på ljudeffekterna"
+
+#~ msgid "Change the music volume"
+#~ msgstr "Ändra musikvolym"
+
+#~ msgid "Change the speed of scrolling around the map"
+#~ msgstr "Ändra rullningshastigheten på kartan"
+
+#~ msgid "Change the brightness of the display"
+#~ msgstr "Ändra bildskärmens ljusstyrka"
+
+#~ msgid "Choose whether the game should run full screen or in a window"
+#~ msgstr "Välj om spelet skall visas i fullskärm eller i ett fönster"
+
+#~ msgid "Make units move and fight faster"
+#~ msgstr "Gör så att trupper rör sig och slåss snabbare"
+
+#~ msgid "Do not animate AI units moving"
+#~ msgstr "Visa ej de förflyttningar som datorns trupper gör"
+
+#~ msgid "Overlay a grid onto the map"
+#~ msgstr "Lägg ett rutnät över kartan"
+
+#~ msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
+#~ msgstr ""
+#~ "Visa text över en trupp när den blir träffad, för att visa hur mycket "
+#~ "skada som gjorts"
+
+#~ msgid "Change the resolution the game runs at"
+#~ msgstr "Ändra bildskärmens upplösning som spelet använder"
+
+#~ msgid "Display a dialog at the beginning of your turn"
+#~ msgstr "Visa en dialogruta när ditt drag börjar"
+
+#~ msgid "Play a bell sound at the beginning of your turn"
+#~ msgstr "Ring en klocka när ditt drag börjar"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Show a colored circle around the base of each unit to show which side it "
+#~ "is on"
+#~ msgstr ""
+#~ "Visa en färgcirkel kring truppernas bas, för att visa vilken sida den "
+#~ "tillhör"
+
+#~ msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
+#~ msgstr "Använd muspekare i färg (kan göra spelet långsammare)"
+
+#~ msgid "Use graphical special effects (may be slower)"
+#~ msgstr "Använd grafiska specialeffekter (kan göra spelet långsammare)"
+
+#~ msgid "View and configure keyboard shortcuts"
+#~ msgstr "Se och konfigurera snabbtangenter"
+
+#~ msgid "Prefs section^General"
+#~ msgstr "Allmänt"
+
+#~ msgid "Prefs section^Display"
+#~ msgstr "Skärm"
+
+#~ msgid "Prefs section^Sound"
+#~ msgstr "Ljud"
+
+#~ msgid "There are no alternative video modes available"
+#~ msgstr "Det finns inga alternativa videolägen tillgängliga"
+
+#~ msgid "Choose Resolution"
+#~ msgstr "Välj upplösning"
+
+#~ msgid "Hotkey Settings"
+#~ msgstr "Snabbtangentsinställningar"
+
+#~ msgid "Press desired HotKey"
+#~ msgstr "Tryck på önskad snabbtangent"
+
+#~ msgid "Change Hotkey"
+#~ msgstr "Ställ in snabbtangenter"
+
+#~ msgid "Save Hotkeys"
+#~ msgstr "Spara snabbtangenter"
+
+#~ msgid "This HotKey is already in use."
+#~ msgstr "Den tangenten används redan till något annat."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]