trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun home.bg.shtml home.pl.shtml ho...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun home.bg.shtml home.pl.shtml ho...
Date: Sat, 29 Mar 2008 20:25:19 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/29 20:25:19

Modified files:
    gnun      : home.bg.shtml home.pl.shtml home.ru.shtml 
             home.zh-cn.shtml 
    gnun/gnu    : linux-and-gnu.bg.html 
    gnun/gnu/po  : linux-and-gnu.bg.po linux-and-gnu.pot 
    gnun/philosophy: schools.ru.html 
    gnun/po    : home.bg.po home.pl.po home.pot home.ru.po 
             home.zh-cn.po 
    gnun/server  : banner.ru.html takeaction.bg.html 
    gnun/server/po : takeaction.bg.po takeaction.pot 
Added files:
    gnun/copyleft/po: copyleft.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.bg.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.22&r2=1.23
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.pl.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.15&r2=1.16
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.ru.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.4&r2=1.5
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.zh-cn.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.15&r2=1.16
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/copyleft/po/copyleft.pot?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/linux-and-gnu.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.7&r2=1.8
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.5&r2=1.6
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.pot?cvsroot=trans-coord&r1=1.4&r2=1.5
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/schools.ru.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.1&r2=1.2
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.22&r2=1.23
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.pl.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.14&r2=1.15
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.pot?cvsroot=trans-coord&r1=1.13&r2=1.14
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.ru.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.4&r2=1.5
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.zh-cn.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.14&r2=1.15
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/server/banner.ru.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.2&r2=1.3
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/server/takeaction.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.6&r2=1.7
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/server/po/takeaction.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.7&r2=1.8
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/server/po/takeaction.pot?cvsroot=trans-coord&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: home.bg.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.bg.shtml,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- home.bg.shtml    20 Mar 2008 20:25:30 -0000   1.22
+++ home.bg.shtml    29 Mar 2008 20:25:16 -0000   1.23
@@ -212,9 +212,10 @@
  <li><strong>Граждани на САЩ:</strong> <a 
 href="/server/takeaction.html#antidmca">Подпишете петиции 
срещу софтуерните 
 патенти и ЗАПЦХ (DMCA)</a>.</li>
- <li><strong>Дългосрочен принос:</strong> <a 
-href="/server/takeaction.html#unmaint">Поемете разработката 
на неподдържан 
-пакет на GNU:</a> <a href="/software/ddd/">ddd</a>, <a 
+ <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#unmaint">Take over an unmaintained GNU 
+package:</a> <a href="/software/ddd/">ddd</a>, <a 
+href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a 
 href="/software/mifluz/">mifluz</a>.</li>
  <li><strong>Дългосрочен принос:</strong> <a 
 href="/server/takeaction.html#gnustep">Моля, допринесете</a> 
като потребител 
@@ -279,7 +280,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
  
-  $Date: 2008/03/20 20:25:30 $
+  $Date: 2008/03/29 20:25:16 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.pl.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.pl.shtml,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- home.pl.shtml    20 Mar 2008 20:25:30 -0000   1.15
+++ home.pl.shtml    29 Mar 2008 20:25:16 -0000   1.16
@@ -211,6 +211,7 @@
  <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
 href="/server/takeaction.html#unmaint">Take over an unmaintained GNU 
 package:</a> <a href="/software/ddd/">ddd</a>, <a 
+href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a 
 href="/software/mifluz/">mifluz</a>.</li>
  <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
 href="/server/takeaction.html#gnustep">Please contribute</a> as a user and 
@@ -269,7 +270,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Last Updated:
  
-  $Date: 2008/03/20 20:25:30 $
+  $Date: 2008/03/29 20:25:16 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.ru.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.ru.shtml,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- home.ru.shtml    28 Mar 2008 20:25:09 -0000   1.4
+++ home.ru.shtml    29 Mar 2008 20:25:17 -0000   1.5
@@ -231,11 +231,11 @@
  <li><strong>Гражданам США:</strong>
 <a href="/server/takeaction.html#antidmca">Подпишите петиции 
против
 патентов на программное обеспечение и 
DMCA</a>.</li>
- <li><strong>Долгосрочное содействие:</strong>
-<a href="/server/takeaction.html#unmaint">Требуются 
руководители
-для следующих GNU пакетов:</a>
-<a href="/software/ddd/">ddd</a>,
-<a href="/software/mifluz/">mifluz</a>.</li>
+ <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#unmaint">Take over an unmaintained GNU 
+package:</a> <a href="/software/ddd/">ddd</a>, <a 
+href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a 
+href="/software/mifluz/">mifluz</a>.</li>
  <li><strong>Долгосрочное содействие:</strong>
 <a href="/server/takeaction.html#gnustep">Пожалуйста, 
помогите</a> проекту
 свободного объектно-ориентированного 
фреймворка для разработки приложений -
@@ -294,7 +294,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
  
-  $Date: 2008/03/28 20:25:09 $
+  $Date: 2008/03/29 20:25:17 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.zh-cn.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.zh-cn.shtml,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- home.zh-cn.shtml  20 Mar 2008 20:25:30 -0000   1.15
+++ home.zh-cn.shtml  29 Mar 2008 20:25:17 -0000   1.16
@@ -211,6 +211,7 @@
  <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
 href="/server/takeaction.html#unmaint">Take over an unmaintained GNU 
 package:</a> <a href="/software/ddd/">ddd</a>, <a 
+href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a 
 href="/software/mifluz/">mifluz</a>.</li>
  <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
 href="/server/takeaction.html#gnustep">Please contribute</a> as a user and 
@@ -269,7 +270,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Last Updated:
  
-  $Date: 2008/03/20 20:25:30 $
+  $Date: 2008/03/29 20:25:17 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/linux-and-gnu.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/linux-and-gnu.bg.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- gnu/linux-and-gnu.bg.html  21 Mar 2008 20:25:12 -0000   1.7
+++ gnu/linux-and-gnu.bg.html  29 Mar 2008 20:25:17 -0000   1.8
@@ -84,14 +84,16 @@
 произлезли от него.</p>
 
 <p>
-Ако се опитаме да определим приноса на 
проекта GNU по този начин, какво 
-бихме заключили? Един производител на CD-ROM 
открил, че в тяхната „Линукс 
-дистрибуция“ <a 
href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">софтуерът на 
-GNU</a> бил най-големия контингент — около 28% 
от общия изходен код, и това 
-включвало някои основни и необходими 
компоненти, без които изобщо не би 
-могло да има система. Линукс бил само 
около 3%. Така че ако трябва да 
-изберете име на системата по това кой е 
написал програмите, най-правилният и 
-единствен избор би бил „GNU“.</p>
+If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what 
+would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux 
+distribution&rdquo;, <a href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">GNU 
+software</a> was the largest single contingent, around 28% of the total 
+source code, and this included some of the essential major components 
+without which there could be no system. Linux itself was about 3%. (The 
+proportions in 2008 are similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of 
+gNewSense, Linux is 1.5% and GNU packages are 15%.) So if you were going to 
+pick a name for the system based on who wrote the programs in the system, 
+the most appropriate single choice would be &ldquo;GNU&rdquo;.</p>
 
 <p>
 Но това не е най-правилният и задълбочен 
начин да се подходи към въпроса. 
@@ -298,7 +300,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/21 20:25:12 $
+$Date: 2008/03/29 20:25:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/linux-and-gnu.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.bg.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- gnu/po/linux-and-gnu.bg.po 21 Mar 2008 11:38:27 -0000   1.5
+++ gnu/po/linux-and-gnu.bg.po 29 Mar 2008 20:25:18 -0000   1.6
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: linux-and-gnu.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-21 13:32+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -191,15 +191,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:84
+#, fuzzy
 msgid ""
 "If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what "
 "would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux "
 "distribution&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU "
 "software</a> was the largest single contingent, around 28% of the total "
 "source code, and this included some of the essential major components "
-"without which there could be no system. Linux itself was about 3%. So if "
-"you were going to pick a name for the system based on who wrote the programs "
-"in the system, the most appropriate single choice would be &ldquo;GNU&rdquo;."
+"without which there could be no system. Linux itself was about 3%. (The "
+"proportions in 2008 are similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of "
+"gNewSense, Linux is 1.5% and GNU packages are 15%.) So if you were going to "
+"pick a name for the system based on who wrote the programs in the system, "
+"the most appropriate single choice would be &ldquo;GNU&rdquo;."
 msgstr ""
 "Ако се опитаме да определим приноса на 
проекта GNU по този начин, какво "
 "бихме заключили? Един производител на CD-ROM 
открил, че в тяхната „Линукс "
@@ -211,7 +214,7 @@
 "единствен избор би бил „GNU“."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:95
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:97
 msgid ""
 "But that is not the deepest way to consider the question. The GNU Project "
 "was not, is not, a project to develop specific software packages. It was "
@@ -229,7 +232,7 @@
 "система, подобна на „Юникс“</em> — GNU."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:103
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:105
 msgid ""
 "Many people have made major contributions to the free software in the "
 "system, and they all deserve credit for their software. But the reason it "
@@ -258,7 +261,7 @@
 "понеже една цялостна система има нужда и 
от добри игри."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:119
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:121
 msgid ""
 "By the early 90s we had put together the whole system aside from the "
 "kernel. We had also started a kernel, the <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
@@ -275,7 +278,7 @@
 "но доста път трябва да бъде изминат, 
докато хората могат да го ползват."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:128
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:130
 msgid ""
 "Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
 "Torvalds wrote Linux, it fit into the last major gap in the GNU system. "
@@ -293,7 +296,7 @@
 "GNU/Линукс."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:137
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:139
 msgid ""
 "Making them work well together was not a trivial job. Some GNU components<a "
 "href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change to work with "
@@ -317,7 +320,7 @@
 "свършена от някой."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:148
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:150
 msgid ""
 "The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU "
 "system. The <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> funded the rewriting of the "
@@ -334,7 +337,7 @@
 "и ранния стадий на разработка на Дебиан 
GNU/Линукс."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:156
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:158
 msgid ""
 "Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often "
 "called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free software&mdash;"
@@ -354,7 +357,7 @@
 "href=\"http://gnewsense.org\";>gNewSense</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:165
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:167
 msgid ""
 "Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating "
 "various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux contains "
@@ -374,7 +377,7 @@
 "\">свободна версия на Линукс</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:174
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:176
 msgid ""
 "Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by using "
 "the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one of the "
@@ -389,7 +392,7 @@
 "комбинация, моля наричайте я „GNU/Линукс“."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:182
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:184
 msgid ""
 "If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further reference, "
 "this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> http://www.gnu.org/gnu/";
@@ -406,7 +409,7 @@
 "cgi?Linux\">http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:191
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:193
 msgid ""
 "Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a "
 "free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was "
@@ -424,7 +427,7 @@
 "системата BSD."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:199
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:201
 msgid ""
 "People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux. "
 "The BSD developers were inspired to make their code free software by the "
@@ -447,12 +450,12 @@
 "име като GNU/BSD би било неподходящо.<a 
href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:210
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:212
 msgid "Notes:"
 msgstr "Бележки:"
 
 # type: Content of: <ol><li>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:213
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:215
 msgid ""
 "<a id=\"unexciting\"></a>These unexciting but essential components include "
 "the GNU assembler, GAS and the linker, GLD, both are now part of the <a href="
@@ -465,7 +468,7 @@
 "a>, <a href=\"/software/tar/\">GNU tar</a>, и още."
 
 # type: Content of: <ol><li>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:219
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:221
 msgid ""
 "<a id=\"nottools\"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the "
 "PostScript interpreter <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
@@ -480,7 +483,7 @@
 "GNUCash, GNOME и GNU Chess."
 
 # type: Content of: <ol><li>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:226
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:228
 msgid ""
 "<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a href=\"/software/libc/libc."
 "html\">GNU C library</a>."
@@ -489,7 +492,7 @@
 "\">библиотеката на GNU за Си</a>."
 
 # type: Content of: <ol><li>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:230
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:232
 msgid ""
 "<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free Windows-"
 "like system has been developed, but technically it is not at all like GNU or "
@@ -506,7 +509,7 @@
 "го комбинирате с GNU или BSD, както и да 
замените липсващите части на ядрото."
 
 # type: Content of: <ol><li>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:238
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:240
 msgid ""
 "<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article was "
 "written, the GNU C Library has been ported to the FreeBSD kernel, which made "
@@ -526,12 +529,12 @@
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:257
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:259
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:265
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:267
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
@@ -546,7 +549,7 @@
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:275
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:277
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
@@ -557,7 +560,7 @@
 "тази статия."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:282
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:284
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. "
 "Stallman <br /> Verbatim copying and distribution of this entire article is "
@@ -570,7 +573,7 @@
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:292
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:294
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "<b>Превод</b>: Явор Доганов <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
@@ -578,11 +581,11 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:294
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:296
 msgid "Updated:"
 msgstr "Последно обновяване:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:302
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:304
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Други преводи на тази страница"

Index: gnu/po/linux-and-gnu.pot
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.pot,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gnu/po/linux-and-gnu.pot  20 Mar 2008 20:25:31 -0000   1.4
+++ gnu/po/linux-and-gnu.pot  29 Mar 2008 20:25:18 -0000   1.5
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -145,14 +145,15 @@
 "distribution&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU "
 "software</a> was the largest single contingent, around 28% of the total "
 "source code, and this included some of the essential major components "
-"without which there could be no system. Linux itself was about 3%. So if "
-"you were going to pick a name for the system based on who wrote the programs "
-"in the system, the most appropriate single choice would be "
-"&ldquo;GNU&rdquo;."
+"without which there could be no system. Linux itself was about 3%. (The "
+"proportions in 2008 are similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of "
+"gNewSense, Linux is 1.5% and GNU packages are 15%.) So if you were going to "
+"pick a name for the system based on who wrote the programs in the system, "
+"the most appropriate single choice would be &ldquo;GNU&rdquo;."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:95
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:97
 msgid ""
 "But that is not the deepest way to consider the question. The GNU Project "
 "was not, is not, a project to develop specific software packages. It was "
@@ -163,7 +164,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:103
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:105
 msgid ""
 "Many people have made major contributions to the free software in the "
 "system, and they all deserve credit for their software. But the reason it "
@@ -180,7 +181,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:119
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:121
 msgid ""
 "By the early 90s we had put together the whole system aside from the "
 "kernel. We had also started a kernel, the <a "
@@ -192,7 +193,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:128
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:130
 msgid ""
 "Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
 "Torvalds wrote Linux, it fit into the last major gap in the GNU system. "
@@ -203,7 +204,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:137
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:139
 msgid ""
 "Making them work well together was not a trivial job. Some GNU components<a "
 "href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change to work with "
@@ -217,7 +218,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:148
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:150
 msgid ""
 "The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU "
 "system. The <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> funded the rewriting of the "
@@ -228,7 +229,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:156
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:158
 msgid ""
 "Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often "
 "called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free "
@@ -241,7 +242,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:165
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:167
 msgid ""
 "Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating "
 "various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux contains "
@@ -254,7 +255,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:174
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:176
 msgid ""
 "Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by using "
 "the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one of the "
@@ -264,7 +265,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:182
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:184
 msgid ""
 "If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further reference, "
 "this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> "
@@ -275,7 +276,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:191
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:193
 msgid ""
 "Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a "
 "free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was "
@@ -286,7 +287,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:199
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:201
 msgid ""
 "People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux. "
 "The BSD developers were inspired to make their code free software by the "
@@ -300,12 +301,12 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <h3>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:210
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:212
 msgid "Notes:"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ol><li>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:213
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:215
 msgid ""
 "<a id=\"unexciting\"></a>These unexciting but essential components include "
 "the GNU assembler, GAS and the linker, GLD, both are now part of the <a "
@@ -314,7 +315,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ol><li>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:219
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:221
 msgid ""
 "<a id=\"nottools\"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the "
 "PostScript interpreter <a "
@@ -324,14 +325,14 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ol><li>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:226
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:228
 msgid ""
 "<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a "
 "href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C library</a>."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ol><li>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:230
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:232
 msgid ""
 "<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free "
 "Windows-like system has been developed, but technically it is not at all "
@@ -342,7 +343,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ol><li>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:238
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:240
 msgid ""
 "<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article was "
 "written, the GNU C Library has been ported to the FreeBSD kernel, which made "
@@ -355,12 +356,12 @@
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:257
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:259
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:265
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:267
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
 "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
@@ -370,7 +371,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:275
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:277
 msgid ""
 "Please see the <a "
 "href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
@@ -378,7 +379,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:282
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:284
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard "
 "M. Stallman <br /> Verbatim copying and distribution of this entire article "
@@ -388,17 +389,17 @@
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:292
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:294
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 
 #. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:294
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:296
 msgid "Updated:"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:302
+#: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:304
 msgid "Translations of this page"
 msgstr ""

Index: philosophy/schools.ru.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/schools.ru.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/schools.ru.html 28 Mar 2008 20:25:09 -0000   1.1
+++ philosophy/schools.ru.html 29 Mar 2008 20:25:18 -0000   1.2
@@ -2,70 +2,64 @@
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Почему школам непременно нужно 
использовать свободное программное 
-обеспечение -
-Проект GNU - Фонд свободного программного 
обеспечения (FSF)</title>
+обеспечение - Проект GNU - Фонд свободного 
программного обеспечения (FSF)</title>
 <!--#include virtual="/server/banner.ru.html" -->
 <h2>Почему школам непременно нужно 
использовать свободное программное 
 обеспечение</h2>
 
-<p><a href="http://www.stallman.org/";>Ричард Столлмен (Richard 
Stallman)</p>
+<p><a href="http://www.stallman.org/";>Ричард Столлмен (Richard 
Stallman)</a></p>
 
-<p>Среди причин того, почему все 
пользователи
-компьютеров должны настойчиво требовать 
свободное программное обеспечение,
-есть общие обоснования, применимые для 
всех пользователей.
-Свободное программное обеспечение дает 
пользователям привилегию
-управлять их собственными компьютерами. А 
компьютеры, с установленным
-проприетарным программным обеспечением 
делают то, что создатели этого 
-программного обеспечения хотят, чтобы 
было сделано, а не то, что Вы 
-требуете,
-чтобы было сделано. Свободное программное 
обеспечение не отбирает у 
-пользователей
-вольность взаимодействовать друг с 
другом, не уводя их от честной жизни. Эти
-причины верны для школ так же как и для 
любого другого пользователя 
-свободного
-программного обеспечения.</p>
-
-<p>Но говоря о школе, нужно особо выделить 
дополнительные причины
-использования свободного программного 
обеспечения применительно
-именно к школам. Это и является темой этой 
статьи. </p>
-
-<p>Во-первых, свободное программное 
обеспечение поможет сберечь
-школьные деньги. Даже в богатейших странах 
школы ограничены в денежных
-средствах. Свободное программное 
обеспечение даёт школам (наравне с
-другими пользователями) свободу 
копировать и распространять программное
-обеспечение, поэтому можно скопировать 
нужные программы на все компьютеры,
-имеющиеся в школе. В бедных странах 
применение свободного программного
-обеспечения способствует сведению на нет 
цифрового неравенства.</p>
-
-<p>Эта очевидная причина не смотря на то, 
что она важна, в какой-то
-мере поверхностна. Разработчики 
проприетарного программного обеспечения
-могут устранить эту помеху даровыми 
копиями для школ. (Осторожно!
-Школа, которая приняла такой подарок, 
вполне возможно в будущем
-будет вынуждена заплатить на обновления 
этого программного обеспечения.)
-Так что поищем более серьёзные причины.</p>
-
-<p>Школа должна приучать учеников к образу 
жизни, который будет
-полезен обществу в целом. Школа должна 
пропагандировать свободное
-программное обеспечение так же как 
переработку мусора. Если школа
-приучает ученика к свободному 
программному обеспечению, то её выпускники
-будут продолжать пользоваться свободным 
программным обеспечением. Это
-поможет обществу как целому ускользнуть 
от подавления (и обманывания)
-мегакорпорациями. Эти корпорации 
предлагают бесплатные образцы для школ
-по тем же причинам, что и табачные компании 
распространяют бесплатные
-сигареты<a name="top1" href="#1">(1)</a> (в России 
аналогом
-будет - бесплатная доза от наркоторговца) 
&mdash; вовлечь детей. Они не
-дадут скидок этим школьникам, когда они 
вырастут и закончат университет.</p>
+<p>Среди причин того, почему все 
пользователи компьютеров должны 
настойчиво 
+требовать свободное программное 
обеспечение, есть общие обоснования, 
+применимые для всех пользователей. 
Свободное программное обеспечение дает 
+пользователям привилегию управлять их 
собственными компьютерами. А 
+компьютеры, с установленным проприетарным 
программным обеспечением делают 
+то, что создатели этого программного 
обеспечения хотят, чтобы было сделано, 
+а не то, что Вы требуете, чтобы было 
сделано. Свободное программное 
+обеспечение не отбирает у пользователей 
вольность взаимодействовать друг с 
+другом, не уводя их от честной жизни. Эти 
причины верны для школ так же как 
+и для любого другого пользователя 
свободного программного обеспечения.</p>
+
+<p>Но говоря о школе, нужно особо выделить 
дополнительные причины использования 
+свободного программного обеспечения 
применительно именно к школам. Это и 
+является темой этой статьи. </p>
+
+<p>Во-первых, свободное программное 
обеспечение поможет сберечь школьные 
+деньги. Даже в богатейших странах школы 
ограничены в денежных средствах. 
+Свободное программное обеспечение даёт 
школам (наравне с другими 
+пользователями) свободу копировать и 
распространять программное обеспечение, 
+поэтому можно скопировать нужные 
программы на все компьютеры, имеющиеся в 
+школе. В бедных странах применение 
свободного программного обеспечения 
+способствует сведению на нет цифрового 
неравенства.</p>
+
+<p>Эта очевидная причина не смотря на то, 
что она важна, в какой-то мере 
+поверхностна. Разработчики 
проприетарного программного обеспечения 
могут 
+устранить эту помеху даровыми копиями для 
школ. (Осторожно! Школа, которая 
+приняла такой подарок, вполне возможно в 
будущем будет вынуждена заплатить 
+на обновления этого программного 
обеспечения.) Так что поищем более 
+серьёзные причины.</p>
+
+<p>Школа должна приучать учеников к образу 
жизни, который будет полезен 
+обществу в целом. Школа должна 
пропагандировать свободное программное 
+обеспечение так же как переработку мусора. 
 Если школа приучает ученика к 
+свободному программному обеспечению, то 
её выпускники будут продолжать 
+пользоваться свободным программным 
обеспечением. Это поможет обществу как 
+целому ускользнуть от подавления (и 
обманывания) мегакорпорациями. Эти 
+корпорации предлагают бесплатные образцы 
для школ по тем же причинам, что и 
+табачные компании распространяют 
бесплатные сигареты<a name="top1" 
+href="#1">(1)</a> (в России аналогом будет - 
бесплатная доза от 
+наркоторговца) &mdash; вовлечь детей. Они не 
дадут скидок этим школьникам, 
+когда они вырастут и закончат 
университет.</p>
 
 <p>Свободное программное обеспечение даёт 
возможность учащимся узнать как
-программы работают. Взрослея, часть детей 
захочет узнать всё известное
-про их компьютеры и программы на них. Это 
тот возраст, когда
-человеку, который хочет стать искусным 
программистом, следует
-изучить всё это. Для того, чтобы научиться 
писать программное
-обеспечение качественно, учащимся надо 
прочесть горы исходных кодов, и
-написать большое количество своего кода. 
Таким детям необходимо читать
-и понимать настоящие программы, которые 
реально используются людьми.
-И дети с большим интересом будут читать 
код программ, которые они сами
-используют ежедневно.</p>
+программы работают. Взрослея, часть детей 
захочет узнать всё известное про 
+их компьютеры и программы на них. Это тот 
возраст, когда человеку, который 
+хочет стать искусным программистом, 
следует изучить всё это. Для того, 
+чтобы научиться писать программное 
обеспечение качественно, учащимся надо 
+прочесть горы исходных кодов, и написать 
большое количество своего кода. 
+Таким детям необходимо читать и понимать 
настоящие программы, которые 
+реально используются людьми. И дети с 
большим интересом будут читать код 
+программ, которые они сами используют 
ежедневно.</p>
 
 <p>Проприетарное программное обеспечение 
отвергает их жажду знаний, говоря:
 &ldquo;Знание, которое вы жаждите, &mdash; это 
секрет! Изучать не
@@ -73,40 +67,35 @@
 каждого, кто тянется к знаниям. Сообщество 
свободного программного
 обеспечения отвергает &ldquo;тех
нологическое духовенство&rdquo;, которое
 держит обычный народ в невежестве 
относительно того как технологии
-работают. Мы поощряем учащихся любого 
возраста и положения читать
-исходный код и изучить его на столько, на 
сколько они его хотят
-понять. Школы, которые используют 
свободное программное обеспечение,
-получат в подарок программирующих 
студентов.</p>
-
-<p>Следующая причина использовать 
свободное программное обеспечение -
-даже более серьезная. Мы рассчитываем, что 
школы учат детей основным
-фактам и полезным навыкам, но это не вся их 
работа. Наиболее коренная
-миссия школ - это учить людей быть хорошими 
гражданами и хорошими
-соседями - сотрудничать с теми, кто 
нуждается в их помощи. В сфере
-компьютеров это означает учить их делится 
программным обеспечением.
-В начальной школе учителя должны говорить 
своим ученикам:
-&ldquo;если ты принес программу в школу, то ты 
обязан поделиться ею с
-другими детьми&rdquo;. Конечно, школа сама 
должна практиковать то,
-что она проповедует: все программное 
обеспечение, установленный в
-школе, должно быть доступно учащимся для 
копирования, использования
-дома, и дальнейшего распространения.</p>
+работают. Мы поощряем учащихся любого 
возраста и положения читать исходный 
+код и изучить его на столько, на сколько 
они его хотят понять. Школы, 
+которые используют свободное программное 
обеспечение, получат в подарок 
+программирующих студентов.</p>
+
+<p>Следующая причина использовать 
свободное программное обеспечение - даже 
+более серьезная. Мы рассчитываем, что 
школы учат детей основным фактам и 
+полезным навыкам, но это не вся их работа. 
Наиболее коренная миссия школ - 
+это учить людей быть хорошими гражданами и 
хорошими соседями - сотрудничать 
+с теми, кто нуждается в их помощи. В сфере 
компьютеров это означает учить 
+их делится программным обеспечением. В 
начальной школе учителя должны 
+говорить своим ученикам: &ldquo;если ты 
принес программу в школу, то ты 
+обязан поделиться ею с другими детьми&rdquo;. 
Конечно, школа сама должна 
+практиковать то, что она проповедует: все 
программное обеспечение, 
+установленный в школе, должно быть 
доступно учащимся для копирования, 
+использования дома, и дальнейшего 
распространения.</p>
 
-<p>Приучение учащихся использовать 
свободное программное обеспечение,
-и участвовать в сообщество свободного 
программного обеспечения &mdash; это
+<p>Приучение учащихся использовать 
свободное программное обеспечение, и 
+участвовать в сообщество свободного 
программного обеспечения &mdash; это 
 уроки гражданственности. Эти уроки также 
приучают учащихся к модели
 поведения служения обществу, а не модели 
поведения олигархов. Учебные
 учреждения всех уровней должны 
использовать свободное программное
 обеспечение.</p>
 
 <ol>
-<li><cite><a name="1" href="#top1">(1)</a>
-Табачная компания &ldquo;RJ Reynolds&rdquo; была 
оштрафована
-на 15 миллионов долларов в 2002 году за 
распространение бесплатных
-сигарет на мероприятиях, посещаемые 
детьми.
-(<a 
-href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>
-http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>)
-</cite></li>
+<li><cite><a name="1" href="#top1">(1)</a>Табачная компания 
&ldquo;RJ 
+Reynolds&rdquo; была оштрафована на 15 миллионов 
долларов в 2002 году за 
+распространение бесплатных сигарет на 
мероприятиях, посещаемые детьми. (<a 
+href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>)</cite></li>
 </ol>
 
 
@@ -118,37 +107,36 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Пожалуйста, присылайте вопросы о FSF и GNU по 
электронной почте на
-адрес <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Или свяжитесь с FSF <a href="/contact/">другим 
способом</a>.
-<br />
-Пожалуйста, присылайте нерабочие ссылки и 
другие предложения на
-<a 
+Пожалуйста, присылайте вопросы о FSF и GNU по 
электронной почте на адрес <a 
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Или 
свяжитесь с FSF <a 
+href="/contact/">другим способом</a>. <br /> 
Пожалуйста, присылайте 
+нерабочие ссылки и другие предложения на <a 
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Получить информацию об организации 
процессов перевода и о том
-как предложить ваши переводы статей вы 
можете на страницах
-<a href="/server/standards/README.translations.html">
-документации по переводам</a>.
+Получить информацию об организации 
процессов перевода и о том как предложить 
+ваши переводы статей вы можете на 
страницах <a 
+href="/server/standards/README.translations.html">документации 
по 
+переводам</a>.
 </p>
 
 <p>
 Copyright &copy; 2003 Richard Stallman
 <br />
-Разрешается дословное копирование и 
распространение этой статьи целиком
-на любом носителе, без каких-либо 
гонораров, при условии
-сохранения этого замечания.
+Разрешается дословное копирование и 
распространение этой статьи целиком на 
+любом носителе, без каких-либо гонораров, 
при условии сохранения этого 
+замечания.
 </p>
 
 
-<div class="translators-credits">Перевод: Анна Фарг 
<address@hidden>, 2007г.</div>
+<div class="translators-credits">Перевод: Анна Фарг <a 
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2007г.</div>
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Обновлено
 
-$Date: 2008/03/28 20:25:09 $
+$Date: 2008/03/29 20:25:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/home.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/po/home.bg.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- po/home.bg.po    20 Mar 2008 20:25:32 -0000   1.22
+++ po/home.bg.po    29 Mar 2008 20:25:18 -0000   1.23
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.shtml\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-14 23:41+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -452,17 +452,19 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:228
+#, fuzzy
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
 "html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU package:</a> <a href=\"/"
-"software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
+"software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, "
+"<a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
 msgstr ""
 "<strong>Дългосрочен принос:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
 "html#unmaint\">Поемете разработката на 
неподдържан пакет на GNU:</a> <a href="
 "\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
-#: ../../po/home.proto:233
+#: ../../po/home.proto:234
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
 "html#gnustep\">Please contribute</a> as a user and developer to <a href="
@@ -475,7 +477,7 @@
 "инфраструктура за разработка на 
приложения."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#: ../../po/home.proto:237
+#: ../../po/home.proto:238
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
 "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/priorities."
@@ -490,18 +492,18 @@
 "www.gnu.org."
 
 # type: Content of: <div><div><p>
-#: ../../po/home.proto:246
+#: ../../po/home.proto:247
 msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Други 
действия</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
-#: ../../po/home.proto:259
+#: ../../po/home.proto:260
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../po/home.proto:273
+#: ../../po/home.proto:274
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</"
@@ -512,7 +514,7 @@
 "софтуер</a> (Free Software Foundation, Inc.)"
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../po/home.proto:277
+#: ../../po/home.proto:278
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
@@ -524,7 +526,7 @@
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
-#: ../../po/home.proto:284
+#: ../../po/home.proto:285
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "<b>Превод:</b> Явор Доганов <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
@@ -532,12 +534,12 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
-#: ../../po/home.proto:285
+#: ../../po/home.proto:286
 msgid "Last Updated:"
 msgstr "Последно обновяване:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../po/home.proto:296
+#: ../../po/home.proto:297
 msgid ""
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
 "this page"

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- po/home.pl.po    20 Mar 2008 20:25:32 -0000   1.14
+++ po/home.pl.po    29 Mar 2008 20:25:18 -0000   1.15
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.shtml\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-09 22:25+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bogusian <address@hidden>\n"
@@ -349,11 +349,12 @@
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
 "html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU package:</a> <a href=\"/"
-"software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
+"software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, "
+"<a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
-#: ../../po/home.proto:233
+#: ../../po/home.proto:234
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
 "html#gnustep\">Please contribute</a> as a user and developer to <a href="
@@ -362,7 +363,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#: ../../po/home.proto:237
+#: ../../po/home.proto:238
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
 "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/priorities."
@@ -372,18 +373,18 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><div><p>
-#: ../../po/home.proto:246
+#: ../../po/home.proto:247
 msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
-#: ../../po/home.proto:259
+#: ../../po/home.proto:260
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../po/home.proto:273
+#: ../../po/home.proto:274
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</"
@@ -391,7 +392,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../po/home.proto:277
+#: ../../po/home.proto:278
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
@@ -400,18 +401,18 @@
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
-#: ../../po/home.proto:284
+#: ../../po/home.proto:285
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
-#: ../../po/home.proto:285
+#: ../../po/home.proto:286
 msgid "Last Updated:"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../po/home.proto:296
+#: ../../po/home.proto:297
 msgid ""
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
 "this page"

Index: po/home.pot
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/po/home.pot,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- po/home.pot 20 Mar 2008 20:25:32 -0000   1.13
+++ po/home.pot 29 Mar 2008 20:25:18 -0000   1.14
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -361,11 +361,12 @@
 "<strong>Long-term contribution:</strong> <a "
 "href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU "
 "package:</a> <a href=\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a "
+"href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, <a "
 "href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#: ../../po/home.proto:233
+#: ../../po/home.proto:234
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> <a "
 "href=\"/server/takeaction.html#gnustep\">Please contribute</a> as a user and "
@@ -374,7 +375,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#: ../../po/home.proto:237
+#: ../../po/home.proto:238
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
 "essays into your native <a "
@@ -385,18 +386,18 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#: ../../po/home.proto:246
+#: ../../po/home.proto:247
 msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
-#: ../../po/home.proto:259
+#: ../../po/home.proto:260
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../po/home.proto:273
+#: ../../po/home.proto:274
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
@@ -404,7 +405,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../po/home.proto:277
+#: ../../po/home.proto:278
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
@@ -413,18 +414,18 @@
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
-#: ../../po/home.proto:284
+#: ../../po/home.proto:285
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 
 #. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../po/home.proto:285
+#: ../../po/home.proto:286
 msgid "Last Updated:"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../po/home.proto:296
+#: ../../po/home.proto:297
 msgid ""
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
 "this page"

Index: po/home.ru.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/po/home.ru.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- po/home.ru.po    28 Mar 2008 13:39:46 -0000   1.4
+++ po/home.ru.po    29 Mar 2008 20:25:18 -0000   1.5
@@ -6,13 +6,13 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.shtml\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-28 19:36+0600\n"
 "Last-Translator: Anatoly A. Kazantsev <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Russian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8-bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #: ../../po/home.proto:4
@@ -55,11 +55,12 @@
 #: ../../po/home.proto:13
 msgid ""
 "<small><a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> | <a "
-"href=\"http://www.fsfeurope.org\";>FSF Europe</a> | <a "
-"href=\"http://www.fsfla.org/\";>FSF Latin America</a> | <a "
-"href=\"http://fsf.org.in/\";>FSF India</a></small>"
+"href=\"http://www.fsfeurope.org\";>FSF Europe</a> | <a href=\"http://www.";
+"fsfla.org/\">FSF Latin America</a> | <a href=\"http://fsf.org.in/\";>FSF "
+"India</a></small>"
 msgstr ""
-"<small><a href=\"http://www.fsf.org/\";>Фонд свободного 
программного обеспечения</a> |\n"
+"<small><a href=\"http://www.fsf.org/\";>Фонд свободного 
программного "
+"обеспечения</a> |\n"
 "<a href=\"http://www.fsfeurope.org\";>FSF Европы</a> |\n"
 "<a href=\"http://www.fsfla.org/\";>FSF Латинской Америки</a> 
|\n"
 "<a href=\"http://fsf.org.in/\";>FSF Индии</a></small>"
@@ -67,8 +68,8 @@
 # type: Content of: <p>
 #: ../../po/home.proto:15
 msgid ""
-"<strong>Welcome to the GNU Operating System &mdash; GNU is free "
-"software.</strong>"
+"<strong>Welcome to the GNU Operating System &mdash; GNU is free software.</"
+"strong>"
 msgstr ""
 "<strong>Добро пожаловать на сайт 
операционной системы GNU &mdash;\n"
 "GNU является свободным программным 
обеспечением.</strong>"
@@ -87,7 +88,8 @@
 msgstr ""
 "Проект GNU организован в 1984 году для 
разработки завершённой UNIX-подобной\n"
 "операционной системы, которая является\n"
-"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">свободным 
программным обеспечением</a>:\n"
+"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">свободным 
программным обеспечением</"
+"a>:\n"
 "операционной системы GNU."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
@@ -95,8 +97,8 @@
 msgid ""
 "GNU's kernel wasn't finished, so GNU is used with the kernel Linux. The "
 "combination of GNU and Linux is the GNU/Linux operating system, now used by "
-"millions. (Sometimes this combination is incorrectly called <a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux</a>.)"
+"millions. (Sometimes this combination is incorrectly called <a href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">Linux</a>.)"
 msgstr ""
 "Разработка ядра операционной системы GNU 
еще не окончена, поэтому\n"
 "сейчас используется ядро Linux. Комбинацией 
системы GNU и ядра Linux\n"
@@ -108,10 +110,9 @@
 #: ../../po/home.proto:34
 msgid ""
 "There are many variants or &ldquo;distributions&rdquo; of GNU/Linux. We "
-"recommend the <a "
-"href=\"/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions\">GNU/Linux "
-"distributions</a> that are 100% free software; in other words, entirely "
-"freedom-respecting."
+"recommend the <a href=\"/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions\">GNU/"
+"Linux distributions</a> that are 100% free software; in other words, "
+"entirely freedom-respecting."
 msgstr ""
 "Сейчас существует большое множество 
вариантов и дистрибутивов\n"
 "операционной системы GNU/Linux. Мы 
рекомендуем\n"
@@ -179,8 +180,7 @@
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:70
 msgid ""
-"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom "
-"2)."
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
 msgstr ""
 "Свободно распространять копии; этим вы 
поможете, тем кто\n"
 "интересуется свободным программным 
обеспечением (свобода 2)."
@@ -204,11 +204,11 @@
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #: ../../po/home.proto:80
 msgid ""
-"The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr "
-"title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) is the principal "
-"organizational sponsor of the GNU Project. The <abbr>FSF</abbr> receives "
-"very little funding from corporations or grant-making foundations but relies "
-"on support from individuals like you."
+"The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr title="
+"\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) is the principal organizational "
+"sponsor of the GNU Project. The <abbr>FSF</abbr> receives very little "
+"funding from corporations or grant-making foundations but relies on support "
+"from individuals like you."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org\";>Фонд свободного 
программного обеспечения</a>\n"
 "(Free Software Foundation - <abbr title=\"Фонд свободного 
программного\n"
@@ -220,22 +220,24 @@
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #: ../../po/home.proto:88
 msgid ""
-"Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a "
-"href=\"http://member.fsf.org/\";>becoming an associate member</a>, <a "
-"href=\"http://order.fsf.org/\";>buying manuals and gear</a> or by <a "
-"href=\"http://donate.fsf.org/\";>donating money</a>. If you use Free "
-"Software in your business, you can also consider <a "
-"href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate patronage</a> or <a "
-"href=\"http://www.gnu.org/order/\";>a deluxe distribution of GNU software</a> "
-"as a way to support the <abbr>FSF</abbr>."
+"Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.fsf.";
+"org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.org/";
+"\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+"\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you can "
+"also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate patronage</a> or "
+"<a href=\"http://www.gnu.org/order/\";>a deluxe distribution of GNU software</"
+"a> as a way to support the <abbr>FSF</abbr>."
 msgstr ""
 "Пожалуйта, подумайте о помощи <abbr>FSF</abbr>:\n"
 "<a href=\"http://member.fsf.org/\";>станьте членом 
фонда</a>,\n"
-"<a href=\"http://order.fsf.org/\";>приобретите 
руководства и различную атрибутику</a>\n"
+"<a href=\"http://order.fsf.org/\";>приобретите 
руководства и различную "
+"атрибутику</a>\n"
 "или\n"
-"<a href=\"http://donate.fsf.org/\";>пожертвуйте деньги</a>. 
Если вы используете\n"
+"<a href=\"http://donate.fsf.org/\";>пожертвуйте деньги</a>. 
Если вы "
+"используете\n"
 "свободное программное обеспечение в 
вашем бизнесе вы можете стать\n"
-"<a href=\"http://patron.fsf.org/\";>корпоративным 
покровителем</a> или приобрести\n"
+"<a href=\"http://patron.fsf.org/\";>корпоративным 
покровителем</a> или "
+"приобрести\n"
 "<a href=\"http://www.gnu.org/order/\";>полный комплект 
программного\n"
 "обеспечения GNU</a>."
 
@@ -246,23 +248,28 @@
 "protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and "
 "redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software "
 "users. We support the <a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">freedoms "
-"of speech, press, and association</a> on the Internet, <a "
-"href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>the right to use encryption software "
-"for private communication</a>, and the <a "
-"href=\"/philosophy/protecting.html\">right to write software</a> unimpeded "
-"by private monopolies. You can also learn more about these issues in the "
-"book <a href=\"/doc/book13.html\">Free Software, Free Society</a>."
+"of speech, press, and association</a> on the Internet, <a href=\"http://www.";
+"eff.org/privnow/\">the right to use encryption software for private "
+"communication</a>, and the <a href=\"/philosophy/protecting.html\">right to "
+"write software</a> unimpeded by private monopolies. You can also learn more "
+"about these issues in the book <a href=\"/doc/book13.html\">Free Software, "
+"Free Society</a>."
 msgstr ""
 "Проект GNU поддерживает миссию <abbr>FSF</abbr> по 
сохранению,\n"
-"защите и продвижению свободы 
использования, изучения, копирования, 
изменения и\n"
-"распространения компьютерного 
программного обеспечения, а также по 
защите прав\n"
+"защите и продвижению свободы 
использования, изучения, копирования, 
изменения "
+"и\n"
+"распространения компьютерного 
программного обеспечения, а также по 
защите "
+"прав\n"
 "пользователей свободного программного 
обеспечения. Мы поддерживаем\n"
-"<a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">свободу слова, 
печати и общения</a> в\n"
+"<a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">свободу слова, 
печати и общения</"
+"a> в\n"
 "интернете,\n"
-"<a href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>право использования 
криптографического\n"
+"<a href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>право использования 
"
+"криптографического\n"
 "программного обеспечения для личного 
общения</a> и\n"
 "<a href=\"/philosophy/protecting.html\">право создания 
программного\n"
-"обеспечения</a> без препятствий со стороны 
частных монополий. Дополнительную\n"
+"обеспечения</a> без препятствий со стороны 
частных монополий. "
+"Дополнительную\n"
 "информацию по этой теме вы можете найти в 
книге\n"
 "<a href=\"/doc/book13.html\">Free Software, Free Society</a>."
 
@@ -308,8 +315,8 @@
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:139
 msgid ""
-"<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Our project hosting server, "
-"savannah.gnu.org</a>"
+"<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Our project hosting server, savannah."
+"gnu.org</a>"
 msgstr "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Хостинг-сервер 
нашего проекта</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
@@ -322,11 +329,12 @@
 msgid ""
 "Other areas of the GNU web site: <a href=\"/manual/manual.html\">Software "
 "documentation</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html\">Graphics and art</a>, "
-"<a href=\"/fun/fun.html\">Fun</a>, <a "
-"href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">ThankGNUs</a>."
+"<a href=\"/fun/fun.html\">Fun</a>, <a href=\"/thankgnus/thankgnus.html"
+"\">ThankGNUs</a>."
 msgstr ""
 "Смотрите также:\n"
-"<a href=\"/manual/manual.html\">документация на 
программное обеспечение</a>,\n"
+"<a href=\"/manual/manual.html\">документация на 
программное обеспечение</"
+"a>,\n"
 "<a href=\"/graphics/graphics.html\">искусство и 
графика</a>,\n"
 "<a href=\"/fun/fun.html\">юмор</a>,\n"
 "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">благодарности 
проекта GNU</a>."
@@ -355,9 +363,8 @@
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:188
 msgid ""
-"<strong>License drafting:</strong> <a "
-"href=\"/server/takeaction.html#licenses\">Participate</a> in the drafting of "
-"the GFDL and GSFDL."
+"<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#licenses"
+"\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
 msgstr ""
 "<strong>Написание лицензий:</strong>\n"
 "<a href=\"/server/takeaction.html#licenses\">Участвуйте</a>\n"
@@ -380,43 +387,45 @@
 "Heretic and Hexen."
 msgstr ""
 "<strong>По всему миру:</strong>\n"
-"<a href=\"/server/takeaction.html#doom\">Подпишите прошение 
сообщества \"Doom\"</a>\n"
+"<a href=\"/server/takeaction.html#doom\">Подпишите прошение 
сообщества \"Doom"
+"\"</a>\n"
 "об открытии исходных кодов игр \"Heretic\" и 
\"Hexen\"."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:196
 msgid ""
-"<strong>Priority projects:</strong> <a "
-"href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>Contribute</a> to these "
-"projects we are emphasizing: <a "
-"href=\"http://dri.freedesktop.org/wiki/\";>Free software 3D video "
-"drivers</a>, <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html\";>Free "
-"BIOS</a>, <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnash\";>Gnash</a> (GNU Flash "
-"Player), <a href=\"/software/dotgnu/\">DotGNU</a> (free software replacement "
-"for .NET), <a href=\"http://gnupdf.org\";>GNU PDF</a>, <a "
-"href=\"http://xiph.org/\";>Xiph.org and free Internet protocols</a>, <a "
-"href=\"http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html\";>reversible debugging "
-"for GDB</a>."
+"<strong>Priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
+"priority.html\">Contribute</a> to these projects we are emphasizing: <a href="
+"\"http://dri.freedesktop.org/wiki/\";>Free software 3D video drivers</a>, <a "
+"href=\"http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html\";>Free BIOS</a>, <a href="
+"\"http://www.gnu.org/software/gnash\";>Gnash</a> (GNU Flash Player), <a href="
+"\"/software/dotgnu/\">DotGNU</a> (free software replacement for .NET), <a "
+"href=\"http://gnupdf.org\";>GNU PDF</a>, <a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph."
+"org and free Internet protocols</a>, <a href=\"http://sourceware.org/gdb/";
+"news/reversible.html\">reversible debugging for GDB</a>."
 msgstr ""
 "<strong>Приоритетные проекты:</strong>\n"
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>Помогите</a>\n"
 "следующим важным проектам:\n"
-"<a href=\"http://dri.freedesktop.org/wiki/\";>свободные 
драйверы для 3D-видеокарт</a>,\n"
+"<a href=\"http://dri.freedesktop.org/wiki/\";>свободные 
драйверы для 3D-"
+"видеокарт</a>,\n"
 "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html\";>cвободный 
BIOS</a>,\n"
 "<a href=\"http://www.gnu.org/software/gnash\";>Gnash</a>\n"
 "(<acronym>GNU</acronym> Flash Player),\n"
-"<a href=\"/software/dotgnu/\">DotGNU</a> (свободная 
альтернатива платформе .NET),\n"
+"<a href=\"/software/dotgnu/\">DotGNU</a> (свободная 
альтернатива платформе ."
+"NET),\n"
 "<a href=\"http://gnupdf.org\";>GNU PDF</a>,\n"
-"<a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph.org и свободные 
протоколы в интернете</a>,\n"
-"<a 
href=\"http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html\";>реверсивная 
отладка\n"
+"<a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph.org и свободные 
протоколы в интернете</"
+"a>,\n"
+"<a 
href=\"http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html\";>реверсивная "
+"отладка\n"
 "в GDB</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:209
 msgid ""
-"<strong>US citizens:</strong> <a "
-"href=\"/server/takeaction.html#music-sharing\"> Sign EFF's petition</a> in "
-"favor of music sharing."
+"<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#music-sharing"
+"\"> Sign EFF's petition</a> in favor of music sharing."
 msgstr ""
 "<strong>Гражданам США:</strong>\n"
 "<a href=\"/server/takeaction.html#music-sharing\">Подпишите 
петицию EFF</a>\n"
@@ -425,20 +434,19 @@
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:212
 msgid ""
-"<strong>US citizens:</strong> <a "
-"href=\"/server/takeaction.html#broadcast\">Support Public Knowledge against "
-"the \"broadcast flag\"</a>"
+"<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#broadcast"
+"\">Support Public Knowledge against the \"broadcast flag\"</a>"
 msgstr ""
 "<strong>Гражданам США:</strong>\n"
-"<a href=\"/server/takeaction.html#broadcast\">Поддержите 
\"Общественное знание\"\n"
+"<a href=\"/server/takeaction.html#broadcast\">Поддержите 
\"Общественное "
+"знание\"\n"
 "против \"broadcast flag\"</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:215
 msgid ""
-"<strong>Worldwide:</strong> <a "
-"href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO to change its name "
-"and mission</a>."
+"<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
+"\">Call on WIPO to change its name and mission</a>."
 msgstr ""
 "<strong>По всему миру:</strong>\n"
 "<a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Поддержите 
просьбу к\n"
@@ -458,9 +466,9 @@
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:222
 msgid ""
-"<strong>Fight against software patents:</strong> <a "
-"href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>in the USA</a>, <a "
-"href=\"/server/takeaction.html#swpat\">in Europe</a>."
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">in the USA</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">in Europe</a>."
 msgstr ""
 "<strong>Боритесь против патентов на 
программное обеспечение:</strong>\n"
 "<a href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>в США</a>,\n"
@@ -469,9 +477,8 @@
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:225
 msgid ""
-"<strong>US citizens:</strong> <a "
-"href=\"/server/takeaction.html#antidmca\">Sign petitions against software "
-"patents and the DMCA</a>."
+"<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+"\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
 msgstr ""
 "<strong>Гражданам США:</strong>\n"
 "<a href=\"/server/takeaction.html#antidmca\">Подпишите 
петиции против\n"
@@ -479,11 +486,12 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #: ../../po/home.proto:228
+#, fuzzy
 msgid ""
-"<strong>Long-term contribution:</strong> <a "
-"href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU "
-"package:</a> <a href=\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a "
-"href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
+"<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU package:</a> <a href=\"/"
+"software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, "
+"<a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
 msgstr ""
 "<strong>Долгосрочное содействие:</strong>\n"
 "<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Требуются 
руководители\n"
@@ -492,60 +500,61 @@
 "<a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#: ../../po/home.proto:233
+#: ../../po/home.proto:234
 msgid ""
-"<strong>Long-term contribution:</strong> <a "
-"href=\"/server/takeaction.html#gnustep\">Please contribute</a> as a user and "
-"developer to <a href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, a free "
-"object-oriented framework for application development."
+"<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+"html#gnustep\">Please contribute</a> as a user and developer to <a href="
+"\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, a free object-oriented framework for "
+"application development."
 msgstr ""
 "<strong>Долгосрочное содействие:</strong>\n"
-"<a href=\"/server/takeaction.html#gnustep\">Пожалуйста, 
помогите</a> проекту\n"
+"<a href=\"/server/takeaction.html#gnustep\">Пожалуйста, 
помогите</a> "
+"проекту\n"
 "свободного объектно-ориентированного 
фреймворка для разработки приложений -\n"
 "<a href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#: ../../po/home.proto:237
+#: ../../po/home.proto:238
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
-"essays into your native <a "
-"href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Languages\"> "
-"language</a> or <a "
-"href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become a "
-"coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
+"essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/priorities."
+"html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/translations/"
+"priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a www.gnu.org "
+"translation team."
 msgstr ""
 "<strong>Долгосрочное содействие:</strong>\n"
 "Необходима помощь в переводе статей сайта 
gnu.org на\n"
 "ваш родной\n"
-"<a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Languages\">язык</a>.\n"
+"<a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Languages\">язык</"
+"a>.\n"
 "Так же необходимы координаторы команд по 
переводам сайта www.gnu.org\n"
 "для\n"
 "<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\">\n"
 "некоторых языков</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#: ../../po/home.proto:246
+#: ../../po/home.proto:247
 msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
 msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Остальные 
пункты</a>"
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
-#: ../../po/home.proto:259
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#: ../../po/home.proto:260
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../po/home.proto:273
+#: ../../po/home.proto:274
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
-"Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</"
+"a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 2004, 2005, 2006, 2007, 2008\n"
 "<a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../po/home.proto:277
+#: ../../po/home.proto:278
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
@@ -555,20 +564,20 @@
 "по всему миру, без каких-либо гонораров, на 
любом носителе,\n"
 "при условии сохранения этого замечания."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
-#: ../../po/home.proto:284
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#: ../../po/home.proto:285
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr " "
 
-#. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../po/home.proto:285
+#. timestamp start 
+#: ../../po/home.proto:286
 msgid "Last Updated:"
 msgstr "Обновлено:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../po/home.proto:296
+#: ../../po/home.proto:297
 msgid ""
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
 "this page"

Index: po/home.zh-cn.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/po/home.zh-cn.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- po/home.zh-cn.po  20 Mar 2008 20:25:32 -0000   1.14
+++ po/home.zh-cn.po  29 Mar 2008 20:25:18 -0000   1.15
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.shtml\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-09 22:27+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bogusian <address@hidden>\n"
@@ -349,11 +349,12 @@
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
 "html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU package:</a> <a href=\"/"
-"software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
+"software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, "
+"<a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
-#: ../../po/home.proto:233
+#: ../../po/home.proto:234
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
 "html#gnustep\">Please contribute</a> as a user and developer to <a href="
@@ -362,7 +363,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#: ../../po/home.proto:237
+#: ../../po/home.proto:238
 msgid ""
 "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
 "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/priorities."
@@ -372,18 +373,18 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><div><p>
-#: ../../po/home.proto:246
+#: ../../po/home.proto:247
 msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
-#: ../../po/home.proto:259
+#: ../../po/home.proto:260
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../po/home.proto:273
+#: ../../po/home.proto:274
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</"
@@ -391,7 +392,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../po/home.proto:277
+#: ../../po/home.proto:278
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
@@ -400,18 +401,18 @@
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
-#: ../../po/home.proto:284
+#: ../../po/home.proto:285
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
-#: ../../po/home.proto:285
+#: ../../po/home.proto:286
 msgid "Last Updated:"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../po/home.proto:296
+#: ../../po/home.proto:297
 msgid ""
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
 "this page"

Index: server/banner.ru.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/server/banner.ru.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- server/banner.ru.html    20 Mar 2008 20:25:33 -0000   1.2
+++ server/banner.ru.html    29 Mar 2008 20:25:18 -0000   1.3
@@ -51,7 +51,7 @@
    <div id="navigation">
     <div class="inner">
     <ul>
-     <li id="tabMenu"><a 
href="/">Домашняя&nbsp;страница</a></li>
+     <li id="tabMenu"><a 
href="/home.ru.html">Домашняя&nbsp;страница</a></li>
      <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/gnu.html">О&nbsp;GNU</a></li>
      <li id="tabSoftware"><a 
href="/software/software.html">Программное&nbsp;обеспечение</a></li>
      <li id="tabPhilosophy"><a 
href="/philosophy/philosophy.html">Философия</a></li>

Index: server/takeaction.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/server/takeaction.bg.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- server/takeaction.bg.html  11 Mar 2008 12:48:11 -0000   1.6
+++ server/takeaction.bg.html  29 Mar 2008 20:25:19 -0000   1.7
@@ -111,8 +111,10 @@
 </dl>
 
 <dl>
-<dt><a id="unmaint"><b>Поемете разработката на 
неподдържан пакет на GNU:</b></a> 
-<a href="/software/ddd/">ddd</a>, <a href="/software/mifluz">mifluz</a>.
+<dt><a id="unmaint"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a 
+href="/software/ddd/">ddd</a>, <a 
+href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a 
+href="/software/mifluz/">mifluz</a>.
 </dt>
 <dd>
 Вижте уеб-страниците на пакета за 
конкретна информация и <a 
@@ -229,7 +231,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/11 12:48:11 $
+$Date: 2008/03/29 20:25:19 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/takeaction.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/server/po/takeaction.bg.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- server/po/takeaction.bg.po 11 Mar 2008 12:48:11 -0000   1.7
+++ server/po/takeaction.bg.po 29 Mar 2008 20:25:19 -0000   1.8
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: takeaction.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-11 14:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-10 22:53+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -216,16 +216,18 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #: ../../server/po/takeaction.proto:121
+#, fuzzy
 msgid ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a href="
-"\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
+"\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</"
+"a>, <a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
 msgstr ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Поемете разработката на 
неподдържан пакет на GNU:</b></"
 "a> <a href=\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/mifluz\">mifluz</"
 "a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:126
+#: ../../server/po/takeaction.proto:127
 msgid ""
 "See the package web pages for specific information, and <a href=\"/help/"
 "evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU packages and "
@@ -243,13 +245,13 @@
 "\">списъка със задачи на GNU</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:138
+#: ../../server/po/takeaction.proto:139
 msgid "<a id=\"directory\"><b>Enhance the Free Software Directory:</b></a>"
 msgstr ""
 "<a id=\"directory\"><b>Разширявайте указателя на 
свободен софтуер:</b></a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:140
+#: ../../server/po/takeaction.proto:141
 msgid ""
 "We would like your suggestions for free software packages to add to the <a "
 "href=\"/directory\">Free Software Directory</a>. Please look up your "
@@ -268,7 +270,7 @@
 "\">напишете чернова за запис</a>, с която да 
започнем."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:153
+#: ../../server/po/takeaction.proto:154
 msgid "<a id=\"antidmca\"><b>Petitions to Sign:</b></a>"
 msgstr "<a id=\"antidmca\"><b>Петиции за 
подписване:</b></a>"
 
@@ -284,7 +286,7 @@
 #. http://www.digitalspeech.org</a> and help resist the media
 #. companies' campaign to impose restrictions on what your computer
 #. can do.
-#: ../../server/po/takeaction.proto:155
+#: ../../server/po/takeaction.proto:156
 msgid ""
 "Please sign <em>both</em> the <a href=\"http://www.petitiononline.com/pasp01/";
 "petition.html\"> Petition Against Software Patents</a> and the <a href="
@@ -297,12 +299,12 @@
 "(DMCA)</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:169
+#: ../../server/po/takeaction.proto:170
 msgid "You can help the GNU Project, visit these links."
 msgstr "Може да помогнете на проекта GNU, 
посетете следните връзки:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:171
+#: ../../server/po/takeaction.proto:172
 msgid ""
 "For Development free software and documents click <a href=\"http://savannah.";
 "gnu.org\">here</a>. And <a href=\"/software/devel.html\">GNU Development "
@@ -313,7 +315,7 @@
 "разработка на GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:174
+#: ../../server/po/takeaction.proto:175
 msgid ""
 "If you need help for development, visit <a href=\"/help/gethelp.html\">Get "
 "Help</a>"
@@ -322,7 +324,7 @@
 "\">Получаване на помощ</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:176
+#: ../../server/po/takeaction.proto:177
 msgid ""
 "Start a GNU/Linux User Group in your town or country, and send us group's "
 "name. Visit for more information <a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU "
@@ -333,12 +335,12 @@
 "groups.html\">Групи на потребители на GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:179
+#: ../../server/po/takeaction.proto:180
 msgid "Work in GNU projects."
 msgstr "Участвайте в проекти на GNU."
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:182
+#: ../../server/po/takeaction.proto:183
 msgid ""
 "Finally visit <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the GNU Project</"
 "a> for more information"
@@ -348,12 +350,12 @@
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
-#: ../../server/po/takeaction.proto:196
+#: ../../server/po/takeaction.proto:197
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:202
+#: ../../server/po/takeaction.proto:203
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
@@ -368,7 +370,7 @@
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:212
+#: ../../server/po/takeaction.proto:213
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
@@ -379,20 +381,20 @@
 "тази статия."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:219
+#: ../../server/po/takeaction.proto:220
 msgid "Copyright &copy; 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgstr ""
 "Авторски права &copy; 2004, 2005, 2006, 2007 Фондация 
за свободен софтуер"
 
 # type: Content of: <div><address>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:221
+#: ../../server/po/takeaction.proto:222
 msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
 msgstr ""
 "Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St., Fifth Floor, Boston, MA "
 "02110-1301, USA"
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:222
+#: ../../server/po/takeaction.proto:223
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
@@ -404,7 +406,7 @@
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
-#: ../../server/po/takeaction.proto:230
+#: ../../server/po/takeaction.proto:231
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "<b>Превод</b>: Явор Доганов <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
@@ -412,12 +414,12 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
-#: ../../server/po/takeaction.proto:232
+#: ../../server/po/takeaction.proto:233
 msgid "Updated:"
 msgstr "Последно обновяване:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:240
+#: ../../server/po/takeaction.proto:241
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Други преводи на тази страница"
 

Index: server/po/takeaction.pot
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/server/po/takeaction.pot,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- server/po/takeaction.pot  11 Mar 2008 12:48:11 -0000   1.4
+++ server/po/takeaction.pot  29 Mar 2008 20:25:19 -0000   1.5
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-11 14:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -165,11 +165,13 @@
 #: ../../server/po/takeaction.proto:121
 msgid ""
 "<a id=\"unmaint\"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a "
-"href=\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
+"href=\"/software/ddd/\">ddd</a>, <a "
+"href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, <a "
+"href=\"/software/mifluz/\">mifluz</a>."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:126
+#: ../../server/po/takeaction.proto:127
 msgid ""
 "See the package web pages for specific information, and <a "
 "href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU "
@@ -181,12 +183,12 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:138
+#: ../../server/po/takeaction.proto:139
 msgid "<a id=\"directory\"><b>Enhance the Free Software Directory:</b></a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:140
+#: ../../server/po/takeaction.proto:141
 msgid ""
 "We would like your suggestions for free software packages to add to the <a "
 "href=\"/directory\">Free Software Directory</a>. Please look up your "
@@ -199,7 +201,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:153
+#: ../../server/po/takeaction.proto:154
 msgid "<a id=\"antidmca\"><b>Petitions to Sign:</b></a>"
 msgstr ""
 
@@ -210,7 +212,7 @@
 #. companies' campaign to impose restrictions on what your computer
 #. can do.
 # type: Content of: <dl><dd>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:155
+#: ../../server/po/takeaction.proto:156
 msgid ""
 "Please sign <em>both</em> the <a "
 "href=\"http://www.petitiononline.com/pasp01/petition.html\";> Petition "
@@ -220,12 +222,12 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:169
+#: ../../server/po/takeaction.proto:170
 msgid "You can help the GNU Project, visit these links."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:171
+#: ../../server/po/takeaction.proto:172
 msgid ""
 "For Development free software and documents click <a "
 "href=\"http://savannah.gnu.org\";>here</a>. And <a "
@@ -233,14 +235,14 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:174
+#: ../../server/po/takeaction.proto:175
 msgid ""
 "If you need help for development, visit <a href=\"/help/gethelp.html\">Get "
 "Help</a>"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:176
+#: ../../server/po/takeaction.proto:177
 msgid ""
 "Start a GNU/Linux User Group in your town or country, and send us group's "
 "name. Visit for more information <a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU "
@@ -248,12 +250,12 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:179
+#: ../../server/po/takeaction.proto:180
 msgid "Work in GNU projects."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:182
+#: ../../server/po/takeaction.proto:183
 msgid ""
 "Finally visit <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the GNU "
 "Project</a> for more information"
@@ -261,12 +263,12 @@
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:196
+#: ../../server/po/takeaction.proto:197
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:202
+#: ../../server/po/takeaction.proto:203
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
 "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
@@ -276,7 +278,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:212
+#: ../../server/po/takeaction.proto:213
 msgid ""
 "Please see the <a "
 "href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
@@ -284,17 +286,17 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:219
+#: ../../server/po/takeaction.proto:220
 msgid "Copyright &copy; 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><address>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:221
+#: ../../server/po/takeaction.proto:222
 msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:222
+#: ../../server/po/takeaction.proto:223
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
@@ -303,17 +305,17 @@
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:230
+#: ../../server/po/takeaction.proto:231
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 
 #. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:232
+#: ../../server/po/takeaction.proto:233
 msgid "Updated:"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../server/po/takeaction.proto:240
+#: ../../server/po/takeaction.proto:241
 msgid "Translations of this page"
 msgstr ""

Index: copyleft/po/copyleft.pot
===================================================================
RCS file: copyleft/po/copyleft.pot
diff -N copyleft/po/copyleft.pot
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ copyleft/po/copyleft.pot  29 Mar 2008 20:25:17 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,258 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-29 16:25-0400\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: ENCODING"
+
+# type: Content of: <title>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:4
+msgid "What is Copyleft? - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:5
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Copyleft"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h2>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:9
+msgid "What is Copyleft?"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:12
+msgid ""
+"<em>Copyleft</em> is a general method for making a program or other work "
+"free, and requiring all modified and extended versions of the program to be "
+"free as well."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:17
+msgid ""
+"The simplest way to make a program free software is to put it in the <a "
+"href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">public domain</a>, "
+"uncopyrighted. This allows people to share the program and their "
+"improvements, if they are so minded. But it also allows uncooperative "
+"people to convert the program into <a "
+"href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary "
+"software</a>. They can make changes, many or few, and distribute the result "
+"as a proprietary product. People who receive the program in that modified "
+"form do not have the freedom that the original author gave them; the "
+"middleman has stripped it away."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:29
+msgid ""
+"In the <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU project</a>, our aim is to "
+"give <em>all</em> users the freedom to redistribute and change GNU "
+"software. If middlemen could strip off the freedom, we might have many "
+"users, but those users would not have freedom. So instead of putting GNU "
+"software in the public domain, we &ldquo;copyleft&rdquo; it. Copyleft says "
+"that anyone who redistributes the software, with or without changes, must "
+"pass along the freedom to further copy and change it. Copyleft guarantees "
+"that every user has freedom."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:39
+msgid ""
+"Copyleft also provides an <a "
+"href=\"/philosophy/pragmatic.html\">incentive</a> for other programmers to "
+"add to free software. Important free programs such as the GNU C++ compiler "
+"exist only because of this."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:46
+msgid ""
+"Copyleft also helps programmers who want to contribute <a "
+"href=\"/prep/tasks.html\">improvements</a> to <a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> get permission to do "
+"that. These programmers often work for companies or universities that would "
+"do almost anything to get more money. A programmer may want to contribute "
+"her changes to the community, but her employer may want to turn the changes "
+"into a proprietary software product."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:55
+msgid ""
+"When we explain to the employer that it is illegal to distribute the "
+"improved version except as free software, the employer usually decides to "
+"release it as free software rather than throw it away."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:60
+msgid ""
+"To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we add "
+"distribution terms, which are a legal instrument that gives everyone the "
+"rights to use, modify, and redistribute the program's code <em>or any "
+"program derived from it</em> but only if the distribution terms are "
+"unchanged. Thus, the code and the freedoms become legally inseparable."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:68
+msgid ""
+"Proprietary software developers use copyright to take away the users' "
+"freedom; we use copyright to guarantee their freedom. That's why we reverse "
+"the name, changing &ldquo;copyright&rdquo; into &ldquo;copyleft&rdquo;."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:74
+msgid ""
+"Copyleft is a general concept; there are many ways to fill in the details. "
+"In the GNU Project, the specific distribution terms that we use are "
+"contained in the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General Public License "
+"(available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/gpl.txt\">text</a>, and <a "
+"href=\"/copyleft/gpl.texi\">Texinfo</a> format). The GNU General Public "
+"License is often called the GNU GPL for short. There is also a <a "
+"href=\"/copyleft/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions</a> page about "
+"the GNU GPL. You can also read about <a "
+"href=\"/copyleft/why-assign.html\">why the FSF gets copyright assignments "
+"from contributors</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:87
+msgid ""
+"An alternate form of copyleft, the <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU "
+"Lesser General Public License (LGPL) (available in HTML</a>, <a "
+"href=\"/copyleft/lesser.txt\">text</a>, and <a "
+"href=\"/copyleft/lesser.texi\">Texinfo</a> format), applies to a few (but "
+"not all) GNU libraries. To learn more about properly using the LGPL, please "
+"read the article <a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Why you "
+"shouldn't use the Lesser GPL for your next library</cite></a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:96
+msgid ""
+"The <a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Free Documentation License (FDL) "
+"(available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/fdl.txt\">text</a> and <a "
+"href=\"/copyleft/fdl.texi\">Texinfo)</a> is a form of copyleft intended for "
+"use on a manual, textbook or other document to assure everyone the effective "
+"freedom to copy and redistribute it, with or without modifications, either "
+"commercially or noncommercially."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:104
+msgid ""
+"The appropriate license is included in many manuals and in each GNU source "
+"code distribution."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:108
+msgid ""
+"All these licenses are designed so that you can easily apply them to your "
+"own works, assuming you are the copyright holder. You don't have to modify "
+"the license to do this, just include a copy of the license in the work, and "
+"add notices in the source files that refer properly to the license."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:115
+msgid ""
+"Using the same distribution terms for many different programs makes it easy "
+"to copy code between various different programs. Since they all have the "
+"same distribution terms, there is no need to think about whether the terms "
+"are compatible. The Lesser GPL includes a provision that lets you alter the "
+"distribution terms to the ordinary GPL, so that you can copy code into "
+"another program covered by the GPL."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:124
+msgid ""
+"If you would like to copyleft your program with the GNU GPL or the GNU LGPL, "
+"please see the <a href=\"/copyleft/gpl-howto.html\">license instructions "
+"page</a> for advice. Please note that you must use the entire text of our "
+"licenses, if you use one. Each is an integral whole, and partial copies are "
+"not permitted."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:131
+msgid ""
+"If you would like to copyleft your manual with the GNU FDL, please see the "
+"instructions at the <a href=\"/copyleft/fdl.html#SEC4\">end</a> of the FDL "
+"text, and the <a href=\"/copyleft/fdl-howto.html\">GFDL instructions "
+"page</a>. Again, partial copies are not permitted."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+# type: Content of: <div>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:140
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:147
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:157
+msgid ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:164
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><address>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:166
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:167
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+# type: Content of: <div><div>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:174
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+
+#. timestamp start 
+# type: Content of: <div><p>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:176
+msgid "Updated:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#: ../../copyleft/po/copyleft.proto:189
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]